Måleprodukter. Global leverandør til vandindustrien Gennemprøvede måleløsninger og pålidelig anvendelsesekspertise gennem hele vandcyklussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måleprodukter. Global leverandør til vandindustrien Gennemprøvede måleløsninger og pålidelig anvendelsesekspertise gennem hele vandcyklussen"

Transkript

1 Måleprodukter Global leverandør til vandindustrien Gennemprøvede måleløsninger og pålidelig anvendelsesekspertise gennem hele vandcyklussen

2 Eksperter i teknologi Mere end hundrede års erfaring Måling, aktivering, registrering og kontrol er alfa og omega for opnåelsen af effektive processer. Med ABB s produkter og løsninger til måling får kunden branchens bedste teknologi, driftssikkerhed og service. ABB s produkter er nemme at konfigurere, nemme at integrere og nemme at vedligeholde. ABB kan med sit globale netværk af specialister, der yder service og support lokalt, tilbyde en bred vifte af livscyklusydelser for optimal produkteffektivitet og kundesupport. Forskning og udvikling er grundlaget for ABB s position som teknologisk førende på markedet. Vi bygger videre på eksisterende teknologier, anvender dem til nye formål og fortsætter med at udvikle de banebrydende nyskabelser, der gør det muligt at løse fremtidens udfordringer. ABB og de virksomheder, vi bygger på, har været førende inden for innovation og teknologi i mere end 100 år. Aztec Bush Beach Engineering Limited Pressductor 2 Måling løsninger til markedet for vand

3 Avancerede løsninger til måling Leverandør til vandindustrien Med ekspertise og viden inden for globale vand- og spildevandsapplikationer er ABB den bedste partner i hele vandcyklussen. Fra indvinding og behandling til distribution og styring af spildevandsprocessen tilbyder ABB en lang række produkter, serviceydelser og løsninger, der opfylder alle kundens krav. ABB kan som single-source-leverandør af automatiseringsteknologi levere alt det, kunder på vandmarkedet har brug for. Løsninger, der matcher branchespecifikke krav til anvendelsen Produkter, hvis funktion opfylder vandmarkedets behov, inklusive internationalt anerkendte kalibreringsinstitutter og materialecertificeringer Produkter, der er lette at tage i brug og installere, hvilket sparer både tid og penge under opstarten Udstyr, der kan fjerndiagnosticeres, hvilket sparer tid og personale Høj præcision og driftssikkerhed med minimal investering Automatiseringsydelser understreger den optimale produktanvendelse og -vedligeholdelse i hele livscyklussen Måling løsninger til markedet for vand 3

4 Pålidelige måleprodukter Leverandør til hele vandcyklussen Rensningsanlæggets indløb, variabelt områdeflow, ultrasonisk flow i åben kanal, hvirvelflow, masseflow, restklor Ammoniak, ledningsevne, niveau, ph, fosfat, redo, turbiditet Styreenheder, optagere Industrielle formål, flow delvist fyldt rør Ammoniak, iltmætning, Fluorid, ph, redo Optagere Husholdningsanvendelse Trykforøgelse Pumpestation Indikatorer, niveau (hydrostatisk) Styreenheder, optagere Niveau Regnvand, flow delvist fyldte rør Indikatorer Styreenheder, optagere Primær aflejring, termisk masseflow Temperatur ph Niveau Iltning og nedbrydning, termisk masseflow Ammoniak, iltmætning, ph, fosfat Optagere Niveau Afsluttende aflejringstank, termisk masseflow Temperatur Turbiditet Styreenheder Niveau Forbrænding af slam Temperatur Ilt (zirconiumoid) Styreenheder, optagere Endelig udledning, flow delvist fyldte rør Ammoniak, ledningsevne, iltmætning, ph, redo, turbiditet, fosfat 4 Måling løsninger til markedet for vand

5 Behandling, variabelt områdeflow Temperatur Opløst organisk stof, fluorid, ph, fosfat, turbiditet, nitrat Styreenheder, optagere Vandlagring Niveau, turbiditet Optagere Aflejring/filtrering forskel, tryk Opløst organisk stof, niveau, turbiditet Pumpestation Niveau Optagere Koagulation Opløst organisk stof, ph Styreenheder Brønd Nitrat Optagere Afsaltning Temperatur ph, aluminium, jern, mangan, ledningsevne Styreenheder, optagere Vandindløb Temperatur Ammoniak, ledningsevne, opløst organisk stof, niveau, turbiditet, nitrat Måling løsninger til markedet for vand 5

6 Måling af drikkevand Forsyning af rent og klart drikkevand Pålidelig procesoptimering Stadigt strengere regler for vandkvalitet, voksende krav fra forbrugerne til ensartet vandkvalitet og stigende behov gør, at vandforsyningsindustrien konstant er udfordret til at optimere vandbehandlingsprocessen. For eksempel fører for høje niveauer af opløseligt mangan og jern i distributionssystemet til aflejringer på rørenes overflader og lav æstetisk kvalitet. Disse opløselige materialer skal behandles kemisk for at omdanne dem til en uopløselig form, der let kan filtreres fra i behandlingsprocessen. Forbedring af den globale vandkvalitet ABB s Aztec-serie af farveanalyseapparater giver pålidelig analyse af opløseligt mangan og jern. Dermed kan doseringen af kemikalier optimeres med besparelser i de operationelle omkostninger og forbedret vandkvalitet til følge. ABB s brede udvalg af pålidelig online-analyseinstrumentering og processtyringsekspertise giver vandforsyninger flere fordele, inklusive forbedret kvalitet af behandlet vand, øget proceseffektivitet, reduceret brug af kemikalier og energi samt lavere omkostninger til vedligeholdelse og personale. Pålidelige målinger Let at betjene og vedligeholde Pålidelige data Fleksibel kommunikation Mindre brug af kemikalier Præcis rapportering til vandnetværk Beskyttelse af miljøet og bevarelse af vandressourcer er et globalt ansvar. I mange områder har mangel på vand ført til regler om kontrol og rapportering af vandspild i distributionen. Vandspil på mere end 50 % er ikke unormalt, og det første skridt mod at reducere dette spild er tættere overvågning og måling af vandsystemerne. Hurtig registrering af lækager ABB s AquaMaster er en elektromagnetisk flowmåler, der er udviklet til at forbedre styringen af distributionsnetværk til drikkevand. Dens funktioner er målrettet mod branchens specifikke krav, lige fra en totalløsning til styring af vand til faktureringsapplikationer, områdemåling og vanddistribution til styring af lækager og kunstvanding. AquaMaster kan sende oplysninger om flowrate via SMS, så operatørerne kan finde de besværlige små og langsomme lækager stort set samtidig med, at de opstår, og dermed hurtigt få dem lukket. Mulighederne for fjernstyret konfiguration via SMS letter den efterfølgende håndtering. 3 strømforsyninger: Lysnet med backup, batteri, ekstern vedvarende energi (sol/vind) med backup Samlet løsning, der integrerer måler, trykmåling, logger/ quad-band GSM/SMS-kommunikationn CallMaster2 til verificering af flowmålerens kalibrering på stedet OIML R49/MID-godkendt Integreret vandovervågningssystem med Aztec-analyseapparatet AquaMaster til præcis vandnetværksrapportering 6 Måling løsninger til markedet for vand

7 Opfyldelse af markedets behov for flowmåling Siden de elektromagnetiske flowmålere kom på markedet sidst i 1960 erne, har de være den foretrukne målertype til vandmarkedet. De har ingen bevægelige dele, kræver et minimum af vedligeholdelse og er meget driftssikre, og disse detaljer har været med til at øge deres popularitet. I løbet af årene er hverken designet, de anvendte materialer eller servicevenligheden dog stort set blevet ændret. ABB har lyttet til markedets voksende behov og introduceret løsninger, der opfylder kundernes efterspørgsel efter en måler, der er lettere at vedligeholde end tidligere produkter, der kan efterses og verificeres på stedet, og som har lavere omkostninger gennem hele sin levetid. Flowmåling, der lever op til branchestandarderne ABB s WaterMaster er løsningen til flowstyring inden for så forskellige områder som vand, spildevand, kloakvand og regnvand. Dens ydelse lever op til de strengeste internationale branchestandarder og er certificeret i henhold til førende godkendelser. WaterMasters hårdføre og robuste nedgravelige sensorer har bevist deres værd under selv de hårdeste forhold og eliminerer behovet for dyre målerkamre. Kunden kan udnytte de innovative og alsidige egenskaber til at opnå interoperabilitet i en lang række systemer til styring af aktiver. Overlegen styring gennem avanceret sensordesign Forbedret ydeevne med Digital Signal Processing (DSP) Verificering på stedet med VeriMaster Mulighed for nedsænket og nedgravet installation OIML R49/MID-godkendt Den perfekte løsning til niveaumåling Ultrasoniske niveau- og flowmålinger ses i hele vandprocessen. F.eks. ved kemisk behandling gør præcise målinger af disse parametre det muligt at fremstille mere sikre produkter og at reducere omkostningerne. Med privatiseringer af vandindustrien globalt vil der stadig være behov for ultrapræcise målinger og løsninger. Ultrapræcis niveaumåling Produktserien ABB KSONIK af ultrasoniske niveautransmittere giver berøringsfri niveaumåling og pumpestyring til vand- og spildevandsindustrien. De kan anvendes i både lukkede tanke og åbne lagerbassiner, og de fungerer ved at måle den tid, det tager et lydsignal at bevæge sig fra sender til modtager. Disse enkle måleapparater kan måle niveauer i både rene og barske miljøer, og de er samtidig en meget omkostningseffektiv løsning til vandprojekter. Udover niveaumåling kan der også måles flow i en åben kanal i et overløb eller en rende, f.eks. indløbet til en vandenhed til drikkevand. Transduceren er placeret over væskeniveauet og opstrøms i forhold til den kunstige forhindring. Ved hjælp af indbyggede lineariseringsenheder kan den afledte strøm beregnes præcist ud fra det målte niveau. KSONIK-enhederne kan derefter angive flowrate og et samlet flowsignal. Grafisk LCD-display 3 konfigurerbare relæer Kan konfigureres som en flowmåler til åbne kanaler Pumpecyklus og pumpeovervågning Automatisk variabel forstærkning og strømforsyning til komplicerede anvendelser Montering af WaterMaster-enhed på et vandrør K10 ultrasonisk transducer monteret i samlebrønd Måling løsninger til markedet for vand 7

8 Spildevandsmåling For effektiv vandbehandling Sikring af spildevandsovervågning Offentlige og industrielle anlæg, der udleder spildevand, skal overfor de relevante myndigheder kunne bevise, at indholdet af kemikalier og den udledte mængde overholder miljøkravene og ikke overstiger lovgrænserne. Som minimum overvåges og sammenlægges typisk øjebliksværdien af ph og flow. Disse variabler skal registreres på en sikker måde, så de originale data let kan hentes frem og gennemses i tilfælde af en ulykke længere nede ad strømmen eller en inspektion. Sikkerhed og let adgang til data ABB s ScreenMaster-serie af papirløse optagere anvendes i mange systemer til overvågning af spildevand. De måler og viser processignalerne og gemmer dem i et sikkert og manipulationssikret format. Avancerede funktioner giver mulighed for ekstern visning via en webserver eller afsendelse af s, hvis en alarm udløses. Når dataene er registreret, kan de overføres til eksterne servere, hvor de kan gemmes på langt sigt. ABB DataManager-analysesoftwaren kan verificere, at de originale data er intakte, og de kan derefter analyseres på en pc. Procesmåling via flere kanaler Samlet beregning af flow Sikker datalagring Fjernovervågning Offline dataanalyse Energibesparelser ved iltning Over 70 % af omkostningerne til strøm i rensningsanlæg går til kompressorer til iltning. De fleste kunder er på udkig efter måder at reducere den mængde luft, der skal til for at opretholde det korrekte bakterieniveau. En simpel løsning er at overvåge iltniveauet for at sikre, at den korrekte mængde ilt er til stede og ikke overskrides. Kunderne kan spare over 25 % af deres samlede omkostninger til strøm ved at installere én eller flere iltovervågere i kombination med simple ændringer af kontrollen. Løsningen er et apparat til analyse af iltmætningen ABB s analyse- og sensorsystemtransmitter til iltmætning giver præcise målinger af iltmætningsværdierne for en lang række applikationer til vandovervågning. Analyseapparatet kombinerer den nyeste teknologi i en driftssikker og pålidelige enhed med et væld af funktioner. Analyseapparatet opfylder kravene til en lang række applikationer til procesovervågning og -styring. Det er hårdført og driftssikkert og kan derfor benyttes i barske miljø, og samtidig er det let at installere og bruge og kræver et minimum af vedligeholdelse. Indikator for sensorens levetid Funktion til korrigering af saltindhold og atmosfærisk tryk som standard Løbende intern diagnose reducerer driftsomkostningerne Automatisk rengøring med vand/luft - markant reduceret behov for vedligeholdelse Fjernbetjent grafisk optager SM500F til overvågning af spildevandsflow System til analyse af iltmætning 8 Måling løsninger til markedet for vand

9 Måling i delvist fyldte kloakker Kloakvand udledes normalt via delvist fyldte rør eller kloakker. Til at måle dette flow anvendes driftssikre og let monterbare elektromagnetiske flowmålere. Hidtil har man været nødt til at konstruere en hævert for at kunne bruge disse flowmålere i delvist fyldte rør. Denne fremgangsmåde kan dog skabe problemer i form af aflejringer og tryktab, og samtidig kræver den store kamre. Den elektromagnetiske flowmåler Parti-MAG ABB s Parti-MAG-flowmåler er konstrueret specielt til spildevandsformål og kan måle flow i fyldte og delvist fyldte rør. Med sin brugervenlighed og lette installation sætter den standarden for flowmåling af delvist fyldte rør. Dens kvaliteter er bekræftet af mange års problemfri drift i rensningsanlæg og styring af kanalnetværk. Den fås i størrelser fra 150 mm og op til 1000 mm (5,9 til 40 ) med mulighed for eksplosionssikker udførelse i henhold til zone 1. Overlegen styring gennem avanceret sensordesign Intuitiv navigation og konfiguration Detaljerede diagnoser lader dig træffe hurtige beslutninger Kraftig og fleksibel transmitter Måling af gasser med masseflowmålere Gennem hele spildevandsprocessen er der behov for en lang række kritiske gasmålinger. Måling af biogas og luft til aktivering bliver mere og mere almindeligt, men kan dog være problematisk pga. lave hastigheder og lavt tryk. Desuden foretrækker mange kunder, at disse målinger vises i masseenheder frem for volumen. Løsningen på disse problemer er at anvende termiske massemålere, der måler masseflow direkte, selv under barske forhold. Svaret er en ny generation af masseflowmålere ABB tilbyder nu den termiske masseflowmåler Sensyflow til måling af gas, der opfylder spildevandsmarkedets behov. Ved hjælp af en metode til termisk måling (varmetrådsanemometer), er masseflowmåleren i stand til at måle alle tekniske gasser og gasblandinger direkte: biogas og komprimeret luft. Ultrapræcist og driftssikkert Korte indløb og udløb Kalibreret fra fabrikken Eksplosionssikker til zone 1 Ingen bevægelige dele, ingen forhindringer Elektromagnetisk flowmåler Parti-MAG på rør til spildevandsudledning Sensyflow FMT500-IG, der måler luft til aktivering i et rensningsanlæg Måling løsninger til markedet for vand 9

10 Industriel vandmåling Beskyttelse af miljøet Rensning af industrivand I industrielle rensningsanlæg skal farlige og giftige stoffer fjernes fra procesvandet, inden det bortledes. De produkter og metoder, der anvendes til rensning af spildevand fra husholdninger, er ikke egnede til rensning af industrielt spildevand. Løsningen på dette er produkter, der er fremstillet specifikt til industrielt spildevand. Opfyldelse af industriens behov ABB s ProcessMaster bruges til vand- og spildevandsanvendelser, hvor der forekommer kaustiske stoffer og syrer. Den anvendes i anlæggenes rensningsdele og er brugervenlig, robust og driftssikker. Uanset hvor og til hvilken anvendelse er ProcessMasters intelligente design, banebrydende teknologi og avancerede funktioner med til at gøre dine operationer mere omkostningseffektive. ProcessMaster giver ikke kun pålidelige og præcise måleværdier. Når den integreres med en løsning til styring af aktiver som f.eks. ABB s Asset Master, spiller instrumentet en nøglerolle i maksimering af procesoptimeringen. Tilladt tryk op til PN100, CI600 Udvalg af materiale til foring, elektroder og flanger Udvalg af godkendelser og certifikater Udvidet diagnose såsom registrering af gasbobler eller registrering af belægning på elektroder Intuitiv betjening Præcision op til 0,2 % Universaltransmitter Verificering på stedet med ScanMaster Løsninger til vandanalyse Kravene til rensning af industrivand, der udledes i miljøet, er blevet meget strenge og overvåges nøje af myndighederne. De traditionelle laboratoriemetoder til prøvetagning er tidskrævende og dyre, og de er ikke længere tilstrækkelige til leve op til kravene. Der er i dag behov for løbende overvågning af processerne. En løsning til pålidelig overvågning Aztec-serien af farveanalyseapparater udfører automatisk pålidelig analyse af vand. Den sender øjeblikkelige ændringer i processen og gør det muligt at lagre oplysninger til senere brug, f.eks. til rapporter til myndighederne. Hele Aztec-serien tager løbende prøver, bruger 60 % færre reagenser end andre apparater på markedet og er præcis helt ned til 0,5 %. Kunden nyder fordelene ved hurtige, løbende og præcise målinger af processen. Pålidelige målinger Let at betjene og vedligeholde Pålidelige data Mindre brug af kemikalier Fleksibel kommunikation ProcessMaster monteret i et filterdrænrør i et rensningsanlæg ABB s måleprodukter er med til at beskytte miljøet 10 Måling løsninger til markedet for vand

11 Håndtering af komplicerede anvendelser Pålidelig måling af spildevandsniveauer i industrielle og kommunale rensningsanlæg er en udfordring for de instrumenter, der skal udføre niveaumålingen. Kemikalieindholdet i det behandlede vand kan ændre sig drastisk som følge af forskellige syrer og kulbrinter, der bundfældes i tanken, eller faste partikler på samlebrøndens bund. Under sådanne forhold er der behov for berøringsfri niveaumåling. De traditionelle metoder til niveaumåling med berøring kræver ofte, at der anvendes særlige metaller eller indkapslinger. Nu er løsningen her LM80-laserniveautransmitteren er det seneste skud på stammen inden for berøringsfri niveaumåling. Laserniveaumåling er den bedste løsning til måling af spildevandsniveau i brønde, samlebrønde, hæveanlæg og rådnetanke. Når hydrostatiske og ultrasoniske transmittere og radartransmittere må give op over for uigennemsigtigt vand med suspenderede stoffer, er LM80 klar til at tage over. Med stråledivergens på under 0,5 og rækkevidde på op til 30 meter (100 fod) kan LM80 s laser måle niveauer i lukkede rum, gennem beskyttelsesgitre, i smalle, dybe brønde og tæt ved flade vægge. Smal stråle, nem installation i lukkede rum Ikke følsom over for lufttemperatur, tryk og dielektrikum Skal ikke kalibreres Ultrapræcis og øjeblikkelig måling Løsninger til vigtige trykmålinger Præcise trykmålinger i pumpe- eller hæveanlæg er vigtige for at opnå effektive vandprocesser. Hvis det nominelle tryk overskrides eller ikke opretholdes, er der risiko for, at hele systemet fungerer ineffektivt eller helt bryder sammen. Hvis trykket i et vandsystem er for højt, skal pumperne arbejde hårdt for at opretholde trykket, og samtidig vil det høje tryk medføre øgede omkostninger og flere lækager i hele systemet. Svaret er den perfekte kombination af funktioner 2600T-serien af tryktransmittere opfylder disse behov og giver driftsfordele, der tidligere var helt uopnåelige. Alle instrumenterne er udstyret med intuitivt HMI (Human Machine Interface) med fire knapper, der giver hurtig ibrugtagning og sparer tid og penge. De omkostningseffektive 261-transmittere af høj kvalitet er resultatet af ABB s kompromisløse fokusering på måling af tryk og niveau. De byder bl.a. på præcision på 0,1 %, et stort indstillingsområde og kabinet i rustfrit stål til brug under ekstreme forhold. ABB 266- og 364-transmitterne er det perfekte valg til måling af trykforskelle, hvor der er behov for stabil og vedligeholdelsesfri drift i mange år. Præcise og gentagelige målinger Vedligeholdelsesfri takket være ABB s sensorteknologi Nem betjening og opsætning via det grafiske display Stort udvalg af procesforbindelser, der passer til mange forskellige installationer LM80-lasertransmitter i pumpebrønd ABB s 261-tryktransmitter til præcise og gentagelige målinger Måling løsninger til markedet for vand 11

12 Gennemprøvede produkter til måling Omfattende industrisortiment 1/2 Flowmåling ABB har mange års erfaring med flowmåling til vandindustrien. På baggrund af en omfattende viden om industriens behov har vi udviklet innovative produkter til flowmåling, der kan styre processer, øge indtjeningen og reducere omkostningerne. Du får maksimal præcision i flowmåling, f.eks. ved dosering af klor eller andre kemikalier, flowmåling af spildevand eller registrering af lækager i infrastrukturer til drikkevand. Produkter til flowmåling med selvdiagnose og procesoplysninger gør det nemt for kunden af styre samtlige processer. Produktkategori Elektromagnetisk flow Hvirvel Term. masse Produktnavn WaterMaster ProcessMaster SM4000 Parti-MAG AquaMaster AquaProbe FV/FS 4000 Sensyflow Produkttype Produktbillede FEV FEF FEP300 SE41F DP41 MM/GA FEA100 VT4 FMT400 Vandindløb Brønd Afsaltning Pumpestation Koagulation Aflejring/filtrering Behandling Vandlagring Trykforøgelse Netværksstyring Kunstvanding Pumpestation Regnvand Rensningsanlæggets indløb X Primær aflejring Iltning og nedbrydning Forbrænding af slam Endelig aflejring Endelig udledning 12 Måling løsninger til markedet for vand

13 Måling af tryk, temperatur og niveau Med sit sortiment af instrumenter og udstyr til brug i felten kan ABB tilbyde et uovertruffet udvalg af transmitter- og sensorløsninger, inklusive et brugervenligt, fælles HMI. Det omfattende udvalg af niveauteknologi med og uden berøring giver gentagelige løsninger til pålidelig beholdnings- og processtyring. ABB tilbyder et bredt udvalg af industrielle optagere og styreenheder, inklusive indikatorer med enkelt og dobbelt loop, der giver høj synlighed og sikre grafiske funktioner. Med avanceret beskyttelse mod støv og vand samt klare og lysstærke displays er processtatussen nem og hurtig at aflæse. DP-flow Coriolis VA-målere Niveau Tryk Trykforskel Temperatur Torbar CoriolisMaster VA Master PurgeMaster Ultrasonisk Magnetisk niveaumåler Tryktransmitter Tryktransmitter Tryktransmitter Temperatursensor Temperatursensor Temperatursensor MC2 FAM541 KSONIK KM26 261G/A TSP100 TSP300 TSBA X X X X X Måling løsninger til markedet for vand 13

14 Gennemprøvede produkter til måling Omfattende industrisortiment 2/2 Analysemåling Som førende global leverandør af teknologi til analysemåling kan ABB tilbyde et uovertruffet udvalg af instrumenter til en lang række anvendelser i vand- og spildevandsindustrien. Produkterne til analyse af væske og gas giver omkostningseffektive målinger ved overvågning af produktkvalitet og styring af kemikalieforbrug. De er konstrueret med maksimal produktkvalitet for øje og hjælper kunden med at overholde proceskrav og lokale og internationale bestemmelser. ABB leverer driftssikre produkter til analysemåling til vandindustrien. Produktkategori Produktnavn Optagere Styreenheder Analyseinstrumenter ScreenMaster 500 ScreenMaster 1000 ScreenMaster 2000 Cirkeldiagramskriver ControlMaster SensyCal ph/redo Ledningsevne Turbiditet Produkttype SM500 SM1000 SM2000 C1900 CM10 CM30 CM50 FCU AP100 AP200 AP300 AC Produktbillede Vandindløb Brønd Afsaltning Pumpestation Koagulation Aflejring/filtrering Behandling Vandlagring Netværksstyring Kunstvanding Regnvand Rensningsanlæggets indløb Primær aflejring Iltning og nedbrydning Forbrænding af slam Endelig aflejring Endelig udledning 14 Måling løsninger til markedet for vand

15 Service ABB s serviceydelser har til formål at optimere anlægsproduktivitet og -ydelse. Dette opnås ved at skabe mulighed for bedre udnyttelse og optimering af udstyr til automatisering, processer og personale. ABB yder support helt fra planlægningsfasen til ibrugtagning og servicering. ABB s servicespecialister er strategisk placeret, så de kan yde global support til alle produkter og systemer. ABB s brede udvalg af serviceydelser udgør fundamentet for komplet support til kunden. Analyseinstrumenter Iltmætning Opløst organisk stof Ammoniak Nitrat Fosfat Fluorid Jern Mangan Aluminium Klor Ilt zirconiumoid 9408 AV4 ISE AV45 AW AW633 AW634 AW631 AW400 Oygen Måling løsninger til markedet for vand 15

16 Kontakt os Du kan finde din lokale ABB her: Du kan finde yderligere produktoplysninger her: Copyright 2011 ABB Alle rettigheder forbeholdes PB/Water DA

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge!

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB måleprodukter Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB AquaMaster 3-transmitter Den NYE AquaMaster 3 byder på økonomisk og pålidelig vandmåling - og sparer naturligvis

Læs mere

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409 Instrumentering og overvågning MJK Produkt katalog katalog DK 1.00 Produkt katalog 1409 Et bedre og renere miljø MJK Automation er en af Skandinaviens førende leverandører af udstyr til renseanlæg, vandværker

Læs mere

fanfare Endress+Hauser som din totalleverandør Kundanpassade stabila lösningar Heartbeat Technology Få kontrol over alle dine enheder

fanfare Endress+Hauser som din totalleverandør Kundanpassade stabila lösningar Heartbeat Technology Få kontrol over alle dine enheder Endress+Hauser Kundemagasin www.dk.endress.com Nr 1-2014 1 fanfare Heartbeat Technology Få kontrol over alle dine enheder Når hastighed og nøjagtighed er en æressag Chr. Hansen vælger TM411 Endress+Hauser

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Proces Dage 2012 Side 3 Opdaterer du dine DTM filer jævnligt? Side 3 Tiden for trykknapper er slut Side 4-5 Større funktionalitet, mindre omkostninger og bedre udnyttelse

Læs mere

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven?

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? 8 Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? Lad os måle koncentration og ændringer i din proces. Hvordan måles koncentrationen Lyd bevæger sig med forskellig hastighed gennem luft,

Læs mere

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM INSTRUMENTERINGS- & AUTOMATIONSTIDSSKRIFT FRA INSATECH A/S - NOVEMBER 2008 NR. 61 INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM 2 INFORMATION Instrumenteringsog Automations

Læs mere

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere.

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. &proces www.automatik.nu 38. årgang juni/juli 2013 nr. 6/7 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. hi[13]: Nordens største industrimesse

Læs mere

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com Mennesker - Ideer - Løsninger INSTRUMENTERINGS- & AUTOMATIONSTIDSSKRIFT 08/2009 63 Procesoptimering - en vej ud af krisen? Side 3 Optimering af separationsprocesser Side 4-5 Sikre din kedel mod forurening

Læs mere

EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEARRANGEMENTER 2011

EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEARRANGEMENTER 2011 1 EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEARRANGEMENTER 2011 Vi vil meget gerne give dig muligheder for at få indsigt i, hvordan Emerson s brede udbud af produkter og serviceydelser er istand til at forbedre produktiviteten

Læs mere

Vandforsynings katalog

Vandforsynings katalog Vandforsynings katalog - TEKNOLOGI & YDELSER NYE MULIGHEDER & YDELSER De danske vandforsyninger har fået en ny mulighed for at få deres vandværker moderniseret og opdateret. Xylem Water Solutions tilbyder

Læs mere

Indhold. 18. årgang Forår 2004 Nr. 1.

Indhold. 18. årgang Forår 2004 Nr. 1. Fagerberg udvider sortimentet af selvrensende filtre Den israelske filterproducent Amiad opkøbte i år 2000 firmaet Filtration som fremstiller og sælger Filtomat filtrene. Det nye firma har fået navnet

Læs mere

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM I N S T R U M E N T E R I N G S - & A U T O M AT I O N S T I D S S K R I F T I N S T U M E N T E R I N G S - AT I O N S T I D S K R I F T F O R I N S AT E C H A / S O K T O B E R 2 0 0 7 N R. 5 8 F R A

Læs mere

LELY DAIRY EQUIPMENT Løsninger til malkning, fodring og stalde

LELY DAIRY EQUIPMENT Løsninger til malkning, fodring og stalde LELY DAIRY EQUIPMENT Løsninger til malkning, fodring og stalde Skab selv fremtiden for din mælkeproduktionsbedrift www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C,

Læs mere

Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008. De gamle energislugere

Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008. De gamle energislugere C I R K U L A T I O N Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008 Energi... få råd og vejledning til energibesparelser! Partnerskab i højsæde Opdræt af fiskeyngel er et dansk speciale, og Aquatec Solutions

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Insatech aktivitetskalender Side 3 Ny temperaturkalibrator fra Isotech Side 4 DPI 611 håndholdt kompakt trykkalibrator Side 5 Mobil gærdoseringsvogn Side 6 Regulerings- og

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Insatech Aktivitetskalender Side 3 Radar din vej til optimal niveaumåling Side 4-6 Nu er Hamiltons ARC TM sensorer blevet digitale Side 7 Frigiv rengøringen on-line og minimér

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com 2 A N A L Y S E I N F O R M A T I O N Instrumenteringsog Automations Nyt udgives

Læs mere

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

Resultater skal overbevise

Resultater skal overbevise 2013 #01 Københavnerne siger ja til blødgjort drikkevand Bulgariens største renseanlæg satser på onlinestyring Rekreative værdier skal vedligeholdes Sådan renses spildevand fra hospitaler 4 7 10 12 Resultater

Læs mere

Nyt agentur. Nr.1 INDHOLD. Leder 2. Aerre Inox 3. Robolux 4. Masoneilan 5 Reguleringsventiler. Filtomat Filtre 6

Nyt agentur. Nr.1 INDHOLD. Leder 2. Aerre Inox 3. Robolux 4. Masoneilan 5 Reguleringsventiler. Filtomat Filtre 6 Nyt agentur N E W S 14. årgang Forår 2001 Nr.1 INDHOLD Den ultimative og kompakte løsning for ventiler til automatiseret procesteknologi Fra årsskiftet har Fagerberg fået forhandlingen af membran- og skråsædeventiler

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

Toyota Material Handling Produktprogram

Toyota Material Handling Produktprogram Toyota Material Handling Produktprogram Gaffeltruck, service og løsninger www.toyota-forklifts.eu Stronger together Toyota Material Handling Europe (TMHE) er den europæiske del af Toyota Material Handling

Læs mere

insight Fotoceller på bus Verdens hurtigste 3D smart kamera fra SiCK/IVP Positionsjustering for hurtigt produktskifte 2005 www.sick.

insight Fotoceller på bus Verdens hurtigste 3D smart kamera fra SiCK/IVP Positionsjustering for hurtigt produktskifte 2005 www.sick. insight 1 2005 SICK kundemagasin Fotoceller på bus Første pakkemaskine med informationssensorer side 6 Positionsjustering for hurtigt produktskifte Verdens hurtigste 3D smart kamera fra SiCK/IVP se side

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nyheder fra Siemens Industry i Danmark Nr. 2 juni 2012 Fuldautomatik hos Kommunekemi Det eneste montageanlæg af den karakter i verden Konkurrence Byt til nyt Løsning Ny ET 200SP Er

Læs mere

Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer. GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk

Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer. GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk Fuld kompetence, fuld ansvarlighed I hjertet af din virksomhed leverer Atlas Copco trykluft af høj kvalitet,

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nummer 1 Marts 2014 www.siemens.dk/industry TIA-portalen nu i V13 Invitation: hør om markant forbedret drevintegration, Team Engineering og meget mere på Innovation Tour Nyt decentral

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDER I NETVÆRKET

PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDER I NETVÆRKET PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDER I NETVÆRKET AVS - VORES VIDEN ER DIN SIKKERHED Med vores brede produktprogram og vores specialiserede viden kan vi løse de fleste opgaver inden for fødevareindustrien, og vi

Læs mere

Vejbelysning. Føl dig tryg og sikker på vejene

Vejbelysning. Føl dig tryg og sikker på vejene Vejbelysning Føl dig tryg og sikker på vejene Føl dig tryg og sikker på vejene Vores veje og gader er som blodårer, der holder liv i et hjerte byen. Men kommunerne er under stadigt voksende pres for at

Læs mere