Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011"

Transkript

1 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011

2 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Eventuelt 2

3 3 6. juni 2011 Punkt 1-3

4 Finansielle højdepunkter i 2010 I mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatninger Driftomkostninger Forsikringsresultat Investeringsresultat, netto Resultat før skat Årets resultat Udbytte pr. aktie 15,5 4,0* * foreslået 4

5 Resultat siden børsnoteringen i 2005 Resultat før skat Mio. DKK Gennemsnit mio. DKK Ekstraordinære begivenheder 1,4 mia. DKK i

6 Resultat Mio. DKK Bruttopræmier Erstatningsprocent

7 Akkumuleret udbytte siden 2005 Mio. DKK ,7 mia. DKK

8 Forventninger på mellemlang sigt Egenkapitalforretning: 20 % Combined ratio: 90 8

9 april 11 Aktiekursudvikling Indeks oktober 05 januar 06 april 06 juli 06 oktober 06 januar 07 april 07 juli 07 oktober 07 januar 08 april 08 juli 08 oktober 08 januar 09 april 09 juli 09 oktober 09 januar 10 april 10 juli 10 oktober 10 januar 11 Tryg OMX C20 Euro Insurance index

10 Aktionærsammensætning Fordeling af aktionærer pr. 31. december TryghedsGruppen 17 Større danske aktionærer* 13 Procent 60 Større udenlandske aktionærer* Mindre aktionærer * Aktionærer med mere end aktier. Tryg havde navnenoterede aktionærer ved udgangen af 2010 Pr. 31. december havde Tryg en beholdning af egne aktier svarende til 5,2 % Pr. 31. december ejede de 200 største aktionærer 73,2 % af free float-aktierne 10

11 11 6. juni 2011 Gennemgang af resultat for 2010

12 Resultat siden børsnoteringen i 2005 Resultat før skat Mio. DKK Gennemsnit mio. DKK Ekstraordinære begivenheder 1,4 mia. DKK i

13 Tryg er nr. 2 i nordisk skadeforsikring Danmark Norge 46,6 mia. DKK/6,3 mia. EUR (pr. 4. kvt. 09) 42,5 mia. NOK/5,3 mia. EUR (pr. 3. kvt. 10) 18,6 13,9 5,8 % 20,8 10,1 5,0 Tryg Alm. Brand If Andre Alka Codan Topdanmark Gjensdige 26,2 18,0 % 10,7 17,0 28,1 Tryg Gjensidige Sparebank1 Andre If 3,5 22,3 Sverige 60,3 mia. SEK/6,3 mia. EUR (pr. 3. kvt. 10) 18,6 15,7 18,3 % 3,3 15,2 28,9 Moderna Folksam Länsforsäkringar Andre If Codan Finland 3,3 mia. EUR (pr. 4. kvt. 09) 2,2 28,1 18,9 % 10,2 17,8 25,0 Privat: 5,1 % Tryg Tapiola Fennia Andre If Pohjola 13

14 Fundamentet for Trygs værdiskabelse Målsætninger Nordens førende tryghedsleverandør Egenkapitalforretning: 20 % Lønsomhed og effektivitet Vækst i Sverige og Finland Combined ratio: 90 Solidt kapitalgrundlag 14

15 Trygs håndtryk Tryghedsleverancen bygger på vores håndtryk Handlekraft Menneskelighed Nytænkning 15

16 Forretningsdrevet CSR Klima Forebyggelse Trivsel Inklusion 16

17 Udvikling combined ratio Privat Norden Erhverv Norden Industri Norden

18 Flere skader i Skybrudsskader blandt Trygs danske kunder Vinterskader blandt Trygs norske kunder

19 Flere skader i Ulykkesskader blandt Trygs danske kunder Bilskader (vinter) blandt Trygs danske kunder

20 Skadeinflation - privatprodukter Danmark Antal Indbrud erstatninger Danmark % Q-07 4Q-07 3Q-08 2Q-09 1Q-10 4Q-10 DKK Gennemsnitlig erstatning rørskader Antal Cykeltyverierstatninger Danmark % % Q-07 4Q-07 3Q-08 2Q-09 1Q-10 4Q Q-07 4Q-07 3Q-08 2Q-09 1Q-10 4Q-10 20

21 Håndtering af ændret skadebillede Adfærd og styring Forebyggelse Risikoområder 21

22 Erhverv initiativer Bruttopræmier i mio. DKK Kort sigt Præmieforhøjelser : generelt % Individuel sanering af erhvervskunder Combined ratio Lang sigt Procesforbedringer Omkostningsreduktioner

23 Sverige og Finland god vækst og bedre lønsomhed Bruttopræmier i mio. DKK Combined ratio Bruttopræmier i mio. DKK Combined ratio

24 Præmieforhøjelser og effekt på combined ratio Combined ratio Mindre justeringer Præmieforhøjelser Præmieforhøjelser Ekstraordinære begivenheder Præmieforhøjelser 2010 ~0,9 mia. DKK 2011 ~1,0 mia. DKK ~0,6 mia. DKK *

25 Præmieudvikling 120 Bilforsikringer - gennemsnitspris (Index 2005 =100) Stigning 2010 : 110 2,4 % 100 5,2 % Husforsikring - gennemsnitspris (Index 2005 = 100) Stigning 2010: ,9 % ,0 %

26 Kundetilfredshed - skadebehandling Tilfredshed med skadebehandling Tryg Top Codan Alm Brand Før Klager i forhold til markedsandel Tryg Top Codan Alm Brand Efter 26

27 Fastholdelsesprocent privat- og erhvervskunder 92% Privat 90% 88% 86% 84% 82% % Erhverv 90% 88% 86% 84%

28 Omkostningsprocent Omkostningsprocent - bidrag Vækst i Sverige og Finland påvirker omkostningsudvikling Fokus på at reducere omkostningerne via Distribution Papirløs sagsbehandling Intern rotation 17,0 16,9 16,8 17,1 17,2 17,0 0,4 0,8 1,3 1,5 2,7 2,9 16,5 16,0 15,5 15,6 14,5 14, Danmark & Norge Finland & Sverige Omkostningsprocent 60,4 64, ,8 16,6 16,2 15,5 16,4 30,1 15,6 24, Danmark & Norge Finland & Sverige 28

29 Effektivisering Direkte salg Forbedret kundeservice med flere call-centre Lukning af salgskontorer Internet/ selvbetjening Antal medarbejdere - Direkte salg Skadebehandling Skadeindkøb Papirløse processer Procesforbedringer Flere skadebehandlinger pr. medarbejder Antal medarbejdere - Skade

30 Ambition om 10 % i 2020 Omkostningsreduktioner Distribution 17 % Proces og effektivisering 10 % Markedsposition Sverige og Finland

31 Aktiver fordeling total og fri portefølje Totale portefølje Fri portefølje/egenkapital 5 % 10 % 36 % 23 % 40 mia. DKK 10 mia. DKK 85 % Aktier Ejendomme Obligationer 41 % Aktier Ejendomme Obligationer 31

32 Investering - balancestyring Aktiver Forpligtelser Matchportefølje (obligationer) 31 mia. DKK 31 mia. DKK Hensættelser (forsikringskunder) Fri portefølje (obligationer, aktier, ejendomme) 10 mia. DKK 10 mia. DKK Egenkapital 32

33 Investering Aktiver Afkast 2010 Samlet afkast (mio. DKK) Obligationer Aktier mia. DKK Ejendomme 300 I alt mia. DKK Matchportefølje Mismatch 0,02% Afkast 3,2 % Fri portefølje Afkast 7,4 % Renterisiko fjernet Kapitalkrav ca. 0,2 mia. DKK Optimering af afkast Kapitalkrav ca. 1,4 mia. DKK 33

34 Nye krav til kapital og soliditet Finansielle krise øger fokus på finansielle selskabers soliditet Nye EU-regler for kapitalkrav til forsikring Prøveberegninger peger på, at 15 % af selskaberne i Europa får problemer - specielt små selskaber Tryg godt rustet til implementering af nye regler fra

35 35 Kapitalforhold Mio. DKK kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Kapitalkrav Buffer (5%) Overskydende kapital Trygs resultat af prøveberegning 2010: Overdækning 1,8 mia. DKK

36 Opsummering Fundamentet Målsætninger Nordens førende tryghedsleverandør Combined ratio: 90 Egenkapitalforrentning 20 % Lønsomhed og effektivitet 40% 30% 20% Vækst i Sverige og Finland 10% 0% Solidt kapitalgrundlag

37 37 6. juni 2011 Punkt 1-3 fortsat

38 Bestyrelsens honorarer i 2011 Bestyrelsesformand Bestyrelsesnæstformand Bestyrelsesmedlemmer DKK DKK DKK Bestyrelseshonorarer i alt DKK Trygs bestyrelsesmedlemmer deltager ikke i: Fratrædelsesordninger Aktieoptionsprogrammer Bonusprogrammer 38

39 Bestyrelsens honorarer Honorarudvikling DKK Forslag til 2011 Formand Næstformand Bestyrelsesmedlemmer

40 Revisionsudvalgets honorarer i 2011 Honorarer 2011 Formand for revisionsudvalget Medlemmer af revisionsudvalget Revisionsudvalget i alt DKK DKK DKK Revisionsudvalget på fire medlemmer fører tilsyn med: Årsregnskabet Intern kontrolprocedure Intern revision Overvågning af uafhængig revision Revisionsudvalgets honorarer fra DKK Forslag til 2011 Formand Udvalgsmedlemmer

41 Risikoudvalg Risikoudvalget på fire medlemmer fører tilsyn med: Overvåger Trygs risikostyringssystemer Gennemgår koncernens risikovurdering Overvåger implementeringen af Solvency II i koncernen Udvalgets medlemmer honoreres via revisionshonoraret. 41

42 Aflønningsudvalgets honorar i 2010 Honorarer 2010 Aflønningsudvalget på fire medlemmer fører tilsyn med: Formand for aflønningsudvalget Medlemmer af aflønningsudvalget Aflønningsudvalget i alt DKK DKK DKK Aflønning af bestyrelsen, udvalg og direktionen Aflønningspolitikken og retningslinjer for incitaments-aflønning Markedsniveauet af aflønningsformer for bestyrelses- og direktionsvederlag i sammenlignelige selskaber 42

43 Aflønningsudvalgets honorar i 2011 Honorarer 2011 Formand for aflønningsudvalget Medlemmer af aflønningsudvalget DKK DKK Aflønningsudvalget i alt DKK Aflønningsudvalgets honorarer fra DKK 2008* Forslag til 2011 Formand Udvalgsmedlemmer * I 2008 fik aflønningsudvalgets medlemmer honorarer for et halvt år. 43

44 Direktionens aflønning i 2010 og DKK Basisløn Bonus Pension Bil Værdi af aktieoptioner Løn i alt Stine Bosse Morten Hübbe Peter Falkenham (fratrådt sept 2010) Forventede aflønning i 2011 DKK Basisløn Pension Bil Fast løn i alt Værdi af matching shares Løn i alt Morten Hübbe Lars Bonde

45 Aktieoptionsprogram Hvem er omfattet: Ledende medarbejdere Medarbejdere, som har ydet en særlig indsats I 2010 var den øvrige koncernledelse også en del af aktieoptionsprogrammet stk værdi (mio. DKK) 2011 stk værdi (mio. DKK) I alt , ,6 45

46 Anvendelse af overskud Forslag om anvendelse af det for generalforsamlingen disponible beløb: Årets resultat (moderselskab) Foreslået udbytte Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til overført overskud I alt 425 mio. kr. 256 mio. kr mio. kr mio. kr. 425 mio. kr. udbytte pr. aktie på 4 DKK der planlægges ikke aktietilbagekøbsprogram i 2011 på baggrund af 2010-resultatet 46

47 47 Afrunding punkt 1-3

48 48 6. juni 2011 Punkt 4 Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

49 Punkt 4 - Forslag fra bestyrelse eller aktionærer A) Lønpolitik, herunder retningslinjer for incitamentsaflønning B) Kapitalnedsættelse C) Ændring af selskabets ejerbogsfører 49

50 Punkt 4a - Godkendelse af Lønpolitik for Tryg A/S Hovedtræk i lønpolitikken Bestyrelse: Kun fast løn Direktion: Fast løn med tillæg af mulighed for køb af matching shares for op til 10 % af den faste løn. Fratrædelsesgodtgørelse 12 måneder for direktører, dog 18 måneder for koncernchefen. Risk-takers: Kun fast løn 50

51 Punkt 4b - Kapitalnedsættelse Nøgletal for kapitalnedsættelsen Samlet antal opkøbte aktier stk. Nominel værdi af opkøbte aktier kr. Samlet pris for opkøbte aktier Forskel mellem nominel værdi og samlet pris for aktierne kr kr. Aktiekapital efter nedsættelse kr. 51

52 Punkt 4c - Ændring af ejerbogsfører Ny 5, 2. afsnit: Selskabets ejerbog føres af VP Services A/S, CVR nr

53 53 6. juni 2011 Punkt 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen

54 Punkt 5 Bestyrelsens sammensætning Trygs bestyrelse består af 12 medlemmer, heraf: 4 vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne i TryghedsGruppen smba. 4 vælges blandt kandidater uden tilknytning til TryghedsGruppen smba. 4 medarbejderrepræsentanter, der efter overenskomst med de danske medarbejderforeninger fordeles mellem 2 repræsentanter for danske medarbejdere, 1 for svenske medarbejdere og 1 for norske medarbejdere. 54

55 Punkt 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer fra TryghedsGruppen Bestyrelsen i TryghedsGruppen smba opstiller følgende 4 bestyrelsesmedlemmer fra TryghedsGruppen smba: Mikael Olufsen Jørn Wendel Andersen Jesper Hjulmand Jens Bjerg Sørensen 55

56 Punkt 5 Valg af uafhængige bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen opstiller følgende 4 uafhængige personer: Paul Bergqvist Christian Brinch Lene Skole Torben Nielsen 56

57 Punkt 5 Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er: Tina Snejbjerg (dansk) Berit Torm (dansk) Bill-Owe Johansson (svensk) Rune Joensen (norsk) 57

58 Punkt 6 Valg af revisor

59 Punkt 6: Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 59

60 Punkt 7 - Eventuelt

61 Tak for i dag

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 2 Koncerndiagram 4 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2014 1

Alka Forsikring Årsrapport 2014 1 Alka Forsikring Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur... 3 2014 - Året med vækst og innovation... 4 Resultatudvikling... 7 Skadesforsikringsaktiviteter... 8 Livsforsikringsaktiviteter... 10

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Codan A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Lønsom vækst og en stærk kultur 2 Codan i 2006 4 Corporate governance 6 Risikostyring 8 Egenkapitalstrategi og forrentning 12 Aktionærinformation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere