Automation og vedligehold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automation og vedligehold"

Transkript

1 Automation Projektledelse Networking Automation og vedligehold Hvorledes fastlægges en vedligeholdelsesstrategi i forhold til produktionsprincipper & teknologier, og på baggrund af Life Cycle Cost SESAM nr. 84 møde 14. maj 2009 Mødet afholdes 14. maj 2009 hos: Siemens A/S Borupvang Ballerup Mødet er udarbejdet i samarbejde med

2 Automation og vedligehold Hvorledes fastlægges en vedligeholdelsesstrategi i forhold til produktionsprincipper & teknologier, og på baggrund af Life Cycle Cost. Der vil være gennemgang af cases, der viser hvorledes vedligeholdelse kan varetages i en produktionen der er trimmet efter Lean principper. Hør om anvendelsen af vedligeholdelsessystemer der sikrer effektiv styring af maskiner og anlæg. Hør om hvordan virksomheder skaber overblik over planlagte og udførte vedligeholdelsesarbejder samt anvendte reservedele. Hvorledes skabes overblik over vedligeholdelsesomkostninger med henblik på optimering af vedligeholdelsesomkostningerne. Industrien har et konstant behov for at reducere produktionsomkostningerne ved at effektivisere, rationalisere, automatisere Lean produktion. I optimeringsprocessen af produktionen er et væsentligt aspekt vedligehold, idet flere produktionssystemer, der bygges efter Lean bliver mere sårbar over for tilgængelighed af udstyr. Hvordan ser forskellige virksomheder på produktionsudstyrs livscyklus og hvorledes kan der skabes en profit og cost reduktion ved at skabe en vedligeholdelsesstrategi, der kontinuert forbedre systemer både hvad angår det mekaniske, elektriske og de relaterede IT systemer. Findes der en model for indførelse af et vedligeholdelsessystem iht. til en given vedligeholdelsesstrategi. Hvilke faser og aktiviteter findes, kan der sammenlignes med GAPP projektmodellen udviklet af SESAM-FOOD. Hvad kan udstyret i dag i forhold til at informere om vedligeholdelsesbehov: Sensorer til at forudsige (predictive) fejl på hovedkomponenter Rengøring pga. angivelse af forureningsgrad. Monitorering af strømforbruget vedligehold påkrævet ved forøget strømforbrug. Hvilken rolle kan automation spiller i forhold til vedligehold: Data og informationer stilles til rådighed Logning og databehandling Fejlmeldinger Asset management Forudsætninger Vedligeholdelsesstrategier og lean Den rette vedligeholdelsesstrategi sikrer at vedligeholdet understøtter produktion der er trimmet efter Lean principperne optimalt. Vedligeholdsfunktionen kan med dette fokus på LEAN principperne og deres indflydelse på et robust produktionssystem, kunne øge udnyttelsesgraden af virksomhedens produktionsressourcer. Der findes forskellige vedligeholdelsesstrategier: Predictive, Proaktiv og ad hoc (Event baseret). Enkelte af disse strategier kan give problemer i forhold til produktionsanlæg der er trimmet efter Lean principper. I forbindelse med indførelse LEAN principper i produktionen, bliver de enkelte delsystemer i produktionssystemet ofte mere kritiske i forhold til at sikre at produktionen kan performer som planlagt. Produktionssystemets produktivitet kan øges, og vedligeholdsfunktionen kan bidrag til øget produktivitet gennem forståelse for Lean principperne og deres indflydelse på kravene til vedligeholdelse af reservedelslageret. Ofte er driften af reservedelslageret en økonomisk byrde for virksomheden. På mødet vil forskellige vedligeholdelsesstrategier og beredskaber blive præsenteret. På mødet vil der være fokus på at opnå en optimal strategi i forhold til produktionen. Efter mødet har du fået input til at stille krav til vedligehold i en produktion der bygge på Lean principper. Vedligeholdelsesstrategi og life cycle costs / profits Der vil på mødet være fokus på hvordan vedligehold kan skaber værdi og hvorledes en Life Cycle Cost model kan anvendes til kortlægning af vedligeholdsprocesser. Hør om hvorledes udstyr og processer kan kortlægges, kategoriseres og prioriteres for optimerer vedligeholdelsesprocessen. Hvorledes skrives en kravspecifikation, så den tager højde for vedligehold og Life Cycle Cost i forbindelse med automations- og maskinleverancer. Hvorfor er Life Cycle Cost interessant eller nærmere Life Cycle Profit? Benyttes Life Cycle Cost kun i forbindelse med indkøb af udstyr og derefter glemmes alt derom. Efterkalkuleres der på Life cycle costs. Dimensionering / Projektering af anlæg i forhold til Life Cycle Cost. Få et indblik i Life Cycle Cost, ved at få overblik over standarder, beregningsmetoder og modeller. Business Value Risk Assessment Vedligehold er interessant i forhold til industri applikationer, især hvis produktionen er trimmet iht. Lean principper. Her bliver det interessant at se på Business Value Risk Assessment, der er en metode til at vurdere forretningskonsekvensen ved at givet udstyr ikke er tilgængeligt for produktionen, eller den givne forretningsproces. Metoden består i at se på konsekvensen for forretningen ved et evt. nedbrud, og sammenhold det med en sårbarheds- og trusselsanalyse af systemerne. Få information om hvorledes Business Value Risk Assessment metoden kan være med til at identificere kritiske komponenter i forhold til forretningen, og hvorledes der kan fastlægges en handlingsplan og et beredskab. Kom og hør om erfaringerne og tal med specialister og kolleger. Vel mødt den 14. maj 2009

3 Program Velkomst SESAM Vedligehold og Life Cycle Profit / Life Cycle Cost Tom Svantesson, TSMC Networking - Pause Vurdering af IT sikkerhed på Arla Foods driftssteder Niels Nyhus, i2r Anvendelsen af Life Cycle Cost (LCC) til fastlæggelse af vedlige- holdelsesstrategi Thomas Orla Knudsen, Lundbeck Frokost - Networking Hvilke krav stilles der til vedligeholdelse af produktions IT systemer Bager Selander og Jannik Poulsen, NNEPharmaplan Systemleverandørens krav til vedligeholdelse af automationsudstyr Per Bjerg Nielsen, GEA Process Engineering Networking - Pause Hvilke informationer stiller instrumenter til rådighed, der kan forbedre vedligeholdelsen - hvad stiller det af krav til automationsniveau Jesper Juul Jørgensen og Jørgen Bylod, Siemens Strategic maintenance of automation platform, from spareparts to glo- bal manufacturing monitoring Afslutning Martin Petersen, Rockwell Automation SESAM Se detaljeret program på de næste sider!

4 Indlæg Vedligehold og Life Cycle Profikt / Life Cycle Cost Tom Svantesson, TSMC Med udgangspunkt i vedligeholdstrekanten gennemgås de forskellige områder indenfor vedligehold. Præsentationen vil starte ved Lean Manufacturing og de krav specielle krav Lean processer stiller til vedligehold. Præsentationen vil derefter gennemgå de forskellige vedligeholdsformer: Forebyggende, afhjælpende og tilstandskontrol, hvordan de anvendes og hvordan man vælger den rette vedligeholdsform for at forhindre eller begrænse fejl på udstyret. Præsentationen vil beskrive metoder til at vælge netop den vedligeholdsstrategi, der forhindrer, at der kommer nedetid på udstyret og vil beskrive krav til udstyret set med vedligeholdets briller. LCP/LCCmetoden kan hjælpe virksomheder med at træffe de rigtige økonomiske valg. Præsentationen vil give en kort introduktion til LCP/LCC metoden og hvordan den anvendes. Her vil desuden komme eksempler på LCCs anvendelse og krav til LCC data ved nye anlæg. Præsentationen vil slutte af med en kort gennemgang af de standarder, som findes indenfor vedligehold, tilgængelighed og levetidsomkostninger Vurdering af IT sikkerhed på Arla Foods driftssteder Niels Nyhus, i2r i2r har for Arla Foods GBSIT (automation og produktions IT) gennemført en risikovurdering af mejeriernes automationssystemer. Arbejdet har haft til formål at afdække sårbarheden for produktionsforstyrrelser som følge af manglende sikkerhed i driftsstedernes automationssystemer. Niels Nyhus, i2r giver indblik i metode, resultater og erfaringer fra analysearbejdet. Vedligehold er interessant i forhold til industri applikationer, især hvis produktionen er trimmet iht. Lean principper. Her bliver det interessant at se på Business Value Risk Assessment, der er en metode til at vurdere forretningskonsekvensen ved at givet udstyr ikke er tilgængeligt for produktionen, eller den givne forretningsproces. Metoden består i at se på konsekvensen for forretningen ved et evt. nedbrud, og sammenhold det med en sårbarheds- og trusselsanalyse af systemerne. Få information om hvorledes Business Value Risk Assessment metoden kan være med til at identificere kritiske komponenter i forhold til forretningen, og hvorledes der kan fastlægges en handlingsplan og et beredskab.

5 Indlæg Anvendelse af Life Cycle Cost (LCC) til fastlæggelse af vedligeholdel- sesstrategi Thomas Orla Knudsen, Lundbeck Gennemgang af en case fra Lundbeck hvor Life Cycle Cost er anvendt i forbindelse med gennemførsel af optimering af vedligehold. F. eks hvordan kan vedligehold skabe værdi og hvorledes kan en Life Cycle Cost analyse anvendes til kortlægning af vedligehold. Hør om hvorledes Life cycle cost analyse kan bruges til at tilpasse vedligehold til din fabriks aktuelle driftsforhold. Hvorledes skrives en kravspecifikation, så den tager højde for vedligehold og Life Cycle Cost i forbindelse med automations- og maskinleverance. Hvorfor er Life Cycle Cost interessant eller nærmere Life Cycle Profit? Hvilke krav stilles der til vedligeholdelse af produktions IT systemer Bager Selander og/eller Jannik Poulsen, NNEPharmaplan Gennemgang af den proces, det er at fastlægge kravene til den fremtidige vedligeholdelse af produktions IT systemer. Hør om de krav der stilles til vedligeholdelsessystemer, der skal sikre effektiv styring af software til maskiner og produktionsanlæg. Hør om de erfaringer som virksomheden har med styring og vedligeholdelse af produktions IT. Hvilke krav stilles der til vedligeholdelse af udstyr og den tilhørende software. Hør om de udfordringer og problemstillinger der er ved styring og vedligeholdelse af udstyr og den tilhørende software. F.eks. Hvilke krav stilles der til versionsstyring og konfiguration af software. Hvorledes styres software i forhold til at flere leverandører servicere anlæggene og flere teknikker arbejder løbende på optimering. Hør om de værktøjer og metoder der anvendes for at sikre overensstemmelse mellem software kode, programmer og backup Systemleverandørens krav til vedligeholdelse af automationsudstyr Per Bjerg Nielsen, GEA Process Engineering Hør om erfaringerne med fastlæggelse af vedligehold, og hvilken rolle kunde, systemleverandør og komponentleverandør kan spille i fastlæggelsen af vedligeholdelsesstrategien. Hvorledes kan der skabes overblik over vedligeholdelsesomkostninger med henblik på optimering af vedligeholdelsesomkostningerne på et anlæg. Industrien har et konstant behov for at reducere produktionsomkostningerne ved at effektivisere, rationalisere, automatisere. Hvordan ser en systemleverandør på vedligehold at et anlæg. Anvendes der en model for fastlæggelse af serviceog vedligeholdelsesniveau. F.eks. Er der faste faser og aktiviteter. Er der fast discipliner, som krav til udstyrs informationsniveau vedr. service, krav til metodebeskrivelser og krav til organisering. F.eks. Hvad kan og bør man stille af krav til udstyret i forhold til at informere om vedligeholdelsesbehov: - Sensorer til at forudsige (predictive) fejl på hovedkomponenter - Rengøring pga. angivelse af forureningsgrad. - Monitorering af strømforbruget vedligehold påkrævet ved forøget strømforbrug. Endelig vil der være en link mellem krav til automation i forhold til vedligehold.

6 Indlæg Hvilke informationer er til rådighed fra instrumenter, der kan forbedre vedligeholdelsen hvad stiller det af krav til automationsniveauet? Jesper Juul Jørgensen og Jørgen Bylod, Siemens Moderne procesinstrumenter er små højtydende computere, som i mange tilfælde ved en masse om den proces de arbejder i. De ved en masse om deres egen tilstand, og de er i stand til, ret præcist at informere omverdenen. Typisk har medarbejderne i vedligeholdsafdelingen en god forståelse for at dataene er til stede, men de ved ikke hvad de skal gøre med informationerne. Medarbejderne i automationsafdelingen ved ikke at dataene findes, og efterspørger dem derfor ikke. Der vil blive vist eksempler på informationer som er til rådighed i dag. Der vil blive præsenteret eksempler på informationer, som forholdsvis enkelt ville kunne stilles til rådighed, hvis de blev efterspurgt, og det vil blive berørt, hvilke krav der stilles til automations medarbejderne. Til slut vil vi se på de barrierer, der hindrer informationsflowet, og hvad der kan gøres for at nedbryde disse Strategic maintenance of automation platform, from spareparts to global manufacturing monitoring Martin Petersen, Rockwell Automation Strategic maintenance of automation platform, from spareparts to global maunufacturing monitoring This presentation will focus on challenges in various industries around an effective maintenance strategy. Learn how "best in class" companies balance their resources between internal and external services around maintenance based on an risc assesment of the installed base. The presentation will elaborate over how business requirements like standardisation and harmonisation affects maintenance strategies. Charrateristics of purely predictive-, preventive- and reactive maintenance How can IT leverage a holistic maintenance approac Select the best KPI's to measure maintenance excellence How can servicestrategies become a business advantage

7 Foreningen SESAM SESAM er en erfaringsgruppe, der har til formål at give medlemmerne information om nye aktuelle faglige emner om sammenkobling af produktionssystemer. Der tages udgangspunkt i dagsarrangementer, hvor flere foredragsholdere prøver at belyse et emne fra flere sider. F.eks. emnet set fra forskellige brancher, fra leverandører, slutbrugere, rådgivere eller teknologier. I forbindelse med møderne prøves der at blive arrangeret en præsentation med tilhørende rundvisning, der behandler det aktuelle emne på mødet. Dette giver et indblik i hvordan en virksomhed har løst en given problemstilling i praksis. Derudover giver det medlemmerne mulighed for at se produktionen og komme med input til virksomheden om alternative løsninger På møderne prøves emner at blive belyst, således at ulemper, fordele, faldgrupper eller blindgyder kommer frem i lyset. Målet er at slutbrugere, rådgivere og leverandører kan høre hinandens synspunkter. Foreningen bygge på medlemmernes interesse i at udveksle og dele erfaringer. Derfor vil vi gerne, at medlemmerne en gang i mellem er foredragsholder, således at vi alle i foreningen bidrager til dens eksistens. Her findes medlemmer fra en lang række store, mellem store og mindre erhvervsvirksomheder inden for mange forskellige brancher med et til fælles at arbejde med sammenkobling af produktionssystemer. Foreningen bygger på medlemmernes interesse i at udveksle og dele erfaringer. Derfor vil vi gerne, at medlemmerne en gang i mellem er foredragsholder, således at vi alle i foreningen bidrager til dens eksistens. Her findes medlemmer fra en lang række store, mellemstore og mindre erhvervsvirksomheder inden for mange forskellige brancher med et til fælles at arbejde med sammenkobling af produktions-systemer. Måler er ikke at være en konference eller kursus virksomhed, men kun en erfaringsudvekslingsgruppe, der drives professionelt og med høj aktuelle emner indenfor produktionsteknologi, automation, standarder, netværk, protokoller, værktøjer og EDB systemer. Integration mellem ERP-systemer og produktionen Batchkontrol og processtyring Sporbarhed i fødevareindustrien Hvor og hvordan anvendes tags - muligheder Sikkerhed i automations IT IT og automation - hvordan mødes fagene Lean Manufacturing PLC, SCADA og MES systemer M.v. Medlemsskab Et års medlemsskab koster, for en virksomhed kr. excl. moms og kr. excl. moms for Læreanstalter og enkeltmands virksomheder. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er velkomne til at deltage til møderne og prisen er kr. excl. moms pr. deltager. Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resterende måneder frem til 31 august med 1/12 af kontingentet. F.eks. indmeldelse i maj: 4 x 7.000/12 ~ kr. + moms.

8 Tilmelding - sidste frist Tilmelding kan ske på følgende måder: Enten online fra SESAM hjemmeside Eller ved at sende en mail til Eller ved at ringe på Pris: Medlemsvirksomhed: 1.000,- kr. ekskl. moms/deltager. Medlemmer af IDA automation: 2.400,- kr. ekskl. moms/deltager. Ikke medlemsvirksomhed ,- kr. ekskl. moms/deltager. Medlemmer af SESAM 3P TECHNOLOGY DONG ENERGY NOVOTEK ABB DONG ENERGY GENERATION OPERATOR SYSTEMS ACTIVE COMMUNICATION DONG ENERGY KYNDBYVÆRKET PENTRA ALECTIA ELAU SCANDINAVIA PHOENIX CONTACT AN GROUP ELOPAK DANMARK PICCA AUTOMATION APV ELTROLUX HOME PRODUCTS PJD ARLA FOODS ELTRONIC POST DANMARK ATKINS DANMARK EMERSON PROCESS MANAGEMENT PR ELECTRONICS AU2MATE ENDRESS+HAUSER PROCES-DATA B&R INDUSTRI AUTOMATISERING FKILOGISTEX RAMBØLL BALLUFF FLSCHMIDT AUTOMATION ROBO[CLUSTER] BALSLEV FORSKNINGSCENTER RISØ ROCKWELL AUTOMATION BANG & OLUFSEN GARTNER DANMARK ROCKWOOL BEAUVAIS GEA LIQUID PROCESSING SCANDINAVIA SAINT-GOBAIN ISOVER BEIJER ELECTRONICS GREEN MATIC ROSE POULTRY BOMAN CE GRUNDFOS SCAN-TRONIC BRODERSEN AUTOMATION HANS FØLSGAARD SCANVAEGT INTERNATIONAL BRUUN AUTOMATION & IT HOUSE OF PRINCE SCHNEIDER ELECTRIC CARLSBERG I2R SCHUR PACKAGING SYSTEMS CENTRUM PÆLE IC AUTOMATION SEELEN CFS SLAGELSE INNOVATIC SESAM-WORLD CHR. HANSEN INTEGO SFK SYSTEMS COLOPLAST INTEGRATE SIEMENS COLUMBUS IT PARTNER INTELLIGENT SYSTEMS SIEMENS A&D UGS PLM SOFTWARE CONSCIUS CONSULTING INVENSYS PROCESS SYSTEMS SIEMENS BUSINESS SERVICES COWI IAAPS SIMCON CP KELCO JOKAN SLAGTERIERNES FORSKNINGSINSTITUT DALOON JUNKERS INDUSTRIER SOCO SYSTEM DALUM PAPIR KIMS STRØM HANSEN DAMCOS KJÆRGAARD SUN CHEMICAL DANFOSS KRÜGER SAAP ENGINEERING DANFOSS DRIVES LANTMÄNNEN TECH COLLEGE AALBORG DANIIT LEMVIGH-MÜLLER TEKNIQ DANISCO LOGICA DANMARK TETRA PAK HOYER DANISCO SUGAR LOGISTICS TOMS GRUPPEN DANISH CROWN LUND & SØRENSEN TRICON TECHSOFT DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET LYNGSOE SYSTEMS TULIP FOOD COMPANY DANSK AUTOMATION & ANALYSE MANMACHINE ENGINEERING UNITSTAAL DANSK EL-FORBUND MARK INFORMATION VELUX DANSK INDUSTRI OPTIMERING MICROSOFT VESTAS WIND SYSTEMS DANSK MILJØ- OG ENERGISTYRING NIELSEN-AUTOMATION VESTFORSYNING DANSK STYRINGSTEKNIK NIRAS VIATECH DANSK VIDENLEDELSE NNE PHARMAPLAN WONDERWARE SCANDINAVIA DAT-SCHAUB HOLDING NNIT ZENIT AUTOMATION DE DANSKE GÆRFABRIKKER NORVIDAN OVERSEAS ÅF DLG NOVO NORDISK ÅLBORG INDUSTRIES AARHUS KARLSHAMM SESAM sekretariatet Vestre Allé Silkeborg Danmark Tlf Mobil world.dk world.dk

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen Automation Projektledelse Networking Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen SESAM nr. 85 møde 17. september 2009 Brugergrænseflader til udstyr og systemer - Hvorledes monitoreres organisation

Læs mere

Fremtidens IT platform

Fremtidens IT platform Automation Projektledelse Networking Fremtidens IT platform Hvad betyder fremtidens IT platform for udviklingen af automatiserings applikationer? ERP SESAM nr. 83 møde 15. januar 2009 PLC......... MES

Læs mere

information om automationsteknologier,

information om automationsteknologier, SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP?

Læs mere

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører S E S A M - N Y T April 2008 Automation Projektledelse Networking I D E T T E N U M M E R : Forøg innovationen gennem netværk Make2Pack - SESAM møde nr. 79 Sådan fik vi MES til at fungere med SAP Strategi

Læs mere

Business Intelligence og Industriel Automation

Business Intelligence og Industriel Automation SESAM seminar nr. 99 14. juni 2012 Business Intelligence og Industriel Automation Seminaret afholdes hos: Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 Avedøre 2650 Hvidovre Seminaret er udarbejdet i samarbejde med

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Hvorledes kan små og mellemstore virksomheder få et setup til at

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S LEAN & Automation Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? Fra blyant og papir til digitalisering. SESAM seminar nr. 96 22. november 2011 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1

Læs mere

SESAM-FOOD NYHEDSBREV

SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM sek retariatet SESAM sekretariatet SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM-FOOD nr. 2 Oktober 2006 Vil branchen kvalitet? Ved Carsten Nøkleby, Formand SESAM-FOOD Jeg vil tillade mig at stille spørgsmålstegn

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

Analyse. @gmail.comm. Projektperiode:

Analyse. @gmail.comm. Projektperiode: Analyse af HMI applikationer hvad kendetegner et vellykket Human Machine Interface? Et speciale af Thomas Bo Jensen grafiskviden@ @gmail.comm IT Universitetett E Business linien Vejleder: Mads Bødker Projektperiode:

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer GAPP Beskrivelse af hvorledes automationsprojekter kan afvikles i industrien. Projektmodel v0 2 af 46 Gode

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab AFSENDER: Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej 5 2920 Charlottenlund Returneres ved varig adresseændring B 04/ 2010/ NOVEMBER ISSN 16 01-6750 Har I også lyst at være med til at sponsorere DAu

Læs mere

vedligehold din viden

vedligehold din viden 5 vedligehold din viden rambøll maintenance academy 2012-2013 6 Velkommen til Rambøll Maintenance Academy Vi tilbyder en række kurser til dig, der gerne vil motiveres og have kompetencerne spidset. Det

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Dit værdiskabende netværk

Dit værdiskabende netværk Dit værdiskabende netværk Netværk Kurser Arrangementer Medlemsmagasin Verden udvikler sig hele tiden - her er din chance for at følge med effektivitet.dk er et redskab, der kan hjælpe dig og din virksomhed

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

FS2011. www.fs2011.dk. Konference for købere og brugere af professionelle forretningssystemer. FS2011 har fokus på:

FS2011. www.fs2011.dk. Konference for købere og brugere af professionelle forretningssystemer. FS2011 har fokus på: 7. april 2011 FS2011 Konference for købere og brugere af professionelle forretningssystemer FS2011 har fokus på: Cloud Computing IT anskaffelse Return on Investment Effektiv Implementering Markedsoverblik

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Kurser der får hjertet til at slå

Kurser der får hjertet til at slå vend & læs mere kurser inden for kemi, farligt gods og sikkerhedsrådgivning Kvalitet Miljø 4 9 10 Arbejdsmiljø 14 Fødevaresikkerhed Kurser der får hjertet til at slå Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed

Læs mere

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Målgruppe: Controllere, chefcontrollere, økonomiansvarlige, konsulenter og andre medarbejdere fra økonomifunktionen CONTROLLEREN 2008

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Industry Information. Deltag på Innovation Tour

Industry Information. Deltag på Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2009 PLC er til svin Danish Crown har valgt at standardisere auto - mationen Deltag på Innovation Tour Læs om temaerne:

Læs mere

DRIFT & ØKONOMI ONE BILLION EQUATIONS ONE MILLION PARAMETERS ONE THOUSAND ROUTINES ONE HUNDRED POSSIBILITIES ONE SOLUTION

DRIFT & ØKONOMI ONE BILLION EQUATIONS ONE MILLION PARAMETERS ONE THOUSAND ROUTINES ONE HUNDRED POSSIBILITIES ONE SOLUTION www.vedligeholddrift.dk Nr. 8 oktober 2007 DRIFT & ØKONOMI 10. årgang ISSN Nr. 1398-2451 ENERGI PROCES EL BYG ANLÆG RULLENDE MATERIEL TRANSPORT LUFT VAND LAND UDDANNELSE MILJØ LÆS INDE I BLADET ONE BILLION

Læs mere