Juni Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13"

Transkript

1 Juni ÅRGANG Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11 Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side Fuldt blus på Torveparken 50-års jubilæum Mere side 2

2 Torveparken 50 år Sol, regn og 50 års jubilæum 360 beboere deltog i festligholdelsen af 50 året for de første indflytninger i Torveparken. Vejret var med arrangørerne - sådan da. Foto: Kaj Bonne Mortensen

3 Det blev en ganske festlig lørdag 12. maj 2007, da beboerne markerede 50-året for de første indflytninger i Torveparken, der ligger blandt andet på Åstedvej i Mørkhøj. Og selv om regnen væltede ned under festen om aftenen, var stemningen blandt de 360 deltagere i top. Festen blev holdt i et stort telt, hvor der både var plads til spisning, god stemning og dans til midnat. Der var korte taler ved blandt andre borgmester Karin Søjberg Holst og boligselskabets formand Ryno Scheil. Jubilæet sluttede med et festfyrværkeri. Heldigvis var vejret med os om eftermiddagen, hvor der var god underholdning ved Torvegårdens Gøglere. Store og små kunne forlyste sig blandt andet med ture i hoppeborg og rutchebane. Der var også mulighed for at købe pølser med brød til en femmer samt vand og øl til rimelige priser. Der kunne måske godt have været lidt flere deltagere om eftermiddagen, men dem, som dukkede op, fik en god oplevelse og et hyggeligt samvær, fortæller Steen Pedersen, der er nyvalgt formand for afdelingsbestyrelsen i Torveparken. Men allerede dag før fredag 11. maj startede festlighederne, idet afdelingsbestyrelsen havde indbudt de 53 beboere, som havde boet i Torveparken i alle 50 år, til en sammenkomst. Stort set alle af 50-års boligjubilarerne var mødt frem. Det var ganske hyggeligt at høre om Torveparken i tidligere tider, siger Steen Pedersen, som selv har boet i Torveparken i 16 år. Torveparken kan bryste sig af, at have en af de ældste idrætsklubber inden for Arbejdernes Boligselskab. Foldboldklubben blev stiftet fire år efter de første indflytninger, så den bliver 50 år i Men det er en anden historie, som Boligbladet vender tilbage til. Se præsentationen anno 1957 side 4. 3

4 Torveparken 50 år Præsentation af Torveparken anno 1957 Det var kun ejendomsfunktionærerne, der måtte bore i betonvæggene, og udgifterne til fastgørelserne i betonen androg cirka 40 øre pr. stk. Allerede den gang blev beboerne opfordret til at lufte ud i deres bolig. Og så måtte man ikke lufte sengetøj udendørs til længere end kl selvom der i stor udstrækning (er) anvendt færdigstøbte, tørre væg-og tagelementer, og fugtproblemet formentlig er mindre her end i almindelige murede huse, bliver beboerne opfordret til ikke at tørre tøj indendøre, åbne vinduer og døre 5-6 gange om dagen for at få gennemtræk i 5 minutter, dog uden at afkøle væggene. Og så skulle køkkendøren holdes lukket, når der blev lavet mad. Døren bør først åbnes, når køkkenet er godt udluftet. Så allerede den gang kendte man til problemer med fugt i lejlighederne. Torveparken er opført efter et andet system end almindelig anvendt, og er et af de nyeste forsøg på at industrialisere boligbyggeriet, et skridt på vejen til de fuldstændigt fabriksfremstillede lejligheder. Ved denne nye byggemetode er det traditionelle murerarbejde anvendt i begrænset omfang. Da de boligsøgende, som i 1957 var så heldige at få en af de 336 boliger i Torveparken i Arbejdernes Boligselskab, fik de samtidig en omhyggelig historisk redegørelse for dannelsen af Arbejdernes Boligselskab i 1944 samt en meget detaljeret beskrivelse af den nye bolig, hvad enten den lå i et af rækkehusene eller i en af etageejendommene. Og det er fra denne redegørelse, citatet i indledningen stammer. Der var målfaste tegninger, så beboerne 4 kunne prøvemøblere deres nye bolig før indflytning. Måtte ikke bore i væggene Side op og side ned beskrives boligerne i detaljer. Der gives gode råd om indretning, brug af komfur, belysning, malerarbejde og vedligeholdelse. Der var også en bekendtgørelse om, at på grund af betonen i bygningen, som kunne tage skade ved ukyndiges indgreb, var det kun ejendomsfunktionærerne, som måtte sætte søm og skruer og andet op. De gode ejendomsfunktionærer ville bruge et specialværktøj, og udgiften for disse fastgørelser ville andrage cirka 40 øre pr. stk. Luft ud Om fugten i Torveparken blev det anført, Ikke synlig tøjtørring Hus- og haveordenen er lang og detaljeret men alligevel ganske rimelig i sin udformning, når den skulle regulere, hvordan 336 familier i boligerne skal leve sammen. For eksempel måtte man kun lufte sengetøj frem til klokken Tørring af tøj måtte absolut ikke være synlig fra anlæg eller gade. Og beboerne måtte heller ikke klippe grene af træer og buske eller plukke blomster. Der måtte heller ikke være husdyr eller drives hjemmeindustri. Symaskiner og andre maskiner, der gør støj skal anbringes på sådant underlag, at lyden dæmpes mest muligt. Og så skulle børns leg på de dertil indrettede pladser ophøre ved solnedgang dog seneset klokken Det var heller ikke tilladt at affyre fyrværkeri i bebyggelsen. Præsentationen af boligerne, de mange gode råd og retningslinjer samt formaninger bærer præg af tidsånden samt at husmødrene i stort omgang var hjemmegående.

5 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 > 5

6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 19. MARTS 2007 VI KAN IKKE BARE LÆNE OS Arbejdernes Boligselskab vil have de tidligere regler tilbage, hvor boligselskabet også kan være bygherre. Det vil i langt højere grad give et indsigt i byggesagen og samtidig være kvalitetssikrende, lød det fra boligselskabets formand Ryno Scheil på Repræsentantskabets møde i marts

7 TILBAGE Almene boligselskaber kan ikke selv vælge at være bygherre for opførelser af nye boliger. For et par år siden blev lovgivningen ændret, således at denne opgave skal ud i licitation, hvis der bygges mere end otte boliger. Når byggeriet er afsluttet træder det almene boligselskab ind som driftsherre. Lyder det omstændigt. Det er det også, fremgik det af formand Ryno Scheils beretning på Repræsentantskabets møde mandag 19. marts Ryno Scheil er formand for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Når boligselskabet ikke er bygherre, så vil mange kunne tro, at vi bare kan læne os tilbage og afvente, at byggeriet bliver afleveret til os. Men så enkelt er det ikke. Det viser vores erfaringer fra byggeriet af Søborgparken på Søborg Hovedgade og de 26 ungdomsboliger ved Stengårdens station. Det er afgørende nødvendigt, at vi som kommende driftherre er med hele vejen fra start til slut, ellers har vi ingen indflydelse på kvaliteten eller hvorledes byggeriet er skruet sammen, konstaterede Ryno Scheil. Anden fordeling af honorar Ryno Scheil og bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab tager klart afstand fra lovgivningen om, at bygherrerolle for alment nybyggeri skal i udbud, hvis det omfatter mere end otte boliger, Vi burde vende tilbage til de tidligere regler, hvilket vil give et bedre indblik i byggesagen og dermed virke kvalitetssikrende. Nu skal vi ikke klage over samarbejdet med KPC Byg, fordi samarbejdet har været godt og tillidsfuldt. Men når vi vægter de mange timer, boligselskabet har leveret, over for det såkaldte byggesagshonorar, burde der været en mere rummelighed til en større andel til driftsherren. Altså til Arbejdernes Boligselskab, fastslog Ryno Scheil. Om selve byggesagerne sagde Ryno Scheil, at der ved indflytningen af første del af Søborgparken i december 2005 var en del problemer, hvorimod indflytningen af anden del i december 2006 stort set skete uden vanskeligheder. Indvendigt har det dog været vanskeligt at få afsluttet arbejdet. Det skyldes ikke mindst den ophedede situation i byggebranchen. Derfor har vi aftalt med KPC Byg, at vi selv står for udførelsen af en række indvendige arbejder, fordi vi lokalt har en langt bedre mulighed for at koordinere arbejdet med vore lokale håndværkere. Det er en god løsning for alle parter, fordi det gælder om at få afsluttet byggesagen ikke mindst af hensyn til beboerne, sagde Ryno Scheil. Fugt er noget møg Fugt er noget møg i en bygning. Derfor har den meget våde periode under opførelsen af 26 ungdomsboliger ved Stengårdens station betydet, at der er et ekstra behov for at udtørre bygningen, så der ikke bliver indbygget for megen fugt og vanddamp i bygningen. Derfor bliver afleveringen udskudt fra 1. juni til 15. juni Der var rejsegilde på byggeriet 22. marts. Det bliver et pænt byggeri med en spændende udformning. Både ind- og udvendigt. Men det ærgrer os, at der måtte tages en etage af. Ikke blot på grund af antallet af boliger, men især af hensyn til bygningens formsprog og proprotioner, ligesom der er færre rygge til at fordele udgifterne på, fortalte Ryno Scheil. Interessen toppede Interessen for almene seniorboliger på toppen af Punkthuset i Høje Gladsaxe var stor, men da det kom til stykket, var lysten til at flytte ind i en af de fem boliger med den fantastiske udsigt på 9. sal til at overse. Det betød, at boligerne fik ændret status fra fem seniorboliger til seks almene boliger, fordi fællesrummet for en beskeden udgift kunne ændres til en bolig. Alle seks boliger blev hurtigt udlejet. I beretningen som blev enstemmigt godkendt - kom Rynos Scheil også ind på skimmelsvamp i boligerne, hjemmesider antallet af ejendomsfunktionærer af anden etnisk baggrund end dansk samt antallet af kvindelige ejendomsfunktionærer. Det kan du læse mere om her i Boligbladet. 7

8 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 19. MARTS 2007 Valg efter valg Der var masser af valg på Repræsentantskabets møde mandag 19. marts 2007, hvor der skulle vælges medlemmer til Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse og flere udvag. Stemmeudvalget havde en travl aften med at tælle stemmesedler Boligselskabets bestyrelse Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab fik to nye medlemer, Karin Petersen og Majbrit Jørming, der blev valgt på Repræsentantskabets møde. Samtidig blev Robert Byriel, Thomas Dreyer og Lars Chrsistensen genvalgt til bestyrelsen. Karin Petersen og Majbrit Jørming afløser Johnny Frederiksen og Inge Binder, som ikke genopstillede. Bestyrelsen har på et senere bestyrelsesmøde konstituteret sig med Ryno Scheil som formand og Benny Jørgensen som næstformand. Bestyrelsen har 15 medlemmer, hvoraf de ti vælges af Repræsentantskabet. Gladsaxe Byråd udpeger tre medlemmer, og medarbejderne i henholdsvis administrationen og ejendomsfunktionærerne vælger hver en repræsentant. Valgperioden er to år. Bestyrelsens medlemmer, som er valgt af Repræsentantskabet, er følgende: Thomas Dreyer, Karin Petersen, Robert Byriel, Majbrit Jørming, Lars Christensen, Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Finn Sørensen og Benny Sørensen. Følgende er udpeget af Gladsaxe Byråd: Erling Schrøder, Benny Jørgensen og Erik Andersen. Anne Schiøler er valgt af medarbejderne i administrationen og John Monberg er valgt af ejendomsfunktionærerne. Suppleanter til bestyrelsen er Palle Nielsen, Jesper Langkilde, Johnny Vilhelmsen og Erik Bengtsson i nævnte rækkefølge. 8 Ind og ud af bestyrelsen: Majbrit Jørming (tv) og Karin Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen, mens Inge Bender og Johnny Frederiksen trådte ud. Fritidsudvalget Fritidsudvalget har syv medlemmer og tre til fire suppleanter. Efter Repræsentantskabets møde har Fritidsudvalget denne sammensætning: Kurt Juel Jensen, John Bjarnø Petersen, Palle Nielsen og Hans Jørgen Jørgensen, som alle er valgt af Repræsentantskabet. Boligselskabets bestyrelse har efterfølgende udpeget Eigil Christensen, Per Helligkilde og Conni Søndergaard som medlemmer. Suppleanter til Fritidsudvalget er Inge Binder, Sonja Sørensen og Catja Johansen. Kredsudvalget Kredsudvalget har 20 medlemmer samt ti suppleanter. Repræsentantskabet vælger i ulige år fem medlemmer, ligesom bestyrelsen udpeger fem medlemmer. I lige år vælger Repræsentantskabet seks medlemmer og bestyrelsen udpeger fire. Valgene og udpegning gælder for to år. På Repræsentantskabets møde blev følgende valgt til medlemmer af Kredsudvalget: Thomas Dreyer, Aase Petersen, Per Madsen, Henry Simonsen og Aase Schack. Suppleanter blev Kim Hansen, Johnny Vilhelmsen og Ruth Lindegaard.

9 Det er kvalifikationerne, der tæller Peter Brooker fra Egeparken 1, rejste flere spørgsmål på mødet. Lidt utraditionelt inddrog formand Ryno Scheil to forslag om Arbejdernes Boligselskabs holdning til ansættelse af indvandrere og kvinder samt initiativer til fremme af hjemmesider i afdelingerne i sin beretning. Det var Peter Brooker fra Egeparken 1, som havde stillet spørgsmålene. Og den lidt utraditionelle fremgangsmåde blev accepteret både af forslagsstilleren, dirigenterne og Repræsentantskabet. Det, Peter Brooker ville med sit forslag om selskabets holdning til ansættelse af indvandrere og kvinder, var at få en debat igang. Blandt andet fordi Peter Brooker er udpeget som repræsentant i kommunens Integrationsråd og ud fra dette medlemskab vil han gerne høre om boligselskabets holdning. Ryno Scheil oplyste, at Arbejdernes Boligselskab ikke fører lister over ansattes hjemstedsforhold eller etniske oprindelse, fordi boligselskabet ansætter ud fra den enkeltes kvalifikationer i forhold til stillingen. Men et af kravene var, at man i rimelig grad kan tale og forstå dansk. Dels af hensyn til beboerne, dels af hensyn til kollegaerne. Boligselskabets formand kunne samtidig fortælle, at der kom meget få ansøgninger fra ikke-etniske danskere eller fra kvinder til stillinger. En status viste, at der pt. er ansat to medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk; en i administrationen og en som ejendomsfunktionær. Hvad angik antallet af kvinder, der er er ansat i Arbejdernes Boligselskab, var situationen denne: 13 kvinder og otte mænd på kontoret. Tre kvinder og 64 mænd er ansat som ejendomsfunktionær. Peter Brooker havde også stillet et andet forslag, der gik ud på, at boligselskabet skulle fremme oprettelsen af afdelingernes hjemmesider. Ryno Scheil afviste, at Arbejdernes Boligselskab centralt skulle stå for afdelingernes hjemmesider, men afdelingerne kunne bruge den ramme til en hjemmeside, som boligselskabet havde udarbejdet. Han var ikke uenig med Peter Brooker om, at det var ønskeligt, at så mange afdelinger som muligt havde egen hjemmeide. 9

10 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 19. MARTS 2007 For at holde styr på afdelingerne bruges denne bankoplade. Og vinderen blev Høje Gladsaxe For tredje år skulle der på Repræsntantskabets møde trækkes lod om prisen på kroner til kultur og beboeraktiviteter i afdelingerne. Det er en forudsætning, at afdelingen er til stede ved afslutningen af Repræsentantskabets møde, fordi det er her lodtrækningen finder sted blandt de tilstedeværende. I år var det Høje Gladsaxe, som blev udtrukket som modtager af prisen. I 2006 gik prisen til Egeparken 1, som endnu ikke havde brugt pengene, men planen var at holde en fest for beboerne på de grønne arealer ved afdelingen. Sensommerfesten flytter rundt Sensommerfesten 2006 blev holdt i september ved Tyrolerhuset på Nybrovej, hvor vejret var med Fritidsudvalget, som arrangerede festen. Der vare masser af aktiviteter på festpladsen for både børn og voksne. Pølsevogn, besøg af Falcks brandbiler og politiets nye motorcykel, jazzorkester og loppemarked var en del af det trækplaster, som fik mange til at møde frem til en fornøjelig dag, fremgik det af den beretning, som Fritidsudvalget i Arbejdernes Boligselskab aflagde på Repræsentantskabets møde i marts Successen har giver Fritidsudvalget mod på at fortsætte med sommerfesten, men udvalget vil flytte festen rundt mellem afdelingerne, hvor de grønne arealer skal lægge græs til. Et af formålene med at flytte festen rundt er, at så kan deltagerne få andre afdelinger at se end deres egen. Sensommerarrangementet 2007 bliver holdt i Torveparken. AB-festen i februar 2007 forløb også godt, og netop nu undersøger Fritidsudvalget om det er muligt at lave et julearrangement i Gladsaxe Bio. Fritidsudvalget havde behandlet to ansøgerninger om tilskud. Motionsklubben i Pileparken 6 havde søgt om tilskud til fornyelse af motionsredskaberne, men efter det gældende kommisorium kunne ansøgningen ikke imødekommes. Anderledes gik det med en ansøgning fra billiardsammenslutningen, der søgte om tilskud til at kunne holde afslutningsturnering og en sæsonafslutning. Her anbefalede Fritidsudvalget ansøgningen.

11 Bare rolig vi er her endnu Vi det er Boligbladet er her endnu. Og det bliver vi ved med at være også i 2007, hvor udgivelsesfrekvensen ændres fra fire til tre årlige udgivelser. Næste udgave er på gaden i oktober Det besluttede Repræsentantskabsmødet på forslag fra boligselskabets bestyrelse. Det blev samtidig besluttet at nedlægge redaktionsudvalget, som siden 1989 har indgået i arbejdet med udgivelsen af Boligbladet. Men det har i de senere år vist sig vanskeligt at rekruttere medlemmer til redaktionsudvalget. Køen for at komme ind i Redaktionsudvalget har været meget kort. Repræsentantskabet besluttede også, at udgivelsen af Boligbladet overgår til administrativt regi med ad hoc tilknyttede beboere som deltagende partnere. Samtidig skal der i langt højre grad end tidligere anvendes journalistisk bistand ved bladets produktion. Af Redaktionsudvalgets beretning til Repræsentantskabets møde fremgik det også, at boligselskabet stadig lægger stor vægt på, at opfylde sin informationsforpligtelse over for beboerne. Ikke alle mødte frem En enkelt afdeling havde en rigtigt god undskyldning for ikke at sende beboere til Repræsentantskabets møde mandag 19. marts Det var den nyeste afdeling på 9. sal i Punkthuset ved Høje Gladsaxe. Årsagen var den simple, at beboerne her endnu ikke havde fået valgt en afdelingsbestyrelse. Alt i alt kunne 153 repræsentanter fra afdelingerne i Arbejdernes Boligselskab være mødt frem til Repræsentantskabes møde, men trods fint vejr og ingen sne, mødte 111 repræsentanter frem til mødet, som blev holdt på Marielyst Skole. Der var i alt ti afdelinger, som ikke deltog i Repræsentantskabets møde. De 111 repræsentanter fordelte sig med 96 fra afdelingerne samt bestyrelsens 15 medlemmer. Retfærdig boligpolitik Et af de helt store enmer, der har været til debat i Kredsudvalget, er debatten - eller rettere manglen på samme - omkring regeringens tyvetogt i de almene boligselskabers finanser. Kredsudvalget indbød i samarbejde med Arbejdenes Boligselskabs bestyrelse til en konference, hvor emnet var En retfærdig boligpolitik, hed det i Kredsudvalgets beretning til Repræsentantskabet. Målet med konferencen var at sætte gang i debatten, og alle afdelingsbestyrelser blev indbudt, men desværre var interessen og dermed tilslutningen til konferencen begrænset. Men dem, som mødte frem, blev klædt på til debatten ved blandt andre Bent Madsen fra Boligselskabernes Landsforening. Kredsudvalget var heller ikke helt tilfreds med indsamlingen af underskrifter i forbindelse med en protest til regeringen over indgrebene i blandt andet Landsbyggefonden. Udvalget fandt i sin beretning til Repræsentantskabet, at det kan være svært at overbevise andre, når end ikke halvdelen af beboerne i Arbejdernes Boligselskab bakker op. Udvalget havde også set på bredbånd og internet, og udvalget havde indbudt TDC, Dong og Circ til at fortælle om deres produkter på en og samme aften. Resultatet blev, at Kredsudvalget anbefaler, at man finder en uvildig ekspert, som kan give et bud. Den perfekte løsning findes ikke, men det handler i sidste ende om kroner og øre. Konklusionen blev, at man afventer udviklingen. 11

12 Sensommerfestival 2007 Sensommerfestival Holdes i Torveparken, Åstedvej i Mørkhøj. Lørdag 8. september 2007 kl til Tilmelding senest lørdag 1. september Buslinjerne 166 og 200S kører lige til døren. Medbring madkurv, tæppe, godt humør og eventuelt en kage til kagebagekonkurrencen. Arrangementet er gratis, men på tilmeldingsblanketten er der lodtrækning om flotte gaver, så husk at tilmelde jer, hvis I vil være med i lodtrækningen. For at kunne vinde skal du være til stede. Stadepladser til loppemarkedet kan købes på stedet for 20 kroner. Stadepladser kan forudbestilles på telefon (Palle) eller på (Catja). I tilfælde af dårligt vejr aflyses arrangementet, men lodtrækningen på tilmeldingsblanketterne vil alligevel finde sted. Der vil være salg af fadøl, vand, kaffe, is og pølser. Kl Velkomst. Program for Sensommerfesten Kl Musik fra forskellige bands. Hoppeborg. Loppemarked. Lodtrækning på stadepladserne cirka kl Kl Indlevering af kager til konkurrencen. Vinderen kåres kl Kl Vægtgætning. Vinderen kåres kl Kl Lodtrækning på tilmeldingsblanketten. Kl Klovnen Joey kommer og underholder både store og små. Kl Bloche Ole kommer og laver vores egne blocher. Kl Vinderen af kagebagningskonkurrencen kåres. Kl Lodtrækning på tilmeldingsblanketterne. Kl Tak for i dag. Tilmeldingskupon til Sensommerfestival 2007 Navn: Adresse: Antal voksne: Antal børn: Husk: Tilmelding senest 1. september til Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal, 2860 Søborg 12

13 Flash back fra Sensommerfestivalen 2006 Sensommerfestivalen, som blev holdt lørdag 9. september 2006 på Radiomarken, blev en dag, som ikke bliver glemt af dem, der mødte op. Vejret var perfekt og humøret rigtig højt. Der var masser af oplevelser: Børnenes ved at se en brandbil med seks store brandmænd komme kørende ind på festpladsen og slukke ilden i en brændende bil. At få lov til at sætte sig op på en af færdselspolitiets motorcykler. Komme på naturoplevelse. Få en tur i hoppeborgen. Se hvordan en slikkepind blev fremstillet og smage, hvordan den smager. Få lov til at slå søm i en planke. Kaste med tennisbolde efter en stabel blikdåser. Fiske i et vandbassin efter små fisk. Underholde sig med en flødebollemaskine, som gav flødeboller. Som voksen kunne man godt blive en lille smule misundelig. Men der var også masser for de voksne: Musik hele dagen. Masser af loppestader, hvor man kunne gøre en god handel. Konkurrence om at have bagt den bedste kage. Lodtrækning på adgangsbilletten om flotte gaver. Få sig en rigtig hotdog - med det hele - fra en rigtig pølsevogn. Møde sin nabo eller beboere fra andre afdelinger og få sig en snak. Alt i alt var det en god dag for alle. Så hvorfor ikke tilmelde dig Sensommerfesten i år. Den holdes lørdag 8. september 2007 i Torveparken, Åstedvej i Mørkhøj. Det er Fritidsudvalget, der er arrangør af Sensommerfesten. 13

14 Breve fra læserne: ISS eller os selv? For nogle år siden foreslog vi fra Egeparken 1 Repræsentantskabet, at afdelingsbestyrelserne skulle være med ved besættelse af stillingen som varmemester. Efter en del modstand fra bestyrelsens side - vi måtte have forslaget oppe to år i træk - blev det vedtaget at vi kunne være med. Da vores varmemester gennem 15 år så forlod os, skulle vi selv prøve det. Stor var vores forbavselse, da vi fik at vide, at vi ikke kunne være med til at udforme stillingsannoncen og at selskabet skulle udtage Svar til Peter Lawrence Brooker Vi kan blive ved med at diskutere dette forhold om, hvordan moderne virksomhedsledelse er, hvorledes udvælgelse- og ansættelsesprocedure skal være. I Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe følger vi de lovbestemmelser der er, og de vejledende retningslinier der i vor branche er aktuelle. KAB Bygge- og boligadministration har udgivet en håndbog Beboerdemokrati uden begrænsninger. Bogen er forfattet af landsretssagfører Børge Højlund, og benyttes af alle i boligsektoren som bibel, og har været gjort det igennem rigtig mange år. Også Boligselskabernes Landsforening henviser til Højlunds den grønne, som bogen i daglig tale kaldes. Om ansættelse Vedrørende ansættelse af ejendomsfunktionærer anføres i håndbogen citat (Børge Højlund, Beboerdemokrati uden begrænsninger, side 236, pkt. d, 2. afsnit) De ejendomsfunktionærer, som er beskæftiget i afdelingen, ansættes og afskediges af organisationens ledelse. Det fremgår af lovens 39, og normalt er det forretningsføreren, der som organisationens repræsentant bedømmer ansøgers kvalifikationer og indgår aftale med funktionærerne på boligorganisationens vegne. Men det er såvel i loven som i normalvedtægterne bestemt, at afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer. Baggrunden for denne regel er, at afdelingsbestyrelsen naturligvis må orientere sig om, hvad der foregår i afdelingen, og 14 dem, der skal til samtale. Da jeg spurgte til det fik jeg at vide, at det stod i loven. Det er selvfølgelig ikke tilfældet. I kommunen og alle andre offentlige virksomheder og en del private er det sådan, at man er med hele vejen i en stillingsbesættelse. Jeg kunne forstå hvis det var ISS, der drev varmecentralen, men her er det vores egne folkevalgte, der står for det. Hvorfor dog denne modstand mod moderne virksomhedsledelse fra selskabets side? hvem der varetager pasningen og den løbende vedligeholdelse af bebyggelsen. Selvom det ikke direkte står i vedtægterne, forudsætter reglen, at der ved ansættelse og navnlig ved afskedigelse i rimeligt omfang tages hensyn til afdelingsbestyrelsen på forhånd, d.v.s. før organisationens ledelse træffer endelig beslutning på disse områder. Men afdelingsbestyrelsen kan ikke kræve at være repræsenteret ved eller deltage i udvælgelsen af de medarbejdere, der skal ansættes. Håndbogen er tidligere udsendt til alle selskabets afdelinger. Om orientering I citatet nævnes lovens 39 (Lov om Almene Boliger), der lyder: Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer. Afdelingsbestyrelsen kan være til stede ved de i 154 omhandlede eftersyn, og skal orienteres om den rapport, der udfærdiges på baggrund af eftersynet. 154 i Almenboligloven vedrører afdelingsbestyrelsens ret til at være til stede i forbindelse med gennemførelse af 5-års eftersyn af udførte støttede byggeopgaver i afdelingen. Bestemmelsen om afdelingsbestyrelsens ret til at blive orienteret om selskabets ansættelser og afskedigelser i afdelingen går igen i vedtægter for Arbejdernes Boligselskab i 17, der nøje følger normalvedtægten for almene boligorganisationer. Det er afdelingerne, der betaler lønnen til varmemesteren og kommer til at betale, hvis han/hun ikke fungerer ordentligt. Det er afdelingsbestyrelserne, der har det daglige samarbejde om afdelingerne. Hvis vi skal klare os i den almene boligsektor, er det på tide, at vi lever op til almindelige krav til moderne virksomhedsledelse, såsom at de implicerede er med hele vejen i stillingsbesættelser. Peter Lawrence Brooker afdelingsformand Egeparken 1 Af vedtægtens 17, stk. 9 fremgår citat: Afdelingsbestyrelsen skal i rimelig tid orienteres om ledelsens ansættelser og afskedigelser af ejendomsfunktionærer i henhold til gælden lovgivning. Om at følge lovgivningen I selskabet følger vi naturligvis lovgivningens og vedtægternes bestemmelser, men vi har da også forståelse for afdelingsbestyrelsernes ønsker om indsigt i hvilke medarbejdere der ansættes i afdelingerne og det er da også derfor, at vi er enige om, at afdelingsbestyrelserne kan være repræsenteret i forbindelse med ansættelsessamtalerne, hvor vi dog for at sikre et passende kvalifikationsniveau, ønsker at foretage den første grovsortering af ansøgere, således at der som udgangspunkt arbejdes videre med relevante kandidater. I selskabet går vi således en del videre, end loven foreskriver, og det er da også efter vor opfattelse ganske i overensstemmelse med lovgivningens ånd om at man ikke må begrænse beboerdemokratiets beføjelser.i øvrigt kan det tilføjes, at siden aftalen om at afdelingsbestyrelsen kunne deltage i ansættelsessamtaler blev indført, har en del afdelingsbestyrelser benyttet sig af muligheden, der således har fungeret tilfredsstillende for parterne. Sv. Aa. Hansen

15 Breve fra læserne: Deltagelse i Repræsentantskabet Så har der igen været Repræsentantskabsmøde i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Ligesom i vores boligafdelinger var der ringe fremmøde. Til afdelingsmøderne er det jo under 20 procent, der møder op (det gælder også min egen boligafdeling Egeparken 1), men her, hvor boligeliten møder op, var fremmødet kun lige over 50 procent. Et andet af tidens tegn var, at redaktionsudvalget til Boligbladet blev nedlagt. Når det så er sagt, var der lidt flere på talerstolen, end der plejer men stadig kun en håndfuld. Det er synd, for som sædvanlig fremlagde bestyrelsen en fin beretning, præget af god indsigt og gode holdninger til det boligpolitiske. Som noget nyt fik vi fra Egeparken 1, kandidaterne til bestyrelsen til at præsentere sig og det de står for. Lidt utroligt, at det ikke er sket før. Forslag om drøftelse af beskæftigelse af indvandrere Som sædvanlig var der kun forslag fra Egeparken 1 til drøftelse. Ærgerligt når der nu er 40 boligafdelinger, hvor der er mange gode afdelingsbestyrelser, der er mindst lige så kloge som os i Egeparken 1. Det ene forslag var personligt fra undertegnede og vedrørte forslag til drøftelse af beskæftigelse af indvandrere og kvinder i boligselskabet. Da jeg er udpeget til medlem af Integrationsrådet i kommunen, er jeg blevet spurgt om beskæftigelse af indvandrere i selskabet. Man har fra selskabet beredvilligt svaret herpå. Det viser sig at der er ganske få ejendomsfunktionærer, der er indvandrere. Der var en vis modvilje mod at betragte det som problem, da man fra bestyrelsens side mente, indvandrere jo bare kunne søge. Et enkelt bestyrelsesmedlem gav udtryk for at en indvandrervarmemester var vanskeligt at have, da der kunne være kulturelle årsager til at vedkommende ikke kunne forstå problemer. Min hensigt var ikke at der skulle være kvoter eller lignende men at gøre opmærksom på, at der også her i Gladsaxe er en meget lav beskæftigelse af indvandrere og dårlig uddannelse og at det kommer til at svide til det danske samfund, hvis det fortsætter. Så vær opmærksom på indvandrernes situation. Forslag om drøftelse af hjemmesider i boligafdelingerne Det andet forslag var fra Egeparken 1s bestyrelse om at vi burde drøfte hjemmesider. Vi har selv i Egeparken 1 lige fået en hjemmeside under noget besvær. Vi synes, at når nu 83 procent af befolkningen har internetadgang fra hjemmet var det en god ide at opmuntre til at større afdelinger med for eksempel over boliger fik en hjemmeside. Som bestyrelsens beretning viser er den almene sektor hårdt trængt i disse år og det er vigtigt at fremtræde som en moderne sektor. Heller ikke her var der særlig genklang hos bestyrelsen. Man måtte da gerne have hjemmeside, men i øvrigt lod det til, at det ikke betød noget. Lidt ærgerligt synes jeg, når vi nu kæmper en kamp for at fremstå som en moderne boligsektor. Peter Lawrence Brooker Afdelingsformand Egeparken 1 15

16 Fødselsdag Kildeparken 1 50 år og vel vedligeholdt Lørdag 16. juni 2007 fejrer Kildeparken 1 50-året for de første indflytninger. Det sker med formandstale, besøg af Cirkus Arli, hoppeborg, isbod og ikke mindst en reception for alle beboerne i de 380 boliger, der også er inviteret til fest om aftenen. 16

17 Kildeparken 1 markerer lørdag 16. juni året for de første beboeres indflytning i afdelingen. Flere af de første bor stadig i afdelingen. Solnavej, Hagavej og Kildebakkegårds Alle er alle vejnavne, som knytter sig til Kildeparken 1, der lørdag 16. juni 2007 markerer sit 50 års jubilæum for de første indflytninger. Kildeparken 1, har 380 boliger, og fremstår i de grønne omgivelser vel vedligeholdt, og det er der en god grund til. Beboerne bruger også de grønne arealer flittigt. Det vidner brugen af de fire grillpladser klart om. Vi passer på vores afdeling og sørger for at vedligeholde på rette tid og sted. Vi har lige fået gennemgået vores tage, og det viser sig, at deres tilstand er så god, at de kan holde endnu 10 til 15 år. Og det er vi ganske godt tilfredse med, fortæller Karen Murmand, der er formand for den jubilerende afdeling. Inden for de senere år har afdelingen også renoveret kloaknettet, ligesom der er foretaget diverse småreparationer rundt i bebyggelsen. For et par år siden blev festlokalerne og de fire vaskerier sat i stand. Og netop nu står afdelingen over for at skulle male indgangspartierne og garageportene. Passer på afdelingen Beboerlokalet er så flot, at der er rift om at få lov til at leje det, fortæller Karen Murmand, der har været med i afdelingsbestyrelsen siden For nogle år siden blev hun valgt til formand. Årsagen til at Karen Murmand gik ind i afdelingsbestyrelsen var, at hun gerne ville være med til at værne om bebyggelsen, så den altid fremstår i en god stand og er et godt sted at bo. Boligerne varierer fra 38 m 2 til 90 m 2 fordelt fra et værelse til fire værelses boliger. En bolig på 77 m 2 koster i 2006-priser kroner incl. varme og antenneafgift. Skulle være gift for at flytte ind Flere beboerene har gjort alle 50 år med, og Karen Murmand mangler lige to år i at nå 50 års jubilæet som beboer i Kildeparken 1. Hun flyttede i 1960 som nygift ind i Kildeparken 1, og det var den gang at unge mennesker og for den sags skyld også ældre ikke bare sådan kunne flytte ind i en lejlighed. Manglen på lejligheder dengang betød, at man skulle være gift. Og det ægteskab havde man så fem-seks uger til at få indgået, efter man havde fået lejligheden tilbudt. I dag er der også pres på at få en lejlighed i Kildeparken 1, men i dag stilles ingen krav til de ægteskabelige forhold ved indflytningen. Fest hele dagen 50-års jubilæet bliver markeret lørdag 16. juni 2007 med start klokken 12.00, hvor Gladsaxe Pigegarde trækker op gennem afdelingen for at slutte med en koncert på festpladsen. Der bliver tale ved Arbejdernes Boligselskabs formand, Ryno Scheil, om eftermiddagen, hvor der også er reception, hoppeborg, pølse- og isbod. Cirkus Arli slår sig ned på festpladsen og giver en forestilling til hvilken, afdelingens beboere kan løse billetter til en ganske rimelig pris. Om aftenen er der arrangeret festmiddag med mulighed for en dans på brædderne. I forbindelse med jubilæet udsender afdelingsbestyrelsen et lille festskrift. Heri er der også en konkurrence, hvor beboerne kan vinde et gavekort til den lokale købmand. Beboerne skal lige igennem en række spørgsmål, som de skal svare rigtigt på. Blandt andet er der spørgsmål om husordenen, afdelingens historie m.v. Og når der ikke er jubilæumsfest, så mødes en lang række af beboene i en af de tre klubber, som er i Kildeparken 1: Kondiklubben, motorklubben og vinklubben. 17

18 Pris på varmen Varmeudgift pr. etage-m 2 i 2006 Fjernvarmeforsynede afdelinger - beregnet varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Art Pileparken 1 fjv 56,79 58,31 56,73 70,50 58,87 60,99 62,40 57,01 57, Pileparken 2 fjv 55,84 57,29 55,87 70,35 59,13 59,77 61,95 57,04 55, Pileparken 3 fjv 59,90 62,88 62,42 79,47 65,67 70,09 70,15 66,72 66, Pileparken 4 fjv 53,94 55,20 53,90 65,07 59,45 54,73 55,29 50,63 50, Stationsparken 1 fjv 70,60 73,50 74,02 85,79 72,91 74,08 76,76 74,10 75, Pileparken 8 fjv 55,89 58,72 58,02 74,27 63,88 66,51 69,57 66,20 64, Kildeparken 1 fjv 62,85 64,36 65,08 80,97 67,46 69,16 71,89 66,68 68, Pileparken 6 fjv 56,14 58,69 57,90 74,23 63,85 66,44 67,48 66,37 64, Torveparken fjv 57,72 60,86 56,86 73,39 61,14 62,51 65,08 61,00 59, Pileparken 7 fjv 57,84 58,86 58,84 73,85 63,23 62,64 66,25 62,24 62, Kildeparken 3 fjv 62,72 64,19 65,37 81,35 67,80 69,47 72,25 67,43 69, Stationsparken 2 fjv 70,59 73,47 74,01 85,78 72,05 75,10 76,75 74,19 74, Kildeparken 4 fjv 42,94 42,01 43,17 47,05 39,29 48,81 51,06 54,31 47,01 Bemærk: Hvis man ønsker at sammenligne udgiften for de fjernvarmeforsynede afdelinger med opvarmningsudgiften for de andre afdelinger, skal man huske at tillægge de udgifter til tilslutning til fjernvarmen, som blev ydet som en engangsbetaling, og som blev finansieret via realkreditlån over en 10-årig periode. De gennemsnitlige ydelsesbeløb ligger i den forbindelse i størelsesordenen kr. pr. etage-m 2, som således ved sammenligning med øvrige afdelinger skal tillægges, idet disse ydelsesbeløb i stedet indgår i huslejeberegningen. Naturgasforsynede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Art Skoleparken 1 gas 74,73 78,98 98,60 106,41 101,82 109,17 109,16 121,46 119, Skoleparken 2 gas 62,56 65,96 82,40 88,92 81,63 85,71 88,05 101,03 99, Moseparken gas 59,57 *60,25 71,88 78,46 89,73 64,52 80,15 86,22 93, Korrigeret for fejl i periodisering. 18

19 LKV - opvarmede afdelinger - beregnet varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Art Lyngparken 1 lkv 82,21 93,21 117,27 133,57 * 98,88 116,21 127,34 141,14 *148, Lyngparken 2 lkv 91,02 97,08 121,93 132,50 * 94,72 113,57 111,91 108,10 *109,00 Bemærk: Ved sammenligning med varmeudgiften for øvrige afdelinger skal der fratrækkes 6-8 kr. pr. etage-m 2, idet disse beløb udgør besparelsen vedrørende hensættelser til fyr og kedler m.m. samt den løbende vedligeholdelse omkring samme. Beløbene er beregnet i forbindelse med overgang til LKV-drift. *) LKV-satserne er nedsat fra 2002 efter forhandlinger med NESA. Afdelinger med varmemålere - beregnet varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal Afdeling Art Mølleparken 1 lkv 90,84 95,86 124,75 141,33 * 101,46 111,89 120,74 121,00 *117, Højgårdsparken olie 91,10 91, ,89 119,79 137,86 133, Stengårdsparken lkv 105,65 112,70 141,17 156,75 * 111,65 114,20 119,01 134,51 **145, Hyrdeparken gas 81,51 87,97 109,13 115, Hulegårdsparken gas 57,26 66,67 84,46 82,71 88,88 86,98 88,40 84,58 86, Tinghøjparken gas 82,05 84,87 99,07 106,14 98,58 100,46 105,32 113,49 106, Lykkeparken gas 74,79 90, ,98 109,54 130,43 138, Mølleparken 2 lkv 92,33 95,15 124,61 132,16 * 90,69 103,04 112,95 122,36 *120, Egeparken 1 lkv 74,10 77,62 94,35 95,26 85,96 92,74 85,04 88,58 87, Vadgårdsparken *** gas 89,42 91,22 103,43 126,38 108,83 117,04 118,87 123,02 126, Høje Gladsaxe fjv ,77 51,77 46,99 41, Kiplingeparken gas ,21 77,28 92,01 88, Egeparken 2 lkv 91,35 85,85 108,34 114,55 107,73 116,67 110,80 111,28 111, Kildeparken 2 gas * 84,79 * 80,73 98,99 114,84 110,13 127,93 118,18 128,52 101, Kiplingsgården gas ,07 112,31 127,78 136, Buddinge Mølle gas 115,53 150,24 159,58 182,96 175,89 178,73 157,84 150,70 159, Kongshvileparken 1 gas ,43 91,48 110,97 110, Punkthus afd fjv ,50 63,81 57,11 55,37 Disse afdelinger er alene medtaget af statistiske hensyn Hyrdeparken er overgået til individuelle fyr i løbet af *** LKV-satserne er nedsat fra 2002 efter forhandling med NESA. Der henvises i øvrigt til ovenstående bemærkninger vedr. sammenligning med varmeudgift for øvrige afdelinger 4736 Udgiften pr. m 2 er korrigeret, da der var en registreringsfejl i HNG på ca m 2 mellem 1998 og *** Ungdomsboliger. 1 Ældreboliger. 19

20 Almene boliger er en nødvendighed Hvis de ikke fandtes, ville de dårligst stillede dankere være væsentligt dårligere stillet, fremgår det af en ny antologi, som forskere blandt andet fra fra Statens Byggeforsknings-institut har udarbejdet. Et boligmarked, hvor kun markedskræfterne råder, kan ikke sikre alle danskere en bolig. Hvis vi ikke havde de statsstøttede almene boliger, ville der være borgere, der ikke kunne få tag over hovedet. Og i værste fald ville vi risikere amerikanske tilstande, hvor hele bydele forslummer, boligsituationen forværres for beboerne, og kriminalitet, vold og hjemløshed florerer. Det fremgår af en ny antologi om den almene sektors rolle i samfundet, som forskere fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet og Socialforskningsinstituttet (SFI) har skrevet på baggrund af se seneste års forskningsresultater om emnet. "De dårligst stillede danskere ville være væsentligt dårligere stillet på boligmarkedet, hvis vi ikke havde den almene sektor", siger seniorforsker og redaktør på antologien, Hans Skifter Andersen fra SBi. Ligger under markedsprisen Det særlige ved de almene boliger er, at huslejerne ligger under markedsprisen. Det kan lade sig gøre, fordi sektoren består af non-profit boligorganisationer, der modtager offentlig støtte. Det forpligter til gengæld sektoren til at bygge nye boliger for alle grupper i samfundet. Forskerne peger desuden på det omfattende samarbejde mellem kommunerne og boligorganisationerne om at løse sociale problemer i nogle af de almene bebyggelser. I de sidste årtier er der sket en større social opsplitning på boligmarkedet, så mange almene boligområder har fået en ret høj koncentration af familier med sociale problemer. For eksempel bor 70 procent. af de børnefamilier, hvor begge forældre er på kontanthjælp, i en almen bolig. Desuden findes der boligområder med mange etniske minoriteter, hvor boligorganisationerne også medvirker til at integrere indvandrere og flygtninge. 60 procent af indvandrerne bor i almen bolig. Stor træghed i omfordelingen af boliger Når der er problemer med at lade markedskræfterne være enerådende i landets boligforsyning, så skyldes det, at kun en lille del af de udbudte boliger kommer fra nybyggeri, og dem der udbydes er så dyre, at en stor del af befolkningen ikke har råd til at bo i dem. Det betyder, at personer og familier med lav indkomst er afhængige af, at der løbende sker en omfordeling af eksisterende boliger, så huse og lejligheder på et lavere pris- og kvalitetsniveau er til rådighed for dem. Men problemet er, at der er stor træghed i omfordelingen. Forklaringen er, at vi ikke er særlig tilbøjelige til at sælge vores boliger og købe større og dyrere, selv om vi får flere penge mellem hænderne. Vi bliver i høj grad boende og bruger måske i stedet pengene på at forbedre huset eller lejligheden med nyt køkken og badeværelse. Tilbage står en betydelig gruppe boligsøgende personer i en meget dårlig situation, hvis der ikke fandtes offentligt støttede almene boliger, der udgør ca. 20 pct. af boligmassen i Danmark. Succesfuld støtteordning "Mange af de dårligst stillede med sociale problemer bor i de almene boliger. Når vi ikke har set tilstande som i Frankrig med uro og bilafbrænding, så er det fordi der i Danmark er gennemført en lang række succesfulde støtteordninger fra statens og Landsbyggefondens side i områderne. Der er f.eks. oprettet klubber til børn og unge, og boligejendomme og udearealer er blevet renoveret. Derfor har det ikke været nødvendigt at rive hele boligområder ned, som man har set det i England og USA", siger Hans Skifter Andersen. Antologien 'Den almene boligsektors rolle i samfundet' er finansieret af Boligselskabernes Landsforening og kan ses, downloades og bestilles på sbi.dk. 20

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE 569675 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni 2008 20. ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Oktober 2009 22. ÅRGANG Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Ny og bedre plads til alle legebørn 2 Omkring 35 børn og 50 voksne tog mod

Læs mere

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed.

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Februar 2008 20. ÅRGANG Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Læs side 16 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Læs mere

Bag stilladserne skabes nye boliger

Bag stilladserne skabes nye boliger oktober 2012 26. ÅRGANG Bag stilladserne skabes nye boliger Fotoreportager side 8 og 14 Hold styr på varmen Læs side 6 Gamle køkkener udskiftes ved fraflytning Læs mere side 2 Regnvandet skabte åndehuller

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober 2006 19. ÅRGANG Sæt din bolig i stand med lånte penge Læs side 2-4 Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7 Intet belæg for at snuppe lejernes

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Alle tiders legebørn. www.skoleparken.dk I GLADSAXE BOLIG BLADET. September 2000 11. ÅRGANG

Alle tiders legebørn. www.skoleparken.dk I GLADSAXE BOLIG BLADET. September 2000 11. ÅRGANG Alle tiders legebørn Leg med side 8 Fuld musik i Egeparkerne Se side 4 www.skoleparken.dk Få nysgerrigheden stillet side 12 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET September 2000 11. ÅRGANG??

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2 Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Grøn havetur i Torveparken Gå med fra side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

Renovering med omtanke

Renovering med omtanke Oktober 2013 27. ÅRGANG Renovering med omtanke Se mere side 18 Dit boligselskab er kun få klik væk! Læs side 2 Smidt ud af lejligheden efter kriminalitet Mere side 8 Helhedsplanen hjælper unge i job Se

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind

Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Ringgården Update Juni 2013 # 107 Den ukronede formidler af ungdomsboliger Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Vi besøger fem ungdomsboligbeboere ...Ringgården var nogle af de første, der

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

LEJLIGHEDEN. Ny organisation, ny fremtid, nyt blad

LEJLIGHEDEN. Ny organisation, ny fremtid, nyt blad LEJLIGHEDEN B E B O E R B L A D F O R B O L I G K O N T O R E T I F R E D E R I C I A 2 2 0 11 Ny organisation, ny fremtid, nyt blad Nyt indhold og frisk layout skal symbolisere nyt, fælles fodslag s.

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere