John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder."

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. TV 2 Reklame har med sit høringssvar af 19. juli 2004 indsendt et videobånd med kampagnen, som består af 3 reklamer. Alle tre reklamer indledes med et klip fra en fodboldkamp, hvor kommentatoren speaker almindelig fodbold-speak. I den forbindelse nævnes specielle fodboldudtryk så som muren, dommerkast og midtbanegeneral. Reklamerne indeholder hver især ét af følgende udtryk. I reklamen, hvor udtrykket muren nævnes, ser man dommeren skubbe til en rød murstensmur, som står midt på banen. Ved udtrykket dommerkast, tager spillerne dommeren i arme og ben og kaster ham på banen. Sidste reklame indeholder udtrykket midtbanegeneral, og her ses en mand gå rundt på banen iklædt en generaluniform. MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10, KØBENHAVN K TELEFON FAX CVR nr Derefter klippes til en pige, som sidder ved et spisebord og ser undrende ud, mens hun i de forskellige reklamer henholdsvis syr på symaskine, lægger kabale og filer negle. I et tilstødende lokale bag hende sidder 3 mænd og ser foldboldkampen i fjernsynet, og seeren forstår da, at reklamen viser de billeder, hun ser for sig, når hun hører udtrykket muren, dommerkast og midtbanegeneral. Tekst: Der er så meget kvinder ikke forstår Tekst: Spil på EM i fodbold Speak: Vil du have en ekstra spænding under EM, så spil med på Oddset Speak: Hey, hey, hey Tekst: Oddset terning J.nr.:

2 - 2 - TV 2 Reklame har i høringssvar af 19. juli 2004 oplyst, at man ved godkendelsen af filmene har lagt vægt på, at de har et humoristisk og ironisk præg. Scenerne til illustration af de tre udtryk er forholdsvis bizarre, og det må formodes, at formålet har været at få seerne til at trække på smilebåndet. Den afsluttende pay-off illustrerer efter TV 2 Reklames vurdering den generelle opfattelse, at mænd har et særligt sportsunivers, som ofte ligger kvinder fjernt. Udtrykket Der er så meget kvinder ikke forstår er efter TV 2 Reklames vurdering ikke ment som en nedvurdering af kvinders intelligens, men blot som en reference til, at mange kvinder kan have svært ved at sætte sig ind i det særlige univers, som meget sportsinteresserede mænd befinder sig i. TV 2 Reklame oplyser endvidere, at man ved vurderingen af reklamerne har lagt vægt på, at Radio- og tv-nævnet i en tidligere sag har taget stilling til en tilsvarende kampagne for Dansk Tipstjeneste i år 2000, hvori udtrykket Der er så meget kvinder ikke forstår ligeledes indgik. Nævnet udtalte ved den lejlighed bl.a. følgende: Efter Nævnets opfattelse er reklamen et forsøg på på en humoristisk måde at beskrive en efter traditionel opfattelse udbredt forskel mellem mænds og kvinders tilgang til og opfattelse af sportsverdenen, særligt for så vidt angår ageren som passiv tilskuer og/eller som aktiv deltager i en sportsleg. Nævnet fandt således ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at reklamen stred mod reklamebekendtgørelsens 9, stk. 2 (nu 10, stk. 2). Det er på denne baggrund TV 2 Reklames opfattelse, at de tre reklamer ikke er i strid med reklamebekendtgørelsens 10, stk. 2. Dansk Tipstjeneste A/S udtaler i brev af 14. juli 2004, at man i den seneste tid har sendt tre forskellige Oddset-reklamefilm på TV 2, der alle har indeholdt sætningen: Der er så meget kvinder ikke forstår. Dansk Tipstjeneste A/S konstaterer, af man derfor ikke af klagen kan læse, hvilken af de tre reklamefilm, klagen vedrører, og idet klagen tilsyneladende primært relaterer sig til selve sætningen, vil man primært koncentrere sig om selve sætningens indhold samt baggrund. Dansk Tipstjeneste A/S henviser til, at man tidligere har sendt en reklamefilm, hvor samme sætning har været en del af reklamens indhold. Den 26. september 2000 modtog TV 2 Reklame en klage, der siden blev behandlet af Radio- og tvnævnet. Også dengang var det ikke handlingen, men sætningen Der er så meget, kvinder ikke forstår, der foranlediget klagen. Dansk Tipstjeneste A/S udtaler, at man henholder sig til afgørelsen fra Radio- og tv-nævnet, der konkluderede, at kampagnen ikke er kønsdiskriminerende. Dansk Tipstjeneste A/S pointerer, at kampagnen i dag både på tv og print ikke har

3 - 3 - ændret sig siden dengang. Ordene er stadig de samme, ligesom den visuelle oversættelse af ordene på film stadig er den samme. Det er således stadig Dansk Tipstjeneste A/S s vurdering, at reklamen opfylder ICC Kodeks, reklamebekendtgørelsen, markedsføringsloven, lov om visse spil, lotterier og væddemål samt TV 2 s regelsæt om tv-reklamer. Kampagnen har nu kørt i fire år både på tv, udendørs, i annoncer og i handlen og er efterhånden blevet en del af det offentlige rum. Det at kampagnen er blevet en del af det offentlige rum, er det eneste, der har ændret sig. Dansk Tipstjeneste oplyser, at % af Oddset omsætningen kommer fra mænd, hvorfor produktet således mere eller mindre er en klub for mænd. Dette er udgangspunktet for reklamekampagnen for Oddset. Grundet pay-off ens karakter er kampagnen blevet testet i forskellige fokusgrupper samt i dybdeinterviews ad flere omgange. Det skal her bemærkes, at adskillige af fokusgrupperne udelukkende bestod af kvinder. Budskabsforståelsen er ikke så umiddelbart blandt kvinderne som blandt mændene, men alle kvinder når dog frem til den intenderede afkodning. Når dette sker fremgår det tydeligt, at kvinderne ikke føler sig stødt af budskabet i filmen. Målet med de forskellige tests var hverken forståelse eller likeability som normalt er formålet med sådanne tests. Derimod blev det testet, om man følte sig stødt af reklamerne og ikke mindst af pay-off en. I dette univers befinder Oddset-kampagnen og pay-off en sig. Faktisk har kampagnen høstet en del (uventet) ros fra kvinder, fordi den netop fortæller, at der er forskel på mænd og kvinder. Kampagnen fortæller, at kvinder er fra Venus og mænd spiller Oddset, i stedet for at stille et forkvaklet kvindebillede ind ad bagdøren, hvor kvinderne er halvnøgne, hvor kvinder vasker op eller er stereotype husmødre. Dansk Tipstjeneste A/S finder således ikke, at kampagnen på nogen måde er nedgørende overfor kvinder. Tværtimod, mener man, at både test og praksis har bevist, at den hylde kvinden som tænkende væsen, samtidig med at den værner om det mandebillede, som mænd godt kan lide at identificere sig med.

4 - 4 - Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 2, i radio- og fjernsynsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004, behandlet sagen på sit møde den 6. september 2004, og skal herefter udtale: I henhold til 10, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn, må reklamer ikke være diskriminerende bl.a. med hensyn til køn. Reklamer må således ikke være diskriminerende i forhold til kvinder. Radio- og tv-nævnet har i en afgørelse fra 2001 taget stilling til to lignende reklamer for Oddset, som indeholder udsagnet der er så meget kvinder ikke forstår. Her udtalte Nævnet, at reklamerne efter Nævnets opfattelse, var et forsøg på en humoristisk måde at beskrive en efter traditionel opfattelse udbredt forskel mellem mænds og kvinders tilgang og opfattelse af sportsverdenen, særligt for så vidt angår ageren som passiv tilskuer og/eller som aktiv deltager i en sportsleg. Nævnet fandt herefter ikke, at reklamen i sin helhed var kønsdiskriminerende, og fandt derfor ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for indskriden. Nævnet fandt dog anledning til at påpege, at det generelt er kritisabelt at fremsætte udsagn om, at der er så meget kvinder ikke forstår. Reklamen i denne konkrete sag er dog ikke identisk med sagerne i ovennævnte afgørelse, idet udsagnet der er så meget kvinder ikke forstår er indsat i en ny sammenhæng. Der er ingen tvivl om, at såfremt udsagnet der er så meget kvinder ikke forstår stod alene, ville det blive betragtet som en nedladende og diskriminerende kommentar. Det, at kvinden i reklamen sidder og syr, lægger kabale og filer negle, er tilmed en meget stereotype opfattelse af kvinder, som mange kvinder sandsynligvis ville opfatte nedladende. Det er dog vigtigt at vurdere reklamen udfra en helhedsvurdering og ikke udfra reklamens enkelte elementer. Radio- og tv-nævnet er af den opfattelse, at reklamen er humoristisk og ironisk netop på grund af den stereotype fremstilling af kvinder og sport, og at udtrykket der er så meget kvinder ikke forstår blot skal forstås som, at mange kvinder kan have svært ved at sætte sig ind i det særlige univers, som mange sportsinteresserede mænd befinder sig i, som også angivet af TV 2 reklame. Radio- og tv-nævnet finder endelig ikke, at nærværende reklamer er grovere end reklamerne, som Nævnet behandlet i afgørelsen fra 2001, hvorfor reklamerne ikke er kønsdiskriminerende eller nedladende overfor kvinder.

5 - 5 - På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet følgende: AFGØRELSE Uanset at udsagnet der er så meget kvinder ikke forstår i sig selv kunne være betænkeligt, er reklamerne for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 ikke i strid med reklamebekendtgørelsens 10, stk. 2. Hans Henrik Brydensholt fg. formand /Christina Sigvardt nævnssekretær

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 4. juli 2006 Klage over tv-reklamen Hovedpine for Interflora Danmark A/S udsendt på TV 2 DANMARK A/S Hanne Elgaard har ved

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 7. februar 2006 Klage over tv-reklame for Hi3G Denmark ApS Happy Music sendt på TV 2/Danmark A/S Claus Kurtzmann har den 18.

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo "Appelsinkanon" vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo Appelsinkanon vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura Radio- og tv-nævnet 3. september 2008 Sagsnr:2008-0125 Birgitte Durhuus Nielsen Fuldmægtig bdn@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg

Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0132 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i radioprogrammet "Vinmagasinet" sendt på P1 Olav Willadsen

Læs mere

SBS Radio A/S / Radio NOVA A/S Magstræde 10 1204 København K. Samt. FM6 A/S (Pop FM)

SBS Radio A/S / Radio NOVA A/S Magstræde 10 1204 København K. Samt. FM6 A/S (Pop FM) SBS Radio A/S / Radio NOVA A/S Magstræde 10 1204 København K Samt FM6 A/S (Pop FM) RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 1. juli 2011 Sagsnr: 2011-000881 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere