Husorden for afdeling 11 - Munkevænget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for afdeling 11 - Munkevænget."

Transkript

1 Husrden fr afdeling 11 - Munkevænget. ndledning Denne husrden indehlder regler fr hvrdan lejerne i Svendbrg Andels- Bligfrening skal pføre sig. Vi beder dig huske på at reglerne er fastsat fr at beskytte dig, de andre bebere g bebyggelsen. Reglerne er til fr at skabe tryghed, r g rden i ejendmmen. Vis i øvrigt hensyn til de andre bebere g vær tlerant. Ansvar Du er ansvarlig fr at denne husrden verhldes af alle der br i lejemålet. Du er endvidere ansvarlig fr at gså dine gæster verhlder reglerne. vertræder du plitivedtægtens regler m høj musik, støj i øvrigt, vld g trusler, står du naturligvis til ansvar verfr myndighederne, g risikere endvidere at Svendbrg Andels-Bligfrening psiger din lejekntrakt. Tilladelse til psætning af parabl, pvaskemaskine g vaskemaskiner Før du kan sætte en parabl, en vaskemaskine eller en pvaskemaskine p, skal du have en skriftlig tilladelse fra Bligfreningen. Ansøgning m en tilladelse skal være skriftligt. Henvendelser m tilladelser skal sendes til: Svendbrg Andels-Bligfrening Bregnegårdshaven Svendbrg Mrk.: Ansøgning m tilladelse eller Parkering Parkering må kun finde sted på de anviste steder. Færdselslvens almindelige regler fr parkering gælder i øvrigt. De gule kryds på asfalten må kun benyttes af Falcks redningskrps - ambulancer, pliti g lignende. Campingvgne g trailere må ikke langtidsparkeres på bligfreningens mråde. Fælles frtve g pladser Skal af bebere i vinterhalvåret tilstræbes hldt fri fr cykler, sctere etc, så snerydning hldes mulig fr persnalet.

2 pgange skal være ryddet Af hensyn til rengøringen, brandfaren eller hvis Falck skal afhente en syg beber, må der ikke stå sk, cykler, klapvgne, barnevgne g lignende i pgangene. Musik g støj Benyttelse af stereanlæg, musikinstrumenter, støjende værktøj g lignende skal ske under hensyntagen til de øvrige bebere. m aftenen g m natten skal du særligt tage hensyn til de øvrige bebere, med mindre disse på frhånd har givet dig tilladelse til at larmende adfærd må finde sted - fr eksempel i frbindelse med fester. disse tilfælde skal døre g vinduer være lukket. Udluftning - Utætheder Fr at undgå fugtdannelse g skimmelsvamp skal lejligheden jævnligt udluftes. Ved længerevarende udluftning skal der lukkes fr radiatrer. Tørring af tøj i lejlighederne må ikke finde sted da det skaber fugtprblemer. Utætheder, indslag af regn g sne samt enhver beskadigelse af ejendmmen g dens inventar, skal straks meddeles til Varmemesteren i din afdeling. Klager Klager vedrørende vertrædelse af husrdenen skal ske skriftligt g sendes til: Svendbrg Andels-Bligfrening Bregnegårdshaven Svendbrg Mrk: Klage eller Klagen skal indehlde følgende: Navn g adresse på den beber der klages ver Hvilket punkt i husrdenen der er vertrådt En krt g præcis beskrivelse af det frhld der medfører klagen Angivelse af præcise dater g tidspunkter fr bservatin af vertrædelsen Navn g adresse på den eller de bebere der klager Dat g underskrift fra samtlige der klager Alle klager behandles frtrligt. Hvis sagen ender i beberklagenævnet eller i bligretten, kan annymiteten ikke længere prethldes. Grve g gentagende vertrædelse af reglerne i denne husrden kan g vil medføre at Svendbrg Andels-Bligfrening psiger lejekntrakten.

3 Altaner Altaner skal altid hldes pæne g ryddelige. Afdelingens husrden Tørring af tøj må gerne ske, såfremt det ikke er skadeligt fr lejemålet, eller er til gene fr andre bebere. På grund af brandfaren g af hensyn til naberne, er det frbudt at grille på altanerne Det er ikke tilladt at fdre fugle fra altaner eller vinduer, da det kan tiltrække rtter. Er der afløb på din altan, skal dette renses. Cykler - knallerter barnevgne g klapvgne Må kun stilles på de anviste steder. /ved stativer, eller i kældre Leg g bldspil Børnene skal have plads til at lege, dg må dette ikke finde sted på trapper g i kældre. Desuden skal børn vejledes i frnuftig afstand til vinduer g hvad der ellers af den leg kunne skades. Husdyr Det er tilladt at hlde kat. Det er ikke tilladt at hlde hund i afdelingen Fdring af vilde katte Er ikke tilladt. Brug af fællesvaskerier Benyttelse af vaskerier er på eget ansvar g reglementet skal verhldes. Maskinerne må ikke benyttes af børn g maskinerne skal afleveres rengjrte. Hvis der er prblemer skal du kntakte varmemesteren. Åbningstider: 07:00-20:00 alle dage. Se i øvrigt pslag i vaskerierne. Støj Bre g banketider: Hverdage ikke udenfr tiden: 07:00-19:00 Ej heller Søn g helligdage Udlejning af garager Man skal have enten bil eller scter 45 fr at man kan få en garage. Det er ikke tilladt at fremleje en garage. Hvert år skal der kunne fremvises en registreringsattest på det køretøj sm man har. Hvis dette ikke kan fremvises, er det ikke muligt kan man ikke få en garage.

4 Praktiske plysninger Affald Bebere skal selv rydde p efter sig i pgange, på frtve g mkring affaldscntainerne. Dit hushldningsaffald skal du lægge i pser sm lukkes frsvarligt inden de puttes i affaldscntainerne. Glascntainere er kun til rengjrte glas g flasker uden skruelåg g kapsler. Batteribxene er kun til brugte batterier Papircntainere er kun til papir g reklamer Strskrald Pap, plastic, skumplast, metaldåser g lignende srteres g pakkes i klare plastpser sm ikke må lukkes. Møbler, tæpper, el-artikler, fjernsyn g andet gammelt indb, stilles til strskrald efter de anvisninger Svendbrg Kmmune har freskrevet i den udleverede pjece. Dat fr afhentning af strskrald fremgår af udleveret strskraldskalender. Er du i tvivl så spørg varmemesteren Bad g tilet Vi skal passe gdt på vre installatiner, derfr må der ikke kastes nget i tiletkummen, der kan stppe afløbet. Utætheder ved anlægget skal mgående meldes til Varmemesteren i din afdeling. Frsikring Den enkelte beber skal selv sørge fr frsikring af indb g øvrige ejendele. Svendbrg Andels-Bligfrening har ikke en frsikring der dækker dit indb ved fr eksempel brand, vandskade, tyveri g lignende. Vinduer g døre vinterhalvåret skal vinduer g døre i kældre g pgange sm udgangspunkt hldes lukkede. Udluftning kan naturligvis finde sted, men husk at lukke døre g vinduer igen. Hvis du åbner et vindue eller en dør er du ansvarlig fr at vinduet eller døren lukkes igen. Nøgleservice Hvis man låser sig ude eller taber sine nøgler kan man ringe til: Falcks nøgleservice på telefn

5 Det er kun den der star pa lejekntrakten, sm Falck kan hjælpe. Ved henvendelse til Bligfreningens kntr kan p til en samlever registreres. Akut hjælp Ved en pludselig pstået skade - fr eksempel et sprunget vandrør eller lignende - skal du ringe til bligfreningen på nummer g vælge 1 fr akuthjælp i selwalgsmenuen. Derfra stilles der m til vagten, der kan hjælpe dig. Radi, fjernsyn g nternet Henvendelser m fejl i radi g fjernsynsantenne skal ske til Yu See på telefn Kntakt til varmemesteren Ring (Aflyt beskeden - tryk fr varmemester) Alle varmemestre i Svendbrg Andels-Bligfrening har telefnisk træffetid alle hverdage kl. 9:00 til 9:0. På alle øvrige tidspunkter kan du lægge en besked på varmemesterens telefnsvarer. Varmemesteren har endvidere kntrtid: Mandag g trsdag mellem kl. 09:00 g 10:00 Gde råd m udluftning Frisk luft er vejen til en sund blig g et gdt indeklima. Udluftning er afgørende fr både bligens g din sundhed. Du bør derfr lufte ud med gennemtræk en 2- gange dagligt i cirka 5-10 minutter hver gang. Du bør altid lufte ud når du har været i bad. Hld døren til bligens andre rum lukket imens du tager bad. Luft ekstra gdt ud i værelser hvr du/ sver, g luft familiens sengetøj jævnligt. Når du laver mad, skal du huske at lægge et låg på gryderne. Sørg gså fr at emhætten eller ventilatren er tændt under madlavningen. Det er ikke tilladt at tørre vasketøj indendørs. Hæng det ud, hvis det er muligt, eller brug tørretumblerne i vaskeriet i stedet fr.

6 Standard-vedligehldelsesreglement udarbejdet af Bligselskabernes Landsfrening, nvember 1998, efter reglerne i lv m leje af almene bliger - lv nr. 968 af 17. december 1997, g bekendtgørelse m vedligehldelse g istandsættelse af almene bliger - bekendtgørelse nr. 71 af 19. juni 1998 Vedligehldelsesreglement fr Svendbrg Andels-Bligfrening afd. 11 Mdel A - nrmalistandsættelse A-rdningen - krt frtalt Lejeren sørger i bperiden fr bligens indvendige vedligehldelse med hvidtning, maling, tapetsering g gulvbehandling. Lejeren afhlder alle udgifter i frbindelse med denne vedligehldelse. Lejeren er frpligtet til at vedligehlde så fte, at bligen ikke frringes, brtset fra almindeligt slid g ælde. Ved fraflytning gennemfører udlejeren en nrmalistandsættelse, der mfatter nødvendig hvidtning, maling g tapetsering af vægge g lfter samt rengøring. Nrmalistandsættelse kan undlades fr bygningsverflader, sm ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt frsvarligt nyistandsat. Lejeren afhlder udgifterne til nrmalistandsættelsen, men udlejeren vertager gradvist denne udgift - i frhld til bperidens længde. Lejeren afhlder alle udgifter til istandsættelse sm følge af mislighldelse. Generelt Reglernes ikrafttræden Ændring af lejekntrakten 2. Beberklagenævn Med virkning fra den 1. maj 2000 erstatter dette vedligehldelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligehldelsesreglementet gælder uanset eventuelle mdstående kntraktsbestemmelser. Det træder i stedet fr eller supplerer de bestemmelser m vedligehldelse g istandsættelse, sm står i lejekntrakten. Uenighed m henhldsvis udlejerens g lejerens pfyldelse af pligten til at vedligehlde g istandsætte bligen kan af hver af parterne indbringes fr beberklagenævnet. 1

7 vertagelse af bligen ved indflytning Bligens stand 1. Bligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i gd g frsvarlig stand. Vægge g lfter fremtræder nyistandsatte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte. Syn ved indflytning 2. tilknytning til lejemålets begyndelse fretager udlejeren et indflytningssyn, hvr det knstateres, m bligens vedligehldelsesstand er i verensstemmelse med den gældende standard i afdelingen g fr denne type blig. Lejeren indkaldes til synet. ndflytningsrapprt. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapprt, hvr lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kpi af indflytningsrapprten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere fr mdtagelsen af kpi af rapprten. Fejl, skader g mangler skal 4. påtales inden 2 uger Hvis lejeren ved vertagelsen knstaterer fejl, skader g mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse ver fr udlejeren. 5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader g mangler er uvæsentlige g derfr ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke fr sådanne fejl, skader g mangler ved fraflytning. Vedligehldelse i bperiden Lejerens vedligehldelsespligt 1. Lejeren sørger fr bligens indvendige vedligehldelse med hvidtning, maling, tapetsering g gulvbehandling. Lejeren afhlder alle udgifter i frbindelse med denne vedligehldelse. 2 Lejeren skal vedligehlde så fte, at bligen ikke frringes, brtset fra almindeligt slid g ælde. Særlig udvendig vedligehldelse. Det vil i vedligehldelsesreglementets afsnit V være bestemt, m lejeren vedligehlder g renhlder nærmere angivne adgangs- g phldsarealer, udvendigt træværk g lignende i umiddelbar tilknytning til bligen. 4. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren

8 . :->:->:-:- Udlejerens vedligehldelsespligt m særlig udvendig vedligehldelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligehldelseselementet. Det påhviler udlejer at hlde ejendmmen g det lejede frsvarligt ved lige. Udlejeren vedligehlder g fretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- g gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, kmfurer, vaskemaskiner g lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer sm led i dennes råderet. Udlejer sørger fr vedligehldelse g nødvendig frnyelse af låse g nøgler. Udlejer afhlder alle udgifter i denne frbindelse. Udlejeren kan beslutte at fretage indvendig vedligehldelse i bligerne ud ver det, der fremgår af pkt. 5. Anmeldelse af skader pstår der skader i eller mkring bligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren fr de eventuelle merudgifter, sm måtte følge af den manglende anmeldelse. V Ved fraflytning Nrmalistandsættelse ved fraflytning 1. Ved fraflytning udføres en nrmalistandsættelse, der mfatter nødvendig hvidtning eller maling af lfter g vervægge - maling eller tapetsering af vægge rengøring. Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre psætningen ikke er udført fagligt frsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end freskrevet i vedligehldelsesreglementets afsnit V. Lejeren afhlder udgifterne til nrmalistandsættelsen, men udlejeren vertager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse g til lejemålets phør. Når der er gået 100 måneder (8 år g 4 mdr.), vil udlejeren således helt have vertaget udgiften til nrmalistandsættelsen. Mislighldelse Lejeren afhlder alle udgifter til istandsættelse sm følge af mislighldelse..

9 Mislighldelse freligger, når bligen eller dele heraf er frringet eller skadet sm følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligehldelse eller ufrsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, sm lejeren har givet adgang til bligen. Ekstrardinær rengøring 5. Undladelse af 6. nrmalistandsættelse Syn ved fraflytning 7. Fraflytningsrapprt 8. plysning m 10. istandsættelsesudgifter Endelig pgørelse Arbejdets udførelse 1. standsættelse ved bytning 14. Hvis der er behv fr ekstrardinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette gså sm mislighldelse. Nrmalistandsættelse kan undlades fr bygningsverflader, sm ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt frsvarligt nyistandsat. Udlejeren fretager syn af bligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapprt, hvr det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres sm nrmalistandsættelse, g hvilke der er mislighldelse eller betales af udlejeren. Kpi af fraflytningsrapprten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere fr mdtagelsen af kpien af rapprten. Senest 14 dage efter synsdaten giver udlejeren lejeren skriftlig plysning m den anslåede udgift til istandsættelsen g lejerens andel heraf, pdelt på nrmalistandsættelse g eventuel mislighldelse. Udlejeren sender den endelige pgørelse ver istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig frsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsearbejder, der er udført, hvad de har kstet, g hvrdan lejerens andel af udgifterne er beregnet. standsættelsesarbejde sm følge af mislighldelse specificeres g sammentælles. den endelige pgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle verskridelser ikke verstige 10 % i frhld til den først anslåede istandsættelsesudgift. standsættelsesarbejdet udføres på udlejerens franledning. Ved bytning af bliger gælder samme bestemmelser sm ved øvrige fraflytninger.

10 Særlig udvendig vedligehldelse (jvf.,4) Pligten til minimum ugentlig renhldelse af trapper g vægge i trapperum påhviler lejer. Nærmere beskrivelse står i den til enhver tid gældende husrden. Stuer, værelser g entré Vægbehandling V 1. Særlige regler fr indvendig vedligehldelse 0'vf.iv,i) Vægge tapetseres med strukturpapir sm males med maling i kvalitet g dækkeevne sm Flutex 5. Lftbehandling Køkken Vægbehandling Lftbehandling Badeværelse, tilet Vægbehandling Lftbehandling Træværk Paneler, karme, indfatninger Gulve Parket-/fyrtræsgulve 2. Lfter males med maling sm vægge.. Sm i øvrige rum. 4. Sm i øvrige rum. Sm i øvrige rum. Munkevænget 1 males dg med maling i kvalitet g dækkeevne sm Dæksplast 25. Sm i øvrige rum. 7. Males med maling i kvalitet g dækkeevne sm Exlit Gulve lakeres med gulvlak på vandbasis. V Standard fr bligernes vedligehldelsesstand ved vertagelsen Bligens standard ved 1. Ved lejerens vertagelse af bligen fremtræder vægge g lejemålets begyndelse lfter nyistandsatte. 2. Træværk, inventar, tekniske installatiner g gulve vil kun være istandsat, hvr der efter udlejerens skøn har været behv fr det. Gennemslidning af gulvlakken må ikke frekmme. Slid g ælde. Træværk, inventar, tekniske installatiner g gulve kan 5

11 bære præg af almindeligt slid g ælde fr et lejemål af den pågældende alder. Farvevalg 4. Vægge g lfter 5. Paneler, karme, indfatninger 6. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg. Hvr udlejer har istandsat lejligheden er vægge g lfter malet i farve "gammel" mdegrå undtaget Munkevænget 1. Hvr udlejer har istandsat lejligheden er paneler, karme indfatninger malet i farven mdegrå.

12 22. januar 2010 Råderetskatalg afdeling ndividuel råderet A B C D E F G H Maling g lignende verfladebehandling Vægge Lfter Gulve Bygningsændringer Hvidevarer nstallatiner, el, VVS Haver, altaner, fællesmråder Udvendige bygninger Kllektiv råderet K Diverse frbedringer Vedtaget på afdelingsmøde den F:\KBD\afd.ll\ndhldsfrtegnelse råderetll.dcm

13 Råderetskatalg afdeling ndividuel råderet Skema A Maling g lignende verfladebehandling ndvendigt Lejer betaler. Frbedringer giver ret til gdtgørelse vedfraflytningg kræves ikke retableret. Frandringer giver ikke ret til gdtgørelse, g kan kræves retableret. Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid Farveændringer på vægge, lfter, fdpaneler, dørkarme, vindueskarme g -rammer Malerbehandling af dørplader - skal sprøjtemales Malerbehandling af køkken- g garderbeskabslåger - skal sprøjtemales psætning glasfilt på pudsede lfter psætning glasfilt, glasvæv på vægge i alle rum psætning strukturpapir (savsmuldstapet) på vægge i bebelsesrum, entre g køkken psætning skumtapet Maling med strukturmaling Pålimning selvklæbende flie F:\KBD\afd. 1 l\raderetskatalg 2008.dc Alt arbejde skal udføres håndværksmæssigt krrekt.

14 s*!' tb w s: i 1 ai < es % i ' cr ' 8 St 1 er «<! Hl- ~ 1 55" -t Hi 5T P & i' < HH w es & gt * ^ S. 8 p 0 8* * c f Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering t t Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

15 ti " a -i a ct, * - & s 9. S p HH W -»-i a la ur i- P- a> m EL Gu tr - H-. HJ St ^ Vi K 8B c/a 8* % 1 ' % 02 (g Tilladt ) 5: Tilladt, men krav m retablering kke tilladt x Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning t t t Afskrivningstid

16 f! * ry) B cr 8- S- gs! B, c/r s- 8 T fs 1 j, T ' S 1 ' cg c/5 ', g- 1 cg 1-4 St i H i C/5 K < C -i a cf cp, * & c/a <!. cg % CÆ 9 cr a ^ < c tf ES S. 8 p 0 Q- rt p= ' Tilladt x x Tilladt, men krav m retablering kke tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering t t i t Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

17 s* * ) in c/a 1 B, s. s: si i g-! & l c 1 g- l P g- 8- '! 0Q e-i 1 rf B, * wl - (fq B, i S4 ffl s. c/a S i cr P (TQ g. -i i-t B> 'i? c/a & f S - 9 s 51 r HJ i <! Ui i ct»-i Tilladt 1 P di. cl^ B' C/5 HH W es ; a P- tf L H- l Tilladt, men krav m retablering kke tilladt x Tilladt, men krav m gdkendelse t Krav m depsitum til retablering t Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

18 5 BL KJ i tf c/a * C/2 t: P P <! P g*' ru _ r r r Q Ht -4 H* h < <TD EFS.* et a g- ^ i a» ag C/5 P P p N*» ) tf S- & Q. m pr - m 8 g eg & Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt x Tilladt, men krav m gdkendelse t Krav m depsitum til retablering t Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

19 , CÆ S 11 8,! c/ Bl g. S", s c? 1 CJ ) P* P pr > C/5 fd» HH W P P. a a p. p Q CJQ ^ ii (g (g Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt x x Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering t t t Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

20 Råderetskatalg afdeling ndividuel råderet Skema H Haver - altaner - fællesmråder Lejer betaler. Frbedringer giver ret til gdtgørelse vedfraflytningg kræves ikke retableret. Frandringer giver ikke ret til gdtgørelse, g kan kræves retableret. Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid psætning af markise Etablering af lysinstallatin i have eller på bebelsesbygning nddækning/lukning af altan lår Etablering trægulv på altan Maling af gulv, vægge, lft på indvendig side af altan psætning af parablantenne psætning af walkie-antenne Ændring af flisebelægning på terrasser Glarmestervej F:\KBD\afd. 1 VRåderetskatalg 2008.dc Alt arbejde skal udføres håndværksmæssigt krrekt.

21 5 ffl g1 si!' p. ^1 C/5 fl hej hh. P fd fd n i-s fd ±. fd i-f cr a fd P & (g C/5 a a pr CfQ c? P S Si c/a fd ti: es 0 PT ti & Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse t t t Krav m depsitum til retablering Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

22 EL ts> 00 B, P! i-i CZ5 r s HH W S. 5 tf c pr p. p 0 W N a> pr E* t/5 es C/5 <& pr Tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse Afdeling vedligehlder Lejer vedligehlder t Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Afskrivningstid

Generel husorden for Svendborg Andels-Boligforening

Generel husorden for Svendborg Andels-Boligforening Generel husrden fr Svendbrg Andels-Bligfrening ndledning Denne husrden indehlder regler fr hvrdan lejerne i Svendbrg Andels- Bligfrening skal pføre sig. Vi beder dig huske på at reglerne er fastsat fr

Læs mere

Husorden for afdeling 22 - Sofielund. Generel husorden for Svendborg Andels-Boligforening

Husorden for afdeling 22 - Sofielund. Generel husorden for Svendborg Andels-Boligforening Svendbrg Andels-Bligfrening Bregnegårdshaven 7-5700 Svendbrg - telefn 6221 1976 - fax 6220 1010 http://www.svanb.dk - pst@svanb.dk - gir 7 00 74 18 Husrden fr afdeling 22 - Sfielund Generel husrden fr

Læs mere

Husorden for afdeling 8 Strynøvej og Lyøvej Vedtaget på afdelingsmødet 2010

Husorden for afdeling 8 Strynøvej og Lyøvej Vedtaget på afdelingsmødet 2010 Svendbrg Andels-Bligfrening Bregnegårdshaven 7-5700 Svendbrg - telefn 62 21 19 76 - fax 6220 1010 http://www.svanb.dk - pst@svanb.dk Husrden fr afdeling 8 Strynøvej g Lyøvej Vedtaget på afdelingsmødet

Læs mere

Husorden for afdeling 13 - Sanddalsparken. Generel husorden for Svendborg Andels-Boligforening

Husorden for afdeling 13 - Sanddalsparken. Generel husorden for Svendborg Andels-Boligforening Svendbrg Andels-Bligfrening Bregnegårdshaven 7-5700 Svendbrg - telefn 6221 1976 - fax 6220 1010 http://www.svanb.dk - pst@svanb.dk - gir 7 00 74 18 Husrden fr afdeling 13 - Sanddalsparken Generel husrden

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet " Futura Fredericia " afd A-ordningen - kort fortalt

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet  Futura Fredericia  afd A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for Boligselskabet " Futura Fredericia " afd. 4512 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse.

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. A-ordningen kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A Normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Beboeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Afd. 16 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Side: Side 1 af 6 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement 2015. Afd. 41. Rendsborgvej

Vedligeholdelsesreglement 2015. Afd. 41. Rendsborgvej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 41 Rendsborgvej Afd. 41 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 60, Egholm Færgevej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Bilag 4 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Udgivet: 23. maj 2013 1. GENERELT «Lejekontrakt_Selskab»«Lejekontrakt_Afdeling»«Lejekontrakt_Lejemål»«Lejekontrakt_Lejernr» Reglernes ikrafttræden 1.1 Med

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 21, Næssundvej 1-222 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET BOLIGFORENINGEN Standard-vedligeholdelsesreglement. Model A - med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

Afd. 50. Fiskervænget

Afd. 50. Fiskervænget Afd. 50 Fiskervænget Vedligeholdelsesreglement 2014 Afd. 50 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB Vedligeholdelsesreglement 2 VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT VILLABYERNES BOLIGSELSKAB A-ORDNING I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Søfryd Gældende fra den 1. ferbuar midlertidig udgave indtil første afdelingsmøde er afholdt

Ballerup Ejendomsselskab Søfryd Gældende fra den 1. ferbuar midlertidig udgave indtil første afdelingsmøde er afholdt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Afd. 60 Toldstrupsgade/Jyllandsparken Vedligeholdelsesreglement Pr. 01 december 2006 (Tilrettet den 24. maj 2017 i forhold til fusionen Alabu Bolig) Side 1 af 9 Vedligeholdelsesreglement Alabu

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej

Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej Afd. 24 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Afd. 26 Vejgård Bymidte / Petersborg Vedligeholdelsesreglement Pr. 12. maj 2004 Revideret april 2004 (Tilrettet den 25. oktober 2017 i forhold til fusionen Alabu Bolig) Vedligeholdelsesreglement

Læs mere

Husorden for Svendborg Andels-Boligforening Afdelinger 1 & 3 Nylandsvej og Rødeledsvej

Husorden for Svendborg Andels-Boligforening Afdelinger 1 & 3 Nylandsvej og Rødeledsvej V Husrden fr Svendbrg Andels-Bligfrening Afdelinger 1 & 3 Nylandsvej g Rødeledsvej V? v V O" V v tf V Husrdnen tilhører bligen g skal efterlades ved fraflytning. Mangler den pkræves et gebyr på kr. 50,00

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Udkast

Vedligeholdelsesreglement. Udkast Vedligeholdelsesreglement Udkast Udgivet: oktober 2013 1. GENERELT Reglernes ikrafttræden 1.1 Med virkning fra afdelingens første indflytninger i oktober 2013. Ændring af lejekontrakten 1.2 Vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Afd. 71. Ottemosevej Tøtmosevej Svanemosevej

Afd. 71. Ottemosevej Tøtmosevej Svanemosevej Afd. 71 Ottemosevej Tøtmosevej Svanemosevej Vedligeholdelsesreglement 2014 Afd. 71 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Afdeling I Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Afd. 2 Tjørne- og Pilevænget

Afd. 2 Tjørne- og Pilevænget Afd. 2 Tjørne- og Pilevænget Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 2 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelse. af 31. maj 2007

Vedligeholdelse. af 31. maj 2007 Vedligeholdelse af 31. maj 2007 Beboerne i Torbenhuse har vedtaget nærværende vedligeholdelsesreglement, der ud over at give regler for lejerens vedligeholdelse af sin bolig giver regler omkring indog

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 34 Engdalgårdsvej & 34 49

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 34 Engdalgårdsvej & 34 49 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 34 Engdalgårdsvej 94 166 & 34 49 Adresse: Tornøegade 12, 8300 Odder Telefon: 70 27 97 97 Hjemmeside: E-mail: www.domibolig.dk mail@domibolig.dk Telefon- og ekspeditionstid:

Læs mere