Til stede: Alle. Referent: Tage Lauritsen. 3 Bilag: Målinger og skemaer, samt af statusmøde med ES Kabel TV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til stede: Alle. Referent: Tage Lauritsen. 3 Bilag: Målinger og skemaer, samt af statusmøde med ES Kabel TV"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Afholdt i Tunehallen, kl Til stede: Alle. Referent: Tage Lauritsen. 3 Bilag: Målinger og skemaer, samt af statusmøde med ES Kabel TV 1. Referat fra sidste møde godkendelse/bemærkning. Godkendelse/bemærkning. Godkendt u/b. Næste møde: 12. nov., 9. dec og 27. jan Signalforsyning: Status: Pixellering i ca 45 minutter kl mandag aften. Hardwarefejl i Global Connect (GC). Den fejlende enhed var kendt i GC, og denne er udskiftet. Bernt bemærker, at GC ikke overholder SLA for oppetid til fiberringen. (SLA = oppetidsgaranti). TNT HD har været lukket i nogen tid. Der leveres ikke til Glenten. Manglende lyd DR1 + DR3. Forespurgt ES kl Svar kl Der bør være en alarm, som udløses i slige tilfælde for fejl af længere varighed end 5 minutter, for samtlige indkommende signaler til Glenten og for samtlige de ca. 10, der overvåges aktuelt i Tune. Action: Tage skriver, Bernt følger op. 3. Økonomi Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: Ca. 30 udestående betalinger vil blive lukket (afbrudt helt). Vi får lavet kortbetalingsmulighed via nettet på mit.tunenet.dk snarest. Sidste rate af betaling til Glenten betales Servicepartner Vi mangler regninger fra servicepartner. Vi mangler visse tilbagemeldinger. Vi mangler fuldt overblik over, hvor de er i gang med standerudskiftninger. Knud laver kvalitetssikring ved at tjekke, hvilke der er skiftet, og om de er gravet forskriftsmæssigt ned, inkl. fugtspærreforskrift. Teknikere i felten har overfor os udtrykt, at de af og til ikke har modtaget visse medsendte detailinformationer for de af Tune Kabelnet stillede opgaver. En tekniker havde gået rundt i en have i Tunehøj, uden at ringe på hos beboeren først og det er påtalt til ES og vi har ikke fået fyldestgørende svar på påtalen. Vi mangler at få toppene fra de udskiftede standere hjem til Knud. Action: Tage skriver til ES. 5. Hovedstation Oprydning status - beslutning? Aftalt på statusmøde 17/9 med ES at få ryddet op og indskiftet rack. Vi beder ES om en plan for at få dette ordnet. Action: Tage skriver til ES. EDB-Jan skal kontaktes om hans server i HS. Action: Tage kontakter Jan. 6. Net / anlæg Ø-opdeling - igangsætning? Vi kan godt bestille gravning. Action: Kenneth + Tage gør det. Andet: Se servicepartner 7. Internet Status generelt på Internet 69,2%. Af disse kører 21,2% DOCSIS 2 og 79,2% kører DOCSIS 3. Kapacitet, forbrug, reserve, forventet stigning i næste kvartal: Vi hæver båndbredden DS til 100 Mbps uden at annoncere det, og så gør vi det officielt ca ( julegave ). Flaskehalsen lige nu er den fælles båndbredde, ikke Side 1 af 6

2 de enkelte øer. Vi skal derfor sikre, at der kan hæves for den fælles kapacitet ind til Tune (se bilag note 1 nedenfor) Routere: Vi er begyndt at fordele epc3928d (og -ad). Senere kommer epc3940 eller tilsvarende SMC-model. Denne, samt NetGear C6250, EPC3940 og SMC. SMC har meddelt, at de (måske) vil lave en version med SIP-telefoni omkring nytår. Tage har testet SMC hjemme, uden telefoni. Action: Tage følger op og prøver at finde NetGear. Vi skal have testet wifi accesspoints, der LØSER problemet. Tage nævnte præsentation fra dagens møde i Netværk for Kabelfordelingsanlæg (præsentation derfra udsendes 12. oktober til bestyrelsen og lægges på intranettet), hvor dette havde været et temapunkt. Derfra denne tabel for ydelse og støj/renhed for forskellige teknikker, MOCA, WiFi og PowerLine. (se bilag note 2 nedenfor) Action: Flemming indkøber 5 forskellige accesspoints og tester. 8. Samarbejde med andre Flimmer statusmøde dato? Bernt kontakter og sætter dialog i gang om at finde en dato. Vindinge statusmøde dato? Do. Greve Boligselskab: Det bemærkes, at: Vi skal overveje, om vi skal tage opkrævning af grundpakken hjem fra Greve Boligselskab. GB skal fortsat selv opkræve for vedligehold af anlæg. Peter tager kontakt med GB. 9. Hjemmesiden: Er der nye tiltag? Knud: Kan vi få et udskriftvenlig TV-oversigt, pdf. Øvrigt: Mangler opsætningsvejledning til epc3928. Vi bør gøre mere ud af at afstemme forventning til wifi performance på hjemmesiden. Referater op på hjemmesiden. De skal være lettere at lokalisere på hjemmesiden (menusystemet) Kanaloversigt med et link til direkte print. 10. Medlemmer: Knud ønsker en drøftelse af serviceniveau. Vi må ikke gøre forskel på medlemshenvendelser og skal respondere på alle. Mange gange er svaret, at vi ikke kan yde support på dette, f.eks. at få trådløst til at køre i alle ender af huset. Sletning af overflødige mail-adresser. Tage sender resultat af medlemsundersøgelsen ud til week-end en. Der er 435 unikke svar. Af disse var der 33%, der oplevede daglige eller ugentlige pixelleringer, heraf 13% dagligt. Vi mangler slutstandermålingerne fra ES. De, der oplever daglige og ugentlige problemer spørger vi ind til, for at få klarlagt, om det er en fejl hos dem selv eller i nettet udenfor. Vedtægter Vindinge, Flimmer samarbejdsaftale. Bernt arbejder på det. Vi skal forny aftalerne på statusmøder. Remindere/opfølgning/forglemmelser 11. Øvrigt Panther evt. nyheder/ændringer: Knud savner søgefunktion til ipad i Panther. Tastaturet kan ikke trækkes frem, når der ikke er fokus på et skrivefelt. Tage meddelte, at Panther admin er i gang med at udvikle ipad interface. Peter koordinerer indtagning af 2 nye diske med Casper Larsen fra Panther. Telefoni løsning? Pris struktur for 2015 skal vi f.eks. have specialtilbud på tv og tilhørende internet og tlf? Mht. TV: Vi skal tænke over, at vi får en dummebøde hvis penetrationen daler på en given kanal. Dvs. hvis der er flere Side 2 af 6

3 aftagere, så er prisen proportionalt lavere. Peter bemærker, at vi næppe får flere med på telefoni, og andre, at vi ikke kan gøre noget mere for telefoni end nu. Kenneth. Ser, at i andre foreninger er der faktisk ingen, som vælger bland-selv. Vi vil godt sponsorere kabel fra HS til ungdomsklubben Ung i Tune, samt internet drift. Hvis et bestyrelsesmedlem besvarer mail på bestyrelsens vegne, så skal svar-til stå til Dette er især vigtigt at huske på, når der benyttes smart-phone eller tablet-pc. Dette skal vi finde en løsning på. Fortroligheds-erklæring mangler fra ES, Steen Olsen og Jesper Baltzer. Tune Parkvej xx, Tage rykke for svar. Nedlægning af mailadresser. Finde afsætning for 100 EPC2434. Vi har 284 pakkefiltre 672 MHz, 48 stk 300 MHz lavpasfiltre som kan sælges, samt 80 RPS5-65 højpas filtre (de gamle firkantede returvejsspærrefiltre). Hertil kommer ca 95 EPC3434. Side 3 af 6

4 Bilag til referat ) Bilag 1 Graferne viserstigningen i det fælles forbrug seneste år Bemærk stigningen siden sommerferien. og seneste 5 uger. Peak th. forekommer typisk i week-enden. Set for de enkelte øer. NV forbruger mere end Midt, som er størst Vindinge forbruger det halve af en ø i Tune Side 4 af 6

5 2) Bilag 2: MoCA (1.1) n Wi-Fi (3x3 MIMO Homeplug AV 1901 Max PHY Rate (Mbps) / 500 Max MAC Rate (Mbps) / % Coverage (Mbps) / 40 Transmission Media Coax - RF Wireless Powerline Latency (ms) Packet Error Rate 10-6 ~ 1 error / hour 1-5% many errors / min 10-3 ~ 1 error / min QoS Protocol Time Division (fix schedule) Collision Sense (best effort) Collision Sense (best effort) Interference Immunity Excellent (with shield coax cable) Poor. Sensitive to RF signals, construction, environment, and neighbour WiFi networks Weak. Sensitive to appliances, chargers, flourescent lights, dimmers, etc... User Experience: Download MP3 (1000 Songs)* Download HD Movie (2 Hour DVD Video)* Backup (2000 Songs, 5000 Photos) Furthest distance to online gaming buddies. 5 mins 6 mins 37 mins 5000km 10 mins 12 mins 1 hr: 14 mins 1000km 13 mins 15 mins 1 hr : 33 mins 1500km Side 5 af 6

6 3) Bilag 3: Statusmøde med ES Kabel TV 17/ Sted: Tune Hallen kl Til stede: Egill Skovsted, Bernt, Knud, Tage samt Dan B. (gik under mødet). Dagsorden: Melding / status for gennemgang af nettet. Egill: Udleverede rapport, samt 2 regneark med beregninger og foreløbig med slutstandermålinger, der vil være endeligt klar i uge 39. Generelt et pænt anlæg. Men chokerende mange slutstander-niveauer der er for lave, som afviger fra: Kanal 5 skal i stander ligger på 73 +/- 2 db, kanal 62 skal lande på db +/- 2 db. Knud efterlyser at der mellemrapporteres for, hvor man har været, når gennemgangen har strakt sig over så langt tid som den har, så at vi ved, at der har været en tekniker forbi. Vi siger ja til forslaget om udskiftning af forstærkere, men skal lige have et overslag først. Vi tilslutter os at der kan disponeres således, at indtil videre udføres udskiftninger til under kr umiddelbart. Vigtigt, at fugtspærre og isolationen er rigtigt udført i standerskabene. Om Tinghaven: Efter projekteringen er det i orden. Dvs. at der ikke skal tages særlige hensyn dér. Vær opmærksom på flækkede konnektorer ved SAL419D-kabler. Der skal nok skiftes 2 skabe i Tinghaven, à kr. Alt, der ikke er opmærket, skal altid opmærkes, når man kommer dertil. ES bruger en søger (en blippelipper ), der akustisk indikerer hvilket kabel, der er det rigtige, når man går hen over jorden, i skjulte installationer osv. Ellers skal der jo ringes på hos folk, der ofte ikke er hjemme. I dialogen med ES, kommer ES med forslag og anbefalinger, og bestyrelsen skal drøfte det internt, inden der sendes ét svar til ES. ES sætter sig i konkrete sager ned med kompetente folk fra bestyrelsen for at sikre, at tilbud og udmeldinger er relevante. Rackudskiftningen i HS tages op på næste BM, de tilstedeværende var enige om, at det er i orden at skifte. Enkeltsager: Byagerparken xx: Den er blevet ordnet nu til fuld tilfredshed, forstærker retableret. Røglestien xx er lavet som stikledningsudskiftning uden flytning til anden stander, men ES kender ikke noget til det. Dette undersøges af ES, der sender faktura for indledende fejlsøgning inkl. gravning. Elkærparken: en del af standerne står for lavt efter renoveringen på sydsiden af de nordvendte bygnings stænger, f.eks. nr 63, hvor gavlene er ommurede. Side 6 af 6

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE 18-19 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær,

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET

ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET 8.8.2011 ERFA-Gruppe Internet: Emner en antenneforening skal tage stilling til, hvis foreningen

Læs mere

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2013 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug» CES 2013 MED CANAL DIGITAL SIDE 17» LUNDE ANTENNELAUG INDGÅR AFTALE MED GLENTEN SIDE 21» ANGA MESSEN I KØLN SIDE

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2007 GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 8 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Generalforsamling Ulovligt NET-fiskeri NAL MedieNET under angreb NAL-Kurser 3 Formanden har ordet 5 Referat af generalforsamlingen 12.02.2013 7 Web-TV overalt 9 NAL MedieNet under angreb 11 Info fra Dataudvalget

Læs mere

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5 - for alle os med Stofa tv og bredbånd nummer 2 // 1. årgang // september 2015 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBUTIKKEN - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere