Køre- hviletid Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køre- hviletid Vejledning"

Transkript

1 Køre- hviletid Vejledning 1

2 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig er bødestørrelserne blevet væsentligt større. Reglerne om køre- hviletid kan være svære at håndtere. Som en hjælp i hverdagen har DTL lavet denne vejledning, som forhåbentlig kan være til gavn både for chaufføren, vognmanden og speditøren, når arbejdsdagen eller transporten skal planlægges. Virksomheden skal planlægge transporterne, så reglerne kan overholdes. Ligeledes skal virksomheden give chaufførerne de nødvendige instrukser om reglerne samt holde øje med, at reglerne overholdes. Transportvirksomheden er ansvarlig for de overtrædelser, som chaufførerne begår. Også selv om de er begået i et andet land. Vejledningen giver eksempler på, hvordan den enkelte regel kan anvendes. Eksemplerne giver derfor ikke et samlet billede af, hvordan en tur eller en arbejdsuge kan planlægges. Reglerne gælder for chauffører, som kører godstransport med en lastbil/varebil, hvis samlede totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger kg. Reglerne gælder for chauffører, som kører personbefordring i en bus, der er konstrueret eller indrettet til at befordre mere end 9 personer inklusive føreren. Eksemplerne i vejledningen har vi givet forskellige symboler og farver: Køretid Pauser, dagligt og ugentligt hvil Rådighedstid Andet arbejde Køretid Pauser Perioder af maks. 24 timer Pauser, dagligt og ugentligt hvil Kompensation for ugentlig hviletid Eventuel kompensation Arbejdsperiode Arbejdsperiode Hvis du trækker en daglig hviletid fra en periode på 24 timer, får du den daglige arbejdsperiode, hvor du må køre, udføre andet arbejde, holde pauser/hvil med mere. 2

3 Køretid Køretid er den tid, fartskriveren/kontrolapparatet registrerer som kørsel i et digital eller analog kontrolapparat. Den daglige køretid er den køretid, som kontrolapparatet registrerer imellem 2 hvileperioder på mindst 9 timer. Ugen strækker sig i tidsrummet fra mandag kl til søndag kl Den ugentlige køretid er således den køretid, som kontrolapparatet registrerer herimellem. Din daglige køretid må højst være 9 timer 4½ time 45 min. 4½ time Du må sætte køretiden op til 10 timer 2 gange i løbet af en uge. 4½ time 45 min. 4½ time 45 min. 1 time Din samlede køretid i løbet af en uge må højst være 56 timer og må ikke resultere i, at du overskrider den maksimale ugentlige arbejdstid på 60 timer i henhold til arbejdstidsreglerne. 56 timer i løbet af en uge Din samlede køretid i to på hinanden følgende uger må højst være 90 timer. 1. uge - 56 timer 2. uge - 34 timer 3. uge - 56 timer 90 timer 90 timer 3

4 Pauser En pause er en periode, hvor du ikke må udføre kørsel eller andet arbejde. Pausen må kun benyttes til rekreation. Pausen kan holdes i passagersædet under kørsel i forbindelse med flermandsbetjening. Når du har haft en samlet køreperiode på 4½ time, skal du holde en pause på mindst 45 minutter. Pausen kan erstattes af en hviletid. 4½ time 45 min. Pausen kan også deles i to perioder, som fordeles over køreperioden på 4½ time. Den første pause skal vare mindst 15 minutter, og den kan du frit placere i køreperioden. Den sidste del af pausen skal vare mindst 30 minutter og skal placeres sidst i køreperioden. ½ time 15 min. 4 timer 30 min. Når du har holdt en samlet pause på i alt 45 minutter eller en delt pause på 15 minutter og 30 minutter, påbegynder du automatisk en ny køreperiode på 4½ time. 3½ time 45 min. 4½ time 1 time 15 min. 1½ time 30 min. 4½ time 4

5 Hvil Et hvil er en sammenhængende periode, hvor du frit kan disponere over din tid. Du skal både holde daglige og ugentlige hvil. Du kan forlænge en daglig hviletid til at udgøre en ugentlig hviletid. Senest 24 timer efter afslutningen af en daglig eller ugentlig hviletid skal du have holdt en ny daglig hviletid. Et dagligt hvil kan enten holdes som en»regulær daglig hviletid«eller en»reduceret daglig hviletid«. Regulær daglig hviletid En regulær daglig hviletid skal vare mindst 11 sammenhængende timer. Arbejdsperiode 13 timer 11 timer 24 timer Alternativt kan en regulær daglig hviletid vare 12 timer. Her må du dele hvilet i to perioder. Den første periode skal vare mindst 3 timer, og den kan du placere frit i løbet af arbejdsperioden. Den sidste periode skal efterfølgende vare mindst 9 timer og afslutter dermed din arbejdsdag. Arbejdsperiode 7 timer 3 timer Arbejdsperiode 5 timer 9 timer 24 timer Reduceret daglig hviletid En reduceret daglig hviletid skal vare mindst 9 timer, og du må højst holde 3 reducerede daglige hviletider mellem to ugentlige hviletider. Arbejdsperiode 15 timer 9 timer 24 timer 5

6 Seneste start på daglig hviletid Tidspunkt for start af arbejdsdagen 9 timer (reduceret hvil) Enmandsbetjent fører 24 timers periode 11 timer (regulært hvil) Flerførerbetjening 30 timer 9 timer 24:00 15:00 13:00 21:00 01:00 16:00 14:00 22:00 02:00 17:00 15:00 23:00 03:00 18:00 16:00 24:00 04:00 19:00 17:00 01:00 05:00 20:00 18:00 02:00 06:00 21:00 19:00 03:00 07:00 22:00 20:00 04:00 08:00 23:00 21:00 05:00 09:00 24:00 22:00 06:00 10:00 01:00 23:00 07:00 11:00 02:00 24:00 08:00 12:00 03:00 01:00 09:00 13:00 04:00 02:00 10:00 14:00 05:00 03:00 11:00 15:00 06:00 04:00 12:00 16:00 07:00 05:00 13:00 17:00 08:00 06:00 14:00 18:00 09:00 07:00 15:00 19:00 10:00 08:00 16:00 20:00 11:00 09:00 17:00 21:00 12:00 10:00 18:00 22:00 13:00 11:00 19:00 23:00 14:00 12:00 20:00 6

7 Flermandsbetjening Kører du i en lastbil/bus, hvor der er tale om flermandsbetjening, skal du og din kollega have holdt en ny daglig hviletid på mindst 9 timer inden for en periode på 30 timer fra det sidste daglige eller ugentlige hvil. Arbejdsperiode 21 timer 9 timer 30 timer Hvis du deltager i flermandsbetjening af en lastbil/bus, skal der være mindst to førere ombord på last bilen/bussen i køreperioden, som ligger mellem to daglige hvil eller mellem et dagligt og et ugentligt hvil. I den første time af køreperioden er det valgfrit, om der skal være en eller to førere i lastbilen/bussen. Resten af tiden er det et krav. Færgeregel Kører du i en lastbil/bus, som skal transporteres med færge eller tog, må du afbryde en regulær daglig hviletid 2 gange eksempelvis i forbindelse med ombord- eller frakørsel. Afbrydelserne, der hver især kan bestå af både kørsel, rådighedstid og andet arbejde, må højst vare 1 time sammenlagt. Under overfarten skal du have adgang til en køje eller liggeplads. Du må også afbryde et regulært dagligt hvil, der afholdes som timer. Afbrydelserne må placeres samlet eller delt i begge perioder. 2 timer ½ time 2 timer ½ time 7 timer 12 timer Du må også anvende færgeregel under flermandsbetjening, dog kun i forbindelse med afholdelse af en regulær daglig hviletid. Arbejdsperiode 18 t. 2 t. ½ t. 2 t. ½ t. 7 t. 30 timer 7

8 Ugentlig hviletid Senest efter seks 24 timers perioder fra afslutningen af den sidste ugentlige hviletid skal du holde en ny ugentlig hviletid. Hviletiden skal holdes enten som en»regulær ugentlig hviletid«eller en»reduceret ugentlig hviletid«. Ugentlig hviletid Ugentlig hviletid Regulær ugentlig hviletid En regulær ugentlig hviletid skal vare mindst 45 sammenhængende timer. 45 sammenhængende timer I to på hinanden følgende uger skal du som udgangspunkt holde mindst to regulære ugentlige hviletider på 45 sammenhængende timer. 1. uge - 45 timer 2. uge - 45 timer 1. uge 2. uge Reduceret ugentlig hviletid Alternativt kan du hver anden uge holde en reduceret ugentlig hviletid, som skal vare mellem 24 og 45 sammenhængende timer. De timer, der mangler op til de 45 timer, skal kompenseres sammenhængende timer De manglende timer skal kompenseres Hvis den ugentlige hviletid starter i en uge og fortsætter ind i den næste uge, kan du overføre hvilet til en af disse uger men ikke til dem begge. Hvis du holder daglige og reducerede ugentlige hviletider væk fra hjemstedet, kan du holde disse hvil i lastbilen/bussen, hvis den holder stille og er udstyret med en passende soveplads. 8

9 Du kan holde en regulær ugentlig hviletid på 45 timer den første uge samt en reduceret ugentlig hviletid på mindst 24 timer i den følgende uge. 1. uge - 45 timer 2. uge - mindst 24 timer 1. uge 2. uge Den manglende hviletid, der skal holdes som kompensation for en reduceret ugentlig hviletid, skal holdes samlet enten i forlængelse af en daglig hviletid eller en ugentlig hviletid. Ugentlig hviletid Evt. 2 perioder af 24 timer Daglig hviletid mindst 9 timer Evt. 3 perioder af 24 timer Ugentlig hviletid Enten her Eventuel kompensation eller her Eventuel kompensation Kompensationen for de manglende timer skal holdes samlet, og senest inden der er gået tre uger efter udløbet af den uge, hvor du nedsatte hvilet. 1. uge - 24 timer 2. uge - 45 timer Eventuelt 21 timer som kompensation 3. uge - 45 timer Eventuelt 21 timer som kompensation 4. uge - 45 timer Eventuelt 21 timer som kompensation 9

10 Kørsel i udlandet Har du eksempelvis haft fri/ferie/sygdom eller udført andet arbejde, skal du ved kørsel i Tyskland og andre lande i EU kunne fremvise en aktivitetserklæring for manglende køreskiver/digitale data den såkaldte ferieerklæring. Hvis du sover i lastbilen (særligt i udlandet), anbefaler DTL, at førerkortet sidder i kontrolapparatet. Husk at trykke hvil samt landekode, når du indleder dit hvil ved arbejdsperiodens ophør. Force majeure Du kan i enkelte tilfælde fravige reglerne om kørehviletid for at nå frem til en egnet holdeplads. Det skal være foreneligt med trafiksikkerheden og under hensyntagen til passagerernes, lastbilens eller godsets sikkerhed. Force majeure kan ikke anvendes ved årsager, der var kendte eller kunne forudses før turens start. Årsagerne skal således være en særlig og ekstraordinær omstændighed, som det ikke var muligt at planlægge sig ud af. Force majeure kan eksempelvis forekomme i situationer, hvor du bliver fanget i en kø ved en ulykke på motorvejen og derved overskrider din køretid. Herefter må du køre frem til nærmeste (egnede) holdeplads og ikke længere. Årsagen til fravigelsen skal noteres bag på køreskiven eller et udskrift fra kontrolapparatet senest ved ankomst til holdepladsen. Skriv også gerne supplerende bemærkninger i en kalender eller lignende. 10

11 Har du husket? At sætte dit førerkort i fartskriveren ved start At trykke landekode ved start/slut At trykke på pauseknappen ved pause At trykke pause/daglig hviletid ved arbejdstids ophør At tage dit førerkort med dig ved arbejdstids ophør At indtaste tid væk fra fartskriveren manuelt At have førerkort/køreskiver/manuelle optegnelser i lastbilen i mindst 28 kalenderdage afleveres herefter til arbejdsgiver At kopiere førerkortets data senest hver 21. dag At kopiere fartskriverens data senest hver 2. måned At have tilstrækkeligt med køreskiver/printruller i lastbilen Har du husket? At du højst må køre 4½ time uden pause At du mindst skal holde 45 minutters pause At du må holde delte pauser på min. At du må køre op til 9 timer om dagen At du må køre 10 timer to gange inden for en fast uge At daglig hviletid skal være afsluttet inden for 24 timer At du skal holde mindst 11 timers daglig hviletid At du må nedsætte hvilet til mindst 9 timer 3 gange mellem to ugentlige hviletider At du skal holde mindst 11 timers hvil, når du benytter færge At holde mindst 45 timers ugentlig hviletid At du må holde mindst 24 timers hvil hver 2. uge med kompensation Er du i tvivl, om du overholder punkterne så tjek med et print fra kontrolapparatet. Er der en betjenings- eller en tastefejl på udskriften, skal du skrive betjeningsfejl, årsagen samt din underskrift bag på udskriften. Udskriften skal gemmes i samme periode som dine øvrige data. Suppler gerne dine bemærkninger og oplevelser med notater i en kalender eller lignende, således at du nemt kan genopfriske din hukommelse, hvis din vognmand eller myndighederne forlanger en uddybende forklaring på afvigelser og uoverensstemmelser. DTL Grønningen Tel DTL Region Øst Tel DTL Region Syd Tel DTL Region Midt/Nord Tel DTL Region Hovedstaden Tel TungVognsSpecialisten Tel

12 Gratis nedtankning af fartskriverdata Flådestyringssystemet Dynafl eet er standard på alle nye FH og FM modeller, og dermed slipper chauffører og vognmænd for den besværlige og tidskrævende nedtankning af fartskriverdata. I lastvognen sidder Volvos kørehviletidscomputer, så chaufføren hele tiden har overblik over sit tidsforbrug. Med 1 års gratis abonnement på Tachograph Download, er det ganske enkelt og helt gratis at få bedre styr på kørehviletid og nedtankning af fartskriverdata. Med i det første års gratis abonnement er desuden Brændstof og miljø pakken, så der er også god mulighed for at at optimere brændstofforbruget. Dynafl eet fås med følgende pakker: Brændstof og miljø Chaufførtider (tachograph download) Positionering Beskeder Læs mere på eet eller kontakt din lokale Volvo-forhandler for yderligere information. Volvo Trucks. Driving Progress

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Forskrifter for brug af kontrolapparater

Forskrifter for brug af kontrolapparater 10. april 2007 j.nr. 2007-9086-2 ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, 19. januar 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby 05.14. Movia Design/M. Malling Foto: Movia/J. Carlberg Tlf. 36 13 14 15 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere