Årsberetning 2011/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2011/2012"

Transkript

1 Årsberetning 2011/2012

2 SSG er Nordens førende udbyder af skade-, ejendoms- og industriservice. Vi har base i Danmark og Norge, hvor fra 450 ansatte skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse og udbedring af skader på bygninger og løsøre. Vores markante succes skyldes evnen til at kombinere menneskelige og håndværksmæssige kvaliteter med effektive processer og innovative systemer. Bl.a. online-systemet, SSG-5C, der har sat nye standarder for branchen, og giver vores kunder klar besked samt mærkbar tids- og ressourcebesparelse. 2 3

3 SSG følger systematisk strategien I SSG har vi siden 2007 struktureret implementeret den valgte strategi. Vi har arbejdet frem mod først at blive landsdækkende og siden at blive markedsleder. Både i størrelse og målt på kvalitet, kompetence og evnen til at kunne levere med høj kundetilfredshed. I 2010 satte vi os det mål, at etablere SSG i Norge inden udgangen af 2012, og det er nået til fulde. Vi har en række nye mål i SSG. Vi skal vækste i Norge På rekordtid har vi fået etableret os i Norge ved opkøb af to selskaber i henholdsvis juli og august Vi er nu fuldt etableret i Norge med afdelinger i Oslo, Bergen, Frederiksstad, Drammen, Stavanger, Follo og Trondheim, og forventer yderligere vækst i disse områder. Derudover vil vi i 2013 være landsdækkende gennem samarbejdspartnere. Strategien er at blive Nordens bedste på service, kvalitet og transparens, hvilket er opnået i Danmark, og vi er godt på vej til at nå målet i Norge. Straks efter opkøbene overtog vi ansvaret for den største skadesag i SSG's historie. En storbrand i centrum af Oslo blev ilddåben og vi mandede op med danske sanitører og håndværkere for på rekordtid at få rengjort, genopbygget og tilbageflyttet beboerne. SSG vil styrke fokus på storskader i både Norden og det øvrige Europa, fordi vi samlet har enestående kompetencer på området. Vi skal udvide markedet Vi fortsætter med at udvide markedet, både i Danmark og Norge, ved også at sælge til ikke-forsikringskunder såsom ejendomsselskaber, boligselskaber, industri, kommuner m.m. Her tilbyder SSG forebyggende ydelser inden for eksempelvis tagrenderens, ventilationsrengøring, skaktrens, snerydning etc. Vi skal tilbyde flere serviceopgaver SSG har opkøbt to servicehåndværksfirmaer, en maler- og en tømrervirksomhed, og har ansat håndværkere i flere centre. Vi kan nu med vores håndværkere tilbyde at løse alle opgaver inden for små og ukomplicerede skader. Planen er at opkøbe ét eller flere firmaer for at udvide vores håndværkerservice. Tidligere udførte SSG alene taksering i mangeskade-situationer som skybrud, tøbrud og storm. Nu udvider vi denne service til også at omfatte almindelige skadeservice udkald samt tyveriskader, brandskader m.m. SSG har ansat taksatorer og en stor del af vores medarbejdere har været på takseringskursus. Vi skal have fortsat fokus på servicekulturen Vores medarbejdere går for at have høj arbejdsmoral og for at være effektive, målrettede, imødekommende og hensynsfulde. I SSG har vi øje for medarbejdere, der evner at sætte sig ind i skadelidtes svære situation, og de får tilbudt skræddersyede kompetenceløft, for SSG's opgave er at løse andres problemer. Vi skal fortsat udvikle SSG-5C 5C, der er SSG's unikke datahåndtering, er blevet en naturlig del af vores værktøjskasse og er fuldt integreret i skadearbejdet. Al registrering og datafangst foregår nu 100% via SSG-5C. Det skræddersyede mobility system er yderligere blevet stress-testet i simuleringsøvelser og har bevist, at det også opererer effektivt i ekstreme mangeskade-situationer. SSG har investeret store beløb i sikkerhed, back-up, nye servere, funktionalitet m.m, og systemet vil fortsat løbende blive tilpasset udviklingen i SSG's arbejdsopgaver. Vi skal etablere os i nye lande Vi vil fortsætte med at udvide geografien og vil kigge til Sverige, der er vores næste logiske fokuspunkt, og senere hen Tyskland, Holland og England. Inden for en kort årrække mener vi, at SSG kan nå en omsætning på 2 milliarder kroner. Michael Nielsen Adm. direktør 4 5

4 Landsdækkende i Norge Storbrand i Oslo SSG har opkøbt selskaberne Fønix Skadeservice og Fønix Mesterservice, der tilsammen omsatte for 80 millioner norske kroner. Nu opererer Fønix under navnet SSG Norge A/S. Selskaberne er specialister i brand- og vandskader, asbestsanering og håndværksmæssige opgaver. De har fokuseret deres markedsområde øst for Oslofjorden, hvor der er størst befolkningstæthed. SSG er nu etableret i Oslo, Frederiksstad, Follo, Bergen, Drammen, Stavanger og Trondheim med fuldt fungerende afdelinger og totalleverancer. Målet er at blive landsdækkende i løbet af 2013 via organisk vækst og samarbejdspartnere. Kundefokus er, som i Danmark, primært forsikringskunder, men også ejendomsselskaber og industrivirksomheder vil være i fokus. I Norge står skadeservice-selskaberne for hele leverancen, dvs. fra skaden sker til skadelidte kan flytte tilbage. Jobbet indebærer både skadeservicearbejdet og genopbygningen, og der er derfor flere håndværksmæssige opgaver indbygget i de norske skadejobs. En anden forskel er prisstrukturen. Hvor SSG i Danmark primært leverer timebaseret arbejde dvs. tæller timer per job og fakturerer derefter, udbyder norske forsikringsselskaber deres opgaver og modtager en enhedspris på opgaven fra leverandøren. Eksempelvis vil SSG i Norge, ved en sodskade, opmåle antal kvadratmeter eller kubikmeter i rummet, der er skadet, definere en sodskadesgrad og på den basis give en samlet pris. Primo juni opstod en tagbrand i en 12 etagers beboelsesejendom i centrum af Oslo. Ejendommen blev kraftigt brand-, vand- og sodskadet fra tagkonstruktionen og ned til og med 7. etage. Med etableringen i Norge fik SSG adgang til at vise, hvordan en storskade kan løses hurtigt og effektivt. Det skete i et tæt samarbejde mellem SSG Danmark og SSG Norge. Branden i Oslo er den største enkeltsag i firmaets historie. Køkkener, badeværelser, gulve og vægge blev brækket op og fjernet ind til det bare betonskelet. Alt blev rengjort og renset for skimmel på grund af vandmængderne. Mere end 40 lejligheder blev ordnet og genopbygget af norske og danske sanitører og tømrere, der arbejdede side om side. I skrivende stund er det kun beboerne i de øverste etager, der mangler at flytte ind. Arbejdet helt afsluttet februar Den effektive fælles nordiske indsats har skabt tilfredshed hos SSG's norske forsikringskunde, der løbende vurderede tempoet i genopretningsindsatsen. En effektiv indsats er afgørende for, at skadelidte hurtigst muligt kan flytte hjem igen og for slutkundens tilfredshed med forsikringsselskabet. I flere situationer har SSG bevist, at selskabet har de nødvendige kompetencer til at rydde op efter storskader, effektivt og ordentligt. SSG's mål er at være markedsleder indenfor storskader i Europa. Den norske udbudskultur vil indtage Danmark indenfor de næste par år, og SSG forventer at få stor gavn af det eksisterende og afprøvede norske kalkulationssystem, der er tilpasset udbudsrunder. SSG's dansk-norske strategi bygger også på en synergi-effekt, der fik sin svendeprøve i sommeren 2012 med en storskade i Oslo. Med kort varsel fik ledende medarbejdere fra Danmark flyttet deres arbejdsplads, og det bliver én af SSG's fremtidige styrker at kunne indsætte kompetent og specialiseret ekstra mandskab til ekstraordinære opgaver, når det behøves. 6 7

5 SSG 5C, en hjørnesten i forretningsudviklingen Hen over sommeren blev Odense, Aalborg og Aarhus ramt af skybrud og SSG-5C blev sat på ny prøve som planlægningsværktøj og bestod. For første gang i en mangeskade-situation foregik al registrering og datafangst 100% via SSG-5C. SSG-5C er blevet en naturlig del af SSG's værktøjskasse og er fuldt integreret i skadearbejdet. Det skræddersyede mobility system er i 2012 yderligere blevet stress-testet i simuleringsøvelser og har bevist, at det opererer effektivt i ekstreme mangeskade-situationer. SSG har investeret store beløb i sikkerhed, backup, nye servere, funktionalitet m.m. og systemet vil fortsat løbende blive tilpasset udviklingen i SSG's arbejdsopgaver. SSG-5C understøtter direkte SSG's udvikling af forretningen. SSG har igangsat et LEAN projekt i samarbejde med en række forsikringskunder. I projektet Back to Basics bliver hele sagsflowet beskrevet og drøftet på ny for at optimere samarbejdet. Alle dele, fra en sag bliver oprettet til den er afsluttet, bliver registreret, vurderet og om nødvendigt optimeret. SSG-5C registrerer alle led, aftaler og ændrer løbende sagsgange. Systemet er indrettet til at huske og påminde, så medarbejdere kan fokusere på servicen. En ny trend har ramt skadeservicebranchen, der nu kommer til at gå fra den gamle traditionelle afregning og over til enhedspriser. Her har SSG glæde af de norske erfaringer med at prisfastsætte i udbud og den bagvedliggende kalkulationsmodel. I Danmark er det en ny måde at registrere skadearbejdet på, idet branchen før registrerede materialeforbrug, kilometer og timer. Nu skal man i udbudssituationer kunne registrere aktiviteter, kvadratmeter m.m. SSG-5C er sat op til at levere informationer både til den nye og den traditionelle afregningsform og supporterer derved udviklingen. Oprindeligt var SSG-5C tænkt som et styringsværktøj til os selv, men vi er begyndt at implementere det hos kunderne, så de også kan få et godt overblik over sagsgange, og det er blevet godt modtaget. Nu kan kunderne selv ændre og tilføje informationer i SSG's system. Via webadgang får de adgang til 5C og kan ændre sagsejer eller sætte flueben ved om slutkunden er momsregistreret, så SSG kan opkræve momsen. SSG løser også opgaver for ikke-forsikringskunder indenfor ejendomsserviceydelser som forebyggende service med et element af specialservice indenfor tagrenderens, ventilationsrengøring, graffiti, snerydning og generel vedligehold af ejendomme. Med SSG-5C kan SSG give et estimat på den samlede service og kunderne får, med ipads, adgang til SSG's system og kan følge alle services. Med 5C differentierer SSG sig yderligere fra konkurrenterne. Værktøjet tvinger rapporteringsstandarden i hele branchen op på et højere niveau og bidrager med transparens i alle planlagte og leverede ydelser mellem kunde og serviceudbyder. [ Customer Claim Cost Control Concept ] SSG har udviklet en ny standard til håndtering af data i skadeservicebranchen: SSG 5C. Løsningen består af en tablet med trykfølsom skærm, så datafangsten foregår ude på skadesstedet. Det sikrer straks og præcis registrering. Dermed kan én mand selv foretage den samlede registrering og alle interessenter kan disponere bedre og hurtigere. SSG-5C sikrer, at informationer er samlet ét sted, hvor både medarbejdere, skadeslidte og kunder let kan finde data og følge med i sagernes udvikling. 8 9

6 ,, I juni oplevede Fyn skybrud lokalt over Svendborg, hvor vi så oversvømmede lejligheder og kældre. 14 dage senere ramte endnu et voldsomt regnskyl, denne gang i Odense, med ekstra 120 skadesager, så på kort tid havde vi 250 sager, som skulle håndteres. 5C var et uundværligt hjælperedskab i den situation. Vi havde et præcist overblik fra skaden blev registreret og vidste nøjagtigt, hvilke biler, der kunne sættes ind og afhjælpe akut på skaderne. Overblikket over sagerne, bilerne og mandskab blev lettet og vores forsikringskunder kunne sidde trygt og roligt på kontoret og følge sagsgangen. Jeg vil skyde på, at vi er 20% mere effektive på skaderne på grund af 5C-systemet. Henrik Maegaard, projektleder,, Jeg kører mest fugtmålinger og her fungerer 5C upåklageligt. Mine indberetninger om omfanget af skaden og mit forslag til den handling, som vi skal foretage for at udbedre fugtskaden, kan hele tiden følges af kunderne. Jeg er selv særlig glad for, at vi kan tage billeder på skadestedet og lægge dem direkte ind i systemet som dokumentation. Det er hurtigt og smart. Jan Ulrich Pedersen, sanitør/fugttekniker 10 11

7 Service & Kvalitet SSG's servicekoncept strækker sig fra kunden ringer, til SSG registrerer skaden, og til skadearbejdet er afsluttet, faktureret og betalt. SSG fokuserer derfor ikke bare på service i ét led, men i alle led, hvor der er forbedringspotentiale. SSG udvælger medarbejdere efter, om de er gode til mennesker. Det kræver nemlig særlige egenskaber at være effektiv samtidig med, at man er hensynsfuld og imødekommende i en måske presset situation. Kundernes krav til kompetence og service stiger og SSG må hele tiden matche de nye kundebehov. Derfor tilbyder SSG i Danmark nu også taksering af skader. Tidligere udførte SSG taksering i mangeskadesituationer som skybrud, tøbrud og storm, men nu udvider vi den service til også at omfatte almindelige skadeservice-udkald samt tyveriskader, brandskader m.m. SSG Danmark har ansat 4 medarbejdere, der fungerer som både projektledere og taksatorer, og 50 projektledere, sagsbehandlere, teamledere og sanitører har været på takseringskursus. Takseringskonceptet ventes også udbredt til SSG Norge. SSG-5C følger ligeledes udviklingen til nu også at omfatte fugt- og takseringsrapporter. Med de globale klimaændringer forventer vi at opleve flere skybrudslignende skader i de kommende år. SSG arbejder bevidst på at kunne håndtere mangeskade-situationer og storskader. Medarbejderstaben kan skaleres op og ned i takt med opgaverne i SSG. Når en mangeskade-situation opstår, overgår udvalgte medarbejdere til at fungere som teamledere, da de er uddannede og testede til at udfylde rollen. SSG kan stille med et kompetent team til at klare storskader, som SSG netop har bevist det ved storbranden i Oslo. Projektledere i SSG er uddannede til at udvise overblik, sikre kvalitet og service og samtidig holde styr på forretningsgangen. SSG's uddannelser har fokus på menneskelige kvaliteter samt at give medarbejderne et holistisk kendskab til forretningen og til relevante ledelsesmæssige værktøjer. Det kræver særlige kompetencer at være ansvarlig i en mangeskade-situation, og det kræver generelt ledelsesmæssigt højt til loftet at give folk, der kan påtage sig et ansvar, lov til meget. Som et udviklingsprojekt i SSG Danmark har 240 sanitører selv være med til at lave et skræddersyet undervisningsmodul, der tager udgangspunkt i netop service og kvalitet. Modulet bliver nu også afviklet i Norge. SSG vil yde mere end blot de forventede ydelser, eksempelvis at sanitører ude hos kunden rydder op efter sig, ankommer i rent arbejdstøj og at bilerne ser ordentlige ud. Hos SSG er serviceydelser det, der ligger ud over det sædvanlige. Eksempelvis at tage skraldespanden med ned for fru Olsen, når sanitøren nu alligevel skal ned med eget affald. Det er ikke-forventet service og den vil SSG kunne tilbyde. Service handler også om kommunikation mellem kollegaer, ledelse og medarbejdere, samt medarbejdere til kunder. SSG's særlige DNA skal bredes ud til hele organisationen, også de nye enheder i Norge, og alle må påtage sig et ansvar for at gøre det

8 Hoved- og nøgletal Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 2011/12 har været et godt år for SSG. Selskabet har fortsat en stor markedsandel inden for skadeservice og har yderligere positioneret sig i markedet inden for ejendoms- og industriservice, hvor der har været betydelig tilgang af nye kundeaftaler. Regnskabsåret startede med et, for årstiden, usædvanligt højt aktivitetsniveau som følge af skybrudsskaderne, der opstod i forbindelse med det historisk store skybrud den 2. juli Her modtog SSG ca skader i københavnsområdet. I regnskabsåret 2011/12 har der ikke været de helt store vejrlige begivenheder, som kunne måle sig med skybruddet i Men i sommeren 2012 var der skybrud på Fyn samt i Århus og Aalborg, som gav mange opgaver i de respektive lokale SSG centre. I sommeren 2012 etablerede SSG sig i Norge gennem to opkøb af skadeservicevirksomheder i henholdsvis Oslo og Frederiksstad. Målet for SSG i Norge er, at få opbygget en landsdækkende virksomhed, som beskæftiger sig med de samme forretningsområder, som SSG i Danmark. SSG overtog 85% af aktiekapitalen i Fønix Skadeservice AS den 1. juni 2012 og overtog 100% af aktiekapitalen i Fønix Mesterservice AS i Frederiksstad den 10. august Selskaberne har tilsammen en årsomsætning på ca. 80 mio. NOK. Fønix Mesterservice AS har efterfølgende ændret navn til SSG Norge AS. Siden har SSG Norge AS etableret sig i Stavanger, Bergen, Trondheim og Drammen, således at SSG Norge AS nu har 7 afdelinger i Norge. Den 1. august 2012 overtog SSG aktiviteterne i en malervirksomhed. SSG vil via dette opkøb, samt lignende opkøb i den kommende periode, opbygge de nødvendige specialkompetencer inden for servicehåndværk, som sikrer, at SSG har de fornødne ressourcer og kompetencer til at udføre mindre og ukomplicerede genopbygningssager i eget regi. Antallet af medarbejdere i koncernen er stedget med 36%, hvilket dækker over en stigning i antal ansatte i Danmark med 44 og i Norge med 65. SSG's forretningsmodel bygger på, at have dygtige og engagerede medarbejdere i kombination med strategiske samarbejdspartnere til at imødekomme af udsving i efterspørgslen af skadeserviceydelser. Odin Equity Partners overtog aktiemajoriteten i SSG Gruppen den 3. juli Antal Igennem de sidste 3 år har SSG prioriteret udviklingen af et ressource-, planlægnings- og datafangstsystem, kaldet SSG-5C, meget højt. Systemet har undergået en kraftig videreudvikling i regnskabsåret 2011/12. I forbindelse med sommerens mange vandskader på Fyn, Aalborg og Aarhus viste systemet sit værd. Tidligere tiders mange manuelle administrative procedurer omkring datafangst er i høj grad blevet erstattet af datafangst på mobile enheder på skadestederne. Dette er til glæde for såvel kunder, medarbejdere og SSG som helhed, hvor datafangstkvaliteten er betydeligt forbedret og hurtig tilgængelig. Mio. kr /08 08/09 09/10 10/ Gns. antal ansatte, DK Gns. antal ansatte, NO Aktiver i alt Netto investering Omsætningsaktiver Anlægsaktiver Regnskabsår SSG har i 2011/12 fortsat udviklingen med investeringer i udstyr. I 2011/12 er der investeret i alt 10 mio. kr. i driftsmidler. SSG er bevidst om forpligtelserne ved at være markedsførende og have tilstrækkelig kapacitet til rådighed i forbindelse med mangeskade-situationer. Derfor valgte SSG i 2011/12 at investere i nye affugtere til en samlet pris af 4 mio. kr /08 08/09 09/10 10/11 37 Regnskabsår / /12 Mio. kr. Varesalg, DK Varesalg, NO (50) 440 (-7) 450 (xx) Vækst i alt (%) (22) (45) (63) Omsætningen i 2011/12 blev 440 mio. kr., hvilket er et fald på 32 mio. kr. i forhold til 2010/11. Faldet i omsætningen var helt forventeligt og udtrykt i årsrapporten for 2010/11 som følge af, at 2010/11 var præget af det historiske skybrud i juli Resultatet af den primære drift (EBIT) er realiseret med 25 mio. kr. sammenholdt med 27 mio. kr. i 2010/11. Regnskabsår Varesalg (mio. kr.) EBITDA (mio. kr.) EBIT (mio. kr.) 07/08 08/09 09/10 10/11 07/08 08/09 09/10 10/11 11/ Regnskabsår Forventet udvikling Selskabets resultat for regnskabsåret 2011/12 er tilfredsstillende og i overensstemmelse med den forventede udvikling, som ledelsen beskrev sidste år. I de kommende år vil ledelsen fokusere på, at fastholde den høje markeds - andel inden for skadeservice parallelt med strategien om at øge markedsandelen inden for industri- og ejendomsservice i Danmark. I Norge vil der være betydeligt fokus på den organiske vækst i SSG's norske centre inden for skadeservice og industriservice / Michael Blønd Økonomidirektør 15

9 SSG tilbyder i stigende grad forebyggende services til ikkeforsikrings kunder services, som bygningsvedligeholdelse, skaktrens, tagrenderens, ventilationsrens, snerydning etc. Der er tale om et stort og interessant marked i både Danmark og Norge. Kunderne er boligselskaber, ejendomsselskaber, industri, indkøbs centre, kommuner, ministerier, regioner etc. De efterspørger koncepter, der reducerer fremtidige skader som brande, sky- og tøbrudsskader, bygningsskader, skimmelangreb, indbrud, hærværk, m.m. Ofte er SSG i forvejen i dialog med de potentielle kunder, fordi SSG har været ude at assistere ved en skade, så flere kender allerede lidt til firmaet og SSG's servicekvalitet

10 18 19

11 5 års strategisk tilbageblik 2008 SSG vil være landsdækkende og markedsleder. SSG ekspanderer markant og foretager betydelige strategiske investeringer i optimering af processer og arbejdsgange, i lokaliteter, vognpark og udstyr. SSG etablerer 7 centre i vest og bliver samarbejdspartner for kunderne på landsplan. Udvalgte forretningsområder som fugt, skimmelsvamp og industriservice bliver styrket. Antal medarbejdere er 300. Kundelisten vokser betydeligt. LD Equity bliver medaktionær og tilfører selskabet ny kapital og ejer 35% af SSG Fokus er rettet mod de indre linjer. På at konsolidere den markante vækst og skabe stordriftsfordele, men også på at sikre fortsat innovation og optimere processer. Året byder på ekstraordinær stor priskonkurrence og ugunstige markeds - vilkår for skadeservice-branchen SSG er nu markedsleder i Danmark inden for skadeservice og relaterede ydelser. SSG assisterer på storskader i udlandet og udvider med nyt forretningsområde: Ejendomsservice. Den største strategiske indsats er SSG-5C, et datafangstsystem, der giver sanitører mulighed for at oprette sager på skadestedet via trådløse tablets med touch screen. SSG deler data med kunderne, hvilket giver overblik, hurtigere processer, tilfredse kunder og billigere løsninger SSG får over anmeldte skader på grund af vinterens tøbrud og sommerens skybrud. Samtidig udvider SSG sit eget hjemmemarked med et nyt kundesegment: Ikke-forsikringskunder. SSG-5C er implementeret i første fase. Det selvudviklede IT-system sparer tid og administrationsomkostninger for både SSG og kunder, der bliver integreret i et tæt samarbejde. SSG overtager center på Bornholm og er nu repræsenteret med i alt 11 centre i Danmark. SSG oplever stigende tilgang af nye kundeaftaler. Antal medarbejdere er godt 300. SSG er vækstet 5 år i træk og er alle år blevet nomineret gazelle i Børsen. På baggrund af sidste års regnskab bliver SSG nomineret til Entrepreneur Of The Year, der er verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence SSG opkøber to selskaber i Norge; Fønix Skadeservice og Fønix Mester - service. De har tilsammen har en omsætning på 80 millioner norske kroner. SSG er nu fuldt etableret i Oslo, Bergen, Frederiksstad, Drammen, Stavanger, Follo og Trondheim. I Norge rekrutterer SSG nye medarbejdere og har nu samlet godt 450 ansatte. SSG fortsætter med at udvide markedet, både i Danmark og Norge, ved også at sælge til ikke-forsikringskunder såsom ejendomsselskaber, boligselskaber og industri. Kapitalfonden Odin Equity Partners overtager 65% af aktiekapitalen og køber dermed Maj Invest Equity og en del af de oprindelige stiftere ud

12 Ny ejer og bestyrelse Medio 2012 fik SSG ny hovedaktionær, kapitalfonden Odin Equity Partners. Odin Equity Partners købte aktiemajoriteten af de oprindelige stiftere, Maj Invest Equity og medarbejderne. Planen er at fremme SSG's målsætning om, indenfor en kort årrække, at nå en omsætning på 2 milliard kroner via en international strategi. Hovedfokus er det nordeuropæiske skadeservicemarked. Med Odin Equity Partners er det finansielle beredskab for international ekspansion blevet styrket. Odin har tidligere med succes fungeret som katalysator for flere virksomheders internationale ekspansion. Det er sket gennem tæt sparring med ledelsen omkring implementering af såvel organiske vækstinitiativer som internationale opkøb. Vi mener derfor kombinationen af SSG's størrelse, en stærk sammentømret ledelse og de ambitiøse planer passer perfekt til vores investeringsstrategi, forklarer Jesper Wadum Nielsen, partner i Odin Equity Partners og medlem af bestyrelsen i SSG. Bestyrelse I forlængelse af ejerskiftet har SSG's bestyrelse konstitueret sig med ny sammensætning: John Dueholm, professionelt bestyrelsesmedlem Peter Falkenheim, professionelt bestyrelsesmedlem Lars Thorsgaard Jensen, director, Odin Equity Partners Jesper Wadum Nielsen, partner, Odin Equity Partners Sonny Nielsen, adm. dir. Eltel Networks, bestyrelsesformand 22 23

13 Danmark Norge SSG A/S, Hovedkontor Knapholm Herlev Telefon Telefax CVR.nr Jyske Bank SSG AS, Hovedkontor Ole Deviks vei Oslo Telefon Telefax Org.nr SpareBank Org.nr Nordea SSG A/S, Herlev Knapholm Herlev SSG A/S, Holstebro Mads Bjerres Vej Holstebro SSG AS, Oslo/Akershus Ole Deviks vei Oslo SSG A/S, Holbæk Virkelyst Regstrup SSG A/S, Esbjerg Dornen 6, Tarp 6715 Esbjerg SSG AS, Follo Verpetveien Vestby SSG A/S, Næstved Smedevænget Næstved SSG A/S, Åbenrå Rise Bygade Rødekro SSG AS, Østfold Bruket Gressvik SSG A/S, Odense Hudevad Byvej Aarslev SSG A/S, Rønne Østergade Rønne SSG AS, Buskerud Nedre Eikervei Drammen SSG A/S, Vejle Englandsvej Vejle Bühring & Johansen Knapholm Herlev SSG AS, Stavanger Kvålkroken Sandnes SSG A/S, Århus Bjarkevej Galten Thylkjær & Partner Blakhøjvej Tilst SSG AS, Bergen Arnatveitveien Arnatveit SSG A/S, Ålborg Ølgodvej Ålborg Ø SSG AS, Trondheim Vikelvfaret 4d 7054 Ranheim

Årsberetning 2009/2010

Årsberetning 2009/2010 Årsberetning 2009/2010 Nr. 1 i Danmark For 3 år siden satte vi os et klart mål. SSG skulle være markedsleder i Danmark. Ikke blot i størrelse men også målt på kvalitet, kompetence og evnen til at kunne

Læs mere

Årsberetning 2008/2009

Årsberetning 2008/2009 Årsberetning 2008/2009 SSG A/S er førende specialist inden for skade-, ejendoms- og industriservice. Vi er grundlagt i 1993, og er i dag en af markedets dygtigste til at vedligeholde bygnings- og anlægsaktiver,

Læs mere

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Digital verdensbegivenhed

Digital verdensbegivenhed ÅRSRAPPORT 2012 I stigende omfang er e-boks en del af virksomhedernes digitaliseringsstrategi. HENRIK ANDERSEN, ADM. direktør, e-boks A/S Digital verdensbegivenhed Offentlige myndigheder og institutioner

Læs mere

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39 Årsrapport for 2013 AX IV EG Holding III ApS CVR-nr. 35 38 11 39 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal 2013, 4 måneders driftsresultat 01.09. 31.12. 2013... 3 Køb af EDB Gruppen Holding... 5 Året, der

Læs mere

fairforsikring.dk Årsrapport

fairforsikring.dk Årsrapport fairforsikring.dk Årsrapport 4 10 22 26 34 Dette er Fair forsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 8 Nøgletal 9 Forventninger til 2009 virksomheden 11 ens forretningsområder 12 Privat 14 Erhverv 16 Offentlig

Læs mere

ÅRSRAPPORT LIND INVEST

ÅRSRAPPORT LIND INVEST ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER

Læs mere

HELE DANMARK. i ét slag 1+1 = 2 2. 310 mio. kroner. >VISION OKNygaard vil være landsdækkende totalleverandør af udearealer og landskaber.

HELE DANMARK. i ét slag 1+1 = 2 2. 310 mio. kroner. >VISION OKNygaard vil være landsdækkende totalleverandør af udearealer og landskaber. STRATEGIAVIS // MAJ 2013 HELE DANMARK i ét slag OK Grøn Anlæg og Nygaard lægges sammen til én ny landsdækkende virksomhed, som bliver en af branchens førende virksomheder med en placering på top 3 listen

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2010

EG A/S Årsrapport 2010 Ledelsesberetning EG A/S Årsrapport 2010 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2010 3 Ledelsesberetning Koncernens hovedtal EG A/S Hoved- og nøgletal 2010 Side 24 EG koncernens hovedtal I millioner DKK 2006 2007

Læs mere

KommuneForsikring A/S - en del af Gjensidige

KommuneForsikring A/S - en del af Gjensidige Årsrapport 2006 KommuneForsikring A/S - en del af Gjensidige KommuneForsikring skaber sammenhæng og overblik. Vi dækker alle arter af skadeforsikring for stat, regioner og kommuner samt deres leverandører,

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2011

EG A/S Årsrapport 2011 EG A/S Årsrapport 2011 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2011 3 Ledelsesberetning 2 EG A/S Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 4 EG koncernens hovedtal 6 Året der gik 8 Årets resultat 10

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 Koncernens adresser Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 EDB Gruppen Årsrapport 2008 97 Årsrapport 2008 edb gruppen a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as It gruppen a/s eg data inform a/s eg

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014 BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30 Aktionærmagasin 2014 På ARoS i Aarhus afholdt Schouw & Co. i september 2014 et symposium med deltagelse

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Maj 10 MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR Risikostyring Kravene til kommunerne kræver styr på risiciene F OTO:

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

eg a/s Årsrapport 2009 eg a/s

eg a/s Årsrapport 2009 eg a/s Koncernens adresser EG A/S Årsrapport 2009 99 EG A/S Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 eg a/s eg utility a/s It gruppen a/s eg data inform a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as Bygteq it a s 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S

ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S INDHOLD PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD S MARKEDER 08_KMD på

Læs mere

09 Kvalitetsløft SOS Travel. 13 Ydelser i vækst SOS Health. Årsrapport 2011. 17 Nye muligheder SOS i Kina

09 Kvalitetsløft SOS Travel. 13 Ydelser i vækst SOS Health. Årsrapport 2011. 17 Nye muligheder SOS i Kina Årsrapport 2011 09 Kvalitetsløft SOS Travel 13 Ydelser i vækst SOS Health 17 Nye muligheder SOS i Kina Forsiden: SOS Internationals specialtrænede vagtlæger varetager blandt andet redningstjenester under

Læs mere

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner:

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner: Kontaktpersoner: Koncernchef og adm. direktør Stine Bosse, telefon +45 44 20 30 40 Koncerndirektør Erik Gjellestad, telefon +47 55 17 25 25 Koncernfinansdirektør Morten Hübbe, telefon +45 44 20 30 20 Kommunikationschef

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

5TIPS TIL BEDRE OUT- SOURCING OG FACTORING

5TIPS TIL BEDRE OUT- SOURCING OG FACTORING Sparringpartner Økonomiske udfordringer kræver sparring DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Talentjagt Søg it-ekspertisen i Asien Factoring Tegn forsikring på dine fordringer Nr. 7 / Marts 09

Læs mere