Måleprodukter. Global leverandør til vandindustrien Gennemprøvede måleløsninger og pålidelig anvendelsesekspertise gennem hele vandcyklussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måleprodukter. Global leverandør til vandindustrien Gennemprøvede måleløsninger og pålidelig anvendelsesekspertise gennem hele vandcyklussen"

Transkript

1 Måleprodukter Global leverandør til vandindustrien Gennemprøvede måleløsninger og pålidelig anvendelsesekspertise gennem hele vandcyklussen

2 Eksperter i teknologi Mere end hundrede års erfaring Måling, aktivering, registrering og kontrol er alfa og omega for opnåelsen af effektive processer. Med ABB s produkter og løsninger til måling får kunden branchens bedste teknologi, driftssikkerhed og service. ABB s produkter er nemme at konfigurere, nemme at integrere og nemme at vedligeholde. ABB kan med sit globale netværk af specialister, der yder service og support lokalt, tilbyde en bred vifte af livscyklusydelser for optimal produkteffektivitet og kundesupport. Forskning og udvikling er grundlaget for ABB s position som teknologisk førende på markedet. Vi bygger videre på eksisterende teknologier, anvender dem til nye formål og fortsætter med at udvikle de banebrydende nyskabelser, der gør det muligt at løse fremtidens udfordringer. ABB og de virksomheder, vi bygger på, har været førende inden for innovation og teknologi i mere end 100 år. Aztec Bush Beach Engineering Limited Pressductor 2 Måling løsninger til markedet for vand

3 Avancerede løsninger til måling Leverandør til vandindustrien Med ekspertise og viden inden for globale vand- og spildevandsapplikationer er ABB den bedste partner i hele vandcyklussen. Fra indvinding og behandling til distribution og styring af spildevandsprocessen tilbyder ABB en lang række produkter, serviceydelser og løsninger, der opfylder alle kundens krav. ABB kan som single-source-leverandør af automatiseringsteknologi levere alt det, kunder på vandmarkedet har brug for. Løsninger, der matcher branchespecifikke krav til anvendelsen Produkter, hvis funktion opfylder vandmarkedets behov, inklusive internationalt anerkendte kalibreringsinstitutter og materialecertificeringer Produkter, der er lette at tage i brug og installere, hvilket sparer både tid og penge under opstarten Udstyr, der kan fjerndiagnosticeres, hvilket sparer tid og personale Høj præcision og driftssikkerhed med minimal investering Automatiseringsydelser understreger den optimale produktanvendelse og -vedligeholdelse i hele livscyklussen Måling løsninger til markedet for vand 3

4 Pålidelige måleprodukter Leverandør til hele vandcyklussen Rensningsanlæggets indløb, variabelt områdeflow, ultrasonisk flow i åben kanal, hvirvelflow, masseflow, restklor Ammoniak, ledningsevne, niveau, ph, fosfat, redo, turbiditet Styreenheder, optagere Industrielle formål, flow delvist fyldt rør Ammoniak, iltmætning, Fluorid, ph, redo Optagere Husholdningsanvendelse Trykforøgelse Pumpestation Indikatorer, niveau (hydrostatisk) Styreenheder, optagere Niveau Regnvand, flow delvist fyldte rør Indikatorer Styreenheder, optagere Primær aflejring, termisk masseflow Temperatur ph Niveau Iltning og nedbrydning, termisk masseflow Ammoniak, iltmætning, ph, fosfat Optagere Niveau Afsluttende aflejringstank, termisk masseflow Temperatur Turbiditet Styreenheder Niveau Forbrænding af slam Temperatur Ilt (zirconiumoid) Styreenheder, optagere Endelig udledning, flow delvist fyldte rør Ammoniak, ledningsevne, iltmætning, ph, redo, turbiditet, fosfat 4 Måling løsninger til markedet for vand

5 Behandling, variabelt områdeflow Temperatur Opløst organisk stof, fluorid, ph, fosfat, turbiditet, nitrat Styreenheder, optagere Vandlagring Niveau, turbiditet Optagere Aflejring/filtrering forskel, tryk Opløst organisk stof, niveau, turbiditet Pumpestation Niveau Optagere Koagulation Opløst organisk stof, ph Styreenheder Brønd Nitrat Optagere Afsaltning Temperatur ph, aluminium, jern, mangan, ledningsevne Styreenheder, optagere Vandindløb Temperatur Ammoniak, ledningsevne, opløst organisk stof, niveau, turbiditet, nitrat Måling løsninger til markedet for vand 5

6 Måling af drikkevand Forsyning af rent og klart drikkevand Pålidelig procesoptimering Stadigt strengere regler for vandkvalitet, voksende krav fra forbrugerne til ensartet vandkvalitet og stigende behov gør, at vandforsyningsindustrien konstant er udfordret til at optimere vandbehandlingsprocessen. For eksempel fører for høje niveauer af opløseligt mangan og jern i distributionssystemet til aflejringer på rørenes overflader og lav æstetisk kvalitet. Disse opløselige materialer skal behandles kemisk for at omdanne dem til en uopløselig form, der let kan filtreres fra i behandlingsprocessen. Forbedring af den globale vandkvalitet ABB s Aztec-serie af farveanalyseapparater giver pålidelig analyse af opløseligt mangan og jern. Dermed kan doseringen af kemikalier optimeres med besparelser i de operationelle omkostninger og forbedret vandkvalitet til følge. ABB s brede udvalg af pålidelig online-analyseinstrumentering og processtyringsekspertise giver vandforsyninger flere fordele, inklusive forbedret kvalitet af behandlet vand, øget proceseffektivitet, reduceret brug af kemikalier og energi samt lavere omkostninger til vedligeholdelse og personale. Pålidelige målinger Let at betjene og vedligeholde Pålidelige data Fleksibel kommunikation Mindre brug af kemikalier Præcis rapportering til vandnetværk Beskyttelse af miljøet og bevarelse af vandressourcer er et globalt ansvar. I mange områder har mangel på vand ført til regler om kontrol og rapportering af vandspild i distributionen. Vandspil på mere end 50 % er ikke unormalt, og det første skridt mod at reducere dette spild er tættere overvågning og måling af vandsystemerne. Hurtig registrering af lækager ABB s AquaMaster er en elektromagnetisk flowmåler, der er udviklet til at forbedre styringen af distributionsnetværk til drikkevand. Dens funktioner er målrettet mod branchens specifikke krav, lige fra en totalløsning til styring af vand til faktureringsapplikationer, områdemåling og vanddistribution til styring af lækager og kunstvanding. AquaMaster kan sende oplysninger om flowrate via SMS, så operatørerne kan finde de besværlige små og langsomme lækager stort set samtidig med, at de opstår, og dermed hurtigt få dem lukket. Mulighederne for fjernstyret konfiguration via SMS letter den efterfølgende håndtering. 3 strømforsyninger: Lysnet med backup, batteri, ekstern vedvarende energi (sol/vind) med backup Samlet løsning, der integrerer måler, trykmåling, logger/ quad-band GSM/SMS-kommunikationn CallMaster2 til verificering af flowmålerens kalibrering på stedet OIML R49/MID-godkendt Integreret vandovervågningssystem med Aztec-analyseapparatet AquaMaster til præcis vandnetværksrapportering 6 Måling løsninger til markedet for vand

7 Opfyldelse af markedets behov for flowmåling Siden de elektromagnetiske flowmålere kom på markedet sidst i 1960 erne, har de være den foretrukne målertype til vandmarkedet. De har ingen bevægelige dele, kræver et minimum af vedligeholdelse og er meget driftssikre, og disse detaljer har været med til at øge deres popularitet. I løbet af årene er hverken designet, de anvendte materialer eller servicevenligheden dog stort set blevet ændret. ABB har lyttet til markedets voksende behov og introduceret løsninger, der opfylder kundernes efterspørgsel efter en måler, der er lettere at vedligeholde end tidligere produkter, der kan efterses og verificeres på stedet, og som har lavere omkostninger gennem hele sin levetid. Flowmåling, der lever op til branchestandarderne ABB s WaterMaster er løsningen til flowstyring inden for så forskellige områder som vand, spildevand, kloakvand og regnvand. Dens ydelse lever op til de strengeste internationale branchestandarder og er certificeret i henhold til førende godkendelser. WaterMasters hårdføre og robuste nedgravelige sensorer har bevist deres værd under selv de hårdeste forhold og eliminerer behovet for dyre målerkamre. Kunden kan udnytte de innovative og alsidige egenskaber til at opnå interoperabilitet i en lang række systemer til styring af aktiver. Overlegen styring gennem avanceret sensordesign Forbedret ydeevne med Digital Signal Processing (DSP) Verificering på stedet med VeriMaster Mulighed for nedsænket og nedgravet installation OIML R49/MID-godkendt Den perfekte løsning til niveaumåling Ultrasoniske niveau- og flowmålinger ses i hele vandprocessen. F.eks. ved kemisk behandling gør præcise målinger af disse parametre det muligt at fremstille mere sikre produkter og at reducere omkostningerne. Med privatiseringer af vandindustrien globalt vil der stadig være behov for ultrapræcise målinger og løsninger. Ultrapræcis niveaumåling Produktserien ABB KSONIK af ultrasoniske niveautransmittere giver berøringsfri niveaumåling og pumpestyring til vand- og spildevandsindustrien. De kan anvendes i både lukkede tanke og åbne lagerbassiner, og de fungerer ved at måle den tid, det tager et lydsignal at bevæge sig fra sender til modtager. Disse enkle måleapparater kan måle niveauer i både rene og barske miljøer, og de er samtidig en meget omkostningseffektiv løsning til vandprojekter. Udover niveaumåling kan der også måles flow i en åben kanal i et overløb eller en rende, f.eks. indløbet til en vandenhed til drikkevand. Transduceren er placeret over væskeniveauet og opstrøms i forhold til den kunstige forhindring. Ved hjælp af indbyggede lineariseringsenheder kan den afledte strøm beregnes præcist ud fra det målte niveau. KSONIK-enhederne kan derefter angive flowrate og et samlet flowsignal. Grafisk LCD-display 3 konfigurerbare relæer Kan konfigureres som en flowmåler til åbne kanaler Pumpecyklus og pumpeovervågning Automatisk variabel forstærkning og strømforsyning til komplicerede anvendelser Montering af WaterMaster-enhed på et vandrør K10 ultrasonisk transducer monteret i samlebrønd Måling løsninger til markedet for vand 7

8 Spildevandsmåling For effektiv vandbehandling Sikring af spildevandsovervågning Offentlige og industrielle anlæg, der udleder spildevand, skal overfor de relevante myndigheder kunne bevise, at indholdet af kemikalier og den udledte mængde overholder miljøkravene og ikke overstiger lovgrænserne. Som minimum overvåges og sammenlægges typisk øjebliksværdien af ph og flow. Disse variabler skal registreres på en sikker måde, så de originale data let kan hentes frem og gennemses i tilfælde af en ulykke længere nede ad strømmen eller en inspektion. Sikkerhed og let adgang til data ABB s ScreenMaster-serie af papirløse optagere anvendes i mange systemer til overvågning af spildevand. De måler og viser processignalerne og gemmer dem i et sikkert og manipulationssikret format. Avancerede funktioner giver mulighed for ekstern visning via en webserver eller afsendelse af s, hvis en alarm udløses. Når dataene er registreret, kan de overføres til eksterne servere, hvor de kan gemmes på langt sigt. ABB DataManager-analysesoftwaren kan verificere, at de originale data er intakte, og de kan derefter analyseres på en pc. Procesmåling via flere kanaler Samlet beregning af flow Sikker datalagring Fjernovervågning Offline dataanalyse Energibesparelser ved iltning Over 70 % af omkostningerne til strøm i rensningsanlæg går til kompressorer til iltning. De fleste kunder er på udkig efter måder at reducere den mængde luft, der skal til for at opretholde det korrekte bakterieniveau. En simpel løsning er at overvåge iltniveauet for at sikre, at den korrekte mængde ilt er til stede og ikke overskrides. Kunderne kan spare over 25 % af deres samlede omkostninger til strøm ved at installere én eller flere iltovervågere i kombination med simple ændringer af kontrollen. Løsningen er et apparat til analyse af iltmætningen ABB s analyse- og sensorsystemtransmitter til iltmætning giver præcise målinger af iltmætningsværdierne for en lang række applikationer til vandovervågning. Analyseapparatet kombinerer den nyeste teknologi i en driftssikker og pålidelige enhed med et væld af funktioner. Analyseapparatet opfylder kravene til en lang række applikationer til procesovervågning og -styring. Det er hårdført og driftssikkert og kan derfor benyttes i barske miljø, og samtidig er det let at installere og bruge og kræver et minimum af vedligeholdelse. Indikator for sensorens levetid Funktion til korrigering af saltindhold og atmosfærisk tryk som standard Løbende intern diagnose reducerer driftsomkostningerne Automatisk rengøring med vand/luft - markant reduceret behov for vedligeholdelse Fjernbetjent grafisk optager SM500F til overvågning af spildevandsflow System til analyse af iltmætning 8 Måling løsninger til markedet for vand

9 Måling i delvist fyldte kloakker Kloakvand udledes normalt via delvist fyldte rør eller kloakker. Til at måle dette flow anvendes driftssikre og let monterbare elektromagnetiske flowmålere. Hidtil har man været nødt til at konstruere en hævert for at kunne bruge disse flowmålere i delvist fyldte rør. Denne fremgangsmåde kan dog skabe problemer i form af aflejringer og tryktab, og samtidig kræver den store kamre. Den elektromagnetiske flowmåler Parti-MAG ABB s Parti-MAG-flowmåler er konstrueret specielt til spildevandsformål og kan måle flow i fyldte og delvist fyldte rør. Med sin brugervenlighed og lette installation sætter den standarden for flowmåling af delvist fyldte rør. Dens kvaliteter er bekræftet af mange års problemfri drift i rensningsanlæg og styring af kanalnetværk. Den fås i størrelser fra 150 mm og op til 1000 mm (5,9 til 40 ) med mulighed for eksplosionssikker udførelse i henhold til zone 1. Overlegen styring gennem avanceret sensordesign Intuitiv navigation og konfiguration Detaljerede diagnoser lader dig træffe hurtige beslutninger Kraftig og fleksibel transmitter Måling af gasser med masseflowmålere Gennem hele spildevandsprocessen er der behov for en lang række kritiske gasmålinger. Måling af biogas og luft til aktivering bliver mere og mere almindeligt, men kan dog være problematisk pga. lave hastigheder og lavt tryk. Desuden foretrækker mange kunder, at disse målinger vises i masseenheder frem for volumen. Løsningen på disse problemer er at anvende termiske massemålere, der måler masseflow direkte, selv under barske forhold. Svaret er en ny generation af masseflowmålere ABB tilbyder nu den termiske masseflowmåler Sensyflow til måling af gas, der opfylder spildevandsmarkedets behov. Ved hjælp af en metode til termisk måling (varmetrådsanemometer), er masseflowmåleren i stand til at måle alle tekniske gasser og gasblandinger direkte: biogas og komprimeret luft. Ultrapræcist og driftssikkert Korte indløb og udløb Kalibreret fra fabrikken Eksplosionssikker til zone 1 Ingen bevægelige dele, ingen forhindringer Elektromagnetisk flowmåler Parti-MAG på rør til spildevandsudledning Sensyflow FMT500-IG, der måler luft til aktivering i et rensningsanlæg Måling løsninger til markedet for vand 9

10 Industriel vandmåling Beskyttelse af miljøet Rensning af industrivand I industrielle rensningsanlæg skal farlige og giftige stoffer fjernes fra procesvandet, inden det bortledes. De produkter og metoder, der anvendes til rensning af spildevand fra husholdninger, er ikke egnede til rensning af industrielt spildevand. Løsningen på dette er produkter, der er fremstillet specifikt til industrielt spildevand. Opfyldelse af industriens behov ABB s ProcessMaster bruges til vand- og spildevandsanvendelser, hvor der forekommer kaustiske stoffer og syrer. Den anvendes i anlæggenes rensningsdele og er brugervenlig, robust og driftssikker. Uanset hvor og til hvilken anvendelse er ProcessMasters intelligente design, banebrydende teknologi og avancerede funktioner med til at gøre dine operationer mere omkostningseffektive. ProcessMaster giver ikke kun pålidelige og præcise måleværdier. Når den integreres med en løsning til styring af aktiver som f.eks. ABB s Asset Master, spiller instrumentet en nøglerolle i maksimering af procesoptimeringen. Tilladt tryk op til PN100, CI600 Udvalg af materiale til foring, elektroder og flanger Udvalg af godkendelser og certifikater Udvidet diagnose såsom registrering af gasbobler eller registrering af belægning på elektroder Intuitiv betjening Præcision op til 0,2 % Universaltransmitter Verificering på stedet med ScanMaster Løsninger til vandanalyse Kravene til rensning af industrivand, der udledes i miljøet, er blevet meget strenge og overvåges nøje af myndighederne. De traditionelle laboratoriemetoder til prøvetagning er tidskrævende og dyre, og de er ikke længere tilstrækkelige til leve op til kravene. Der er i dag behov for løbende overvågning af processerne. En løsning til pålidelig overvågning Aztec-serien af farveanalyseapparater udfører automatisk pålidelig analyse af vand. Den sender øjeblikkelige ændringer i processen og gør det muligt at lagre oplysninger til senere brug, f.eks. til rapporter til myndighederne. Hele Aztec-serien tager løbende prøver, bruger 60 % færre reagenser end andre apparater på markedet og er præcis helt ned til 0,5 %. Kunden nyder fordelene ved hurtige, løbende og præcise målinger af processen. Pålidelige målinger Let at betjene og vedligeholde Pålidelige data Mindre brug af kemikalier Fleksibel kommunikation ProcessMaster monteret i et filterdrænrør i et rensningsanlæg ABB s måleprodukter er med til at beskytte miljøet 10 Måling løsninger til markedet for vand

11 Håndtering af komplicerede anvendelser Pålidelig måling af spildevandsniveauer i industrielle og kommunale rensningsanlæg er en udfordring for de instrumenter, der skal udføre niveaumålingen. Kemikalieindholdet i det behandlede vand kan ændre sig drastisk som følge af forskellige syrer og kulbrinter, der bundfældes i tanken, eller faste partikler på samlebrøndens bund. Under sådanne forhold er der behov for berøringsfri niveaumåling. De traditionelle metoder til niveaumåling med berøring kræver ofte, at der anvendes særlige metaller eller indkapslinger. Nu er løsningen her LM80-laserniveautransmitteren er det seneste skud på stammen inden for berøringsfri niveaumåling. Laserniveaumåling er den bedste løsning til måling af spildevandsniveau i brønde, samlebrønde, hæveanlæg og rådnetanke. Når hydrostatiske og ultrasoniske transmittere og radartransmittere må give op over for uigennemsigtigt vand med suspenderede stoffer, er LM80 klar til at tage over. Med stråledivergens på under 0,5 og rækkevidde på op til 30 meter (100 fod) kan LM80 s laser måle niveauer i lukkede rum, gennem beskyttelsesgitre, i smalle, dybe brønde og tæt ved flade vægge. Smal stråle, nem installation i lukkede rum Ikke følsom over for lufttemperatur, tryk og dielektrikum Skal ikke kalibreres Ultrapræcis og øjeblikkelig måling Løsninger til vigtige trykmålinger Præcise trykmålinger i pumpe- eller hæveanlæg er vigtige for at opnå effektive vandprocesser. Hvis det nominelle tryk overskrides eller ikke opretholdes, er der risiko for, at hele systemet fungerer ineffektivt eller helt bryder sammen. Hvis trykket i et vandsystem er for højt, skal pumperne arbejde hårdt for at opretholde trykket, og samtidig vil det høje tryk medføre øgede omkostninger og flere lækager i hele systemet. Svaret er den perfekte kombination af funktioner 2600T-serien af tryktransmittere opfylder disse behov og giver driftsfordele, der tidligere var helt uopnåelige. Alle instrumenterne er udstyret med intuitivt HMI (Human Machine Interface) med fire knapper, der giver hurtig ibrugtagning og sparer tid og penge. De omkostningseffektive 261-transmittere af høj kvalitet er resultatet af ABB s kompromisløse fokusering på måling af tryk og niveau. De byder bl.a. på præcision på 0,1 %, et stort indstillingsområde og kabinet i rustfrit stål til brug under ekstreme forhold. ABB 266- og 364-transmitterne er det perfekte valg til måling af trykforskelle, hvor der er behov for stabil og vedligeholdelsesfri drift i mange år. Præcise og gentagelige målinger Vedligeholdelsesfri takket være ABB s sensorteknologi Nem betjening og opsætning via det grafiske display Stort udvalg af procesforbindelser, der passer til mange forskellige installationer LM80-lasertransmitter i pumpebrønd ABB s 261-tryktransmitter til præcise og gentagelige målinger Måling løsninger til markedet for vand 11

12 Gennemprøvede produkter til måling Omfattende industrisortiment 1/2 Flowmåling ABB har mange års erfaring med flowmåling til vandindustrien. På baggrund af en omfattende viden om industriens behov har vi udviklet innovative produkter til flowmåling, der kan styre processer, øge indtjeningen og reducere omkostningerne. Du får maksimal præcision i flowmåling, f.eks. ved dosering af klor eller andre kemikalier, flowmåling af spildevand eller registrering af lækager i infrastrukturer til drikkevand. Produkter til flowmåling med selvdiagnose og procesoplysninger gør det nemt for kunden af styre samtlige processer. Produktkategori Elektromagnetisk flow Hvirvel Term. masse Produktnavn WaterMaster ProcessMaster SM4000 Parti-MAG AquaMaster AquaProbe FV/FS 4000 Sensyflow Produkttype Produktbillede FEV FEF FEP300 SE41F DP41 MM/GA FEA100 VT4 FMT400 Vandindløb Brønd Afsaltning Pumpestation Koagulation Aflejring/filtrering Behandling Vandlagring Trykforøgelse Netværksstyring Kunstvanding Pumpestation Regnvand Rensningsanlæggets indløb X Primær aflejring Iltning og nedbrydning Forbrænding af slam Endelig aflejring Endelig udledning 12 Måling løsninger til markedet for vand

13 Måling af tryk, temperatur og niveau Med sit sortiment af instrumenter og udstyr til brug i felten kan ABB tilbyde et uovertruffet udvalg af transmitter- og sensorløsninger, inklusive et brugervenligt, fælles HMI. Det omfattende udvalg af niveauteknologi med og uden berøring giver gentagelige løsninger til pålidelig beholdnings- og processtyring. ABB tilbyder et bredt udvalg af industrielle optagere og styreenheder, inklusive indikatorer med enkelt og dobbelt loop, der giver høj synlighed og sikre grafiske funktioner. Med avanceret beskyttelse mod støv og vand samt klare og lysstærke displays er processtatussen nem og hurtig at aflæse. DP-flow Coriolis VA-målere Niveau Tryk Trykforskel Temperatur Torbar CoriolisMaster VA Master PurgeMaster Ultrasonisk Magnetisk niveaumåler Tryktransmitter Tryktransmitter Tryktransmitter Temperatursensor Temperatursensor Temperatursensor MC2 FAM541 KSONIK KM26 261G/A TSP100 TSP300 TSBA X X X X X Måling løsninger til markedet for vand 13

14 Gennemprøvede produkter til måling Omfattende industrisortiment 2/2 Analysemåling Som førende global leverandør af teknologi til analysemåling kan ABB tilbyde et uovertruffet udvalg af instrumenter til en lang række anvendelser i vand- og spildevandsindustrien. Produkterne til analyse af væske og gas giver omkostningseffektive målinger ved overvågning af produktkvalitet og styring af kemikalieforbrug. De er konstrueret med maksimal produktkvalitet for øje og hjælper kunden med at overholde proceskrav og lokale og internationale bestemmelser. ABB leverer driftssikre produkter til analysemåling til vandindustrien. Produktkategori Produktnavn Optagere Styreenheder Analyseinstrumenter ScreenMaster 500 ScreenMaster 1000 ScreenMaster 2000 Cirkeldiagramskriver ControlMaster SensyCal ph/redo Ledningsevne Turbiditet Produkttype SM500 SM1000 SM2000 C1900 CM10 CM30 CM50 FCU AP100 AP200 AP300 AC Produktbillede Vandindløb Brønd Afsaltning Pumpestation Koagulation Aflejring/filtrering Behandling Vandlagring Netværksstyring Kunstvanding Regnvand Rensningsanlæggets indløb Primær aflejring Iltning og nedbrydning Forbrænding af slam Endelig aflejring Endelig udledning 14 Måling løsninger til markedet for vand

15 Service ABB s serviceydelser har til formål at optimere anlægsproduktivitet og -ydelse. Dette opnås ved at skabe mulighed for bedre udnyttelse og optimering af udstyr til automatisering, processer og personale. ABB yder support helt fra planlægningsfasen til ibrugtagning og servicering. ABB s servicespecialister er strategisk placeret, så de kan yde global support til alle produkter og systemer. ABB s brede udvalg af serviceydelser udgør fundamentet for komplet support til kunden. Analyseinstrumenter Iltmætning Opløst organisk stof Ammoniak Nitrat Fosfat Fluorid Jern Mangan Aluminium Klor Ilt zirconiumoid 9408 AV4 ISE AV45 AW AW633 AW634 AW631 AW400 Oygen Måling løsninger til markedet for vand 15

16 Kontakt os Du kan finde din lokale ABB her: Du kan finde yderligere produktoplysninger her: Copyright 2011 ABB Alle rettigheder forbeholdes PB/Water DA

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge!

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB måleprodukter Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB AquaMaster 3-transmitter Den NYE AquaMaster 3 byder på økonomisk og pålidelig vandmåling - og sparer naturligvis

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Produktion af vandsystemer

Produktion af vandsystemer THORNTON Førende inden for rentvandsanalyse Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse inden for udvikling af vandsystemer Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse Verdensomspændende fokus

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Firmaprofil Endress+Hauser - din instrumentpartner

Firmaprofil Endress+Hauser - din instrumentpartner Endress+Hauser www.dk.endress.com Firmaprofil Endress+Hauser - din instrumentpartner 2 Endress+Hauser A/S Din Industripartner Hvem er vi? Endress+Hauser blev grundlagt i 1953 og er repræsenteret i over

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger Pålideligt supplement af regnvand Tøropstillede pumper Regnvandsopsamling bliver et stadig mere populært

Læs mere

2.24. Pumpestyring 704. Datablad

2.24. Pumpestyring 704. Datablad Pumpestyring 704 2.24 Der er mange grunde til at vælge en MJK pumpestyring. Pumpestyring 704, som præsenteres her, blev lanceret i 1989, men er flere gange opdateret med nye funktioner, men har fortsat

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur F-SERIEN indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays flow niveau tryk temperatur TIL IEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F Introduktion Produkterne

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP

Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP IP-sikkerhedsløsning sammensætter det hele Bosch Video Management System (VMS) administrerer al din IP og digitale video og lyd samt alle de sikkerhedsdata,

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Personbiler og Varebiler

Personbiler og Varebiler Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande for Personbiler og Varebiler EWJ TEKNIK A/S, INDUSTRIVÆNGET 1, 3320 SKÆVINGE Tel: 45 81 45 45 Κ Fax: 45 81 46 46 Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande. Hvorfor

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri

Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri Kontrolleret og driftsikker mærkning Alsidige etiketteringsmaskiner Individuelt tilpassede etiketteringsløsninger, der understøtter og tager

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken!

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! Egenskaber BOSSystem A5 / AP5: Designet til effektivitet og enkelhed.

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Flygts TOP nøglefærdige pumpestationer KOMPLETTE FORMONTEREDE LØSNINGER

Flygts TOP nøglefærdige pumpestationer KOMPLETTE FORMONTEREDE LØSNINGER Flygts TOP nøglefærdige pumpestationer KOMPLETTE FORMONTEREDE LØSNINGER INTRODUKTION Når pålidelighed er alt TOP pumpestations fordele Formonteret og fabrikstestet Selvrensende design Dokumenteret ydeevne

Læs mere

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG ANVENDELSESEKSEMPLER VED EN ALARMSITUATION OVERFØRES ALARMSIGNALET SOM SMS VIA ET INDBYGGET MODEM GSM-ALARMSYSTEMER GSM-alarmsystemerne

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Divar. Løsningsoversigt. Divar application guide

Divar. Løsningsoversigt. Divar application guide Divar Løsningsoversigt Bosch Divar application Divar Alsidig guide digital optager Bosch Divar Alsidig digital optager Divar er den alsidige digitale optager, der bringer digital videoovervågning inden

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Bosch Plena Easy Line højttaleranlæg Nem lydstyring

Bosch Plena Easy Line højttaleranlæg Nem lydstyring Bosch Plena Easy Line højttaleranlæg Nem lydstyring 2 Plena Easy Line højttaleranlæg Den praktiske vej til høj kvalitet i højttaleranlæg Brugervenlig med zonemærkning og indstillingsindikatorer Smart equalizer

Læs mere

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl I samarbejde med Magerholm Frugtplantage på Sydfyn, har Balluff ApS udviklet og leveret et nyt og simpelt Track and Trace system til

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

F-SERIEN TIL. Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays

F-SERIEN TIL. Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays F-SERIEN Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays Flow Niveau Tryk Temperatur TIL F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it.

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it. Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo 174 loggerserie 175 loggerserie 176 loggerserie We measure it. Ny generation af dataloggere - funktionalitet og brugervenlighed uden kompromis Den

Læs mere

Din ekspert i signalbehandlingsløsninger og kommunikationsinterfaces

Din ekspert i signalbehandlingsløsninger og kommunikationsinterfaces Din ekspert i signalbehandlingsløsninger og kommunikationsinterfaces PERFORMANCE MADE SMARTER TEMPERATUR EX-BARRIERER KOMMUNIKATIONSINTERFACES MULTIFUNKTIONEL ISOLATION DISPLAYS 2 Vi præsenterer PERFORMANCE

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

Leif Jensen Grenaa ApS Notus manual - Side 1 af 25

Leif Jensen Grenaa ApS Notus manual - Side 1 af 25 Leif Jensen Grenaa ApS Notus manual - Side 1 af 25 Forord. Denne Notus manual er fremstillet for at give et bredere overblik over de muligheder som Notus Trawlmaster tilbyder. Vi anbefaler at der altid

Læs mere

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS Flowmåling i kloaksystemet Indlæg ved: Jan Henningsen Akademiingeniør i TELETRONIC Denmark ApS Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen TELETRONIC Denmark ApS Oversigt over emner i denne præsentation

Læs mere

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow fordi forebyggelse er bedre end reparation Dedicated to People Flow KONE CareTM Begrænset udgift Individuelt tilpasset vedligeholdelse for din KONE elevator Ubegrænset værdi og frihed... Kunder har forskellige

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN

PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker 1 store udfordringer kræver stærke løsninger Dagens friske råmælk ankommer til mejeriet. Den kontrolleres

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Alle. Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion. Produkter i rustfrit stål til bryggeriindustrien. www.danfoss.dk/ir-rustfrit-staal.

Alle. Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion. Produkter i rustfrit stål til bryggeriindustrien. www.danfoss.dk/ir-rustfrit-staal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Produkter til bryggeriindustrien Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion Inden for bryggeriindustrien er hygiejne og temperaturregulering alfa og omega. Danfoss tilbyder

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

Touchdown. Smart. Enkel. Driftsikker. DEVIreg Touch. Glem det, du har lært indtil nu. Intelligente løsninger med vedvarende effekt Se devi.

Touchdown. Smart. Enkel. Driftsikker. DEVIreg Touch. Glem det, du har lært indtil nu. Intelligente løsninger med vedvarende effekt Se devi. Touchdown.! lige nu v den t e d v Prø og prø opi k vi.com e h, en 1:1 ouch.d Besøg t DEVIreg Touc rolpanel! t e virtuell tte unikke kon af de Smart. Enkel. Driftsikker. DEVIreg Touch. Glem det, du har

Læs mere

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Patientpleje Er der mange patienter, der skal plejes på samme tid, og kun begrænset personale giver et Bosch personsikringssystem en problemfri

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere