VVS-BRANCHENS FAGLÆRERUDDANNELSE. Herningsholm Erhvervsskole - Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVS-BRANCHENS FAGLÆRERUDDANNELSE. Herningsholm Erhvervsskole - Herning"

Transkript

1 VVS-BRANCHENS FAGLÆRERUDDANNELSE 2013 Uge juni 2013 Herningsholm Erhvervsskole - Herning

2 Vvs-branchens faglæreruddannelse Velkommen til vvs-branchens læreruddannelsesuge i dagene den juni 2013 på Herningsholm Erhvervsskole. Det faglige udvalg har fornøjelsen at præsentere et alsidigt program, der vil bibringe alle deltagere inspiration og ideer til tilrettelægningen af det daglige undervisningsarbejde, primært på det faglige område. Programmet er planlagt, så der bliver taget hensyn til evalueringerne fra sidste års uge 26. Årets program byder på debat om energi i fremtiden. Vi vil bl.a. diskutere fremtidens energipolitik og dennes betydning for Vvs-energiuddannelsen. Første dag handler om energioptimering af nybyggeri. Dagen starter med et spændende oplæg af Carsten Kronborg fra Region Midtjylland, der er byggechef på Gødstrup Sygehus, et byggeri til 3,15 mia. kr., som vil overholde 2020 rammen på energiområdet. Herefter holder Henrik Poulsen,teknisk konsulent i TEKNIQ, oplæg om energirenovering i vvs-branchen. Eftermiddagen vil byde på oplæg fra Brøndum, hvor kravene til energioptimering samt opfyldelsen af disse i forbindelse med opføring af Boxen vil blive gennemgået. Dagen afsluttes med besøg og rundvisning i Boxen og efterfølgende grillarrangement. Dag nummer to vil stå i faglighedens tegn med en række workshops, hvor du har mulighed for at vælge netop det emne/område, der har din interesse eller hvor du måske vil benytte lejligheden til at søge inspiration fra andre faglige områder. Det er naturligvis primært Herningsholm Erhvervsskoles egne lærere, der forestår undervisningen på disse workshops men som noget nyt har vi inddraget fabrikanterne i selve undervisningen. I år har vi som noget nyt valgt, at fabrikantudstillingen skal gennemføres som en række korte workshops af en halv times varighed. Også her kan du vælge workshop ud fra dine interesser eller eventuelt søge inspiration fra helt andre områder af branchen. Den mere sociale del af fabrikantudstillingen vil naturligvis ikke blive glemt du vil derfor stadig kunne mødes til en uformel sludder med dine kolleger. Den sidste dag vil bære præg af oplæg og diskussion om fremtiden både omkring praktikcentre, EUX og Vvs-energiuddannelsen i almindelighed. Når alt dette er sagt, så er der jo naturligvis også både grillaften og festmiddag, hvor det kammeratlige selskab og det faglige netværk vil være i højsædet. Da skolehjemmet desværre ikke kan huse os alle, vil det være nødvendigt, at overnatningen for nogle sker på Hotel Eyde. Vi glæder os meget til at byde jer velkommen til uge 26 og ser frem til 3 udbytterige dage i Vvs-energiuddannelsens navn. Vvs-branchens faglæreruddannelse 2013 Side 2

3 Gødstrup Sygehus DNV-Gødstrup er det første nybyggede akuthospital på bar mark, som designes til at kunne håndtere akutbetjeningen i et stort område. Visionen er, at DNV-Gødstrup er patientens hospital, effektivt, konkurrencedygtigt og kvalitetsbevidst med fokus på trivsel. Fakta om byggeriet: Anlægsøkonomi: 3,15 mia. kr. Fremtidig aktivitet: Patientgrundlag: personer Samlet areal: Ca m² Vi har inviteret Carsten Kronborg fra Region Midtjylland, der er projektchef på byggeriet til at fortælle om, hvordan man gennemfører energioptimering af et så stort projekt. Oplægsholder: Carsten Kronborg, Region Midtjylland Gennemføres: 25. juni kl Energirenovering i vvs-branchen Et af regeringens målsætninger er en øget energirenovering i den eksisterende bygningsmasse, men det kræver, at tilbagebetalingstiden ligger inden for den investeringshorisont, som den enkelte bygningsejer har. Det er tilbagebetalingstiden, der driver efterspørgslen efter energirenoveringer. Og uden efterspørgsel intet marked. Tiltag på de tekniske installationer har ofte korte tilbagebetalingstider og medfører forbedret komfort. Men hvor er det vi kan energioptimere vores installationer, og er det altid energibesparelsen vi går efter? Energi optimering er både reduktion af energi og reduktion af omkostninger pr. energienhed. Få svarene på, hvordan brugsvands- og varmeinstallationer optimeres. Oplægsholder: Henrik Poulsen,teknisk konsulent i TEKNIQ Gennemføres 25 juni kl Jyske Bank BOXEN Jyske Bank BOXEN er Danmarks første indendørs multifleksible hal af sin art. Med en tilskuerkapacitet på op til er arenaen designet til en bred vifte af forskellige arrangementer. Dertil indeholder Jyske Bank BOXEN en lang række service- og VIP-faciliteter, der gør arenaen i stand til at huse nationale og internationale oplevelser med fokus på sport, koncerter, shows og events. Torben Jepsen fra Brøndum vil gennemgå kravene til energioptimering samt opfyldelsen af disse i forbindelse med opføring af BOXEN. Oplægsholder: Torben Jepsen, Brøndum Gennemføres: 25. juni kl Vvs-branchens faglæreruddannelse 2013 Side 3

4 Workshops Rentabel energioptimering. Kan det svare sig? Få svarene og de gode argumenter, når vi i vvs-branchen foreslår energirenoveringer af varmesystemer og brugsvandsanlæg. Nogle af vores nyttige værktøjer vil være Standardværdikataloget for energibesparelser, BR10 definition af rentable renoveringer og webbaserede hjælpemidler. Oplægsholder: Torben Ahlborn, Isover Saint-Gobain samt Kenneth Lauridsen og Jan Nielsen, Herningsholm Erhvervsskole Gennemføres: 26. juni kl og kl Motivation og trivsel Er motivation og trivsel noget, eleverne har med hjemmefra, eller er det noget, vi kan skabe eller dræbe? Efter fælles oplæg vil der være rundering i miniworkshops med konkrete eksempler på utraditionelle former for opgaver og aktiviteter med anvendelse af metoder fra de nyeste kommunikationsteknologier til helt lavpraktiske løsninger. Oplægsholdere: Jacob Næsby Andreasen og uddannelsesleder Peter S. Nielsen, Herningsholm Erhvervsskole Gennemføres: 26. juni kl og kl Sikker vand På denne workshop tages der udgangspunkt i det nye efteruddannelseskursus Tjek på vandinstallationer. På workshoppen får du blandt andet mulighed for at lære om de 2 normer, som er gældende inden for vandinstallationer, nemlig DS 439 og DS/EN 1717, og du får også noget at vide om: Hvordan der skal sikres mod tilbagestrømning i vandinstallationer Hvordan forekomst af legionellabakterier forebygges Hvordan korrosion i vandinstallationen forebygges Hvordan der må og kan foretages reparation af eksisterende installationer Oplægsholdere: Karsten Skipper-Jørgensen, Construction College Aalborg Gennemføres: 26. juni kl og kl Dimensionering af vandinstallationer På denne workshop vil vi med udgangspunkt i det nye AMU-kursus beskæftige os med fuldstændig beregning af vandinstallationer. På workshoppen vil vi på baggrund af tegninger af et givent byggeri og under hensynstagen til myndighedsregler prøve at planlægge en ny vandinstallation fra bunden - manuelt og ved brug af IT-værktøjer. Efterfølgende vil vi dimensionere vandinstallationen ved fuldstændig beregning. Oplægsholder: John Mørch, Construction College Aalborg Gennemføres: 26. juni kl Vvs-branchens faglæreruddannelse 2013 Side 4

5 Sikkert tag Der er fuld fart på opsætningen af energianlæg på tage i alle landets villakvarterer. Investeringen er for mange husejere en god forretning - men hvis taget får en skade, kan det blive dyrt. Husforsikringen dækker nemlig ikke skader efter for tunge solanlæg. Desværre har mange af virksomhederne/montørerne manglende viden om, hvilke normer og standarder der er gældende for opsætning af anlæg på taget - mange glemmer at tjekke, om taget reelt kan bære et solcelleanlæg, og om de monteringsbeslag, der anvendes, følger normerne for fastgørelse. En af de tagskader, som ejerne af disse energianlæg risikerer, er, at taget ikke kan bære det anlæg, der bliver sat op, hvilket kan betyde, at taget sætter sig eller ligefrem styrter sammen på grund af vægten, og den skade er ikke dækket af husforsikringen. På workshoppen vil vi se på, hvilke metoder der overholder alment teknisk fælleseje, således at de anlæg, der monteres på taget, ikke ødelægger konstruktionen, og at forsikringen dækker såvel anlægget som bygningen. Oplægsholder: Søren Christensen, Tagakademiet, Construction College Aalborg Gennemføres: 26. juni kl Gråt spildevand/regnvandsopsamling Hvordan tænker du regnvand og gråt spildevand ind i dit byggeri? Både som ressource og til afledning af overskud? Emner som: Selvforsyning af vand ved regnvand og genbrug af gråt spildevand, Beregning af nedsivning, Gør vandet til din nye guldmønt og Kan regnvand drikkes? vil blive gennemgået på denne workshop. Oplægsholder: Arne Mayoh Moreno, Regnvandsspecialisten Gennemføres: 26. juni kl Inddækning af Velux-vinduer I forbindelse med det netop afholdte faglærerkursus i Aalborg fik vi afdækket et behov for en faglig opdatering inden for området inddækning af Velux vinduer. Vi har derfor i samarbejde med Velux og VMZinc sammensat en workshop med fokus på netop dette. Oplægsholdere: Ralf Jensen fra VMZinc samt Anders Østergaard og Jesper Misfelt, Herningsholm Erhvervsskole Gennemføres: 26. juni kl EUX Vvs-branchen har fået en ny uddannelse nemlig EUX-vvs- og energispecialist. Uddannelsen er for fagligt dygtige og ambitiøse unge, som har mod på at tage to uddannelser på samme tid - en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Uddannelsen kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag. Med et EUX-bevis i hånden får eleverne både et svendebrev som Vvs- og energispecialist og et eux-bevis, som fx giver direkte adgang til at søge ind på en videregående uddannelse. Oplægsholder: Henrik Bertelsen, EVU Gennemføres: 27. juni Vvs-branchens faglæreruddannelse 2013 Side 5

6 Praktikcentre Som en del af Finanslovsaftalen er det besluttet, at der skal oprettes praktikcentre på erhvervsskolerne. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever, der ikke kan få en hel praktikplads i en virksomhed (uddannelsesaftale) ved at sammensætte et helt forløb bestående af praktikuddannelse i virksomheder og praktikuddannelse på centret (skoleaftale). Oplægsholdere: John Egebjerg, direktør, Herningsholm Erhvervsskole samt Jesper Østrup, direktør, Roskilde Tekniske Skole og René Bugge Bertramsen, sekretariatschef, EVU Gennemføres: 27. juni kl Vvs-energiuddannelsen i fremtiden Vi vil her komme med et bud på, hvordan Vvs-energiuddannelsen kommer til at se ud i fremtiden både på erhvervsuddannelses- og på AMU-niveau. Oplægsholder: Henrik Bertelsen, EVU Tidspunkt: 27. juni kl Vvs-branchens faglæreruddannelse 2013 Side 6

7 Praktiske informationer Der er reserveret enkeltværelser til alle enten på Herningsholm Skolehjem eller på Hotel Eyde. Pris Prisen for undervisning, mad og drikke samt kulturelt arrangement er fastsat til kr. pr. dag, og prisen for overnatning er 765 kr. pr. nat. Tilmelding Tilmeld dig online på Tilmelding skal ske senest den 24. maj Husk også at tilmelde dig overnatning på de aktuelle dage. Nærmere information I starten af juni måned vil vi fremsende detaljeret program og deltagerlister, start- og sluttidspunkter samt relevante adresser og telefonnumre. Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til EVU på tlf , Pernille M. Christensen, mail: Vvs-branchens faglæreruddannelse 2013 Side 7

8 Program for uge 26 Tirsdag den 25. juni 2013 Kl Ankomst, kaffe og rundstykker Kl Frokost Kl Velkomst v/john Egebjerg Kl Gødstrup Sygehus KL Energirenovering i vvs-branchen Kl Brøndum, om kravene til energioptimering ved byggeriet af Boxen Kl Rundtur i Boxen Kl Grillaften Onsdag den 26. juni 2013 kl Klassens time Sikker vand Motivation Kl Rentabel energioptimering (BR10/DS418) Sikkert tag Dimensionering af vandinstallationer KL Frokost Sikker vand Motivation Kl Rentabel energioptimering (BR10/DS418) Inddækning af Velux-vinduer Gråt spildevand/regnvandsopsamling Kl Fabrikantworkshops Kl Festmiddag Torsdag den 27. juni 2013 Kl Klassens time Kl EUX Kl Praktikcentre krav, ønsker og udfordringer Kl Vvs-energiuddannelsen i fremtiden (incl. AMU) Kl Afrunding og nyt fra EVU Vvs-branchens faglæreruddannelse 2013 Side 8

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indhold og Formål...3 Nuværende og

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

El-nyhedsbrev - september 2014

El-nyhedsbrev - september 2014 El-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen knoklet løs med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015

VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015 iobrændselcirkulationspumperenerg XpertengrundmodulVådrumoginstalla ionerdriftogvedligeholdaftilbagestrømn gssikringerfgaskursussagkyndigkurs silovpligtigeeftersynafkranenergiexper entrin2industrihygiejnekursusfordrifta

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder

Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder Vvs-energiuddannelsen Information til virksomheder Vvs-energiuddannelsen Vvs-energiuddannelsen Den 1. august 2015 får vvs-branchen en ny vvs-energiuddannelse. De nye lærlinge veksler lige som hidtil mellem

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev!

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Juni 2010 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Tiden nærmer sig, hvor mange går på sommerferie, og det gør vi også snart i Danske Risikorådgivere.

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens. Ihærdig, ung virksomhed mærker ikke krisen - Dansk Gasteknik har fundet sin niche

Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens. Ihærdig, ung virksomhed mærker ikke krisen - Dansk Gasteknik har fundet sin niche 1. årgang. nr. 1. Lørdag 26. februar 2011 www.horsens-erhverv.dk ErhvervH rsens Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens Northern Greens indtager Europa - I starten handlede det om mange

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

Selskaber sletter miljøtillæg Side 3 EKSTRA SPRØJTEN. Ny uddannelse for autolakererne Side 10. Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22

Selskaber sletter miljøtillæg Side 3 EKSTRA SPRØJTEN. Ny uddannelse for autolakererne Side 10. Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22 EKSTRA SPRØJTEN 42. UDGAVE Marts 2015 EKSTRA SPRØJTEN Lær at opgøre skaderne korrekt Side 16 Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22 Manglende efterlevelse af lakvejledningen Side 3 Codan kom

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere