Hald Vind. Foråret er på vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hald Vind. Foråret er på vej"

Transkript

1 Hald Vind Foråret er på vej NR ÅRGANG APRIL 2012

2 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne er p.t.: Finn Brøndum (ansv.) Teglgårdsvej Rikke Ellekilde Hasselvænget Gerda Skytte Nonbo Hegn Mikael Ole Hagen Nonbo Hede Hald Vind er afhængig af bladets læsere, annoncører, sponsorer og skribenter. Bladet uddeles gratis til alle husstande i Hald Ege, Nonbo-bydele og Bækkelund. Hald Vind udgives fire gange om året i månederne marts, juni, september og december. Oplag: 600 ekspl. Indlæg til næste nummer skal afleveres senest den 21. maj 2012 Det er meget vigtigt, at deadline bliver overholdt, da det er vigtigt, at bladet kommer ud medio december. Indlæg skrives på computer og afleveres i Word-format (eller lignende). Billedmateriale vil vi gerne have i original, helst digitalt. Er det digitalt, så giv os kun den oprindelige fil. Er det papirbilleder, vil vi gerne låne dem, så scanner vi selv. Har du kun digitale billeder, tegninger eller clipart, så skal de vedhæftes i en som selvstændige filer, med kildeangivelse. Forfatteren er ansvarlig for ophavsrettigheder på fotos/tegninger, der leveres til artikler. Vigtigt: Billeder eller illustrationer anbragt inde i et Word-dokument kan ikke bruges. PDF-dokumenter optages kun efter forudgående aftale. Du skal ikke bruge tid på at sætte artiklen op, da vi alligevel laver layoutet om, når bladet sættes op til tryk. Ring evt. til Gerda og hør nærmere om det tekniske, hvis du er i tvivl inden du sender materiale til til os. Send kun artikler til: Vi forventer og håber at næste nummer af Hald Vind er på gaden senest 15. juni God læselyst! 2 HALD VIND

3 Lederen 10. januar blomstrede den første erantis i min have, da tænkte jeg, om vi mon sprang direkte til foråret efter de sidste 2 strenge vintre. Frosten vendte dog stærk tilbage i februar, men det tog ikke livet af blomsterne, for i slutningen af februar stod de i fuldt flor. Som nævnt i decembernummeret står Kim ikke længere for annoncer og trykning af bladet, og da ingen har meldt sig som annoncetegner, har redaktionen selv måttet i gang med annoncetegning. Heldigvis har mange af de tidligere annoncører sagt ja til at fortsætte i 2012 og tak for det + nogle nye annoncører er kommet til, hvad vi også gerne vil takke for. Kolonial Is og chokolade Kolde øl og vand Ugeblade Aviser Videoudlejning Og hele bladet kommer nu i farver. Men bladet mangler stadig annoncører for at kunne løbe rundt, så vi håber bladets læsere vil være obs på mulige emner og gøre dem opmærksom på vores fortræffelige blad. Priserne er følgende for 4 numre i 2012: 1/4 spalte 600 kr. 1/4 side kr. 1/2 side kr. 1/1 side kr. Det er også muligt at annoncere i et enkelt eller to numre til en tilsvarende lavere pris. Henvendelse: Glædelig forår. Redaktionen Købmand H. P. HESSUM Egeskovvej, Hald Ege 8800 Viborg tlf Lotto Tips Dusino Oddset APRIL

4 Vi skal alle være her... Nyt fra skoven Af Steen Bonne Rasmussen, Skovfoged Både lokalt og på landsplan er der igen gang i debatten om mountainbikerytteres færdsel og opførsel i naturen og om konflikter med andre brugergrupper. Grundlæggende synes jeg det er godt at man uanset hvilken fritidsinteresse man nu dyrker færdes i naturen og får motion og frisk luft. Megen færdsel til hest på grusvejene sker, om ikke i galop, så fortrinsvis i køresporene.. Jeg ved ikke om mountainbiken var opfundet i 1997, men den var under alle omstændigheder ikke almindelig her i landet. Ellers havde cyklisterne nok fået lige så detaljerede regler for færdselen I stedet er reglerne ganske kortfattede: Udfordringen opstår, hvor en gruppes brug af naturen kommer i konflikt med andre gruppers brug. Problemstillingen er ikke ny. Da første udgave af Naturbeskyttelsesloven kom i 1997, var konflikter mellem ryttere og andre brugere et meget varmt emne. Derfor rummer loven og den tilknyttede bekendtgørelse om offentlighedens adgang til færdsel i naturen detaljerede regler for rytteres færdsel, blandt andet denne regel i adgangsbekendtgørelsen: 12. Hvor ryttere møder anden færdsel, skal rytterne udvise størst muligt hensyn og vige til højre. Hvor boliger, veje og stier passeres, skal det ske i skridt. Ridning på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje må ikke ske i galop og skal fortrinsvis ske i rabatterne. Der må ikke springes over træstabler, tømmer og kævler, diger, grøfter, led og bomme. Den ønsker jeg faktisk jævnligt, at flere ryttere kendte. 9. Cykling og anvendelse af 3-hjulede knallerter for handicappede er kun tilladt på veje og stier. Diskussionen går her på, hvad en sti er? Man har for nogle år siden præciseret, at der kun er tale om stier, man kan færdes på med en almindelig cykel som dengang var noget i retning af en City-bike. Tanken var ikke, at mountainbikecykler skulle have lov at færdes overalt, bare fordi de siden da er blevet såre almindelige Blandt andet Dansk Skovforening og det nye MTB-forbund arbejder lige nu på en fælles fortolkning af reglerne Men tilbage til færdselen ude i skoven Min oplevelse er, at andre brugeres negative opfattelse af Mountainbikeryttere primært skyldes to ting: MTB-ryttere, der ikke tager hensyn, undgår at advare om at de kommer, passerer andre i alt for høj fart, og 4 HALD VIND

5 men vis hensyn forventer at andre folk springer til side. Mit indtryk er, at der er sket en klar forbedring på dette punkt gennem årene, og at langt de fleste MTB-ryttere i dag udviser hensynsfuld adfærd overfor andre, der færdes i naturen. Der vil altid være 1-3 % hensynsløse det er der også i trafikken på landevejen og med den kraftige stigning i antallet af udøvere vil der også antalsmæssigt være flere, der ikke viser hensyn Det største problem i hvert fald lokalt er ødelæggelsen af overfladen på ubefæstede stier, så færdsel for gående bliver vanskelig eller ligefrem umulig. De fleste afmærkede vandreruter hører til den kategori. Problemet er størst, hvor der er kombination af fugtig bund og intensiv færdsel, eksempelvis på Inderøen, langs bredderne af Hald Sø, i Troldeslugten bag Niels Bugges Kro og i egeskoven omkring Hald Ege og til en vis grad i Dollerup Bakker, hvor der er rigtig mange besøgende. Hvor en 85 kg tung person iført sko størrelse 45 kan gå uden at ødelægge stiens overflade på fugtige steder eller i fugtige perioder, resulterer det ofte i dybe spor og plørehuller hvis den samme vægt overføres til punktbelastningen fra to cykelhjul. Hvad kan løsningen så være? I hvert fald ikke som i eksemplet i en artikel i Jyllandsposten for nylig, hvor nogle havde lagt sømbrædder ud på de stejle nedkørsler på en MTB-rute, med risiko for alvorlige personskader som følge. Jeg mener kombinationen af dialog og attraktive alternativer er vejen frem. For øjeblikket er vi i samarbejde med Viborg Cycling i gang med at lave en mountainbikerute i lokalområdet. Idéen er en transportrute fortrinsvis på grusbelagte skovveje, hvor der undervejs er et antal sløjfer ud i skovbunden af forskellig beskaffenhed, terræn og teknisk sværhedsgrad. Sløjferne bliver i Viborg Plantage, nord for Bækkelund og muligvis også på Stanghede, på steder hvor der er mindst mulig konflikt med andre typer af færdsel. Når den pågældende rute er færdig, skulle den gerne blive et attraktivt alternativ til de områder, hvor der konflikt med anden færdsel. Samtidig har vi tænkt os at appellere om at undgå færdsel med Mountainbike på de allerede nævnte steder, hvor der er problemer med ødelæggelse af overfladen på stierne og hvis man absolut vil køre der, så i hvert fald undlade at gøre det i fugtige perioder. En egentlig forbudsskiltning vil vi helst undgå, men det kan måske vise sig nødvendigt enkelte steder. APRIL

6 Vi skal alle... Vandaler på cykel Af Tove Munk Jensen Vi har i masser af år trådt en sti gennem egeskoven fra Nonbo til Herningvejen. Den slynger sig omkring de væltede træer, men går på smukkeste vis frem mod målet. Vi nyder at trave på den og iagttage dyr og lytte til fuglenes sang og ellers nyde skovens lugte og lyde. Det er en sårbar sti, vi går på, da den let lider overlast ved for megen brug, især når det er regnvejr. Sådan har vi haft det i årevis, og vi føler, vi har vundet hævd på stien. MEN, men, men, nu forstyrres vi, og især stien, af den voldsomme fremfærd af cyklister. Cyklisterne kan åbenbart ikke se at de ødelægger stien, men fremturer med deres nedslidning og opkøring af det tynde muldlag. De mudrede steder bliver bredere og dybere. Stien er visse steder blevet ufremkommelig for os gående. Tænker cyklisterne slet ikke på,at det er en gangsti, de kører på? Grundejerforeningen Hald Ege Bækkelund Nonbo Container til haveaffald Igen i år vil vi stille container op 2 steder i Hald Ege. De bliver placeret ved Væksthuset og ved flaske- og papircontaineren på Teglgårdsvej. Vi henstiller til, at alle vil respektere, at der kun smides haveaffald i containerne. Containerne vil stå fremme i perioden. Fredag d. 30/3 til tirsdag d.10/4 Venlig hilsen Grundejerforeningens bestyrelse Spørgsmål vedr. container: Bjarne Lund, Tlf Kan cyklisterne ikke finde andre steder at cykle????? 6 HALD VIND

7 Væksthuset Så er foråret kommet til væksthuset!! Som vi vist har fortalt en gang, så er vi i gang med at planlægge en ny festival d. 19 august I år bliver den større, og vi har engageret hele 3 kendte navne!!!!.alle borgere i Hald Ege er meget velkomne, og man kan allerede nu købe billetter á 200 kr. i Væksthuset, og hvis der skulle være nogen spørgsmål, kan man ringe på tlf Vi starter snart plæneklipperne, og vi vil endnu engang bede hundelufterne i området om, at huske at samle deres efterladenskaber op, så vi ikke får dem i favnen når vi slår græsset!! Den 22. april holder vi åbent hus mellem 10 og der er gratis adgang, kaffe på kanden, og saft til børnene. Vi sørger for at have et stort udvalg af sommerblomster til salg den dag. Vi har fået nye dyr, bl.a. et par store Araer, nye geder og noget andet, som I selv må komme for at se, vi glæder os til at se jer. Med venlig hilsen fra alle i Væksthuset HJÆLP!! Vi mangler genbrugs ler- urtepotter kurve - og skjulere til vores mange sammenplantninger også vaser så hvis I under forårsoprydningen har noget i overskud, modtager vi meget gerne. evt. afhenter efter aftale. Tingene kan afleveres foran væksthusets port. Vi takker på forhånd. Med venlig hilsen Væksthuset i Hald Ege Tlf APRIL

8 Lis Sørensen Det er Hald Ege Kulturforening en kæmpe stor glæde at kunne præsentere Lis Sørensen Med band: Poul Halberg på guitar Jonas Krag på guitar Jette Schandorf på bas Jan Sivertsen på trommer Torsdag d. 24. maj kl. 20 i Egekværnen, Videbechs Allé 167 Dørene åbnes kl. 19 Billetter sælges søndag d. 11. marts kl. 12 hos Købmand Hessum på Egeskovvej. Udsolgt Pris: 245 kr. Der kan max købes 2 billetter pr. person SPONSOR: Niels Bugges Kro & Hotel Arrangør: Hald Ege Kulturforening Billetter til koncerten blev revet væk Af Mogens Ditlev Søndag den 11. marts 2012 kunne der ved købmand Hessum købes billetter til koncerten den 24. maj i Egekværnen. 8 HALD VIND

9 Allerede fra kl. 10 stod folk i kø for at være sikker på at få billet til koncerten, og folk hyggede sig med kaffe og godt humør uden for Hans Peter Hessums butik. Kl. 12 startede billetsalget, og kl var alle billetter udsolgt. Desværre gik mange forgæves, men da der er begrænset med plads i Egekværnen, måtte vi desværre sige udsolgt til de sidste i køen. Hald Ege Kulturforening takker for den store opbakning og interesse om arrangementet. APRIL

10 Dengang det hele begyndte i 1917 Af Kai Juhl Jørgensen Det hele begyndte i De Røde Barakkers By blev bygget i det år. Lazaretlejren var den danske stats humanitære bidrag til Den første Verdenskrig Lazaretlejren, der blev bygget på mindre end et år, lå på noget af det samme areal, som Lejrsamlingerne ved Hald havde benyttet. Denne 12-årige militære periode var og blev dog kun en parentes mellem to hærlove. Knap fyrre år senere gennem det internationale Røde Kors kom opfordringen til Danmark i 1916 om at bygge Lazaretlejre i Horserød og i Hald, og pludselig var Hald-egnen blevet inddraget i verdenspolitiken. Bygningskonduktør Niels Larsen var ved sin pensionering i 1957 Folkekurens ældste funktionær, og han var samtidig den eneste, som havde været med helt fra Lazaretlejrens oprettelse i I anledning af hans fratrædelse havde Viborg Stifts Folkeblad et interview med konduktør Niels Larsen om de 40 år i Hald Ege. Interviewet blev bragt i avisen juleaften Det er en samtale med korte spørgsmål og fyldige svar, som nemt kan omskrives til den nedenstående artikel, som undertegnede har redigeret. Lazaretlejren I januar måned 1917 begyndte konduktør Niels Larsen på Lazaretlejren som tilsynsførende med byggeriet under arkitekt Søren Vig-Nielsen. De træbygninger, der blev rejst, var ikke beregnet til at skulle stå i noget længere åremål. Man regnede med, at Lazaretlejren skulle fjernes, når krigen var forbi. Tømrermester C.W. Jensen var hovedentreprenør, og han havde ca. 400 mand i arbejde, og der blev bygget i tiden fra januar-september Der var blevet dannet en regeringskomite til at tage sig af spørgsmålet om syge krigsfangers forplejning her i landet. Denne komite havde admiral Zachariae som formand, og opgaven bestod i at oprette lazaretlejre i Horserød og i Hald. Lejrens kapacitet Lejren var beregnet til et par hundrede officerer og omkring tusinde menige og underofficerer. Den nuværende afdeling B var officerslejr med plads til 200 mand. Det danske vagtkompleks lå i afdeling C, hvor der var portner og vægterbolig (nu: ungdomsinstitutioner). Den danske lejrchef var oberst Giersing. Foruden kommandantskabet var der også et bevogtningskompagni på 120 mand fra Viborg Garnison samt læger og sygeplejersker i dette område. Endelig var der Haldlejrens røde træbygninger i afdeling A, der skulle huse tyske og østrig-ungarske krigsfanger - op til 1000 mand. Den tilsvarende lejr i Horserød skulle huse russiske krigsfanger. Den første transport Den 3. maj 1917 ankom den første transport på 65 krigsfanger. Senere på måneden kom der endnu et par hold, og så fulgte yderligere fire transporter i forsommeren, inden Lazaretlejren var fuldt belagt med de ca mand. Tyskerne og østrigerne kom hertil i tog, 10 HALD VIND

11 der standsende ved Hald Teglgård (nu: Teglgårdsvej/Nonbo). De krigsfanger, som ikke kunne gå, blev kørt det sidste stykke i ambulance. Fangernes uniformer var medtagne, og de selv var langskæggede og noget forkomne. De medbragte blikspande og kaffekander m.m. Sammen med østrigerne kom der også en del ungarer. Fra Østrig blev der i sommeren 1917 sendt fem barakker hertil. Bl.a. en bygning, som skulle anvendes til kirkebygning, og også en forsamlingsbygning. Kirkebygningen nedbrændte i Livet i Lazaretlejren Krigsfangerne fik tiden til at gå med forskelligt håndværk, snedkeri, skomageri, skrædderi. De dyrkede musik, de spillede teater, de lavede små haveanlæg. I officerslejren måtte kun officererne selv og deres oppassere komme til daglig. Hovedgaden her var belagt med gennemsavede træstammer fra Viborg Hedeplantage. Officererne havde kasino, læsestue, musikstue, billardstue m.m. Kejserfesten i anledning af den tyske kejsers fødselsdag den 17. august 1917 var en strålende begivenhed, med den store officersmesse festsmykket. I mandskabslejren (afdeling A) blev der til festen rejst et scene ude i det fri. Der blev opførte et friluftsspil, og der var lavet en restauration i det grønne smykket med forskellige landes flag. Billedet skifter Allerede i i krigens sidste år - skiftede billedet, og lejren blev indtil 1920 brugt til løsladte eller flygtede krigsfanger, som var på vej hjem til forskellige vesteuropæiske lande og til Rusland. På et vist tidspunkt havde vi 2000 krigsfanger i lejren, og julen 1918 var den mest travle, vi har haft. Vi skaffede plads ikke ved at bygge flere barakker, men ved at lave køjesenge, så der blev det fornødne antal sovepladser. Det sidste kontingent fanger, som var her før lejrens lukning den 1. juli 1920, var russiske krigsfanger. Konduktør Niels Larsen og frue boede på området i et par år sammen med vægter Sørensen, indtil hele området bliver overtaget af Dansk Røde Kors den 1. august Tiden efter Lazaretlejren Det var oprindeligt meningen, at lejren skulle have været nedrevet, når krigsfangerne var rejst. Men overlæge Poul Videbech, Viborg, som i forsommeren 1917 havde været med til at modtage de tyske og østrig-ungarske krigsfanger i Lazaretlejren, og senere havde lejlighed til at se de gode resultater, som blev opnået, foranledigede, at Dansk Røde Kors, i hvis hovedbestyrelse han sad, undersøgte mulighederne for at anvende lejren, når staten ikke havde brug for den mere. Planen blev i store træk til allerede i sommeren 1917, og den blev forelagt samme efterår for myndighederne, som i store træk godkendte ideen om Dansk Røde Kors Folkekuranstalt ved Hald. Konduktør Niels Larsen fulgte med, da lejren skiftede ejer, og han fortsatte med at være tilsynsførende med bygninger og inventar på hele Folkekuren. Han har været glad og taknemlig for at have fået lov til at være med i hele udviklingen, og for at have haft en gerning i en institution, som udrettede så meget for syge og svage mennesker. APRIL

12 Gadelys på stien mellem Viborg og Ha Viborg Kommune har sat et stort arbejde igang med at renovere hele gadelys anlægget. Fra 2015 kan man ikke længere få kviksølvlamper eller -pærer. Desuden er en stor del af gade lys anlægget lidt gammeldags i forhold til de nye regler for elektriske anlæg i det offentlige rum. Gade lys anlæg skal i dag være dobbeltisolerede og opfylde nogle krav, som man i daglig tale kalder klasse II anlæg. En del af Kommunens anlæg er klasse I anlæg, og de lever ikke op til de nye regler. Der er endnu ikke sat tid på, hvornår vi ude i kommunerne skal være færdige med at ombygge anlæggene til klasse II anlæg. Den første lave LED lampe Nye lampetyper med LED lamper De gamle lamper langs stien mellem Viborg og Hald Ege var lamper med kviksølvpærer, og derfor blev det besluttet at udskifte disse lamper til den helt nye lampetype med LED lamper. LED lamperne er under fortsat udvikling, og de første havde desværre den ulempe,at de kan virke blændende, og at de var samtidig lidt for klare i det udsendte lys. Men de er meget energirigtige, idet de bruger meget mindre energi end de gamle lampetyper. Nye måder at opstille lys på På denne sti ville vi i Kommunen, da vi skiftede fra kviksølv til LED samtidig gerne afprøve nogle nye måder at opstille lys på, især på steder, hvor der i lange perioder ikke er ret mange trafikanter. Vi fandt derfor de lave pullert lamper med følere, der kun ville være tændte, hvis der var trafikanter i området. Vi havde lært af nye lampeforsøg i Frederiksberg Have ved København, at sådanne løsninger skulle være mulige. Desværre viste det sig, at LED i lave lamper er meget mere retningsbestemt i forhold til de gamle lampetyper, og det har så betydet, at man med denne lampetype har svært ved at se de modkørende cyklister, idet lamperne ikke oplyser selve cyklisten, som sidder oppe på cyklen. Kun cykelhjulene bliver belyst. Det viste sig også, at følersystemet endnu ikke var godt nok til at bruge på en strækning af denne type. Så forsøget med at vise, at man på en sådan strækning sagtens kan nøjes med lys, når der er trafikanter, mislykkedes. Derfor blev lamperne tændt permanent, men det løste jo ikke hele problemet med et for dårligt lys på denne sti, som borgerne i Hald Ege har vidst længe. Men det er mange lamper, så man kan ikke bare hurtigt lave tingene om. Der skal findes en bedre løsning, og der skal være økonomi til at løse opgaven. Men samtidig kan man så sige, at vi 12 HALD VIND

13 ld Ege kunne have undladt at etablere dette forsøg, men hvis man ikke afprøver noget nyt, sker der ikke en udvikling inden for området. 6 nye lampetyper midt på stien Men nu har vi sat nogle nye lampetyper op midt på stien. Der er 6 styk. De Den nye høje LED lampe er i en anden højde, men stadig med LEDarmaturer, så de er billige i drift. Vi er ved at undersøge, om det er denne type, der bør opstilles på strækningen, og derfor vil vi gerne høre fra brugerne. Hvad synes I om disse 6 lamper? Men vi kan endnu ikke sætte tid på, hvornår vi kan etablere en bedre belysning på strækningen, men vi håber at nå det, inden det igen bliver mørkt. Vi vil gerne have lidt at vide: om der er lys nok, om de blænder og om de generer biltrafikken ude på vejen. Kommentarer kan sendes til Med venlig hilsen Thorkild Vestergaard, Civilingeniør Kom i form i Viborg Svømmehal Vandaerobic, Aquajogging, Gravidsvømning, Babysvømning, Seniorformiddag Wellness i Viborg Svømmehal Massage, Aromabad, Hotstone, Ansigtsmassage, Fodpleje & -massage VIBORG SVØMMEHAL Banegårdspladsen Viborg Tlf APRIL

14 Italiensk vin som vi bedst kan li det Preda Barbera d Alba fra Cascina Adelaide i Barolo. Pris pr. fl. kr 165,- v/ 12 fl. kr 145,- Lahvino Italiensk Vinimport - Farvervej 41 Viborg - Tlf HALD VIND

15 Egekværnen Generalforsamling Referat, 8. marts Marianne Højberg blev valgt til dirigent 2. Mogens Ditlev fremlagde beretning. Der har i alt i 2011 været 174 udlejninger til Mandagsklub, bryggerlaug, koncerter, fællesspisninger, fester, møder, børnezumba mv. Lokaler har været udlejet for i alt knap kr. Spejderlokale er udlejet til lokalt rengøringsfirma. Bestyrelsen har holdt igen med investeringer i Af emner som bestyrelsen overvejer at investere i er fliser på P-plads ved køkkendør, køle/svaleskab, kartoffelskræller, solceller og fjernelse af søjler. Formandens beretning blev godkendt 3. Søren Jul Kristensen fremlagde regnskabet. Der har i 2011 været et overskud på ca kr. Hertil skal dog bemærkes, at betaling for varme og vand for 2011 først betales til Sct. Jørgen i 2012, så det reelle overskud er kr. 4. Mogens Ditlev genvalgt til formand 5. Jeppe Buus Nielsen og Søren Jul Kristensen blev valgt til bestyrelsen 6. Michaela Kramb og Nopper blev valgt til suppleanter 7. Poul Erik Christensen blev valgt til revisor og Peter Pinderup blev valgt til revisorsuppleant 8. Bestyrelsen fremlagde forslag om ændring af vedtægter, så Egekværnen ud over at drive og vedligeholde forsamlingshuset også ville kunne afholde kulturelle arrangementer. De foreslåede vedtægtsændringer blev med enkelte korrektioner godkendt års jubilæet i 2016 år bør fejres eventuelt i kombination med Hald Eges 100 års jubilæum i 2017 APRIL

16 Hald Ege Kulturforening Generalforsamling Referat, 8. marts Kirsten Mathiesen blev valgt til dirigent 2. Marianne Højberg fremlagde beretning. Der har i alt i 2011 været 10 arrangementer nytårstravetur, Limfjordsteater x 2, Power Party, koncerter med Sherman Robertson, Christina Dahl & Sophisticated Ladies, Det Jyske Ensemble, Niels Skousen samt foredrag med forfatteren Knud Sørensen. Formandens beretning blev godkendt 3. Kassereren fremlagde regnskabet. Der har i 2011 været et overskud ca kr. 4. Der kom forslag om at lave danseaftner og naturture med guide ud over turen i januar. Forskellige foredragsemner blev diskuteret. 5. Der er på nuværende tidspunkt planlagt: foredrag med Sofia Kuperman i marts, Powerparty i april, koncert med Lis Sørensen i maj samt koncert med Det Jyske Ensemble til efteråret Der var ikke indkommet forslag 7. Marianne Højberg blev genvalgt til formand 8. Aima Jasper og Mogens Ditlev blev valgt til bestyrelsen 9. Michaela Kramb, Lise Schrøder og Helle Dideriksen blev valgt til suppleanter 10. Poul Erik Christensen blev valgt til revisor 11. Der var ingen bemærkninger under eventuelt 16 HALD VIND

17 Klinik-Ege Klinik-Ege flytter til nye lokaler Kranio-Sakral terapeut Mette Dam Larsen, der privat er bosiddende i Hald Ege, flytter pr. 1. marts Klinik-Ege fra den nuværende placering i Birgittelyst til huset Yoga og Massage på Marsk Stigsvej 7 i Viborg. Med flytningen får klinikken en mere central beliggenhed i et fællesskab med flere forskellige typer af behandlinger inden for massage, akupunktur, mensendieck og kranio-sakral terapi. Klinik-Ege vil forsat være stedet, hvor der udføres professionelle behandlinger med Kranio-sakral terapi og bindevævsmassage. Radissen Øko-grønt på Nettet Nu er det også muligt at bestille økologisk frugt og grønt fra Radissen på nettet og få det leveret på adressen. Du sender en mail til Svend og beder om at komme på mail-listen. Så vil du en gang om ugen modtage en aktuel bestillingsliste som du downloader, udfylder med ugens bestilling og sender retur. Leveringen i Hald Ege finder sted tirsdag eftermiddag. Bestillingsfrist er søndag aften. Du sammensætter selv din helt egen kasse. Og så slipper du oven i købet for selv at skulle slæbe tunge indkøbsposer til huse. Send en mail og kom med på vognen: KRANIO-SAKRAL TERAPI Klinik-Ege v/ Mette Dam Larsen Marsk Stigsvej 7 Viborg tlf ØKOLOGISK FRUGT OG GRØNT Din lokale torvebod. Hver fredag kl v. Nonbo Hegn. Fyld kurven, køb ind til hele ugen. Radissen v. Svend Knudsen APRIL

18 Kan det være rigtigt? Affaldsindsamling er en god ting, men burde være unødvendigt kan vi ikke holde orden i eget hus. Igen i år er det nødvendig at arrangere affaldsindsamling i Hald Ege, se andet sted i bladet, for meget vil nogen måske syntes. se hjemmesiden for nærmere information om affaldsindsamlingen d. 22. april på (www.haldege.dk) Redaktionen Åbenbart også for meget for Skov og Naturstyrelsen. Her mener de virkelig, at der skal orden på sagerne. I planerne om at gøre det lettere at være skovbruger, har vi set mange flotte initiativer - nye afmærkninger, nye skilte og et sti system egnet for gangbesværede, flot. Det sidste tiltag, der lanceres 1. april i år er: Permanent affaldsindsamling i gule mini containere placeret rundt om i skoven. Et initiativ som er lige i overkanten. Det skæmmer mere end gavner det er brugernes pligt at holde stien ren. En måde at markere denne holdning på er, at vi møder talstærkt op til affaldsindsamlingen og her tydeligt markerer, at Hald Ege borgerne tager ansvar for lokalområdet og ikke ønsker naturen skæmmet af affald eller gule mini containere. Hvis du støtter denne holdning, mød da op til affaldsindsamlingen d. 22. april ved Egekværnen og bær et gul bånd eller lignende synligt det giver respekt og viser holdning. Vestergade Viborg tlf HALD VIND

19 Hald Ege El-forretning v/ Torkild Nielsen Teglgårdsvej 4 Hald Ege Tlf ISO 9001 certificeret VVS Blik Ventilation Sprinkler Automatik Fjernvarme Industri og miljø Totalløsninger Falkevej Viborg Herningvej Viborg Bogbussen i Hald Bogbussen holder i Hald Ege ved H.P. Hessums butik Hver onsdag kl Dyrlæge og hestekiropraktor Frank Kastbjerg Pedersen Telefontid kl. 7-9 på hverdage Tlf Fax APRIL

20 Vi udfører alt i: Tømrerarbejde Nybyggeri Reparationer Totalisolering Totalentrepriser Forhandler af Træbeskyttelse ISODAN R Økologisk isoleringsmateriale tømrer- og snedkerfirmaet jørgen alle madsen finderupvej Viborg. fax tlf mobil HALD VIND

21 Vær med til at holde Hald Ege ren Affaldsindsamling i Hald Ege søndag den 22. april 2012 kl Den 22. april 2012 arrangerer Hald Ege Kulturforening og Egekværnen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening affaldsindsamling i Hald Ege og skovene omkring Hald Ege I al sin korthed, går det ud på at gøre naturen smukkere ved at indsamle papir, glas, øldåser, plastic og meget andet affald, som ligger i skoven, på stier og langs gader og fortove. Alle i Hald Ege inviteres hermed til at deltage i affaldsindsamlingen tag gerne børnene med, så de også lærer, at affald ikke skal smides i naturen. Hvor meget affald kan der samles i Hald Ege, og hvor gode er vi til efterfølgende at holde vores by ren? Ved de sidste to affaldsindsamlinger i henholdsvis 2009 og 2010, blev der indsamlet 330 kg og 250 kg affald. Hald Ege Kulturforening og Egekværnen opfordrer til at beboere i Hald Ege ikke kun samler affald på affaldsindsamlingsdagen, men at når man går en tur i byen eller i skoven, så tager man en pose med og samler det affald, man finder undervejs på turen. Hald Ege Kulturforening og Egekværnen håber at kunne opdele Hald Ege i ruter, så man hver især har ejerskab af en rute/område, og på den måde får fjernet affald i hele Hald Ege året rundt. Efter indsamling af affald, serverer Egekværnen øl/sodavand og pølser til alle affaldsindsamlere. Sæt allerede nu X i kalenderen ud for søndag formiddag den 22. april Hald Ege Hel Ren APRIL

22 Vandreture Vandretur for kvinder i foråret?? Skal vi igen prøve at arrangere en vandretur for kvinder i Hald Ege, som vi havde for år tilbage? F.eks. en tur ud på heden, ca. 10 km i alt, enten med mad og vin i rygsækken til frokost eller spise på Niels Bugges Kro på tilbagevejen. Hvis I er interesseret i et sådan arrangement, så mail tilbage til mig: og skriv, om det kan være en hverdag eller det skal være en lørdag. Hvis der melder sig kvinder, vil jeg melde nærmere ud med dato osv. Vandretur flere generationer sammen. Med børn/børnebørn Lørdag, den 9. juni: DVL Viborg afdelingen arrangerer en helt ny tur for første gang: En hyggelig dag med børnene i skovene ved Hald Ege. Vi går gennem den gamle fredede stævningsskov Egeskoven og via fårefolden til den lysegrønne bøgeskov, herfra videre indtil vi finder madpakkehuset. Turlængde: ca. 6 km. Start: Kl ved Nonbo Hede, Teglgårdsvej Hald Ege. Slut: Ca. kl. 13. Pris pr. familie: Gratis for medlemmer, 20 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding er nødvendig til Aase tlf eller senest den 7/6. Vellykket nytårstravetur 15. januar mødte vi ca. 40 voksne/børn op til kulturforeningens traditionsrige nytårstravetur. Skovfoged Steen Bonne Rasmussen førte os gennem skoven vest for Egeskovvej og fortalte levende om de forskellige typer træer og sjove ting, vi fandt undervejs. Husk drikkevarer og madpakke. Der bydes på en let forfriskning undervejs. Turledere: Erik Jensen tlf og Aase Honum tlf Vi fik dejlig varm kaffe/the med hjemmebagt kage i det fri. Det var herligt denne kolde januarsøndag. 22 HALD VIND

Hald Vind. Egen er sprunget ud

Hald Vind. Egen er sprunget ud Hald Vind Egen er sprunget ud NR. 2 30. ÅRGANG JUNI 2012 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne er

Læs mere

Hald Vind. Snart er de sidste blade faldet af træerne

Hald Vind. Snart er de sidste blade faldet af træerne Hald Vind Snart er de sidste blade faldet af træerne NR. 4 30. ÅRGANG DECEMBER 2012 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned?

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned? Vi har brug for din hjælp. Hvad synes du at der skal være på hylderne hos Torvekøbmanden i Bonderup? Er der eksempelvis interesse for at få mad fra Skovsgård Hotel? Hvad synes du om ideen om fællesspisning?

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990 1990 Sødring d. 14 april 1990 Møde hos Sv. Erik. Angående salg af grund skal vedtægter afleveres til den nye ejer, det kan ikke passe bestyrelsen skal lave nye vedtægter ved salg. Ang. vejføring til grund

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Hald Vind. Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul.

Hald Vind. Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul. Hald Vind Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul. NR. 4 31. ÅRGANG DECEMBER 2013 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Frugtparken

Grundejerforeningen Frugtparken Grundejerforeningen Frugtparken Formand Per Toft Kjelstrup Nøddevej 41 7800 Skive Tlf: 97 51 01 13 Udskrevet 16. marts 2010 Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne,

Læs mere

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen April 1999 2 Aktivitetskalender: Til opslagstavlen Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der motionsløb eller gåtur fra Marienlystcentret, vælg 3 km, 5 km, 8 km eller længere rute. 22. 23. 24. April Shat

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

(Øster) Højst Aktiv Uge 36

(Øster) Højst Aktiv Uge 36 (Øster) Højst Aktiv Uge 36 Sommeren er snart ved at gå på hæld, vi går mod mørkere tider, og snart bliver aktivt udeliv erstattet af flere og flere indendørs aktiviteter. Men...inden vi tager definitivt

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Hærvejsløbet 2014 Cykelløbet

Hærvejsløbet 2014 Cykelløbet Hærvejsløbet 2014 Cykelløbet Infomail Hærvejsløbet 2014 står lige for døren. Du er tilmeldt cykelløbet fra Silkeborg til Viborg. Vi glæder os rigtig meget til at se en masse velforberedte cykelryttere

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Landsby lauget. Eckersberg Friskole og Støtteforeningen Tennisklubben

Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Landsby lauget. Eckersberg Friskole og Støtteforeningen Tennisklubben Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Landsby lauget Eckersberg Friskole og Støtteforeningen Tennisklubben 27. årgang www.blans.infoland.dk 2012 1 BESTYRELSEN: BLANS LANDSBYLAUG Rita Nielsen,

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Men en stor tak skal lyde til:

Men en stor tak skal lyde til: Årgang 27 År 2014 Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard Bo Marcher Formand: Ib Jensen Brugerråd: Ind og udmeldelse: I SFO1 og SFO2 skal ske digital via varde kommunes hjemmeside.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Alder: 2 til 10 år Mødetider: tirsdage til i ulige uger Vi spiller, hygger og leger.

Alder: 2 til 10 år Mødetider: tirsdage til i ulige uger Vi spiller, hygger og leger. Nyhedsbrev Marts og april 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Formand: Sandra

Læs mere