2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670"

Transkript

1 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Mailadresse: Oplysninger og online-formularer: simap.europa.eu Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er): Officielt navn: Vejdirektoratet Postadresse: Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 National identitetsangivelse: (hvis kendt) By: København K Postnummer: DK 1022 Land: Danmark (DK) Kontaktpunkt(er): Vedligeholdelsesafdelingen Telefon: Att: Iben Maag Mailadresse: Internetadresse(r): (hvis relevant) Fax: Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: (URL) Internetadresse for køberprofilen: (URL) Elektronisk adgang til oplysninger: (URL) samlet-vedligeholdsudbud-2013.aspx Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL) I.2) Type indkøbscentral: Ordregivende myndighed Ordregiver DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 1 / 10

2 Del II: Kontraktens genstand II.1.1) Betegnelse for kontrakten: Samlet vedligeholdsudbud 2013 II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse) Udbuddet omfatter anlægs-, reparations- og vedligeholdsarbejder på statsvejnettet i Danmark. Udbuddet er opdelt på 29 delaftaler 24 delaftaler/entrepriser med anlægs- og vedligeholdsarbejder udbudt efter detailprojekt (primært store bygværker) 1 delaftale (54 entrepriser) med vedligeholdsarbejder udbudt i totalentreprise (primært almindelige bygværker) 1 delaftale (2 entrepriser) med mindre forefaldende vedligeholdsarbejder på alle Vejdirektoratets bygværker 1 delaftale (5 entrepriser) med vedligehold af asfaltbelægninger i 4-årige entrepriser 1 delaftale (10 entrepriser) med vedligehold af asfaltbelægninger i 1-årige entrepriser 1 delaftale (5 entrepriser) med vedligehold af kørebaneafmærkning. II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) Primærglossaret Hovedgenstand Yderligere genstand(e) Supplerende glossar(hvis relevant) DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 2 / 10

3 Del IV: Procedure IV.1)Type procedure (som anført i den oprindelige bekendtgørelse) Offentlig Begrænset Hastende begrænset udbud Forhandling Hastende udbud efter forhandling Konkurrencepræget dialog Forhandling med udbud Forhandling uden udbud Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende IV.2)Administrative oplysninger IV.2.1)Sagsnummer: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse) IV.2.2)Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser: Oprindelig bekendtgørelse sendt via enotices TED esender Login: ENOTICES_prahl-vd Dokumentreference: årstal og dokumentnummer IV.2.3)Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer: Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S af: 03/09/2013 (dd/mm/åååå) IV.2.4)Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse: 30/08/2013 (dd/mm/åååå) DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 3 / 10

4 Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører: Uafsluttet procedure Berigtigelse Supplerende oplysninger VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure: Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs Kontrakten er ikke blevet tildelt Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser: VI.3.1) Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed Begge VI.3.2) I den oprindelige bekendtgørelse I det korresponderende udbudsmateriale (jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger) I begge (jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger) VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse Bud eller ansøgninger om deltagelse Bud eller ansøgninger om deltagelse Del I: Ordregivende myndighed, I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) skal sendes til: Vejdirektoratet, Vedligeholdsafdelingen, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene, att. Iben Placering af det tekststykke, der skal Del II.1.5: Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Placering af det tekststykke, der skal nr. 7 - SV-ND-GUDE-FUG - 4) I stedet for: 1 delaftale (54 entrepriser) med vedligeholdsarbejder udbudt i totalentreprise (primært almindelige bygværker) I stedet for: Påbegyndelse Færdiggørelse Maag 1 delaftale (52 entrepriser) med vedligeholdsarbejder udbudt i totalentreprise (primært almindelige bygværker) Påbegyndelse primo Færdiggørelse Påbegyndelse Færdiggørelse nr SV-SD-LANG-KAT - 4) Påbegyndelse Færdiggørelse DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 4 / 10

5 nr SV-SD-LANG-KAT - 5) Yderligere oplysninger om delaftaler nr SV-SD-LANG-KUN - 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Placering af det tekststykke, der skal nr SV-ND-LEGI-ISO - 3) Mængde eller omfang Mindstekrav til entrepriseledelse er: Mindst 5 års erfaring indenfor de seneste 8 år med entrepriseledelse, heraf mindst 1 år med efterfølgende angivne entreprisestørrelser (årlige kontraktsummer): DKK. Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver (se straks nedenfor, hvad der forstås ved»relevante entrepriseopgaver«) til en årlig værdi (omsætning) på mindst følgende beløb i mindst et af de tre seneste år.: DKK. I stedet for: Anslået værdi eksklusive moms: interval: mellem og DKK Mindstekrav til entrepriseledelse er: Mindst 5 års erfaring indenfor de seneste 8 år med entrepriseledelse, heraf mindst 1 år med efterfølgende angivne entreprisestørrelser (årlige kontraktsummer): DKK. Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver (se straks nedenfor, hvad der forstås ved»relevante entrepriseopgaver«) til en årlig værdi (omsætning) på mindst følgende beløb i mindst et af de tre seneste år.: DKK. Anslået værdi eksklusive moms: interval: mellem og DKK Påbegyndelse Færdiggørelse nr SV-ND-LEGI-ISO - 4) Påbegyndelse Færdiggørelse nr SV-ND-ODDE-ISO - 4) Påbegyndelse Færdiggørelse nr SV-SD-SVEN-KUN- 4) Påbegyndelse Færdiggørelse nr SV-SD-SVEN-KAT- 4) Placering af det tekststykke, der skal I stedet for: Påbegyndelse Færdiggørelse Påbegyndes tidligst Færdiggørelse Påbegyndelse Færdiggørelse Påbegyndelse Færdiggørelse Påbegyndelse Færdiggørelse Påbegyndelse Færdiggørelse DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 5 / 10

6 nr SV-OD-LOLL-BRO - 4) Vedligehold af almindelige bygværker fordelt på 54 delaftaler, nr BYG-AV - 1) Kort beskrivelse udbudt i totalentreprise. Vedligehold af almindelige bygværker fordelt på 52 delaftaler, udbudt i totalentreprise. interval: mellem og 290 interval: mellem og DKK DKK nr BYG-AV - 3) Mængde eller omfang Placering af det tekststykke, der skal Oplysninger om delaftaler - Delaftale nr BYG-AV - 4) I stedet for: Påbegyndelse Færdiggørelse Delaftalen består af 54 entrepriser, hvoraf hovedparten har en værdi af nr BYG-AV - 5) Yderligere mellem og oplysninger om delaftaler DKK. Påbegyndelse Færdiggørelse Delaftalen består af 52 entrepriser, hvoraf hovedparten har en værdi af mellem og DKK. Krav til egenkapital: Tilbudsgivers egenkapital iht. nr BYG-AV - 5) Yderligere seneste disponible regnskabsår oplysninger om delaftaler skal mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: Entreprise Beløb i mio. kr. BYG-AV-ND-1 0,9 BYG-AV-ND-2 0,2 BYG-AV-ND-3 0,4 BYG-AV-ND-4 0,3 BYG-AV-SD-1 0,2 BYG-AV-SD-2 0,2 BYG-AV-SD-3 0,3 BYG-AV-SD-4 0,4 BYG-AV-SD-5 0,3 BYG-AV-SD-6 0,6 BYG-AV-SD-7 0,6 BYG-AV-OD-HN-101 0,6 BYG-AV-OD-HN-102 0,5 BYG-AV-OD-HN-103 0,4 BYG-AV-OD-HN-104 0,5 Krav til egenkapital: Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: Entreprise Beløb i mio. kr. AV-ND-1 0,9 AV-ND-2 0,2 AV-ND-3 0,4 AV-ND-4 0,3 AV-SD-1 0,2 AV-SD-2 0,2 AV-SD-3 0,3 AV-SD-4 0,4 AV-SD-5 0,3 AV-SD-6 0,6 AV-SD-7 0,6 AV-OD-HN-101 0,5 AV-OD-HN-102 0,4 AV-OD-HN-103 0,3 AV-OD-HN-104 0,4 DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 6 / 10

7 BYG-AV-OD-HN-105 0,8 BYG-AV-OD-HN-106 0,6 BYG-AV-OD-HN-107 0,6 BYG-AV-OD-HN-108 0,1 BYG-AV-OD-HN-109 0,5 BYG-AV-OD-HN-110 0,7 BYG-AV-OD-HN-111 0,9 BYG-AV-OD-HN-112 0,7 BYG-AV-OD-HN-113 0,8 BYG-AV-OD-HN-114 0,6 BYG-AV-OD-HN-115 0,7 BYG-AV-OD-HN-116 1,4 BYG-AV-OD-VIW-101 0,6 BYG-AV-OD-VIW-102 0,7 BYG-AV-OD-VIW-103 0,5 BYG-AV-OD-VIW-104 0,3 BYG-AV-OD-VIW-105 1,8 BYG-AV-OD-VIW-106 0,6 BYG-AV-OD-VIW-107 0,3 BYG-AV-OD-VIW-108 1,2 BYG-AV-OD-VIW-109 0,1 BYG-AV-OD-VIW-110 0,4 BYG-AV-OD-VIW-111 0,9 BYG-AV-OD-VIW-112 0,9 BYG-AV-OD-VIW-114 0,4 BYG-AV-OD-VIW-115 0,5 BYG-AV-OD-VIW-116 1,5 BYG-AV-OD-VIW-117 0,5 BYG-AV-OD-VIW-118 0,2 BYG-AV-OD-VIW-119 2,0 BYG-AV-OD-VIW-120 0,5 BYG-AV-OD-VIW-121 0,2 BYG-AV-OD-VIW-122 0,5 BYG-AV-OD-VIW-123 0,6 BYG-AV-OD-VIW-125 0,7 BYG-AV-OD-VIW-126 0,6 BYG-AV-OD-VIW-127 0,8 BYG-AV-OD-VIW-128 0,5 AV-OD-HN-105 0,8 AV-OD-HN-106 0,3 AV-OD-HN-107 0,6 AV-OD-HN-108 0,1 AV-OD-HN-109 0,7 AV-OD-HN-110 0,7 AV-OD-HN-111 0,7 AV-OD-HN-112 0,8 AV-OD-HN-113 0,5 AV-OD-HN-114 0,4 AV-OD-HN-115 0,6 AV-OD-HN-116 1,1 AV-OD-VIW-101 0,7 AV-OD-VIW-102 0,6 AV-OD-VIW-103 0,7 AV-OD-VIW-104 0,5 AV-OD-VIW-105 1,4 AV-OD-VIW-106 0,5 AV-OD-VIW-107 0,3 AV-OD-VIW-108 0,8 AV-OD-VIW-109 0,1 AV-OD-VIW-110 0,2 AV-OD-VIW-111 1,0 AV-OD-VIW-112 0,8 AV-OD-VIW-114 0,5 AV-OD-VIW-115 0,4 AV-OD-VIW-116 1,4 AV-OD-VIW-117 0,6 AV-OD-VIW-118 0,1 AV-OD-VIW-119 2,1 AV-OD-VIW-120 0,4 AV-OD-VIW-121 0,2 AV-OD-VIW-122 0,3 AV-OD-VIW-123 0,5 AV-OD-VIW-125 0,8 AV-OD-VIW-126 1,2 AV-OD-VIW-127 0,8 AV-OD-VIW-128 0,1 nr BYG-AV - 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver (se straks nedenfor, hvad der forstås ved»relevante entrepriseopgaver«) til en Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver (se straks nedenfor, hvad der forstås ved»relevante entrepriseopgaver«) til en DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 7 / 10

8 årlig værdi (omsætning) på mindst følgende beløb i mindst et af de 3 seneste år. Entreprise Beløb i mio. kr., ekskl. moms BYG-AV-ND-1 6,2 BYG-AV-ND-2 1,1 BYG-AV-ND-3 2,9 BYG-AV-ND-4 2,1 BYG-AV-SD-1 1,0 BYG-AV-SD-2 1,1 BYG-AV-SD-3 1,8 BYG-AV-SD-4 2,4 BYG-AV-SD-5 1,8 BYG-AV-SD-6 4,4 BYG-AV-SD-7 3,9 BYG-AV-OD-HN-101 3,8 BYG-AV-OD-HN-102 3,5 BYG-AV-OD-HN-103 2,7 BYG-AV-OD-HN-104 3,2 BYG-AV-OD-HN-105 5,5 BYG-AV-OD-HN-106 4,1 BYG-AV-OD-HN-107 4,4 BYG-AV-OD-HN-108 0,5 BYG-AV-OD-HN-109 3,7 BYG-AV-OD-HN-110 4,8 BYG-AV-OD-HN-111 6,4 BYG-AV-OD-HN-112 4,7 BYG-AV-OD-HN-113 5,7 BYG-AV-OD-HN-114 3,9 BYG-AV-OD-HN-115 5,2 BYG-AV-OD-HN-116 9,8 BYG-AV-OD-VIW-101 4,1 BYG-AV-OD-VIW-102 5,0 BYG-AV-OD-VIW-103 3,3 BYG-AV-OD-VIW-104 2,2 BYG-AV-OD-VIW ,0 BYG-AV-OD-VIW-106 3,9 BYG-AV-OD-VIW-107 1,8 BYG-AV-OD-VIW-108 8,6 BYG-AV-OD-VIW-109 0,8 BYG-AV-OD-VIW-110 2,3 BYG-AV-OD-VIW-111 6,2 BYG-AV-OD-VIW-112 6,1 BYG-AV-OD-VIW-114 3,0 årlig værdi (omsætning) på mindst følgende beløb i mindst et af de 3 seneste år. Entreprise Beløb i mio. kr., ekskl. moms AV-ND-1 6,2 AV-ND-2 1,2 AV-ND-3 2,9 AV-ND-4 2,1 AV-SD-1 1,1 AV-SD-2 1,1 AV-SD-3 1,8 AV-SD-4 2,4 AV-SD-5 1,8 AV-SD-6 4,4 AV-SD-7 3,9 AV-OD-HN-101 3,1 AV-OD-HN-102 2,6 AV-OD-HN-103 2,2 AV-OD-HN-104 2,5 AV-OD-HN-105 5,6 AV-OD-HN-106 2,0 AV-OD-HN-107 3,8 AV-OD-HN-108 0,6 AV-OD-HN-109 5,0 AV-OD-HN-110 4,7 AV-OD-HN-111 4,7 AV-OD-HN-112 5,7 AV-OD-HN-113 3,2 AV-OD-HN-114 3,0 AV-OD-HN-115 3,8 AV-OD-HN-116 8,3 AV-OD-VIW-101 5,2 AV-OD-VIW-102 4,3 AV-OD-VIW-103 5,1 AV-OD-VIW-104 3,2 AV-OD-VIW-105 9,9 AV-OD-VIW-106 3,3 AV-OD-VIW-107 2,2 AV-OD-VIW-108 5,6 AV-OD-VIW-109 0,7 AV-OD-VIW-110 1,3 AV-OD-VIW-111 7,0 AV-OD-VIW-112 5,6 AV-OD-VIW-114 3,3 DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 8 / 10

9 BYG-AV-OD-VIW-115 3,7 BYG-AV-OD-VIW ,7 BYG-AV-OD-VIW-117 3,8 BYG-AV-OD-VIW-118 1,0 BYG-AV-OD-VIW ,9 BYG-AV-OD-VIW-120 3,2 BYG-AV-OD-VIW-121 1,0 BYG-AV-OD-VIW-122 3,1 BYG-AV-OD-VIW-123 4,2 BYG-AV-OD-VIW-125 4,8 BYG-AV-OD-VIW-126 3,8 BYG-AV-OD-VIW-127 5,5 BYG-AV-OD-VIW-128 3,2 AV-OD-VIW-115 3,0 AV-OD-VIW ,4 AV-OD-VIW-117 4,1 AV-OD-VIW-118 0,4 AV-OD-VIW ,6 AV-OD-VIW-120 2,7 AV-OD-VIW-121 1,0 AV-OD-VIW-122 1,6 AV-OD-VIW-123 3,5 AV-OD-VIW-125 5,6 AV-OD-VIW-126 8,4 AV-OD-VIW-127 5,7 AV-OD-VIW-128 0,4 nr BYG-AV - 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Mindstekrav til entrepriseledelse er: Mindst 5 års erfaring indenfor de seneste 8 år med entrepriseledelse, heraf mindst 1 år med efterfølgende angivne entreprisestørrelser (årlige kontraktsummer). Entreprise Beløb i mio. kr., ekskl. moms BYG-AV-ND-1 6,2 BYG-AV-ND-2 1,1 BYG-AV-ND-3 2,9 BYG-AV-ND-4 2,1 BYG-AV-SD-1 1,0 BYG-AV-SD-2 0,7 BYG-AV-SD-3 1,8 BYG-AV-SD-4 2,4 BYG-AV-SD-5 1,8 BYG-AV-SD-6 4,4 BYG-AV-SD-7 3,9 BYG-AV-OD-HN-101 3,8 BYG-AV-OD-HN-102 3,5 BYG-AV-OD-HN-103 2,7 BYG-AV-OD-HN-104 3,2 BYG-AV-OD-HN-105 5,5 BYG-AV-OD-HN-106 4,1 BYG-AV-OD-HN-107 4,4 BYG-AV-OD-HN-108 0,5 BYG-AV-OD-HN-109 3,7 BYG-AV-OD-HN-110 4,8 BYG-AV-OD-HN-111 6,4 BYG-AV-OD-HN-112 4,7 BYG-AV-OD-HN-113 5,7 Mindstekrav til entrepriseledelse er: Mindst 5 års erfaring indenfor de seneste 8 år med entrepriseledelse, heraf mindst 1 år med efterfølgende angivne entreprisestørrelser (årlige kontraktsummer). Entreprise Beløb i mio. kr., ekskl. moms. AV-ND-1 6,2 AV-ND-2 1,2 AV-ND-3 2,9 AV-ND-4 2,1 AV-SD-1 1,1 AV-SD-2 0,7 AV-SD-3 1,8 AV-SD-4 2,4 AV-SD-5 1,8 AV-SD-6 4,4 AV-SD-7 3,9 AV-OD-HN-101 3,1 AV-OD-HN-102 2,6 AV-OD-HN-103 2,2 AV-OD-HN-104 2,5 AV-OD-HN-105 5,6 AV-OD-HN-106 2,0 AV-OD-HN-107 3,8 AV-OD-HN-108 0,6 AV-OD-HN-109 5,0 AV-OD-HN-110 4,7 AV-OD-HN-111 4,7 AV-OD-HN-112 5,7 AV-OD-HN-113 3,2 DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 9 / 10

10 BYG-AV-OD-HN-114 3,9 BYG-AV-OD-HN-115 5,2 BYG-AV-OD-HN-116 9,8 BYG-AV-OD-VIW-101 4,1 BYG-AV-OD-VIW-102 5,0 BYG-AV-OD-VIW-103 3,3 BYG-AV-OD-VIW-104 2,2 BYG-AV-OD-VIW ,0 BYG-AV-OD-VIW-106 3,9 BYG-AV-OD-VIW-107 1,8 BYG-AV-OD-VIW-108 8,6 BYG-AV-OD-VIW-109 0,8 BYG-AV-OD-VIW-110 2,3 BYG-AV-OD-VIW-111 6,2 BYG-AV-OD-VIW-112 6,1 BYG-AV-OD-VIW-114 3,0 BYG-AV-OD-VIW-115 3,7 BYG-AV-OD-VIW ,7 BYG-AV-OD-VIW-117 3,8 BYG-AV-OD-VIW-118 1,0 BYG-AV-OD-VIW ,9 BYG-AV-OD-VIW-120 3,2 BYG-AV-OD-VIW-121 1,0 BYG-AV-OD-VIW-122 3,1 BYG-AV-OD-VIW-123 4,2 BYG-AV-OD-VIW-125 4,8 BYG-AV-OD-VIW-126 3,8 BYG-AV-OD-VIW-127 5,5 BYG-AV-OD-VIW-128 3,2 AV-OD-HN-114 3,0 AV-OD-HN-115 3,8 AV-OD-HN-116 8,3 AV-OD-VIW-101 5,2 AV-OD-VIW-102 4,3 AV-OD-VIW-103 5,1 AV-OD-VIW-104 3,2 AV-OD-VIW-105 9,9 AV-OD-VIW-106 3,3 AV-OD-VIW-107 2,2 AV-OD-VIW-108 5,6 AV-OD-VIW-109 0,7 AV-OD-VIW-110 1,3 AV-OD-VIW-111 7,0 AV-OD-VIW-112 5,6 AV-OD-VIW-114 3,3 AV-OD-VIW-115 3,0 AV-OD-VIW ,4 AV-OD-VIW-117 3,5 AV-OD-VIW-118 0,4 AV-OD-VIW ,6 AV-OD-VIW-120 2,7 AV-OD-VIW-121 1,0 AV-OD-VIW-122 1,6 AV-OD-VIW-123 3,5 AV-OD-VIW-125 5,6 AV-OD-VIW-126 8,4 AV-OD-VIW-127 5,7 AV-OD-VIW-128 0,4 VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse Placering af datoer, der skal I stedet for: IV.3.4 Frist for modtagelse af bud 15/01/2014 Tidspunkt: 10:00 eller ansøgninger om deltagelse (dd/mm/åååå) 04/02/2014 Tidspunkt: 10:00 (dd/mm/åååå) VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse Placering af det tekststykke, der skal tilføjes: Tekststykke, der skal tilføjes: VI.4) Yderligere supplerende oplysninger: VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 12/12/2013 (dd/mm/åååå) - ID: DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse 10 / 10

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: By: Horsens Postnummer: 8700 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: By: Horsens Postnummer: 8700 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_spence 18/03/2011- ID:2011-039712 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publicationseuropaeu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Telefon: Ordregivende myndighed (såfremt udbuddet er omfattet af direktiv 2004/18/EF)

Telefon: Ordregivende myndighed (såfremt udbuddet er omfattet af direktiv 2004/18/EF) DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29 42 670 E-mail ojs@publications.europa.eu Onlinelicitation httpsimap.europa.eu

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_troelsm 14/10/2011- ID:2011-142863 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_ctrchm 09/06/2011- ID:2011-080764 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Postadresse: Carl Jacobsens Vej 39 By: Valby Postnummer: 2500 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Postadresse: Carl Jacobsens Vej 39 By: Valby Postnummer: 2500 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publicationseuropaeu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_Regionsyd 13/01/2010- ID:2010-004701 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_mab-rm 18/06/2010- ID:2010-077690 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_freros 08/01/2010- ID:2010-002588 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_JeanneGauger 11/10/2011- ID:2011-140842 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_HenrikThomasen 31/05/2011- ID:2011-075535 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_Regionsyd 14/01/2010- ID:2010-005251 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_Netty 11/11/2009- ID:2009-131822 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Onlinelicitation: http://simap.europa.eu BEKENDTGØRELSE

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Onlinelicitation: http://simap.europa.eu BEKENDTGØRELSE

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 6 ENOTICES_Sidsel1 06/09/2011- ID:2011-124280 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 6 ENOTICES_JLSFKL 22/06/2010- ID:2010-079215 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_mab-rm 02/09/2010- ID:2010-116085 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_Hindsberger 05/10/2011- ID:2011-138102 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Onlinelicitation: http://simap.europa.eu BEKENDTGØRELSE

Læs mere

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Grøndalsvej 2 By: Viby J Postnummer: 8260

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Grøndalsvej 2 By: Viby J Postnummer: 8260 1/ 15 ENOTICES_JeppeAarhus 04/11/2011- ID:2011-153455 Standardformular 2 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Gødstrup

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Gødstrup Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 7 ENOTICES_hedegaard 01/02/2011- ID:2011-015881 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_kimfun 28/06/2011- ID:2011-089498 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE TILBAGE DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Oplysninger og

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Onlinelicitation: http://simap.europa.eu BEKENDTGØRELSE

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vejledende forhåndsmeddelelse

Vejledende forhåndsmeddelelse Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed (Direktiv 2004/17/EF)

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed (Direktiv 2004/17/EF) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere