Årsberetning 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2011/2012"

Transkript

1 Årsberetning 2011/2012

2 SSG er Nordens førende udbyder af skade-, ejendoms- og industriservice. Vi har base i Danmark og Norge, hvor fra 450 ansatte skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse og udbedring af skader på bygninger og løsøre. Vores markante succes skyldes evnen til at kombinere menneskelige og håndværksmæssige kvaliteter med effektive processer og innovative systemer. Bl.a. online-systemet, SSG-5C, der har sat nye standarder for branchen, og giver vores kunder klar besked samt mærkbar tids- og ressourcebesparelse. 2 3

3 SSG følger systematisk strategien I SSG har vi siden 2007 struktureret implementeret den valgte strategi. Vi har arbejdet frem mod først at blive landsdækkende og siden at blive markedsleder. Både i størrelse og målt på kvalitet, kompetence og evnen til at kunne levere med høj kundetilfredshed. I 2010 satte vi os det mål, at etablere SSG i Norge inden udgangen af 2012, og det er nået til fulde. Vi har en række nye mål i SSG. Vi skal vækste i Norge På rekordtid har vi fået etableret os i Norge ved opkøb af to selskaber i henholdsvis juli og august Vi er nu fuldt etableret i Norge med afdelinger i Oslo, Bergen, Frederiksstad, Drammen, Stavanger, Follo og Trondheim, og forventer yderligere vækst i disse områder. Derudover vil vi i 2013 være landsdækkende gennem samarbejdspartnere. Strategien er at blive Nordens bedste på service, kvalitet og transparens, hvilket er opnået i Danmark, og vi er godt på vej til at nå målet i Norge. Straks efter opkøbene overtog vi ansvaret for den største skadesag i SSG's historie. En storbrand i centrum af Oslo blev ilddåben og vi mandede op med danske sanitører og håndværkere for på rekordtid at få rengjort, genopbygget og tilbageflyttet beboerne. SSG vil styrke fokus på storskader i både Norden og det øvrige Europa, fordi vi samlet har enestående kompetencer på området. Vi skal udvide markedet Vi fortsætter med at udvide markedet, både i Danmark og Norge, ved også at sælge til ikke-forsikringskunder såsom ejendomsselskaber, boligselskaber, industri, kommuner m.m. Her tilbyder SSG forebyggende ydelser inden for eksempelvis tagrenderens, ventilationsrengøring, skaktrens, snerydning etc. Vi skal tilbyde flere serviceopgaver SSG har opkøbt to servicehåndværksfirmaer, en maler- og en tømrervirksomhed, og har ansat håndværkere i flere centre. Vi kan nu med vores håndværkere tilbyde at løse alle opgaver inden for små og ukomplicerede skader. Planen er at opkøbe ét eller flere firmaer for at udvide vores håndværkerservice. Tidligere udførte SSG alene taksering i mangeskade-situationer som skybrud, tøbrud og storm. Nu udvider vi denne service til også at omfatte almindelige skadeservice udkald samt tyveriskader, brandskader m.m. SSG har ansat taksatorer og en stor del af vores medarbejdere har været på takseringskursus. Vi skal have fortsat fokus på servicekulturen Vores medarbejdere går for at have høj arbejdsmoral og for at være effektive, målrettede, imødekommende og hensynsfulde. I SSG har vi øje for medarbejdere, der evner at sætte sig ind i skadelidtes svære situation, og de får tilbudt skræddersyede kompetenceløft, for SSG's opgave er at løse andres problemer. Vi skal fortsat udvikle SSG-5C 5C, der er SSG's unikke datahåndtering, er blevet en naturlig del af vores værktøjskasse og er fuldt integreret i skadearbejdet. Al registrering og datafangst foregår nu 100% via SSG-5C. Det skræddersyede mobility system er yderligere blevet stress-testet i simuleringsøvelser og har bevist, at det også opererer effektivt i ekstreme mangeskade-situationer. SSG har investeret store beløb i sikkerhed, back-up, nye servere, funktionalitet m.m, og systemet vil fortsat løbende blive tilpasset udviklingen i SSG's arbejdsopgaver. Vi skal etablere os i nye lande Vi vil fortsætte med at udvide geografien og vil kigge til Sverige, der er vores næste logiske fokuspunkt, og senere hen Tyskland, Holland og England. Inden for en kort årrække mener vi, at SSG kan nå en omsætning på 2 milliarder kroner. Michael Nielsen Adm. direktør 4 5

4 Landsdækkende i Norge Storbrand i Oslo SSG har opkøbt selskaberne Fønix Skadeservice og Fønix Mesterservice, der tilsammen omsatte for 80 millioner norske kroner. Nu opererer Fønix under navnet SSG Norge A/S. Selskaberne er specialister i brand- og vandskader, asbestsanering og håndværksmæssige opgaver. De har fokuseret deres markedsområde øst for Oslofjorden, hvor der er størst befolkningstæthed. SSG er nu etableret i Oslo, Frederiksstad, Follo, Bergen, Drammen, Stavanger og Trondheim med fuldt fungerende afdelinger og totalleverancer. Målet er at blive landsdækkende i løbet af 2013 via organisk vækst og samarbejdspartnere. Kundefokus er, som i Danmark, primært forsikringskunder, men også ejendomsselskaber og industrivirksomheder vil være i fokus. I Norge står skadeservice-selskaberne for hele leverancen, dvs. fra skaden sker til skadelidte kan flytte tilbage. Jobbet indebærer både skadeservicearbejdet og genopbygningen, og der er derfor flere håndværksmæssige opgaver indbygget i de norske skadejobs. En anden forskel er prisstrukturen. Hvor SSG i Danmark primært leverer timebaseret arbejde dvs. tæller timer per job og fakturerer derefter, udbyder norske forsikringsselskaber deres opgaver og modtager en enhedspris på opgaven fra leverandøren. Eksempelvis vil SSG i Norge, ved en sodskade, opmåle antal kvadratmeter eller kubikmeter i rummet, der er skadet, definere en sodskadesgrad og på den basis give en samlet pris. Primo juni opstod en tagbrand i en 12 etagers beboelsesejendom i centrum af Oslo. Ejendommen blev kraftigt brand-, vand- og sodskadet fra tagkonstruktionen og ned til og med 7. etage. Med etableringen i Norge fik SSG adgang til at vise, hvordan en storskade kan løses hurtigt og effektivt. Det skete i et tæt samarbejde mellem SSG Danmark og SSG Norge. Branden i Oslo er den største enkeltsag i firmaets historie. Køkkener, badeværelser, gulve og vægge blev brækket op og fjernet ind til det bare betonskelet. Alt blev rengjort og renset for skimmel på grund af vandmængderne. Mere end 40 lejligheder blev ordnet og genopbygget af norske og danske sanitører og tømrere, der arbejdede side om side. I skrivende stund er det kun beboerne i de øverste etager, der mangler at flytte ind. Arbejdet helt afsluttet februar Den effektive fælles nordiske indsats har skabt tilfredshed hos SSG's norske forsikringskunde, der løbende vurderede tempoet i genopretningsindsatsen. En effektiv indsats er afgørende for, at skadelidte hurtigst muligt kan flytte hjem igen og for slutkundens tilfredshed med forsikringsselskabet. I flere situationer har SSG bevist, at selskabet har de nødvendige kompetencer til at rydde op efter storskader, effektivt og ordentligt. SSG's mål er at være markedsleder indenfor storskader i Europa. Den norske udbudskultur vil indtage Danmark indenfor de næste par år, og SSG forventer at få stor gavn af det eksisterende og afprøvede norske kalkulationssystem, der er tilpasset udbudsrunder. SSG's dansk-norske strategi bygger også på en synergi-effekt, der fik sin svendeprøve i sommeren 2012 med en storskade i Oslo. Med kort varsel fik ledende medarbejdere fra Danmark flyttet deres arbejdsplads, og det bliver én af SSG's fremtidige styrker at kunne indsætte kompetent og specialiseret ekstra mandskab til ekstraordinære opgaver, når det behøves. 6 7

5 SSG 5C, en hjørnesten i forretningsudviklingen Hen over sommeren blev Odense, Aalborg og Aarhus ramt af skybrud og SSG-5C blev sat på ny prøve som planlægningsværktøj og bestod. For første gang i en mangeskade-situation foregik al registrering og datafangst 100% via SSG-5C. SSG-5C er blevet en naturlig del af SSG's værktøjskasse og er fuldt integreret i skadearbejdet. Det skræddersyede mobility system er i 2012 yderligere blevet stress-testet i simuleringsøvelser og har bevist, at det opererer effektivt i ekstreme mangeskade-situationer. SSG har investeret store beløb i sikkerhed, backup, nye servere, funktionalitet m.m. og systemet vil fortsat løbende blive tilpasset udviklingen i SSG's arbejdsopgaver. SSG-5C understøtter direkte SSG's udvikling af forretningen. SSG har igangsat et LEAN projekt i samarbejde med en række forsikringskunder. I projektet Back to Basics bliver hele sagsflowet beskrevet og drøftet på ny for at optimere samarbejdet. Alle dele, fra en sag bliver oprettet til den er afsluttet, bliver registreret, vurderet og om nødvendigt optimeret. SSG-5C registrerer alle led, aftaler og ændrer løbende sagsgange. Systemet er indrettet til at huske og påminde, så medarbejdere kan fokusere på servicen. En ny trend har ramt skadeservicebranchen, der nu kommer til at gå fra den gamle traditionelle afregning og over til enhedspriser. Her har SSG glæde af de norske erfaringer med at prisfastsætte i udbud og den bagvedliggende kalkulationsmodel. I Danmark er det en ny måde at registrere skadearbejdet på, idet branchen før registrerede materialeforbrug, kilometer og timer. Nu skal man i udbudssituationer kunne registrere aktiviteter, kvadratmeter m.m. SSG-5C er sat op til at levere informationer både til den nye og den traditionelle afregningsform og supporterer derved udviklingen. Oprindeligt var SSG-5C tænkt som et styringsværktøj til os selv, men vi er begyndt at implementere det hos kunderne, så de også kan få et godt overblik over sagsgange, og det er blevet godt modtaget. Nu kan kunderne selv ændre og tilføje informationer i SSG's system. Via webadgang får de adgang til 5C og kan ændre sagsejer eller sætte flueben ved om slutkunden er momsregistreret, så SSG kan opkræve momsen. SSG løser også opgaver for ikke-forsikringskunder indenfor ejendomsserviceydelser som forebyggende service med et element af specialservice indenfor tagrenderens, ventilationsrengøring, graffiti, snerydning og generel vedligehold af ejendomme. Med SSG-5C kan SSG give et estimat på den samlede service og kunderne får, med ipads, adgang til SSG's system og kan følge alle services. Med 5C differentierer SSG sig yderligere fra konkurrenterne. Værktøjet tvinger rapporteringsstandarden i hele branchen op på et højere niveau og bidrager med transparens i alle planlagte og leverede ydelser mellem kunde og serviceudbyder. [ Customer Claim Cost Control Concept ] SSG har udviklet en ny standard til håndtering af data i skadeservicebranchen: SSG 5C. Løsningen består af en tablet med trykfølsom skærm, så datafangsten foregår ude på skadesstedet. Det sikrer straks og præcis registrering. Dermed kan én mand selv foretage den samlede registrering og alle interessenter kan disponere bedre og hurtigere. SSG-5C sikrer, at informationer er samlet ét sted, hvor både medarbejdere, skadeslidte og kunder let kan finde data og følge med i sagernes udvikling. 8 9

6 ,, I juni oplevede Fyn skybrud lokalt over Svendborg, hvor vi så oversvømmede lejligheder og kældre. 14 dage senere ramte endnu et voldsomt regnskyl, denne gang i Odense, med ekstra 120 skadesager, så på kort tid havde vi 250 sager, som skulle håndteres. 5C var et uundværligt hjælperedskab i den situation. Vi havde et præcist overblik fra skaden blev registreret og vidste nøjagtigt, hvilke biler, der kunne sættes ind og afhjælpe akut på skaderne. Overblikket over sagerne, bilerne og mandskab blev lettet og vores forsikringskunder kunne sidde trygt og roligt på kontoret og følge sagsgangen. Jeg vil skyde på, at vi er 20% mere effektive på skaderne på grund af 5C-systemet. Henrik Maegaard, projektleder,, Jeg kører mest fugtmålinger og her fungerer 5C upåklageligt. Mine indberetninger om omfanget af skaden og mit forslag til den handling, som vi skal foretage for at udbedre fugtskaden, kan hele tiden følges af kunderne. Jeg er selv særlig glad for, at vi kan tage billeder på skadestedet og lægge dem direkte ind i systemet som dokumentation. Det er hurtigt og smart. Jan Ulrich Pedersen, sanitør/fugttekniker 10 11

7 Service & Kvalitet SSG's servicekoncept strækker sig fra kunden ringer, til SSG registrerer skaden, og til skadearbejdet er afsluttet, faktureret og betalt. SSG fokuserer derfor ikke bare på service i ét led, men i alle led, hvor der er forbedringspotentiale. SSG udvælger medarbejdere efter, om de er gode til mennesker. Det kræver nemlig særlige egenskaber at være effektiv samtidig med, at man er hensynsfuld og imødekommende i en måske presset situation. Kundernes krav til kompetence og service stiger og SSG må hele tiden matche de nye kundebehov. Derfor tilbyder SSG i Danmark nu også taksering af skader. Tidligere udførte SSG taksering i mangeskadesituationer som skybrud, tøbrud og storm, men nu udvider vi den service til også at omfatte almindelige skadeservice-udkald samt tyveriskader, brandskader m.m. SSG Danmark har ansat 4 medarbejdere, der fungerer som både projektledere og taksatorer, og 50 projektledere, sagsbehandlere, teamledere og sanitører har været på takseringskursus. Takseringskonceptet ventes også udbredt til SSG Norge. SSG-5C følger ligeledes udviklingen til nu også at omfatte fugt- og takseringsrapporter. Med de globale klimaændringer forventer vi at opleve flere skybrudslignende skader i de kommende år. SSG arbejder bevidst på at kunne håndtere mangeskade-situationer og storskader. Medarbejderstaben kan skaleres op og ned i takt med opgaverne i SSG. Når en mangeskade-situation opstår, overgår udvalgte medarbejdere til at fungere som teamledere, da de er uddannede og testede til at udfylde rollen. SSG kan stille med et kompetent team til at klare storskader, som SSG netop har bevist det ved storbranden i Oslo. Projektledere i SSG er uddannede til at udvise overblik, sikre kvalitet og service og samtidig holde styr på forretningsgangen. SSG's uddannelser har fokus på menneskelige kvaliteter samt at give medarbejderne et holistisk kendskab til forretningen og til relevante ledelsesmæssige værktøjer. Det kræver særlige kompetencer at være ansvarlig i en mangeskade-situation, og det kræver generelt ledelsesmæssigt højt til loftet at give folk, der kan påtage sig et ansvar, lov til meget. Som et udviklingsprojekt i SSG Danmark har 240 sanitører selv være med til at lave et skræddersyet undervisningsmodul, der tager udgangspunkt i netop service og kvalitet. Modulet bliver nu også afviklet i Norge. SSG vil yde mere end blot de forventede ydelser, eksempelvis at sanitører ude hos kunden rydder op efter sig, ankommer i rent arbejdstøj og at bilerne ser ordentlige ud. Hos SSG er serviceydelser det, der ligger ud over det sædvanlige. Eksempelvis at tage skraldespanden med ned for fru Olsen, når sanitøren nu alligevel skal ned med eget affald. Det er ikke-forventet service og den vil SSG kunne tilbyde. Service handler også om kommunikation mellem kollegaer, ledelse og medarbejdere, samt medarbejdere til kunder. SSG's særlige DNA skal bredes ud til hele organisationen, også de nye enheder i Norge, og alle må påtage sig et ansvar for at gøre det

8 Hoved- og nøgletal Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 2011/12 har været et godt år for SSG. Selskabet har fortsat en stor markedsandel inden for skadeservice og har yderligere positioneret sig i markedet inden for ejendoms- og industriservice, hvor der har været betydelig tilgang af nye kundeaftaler. Regnskabsåret startede med et, for årstiden, usædvanligt højt aktivitetsniveau som følge af skybrudsskaderne, der opstod i forbindelse med det historisk store skybrud den 2. juli Her modtog SSG ca skader i københavnsområdet. I regnskabsåret 2011/12 har der ikke været de helt store vejrlige begivenheder, som kunne måle sig med skybruddet i Men i sommeren 2012 var der skybrud på Fyn samt i Århus og Aalborg, som gav mange opgaver i de respektive lokale SSG centre. I sommeren 2012 etablerede SSG sig i Norge gennem to opkøb af skadeservicevirksomheder i henholdsvis Oslo og Frederiksstad. Målet for SSG i Norge er, at få opbygget en landsdækkende virksomhed, som beskæftiger sig med de samme forretningsområder, som SSG i Danmark. SSG overtog 85% af aktiekapitalen i Fønix Skadeservice AS den 1. juni 2012 og overtog 100% af aktiekapitalen i Fønix Mesterservice AS i Frederiksstad den 10. august Selskaberne har tilsammen en årsomsætning på ca. 80 mio. NOK. Fønix Mesterservice AS har efterfølgende ændret navn til SSG Norge AS. Siden har SSG Norge AS etableret sig i Stavanger, Bergen, Trondheim og Drammen, således at SSG Norge AS nu har 7 afdelinger i Norge. Den 1. august 2012 overtog SSG aktiviteterne i en malervirksomhed. SSG vil via dette opkøb, samt lignende opkøb i den kommende periode, opbygge de nødvendige specialkompetencer inden for servicehåndværk, som sikrer, at SSG har de fornødne ressourcer og kompetencer til at udføre mindre og ukomplicerede genopbygningssager i eget regi. Antallet af medarbejdere i koncernen er stedget med 36%, hvilket dækker over en stigning i antal ansatte i Danmark med 44 og i Norge med 65. SSG's forretningsmodel bygger på, at have dygtige og engagerede medarbejdere i kombination med strategiske samarbejdspartnere til at imødekomme af udsving i efterspørgslen af skadeserviceydelser. Odin Equity Partners overtog aktiemajoriteten i SSG Gruppen den 3. juli Antal Igennem de sidste 3 år har SSG prioriteret udviklingen af et ressource-, planlægnings- og datafangstsystem, kaldet SSG-5C, meget højt. Systemet har undergået en kraftig videreudvikling i regnskabsåret 2011/12. I forbindelse med sommerens mange vandskader på Fyn, Aalborg og Aarhus viste systemet sit værd. Tidligere tiders mange manuelle administrative procedurer omkring datafangst er i høj grad blevet erstattet af datafangst på mobile enheder på skadestederne. Dette er til glæde for såvel kunder, medarbejdere og SSG som helhed, hvor datafangstkvaliteten er betydeligt forbedret og hurtig tilgængelig. Mio. kr /08 08/09 09/10 10/ Gns. antal ansatte, DK Gns. antal ansatte, NO Aktiver i alt Netto investering Omsætningsaktiver Anlægsaktiver Regnskabsår SSG har i 2011/12 fortsat udviklingen med investeringer i udstyr. I 2011/12 er der investeret i alt 10 mio. kr. i driftsmidler. SSG er bevidst om forpligtelserne ved at være markedsførende og have tilstrækkelig kapacitet til rådighed i forbindelse med mangeskade-situationer. Derfor valgte SSG i 2011/12 at investere i nye affugtere til en samlet pris af 4 mio. kr /08 08/09 09/10 10/11 37 Regnskabsår / /12 Mio. kr. Varesalg, DK Varesalg, NO (50) 440 (-7) 450 (xx) Vækst i alt (%) (22) (45) (63) Omsætningen i 2011/12 blev 440 mio. kr., hvilket er et fald på 32 mio. kr. i forhold til 2010/11. Faldet i omsætningen var helt forventeligt og udtrykt i årsrapporten for 2010/11 som følge af, at 2010/11 var præget af det historiske skybrud i juli Resultatet af den primære drift (EBIT) er realiseret med 25 mio. kr. sammenholdt med 27 mio. kr. i 2010/11. Regnskabsår Varesalg (mio. kr.) EBITDA (mio. kr.) EBIT (mio. kr.) 07/08 08/09 09/10 10/11 07/08 08/09 09/10 10/11 11/ Regnskabsår Forventet udvikling Selskabets resultat for regnskabsåret 2011/12 er tilfredsstillende og i overensstemmelse med den forventede udvikling, som ledelsen beskrev sidste år. I de kommende år vil ledelsen fokusere på, at fastholde den høje markeds - andel inden for skadeservice parallelt med strategien om at øge markedsandelen inden for industri- og ejendomsservice i Danmark. I Norge vil der være betydeligt fokus på den organiske vækst i SSG's norske centre inden for skadeservice og industriservice / Michael Blønd Økonomidirektør 15

9 SSG tilbyder i stigende grad forebyggende services til ikkeforsikrings kunder services, som bygningsvedligeholdelse, skaktrens, tagrenderens, ventilationsrens, snerydning etc. Der er tale om et stort og interessant marked i både Danmark og Norge. Kunderne er boligselskaber, ejendomsselskaber, industri, indkøbs centre, kommuner, ministerier, regioner etc. De efterspørger koncepter, der reducerer fremtidige skader som brande, sky- og tøbrudsskader, bygningsskader, skimmelangreb, indbrud, hærværk, m.m. Ofte er SSG i forvejen i dialog med de potentielle kunder, fordi SSG har været ude at assistere ved en skade, så flere kender allerede lidt til firmaet og SSG's servicekvalitet

10 18 19

11 5 års strategisk tilbageblik 2008 SSG vil være landsdækkende og markedsleder. SSG ekspanderer markant og foretager betydelige strategiske investeringer i optimering af processer og arbejdsgange, i lokaliteter, vognpark og udstyr. SSG etablerer 7 centre i vest og bliver samarbejdspartner for kunderne på landsplan. Udvalgte forretningsområder som fugt, skimmelsvamp og industriservice bliver styrket. Antal medarbejdere er 300. Kundelisten vokser betydeligt. LD Equity bliver medaktionær og tilfører selskabet ny kapital og ejer 35% af SSG Fokus er rettet mod de indre linjer. På at konsolidere den markante vækst og skabe stordriftsfordele, men også på at sikre fortsat innovation og optimere processer. Året byder på ekstraordinær stor priskonkurrence og ugunstige markeds - vilkår for skadeservice-branchen SSG er nu markedsleder i Danmark inden for skadeservice og relaterede ydelser. SSG assisterer på storskader i udlandet og udvider med nyt forretningsområde: Ejendomsservice. Den største strategiske indsats er SSG-5C, et datafangstsystem, der giver sanitører mulighed for at oprette sager på skadestedet via trådløse tablets med touch screen. SSG deler data med kunderne, hvilket giver overblik, hurtigere processer, tilfredse kunder og billigere løsninger SSG får over anmeldte skader på grund af vinterens tøbrud og sommerens skybrud. Samtidig udvider SSG sit eget hjemmemarked med et nyt kundesegment: Ikke-forsikringskunder. SSG-5C er implementeret i første fase. Det selvudviklede IT-system sparer tid og administrationsomkostninger for både SSG og kunder, der bliver integreret i et tæt samarbejde. SSG overtager center på Bornholm og er nu repræsenteret med i alt 11 centre i Danmark. SSG oplever stigende tilgang af nye kundeaftaler. Antal medarbejdere er godt 300. SSG er vækstet 5 år i træk og er alle år blevet nomineret gazelle i Børsen. På baggrund af sidste års regnskab bliver SSG nomineret til Entrepreneur Of The Year, der er verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence SSG opkøber to selskaber i Norge; Fønix Skadeservice og Fønix Mester - service. De har tilsammen har en omsætning på 80 millioner norske kroner. SSG er nu fuldt etableret i Oslo, Bergen, Frederiksstad, Drammen, Stavanger, Follo og Trondheim. I Norge rekrutterer SSG nye medarbejdere og har nu samlet godt 450 ansatte. SSG fortsætter med at udvide markedet, både i Danmark og Norge, ved også at sælge til ikke-forsikringskunder såsom ejendomsselskaber, boligselskaber og industri. Kapitalfonden Odin Equity Partners overtager 65% af aktiekapitalen og køber dermed Maj Invest Equity og en del af de oprindelige stiftere ud

12 Ny ejer og bestyrelse Medio 2012 fik SSG ny hovedaktionær, kapitalfonden Odin Equity Partners. Odin Equity Partners købte aktiemajoriteten af de oprindelige stiftere, Maj Invest Equity og medarbejderne. Planen er at fremme SSG's målsætning om, indenfor en kort årrække, at nå en omsætning på 2 milliard kroner via en international strategi. Hovedfokus er det nordeuropæiske skadeservicemarked. Med Odin Equity Partners er det finansielle beredskab for international ekspansion blevet styrket. Odin har tidligere med succes fungeret som katalysator for flere virksomheders internationale ekspansion. Det er sket gennem tæt sparring med ledelsen omkring implementering af såvel organiske vækstinitiativer som internationale opkøb. Vi mener derfor kombinationen af SSG's størrelse, en stærk sammentømret ledelse og de ambitiøse planer passer perfekt til vores investeringsstrategi, forklarer Jesper Wadum Nielsen, partner i Odin Equity Partners og medlem af bestyrelsen i SSG. Bestyrelse I forlængelse af ejerskiftet har SSG's bestyrelse konstitueret sig med ny sammensætning: John Dueholm, professionelt bestyrelsesmedlem Peter Falkenheim, professionelt bestyrelsesmedlem Lars Thorsgaard Jensen, director, Odin Equity Partners Jesper Wadum Nielsen, partner, Odin Equity Partners Sonny Nielsen, adm. dir. Eltel Networks, bestyrelsesformand 22 23

13 Danmark Norge SSG A/S, Hovedkontor Knapholm Herlev Telefon Telefax CVR.nr Jyske Bank SSG AS, Hovedkontor Ole Deviks vei Oslo Telefon Telefax Org.nr SpareBank Org.nr Nordea SSG A/S, Herlev Knapholm Herlev SSG A/S, Holstebro Mads Bjerres Vej Holstebro SSG AS, Oslo/Akershus Ole Deviks vei Oslo SSG A/S, Holbæk Virkelyst Regstrup SSG A/S, Esbjerg Dornen 6, Tarp 6715 Esbjerg SSG AS, Follo Verpetveien Vestby SSG A/S, Næstved Smedevænget Næstved SSG A/S, Åbenrå Rise Bygade Rødekro SSG AS, Østfold Bruket Gressvik SSG A/S, Odense Hudevad Byvej Aarslev SSG A/S, Rønne Østergade Rønne SSG AS, Buskerud Nedre Eikervei Drammen SSG A/S, Vejle Englandsvej Vejle Bühring & Johansen Knapholm Herlev SSG AS, Stavanger Kvålkroken Sandnes SSG A/S, Århus Bjarkevej Galten Thylkjær & Partner Blakhøjvej Tilst SSG AS, Bergen Arnatveitveien Arnatveit SSG A/S, Ålborg Ølgodvej Ålborg Ø SSG AS, Trondheim Vikelvfaret 4d 7054 Ranheim

Årsberetning 2010/2011

Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 [ SSG skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse ] og udbedring af skader på bygninger og løsøre. 2 3 SSG fortsætter udviklingen 2011 blev et spændende, udfordrende og lærerigt

Læs mere

Denne årsberetning er en orientering til vores samarbejdspartnere om den markante udvikling SSG har haft i 2007/2008.

Denne årsberetning er en orientering til vores samarbejdspartnere om den markante udvikling SSG har haft i 2007/2008. Årsberetning 2007/2008 Denne årsberetning er en orientering til vores samarbejdspartnere om den markante udvikling SSG har haft i 2007/2008. Den omhandler tillige de milepæle der blev nået, og de kundeorienterede

Læs mere

Årsberetning 2009/2010

Årsberetning 2009/2010 Årsberetning 2009/2010 Nr. 1 i Danmark For 3 år siden satte vi os et klart mål. SSG skulle være markedsleder i Danmark. Ikke blot i størrelse men også målt på kvalitet, kompetence og evnen til at kunne

Læs mere

Årsberetning 2008/2009

Årsberetning 2008/2009 Årsberetning 2008/2009 SSG A/S er førende specialist inden for skade-, ejendoms- og industriservice. Vi er grundlagt i 1993, og er i dag en af markedets dygtigste til at vedligeholde bygnings- og anlægsaktiver,

Læs mere

Industriservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum.

Industriservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. Industriservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Forebyggelse giver merværdi Erfaringer viser, at manglende vedligeholdelse ofte koster

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Facade- og graffitirens. - så er alt i orden!

Facade- og graffitirens. - så er alt i orden! Facade- og graffitirens - så er alt i orden! Effektiv sanering der tager hensyn til bygning og miljø Snavs og graffiti på facaden er ikke blot et kosmetisk problem. Hvis det ikke fjernes i tide, og på

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Præsentation af Jobindex

Præsentation af Jobindex Præsentation af Jobindex Program for Præsentation Hvorfor investere i Jobindex? Lidt om jobannonce markedet og en frygtelig masse grafer Lidt om historien bag Jobindex og hvor firmaet står lige nu Fremtidsvisioner

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Rengøring af hjælpemidler. - så er alt i orden!

Rengøring af hjælpemidler. - så er alt i orden! Rengøring af hjælpemidler - så er alt i orden! Spar tid, plads og penge på rengøring af hjælpemidler Lad SSG klare rengøringen af hjælpemidler. Så slipper du for besværet, sparer tid, plads og penge. Vores

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

FRA FAMILIEFIRMA til landsdækkende rengøringsvirksomhed VORES STYRKE ER VORES ERFARING

FRA FAMILIEFIRMA til landsdækkende rengøringsvirksomhed VORES STYRKE ER VORES ERFARING FRA FAMILIEFIRMA til landsdækkende rengøringsvirksomhed KN Rengøring blev en realitet, da den jyske vinduespolerer Kaj Nielsen i 1983 valgte at udvide sin forretning til også at omfatte rengøring. Tilliden

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

Autobranchens samarbejdspartner

Autobranchens samarbejdspartner Autobranchens samarbejdspartner Danmarks frie totalleverandør af autoglas Leveringsdygtige i autoglas og kompetent rådgivning [Din succes vores målsætning] Når du oplever, at dit værksted er i stand til

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems - 06.08-2013 esoft systems Halvårsmeddelelse esoft systems a/s 2013 2 HALVÅRSMEDDELELSE 2013 Omsætning Resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight

Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight Pressemeddelelse København, d. 9.11.2017 Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight Efter to år med stor vækst er Blogly, som hidtil har været

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik Oplev forskellen! HVEM ER SCHMIDT? Schmidt er Europas største køkkenkæde med mere end 700 franchisebutikker. Schmidt er en del af den franske

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

DESIGN ENGINEERING & DOCUMENTATION. Du har behovet... idoc har løsningen!

DESIGN ENGINEERING & DOCUMENTATION. Du har behovet... idoc har løsningen! DESIGN ENGINEERING & DOCUMENTATION Du har behovet... idoc har løsningen! 1 Hos idoc har vi store ambitioner for fremtiden Vores ambitioner bygger på et tæt forhold til vores kunder. Ambitionerne er drivkraften

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S:

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prospekttillæg... 3 2 Ansvar og erklæringer... 6 2.1 Ledelsens erklæring...6 2 1 Prospekttillæg

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket!

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk Hvem er Pro? Denne brochure indeholder informationer om, hvad Pro Industri & Skadeservice A/S

Læs mere

Forsikringer til Ejendom og Forening

Forsikringer til Ejendom og Forening Forsikringer til Ejendom og Forening Én løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret størrelse. Og har man travlt med både job og frivilligt

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Født den 3. februar Gift med Sofie 3 børn på 19, 10 og 6 år heraf 2 hjemmeboende. Fritiden bruges på spinning, rejser og familien

Født den 3. februar Gift med Sofie 3 børn på 19, 10 og 6 år heraf 2 hjemmeboende. Fritiden bruges på spinning, rejser og familien Skriv et godt CV - lederstilling Kontaktdata Mark Johansen Markvænget 37 3400 Hillerød Mobil 24 87 99 00 markjoh@tele.dk Født den 3. februar 1973 Gift med Sofie 3 børn på 19, 10 og 6 år heraf 2 hjemmeboende

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Fleksibel løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

KVALITET FRA FØRSTE DAG VI GARANTERER DIG DANMARKS BEDSTE RENGØRING OG SERVICE

KVALITET FRA FØRSTE DAG VI GARANTERER DIG DANMARKS BEDSTE RENGØRING OG SERVICE KVALITET FRA FØRSTE DAG VI GARANTERER DIG DANMARKS BEDSTE RENGØRING OG SERVICE Daglig rengøring Vinduespolering Ejendomsservice VI HOLDER FAST I DEN GODE KVALITET OG DET GØR VORES KUNDER OGSÅ! VI GLÆDER

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 84 05.08.2015 esoft systems TRADING UPDATE for perioden 01.01.2015-30.06.2015 CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 84 05.08.2015 esoft systems TRADING UPDATE for perioden 01.01.2015-30.06.2015 CVR-nr. 05.08.2015 esoft systems TRADING UPDATE for perioden 01.01.2015-30.06.2015 CVR-nr. 25 36 21 95 2 - Stigende omsætning på 17% YOY - Egenkapital tæt på 20 MDKK - Nyt IT system implementeret - M&A aktiviteter

Læs mere

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket!

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk HVEM ER PRO? Denne brochure indeholder informationer om, hvad der sker med dine ting, når nu

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt.

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Case Nikosax Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Illumis IT-platform henter pengene hjem Når

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544 Døgnvagt 24-7 51966544 Vandskade Brandskade Som det eneste skadeservice firma på Bornholm har vi over 100 affugtere på øen, + dykpumper i alle størrelser - toilet, bade og flytte containere, skimmel bekæmpelsesudstyr,

Læs mere

Odense ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIN ERHVERVSMÆGLER

Odense ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIN ERHVERVSMÆGLER Odense ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIN ERHVERVSMÆGLER DEN GODE EJENDOMSHANDEL STARTER MED, AT DE RIGTIGE MENNESKER MØDES OG LIDT TIL Hos Nybolig Erhverv Odense tager vi rollen som mægler alvorligt. For det

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

CASA Væksthistorie og ambitioner

CASA Væksthistorie og ambitioner CASA Væksthistorie og ambitioner 2 CV Michael Mortensen Iværksætter Udvikler Aktionær Tømrer Byggemand Netværker Horsensianer Bestyrelsesmedlem 3 CASAs historie CASA er historien om en 13-årig dreng med

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 2014 First North Meddelelse 2014 / 7. Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1.

NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 2014 First North Meddelelse 2014 / 7. Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 214 First North Meddelelse 214 / 7 Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. kvartal 214 Nettoomsætningen stiger til 47 mio. kr. i 1. kvartal 214 mod 3 mio. kr.

Læs mere

esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09

esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09 First North meddelelse nr. 27-2009 12.5.2009 Periodeoplysning for perioden 1.7.2008-31.3.2009 esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09 - Forsat tilfredsstillende tilgang af ny kunder i Danmark og

Læs mere

Præsentation af Jobindex Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 3. juni 2008

Præsentation af Jobindex Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 3. juni 2008 Præsentation af Jobindex Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 3. juni 2008 Temaer for Præsentation Historien bag Jobindex kort fortalt Er Jobindex ved at blive den dominerede spiller på jobannoncemarkedet?

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Skadeservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum.

Skadeservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. Skadeservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Forebyggelse af akut skade giver merværdi Erfaringer viser, at manglende forberedelse og planlægning

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal!

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal! Benchmark Management en strategisk benchmark af nøgletal! 1 Hvilke spørgsmål kan jeg på svar på? Er der utilsigtede ledelsesmæssige beslutninger, som har betydning for vores resultatopgørelse? Hvor effektive

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Industriservice i særklasse - så er alt i orden! Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Investering med sikker gevinst Erfaringer viser, at dårlig vedligeholdelse

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere