Juni Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13"

Transkript

1 Juni ÅRGANG Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11 Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side Fuldt blus på Torveparken 50-års jubilæum Mere side 2

2 Torveparken 50 år Sol, regn og 50 års jubilæum 360 beboere deltog i festligholdelsen af 50 året for de første indflytninger i Torveparken. Vejret var med arrangørerne - sådan da. Foto: Kaj Bonne Mortensen

3 Det blev en ganske festlig lørdag 12. maj 2007, da beboerne markerede 50-året for de første indflytninger i Torveparken, der ligger blandt andet på Åstedvej i Mørkhøj. Og selv om regnen væltede ned under festen om aftenen, var stemningen blandt de 360 deltagere i top. Festen blev holdt i et stort telt, hvor der både var plads til spisning, god stemning og dans til midnat. Der var korte taler ved blandt andre borgmester Karin Søjberg Holst og boligselskabets formand Ryno Scheil. Jubilæet sluttede med et festfyrværkeri. Heldigvis var vejret med os om eftermiddagen, hvor der var god underholdning ved Torvegårdens Gøglere. Store og små kunne forlyste sig blandt andet med ture i hoppeborg og rutchebane. Der var også mulighed for at købe pølser med brød til en femmer samt vand og øl til rimelige priser. Der kunne måske godt have været lidt flere deltagere om eftermiddagen, men dem, som dukkede op, fik en god oplevelse og et hyggeligt samvær, fortæller Steen Pedersen, der er nyvalgt formand for afdelingsbestyrelsen i Torveparken. Men allerede dag før fredag 11. maj startede festlighederne, idet afdelingsbestyrelsen havde indbudt de 53 beboere, som havde boet i Torveparken i alle 50 år, til en sammenkomst. Stort set alle af 50-års boligjubilarerne var mødt frem. Det var ganske hyggeligt at høre om Torveparken i tidligere tider, siger Steen Pedersen, som selv har boet i Torveparken i 16 år. Torveparken kan bryste sig af, at have en af de ældste idrætsklubber inden for Arbejdernes Boligselskab. Foldboldklubben blev stiftet fire år efter de første indflytninger, så den bliver 50 år i Men det er en anden historie, som Boligbladet vender tilbage til. Se præsentationen anno 1957 side 4. 3

4 Torveparken 50 år Præsentation af Torveparken anno 1957 Det var kun ejendomsfunktionærerne, der måtte bore i betonvæggene, og udgifterne til fastgørelserne i betonen androg cirka 40 øre pr. stk. Allerede den gang blev beboerne opfordret til at lufte ud i deres bolig. Og så måtte man ikke lufte sengetøj udendørs til længere end kl selvom der i stor udstrækning (er) anvendt færdigstøbte, tørre væg-og tagelementer, og fugtproblemet formentlig er mindre her end i almindelige murede huse, bliver beboerne opfordret til ikke at tørre tøj indendøre, åbne vinduer og døre 5-6 gange om dagen for at få gennemtræk i 5 minutter, dog uden at afkøle væggene. Og så skulle køkkendøren holdes lukket, når der blev lavet mad. Døren bør først åbnes, når køkkenet er godt udluftet. Så allerede den gang kendte man til problemer med fugt i lejlighederne. Torveparken er opført efter et andet system end almindelig anvendt, og er et af de nyeste forsøg på at industrialisere boligbyggeriet, et skridt på vejen til de fuldstændigt fabriksfremstillede lejligheder. Ved denne nye byggemetode er det traditionelle murerarbejde anvendt i begrænset omfang. Da de boligsøgende, som i 1957 var så heldige at få en af de 336 boliger i Torveparken i Arbejdernes Boligselskab, fik de samtidig en omhyggelig historisk redegørelse for dannelsen af Arbejdernes Boligselskab i 1944 samt en meget detaljeret beskrivelse af den nye bolig, hvad enten den lå i et af rækkehusene eller i en af etageejendommene. Og det er fra denne redegørelse, citatet i indledningen stammer. Der var målfaste tegninger, så beboerne 4 kunne prøvemøblere deres nye bolig før indflytning. Måtte ikke bore i væggene Side op og side ned beskrives boligerne i detaljer. Der gives gode råd om indretning, brug af komfur, belysning, malerarbejde og vedligeholdelse. Der var også en bekendtgørelse om, at på grund af betonen i bygningen, som kunne tage skade ved ukyndiges indgreb, var det kun ejendomsfunktionærerne, som måtte sætte søm og skruer og andet op. De gode ejendomsfunktionærer ville bruge et specialværktøj, og udgiften for disse fastgørelser ville andrage cirka 40 øre pr. stk. Luft ud Om fugten i Torveparken blev det anført, Ikke synlig tøjtørring Hus- og haveordenen er lang og detaljeret men alligevel ganske rimelig i sin udformning, når den skulle regulere, hvordan 336 familier i boligerne skal leve sammen. For eksempel måtte man kun lufte sengetøj frem til klokken Tørring af tøj måtte absolut ikke være synlig fra anlæg eller gade. Og beboerne måtte heller ikke klippe grene af træer og buske eller plukke blomster. Der måtte heller ikke være husdyr eller drives hjemmeindustri. Symaskiner og andre maskiner, der gør støj skal anbringes på sådant underlag, at lyden dæmpes mest muligt. Og så skulle børns leg på de dertil indrettede pladser ophøre ved solnedgang dog seneset klokken Det var heller ikke tilladt at affyre fyrværkeri i bebyggelsen. Præsentationen af boligerne, de mange gode råd og retningslinjer samt formaninger bærer præg af tidsånden samt at husmødrene i stort omgang var hjemmegående.

5 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 > 5

6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 19. MARTS 2007 VI KAN IKKE BARE LÆNE OS Arbejdernes Boligselskab vil have de tidligere regler tilbage, hvor boligselskabet også kan være bygherre. Det vil i langt højere grad give et indsigt i byggesagen og samtidig være kvalitetssikrende, lød det fra boligselskabets formand Ryno Scheil på Repræsentantskabets møde i marts

7 TILBAGE Almene boligselskaber kan ikke selv vælge at være bygherre for opførelser af nye boliger. For et par år siden blev lovgivningen ændret, således at denne opgave skal ud i licitation, hvis der bygges mere end otte boliger. Når byggeriet er afsluttet træder det almene boligselskab ind som driftsherre. Lyder det omstændigt. Det er det også, fremgik det af formand Ryno Scheils beretning på Repræsentantskabets møde mandag 19. marts Ryno Scheil er formand for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Når boligselskabet ikke er bygherre, så vil mange kunne tro, at vi bare kan læne os tilbage og afvente, at byggeriet bliver afleveret til os. Men så enkelt er det ikke. Det viser vores erfaringer fra byggeriet af Søborgparken på Søborg Hovedgade og de 26 ungdomsboliger ved Stengårdens station. Det er afgørende nødvendigt, at vi som kommende driftherre er med hele vejen fra start til slut, ellers har vi ingen indflydelse på kvaliteten eller hvorledes byggeriet er skruet sammen, konstaterede Ryno Scheil. Anden fordeling af honorar Ryno Scheil og bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab tager klart afstand fra lovgivningen om, at bygherrerolle for alment nybyggeri skal i udbud, hvis det omfatter mere end otte boliger, Vi burde vende tilbage til de tidligere regler, hvilket vil give et bedre indblik i byggesagen og dermed virke kvalitetssikrende. Nu skal vi ikke klage over samarbejdet med KPC Byg, fordi samarbejdet har været godt og tillidsfuldt. Men når vi vægter de mange timer, boligselskabet har leveret, over for det såkaldte byggesagshonorar, burde der været en mere rummelighed til en større andel til driftsherren. Altså til Arbejdernes Boligselskab, fastslog Ryno Scheil. Om selve byggesagerne sagde Ryno Scheil, at der ved indflytningen af første del af Søborgparken i december 2005 var en del problemer, hvorimod indflytningen af anden del i december 2006 stort set skete uden vanskeligheder. Indvendigt har det dog været vanskeligt at få afsluttet arbejdet. Det skyldes ikke mindst den ophedede situation i byggebranchen. Derfor har vi aftalt med KPC Byg, at vi selv står for udførelsen af en række indvendige arbejder, fordi vi lokalt har en langt bedre mulighed for at koordinere arbejdet med vore lokale håndværkere. Det er en god løsning for alle parter, fordi det gælder om at få afsluttet byggesagen ikke mindst af hensyn til beboerne, sagde Ryno Scheil. Fugt er noget møg Fugt er noget møg i en bygning. Derfor har den meget våde periode under opførelsen af 26 ungdomsboliger ved Stengårdens station betydet, at der er et ekstra behov for at udtørre bygningen, så der ikke bliver indbygget for megen fugt og vanddamp i bygningen. Derfor bliver afleveringen udskudt fra 1. juni til 15. juni Der var rejsegilde på byggeriet 22. marts. Det bliver et pænt byggeri med en spændende udformning. Både ind- og udvendigt. Men det ærgrer os, at der måtte tages en etage af. Ikke blot på grund af antallet af boliger, men især af hensyn til bygningens formsprog og proprotioner, ligesom der er færre rygge til at fordele udgifterne på, fortalte Ryno Scheil. Interessen toppede Interessen for almene seniorboliger på toppen af Punkthuset i Høje Gladsaxe var stor, men da det kom til stykket, var lysten til at flytte ind i en af de fem boliger med den fantastiske udsigt på 9. sal til at overse. Det betød, at boligerne fik ændret status fra fem seniorboliger til seks almene boliger, fordi fællesrummet for en beskeden udgift kunne ændres til en bolig. Alle seks boliger blev hurtigt udlejet. I beretningen som blev enstemmigt godkendt - kom Rynos Scheil også ind på skimmelsvamp i boligerne, hjemmesider antallet af ejendomsfunktionærer af anden etnisk baggrund end dansk samt antallet af kvindelige ejendomsfunktionærer. Det kan du læse mere om her i Boligbladet. 7

8 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 19. MARTS 2007 Valg efter valg Der var masser af valg på Repræsentantskabets møde mandag 19. marts 2007, hvor der skulle vælges medlemmer til Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse og flere udvag. Stemmeudvalget havde en travl aften med at tælle stemmesedler Boligselskabets bestyrelse Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab fik to nye medlemer, Karin Petersen og Majbrit Jørming, der blev valgt på Repræsentantskabets møde. Samtidig blev Robert Byriel, Thomas Dreyer og Lars Chrsistensen genvalgt til bestyrelsen. Karin Petersen og Majbrit Jørming afløser Johnny Frederiksen og Inge Binder, som ikke genopstillede. Bestyrelsen har på et senere bestyrelsesmøde konstituteret sig med Ryno Scheil som formand og Benny Jørgensen som næstformand. Bestyrelsen har 15 medlemmer, hvoraf de ti vælges af Repræsentantskabet. Gladsaxe Byråd udpeger tre medlemmer, og medarbejderne i henholdsvis administrationen og ejendomsfunktionærerne vælger hver en repræsentant. Valgperioden er to år. Bestyrelsens medlemmer, som er valgt af Repræsentantskabet, er følgende: Thomas Dreyer, Karin Petersen, Robert Byriel, Majbrit Jørming, Lars Christensen, Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Finn Sørensen og Benny Sørensen. Følgende er udpeget af Gladsaxe Byråd: Erling Schrøder, Benny Jørgensen og Erik Andersen. Anne Schiøler er valgt af medarbejderne i administrationen og John Monberg er valgt af ejendomsfunktionærerne. Suppleanter til bestyrelsen er Palle Nielsen, Jesper Langkilde, Johnny Vilhelmsen og Erik Bengtsson i nævnte rækkefølge. 8 Ind og ud af bestyrelsen: Majbrit Jørming (tv) og Karin Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen, mens Inge Bender og Johnny Frederiksen trådte ud. Fritidsudvalget Fritidsudvalget har syv medlemmer og tre til fire suppleanter. Efter Repræsentantskabets møde har Fritidsudvalget denne sammensætning: Kurt Juel Jensen, John Bjarnø Petersen, Palle Nielsen og Hans Jørgen Jørgensen, som alle er valgt af Repræsentantskabet. Boligselskabets bestyrelse har efterfølgende udpeget Eigil Christensen, Per Helligkilde og Conni Søndergaard som medlemmer. Suppleanter til Fritidsudvalget er Inge Binder, Sonja Sørensen og Catja Johansen. Kredsudvalget Kredsudvalget har 20 medlemmer samt ti suppleanter. Repræsentantskabet vælger i ulige år fem medlemmer, ligesom bestyrelsen udpeger fem medlemmer. I lige år vælger Repræsentantskabet seks medlemmer og bestyrelsen udpeger fire. Valgene og udpegning gælder for to år. På Repræsentantskabets møde blev følgende valgt til medlemmer af Kredsudvalget: Thomas Dreyer, Aase Petersen, Per Madsen, Henry Simonsen og Aase Schack. Suppleanter blev Kim Hansen, Johnny Vilhelmsen og Ruth Lindegaard.

9 Det er kvalifikationerne, der tæller Peter Brooker fra Egeparken 1, rejste flere spørgsmål på mødet. Lidt utraditionelt inddrog formand Ryno Scheil to forslag om Arbejdernes Boligselskabs holdning til ansættelse af indvandrere og kvinder samt initiativer til fremme af hjemmesider i afdelingerne i sin beretning. Det var Peter Brooker fra Egeparken 1, som havde stillet spørgsmålene. Og den lidt utraditionelle fremgangsmåde blev accepteret både af forslagsstilleren, dirigenterne og Repræsentantskabet. Det, Peter Brooker ville med sit forslag om selskabets holdning til ansættelse af indvandrere og kvinder, var at få en debat igang. Blandt andet fordi Peter Brooker er udpeget som repræsentant i kommunens Integrationsråd og ud fra dette medlemskab vil han gerne høre om boligselskabets holdning. Ryno Scheil oplyste, at Arbejdernes Boligselskab ikke fører lister over ansattes hjemstedsforhold eller etniske oprindelse, fordi boligselskabet ansætter ud fra den enkeltes kvalifikationer i forhold til stillingen. Men et af kravene var, at man i rimelig grad kan tale og forstå dansk. Dels af hensyn til beboerne, dels af hensyn til kollegaerne. Boligselskabets formand kunne samtidig fortælle, at der kom meget få ansøgninger fra ikke-etniske danskere eller fra kvinder til stillinger. En status viste, at der pt. er ansat to medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk; en i administrationen og en som ejendomsfunktionær. Hvad angik antallet af kvinder, der er er ansat i Arbejdernes Boligselskab, var situationen denne: 13 kvinder og otte mænd på kontoret. Tre kvinder og 64 mænd er ansat som ejendomsfunktionær. Peter Brooker havde også stillet et andet forslag, der gik ud på, at boligselskabet skulle fremme oprettelsen af afdelingernes hjemmesider. Ryno Scheil afviste, at Arbejdernes Boligselskab centralt skulle stå for afdelingernes hjemmesider, men afdelingerne kunne bruge den ramme til en hjemmeside, som boligselskabet havde udarbejdet. Han var ikke uenig med Peter Brooker om, at det var ønskeligt, at så mange afdelinger som muligt havde egen hjemmeide. 9

10 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 19. MARTS 2007 For at holde styr på afdelingerne bruges denne bankoplade. Og vinderen blev Høje Gladsaxe For tredje år skulle der på Repræsntantskabets møde trækkes lod om prisen på kroner til kultur og beboeraktiviteter i afdelingerne. Det er en forudsætning, at afdelingen er til stede ved afslutningen af Repræsentantskabets møde, fordi det er her lodtrækningen finder sted blandt de tilstedeværende. I år var det Høje Gladsaxe, som blev udtrukket som modtager af prisen. I 2006 gik prisen til Egeparken 1, som endnu ikke havde brugt pengene, men planen var at holde en fest for beboerne på de grønne arealer ved afdelingen. Sensommerfesten flytter rundt Sensommerfesten 2006 blev holdt i september ved Tyrolerhuset på Nybrovej, hvor vejret var med Fritidsudvalget, som arrangerede festen. Der vare masser af aktiviteter på festpladsen for både børn og voksne. Pølsevogn, besøg af Falcks brandbiler og politiets nye motorcykel, jazzorkester og loppemarked var en del af det trækplaster, som fik mange til at møde frem til en fornøjelig dag, fremgik det af den beretning, som Fritidsudvalget i Arbejdernes Boligselskab aflagde på Repræsentantskabets møde i marts Successen har giver Fritidsudvalget mod på at fortsætte med sommerfesten, men udvalget vil flytte festen rundt mellem afdelingerne, hvor de grønne arealer skal lægge græs til. Et af formålene med at flytte festen rundt er, at så kan deltagerne få andre afdelinger at se end deres egen. Sensommerarrangementet 2007 bliver holdt i Torveparken. AB-festen i februar 2007 forløb også godt, og netop nu undersøger Fritidsudvalget om det er muligt at lave et julearrangement i Gladsaxe Bio. Fritidsudvalget havde behandlet to ansøgerninger om tilskud. Motionsklubben i Pileparken 6 havde søgt om tilskud til fornyelse af motionsredskaberne, men efter det gældende kommisorium kunne ansøgningen ikke imødekommes. Anderledes gik det med en ansøgning fra billiardsammenslutningen, der søgte om tilskud til at kunne holde afslutningsturnering og en sæsonafslutning. Her anbefalede Fritidsudvalget ansøgningen.

11 Bare rolig vi er her endnu Vi det er Boligbladet er her endnu. Og det bliver vi ved med at være også i 2007, hvor udgivelsesfrekvensen ændres fra fire til tre årlige udgivelser. Næste udgave er på gaden i oktober Det besluttede Repræsentantskabsmødet på forslag fra boligselskabets bestyrelse. Det blev samtidig besluttet at nedlægge redaktionsudvalget, som siden 1989 har indgået i arbejdet med udgivelsen af Boligbladet. Men det har i de senere år vist sig vanskeligt at rekruttere medlemmer til redaktionsudvalget. Køen for at komme ind i Redaktionsudvalget har været meget kort. Repræsentantskabet besluttede også, at udgivelsen af Boligbladet overgår til administrativt regi med ad hoc tilknyttede beboere som deltagende partnere. Samtidig skal der i langt højre grad end tidligere anvendes journalistisk bistand ved bladets produktion. Af Redaktionsudvalgets beretning til Repræsentantskabets møde fremgik det også, at boligselskabet stadig lægger stor vægt på, at opfylde sin informationsforpligtelse over for beboerne. Ikke alle mødte frem En enkelt afdeling havde en rigtigt god undskyldning for ikke at sende beboere til Repræsentantskabets møde mandag 19. marts Det var den nyeste afdeling på 9. sal i Punkthuset ved Høje Gladsaxe. Årsagen var den simple, at beboerne her endnu ikke havde fået valgt en afdelingsbestyrelse. Alt i alt kunne 153 repræsentanter fra afdelingerne i Arbejdernes Boligselskab være mødt frem til Repræsentantskabes møde, men trods fint vejr og ingen sne, mødte 111 repræsentanter frem til mødet, som blev holdt på Marielyst Skole. Der var i alt ti afdelinger, som ikke deltog i Repræsentantskabets møde. De 111 repræsentanter fordelte sig med 96 fra afdelingerne samt bestyrelsens 15 medlemmer. Retfærdig boligpolitik Et af de helt store enmer, der har været til debat i Kredsudvalget, er debatten - eller rettere manglen på samme - omkring regeringens tyvetogt i de almene boligselskabers finanser. Kredsudvalget indbød i samarbejde med Arbejdenes Boligselskabs bestyrelse til en konference, hvor emnet var En retfærdig boligpolitik, hed det i Kredsudvalgets beretning til Repræsentantskabet. Målet med konferencen var at sætte gang i debatten, og alle afdelingsbestyrelser blev indbudt, men desværre var interessen og dermed tilslutningen til konferencen begrænset. Men dem, som mødte frem, blev klædt på til debatten ved blandt andre Bent Madsen fra Boligselskabernes Landsforening. Kredsudvalget var heller ikke helt tilfreds med indsamlingen af underskrifter i forbindelse med en protest til regeringen over indgrebene i blandt andet Landsbyggefonden. Udvalget fandt i sin beretning til Repræsentantskabet, at det kan være svært at overbevise andre, når end ikke halvdelen af beboerne i Arbejdernes Boligselskab bakker op. Udvalget havde også set på bredbånd og internet, og udvalget havde indbudt TDC, Dong og Circ til at fortælle om deres produkter på en og samme aften. Resultatet blev, at Kredsudvalget anbefaler, at man finder en uvildig ekspert, som kan give et bud. Den perfekte løsning findes ikke, men det handler i sidste ende om kroner og øre. Konklusionen blev, at man afventer udviklingen. 11

12 Sensommerfestival 2007 Sensommerfestival Holdes i Torveparken, Åstedvej i Mørkhøj. Lørdag 8. september 2007 kl til Tilmelding senest lørdag 1. september Buslinjerne 166 og 200S kører lige til døren. Medbring madkurv, tæppe, godt humør og eventuelt en kage til kagebagekonkurrencen. Arrangementet er gratis, men på tilmeldingsblanketten er der lodtrækning om flotte gaver, så husk at tilmelde jer, hvis I vil være med i lodtrækningen. For at kunne vinde skal du være til stede. Stadepladser til loppemarkedet kan købes på stedet for 20 kroner. Stadepladser kan forudbestilles på telefon (Palle) eller på (Catja). I tilfælde af dårligt vejr aflyses arrangementet, men lodtrækningen på tilmeldingsblanketterne vil alligevel finde sted. Der vil være salg af fadøl, vand, kaffe, is og pølser. Kl Velkomst. Program for Sensommerfesten Kl Musik fra forskellige bands. Hoppeborg. Loppemarked. Lodtrækning på stadepladserne cirka kl Kl Indlevering af kager til konkurrencen. Vinderen kåres kl Kl Vægtgætning. Vinderen kåres kl Kl Lodtrækning på tilmeldingsblanketten. Kl Klovnen Joey kommer og underholder både store og små. Kl Bloche Ole kommer og laver vores egne blocher. Kl Vinderen af kagebagningskonkurrencen kåres. Kl Lodtrækning på tilmeldingsblanketterne. Kl Tak for i dag. Tilmeldingskupon til Sensommerfestival 2007 Navn: Adresse: Antal voksne: Antal børn: Husk: Tilmelding senest 1. september til Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal, 2860 Søborg 12

13 Flash back fra Sensommerfestivalen 2006 Sensommerfestivalen, som blev holdt lørdag 9. september 2006 på Radiomarken, blev en dag, som ikke bliver glemt af dem, der mødte op. Vejret var perfekt og humøret rigtig højt. Der var masser af oplevelser: Børnenes ved at se en brandbil med seks store brandmænd komme kørende ind på festpladsen og slukke ilden i en brændende bil. At få lov til at sætte sig op på en af færdselspolitiets motorcykler. Komme på naturoplevelse. Få en tur i hoppeborgen. Se hvordan en slikkepind blev fremstillet og smage, hvordan den smager. Få lov til at slå søm i en planke. Kaste med tennisbolde efter en stabel blikdåser. Fiske i et vandbassin efter små fisk. Underholde sig med en flødebollemaskine, som gav flødeboller. Som voksen kunne man godt blive en lille smule misundelig. Men der var også masser for de voksne: Musik hele dagen. Masser af loppestader, hvor man kunne gøre en god handel. Konkurrence om at have bagt den bedste kage. Lodtrækning på adgangsbilletten om flotte gaver. Få sig en rigtig hotdog - med det hele - fra en rigtig pølsevogn. Møde sin nabo eller beboere fra andre afdelinger og få sig en snak. Alt i alt var det en god dag for alle. Så hvorfor ikke tilmelde dig Sensommerfesten i år. Den holdes lørdag 8. september 2007 i Torveparken, Åstedvej i Mørkhøj. Det er Fritidsudvalget, der er arrangør af Sensommerfesten. 13

14 Breve fra læserne: ISS eller os selv? For nogle år siden foreslog vi fra Egeparken 1 Repræsentantskabet, at afdelingsbestyrelserne skulle være med ved besættelse af stillingen som varmemester. Efter en del modstand fra bestyrelsens side - vi måtte have forslaget oppe to år i træk - blev det vedtaget at vi kunne være med. Da vores varmemester gennem 15 år så forlod os, skulle vi selv prøve det. Stor var vores forbavselse, da vi fik at vide, at vi ikke kunne være med til at udforme stillingsannoncen og at selskabet skulle udtage Svar til Peter Lawrence Brooker Vi kan blive ved med at diskutere dette forhold om, hvordan moderne virksomhedsledelse er, hvorledes udvælgelse- og ansættelsesprocedure skal være. I Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe følger vi de lovbestemmelser der er, og de vejledende retningslinier der i vor branche er aktuelle. KAB Bygge- og boligadministration har udgivet en håndbog Beboerdemokrati uden begrænsninger. Bogen er forfattet af landsretssagfører Børge Højlund, og benyttes af alle i boligsektoren som bibel, og har været gjort det igennem rigtig mange år. Også Boligselskabernes Landsforening henviser til Højlunds den grønne, som bogen i daglig tale kaldes. Om ansættelse Vedrørende ansættelse af ejendomsfunktionærer anføres i håndbogen citat (Børge Højlund, Beboerdemokrati uden begrænsninger, side 236, pkt. d, 2. afsnit) De ejendomsfunktionærer, som er beskæftiget i afdelingen, ansættes og afskediges af organisationens ledelse. Det fremgår af lovens 39, og normalt er det forretningsføreren, der som organisationens repræsentant bedømmer ansøgers kvalifikationer og indgår aftale med funktionærerne på boligorganisationens vegne. Men det er såvel i loven som i normalvedtægterne bestemt, at afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer. Baggrunden for denne regel er, at afdelingsbestyrelsen naturligvis må orientere sig om, hvad der foregår i afdelingen, og 14 dem, der skal til samtale. Da jeg spurgte til det fik jeg at vide, at det stod i loven. Det er selvfølgelig ikke tilfældet. I kommunen og alle andre offentlige virksomheder og en del private er det sådan, at man er med hele vejen i en stillingsbesættelse. Jeg kunne forstå hvis det var ISS, der drev varmecentralen, men her er det vores egne folkevalgte, der står for det. Hvorfor dog denne modstand mod moderne virksomhedsledelse fra selskabets side? hvem der varetager pasningen og den løbende vedligeholdelse af bebyggelsen. Selvom det ikke direkte står i vedtægterne, forudsætter reglen, at der ved ansættelse og navnlig ved afskedigelse i rimeligt omfang tages hensyn til afdelingsbestyrelsen på forhånd, d.v.s. før organisationens ledelse træffer endelig beslutning på disse områder. Men afdelingsbestyrelsen kan ikke kræve at være repræsenteret ved eller deltage i udvælgelsen af de medarbejdere, der skal ansættes. Håndbogen er tidligere udsendt til alle selskabets afdelinger. Om orientering I citatet nævnes lovens 39 (Lov om Almene Boliger), der lyder: Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer. Afdelingsbestyrelsen kan være til stede ved de i 154 omhandlede eftersyn, og skal orienteres om den rapport, der udfærdiges på baggrund af eftersynet. 154 i Almenboligloven vedrører afdelingsbestyrelsens ret til at være til stede i forbindelse med gennemførelse af 5-års eftersyn af udførte støttede byggeopgaver i afdelingen. Bestemmelsen om afdelingsbestyrelsens ret til at blive orienteret om selskabets ansættelser og afskedigelser i afdelingen går igen i vedtægter for Arbejdernes Boligselskab i 17, der nøje følger normalvedtægten for almene boligorganisationer. Det er afdelingerne, der betaler lønnen til varmemesteren og kommer til at betale, hvis han/hun ikke fungerer ordentligt. Det er afdelingsbestyrelserne, der har det daglige samarbejde om afdelingerne. Hvis vi skal klare os i den almene boligsektor, er det på tide, at vi lever op til almindelige krav til moderne virksomhedsledelse, såsom at de implicerede er med hele vejen i stillingsbesættelser. Peter Lawrence Brooker afdelingsformand Egeparken 1 Af vedtægtens 17, stk. 9 fremgår citat: Afdelingsbestyrelsen skal i rimelig tid orienteres om ledelsens ansættelser og afskedigelser af ejendomsfunktionærer i henhold til gælden lovgivning. Om at følge lovgivningen I selskabet følger vi naturligvis lovgivningens og vedtægternes bestemmelser, men vi har da også forståelse for afdelingsbestyrelsernes ønsker om indsigt i hvilke medarbejdere der ansættes i afdelingerne og det er da også derfor, at vi er enige om, at afdelingsbestyrelserne kan være repræsenteret i forbindelse med ansættelsessamtalerne, hvor vi dog for at sikre et passende kvalifikationsniveau, ønsker at foretage den første grovsortering af ansøgere, således at der som udgangspunkt arbejdes videre med relevante kandidater. I selskabet går vi således en del videre, end loven foreskriver, og det er da også efter vor opfattelse ganske i overensstemmelse med lovgivningens ånd om at man ikke må begrænse beboerdemokratiets beføjelser.i øvrigt kan det tilføjes, at siden aftalen om at afdelingsbestyrelsen kunne deltage i ansættelsessamtaler blev indført, har en del afdelingsbestyrelser benyttet sig af muligheden, der således har fungeret tilfredsstillende for parterne. Sv. Aa. Hansen

15 Breve fra læserne: Deltagelse i Repræsentantskabet Så har der igen været Repræsentantskabsmøde i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Ligesom i vores boligafdelinger var der ringe fremmøde. Til afdelingsmøderne er det jo under 20 procent, der møder op (det gælder også min egen boligafdeling Egeparken 1), men her, hvor boligeliten møder op, var fremmødet kun lige over 50 procent. Et andet af tidens tegn var, at redaktionsudvalget til Boligbladet blev nedlagt. Når det så er sagt, var der lidt flere på talerstolen, end der plejer men stadig kun en håndfuld. Det er synd, for som sædvanlig fremlagde bestyrelsen en fin beretning, præget af god indsigt og gode holdninger til det boligpolitiske. Som noget nyt fik vi fra Egeparken 1, kandidaterne til bestyrelsen til at præsentere sig og det de står for. Lidt utroligt, at det ikke er sket før. Forslag om drøftelse af beskæftigelse af indvandrere Som sædvanlig var der kun forslag fra Egeparken 1 til drøftelse. Ærgerligt når der nu er 40 boligafdelinger, hvor der er mange gode afdelingsbestyrelser, der er mindst lige så kloge som os i Egeparken 1. Det ene forslag var personligt fra undertegnede og vedrørte forslag til drøftelse af beskæftigelse af indvandrere og kvinder i boligselskabet. Da jeg er udpeget til medlem af Integrationsrådet i kommunen, er jeg blevet spurgt om beskæftigelse af indvandrere i selskabet. Man har fra selskabet beredvilligt svaret herpå. Det viser sig at der er ganske få ejendomsfunktionærer, der er indvandrere. Der var en vis modvilje mod at betragte det som problem, da man fra bestyrelsens side mente, indvandrere jo bare kunne søge. Et enkelt bestyrelsesmedlem gav udtryk for at en indvandrervarmemester var vanskeligt at have, da der kunne være kulturelle årsager til at vedkommende ikke kunne forstå problemer. Min hensigt var ikke at der skulle være kvoter eller lignende men at gøre opmærksom på, at der også her i Gladsaxe er en meget lav beskæftigelse af indvandrere og dårlig uddannelse og at det kommer til at svide til det danske samfund, hvis det fortsætter. Så vær opmærksom på indvandrernes situation. Forslag om drøftelse af hjemmesider i boligafdelingerne Det andet forslag var fra Egeparken 1s bestyrelse om at vi burde drøfte hjemmesider. Vi har selv i Egeparken 1 lige fået en hjemmeside under noget besvær. Vi synes, at når nu 83 procent af befolkningen har internetadgang fra hjemmet var det en god ide at opmuntre til at større afdelinger med for eksempel over boliger fik en hjemmeside. Som bestyrelsens beretning viser er den almene sektor hårdt trængt i disse år og det er vigtigt at fremtræde som en moderne sektor. Heller ikke her var der særlig genklang hos bestyrelsen. Man måtte da gerne have hjemmeside, men i øvrigt lod det til, at det ikke betød noget. Lidt ærgerligt synes jeg, når vi nu kæmper en kamp for at fremstå som en moderne boligsektor. Peter Lawrence Brooker Afdelingsformand Egeparken 1 15

16 Fødselsdag Kildeparken 1 50 år og vel vedligeholdt Lørdag 16. juni 2007 fejrer Kildeparken 1 50-året for de første indflytninger. Det sker med formandstale, besøg af Cirkus Arli, hoppeborg, isbod og ikke mindst en reception for alle beboerne i de 380 boliger, der også er inviteret til fest om aftenen. 16

17 Kildeparken 1 markerer lørdag 16. juni året for de første beboeres indflytning i afdelingen. Flere af de første bor stadig i afdelingen. Solnavej, Hagavej og Kildebakkegårds Alle er alle vejnavne, som knytter sig til Kildeparken 1, der lørdag 16. juni 2007 markerer sit 50 års jubilæum for de første indflytninger. Kildeparken 1, har 380 boliger, og fremstår i de grønne omgivelser vel vedligeholdt, og det er der en god grund til. Beboerne bruger også de grønne arealer flittigt. Det vidner brugen af de fire grillpladser klart om. Vi passer på vores afdeling og sørger for at vedligeholde på rette tid og sted. Vi har lige fået gennemgået vores tage, og det viser sig, at deres tilstand er så god, at de kan holde endnu 10 til 15 år. Og det er vi ganske godt tilfredse med, fortæller Karen Murmand, der er formand for den jubilerende afdeling. Inden for de senere år har afdelingen også renoveret kloaknettet, ligesom der er foretaget diverse småreparationer rundt i bebyggelsen. For et par år siden blev festlokalerne og de fire vaskerier sat i stand. Og netop nu står afdelingen over for at skulle male indgangspartierne og garageportene. Passer på afdelingen Beboerlokalet er så flot, at der er rift om at få lov til at leje det, fortæller Karen Murmand, der har været med i afdelingsbestyrelsen siden For nogle år siden blev hun valgt til formand. Årsagen til at Karen Murmand gik ind i afdelingsbestyrelsen var, at hun gerne ville være med til at værne om bebyggelsen, så den altid fremstår i en god stand og er et godt sted at bo. Boligerne varierer fra 38 m 2 til 90 m 2 fordelt fra et værelse til fire værelses boliger. En bolig på 77 m 2 koster i 2006-priser kroner incl. varme og antenneafgift. Skulle være gift for at flytte ind Flere beboerene har gjort alle 50 år med, og Karen Murmand mangler lige to år i at nå 50 års jubilæet som beboer i Kildeparken 1. Hun flyttede i 1960 som nygift ind i Kildeparken 1, og det var den gang at unge mennesker og for den sags skyld også ældre ikke bare sådan kunne flytte ind i en lejlighed. Manglen på lejligheder dengang betød, at man skulle være gift. Og det ægteskab havde man så fem-seks uger til at få indgået, efter man havde fået lejligheden tilbudt. I dag er der også pres på at få en lejlighed i Kildeparken 1, men i dag stilles ingen krav til de ægteskabelige forhold ved indflytningen. Fest hele dagen 50-års jubilæet bliver markeret lørdag 16. juni 2007 med start klokken 12.00, hvor Gladsaxe Pigegarde trækker op gennem afdelingen for at slutte med en koncert på festpladsen. Der bliver tale ved Arbejdernes Boligselskabs formand, Ryno Scheil, om eftermiddagen, hvor der også er reception, hoppeborg, pølse- og isbod. Cirkus Arli slår sig ned på festpladsen og giver en forestilling til hvilken, afdelingens beboere kan løse billetter til en ganske rimelig pris. Om aftenen er der arrangeret festmiddag med mulighed for en dans på brædderne. I forbindelse med jubilæet udsender afdelingsbestyrelsen et lille festskrift. Heri er der også en konkurrence, hvor beboerne kan vinde et gavekort til den lokale købmand. Beboerne skal lige igennem en række spørgsmål, som de skal svare rigtigt på. Blandt andet er der spørgsmål om husordenen, afdelingens historie m.v. Og når der ikke er jubilæumsfest, så mødes en lang række af beboene i en af de tre klubber, som er i Kildeparken 1: Kondiklubben, motorklubben og vinklubben. 17

18 Pris på varmen Varmeudgift pr. etage-m 2 i 2006 Fjernvarmeforsynede afdelinger - beregnet varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Art Pileparken 1 fjv 56,79 58,31 56,73 70,50 58,87 60,99 62,40 57,01 57, Pileparken 2 fjv 55,84 57,29 55,87 70,35 59,13 59,77 61,95 57,04 55, Pileparken 3 fjv 59,90 62,88 62,42 79,47 65,67 70,09 70,15 66,72 66, Pileparken 4 fjv 53,94 55,20 53,90 65,07 59,45 54,73 55,29 50,63 50, Stationsparken 1 fjv 70,60 73,50 74,02 85,79 72,91 74,08 76,76 74,10 75, Pileparken 8 fjv 55,89 58,72 58,02 74,27 63,88 66,51 69,57 66,20 64, Kildeparken 1 fjv 62,85 64,36 65,08 80,97 67,46 69,16 71,89 66,68 68, Pileparken 6 fjv 56,14 58,69 57,90 74,23 63,85 66,44 67,48 66,37 64, Torveparken fjv 57,72 60,86 56,86 73,39 61,14 62,51 65,08 61,00 59, Pileparken 7 fjv 57,84 58,86 58,84 73,85 63,23 62,64 66,25 62,24 62, Kildeparken 3 fjv 62,72 64,19 65,37 81,35 67,80 69,47 72,25 67,43 69, Stationsparken 2 fjv 70,59 73,47 74,01 85,78 72,05 75,10 76,75 74,19 74, Kildeparken 4 fjv 42,94 42,01 43,17 47,05 39,29 48,81 51,06 54,31 47,01 Bemærk: Hvis man ønsker at sammenligne udgiften for de fjernvarmeforsynede afdelinger med opvarmningsudgiften for de andre afdelinger, skal man huske at tillægge de udgifter til tilslutning til fjernvarmen, som blev ydet som en engangsbetaling, og som blev finansieret via realkreditlån over en 10-årig periode. De gennemsnitlige ydelsesbeløb ligger i den forbindelse i størelsesordenen kr. pr. etage-m 2, som således ved sammenligning med øvrige afdelinger skal tillægges, idet disse ydelsesbeløb i stedet indgår i huslejeberegningen. Naturgasforsynede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Art Skoleparken 1 gas 74,73 78,98 98,60 106,41 101,82 109,17 109,16 121,46 119, Skoleparken 2 gas 62,56 65,96 82,40 88,92 81,63 85,71 88,05 101,03 99, Moseparken gas 59,57 *60,25 71,88 78,46 89,73 64,52 80,15 86,22 93, Korrigeret for fejl i periodisering. 18

19 LKV - opvarmede afdelinger - beregnet varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Art Lyngparken 1 lkv 82,21 93,21 117,27 133,57 * 98,88 116,21 127,34 141,14 *148, Lyngparken 2 lkv 91,02 97,08 121,93 132,50 * 94,72 113,57 111,91 108,10 *109,00 Bemærk: Ved sammenligning med varmeudgiften for øvrige afdelinger skal der fratrækkes 6-8 kr. pr. etage-m 2, idet disse beløb udgør besparelsen vedrørende hensættelser til fyr og kedler m.m. samt den løbende vedligeholdelse omkring samme. Beløbene er beregnet i forbindelse med overgang til LKV-drift. *) LKV-satserne er nedsat fra 2002 efter forhandlinger med NESA. Afdelinger med varmemålere - beregnet varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Art Mølleparken 1 lkv 90,84 95,86 124,75 141,33 * 101,46 111,89 120,74 121,00 *117, Højgårdsparken olie 91,10 91, ,89 119,79 137,86 133, Stengårdsparken lkv 105,65 112,70 141,17 156,75 * 111,65 114,20 119,01 134,51 **145, Hyrdeparken gas 81,51 87,97 109,13 115, Hulegårdsparken gas 57,26 66,67 84,46 82,71 88,88 86,98 88,40 84,58 86, Tinghøjparken gas 82,05 84,87 99,07 106,14 98,58 100,46 105,32 113,49 106, Lykkeparken gas 74,79 90, ,98 109,54 130,43 138, Mølleparken 2 lkv 92,33 95,15 124,61 132,16 * 90,69 103,04 112,95 122,36 *120, Egeparken 1 lkv 74,10 77,62 94,35 95,26 85,96 92,74 85,04 88,58 87, Vadgårdsparken *** gas 89,42 91,22 103,43 126,38 108,83 117,04 118,87 123,02 126, Høje Gladsaxe fjv ,77 51,77 46,99 41, Kiplingeparken gas ,21 77,28 92,01 88, Egeparken 2 lkv 91,35 85,85 108,34 114,55 107,73 116,67 110,80 111,28 111, Kildeparken 2 gas * 84,79 * 80,73 98,99 114,84 110,13 127,93 118,18 128,52 101, Kiplingsgården gas ,07 112,31 127,78 136, Buddinge Mølle gas 115,53 150,24 159,58 182,96 175,89 178,73 157,84 150,70 159, Kongshvileparken 1 gas ,43 91,48 110,97 110, Punkthus afd fjv ,50 63,81 57,11 55,37 Disse afdelinger er alene medtaget af statistiske hensyn Hyrdeparken er overgået til individuelle fyr i løbet af *** LKV-satserne er nedsat fra 2002 efter forhandling med NESA. Der henvises i øvrigt til ovenstående bemærkninger vedr. sammenligning med varmeudgift for øvrige afdelinger 4736 Udgiften pr. m 2 er korrigeret, da der var en registreringsfejl i HNG på ca m 2 mellem 1998 og *** Ungdomsboliger. 1 Ældreboliger. 19

20 Almene boliger er en nødvendighed Hvis de ikke fandtes, ville de dårligst stillede dankere være væsentligt dårligere stillet, fremgår det af en ny antologi, som forskere blandt andet fra fra Statens Byggeforsknings-institut har udarbejdet. Et boligmarked, hvor kun markedskræfterne råder, kan ikke sikre alle danskere en bolig. Hvis vi ikke havde de statsstøttede almene boliger, ville der være borgere, der ikke kunne få tag over hovedet. Og i værste fald ville vi risikere amerikanske tilstande, hvor hele bydele forslummer, boligsituationen forværres for beboerne, og kriminalitet, vold og hjemløshed florerer. Det fremgår af en ny antologi om den almene sektors rolle i samfundet, som forskere fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet og Socialforskningsinstituttet (SFI) har skrevet på baggrund af se seneste års forskningsresultater om emnet. "De dårligst stillede danskere ville være væsentligt dårligere stillet på boligmarkedet, hvis vi ikke havde den almene sektor", siger seniorforsker og redaktør på antologien, Hans Skifter Andersen fra SBi. Ligger under markedsprisen Det særlige ved de almene boliger er, at huslejerne ligger under markedsprisen. Det kan lade sig gøre, fordi sektoren består af non-profit boligorganisationer, der modtager offentlig støtte. Det forpligter til gengæld sektoren til at bygge nye boliger for alle grupper i samfundet. Forskerne peger desuden på det omfattende samarbejde mellem kommunerne og boligorganisationerne om at løse sociale problemer i nogle af de almene bebyggelser. I de sidste årtier er der sket en større social opsplitning på boligmarkedet, så mange almene boligområder har fået en ret høj koncentration af familier med sociale problemer. For eksempel bor 70 procent. af de børnefamilier, hvor begge forældre er på kontanthjælp, i en almen bolig. Desuden findes der boligområder med mange etniske minoriteter, hvor boligorganisationerne også medvirker til at integrere indvandrere og flygtninge. 60 procent af indvandrerne bor i almen bolig. Stor træghed i omfordelingen af boliger Når der er problemer med at lade markedskræfterne være enerådende i landets boligforsyning, så skyldes det, at kun en lille del af de udbudte boliger kommer fra nybyggeri, og dem der udbydes er så dyre, at en stor del af befolkningen ikke har råd til at bo i dem. Det betyder, at personer og familier med lav indkomst er afhængige af, at der løbende sker en omfordeling af eksisterende boliger, så huse og lejligheder på et lavere pris- og kvalitetsniveau er til rådighed for dem. Men problemet er, at der er stor træghed i omfordelingen. Forklaringen er, at vi ikke er særlig tilbøjelige til at sælge vores boliger og købe større og dyrere, selv om vi får flere penge mellem hænderne. Vi bliver i høj grad boende og bruger måske i stedet pengene på at forbedre huset eller lejligheden med nyt køkken og badeværelse. Tilbage står en betydelig gruppe boligsøgende personer i en meget dårlig situation, hvis der ikke fandtes offentligt støttede almene boliger, der udgør ca. 20 pct. af boligmassen i Danmark. Succesfuld støtteordning "Mange af de dårligst stillede med sociale problemer bor i de almene boliger. Når vi ikke har set tilstande som i Frankrig med uro og bilafbrænding, så er det fordi der i Danmark er gennemført en lang række succesfulde støtteordninger fra statens og Landsbyggefondens side i områderne. Der er f.eks. oprettet klubber til børn og unge, og boligejendomme og udearealer er blevet renoveret. Derfor har det ikke været nødvendigt at rive hele boligområder ned, som man har set det i England og USA", siger Hans Skifter Andersen. Antologien 'Den almene boligsektors rolle i samfundet' er finansieret af Boligselskabernes Landsforening og kan ses, downloades og bestilles på sbi.dk. 20

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE 569675 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni 2008 20. ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni 2006 18. ÅRGANG Ny legeplads i Lyngparken 2 Kig med side 10-11 Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16 Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 TEMA:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

BOLIG BLADET. Juni 2004

BOLIG BLADET. Juni 2004 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni 2004 15. ÅRGANG Ny naturlegeplads i Kongshvileparken. Se side 8. Boligen udtrykker vores livsstil. Se med på side 14. Ingen interesse for at sælge

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

PARK NYT. Ekstra udgave SKOLEPARKERNE. Læs referatet fra Afdelings-/Budgetmødet den 22. maj 2013.

PARK NYT. Ekstra udgave SKOLEPARKERNE. Læs referatet fra Afdelings-/Budgetmødet den 22. maj 2013. PARK NYT Ekstra udgave SKOLEPARKERNE Læs referatet fra Afdelings-/Budgetmødet den 22. maj 2013. Ekstra udgave Ekstra udgave Referat: Afdelingsmøde 2013 Skoleparken, onsdag 22. Maj 2013 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. marts 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011.

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011. Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2011, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn Larsen Birthe Eriksen Johannes Holm

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09.

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09. Referat af Skoleparkens afdelings/budgetmøde 18. maj 2011. Kl. 18.30 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af selskabets beretning 5. aflæggelse

Læs mere

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende.

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 11.05.2015. Referat af: Beslutningsreferat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.05.15 kl. 18.30 21.45 Maj DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN AD.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere