Forsikrings- og skadevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikrings- og skadevejledning"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10

3 Indledning Denne forsikringsvejledning henvender sig til alle medarbejdere i Hjørring Kommune, der har ansvaret for rapportering af skader samt vedligeholdelse af oplysninger om køb og salg af ejendomme, løsøre og køretøjer. Forsikringsvejledningen har til hensigt at give oplysning om og overblik over forretningsgangen i forbindelse med anmeldelse af skader og meddelelse om ændringer, for dermed at smidiggøre administrationen og sikre en ensartet koordinering for kommunens afdelinger og institutioner. Vejledningen beskriver kort dækninger, men må på ingen måder betragtes som udtømmende. Der kan rekvireres eksakte forsikringsbetingelser ved henvendelse til kommunens forsikringsansvarlige. Uddrag af kommunens forsikringspolitik har i 2006 været i udbud med den kommende storkommunes forsikringer. Dette har medført en ny forsikringspolitik som er gældende fra 1. januar Den forsikringsmæssige dækning vil fremgå for hver enkelt branche på efterfølgende sider. Anmeldelse af skader Af hensyn til kommunernes sikringspolitik og mulighed for at sætte ind med sikring og forebyggelse, skal ALLE skader anmeldes. Også selv om der ikke er dækning og/eller beløbet er under en eventuel selvrisiko. Begrænsning af skader Alle har pligt til at minimere en skades omfang mest muligt. Det betyder f.eks. at ved større vandskader, skal der tages aktion på oppumpning af vand, udtørring og lign. Ved indbrud skal der foretages afblænding af eventuelt ødelagte adgangsveje så som døre og vinduer. Ved stormskader skal der foretages afdækning. Nyttige telefonnumre: ISS Skadeservice Skadeservice Danmark Falck Kontaktperson i kommunen Knud E. Nielsen Beredskabscenter Hjørring Mads Clausens Vej Hjørring Fax Tlf Side 3 af 10

4 Willis Mette Roed Jensen Hasserisvej Aalborg Fax Tlf HUSK AT ANMELDE ALLE SKADER Anmeldelse af skader Bygning, løsøre, ansvar og motor Anmeldes via Willis ekstranet. Ved henvendelse til Knud E. Nielsen oprettes du som bruger i systemet, og får straks adgang Arbejdsskader Anmeldelse sker via EASY. Se side 10. Skader over selvrisiko Hvis skaden anslås at koste mere kontakt Knud E. Nielsen inden reparation eller genanskaffelse sker. Side 4 af 10

5 Bygning Der er tegnet forsikring i Codan Forsikring med følgende dækninger Brand og el-skade Anden bygningsbeskadigelse: - Vand - Indbrud og hærværk - Storm - Påkørsel Væsentlige undtagelser: Skader der kan betegnes som almindelig vedligeholdelse. F.eks. skrammer og ridser Elektriske genstande der har en vis levealder erstattes kun forholdsmæssigt Vandskader hvor vandet kommer ind af utætheder i tag, vinduer, kviste. Siveskader som f.eks. dryp fra utætte rør og radiatorer Graffiti Ovennævnte er blot udpluk af betingelserne. Selvrisiko Codan Forsikring: kr Intern selvrisiko: Institutionen bærer selv de første kr af enhver skade. Dog kun for børnehaver, vuggestuer og fritidshjem. Ved samtidig skade på bygning og løsøre, fratrækkes selvrisikoen kun én gang. Intern forsikringsdækning: Der er ikke dækning for - Glasskader - Svamp og Insekt skader - Rør skader Udgifter til disse skader bæres af institutionen selv. Alle skader anmeldes via e-nettet af de relevante brugere i institutionen/forvaltningen. Skader under kr behandles af Willis. Skader over, sendes til Codan Forsikring. Willis vil efterfølgende markere hvorvidt der er dækning eller ej for den anmeldte skade. Når skaden er afsluttet, indsendes kopi af faktura, eller mail om skadens størrelse, således at disse oplysninger kan registreres. Side 5 af 10

6 Ændringer Køb og salg, tilbygninger eller nedrivninger: Oplyses straks til Knud E. Nielsen, der efterfølgende vil give Willis besked. Entrepriser Kommunen har etableret årspolice i Codan Forsikring dækkende således: Entreprisesum Dækningsperiode Afhjælpningsperiode Dækningsomfang: Bestående bygninger Ansvar person/ting Selvrisiko kr. 25 mill. 12 mdr. 12 mdr. All-risk kr. 3 mill. kr. 10 mill. kr pr. skade Sikrede vedr. all-risk og bygherrens bestående bygning: Bygherre, hovedog underentreprenører På e-nettet findes blanket der udfyldes og sendes til Willis inden påbegyndelse af ethvert ny- om- eller tilbygningsarbejde, samt anlægsarbejder. Blanketten finder under dokumenter og blanketter. Entrepriser over kr. 25 mill.: Udfyld blanket og send til Willis, evt. bilagt projektmateriale. Farligt arbejde, såsom ramning, pilotering, spuns, undermuring, grundvandssænkning, større nedbrydningsarbejder og lign. Farlige arbejder, er først omfattet efter forudgående accept fra selskabet. Disse arbejder skal derfor indberettes senest 14 dage før igangsætning. Side 6 af 10

7 Løsøre Der er tegnet forsikring i Codan Forsikring med følgende dækninger Brand og el-skade Væsentlige undtagelser Elektriske genstande der har en vis levealder erstattes kun forholdsmæssigt Ovennævnte er blot udpluk af betingelserne. Selvrisiko Codan Forsikring: kr Intern forsikringsdækning: Internt er der også dækning for følgende skadesårsager indbrud vandskader Intern selvrisiko: Institutionen bærer selv de første kr af enhver skade. Dog kun for børnehaver, vuggestuer og fritidshjem. Ved samtidig skade på bygning og løsøre, fratrækkes selvrisikoen kun én gang. Alle skader anmeldes via Willis e-net. Willis vil efterfølgende markere hvorvidt der er dækning eller ej. Når skaden er afsluttet, indsendes kopi af faktura, eller mail om skadens størrelse, således at disse oplysninger kan registreres. Ændringer Ændringer i løsøresummer og forsikringssteder skal oplyses straks til Knud E. Nielsen, der efterfølgende vil give Willis besked. HUSK AT ANMELDE ALLE TYVERIER OG HÆRVÆRK TIL POLITIET Side 7 af 10

8 Motor Der er tegnet ansvarsforsikring i Købstædernes Forsikring for alle indregistrerede køretøjer samt uindregistrerede arbejdsmaskiner. Husk at få følgende nyttige oplysninger fra modpart: Navn Adresse Registreringsnummer Forsikringsselskab Policenummer Husk at beskrive hændelsesforløbet så præcist som muligt og vær især omhyggelig med at beskrive det der går forud for selve skaden. Det er ofte det der er afgørende for ansvarets placering. Såfremt modpart er skyld i skaden opgøres skaden af modpartens forsikringsselskab (dog med forbehold indtil skyldsspørgsmålet er afklaret). Anmeldelse af alle skader sker via Willis e-net. Ansvarsskader videresendes til Købstædernes Forsikring til behandling. Kaskoskader opgøres af værkstedet og regning for udbedring sendes til Knud E. Nielsen. Ved storskader kontaktes Knud E. Nielsen Selvrisiko Kr. 0 ved ansvarsskader. Intern selvrisiko Kr ved kaskoskader. Ændringer Køb og salg af motorkøretøjer skal ske straks til Knud E. Nielsen, der efterfølgende vil give Willis besked. Side 8 af 10

9 Ansvar Der er tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring i Kommune Forsikring. Forsikringen dækker kommunes erstatningsansvar, dels som arbejdsgiver for kommunens personale, dels ansvar for skader, der er forvoldt ved kommunens aktiviteter. Dækningssum for kommunens ansvarsforsikring er pr. forsikringsår, forvoldt ved person/eller ting skade. Skadelidte skal altid melde skaden til eget forsikringsselskab som behandler sagen. Er skaden ikke dækningsberettiget eller er der ikke tegnet forsikring, påføres dette anmeldelsen. Husk at få skadelidtes navn, adresse, forsikringsselskab og forsikringsnummer. Husk at beskrive hændelsesforløbet så præcist som muligt og vær især omhyggeligt med at beskrive det der går forud for selve skaden. Det er nemlig det der er afgørende for ansvarets placering. Selvrisiko pr. skade kr Skader anmeldes over e-nettet. Er kravet større end kr videresendes anmeldelse til KommuneForsikring. Skader på under kr. behandles af Willis. Intern selvrisiko på kr Side 9 af 10

10 Arbejdsskade Der er indgået en administrationsaftale Willis om behandling af kommunens arbejdsskader. Alle skader anmeldes elektronisk via Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside. Anmeldelsessystemet hedder EASY. Her bliver du guidet igennem spørgsmål relateret til den konkrete skadeårsag du har valgt. Husk at tage stilling til, om arbejdsgiveren eventuelt kan pålægges et erstatningsansvar. F.eks. ved manglende eller fejlagtige instruktioner, fejl i materiel eller lign. Er det tilfældet, skal der tillige ske anmeldelse til erhvervsansvarsforsikringen. Al kontakt vedr. arbejdsskade skal ske til Beredskabscentret ved Hjørring Kommune som foretager videre indberetning af anmeldelser til Arbejdsskadestyrelsen. Gebyr pt. på kr. betales af institutionen. Brilleskader: Anmeldelser af brilleskader foregår ved at trække en blanket på Hjørring kommunes Intranet. Disse skader behandles af Knud E. Nielsen. Rejser Der er etableret årsrejseforsikring i KommuneForsikring for byrådsmedlemmer og ansatte i forbindelse med tjenesterejser i udlandet. Forsikringen dækker syge- og hjemtransport, bagage samt ulykkesforsikring i rejsetiden. Personer, der i kommunes tjeneste rejser i udlandet, skal medbringe forsikringsbevis, som fås hos kommunens kontaktperson. Kommunen indberetter 1 gang årligt rejseaktiviteterne til Willis I/S. Skader anmeldes via Willis e-net. Bestilling af rejsekort sker ved henvendelse til Knud E. Nielsen. Side 10 af 10

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Forsikringspolitik. for

Forsikringspolitik. for Forsikringspolitik for Udarbejdet af: Udarbejdet den Team Forsikring 05.10.2012 Dok.nr. 781909/12 1/22 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 FORSIKRINGSTAGER... 5 POLITISK ORGANISATION... 5 ADMINISTRATIV

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Flådepolice for erhvervskøretøjer.

Flådepolice for erhvervskøretøjer. Flådepolice for erhvervskøretøjer. Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-300 FLÅDEPOLICE. Denne police er etableret som en fælles flådepolice og omfatter samtlige køretøjer ejet af forsikringstageren. Der

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsguide Indhold Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3 Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsbegreber... 10 Oversigt over Nykredits forsikringer...

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer...

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer... Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Fra forsikringstilbud til -police... 10

Læs mere

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012 Entrepriseforsikring Version 2531005 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 6 Arbejdsobjektet Afsnit 21-24 Side 7 Bygherrens eksisterende bygninger

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01.

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01. Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Policenr. 4244 - E/F Øresundsparken c/o Vest Administration A/S Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup Telefon 33 24 61 26 Afd.nr. Skadedato Skadeadresse 1. Brand

Læs mere

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Almindelige forsikringsvilkår A-16. Gælder fra marts 2009 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Vigtig information

Læs mere