BeoCenter Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoCenter 6-26. Vejledning"

Transkript

1 BeoCenter 6-26 Vejledning

2 Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning og betjening af eksternt udstyr og giver dig en oversigt over skærmmenuer. Vi forventer, at din Bang & Olufsen forhandler leverer, installerer og sætter produkterne op. De oplysninger, der er nødvendige for installation og opsætning, findes i håndbogen. De kan være nyttige, hvis du flytter produkterne eller udvider systemet på et senere tidspunkt. Indeks... Håndbogen indeholder også et indeks med henvisninger til denne vejledning og håndbogen. Det kan hjælpe dig til at finde det emne, du gerne vil vide mere om. Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 fjernbetjeningen TV LIST Displayvisning på Beo4 fjernbetjeningen FORMAT Displayvisning på fjernsynsskærmen VOL 26

3 Indhold 3 Præsentation af dit Bang & Olufsen fjernsyn og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på skærmen. Se fjernsyn, 6 Find ud af, hvordan du betjener fjernsynets daglige funktioner. Justér lyd og billedformat, 8 Sådan justerer du lydstyrken og skifter lydtype. Ændring af billedformat. Tekst-tv, 10 Sådan bruger du fjernsynets tekst-tv-funktioner, f.eks. MEMO-sider. Brug af grupper, 12 Sådan bruger du fjernsynets gruppefunktion og opretter grupper af dine yndlingskanaler. Brug af radioen, 14 Sådan bruger du den indbyggede radio. PIN-kodesystemet, 16 Sådan bruger du fjernsynets PIN-kodesystem. Vedligeholdelse, 18 Sådan rengør du fjernsynet og skifter batterier i Beo4 fjernbetjeningen.

4 4 Præsentation af fjernsynet og Beo4 Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til alle funktioner. Når en funktion er i brug, informeres du herom via displayvisninger på Beo4 eller på fjernsynsskærmen. Hvis du vil have oplysninger om betjening af tilsluttet udstyr, skal du se i den vejledning, der følger med udstyret. Hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan du føjer ekstra funktioner til dem, der er vist i Beo4 s display, skal du se kapitlet Tilpasning af Beo4 i håndbogen. Tænd for fjernsynet TV TV Beo4 s display viser den kilde, du har valgt, Tænd for DVB-modulet, hvis fjernsynet er udstyret med et sådant, eller en tilsluttet set-top boks DTV TV LIGHT RADIO DTV DVD CD FORMAT eller de ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du trykker på knappen LIST Vælg kanaler eller tekst-tv-sider. Indtast oplysninger i skærmmenuer 0 9 V MEM RECORD A MEM RADIO Tænd for radioen, hvis fjernsynet har FM- eller FM/DAB-modulet som ekstraudstyr MENU Hent hovedmenuen frem Indtast oplysninger i skærmmenuer. Vælg eller imens fjernsynet eller radion er TEXT Tænd for tekst-tv tændt for at vælge en oprettet programgruppe Godkend og gem instruktioner eller indstillinger TEXT 0 MENU Juster lydstyrken. Tryk i midten for at fjerne lyden fra højttalerne Tryk på knappen, og hold den nede for at hente en kanalliste frem EXIT Forlad alle skærmmenuer Gå trinvist op eller ned gennem kanaler eller menupunkter Sæt fjernsynet på standby Få vist ekstra funktioner i Beo4 s display, LIST LIST EXIT f.eks. FORMAT STOP

5 5 Viste oplysninger og menuer Oplysning om den valgte kilde vises i displayet. Skærmmenuerne giver dig mulighed for at justere indstillingerne. Menuens navn TV SETUP PROGRAM GROUPS Menuens valgmuligheder Valg af indhold Informationsfelt TUNING TIMER RECORDING PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS EDIT PROGRAM ADD PROGRAM AUTO TUNING TV TUNING EDIT PROGRAMS ADD PROGRAM AUTO TUNING MANUAL TUNING LINK FREQUENCY 1 DR1 2 TV select select Eksempler på skærmmenuer. Når du fremhæver et menuvalg, vises indholdet af det enkelte menupunkt i gråt under menuvalgene. TV Sådan bruger du skærmmenuer... Tryk for at tænde for fjernsynet TV Tryk for at hente menuen TV SETUP frem MENU Tryk for at skifte mellem de forskellige menuvalg Tryk for at få vist forskellige indstillinger Tryk for at hente en menu frem eller gemme en indstilling, du har valgt Tryk for at gå trinvist tilbage i de forrige menuer STOP Tryk for at forlade alle menuer EXIT

6 6 Se fjernsyn I dette kapitel beskrives den daglige brug af fjernsynet: Hvordan du tænder for fjernsynet, vælger en kanal og slukker for fjernsynet. Desuden beskrives to funktioner, der gør det nemmere og mere behageligt at se fjernsyn: Tv-listen giver dig et overblik over alle kanaler. Du kan også se en liste over de kanaler, du har placeret i en gruppe. Hvis fjernsynet er udstyret med motordrejestand (fås som ekstraudstyr), kan du dreje fjernsynet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om grupper, skal du se kapitlet Brug af grupper på side 12. Vælg en tv-kanal Når du tænder for fjernsynet, vises den kanal, du sidst så, på skærmen. Tryk for at tænde for fjernsynet Tryk på et kanalnummer for at gå direkte til den pågældende kanal Tryk for at skifte fra kanal til kanal Tryk for at sætte fjernsynet på standby Ved at trykke på 0 kan du skifte mellem den aktuelle og forrige tv-kanal. TV 0 9 Hent en tv-liste frem Alle dine tv-kanaler står på en liste, du kan hente frem på skærmen. Listen indeholder kanalnumre og -navne og kan indeholde op til 99 tv-kanaler. Du kan også hente en kanalliste frem over grupper af kanaler. Tryk for at tænde for fjernsynet Tryk på knappen, og hold den nede for at hente en tv-liste frem på skærmen Tryk på eller for at gå trinvist gennem sider i kanallisten For at vælge en kanal skal du indtaste kanalnummeret, eller... TV trykke, indtil den ønskede kanal fremhæves Tryk for at tænde for den valgte kanal, eller tryk for at forlade menuen EXIT Sådan henter du kanallisten for en specifik gruppe frem... Tryk for at tænde for fjernsynet TV Tryk flere gange på eller for at gå trinvist gennem grupperne Tryk for at hente den valgte gruppe frem Tryk på knappen, og hold den nede for at hente kanallisten for denne gruppe frem Tryk på eller for at få vist kanallister for de andre grupper BEMÆRK! Hvis skærmen overophedes, kan der forekomme sorte prikker i skærmbilledet. Disse prikker forsvinder, når fjernsynets temperatur igen er normal.

7 7 Drej fjernsynet 1 DR2 2 TV EUROSPRT 5 ZDF 6 RTL BBC CNN 13 N SAT 1 16 SVT 2 17 NRK 18 TV4 more Kanallisten for tv er nu hentet frem. Den giver dig et overblik over alle de tilgængelige tv-kanaler. DR1 DR2 TV2 BBC CNN ZDF RTL7 EUROSPRT TV PROGRAM LIST NEWS select Hvis du har en motordrejestand, kan du dreje fjernsynet ved hjælp af Beo4 fjernbetjeningen. Tryk flere gange, indtil STAND vises i Beo4 s display Tryk for at dreje fjernsynet til venstre eller højre, eller brug taltasterne til at vælge en forudindstillet position. 1 repræsenterer den yderste venstre position, 9 repræsenterer den yderste højre position Hvis du ønsker yderligere oplysninger om programmering af positioner henvises til kapitlet Programmering af positioner, som fjernsynet skal dreje til på side 28 i håndbogen. LIST STAND 1 9 Fjernsynet kan også vippes op eller ned, når det er placeret på en motordrejestand eller et vægbeslag, men det kan kun vippes manuelt. group select Gruppeliste...Kanaler, som er valgt til en bestemt gruppe, vises også på kanallisterne over alle indstillede kanaler.

8 8 Justering af lyd og billedformat Der er flere lydjusteringsmuligheder i fjernsynet. Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden helt fra højttalerne. Hvis kanaler udsendes med forskellige lydtyper eller sprog, kan du vælge mellem disse lydtyper og sprog. Juster eller fjern lyden Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden fra højttalerne. Tryk på knappen for at skrue op eller ned for lydstyrken Tryk på midten af knappen for helt at fjerne lyden fra højttalerne Lydtype eller sprog Mens du ser fjernsyn, kan du skifte mellem de tilgængelige lydtyper. Tryk flere gange, indtil SOUND* LIST vises i Beo4 s display SOUND Tryk for hente den aktuelle lydtype frem i displayet Hvis du har tilsluttet højttalere til fjernsynet, har du mulighed for at justere højttalerbalancen og vælge en højttalerkombinationen. Du kan justere billedformatet, imens du ser fjernsyn. Tryk på knappen for at få lyden tilbage Hvis du lytter til høj musik over længere tid, kan det medføre høreskade! Tryk på flere gange for at skifte til en anden lydtype eller et andet sprog i et flersproget program Tryk for at forlade funktionen SOUND Du kan gemme din foretrukne EXIT lydtype, når du indstiller tv-kanaler. Hvis du vil have yderligere oplysninger henvises til kapitlet Redigering af indstillede tv-kanaler på side 20 i håndbogen. *BEMÆRK! For at få vist SOUND på Beo4 skal du først tilføje den til Beo4 s liste over funktioner. Se kapitlet Tilpasning af Beo4 på side 66 i håndbogen.

9 9 Højttalerbalance eller -kombination Hvis du slutter højttalere til fjernsynet, kan du til enhver tid justere balancen og ændre højttalerkombinationen. Tryk flere gange, indtil SPEAKER vises i Beo4 s display Tryk for at justere balancen mellem venstre og højre højttaler Tryk for at vælge en højttalerkombination Tryk for at fjerne SPEAKER fra Beo4 s display og vende tilbage til den kilde, du var i gang med at bruge LIST SPEAKER 1 5 EXIT Billedformat Når du selv vælger et billedformat, deaktiveres den automatiske formatvalgsfunktion, indtil du skifter til en anden kanal eller skifter kilde. Tryk flere gange, indtil FORMAT vises i Beo4 s display Tryk, hvis du ønsker at optimere billedet, eller tryk på nummeret for det ønskede billedformat Hvis du har valgt Format 1... Tryk på eller for at vælge variationer af dette format LIST FORMAT 1 3 Billedformater, du kan vælge mellem FORMAT 1... Billeder i standardformat. Der er mulighed for tre forskellige formater: 4:3, 15:9 og Panoramic View (det største billede). FORMAT 2... Billeder i letter-box-format. Når du vælger FORMAT 2, justeres billedet automatisk lodret. Dermed sikres, at kanalnavne eller undertekster er synlige, hvis de figurerer i det udsendte billede. FORMAT 3... Billeder i ægte 16:9 bredformat. FORMAT 3 vælges normalt automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, kan du selv vælge det. Højttalerkombinationer SPEAKER 1... Kun lyd i fjernsynets højttalere. SPEAKER 2... Stereolyd i fronthøjttalerne. SPEAKER 3... Fjernsynets højttalere og fronthøjttalerne er aktive. Hvis du har valgt Format 1* eller Format 2... Tryk på eller for at flytte billedet op eller ned Tryk for at forlade funktionen FORMAT EXIT *Billeder i 4:3-format kan ikke flyttes op og ned. *BEMÆRK! Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan man slutter højttalere til fjernsynet, henvises til kapitlet Stikpanel på side 40 i håndbogen.

10 10 Tekst-tv Hvis du vælger en kanal som udbyder tekst-tv, giver fjernsynet dig adgang til tekst-tv-sider og evt. tilhørende undersider. Ved hjælp af piletasterne på Beo4 og menulinjen øverst på skærmen kan du gå til den ønskede side. Når du finder siden, kan du standse bladring i undersider midlertidigt, så du kan læse dem i dit eget tempo. Fjernsynet kan huske dine foretrukne sider, vise skjulte meddelelser eller hjælpe dig med at skifte til en anden kanals tekst-tv. For at få dine foretrukne tekst-tv-sider vist først, når du henter tekst-tv frem, skal du gemme dem som MEMO-sider. Grundlæggende funktioner i tekst-tv Find vej gennem tekst-tv-sider ved hjælp af menulinjen øverst på tekst-tv-siden. > Tryk på TEXT for at få adgang til tekst-tv og på EXIT for at forlade tekst-tv. Sådan går du til en ny side > Indtast nummeret på den side, som du ønsker at få vist, eller... >... tryk på for at flytte markøren til PAGE. > Tryk på eller for at bladre mellem siderne, og hold knappen nede for at bladre hurtigt. > Tryk på for at skifte mellem indekssider (100, 200, 300 ). Sådan går du til en anden tekst-tv-tjeneste... > Tryk på for at flytte den fremhævede markør til PROGRAM. Hvis der er oprettet MEMO-sider, vil MEMO være fremhævet, når du aktiverer tekst-tv. Tryk på eller, mens MEMO er fremhævet, for at finde PROGRAM. > Tryk på for at hente en kanalliste frem. > Tryk på eller for at finde den ønskede kanal. > Tryk på for at skifte til en anden tekst-tv-tjeneste. PAGE PROGRAM HALT REC SETUP REVEAL P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 PAGE PROGRAM HALT REC SETUP REVEAL P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Sådan stopper du bladring i undersider... > Tryk på STOP for at stoppe bladring i undersider, eller... >... flyt markøren til HALT, og tryk på. HALT erstattes af fire cifre. > Brug og for at gå til den underside, du ønsker at se, eller... >... indtast nummeret ved hjælp af taltasterne på Beo4. > Tryk på for at begynde at bladre igen. Sådan får du vist skjulte meddelelser og lignende... > Tryk på for at flytte den fremhævede markør til REVEAL. > Tryk på for at få vist skjulte meddelelser på den aktuelle side. BEMÆRK! Hvis dit fjernsyn er forbundet med et andet fjernsyn via et BeoLink kabel, er de forbundne fjernsyn ikke fælles om gemte MEMO-sider. MEMO-sider skal gemmes manuelt på begge fjernsyn.

11 11 Gem foretrukne tekst-tv-sider Hver tv-kanals tekst-tv-tjeneste kan have ni MEMO-sider. Sådan opretter du en MEMO-side... > Hent en side frem, du bruger ofte. > Tryk på eller for at flytte markøren hen ad menulinjen til SETUP, og tryk på. De ni tilgængelige MEMO-steder vises med tal. Det første er fremhævet. > Tryk på for at gemme den aktuelle side. Markøren går til det næste tilgængelige MEMO-sted. > Brug taltasterne på Beo4 til at vælge den næste tekst-tv-side, du vil gemme. > Gentag fremgangsmåden for hver af de sider, du vil gemme. > Hvis du ønsker at forlade MEMO-opsætningen, skal du trykke på eller for at flytte markøren til BACK. Tryk derefter på. > Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv. Daglig brug af MEMO-sider Det kan være, at du gerne vil kunne slå hurtigt op på dine MEMO-sider i tekst-tv, f.eks. hvis du er på vej ud af døren på arbejde og ønsker oplysninger om trafikken fra en tekst-tv-tjeneste. Sådan får du vist MEMO-sider... > Tryk på TEXT for at hente tekst-tv frem. > Tryk på eller for at skifte mellem MEMO-sider. > Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv. Sådan sletter du en MEMO-side... > Tryk på eller for at flytte markøren til SETUP, og tryk på. > Flyt markøren til den MEMO-side, du ønsker at slette. Tryk derefter på den gule knap. > Tryk på den gule knap igen for at bekræfte valget. Sådan får du vist undertekster via tekst-tv... Hvis du ønsker automatisk visning af tekst-tv s undertekster i forbindelse med en bestemt kanal, gemmes tekst-tv s side med disse undertekster som MEMO-side 9. PAGE MEMO1 HALT REC SETUP REVEAL P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 PAGE MEMO2 HALT REC SETUP REVEAL P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34

12 12 Brug af grupper Hvis du har gemt mange tv- og radiokanaler* og ønsker at få hurtig adgang til dine favoritter uden at skulle gennemgå listen hver gang, kan du anbringe dem i en gruppe. Du behøver ikke længere at gå trinvist gennem kanaler, du ikke bruger. Navngiv grupperne efter de personer, som ser dem Far eller Mette eller efter den type kanaler, du har inkluderet i gruppen, f.eks. Nyheder eller Sport. Når du har oprettet og valgt en bestemt gruppe, går du kun trinvist gennem de tv- og radiokanaler, der hører til denne bestemte gruppe. Skift til en anden gruppe for at få vist en anden type kanaler, eller skift fra GROUPS til TV for at få vist alle indstillede tv-kanaler. Når du skifter fra en tv-kanal til en radiokanal i en gruppe, slukker skærmen, og du får vist den valgte radiodisplayvisning. Vælg kanaler i en gruppe Du kan få adgang til dine grupper ved at aktivere gruppefunktionen. Tryk på piletasterne for at vælge den gruppe, du søger. Gå derefter trinvist gennem kanalerne i denne gruppe. Tryk for at tænde for fjernsynet, eller tryk for at tænde for radioen Gå til venstre eller højre, indtil dine grupper vises Når du finder den ønskede gruppe, skal du trykke på for at vælge den Gå trinvist op eller ned gennem kanalerne i den bestemte gruppe Brug taltasterne til at indtaste nummeret på den kanal, du vil se Gå til venstre eller højre for at skifte til en anden gruppe og tryk på for at hente den frem Tryk på, og hold knappen nede i gruppefunktionen for at hente en kanalliste frem for den aktuelle gruppe. Tryk på TV for at vælge alle tilgængelige tv-kanaler. TV RADIO 0 9 Opret grupper Du kan oprette op til otte forskellige grupper. Hver gruppe kan indeholde op til 18 kanaler. Den samme kanal kan gemmes i mere end én gruppe. > Tryk på TV for at tænde for fjernsynet eller på RADIO for at tænde for radioen. > Tryk på MENU for at hente menuen SETUP frem. PROGRAM GROUPS er allerede fremhævet. > Tryk på for at hente menuen PROGRAM GROUPS frem. > Tryk på for at flytte markøren til en ledig gruppe. Tryk på den grønne knap for at navngive en ny gruppe. > Tryk på eller for at vælge karakter. > Tryk på eller for at gå til det forrige eller næste karakterfelt. > Tryk på for at gemme navnet. Tryk på igen for at kopiere kanaler ind i den nye gruppe. > Tryk på eller for at finde en kanal, du ønsker at kopiere til den nye gruppe. > Tryk på for at kopiere en tv-kanal til gruppen. > Tryk på for at gemme gruppen, når du er færdig med at kopiere kanaler. > Tryk på STOP for at gå tilbage gennem de forrige menuer eller på EXIT for at forlade alle menuer. *BEMÆRK! Radio er kun tilgængelig, hvis fjernsynet har FM- eller FM/DAB-modulet som ekstraudstyr.

13 13 Flyt kanaler i en gruppe A PROGRAM GROUPS character TV SETUP PROGRAM GROUPS TUNING TIMER RECORDING PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS GROUP MY GROUP... name COPY TV PROGRAM GROUPS... select next accept move create TO MY GROUP 1 DR2 DR2 2 TV2 SKY NEWS ZDF 4 EUROSPORT RADIO 2 5 ZDF BBC 6 ARD SAT 1 16 SVT 2 17 NRK 18 TV4 GROUP PROGRAM GROUPS name new group move create group Du kan ændre den rækkefølge, hvori kanalerne vises i en gruppe, og du kan også slette kanaler i en gruppe. > Tryk på TV for at tænde for fjernsynet eller på RADIO for at tænde for radioen. > Tryk på MENU for at hente menuen SETUP frem. PROGRAM GROUPS er allerede fremhævet. > Tryk på for at hente menuen PROGRAM GROUPS frem. > Tryk på for at fremhæve en gruppe, og tryk på for at vælge den. > Tryk på for at fremhæve den kanal, du vil flytte eller slette. > Tryk på for at fjerne kanalen fra listen, og tryk på eller for at flytte den til den nye placering. > Tryk på for at flytte kanalen tilbage på listen, eller tryk på den gule knap for at slette den. Når du sletter en kanal på listen, rykkes de resterende kanaler sammen. > Hvis kanalen bytter plads med en anden kanal, skal den pågældende kanal flyttes til en ny position. > Når du er færdig med at flytte eller slette kanaler i en gruppe, skal du trykke på for at gemme gruppen. > Tryk på STOP for at gå tilbage gennem de forrige menuer eller på EXIT for at forlade alle menuer. DR1 DR2 TV2 BBC CNN ZDF RTL7 EUROSPRT group NEWS select copy accept

14 14 Brug af radioen Hvis fjernsynet har en FM-enhed som ekstraudstyr, indstilles tilgængelige radiokanaler automatisk første gang, enheden installeres. Lyt til indstillede kanaler Vælg RADIO som kilde for at aktivere den indbyggede radio. Der tændes automatisk for den kanal, du lyttede til sidst. Vis liste over alle kanaler Vælg RADIO som kilde og hent en kanalliste frem for at få en samlet oversigt over tilgængelige radiokanaler. Hvis fjernsynet er udstyret med en Tryk for at tænde radioen. RADIO Tryk for at tænde radioen RADIO DAB-enhed som ekstraudstyr, indstilles DAB-kanaler også automatisk første gang, enheden installeres. Gå trinvist op eller ned gennem de indstillede kanaler, eller... Tryk på knappen, og hold den nede for at hente en radiokanalliste frem på skærmen Når kanalerne er indstillet, kan du enten aktivere radioen og gå trinvist... indtast nummeret for den kanal, du vil lytte til 0 9 Tryk på eller for at gå trinvist gennem sider i kanallisten gennem de indstillede kanaler, indtaste nummeret på den ønskede kanal, eller du kan hente hele listen frem på skærmen og finde den ønskede kanal dér. Tryk for at se navn og nummer på den aktuelle kanal Tryk for at skifte mellem den aktuelle og forrige radiokanal Tryk på en anden kildeknap, f.eks. 0 TV For at vælge en kanal skal du indtaste kanalnummeret, eller trykke, indtil den ønskede kanal fremhæves 0 9 Hvis du har oprettet kanalgrupper, kan du også hente kanallister frem TV for at skifte til fjernsynskanaler Tryk for at tænde for den valgte kanal, eller... for dine grupper.... tryk for at forlade menuen EXIT BEMÆRK! Ønskes supplerende information om indstilling af yderligere kanaler, henvises til kapitlet Genindstilling eller tilføjelse af kanaler på side 26 i håndbogen.

15 15 Sådan henter du kanallisten for en specifik gruppe frem... Tryk for at tænde radioen Tryk flere gange på eller for at gå trinvist gennem grupperne Tryk for at hente den valgte gruppe frem Tryk på knappen, og hold den nede for at hente kanallisten for denne gruppe frem Tryk på eller for at få vist RADIO RADIO PROGRAM LIST 1 P1 2 P2 3 P3 4 P4 5 STRUER 6 MVEST BBC SR1 12 SR2 13 SR VIBORG 16 NRK1 17 NRK2 18 NRK3 more select GERNO VERSI FOLLOW EPIUM RADIO 3 BBC CLASSIC BBC National DAB Under førstegangsopsætningen bliver du bedt om at vælge den indstiling, du foretrækker for radioens kanallister for de andre grupper Kanallisten for radio er nu hentet frem. Den giver dig et overblik over alle de tilgængelige radiokanaler. Indstillede DAB-kanaler vises sammen med FM-kanaler på listen. displayvisning. Dit valg afgør, hvad der vises på skærmen, når du lytter til radio. MY RADIO P1 P2 P3 RADIO MW NRK BBC SR1 group select Gruppeliste... Kanaler, som er valgt til en bestemt gruppe, vises også på kanallisterne over alle indstillede kanaler.

16 16 PIN-kodesystemet Formålet med PIN-kodesystemet er at gøre normal brug af fjernsynet umulig for personer, der ikke kender PIN-koden. Du vælger selv, om PIN-kodesystemet skal være aktiveret. Når PIN-kodesystemet er aktiveret, og strømmen til fjernsynet har været afbrudt i minutter, træder PIN-kodesystemet i kraft. Når der atter sluttes strøm til fjernsynet, og der bliver tændt for det, slukker fjernsynet automatisk efter fire minutter. Fjernsynet vender tilbage til normal funktion, når PIN-koden indtastes. Aktivér PIN-kodesystemet Hent menuen TV SETUP frem på skærmen, aktivér menuen PINCODE og vælg fra de forskellige undermenuer. Hvis du ønsker at deaktivere PIN-kodesystemet, kan du gøre det ved at slette din PIN-kode. Sådan aktiverer du PIN-kodesystemet... > Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP frem. > Tryk på to gange efterfulgt af STOP. Menuen PINCODE vises på skærmen. > Brug taltasterne eller på Beo4 til at indtaste din firecifrede kode. Tryk på for at gå tilbage og ændre cifre, og brug eller for at ændre dem. > Tryk på, når det sidste ciffer er fundet. > Indtast din kode igen for at bekræfte den. Tryk derefter på igen. Hvis de to koder ikke er identiske, nulstilles indlæsefelterne, og du skal indtaste koden igen. PINCODE PINCODE 0... CONFIRM PINCODE.... next accept Hvis du ved en fejl trykker på en forkert tast, mens du er ved at indtaste en kode, skal du trykke på STOP. Den indtastede kode annulleres, og indlæsefelterne nulstilles. Sådan ændrer eller sletter du din PIN-kode... > Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP frem. > Tryk på to gange efterfulgt af STOP. Menuen PINCODE vises på skærmen. > Indtast den korrekte PIN-kode, og tryk på. DELETE PINCODE er fremhævet. > Hvis du ønsker at slette din kode, skal du trykke på. > Hvis du vil ændre din kode, skal du trykke på for at fremhæve NEW PINCODE og trykke på. Indtast den nye kode ved hjælp af taltasterne eller, og tryk på. Indtast den nye kode igen for at bekræfte den. PINCODE DELETE PINCODE NEW PINCODE select BEMÆRK! Hvis du ændrer PIN-koden mere end fem gange inden for tre timer, bliver menuen PINCODE utilgængelig i tre timer, for så vidt systemet er tændt i denne periode. Hvis du slukker for systemet, forlænges perioden tilsvarende.

17 17 Brug din PIN-kode Hvis strømmen til fjernsynet har været afbrudt i minutter, bliver du bedt om at indtaste PIN-koden, når du tænder det igen. Det er ikke sikkert, du kan tænde for fjernsynet lige med det samme. Vent ca. 30 sekunder, og prøv igen. Mens fjernsynet er tændt... > Indtast cifrene i koden ved hjælp af taltasterne eller. > Tryk på, når det sidste ciffer er indtastet. > Fjernsynet starter derefter igen. PINCODE PINCODE 0... VIGTIGT! Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, første gang du tænder for fjernsynet, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. Hvis du indtaster fem forkerte koder, slukker fjernsynet i tre timer. I det tidsrum er betjening ikke mulig. next accept Hvis du glemmer din PIN-kode... > Kontakt en Bang & Olufsen forhandler, der kan fremskaffe en femcifret masterkode. > Når fjernsynet beder dig om at angive din PIN-kode, skal du trykke på og holde knappen nede for at hente menuen MASTERCODE frem. > Når du indtaster cifrene i koden ved hjælp af taltasterne eller og trykker på, deaktiverer du PIN-koden og genaktiverer fjernsynet. MASTERCODE MASTERCODE next accept Sådan bruger du PIN-kodesystemet igen... > Følg fremgangsmåden for aktivering af PIN-kodesystemet. BEMÆRK! Hvis du mister eller glemmer din kode, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. Forhandleren kan skaffe en masterkode til dig, der deaktiverer din PIN-kode.

18 18 Vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse, f.eks. rengøring af fjernsynet, er brugerens ansvar. Følg vejledningen til højre for at opnå det bedste resultat. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få nærmere oplysninger om almindelig vedligeholdelse. Rengøring Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsyn, stand eller vægbeslag! Kabinetoverflader Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Fedtpletter eller vanskeligt snavs fjernes med en hårdt opvredet, fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt vaskemiddel, f.eks. et opvaskemiddel. Antirefleksbehandlet skærm... Brug en mild vinduesrens (der ikke indeholder sprit) til rengøring af billedskærmen. For at sikre det bedst mulige skærmbillede skal du sørge for at undgå striber eller spor af rengøringsmidlet på skærmen. Beo4 Tør Beo4 fjernbetjeningen af med en blød, fnugfri og hårdt opvredet klud. Højttalerfrontpladen kan også rengøres med en støvsuger, der er indstillet på laveste sugeniveau. Skift batterier på Beo4 Når teksten BATTERY vises i Beo4 s display, skal batterierne i fjernbetjeningen skiftes. 2 1 Beo4 bruger tre batterier. Det anbefales kun at bruge alkaline-batterier (1,5 volt, størrelse AAA). Skift batterierne som vist på denne side. Læg en finger oven på batterierne, indtil låget er sat på plads. Når du har skiftet batterierne, skal du vente ca. 10 sekunder, indtil displayet viser TV. Det betyder, at Beo4 fjernbetjeningen atter er klar til brug. Batterierne må ikke udsættes for høj varme, f.eks. solskin, ild eller lignende! BEMÆRK! Hvis frontglasset revner eller på anden måde beskadiges, skal det straks udskiftes, da det ellers kan forårsage personskade. Du kan bestille nyt frontglas hos din Bang & Olufsen forhandler.

19 Til orientering... Dine behov som bruger får størst mulig opmærksomhed, når et Bang & Olufsen produkt designes og udvikles, og vi bestræber os på at gøre det nemt og behageligt at betjene vores produkter. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at fortælle os om dine oplevelser med dit Bang & Olufsen produkt. Enhver positiv eller negativ ting, du anser for vigtig, vil kunne hjælpe os i vores bestræbelser på at forbedre vores produkter yderligere. På forhånd tak! Skriv til: Bang & Olufsen a/s BeoCare Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer eller ring eller send en fax til: Bang & Olufsen Kundeservice (telefon) (fax) eller send en via: Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

20

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O 2 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

BeoVision 7. Håndbog

BeoVision 7. Håndbog BeoVision 7 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen VIGTIGT! Henvisninger til brug af dvd gælder kun, hvis dit fjernsyn er udstyret med en dvd-afspiller. Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit.

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv Stofa SmartTv Vejledning i Stofa SmartTv TIPS & TRICKS Få det bedste ud af dit Stofa SmartTv KANALLISTE OG PROGRAMBJÆLKE 3 4 I stedet for at skifte mellem tv-kanalerne med ch +/- knapperne kan du bladre

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoLink Passive. Setting-up Guide

BeoLink Passive. Setting-up Guide BeoLink Passive Setting-up Guide Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel. B E O L I N K S Y S T

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Enheden er optimeret til at anvende BEO4. De fleste hverdags funktioner er en direkte tast på fjernbetjeningen.

Enheden er optimeret til at anvende BEO4. De fleste hverdags funktioner er en direkte tast på fjernbetjeningen. Betjeningstillæg 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog ikke længere

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Guide til din Waoo! TV-boks

Guide til din Waoo! TV-boks VI GI R DIG Guide til din Waoo! TV-boks Få TV-oplevelser i 4K-kvalitet AirTies 7410 Sådan betjener du Waoo! TV LED-diode Standby: Sætter TV-boksen på standby. Mellemrumsknap: Når du skal lave mellemrum

Læs mere

BeoCenter Håndbog

BeoCenter Håndbog BeoCenter 6 23 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit. Hvert afsnit indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet med

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29.

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29. n Tema Internettet på ipad Opdateret 29. marts 2016 Sofus Opdateret d. 29. marts 2016 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Manual til skinnelayoutprogram

Manual til skinnelayoutprogram Manual til skinnelayoutprogram Version 1.1 13. marts 2005 Skinnelayoutmanual af 13. marts 2005, version 1.1 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt over startbillede... 3 3 Menulinie... 4

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch

Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch Konfiguration og brug af Made for iphone (MFi) Hardware, der understøttes ReSound Smart apparater understøtter MFi-funktionalitet

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni 01 Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni 01 Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oversigt over indholdet i waoo.tv...4 TV kanaler på computer... 4 Velkommen til waoo.tv... 6 Waoo! Web TV betjeningsvejledning...11 Genvejstaster...14

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Tillykke med din nye ipad Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks...

Læs mere

Kom godt i gang med AirTies 7410

Kom godt i gang med AirTies 7410 VI GI R DIG Kom godt i gang med AirTies 7410 Læs, hvordan du tilslutter din TV-boks. Indhold Velkommen...5 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410...7 Når du skal installere TV-boksen...8 Når du skal hente

Læs mere

MANUAL ISOREADER. Ver. 04 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL ISOREADER. Ver. 04 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! ISOREADER 981 002 701 Ver. 04 03-10-2013 Indholdsfortegnelse 1 Funktion og forbindelse... 4 2 Hvad betyder de enkelte lys/ lamper... 5 3 Læs øremærke (transponder)... 6 4

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter.

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter. DVB HD Vejledning Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen.

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin 2 - Vælg Vogn Trin 3 - Parter Book din vognmand Trin 1 - Indtast selv booking Batchupload Send din opgaveliste

Læs mere

GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning

GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning DA GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning Læs venligst vejledningen grundigt. Hvis du ikke forstår vejledningen, eller du har spørgsmål, som denne vejledning ikke dækker, skal du spørge

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Brugermanual. YouSee Voicemail

Brugermanual. YouSee Voicemail Brugermanual YouSee Voicemail Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 16 Introduktion Ikoner Login Afspil Spol i Del og lås Skift mellem Søgning Indstillinger Indtal FAQ Version 1.0 Android version:

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

Quickguide. Waoo! Web TV på ipad

Quickguide. Waoo! Web TV på ipad Quickguide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ...10 Kontaktinformation... 14 Velkommen til Waoo! Web TV

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Login til den digitale ansøgningsportal

Login til den digitale ansøgningsportal Login til den digitale ansøgningsportal Vejledning om login til den digitale ansøgningsportal for kandidatansøgninger Login til den digitale ansøgningsportal sker via WAYF (Where Are You From), som er

Læs mere

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Quickguide Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din Android...4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ...10 Kontaktinformation...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD)

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Hvor finder jeg ServiceDesk?...2 Fanebladet Start Startside...3 Hvordan opretter jeg en ny opgave?...4 Hvordan laver jeg et skærmdump og får lagt det ind i min

Læs mere

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere)

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere) Brugervejledning til Landsforeningen Danske Folkedanseres Medlemssystem (For dansere) 1 Indhold Første gang systemet skal have at vide, hvem du er.... 3 Log Ud - VIGTIGT!... 4 Log ind når du har oprettet

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog.

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Forord Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Brug af vejledningen samt installation af softwaren sker helt på eget ansvar. Vejledningen opdateres efter behov og må frit kopieres

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Switel BIG T18. Fastnettelefon. Bruger vejledning. Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel www.telecall.dk

Switel BIG T18. Fastnettelefon. Bruger vejledning. Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel www.telecall.dk Switel BIG T18 Fastnettelefon Bruger vejledning 1. Klargøring 1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i bunden af basen med spiralledningen 2. Tilslut telefonen til telefonstikket 2. Monter Batteri

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekt Sketchbook Tænk på Sketchbook, som en skitsebog eller mappe, på dit skrivebord. Forestil dig at du vil designe en ny quilt. Når du navngiver dit nye projekt, startes der med en tom skitsebog. Mens

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Oprettelse af Aktivitet

Oprettelse af Aktivitet Oprettelse af Aktivitet 1. Fra Organizerens forside Kalender vælges og det ønskede tidspunkt for aktiviteten. 2. Nu dukker formen frem som aktiviteten bliver oprettet med. Formen har som udgangspunkt 3

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere