Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K"

Transkript

1 Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, København K Tlf Fax Reg. nr L:\Sloth\2012\121322\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport.doc

2 Sønderborg, den Rev sag ref. rch INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INDLEDNING - FORMÅL HISTORIK PRØVEUDTAGNING KEMISKE ANALYSER JORDBUNDSFORHOLD RESULTATER KONKLUSION... 7 HERTIL BILAGENE: Tegn. 0 Bilag 1 situationsplan Side 2/8 L:\Sloth\2012\121322\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport.doc

3 1.0 Indledning - formål I forbindelse med planlægning og projektering af en ny daginstitution uden kælder på adressen Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV, har Sloth Møller A/S udført undersøgelse af overfladejorden iht. 50 cm reglen i jordforureningslovens 72b. Undersøgelsen omfatter 2950 m 2. Efterfølgende har vi iht. aftale med Københavns kommunes miljøforvaltning udvidet historikken med en gennemgang af historisk materiale fra Københavns Kommunes byggesagsarkiv. Formålet med nærværende undersøgelse har været: at danne grundlag for en vurdering overjordens forureningsgrad at danne grundlag for disponering af grunden med hensyn til befæstede areal og friarealer. at danne grundlag for en økonomisk vurdering af udgifterne til fjernelse af overskudsjord 2.0 Historik Vi har gennemgået ældre flyfoto og kort fra arealinfo.dk (søgning den ). Af disse fremgår følgende: 1. Der har ligget en større bygning, som har omfattet det meste af matrikel 18 au (kort ), se billede 2. Der ligger et stenhuggeværksted på grunden (flyfoto 2010) 3. Nord for matrikel 18 au er området udlagt til kirkegård Arkivgennemgang af Københavns kommunes byggesagsarkiv den viser at der har været stenhugger og legeplads sideløbende på lokaliteten: 1931 Stenhugger med 2 kakkelovne etableres til stenhugger Poul Hansen 1931 Skur ved legeplads 1934 Opførelse af læskur ved Bavnehøjs legeplads 1936 Opførelse af skur til stenhugger Poul Hansen 1940 Blomsterhandlerbutik med kælder. Tagpaptag 1947 Skærmtag af glas til blomsterhandler 1950 Udvidelse af blomsterhandler 1965 Flytning hugskur til stenhugger 1970 Retirader og skur til Fritidshjemmet Bavnehøj 1971 Kloakering af stenhugger 1972 Legehus 1976 Nyt hugskur til stenhugger Poul Larsen 1981 Kontor til stenhuggeri opføres 1985 Nyt værksted til stenhugger, gl. skur nedrives 1987 Nyt hugskur til stenhugger Rudi Larsen, Poul Hansens eft. L:\Sloth\2012\121322\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport.doc Side 3/8

4 Lokaliteten er områdeklassificeret dvs. overskudsjord skal forklasseficeres Udsnit fra historiske kort arealinfo.dk 3.0 Prøveudtagning Området er opdelt i 30 delområder á ca. 100 m 2 benævnt Bl 1-Bl 30 på vedlagte situationsplan. I hvert delområde er der jævnt fordelt udført 5 boringer med minirig, hvorfra der udtaget en prøve fra 0-0,5 m.u.t. Prøverne er opsamlet i rilsanpose og homogeniseret heri. Prøverne er umiddelbart herefter emballeret i red-cap glas udleveret af analyselaboratoriet. 4.0 Kemiske analyser Prøverne er analyseret for total kulbrinter ved GC-FID, sum af PAH ere (iht. miljøstyrelsen) med særskilt kvantificering for benzo(a)pyren ved GC-MS, samt for bly, cadmium, krom, kobber, nikkel og zink ved ICP analyse. Sum af PAH er er bestemt på følgende komponenter: Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)anthracen og indeno(1,2,3- cd)pyren. Analysen er udført akkrediteret af Eurofins A/S. L:\Sloth\2012\121322\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport.doc Side 4/8

5 5.0 Jordbundsforhold Der er truffet muldholdig lerfyld i delområderne Bl 1-Bl 12. I delområderne Bl 13-BL 28 konstateres gruset sandfyld med diffuse lag af sandmuld. Prøverne Bl 21-Bl 27 indeholdte teglrester. Prøven fra delområde Bl 10 kunne ikke tages på grund af betonplade. Denne lå efter det oplyste på et leje af knuste gravsten. Prøven fra delområde Bl 29 kunne ikke tages på grund af 20 cm tyk betonplade. Der er ikke truffet forureningstegn under borearbejdet Resultater Resultaterne fremgår af nedenstående skemaer. Resultater markeret med fed angiver overskridelse af jordkvalitetskriterierne. Område Bl 1 Bl 2 Bl3 Bl 3 Bl 4 Bl 5 Bl 6 Bl 7 Bl 8 Kriterier Bly (Pb) Cadmium (Cd) 1,8 0,84 1,3 0,41 0,79 0,40 0,69 0,26 0,30 0,5 Chrom (Cr) Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen- C 10 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 25 C 10 -C 15 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 40 C 15 -C 20 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 55 C 20 -C < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < Sum kulbrinter 29 # # # # # # # # 100 Benzo(a)pyren 0,22 0,15 0,18 0,052 0,043 0,22 0,12 0,074 0,23 0,3 Sum af PAH'er 1,2 0,91 0,92 0,28 0,22 1,1 0,66 0,40 1,3 4,0 Kategori Kategori 2 Kategori 2 Kategori 2 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 2 Kategori 2 Kategori 1 Kategori 2 <5 = under detektionsgrænsen Tabel 1a: Analyseresultater for prøver i 0-0,5 m.u.t i mg/kg i TS Side 5/8 L:\Sloth\2012\121322\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport.doc

6 Område Bl 9 Bl 11 Bl 12 Bl 13 Bl 14 Bl 15 Bl 16 Bl 17 Bl 18 Kriterier Bly (Pb) <3 3, <3 40 Cadmium (Cd) 0,30 1,1 0,31 0,20 0,05 0,08 0,18 0,21 0,06 0,5 Chrom (Cr) ,7 4,5 5, ,4 500 Kobber (Cu) ,1 3, ,3 500 Nikkel (Ni) ,7 5,8 3,1 4,2 8,4 9,2 2,7 30 Zink (Zn) ,5 500 Benzen- C 10 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 25 C 10 -C 15 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 40 C 15 -C 20 < 5 11 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 55 C 20 -C 35 < < < 25 < 25 < 25 < Sum kulbrinter # # 28 # # # # 100 Benzo(a)pyren 0,23 8,0 0,24 0,30 0,78 0,10 1,7 0,21 0,25 0,3 Sum af PAH'er 1,3 45 1,2 1,7 4,1 0,58 8,6 1,2 1,5 4,0 Kategori Kategori 2 Kategori 2 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 2 Kategori 1 <5 = under detektionsgrænsen Tabel 1b: Analyseresultater for prøver i 0-0,5 m.u.t i mg/kg i TS Område Bl 19 Bl 20 Bl 21 Bl 22 Bl 23 Bl 24 Bl 25 Bl 26 Bl 27 Kriterier Bly (Pb) 62 4, , , Cadmium (Cd) 0,35 0,11 0,18 0,31 0,18 0,12 0,34 0,15 0,29 0,5 Chrom (Cr) 15 4, , , Kobber (Cu) 25 4, , , Nikkel (Ni) 11 3,0 9,3 8,9 5,4 12 8,3 2,6 9,3 30 Zink (Zn) Benzen- C 10 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 25 C 10 -C 15 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 40 C 15 -C 20 < 5 < 5 < 5 < 5 18 < 5 9,6 < 5 < 5 55 C 20 -C < < 25 < Sum kulbrinter 63 # # # 100 Benzo(a)pyren 1,3 0,014 0,18 3,0 0,99 2,4 2,8 < 0,005 0,51 0,3 Sum af PAH'er 7,0 0,090 0, , ,069 3,1 4,0 Kategori Kategori 2 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 2 Udenfor Kat. <5 = under detektionsgrænsen Tabel 1c: Analyseresultater for prøver i 0-0,5 m.u.t i mg/kg i TS Kategori 2 Kategori 2 Kategori 1 Kategori 2 L:\Sloth\2012\121322\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport.doc Side 6/8

7 Område Bl 28 Kriterier Bly (Pb) Cadmium (Cd) 0,26 0,5 Chrom (Cr) Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen- C 10 < 2,5 25 C 10 -C 15 < 5 40 C 15 -C 20 < 5 55 C 20 -C Sum kulbrinter Benzo(a)pyren 0,52 0,3 Sum af PAH'er 3,0 4,0 Klasse Kategori 2 <5 = under detektionsgrænsen Tabel 1d: Analyseresultater for prøver i 0-0,5 m.u.t i mg/kg i TS Kulbrinterne er generelt identificeret motor/smøreolie eller tjære/asfalt. 7.0 Konklusion Generelt er jorden på især den nordlige del diffus forurenet med bly og cadmium. I blandprøverne Bl11, Bl16, Bl19, Bl 22-Bl 25 og Bl 27-Bl 28, hvoraf de fleste ligge på den sydlige del af grunden, er der konstateret et forhøjet indhold af tjærestofferne benzo(a)pyren og sum af PAH er. I blandprøve Bl 23 er der konstateret et kulbrinteindhold på 600 mg/kg i TS. Denne forurening anbefales afgrænset. Overskridelserne er jordkvalitetskriterierne er diffuse og usammenhængende. På denne baggrund er det vanskeligt med sikkerhed at udpege egentlige rene områder. Årsagen til forureningen er ukendt. Stenhuggeri, blomsterhandler og legeplads bør ikke give anledning til den trufne forurening. På denne baggrund vurderes det at der tale om tilført materiale i forbindelse med etablering af legepladsen/fritidshjemmet. Vi vurderer derfor at al jorden i de øverste 50 cm bør betragtes som forurenet. I forbindelse med ændret arealanvendelse til børnehave, skal de øverste 50 cm graves af og erstattes med 50 cm dokumenteret ren jord. Alternativt kan kontakt med jorden afskæres med en fast belægning eller med 50 cm ren jord, dvs. at eksisterende terræn skal hæves. Det vil skønsmæssigt andrage ekskl. moms kr ,- at bortgrave, bortkøre og erstatte den forurenede jord ned til 0,5 m.u.t., med ren muld eller sand. Hertil kommer undersøgelsesudgifter. L:\Sloth\2012\121322\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport.doc Side 7/8

8 Hvorvidt den konstaterede forurening er tilstrækkelig kraftig til at myndighederne vil kortlægge den er usikkert. Kortlægningen vil medføre et behov for supplerende undersøgelser og 8 ansøgning iht. jordforureningsloven. På denne baggrund anbefales det at undersøgelsens resultater præsenteres for miljømyndigheden. Såfremt der er spørgsmål til denne rapport bedes de stilet til undertegnede. Richard de Churruca Sloth Møller A/S L:\Sloth\2012\121322\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport.doc Side 8/8

9 Tegn.nr.: 0 BL BL æ BL BL BL BL BL15 BL B1 B BL BL BL18 BL B BL BL BL21 B BL BL BL B au BL25 BL26 BL æ BL5 BL7 BL8 BL BL9 BL12 B REVISION BESKRIVELSE DATO UDFØRT AF BL BL MØLLEGADE SØNDERBORG TLF: FAX: Gammel Køge Landevej VALBY TLF: FAX: Silkeborgvej 47, Århus C TLF: FAX: København Kommune Bavnehøj Allé 40, København SV Situationsplan for boringsplacering og blandprøver Sag nr.: Mål: init: 1 : 500 RCH/gl Tegn.nr.: 0 Dato: Rev.:

10 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL1 Tørstof 82 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 71 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 1.8 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 200 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 58 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 22 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 230 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 29 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) 29 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 0.39 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.47 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.22 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.14 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 1.2 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign. Side 1 af 28

11 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL2 Tørstof 86 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 47 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.84 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 23 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 31 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 20 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 190 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 < 25 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 0.32 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.33 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.15 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.10 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 0.91 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Side 2 af 28

12 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL3 Tørstof 88 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 47 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 1.3 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 66 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 46 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 22 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 160 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 < 25 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 0.28 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.32 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.18 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.12 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 0.92 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Side 3 af 28

13 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL4 Tørstof 87 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 29 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.41 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 19 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 28 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 18 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 67 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 < 25 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 0.28 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Side 4 af 28

14 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL5 Tørstof 86 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 33 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.79 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 83 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 29 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 14 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 100 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 < 25 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 0.22 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Side 5 af 28

15 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL6 Tørstof 84 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 59 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.40 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 19 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 28 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 15 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 130 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 < 25 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 0.34 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.38 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.22 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.14 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 1.1 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Side 6 af 28

16 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL7 Tørstof 85 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 38 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.69 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 46 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 30 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 20 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 110 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 < 25 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 0.21 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.23 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.12 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 0.66 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Side 7 af 28

17 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL8 Tørstof 87 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 26 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.26 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 30 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 31 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 25 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 68 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 < 25 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 0.14 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.14 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 0.40 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Side 8 af 28

18 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL9 Tørstof 84 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 59 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.30 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 23 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 25 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 17 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 100 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 < 25 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 0.45 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.42 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.23 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.14 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 1.3 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Side 9 af 28

19 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL11 Tørstof 90 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 110 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 1.1 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 17 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 48 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 13 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 230 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C15-C20 11 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 50 C20-C mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (C10-C20) 11 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (Benzen-C35) 150 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 18 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 14 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 8.0 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 4.7 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen 1.1 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 45 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som tjære/asfalt eller lign. Side 10 af 28

20 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL12 Tørstof 92 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 25 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.31 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 12 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 22 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 7.7 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 54 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 64 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) 64 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 0.39 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.42 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.24 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.16 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 1.2 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign. Side 11 af 28

21 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL13 Tørstof 90 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 39 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.20 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 7.7 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 10 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 5.8 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 89 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 < 25 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 0.66 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.52 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.30 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.18 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 1.7 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Side 12 af 28

22 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL14 Tørstof 88 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) <3 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.05 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 4.5 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 3.1 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 3.1 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 11 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 28 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) 28 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 1.5 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 1.3 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.78 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.46 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 4.1 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign. Side 13 af 28

23 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL15 Tørstof 88 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 3.3 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.08 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 5.8 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 3.8 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 4.2 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 12 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 < 25 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 0.21 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.20 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.10 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 0.58 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Side 14 af 28

24 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL16 Tørstof 88 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 45 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.18 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 13 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 15 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 8.4 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 60 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 < 25 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 2.8 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 2.9 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 1.7 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.0 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen 0.22 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 8.6 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Side 15 af 28

25 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL17 Tørstof 84 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 58 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.21 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 15 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 17 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 9.2 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 62 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 < 25 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 0.40 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.38 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.21 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.15 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 1.2 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Side 16 af 28

26 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL18 Tørstof 89 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) <3 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.06 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 4.4 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 2.3 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 2.7 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 8.5 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 < 25 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 0.59 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.45 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.25 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.15 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 1.5 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Side 17 af 28

27 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL19 Tørstof 87 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 62 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.35 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 15 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 25 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 11 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 190 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 63 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) 63 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 2.6 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 2.2 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 1.3 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.68 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen 0.12 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 7.0 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign. Side 18 af 28

28 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL20 Tørstof 90 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 4.5 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.11 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 4.5 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 4.0 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 3.0 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 18 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 < 25 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Side 19 af 28

29 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL21 Tørstof 90 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 28 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.18 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 16 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 19 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 9.3 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 54 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) 250 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 0.27 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.30 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.18 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.13 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 0.92 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign. Side 20 af 28

30 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL22 Tørstof 87 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 62 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.31 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 15 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 24 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 8.9 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 180 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 64 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) 64 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 5.3 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 5.2 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 3.0 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.8 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen 0.46 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 16 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign. Side 21 af 28

31 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL23 Tørstof 86 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 7.1 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.18 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 5.5 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 6.5 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 5.4 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 65 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C15-C20 18 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 50 C20-C mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (C10-C20) 18 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (Benzen-C35) 600 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 1.8 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 1.8 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.99 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.89 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen 0.19 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 5.6 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign. Side 22 af 28

32 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL24 Tørstof 89 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 21 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.12 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 21 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 14 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 12 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 50 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 51 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) 51 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 6.6 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 3.5 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 2.4 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.8 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen 0.33 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 15 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign. Side 23 af 28

33 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL25 Tørstof 88 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 78 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.34 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 13 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 25 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 8.3 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 190 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C15-C mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 50 C20-C mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (C10-C20) 9.6 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (Benzen-C35) 140 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 5.1 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 4.8 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 2.8 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.8 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen 0.57 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 15 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign. Side 24 af 28

34 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL26 Tørstof 86 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 3.2 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.15 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 3.9 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 3.4 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 2.6 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 27 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 < 25 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Side 25 af 28

35 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL27 Tørstof 91 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 33 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.29 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 19 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 28 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 9.3 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 91 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 < 25 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 1.2 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.93 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.51 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.33 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen 0.10 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 3.1 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Side 26 af 28

36 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL28 Tørstof 93 % 0.05 DS 204 mod. 10 Bly (Pb) 37 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.26 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 13 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 35 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 12 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 100 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 C20-C35 42 mg/kg ts. 25 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 62 Sum (Benzen-C35) 42 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Fluoranthen 1.2 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.95 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.52 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.30 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 3.0 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign. Kopi til:, Martin Risbjerg Damsgaard,, Side 27 af 28

37 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode BL Kundecenter Tlf: Christina Højsholm Tønnersen Kunderådgiver Side 28 af 28

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Ny daginstitution Tranehavevej 15 2450 Kbh. SV MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1,5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 31 31 Fax

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Projekt 25.1502.71 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Juli 2015 Sag 25.1502.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen Miljøteknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Frederikssundmotorvejen; 1220 Motorring 4 Tværvej N Skitseprojekt for afgravning af

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE

OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE 1. Indledning Fra 1. januar 2008 er alle arealer inden for byzone klassificeret som lettere forurenede også kaldet områdeklassificeret. Faxe Kommune har bedt NIRAS A/S

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger.

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger. NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-21 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Supplerende udvaskningstests på slagger fra skrænten/dæmningen

Læs mere

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007 G207-06093-01 Prøve ID: 3001 Tørstof 477000 mg/kg VV DS.204/NIR Cadmium

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

UNDERSØGELSE FOR MILJØ- FREMMEDE STOFFER E/F GODTHÅBS HAVE

UNDERSØGELSE FOR MILJØ- FREMMEDE STOFFER E/F GODTHÅBS HAVE Til E/F Godthåbs Have Dokumenttype Rapport Dato August 2015 UNDERSØGELSE FOR MILJØ- FREMMEDE STOFFER E/F GODTHÅBS HAVE E/F GODTHÅBS HAVE Revision 4 Dato 13-08-2015 Udarbejdet af Hans Grønlund Madsen Kontrolleret

Læs mere

Screening for forurening i overfladejord

Screening for forurening i overfladejord Bornholms Regionskommune Screening for forurening i overfladejord Dokumentation vedr. screening af overfladejorden i 13 børneinstitutioner indenfor byzonen i Bornholms Regionskommune Juli 2009 NIRAS A/S

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Rågivende ingeniører Jordleverandører m.fl. Sag nr.: 114768 Dato: 24.06.2016 E-mail: ml@j-k-as.dk Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vilkår vedrørende modtagelse

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Tidligere Rissa Bilopphuggeri, Trondheim Rekvirent: Miljødirektoratet Dato: 9. januar 2015 DMR-saksnr.: 14-0029 Dansk Miljørådgivning A/S Smedgata 32, 0651 Oslo

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet, Anlægsområdet M11 Holbækmotorvejen Etape 1150, Fløng Roskilde Vest Fokusareal M11-132-10. Stena Jern & Metal, Navervej 17-25, 4000 Roskilde Forureningsundersøgelse December 2008 Udgivelsesdato

Læs mere

Miljømæssige aspekter ved deponering af jord Usikkerheder ved valg af prøvetagningsstrategier og analyseparametre

Miljømæssige aspekter ved deponering af jord Usikkerheder ved valg af prøvetagningsstrategier og analyseparametre Miljømæssige aspekter ved deponering af jord Usikkerheder ved valg af prøvetagningsstrategier og analyseparametre Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Projekter med forurenet jord 8. maj 2013 Miljømæssige

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Anke Oberender DHI Afdeling By & Industri Møde i ATV Jord og Grundvand om projekter med forurenet jord Mødenummer 95 Onsdag den 8. maj 2013 Agenda Kategorisering

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Tilladelse til etablering af midlertidig jorddepoter til lettere forurenet jord på matr. nr. 11br Blovstrød By, Blovstrød

Tilladelse til etablering af midlertidig jorddepoter til lettere forurenet jord på matr. nr. 11br Blovstrød By, Blovstrød Allerød Kommune Natur og Miljø Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Skovlytoften 27 2840 Holte CVR-nr: 34086192 Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl Hasselager. Hasselager Allé. Erhvervsparceller. Lokalplan Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 9 Rapport, -- Sammenfatning Undersøgelsen skal belyse funderings- og miljøforholdene med

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor. Jordregulativ Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederiksberg Kommune med henblik på at

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Klassificering af vejrabatjord i Haderslev Kommune

Klassificering af vejrabatjord i Haderslev Kommune Klassificering af vejrabatjord i Haderslev Kommune April 2015 Udgivelsesdato : 10.04.2015 Projekt : 30.9500.08 Klassificering af vejrabatjord Udarbejdet : OPS Kontrolleret : JCS Godkendt : JCS Klassificering

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Bilag 3. Oversigtskort

Bilag 3. Oversigtskort Bilag 3 Oversigtskort RAN DERS Oversigtskort VEJ RAN DERS VEJ Proj ekto mrå de M atr. 99e RAN DERS VEJ RAN DERS VEJ Bilag 4 Matrikelkort Matrikelkort NORD -73-74 -7202-3182 -7200-7204 -7201 Matr.nr.: 99e

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk

Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk Regionshuset Holstebro Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tl. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til fortsat at modtage rent jord i eksisterende

Læs mere

Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet, Anlægsområdet M11 Holbækmotorvejen Etape 1150, Fløng Roskilde Vest Fokusareal M11-132-31. Tidligere autoophug. Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde Forureningsundersøgelse December 2008

Læs mere