Hald Vind. Foråret er på vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hald Vind. Foråret er på vej"

Transkript

1 Hald Vind Foråret er på vej NR ÅRGANG APRIL 2012

2 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne er p.t.: Finn Brøndum (ansv.) Teglgårdsvej Rikke Ellekilde Hasselvænget Gerda Skytte Nonbo Hegn Mikael Ole Hagen Nonbo Hede Hald Vind er afhængig af bladets læsere, annoncører, sponsorer og skribenter. Bladet uddeles gratis til alle husstande i Hald Ege, Nonbo-bydele og Bækkelund. Hald Vind udgives fire gange om året i månederne marts, juni, september og december. Oplag: 600 ekspl. Indlæg til næste nummer skal afleveres senest den 21. maj 2012 Det er meget vigtigt, at deadline bliver overholdt, da det er vigtigt, at bladet kommer ud medio december. Indlæg skrives på computer og afleveres i Word-format (eller lignende). Billedmateriale vil vi gerne have i original, helst digitalt. Er det digitalt, så giv os kun den oprindelige fil. Er det papirbilleder, vil vi gerne låne dem, så scanner vi selv. Har du kun digitale billeder, tegninger eller clipart, så skal de vedhæftes i en som selvstændige filer, med kildeangivelse. Forfatteren er ansvarlig for ophavsrettigheder på fotos/tegninger, der leveres til artikler. Vigtigt: Billeder eller illustrationer anbragt inde i et Word-dokument kan ikke bruges. PDF-dokumenter optages kun efter forudgående aftale. Du skal ikke bruge tid på at sætte artiklen op, da vi alligevel laver layoutet om, når bladet sættes op til tryk. Ring evt. til Gerda og hør nærmere om det tekniske, hvis du er i tvivl inden du sender materiale til til os. Send kun artikler til: Vi forventer og håber at næste nummer af Hald Vind er på gaden senest 15. juni God læselyst! 2 HALD VIND

3 Lederen 10. januar blomstrede den første erantis i min have, da tænkte jeg, om vi mon sprang direkte til foråret efter de sidste 2 strenge vintre. Frosten vendte dog stærk tilbage i februar, men det tog ikke livet af blomsterne, for i slutningen af februar stod de i fuldt flor. Som nævnt i decembernummeret står Kim ikke længere for annoncer og trykning af bladet, og da ingen har meldt sig som annoncetegner, har redaktionen selv måttet i gang med annoncetegning. Heldigvis har mange af de tidligere annoncører sagt ja til at fortsætte i 2012 og tak for det + nogle nye annoncører er kommet til, hvad vi også gerne vil takke for. Kolonial Is og chokolade Kolde øl og vand Ugeblade Aviser Videoudlejning Og hele bladet kommer nu i farver. Men bladet mangler stadig annoncører for at kunne løbe rundt, så vi håber bladets læsere vil være obs på mulige emner og gøre dem opmærksom på vores fortræffelige blad. Priserne er følgende for 4 numre i 2012: 1/4 spalte 600 kr. 1/4 side kr. 1/2 side kr. 1/1 side kr. Det er også muligt at annoncere i et enkelt eller to numre til en tilsvarende lavere pris. Henvendelse: Glædelig forår. Redaktionen Købmand H. P. HESSUM Egeskovvej, Hald Ege 8800 Viborg tlf Lotto Tips Dusino Oddset APRIL

4 Vi skal alle være her... Nyt fra skoven Af Steen Bonne Rasmussen, Skovfoged Både lokalt og på landsplan er der igen gang i debatten om mountainbikerytteres færdsel og opførsel i naturen og om konflikter med andre brugergrupper. Grundlæggende synes jeg det er godt at man uanset hvilken fritidsinteresse man nu dyrker færdes i naturen og får motion og frisk luft. Megen færdsel til hest på grusvejene sker, om ikke i galop, så fortrinsvis i køresporene.. Jeg ved ikke om mountainbiken var opfundet i 1997, men den var under alle omstændigheder ikke almindelig her i landet. Ellers havde cyklisterne nok fået lige så detaljerede regler for færdselen I stedet er reglerne ganske kortfattede: Udfordringen opstår, hvor en gruppes brug af naturen kommer i konflikt med andre gruppers brug. Problemstillingen er ikke ny. Da første udgave af Naturbeskyttelsesloven kom i 1997, var konflikter mellem ryttere og andre brugere et meget varmt emne. Derfor rummer loven og den tilknyttede bekendtgørelse om offentlighedens adgang til færdsel i naturen detaljerede regler for rytteres færdsel, blandt andet denne regel i adgangsbekendtgørelsen: 12. Hvor ryttere møder anden færdsel, skal rytterne udvise størst muligt hensyn og vige til højre. Hvor boliger, veje og stier passeres, skal det ske i skridt. Ridning på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje må ikke ske i galop og skal fortrinsvis ske i rabatterne. Der må ikke springes over træstabler, tømmer og kævler, diger, grøfter, led og bomme. Den ønsker jeg faktisk jævnligt, at flere ryttere kendte. 9. Cykling og anvendelse af 3-hjulede knallerter for handicappede er kun tilladt på veje og stier. Diskussionen går her på, hvad en sti er? Man har for nogle år siden præciseret, at der kun er tale om stier, man kan færdes på med en almindelig cykel som dengang var noget i retning af en City-bike. Tanken var ikke, at mountainbikecykler skulle have lov at færdes overalt, bare fordi de siden da er blevet såre almindelige Blandt andet Dansk Skovforening og det nye MTB-forbund arbejder lige nu på en fælles fortolkning af reglerne Men tilbage til færdselen ude i skoven Min oplevelse er, at andre brugeres negative opfattelse af Mountainbikeryttere primært skyldes to ting: MTB-ryttere, der ikke tager hensyn, undgår at advare om at de kommer, passerer andre i alt for høj fart, og 4 HALD VIND

5 men vis hensyn forventer at andre folk springer til side. Mit indtryk er, at der er sket en klar forbedring på dette punkt gennem årene, og at langt de fleste MTB-ryttere i dag udviser hensynsfuld adfærd overfor andre, der færdes i naturen. Der vil altid være 1-3 % hensynsløse det er der også i trafikken på landevejen og med den kraftige stigning i antallet af udøvere vil der også antalsmæssigt være flere, der ikke viser hensyn Det største problem i hvert fald lokalt er ødelæggelsen af overfladen på ubefæstede stier, så færdsel for gående bliver vanskelig eller ligefrem umulig. De fleste afmærkede vandreruter hører til den kategori. Problemet er størst, hvor der er kombination af fugtig bund og intensiv færdsel, eksempelvis på Inderøen, langs bredderne af Hald Sø, i Troldeslugten bag Niels Bugges Kro og i egeskoven omkring Hald Ege og til en vis grad i Dollerup Bakker, hvor der er rigtig mange besøgende. Hvor en 85 kg tung person iført sko størrelse 45 kan gå uden at ødelægge stiens overflade på fugtige steder eller i fugtige perioder, resulterer det ofte i dybe spor og plørehuller hvis den samme vægt overføres til punktbelastningen fra to cykelhjul. Hvad kan løsningen så være? I hvert fald ikke som i eksemplet i en artikel i Jyllandsposten for nylig, hvor nogle havde lagt sømbrædder ud på de stejle nedkørsler på en MTB-rute, med risiko for alvorlige personskader som følge. Jeg mener kombinationen af dialog og attraktive alternativer er vejen frem. For øjeblikket er vi i samarbejde med Viborg Cycling i gang med at lave en mountainbikerute i lokalområdet. Idéen er en transportrute fortrinsvis på grusbelagte skovveje, hvor der undervejs er et antal sløjfer ud i skovbunden af forskellig beskaffenhed, terræn og teknisk sværhedsgrad. Sløjferne bliver i Viborg Plantage, nord for Bækkelund og muligvis også på Stanghede, på steder hvor der er mindst mulig konflikt med andre typer af færdsel. Når den pågældende rute er færdig, skulle den gerne blive et attraktivt alternativ til de områder, hvor der konflikt med anden færdsel. Samtidig har vi tænkt os at appellere om at undgå færdsel med Mountainbike på de allerede nævnte steder, hvor der er problemer med ødelæggelse af overfladen på stierne og hvis man absolut vil køre der, så i hvert fald undlade at gøre det i fugtige perioder. En egentlig forbudsskiltning vil vi helst undgå, men det kan måske vise sig nødvendigt enkelte steder. APRIL

6 Vi skal alle... Vandaler på cykel Af Tove Munk Jensen Vi har i masser af år trådt en sti gennem egeskoven fra Nonbo til Herningvejen. Den slynger sig omkring de væltede træer, men går på smukkeste vis frem mod målet. Vi nyder at trave på den og iagttage dyr og lytte til fuglenes sang og ellers nyde skovens lugte og lyde. Det er en sårbar sti, vi går på, da den let lider overlast ved for megen brug, især når det er regnvejr. Sådan har vi haft det i årevis, og vi føler, vi har vundet hævd på stien. MEN, men, men, nu forstyrres vi, og især stien, af den voldsomme fremfærd af cyklister. Cyklisterne kan åbenbart ikke se at de ødelægger stien, men fremturer med deres nedslidning og opkøring af det tynde muldlag. De mudrede steder bliver bredere og dybere. Stien er visse steder blevet ufremkommelig for os gående. Tænker cyklisterne slet ikke på,at det er en gangsti, de kører på? Grundejerforeningen Hald Ege Bækkelund Nonbo Container til haveaffald Igen i år vil vi stille container op 2 steder i Hald Ege. De bliver placeret ved Væksthuset og ved flaske- og papircontaineren på Teglgårdsvej. Vi henstiller til, at alle vil respektere, at der kun smides haveaffald i containerne. Containerne vil stå fremme i perioden. Fredag d. 30/3 til tirsdag d.10/4 Venlig hilsen Grundejerforeningens bestyrelse Spørgsmål vedr. container: Bjarne Lund, Tlf Kan cyklisterne ikke finde andre steder at cykle????? 6 HALD VIND

7 Væksthuset Så er foråret kommet til væksthuset!! Som vi vist har fortalt en gang, så er vi i gang med at planlægge en ny festival d. 19 august I år bliver den større, og vi har engageret hele 3 kendte navne!!!!.alle borgere i Hald Ege er meget velkomne, og man kan allerede nu købe billetter á 200 kr. i Væksthuset, og hvis der skulle være nogen spørgsmål, kan man ringe på tlf Vi starter snart plæneklipperne, og vi vil endnu engang bede hundelufterne i området om, at huske at samle deres efterladenskaber op, så vi ikke får dem i favnen når vi slår græsset!! Den 22. april holder vi åbent hus mellem 10 og der er gratis adgang, kaffe på kanden, og saft til børnene. Vi sørger for at have et stort udvalg af sommerblomster til salg den dag. Vi har fået nye dyr, bl.a. et par store Araer, nye geder og noget andet, som I selv må komme for at se, vi glæder os til at se jer. Med venlig hilsen fra alle i Væksthuset HJÆLP!! Vi mangler genbrugs ler- urtepotter kurve - og skjulere til vores mange sammenplantninger også vaser så hvis I under forårsoprydningen har noget i overskud, modtager vi meget gerne. evt. afhenter efter aftale. Tingene kan afleveres foran væksthusets port. Vi takker på forhånd. Med venlig hilsen Væksthuset i Hald Ege Tlf APRIL

8 Lis Sørensen Det er Hald Ege Kulturforening en kæmpe stor glæde at kunne præsentere Lis Sørensen Med band: Poul Halberg på guitar Jonas Krag på guitar Jette Schandorf på bas Jan Sivertsen på trommer Torsdag d. 24. maj kl. 20 i Egekværnen, Videbechs Allé 167 Dørene åbnes kl. 19 Billetter sælges søndag d. 11. marts kl. 12 hos Købmand Hessum på Egeskovvej. Udsolgt Pris: 245 kr. Der kan max købes 2 billetter pr. person SPONSOR: Niels Bugges Kro & Hotel Arrangør: Hald Ege Kulturforening Billetter til koncerten blev revet væk Af Mogens Ditlev Søndag den 11. marts 2012 kunne der ved købmand Hessum købes billetter til koncerten den 24. maj i Egekværnen. 8 HALD VIND

9 Allerede fra kl. 10 stod folk i kø for at være sikker på at få billet til koncerten, og folk hyggede sig med kaffe og godt humør uden for Hans Peter Hessums butik. Kl. 12 startede billetsalget, og kl var alle billetter udsolgt. Desværre gik mange forgæves, men da der er begrænset med plads i Egekværnen, måtte vi desværre sige udsolgt til de sidste i køen. Hald Ege Kulturforening takker for den store opbakning og interesse om arrangementet. APRIL

10 Dengang det hele begyndte i 1917 Af Kai Juhl Jørgensen Det hele begyndte i De Røde Barakkers By blev bygget i det år. Lazaretlejren var den danske stats humanitære bidrag til Den første Verdenskrig Lazaretlejren, der blev bygget på mindre end et år, lå på noget af det samme areal, som Lejrsamlingerne ved Hald havde benyttet. Denne 12-årige militære periode var og blev dog kun en parentes mellem to hærlove. Knap fyrre år senere gennem det internationale Røde Kors kom opfordringen til Danmark i 1916 om at bygge Lazaretlejre i Horserød og i Hald, og pludselig var Hald-egnen blevet inddraget i verdenspolitiken. Bygningskonduktør Niels Larsen var ved sin pensionering i 1957 Folkekurens ældste funktionær, og han var samtidig den eneste, som havde været med helt fra Lazaretlejrens oprettelse i I anledning af hans fratrædelse havde Viborg Stifts Folkeblad et interview med konduktør Niels Larsen om de 40 år i Hald Ege. Interviewet blev bragt i avisen juleaften Det er en samtale med korte spørgsmål og fyldige svar, som nemt kan omskrives til den nedenstående artikel, som undertegnede har redigeret. Lazaretlejren I januar måned 1917 begyndte konduktør Niels Larsen på Lazaretlejren som tilsynsførende med byggeriet under arkitekt Søren Vig-Nielsen. De træbygninger, der blev rejst, var ikke beregnet til at skulle stå i noget længere åremål. Man regnede med, at Lazaretlejren skulle fjernes, når krigen var forbi. Tømrermester C.W. Jensen var hovedentreprenør, og han havde ca. 400 mand i arbejde, og der blev bygget i tiden fra januar-september Der var blevet dannet en regeringskomite til at tage sig af spørgsmålet om syge krigsfangers forplejning her i landet. Denne komite havde admiral Zachariae som formand, og opgaven bestod i at oprette lazaretlejre i Horserød og i Hald. Lejrens kapacitet Lejren var beregnet til et par hundrede officerer og omkring tusinde menige og underofficerer. Den nuværende afdeling B var officerslejr med plads til 200 mand. Det danske vagtkompleks lå i afdeling C, hvor der var portner og vægterbolig (nu: ungdomsinstitutioner). Den danske lejrchef var oberst Giersing. Foruden kommandantskabet var der også et bevogtningskompagni på 120 mand fra Viborg Garnison samt læger og sygeplejersker i dette område. Endelig var der Haldlejrens røde træbygninger i afdeling A, der skulle huse tyske og østrig-ungarske krigsfanger - op til 1000 mand. Den tilsvarende lejr i Horserød skulle huse russiske krigsfanger. Den første transport Den 3. maj 1917 ankom den første transport på 65 krigsfanger. Senere på måneden kom der endnu et par hold, og så fulgte yderligere fire transporter i forsommeren, inden Lazaretlejren var fuldt belagt med de ca mand. Tyskerne og østrigerne kom hertil i tog, 10 HALD VIND

11 der standsende ved Hald Teglgård (nu: Teglgårdsvej/Nonbo). De krigsfanger, som ikke kunne gå, blev kørt det sidste stykke i ambulance. Fangernes uniformer var medtagne, og de selv var langskæggede og noget forkomne. De medbragte blikspande og kaffekander m.m. Sammen med østrigerne kom der også en del ungarer. Fra Østrig blev der i sommeren 1917 sendt fem barakker hertil. Bl.a. en bygning, som skulle anvendes til kirkebygning, og også en forsamlingsbygning. Kirkebygningen nedbrændte i Livet i Lazaretlejren Krigsfangerne fik tiden til at gå med forskelligt håndværk, snedkeri, skomageri, skrædderi. De dyrkede musik, de spillede teater, de lavede små haveanlæg. I officerslejren måtte kun officererne selv og deres oppassere komme til daglig. Hovedgaden her var belagt med gennemsavede træstammer fra Viborg Hedeplantage. Officererne havde kasino, læsestue, musikstue, billardstue m.m. Kejserfesten i anledning af den tyske kejsers fødselsdag den 17. august 1917 var en strålende begivenhed, med den store officersmesse festsmykket. I mandskabslejren (afdeling A) blev der til festen rejst et scene ude i det fri. Der blev opførte et friluftsspil, og der var lavet en restauration i det grønne smykket med forskellige landes flag. Billedet skifter Allerede i i krigens sidste år - skiftede billedet, og lejren blev indtil 1920 brugt til løsladte eller flygtede krigsfanger, som var på vej hjem til forskellige vesteuropæiske lande og til Rusland. På et vist tidspunkt havde vi 2000 krigsfanger i lejren, og julen 1918 var den mest travle, vi har haft. Vi skaffede plads ikke ved at bygge flere barakker, men ved at lave køjesenge, så der blev det fornødne antal sovepladser. Det sidste kontingent fanger, som var her før lejrens lukning den 1. juli 1920, var russiske krigsfanger. Konduktør Niels Larsen og frue boede på området i et par år sammen med vægter Sørensen, indtil hele området bliver overtaget af Dansk Røde Kors den 1. august Tiden efter Lazaretlejren Det var oprindeligt meningen, at lejren skulle have været nedrevet, når krigsfangerne var rejst. Men overlæge Poul Videbech, Viborg, som i forsommeren 1917 havde været med til at modtage de tyske og østrig-ungarske krigsfanger i Lazaretlejren, og senere havde lejlighed til at se de gode resultater, som blev opnået, foranledigede, at Dansk Røde Kors, i hvis hovedbestyrelse han sad, undersøgte mulighederne for at anvende lejren, når staten ikke havde brug for den mere. Planen blev i store træk til allerede i sommeren 1917, og den blev forelagt samme efterår for myndighederne, som i store træk godkendte ideen om Dansk Røde Kors Folkekuranstalt ved Hald. Konduktør Niels Larsen fulgte med, da lejren skiftede ejer, og han fortsatte med at være tilsynsførende med bygninger og inventar på hele Folkekuren. Han har været glad og taknemlig for at have fået lov til at være med i hele udviklingen, og for at have haft en gerning i en institution, som udrettede så meget for syge og svage mennesker. APRIL

12 Gadelys på stien mellem Viborg og Ha Viborg Kommune har sat et stort arbejde igang med at renovere hele gadelys anlægget. Fra 2015 kan man ikke længere få kviksølvlamper eller -pærer. Desuden er en stor del af gade lys anlægget lidt gammeldags i forhold til de nye regler for elektriske anlæg i det offentlige rum. Gade lys anlæg skal i dag være dobbeltisolerede og opfylde nogle krav, som man i daglig tale kalder klasse II anlæg. En del af Kommunens anlæg er klasse I anlæg, og de lever ikke op til de nye regler. Der er endnu ikke sat tid på, hvornår vi ude i kommunerne skal være færdige med at ombygge anlæggene til klasse II anlæg. Den første lave LED lampe Nye lampetyper med LED lamper De gamle lamper langs stien mellem Viborg og Hald Ege var lamper med kviksølvpærer, og derfor blev det besluttet at udskifte disse lamper til den helt nye lampetype med LED lamper. LED lamperne er under fortsat udvikling, og de første havde desværre den ulempe,at de kan virke blændende, og at de var samtidig lidt for klare i det udsendte lys. Men de er meget energirigtige, idet de bruger meget mindre energi end de gamle lampetyper. Nye måder at opstille lys på På denne sti ville vi i Kommunen, da vi skiftede fra kviksølv til LED samtidig gerne afprøve nogle nye måder at opstille lys på, især på steder, hvor der i lange perioder ikke er ret mange trafikanter. Vi fandt derfor de lave pullert lamper med følere, der kun ville være tændte, hvis der var trafikanter i området. Vi havde lært af nye lampeforsøg i Frederiksberg Have ved København, at sådanne løsninger skulle være mulige. Desværre viste det sig, at LED i lave lamper er meget mere retningsbestemt i forhold til de gamle lampetyper, og det har så betydet, at man med denne lampetype har svært ved at se de modkørende cyklister, idet lamperne ikke oplyser selve cyklisten, som sidder oppe på cyklen. Kun cykelhjulene bliver belyst. Det viste sig også, at følersystemet endnu ikke var godt nok til at bruge på en strækning af denne type. Så forsøget med at vise, at man på en sådan strækning sagtens kan nøjes med lys, når der er trafikanter, mislykkedes. Derfor blev lamperne tændt permanent, men det løste jo ikke hele problemet med et for dårligt lys på denne sti, som borgerne i Hald Ege har vidst længe. Men det er mange lamper, så man kan ikke bare hurtigt lave tingene om. Der skal findes en bedre løsning, og der skal være økonomi til at løse opgaven. Men samtidig kan man så sige, at vi 12 HALD VIND

13 ld Ege kunne have undladt at etablere dette forsøg, men hvis man ikke afprøver noget nyt, sker der ikke en udvikling inden for området. 6 nye lampetyper midt på stien Men nu har vi sat nogle nye lampetyper op midt på stien. Der er 6 styk. De Den nye høje LED lampe er i en anden højde, men stadig med LEDarmaturer, så de er billige i drift. Vi er ved at undersøge, om det er denne type, der bør opstilles på strækningen, og derfor vil vi gerne høre fra brugerne. Hvad synes I om disse 6 lamper? Men vi kan endnu ikke sætte tid på, hvornår vi kan etablere en bedre belysning på strækningen, men vi håber at nå det, inden det igen bliver mørkt. Vi vil gerne have lidt at vide: om der er lys nok, om de blænder og om de generer biltrafikken ude på vejen. Kommentarer kan sendes til Med venlig hilsen Thorkild Vestergaard, Civilingeniør Kom i form i Viborg Svømmehal Vandaerobic, Aquajogging, Gravidsvømning, Babysvømning, Seniorformiddag Wellness i Viborg Svømmehal Massage, Aromabad, Hotstone, Ansigtsmassage, Fodpleje & -massage VIBORG SVØMMEHAL Banegårdspladsen Viborg Tlf APRIL

14 Italiensk vin som vi bedst kan li det Preda Barbera d Alba fra Cascina Adelaide i Barolo. Pris pr. fl. kr 165,- v/ 12 fl. kr 145,- Lahvino Italiensk Vinimport - Farvervej 41 Viborg - Tlf HALD VIND

15 Egekværnen Generalforsamling Referat, 8. marts Marianne Højberg blev valgt til dirigent 2. Mogens Ditlev fremlagde beretning. Der har i alt i 2011 været 174 udlejninger til Mandagsklub, bryggerlaug, koncerter, fællesspisninger, fester, møder, børnezumba mv. Lokaler har været udlejet for i alt knap kr. Spejderlokale er udlejet til lokalt rengøringsfirma. Bestyrelsen har holdt igen med investeringer i Af emner som bestyrelsen overvejer at investere i er fliser på P-plads ved køkkendør, køle/svaleskab, kartoffelskræller, solceller og fjernelse af søjler. Formandens beretning blev godkendt 3. Søren Jul Kristensen fremlagde regnskabet. Der har i 2011 været et overskud på ca kr. Hertil skal dog bemærkes, at betaling for varme og vand for 2011 først betales til Sct. Jørgen i 2012, så det reelle overskud er kr. 4. Mogens Ditlev genvalgt til formand 5. Jeppe Buus Nielsen og Søren Jul Kristensen blev valgt til bestyrelsen 6. Michaela Kramb og Nopper blev valgt til suppleanter 7. Poul Erik Christensen blev valgt til revisor og Peter Pinderup blev valgt til revisorsuppleant 8. Bestyrelsen fremlagde forslag om ændring af vedtægter, så Egekværnen ud over at drive og vedligeholde forsamlingshuset også ville kunne afholde kulturelle arrangementer. De foreslåede vedtægtsændringer blev med enkelte korrektioner godkendt års jubilæet i 2016 år bør fejres eventuelt i kombination med Hald Eges 100 års jubilæum i 2017 APRIL

16 Hald Ege Kulturforening Generalforsamling Referat, 8. marts Kirsten Mathiesen blev valgt til dirigent 2. Marianne Højberg fremlagde beretning. Der har i alt i 2011 været 10 arrangementer nytårstravetur, Limfjordsteater x 2, Power Party, koncerter med Sherman Robertson, Christina Dahl & Sophisticated Ladies, Det Jyske Ensemble, Niels Skousen samt foredrag med forfatteren Knud Sørensen. Formandens beretning blev godkendt 3. Kassereren fremlagde regnskabet. Der har i 2011 været et overskud ca kr. 4. Der kom forslag om at lave danseaftner og naturture med guide ud over turen i januar. Forskellige foredragsemner blev diskuteret. 5. Der er på nuværende tidspunkt planlagt: foredrag med Sofia Kuperman i marts, Powerparty i april, koncert med Lis Sørensen i maj samt koncert med Det Jyske Ensemble til efteråret Der var ikke indkommet forslag 7. Marianne Højberg blev genvalgt til formand 8. Aima Jasper og Mogens Ditlev blev valgt til bestyrelsen 9. Michaela Kramb, Lise Schrøder og Helle Dideriksen blev valgt til suppleanter 10. Poul Erik Christensen blev valgt til revisor 11. Der var ingen bemærkninger under eventuelt 16 HALD VIND

17 Klinik-Ege Klinik-Ege flytter til nye lokaler Kranio-Sakral terapeut Mette Dam Larsen, der privat er bosiddende i Hald Ege, flytter pr. 1. marts Klinik-Ege fra den nuværende placering i Birgittelyst til huset Yoga og Massage på Marsk Stigsvej 7 i Viborg. Med flytningen får klinikken en mere central beliggenhed i et fællesskab med flere forskellige typer af behandlinger inden for massage, akupunktur, mensendieck og kranio-sakral terapi. Klinik-Ege vil forsat være stedet, hvor der udføres professionelle behandlinger med Kranio-sakral terapi og bindevævsmassage. Radissen Øko-grønt på Nettet Nu er det også muligt at bestille økologisk frugt og grønt fra Radissen på nettet og få det leveret på adressen. Du sender en mail til Svend og beder om at komme på mail-listen. Så vil du en gang om ugen modtage en aktuel bestillingsliste som du downloader, udfylder med ugens bestilling og sender retur. Leveringen i Hald Ege finder sted tirsdag eftermiddag. Bestillingsfrist er søndag aften. Du sammensætter selv din helt egen kasse. Og så slipper du oven i købet for selv at skulle slæbe tunge indkøbsposer til huse. Send en mail og kom med på vognen: KRANIO-SAKRAL TERAPI Klinik-Ege v/ Mette Dam Larsen Marsk Stigsvej 7 Viborg tlf ØKOLOGISK FRUGT OG GRØNT Din lokale torvebod. Hver fredag kl v. Nonbo Hegn. Fyld kurven, køb ind til hele ugen. Radissen v. Svend Knudsen APRIL

18 Kan det være rigtigt? Affaldsindsamling er en god ting, men burde være unødvendigt kan vi ikke holde orden i eget hus. Igen i år er det nødvendig at arrangere affaldsindsamling i Hald Ege, se andet sted i bladet, for meget vil nogen måske syntes. se hjemmesiden for nærmere information om affaldsindsamlingen d. 22. april på (www.haldege.dk) Redaktionen Åbenbart også for meget for Skov og Naturstyrelsen. Her mener de virkelig, at der skal orden på sagerne. I planerne om at gøre det lettere at være skovbruger, har vi set mange flotte initiativer - nye afmærkninger, nye skilte og et sti system egnet for gangbesværede, flot. Det sidste tiltag, der lanceres 1. april i år er: Permanent affaldsindsamling i gule mini containere placeret rundt om i skoven. Et initiativ som er lige i overkanten. Det skæmmer mere end gavner det er brugernes pligt at holde stien ren. En måde at markere denne holdning på er, at vi møder talstærkt op til affaldsindsamlingen og her tydeligt markerer, at Hald Ege borgerne tager ansvar for lokalområdet og ikke ønsker naturen skæmmet af affald eller gule mini containere. Hvis du støtter denne holdning, mød da op til affaldsindsamlingen d. 22. april ved Egekværnen og bær et gul bånd eller lignende synligt det giver respekt og viser holdning. Vestergade Viborg tlf HALD VIND

19 Hald Ege El-forretning v/ Torkild Nielsen Teglgårdsvej 4 Hald Ege Tlf ISO 9001 certificeret VVS Blik Ventilation Sprinkler Automatik Fjernvarme Industri og miljø Totalløsninger Falkevej Viborg Herningvej Viborg Bogbussen i Hald Bogbussen holder i Hald Ege ved H.P. Hessums butik Hver onsdag kl Dyrlæge og hestekiropraktor Frank Kastbjerg Pedersen Telefontid kl. 7-9 på hverdage Tlf Fax APRIL

20 Vi udfører alt i: Tømrerarbejde Nybyggeri Reparationer Totalisolering Totalentrepriser Forhandler af Træbeskyttelse ISODAN R Økologisk isoleringsmateriale tømrer- og snedkerfirmaet jørgen alle madsen finderupvej Viborg. fax tlf mobil HALD VIND

21 Vær med til at holde Hald Ege ren Affaldsindsamling i Hald Ege søndag den 22. april 2012 kl Den 22. april 2012 arrangerer Hald Ege Kulturforening og Egekværnen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening affaldsindsamling i Hald Ege og skovene omkring Hald Ege I al sin korthed, går det ud på at gøre naturen smukkere ved at indsamle papir, glas, øldåser, plastic og meget andet affald, som ligger i skoven, på stier og langs gader og fortove. Alle i Hald Ege inviteres hermed til at deltage i affaldsindsamlingen tag gerne børnene med, så de også lærer, at affald ikke skal smides i naturen. Hvor meget affald kan der samles i Hald Ege, og hvor gode er vi til efterfølgende at holde vores by ren? Ved de sidste to affaldsindsamlinger i henholdsvis 2009 og 2010, blev der indsamlet 330 kg og 250 kg affald. Hald Ege Kulturforening og Egekværnen opfordrer til at beboere i Hald Ege ikke kun samler affald på affaldsindsamlingsdagen, men at når man går en tur i byen eller i skoven, så tager man en pose med og samler det affald, man finder undervejs på turen. Hald Ege Kulturforening og Egekværnen håber at kunne opdele Hald Ege i ruter, så man hver især har ejerskab af en rute/område, og på den måde får fjernet affald i hele Hald Ege året rundt. Efter indsamling af affald, serverer Egekværnen øl/sodavand og pølser til alle affaldsindsamlere. Sæt allerede nu X i kalenderen ud for søndag formiddag den 22. april Hald Ege Hel Ren APRIL

22 Vandreture Vandretur for kvinder i foråret?? Skal vi igen prøve at arrangere en vandretur for kvinder i Hald Ege, som vi havde for år tilbage? F.eks. en tur ud på heden, ca. 10 km i alt, enten med mad og vin i rygsækken til frokost eller spise på Niels Bugges Kro på tilbagevejen. Hvis I er interesseret i et sådan arrangement, så mail tilbage til mig: og skriv, om det kan være en hverdag eller det skal være en lørdag. Hvis der melder sig kvinder, vil jeg melde nærmere ud med dato osv. Vandretur flere generationer sammen. Med børn/børnebørn Lørdag, den 9. juni: DVL Viborg afdelingen arrangerer en helt ny tur for første gang: En hyggelig dag med børnene i skovene ved Hald Ege. Vi går gennem den gamle fredede stævningsskov Egeskoven og via fårefolden til den lysegrønne bøgeskov, herfra videre indtil vi finder madpakkehuset. Turlængde: ca. 6 km. Start: Kl ved Nonbo Hede, Teglgårdsvej Hald Ege. Slut: Ca. kl. 13. Pris pr. familie: Gratis for medlemmer, 20 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding er nødvendig til Aase tlf eller senest den 7/6. Vellykket nytårstravetur 15. januar mødte vi ca. 40 voksne/børn op til kulturforeningens traditionsrige nytårstravetur. Skovfoged Steen Bonne Rasmussen førte os gennem skoven vest for Egeskovvej og fortalte levende om de forskellige typer træer og sjove ting, vi fandt undervejs. Husk drikkevarer og madpakke. Der bydes på en let forfriskning undervejs. Turledere: Erik Jensen tlf og Aase Honum tlf Vi fik dejlig varm kaffe/the med hjemmebagt kage i det fri. Det var herligt denne kolde januarsøndag. 22 HALD VIND

Hald Vind. Snart er de sidste blade faldet af træerne

Hald Vind. Snart er de sidste blade faldet af træerne Hald Vind Snart er de sidste blade faldet af træerne NR. 4 30. ÅRGANG DECEMBER 2012 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned?

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned? Vi har brug for din hjælp. Hvad synes du at der skal være på hylderne hos Torvekøbmanden i Bonderup? Er der eksempelvis interesse for at få mad fra Skovsgård Hotel? Hvad synes du om ideen om fællesspisning?

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Alle huse repræsenteret undtagen Lis Andersen og Henry Laasby i nr. 14, som er bortrejst, Ellen og Axel Svith

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Tidspunkt: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 17:00 18:30 Sted: Tilstede: Hos Kai Kai, Anna Inga, Ove, Hanne Fraværende Gitte Dagsorden/referat: 1. Godkendelse samt opfølgning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Hald Vind. Skovens Dag 8. maj i det herligste forårsvejr

Hald Vind. Skovens Dag 8. maj i det herligste forårsvejr Hald Vind Skovens Dag 8. maj i det herligste forårsvejr NR. 2 29. ÅRGANG JUNI 2011 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv.

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere