Terence T. Gorski, 2011, 1982

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Terence T. Gorski, 2011, 1982"

Transkript

1 Undgå tilbagefald efter indledende stabilisering Identificere og håndtere grundlæggende personlighedsog livsstilsproblemer, som giver unødvendig smerte i helbredelsesprocessen Få afholdenhed fra alkohol og stoffer til at blive det mest positive valg

2 RPT-Behandlingskriterier At lære de tre nødvendige kriterier, som klienterne må opfylde for at indgå i RPT-processen Aktiv lytning At lære hvordan, man kommunikerer effektivt ved at bruge aktiv lytning processen

3 Træning i Afslappet reaktion Opdage når et højt stressniveau aktiverer forsvar Bede om Time Out Bruge afslapningsteknikker til at nedbringe stress Bringe fokus tilbage til den grundlæggende problematik

4 Livs- og Afhængighedshistorien Fuldføre en historie af vigtige livsbegivenheder Identificere sammenhængen mellem disse begivenheder og brugen af alkohol og stoffer Helbredelses- og Tilbagefaldshistorien Gennemgå tidligere perioder med helbredelse og tilbagefald Identificere grundlæggende personligheds-og livstilsproblemer, som førte til brug af alkohol og stoffer

5 Identifikation af Advarselstegn Fastslå rækkefølgen i de problemstillinger, som hænger sammen med ens personlighed og livsstil og som fører fra stabil helbredelse til brug af alkohol og stoffer

6 Analyse af Advarselstegn Undersøge hvert advarselstegn & identificere de automatiske selvnedgørende reaktioner (AO-TFTAR) som kan føre til tilbagefald Anskuelser / Opfattelser Tanker Følelser Trang Adfærd Omgivelsernes Reaktioner

7 Endelige Liste over Advarselstegn Identificere den progressive rækkefølge af advarselstegn som fører fra stabil helbredelse til tilbagefald Udvælge de tre kritiske advarselstegn, som denne del af behandlingen vil koncentrere sig om

8 Håndtering af Advarselstegn Identificere nye og bedre måder at håndtere (AO-TFTAR) Anskuelser & Opfattelser Tanker & Følelser Trang & Adfærd Omgivelsernes Reaktioner Genkende hvordan de relaterer til hvert af de kritiske advarselstegn

9 Helbredelsesplanlægning Udarbejde en oversigt over helbredelsesaktiviteter Lave en handlingsplan for hver aktivitet Understøtte vedvarende identifikation og håndtering af advarselstegnene

10 En passende klient til RPT har: Evnen til at forbinde problemer med sin afhængighed En nøjagtig forståelse af afhængighed En personlig forståelse og accept af afhængighed Tidligere forsøgt sig med afholdenhed Problemer som kan føre til tilbagefald

11 En klinisk metode Forebygger tilbagefald i en senere helbredelsesfase (efter den tidlige stabiliseringsfase) Fastslår og håndterer personligheds- og livstilsfaktorer. Understøtter klienter i at se årsagen til unødvendig smerte & problemer i helbredelsesprocessen Gør afholdenhed til et positivt valg

12 Tilbagefaldsforebyggende Terapi er en psykoterapeutisk proces som omhandler afhængighedsrelaterede: Anskuelser (Addiktive & Irrationelle) Opfattelser (Blokerer; Kobler på; Fordrejer) Irrationelle Tanker Uhåndterbare Følelser Selvnedgørende Adfærd Muliggørende Relationer (Drikkekammerater & Medafhængige)

13 Rådgivning (RPC) Højrisikosituationer RPC identificerer højrisikosituationer, som skaber trang og brug af stoffer Terapi (RPT) Grundlæggende personligheds- og livsstilsproblemer RPT identificerer personligheds- og livsstilsproblemer, som påfører personer unødvendig smerte og problemer i helbredelsesprocessen

14 Identificerer og forandrer grundlæggende: Personlighedsproblemer Livsstilsproblemer som fører til brug af alkohol og stoffer Tilbagefaldsforebyggende Rådgivning (RPC) Stabiliserer klienter til Tilbagefaldsforebyggende Terapi (RPT)

15 Træning i Afslappet Reaktion Kriterier for at indgå i RPT Behandling Livs- og Afhængighedshistorie Helbredelses- og Tilbagefaldshistorie Gennemgang af Advarselstegn Analyse af Advarselstegn Endelig Liste over Advarselstegn Håndtering af Advarselstegn Planlægning af Helbredelsen

16 At være i helbredelse forudsætter: Forståelse af afhængighed At denne forståelse også gælder for dig selv Acceptere de smertefulde følelser afhængigheden medfører Tro og håbe på at helbredelse er mulig og at foretrække At gøre det nødvendige fodarbejde At være afholdende

17 Vurderings- og Behandlingsplanlægning isbrug Overgang Stabilisering Tidlig Midt i Sen Fortsat DMC DMC/PRC PRC/RPC RPT Behandling af sameksisterende forstyrrelser

18 At komme fra stabilisering i tidlig helbredelse forudsætter: Identifikation og håndtering af stress Normalisering og håndtering af trang Identifikation og håndtering af Akutte Senabstinenser Identifikation og håndtering af Højrisikosituationer

19 Tilbagefaldscirklen Hvordan man går fra stabil helbredelse til dysfunktion og Tilbagefald til alkohol og stoffer (AoS) HRS og tab af kontrol Tilbagefald Stabilisering Benægtelse vender tilbage Ingen vækst Addiktiv tænkemåde Gamle Tankemønstre Smerte og probleme r Mennesker, steder og ting Begynde Isolation Gammel adfærd Forøget stress og probleme r

20

21

22 Anskuelse Sandheden som jeg ser den! Opfattelse Hvad jeg kobler på og blokerer for! Tanker Beslutningsregler for hvad jeg kobler på Følelser Emotionelle reaktioner på mine tanker Trang Hvad jeg ønsker at gøre Adfærd Det jeg faktisk gør Relationer Hvordan andre reagerer på min adfærd

23 Opfattelsesfilter = Reticulære Aktiverings System (RAS) Bemærker vigtige sansesignaler (overlevelsesværdi) Sansesignaler med overlevelsesværdi Belønning = Dette er godt for mig! Trussel = Dette er dårligt og kan såre mig! RAS viser sansesignaler som har overlevelsesværdi i forhold til vores bevidste kognitive processer RAS blokerer for alt andet og det bliver ikke bemærket

24 Sanselig kontakt med virkeligheden Byger af sansesignaler afleveres til RAS RAS lukker overlevelsessignaler ind (de som har belønnings- eller trusselsværdi) RAS udelukker alt andet

25 RAS programmeres af: Tidligere oplevelser Aktuelle viljesbestemte valg Den første RAS-programmering sker i barndommen før tanker, ræsonnement og sprog udvikles Skaber den første skabelon til filtrering af, organisering af, og reaktion på information Bliver forankret i hjernens neurologiske kredsløb Personligheden Hele vores automatiske måde at filtrere og reagere på

26 Personligheden Definerer intuitivt os selv, andre og verden Har som formål at opretholde følelsen af ens selv Hjælper os til at forstå, hvad mennesker og ting i vores liv er for nogle størrelser Forsyner os med automatiske påbud og svar, som skal fremme vores overlevelsesmuligheder

27 Personligheden grundlægges i barndommen Dysfunktion skaber misfortolkede anskuelser Misfortolkede anskuelser får personligheden til at: Opfatte trusselsværdi som belønningsværdi Opfatte belønningsværdi som trusselsværdi Blokere for overlevelsessignaler som irrelevante Koble på irrelevante signaler som nøglen til overlevelse

28 Overhundstypen (Gruppe B) Jeg må virke stærk Jeg må ikke vise svaghed Underhundstypen (Gruppe C) Jeg må fremstå som svag Jeg må ikke vise styrke Den Dysfunktionelle Type (Gruppe A) Jeg må fremstå som kaotisk og inkompetent Jeg må ikke være struktureret og kompetent

29 Bruges til at understøtte og forstærke selvnedgørende mønstre. Overhund: Have kommandoen, håndtere skyld Underhund: Holde sig på sin plads, undertrykke vrede Bruges til at udfordre og bryde ud af selvnedgørende mønstre. Overhund: Slippe kontrol, slappe af, deltage Underhund: Sætte grænser, tage personligt ansvar, holde op med at bebrejde

30 Hjernen er en vanedannende computer Alt hvad vi tænker og gør mere end én gang bliver en ubevidst vane Disse automatiske vaner opererer på 7 niveauer A = Anskuelse O = Opfattelse T = Automatiske Tanker F = Automatiske Følelser T= Trang A = Adfærd R = Andres Reaktioner En AO - TFTAR reaktion aktiveres, viser sig glimtvis i vores oplevelser og forsvinder hurtigt Terapi Rådgivning

31 Automatiske tanker aktiverer: Automatiske følelser Automatisk adfærd Trang Handlinger Adfærd får omgivelserne til at reagere Automatiske reaktioner fra mennesker, steder og ting Vi lærer mennesker, hvordan de skal behandle os!

32 Er ikke en isoleret proces, som er afskåret fra resten af livet Er en integreret og målrettet del af ens livsstil Påvirker og er påvirket af alt, hvad klienten oplever i tilværelsen

33 Helbredelsesprocessen igangsætter Fra: Alkohol og andre stoffer(aos) er ufarlige Til: AoS er ikke ufarlige; de er bedst at afholde sig fra Fra: Det er godt for mig at bruge AoS Til: Det er dårligt for mig at bruge AoS, også selv om det føles godt at bruge dem Fra: At bruge AoS gør livet værd at leve Til: At stræbe mod højere værdier gør livet værd at leve; AoS bortleder min opmærksomhed herfra

34 Helbredelsesprocessen igangsætter Fra: Jeg har brug for AoS for at overleve og trives Til: Jeg kan overleve og trives uden AoS Fra: AoS er et godt omdrejningspunkt i tilværelsen Til: Livet er bedst med en højere mening som omdrejningspunkt Fra: De, der støtter mig i brug af AoS, er mine venner Til: De, der understøtter mine højere værdier, er mine venner

35 Helbredelsesprocessen igangsætter Fra: Jeg må bruge Aos for at få et godt liv Til: Jeg må leve efter højere værdier for at få et godt liv Fra: Det er OK at bruge AoS ofte, i store mængder, og at misbruge. Afholdenhed eller mådeholdent brug er ikke OK Til: Afholdenhed er OK; det er ikke OK at bruge AoS ofte, i store mængder, og at misbruge

36 At forstå Stresstermometret At integrere termometret i livsoplevelser Konstant at holde ens stress under 7 Vælge et fælles tegn til time out Lære en umiddelbar afslapningsreaktion

37 Traumereaktion Stressreaktion Funktionel Stress Afslapning Psykose/Sammenbrud Dissociering Tab af kontrol Overreagerer Går i forsvar Mister fokus Fungerer med anstrengelse Fungerer uden anstrengelse Fokuseret og aktiv Afslappet fokuseret Afslappet ikke fokuseret Afslappet sover næsten

38 Strække musklerne, skiftevis spænde og afspænde Dybe åndedrag Guided billeddannelse Hypnotisk stemmeføring Tælle baglæns fra 10 Brug et fokuspunkt for afspændingen Slap af i kæben og iagtag varme i hænderne Eller brug nogle andre, du kender til

39

40 Formålet med reaktionsøvelsen At skabe kontinuitet i sessionerne Hjælpe folk til at føle samhørighed At opøve tidslinjekompetence

41 Fortid Nutid Fremtid

42 Hvor højt har dit højeste stressniveau været siden sidst Hvad er dit niveau nu og hvorfor vurderer du det sådan Hvad kan du huske fra sidste session Hvilke helbredelsesmål har du arbejdet med siden da Hvad har du gjort godt Hvilke problemer eller vanskeligheder har du oplevet Hvad er dit mål for denne session Hvornår var sidste gang du brugte AoS Har du haft problemer eller trang siden sidste session

43 De fleste mennesker er ikke bevidst opmærksomme på deres advarselstegn (AT) Har aldrig lært dem at kende Har aldrig analyseret tidligere advarselstegn Har aldrig lært at forudse mulige fremtidige AT Bevidst opmærksomhed er nødvendig for: At undgå Effektivt håndtere Advarselstegn

44 Være på forkant Lav en liste over de advarselstegn, som du risikerer at opleve i den nærmeste fremtid Sætte etikette på Giv hvert advarselstegn en kortfattet titel (et ord eller en sætning der er let at huske)

45 Beskrivelse: Skriv en sætning efter hver titel begyndende med: Jeg ved, jeg har problemer i min helbredelse, når Kortlægning af problemet og løsningen: Fortæl hvert advarselstegns historie ved at indføre rækkefølgen af TFTAR ved hvert tegn Se efter forvanskninger og mangler/huller i handlingen mellem hvert advarselstegn

46 Identifikation af kritiske beslutningspunkter (KAT): Identificér tre advarselstegn i rækkefølgen af AT, hvor du har mulighed for at ændre positivt på udfaldet Bryd hvert af de kritiske AT op i følgende dele: T = Tanker F = Følelser U = Trang A = Adfærd (Handlinger) R = Relationer (Omgivelsernes reaktioner)

47 Daglig selvkontrol: Gennemgå AT kortene 4 gange dagligt (morgen, middag, aften og før sengetid) Undgåelse, forberedelse og håndtering: Gå igennem dagens aktiviteter for at undgå mulige AT Forbered en plan til håndtering af AT Brug denne plan med det samme, hvis du oplever, at du er i et AT (især hvis det også er en højrisikosituation)

Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON

Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON 1 Kriterier for deltagelse i RPC 1. Problem relateret til misbrug af AoS 2. Stabil og fri af abstinenssymptomer 3. Genkender AoS

Læs mere

Hvem kan deltage? 2. Certificering 3. Supervision 3. Priser 3. Hvor begynder jeg? 5. Sammensatte kursusforløb 6. Håndtering af benægtelse (DMC) 9

Hvem kan deltage? 2. Certificering 3. Supervision 3. Priser 3. Hvor begynder jeg? 5. Sammensatte kursusforløb 6. Håndtering af benægtelse (DMC) 9 CENAPS DANMARK KURSUS- OG UDDANNELSESCENTER 2 En samlet efteruddannelse til behandling af stofmisbrugere og alkoholikere 2 Hvem kan deltage? 2 Certificering 3 Supervision 3 Priser 3 DE SYV UDDANNELSESMODULER

Læs mere

GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse

GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse Udarbejdet af Terence T. Gorski, President The CENAPS Corporation Et omfattende overblik over et forskningsbaseret system, der virker.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

CENAPS MODELLEN. for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse*

CENAPS MODELLEN. for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse* CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse* *Sammensat og redigeret efter The Gorski-CENAPS Model for Recovery and Relapse Prevention af Terence T. Gorski, President The CENAPS Corporation

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere

CENAPS Europe Uddannelse og supervision af professionelle behandlere

CENAPS Europe Uddannelse og supervision af professionelle behandlere GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse Udarbejdet af Terence T. Gorski, President The CENAPS Corporation Et omfattende Overblik over et Forsknings-Baseret System, Der Virker

Læs mere

Arbejdsark alkohol og stoffer

Arbejdsark alkohol og stoffer 1 Vibeke Zoffmann 04-01-2007 Arbejdsark alkohol og stoffer 2 Vibeke Zoffmann Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 04-01-2007 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

4 Sindets vaner Når tanker griber fat

4 Sindets vaner Når tanker griber fat Dette er en oversættelse af indledningen og fjerde kapitel af Martine Batchelors bog 'Let Go', A Buddhist Guide to Breaking Free of Habits. Martine har venligt tilladt dette. Og du kan frit distribuere

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk RAFFINADERIET.DK stress - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred Håndbog om stress Anshv. redaktør: Direktør Else-Marie Stilling Tekst: Marie Gjerum,

Læs mere

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015.

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Efter en uge i Toscana, hvor du har trænet Mindfulness hver dag og nydt naturen, stedet, maden og livet, vil du komme hjem med fornyet ro, energi og overskud.

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT)

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Handlingens kraft kognitiv adfærdsterapi og mindfulness En manual til psykiske vanskeligheder Udarbejdet af Janus Jakobsen Udgave d 12/1 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi?

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Af Ole Vadum Dahl, stifter og grundlægger af ID Academy Side 1 af 9 Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er identitets-orienteret. Det

Læs mere