Mindfulness forskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindfulness forskning"

Transkript

1 Mindfulness forskning Forskning om mindfulness og meditations indvirkning på helbred og fysiologi Forbedret ordning i hjernens funktion EEG betyder Elektroencefalografi. EEG er en måling af hjernens elektriske aktivitet gennem elektroder placeret på centrale områder af hovedet, over hjernebarken. Denne analyse påviste målbart øget EEG koherens i den enkelte hjernehalvdel og de to hjernehalvdele imellem (interhemisfærisk koherens) under meditation. EEG koherens er det kvantitative udtryk for graden af ordning af hjernebølger. Hos en mediterende, der lige har lært at meditere, øgedes EEG koherensen under meditation. Hos en person, der havde mediteret i 2 år, fandt man en spredning af områder i hjernen med koherens selv før meditationen begyndte, spredning af koherens til høje og lave frekvenser halvvejs gennem meditationen og fortsat høj koherens i en periode efter meditationen. Psychosomatic Medicine 46: , 1984 Naturlig ændring i åndedræt Udvalgte personer blev testet for ændringer i deres åndedræt under meditation. Åndedrætsfrekvensen faldt fra 14 åndedrag per minut til omkring 11 åndedrag per minut, som tegn på at meditation udløser en tilstand af afslapning. Ændringen i åndedrætsfrekvensen skete naturligt. Americal Journal of Physiology, 221: , 1971 Lavere blodtryk I et klinisk eksperiment med ældre Afro-Amerikanere med en gennemsnitsalder på 66, med bopæl i et byområde, blev meditation sammenlignet med den mest udbredte afslapningsteknik. Personer som havde et moderat øget blodtryk blev tilfældigt udvalgt til meditation, Progressiv Muscle Relaxation (PMR) eller konventionel behandling. Over en 3- måneders periode faldt blodtrykket (det systoliske og diastoliske blodtryk faldt med respektive 10.6 og 5.9 mm Hg i meditationsgruppen, og 4.0 og 2.1 mm Hg i PMR-gruppen og næsten ingen forandringer i gruppen, der modtog den konventionalle behandling. En lignende undersøgelse foretaget på Havard Universitet fandt lignende resultater. Journal of Personality and Social Psychology, 57: , 1989

2 Bremsning af aldringsprocessen Biologisk alder måler hvor gammel en person er fysiologisk. Som gruppe betragtet, var langtids- mediterende som havde mediteret i mere end 5 år, i gennemsnit fysiologisk 12 år yngre end deres kronologiske alder, indikeret ved reduceret blodtryk, forbedret syn og forbedret hørelse. Korttidsmediterende var fysiologisk 5 år yngre end deres kronologiske alder. Analysen tog højde for effekterne af diæt og motion. Journal of Neuroscience, 16: 53-58, Mindre behov for behandling En analyse af det statistiske materiale i et sygeforsikringsselskab på mere end amerikanske forsikringstagere, der alle havde mediteret i mere end 5 år viste, at de mediterende havde halvt så mange hospitalsindlæggelser og lægebesøg end andre grupper af forsikringstagere i samme selskab med tilsvarende alder, profession, køn og forsikringsbetingelser. Forskellen mellem mediterende og ikke-mediterende, målt på antallet af indlæggelser og lægebesøg, øgedes jo ældre grupper der blev analyseret på. De mediterende havde færre tilfælde af lægebesøg og indlæggelser målt på i alt 17 behandlingsområder, herunder 87% færre indlæggelser p.g.a. hjertesygdomme og 55% færre p.g.a kræft. Psychosomatic Medicine, 49: , 1987 Kolesterol Et langtidsstudie over 11 måneder påviste at kolesterolmængden faldt betydeligt gennem meditation (Zen) hos patienter med høje kolesteroltal, sammenlignet med en tilsvarende gruppe af ikke mediterende. Journal of Human Stress, 5: 24-27, 1979 Forskning om mindfulness og meditations indflydelse på stress Dybere niveauer af afslapning En omfattende statistisk, en såkaldt meta-analyse sammenlignede resultaterne af 31 psykologiske analyser om meditation og afslapning med lukkede øjne. En meta-analyse er en videnskabelig fremgangsmåde, hvormed man kan lave sammenfattende konklusioner på store

3 mængder data. Meta-analysen vurderede tre nøgleindikatorer for afslapning og fandt at meditation giver en langt dybere niveau af afspænding end blot afslapning med lukkede øjne. Analysen viste, at åndedrætsfrekvensen og hjertefrekvensen falder og den basale hudmodstand øges, betydeligt mere under meditation end ved afslapning. Interessant var også, at umiddelbart før meditationen påbegyndtes slog de positive faktorer igennem, indikerende at en reduceret psykologisk stress gennem meditation er akkumulerende. American Psychologist, 42: , 1987 Fald i mængden af stresshormoner Plasma kortisol er et stresshormon. Denne analyse påviste, at mængden af stresshormonet plasma kortisol faldt under meditation, men ikke ændredes signifikant hos personer i en kontrolgruppe, der udøvede en afslapningsteknik. Hormones and Behavior, 10: 54-60, 1978 Kolesterol Et langtidsstudie over 11 måneder påviste, at kolesterolmængden faldt betydeligt gennem meditation hos patienter med høje kolesteroltal, sammenlignet med en tilsvarende gruppe af ikke mediterende. Journal of Human Stress, 5: 24-27, 1979 Fald i afhængighed af cigaretter, alkohol og stoffer En statistisk meta-analyse af 198 uafhængige behandlingsresultater fandt, at meditation frembringer et signifikant større fald i brugen af tobak, alkohol og ulovlige rusmidler, sammenlignet med både standardbehandlinger som rådgivning, medicinering, afslapningstræning og forebyggende behandlinger, såsom evnen til at modstå gruppepres og til at øge den personlige udvikling. Meta-analysen inkluderede både hårde misbrugere og moderate brugere af rusmidler. Hvor effekten af konventionelle programmer typisk falder drastisk efter omkring 3 måneder, viser effekten af meditation en fuldstændig afholdenhed af tobak, alkohol og ulovlige rusmidler på mellem 50% og 89% over en undersøgelsesperiode på måneder. Alcoholism Treatment Quarterly, 11: 13-87, og International Journal of the Addictions, 26: , 1991

4 Forskning om mindfulness og meditations indflydelse på lederskab, ledelse, job og personlig udvikling Øget opfattelsesevne og hukommelse Universitetsstuderende som blev undervist i meditation, viste signifikante forbedringer i resultater i en test over 2-uger af opfattelsesevne og en korttids test af hukommelse, gående ud på at genkalde bogstavssammensætninger, der blev vist med høj frekvens. De blev sammenlignet med personer, der blev tilfældigt udvalgt til at slappe af 2 gange om dagen lukkede øjne. Memory and Cognition, 10: , 1982 Øget selv-aktualisering Selv-aktualisering betyder at forstå mere af ens indre potentiale, udtrykt på alle niveauer af livet. En statistisk meta-analyse af 42 forskellige og uafhængige studier viste at effekten af meditation på selv-aktualisering er betydeligt større end andre former for afslapning. Journal of Social Behavior and Personality, 6: , 1991 Øget kreativitet Denne analyse anvendte den såkaldte Torrance Test of Creative Thinking for at måle rumlig og verbal kreativitet i en kontrolgruppe og i en gruppe, som lærte at meditere. I en test fem måneder senere scorede gruppen af mediterende signifikant højere på rumlig kreativitet og på verbale færdigheder. Journal of Creative Behaviour, 13: , 1979, og Dissertations Abstracts, 38 ( ), 1978 Øget intelligens Universitetsstuderende som udøvede meditation regelmæssigt øgede deres intelligens signifikant over en 2-års periode, sammenlignet med en kontrolgruppe. Resultatet stemmer overens med resultaterne fra to andre analyser, der viste øget IQ hos mediterende. Personality and Individual Differences, 12: , 1991, og Perceptual and Motor Skills, 62: , 1986 Øget selv-opfattelse En måned efter at være startet på at meditere, oplevede de mediterende en øget selv-opfattelse, sammenlignet med før de lærte at meditere. De mediterende udviklede en mere markant selvopfattelse og oplevede det faktiske selv som værende betydeligt tættere på det ideelle selv.

5 Ingen tilsvarende ændringer blev bemærket hos kontrolgrupper. Journal of Psychology, 4: , 1976 Øget produktivitet I dette studie udviste personer praktiserende meditation, signifikant øget fremskridt på jobbet, sammenlignet med personer i kontrolgruppen. Jobudbytte og jobtilfredshed øgedes mens ønsket om jobskifte faldt. Medarbejdere på alle organisationsniveauer fik udbytte af at praktisere meditation. Academy of Management Journal, 17: , 1974 Forbedrede relationer på job Denne analyse fandt signifikante forbedringer i relationer med afdelingschefer og kolleger efter en i gennemsnit 11 måneders praktisering af meditation, sammenlignet med en kontrolgruppe af ikke-mediterende. Mens de mediterende tilkendegav en mindre iver efter forfremmelse (indikeret ved nedsat karrierefokus) oplevede deres kolleger, at de mediterende bevægede sig hurtigt fremad. Medarbejdere på alle niveauer af organisationen oplevede fordele ved at praktisere meditation. Academy of Management Journal, 17: , 1974 Øget afslapning og nedsat stress Denne undersøgelse over 3 måneder af ledere og medarbejdere som praktiserede meditation regelmæssigt i en Fortune 100 produktionsvirksomhed (Puritan-Bennett Corporation) og i en mindre distributions- og salgsvirksomhed i Philadelphia, USA, viste at mediterende udviste en større fysiologisk orienteret afslapning, nedsat angstfølelse og nedsat anspændthed på jobbet, sammenlignet med en kontrolgruppe af ikke mediterende med tilsvarende ansvarsområder i de samme virksomheder. Anxiety, Stress and Coping International Journal, 6: , 1993 Forbedret sundhed og flere sunde vaner Ledere og medarbejdere i to virksomheder praktiserede meditation regelmæssigt, forbedrede signifikant deres generelle fysiske helbred, mentale velvære og energi, sammenlignet med en kontrolgruppe af ikke mediterende med tilsvarende ansvarsområder og i de samme virksomheder. De mediterende berettede om et signifikant fald i helbredsproblemer som hovedpine, rygsmerter, forbedret søvnkvalitet og en signifikant nedsættelse i brugen af alkohol og cigaretter, sammenlignet med medarbejdere i kontrolgrupperne. Anxiety, Stress and Coping International Journal, 6: , 1993

Mindfulness. Ulla Vestergaard/Mindfulness-Aalborg.dk 2015

Mindfulness. Ulla Vestergaard/Mindfulness-Aalborg.dk 2015 Mobil: 40 81 05 08 - E-mail: uvestergaard@gmail.com Mindfulness - Kursushæfte for mindfulness v/ Ulla Vestergaard Ulla Vestergaard/Mindfulness-Aalborg.dk 2015 Mindfulness udvikles ved med vilje at være

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet 19 n Fysisk inaktivitet øger risikoen for en række sygdomme, først og fremmest hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes, muskel- og skeletsygdomme, brystkræft, kræft i tyktarm og psykiske

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Evidensrapport 10. Opportunistiske screeninger. Version 1.1-2005

Evidensrapport 10. Opportunistiske screeninger. Version 1.1-2005 Evidensrapport 10 Opportunistiske screeninger Version 1.1-2005 Evidensrapport 10 Opportunistiske screeninger Version 1.1-2005 Charlotte Rossing, Hanne Herborg Juli 2005 Evidensrapport 10. Opportunistiske

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode*

Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode* Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode* - af Jon Kabat-Zinn, Ph.D. (frit oversat af Benita Holt Rasmussen, Cand.Psych) Forestil dig dette: Der sidder omkring

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 2.1 De første år på arbejdsmarkedet portræt af en

Læs mere

SØVN OG SUNDHED EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK

SØVN OG SUNDHED EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK SØVN OG SUNDHED AF POUL JENNUM JENS BONKE ALICE JESSIE CLARK ALLAN FLYVBJERG ANNE HELENE GARDE

Læs mere

Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Version 2.2-2004

Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Version 2.2-2004 Evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version 2.2-2004 Evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version 2.2-2004 Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December

Læs mere

Anæmi og fatigue. sygeplejerske info om myelomatose

Anæmi og fatigue. sygeplejerske info om myelomatose Anæmi og fatigue Kapitel 11 handler om baggrunden for anæmi ved myelomatose, symptomer og behandling. Endvidere beskrives fatigue og sammenhængen med livskvalitet, herunder en gennemgang af instrumenter

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 21 Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse Arbejdsmarkedsrapport 21 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden for

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Psykisk syges sundhed i Region Midtjylland

Psykisk syges sundhed i Region Midtjylland Hvordan har du det? 2010 s sundhed i Region Midtjylland En analyse baseret på Hvordan har du det? 2006 og 2010 Maj 2012 Finn Breinholt Larsen & Ane Lykke Nielsen Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. Vejen til nye gode vaner. Evaluering af projektet Gentofte 7 år yngre

FOREBYGGELSE OG. Vejen til nye gode vaner. Evaluering af projektet Gentofte 7 år yngre FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Vejen til nye gode vaner Evaluering af projektet Gentofte 7 år yngre Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune, 2012 Yderligere

Læs mere

Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007

Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007 Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007 Torben Østergaard Christensen Birgitte Fagerlund Jens Richardt Jepsen Kaj Bjerring Andersen

Læs mere

PIXI-version EVALUERINGSRAPPORT

PIXI-version EVALUERINGSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PIXI-version EVALUERINGSRAPPORT LÆNGST MULIGT I ARBEJDSLIVET Af Chefkonsulent Anne Kristensen; AMA Drift & Udvikling 2012-13 1 [SKRIV FIRMAETS ADRESSE] INDHOLD A. Om projektet...3 Plejen

Læs mere

13-12-2013. Sundhedsøkonomiske gevinster ved foreningsidrætten under DIF

13-12-2013. Sundhedsøkonomiske gevinster ved foreningsidrætten under DIF 13-12-2013 Sundhedsøkonomiske gevinster ved foreningsidrætten under DIF For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

10-20-30 løb. - En guide og diskussion baseret på 10-20-30 forskningsforsøget på Institut For Idræt, Københavns Universitet.

10-20-30 løb. - En guide og diskussion baseret på 10-20-30 forskningsforsøget på Institut For Idræt, Københavns Universitet. 10-20-30 løb - En guide og diskussion baseret på 10-20-30 forskningsforsøget på Institut For Idræt, Københavns Universitet. I SAMARBEJDE MED Indhold BAGGRUND bag om 10-20-30 løb.... 3 HVORDAN løbes 10-20-30?...

Læs mere

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Røgfri arbejdsplads - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Kræftens Bekæmpelse Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Projekt Forskning og Forebyggelse Oktober 06 Røgfri arbejdsplads viden og erfaringer

Læs mere

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller

Læs mere

Forskningsudredning Psykosocialt arbejdsmiljø i socialpædagogisk arbejde

Forskningsudredning Psykosocialt arbejdsmiljø i socialpædagogisk arbejde Forskningsudredning Psykosocialt arbejdsmiljø i socialpædagogisk arbejde Udarbejdet af: Karen Albertsen, Mette Mogensen & Studentermedhjælp Christian Thörnfeldt November 2013 UDKAST FORSKNINGSUDREDNING

Læs mere