3. rettelsesblad vedr. 23. udbud af ruter i Lemvig Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. rettelsesblad vedr. 23. udbud af ruter i Lemvig Kommune"

Transkript

1 3. rettelsesblad vedr. 23. udbud af ruter i Lemvi Kommune 18. februar 2011 De med skye markerede spørsmål/svar var med i 1. eller 2. rettelsesblad. Spørsmål 1. Forkert minuttal ved opørelse af køreplantimer på rute Ændret formulerin af A- o B- kontraktbestemmelserne om odtørelse ved reduktion i kørselsomfanet 3. I spørsmål 1 ovenfor er opivet ændriner på rute 493, mens svaret henviser til rute Miljøkrav Er en EURO II bus med partikelfilter odkendt til benyttelse efter 31/ på ruterne i l. Kjellerup kommune ( )? 5. Fejl i køreplan o vonløb til rute 480 Der er ændret i køreplanen til rute 480. Dette medfører mindre ændriner i vonløb o antallet af køreplanstimer 6. I tilslutnin til Oplysniner om personaleforhold, bedes lønniveau for 1 mekaniker o 1 administrativ for Svar Tur 2 på rute 394 er ved en fejl opjort til 62 minutter, men skulle have været 52 minutter. Som konsekvens køres der kun 780 timer på ruten om året. Det samlede årlie timetal i pakke 1B skal nedjusteres med 33 timer til køreplantimer pr. år. Rettelser på konkrete sider i materialet: Udbudsbetinelser: s. 5 o 6. Pakkebeskrivelser: s. 20, 42, 44 o 46. Se korrierede kontraktbestemmelser for både A- o B-kontrakt nedenfor. Det bemærkes, at der er tale om mindre ændriner, som er mere præcise o til fordel for busselskaberne Ændrinerne vedrører rute 493. Rute 394 er ikke en del af udbuddet. Et partikelfilter reducerer emissionerne af partikler, men disse er kun et af fire stoffer, der reuleres af euronormerne. Midttrafik kræver, at busserne pr. 1/ opfylder EURO III normen, o vi kræver dokumentation for, at busser med eventuelt eftermonteret emissionsnedsættende udstyr samlet opfylder EURO III kravene. Nedenfor er indsat: - Ny køreplan rute Nye vonløbslister - Nyt kontraktrundla Rettelsen betyder en reducerin af årlie antal køreplanstimer i A-kontrakten med 30 timer, til timer. Administrativ medarbejder har 27 års anciennitet. Mekaniker har 5 ½ års anciennitet.

2 virksomhedsoverdraelse venlist oplyst 7. Lovpliti efteruddannelse Der er på det seneste opstået usikkerhed om, hvorvidt busselskaberne vil få merudifter i forbindelse med afholdelsen af de lovplitie kurser for chauffører i henhold til direktiv 2003/59/EF jf. Bekendtørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport nr. 337 af 28/04/ Tidsrum på forlænelsesmulihed Kan kontrakten forlænes et uspecificeret antal år? For at skabe klarhed ved tilbudsivninen fastsætter Midttrafik, at busselskaberne i dette udbud ikke skal indrene eventuelle merudifter i forbindelse med afholdelse af sådanne kurser. Samtidi tilkendeiver Midttrafik, at eventuelle merudifter vil blive kompenseret efter aftale mellem Danske Busvonmænd/DI Transport o Trafikselskaberne i Danmark, efter bestemmelserne i kontraktens 23. Nej, i almindelihed må en kontrakt forlænes med op til halvdelen af den oprindelie løbetid. Konkret betyder det, at de udbudte pakker kan forlænes op til 2 år efter aftale.

3 Vedr. pkt. 2: Ny formulerin af 4 i A-kontrakten i Midttrafiks 23. udbud 4 Det antal køreplantimer pr. køreplanår, der er omfattet af kontrakten, er opjort ud fra udbudsmaterialet, inkl. eventuelle rettelsesblade. Antallet fremår af Nøleoplysniner om kontrakten. Køreplantimer opøres som anivet i bila 10. Midttrafik kan i hele kontraktperioden ændre antallet af køreplantimer både opad o nedad med bibeholdelse af de kontraktlie enhedssatser. Ved større reduktioner betaler Midttrafik do en odtørelse som anført i stykkerne 2-7. Køreplantimetallet kan do kun øes til over 20 % mere end anført i Nøleoplysniner om kontrakten efter aftale med busselskabet. Ved bereninerne benyttes samme køreplanperiodelænde som oprindelit, normalt 52 uer. Stk. 2 Midttrafik betaler en odtørelse til busselskabet, såfremt køreplantimetallet i kontraktperioden reduceres med mere end 20 % i forhold til det i Nøleoplysniner om kontrakten anførte, eller såfremt antallet af køreplantimer i en køreplanperiode reduceres med mere end 7½ % i forhold til køreplantimetallet før reduktionen. Godtørelsen for reduktion i køreplantimetallet berenes som anført i stk. 3 o 4. Stk. 3 Det antal køreplantimer, der ydes odtørelse for efter 20 % relen, berenes som det antal timer, reduktionen i kontraktperioden udør ud over 20 % af det oprindelie køreplantimetal. Såfremt der tidliere i kontraktperioden er ydet odtørelse efter 20 % relen, reduceres det timetal, der nu ydes odtørelse for, med det antal timer, der tidliere er ydet odtørelse for. Det antal køreplantimer, der ydes odtørelse for efter 7½ % relen, berenes som det antal timer, reduktionen udør ud over 7½ % i forhold antallet før reduktionen. Ved reduktioner i 1. køreplanår do i forhold til det i Nøleoplysniner om kontrakten anførte timetal. Der ydes alene odtørelse for det største af de således berenede to tal efter 20 % relen eller 7½ % relen. Stk. 4. For hver af de timer, det jf. stk. 3 er berenet, at der skal ydes odtørelse for, ydes en odtørelse på 60 % af den på reduktionstidspunktet ældende bustimeenhedssats ( 19, stk.3). Godtørelsen ydes for kontraktens restperiode, do maksimalt for et år. Stk. 5 Antallet af kontraktbusser reuleres, såfremt kørslen kan udføres med færre eller nødvendiør indsættelse af flere busser, jf. 14, stk. 2. Midttrafik kan uden odtørelse reducere antallet af kontraktbusser således: 1-4 kontraktbusser i udbuddet: Inen reduktion. 5-9 kontraktbusser i udbuddet: Reduktion med 1 busser kontraktbusser i udbuddet: Reduktion med 2 busser. O analot ved flere kontraktbusser. Midttrafik yder odtørelse for det antal kontraktbusser, der reduceres med herudover. Godtørelsen for reduktion i antal kontraktbusser berenes som anført i stk. 6. Stk. 6 For de busser, der jf. stk. 5 skal ydes odtørelse for, yder Midttrafik

4 en odtørelse på 50 % af den for de påældende busser ældende enhedssats på reduktionstidspunktet, jf. 19, stk. 4. Godtørelsen ydes for kontraktens restperiode, do maksimalt for 12 måneder. Stk. 7 Midttrafik berener odtørelsen ved påkrav fra busselskabet. Midttrafik udbetaler odtørelsen som et enansbeløb senest 2 måneder efter, at busselskabet har rejst krav om odtørelse. Busselskabet kan herudover ikke rejse noet krav. Ny formulerin af 5 i B-kontrakten i Midttrafiks 23. udbud 4 Det antal køreplantimer pr. køreplanår, der er omfattet af kontrakten, er opjort ud fra udbudsmaterialet, inkl. eventuelle rettelsesblade. Antallet fremår af Nøleoplysniner om kontrakten. Køreplantimer opøres som anivet i bila 10. Midttrafik kan i hele kontraktperioden ændre antallet af køreplantimer både opad o nedad med bibeholdelse af de kontraktlie enhedssatser. Ved større reduktioner betaler Midttrafik do en odtørelse som anført i stykkerne 2-7. Køreplantimetallet kan do kun øes til over 20 % mere end anført i Nøleoplysniner om kontrakten efter aftale med busselskabet. Ved bereninerne benyttes samme køreplanperiodelænde som oprindelit, normalt 52 uer. Stk. 2 Midttrafik betaler en odtørelse til busselskabet, såfremt køreplantimetallet i kontraktperioden reduceres med mere end 20 % i forhold til det i Nøleoplysniner om kontrakten anførte, eller såfremt antallet af køreplantimer i en køreplanperiode reduceres med mere end 7½ % i forhold til køreplantimetallet før reduktionen. Godtørelsen for reduktion i køreplantimetallet berenes som anført i stk. 3 o 4. Stk. 3 Det antal køreplantimer, der ydes odtørelse for efter 20 % relen, berenes som det antal timer, reduktionen i kontraktperioden udør ud over 20 % af det oprindelie køreplantimetal. Såfremt der tidliere i kontraktperioden er ydet odtørelse efter 20 % relen, reduceres det timetal, der nu ydes odtørelse for, med det antal timer, der tidliere er ydet odtørelse for. Det antal køreplantimer, der ydes odtørelse for efter 7½ % relen, berenes som det antal timer, reduktionen udør ud over 7½ % i forhold antallet før reduktionen. Ved reduktioner i 1. køreplanår do i forhold til det i Nøleoplysniner om kontrakten anførte timetal. Der ydes alene odtørelse for det største af de således berenede to tal efter 20 % relen eller 7½ % relen. Stk. 4. For hver af de timer, det jf. stk. 3 er berenet, at der skal ydes odtørelse for, ydes en odtørelse på 18 % af den på reduktionstidspunktet ældende timeenhedssats for dakørsel ( 17, stk. 2). Godtørelsen ydes for kontraktens restperiode, do maksimalt for et år. Stk. 5 Antallet af kontraktbusser reuleres, såfremt kørslen kan udføres med færre eller nødvendiør indsættelse af flere busser, jf. 12, stk. 5.

5 Midttrafik kan uden odtørelse reducere antallet af kontraktbusser således: 1-4 kontraktbusser i udbuddet: Inen reduktion. 5-9 kontraktbusser i udbuddet: Reduktion med 1 busser kontraktbusser i udbuddet: Reduktion med 2 busser. O analot ved flere kontraktbusser. Midttrafik yder odtørelse for det antal kontraktbusser, der reduceres med herudover. Godtørelsen for reduktion i antal kontraktbusser berenes som anført i stk. 6. Stk. 6 For de busser, der jf. stk. 5 skal ydes odtørelse for, yder Midttrafik en odtørelse på 50 % af den for de påældende busser ældende enhedssats på reduktionstidspunktet, jf. 17, stk. 4. Godtørelsen ydes for kontraktens restperiode, do maksimalt for 12 måneder. Stk. 7 Midttrafik berener odtørelsen ved påkrav fra busselskabet. Midttrafik udbetaler odtørelsen som et enansbeløb senest 2 måneder efter, at busselskabet har rejst krav om odtørelse. Busselskabet kan herudover ikke rejse noet krav.

6 Composedato: Kl Udbudskøreplan 480 Lemvi - Lombor - Bøvlin - Møbor Skoledae 15/ / Zone Turnumre Lemvi havn af 40 Lemvi st. d 23 fra Struer an 40 Lemvi st. d 40 Lemvi Gymnasiet d 24 fra Holstebro an 40 Rom kirke d 43 Lombor skole d 43 Lombor/Efterskolen d 43 Ramme/Strøade d 43 Ramme Skole d 42 Bøvlin Friskole d 42 Bøvlin brus d 06:25 42 Flynder skole d 06:32 42 Broade/Tværade d 06:35 42 Damhusvej/Bækmarksbro d 06:36 42 Møbor/Holmårdvej d 06:40 42 Rødemølle an 06:50 24 mod Holstebro af 07:02 P Forbindelse med rute 495 til Ferrin o Fjaltrin kl , 13.55, o Kun skoledae (15/8-14/10, 24/10-21/12, 4/1-10/2, 20/2-30/3, 10/4-16/5, 21/5-4/6 o 6/6-29/6) :28 07:45 07:47 07:30 07:50 07:55 07:56 07:59 08:00 08:10 08: :40 09:47 09:38 09:50 09:52 09:55 09:55 10:00 10:01 10:04 10:05 d 10:15 Skoledae :38 12:40 12:42 12:15 12:45 12:50 12:51 12:54 P12:55 d 13: :45 13:47 13:50 13:55 13:56 13:59 P14:00 14:10 14:11 14:18 14:21 14:22 14:26 14:36 14: :40 14:35 14:43 14:48 14:49 14:52 P14:53 d 15: :21 15:35 15:37 15:35 15:40 15:45 15:46 15:49 15:50 16:00 16:01 16:08 16:11 16:12 16:16 16:26 16:35 For yderliere kørsel på skoledae henvises til to. For køsel på skolefridae o weekend henvises til to o rute 491. Udbudskøreplan 480 Bækmarksbro - Bøvlin - Lombor - Lemvi Skoledae 15/ / Zone Turnumre fra Holstebro an 42 Rødemølle af 06:55 42 Møbor/Holmårdvej d d 42 Broade/Tværade d d 42 Flynder skole d 07:04 42 Bøvlin brus d 07:13 09:00 42 Bøvlin Friskole d d d 43 Ramme Skole d 07:23 09:10 43 Ramme/Strøade d 07:24 09:11 43 Lombor/Efterskolen d 07:27 09:14 43 Lombor skole d 07:28 09:15 40 Rom kirke d 07:33 09:20 24 mod Holstebro af 07:50 09:45 40 Lemvi Gymnasiet d 07:38 09:25 40 Lemvi st. d 07:43 09:29 40 Lemvi st. d 09:29 40 Lemvi havn an 09:37 Kun skoledae (15/8-14/10, 24/10-21/12, 4/1-10/2, 20/2-30/3, 10/4-16/5, 21/5-4/6 o 6/6-29/6). Skoledae :40 13:10 11:41 13:11 11:51 13:21 11:52 13:22 11:55 13:25 11:56 13:26 12:01 13:31 13:55 12:06 13:36 12:10 13:40 12:10 12: :28 14:37 14:47 14:52 14:53 15:02 d 15:12 15:13 15:16 15:17 15:22 15:30 15:27 15: :10 15:11 15:25 15:26 15:29 15:30 15:35 15:40 15: :43 16:45 16:55 17:00 17:01 17:10 For yderliere forbindelser på skoledae henvises til to. På skolefridae o i weekend henvises til to o rute 491.

7 ** Midt Vest ** Bruer: FD05A\MTKS Side: 1 Kørselsdae: Man Tir Ons Tor Fre Antal dae: (200) Vonløbsliste Vonruppe 6480.VE / Udbud lokale rute Lemvi Vonløb 1 Skoledae Datype Periode VE Periode: , , , , Turophold Køreplan Type Afansdestination Ankomstdestination Turnr Start Slut Køretid Under Over Terminalophold Afstand Under Over 6491/10001.VE Bøvlin brus Rom kirke :20 06: /10001.VE Tom Rom kirke Fjaltrin 06:47 07: /10001.VE Fjaltrin Lemvi Gymnasiet :05 07: /10001.VE Lemvi Gymnasiet Bøvlin brus :45 08: /10001.VE Bøvlin brus Flynder skole :40 08: /10001.VE Flynder skole Lemvi havn :55 09: /10001.VE Lemvi st. Flynder skole :48 11: /10001.VE Flynder skole Lemvi st :05 12: /10001.VE Lemvi Gymnasiet Klinkby Skole :40 14: /10001.VE Klinkby Skole Lemvi Gymnasiet :10 14: /10001.VE Lemvi Gymnasiet Klinkby Skole :40 14: /10001.VE Klinkby Skole Lemvi st :00 15: /10001.VE Lemvi havn Thyborøn Kirke :25 16: /10001.VE Thyborøn Kirke Lemvi st. 16:25 17: /10001.VE Lemvi st. Bøvlin brus :15 18:

8 ** Midt Vest ** Bruer: FD05A\MTKS Side: 2 Kørselsdae: Man Tir Ons Tor Fre Antal dae: (57) Vonløbsliste Vonruppe 6480.VE / Udbud lokale rute Lemvi Vonløb 1 Skolefridae Datype Periode VE Periode: , , , , Turophold Køreplan Type Afansdestination Ankomstdestination Turnr Start Slut Køretid Under Over Terminalophold Afstand Under Over 6491/10001.VE Bøvlin brus Lemvi st :50 07: /10001.VE Lemvi st. Bøvlin brus :45 08: /10001.VE Bøvlin brus Lemvi havn :55 09: /10001.VE Lemvi havn Bøvlin brus :52 10: /10001.VE Bøvlin brus Lemvi st :45 12: /10001.VE Lemvi st. Bøvlin brus :40 13: /10001.VE Bøvlin brus Lemvi st :40 15: /10001.VE Lemvi st. Bøvlin brus :45 16: /10001.VE Bøvlin brus Lemvi st :35 17: /10001.VE Lemvi st. Bøvlin brus :25 18:

9 ** Midt Vest ** Bruer: FD05A\MTKS Side: 3 Kørselsdae: Man Tir Ons Tor Fre Antal dae: (200) Vonløbsliste Vonruppe 6480.VE / Udbud lokale rute Lemvi Vonløb 2 Skoledae Datype Periode VE Periode: , , , , Turophold Køreplan Type Afansdestination Ankomstdestination Turnr Start Slut Køretid Under Over Terminalophold Afstand Under Over 6480/10101.VE Bøvlin brus Rødemølle :25 06: /10101.VE Rødemølle Lemvi st :55 07: /10101.VE Lemvi st. Bøvlin brus :45 08: /10101.VE Bøvlin brus Lemvi havn :00 09: /10101.VE Lemvi havn Bøvlin brus :40 10: /10101.VE Bøvlin brus Lemvi havn :40 12: /10101.VE Lemvi st. Bøvlin brus :40 13: /10101.VE Bøvlin brus Lemvi st :10 13: /10101.VE Lemvi st. Rødemølle :45 14: /10101.VE Rødemølle Lemvi st :37 15: /10101.VE Lemvi st. Rødemølle :35 16: /10101.VE Rødemølle Bøvlin brus :45 17:

10 ** Midt Vest ** Bruer: FD05A\MTKS Side: 4 Kørselsdae: Man Tir Ons Tor Fre Antal dae: (57) Vonløbsliste Vonruppe 6480.VE / Udbud lokale rute Lemvi Vonløb 2 Skolefridae Datype Periode VE Periode: , , , , Turophold Køreplan Type Afansdestination Ankomstdestination Turnr Start Slut Køretid Under Over Terminalophold Afstand Under Over 6489/10001.VE Lemvi havn Thyborøn Kirke :15 05: /10001.VE Thyborøn Kirke Lemvi st :00 07:

11 ** Midt Vest ** Bruer: FD05A\MTKS Side: 5 Kørselsdae: Man Tir Ons Tor Fre Antal dae: (200) Vonløbsliste Vonruppe 6480.VE / Udbud lokale rute Lemvi Vonløb 3 Skoledae Datype Periode VE Periode: , , , , Turophold Køreplan Type Afansdestination Ankomstdestination Turnr Start Slut Køretid Under Over Terminalophold Afstand Under Over 6489/10001.VE Lemvi havn Thyborøn Kirke :15 05: /10001.VE Thyborøn Kirke Lemvi st :00 07: /10001.VE Lemvi st. Flynder skole :10 08: /10001.VE Flynder skole Lemvi st :10 09: /10001.VE Lemvi havn Flynder skole :00 13: /10001.VE Flynder skole Lemvi Gymnasiet :15 14: /10101.VE Lemvi Gymnasiet Bøvlin brus :40 15: /10101.VE Bøvlin brus Lemvi st :10 15: /10001.VE Lemvi st. Bøvlin brus :50 16: /10001.VE Bøvlin brus Lemvi st :40 17:

12 ** Midttrafik ** Bruernavn: FD05A\MTKSO Udskrevet den kl Side : 1 A - KONTRAKT / Kontraktrundla Vonruppe 6480.VE (Udbud lokale rute Lemvi) Udtrækskriterie : Datointerval : , Parametersæt : 1 Resulterende yldihed Dalie Tidsopdelin af samlet kørsel S&H- Vonløb Tillæstid Køre- Dae Kpl- Tillæ Hverdae incl. Lørdae Søn- o Hellidae dae kpltid min. plan Vonr.Vonl. Perio. Datype Delperiode Datype antal min min (06-14) 18-24(14-24) ,18-24 Ialt min t min i per. km *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE *6480.VE VE Transport

13 ** Midttrafik ** Bruernavn: FD05A\MTKSO Udskrevet den kl Side : 2 A - KONTRAKT / Kontraktrundla Vonruppe 6480.VE (Udbud lokale rute Lemvi) Udtrækskriterie : Datointerval : , Parametersæt : 1 Resulterende yldihed Dalie Tidsopdelin af samlet kørsel S&H- Vonløb Tillæstid Køre- Dae Kpl- Tillæ Hverdae incl. Lørdae Søn- o Hellidae dae kpltid min. plan Vonr.Vonl. Perio. Datype Delperiode Datype antal min min (06-14) 18-24(14-24) ,18-24 Ialt min t min i per. km Transport *6480.VE VE *6480.VE VE Sum Antal timer ialt Kørsel på rute : 5511 timer 26 min. Delfaktor for tillæstid : 24,92 Godkendelse : Dato : Underskrift : Køreplanophold : 0 timer 00 min. Tomkørsel : 50 timer 00 min. Delfaktor for dønfordelin : 100,56 Aftalepart : Garaekørsel : 0 timer 00 min. Kpl. timer ialt : 5561 timer 26 min. Hastihed : 21,15 km/t Kontraktiver : Køreplantimer incl. tillæstid : 6947 timer 15 min. * Vonløb o/eller køreplaner er ikke markeret med afreninsstatus

Pakke 856, Christiansfeld

Pakke 856, Christiansfeld Pakke 856, Christiansfeld Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 29. juni 201 1 Kontraktløbetid: 2 år 2 Antal vognløb / busser: 5 Primære ruter: 520, 521, 524, 525, 527 Antal køreplantimer/år:

Læs mere

Pakke 232, Sønderborg X bus

Pakke 232, Sønderborg X bus Pakke 232, Sønderborg X bus Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbetid: 8 år Antal vognløb / busser: 6 Primære ruter: 900X, 915X Antal køreplantimer/år: 13.970

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

Pakke 865, Vejle-Vejen-Billund

Pakke 865, Vejle-Vejen-Billund Pakke 865, Vejle-Vejen-Billund Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 29. juni 203 Kontraktløbetid: 4 år Antal vognløb / busser: 2 Primære ruter:, 43, 79 Antal køreplantimer/år: 6.385 Pakkecentrum:

Læs mere

Pakke 792, Blåvand. Generelle oplysninger: Krav til busser: Vognløb Primære. Minimum antal sidde- og ståpladser. Max. alder (år) Bustype (bilag 3)

Pakke 792, Blåvand. Generelle oplysninger: Krav til busser: Vognløb Primære. Minimum antal sidde- og ståpladser. Max. alder (år) Bustype (bilag 3) Pakke 792, Blåvand Generelle oplysninger: Krav til busser: Vognløb Primære nr. ruter Minimum antal sidde- og ståpladser Max. alder (år) Bustype (bilag 3) Startdato for kørsel Ver. 28..2 Pakke 792 - side

Læs mere

Pakke 612, Holsted lokal

Pakke 612, Holsted lokal Pakke 612, Holsted lokal Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 1. juli 2012 1 Kontraktløbetid: 3 år Antal vognløb / busser: 4 Primære ruter: 583, 584, 585, 586 Antal køreplantimer/år: 4.224

Læs mere

2. rettelsesblad vedr. 22. udbud af buskørsel i Silkeborg Kommune

2. rettelsesblad vedr. 22. udbud af buskørsel i Silkeborg Kommune 17. januar 2011 2. rettelsesblad vedr. 22. udbud af buskørsel i Silkeborg Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

Pakke 103, Varde-Esbjerg

Pakke 103, Varde-Esbjerg Pakke 10, Varde-Esbjerg Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 29. juni 2008 Kontraktløbetid: 8 år Antal vognløb / busser: Primær rute: 8 Antal køreplantimer/år: 11.08 Pakkecentrum: Tømning

Læs mere

Viceværtsforpligtelse: Ja, Grindsted Rutebilstation, se bilag 16. Bustype (bilag 3)

Viceværtsforpligtelse: Ja, Grindsted Rutebilstation, se bilag 16. Bustype (bilag 3) Pakke 809, Grindsted Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 29. juni 2013 1 Kontraktløbetid: 8 år 2 Antal vognløb / busser: 7 Primære ruter: 282, 372, 374, 376, 377, 381, 383 Antal køreplantimer/år:

Læs mere

Pakke 361 / Udbud 2009 - Bus Vejle:201:207:211:214:311 (R+L)

Pakke 361 / Udbud 2009 - Bus Vejle:201:207:211:214:311 (R+L) Pakke 361, Vejle Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbetid: 5 år Antal vognløb / busser: 12 Primære ruter: 701, 711, 714, 63, 68 Antal køreplantimer/år: 29.525

Læs mere

Pakke 125, Aabenraa bybusser

Pakke 125, Aabenraa bybusser Pakke, Aabenraa bybusser Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 9. juni 008 Kontraktløbetid: 8 år Antal vognløb / busser: 4 Primære ruter: Aabenraa bybusser Antal køreplantimer/år:.387 Pakkecentrum:

Læs mere

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331 Pakke 3 Ruter Strækning Timer Busser i alt Stationering Busser til overtagelse 331 Skanerborg-Oer 4.380 2 Oer 2 2 Busser til overtagelse Overtagelsen af e anførte busser sker efter bestemmelserne i e nugælene

Læs mere

Pakke 471A, Fredericia bybusser - dieselbusser

Pakke 471A, Fredericia bybusser - dieselbusser Sydtrafik,. udbud Pakke 7A, Fredericia bybusser - dieselbusser Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 7. juni 00 Kontraktløbetid: år Antal vognløb / busser: Primære linjer:,,,, 5, 6, 7,

Læs mere

Primære ruter: 17, 511, 513, 652, 653, 654, 656, 82, 96. Betaling for chaufførfaciliteter: Grindsted og Ølgod Rutebilstationer, jf. bilag 13.

Primære ruter: 17, 511, 513, 652, 653, 654, 656, 82, 96. Betaling for chaufførfaciliteter: Grindsted og Ølgod Rutebilstationer, jf. bilag 13. Pakke 308, Grindsted Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbetid: 5 år Antal vognløb / busser: 10 Primære ruter: 17, 511, 513, 652, 653, 654, 656, 82, 96 Antal køreplantimer/år:

Læs mere

Pakke 462, Vejle bybusser

Pakke 462, Vejle bybusser Sydtrafik,. udbud Pakke 6, Vejle bybusser Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 7. juni 00 Kontraktløbetid: 8 år Antal vognløb / busser: Primære linjer:,,,, 6, 9, 0,,, 86 (natbus op til

Læs mere

Udbud af lokale busruter i Lemvig Kommune. Bilag til udbudsvilkår B og T-kontraktkørsel Bind 1 ruter 1. udbud marts 2007

Udbud af lokale busruter i Lemvig Kommune. Bilag til udbudsvilkår B og T-kontraktkørsel Bind 1 ruter 1. udbud marts 2007 Udbud af lokale busruter i Lemvig Kommune Bilag til udbudsvilkår B og T-kontraktkørsel Bind 1 ruter 1. udbud marts 2007 Indholdsfortegnelse bilagsbind Lemvig Kommune Ferieplan og Kørselsdage 1.01 Faciliteter

Læs mere

Pakke 583, X Bus - Haderslev

Pakke 583, X Bus - Haderslev Pakke 583, X Bus - Haderslev Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 26. juni 20 Kontraktløbetid: 6 år Antal vognløb / busser: 1 Primære linjer: 900X Antal køreplantimer/år: 4.050 Pakkecentrum:

Læs mere

Primære ruter: 16, 26, 36, 601, 602, 604, 37, 363, 364, 366, 367. Tønder Busstation & Toftlund Busstation

Primære ruter: 16, 26, 36, 601, 602, 604, 37, 363, 364, 366, 367. Tønder Busstation & Toftlund Busstation Pakke 542, Tønder Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 2. juni 2011 1 Kontraktløbetid: 4 år Antal vognløb / busser: 15 Primære ruter: 1, 2, 3, 01, 02, 04, 37, 33, 34, 3, 37 Antal køreplantimer/år:

Læs mere

Primære ruter: 16, 26, 36, 601, 602, 604, 37, 363, 364, 366, 367. Tønder Busstation & Toftlund Busstation

Primære ruter: 16, 26, 36, 601, 602, 604, 37, 363, 364, 366, 367. Tønder Busstation & Toftlund Busstation Pakke 542, Tønder Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 2. juni 20 Kontraktløbetid: 4 år Antal vognløb / busser: 5 Primære ruter:, 2, 3, 0, 02, 04, 37, 33, 34, 3, 37 Antal køreplantimer/år:

Læs mere

Pakke 232, Sønderborg X bus

Pakke 232, Sønderborg X bus Pakke 232, Sønderborg X bus Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbetid: 8 år Antal vognløb / busser: 6 Primære ruter: 900X, 95X Antal køreplantimer/år: 3.824 Pakkecentrum:

Læs mere

Trapeze-eksportfiler for pakke 2 er opdateret med tilføjelse af eksportfiler for rute 270 og 294.

Trapeze-eksportfiler for pakke 2 er opdateret med tilføjelse af eksportfiler for rute 270 og 294. 4. rettelsesblad vedrørende 37. udbud A GENERELLE SPØRGSMÅL/RETTELSER Spørgsmål / Fejl Svar / 1 Ændret køreplansum i pakke 2 Opdatering af pakkebeskrivelser Pakkebeskrivelsen for pakke 2 er opdateret med

Læs mere

Pakke 322, Tinglev regional

Pakke 322, Tinglev regional Pakke 322, Tinglev regional Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbetid: 2 Antal vognløb / busser: 1 Primære ruter: 16 Antal køreplantimer/år: 1.725 Pakkecentrum:

Læs mere

Pakke 612, Holsted lokal

Pakke 612, Holsted lokal Pakke 612, Holsted lokal Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 1. juli 2012 1 Kontraktløbetid: 3 år Antal vognløb / busser: 4 Primære ruter: 583, 584, 585, 586 Antal køreplantimer/år: 4.471

Læs mere

Pakke 108, Grindsted regional

Pakke 108, Grindsted regional Pakke 08, Grindsted regional Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 29. juni 2008 Kontraktløbetid: 6 år Antal vognløb / busser: 3 Primære ruter: 82, 96 Antal køreplantimer/år: 3.569 Pakkecentrum:

Læs mere

Pakke 864 / Udbud 2013 - Bus Vejle:204:207:210:211:212:214:216:217 (R+L)

Pakke 864 / Udbud 2013 - Bus Vejle:204:207:210:211:212:214:216:217 (R+L) Pakke 864, Vejle Mellembys Ruter Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 29. juni 203 Kontraktløbetid: 8 år 2 Antal vognløb / busser: 7 Primære ruter: 204, 207, 208, 20, 2, 22, 24, 26, 27,

Læs mere

35. udbud. Lufthavnsrute Aarhus-Billund 2012. Pakkebeskrivelse

35. udbud. Lufthavnsrute Aarhus-Billund 2012. Pakkebeskrivelse 35. ubu Lufthavnsrute Aarhus-Billun 2012 Pakkebeskrivelse Inholsfortegnelse: Pakken generelt 3 Rutekort 4 Køreplaner 5 Vognløb 17 Kontraktgrunlag 74 Oplysninger om personaleforhol 77 Mittrafiks 35. ubu

Læs mere

Pakke 795, Esbjerg Billund

Pakke 795, Esbjerg Billund Pakke 795, Esbjerg Billund Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 30. juni 013 Kontraktløbetid: 8 år 1 Antal vognløb / busser: 3 Primære ruter: 144, 44 Antal køreplantimer/år: 14.579 Pakkecentrum:

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Pakke 613, Rødding lokal

Pakke 613, Rødding lokal Pakke 63, Rødding lokal Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart:. juli 202 Kontraktløbetid: 3 år Antal vognløb / busser: 7 Primære ruter: 56, 562, 563, 564, 565, 566, 567 Antal køreplantimer/år:

Læs mere

Standarder og krav til udbud af buskørsel - vedtaget af Midttrafiks bestyrelse

Standarder og krav til udbud af buskørsel - vedtaget af Midttrafiks bestyrelse Affald og Trafik Sagsbehandler: Allan Lyng Hansen Sagsnr. 13.05.16-Ø00-2-16 Dato:2.6.2016 Standarder og krav til udbud af buskørsel - vedtaget af Midttrafiks bestyrelse Midttrafik har en række standarder

Læs mere

Pakkebeskrivelser til 38. udbud. 26. februar 2014 PAK KEBESKRIV ELSER. midttrafik.dk

Pakkebeskrivelser til 38. udbud. 26. februar 2014 PAK KEBESKRIV ELSER. midttrafik.dk Pakkebeskrivelser til 38. udbud 26. februar 2014 PAK KEBESKRIV ELSER midttrafik.dk Indholdsfortegnelse: Generelt om pakkebeskrivelserne 3 Pakke 1 4 Rutekort 5 Køreplaner 7 Vognløb 10 Opgørelse af køreplantimer

Læs mere

Pakke 234, Nordals lokal

Pakke 234, Nordals lokal Pakke 234, Nordals lokal Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbetid: 2 år eller 8 år Antal vognløb / busser: 4 Primære ruter: 114, 131, 133 Antal køreplantimer/år:

Læs mere

Pakke 16. Busser i alt. 925X Aarhus-Tirstrup Aarhus 6 6

Pakke 16. Busser i alt. 925X Aarhus-Tirstrup Aarhus 6 6 Pakke 16 Ruter Strækning Timer Busser i alt Stationering Busser til overtagelse 925X Aarhus-Tirstrup 8.900 6 Aarhus 6 6 123 Aarhus-Røne-Ebeltoft 1.025 Sum 9.925 Køreplan, vognløb og kontraktgrunlag Der

Læs mere

Pakke 613, Rødding lokal

Pakke 613, Rødding lokal Pakke 613, Rødding lokal Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 1. juli 2012 1 Kontraktløbetid: 3 år Antal vognløb / busser: 8 Primære ruter: 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 Antal

Læs mere

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt 29. juni 2012 3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud 2010/S 58-0865 Udbud af skolekørsel i Skive Kommune. 22. april 2010.

Spørgsmål og svar til EU-udbud 2010/S 58-0865 Udbud af skolekørsel i Skive Kommune. 22. april 2010. Spørgsmål og svar til EU-udbud 2010/S 58-0865 Udbud af skolekørsel i Skive Kommune. 22. april 2010. SPØRGSMÅL 1. Vedr. Tilbudsblanket (pakke 1-8): Man skal angive en års pris og en timepris, hvad hvis

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

Borgerne i Tybjerg-området kan køres til og fra Borgerservice i Fensmark. Dette selvom Fensmark er beliggende inden for bykernen.

Borgerne i Tybjerg-området kan køres til og fra Borgerservice i Fensmark. Dette selvom Fensmark er beliggende inden for bykernen. Udbud efter forhandling: T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar

Læs mere

Pakke 231, Sønderborg regional

Pakke 231, Sønderborg regional Pakke 231, Sønderborg regional Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbetid: 8 år Antal vognløb / busser: 4 Primær rute: 30, 31 Antal køreplantimer/år: 14.196 Pakkecentrum:

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Greve Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010

Greve Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010 Greve Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 1 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Onsdag d. 5. december 2012 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 2 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Dagsorden:

Læs mere

[Incitamenskontrakter]

[Incitamenskontrakter] Ansøgning til passager-puljen [Incitamenskontrakter] RESUMÉ FynBus ønsker at iværksætte et 2-årigt projekt om indgåelse af incitamentskontrakter for bybuskørsel i Odense samt i Svendborg. Hvis projektet

Læs mere

HUR 955 3.793 3.972 9 106 2.006,0. Trafikselskaberne i alt 2.887 8.626 2.988 130 22 4.439,5

HUR 955 3.793 3.972 9 106 2.006,0. Trafikselskaberne i alt 2.887 8.626 2.988 130 22 4.439,5 Regnskab 2005, ekskl. handicapkørsel Antal Antal køre- Køreplan- Entrepre- Busser pr. Samlede drifts- plantimer timer pr. nører entrepre- udgifter, busser 1.000 bus nør mill. kr. 6) Vestsjællands Trafikselskab

Læs mere

Pakke 772, Fredericia bybusser

Pakke 772, Fredericia bybusser Sydtrafik, Pakke 77, Fredericia bybusser Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 0. juni 0 Kontraktløbetid: 8 år Antal vognløb / busser: Primære ruter: Bybuslinjerne,,, 4, 5 og 6 Antal køreplantimer/år:

Læs mere

ANNONCERING. Leasing af el-biler

ANNONCERING. Leasing af el-biler ANNONCERING Leasing af el-biler Konkurrencebetingelser 07.08.2012 Leasing af el-biler Konkurrencebetingelser 1 1. Generel information... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 1.2 Overordnet tidsplan... 3 1.3 Udbyder...

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

Spørgsmål/svar er opdateret den 8. april 2016.

Spørgsmål/svar er opdateret den 8. april 2016. Version 1.0 LEMVIG KOMMUNES 1. UDBUD AF SPECIALKØRSEL SPØRGSMÅL/SVAR TIL UDBUDSMATERIALET Spørgsmål/svar er opdateret den 8. april 2016. Nr. Spørgsmål Svar Besvarelsesdato 1. Er Lemvig Kommunes 1. udbud

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Vemb - Lemvig - Thyborøn: 10/12 2017 - 8/12 2018 (Midtjyske Jernbaner)

Vemb - Lemvig - Thyborøn: 10/12 2017 - 8/12 2018 (Midtjyske Jernbaner) Composedato: 08.11.2017 Kl. 08.39 93 Vemb - Lemvig - Thyborøn (tog) 10/12 2017-8/12 2018 Zone Turnummer Tog 92 fra Holstebro an... 07.06 07.54... Tog 92 fra Ringkøbing an... 07.04 07.57... 444 Vemb (tog)

Læs mere

Bybusser: Primært nej. I nogle tilfælde er det dog muligt. Landevejsbusser: Nej X-busser: Nej

Bybusser: Primært nej. I nogle tilfælde er det dog muligt. Landevejsbusser: Nej X-busser: Nej 1: Vedrørende manuelle kørestole NT Midttrafik Sydtrafik BAT Movia FynBus A: Kan en person i en manuel kørestol komme med bussen ved egen hjælp (uden assistance fra hjælper eller chauffør)? Ja, hvis kunden

Læs mere

Visiteret kørsel til læge og speciallæge

Visiteret kørsel til læge og speciallæge Visiteret kørsel til læge og speciallæge Visiteret kørsel Hvis du er pensionist og har nedsat funktionsniveau, kan du have ret til visiteret kørsel fra din bopæl eller dit faste opholdssted til læge og

Læs mere

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter.

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter. 6. Udbud Spørgsmål og svar - Spørgsmål 1-3 offentliggjort d. 07.11.2011 - Spørgsmål 4-16 offentliggjort d. 21.11.2011 - Spørgsmål 17-28 offentliggjort d. 30.11.2011 Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvilket kilometertal

Læs mere

København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010

København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010 København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

HARMONISERING AF MIDTTRAFIKS A-KONTRAKTER

HARMONISERING AF MIDTTRAFIKS A-KONTRAKTER 19-06-2014 Harmonisering af Midttrafiks kontrakter 1 HARMONISERING AF MIDTTRAFIKS A-KONTRAKTER Torsdag d. 19. juni 2014 19-06-2014 Harmonisering af Midttrafiks kontrakter 2 AGENDA Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 11. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 11. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 11. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

Pakke Kjellerup 1 Sum

Pakke Kjellerup 1 Sum Pakke 17 Ruter Strækning Timer Busser i alt Stationering Busser til overtagelse 60 60N 751 805 720+ 721 Viborg-Kjellerup-Silkeborg (natbus) Viborg-Taprup Kjellerup-Ans Uannelsessteer i Viborg 8.043 4 Silkeborg

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2011.0147: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I (DI) for Torkilstrup Bus A/S (advokat Jesper Hollegaard) Sagen

Læs mere

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter Juni 2014 UDBU DSBETING ELSER midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsvilkår... 7 Væsentlige

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af betalingsparkering ved Odense Universitetshospital og. Svendborg sygehus

Spørgsmål og svar. Udbud af betalingsparkering ved Odense Universitetshospital og. Svendborg sygehus Udbud af betalingsparkering ved Odense Universitetshospital og Svendborg sygehus Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Regional/Lokalbus: 513 - Vejle, Tørring & Gyldig: 7 August 2017

Regional/Lokalbus: 513 - Vejle, Tørring & Gyldig: 7 August 2017 Composedato: 28.09.2017 Kl. 08.56 513 Vejle - Tørring 7/8 2017-30/6 2018 Zone Turnummer 301 520 Vejle Trafikcenter af 07.35 520 Moldevej v Islandsvej (Ve d d 520 Viborgvej/Niels Finsensve d 07.41 520 Viborgvej/Kirkebyvej

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2012-0367. Klageren: 2400 København NV. Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2012-0367. Klageren: 2400 København NV. Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0367 Klageren: Indklagede: XX 2400 København NV Movia Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner.

Læs mere

Vemb - Lemvig - Thyborøn: 5/2 2018 - 8/12 2018 (Midtjyske Jernbaner) "Opdateret"

Vemb - Lemvig - Thyborøn: 5/2 2018 - 8/12 2018 (Midtjyske Jernbaner) "Opdateret" Composedato: 01.02.2018 Kl. 13.05 93 Vemb - Lemvig - Thyborøn (tog) 10/12 2017-8/12 2018 Turnummer Tog 92 fra Holstebro an... 07.06 07.54... Tog 92 fra Ringkøbing an... 07.04 07.57... Vemb (tog) d... 07.08

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere

Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår.

Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår. Punkt 25. Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår. 2013-47974. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at 9 tilladelser til taxikørsel tildeles efter

Læs mere

20. august 2010 EM 2010/28. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat

20. august 2010 EM 2010/28. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat 20. august 2010 EM 2010/28 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Tilkaldevagtordning i forbindelse med fri bil, afskrivning på licensandele, omdannelse

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt 26. april 2016 J.nr. 15-1434179 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 8. december 2015 blev der i sag 306 2015-4061 AA mod Ejendomsmægler Anne-Marie Eybye [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 31. marts 2015 har AA indbragt ejendomsmægler Anne-Marie

Læs mere

TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydækkende Drift VINTERTJENESTE TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) DATO: 01.07.2016 Indholdsfortegnelse 1. ALMENT... 3 2. OPTIONER... 4 3.

Læs mere

Buskørsel i Herning Kommune

Buskørsel i Herning Kommune 7. udbud Buskørsel i Herning Kommune Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

Københavns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2009- April 2009

Københavns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2009- April 2009 Københavns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 231, 2010

Selskabsmeddelelse nr. 231, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 231, 2010 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 5. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 22. december

Læs mere

Skabelon. Ansøgning vedrørende Delaftale nr. [ ]

Skabelon. Ansøgning vedrørende Delaftale nr. [ ] Skabelon til brug for prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende konsulentassistance for anskaffelse af nyt sagsbehandlingssystem, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal

Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbeti: 8 år Antal vognløb / busser: 30 Primære linjer/ruter: Esbjerg bybusser: 1,

Læs mere

TRAFIKPLAN 2013 MED FOKUS PÅ BORGERINDDRAGELSE

TRAFIKPLAN 2013 MED FOKUS PÅ BORGERINDDRAGELSE TRAFIKPLAN 2013 MED FOKUS PÅ BORGERINDDRAGELSE DET VIL JEG SNAKKE OM Trafikplan 2013 Proces Indhold Borgerinddragelse Hvad gjorde vi? Hvad svarede borgerne? Hvad brugte vi det til? HVORFOR EN TRAFIKPLAN?

Læs mere

Pakke 462, Vejle bybusser

Pakke 462, Vejle bybusser Pakke 46, Vejle bybusser Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 7. juni 00 Kontraktløbetid: 8 år Antal vognløb / busser: Primære linjer:,,, 4, 6, 9, 0,,, 86 (natbus op til jul) Antal køreplantimer/år:

Læs mere

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012 27. udbud Struer Kommune Tilbudsåbning januar 2012 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 8 1. Udbudsmaterialet 9 2. Retsgrundlaget 9 3. Hvem kan byde

Læs mere

Pakke 685, Kongeå-Midtland regional

Pakke 685, Kongeå-Midtland regional Pakke 685, Kongeå-Midtland regional Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart:. juli 0 Kontraktløbetid: 8 år Antal vognløb / busser: 9 Primære ruter: 46, 38, 77 Antal køreplantimer/år: 0.985

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Bilag 1: Kravspecifikation

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Bilag 1: Kravspecifikation Udbud - kørsel med affaldscontainere Bilag 1: Kravspecifikation Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD Kontrol: PJH, EP Version: 1.3 Godkendt af: MEL side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler)

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler) Skatteministeriet J. nr. 16-0048101 Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler) 1 I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0189. 2650 Hvidovre. Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0189. 2650 Hvidovre. Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0189 Klageren: XX på vegne YY 2650 Hvidovre Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik

Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik Nedenstående er servicekrav, der sammen med øvrige udbudsbetingelser, indarbejdes i udbuddet gennem Midttrafik A. Kommunikation

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_spence 18/03/2011- ID:2011-039712 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

5. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt

5. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt 11. juli 2012 5. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

7. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt

7. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt 23. juli 2012 7. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for konkurrenceudsættelse af facilitering af opgaver forbundet med gennemførsel

Læs mere

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren)

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) Aftale om Sundhedssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

13. Eventuelt... 38 14. Status vedr. fysisk planlægning... 38 15. Realisering af rammebesparelser på fremmede lejemål... 39 16. Udbud af rammeaftale

13. Eventuelt... 38 14. Status vedr. fysisk planlægning... 38 15. Realisering af rammebesparelser på fremmede lejemål... 39 16. Udbud af rammeaftale 13. Eventuelt.... 38 14. Status vedr. fysisk planlægning.... 38 15. Realisering af rammebesparelser på fremmede lejemål.... 39 16. Udbud af rammeaftale for leasing.... 40 Referat AALBORG BYRÅD Tid Mødet

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD Indhold 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 2 2 UDFYLDELSE AF ESPD SOM TILBUDSGIVER... 2 2.1 START... 2 2.2 PROCEDURE... 4 2.3 UDELUKKELSE... 7 2.4 UDVÆLGELSE... 11 2.5 AFSLUT... 12 Side 1 af 14 1 Indledende

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune FynBus 29. april 2013-1 - PLAN SAZ/SJ Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune Indledning Dette notat beskriver FynBus forslag til justeringer i Svendborg

Læs mere