Juni Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13"

Transkript

1 Juni ÅRGANG Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11 Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side Fuldt blus på Torveparken 50-års jubilæum Mere side 2

2 Torveparken 50 år Sol, regn og 50 års jubilæum 360 beboere deltog i festligholdelsen af 50 året for de første indflytninger i Torveparken. Vejret var med arrangørerne - sådan da. Foto: Kaj Bonne Mortensen

3 Det blev en ganske festlig lørdag 12. maj 2007, da beboerne markerede 50-året for de første indflytninger i Torveparken, der ligger blandt andet på Åstedvej i Mørkhøj. Og selv om regnen væltede ned under festen om aftenen, var stemningen blandt de 360 deltagere i top. Festen blev holdt i et stort telt, hvor der både var plads til spisning, god stemning og dans til midnat. Der var korte taler ved blandt andre borgmester Karin Søjberg Holst og boligselskabets formand Ryno Scheil. Jubilæet sluttede med et festfyrværkeri. Heldigvis var vejret med os om eftermiddagen, hvor der var god underholdning ved Torvegårdens Gøglere. Store og små kunne forlyste sig blandt andet med ture i hoppeborg og rutchebane. Der var også mulighed for at købe pølser med brød til en femmer samt vand og øl til rimelige priser. Der kunne måske godt have været lidt flere deltagere om eftermiddagen, men dem, som dukkede op, fik en god oplevelse og et hyggeligt samvær, fortæller Steen Pedersen, der er nyvalgt formand for afdelingsbestyrelsen i Torveparken. Men allerede dag før fredag 11. maj startede festlighederne, idet afdelingsbestyrelsen havde indbudt de 53 beboere, som havde boet i Torveparken i alle 50 år, til en sammenkomst. Stort set alle af 50-års boligjubilarerne var mødt frem. Det var ganske hyggeligt at høre om Torveparken i tidligere tider, siger Steen Pedersen, som selv har boet i Torveparken i 16 år. Torveparken kan bryste sig af, at have en af de ældste idrætsklubber inden for Arbejdernes Boligselskab. Foldboldklubben blev stiftet fire år efter de første indflytninger, så den bliver 50 år i Men det er en anden historie, som Boligbladet vender tilbage til. Se præsentationen anno 1957 side 4. 3

4 Torveparken 50 år Præsentation af Torveparken anno 1957 Det var kun ejendomsfunktionærerne, der måtte bore i betonvæggene, og udgifterne til fastgørelserne i betonen androg cirka 40 øre pr. stk. Allerede den gang blev beboerne opfordret til at lufte ud i deres bolig. Og så måtte man ikke lufte sengetøj udendørs til længere end kl selvom der i stor udstrækning (er) anvendt færdigstøbte, tørre væg-og tagelementer, og fugtproblemet formentlig er mindre her end i almindelige murede huse, bliver beboerne opfordret til ikke at tørre tøj indendøre, åbne vinduer og døre 5-6 gange om dagen for at få gennemtræk i 5 minutter, dog uden at afkøle væggene. Og så skulle køkkendøren holdes lukket, når der blev lavet mad. Døren bør først åbnes, når køkkenet er godt udluftet. Så allerede den gang kendte man til problemer med fugt i lejlighederne. Torveparken er opført efter et andet system end almindelig anvendt, og er et af de nyeste forsøg på at industrialisere boligbyggeriet, et skridt på vejen til de fuldstændigt fabriksfremstillede lejligheder. Ved denne nye byggemetode er det traditionelle murerarbejde anvendt i begrænset omfang. Da de boligsøgende, som i 1957 var så heldige at få en af de 336 boliger i Torveparken i Arbejdernes Boligselskab, fik de samtidig en omhyggelig historisk redegørelse for dannelsen af Arbejdernes Boligselskab i 1944 samt en meget detaljeret beskrivelse af den nye bolig, hvad enten den lå i et af rækkehusene eller i en af etageejendommene. Og det er fra denne redegørelse, citatet i indledningen stammer. Der var målfaste tegninger, så beboerne 4 kunne prøvemøblere deres nye bolig før indflytning. Måtte ikke bore i væggene Side op og side ned beskrives boligerne i detaljer. Der gives gode råd om indretning, brug af komfur, belysning, malerarbejde og vedligeholdelse. Der var også en bekendtgørelse om, at på grund af betonen i bygningen, som kunne tage skade ved ukyndiges indgreb, var det kun ejendomsfunktionærerne, som måtte sætte søm og skruer og andet op. De gode ejendomsfunktionærer ville bruge et specialværktøj, og udgiften for disse fastgørelser ville andrage cirka 40 øre pr. stk. Luft ud Om fugten i Torveparken blev det anført, Ikke synlig tøjtørring Hus- og haveordenen er lang og detaljeret men alligevel ganske rimelig i sin udformning, når den skulle regulere, hvordan 336 familier i boligerne skal leve sammen. For eksempel måtte man kun lufte sengetøj frem til klokken Tørring af tøj måtte absolut ikke være synlig fra anlæg eller gade. Og beboerne måtte heller ikke klippe grene af træer og buske eller plukke blomster. Der måtte heller ikke være husdyr eller drives hjemmeindustri. Symaskiner og andre maskiner, der gør støj skal anbringes på sådant underlag, at lyden dæmpes mest muligt. Og så skulle børns leg på de dertil indrettede pladser ophøre ved solnedgang dog seneset klokken Det var heller ikke tilladt at affyre fyrværkeri i bebyggelsen. Præsentationen af boligerne, de mange gode råd og retningslinjer samt formaninger bærer præg af tidsånden samt at husmødrene i stort omgang var hjemmegående.

5 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 > 5

6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 19. MARTS 2007 VI KAN IKKE BARE LÆNE OS Arbejdernes Boligselskab vil have de tidligere regler tilbage, hvor boligselskabet også kan være bygherre. Det vil i langt højere grad give et indsigt i byggesagen og samtidig være kvalitetssikrende, lød det fra boligselskabets formand Ryno Scheil på Repræsentantskabets møde i marts

7 TILBAGE Almene boligselskaber kan ikke selv vælge at være bygherre for opførelser af nye boliger. For et par år siden blev lovgivningen ændret, således at denne opgave skal ud i licitation, hvis der bygges mere end otte boliger. Når byggeriet er afsluttet træder det almene boligselskab ind som driftsherre. Lyder det omstændigt. Det er det også, fremgik det af formand Ryno Scheils beretning på Repræsentantskabets møde mandag 19. marts Ryno Scheil er formand for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Når boligselskabet ikke er bygherre, så vil mange kunne tro, at vi bare kan læne os tilbage og afvente, at byggeriet bliver afleveret til os. Men så enkelt er det ikke. Det viser vores erfaringer fra byggeriet af Søborgparken på Søborg Hovedgade og de 26 ungdomsboliger ved Stengårdens station. Det er afgørende nødvendigt, at vi som kommende driftherre er med hele vejen fra start til slut, ellers har vi ingen indflydelse på kvaliteten eller hvorledes byggeriet er skruet sammen, konstaterede Ryno Scheil. Anden fordeling af honorar Ryno Scheil og bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab tager klart afstand fra lovgivningen om, at bygherrerolle for alment nybyggeri skal i udbud, hvis det omfatter mere end otte boliger, Vi burde vende tilbage til de tidligere regler, hvilket vil give et bedre indblik i byggesagen og dermed virke kvalitetssikrende. Nu skal vi ikke klage over samarbejdet med KPC Byg, fordi samarbejdet har været godt og tillidsfuldt. Men når vi vægter de mange timer, boligselskabet har leveret, over for det såkaldte byggesagshonorar, burde der været en mere rummelighed til en større andel til driftsherren. Altså til Arbejdernes Boligselskab, fastslog Ryno Scheil. Om selve byggesagerne sagde Ryno Scheil, at der ved indflytningen af første del af Søborgparken i december 2005 var en del problemer, hvorimod indflytningen af anden del i december 2006 stort set skete uden vanskeligheder. Indvendigt har det dog været vanskeligt at få afsluttet arbejdet. Det skyldes ikke mindst den ophedede situation i byggebranchen. Derfor har vi aftalt med KPC Byg, at vi selv står for udførelsen af en række indvendige arbejder, fordi vi lokalt har en langt bedre mulighed for at koordinere arbejdet med vore lokale håndværkere. Det er en god løsning for alle parter, fordi det gælder om at få afsluttet byggesagen ikke mindst af hensyn til beboerne, sagde Ryno Scheil. Fugt er noget møg Fugt er noget møg i en bygning. Derfor har den meget våde periode under opførelsen af 26 ungdomsboliger ved Stengårdens station betydet, at der er et ekstra behov for at udtørre bygningen, så der ikke bliver indbygget for megen fugt og vanddamp i bygningen. Derfor bliver afleveringen udskudt fra 1. juni til 15. juni Der var rejsegilde på byggeriet 22. marts. Det bliver et pænt byggeri med en spændende udformning. Både ind- og udvendigt. Men det ærgrer os, at der måtte tages en etage af. Ikke blot på grund af antallet af boliger, men især af hensyn til bygningens formsprog og proprotioner, ligesom der er færre rygge til at fordele udgifterne på, fortalte Ryno Scheil. Interessen toppede Interessen for almene seniorboliger på toppen af Punkthuset i Høje Gladsaxe var stor, men da det kom til stykket, var lysten til at flytte ind i en af de fem boliger med den fantastiske udsigt på 9. sal til at overse. Det betød, at boligerne fik ændret status fra fem seniorboliger til seks almene boliger, fordi fællesrummet for en beskeden udgift kunne ændres til en bolig. Alle seks boliger blev hurtigt udlejet. I beretningen som blev enstemmigt godkendt - kom Rynos Scheil også ind på skimmelsvamp i boligerne, hjemmesider antallet af ejendomsfunktionærer af anden etnisk baggrund end dansk samt antallet af kvindelige ejendomsfunktionærer. Det kan du læse mere om her i Boligbladet. 7

8 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 19. MARTS 2007 Valg efter valg Der var masser af valg på Repræsentantskabets møde mandag 19. marts 2007, hvor der skulle vælges medlemmer til Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse og flere udvag. Stemmeudvalget havde en travl aften med at tælle stemmesedler Boligselskabets bestyrelse Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab fik to nye medlemer, Karin Petersen og Majbrit Jørming, der blev valgt på Repræsentantskabets møde. Samtidig blev Robert Byriel, Thomas Dreyer og Lars Chrsistensen genvalgt til bestyrelsen. Karin Petersen og Majbrit Jørming afløser Johnny Frederiksen og Inge Binder, som ikke genopstillede. Bestyrelsen har på et senere bestyrelsesmøde konstituteret sig med Ryno Scheil som formand og Benny Jørgensen som næstformand. Bestyrelsen har 15 medlemmer, hvoraf de ti vælges af Repræsentantskabet. Gladsaxe Byråd udpeger tre medlemmer, og medarbejderne i henholdsvis administrationen og ejendomsfunktionærerne vælger hver en repræsentant. Valgperioden er to år. Bestyrelsens medlemmer, som er valgt af Repræsentantskabet, er følgende: Thomas Dreyer, Karin Petersen, Robert Byriel, Majbrit Jørming, Lars Christensen, Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Finn Sørensen og Benny Sørensen. Følgende er udpeget af Gladsaxe Byråd: Erling Schrøder, Benny Jørgensen og Erik Andersen. Anne Schiøler er valgt af medarbejderne i administrationen og John Monberg er valgt af ejendomsfunktionærerne. Suppleanter til bestyrelsen er Palle Nielsen, Jesper Langkilde, Johnny Vilhelmsen og Erik Bengtsson i nævnte rækkefølge. 8 Ind og ud af bestyrelsen: Majbrit Jørming (tv) og Karin Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen, mens Inge Bender og Johnny Frederiksen trådte ud. Fritidsudvalget Fritidsudvalget har syv medlemmer og tre til fire suppleanter. Efter Repræsentantskabets møde har Fritidsudvalget denne sammensætning: Kurt Juel Jensen, John Bjarnø Petersen, Palle Nielsen og Hans Jørgen Jørgensen, som alle er valgt af Repræsentantskabet. Boligselskabets bestyrelse har efterfølgende udpeget Eigil Christensen, Per Helligkilde og Conni Søndergaard som medlemmer. Suppleanter til Fritidsudvalget er Inge Binder, Sonja Sørensen og Catja Johansen. Kredsudvalget Kredsudvalget har 20 medlemmer samt ti suppleanter. Repræsentantskabet vælger i ulige år fem medlemmer, ligesom bestyrelsen udpeger fem medlemmer. I lige år vælger Repræsentantskabet seks medlemmer og bestyrelsen udpeger fire. Valgene og udpegning gælder for to år. På Repræsentantskabets møde blev følgende valgt til medlemmer af Kredsudvalget: Thomas Dreyer, Aase Petersen, Per Madsen, Henry Simonsen og Aase Schack. Suppleanter blev Kim Hansen, Johnny Vilhelmsen og Ruth Lindegaard.

9 Det er kvalifikationerne, der tæller Peter Brooker fra Egeparken 1, rejste flere spørgsmål på mødet. Lidt utraditionelt inddrog formand Ryno Scheil to forslag om Arbejdernes Boligselskabs holdning til ansættelse af indvandrere og kvinder samt initiativer til fremme af hjemmesider i afdelingerne i sin beretning. Det var Peter Brooker fra Egeparken 1, som havde stillet spørgsmålene. Og den lidt utraditionelle fremgangsmåde blev accepteret både af forslagsstilleren, dirigenterne og Repræsentantskabet. Det, Peter Brooker ville med sit forslag om selskabets holdning til ansættelse af indvandrere og kvinder, var at få en debat igang. Blandt andet fordi Peter Brooker er udpeget som repræsentant i kommunens Integrationsråd og ud fra dette medlemskab vil han gerne høre om boligselskabets holdning. Ryno Scheil oplyste, at Arbejdernes Boligselskab ikke fører lister over ansattes hjemstedsforhold eller etniske oprindelse, fordi boligselskabet ansætter ud fra den enkeltes kvalifikationer i forhold til stillingen. Men et af kravene var, at man i rimelig grad kan tale og forstå dansk. Dels af hensyn til beboerne, dels af hensyn til kollegaerne. Boligselskabets formand kunne samtidig fortælle, at der kom meget få ansøgninger fra ikke-etniske danskere eller fra kvinder til stillinger. En status viste, at der pt. er ansat to medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk; en i administrationen og en som ejendomsfunktionær. Hvad angik antallet af kvinder, der er er ansat i Arbejdernes Boligselskab, var situationen denne: 13 kvinder og otte mænd på kontoret. Tre kvinder og 64 mænd er ansat som ejendomsfunktionær. Peter Brooker havde også stillet et andet forslag, der gik ud på, at boligselskabet skulle fremme oprettelsen af afdelingernes hjemmesider. Ryno Scheil afviste, at Arbejdernes Boligselskab centralt skulle stå for afdelingernes hjemmesider, men afdelingerne kunne bruge den ramme til en hjemmeside, som boligselskabet havde udarbejdet. Han var ikke uenig med Peter Brooker om, at det var ønskeligt, at så mange afdelinger som muligt havde egen hjemmeide. 9

10 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 19. MARTS 2007 For at holde styr på afdelingerne bruges denne bankoplade. Og vinderen blev Høje Gladsaxe For tredje år skulle der på Repræsntantskabets møde trækkes lod om prisen på kroner til kultur og beboeraktiviteter i afdelingerne. Det er en forudsætning, at afdelingen er til stede ved afslutningen af Repræsentantskabets møde, fordi det er her lodtrækningen finder sted blandt de tilstedeværende. I år var det Høje Gladsaxe, som blev udtrukket som modtager af prisen. I 2006 gik prisen til Egeparken 1, som endnu ikke havde brugt pengene, men planen var at holde en fest for beboerne på de grønne arealer ved afdelingen. Sensommerfesten flytter rundt Sensommerfesten 2006 blev holdt i september ved Tyrolerhuset på Nybrovej, hvor vejret var med Fritidsudvalget, som arrangerede festen. Der vare masser af aktiviteter på festpladsen for både børn og voksne. Pølsevogn, besøg af Falcks brandbiler og politiets nye motorcykel, jazzorkester og loppemarked var en del af det trækplaster, som fik mange til at møde frem til en fornøjelig dag, fremgik det af den beretning, som Fritidsudvalget i Arbejdernes Boligselskab aflagde på Repræsentantskabets møde i marts Successen har giver Fritidsudvalget mod på at fortsætte med sommerfesten, men udvalget vil flytte festen rundt mellem afdelingerne, hvor de grønne arealer skal lægge græs til. Et af formålene med at flytte festen rundt er, at så kan deltagerne få andre afdelinger at se end deres egen. Sensommerarrangementet 2007 bliver holdt i Torveparken. AB-festen i februar 2007 forløb også godt, og netop nu undersøger Fritidsudvalget om det er muligt at lave et julearrangement i Gladsaxe Bio. Fritidsudvalget havde behandlet to ansøgerninger om tilskud. Motionsklubben i Pileparken 6 havde søgt om tilskud til fornyelse af motionsredskaberne, men efter det gældende kommisorium kunne ansøgningen ikke imødekommes. Anderledes gik det med en ansøgning fra billiardsammenslutningen, der søgte om tilskud til at kunne holde afslutningsturnering og en sæsonafslutning. Her anbefalede Fritidsudvalget ansøgningen.

11 Bare rolig vi er her endnu Vi det er Boligbladet er her endnu. Og det bliver vi ved med at være også i 2007, hvor udgivelsesfrekvensen ændres fra fire til tre årlige udgivelser. Næste udgave er på gaden i oktober Det besluttede Repræsentantskabsmødet på forslag fra boligselskabets bestyrelse. Det blev samtidig besluttet at nedlægge redaktionsudvalget, som siden 1989 har indgået i arbejdet med udgivelsen af Boligbladet. Men det har i de senere år vist sig vanskeligt at rekruttere medlemmer til redaktionsudvalget. Køen for at komme ind i Redaktionsudvalget har været meget kort. Repræsentantskabet besluttede også, at udgivelsen af Boligbladet overgår til administrativt regi med ad hoc tilknyttede beboere som deltagende partnere. Samtidig skal der i langt højre grad end tidligere anvendes journalistisk bistand ved bladets produktion. Af Redaktionsudvalgets beretning til Repræsentantskabets møde fremgik det også, at boligselskabet stadig lægger stor vægt på, at opfylde sin informationsforpligtelse over for beboerne. Ikke alle mødte frem En enkelt afdeling havde en rigtigt god undskyldning for ikke at sende beboere til Repræsentantskabets møde mandag 19. marts Det var den nyeste afdeling på 9. sal i Punkthuset ved Høje Gladsaxe. Årsagen var den simple, at beboerne her endnu ikke havde fået valgt en afdelingsbestyrelse. Alt i alt kunne 153 repræsentanter fra afdelingerne i Arbejdernes Boligselskab være mødt frem til Repræsentantskabes møde, men trods fint vejr og ingen sne, mødte 111 repræsentanter frem til mødet, som blev holdt på Marielyst Skole. Der var i alt ti afdelinger, som ikke deltog i Repræsentantskabets møde. De 111 repræsentanter fordelte sig med 96 fra afdelingerne samt bestyrelsens 15 medlemmer. Retfærdig boligpolitik Et af de helt store enmer, der har været til debat i Kredsudvalget, er debatten - eller rettere manglen på samme - omkring regeringens tyvetogt i de almene boligselskabers finanser. Kredsudvalget indbød i samarbejde med Arbejdenes Boligselskabs bestyrelse til en konference, hvor emnet var En retfærdig boligpolitik, hed det i Kredsudvalgets beretning til Repræsentantskabet. Målet med konferencen var at sætte gang i debatten, og alle afdelingsbestyrelser blev indbudt, men desværre var interessen og dermed tilslutningen til konferencen begrænset. Men dem, som mødte frem, blev klædt på til debatten ved blandt andre Bent Madsen fra Boligselskabernes Landsforening. Kredsudvalget var heller ikke helt tilfreds med indsamlingen af underskrifter i forbindelse med en protest til regeringen over indgrebene i blandt andet Landsbyggefonden. Udvalget fandt i sin beretning til Repræsentantskabet, at det kan være svært at overbevise andre, når end ikke halvdelen af beboerne i Arbejdernes Boligselskab bakker op. Udvalget havde også set på bredbånd og internet, og udvalget havde indbudt TDC, Dong og Circ til at fortælle om deres produkter på en og samme aften. Resultatet blev, at Kredsudvalget anbefaler, at man finder en uvildig ekspert, som kan give et bud. Den perfekte løsning findes ikke, men det handler i sidste ende om kroner og øre. Konklusionen blev, at man afventer udviklingen. 11

12 Sensommerfestival 2007 Sensommerfestival Holdes i Torveparken, Åstedvej i Mørkhøj. Lørdag 8. september 2007 kl til Tilmelding senest lørdag 1. september Buslinjerne 166 og 200S kører lige til døren. Medbring madkurv, tæppe, godt humør og eventuelt en kage til kagebagekonkurrencen. Arrangementet er gratis, men på tilmeldingsblanketten er der lodtrækning om flotte gaver, så husk at tilmelde jer, hvis I vil være med i lodtrækningen. For at kunne vinde skal du være til stede. Stadepladser til loppemarkedet kan købes på stedet for 20 kroner. Stadepladser kan forudbestilles på telefon (Palle) eller på (Catja). I tilfælde af dårligt vejr aflyses arrangementet, men lodtrækningen på tilmeldingsblanketterne vil alligevel finde sted. Der vil være salg af fadøl, vand, kaffe, is og pølser. Kl Velkomst. Program for Sensommerfesten Kl Musik fra forskellige bands. Hoppeborg. Loppemarked. Lodtrækning på stadepladserne cirka kl Kl Indlevering af kager til konkurrencen. Vinderen kåres kl Kl Vægtgætning. Vinderen kåres kl Kl Lodtrækning på tilmeldingsblanketten. Kl Klovnen Joey kommer og underholder både store og små. Kl Bloche Ole kommer og laver vores egne blocher. Kl Vinderen af kagebagningskonkurrencen kåres. Kl Lodtrækning på tilmeldingsblanketterne. Kl Tak for i dag. Tilmeldingskupon til Sensommerfestival 2007 Navn: Adresse: Antal voksne: Antal børn: Husk: Tilmelding senest 1. september til Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal, 2860 Søborg 12

13 Flash back fra Sensommerfestivalen 2006 Sensommerfestivalen, som blev holdt lørdag 9. september 2006 på Radiomarken, blev en dag, som ikke bliver glemt af dem, der mødte op. Vejret var perfekt og humøret rigtig højt. Der var masser af oplevelser: Børnenes ved at se en brandbil med seks store brandmænd komme kørende ind på festpladsen og slukke ilden i en brændende bil. At få lov til at sætte sig op på en af færdselspolitiets motorcykler. Komme på naturoplevelse. Få en tur i hoppeborgen. Se hvordan en slikkepind blev fremstillet og smage, hvordan den smager. Få lov til at slå søm i en planke. Kaste med tennisbolde efter en stabel blikdåser. Fiske i et vandbassin efter små fisk. Underholde sig med en flødebollemaskine, som gav flødeboller. Som voksen kunne man godt blive en lille smule misundelig. Men der var også masser for de voksne: Musik hele dagen. Masser af loppestader, hvor man kunne gøre en god handel. Konkurrence om at have bagt den bedste kage. Lodtrækning på adgangsbilletten om flotte gaver. Få sig en rigtig hotdog - med det hele - fra en rigtig pølsevogn. Møde sin nabo eller beboere fra andre afdelinger og få sig en snak. Alt i alt var det en god dag for alle. Så hvorfor ikke tilmelde dig Sensommerfesten i år. Den holdes lørdag 8. september 2007 i Torveparken, Åstedvej i Mørkhøj. Det er Fritidsudvalget, der er arrangør af Sensommerfesten. 13

14 Breve fra læserne: ISS eller os selv? For nogle år siden foreslog vi fra Egeparken 1 Repræsentantskabet, at afdelingsbestyrelserne skulle være med ved besættelse af stillingen som varmemester. Efter en del modstand fra bestyrelsens side - vi måtte have forslaget oppe to år i træk - blev det vedtaget at vi kunne være med. Da vores varmemester gennem 15 år så forlod os, skulle vi selv prøve det. Stor var vores forbavselse, da vi fik at vide, at vi ikke kunne være med til at udforme stillingsannoncen og at selskabet skulle udtage Svar til Peter Lawrence Brooker Vi kan blive ved med at diskutere dette forhold om, hvordan moderne virksomhedsledelse er, hvorledes udvælgelse- og ansættelsesprocedure skal være. I Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe følger vi de lovbestemmelser der er, og de vejledende retningslinier der i vor branche er aktuelle. KAB Bygge- og boligadministration har udgivet en håndbog Beboerdemokrati uden begrænsninger. Bogen er forfattet af landsretssagfører Børge Højlund, og benyttes af alle i boligsektoren som bibel, og har været gjort det igennem rigtig mange år. Også Boligselskabernes Landsforening henviser til Højlunds den grønne, som bogen i daglig tale kaldes. Om ansættelse Vedrørende ansættelse af ejendomsfunktionærer anføres i håndbogen citat (Børge Højlund, Beboerdemokrati uden begrænsninger, side 236, pkt. d, 2. afsnit) De ejendomsfunktionærer, som er beskæftiget i afdelingen, ansættes og afskediges af organisationens ledelse. Det fremgår af lovens 39, og normalt er det forretningsføreren, der som organisationens repræsentant bedømmer ansøgers kvalifikationer og indgår aftale med funktionærerne på boligorganisationens vegne. Men det er såvel i loven som i normalvedtægterne bestemt, at afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer. Baggrunden for denne regel er, at afdelingsbestyrelsen naturligvis må orientere sig om, hvad der foregår i afdelingen, og 14 dem, der skal til samtale. Da jeg spurgte til det fik jeg at vide, at det stod i loven. Det er selvfølgelig ikke tilfældet. I kommunen og alle andre offentlige virksomheder og en del private er det sådan, at man er med hele vejen i en stillingsbesættelse. Jeg kunne forstå hvis det var ISS, der drev varmecentralen, men her er det vores egne folkevalgte, der står for det. Hvorfor dog denne modstand mod moderne virksomhedsledelse fra selskabets side? hvem der varetager pasningen og den løbende vedligeholdelse af bebyggelsen. Selvom det ikke direkte står i vedtægterne, forudsætter reglen, at der ved ansættelse og navnlig ved afskedigelse i rimeligt omfang tages hensyn til afdelingsbestyrelsen på forhånd, d.v.s. før organisationens ledelse træffer endelig beslutning på disse områder. Men afdelingsbestyrelsen kan ikke kræve at være repræsenteret ved eller deltage i udvælgelsen af de medarbejdere, der skal ansættes. Håndbogen er tidligere udsendt til alle selskabets afdelinger. Om orientering I citatet nævnes lovens 39 (Lov om Almene Boliger), der lyder: Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer. Afdelingsbestyrelsen kan være til stede ved de i 154 omhandlede eftersyn, og skal orienteres om den rapport, der udfærdiges på baggrund af eftersynet. 154 i Almenboligloven vedrører afdelingsbestyrelsens ret til at være til stede i forbindelse med gennemførelse af 5-års eftersyn af udførte støttede byggeopgaver i afdelingen. Bestemmelsen om afdelingsbestyrelsens ret til at blive orienteret om selskabets ansættelser og afskedigelser i afdelingen går igen i vedtægter for Arbejdernes Boligselskab i 17, der nøje følger normalvedtægten for almene boligorganisationer. Det er afdelingerne, der betaler lønnen til varmemesteren og kommer til at betale, hvis han/hun ikke fungerer ordentligt. Det er afdelingsbestyrelserne, der har det daglige samarbejde om afdelingerne. Hvis vi skal klare os i den almene boligsektor, er det på tide, at vi lever op til almindelige krav til moderne virksomhedsledelse, såsom at de implicerede er med hele vejen i stillingsbesættelser. Peter Lawrence Brooker afdelingsformand Egeparken 1 Af vedtægtens 17, stk. 9 fremgår citat: Afdelingsbestyrelsen skal i rimelig tid orienteres om ledelsens ansættelser og afskedigelser af ejendomsfunktionærer i henhold til gælden lovgivning. Om at følge lovgivningen I selskabet følger vi naturligvis lovgivningens og vedtægternes bestemmelser, men vi har da også forståelse for afdelingsbestyrelsernes ønsker om indsigt i hvilke medarbejdere der ansættes i afdelingerne og det er da også derfor, at vi er enige om, at afdelingsbestyrelserne kan være repræsenteret i forbindelse med ansættelsessamtalerne, hvor vi dog for at sikre et passende kvalifikationsniveau, ønsker at foretage den første grovsortering af ansøgere, således at der som udgangspunkt arbejdes videre med relevante kandidater. I selskabet går vi således en del videre, end loven foreskriver, og det er da også efter vor opfattelse ganske i overensstemmelse med lovgivningens ånd om at man ikke må begrænse beboerdemokratiets beføjelser.i øvrigt kan det tilføjes, at siden aftalen om at afdelingsbestyrelsen kunne deltage i ansættelsessamtaler blev indført, har en del afdelingsbestyrelser benyttet sig af muligheden, der således har fungeret tilfredsstillende for parterne. Sv. Aa. Hansen

15 Breve fra læserne: Deltagelse i Repræsentantskabet Så har der igen været Repræsentantskabsmøde i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Ligesom i vores boligafdelinger var der ringe fremmøde. Til afdelingsmøderne er det jo under 20 procent, der møder op (det gælder også min egen boligafdeling Egeparken 1), men her, hvor boligeliten møder op, var fremmødet kun lige over 50 procent. Et andet af tidens tegn var, at redaktionsudvalget til Boligbladet blev nedlagt. Når det så er sagt, var der lidt flere på talerstolen, end der plejer men stadig kun en håndfuld. Det er synd, for som sædvanlig fremlagde bestyrelsen en fin beretning, præget af god indsigt og gode holdninger til det boligpolitiske. Som noget nyt fik vi fra Egeparken 1, kandidaterne til bestyrelsen til at præsentere sig og det de står for. Lidt utroligt, at det ikke er sket før. Forslag om drøftelse af beskæftigelse af indvandrere Som sædvanlig var der kun forslag fra Egeparken 1 til drøftelse. Ærgerligt når der nu er 40 boligafdelinger, hvor der er mange gode afdelingsbestyrelser, der er mindst lige så kloge som os i Egeparken 1. Det ene forslag var personligt fra undertegnede og vedrørte forslag til drøftelse af beskæftigelse af indvandrere og kvinder i boligselskabet. Da jeg er udpeget til medlem af Integrationsrådet i kommunen, er jeg blevet spurgt om beskæftigelse af indvandrere i selskabet. Man har fra selskabet beredvilligt svaret herpå. Det viser sig at der er ganske få ejendomsfunktionærer, der er indvandrere. Der var en vis modvilje mod at betragte det som problem, da man fra bestyrelsens side mente, indvandrere jo bare kunne søge. Et enkelt bestyrelsesmedlem gav udtryk for at en indvandrervarmemester var vanskeligt at have, da der kunne være kulturelle årsager til at vedkommende ikke kunne forstå problemer. Min hensigt var ikke at der skulle være kvoter eller lignende men at gøre opmærksom på, at der også her i Gladsaxe er en meget lav beskæftigelse af indvandrere og dårlig uddannelse og at det kommer til at svide til det danske samfund, hvis det fortsætter. Så vær opmærksom på indvandrernes situation. Forslag om drøftelse af hjemmesider i boligafdelingerne Det andet forslag var fra Egeparken 1s bestyrelse om at vi burde drøfte hjemmesider. Vi har selv i Egeparken 1 lige fået en hjemmeside under noget besvær. Vi synes, at når nu 83 procent af befolkningen har internetadgang fra hjemmet var det en god ide at opmuntre til at større afdelinger med for eksempel over boliger fik en hjemmeside. Som bestyrelsens beretning viser er den almene sektor hårdt trængt i disse år og det er vigtigt at fremtræde som en moderne sektor. Heller ikke her var der særlig genklang hos bestyrelsen. Man måtte da gerne have hjemmeside, men i øvrigt lod det til, at det ikke betød noget. Lidt ærgerligt synes jeg, når vi nu kæmper en kamp for at fremstå som en moderne boligsektor. Peter Lawrence Brooker Afdelingsformand Egeparken 1 15

16 Fødselsdag Kildeparken 1 50 år og vel vedligeholdt Lørdag 16. juni 2007 fejrer Kildeparken 1 50-året for de første indflytninger. Det sker med formandstale, besøg af Cirkus Arli, hoppeborg, isbod og ikke mindst en reception for alle beboerne i de 380 boliger, der også er inviteret til fest om aftenen. 16

17 Kildeparken 1 markerer lørdag 16. juni året for de første beboeres indflytning i afdelingen. Flere af de første bor stadig i afdelingen. Solnavej, Hagavej og Kildebakkegårds Alle er alle vejnavne, som knytter sig til Kildeparken 1, der lørdag 16. juni 2007 markerer sit 50 års jubilæum for de første indflytninger. Kildeparken 1, har 380 boliger, og fremstår i de grønne omgivelser vel vedligeholdt, og det er der en god grund til. Beboerne bruger også de grønne arealer flittigt. Det vidner brugen af de fire grillpladser klart om. Vi passer på vores afdeling og sørger for at vedligeholde på rette tid og sted. Vi har lige fået gennemgået vores tage, og det viser sig, at deres tilstand er så god, at de kan holde endnu 10 til 15 år. Og det er vi ganske godt tilfredse med, fortæller Karen Murmand, der er formand for den jubilerende afdeling. Inden for de senere år har afdelingen også renoveret kloaknettet, ligesom der er foretaget diverse småreparationer rundt i bebyggelsen. For et par år siden blev festlokalerne og de fire vaskerier sat i stand. Og netop nu står afdelingen over for at skulle male indgangspartierne og garageportene. Passer på afdelingen Beboerlokalet er så flot, at der er rift om at få lov til at leje det, fortæller Karen Murmand, der har været med i afdelingsbestyrelsen siden For nogle år siden blev hun valgt til formand. Årsagen til at Karen Murmand gik ind i afdelingsbestyrelsen var, at hun gerne ville være med til at værne om bebyggelsen, så den altid fremstår i en god stand og er et godt sted at bo. Boligerne varierer fra 38 m 2 til 90 m 2 fordelt fra et værelse til fire værelses boliger. En bolig på 77 m 2 koster i 2006-priser kroner incl. varme og antenneafgift. Skulle være gift for at flytte ind Flere beboerene har gjort alle 50 år med, og Karen Murmand mangler lige to år i at nå 50 års jubilæet som beboer i Kildeparken 1. Hun flyttede i 1960 som nygift ind i Kildeparken 1, og det var den gang at unge mennesker og for den sags skyld også ældre ikke bare sådan kunne flytte ind i en lejlighed. Manglen på lejligheder dengang betød, at man skulle være gift. Og det ægteskab havde man så fem-seks uger til at få indgået, efter man havde fået lejligheden tilbudt. I dag er der også pres på at få en lejlighed i Kildeparken 1, men i dag stilles ingen krav til de ægteskabelige forhold ved indflytningen. Fest hele dagen 50-års jubilæet bliver markeret lørdag 16. juni 2007 med start klokken 12.00, hvor Gladsaxe Pigegarde trækker op gennem afdelingen for at slutte med en koncert på festpladsen. Der bliver tale ved Arbejdernes Boligselskabs formand, Ryno Scheil, om eftermiddagen, hvor der også er reception, hoppeborg, pølse- og isbod. Cirkus Arli slår sig ned på festpladsen og giver en forestilling til hvilken, afdelingens beboere kan løse billetter til en ganske rimelig pris. Om aftenen er der arrangeret festmiddag med mulighed for en dans på brædderne. I forbindelse med jubilæet udsender afdelingsbestyrelsen et lille festskrift. Heri er der også en konkurrence, hvor beboerne kan vinde et gavekort til den lokale købmand. Beboerne skal lige igennem en række spørgsmål, som de skal svare rigtigt på. Blandt andet er der spørgsmål om husordenen, afdelingens historie m.v. Og når der ikke er jubilæumsfest, så mødes en lang række af beboene i en af de tre klubber, som er i Kildeparken 1: Kondiklubben, motorklubben og vinklubben. 17

18 Pris på varmen Varmeudgift pr. etage-m 2 i 2006 Fjernvarmeforsynede afdelinger - beregnet varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Art Pileparken 1 fjv 56,79 58,31 56,73 70,50 58,87 60,99 62,40 57,01 57, Pileparken 2 fjv 55,84 57,29 55,87 70,35 59,13 59,77 61,95 57,04 55, Pileparken 3 fjv 59,90 62,88 62,42 79,47 65,67 70,09 70,15 66,72 66, Pileparken 4 fjv 53,94 55,20 53,90 65,07 59,45 54,73 55,29 50,63 50, Stationsparken 1 fjv 70,60 73,50 74,02 85,79 72,91 74,08 76,76 74,10 75, Pileparken 8 fjv 55,89 58,72 58,02 74,27 63,88 66,51 69,57 66,20 64, Kildeparken 1 fjv 62,85 64,36 65,08 80,97 67,46 69,16 71,89 66,68 68, Pileparken 6 fjv 56,14 58,69 57,90 74,23 63,85 66,44 67,48 66,37 64, Torveparken fjv 57,72 60,86 56,86 73,39 61,14 62,51 65,08 61,00 59, Pileparken 7 fjv 57,84 58,86 58,84 73,85 63,23 62,64 66,25 62,24 62, Kildeparken 3 fjv 62,72 64,19 65,37 81,35 67,80 69,47 72,25 67,43 69, Stationsparken 2 fjv 70,59 73,47 74,01 85,78 72,05 75,10 76,75 74,19 74, Kildeparken 4 fjv 42,94 42,01 43,17 47,05 39,29 48,81 51,06 54,31 47,01 Bemærk: Hvis man ønsker at sammenligne udgiften for de fjernvarmeforsynede afdelinger med opvarmningsudgiften for de andre afdelinger, skal man huske at tillægge de udgifter til tilslutning til fjernvarmen, som blev ydet som en engangsbetaling, og som blev finansieret via realkreditlån over en 10-årig periode. De gennemsnitlige ydelsesbeløb ligger i den forbindelse i størelsesordenen kr. pr. etage-m 2, som således ved sammenligning med øvrige afdelinger skal tillægges, idet disse ydelsesbeløb i stedet indgår i huslejeberegningen. Naturgasforsynede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Art Skoleparken 1 gas 74,73 78,98 98,60 106,41 101,82 109,17 109,16 121,46 119, Skoleparken 2 gas 62,56 65,96 82,40 88,92 81,63 85,71 88,05 101,03 99, Moseparken gas 59,57 *60,25 71,88 78,46 89,73 64,52 80,15 86,22 93, Korrigeret for fejl i periodisering. 18

19 LKV - opvarmede afdelinger - beregnet varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Art Lyngparken 1 lkv 82,21 93,21 117,27 133,57 * 98,88 116,21 127,34 141,14 *148, Lyngparken 2 lkv 91,02 97,08 121,93 132,50 * 94,72 113,57 111,91 108,10 *109,00 Bemærk: Ved sammenligning med varmeudgiften for øvrige afdelinger skal der fratrækkes 6-8 kr. pr. etage-m 2, idet disse beløb udgør besparelsen vedrørende hensættelser til fyr og kedler m.m. samt den løbende vedligeholdelse omkring samme. Beløbene er beregnet i forbindelse med overgang til LKV-drift. *) LKV-satserne er nedsat fra 2002 efter forhandlinger med NESA. Afdelinger med varmemålere - beregnet varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Art Mølleparken 1 lkv 90,84 95,86 124,75 141,33 * 101,46 111,89 120,74 121,00 *117, Højgårdsparken olie 91,10 91, ,89 119,79 137,86 133, Stengårdsparken lkv 105,65 112,70 141,17 156,75 * 111,65 114,20 119,01 134,51 **145, Hyrdeparken gas 81,51 87,97 109,13 115, Hulegårdsparken gas 57,26 66,67 84,46 82,71 88,88 86,98 88,40 84,58 86, Tinghøjparken gas 82,05 84,87 99,07 106,14 98,58 100,46 105,32 113,49 106, Lykkeparken gas 74,79 90, ,98 109,54 130,43 138, Mølleparken 2 lkv 92,33 95,15 124,61 132,16 * 90,69 103,04 112,95 122,36 *120, Egeparken 1 lkv 74,10 77,62 94,35 95,26 85,96 92,74 85,04 88,58 87, Vadgårdsparken *** gas 89,42 91,22 103,43 126,38 108,83 117,04 118,87 123,02 126, Høje Gladsaxe fjv ,77 51,77 46,99 41, Kiplingeparken gas ,21 77,28 92,01 88, Egeparken 2 lkv 91,35 85,85 108,34 114,55 107,73 116,67 110,80 111,28 111, Kildeparken 2 gas * 84,79 * 80,73 98,99 114,84 110,13 127,93 118,18 128,52 101, Kiplingsgården gas ,07 112,31 127,78 136, Buddinge Mølle gas 115,53 150,24 159,58 182,96 175,89 178,73 157,84 150,70 159, Kongshvileparken 1 gas ,43 91,48 110,97 110, Punkthus afd fjv ,50 63,81 57,11 55,37 Disse afdelinger er alene medtaget af statistiske hensyn Hyrdeparken er overgået til individuelle fyr i løbet af *** LKV-satserne er nedsat fra 2002 efter forhandling med NESA. Der henvises i øvrigt til ovenstående bemærkninger vedr. sammenligning med varmeudgift for øvrige afdelinger 4736 Udgiften pr. m 2 er korrigeret, da der var en registreringsfejl i HNG på ca m 2 mellem 1998 og *** Ungdomsboliger. 1 Ældreboliger. 19

20 Almene boliger er en nødvendighed Hvis de ikke fandtes, ville de dårligst stillede dankere være væsentligt dårligere stillet, fremgår det af en ny antologi, som forskere blandt andet fra fra Statens Byggeforsknings-institut har udarbejdet. Et boligmarked, hvor kun markedskræfterne råder, kan ikke sikre alle danskere en bolig. Hvis vi ikke havde de statsstøttede almene boliger, ville der være borgere, der ikke kunne få tag over hovedet. Og i værste fald ville vi risikere amerikanske tilstande, hvor hele bydele forslummer, boligsituationen forværres for beboerne, og kriminalitet, vold og hjemløshed florerer. Det fremgår af en ny antologi om den almene sektors rolle i samfundet, som forskere fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet og Socialforskningsinstituttet (SFI) har skrevet på baggrund af se seneste års forskningsresultater om emnet. "De dårligst stillede danskere ville være væsentligt dårligere stillet på boligmarkedet, hvis vi ikke havde den almene sektor", siger seniorforsker og redaktør på antologien, Hans Skifter Andersen fra SBi. Ligger under markedsprisen Det særlige ved de almene boliger er, at huslejerne ligger under markedsprisen. Det kan lade sig gøre, fordi sektoren består af non-profit boligorganisationer, der modtager offentlig støtte. Det forpligter til gengæld sektoren til at bygge nye boliger for alle grupper i samfundet. Forskerne peger desuden på det omfattende samarbejde mellem kommunerne og boligorganisationerne om at løse sociale problemer i nogle af de almene bebyggelser. I de sidste årtier er der sket en større social opsplitning på boligmarkedet, så mange almene boligområder har fået en ret høj koncentration af familier med sociale problemer. For eksempel bor 70 procent. af de børnefamilier, hvor begge forældre er på kontanthjælp, i en almen bolig. Desuden findes der boligområder med mange etniske minoriteter, hvor boligorganisationerne også medvirker til at integrere indvandrere og flygtninge. 60 procent af indvandrerne bor i almen bolig. Stor træghed i omfordelingen af boliger Når der er problemer med at lade markedskræfterne være enerådende i landets boligforsyning, så skyldes det, at kun en lille del af de udbudte boliger kommer fra nybyggeri, og dem der udbydes er så dyre, at en stor del af befolkningen ikke har råd til at bo i dem. Det betyder, at personer og familier med lav indkomst er afhængige af, at der løbende sker en omfordeling af eksisterende boliger, så huse og lejligheder på et lavere pris- og kvalitetsniveau er til rådighed for dem. Men problemet er, at der er stor træghed i omfordelingen. Forklaringen er, at vi ikke er særlig tilbøjelige til at sælge vores boliger og købe større og dyrere, selv om vi får flere penge mellem hænderne. Vi bliver i høj grad boende og bruger måske i stedet pengene på at forbedre huset eller lejligheden med nyt køkken og badeværelse. Tilbage står en betydelig gruppe boligsøgende personer i en meget dårlig situation, hvis der ikke fandtes offentligt støttede almene boliger, der udgør ca. 20 pct. af boligmassen i Danmark. Succesfuld støtteordning "Mange af de dårligst stillede med sociale problemer bor i de almene boliger. Når vi ikke har set tilstande som i Frankrig med uro og bilafbrænding, så er det fordi der i Danmark er gennemført en lang række succesfulde støtteordninger fra statens og Landsbyggefondens side i områderne. Der er f.eks. oprettet klubber til børn og unge, og boligejendomme og udearealer er blevet renoveret. Derfor har det ikke været nødvendigt at rive hele boligområder ned, som man har set det i England og USA", siger Hans Skifter Andersen. Antologien 'Den almene boligsektors rolle i samfundet' er finansieret af Boligselskabernes Landsforening og kan ses, downloades og bestilles på sbi.dk. 20

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE 569675 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni 2008 20. ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni 2006 18. ÅRGANG Ny legeplads i Lyngparken 2 Kig med side 10-11 Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16 Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 TEMA:

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. januar 2013 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 24. januar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

BOLIG BLADET. Juni 2005. God tradition for uddannelse Læs side 10. Told&Skat på momsjagt giver huslejestigninger Se side 2

BOLIG BLADET. Juni 2005. God tradition for uddannelse Læs side 10. Told&Skat på momsjagt giver huslejestigninger Se side 2 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni 2005 16. ÅRGANG God tradition for uddannelse Læs side 10 Told&Skat på momsjagt giver huslejestigninger Se side 2 Større mulighed for at låne til forbedringer

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Juni 2010 22. ÅRGANG. Repræsentantskabsmøde 2010. Side 2-6 Nye vedtægter for boligselskabet. Se side 12-13 Sensommer Festival.

Juni 2010 22. ÅRGANG. Repræsentantskabsmøde 2010. Side 2-6 Nye vedtægter for boligselskabet. Se side 12-13 Sensommer Festival. Juni 2010 22. ÅRGANG Repræsentantskabsmøde 2010. Side 2-6 Nye vedtægter for boligselskabet. Se side 12-13 Sensommer Festival. Mere side 10-11 Tema: Repræsentantskabsmøde 22. marts 2010 Ryno Scheil på talerstolen.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. december 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. november 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. april 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Under henvisning til indkaldelse af 11. maj 2010 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 12.

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juli 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. juni 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2

Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET April 2001 12. ÅRGANG Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2 Budgettet stadig bestyrelsens ansvar Følg debatten på side 4 Varmeregningens himmelflugt

Læs mere

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen.

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott Varmemester Claus Kæstel Freddy Rasmussen Mads Greve Tina Laursen Knud Petersen Aase Birthe Stisen Afbud fra David Oszlak,

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00 2. maj 2014 Bestyrelsen Vivaboligs bestyrelse består, frem til repræsentantskabsmødet i 2014, jf. fusionsaftalen af

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere