Måleprodukter. Global leverandør til vandindustrien Gennemprøvede måleløsninger og pålidelig anvendelsesekspertise gennem hele vandcyklussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måleprodukter. Global leverandør til vandindustrien Gennemprøvede måleløsninger og pålidelig anvendelsesekspertise gennem hele vandcyklussen"

Transkript

1 Måleprodukter Global leverandør til vandindustrien Gennemprøvede måleløsninger og pålidelig anvendelsesekspertise gennem hele vandcyklussen

2 Eksperter i teknologi Mere end hundrede års erfaring Måling, aktivering, registrering og kontrol er alfa og omega for opnåelsen af effektive processer. Med ABB s produkter og løsninger til måling får kunden branchens bedste teknologi, driftssikkerhed og service. ABB s produkter er nemme at konfigurere, nemme at integrere og nemme at vedligeholde. ABB kan med sit globale netværk af specialister, der yder service og support lokalt, tilbyde en bred vifte af livscyklusydelser for optimal produkteffektivitet og kundesupport. Forskning og udvikling er grundlaget for ABB s position som teknologisk førende på markedet. Vi bygger videre på eksisterende teknologier, anvender dem til nye formål og fortsætter med at udvikle de banebrydende nyskabelser, der gør det muligt at løse fremtidens udfordringer. ABB og de virksomheder, vi bygger på, har været førende inden for innovation og teknologi i mere end 100 år. Aztec Bush Beach Engineering Limited Pressductor 2 Måling løsninger til markedet for vand

3 Avancerede løsninger til måling Leverandør til vandindustrien Med ekspertise og viden inden for globale vand- og spildevandsapplikationer er ABB den bedste partner i hele vandcyklussen. Fra indvinding og behandling til distribution og styring af spildevandsprocessen tilbyder ABB en lang række produkter, serviceydelser og løsninger, der opfylder alle kundens krav. ABB kan som single-source-leverandør af automatiseringsteknologi levere alt det, kunder på vandmarkedet har brug for. Løsninger, der matcher branchespecifikke krav til anvendelsen Produkter, hvis funktion opfylder vandmarkedets behov, inklusive internationalt anerkendte kalibreringsinstitutter og materialecertificeringer Produkter, der er lette at tage i brug og installere, hvilket sparer både tid og penge under opstarten Udstyr, der kan fjerndiagnosticeres, hvilket sparer tid og personale Høj præcision og driftssikkerhed med minimal investering Automatiseringsydelser understreger den optimale produktanvendelse og -vedligeholdelse i hele livscyklussen Måling løsninger til markedet for vand 3

4 Pålidelige måleprodukter Leverandør til hele vandcyklussen Rensningsanlæggets indløb, variabelt områdeflow, ultrasonisk flow i åben kanal, hvirvelflow, masseflow, restklor Ammoniak, ledningsevne, niveau, ph, fosfat, redo, turbiditet Styreenheder, optagere Industrielle formål, flow delvist fyldt rør Ammoniak, iltmætning, Fluorid, ph, redo Optagere Husholdningsanvendelse Trykforøgelse Pumpestation Indikatorer, niveau (hydrostatisk) Styreenheder, optagere Niveau Regnvand, flow delvist fyldte rør Indikatorer Styreenheder, optagere Primær aflejring, termisk masseflow Temperatur ph Niveau Iltning og nedbrydning, termisk masseflow Ammoniak, iltmætning, ph, fosfat Optagere Niveau Afsluttende aflejringstank, termisk masseflow Temperatur Turbiditet Styreenheder Niveau Forbrænding af slam Temperatur Ilt (zirconiumoid) Styreenheder, optagere Endelig udledning, flow delvist fyldte rør Ammoniak, ledningsevne, iltmætning, ph, redo, turbiditet, fosfat 4 Måling løsninger til markedet for vand

5 Behandling, variabelt områdeflow Temperatur Opløst organisk stof, fluorid, ph, fosfat, turbiditet, nitrat Styreenheder, optagere Vandlagring Niveau, turbiditet Optagere Aflejring/filtrering forskel, tryk Opløst organisk stof, niveau, turbiditet Pumpestation Niveau Optagere Koagulation Opløst organisk stof, ph Styreenheder Brønd Nitrat Optagere Afsaltning Temperatur ph, aluminium, jern, mangan, ledningsevne Styreenheder, optagere Vandindløb Temperatur Ammoniak, ledningsevne, opløst organisk stof, niveau, turbiditet, nitrat Måling løsninger til markedet for vand 5

6 Måling af drikkevand Forsyning af rent og klart drikkevand Pålidelig procesoptimering Stadigt strengere regler for vandkvalitet, voksende krav fra forbrugerne til ensartet vandkvalitet og stigende behov gør, at vandforsyningsindustrien konstant er udfordret til at optimere vandbehandlingsprocessen. For eksempel fører for høje niveauer af opløseligt mangan og jern i distributionssystemet til aflejringer på rørenes overflader og lav æstetisk kvalitet. Disse opløselige materialer skal behandles kemisk for at omdanne dem til en uopløselig form, der let kan filtreres fra i behandlingsprocessen. Forbedring af den globale vandkvalitet ABB s Aztec-serie af farveanalyseapparater giver pålidelig analyse af opløseligt mangan og jern. Dermed kan doseringen af kemikalier optimeres med besparelser i de operationelle omkostninger og forbedret vandkvalitet til følge. ABB s brede udvalg af pålidelig online-analyseinstrumentering og processtyringsekspertise giver vandforsyninger flere fordele, inklusive forbedret kvalitet af behandlet vand, øget proceseffektivitet, reduceret brug af kemikalier og energi samt lavere omkostninger til vedligeholdelse og personale. Pålidelige målinger Let at betjene og vedligeholde Pålidelige data Fleksibel kommunikation Mindre brug af kemikalier Præcis rapportering til vandnetværk Beskyttelse af miljøet og bevarelse af vandressourcer er et globalt ansvar. I mange områder har mangel på vand ført til regler om kontrol og rapportering af vandspild i distributionen. Vandspil på mere end 50 % er ikke unormalt, og det første skridt mod at reducere dette spild er tættere overvågning og måling af vandsystemerne. Hurtig registrering af lækager ABB s AquaMaster er en elektromagnetisk flowmåler, der er udviklet til at forbedre styringen af distributionsnetværk til drikkevand. Dens funktioner er målrettet mod branchens specifikke krav, lige fra en totalløsning til styring af vand til faktureringsapplikationer, områdemåling og vanddistribution til styring af lækager og kunstvanding. AquaMaster kan sende oplysninger om flowrate via SMS, så operatørerne kan finde de besværlige små og langsomme lækager stort set samtidig med, at de opstår, og dermed hurtigt få dem lukket. Mulighederne for fjernstyret konfiguration via SMS letter den efterfølgende håndtering. 3 strømforsyninger: Lysnet med backup, batteri, ekstern vedvarende energi (sol/vind) med backup Samlet løsning, der integrerer måler, trykmåling, logger/ quad-band GSM/SMS-kommunikationn CallMaster2 til verificering af flowmålerens kalibrering på stedet OIML R49/MID-godkendt Integreret vandovervågningssystem med Aztec-analyseapparatet AquaMaster til præcis vandnetværksrapportering 6 Måling løsninger til markedet for vand

7 Opfyldelse af markedets behov for flowmåling Siden de elektromagnetiske flowmålere kom på markedet sidst i 1960 erne, har de være den foretrukne målertype til vandmarkedet. De har ingen bevægelige dele, kræver et minimum af vedligeholdelse og er meget driftssikre, og disse detaljer har været med til at øge deres popularitet. I løbet af årene er hverken designet, de anvendte materialer eller servicevenligheden dog stort set blevet ændret. ABB har lyttet til markedets voksende behov og introduceret løsninger, der opfylder kundernes efterspørgsel efter en måler, der er lettere at vedligeholde end tidligere produkter, der kan efterses og verificeres på stedet, og som har lavere omkostninger gennem hele sin levetid. Flowmåling, der lever op til branchestandarderne ABB s WaterMaster er løsningen til flowstyring inden for så forskellige områder som vand, spildevand, kloakvand og regnvand. Dens ydelse lever op til de strengeste internationale branchestandarder og er certificeret i henhold til førende godkendelser. WaterMasters hårdføre og robuste nedgravelige sensorer har bevist deres værd under selv de hårdeste forhold og eliminerer behovet for dyre målerkamre. Kunden kan udnytte de innovative og alsidige egenskaber til at opnå interoperabilitet i en lang række systemer til styring af aktiver. Overlegen styring gennem avanceret sensordesign Forbedret ydeevne med Digital Signal Processing (DSP) Verificering på stedet med VeriMaster Mulighed for nedsænket og nedgravet installation OIML R49/MID-godkendt Den perfekte løsning til niveaumåling Ultrasoniske niveau- og flowmålinger ses i hele vandprocessen. F.eks. ved kemisk behandling gør præcise målinger af disse parametre det muligt at fremstille mere sikre produkter og at reducere omkostningerne. Med privatiseringer af vandindustrien globalt vil der stadig være behov for ultrapræcise målinger og løsninger. Ultrapræcis niveaumåling Produktserien ABB KSONIK af ultrasoniske niveautransmittere giver berøringsfri niveaumåling og pumpestyring til vand- og spildevandsindustrien. De kan anvendes i både lukkede tanke og åbne lagerbassiner, og de fungerer ved at måle den tid, det tager et lydsignal at bevæge sig fra sender til modtager. Disse enkle måleapparater kan måle niveauer i både rene og barske miljøer, og de er samtidig en meget omkostningseffektiv løsning til vandprojekter. Udover niveaumåling kan der også måles flow i en åben kanal i et overløb eller en rende, f.eks. indløbet til en vandenhed til drikkevand. Transduceren er placeret over væskeniveauet og opstrøms i forhold til den kunstige forhindring. Ved hjælp af indbyggede lineariseringsenheder kan den afledte strøm beregnes præcist ud fra det målte niveau. KSONIK-enhederne kan derefter angive flowrate og et samlet flowsignal. Grafisk LCD-display 3 konfigurerbare relæer Kan konfigureres som en flowmåler til åbne kanaler Pumpecyklus og pumpeovervågning Automatisk variabel forstærkning og strømforsyning til komplicerede anvendelser Montering af WaterMaster-enhed på et vandrør K10 ultrasonisk transducer monteret i samlebrønd Måling løsninger til markedet for vand 7

8 Spildevandsmåling For effektiv vandbehandling Sikring af spildevandsovervågning Offentlige og industrielle anlæg, der udleder spildevand, skal overfor de relevante myndigheder kunne bevise, at indholdet af kemikalier og den udledte mængde overholder miljøkravene og ikke overstiger lovgrænserne. Som minimum overvåges og sammenlægges typisk øjebliksværdien af ph og flow. Disse variabler skal registreres på en sikker måde, så de originale data let kan hentes frem og gennemses i tilfælde af en ulykke længere nede ad strømmen eller en inspektion. Sikkerhed og let adgang til data ABB s ScreenMaster-serie af papirløse optagere anvendes i mange systemer til overvågning af spildevand. De måler og viser processignalerne og gemmer dem i et sikkert og manipulationssikret format. Avancerede funktioner giver mulighed for ekstern visning via en webserver eller afsendelse af s, hvis en alarm udløses. Når dataene er registreret, kan de overføres til eksterne servere, hvor de kan gemmes på langt sigt. ABB DataManager-analysesoftwaren kan verificere, at de originale data er intakte, og de kan derefter analyseres på en pc. Procesmåling via flere kanaler Samlet beregning af flow Sikker datalagring Fjernovervågning Offline dataanalyse Energibesparelser ved iltning Over 70 % af omkostningerne til strøm i rensningsanlæg går til kompressorer til iltning. De fleste kunder er på udkig efter måder at reducere den mængde luft, der skal til for at opretholde det korrekte bakterieniveau. En simpel løsning er at overvåge iltniveauet for at sikre, at den korrekte mængde ilt er til stede og ikke overskrides. Kunderne kan spare over 25 % af deres samlede omkostninger til strøm ved at installere én eller flere iltovervågere i kombination med simple ændringer af kontrollen. Løsningen er et apparat til analyse af iltmætningen ABB s analyse- og sensorsystemtransmitter til iltmætning giver præcise målinger af iltmætningsværdierne for en lang række applikationer til vandovervågning. Analyseapparatet kombinerer den nyeste teknologi i en driftssikker og pålidelige enhed med et væld af funktioner. Analyseapparatet opfylder kravene til en lang række applikationer til procesovervågning og -styring. Det er hårdført og driftssikkert og kan derfor benyttes i barske miljø, og samtidig er det let at installere og bruge og kræver et minimum af vedligeholdelse. Indikator for sensorens levetid Funktion til korrigering af saltindhold og atmosfærisk tryk som standard Løbende intern diagnose reducerer driftsomkostningerne Automatisk rengøring med vand/luft - markant reduceret behov for vedligeholdelse Fjernbetjent grafisk optager SM500F til overvågning af spildevandsflow System til analyse af iltmætning 8 Måling løsninger til markedet for vand

9 Måling i delvist fyldte kloakker Kloakvand udledes normalt via delvist fyldte rør eller kloakker. Til at måle dette flow anvendes driftssikre og let monterbare elektromagnetiske flowmålere. Hidtil har man været nødt til at konstruere en hævert for at kunne bruge disse flowmålere i delvist fyldte rør. Denne fremgangsmåde kan dog skabe problemer i form af aflejringer og tryktab, og samtidig kræver den store kamre. Den elektromagnetiske flowmåler Parti-MAG ABB s Parti-MAG-flowmåler er konstrueret specielt til spildevandsformål og kan måle flow i fyldte og delvist fyldte rør. Med sin brugervenlighed og lette installation sætter den standarden for flowmåling af delvist fyldte rør. Dens kvaliteter er bekræftet af mange års problemfri drift i rensningsanlæg og styring af kanalnetværk. Den fås i størrelser fra 150 mm og op til 1000 mm (5,9 til 40 ) med mulighed for eksplosionssikker udførelse i henhold til zone 1. Overlegen styring gennem avanceret sensordesign Intuitiv navigation og konfiguration Detaljerede diagnoser lader dig træffe hurtige beslutninger Kraftig og fleksibel transmitter Måling af gasser med masseflowmålere Gennem hele spildevandsprocessen er der behov for en lang række kritiske gasmålinger. Måling af biogas og luft til aktivering bliver mere og mere almindeligt, men kan dog være problematisk pga. lave hastigheder og lavt tryk. Desuden foretrækker mange kunder, at disse målinger vises i masseenheder frem for volumen. Løsningen på disse problemer er at anvende termiske massemålere, der måler masseflow direkte, selv under barske forhold. Svaret er en ny generation af masseflowmålere ABB tilbyder nu den termiske masseflowmåler Sensyflow til måling af gas, der opfylder spildevandsmarkedets behov. Ved hjælp af en metode til termisk måling (varmetrådsanemometer), er masseflowmåleren i stand til at måle alle tekniske gasser og gasblandinger direkte: biogas og komprimeret luft. Ultrapræcist og driftssikkert Korte indløb og udløb Kalibreret fra fabrikken Eksplosionssikker til zone 1 Ingen bevægelige dele, ingen forhindringer Elektromagnetisk flowmåler Parti-MAG på rør til spildevandsudledning Sensyflow FMT500-IG, der måler luft til aktivering i et rensningsanlæg Måling løsninger til markedet for vand 9

10 Industriel vandmåling Beskyttelse af miljøet Rensning af industrivand I industrielle rensningsanlæg skal farlige og giftige stoffer fjernes fra procesvandet, inden det bortledes. De produkter og metoder, der anvendes til rensning af spildevand fra husholdninger, er ikke egnede til rensning af industrielt spildevand. Løsningen på dette er produkter, der er fremstillet specifikt til industrielt spildevand. Opfyldelse af industriens behov ABB s ProcessMaster bruges til vand- og spildevandsanvendelser, hvor der forekommer kaustiske stoffer og syrer. Den anvendes i anlæggenes rensningsdele og er brugervenlig, robust og driftssikker. Uanset hvor og til hvilken anvendelse er ProcessMasters intelligente design, banebrydende teknologi og avancerede funktioner med til at gøre dine operationer mere omkostningseffektive. ProcessMaster giver ikke kun pålidelige og præcise måleværdier. Når den integreres med en løsning til styring af aktiver som f.eks. ABB s Asset Master, spiller instrumentet en nøglerolle i maksimering af procesoptimeringen. Tilladt tryk op til PN100, CI600 Udvalg af materiale til foring, elektroder og flanger Udvalg af godkendelser og certifikater Udvidet diagnose såsom registrering af gasbobler eller registrering af belægning på elektroder Intuitiv betjening Præcision op til 0,2 % Universaltransmitter Verificering på stedet med ScanMaster Løsninger til vandanalyse Kravene til rensning af industrivand, der udledes i miljøet, er blevet meget strenge og overvåges nøje af myndighederne. De traditionelle laboratoriemetoder til prøvetagning er tidskrævende og dyre, og de er ikke længere tilstrækkelige til leve op til kravene. Der er i dag behov for løbende overvågning af processerne. En løsning til pålidelig overvågning Aztec-serien af farveanalyseapparater udfører automatisk pålidelig analyse af vand. Den sender øjeblikkelige ændringer i processen og gør det muligt at lagre oplysninger til senere brug, f.eks. til rapporter til myndighederne. Hele Aztec-serien tager løbende prøver, bruger 60 % færre reagenser end andre apparater på markedet og er præcis helt ned til 0,5 %. Kunden nyder fordelene ved hurtige, løbende og præcise målinger af processen. Pålidelige målinger Let at betjene og vedligeholde Pålidelige data Mindre brug af kemikalier Fleksibel kommunikation ProcessMaster monteret i et filterdrænrør i et rensningsanlæg ABB s måleprodukter er med til at beskytte miljøet 10 Måling løsninger til markedet for vand

11 Håndtering af komplicerede anvendelser Pålidelig måling af spildevandsniveauer i industrielle og kommunale rensningsanlæg er en udfordring for de instrumenter, der skal udføre niveaumålingen. Kemikalieindholdet i det behandlede vand kan ændre sig drastisk som følge af forskellige syrer og kulbrinter, der bundfældes i tanken, eller faste partikler på samlebrøndens bund. Under sådanne forhold er der behov for berøringsfri niveaumåling. De traditionelle metoder til niveaumåling med berøring kræver ofte, at der anvendes særlige metaller eller indkapslinger. Nu er løsningen her LM80-laserniveautransmitteren er det seneste skud på stammen inden for berøringsfri niveaumåling. Laserniveaumåling er den bedste løsning til måling af spildevandsniveau i brønde, samlebrønde, hæveanlæg og rådnetanke. Når hydrostatiske og ultrasoniske transmittere og radartransmittere må give op over for uigennemsigtigt vand med suspenderede stoffer, er LM80 klar til at tage over. Med stråledivergens på under 0,5 og rækkevidde på op til 30 meter (100 fod) kan LM80 s laser måle niveauer i lukkede rum, gennem beskyttelsesgitre, i smalle, dybe brønde og tæt ved flade vægge. Smal stråle, nem installation i lukkede rum Ikke følsom over for lufttemperatur, tryk og dielektrikum Skal ikke kalibreres Ultrapræcis og øjeblikkelig måling Løsninger til vigtige trykmålinger Præcise trykmålinger i pumpe- eller hæveanlæg er vigtige for at opnå effektive vandprocesser. Hvis det nominelle tryk overskrides eller ikke opretholdes, er der risiko for, at hele systemet fungerer ineffektivt eller helt bryder sammen. Hvis trykket i et vandsystem er for højt, skal pumperne arbejde hårdt for at opretholde trykket, og samtidig vil det høje tryk medføre øgede omkostninger og flere lækager i hele systemet. Svaret er den perfekte kombination af funktioner 2600T-serien af tryktransmittere opfylder disse behov og giver driftsfordele, der tidligere var helt uopnåelige. Alle instrumenterne er udstyret med intuitivt HMI (Human Machine Interface) med fire knapper, der giver hurtig ibrugtagning og sparer tid og penge. De omkostningseffektive 261-transmittere af høj kvalitet er resultatet af ABB s kompromisløse fokusering på måling af tryk og niveau. De byder bl.a. på præcision på 0,1 %, et stort indstillingsområde og kabinet i rustfrit stål til brug under ekstreme forhold. ABB 266- og 364-transmitterne er det perfekte valg til måling af trykforskelle, hvor der er behov for stabil og vedligeholdelsesfri drift i mange år. Præcise og gentagelige målinger Vedligeholdelsesfri takket være ABB s sensorteknologi Nem betjening og opsætning via det grafiske display Stort udvalg af procesforbindelser, der passer til mange forskellige installationer LM80-lasertransmitter i pumpebrønd ABB s 261-tryktransmitter til præcise og gentagelige målinger Måling løsninger til markedet for vand 11

12 Gennemprøvede produkter til måling Omfattende industrisortiment 1/2 Flowmåling ABB har mange års erfaring med flowmåling til vandindustrien. På baggrund af en omfattende viden om industriens behov har vi udviklet innovative produkter til flowmåling, der kan styre processer, øge indtjeningen og reducere omkostningerne. Du får maksimal præcision i flowmåling, f.eks. ved dosering af klor eller andre kemikalier, flowmåling af spildevand eller registrering af lækager i infrastrukturer til drikkevand. Produkter til flowmåling med selvdiagnose og procesoplysninger gør det nemt for kunden af styre samtlige processer. Produktkategori Elektromagnetisk flow Hvirvel Term. masse Produktnavn WaterMaster ProcessMaster SM4000 Parti-MAG AquaMaster AquaProbe FV/FS 4000 Sensyflow Produkttype Produktbillede FEV FEF FEP300 SE41F DP41 MM/GA FEA100 VT4 FMT400 Vandindløb Brønd Afsaltning Pumpestation Koagulation Aflejring/filtrering Behandling Vandlagring Trykforøgelse Netværksstyring Kunstvanding Pumpestation Regnvand Rensningsanlæggets indløb X Primær aflejring Iltning og nedbrydning Forbrænding af slam Endelig aflejring Endelig udledning 12 Måling løsninger til markedet for vand

13 Måling af tryk, temperatur og niveau Med sit sortiment af instrumenter og udstyr til brug i felten kan ABB tilbyde et uovertruffet udvalg af transmitter- og sensorløsninger, inklusive et brugervenligt, fælles HMI. Det omfattende udvalg af niveauteknologi med og uden berøring giver gentagelige løsninger til pålidelig beholdnings- og processtyring. ABB tilbyder et bredt udvalg af industrielle optagere og styreenheder, inklusive indikatorer med enkelt og dobbelt loop, der giver høj synlighed og sikre grafiske funktioner. Med avanceret beskyttelse mod støv og vand samt klare og lysstærke displays er processtatussen nem og hurtig at aflæse. DP-flow Coriolis VA-målere Niveau Tryk Trykforskel Temperatur Torbar CoriolisMaster VA Master PurgeMaster Ultrasonisk Magnetisk niveaumåler Tryktransmitter Tryktransmitter Tryktransmitter Temperatursensor Temperatursensor Temperatursensor MC2 FAM541 KSONIK KM26 261G/A TSP100 TSP300 TSBA X X X X X Måling løsninger til markedet for vand 13

14 Gennemprøvede produkter til måling Omfattende industrisortiment 2/2 Analysemåling Som førende global leverandør af teknologi til analysemåling kan ABB tilbyde et uovertruffet udvalg af instrumenter til en lang række anvendelser i vand- og spildevandsindustrien. Produkterne til analyse af væske og gas giver omkostningseffektive målinger ved overvågning af produktkvalitet og styring af kemikalieforbrug. De er konstrueret med maksimal produktkvalitet for øje og hjælper kunden med at overholde proceskrav og lokale og internationale bestemmelser. ABB leverer driftssikre produkter til analysemåling til vandindustrien. Produktkategori Produktnavn Optagere Styreenheder Analyseinstrumenter ScreenMaster 500 ScreenMaster 1000 ScreenMaster 2000 Cirkeldiagramskriver ControlMaster SensyCal ph/redo Ledningsevne Turbiditet Produkttype SM500 SM1000 SM2000 C1900 CM10 CM30 CM50 FCU AP100 AP200 AP300 AC Produktbillede Vandindløb Brønd Afsaltning Pumpestation Koagulation Aflejring/filtrering Behandling Vandlagring Netværksstyring Kunstvanding Regnvand Rensningsanlæggets indløb Primær aflejring Iltning og nedbrydning Forbrænding af slam Endelig aflejring Endelig udledning 14 Måling løsninger til markedet for vand

15 Service ABB s serviceydelser har til formål at optimere anlægsproduktivitet og -ydelse. Dette opnås ved at skabe mulighed for bedre udnyttelse og optimering af udstyr til automatisering, processer og personale. ABB yder support helt fra planlægningsfasen til ibrugtagning og servicering. ABB s servicespecialister er strategisk placeret, så de kan yde global support til alle produkter og systemer. ABB s brede udvalg af serviceydelser udgør fundamentet for komplet support til kunden. Analyseinstrumenter Iltmætning Opløst organisk stof Ammoniak Nitrat Fosfat Fluorid Jern Mangan Aluminium Klor Ilt zirconiumoid 9408 AV4 ISE AV45 AW AW633 AW634 AW631 AW400 Oygen Måling løsninger til markedet for vand 15

16 Kontakt os Du kan finde din lokale ABB her: Du kan finde yderligere produktoplysninger her: Copyright 2011 ABB Alle rettigheder forbeholdes PB/Water DA

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge!

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB måleprodukter Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB AquaMaster 3-transmitter Den NYE AquaMaster 3 byder på økonomisk og pålidelig vandmåling - og sparer naturligvis

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Produktoversigt. og distributører står til rådighed i mere end 40 lande over hele verden. MJK din partner for instrumentering og overvågning

Produktoversigt. og distributører står til rådighed i mere end 40 lande over hele verden. MJK din partner for instrumentering og overvågning Produktoversigt 1 MJK er en dansk virksomhed med mere end 30 års erfaring som producent af måle- og reguleringsudstyr til vand- og spildevandsinstallationer. Vores netværk af MJK selskaber og distributører

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

Danova kvalitet betaler sig

Danova kvalitet betaler sig Danova kvalitet betaler sig FLOW NIVEAU SERVICE KNOWHOW velkommen Seriøst samarbejde med klare mål Niveaumåling, flowmåling, teknisk rådgivning og stærk support. Velkommen hos Danova, hvor vi inviterer

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

PRODUKTINFORMATION PROCESANALYSE NITRAT NISE SC / NITRATAX SC NYHED! Det rigtige valg. Nitratsonder med UV- og ISE-teknologi

PRODUKTINFORMATION PROCESANALYSE NITRAT NISE SC / NITRATAX SC NYHED! Det rigtige valg. Nitratsonder med UV- og ISE-teknologi PRODUKTINFORMATION PROCESANALYSE NITRAT NISE SC / NITRATAX SC NYHED! NL INE MÅL ING AF NITRAT Det rigtige valg Nitratsonder med UV- og ISE-teknologi 2 OVERSIGT OVER ONLINE NITRATSONDER Nitratmåling med

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Produktion af vandsystemer

Produktion af vandsystemer THORNTON Førende inden for rentvandsanalyse Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse inden for udvikling af vandsystemer Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse Verdensomspændende fokus

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

WaterMaster elektromagnetisk flowmåler Det perfekte valg til alle vandindustriapplikationer

WaterMaster elektromagnetisk flowmåler Det perfekte valg til alle vandindustriapplikationer Måleprodukter WaterMaster elektromagnetisk flowmåler Det perfekte valg til alle vandindustriapplikationer 15684 WaterMaster Danish Bro A4 AW.indd 1 18/05/2011 12:38 WaterMaster Takket være vores erfaring

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem Statisk måler med ultralydsteknik ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230 Markedets bedste: Den nye generation af varme- og kølemålere med et fremtidsorienteret

Læs mere

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision, og uafhængig

Læs mere

Flygt AquaKontrol SPECIAL UDVIKLET VANDVÆRKSSTYRING

Flygt AquaKontrol SPECIAL UDVIKLET VANDVÆRKSSTYRING Flygt AquaKontrol SPECIAL UDVIKLET VANDVÆRKSSTYRING Èn enhed Ubegrænsede muligheder Flygt AquaKontrol er en standard modul opbygget styring, udviklet udelukkende til vandværker. Flygt AquaKontrol indeholder

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Åben kanal flowmåler 713

Åben kanal flowmåler 713 Datablad Åben kanal flowmåler 713 Generelt Flowmåler 713 anvendes til måling og registrering af vandmængder i åbne render og kanaler. Flowmåler 713 er et komplet instrument til måling af øjebliksværdier

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER Præcis hvad du har brug for, fra en cirkulationspumpe. Lave driftomkostninger.

Læs mere

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport.

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport. 03-10-2013 Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision,

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Automatisk vandbehandling

Automatisk vandbehandling PoolManager Automatisk vandbehandling Til ilt, chlor eller brom Kan anvendes med PoolConnect F å m e r e g l æ d e a f d i n p o o l Fremragende teknologi og nem betjening: Den nye PoolManager PoolManager

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

SIKKER HURTIG PÅLIDELIG. T-plus LAV ANBORINGER MENS SYSTEMET FORTSAT ER I DRIFT; MINDSKER RISIKOEN FOR GENER OG SPARER MONTERINGSTID OG -OMKOSTNINGER

SIKKER HURTIG PÅLIDELIG. T-plus LAV ANBORINGER MENS SYSTEMET FORTSAT ER I DRIFT; MINDSKER RISIKOEN FOR GENER OG SPARER MONTERINGSTID OG -OMKOSTNINGER SIKKER HURTIG PÅLIDELIG T-plus LAV ANBORINGER MENS SYSTEMET FORTSAT ER I DRIFT; MINDSKER RISIKOEN FOR GENER OG SPARER MONTERINGSTID OG -OMKOSTNINGER Anboringer kan laves meget nemmere Udvidelse, konvertering

Læs mere

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk.

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk. Datablad Niveautransmitter 2.1 NY Tision 1 1, Div sorer e s s a l n K dte se n e k d Go Tlf.: 69 20 70 Fax: 69 20 71 DK 2.1 Shuttle 0708 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

C-serien af kontrolvægte C-serien

C-serien af kontrolvægte C-serien Checkvægte C-serien af kontrolvægte Globale løsninger Tilpasser sig dine behov Fremtidssikret investering C-serien Ny højtydende checkvejningsløsning Checkvægte C-serien af kontrolvægte Din virksomhed

Læs mere

75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand!

75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand! 75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand!»silhorko VAND er det reneste Vand, om det kan man sige med Rette, at alt andet Vand i vort vandrige Land, er det rene

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Flygt PumpSmart, PS00 Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Mindre tilstopning, færre driftsstop, større effekt Et standard-frekvensomformerdrev kan bruges til mange forskellige anvendelser.

Læs mere

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger Pålideligt supplement af regnvand Tøropstillede pumper Regnvandsopsamling bliver et stadig mere populært

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad

Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad 2 Praesideo lydsystemer til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg fra Bosch Hold offentligheden

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Med den rette rensning kan teknisk vand i mange tilfælde helt problemfrit bruges i stedet for drikkevand og dermed kan forsyningerne både spare vandressourcer

Læs mere

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN A/S Skovvej 30 DK-5610 Assens +45 6471 2095 sales@ballorex.com www.broen.com Fordelene ved BROEN BALLOREX Dynamic Direkte

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Udviklingen fra 1945 til 2011

Udviklingen fra 1945 til 2011 Udviklingen fra 1945 til 2011 Hvorfor fokuser på pumpers energiforbrug? Energi forbrug (El) Hvor meget af Danmarks elforbrug bruges af pumper? Ca. 20 % til pumpedrift Vandværkernes energiforbrug Hvor meget

Læs mere

Firmaprofil Endress+Hauser - din instrumentpartner

Firmaprofil Endress+Hauser - din instrumentpartner Endress+Hauser www.dk.endress.com Firmaprofil Endress+Hauser - din instrumentpartner 2 Endress+Hauser A/S Din Industripartner Hvem er vi? Endress+Hauser blev grundlagt i 1953 og er repræsenteret i over

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Billede 1 AMOK container med målekar og måleudstyr. På Viby Renseanlæg er opsat en isoleret standard skibscontainer, der er indrettet

Læs mere

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand BLÅT TEMA Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning for almindelige stoffer, udpumpning, måling, styring, alarmanlæg m.m., nyheder, tips og idéer 73 Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning

Læs mere

Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP

Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP IP-sikkerhedsløsning sammensætter det hele Bosch Video Management System (VMS) administrerer al din IP og digitale video og lyd samt alle de sikkerhedsdata,

Læs mere

Fakta om ProCleaner X100

Fakta om ProCleaner X100 EN KRAFTFULD, FLEKSIBEL OG DRIFTSSIKKER VASKEROBOT Fakta om ProCleaner X100 En KRAFTFULD VASKEROBOT Hvorfor en ProCleaner X100? Den reducerer den manuelle vasketid med 70-80% Det bliver lettere at holde

Læs mere

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

Oversvømmelse? Så Flygt...

Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse... Hvad kan vi gøre ved det? Danskerne må fremover indstille sig på mere af det, som eksperterne kalder monsterregn. Det eksisterende kloaksystem er ikke dimensioneret

Læs mere

2.24. Pumpestyring 704. Datablad

2.24. Pumpestyring 704. Datablad Pumpestyring 704 2.24 Der er mange grunde til at vælge en MJK pumpestyring. Pumpestyring 704, som præsenteres her, blev lanceret i 1989, men er flere gange opdateret med nye funktioner, men har fortsat

Læs mere

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed Sov godt. Rejse uden bekymringer. Stol på KNX. Observant installation KNX er altid på vagt om natten og når du er ude at rejse. Den intelligente installation

Læs mere

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Patientpleje Er der mange patienter, der skal plejes på samme tid, og kun begrænset personale giver et Bosch personsikringssystem en problemfri

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder

Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder Markedsstyret udvikling Langsigtede kunderelationer Sammen med kunder og andre partnere arbejder vi konstant på at udvikle forbedrede membrantyper,

Læs mere

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow fordi forebyggelse er bedre end reparation Dedicated to People Flow KONE CareTM Begrænset udgift Individuelt tilpasset vedligeholdelse for din KONE elevator Ubegrænset værdi og frihed... Kunder har forskellige

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S.

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. FH Automation A/S Rådgivning og Automa-tion indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Hos FH Automation har vi mange års erfaring med automatisering, og

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

LEICA SPRINTER digital niveller

LEICA SPRINTER digital niveller LEICA SPRINTER digital niveller Fejlfri, let, hurtig Den nye standard indenfor nivellering til en epokegørende pris Med LEICA SPRINTER får du et af verdens hurtigste nivelleringsinstrumenter Pålidelig

Læs mere

Flowmåleproblematikker - ved naturgas -

Flowmåleproblematikker - ved naturgas - Flowmåleproblematikker - ved naturgas - Temadag om flowmåling i udvikling 19. november 2009 Jesper Busk FORCE Technology 1 Indhold Valg af måle-system. De anerkendte måle-typer/principper Sporbarhed og

Læs mere

Innovation for system integration

Innovation for system integration Innovation for system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR backplane En brugervenlig og pålidelig monteringsløsning mellem DCS/PLC/SIS systemet og Ex barrierer /signalisolatorer TEMPERATUR EX BARRIERER

Læs mere

Personbiler og Varebiler

Personbiler og Varebiler Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande for Personbiler og Varebiler EWJ TEKNIK A/S, INDUSTRIVÆNGET 1, 3320 SKÆVINGE Tel: 45 81 45 45 Κ Fax: 45 81 46 46 Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande. Hvorfor

Læs mere

CNC Robot Robomachine. LR Mate 200iD

CNC Robot Robomachine. LR Mate 200iD CNC Robot Robomachine LR Mate 200iD LR Mate 200iD Indhold Introduktion.......................03 Produkt funktioner................... 04 Optioner......................... 05 Specifikationer.....................

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma, der

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Bosch modulære lofthøjttalere Den intelligente lydløsning til alle lofter

Bosch modulære lofthøjttalere Den intelligente lydløsning til alle lofter Bosch modulære lofthøjttalere Den intelligente lydløsning til alle lofter 2 Modulær lofthøjttaler Udviklet med tanke på installatøren Perfekt til næsten alle loftstyper Innovativt modulbaseret arkitektur

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri

Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri Kontrolleret og driftsikker mærkning Alsidige etiketteringsmaskiner Individuelt tilpassede etiketteringsløsninger, der understøtter og tager

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Verdens første - The principle

Verdens første - The principle Verdens første - The principle 2 Helheden er mere end summen af delene Det samme gælder for Rittal - The System. Med dette i tankerne har vi samlet vores innovative produkter indenfor indkapslinger, strømfordeling,

Læs mere

PACOM UNISON SIKKERHEDSSTYRING PÅ EN NEM MÅDE

PACOM UNISON SIKKERHEDSSTYRING PÅ EN NEM MÅDE PACOM UNISON SIKKERHEDSSTYRING PÅ EN NEM MÅDE Hospitaler Den åbne, integrerede platform for sikkerhedsstyring. PACOM Unison er en åben og integreret sikkerhedsstyringsplatform, der giver dig mulighed for

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER HYDRUS ANVENDELSE Ultralydsvandmåler til præcis registrering og udlæsning af forbrug på alle områder inden for vandforsyning. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år, under alle forhold 4 Robust målerhus med

Læs mere

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG ANVENDELSESEKSEMPLER VED EN ALARMSITUATION OVERFØRES ALARMSIGNALET SOM SMS VIA ET INDBYGGET MODEM GSM-ALARMSYSTEMER GSM-alarmsystemerne

Læs mere

Bosch Plena højttaleranlæg og talevarslingssystem Den hurtige vej til sikkerhed

Bosch Plena højttaleranlæg og talevarslingssystem Den hurtige vej til sikkerhed Bosch Plena højttaleranlæg og talevarslingssystem Den hurtige vej til sikkerhed 2 Bosch Plena højttaleranlæg og talevarslingssystem Den hurtige vej til sikkerhed Bosch Plena højttaleranlæg og talevarslingssystem

Læs mere

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur F-SERIEN indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays flow niveau tryk temperatur TIL IEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F Introduktion Produkterne

Læs mere

Bosch Plena Easy Line højttaleranlæg Nem lydstyring

Bosch Plena Easy Line højttaleranlæg Nem lydstyring Bosch Plena Easy Line højttaleranlæg Nem lydstyring 2 Plena Easy Line højttaleranlæg Den praktiske vej til høj kvalitet i højttaleranlæg Brugervenlig med zonemærkning og indstillingsindikatorer Smart equalizer

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere