Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013"

Transkript

1 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013

2 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2013 Bidragyder(e): Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er nyt i Sammenhæng mellem siderne i skemaet Sådan opretter du skemaet Sådan udfylder du skemaet, side for side Markplan Beregning af gødningskvote Opgørelse af efterafgrøder 2012/ Indberetning af efterafgrøder for efteråret Sådan indsender du skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Frister for indsendelse af skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

4 1. Indledning Velkommen til Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Du kan bruge skemaet til at indberette følgende: Gødningskvoteberegning (opfylder krav om gødningsplan) Opgørelse af efterafgrøder for planperioden 2012/2013 Indberetning af efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder for planperioden 2013/2014 Vi anbefaler, at du indsender dit Fællesskema 2013, før du udfylder skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Du kan kun få forudfyldt oplysninger fra Fællesskemaet, hvis dette er indsendt. Find rundt i vejledningen ved hjælp af: Søgefeltet til højre i skærmbilledet Menuen til venstre i skærmbilledet. Hvis den side, du klikker på, bliver mørk i venstremenuen, er der undersider til siden. Undersider er markeret med lysegråt Stien øverst under du er her 2. Hvad er nyt i 2013 Skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder erstatter de gødningssider, der tidligere var i Fællesskemaet. Udover at siderne nu er flyttet til eget skema, er der følgende ændringer i forhold til tidligere: Markplanen har fået sin egen side. Siden Opgørelse af efterafgrøder for 2012/2013 lå tidligere i gødningsregnskabet. Men i år kan man også udfylde opgørelsen i Gødningskvoteskemaet. Virksomheder der ønsker at konvertere uforbrugt kvote fra planperioden 2011/2012 skal indberette dette i felt F på siden Indberetning efterafgrøder 2013/

5 3. Sammenhæng mellem siderne i skemaet Hvis du udfylder hele skemaet, vil du opleve, at nogle oplysninger fra én side bliver fortrykt på en anden side. Dette er illustreret i figuren ovenfor. For at få fortrykt oplysninger i skemaet skal du bruge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Første gang du bruger funktionen, fortrykkes dit opsparede overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder samt dit efterafgrødegrundareal på siden Opgørelse efterafgrøder 2012/2013. Hvis du herefter udfylder siden opgørelse, og har angivet at du vil omdanne et overskud af efterafgrøder til kvælstofkvote (punkt K), vil dette blive overført til punkt L på siden Beregning af gødningskvote. Bemærk dog, at et træk i N-kvoten, som angivet i Fællesskema 2012, ikke kan overføres til siden Beregning af gødningskvote. Dette skyldes, at man i 2012 kunne vælge om et træk i kvoten skulle gælde for 2011/12 eller 2012/13. Hvis det er din kvote i 2012/13, der skal reduceres, skal du selv angive mængden i felt K på siden Beregning af gødningskvote. Udfylder du hele siden Markplan, vil de her angivne pligtige efterafgrøder, mellemafgrøder og energiafgrøder blive overført til siden Indberetning efterafgrøder 2013/2014. Indberetning efterafgrøder 2013/2014 er sidste trin. Oplysninger herfra bliver fortrykt i næste års opgørelse af efterafgrøder. 5

6 4. Sådan opretter du skemaet Log på Tast selv-service. Klik på fanen Skemaer: Klik på Opret nyt skema: klik på fanen Alle : Under Instutition, vælg NaturErhvervstyrelsen. Under Område, vælg Gødning og Efterafgrøder. Klik herefter på Søg. 6

7 Klik på plustegnet til venstre for Gødningskvote og Efterafgrøder: Klik herefter på Opret: Klik igen på Opret: Du får nu følgende dialogboks: Klik OK. Du kommer nu tilbage til fanebladet Skemaer. Skemaet oprettes i løbet af et par minutter. Klik på knappen Hent for at få opdateret listen over skemaer. Dit nyoprettede skema vil blive vist øverst i listen over Skemaer der ikke er indsendt. 5. Sådan udfylder du skemaet, side for side 7

8 Denne del af vejledningen omfatter en gennemgang af hver enkelt side af skemaet, og du bliver vejledt i, hvad du skal udfylde og hvordan. Følg menuen i venstre side. Skemaet består af følgende sider: Forsiden Markplan: Du udfylder markplanen, hvis du vil have beregnet din kvælstofkvote. Beregning af gødningskvote: Det er her, du kan få beregnet din gødningskvote for 2012/2013 planperioden Opgørelse 2012/2013: Her kan du indberette din opgørelse af efterafgrøder for planperioden 2012/2013 Indberetning for efterår 2013: Her kan du indberette de efterafgrøder samt alternativer til efterafgrøder du vil udlægge/anvende i planperioden 2013/2014 Ansøger: Her kan du se dine adresseoplysninger samt angive konsulentoplysninger Markplan På denne side finder du den markplan med gødningsoplysninger, som tidligere var en del af siden Beregning af gødningskvote. Nederst på siden finder du tabellen Flere afgrøder pr. mark pr. sæson. 8

9 Hvem skal udfylde siden? Hvis du søger ordningen Ekstensivt landbrug, er det en betingelse, at du udfylder og indsender siderne Markplan og Beregning af Gødningskvote. Læs mere herom i Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68. For alle andre er det frivilligt, om man vil udfylde siden. 9

10 Hvilke funktioner skal bruges på siden? Alle funktionerne kan bruges på siden Markplan. For de fleste vil det være mest hensigtsmæssigt at gøre følgende: Hent markplan fællesskema: Brug denne funktion til at få indlæst din markplan fra Fællesskemaet. Der indlæses følgende: Marknummer, markbloknummer, areal, fradrag for randzoner, Ekstensivt Landbrug, Miljøbetinget Tilskud, Hovedafgrøde. Indlæs forfrugt og jordbundstyper fra sidste år: Brug denne funktion til at få indlæst forfrugtsværdier (dvs. sidste års hovedafgrøde) og jordbundstyper. Hvis du sidste år har udfyldt kolonnen jordbundstype ændret, vil disse tal også blive fortrykt. Opdatér gødningskvote og efterafgrøder: Brug denne funktion til at få udfyldt afgrødenormer, korrektion for kvælstofprognose og for at få beregnet kvælstofkvoten i punkt M på siden Beregning af gødningskvote. De øvrige funktioner er beskrevet herunder. Sortér marker: Denne funktion sorterer markerne efter kolonnen Marknummer. Indholdet i kolonnen betragtes som tekst, da indholdet kan være både tal, tegn og bogstaver. Det betyder, at en sortering vil foregå, som hvis der er tale om tekst. Det vil først blive sorteret efter første karakter, derefter anden karakter osv. Eksempel: markerne 2-0, a1, 1-1, 11-0 vil blive sorteret i denne rækkefølge: 1-1, 11-0, 2-0, a1. Opdater arealer fra Fællesskema: Denne funktion kan bruges, hvis du har indsendt en ændring til dit Fællesskema og herefter ønsker at få beregnet din kvælstofkvote. Funktionen henter arealerne fra dit senest indsendte Fællesskema. Randzonearealer opdateres også. Opdater markbloknummmer: Denne funktion kræver, at der er tilknyttet et markkort. Funktionen henter markbloknummeret fra IMK. Hvis marknummeret ikke findes i IMK (eller hvis der ikke er tilknyttet markkort) bliver markbloknummeret blankt i markplanen. Hent marker fra markkort: Hvis du har tilknyttet et markkort, kan du indlæse markerne herfra ved at bruge denne funktion. Funktionen henter Marknummer Markbloknummer Areal Afgrødekode Standardjordbundstype fra indtegnede marker i Internet Markkort (IMK) og tilføjer dem på siden Markplan. Flere afgrøder pr. mark pr. sæson Denne tabel skal du kun udfylde, hvis du har flere afgrøder pr. mark i denne sæson. Dette kan f.eks. være dyrkning af flere grøntsagskulturer efter hinanden. Den ekstra afgrødes gødningskvote indgår i beregningen af bedriftens samlede gødningskvote. For at få beregnet bedriftens samlede gødningskvote skal du klikke på pilen ud for rullelisten i øverste venstre hjørne og vælge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder og herefter klikke på knappen Udfør. Bemærk at efterafgrøder og udlæg ikke skal oplyses i denne tabel, men skal anføres i kolonnen Efterafgrøder og udlæg i markplanen ovenfor. 10

11 Om afgrødekoder De valgte afgrødekoder skal afspejle de faktiske forhold på marken. For at du kan anvende gødningsplanen som dokumentation for ændringer, skal du ajourføre din gødningsplanlægning i løbet af planperioden, så den svarer til de faktiske forhold. Har du græsmarker, skal du være opmærksom på, at der er forskellige afgrødekoder for græs afhængig af udnyttelsen. Læs mere herom i "Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2012/13". Du kan finde en oversigt over afgrødekoder i Vejledning til Fællesskema Beregning af gødningskvote 11

12 Hvem skal udfylde siden? Hvis du søger ordningen Ekstensivt landbrug, er det en betingelse, at du udfylder og indsender siderne Markplan og Beregning af Gødningskvote. Læs mere herom i Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68. For alle andre er det frivilligt, om man vil udfylde siden. Fordele ved at udfylde siden Hvis du er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, eller har søgt om Ekstensivt Landbrug eller Miljøbetinget Tilskud, skal du lave en gødningsplanlægning, der viser, hvilke arealer og afgrøder du planlægger at dyrke i sæsonen. Ud fra gødningsplanen beregner du en kvote for, hvor meget kvælstof du må fordele på dine marker. Det er din kvælstofkvote. Kvoten beregnes ud fra de planlagte afgrøder (mark, areal, afgrøde), afgrøder dyrket sidste år (forfrugt), jordbundstype, efterafgrøder og kvælstofprognosen. Du kan med fordel beregne din gødningskvote i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder. Det betyder at: kravet om udfyldelse af gødningsplanlægning i papirskema bortfalder. kvælstofkvoten beregnes ud fra de indtastede oplysninger og forudfyldes i gødningsregnskabet. Du skal blot korrigere for eventuelle ændringer, der er sket i løbet af planperioden. du kan se, hvor mange ha med pligtige efterafgrøder du har udlagt i planen og beregne dit krav, hvis du benytter alternativer til efterafgrøderne. hvis du er planteavler, vil du muligvis kunne undgå at skulle indsende gødningsregnskab. Du vil i givet fald blot modtage en opgørelse over dit gødningsforbrug. Dette forudsætter dog, at du ikke har modtaget husdyrgødning i planperioden. Din gødningsplanlægning skal være klar inden den 23. april Hvis du tilmelder dig til Register for Gødningsregnskab senere, skal du lave gødningsplanlægningen snarest efter, du har modtaget dit tilmeldingsbevis. 12

13 Læs mere i "Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2012/13" Hvilke funktioner skal bruges på siden? Du skal bruge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder til at få fortrykt oplysninger i punkt B og D, samt få beregnet punkt H, I, J, L, M og N. Husk at bruge funktionen igen, hvis du laver ændringer på siden. Korrektioner af kvælstofkvoten Du har mulighed for at korrigere din kvælstofkvote, hvis du har forhøjede udbytter. Du skal korrigere din kvælstofkvote, hvis du har tilsagn til miljø- og økologiordninger eller har søgt støtte under Særlig Miljøstøtte. Hvis du f.eks. har søgt om Ekstensivt Landbrug under Særlig Miljøstøtte, og har valgt kvælstofbegrænsningen 75 % af kvælstofkvoten, skal du huske at reducere kvoten på de pågældende marker ved at sætte flueben i kolonnen Nedsættelse af N-kvote til 75 %. Læs mere herom i Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68. Kvoten ved 140 kg total-n Hvis du i felt E har sat flueben i 140 kg total kvælstof (N) i gennemsnit for hele bedriften, vises din maksimale kvælstofkvote i felt F. 13

14 5.3. Opgørelse af efterafgrøder 2012/2013 På denne side indberetter du en opgørelse over de efterafgrøder, du udlagde i efteråret Alle, der har krav om at etablere efterafgrøder, skal indberette en opgørelse af efterafgrøder for planperioden 2012/2013. Du har muligheden for at udfylde opgørelsen i Tast selv-service, men du kan også udfylde opgørelsen i dit gødningsregnskab for 2012/2013 på siden Hvis du udfylder siden i Tast selv-service, vil oplysningerne blive forudfyldt i dit gødningsregnskab for 2012/2013. Indberetningsfristen for opgørelsen er den 31. marts Hvilke funktioner skal bruges på siden? Du kan få forudfyldt en del oplysninger ved at vælge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Oplysningerne, der forudfyldes, er: punkt B: over eller under 0,8 DE/ha udbragt husdyrgødning i 2010/2011 punkt D: efterafgrødegrundareal 2011/2012 punkt F: overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder overført til 2012/

15 punkt G: areal med pligtige efterafgrøder i efteråret 2012 (hvis dette fremgår af Fællesskema 2012) punkt H: benyttede alternativer til efterafgrøder i 2012 Funktionen beregner desuden dit overskud af efterafgrøder (punkt I), samt dit resterende overskud (punkt L) efter korrektionerne i punkt J og K. Hvor ser jeg mit opsparede overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder? Dit opsparede overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder bliver fortrykt i punkt F. Hvordan beregnes mit overskud af efterafgrøder? Dit overskud af efterafgrøder beregnes som: Udlagte efterafgrøder i alternativer til efterafgrøder i opsparet overskud fra tidligere planperioder krav til efterafgrøder efterafgrøder udlagt for andre virksomheder. Beregningen tager dog hensyn til, at det overskud, du genererede i 2012, højest må være det tal du indberettede i dit Fællesskema

16 5.4. Indberetning af efterafgrøder for efteråret 2013 Hvis du har krav om at etablere efterafgrøder i planperioden 2013/2014, og du opfylder kravet ved at etablere efterafgrøder i efteråret 2013, skal 1 du på denne side indberette, hvor stort arealet er. Du skal ligeledes indberette, hvis du anvender alternativer til efterafgrøder. Indberetningsfristen er den 31. august Hvilke funktioner skal bruges på siden? Du kan få forudfyldt nogle oplysninger, hvis du har udfyldt siden Beregning af gødningskvote. Oplysningerne forudfyldes ved at vælge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder og herefter klikke på knappen Udfør. Oplysningerne, der forudfyldes, er: Punkt A: areal med efterafgrøder i 2013 Punkt B: areal med energiafgrøder i 2013, samt areal med energiafgrøder i referenceåret 2009 Punkt C: areal med mellemafgrøder i Kravet om indberetning forudsættes fastsat i gødskningsbekendtgørelsen for planperioden 2013/

17 Desuden beregner funktionen summen af efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder i punkt E. Punkt F: Overskud af kvælstofkvote 2011/2012, omdannet til efterafgrøder Hvis du ikke har benyttet muligheden for at konvertere overskud af kvælstofkvote fra gødningsregnskabet 2011/2012 til ekstra efterafgrøde før fristen 31. august 2012, gives der en ny mulighed for konvertering af overskuddet i dette felt. Fristen for denne indberetning er 31. august Det forudsætter, at der i gødningsregnskabet for 2011/2012 er opgjort et overskud i den samlede opgørelse af kvælstofkvote minus forbrug af kvælstof (felt 902). Hvis du udfylder punkt F, skal du huske at medtage de omdannede ha efterafgrøder i din Opgørelse af efterafgrøder (punkt J på siden Opgørelse efterafgrøder 2012/2013). 6. Sådan indsender du skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Du sender skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder elektronisk via Fødevareministeriets Tast selvservice. Kun indberetninger, der vedrører dødsboer og konkursboer, indsender du i papirudgave. Læs om at bruge Tast selv-service i mini-guiden Kom godt i gang (LINK) Bemærk, at hvis du har et CVR-nr., skal dette benyttes ved din indberetning. Du skal indsende hele skemaet, selvom du evt. kun ønsker at indberette en af siderne. Ønsker du senere at indsende en anden side i skemaet, indsendes hele skemaet på ny. 7. Frister for indsendelse af skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Hvis du har søgt Ekstensivt Landbrug, skal du indsende siden Beregning af Gødningskvote senest den 23. april Du har dog mulighed for at foretage ændringer indtil den 31. maj Hvis du har pligt til at udlægge efterafgrøder, skal du indsende Opgørelse af Efterafgrøder senest den 31. marts Du har også mulighed for at indberette opgørelsen i dit gødningsregnskab for 2012/2013. Hvis du udfylder siden i Tast selv-service, vil oplysningerne blive forudfyldt i dit gødningsregnskab. Hvis du har udlagt efterafgrøder eller anvendt alternativer til efterafgrøder, skal du indsende siden Indberetning af Efterafgrøder 2013/2014 senest den 31. august

18 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder ISBN Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax.:

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Efterafgrøder til markplan 2015

Efterafgrøder til markplan 2015 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 Navn Adresse Dato Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle dit Fællesskema og markkort for 2013. Vi har konstateret, at

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Indhold 8.1 Hvad indeholder felterne?... 2 8.2 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 8.3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 8.3.1 Ombytning

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 3 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Institutionens brugeradministrator på Optagelse.dk kan oprette medarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du opretter en

Læs mere

Gødningsregnskab 2014 trin for trin

Gødningsregnskab 2014 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2014 (GHI) Gødningsregnskab 2014 trin for trin (opdateret 21.10.2014) September 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2014 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på

Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på 2. Bekræft dine kontaktoplysninger ( Min profil ) 3. Udfyld ydelseskortet 4. Kvittering på indsendt ydelseskort 5. Ret i ydelseskortet

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund 22. april 2015 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin 2 - Vælg Vogn Trin 3 - Parter Book din vognmand Trin 1 - Indtast selv booking Batchupload Send din opgaveliste

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Miljø & Biodiversitet/lovn/ Sagsnr.: 15-4112-000006 29. juli 2015 Notat Høringssvar Udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse

Læs mere

Gødningsregnskab 2015 trin for trin

Gødningsregnskab 2015 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2015 (GHI) Gødningsregnskab 2015 trin for trin (opdateret 08.10.2015) September 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2015 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS AU Studier STADS DANS Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Oktober 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Oprettelse af Aktivitet

Oprettelse af Aktivitet Oprettelse af Aktivitet 1. Fra Organizerens forside Kalender vælges og det ønskede tidspunkt for aktiviteten. 2. Nu dukker formen frem som aktiviteten bliver oprettet med. Formen har som udgangspunkt 3

Læs mere

Vejledning om gødskningsog harmoniregler

Vejledning om gødskningsog harmoniregler Vejledning om gødskningsog harmoniregler Planperioden 1. august 2016 til 31. juli 2017 VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2016 til 31. juli 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har behov for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016)

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016) Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort (opdateret 31.03.2016) Marts 2016 Indholdsfortegnelse Download og installation... 2 Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

Læs mere

Vejledning til indberetning af solgte mængder til brug for afregning af miljøbidrag for elreturs medlemmer

Vejledning til indberetning af solgte mængder til brug for afregning af miljøbidrag for elreturs medlemmer Vejledning til indberetning af solgte mængder til brug for afregning af miljøbidrag for elreturs medlemmer Medlemmer af elretur indberetter salgstal hver måned med undtagelse af medlemmerne i sektion 8,

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Kødkvæg Dette hæfte er en kort introduktion til foderplanlægning til KødKvæg i DLBR NorFor Foderstyring. Med

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Denne vejledning indeholder eksempler på, hvordan du udfylder dit dagpengekort. Du kan benytte samme vejledning til udfyldelse af efterlønskort eller et

Læs mere

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.77 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Februar 2009 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2016 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog.

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Forord Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Brug af vejledningen samt installation af softwaren sker helt på eget ansvar. Vejledningen opdateres efter behov og må frit kopieres

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort 9. juli 2014 Version 1.1 Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort Du kan altid se på forsiden af Mit3F, hvornår du skal indsende det næste dagpengekort. Du finder dagpengekortet på Mit3f ved at

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Opret vogn og chauffør Trin 1 - Opret en vogn Trin 2 - Opret en chauffør Trin 3 - Tildel en chauffør til en vogn Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin

Læs mere

NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB

NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB DEN 15. DECEMBER 2011 INDHOLD Undervisningsbeskrivelser og studieplaner Grundbegreber Forskellige arbejdsgange Forløb først Forløb sidst Arbejde via skemabrikker (parallelle forløb)

Læs mere

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD)

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Hvor finder jeg ServiceDesk?...2 Fanebladet Start Startside...3 Hvordan opretter jeg en ny opgave?...4 Hvordan laver jeg et skærmdump og får lagt det ind i min

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Sådan

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Loginvejledning, tips og hjælp

Loginvejledning, tips og hjælp Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse gennemføres digitalt i ansøgningssystemet STADS-DANS.

Læs mere

Spørgeskema på HVAL.DK

Spørgeskema på HVAL.DK Skive, d. 24-05-2006 Journal nr. 7.5.286 Spørgeskema på HVAL.DK Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med Videndeling. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 1

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 1 Denne aktivitet viser, hvordan du kan lave en enkelt tavle til skrivning Dette hjælpeark følger efter Kom godt i gang med at skrive og forudsætter, at du er fortrolig med de grundlæggende funktioner i

Læs mere

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen Sa dan udfylder du ansøgning om optagelse pa en 2- faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk, Religionsvidenskab eller Oldtidskundskab- Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget

Læs mere

TEMADAG OM ØKOLOGISK SLAGTEKYLLINGEPRODUKTION

TEMADAG OM ØKOLOGISK SLAGTEKYLLINGEPRODUKTION KHL den 1. februar 2016 Birgit Ingvorsen TEMADAG OM ØKOLOGISK SLAGTEKYLLINGEPRODUKTION SÅDAN SØGER DU ØKOLOGI AUTORISATION OG AREALTILSKUD Omlægning til økologi kan anmeldes når som helst på året, men

Læs mere

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger.

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger. Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på IT-Universitetets masteruddannelser og kvalifikationsforløb til masteruddannelse.

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor man

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug Direkte Betalinger Nyropsgade 30 1780 København V

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug Direkte Betalinger Nyropsgade 30 1780 København V Dato 4. januar 2016 Side 1 af 7 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug Direkte Betalinger Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: landbrug@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr. 15-800-000124

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2016 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2007 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE KRAV SIDE

Læs mere

Tabulex TEA Opsætning af karaktermaske Privatskole

Tabulex TEA Opsætning af karaktermaske Privatskole Tabulex TEA Opsætning af karaktermaske Privatskole TEA Privat oktober 2014 1 Indhold Generel karakteropsætning... 3 Ret karaktermaske... 4 Tilføj fag... 4 Rediger karakterskala og arbejdsindsats... 5 Ret

Læs mere

April 2016 Version 01 2016. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem

April 2016 Version 01 2016. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem April 2016 Version 01 2016 Vejledning til Eunomias Vikarsystem 1 0. Indledning... 3 1. Adgang til Eunomia... 3 2. Ajourfør ansættelsesskema... 3 3. Liste over vikarskemaer... 4 4. Opret nyt vikarskema...

Læs mere

AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering

AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering 2012 AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering Version 2.3 Aarhus Universitet 23-02-2012 Velkommen til AU-HR sharepoint site Databasen Medarbejder indplacering skal anvendes til at sikre, at

Læs mere

IndFak Kontrakt manual

IndFak Kontrakt manual IndFak Kontrakt manual 1. Kontraktadministratorens arbejdsopgaver... 3 1.1 Login... 3 1.2 Personlige forside... 4 1.2.1 Hurtig menu... 4 1.3 Personlige indstillinger... 5 1.3.1 Opsætning... 5 1.3.2 Automatisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige på sitet? Forsiden Servicemenu. Manual Skive Kommune Umbraco subsite

Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige på sitet? Forsiden Servicemenu. Manual Skive Kommune Umbraco subsite Manual Skive Kommune Umbraco subsite Du logger ind i Umbraco via adressen: subsite.skive.netmester.dk/umbraco uden at skrive https:// http:// eller www. foran. Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Præsentationer Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 8 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 21 Vejledende løsning... Side 22 GoogleDocs Præsentationer

Læs mere

Vejledning til kursusportalen Til dig der skal tilmelde andre til uddannelse ifb. med sundhedsplatformen

Vejledning til kursusportalen Til dig der skal tilmelde andre til uddannelse ifb. med sundhedsplatformen Vejledning til kursusportalen Til dig der skal tilmelde andre til uddannelse ifb. med sundhedsplatformen Tilmelding til Sundhedsplatformens uddannelser sker udelukkende i Kursusportalen du finder kursusportalen

Læs mere

Indberetning af en ny lokalplan

Indberetning af en ny lokalplan Indberetning af en ny lokalplan Sker på http://indberet.plansystem.dk/ Hvis en bruger ønsker at indberette en ny lokalplan i forslag (i høring), så start med at markere kladde og forslag som status, samt

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Bruger knappen Markkontrol Indtegner eller redigerer dine marker Bruger det nye redskab Udvid mark Opretter en mark ud

Læs mere

Kom godt i gang med PULS Badevand

Kom godt i gang med PULS Badevand Formålet med denne del af QuickGuiden er, at kommunen kan tjekke, at deres badevandsdata er blevet korrekt migreret til PULS. Det vil sige, at stationerne er rigtigt oprettet og derfor er klar til, at

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse:

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Side 2: Nyheder valg til personligt nyhedsbrev, Mine Nyheder og visning på enkeltsider Side 3: Funktionen

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Brugervejledning til Kompass EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til Kompass EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til Kompass EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...

Læs mere

Login til den digitale ansøgningsportal

Login til den digitale ansøgningsportal Login til den digitale ansøgningsportal Vejledning om login til den digitale ansøgningsportal for kandidatansøgninger Login til den digitale ansøgningsportal sker via WAYF (Where Are You From), som er

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil indtegne eller redigere dine marker finde de tegneredskaber, du har til rådighed, og en beskrivelse af

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere)

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere) Brugervejledning til Landsforeningen Danske Folkedanseres Medlemssystem (For dansere) 1 Indhold Første gang systemet skal have at vide, hvem du er.... 3 Log Ud - VIGTIGT!... 4 Log ind når du har oprettet

Læs mere

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Hvad er Netpension Firma?

Hvad er Netpension Firma? Netpension Firma mange muligheder, lettere administration Hvad er Netpension Firma? Netpension Firma er et onlineværktøj, som giver dig overblik over virksomhedens pensionsforhold på både firma- og medarbejderniveau.

Læs mere

Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold.

Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold. Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold. Her ses da alle sider og undersider som siden fodbold indeholder. Nu kan du gå i gang med f.eks. at tilføje nye sider. Klik

Læs mere

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN Få overblik over lønnen Excel for tillidsrepræsentanter Del 4: Formatering af regnearket Trin 8: Justér visningen af tallene Nu er vi færdige med selve tal-beregningerne i Excel.

Læs mere

søgaard co Hvad er sider og afsnit? Her forklares, hvad der forstås ved sider og afsnit i Dynamicweb.

søgaard co Hvad er sider og afsnit? Her forklares, hvad der forstås ved sider og afsnit i Dynamicweb. Quickguide til Dynamicweb v.7 Denne Quickguide er skrevet med henblik på at give nye brugere et hurtigt overblik over de mest gængse funktioner i Dynamicweb, således at de hurtigere kan komme igang med

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 9 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, før det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter ikke

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK).

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). Krav til indtegningerne Formålet med indtegningen i IMK er først og

Læs mere

Ansøgning om gravetilladelse i Hjørring Kommune

Ansøgning om gravetilladelse i Hjørring Kommune Ansøgning om gravetilladelse i Hjørring Kommune Følgende notat er en vejledning i brug af WebGT til ansøgning af gravetilladelse i Hjørring Kommune. Vejledning beskriver hvilke oplysninger Hjørring Kommune

Læs mere

Få mere synlighed! Vejledningshæfte

Få mere synlighed! Vejledningshæfte Få mere synlighed! Vejledningshæfte Vejledning Sådan kommer dit arrangement på OplevRudersdal.dk Dit arrangement kommer nemt og enkelt på www.oplevrudersdal.dk ved at du opretter dit arrangement på hjemmesiden.

Læs mere

UNI Login brugeradministration. - fra Lectio til UNI Login

UNI Login brugeradministration. - fra Lectio til UNI Login UNI Login brugeradministration - fra Lectio til UNI Login 1. udgave, december 2010 Indhold 1 Formålet med denne vejledning... 2 2 Eksportér csv-fil med elev- og/eller lærerdata fra Lectio... 3 3 Importér

Læs mere

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du:

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: har haft arbejde i perioden har fået reguleret din pension er begyndt at få udbetalt en pension fylder 65 år i den periode du skal udfylde ½-årserklæring

Læs mere

For lejede/forpagtede arealer og for arealer, hvor der er overført resultater, er der yderligere krav til dokumentation. Se bilag 1.

For lejede/forpagtede arealer og for arealer, hvor der er overført resultater, er der yderligere krav til dokumentation. Se bilag 1. Vejledning om anmeldelse af marker til avl af læggekartofler Journal nr: 15-37410-000001 Formål Alle autoriserede læggekartoffelavlere skal anmelde de marker, der skal benyttes til avl af læggekartofler

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N regulering baseret på resultater fra Limfjorden

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N regulering baseret på resultater fra Limfjorden Københavns Universitet Institut for Fødevare og ressourceøkonomi / BJ 15. marts 2013 Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N regulering baseret på resultater fra Limfjorden Natur- og

Læs mere