Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012"

Transkript

1 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten Thabasz Zaluski Peter Brostrøm Jette Sørensen Mette Foged Formand Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn Djursland Landboforening Syddjurs Byråd Dansk Botanisk Forening Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM VisitDenmark Dansk Skovforening Friluftsrådet, Østjylland Skov og Naturstyrelsen, Kronjylland Dansk Geologisk Forening Nationalpark Mols Bjerges Venner Fra sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Sekretariatsleder, Bo Skaarup, Nete Thomsen, referent Referat fra bestyrelsesmøde den 11.juni 2012 kl på Molskroen, Femmøller Strand. Bestyrelsesmødet er berammet til 1,5 time Program: Møde Spisning ca : Rundvisning i Egil Fischers Ferieby v/ Susanne Bødker Erling: Vi holder møde her, fordi der ikke var plads på Vægtergården, og det var besluttet, at mødet skal foregå i Femmøller Strand på grund af rundvisningen senere på aftenen. Dagmar: Det bør nævnes, at vi fik en meget fordelagtig pris og tilpasset menu. Erling: Synes ikke vi har været ekstravagante, vi skal behandle hinanden ordentligt, og vi skal ikke misbruge pengene. Han sætter pris på den store arbejdsindsats, bestyrelsen har ydet over de sidste år. Han mener ikke han behandler dem bedre, end de har fortjent. Anne Sophie: Vi er alle ulønnede, og det gør ikke noget, at der bliver taget pænt imod os. Dagmar: Har været opmærksom på det og talt med Erling om det. Hun synes ikke vi bør bruge så meget. 1 Godkendelse af dagsorden 2 Godkendelse af referat Dagsordenpunkt Erling har en orientering om Barda under punkt 11 Anne Sophie har noget om ballet under punkt 12 Dagmar spørger til et punkt med EU Life? Erling meddeler, at der ikke er sket noget siden sidste møde, så han forventer, at der må være noget til august. Der er ikke kommet skriftlige kommentarer til referatet. Referat godkendt. Beslutning Dagsordenen godkendt Referat fra 9. maj 2012 godkendt. 1

2 3 Referatform På bestyrelsens møde den 25. oktober 2011 blev det besluttet, at referatform for bestyrelsesmøderne skal tages op til drøftelse efter vedtagelsen af Nationalparkplanen. Dagsordnen til de enkelte punkter på bestyrelsesmøderne indeholder på nuværende tidspunkt en sagsfremstilling, indstilling, kommentarer til sagsfremstilling, referat, beslutning og evt. bilagsliste. Der kan fremføres følgende argumenter for, at referatskrivning fra bestyrelsesmøder overgår til beslutninger: o Med vedtagelsen af Nationalparkplanen er bestyrelsens politikker fastlagt. Derfor vil de beslutninger, som bestyrelsen fremadrettet træffer hovedsagelig være driftsorienteret og ikke i så høj grad politiske. o Referatarbejdet er ressourcekrævende for sekretariatet. Både at udarbejde og efterfølgende at tilrette og få endelig godkendt. o Referaterne kan for andre end bestyrelsen være svære at forstå og kan give anledning til misforståelser i forhold til hvad der faktisk er besluttet. o Referaterne får i for høj grad drøftelserne på bestyrelsesmøderne til at fremstå som uoverensstemmelser bestyrelsesmedlemmerne imellem og flytter fokus fra den enighed bestyrelsen udviser gennem sine beslutninger. o Referatgodkendelsesproceduren betyder at beslutninger først bliver offentliggjort 10 dage efter mødet. Formanden indstiller, at 1. Alene beslutninger indskrives i referatet. 2. Beslutningerne oplæses og godkendes, som afslutning på bestyrelsesmøder. Jørgen Ivar: Et decideret beslutningsreferat er ikke nok i forhold til at kunne fortælle, hvad der er sket. Vi skal have beslutning og et resume af processen frem til beslutningen. Det kan være meget eller lidt i forhold til sagen. Anne Sophie: Er ikke tilhænger af de meget lange referater, men ønsker, at det skal fremgå, hvad diskussionen kørte på. Det ville være godt for folk. Der skal være en vægtning for og mod og beslutning. Helge: Punktet er beskrevet i sagsfremstilling og indstilling, så er han tilfreds med beslutning. Peter G: Det skal være synligt i referatet, hvad vi laver. Jørgen Ivar: Kommentar til Helge: og indstilling, men der var faktisk også andre ting fremme. Hvis der er for og imod frem mod beslutning, er det på sin plads. Jakob: Reglen om, at et mindretal kan få deres synspunkt med, står stadig ved magt. Referatet skal være kort og bestå af sagsfremstilling, indstilling, bemærkninger og beslutninger. Bemærkninger skal indeholde en kort redegørelse for fremførte synspunkter. Der skal være mulighed for mindretalsudtalelser. 2

3 Vibeke: Hvis Jakobs bemærkning kommer med, så er det i orden med fodnoter. Hvis man ikke kan leve med den beslutning der er taget, er det ok at det kan skrives ind. Det skal prøves, vi kan tage det op igen. Jørgen Ivar: Det skal være en illustration af processen fra det udkast, der er sendt ud til bestyrelsen og frem til bestyrelsens beslutning. Dagmar: Tilslutter sig Jørgen Ivars synspunkt. Erling: Det skal gøres tydeligt, når man ønsker noget i referatet. Jakob: Kun når det er relevant med flere holdning. Jørgen Ivar: Referenten skal veje, at der har været nogle argumenter fremme, og de skal registreres. Mika: De mange udsagn gennem møderne, gør det svært at finde ud af, hvad beslutningen er vi har i sekretariatet brug for at få at vide, hvad man har besluttet. Anne Sophie: Det er fint, men bestyrelsen har behov for, at referatet er gennemsigtigt og vores holdninger bliver repræsenteret. Jakob: Det er ofte et kompromis, det skal gerne fremgå af bemærkninger til sagsfremstilling. Også hvis man ønsker en anden beslutning end den, der bliver vedtaget. Vibeke: Det er svært at læse en sagsfremstilling, når den ikke kan ændres, for så skal man læse bemærkninger og holde dem sammen med sagsfremstillingen. Hun ønsker, at man kan ændre i sagsfremstillingen. Det kan løses ved at sætte mærke i sagsfremstillingen 1, der henviser til kommentarer til sagsfremstillingen under bemærkninger. Marianne: Vi har haft tid til at kommentere sagsfremstillingen i ugen inden mødet. Erling: Vi har en forpligtelse at hjælpe hinanden og gøre det bedre. Jørgen Ivar: Det illustrerer hvad vi skal bruge et referat til. En beslutning kan også beskrives mere detaljeret og være længere eller kortere. Der er opbakning til at gøre det kortere. Mika: Når vi er i drift, er det en anden type beslutninger. Behovet for at profilere sig udadtil kommer frem i gruppearbejdet, hvor I kan udtrykke jeres holdninger. Peter G: Foreslår en selvforklarende beslutning. Bo: En motiveret beslutning, betinget beslutning Marianne: Som udgangspunkt går vi jo efter at være enige. Erling: Ser gerne, at vi kan bekræfte hinanden i beslutningen inden man går fra mødet. Dagmar: Det er vigtigt, at vi får beslutninger på vores møder, og det skal være muligt at komme med bemærkninger, og at der kan træffes en anden beslutning end dem, der er opført i indstillingen. Dagmar: Beslutningen kan være formuleret med andre ord end det, der står i indstillingen. 3

4 Vibeke: Vi skal være enige om beslutninger, inden vi går herfra, men formuleringen er vigtig, for formuleringen er vigtig for forståelsen for andre læsere. Dagmar: Man skal ikke lave indstillingerne så korte som nu. Marianne: Uenig, det her er utvetydigt. Helge: Det står udmærket, beslutning under indstillingerne. Det blev foreslået, at Mika noterer beslutningerne ved afslutning af sagen. 4 Tilmelding til Europarc konference 2012 Årets Europarc konference afholdes i Genk i Belgien fra den 22. til den 25. oktober. Temaet for konferencen er balancen mellem samfund og biodiversitet. Herudover vil konferencen have fokus på Natura 2000 og Life programmerne i anledning af 20 år dagen for Habitatdirektivet. De seneste 2 år har Nationalparken været repræsenteret på konferencen, og vi har været medlem af organisationen i snart et halvt år. Deltagerantallet var det første år 3 personer (1 fra sekretariatet og 2 fra bestyrelsen) og sidste år 5 (2 personer sekretariatet og 3 fra bestyrelsen). Deltagergebyret er på 290 og sammen med hotel og transport anslås udgiften pr. deltager at blive omkring 8000 kr. Formanden indstiller, at 1. Niveauet for deltagelse fastholdes på sidste års niveau og 2. Bestyrelsesmedlemmer, som ikke tidligere har deltaget, går forud for øvrige medlemmer Helge: Spørger hvorfor der foreslås 5 og ikke 3? Han synes, det er lidt voldsomt. Jørgen Ivar og Vibeke er enige. Peter G: Det er vigtigt at forskellige mennesker kommer til forskellige emnemøder. 3 er for lidt. Vibeke: Der kan være nogle emner på konferencen, hvor det er i orden, at der kommer flere. Anne Sophie: Det er vigtigt at sekretariatet kommer med, men også at bestyrelsen kommer med. Jørgen Ivar: Tingene flyttes ikke på konferencen, men vi er med for at høre, hvad der foregår, 1 fra sekretariatet og 2 fra bestyrelsen anser han for passende. Peter G: Der kan rykkes noget Eva: Det har været inspirerende at være med og høre om, hvad man gør med invasive arter i andre lande, det har givet hende meget viden om det. Der kan deltage max 4 personer. 1 fra sekretariatet. Faglige hensyn skal indgå i begrundelsen for deltagelsen. Medlemmer, der ønsker at deltager giver sekretariatet besked med motiveret begrundelse. 4

5 Dagmar: 1 fra sekretariatet og 2 fra bestyrelsen, og hvis emnet er relevant, så flere. Peter G: Det er vigtigt, at der kommer flere Erling: Der er ikke stor kø ved tilmeldingen! Marianne: Det er vigtigt at komme hjem med input til bestyrelsesarbejdet. Jørgen Ivar: De ting man deltager i skal være målrettet til det, vi arbejdet med i bestyrelsen. Peter G/Helge: Deltagerne udvælges efter emne ikke efter tur. Vibeke: Enig. Erling: Opsummerer: Der laves et kompromis, en 3 4 personer kan deltage efter begrundet ønske. Der skal tages hensyn til faglig kompetence Programmet ligger på nettet 5 Genoptryk af 4 seværdighedsfold ere suppleret med kort Til turistsæsonen 2011 udarbejdede sekretariatet i samarbejde med eksterne konsulenter 4 seværdighedsfoldere inden for emnerne natur, kultur, friluftsliv og geologi, som blev tryk på dansk, tysk samt engelsk. Det samlede oplag var på eksemplarer og restoplaget på sekretariatet er omkring Nationalparken har fået utrolig mange positive tilkendegivelser over folderne med præsentationen af de temaorienterede udflugtsmål. Dog har gæster i meget stort tal efterspurgt et kort over Nationalparken med indtegnede stiruter, faciliteter og p pladser. På den baggrund har sekretariatet i samarbejde med Syddjurs Kommune udarbejdet et Nationalparkkort med udflugtsmål, stier, p pladser og offentligt vejnet. Layoutet på seværdighedsfolderen er derfor ændret fra et foldet ark i ca. A3 til et foldes ark i ca. A2. Herved kan den samlede tekst fra det tidligere layout være på den ene side, mens den anden side viser det nye kort, hvor seværdighederne er fremhævet. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2011 at sekretariatet i god tid inden revision af folderne skulle give besked til bestyrelsen således, at hvis bestyrelsesmedlemmer ønsker at bidrage med noget, skal de selv melde ind hos sekretariatet. På bestyrelsesmødet den 25. januar 2012 fremlagde sekretariatet under punkt 10 (Aktivitetskalender for 2012) det forestående arbejde med revision af folderen. Under drøftelsen af de nye foldere blev beskrivelsen af adgangsforholdene drøftet. Beskrivelsen i det nye udkast til foldere er ikke ændret i forhold til den tidligere beskrivelse, da sekretariatets ikke har kendskab til, at beskrivelsen har givet anledning til problemer. Der arbejdes videre med folderne og tilpasning i henhold til input fra bestyrelsen. Jørgen Ivar og Vibeke kommer med nyt udkast til adgangsreglerne. Kortet trykkes i 1, udgave i folderne i begrænset oplag. 5

6 Det blev på mødet besluttet, at sekretariatet til bestyrelsen skal fremkomme med et oplæg til de nye foldere indeholdende et kort, som bl.a. skal vise offentlige og private arealer. Formanden indstiller, at de nye foldere godkendes til trykning. Det seneste udkast omdeles. Peter: Spørger om udskiftning af billeder noget der kan fængsle folk. Jørgen Ivar: Super med kort i en ordentlig størrelse, det skal være topprioritet. Han vil have revideret færdselsreglerne, og der skal tilføjes noget. Fx noget om mountainbike der skal være noget interessant og håndfast. Vi skal fortælle det korrekte til folk og være pædagogiske. Han henviser til, at mountainbikes må køre, hvor almindelige cykler kan køre. Vi skal være pædagogiske. Erling: Hvis der ændres noget skal det ud til genkendelse igen. Peter G: Kortet skal være helt up to date. Mika: Det er det mest opdaterede kort. Peter G: Henviser til Øer havn, tingene ser anderledes ud end på kortet. Vibeke: Foreslår at Jørgen Ivar kommer med oplæg til tekst vedr. adgangsregler. Nu er der inddraget noget om fredningen, det gør folk forvirrede. Det skal være det alment gældende, måske om fredningen særskilt Peter G: I stedet for længde og breddegrader skal der bruges andre koordinater, det skal være europæisk standard for kort koordinater. Vibeke: Vi skal holde os til det, som folk kender, det andet er kompliceret. Der er alvorlige problemer med system 32. (Det som kommunen bruger) Peter G: Det danske kortsystem er det, som alle kommer til at arbejde med fremover. Erling: Vi bibeholder koordinaterne som de er nu, og tilpasser hen ad vejen, når det bliver relevant. Anne Sophie: Stedsbetegnelser kan være mere fremhævede Peter G: Vedrørende det nye koordinatsystem: Hvis man går 1 m, kan man se det på GPS, det er et langt stærkere system. Jakob: Kortet har svagheder i destinationernes markering af emner. Helge: Der mangler signatur på offentligt ejede arealer, og det skal være mere tydeligt. Asfalt og grusveje skal gøres tydeligere. Han ønsker markering af, om der findes lokale foldere på udvalgte steder. Jørgen Ivar: Grænsen skal passe til vandfladen. Vibeke: Fint kort kan busforbindelser markeres busstoppesteder? Det er der efterspørgsel efter. Peter G: P skiltet i Agri er placeret i kirken. Jakob: Der mangler markering af offentlige toiletter i Ebeltoft. 6

7 Susanne: P under punkt 16 skal være grønt. Anne Sophie: Det er vigtigt med markering af toiletter. De skal gøres tydeligere. Dagmar: Navne på alle byer eks, Dråby og Boeslum. Vibeke: Beslutningen må så være, at foldere godkendes til trykning. Bo: De bemærkninger I kommer med er helt fine, kom med så mange som muligt, det giver bedre kort. Marianne: Kan vi ikke vedtage noget inden næste møde i august det er for sent? Beslutningen: Der arbejdes videre med folderen. Erling: Det er det bedste der findes, og det mangler til sæsonen. Anne Sophie: Det vil klæde os at nå det hun synes vi skal trykke kort som 5. folder og dele det ud. Jørgen Ivar: Lad os komme i gang med noget på kortet adgangsdelen må vi kunne få landet. Den skal rettes til, det er kun en lille del af folderen. Susanne: Kan godt leve med at kortet ikke er helt perfekt, og det skal kunne håndteres på . Vi skal ikke vente til august. Peter G: Marker på kortet, at det er 1. udgave Lav tryk i folderen i moderat oplag. Jørgen Ivar og Vibeke kommer med udkast til reglerne. Helge: Hvad er det der skal ændres? Jørgen Ivar: Der blev sammensat noget af hans tekst og Naturstyrelsens, og han ønsker at det bliver mere pædagogisk. Anne Sophie: Hvad med ridestier? Helge: De er ikke markerede endnu, og bør afvente stiprojektet. De findes på Naturstyrelsens hjemmeside. 6 Evaluering af Nationalparkdage n og Gl. Estrup Nationalpark Mols Bjerge fejrede for 3. år i træk den Europæiske Nationalparkdag. I år blev fejringen fordelt over to dage, hhv. torsdag d. 24. maj rettet mod skoleelever/skoleledere fra Syddjurs, og lørdag d. 26. maj for familier fra hele landet. Fejringen blev afviklet i tæt samarbejde med områdets formidlere. Sekretariatets rolle har været initiativtager, tovholder og pressekontakt, mens formidlerne uden vederlag/deltagerbetaling har arrangeret aktiviteter mange steder i Nationalparken. Se vedlage bilag for aktiviteter. Samarbejdet er forløbet fortrinligt og har styrket samarbejdsrelationerne til områdets formidlingsinstitutioner, samtidig med at Nationalparkens har opnået en del positiv presseomtale. Det samlede besøgstal for fejringen i 2012 lå på personer, fordelt på ca. 300 skolelever og ca familiebesøgende. I 2010 og 2011 var besøgstallene hhv. 960 og 250 fordelt på 2. pinsedag og en blæsende hverdag! Nationalparken deltog Landbrugsmessen i Gl. Estrup lørdag den 2. og 7

8 søndag den 3. juni. Det samlede besøgstal på standen var på mellem 200 og 250 personer. Der var en god dialog om nationalparkens fremadrettede opgaver med de besøgende, og der var god kontakt til andre relevante samarbejdspartnere, som var repræsenteret på messen. Formanden indstiller, at 1. Nationalparken i 2013 gentager fejringen af den Europæiske Nationalparkdag i samarbejde med områdets formidlere, uddannelses og forskningsinstitutioner. 2. Mulig deltagelse i landbrugsmessen i 2013 besluttes senere. Anne Sophie: Farverne på folderen til Nationalparkdagen er lidt uskarpe og for forskellige ellers ok. Erling: Fordelingen mellem skoler om torsdagen og familier om lørdagen gik fint. Bo: Der er ikke bedst om evaluering fra folk, kun fra aktørerne. Peter G: Nationalparken betaler det meste, er der en god skiltning, der giver besked om det? Erling: Ja NP skilt står tydeligt ved alle steder. Peter G: Vejskiltninger, hvorfor står de ikke ved grænsen? Mika: Det gør de efter vejmyndighedernes opfattelse Jørgen Ivar: Vedr. Gl. Estrup, det er ærgerligt at bestyrelsen ikke er mere synlig derude. Vi har så gode muligheder for at komme i kontakt med folk, vi skal gøre noget mere for at få folk ind. En lille aktivitet ønskes. Erling: Det tages med i planlægning til næste gang. 7 Orientering om overfladebesøg på kommunale veje i Mols Bjerge og indkaldelse af ansøgninger om opsætning af borde og bænke m.v. Bestyrelsen besluttede på deres møde den 25. januar 2012, at en del af restbevillingen fra Nationalparkens etableringsfase skal anvendes til forsøg med bekæmpelse af støvgener på grusvejene i Mols Bjerge samt til opsætning af borde og bænke i Nationalparken. I forhold til forsøg med bekæmpelse af støvgener havde sekretariatet den 23. maj møde med Syddjurs Kommunes vejafdeling. 3 forsøgsstrækninger blev aftalt på mødet, og det videre forløb med myndighedsbehandling i forhold til Fredningskendelsen og Miljømålsloven er nu igangsat. I forhold til opsætning af borde og bænke har sekretariatet indrykket en annonce for indkaldelse af ansøgninger til nye faciliteter på private men offentligt tilgængelige arealer. Formanden indstiller orienteringen til efterretning 8

9 Vibeke: Hvorfor er de projekter sat i gang? Helge: Vi har sat meget ind for en øget turiststrøm, og vi har lovet at gøre noget ved det. Vibeke: Vedr. myndighedsbehandling er hun enig, det er korrekt og hun er glad for, at det er taget med. Anne Sophie: Bus omfartsvej ved Strandkær det er ærgerligt hvordan kan de det? Mika: DN gjorde indsigelse DN har vurderet det. 8 Orientering om sommerformidling Nationalpark Mols Bjerge er igen i år aktiv med levende sommerformidling ved 3 vigtige besøgssteder Kalø Slotskro, Øvre Strandkær Besøgscenter og Farvegaarden i Ebeltoft. Formidlingsaktiviteterne planlægges alle ugens dage i perioden 30. juni til 12. august kl , med gratis guideture ml. kl Formidlingen tager afsæt i lokalområdets særlige kvaliteter og sigter desuden på at formidle bred viden og kendskab til Nationalparkens kvaliteter og virke. Foldere, kortmateriale, henvisninger til mobile APPs og relevante hjemmesider samt svar på de besøgendes mange spørgsmål er en vigtig del af arbejdet. Formidlingen koordineres af nationalparksekretariatet, som har ansvar for rekruttering, oplæring, vagtplanlægning, løn og ansættelsesvilkår, servicering, mediedækning og evaluering. Initiativet sker i tæt samarbejde med Museum Østjylland, Naturstyrelsen og Mols Laboratoriet Naturhistorisk Museum. Hver af disse parter bidrager med , til den samlede udgift som i alt beløber sig til ca ,. Nationalpark Mols Bjerge dækker restbeløbet. Samarbejdspartnerne forpligter sig desuden til at bistå formidlerne undervejs med personalefaciliteter og faglig viden. Det samlede besøgstal for sommerformidlingen i 2011 var på ca personer, heraf ca deltagere på de gratis guideture i lokalområdet. Et tilsvarende antal besøgende forventes i Formanden indstiller orienteringen til efterretning Beslutning: Bo orienterede. Sommerformidlingen starter ved Farvergården, Øvre Strandkær, Kalø ved Slotskroen. Til 12. aug. fra 11 til 16. Der laves logbøger til bemærkninger og ønsker. Sidste år var der besøgende og det var en stor succes. Peter G: Er der en ordentlig skiltning Bo: Ja Bo: Prøver at finde folk i sidste del af deres studietid, men de tre har 9

10 højt ønske om at være med. Jørgen Ivar: Er der sparring mellem dem? Bo: Der holdes midtvejsevaluering, de samles til en introduktionsdag, så de kender hinanden og de andre steder, og de laver en google gruppe, så de har kontakt med hinanden og kan supplere hinanden. Bo opfordrede bestyrelsen til at komme og besøge dem. 9 Status for arbejdet i styregrupperne Bestyrelsen nedsatte på deres møde den 9. maj projektstyregrupper, hvor af 4 på dagen for bestyrelsesmødet har afholdt deres første møde. Formanden indstiller, at en kort orientering fra hver af de 5 styregrupper fremlægges til drøftelse. Der laves beslutningsreferat til grupperne, og så længe der ikke er et kommissorium, er der ikke meget at sige om det. Vibeke: Hvem har hvilken rolle? Det har hun brug for at vide. Hvor stor elastik er der i oplæg? Kan vi som gruppe gøre bestyrelsen opmærksomme på noget. Det er lidt uklart. Mika: Bestyrelsen er projekt ejer Bestyrelsen har nedsat en styregruppe, som suppleres af råd og andre Styregruppens opgave er at lave kommissoriet Når styregruppen fået godkendt kommissoriet i bestyrelsen, bliver styregruppen projekt ejere Styregruppen kan så nedsætte en arbejdsgruppe. Vibeke: Henviser til oplæg og spørger, hvor låste styregruppen er. Er der plads til at komme med indstilling til bestyrelsen, hvis noget falder igennem. Mika: Det skal styregruppen afklare i kommissoriet. 10 Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesforman den om aktiviteter siden sidst Sekretariatet har udarbejdet en aktivitetsoversigt opdelt på projekter, møder og oplæg. Formanden fremlægger aktivitetsoversigten til efterretning Marianne: Spørger, om der har det været nogle ansøgninger, og er der givet bevillinger. Mika: Der er kommet tre ansøgninger, to fra Skødshoved. Den ene trækkes tilbage og der laves en ny. Der er givet afslag til bogproduktion. Den har ikke noget at gøre med Nationalparken, 10

11 derfor afslag. Han meddelte bestyrelsen, at der til august vil komme rigtig mange ansøgninger. Det er vigtigt, at de selv formulerer, hvordan de understøtter vores formål. Jørgen Ivar: Hvordan har respons været på udsendelse af ansøgningsbrev? Mika: Der har været god respons og det har sat meget i gang hos ansøgerne. 11 Åben for tilføjelser 12 Eventuelt Erling: Kommunen har sagt ja til Barda 2012, og den bevilger Syddjurs er den eneste kommune, som har meldt positivt tilbage, fordi det er positiv markedsføring. Der har været forespørgsel, om Barda kan søge hos Nationalparken også? Erling har svaret, at de kan udfylde vores ansøgningsskema. Det skal være inden august. Erling er forespurgt om brug af logo. Erling vil gerne give lov til at bruge logo uden krone på billetter med en klar formulering om, at det ikke har noget med ansøgningen at gøre og ikke har indflydelse på ansøgningen. Anne Sophie: Hvad får vi ud af det? Erling: Det ved vi ikke endnu Der nikkes til brug af logo uden krone på billetter. Anne Sophie: Fortalte om arrangementet med Verdensballet den 13. juli på Møllerup. Det skal være en tilbagevende begivenhed. Hun spørger om Nationalparken har interesse i det i forbindelse med brug af de fredede bygninger. Hun foreslår, at man kan købe VIP borde á kr pr. bord med 8 billetter. Hun spørger om bestyrelsen vil være med til at købe sådan et par borde? Erling: Anne Sophie og Mika har arbejdet sammen om argumenter for at det understøtter Nationalparkens formål. Anne Sophie: Der kommer en større ansøgning til næste år. Peter G: Vi skal passe på, at det ikke lugter af nepotisme. Anne Sophie: Der er meget eksponering i det. Erling: Det er et forsøg på at etablere en tilbagevendende begivenhed. Anne Sophie: Der er meget netværk og samling af lokale til at samarbejde om kulturelt arrangement, så kulturen støttes ved at få lavet en tilbagevendende begivenhed. Mika: Som modydelse kan der fx gives 4 guidede ture. Dagmar: Foreslår, at Anne Sophie laver en gennemarbejdet ansøgning til noget større næste år. Susanne: Vi er alle inhabile det kan vi ikke. Anne Sophie: Projektet har behov for støtte til mange ting, toiletter, markedsføring m.v. Hun vil gerne bruge logo og lave rundvisninger. Peter G: Synes bestyrelsen har lov og ret til at sætte aktiviteter i gang. Han spørger til, hvad overskuddet går til? Anne Sophie: Det skal gå til næste år. Barda 2012 kan bruge Nationalpark Mols Bjerges logo uden krone til tryk på billetter. Ansøgninger fra bestyrelsesmedlemmer skal behandles i bestyrelsen, selvom det ansøgte beløb er under kr. 11

12 Vibeke: Skriv en ansøgning hun er selv inhabil og resten af bestyrelsen må så tage stilling til det. Susanne: Vi skal have nogle principper. Marianne: Det er lidt frækt at bruge mødet til det her, men vi er jo også lobbyister og hun kunne selv finde på at gøre reklame. Det er uden for dagsordenen, det behøver vi ikke tage alvorligt. Når det skal behandles er der inhabilitet. Konklusion: Der er ikke opbakning til at købe VIP borde. Susanne: Det kan vi ikke forholde os til. Vibeke: Sekretariatet har behandlet Anne Sophies henvendelse korrekt ved at henvise til behandling i bestyrelsen uanset om størrelsen på ansøgningen er under kr. Og Anne Sophie har været åben om ansøgningen, så det er ikke noget problem. Det er fint håndteret af begge parter. Bestyrelsesmedlemmernes habilitet må drøftes, når der foreligger en konkret ansøgning. Marianne: Det kan være problematisk, at når det er under kr., er et bestyrelses medlem udelukket fra at søge. Man kan sige, at hvis der kommer ansøgninger fra bestyrelsesmedlemmer, skal det behandles i bestyrelsen. Dette forslag blev vedtaget. 12

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 17 den 5. april 2011, Jagtslottet

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 17 den 5. april 2011, Jagtslottet Tilstede: Erling Post, formand Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning Mette Foged, Nationalparkrådet Jette Sørensen, Nationalparkrådet Jakob

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Jette Sørensen Mette Foged Marianne Kirkegaard Jakob Vedsted Peter Brostrøm Peter Gjelstrup

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 14 den 10. februar 2011, DMU, Kalø Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 14 den 10. februar 2011, DMU, Kalø Godkendt Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 8 den 17. maj 2010 kl. 16.30 Europahøjskolen Kalø Endeligt referat

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 8 den 17. maj 2010 kl. 16.30 Europahøjskolen Kalø Endeligt referat Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 6 den 17. marts 2010 kl Sproghøjskolen Kalø

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 6 den 17. marts 2010 kl Sproghøjskolen Kalø Tilstede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge

Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge 11. december 2013 kl. 16.30-19.00 i Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge Bestyrelsesmøde 1 3.11.2009, kl. 19.00 22.00 Stabrandvej 51

Nationalpark Mols Bjerge Bestyrelsesmøde 1 3.11.2009, kl. 19.00 22.00 Stabrandvej 51 Endeligt referat Fraværende: Velkomst ved Erling Post Præsentation af bestyrelsens medlemmer Der var afbud fra Helge Poulsen (Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning) Erling bød velkommen og ridsede formålet

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 28 den 21. august 2012, Jagtslottet Godkendt den

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 28 den 21. august 2012, Jagtslottet Godkendt den Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Kirsten Thabasz Zaluski Peter Brostrøm

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 7 den 15. april 2010 kl Europahøjskolen Kalø

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 7 den 15. april 2010 kl Europahøjskolen Kalø Godkendt refereat: Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 15. december kl til kl Møllerup Gods, Møllerupvej 24, 8410 Rønde

Bestyrelsesmøde den 15. december kl til kl Møllerup Gods, Møllerupvej 24, 8410 Rønde Til stede: - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark - Erling Post, Bestyrelsesformand - Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening - Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening - Marianne Kirkegaard, Syddjurs

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 13 den 7. december 2010, Park Hotel Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 13 den 7. december 2010, Park Hotel Godkendt Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 15 den 1. marts 2011, Jagtslottet Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 15 den 1. marts 2011, Jagtslottet Godkendt Tilstede: Erling Post, formand Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning Mette Foged, Nationalparkrådet

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 33 den 2. maj 2013, DGI-Karpenhøj Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 33 den 2. maj 2013, DGI-Karpenhøj Godkendt Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Mette Foged Marianne Kirkegaard Peter Brostrøm Peter Gjelstrup Kirsten Thabasz-Zaluski Vibeke Kahl Afbud

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 18 den 27. april 2011, Jagtslottet

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 18 den 27. april 2011, Jagtslottet Til stede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 34 den 19. august 2013, Naturcenter Syddjurs Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 34 den 19. august 2013, Naturcenter Syddjurs Godkendt Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Dagmar Brendstrup Mette Foged Peter Brostrøm Peter Gjelstrup Kirsten Thabasz-Zaluski Vibeke Kahl Eva Kullberg Susanne Bødker Jakob Vedsted Jette

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 24 den 25. januar 2012, Jagtslottet Godkendt 21.3.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 24 den 25. januar 2012, Jagtslottet Godkendt 21.3.2012 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg Jette Sørensen Anne

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Nationalpark Mols Bjerge. Den 26. oktober 2015.

Bestyrelsesmøde. Nationalpark Mols Bjerge. Den 26. oktober 2015. Bestyrelsesmøde Nationalpark Mols Bjerge Den 26. oktober 2015. Godkendt på bestyrelsesmøde den 15.12.2015 Mødes holdes på sekretariatet, Grenåvej 12, 8410 Rønde fra kl. 16.30 til senest kl. 21. Til stede:

Læs mere

Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil

Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil Afbud fra Trine Lundorf, Peter Brostrøm, Rita Geertz Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil Fra sekretariatet: Kristian,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 29 den 10. oktober 2012, Møllerup Gods Godkendt den

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 29 den 10. oktober 2012, Møllerup Gods Godkendt den Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Eva Kullberg Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Kirsten Thabasz Zaluski Peter Brostrøm Jette Sørensen Mette Foged Marianne Kirkegaard

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 6.12.2009, 10.15-16.00 Jagtslottet, Rønde

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 6.12.2009, 10.15-16.00 Jagtslottet, Rønde Til stede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Anne Sofie

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 26 den 9. maj 2012, Jagtslottet Godkendt den 11. juni 2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 26 den 9. maj 2012, Jagtslottet Godkendt den 11. juni 2012 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Helge Poulsen Peter Brostrøm Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Afbud fra: Vibeke Kahl Jette Sørensen Peter

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 22 den 13. december 2011, Park Hotel, Ebeltoft Udkast 1

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 22 den 13. december 2011, Park Hotel, Ebeltoft Udkast 1 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz-Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg Jette Sørensen Anne

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 21. marts 2012 kl. 17.15

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 21. marts 2012 kl. 17.15 Dagsorden for bestyrelsesmøde den 21. marts 2012 kl. 17.15 Sted: Bestyrelsesmødet holdes på Jagtslottet (altså ikke som tidligere udmeldt på Mols laboratoriet) og starter kl. 17.15 Peter Brostrøm vil før

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 10 den 14. september 2010, Jagtslottet udkast 1, den 27.sept. 2010

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 10 den 14. september 2010, Jagtslottet udkast 1, den 27.sept. 2010 Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Udkast til referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2014 kl Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde

Udkast til referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2014 kl Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde Til stede: - Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning - Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening - Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark

Læs mere

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde 3-2015 06. november 2015 Tid: 26. oktober 2015, kl. 18.00-20.30 Sted: JA, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Til stede: Knud Rose Pedersen (DH), Arne

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre

Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre Bestyrelsens 8. møde Torsdag d. 10. november 2016 kl. 16:30 senest 18:30 Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre R E F E R A T 8.1 Godkendelse af dagsordenen 8.2 Nationalparkplanen

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. september 2015 kl Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. september 2015 kl Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. september 2015 kl. 13.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 LIFE projekter.... 2 Retableringsplan for genbrugspladser.... 3 Status 3 genregistrering....

Læs mere

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside.

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 10. maj 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Merete Lorentsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen,

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 11.juni 2012 kl på Molskroen, Femmøller Strand.

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 11.juni 2012 kl på Molskroen, Femmøller Strand. Dagsorden for bestyrelsesmøde den 11.juni 2012 kl. 16.30 på Molskroen, Femmøller Strand. Bestyrelsesmødet er berammet til 1,5 time Program: 16.30 18.00 Møde 18.00 19.00 Spisning 19.00 ca. 20.00: Rundvisning

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for scenekunst Møde 2 Mødedato: 23. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 16.30 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014 kl. 16.30 senest 21.00 Sted: Kalø Slotskro, Molsvej 31, 8410 Rønde

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014 kl. 16.30 senest 21.00 Sted: Kalø Slotskro, Molsvej 31, 8410 Rønde Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning - Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening - Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark

Læs mere

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Dok.nr. 1111627 Sagsnr. 985046 Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Sted: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81, 6840 Blåvand Tid: 27. marts 2012 kl. 14.00 16.00

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21978 Navn naturvejleder: Kristian Herget Navn arbejdsgiver: Formidlingspartnerskabet Natur, Kultur og Friluftsliv Arbejdssted: Syddjurs Kommune

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl , Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard.

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl , Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard. Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard. 1. Bemærkninger til referat den 2. maj 2016? Nej 2. Andre punkter

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

Grønt Råd Referat. af møde den 11. november 2010 kl i Diamanten

Grønt Råd Referat. af møde den 11. november 2010 kl i Diamanten Grønt Råd 2010 Referat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 25 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 26 GODKENDELSE AF REFERAT... 5 27 MØDEDATOER 2011... 6

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Fra Sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Jens Reddersen, Kristian Herget, Nicole Wolter, Nete Thomsen

Fra Sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Jens Reddersen, Kristian Herget, Nicole Wolter, Nete Thomsen Til Stede: Rita Geertz Margit Røgind Trine Lundorf Klaus Bertram Mikkelsen Thorkil Danielsen Erling Post Jørgen Ivar Mikkelsen Eva Kullberg Peter Brostrøm Marianne Kierkegaard Anne Sophie Gamborg Jakob

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsordenen blev godkendt

Dagsordenen blev godkendt Dagsorden: Bestyrelsesmøde ØJR Tid 18. februar 2016, kl.: 17:30-20:30 Sted EY-Huset, Værkmestergade 25, 15., 8000 Aarhus C Deltagere Bestyrelsen + suppleanter Gæst Deltagere: Jørgen Johansen (JJ), Dion

Læs mere

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse REFERAT Emne: Møde i skolebestyrelsen Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 31.01.12 konferencerummet 18.00 21.30 Deltagere Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth),

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 sreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 Søndag den 13. marts 2016 Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

5. Formål Som vi aftalte sidst skal vi have en dialog om mere overordnede ting for

5. Formål Som vi aftalte sidst skal vi have en dialog om mere overordnede ting for Dagsorden / Referat ordinært møde Tisvilde Lokalråd. D. 6 september 2017 hos Jakob Skovridervænget 20, Tisvildeleje. KL 19 Deltagere: Eskil Borup, Lis Freisner, Jakob Snedled, Peter Wilhjelm, Claus Sabroe

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2014 F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-05-2014 09:15 Sted: Silkeborg Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse... 4 1.1. Godkendelse af dagsorden... 4 1.2. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012

Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012 Dok.nr. 1026662-12 Sagsnr. 11/12126 Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012 Sted: Oksbøl Vandrehjem, Præstegaardsvej 21, 6840 Oksbøl Tid: 6. december 2012

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16)

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16) REFERAT FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen Dato: 21.04.2016 kl. 8:30 Sted: FOA Nordsjælland lokale 1 & 2 Arkivsag: 16/26183 Tilstede: Ikke tilstede: Anette Linderstrøm, Anita Herold Gudmundsson (gået

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/ kl ca på lærerværelset

Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/ kl ca på lærerværelset A LHOLM REFERAT SKOLEN Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/9 2009 kl. 17.00 ca. 21.30 på lærerværelset Til stede: Kim, Niels Jørgen, Michael, Susanne C., Susanne P., Jannick, Vagn, Ole, Vibeke og Martin

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat fra 7. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 28. februar 2013

Referat fra 7. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 28. februar 2013 Dok.nr. 25726-13 Sagsnr. 11/12126 Referat fra 7. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 28. februar 2013 Sted: Jysk Landbrugsrådgivning, John Tranumsvej 25, 6715 Esbjerg N (ved Esbjerg Lufthavn)

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Tid: 12.00-16.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Tina Boel (Afbud) Bo Christensen Linda Nørgaard Peter Sandkvist

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 15. januar 2015 Forældrerep. Molsskolen: Medarbejderrep. skolen Forældrerep. Bhv. Mols Susanne, Eva, Thomas, Mette, Trine, Louise, Mai-Brit Carl Oskar, Frants,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2014. Bestyrelsesmøde. 17. marts 2014 kl. 16.30-21.00. Til stede:

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2014. Bestyrelsesmøde. 17. marts 2014 kl. 16.30-21.00. Til stede: Bestyrelsesmøde 17. marts 2014 kl. 16.30-21.00 Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Trine Graae Lundorf, VisitDenmark

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

VUMB 2013. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2013. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge. Opdateret liste på denne og næste side.

VUMB 2013. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2013. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge. Opdateret liste på denne og næste side. 19. januar 2013, Ebeltoft VUMB LØBSLEDELSE Lasse Petersen. Thomas Kjerstein. TELEFON 6165 7365 E-POST vumb2013@gmail.com WEB www.vumb.dk VUMB 2013 Kære Deltagere Så er der ikke længe til starten på VUMB

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Dok.nr. 921421-12 Sagsnr. 11/12126 Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Sted: Mødelokale 2 hos Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Tid: 3. oktober 2012 kl.

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere