Statusrapport Willis gevinst på risikoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen"

Transkript

1 I Willis gevinst på risikoen

2 Indholdsfortegnelse Forsikringsleverandørerne...3 Combined ratio...4 Alm. Brand Forsikring A/S...5 Codan Forsikring A/S...5 Købstædernes Forsikring...6 KommuneForsikring A/S...7 Det kommunale forsikringsmarked...8 Lovgivning...9 Ny forældelseslov...9 Obligatorisk byggeskadeforsikring...10 Status på kommunens forsikringsordning...11 Forsikring...11 Udbud...11 Forsikringsplan...12 Bygningsforsikring...12 Løsøreforsikring...12 Ansvarsforsikringer...12 Entrepriseforsikring...13 Transportforsikringer...13 Motorforsikringer...13 Personaleforsikringer...13 Kriminalitetsforsikring...13 Øvrige...13 Kommunens forsikringsleverandører...13 Risikoomkostninger...14 Skadeudvikling alle skader...15 Arbejdsulykke...16 Skadeudvikling forsikrede skader...17 Skadeforebyggelse...17 Frederikshavns kommune har i gennemført følgende risikostyringstiltag:...18 Anbefalinger til det kommende år...19 Sundhedsplaner...22 Sundhedsledelse...22 Sundhedsforsikringer...23 Sundhedstjek...23 Side 2 af 23

3 Indledning Willis I/S udarbejder årligt en rapport om vores kunders forsikringsforhold og over udviklingen i forsikringsverdenen. Formålet med rapporten er, at give vores kunder et overblik over forsikringsmarkedet udvikling og over den aktuelle forsikringsportefølje og skadesforløb. Det er med denne statusrapport vores hensigt at bidrage til at skabe overblik og tillid, således at vores kunder langsigtet kan reducere deres samlede risikoomkostninger. Forsikringsleverandørerne I 2006 havde skadesforsikringsselskaberne et samlet overskud på 6,6 mia. kr. på den rene forsikringsforretning. Sammenlignet med resultatet i 2005 på 3,4 mia. kr. er det en stigning på 94 %. Det er 5. gang i løbet af de seneste 15 år, at selskaberne har overskud på forsikringsdriften. Samlet forsikringsteknisk resultat for skadesforsikringsselskaberne Kilde: Finanstilsynet Regnskaberne for året er endnu ikke offentliggjort for alle forsikringsselskaberne, så det er endnu ikke muligt, at sammenligne året med de forrige år. Ud fra halvårsregnskaberne kan vi dog se hvor udviklingen peger hen. I det første halvår af opnåede skadesforsikringsselskaberne et samlet overskud på 3,1 mia. kr. på den rene forsikringsforretning. I forhold til det første halvår i 2006 hvor overskuddet var på 2,7 mia. kr., er det en stigning på 15 %. Side 3 af 23

4 I 2006 var det samlede resultatet efter skat for skadesforsikringsselskaberne et overskud på 10,1 mia. kr., det er en stigning på 46,9 % i forhold til 2005 (6,9 mia. kr.). I det første halvår af var overskuddet 4,0 mia. kr. mod 3,1 mia. kr. i første halvår 2006, hvilket er en stigning på 32 %. Hvordan regnskaberne reelt ser ud for hele, kan vi først fortælle om, når forsikringsselskaberne offentliggøre sine regnskaber i løbet af foråret. Trafiklysindberetning viser om et selskab er solidt Skadesforsikringsselskaberne indberetter oplysninger om kapitalforhold og risici, de såkaldte trafiklysindberetninger, til Finanstilsynet. I indberetningerne har selskaberne beregnet effekten af to scenarier, der repræsenterer en negativ og en meget negativ markedsudvikling Ved udgangen af 2006 havde 1 selskab utilstrækkelig kapitalstyrke til at klare den meget negative udvikling (røde scenario). De øvrige selskaber havde tilstrækkelig kapitalstyrke til at klare både de røde og gule scenarier. Pr. 30. juni havde alle selskaber tilstrækkelig kapitalstyrke til at klare både et gult og rødt scenario og selskabet som ved udgangen af 2006 ikke kunne klare det røde scenario er rykket til grønt. I 2006 opfyldte selskaberne også lovens krav til solvensdækning. Selskabernes gennemsnitlige solvensdækning var på 4,1 i Solvensdækning angiver forholdet mellem selskabernes faktiske basiskapital og det kapitalkrav, som lovgivningen stiller. Det vil sige at basiskapitalen i 2006 var 4,1 gange større end kapitalkravet. I 2005 var solvensdækningen 4,7. Combined ratio En combined ratio på 100 % betyder, at præmieindtægterne præcis dækker udgifterne til erstatninger og administration. En combined ratio over 100 % er imidlertid ikke ensbetydende med, at selskaberne taber penge på forsikringsdriften. En anden indtægtskilde for skadesforsikringsselskaberne er det investeringsafkast som opstår ved, at præmierne betales forud, og erstatningerne bagud. Ifølge Finanstilsynet var selskabernes gennemsnitlige udgifter til erstatning og administration i 2006 på 87,1 øre pr. præmiekrone. Combined Ratio Alm. Brand 106,4 97,7 91,3 91,3 88,1 Codan 107,9 99,8 95,4 94,7 94,7 Købstæderne 142,1 122,5 109,0 101,6 99,6 Topdanmark 98,8 94,8 92,4 90,9 86,0 TrygVesta 107,2 100,7 93,8 89,0 87,8 AIG Inc. 104,9 92,7 100,3 104,7 89,6 If 106,1 100,9 92,6 90,5 89,9 Alka 109,0 106,0 98,0 96,0 85,0 Kommuneforsikring 133,8 94,3 91,4 96,1 95,8 Europæiske 88,7 82,8 95,6 93,9 96,5 Chubb ,3 83,1 Kilde: Forsikringsselskabernes årsregnskaber Side 4 af 23

5 Nedenstående følger en redegørelse for resultaterne for de forsikringsselskaber, som i særlig grad afdækker kommunale risici: Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Forsikring A/S (Alm. Brand) er det fjerdestørste skadeforsikringsselskab i Danmark. Deres markedsandel var 9,5 % i 2006 opgjort ud fra bruttopræmie-andel. Skadeforsikringsaktiviteterne omfatter segmenterne privat, erhverv og landbrug. Alm. Brand har endnu ikke offentliggjort deres årsregnskab for. Alm. Brand annoncerede en ambitiøs vækststrategi i 2005, med mål om at vokse med 50 % inden for både forsikring, bank og pension frem til år 2010 svarende til en markedsandel på godt 12 %. I forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for 1. kvartal opjusterede Alm. Brand forventningerne til hele årets resultat fra 5 % til 6 %, og igen i regnskabet for 3. kvartal meddelte selskabet om endnu en opjustering fra 6 % til 7 %. Selskabet pointerer, at det følger koncernens ambitiøse strategi. Alm. Brand er børsnoteret på Københavns Fondsbørs. Alm. Brands solvensdækning var på 3,0 ved udgangen af 2006, og 3,9 for 3. kvartal. Alm. Brand pointer desuden i deres regnskab for 3. kvartal, at de ikke er eksponeret på subprime markedet. Nøgletal skadesforsikring: (mio. kr.) Forventninger 3. kvartal kvartal Bruttopræmieindtægt Forsikringsteknisk resultat af skade Ca Årets resultat før skat Egenkapital Erstatningsprocent 75,0 % 75,0 % 63,9 % 64,2 % 86,7 % 68,0 % 70,0 % Omkostningsprocent - 20,3 % 20,5 % 18,4 % 19,1 % 2 2,0 % 25,0 % Combined ratio 92,0 % 94,5 % 88,1 % 85,9 % 91,3 % 91,3 % 97,7 % Codan Forsikring A/S Codan Forsikring A/S (Codan) er det 3. største skadeforsikringsselskab i Danmark. Deres markedsandel var 13,4 % i 2006 opgjort ud fra bruttopræmie-andel. Codan udbyder privat- og erhvervsforsikringer I Skandinavien og Baltikum (Danmark, Sverige, Norge, Finland og Baltikum). Codan koncernen er den 3. største i Skandinavien. I 2006 forstærkede Codan båndene til sit moderselskab, Royal & Sun Alliance, ved at implementere gruppens fælles interne kommunikationsplatform på Side 5 af 23

6 tværs af landene. Codan ønskede i 2006, at drage mere nytte af Gruppens internationale fordele, og indarbejdede derfor mere af Royal & Sun alliances kontaktnet, erfaring og værdier. I maj måned modtog Codan et købstilbud fra Royal & Sun Alliance Insurance Group plc s datterselskab RSA Overseas Holdings B.V. Codan accepterede købstilbuddet og i dag ejer Royal & Sun Alliance 97,4 % af aktierne og stemmerettighederne i Codan. Den 31. juli blev Codan Forsikring A/S afnoteret fra Københavns Fondsbørs. Codans strategi går frem til 2010, og handler om at skabe en profitabel vækst, øge lønsomheden og styre den fællesnordiske præsentationskultur. Væksten skal skabes gennem udvikling af nye distributionskanaler/ kundeleverancer, segmenteringsmodeller, underwriting - metoder, porteføljestyring og omkostningsreduktion. I forventes et væsentlig forbedret resultat af forsikringsdriften. Codan har endnu ikke offentliggjort sit regnskab for, men i en udsendt pressemeddelelse den 27. februar annoncerede de et stærkt resultat for hele gruppen : - Nettopræmieindtægten for hele gruppens erhvervsforsikringer steg med 5 % i. Combined ratio for hele Skandinavien var 91,4 %. Codans solvensdækning var på 3,07 ved udgangen af 2006 Nøgletal Codan Koncernen: (mio. kr.) Bruttopræmieindtægt skade Forsikringsteknisk resultat skade Årets resultat før skat Egenkapital Erstatningsprocent - 73,2 % 77,4 % 74,4 % 71,8 % Omkostningsprocent - 18,2 % 19,8 % 18,6 % 24,1 % Combined ratio 91,4 % 94,7 % 94,7 % 95,4 % 99,8 % Købstædernes Forsikring Købstædernes Forsikring (Købstæderne) hører ikke til blandt de største forsikringsudbydere i Danmark, men selskabet arbejder fortsat på at være dansk erhvervslivs alternativ til de store forsikringsselskaber. Købstædernes segment er private og boligselskaber, boligejendomme og særligt mindre og mellemstore virksomheder. Købstædernes har de seneste år indgået flere store gruppeaftaler, og Købstædernes Forsikring forventer at fortsætte den udvikling i. Regnskabet for er endnu ikke offentliggjort, men i følge Købstædernes halvårsregnskab for fastholder selskabet sine markedsandele. Side 6 af 23

7 I forbindelse med kommunalreformen har Købstæderne valgt ikke at fortsætte med at tegne forsikringsdækning for kommunerne. Det har tydeligt afspejlet sig i bruttopræmieindtægterne, som faldt med 14,8 % i 1. halvår. Pr. 1. januar 2006 forsikrede Købstæderne 31 kommuner, og pr. 1. januar forsikrede selskabet 6 kommuner. Selskabet har oplevet 3 storskader i 1. halvår, hvilket er én storskade yderligere i forhold til 1. halvår 2006 men erstatningerne til disse skader forventes ikke at overstige de estimeret erstatninger til storskader på 25 mio. kr. Købstædernes forventer i de kommende år at øge markedsandelen inden for erhvervsforsikringer til mindre og mellemstore virksomheder, og målsætningen er, at selskabets combined ratio over en årrække vil være umiddelbart under 100. Købstædernes solvensdækning var på 9,2 ved udgangen af Nøgletal for hele koncernen: (mio. kr.) 1. halvår halvår Bruttopræmieindtægt 317,1 699,8 351,7 721,6 674,0 542,7 Forsikringsteknisk resultat -5,4 24,9-2,3 10,0-42,8-707,6 Årets resultat før skat 94,7 265,5 39,5 263,8 111,6 64,5 Egenkapital 1.421, , , ,5 788,7 651,9 Erstatningsprocent 72,8 71,3 76,6 87,7 112,0 89,3 Omkostningsprocent 20,8 19,1 20,4 18,9 21,4 33,2 Combined ratio 106,7 99,6 105,3 101,6 109,0 122,5 KommuneForsikring A/S KommuneForsikring (KF) blev i oktober måned 2006 købt af Norges største skadesforsikringsselskab, Gjensidige Forsikring, som også ejer Fair Forsikring (Fair). Fair og KF udgør nu én samlet koncern, hvor Fair særligt er kendt for forsikring af det private, og KF for dækning af det offentlige marked. I januar måned annoncerede KF, at privat- og erhvervsforsikringer fremover vil blive solgt under brandet Fair, og forsikringer til det offentlige segment vil blive solgt under brandet KommuneForsikring. KF har endnu ikke offentliggjort sit årsregnskab for, men skriver i en pressemeddelelse og i sit regnskab for 1. halvår, at KF har cirka 2/3 af det offentlige marked i Danmark, cirka 30 % i Norge, og er også repræsenteret på det svenske marked. KF kom ud af 2006 med et positivt resultat, som blandt andet skyldes et godt skadeforløb. Faktisk var resultatet det næstbedste resultat i koncernens historie. I 2006 øgede KF tilgangen af erhvervskunder, og selskabet har de seneste år implementeret en ny skadesorganisation, der samler skadebehandling under ét. Side 7 af 23

8 1. halvår melder KF om et positivt resultat, som dog er lavere end forventet. KF oplevede i 1. halvår ekstremt mange storskader indenfor især brandforsikringer og entreprise All Risk - faktisk det højeste tal i koncerns historie. Selskabet oplevede dog et godt skadesforløb på arbejdsskade, og det har delvist opvejet udgifterne til storskaderne. KF meddeler i deres halvårsregnskab, at de fastholder den ledende markedsandel indenfor det offentlige segment, og at der er positiv udvikling i koncernens erhvervssegment. KF forventer at combined ratio vil være på % i. KommuneForsikring s solvensdækning var på 8,3 ved udgangen af Nøgletal for KommuneForsikring koncernen: (mio. kr.) 1. halvår halvår Bruttopræmieindtægt Forsikringsteknisk resultat Årets resultat før skat Egenkapital Erstatningsprocent 82,7 80,5 79,6 85,4 76,5 77,5 Omkostningsprocent 10,5 10,0 8,5 7,9 9,8 9,3 Combined ratio 97,4 95,8 94,5 96,1 91,4 94,3 Det kommunale forsikringsmarked Willis har igennem flere år tilskyndet kommunerne til at begrænse forsikringsindkøbet til nogle få skadestyper, ligesom kommunerne med fordel kan tegne forsikring med en betydelig selvrisiko. I lyset af strukturreformen blev der i 2005 og 2006 gennemført udbud for næsten alle landets kommuner, hvorfor der i kun er blevet udbudt meget få kontrakter. På baggrund af de generelt faldende forsikringspræmier samt de indførelsen af store selvrisici er raterne for bygning og løsøre faldet mellem % i forhold til seneste udbud. Forventningerne til 2008 Vi oplever stadig en betydelig interesse for at selvforsikre arbejdsulykkesområdet Kommunerne har særligt fokus på den betydelig likviditetslettelse som opnås igennem selvforsikring af arbejdsulykke, og vi forventer at mere end 90 % af kommunerne vil være selvforsikret for denne risiko indenfor de næste 2 år. Vi forventer at præmierne i 2008 stabiliserer sig på et forsat lavt niveau. Side 8 af 23

9 Selvforsikring af særligt arbejdsskade, men også erhvervsansvar og motorkaskoområderne samt indførelsen af store selvrisici på de tilbageblevne forsikringsområder har reduceret forsikringspræmierne med op til 80%. Det medfører selvsagt at store brandskader vil slå hårdt igennem på skadesprocenterne (store erstatning i forhold til en lille præmie), hvilket antageligt vil føre til større udsving i præmierne. Kommunernes primære forsikringsrisiko er brand, og reducerede præmier vil utvivlsomt medføre øget fokus på brandforebyggelsen specielt på skoleområdet. Lovgivning Ny forældelseslov De hidtidige regler om forældelse, den 5-årige forældelseslov under loven samt den 20-årige forældelseslov (jævnfør DL ), er ophævet, og i stedet er der vedtaget en ny forældelseslov, der gælder for alle krav. De væsentligste punkter ved den nye lov er: Som hovedregel 3 års forældelsesfrist Absolut frist på 10 år, ved person- og miljøskade dog 30 år Fristen regnes som hovedregel fra forfaldstidspunktet Reglerne om 2- og 5-årig forældelse i forsikringsaftalelovens 29 er ophævet Der er mulighed for afbrydelse ved skyldnerkendelse eller retsskridt, og der gælder en overgangsperiode for den nye lov på 3 år frem til 1. januar Den nye lovs indflydelse på entrepriseområdet De nye regler får stor indflydelse på mange områder, særligt på entrepriseområdet. For entrepriseområdet er for eksempel AB92 og ABT93 samt for rådgivere ABR89, som oftest vedtaget mellem parterne. AB92 36 stk. 1 indeholder en absolut reklamationsregel. Bygherrens krav mod entreprenøren, som følge af mangler, skal fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Denne frist kan afbrydes ved reklamation, som dog efter den hidtidige 1908-lov skulle følges op af retslige skridt senest 5 år efter reklamationen. De nye regler ændrer ved denne praksis. Hvis bygherren er erhvervsdrivende (for eksempel en virksomhed der skal have bygget nyt domicil), og AB92 er aftalt, skal bygherren jævnfør 36 fremsætte krav mod entreprenøren senest 5 år efter arbejdets aflevering loven (10 år) ændrer ikke dette. Hvis bygherren har reklameret, er det derimod vigtigt, at han er opmærksom på, at han efter de nye forældelsesregler inden 3 år efter reklamationen skal afbryde forældelsen - typisk ved retslige skridt. Side 9 af 23

10 Hertil kommer, at 2008-loven gælder ved siden af AB92, så hvis bygherren kendte eller burde have kendt manglen umiddelbart efter aflevering, forældes kravet 3 år efter aflevering. Forældelsesreglen bliver dermed kortere end reklamationsreglen. Bygherren skal være særlig opmærksom i forhold til forbrugere - som også kan være andels- eller ejerforeninger Bygherren skal være særlig opmærksom i forhold til forbrugere, for overfor disse er AB92 ikke en del af aftalegrundlaget loven indeholder en præceptiv bestemmelse for forbrugere, så 2008-lovens bestemmelser om forældelse ikke kan fraviges til skade for forbrugere. Bygherren vil dermed komme i klemme, idet forbrugeren (og fx andelsforeningen) kan rette krav mod bygherren i op til 10 år efter aflevering, hvorimod bygherren selv kun kan rette krav mod entreprenøren i op til 5 år, idet AB92 er vedtaget mellem bygherre og entreprenøren. Bygherren vil på denne måde have et 10 - årig mangel ansvar overfor forbrugere for skjulte mangler. Anbefaling Der bør vedtages et tillæg til AB92, ABT93, ABR89 og lignende, hvor forældelsesreglen ophæves, og ændres til den nye generelle 10-årige frist jævnfør 2008-lovens bestemmelser om forældelse. Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra 1. april 2008 indføres der en obligatorisk byggeskadeforsikring, hvorefter en professionel bygherre, der opfører nye private boliger, skal tegne byggeskadeforsikring. Forsikringen skal i en periode på 10 år dække væsentlige byggeskader, der har betydning for bygningens levetid og funktionalitet, herunder skadelig forekomst af skimmelsvampe. Forsikringen indebærer, at der er økonomisk sikkerhed for at udbedre væsentlige byggeskader. Ordningen indebærer, at der skal gennemføres 2 eftersyn af bygningen efter henholdsvis 1 år og 5 år. Eftersynet skal afdække eventuelle fejl i byggeriet og give forbrugeren nærmere viden om bygningens generelle standard. Hvis der konstateres væsentlige skader kan bygningsejeren vælge enten at gå direkte til bygherren eller til forsikringsselskabet, der udbedrer skaden og overtager sagen mod den ansvarlige part. Byggeskadeforsikringen går forud for forbrugerens eventuelle egne tingsforsikringer (ejerskifte- og husforsikring), og byggeskadeforsikringsselskabet kan ikke kræve refusion hos forbrugerens forsikring. Side 10 af 23

11 Status på kommunens forsikringsordning Forsikring Byrådet har efter indstilling fra Direktionen - vedtaget politik og plan for forsikring og risikostyring i Frederikshavn kommune. Frederikshavn kommunes forsikringspolitik tilsiger, at kommunen selv skal tage en endnu større del af de forsikringsbare risici, der er i en virksomhed/myndighed som en kommune. På de områder, hvor man vil forsikre, skal kommunen påtage sig relativt store selvrisici - ligesom man skal høste de stordriftsfordele, der vil være ved sammenlægning af kommunerne til endnu større enheder. For at holde de enkelte institutioner økonomisk skadefri har man etableret en intern forsikringsordning, der dækker videre end den eksterne forsikring og betaler de eksterne selvrisici. Ud fra disse betragtninger har byrådet for perioden valgt forsikring og selvforsikring. Det bemærkes, at der i de indgåede forsikringskontrakter er mulighed for forlængelse med yderligere 2 år. Udbud Efter aftale gennemførte Willis et forsikringsudbud i 2006, med ikrafttrædelse Udbuddet skete på grund af nuværende forsikringskontrakters udløb ultimo 2006 og kommunesammenlægningen. Udbudsrundens omfang Udbudsforretningen blev opdelt i gennemført som et selvstændigt EU udbud samt et nationalt udbud. Bygning - & løsøre inkl. entreprise. Ansvarsforsikring Motorforsikring, samt Katastrofeforsikring for arbejdsulykke. Tildelingskriterium: økonomisk mest fordelagtige tilbud. Derforuden blev der gennemført en nationalt udbud omhandlede: Kommunalt ledelsesansvar Kriminalitetsforsikring Ulykkesforsikring for byråd brandmænd og børn Kommunal Ledelsesansvarsforsikring Rejseforsikring Skovbrand Side 11 af 23

12 Forsikringsselskaber I samråd med kommunen blev det aftalt, at følgende forsikringsselskaber skulle deltage i udbudsrunden: Der blev modtaget tilbud fra Alm. Brand A/S AIG Codan Forsikring A/S KommuneForsikring A/S Købstædernes Forsikring Topdanmark Forsikring Tryg Forsikring Forsikringsselskaberne var positive og afgav tilbud inden for tidsfristen. Der var således 7 tilbud, der skulle tages stilling til. Konklusion Willis anbefalede kontrakterne placeret som følger Bygning - & løsøre Motorforsikring Ansvarsforsikring Katastrofe, arbejdsulykke Rejseforsikring Ulykkesforsikring Kom. Ledelsesansvar Rejseforsikring Alm. Brand KommuneForsikring Codan Tryg Forsikring KommuneForsikring KommuneForsikring AIG KommuneForsikring Forsikringsplan Bygningsforsikring Brand, el-skade, og anden bygningsbeskadigelse. Selvrisiko kr pr. skadebegivenhed. Løsøreforsikring Brand, el-skade, tyveri og vand. Selvrisiko kr pr. skadebegivenhed. Ansvarsforsikringer Erhvervs og produktansvar med selvrisiko på kr pr. skade. Kommunal ledelsesansvar med selvrisiko på kr. 0 pr. skade. Etableres ikke: Professionelt ansvar. Side 12 af 23

13 Entrepriseforsikring Etableres som års police på All-risk vilkår Selvrisiko kr pr. Skade Transportforsikringer Etableres såfremt behov. Motorforsikringer Ansvarsforsikring på biler, traktorer og arbejdsmaskiner. Selvrisiko kr. 0 Personaleforsikringer Der etableres katastrofeforsikring for arbejdsskader. Erhvervssygdomme dækkes iht. lovgivning via AES. Rejseforsikring dækkende under udenlandsrejser. Ulykkesforsikringer for byråd og brandmænd. Kriminalitetsforsikring Dækker underslæb i administrationen. Selvrisiko kr Øvrige Skovbrandsforsikring. Bådforsikring af pælebanker, ansvar og kasko. Kommunens forsikringsleverandører Alm. Brand AIG Codan KommuneForsikring Tryg Side 13 af 23

14 Risikoomkostninger I udgjorde Frederikshavn Kommunes risikoomkostninger følgende: Forsikringspræmier Bygnings- og løsøreforsikring kr Entrepriseforsikring kr Motorkøretøjsforsikring kr Erhvervs- og produktansvarsforsikring kr Diverse forsikringer kr I alt kr Uforsikrede risici Bygning og løsøre kr Selvrisici Bygning og løsøre kr Motor kr Erhvervs- og produktansvar kr I alt selvrisiko kr Skadeforebyggelse Beløb til diverse risikostyring iht. til bilag kr I alt skadeforebyggelse kr Administration Mæglerhonorar kr Skadebehandling, ting kr Skadebehandling, ansvar kr I alt administration kr Risikoomkostninger Excl. arbejdssk. Kr *Arbejdsulykke: - Erstatninger og behandlingsudgifter kr lovpligtige bidrag til ASK kr Bidrag til AES kr Skadebehandlingshonorar kr Katastrofeforsikring kr Udgifter i alt arbejdsulykke kr Side 14 af 23

15 Skadeudvikling alle skader Nedenstående illustrerer den samlede skadeudvikling, dvs. forsikrede såvel som uforsikrede skader. Forsikringstype 2006 Antal skader Skadeudgift Antal skader Skadeudgift Bygning Løsøre Motor Ansvar Bygningsforsikring De registrerede bygningsskader består af 157 skader anmeldt til Willis, heraf 5 brandskader med en samlet udgift på kr De øvrige skader kan opgøres på følgende områder, som kan ses nedenfor. 109 glasskader kr rørskader kr anden skade kr indbrud kr vandskader kr Fordeling og hvilke adresser kan ses i de udleverede skadestatistikker. Løsøreforsikring De registrerede løsøreskader kan opgøres til kr Samlet er der anmeldt 24 tyveri- og hærværksskader i Børn & Kultur forvaltningen til en samlet udgift på kr De fordeler sig på følgende forsikringssteder: Institution Hærværk /ødelagt Stjålet Samlet Grundtvigsvej Parallelvej Hjørringvej Olfert Fichersvej Olfert Fichersvej Ternevej Gl. Skolevej Suensonsvej Splidsvej Nordsøvej Gl. Landevej Aalborgvej Brolæggervej Sæbygaardsvej Brøndenvej Tranåsvej Nordsøvej Håndbækvej 32A + B 1 1 Side 15 af 23

16 Rimmensallé Ørnevej Motorkøretøjsforsikring Antallet af skadesanmeldelser er steget til 116 skader i. Dette er en stigning i forhold til de tre gamle kommuner på 23 skader. Stigningen kan måske skyldes at der endvidere er overtaget institutioner fra de tidligere amter, hvor der også findes køretøjer. Dels må man forvente at indførslen af det ny forsikringsprogram, gør at ikke alle skader er anmeldt/registreret. Hvis man ser på de enkelte forvaltninger og fordeling af skader, ser billedet således ud: - Centralforvaltningen: 3 skader - Beredskabsforvaltningen: 3 skader - Teknisk forvaltning: 34 skader - Børn og kulturforvaltningen: 13 skader - Social og - Sundhedsforvaltningen 63 skader Der tegnes kun ansvar, idet Frederikshavn Kommune i sin forsikringspolitik har besluttet at være selvforsikret for brand og kasko risikoen Det største antal anmeldelser ligger hos Social og Sundhedsforvaltningen, som har 54 % af samtlige skader i Frederikshavn Kommune, bakning og vending udgør ca. 1/3 af disse skader. Størstedelen af disse skader skyldes manglende opmærksomhed. Det kunne være en ide at tage en sådan problemstilling op på afdelingsmøder som jo holdes løbende. Og dermed med øget fokus, fra ledernes side, medføre en nedgang i disse skader. Ansvarsforsikring Frederikshavn kommune er forsikret på ansvarsområdet med en selvrisiko på kr Med 97 anmeldelser for året, er der tale om et anseeligt fald i antal anmeldte skader i forhold til 2006, hvor der var 124 anmeldelser i de tre gamle kommuner. Skadesudgifterne er faldet betydeligt fra kr. ca til kr i. Arbejdsulykke Frederikshavn kommune har siden 1996 været selvforsikret på arbejdsulykkesområdet. Skagen og Sæby kommuner overgik til selvforsikring fra Arbejdsbetingede sygdomme er lovgivningsmæssigt (for)sikret i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Side 16 af 23

17 Frederikshavn kommune har indgået administrationsaftale med Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S. Aftalen medfører, at Kommunernes Arbejdsskadeforsikring behandler sager om arbejdsulykker, som om kommunen var forsikret. Forsikringsselskabet udbetaler skadeserstatninger, behandlingsudgifter og lovpligtige bidrag, der så efterfølgende opkræves hos kommunen. For denne ydelse betaler kommunen til forsikringsselskabet et aftalt beløb pr. behandlet sag. Der er i registreret 231 arbejdsulykker, hvoraf 129 er anmeldt til arbejdstilsynet (og behandlet af Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S). De øvrige arbejdsulykker er skader, der ikke har medført fravær ud over 1 dag, eller billeskader. Sådanne sager behandles i kommunen og medfører alene registrering og/eller udbetaling af brilleerstatninger. I de 3 sammenlægningskommuner var der i 2006 i alt 195 arbejdsulykker, der blev anmeldt til arbejdstilsynet. I forhold til 2006 har der således i været en nedgang i anmeldte skader på 66. Dette tyder på, at de bestræbelser man i den nye kommune gør for at nedbringe antallet og omfanget af arbejdsulykker bærer frugt. De samlede betalte udgifter på arbejdsskadeområdet udgjorde i i alt kr. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring vurderer, at erstatninger m.v. til ikke afgjorte skader samt løbende skadeerstatninger (kapitaliserede renteudbetalinger) udgør kr. Beløbet er "et øjebliksbillede", der forandres konstant. I beløbet indgår hvad forsikringsselskabet kalder "ekstraordinære hensættelser" = aktuarmæssige hensættelser. Beløbet optages i kommunens regnskab som en eventualforpligtelse. Skadeudvikling forsikrede skader Nedenstående illustrerer udviklingen i de forsikrede skader, dvs. bytteforholdet med forsikringsleverandøren. Forsikringstype 2006 Betalt præmie Erstatninger Skade % Betalt præmie Erstatninger Skade % Bygning/Løsøre , ,0 Motor , Ansvar , ,42 Kommentar til skadeudvikling - generelt Fra er Frederikshavn Kommune overgået til et nyt forsikringsprogram med et større element af selvforsikring og begrænsede forsikringsdækninger. Skadeforebyggelse Risikostyring (sikring og skadeforebyggelse) Side 17 af 23

18 Frederikshavn kommunes risikostyringspolitik tilsiger, at kommunen i endnu højere grad skal forebygge at skader sker. Det er ikke muligt helt at undgå skader, men de skader der trods alt sker, skal søges reduceret både antalsmæssigt og omfangsmæssigt. Med baggrund heri har Økonomiudvalget efter indstilling fra Direktionen - tilrettelagt risikostyring i Frederikshavn kommune. Der er nedsat en risikostyringsgruppe bestående af medarbejdere i organisationen, der i forvejen arbejder med sikring og skadeforebyggelse. Risikostyringsgruppen skal ved eget initiativ iværksætte sikringsprojekter og sikkerhedsprojekter i organisationen og være behjælpelig med råd og dåd ved lokale initiativer i organisationen. Sikkerhedsorganisationen har lovgivningsmæssige kompetencer på sikkerhedsområdet. Risikostyringsgruppen skal understøtte sikkerhedsprojekter og kan fremkomme med konkrete forslag. Lokale sikringsprojekter og sikkerhedsprojekter skal koordineres med relevante institutionsledere, MED - udvalg og SIK - udvalg. Risikostyringsgruppen skal løbende gennemføre adfærdspåvirkende tiltag i organisationen om relevante emner. Bygningsmæssige (sikrings)projekter skal gennemføres i tæt samarbejde med Teknisk forvaltnings ejendomssektion. Frederikshavns kommune har i gennemført følgende risikostyringstiltag: - Tyverisikring i Heldagsskolen på Suensonsvej i Frederikshavn - Tilskud til arbejdsskadeforebyggende tiltag i institutionen Lærkereden - Stormøde med repræsentanter for institutionerne om forsikring og risikostyring - Møde med repræsentanter fra Teknisk forvaltning om entrepriseforsikring og bygherreansvar - Møde med medarbejdere fra sociale institutioner om forretningsgange og dækninger på forsikringsområdet samt sikring og skadeforebyggelse - Kursus i elementær brandbekæmpelse - Etablering af rumalarm i Borgerservice på Frederikshavn Rådhus - Arbejdsskadeforebyggende tiltag Kortlægning af arbejdssteder med risiko for eksplosionsfarlig atmosfære og udarbejdelse af APV er for samme - Tyveri- og hærværkssikring på Hørby skole - Anskaffelse af yderligere 2 stk. mobile overvågningsanlæg - Etablering af Forsikring og risikostyrings hjemmeside på intranettet ABA udbud Installering af Automatisk Brandalarmering på samtlige skoler, kan varmt anbefales. Det skyldes den udvikling vi ser på både påsatte brande og uro- Side 18 af 23

19 ligheder som vi sidst har set i marts måned førte til brande for ca. kr på skoler og institutioner. Påsatte skolebrande er den største samlede risiko for kommunerne, og Frederikshavn kommune har heldigvis ikke endnu oplevet påsatte skolebrande, der efterfølgende kan medføre endog meget strenge restriktioner/krav fra forsikringsselskabet side. Med installation af ABA anlæg begrænses skadeomkostningerne, og kommunens mulighed for at placere brandforsikringen på attraktive vilkår forbedres markant. Willis anbefaler derfor kraftigt, at man tager denne sikring med i fremtidige overvejelser da et pludselig kan være meget nærværende for Frederikshavn kommune. Alarm og vagtydelser Historisk har institutioner selv indkøbt tyverialarmer, og kommunen har derfor ikke haft glæde af kommunens samlede indkøbsvolumen. Det vurderes at et samlet indkøb kan minimere omkostningerne og forbedre vilkårene. En fælles vagtordning, med én leverandør af vagtydelser, kunne måske reducere omkostningerne. Dette kan tjekkes ved et udbud. Risikostyring Frederikshavn Kommune har egen risikostyringskoordinator. Risikostyringskoordinatoren er det centrale bindeled til forvaltninger og institutioner, som selvstændigt skal udarbejde sikringsplaner for egne aktiviteter. Som en konsekvens af kommunens ny forsikringsstrategi agerer kommunen reelt som forsikringsselskab for forvaltninger og institutioner for skader af driftslignende karakter. Hensigten hermed er, at dele risikoen og skabe en sammenhæng mellem skadeserstatninger og bevillinger til skadeforebyggende tiltag. Anbefalinger til det kommende år Frederikshavn Kommune valgte ved sidste udbud en forsikringspolitik, hvor grundtanken er kun at forsikre sig mod de største og mest alvorlige skader. I forbindelse med forsikringsudbudet i 2006 blev det derfor besluttet at begrænse forsikringsindkøbet til nogle få katastrofeforsikringer. Udbudet byggede på sikring frem for forsikring, hvilket blev politisk godkendt. Jf. oplysningerne i forbindelse med udbud reduceredes kommunens direkte forsikringsudgifter med kr pr. år. Den betydelige præmiereduktion illustrerer, at langt den overvejende del af skaderne er selvforsikrede. Frederikshavn kommune har derfor en direkte økonomisk interesse i at forebygge skader. Side 19 af 23

20 Præmiereduktionen er endvidere et udtryk for at kommunen i forbindelse med forsikringsudbudet i 2006 kunne dokumentere en attraktiv skadesprocent. Det betyder, at skadeudgifterne har været små i forhold til forsikringspræmien. Såfremt kommunen i forbindelse med kommende forsikringsudbud skal kunne fastholde den nuværende meget attraktive forsikringspræmie, så skal der foretages tiltag, som i særdeleshed reducerer brandrisikoen. Frederikshavn Kommune har et godt udgangspunkt Vi anbefaler, at kommunen bruger det omfattende materiale fra sikringsgennemgangen af nogle af kommunens institutioner med henblik på at udarbejde en sikringspolitik, og samtidig får lavet en handlingsplan for implementering af det ønskede sikringsniveau på alle kommunale bygninger. Kommunens risikostyring hviler derfor på 2 ben - risikostyringspolitik, der fastlægger rammerne for bevaring og beskyttelse af kommunens værdier - forsikringspolitik, der anviser finansieringen af de skader, som uagtet rettighed omhu ikke kan forhindres. Der foreligger en godkendt forsikringspolitik, og risikostyringspolitik, men det vigtigste redskab nemlig hvorledes forhindres skaden, er endnu ikke udarbejdet. Vi foreslår derfor flg. tiltag: Sikringsplaner Kommunens forsikringspolitik har medført betydelige præmiebesparelser på såvel tingsskadeforsikring som på arbejdsskadeforsikring. For at kunne omsætte denne præmiebesparelse til en faktisk gevinst for kommunen, er det absolut nødvendigt at fokuserer på nedbringelse af de udgifter, som kommunen nu selv må bære. Vi skal derfor anbefale, at kommunen udarbejder konkrete sikringsplaner, der beskriver hvilket sikringsniveau der skal være / arbejdes hen imod på nuværende og kommende kommunal bygninger. Sikringsplanerne bør bl.a. omfatte - skalsikring (låse, alarmer m.v.) - automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) - transientbeskyttelse (lynnedslag) - vandsikring. Side 20 af 23

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6

Læs mere

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Udarbejdet 15. januar 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsmarkedet historisk og p.t.... 2 Hvordan appelleres bedst til markedet... 3 Formål med en risiko- og

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...3 Skadestatistik og skadeforebyggelse...5 Skadeforebyggelse og risk management...7 Konklusion og

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Om Frederikshavn Kommune i forsikringsåret 2013 Frederikshavn Kommunes nuværende forsikringsprogram blev etableret pr. 1. januar 2011 og blev i 2013 forlænget med yderligere 2 år, således forsikringerne

Læs mere

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI LANGELAND KOMMUNE 2015

UDBUDSSTRATEGI LANGELAND KOMMUNE 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetskontrol... 3 Historisk... 3 Fremtidig forsikringsdækning... 4 Forventninger til forsikringsmarkedet... 6 Risikostyring... 9 Valg af udbudsform... 9 Tidsplan...

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...2 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...2

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?...3 Ansvar og kompetence...3 Hvorledes forsikringsprincipper...4 Institutionernes

Læs mere

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for Willemoesgade 15 5610 Assens for Indholdsfortegnelse Formål 1 Målsætning...3 Politikker.....3 Organisation & kompetencer....4 Økonomi........4 Forebyggelse....5 Budget......7 Side 2 af 9 Formål en har

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK Version 3-2012 HR/Personale & Løn Forsikring & Arbejdsmiljø 2 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bilagsoversigt...4 Formål...5 Metoder til opfyldelse af

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2013 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2013 Året bød på gennemførelse af EU udbud på kommunens samlede forsikringsprogram. Resultatet var yderst tilfredsstillende, og det skyldes at kommunen er kommet i gang

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2012 Arbejdet med at nedrive og nyopføre 30 boliger ved Enggård Centret, stod på i hele 2012. Arbejdet forventes afsluttet 1.7.2013. Der blev indgået aftale med Willis

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden 2009 2013 er

Læs mere

Beslutningsoplæg Allerød Kommune

Beslutningsoplæg Allerød Kommune Allerød Kommune Indledning Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere Dem for et beslutningsoplæg baseret på det tidligere godkendte udbudsmateriale samt evt. oplysninger fremkommet under selve udbudsfasen.

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice Indledning Københavns Kommunes forsikringer er pt. udbudt via EU udbud, og kommunen skal pr. 1. januar 2009 indgå en ny forsikringsaftale med forsikringsselskaberne

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring R A P P O R T Statusrapport 2014 Forsikring Statusrapport 2014 - Forsikring Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Forsikringsprogram 5 2.1. Forsikringmægler 5 2.2. Forsikringsleverandører 5 2.3.

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Forsikringskontoret gør nu status over 4. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. På tingsskadeområdet har

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?... 3 Ansvar og kompetence... 3 Forsikringsprincipper...

Læs mere

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Formål... 3 Baggrund... 3 Forsikring og sikring... 3 Ejerskab til risikoen... 5 Ansvar og kompetencer... 5 Sikringsansvarlig... 5 Økonomi... 5 Side 2 af 6 Forord s sikringspolitik

Læs mere

FORSIKRINGSPLAN TIL UDBUD SOLRØD KOMMUNE

FORSIKRINGSPLAN TIL UDBUD SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Risikofinansiering... 3 Historisk... 4 Fremtidig forsikringsdækning... 4 Forventninger til forsikringsmarkedet... 9 Risikostyring... 10 Valg af udbudsform...

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser (afløser bilag af 24. marts 2015) Forsikrings- og Risikostyringspolitik Retningslinjer & bestemmelser 1. Indledning... 3 2. Forsikrings- og Risikostyringspolitikkens anvendelse... 3 3. Hvem er omfattet

Læs mere

Guldborgsund Kommune. Telefon nr Kunde nr Forsikringspolitik for Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune. Telefon nr Kunde nr Forsikringspolitik for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Telefon nr. 54731947 Kunde nr. 22164405 for Guldborgsund Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forsikringsplan Tingsforsikring (1)... 8 Forsikringsplan Entreprise (2)... 11 Forsikringsplan

Læs mere

STATUSRAPPORT 2011 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2011 2011 var et forholdsvis roligt år rent forsikringsmæssigt i Struer Kommune. På Thyholm blev et nyopført børnehus taget i brug i november. Huset indeholder vuggestue,

Læs mere

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 3 Baggrund 3 Risikostyring 4 Krav til skadeforebyggelse og sikring 4 Ejerskab til risikoen 4 Ansvar og kompetencer

Læs mere

Beslutningsoplæg. EU-udbud af forsikringsydelser

Beslutningsoplæg. EU-udbud af forsikringsydelser Beslutningsoplæg EU-udbud af forsikringsydelser Indhold Indledning... 3 Forudsætning for tilbuddenes gyldighed... 3 Tilbudsmateriale... 3 Forsikringsudbud... 3 EU-udbud 77353-2016... 3 Deltagende selskaber...

Læs mere

Rapport. Risikostyring Assens Kommune 2010

Rapport. Risikostyring Assens Kommune 2010 Rapport Risikostyring Assens Kommune Indledning...3 Organisering Forsikring og risikostyring...3 Arbejdsopgaver i...3 Udbud...3 Administration arbejdsskader...4 Risikostyringsgruppen...5 Udbrede kendskabet

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøre... 7 Motor... 8 Ansvar... 8 Arbejdsskade... 9 Kollektiv ulykke... 9 Rejser... 10 Side

Læs mere

Forsikringsbranchens økonomi

Forsikringsbranchens økonomi MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Analyserapport 2010:9 regnskabsanalyse 2009 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Rapport. Risikostyring Assens kommune 2009

Rapport. Risikostyring Assens kommune 2009 Rapport Risikostyring Assens kommune 2009 Indledning...3 Organisering Forsikring og risikostyring...3 Risikostyring...4 Risikoidentificering...5 Udbud Automatisk Brandalamerings Anlæg (ABA-anlæg)...5 Procedure

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011 Forsikringskontoret

Årsrapport 2011 Forsikringskontoret Årsrapport 2011 Forsikringskontoret Indledning Nye forsikringsleverandører Budget Skaden, der fyldte det hele Øvrige skader Fuld fart på forebyggelsen Bonus-ordningen Arbejdsmiljøet Udfordringerne Ny forsikringspolitik?

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr.

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr. Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Telefon Kontaktperson Kundenr. 57626017 Bo Salomonsen 22103720 Forsikringsoversigt Willis I/S Tuborgvej 5 2900 Hellerup Telefon 88139843 Betjener Tanja

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Forsikringskontoret gør nu status over 10. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det har været det bedste

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune FORSIKRINGSINSTRUKS for Frederiksberg Kommune Oktober 2011 2011-537482 1 INDHOLD: 1. Indledning... 3 2. Generelle retningslinier for forsikring... 4 3. Ansvarsforhold... 4 4. Administration af forsikringerne...

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Bilag 27 Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Udarbejdet maj 2007 1/11 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt... 3 Formål... 3 Forsikringsgiver... 3 Forsikringstager... 3 Forsikringsadministrationens politiske

Læs mere

Risikostyring. Årsberetning og regnskab for 2013

Risikostyring. Årsberetning og regnskab for 2013 Risikostyring Årsberetning og regnskab for 2013 Glostrup Kommune Center for Økonomi og Styring Februar 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Resume... 2 Forsikringsmarkedet iflg. vores samarbejdspartner

Læs mere

Skadeforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2013

Skadeforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2013 Skadeforsikringsselskaber Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...1 2. Hovedtendenser i skadeforsikringsselskabernes årsregnskaber...2 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 20 l Profil l l Side 1 af 6 l I løbet af 2009 har der været mediefokus på forsikringssvindel. Flere investorer har derfor udtrykt bekymring

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Indstilling. Risikostyring

Indstilling. Risikostyring Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling, Sociale forhold og Beskæftigelse, Teknik og Miljø, Sundhed og Omsorg, Kultur og Borgerservice, Børn og Unge Dato 12. januar 2017 Risikostyring

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Ny Randers Kommune. Forsikringspolitik Udkast II

Ny Randers Kommune. Forsikringspolitik Udkast II Ny Randers Kommune Forsikringspolitik Udkast II Indholdsfortegnelse Indledning...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Hvem er omfattet af risiko- og ken?...3 Ansvar og kompetence...3 Risikoorganisation...5

Læs mere

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Nærværende handleplan er udarbejdet efter en sikringsgennemgang på alle institutioner i samarbejde med rådgiver og de krav, forsikringsselskaberne

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere