Hald Vind. Foråret er på vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hald Vind. Foråret er på vej"

Transkript

1 Hald Vind Foråret er på vej NR ÅRGANG APRIL 2012

2 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne er p.t.: Finn Brøndum (ansv.) Teglgårdsvej Rikke Ellekilde Hasselvænget Gerda Skytte Nonbo Hegn Mikael Ole Hagen Nonbo Hede Hald Vind er afhængig af bladets læsere, annoncører, sponsorer og skribenter. Bladet uddeles gratis til alle husstande i Hald Ege, Nonbo-bydele og Bækkelund. Hald Vind udgives fire gange om året i månederne marts, juni, september og december. Oplag: 600 ekspl. Indlæg til næste nummer skal afleveres senest den 21. maj 2012 Det er meget vigtigt, at deadline bliver overholdt, da det er vigtigt, at bladet kommer ud medio december. Indlæg skrives på computer og afleveres i Word-format (eller lignende). Billedmateriale vil vi gerne have i original, helst digitalt. Er det digitalt, så giv os kun den oprindelige fil. Er det papirbilleder, vil vi gerne låne dem, så scanner vi selv. Har du kun digitale billeder, tegninger eller clipart, så skal de vedhæftes i en som selvstændige filer, med kildeangivelse. Forfatteren er ansvarlig for ophavsrettigheder på fotos/tegninger, der leveres til artikler. Vigtigt: Billeder eller illustrationer anbragt inde i et Word-dokument kan ikke bruges. PDF-dokumenter optages kun efter forudgående aftale. Du skal ikke bruge tid på at sætte artiklen op, da vi alligevel laver layoutet om, når bladet sættes op til tryk. Ring evt. til Gerda og hør nærmere om det tekniske, hvis du er i tvivl inden du sender materiale til til os. Send kun artikler til: Vi forventer og håber at næste nummer af Hald Vind er på gaden senest 15. juni God læselyst! 2 HALD VIND

3 Lederen 10. januar blomstrede den første erantis i min have, da tænkte jeg, om vi mon sprang direkte til foråret efter de sidste 2 strenge vintre. Frosten vendte dog stærk tilbage i februar, men det tog ikke livet af blomsterne, for i slutningen af februar stod de i fuldt flor. Som nævnt i decembernummeret står Kim ikke længere for annoncer og trykning af bladet, og da ingen har meldt sig som annoncetegner, har redaktionen selv måttet i gang med annoncetegning. Heldigvis har mange af de tidligere annoncører sagt ja til at fortsætte i 2012 og tak for det + nogle nye annoncører er kommet til, hvad vi også gerne vil takke for. Kolonial Is og chokolade Kolde øl og vand Ugeblade Aviser Videoudlejning Og hele bladet kommer nu i farver. Men bladet mangler stadig annoncører for at kunne løbe rundt, så vi håber bladets læsere vil være obs på mulige emner og gøre dem opmærksom på vores fortræffelige blad. Priserne er følgende for 4 numre i 2012: 1/4 spalte 600 kr. 1/4 side kr. 1/2 side kr. 1/1 side kr. Det er også muligt at annoncere i et enkelt eller to numre til en tilsvarende lavere pris. Henvendelse: Glædelig forår. Redaktionen Købmand H. P. HESSUM Egeskovvej, Hald Ege 8800 Viborg tlf Lotto Tips Dusino Oddset APRIL

4 Vi skal alle være her... Nyt fra skoven Af Steen Bonne Rasmussen, Skovfoged Både lokalt og på landsplan er der igen gang i debatten om mountainbikerytteres færdsel og opførsel i naturen og om konflikter med andre brugergrupper. Grundlæggende synes jeg det er godt at man uanset hvilken fritidsinteresse man nu dyrker færdes i naturen og får motion og frisk luft. Megen færdsel til hest på grusvejene sker, om ikke i galop, så fortrinsvis i køresporene.. Jeg ved ikke om mountainbiken var opfundet i 1997, men den var under alle omstændigheder ikke almindelig her i landet. Ellers havde cyklisterne nok fået lige så detaljerede regler for færdselen I stedet er reglerne ganske kortfattede: Udfordringen opstår, hvor en gruppes brug af naturen kommer i konflikt med andre gruppers brug. Problemstillingen er ikke ny. Da første udgave af Naturbeskyttelsesloven kom i 1997, var konflikter mellem ryttere og andre brugere et meget varmt emne. Derfor rummer loven og den tilknyttede bekendtgørelse om offentlighedens adgang til færdsel i naturen detaljerede regler for rytteres færdsel, blandt andet denne regel i adgangsbekendtgørelsen: 12. Hvor ryttere møder anden færdsel, skal rytterne udvise størst muligt hensyn og vige til højre. Hvor boliger, veje og stier passeres, skal det ske i skridt. Ridning på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje må ikke ske i galop og skal fortrinsvis ske i rabatterne. Der må ikke springes over træstabler, tømmer og kævler, diger, grøfter, led og bomme. Den ønsker jeg faktisk jævnligt, at flere ryttere kendte. 9. Cykling og anvendelse af 3-hjulede knallerter for handicappede er kun tilladt på veje og stier. Diskussionen går her på, hvad en sti er? Man har for nogle år siden præciseret, at der kun er tale om stier, man kan færdes på med en almindelig cykel som dengang var noget i retning af en City-bike. Tanken var ikke, at mountainbikecykler skulle have lov at færdes overalt, bare fordi de siden da er blevet såre almindelige Blandt andet Dansk Skovforening og det nye MTB-forbund arbejder lige nu på en fælles fortolkning af reglerne Men tilbage til færdselen ude i skoven Min oplevelse er, at andre brugeres negative opfattelse af Mountainbikeryttere primært skyldes to ting: MTB-ryttere, der ikke tager hensyn, undgår at advare om at de kommer, passerer andre i alt for høj fart, og 4 HALD VIND

5 men vis hensyn forventer at andre folk springer til side. Mit indtryk er, at der er sket en klar forbedring på dette punkt gennem årene, og at langt de fleste MTB-ryttere i dag udviser hensynsfuld adfærd overfor andre, der færdes i naturen. Der vil altid være 1-3 % hensynsløse det er der også i trafikken på landevejen og med den kraftige stigning i antallet af udøvere vil der også antalsmæssigt være flere, der ikke viser hensyn Det største problem i hvert fald lokalt er ødelæggelsen af overfladen på ubefæstede stier, så færdsel for gående bliver vanskelig eller ligefrem umulig. De fleste afmærkede vandreruter hører til den kategori. Problemet er størst, hvor der er kombination af fugtig bund og intensiv færdsel, eksempelvis på Inderøen, langs bredderne af Hald Sø, i Troldeslugten bag Niels Bugges Kro og i egeskoven omkring Hald Ege og til en vis grad i Dollerup Bakker, hvor der er rigtig mange besøgende. Hvor en 85 kg tung person iført sko størrelse 45 kan gå uden at ødelægge stiens overflade på fugtige steder eller i fugtige perioder, resulterer det ofte i dybe spor og plørehuller hvis den samme vægt overføres til punktbelastningen fra to cykelhjul. Hvad kan løsningen så være? I hvert fald ikke som i eksemplet i en artikel i Jyllandsposten for nylig, hvor nogle havde lagt sømbrædder ud på de stejle nedkørsler på en MTB-rute, med risiko for alvorlige personskader som følge. Jeg mener kombinationen af dialog og attraktive alternativer er vejen frem. For øjeblikket er vi i samarbejde med Viborg Cycling i gang med at lave en mountainbikerute i lokalområdet. Idéen er en transportrute fortrinsvis på grusbelagte skovveje, hvor der undervejs er et antal sløjfer ud i skovbunden af forskellig beskaffenhed, terræn og teknisk sværhedsgrad. Sløjferne bliver i Viborg Plantage, nord for Bækkelund og muligvis også på Stanghede, på steder hvor der er mindst mulig konflikt med andre typer af færdsel. Når den pågældende rute er færdig, skulle den gerne blive et attraktivt alternativ til de områder, hvor der konflikt med anden færdsel. Samtidig har vi tænkt os at appellere om at undgå færdsel med Mountainbike på de allerede nævnte steder, hvor der er problemer med ødelæggelse af overfladen på stierne og hvis man absolut vil køre der, så i hvert fald undlade at gøre det i fugtige perioder. En egentlig forbudsskiltning vil vi helst undgå, men det kan måske vise sig nødvendigt enkelte steder. APRIL

6 Vi skal alle... Vandaler på cykel Af Tove Munk Jensen Vi har i masser af år trådt en sti gennem egeskoven fra Nonbo til Herningvejen. Den slynger sig omkring de væltede træer, men går på smukkeste vis frem mod målet. Vi nyder at trave på den og iagttage dyr og lytte til fuglenes sang og ellers nyde skovens lugte og lyde. Det er en sårbar sti, vi går på, da den let lider overlast ved for megen brug, især når det er regnvejr. Sådan har vi haft det i årevis, og vi føler, vi har vundet hævd på stien. MEN, men, men, nu forstyrres vi, og især stien, af den voldsomme fremfærd af cyklister. Cyklisterne kan åbenbart ikke se at de ødelægger stien, men fremturer med deres nedslidning og opkøring af det tynde muldlag. De mudrede steder bliver bredere og dybere. Stien er visse steder blevet ufremkommelig for os gående. Tænker cyklisterne slet ikke på,at det er en gangsti, de kører på? Grundejerforeningen Hald Ege Bækkelund Nonbo Container til haveaffald Igen i år vil vi stille container op 2 steder i Hald Ege. De bliver placeret ved Væksthuset og ved flaske- og papircontaineren på Teglgårdsvej. Vi henstiller til, at alle vil respektere, at der kun smides haveaffald i containerne. Containerne vil stå fremme i perioden. Fredag d. 30/3 til tirsdag d.10/4 Venlig hilsen Grundejerforeningens bestyrelse Spørgsmål vedr. container: Bjarne Lund, Tlf Kan cyklisterne ikke finde andre steder at cykle????? 6 HALD VIND

7 Væksthuset Så er foråret kommet til væksthuset!! Som vi vist har fortalt en gang, så er vi i gang med at planlægge en ny festival d. 19 august I år bliver den større, og vi har engageret hele 3 kendte navne!!!!.alle borgere i Hald Ege er meget velkomne, og man kan allerede nu købe billetter á 200 kr. i Væksthuset, og hvis der skulle være nogen spørgsmål, kan man ringe på tlf Vi starter snart plæneklipperne, og vi vil endnu engang bede hundelufterne i området om, at huske at samle deres efterladenskaber op, så vi ikke får dem i favnen når vi slår græsset!! Den 22. april holder vi åbent hus mellem 10 og der er gratis adgang, kaffe på kanden, og saft til børnene. Vi sørger for at have et stort udvalg af sommerblomster til salg den dag. Vi har fået nye dyr, bl.a. et par store Araer, nye geder og noget andet, som I selv må komme for at se, vi glæder os til at se jer. Med venlig hilsen fra alle i Væksthuset HJÆLP!! Vi mangler genbrugs ler- urtepotter kurve - og skjulere til vores mange sammenplantninger også vaser så hvis I under forårsoprydningen har noget i overskud, modtager vi meget gerne. evt. afhenter efter aftale. Tingene kan afleveres foran væksthusets port. Vi takker på forhånd. Med venlig hilsen Væksthuset i Hald Ege Tlf APRIL

8 Lis Sørensen Det er Hald Ege Kulturforening en kæmpe stor glæde at kunne præsentere Lis Sørensen Med band: Poul Halberg på guitar Jonas Krag på guitar Jette Schandorf på bas Jan Sivertsen på trommer Torsdag d. 24. maj kl. 20 i Egekværnen, Videbechs Allé 167 Dørene åbnes kl. 19 Billetter sælges søndag d. 11. marts kl. 12 hos Købmand Hessum på Egeskovvej. Udsolgt Pris: 245 kr. Der kan max købes 2 billetter pr. person SPONSOR: Niels Bugges Kro & Hotel Arrangør: Hald Ege Kulturforening Billetter til koncerten blev revet væk Af Mogens Ditlev Søndag den 11. marts 2012 kunne der ved købmand Hessum købes billetter til koncerten den 24. maj i Egekværnen. 8 HALD VIND

9 Allerede fra kl. 10 stod folk i kø for at være sikker på at få billet til koncerten, og folk hyggede sig med kaffe og godt humør uden for Hans Peter Hessums butik. Kl. 12 startede billetsalget, og kl var alle billetter udsolgt. Desværre gik mange forgæves, men da der er begrænset med plads i Egekværnen, måtte vi desværre sige udsolgt til de sidste i køen. Hald Ege Kulturforening takker for den store opbakning og interesse om arrangementet. APRIL

10 Dengang det hele begyndte i 1917 Af Kai Juhl Jørgensen Det hele begyndte i De Røde Barakkers By blev bygget i det år. Lazaretlejren var den danske stats humanitære bidrag til Den første Verdenskrig Lazaretlejren, der blev bygget på mindre end et år, lå på noget af det samme areal, som Lejrsamlingerne ved Hald havde benyttet. Denne 12-årige militære periode var og blev dog kun en parentes mellem to hærlove. Knap fyrre år senere gennem det internationale Røde Kors kom opfordringen til Danmark i 1916 om at bygge Lazaretlejre i Horserød og i Hald, og pludselig var Hald-egnen blevet inddraget i verdenspolitiken. Bygningskonduktør Niels Larsen var ved sin pensionering i 1957 Folkekurens ældste funktionær, og han var samtidig den eneste, som havde været med helt fra Lazaretlejrens oprettelse i I anledning af hans fratrædelse havde Viborg Stifts Folkeblad et interview med konduktør Niels Larsen om de 40 år i Hald Ege. Interviewet blev bragt i avisen juleaften Det er en samtale med korte spørgsmål og fyldige svar, som nemt kan omskrives til den nedenstående artikel, som undertegnede har redigeret. Lazaretlejren I januar måned 1917 begyndte konduktør Niels Larsen på Lazaretlejren som tilsynsførende med byggeriet under arkitekt Søren Vig-Nielsen. De træbygninger, der blev rejst, var ikke beregnet til at skulle stå i noget længere åremål. Man regnede med, at Lazaretlejren skulle fjernes, når krigen var forbi. Tømrermester C.W. Jensen var hovedentreprenør, og han havde ca. 400 mand i arbejde, og der blev bygget i tiden fra januar-september Der var blevet dannet en regeringskomite til at tage sig af spørgsmålet om syge krigsfangers forplejning her i landet. Denne komite havde admiral Zachariae som formand, og opgaven bestod i at oprette lazaretlejre i Horserød og i Hald. Lejrens kapacitet Lejren var beregnet til et par hundrede officerer og omkring tusinde menige og underofficerer. Den nuværende afdeling B var officerslejr med plads til 200 mand. Det danske vagtkompleks lå i afdeling C, hvor der var portner og vægterbolig (nu: ungdomsinstitutioner). Den danske lejrchef var oberst Giersing. Foruden kommandantskabet var der også et bevogtningskompagni på 120 mand fra Viborg Garnison samt læger og sygeplejersker i dette område. Endelig var der Haldlejrens røde træbygninger i afdeling A, der skulle huse tyske og østrig-ungarske krigsfanger - op til 1000 mand. Den tilsvarende lejr i Horserød skulle huse russiske krigsfanger. Den første transport Den 3. maj 1917 ankom den første transport på 65 krigsfanger. Senere på måneden kom der endnu et par hold, og så fulgte yderligere fire transporter i forsommeren, inden Lazaretlejren var fuldt belagt med de ca mand. Tyskerne og østrigerne kom hertil i tog, 10 HALD VIND

11 der standsende ved Hald Teglgård (nu: Teglgårdsvej/Nonbo). De krigsfanger, som ikke kunne gå, blev kørt det sidste stykke i ambulance. Fangernes uniformer var medtagne, og de selv var langskæggede og noget forkomne. De medbragte blikspande og kaffekander m.m. Sammen med østrigerne kom der også en del ungarer. Fra Østrig blev der i sommeren 1917 sendt fem barakker hertil. Bl.a. en bygning, som skulle anvendes til kirkebygning, og også en forsamlingsbygning. Kirkebygningen nedbrændte i Livet i Lazaretlejren Krigsfangerne fik tiden til at gå med forskelligt håndværk, snedkeri, skomageri, skrædderi. De dyrkede musik, de spillede teater, de lavede små haveanlæg. I officerslejren måtte kun officererne selv og deres oppassere komme til daglig. Hovedgaden her var belagt med gennemsavede træstammer fra Viborg Hedeplantage. Officererne havde kasino, læsestue, musikstue, billardstue m.m. Kejserfesten i anledning af den tyske kejsers fødselsdag den 17. august 1917 var en strålende begivenhed, med den store officersmesse festsmykket. I mandskabslejren (afdeling A) blev der til festen rejst et scene ude i det fri. Der blev opførte et friluftsspil, og der var lavet en restauration i det grønne smykket med forskellige landes flag. Billedet skifter Allerede i i krigens sidste år - skiftede billedet, og lejren blev indtil 1920 brugt til løsladte eller flygtede krigsfanger, som var på vej hjem til forskellige vesteuropæiske lande og til Rusland. På et vist tidspunkt havde vi 2000 krigsfanger i lejren, og julen 1918 var den mest travle, vi har haft. Vi skaffede plads ikke ved at bygge flere barakker, men ved at lave køjesenge, så der blev det fornødne antal sovepladser. Det sidste kontingent fanger, som var her før lejrens lukning den 1. juli 1920, var russiske krigsfanger. Konduktør Niels Larsen og frue boede på området i et par år sammen med vægter Sørensen, indtil hele området bliver overtaget af Dansk Røde Kors den 1. august Tiden efter Lazaretlejren Det var oprindeligt meningen, at lejren skulle have været nedrevet, når krigsfangerne var rejst. Men overlæge Poul Videbech, Viborg, som i forsommeren 1917 havde været med til at modtage de tyske og østrig-ungarske krigsfanger i Lazaretlejren, og senere havde lejlighed til at se de gode resultater, som blev opnået, foranledigede, at Dansk Røde Kors, i hvis hovedbestyrelse han sad, undersøgte mulighederne for at anvende lejren, når staten ikke havde brug for den mere. Planen blev i store træk til allerede i sommeren 1917, og den blev forelagt samme efterår for myndighederne, som i store træk godkendte ideen om Dansk Røde Kors Folkekuranstalt ved Hald. Konduktør Niels Larsen fulgte med, da lejren skiftede ejer, og han fortsatte med at være tilsynsførende med bygninger og inventar på hele Folkekuren. Han har været glad og taknemlig for at have fået lov til at være med i hele udviklingen, og for at have haft en gerning i en institution, som udrettede så meget for syge og svage mennesker. APRIL

12 Gadelys på stien mellem Viborg og Ha Viborg Kommune har sat et stort arbejde igang med at renovere hele gadelys anlægget. Fra 2015 kan man ikke længere få kviksølvlamper eller -pærer. Desuden er en stor del af gade lys anlægget lidt gammeldags i forhold til de nye regler for elektriske anlæg i det offentlige rum. Gade lys anlæg skal i dag være dobbeltisolerede og opfylde nogle krav, som man i daglig tale kalder klasse II anlæg. En del af Kommunens anlæg er klasse I anlæg, og de lever ikke op til de nye regler. Der er endnu ikke sat tid på, hvornår vi ude i kommunerne skal være færdige med at ombygge anlæggene til klasse II anlæg. Den første lave LED lampe Nye lampetyper med LED lamper De gamle lamper langs stien mellem Viborg og Hald Ege var lamper med kviksølvpærer, og derfor blev det besluttet at udskifte disse lamper til den helt nye lampetype med LED lamper. LED lamperne er under fortsat udvikling, og de første havde desværre den ulempe,at de kan virke blændende, og at de var samtidig lidt for klare i det udsendte lys. Men de er meget energirigtige, idet de bruger meget mindre energi end de gamle lampetyper. Nye måder at opstille lys på På denne sti ville vi i Kommunen, da vi skiftede fra kviksølv til LED samtidig gerne afprøve nogle nye måder at opstille lys på, især på steder, hvor der i lange perioder ikke er ret mange trafikanter. Vi fandt derfor de lave pullert lamper med følere, der kun ville være tændte, hvis der var trafikanter i området. Vi havde lært af nye lampeforsøg i Frederiksberg Have ved København, at sådanne løsninger skulle være mulige. Desværre viste det sig, at LED i lave lamper er meget mere retningsbestemt i forhold til de gamle lampetyper, og det har så betydet, at man med denne lampetype har svært ved at se de modkørende cyklister, idet lamperne ikke oplyser selve cyklisten, som sidder oppe på cyklen. Kun cykelhjulene bliver belyst. Det viste sig også, at følersystemet endnu ikke var godt nok til at bruge på en strækning af denne type. Så forsøget med at vise, at man på en sådan strækning sagtens kan nøjes med lys, når der er trafikanter, mislykkedes. Derfor blev lamperne tændt permanent, men det løste jo ikke hele problemet med et for dårligt lys på denne sti, som borgerne i Hald Ege har vidst længe. Men det er mange lamper, så man kan ikke bare hurtigt lave tingene om. Der skal findes en bedre løsning, og der skal være økonomi til at løse opgaven. Men samtidig kan man så sige, at vi 12 HALD VIND

13 ld Ege kunne have undladt at etablere dette forsøg, men hvis man ikke afprøver noget nyt, sker der ikke en udvikling inden for området. 6 nye lampetyper midt på stien Men nu har vi sat nogle nye lampetyper op midt på stien. Der er 6 styk. De Den nye høje LED lampe er i en anden højde, men stadig med LEDarmaturer, så de er billige i drift. Vi er ved at undersøge, om det er denne type, der bør opstilles på strækningen, og derfor vil vi gerne høre fra brugerne. Hvad synes I om disse 6 lamper? Men vi kan endnu ikke sætte tid på, hvornår vi kan etablere en bedre belysning på strækningen, men vi håber at nå det, inden det igen bliver mørkt. Vi vil gerne have lidt at vide: om der er lys nok, om de blænder og om de generer biltrafikken ude på vejen. Kommentarer kan sendes til Med venlig hilsen Thorkild Vestergaard, Civilingeniør Kom i form i Viborg Svømmehal Vandaerobic, Aquajogging, Gravidsvømning, Babysvømning, Seniorformiddag Wellness i Viborg Svømmehal Massage, Aromabad, Hotstone, Ansigtsmassage, Fodpleje & -massage VIBORG SVØMMEHAL Banegårdspladsen Viborg Tlf APRIL

14 Italiensk vin som vi bedst kan li det Preda Barbera d Alba fra Cascina Adelaide i Barolo. Pris pr. fl. kr 165,- v/ 12 fl. kr 145,- Lahvino Italiensk Vinimport - Farvervej 41 Viborg - Tlf HALD VIND

15 Egekværnen Generalforsamling Referat, 8. marts Marianne Højberg blev valgt til dirigent 2. Mogens Ditlev fremlagde beretning. Der har i alt i 2011 været 174 udlejninger til Mandagsklub, bryggerlaug, koncerter, fællesspisninger, fester, møder, børnezumba mv. Lokaler har været udlejet for i alt knap kr. Spejderlokale er udlejet til lokalt rengøringsfirma. Bestyrelsen har holdt igen med investeringer i Af emner som bestyrelsen overvejer at investere i er fliser på P-plads ved køkkendør, køle/svaleskab, kartoffelskræller, solceller og fjernelse af søjler. Formandens beretning blev godkendt 3. Søren Jul Kristensen fremlagde regnskabet. Der har i 2011 været et overskud på ca kr. Hertil skal dog bemærkes, at betaling for varme og vand for 2011 først betales til Sct. Jørgen i 2012, så det reelle overskud er kr. 4. Mogens Ditlev genvalgt til formand 5. Jeppe Buus Nielsen og Søren Jul Kristensen blev valgt til bestyrelsen 6. Michaela Kramb og Nopper blev valgt til suppleanter 7. Poul Erik Christensen blev valgt til revisor og Peter Pinderup blev valgt til revisorsuppleant 8. Bestyrelsen fremlagde forslag om ændring af vedtægter, så Egekværnen ud over at drive og vedligeholde forsamlingshuset også ville kunne afholde kulturelle arrangementer. De foreslåede vedtægtsændringer blev med enkelte korrektioner godkendt års jubilæet i 2016 år bør fejres eventuelt i kombination med Hald Eges 100 års jubilæum i 2017 APRIL

16 Hald Ege Kulturforening Generalforsamling Referat, 8. marts Kirsten Mathiesen blev valgt til dirigent 2. Marianne Højberg fremlagde beretning. Der har i alt i 2011 været 10 arrangementer nytårstravetur, Limfjordsteater x 2, Power Party, koncerter med Sherman Robertson, Christina Dahl & Sophisticated Ladies, Det Jyske Ensemble, Niels Skousen samt foredrag med forfatteren Knud Sørensen. Formandens beretning blev godkendt 3. Kassereren fremlagde regnskabet. Der har i 2011 været et overskud ca kr. 4. Der kom forslag om at lave danseaftner og naturture med guide ud over turen i januar. Forskellige foredragsemner blev diskuteret. 5. Der er på nuværende tidspunkt planlagt: foredrag med Sofia Kuperman i marts, Powerparty i april, koncert med Lis Sørensen i maj samt koncert med Det Jyske Ensemble til efteråret Der var ikke indkommet forslag 7. Marianne Højberg blev genvalgt til formand 8. Aima Jasper og Mogens Ditlev blev valgt til bestyrelsen 9. Michaela Kramb, Lise Schrøder og Helle Dideriksen blev valgt til suppleanter 10. Poul Erik Christensen blev valgt til revisor 11. Der var ingen bemærkninger under eventuelt 16 HALD VIND

17 Klinik-Ege Klinik-Ege flytter til nye lokaler Kranio-Sakral terapeut Mette Dam Larsen, der privat er bosiddende i Hald Ege, flytter pr. 1. marts Klinik-Ege fra den nuværende placering i Birgittelyst til huset Yoga og Massage på Marsk Stigsvej 7 i Viborg. Med flytningen får klinikken en mere central beliggenhed i et fællesskab med flere forskellige typer af behandlinger inden for massage, akupunktur, mensendieck og kranio-sakral terapi. Klinik-Ege vil forsat være stedet, hvor der udføres professionelle behandlinger med Kranio-sakral terapi og bindevævsmassage. Radissen Øko-grønt på Nettet Nu er det også muligt at bestille økologisk frugt og grønt fra Radissen på nettet og få det leveret på adressen. Du sender en mail til Svend og beder om at komme på mail-listen. Så vil du en gang om ugen modtage en aktuel bestillingsliste som du downloader, udfylder med ugens bestilling og sender retur. Leveringen i Hald Ege finder sted tirsdag eftermiddag. Bestillingsfrist er søndag aften. Du sammensætter selv din helt egen kasse. Og så slipper du oven i købet for selv at skulle slæbe tunge indkøbsposer til huse. Send en mail og kom med på vognen: KRANIO-SAKRAL TERAPI Klinik-Ege v/ Mette Dam Larsen Marsk Stigsvej 7 Viborg tlf ØKOLOGISK FRUGT OG GRØNT Din lokale torvebod. Hver fredag kl v. Nonbo Hegn. Fyld kurven, køb ind til hele ugen. Radissen v. Svend Knudsen APRIL

18 Kan det være rigtigt? Affaldsindsamling er en god ting, men burde være unødvendigt kan vi ikke holde orden i eget hus. Igen i år er det nødvendig at arrangere affaldsindsamling i Hald Ege, se andet sted i bladet, for meget vil nogen måske syntes. se hjemmesiden for nærmere information om affaldsindsamlingen d. 22. april på (www.haldege.dk) Redaktionen Åbenbart også for meget for Skov og Naturstyrelsen. Her mener de virkelig, at der skal orden på sagerne. I planerne om at gøre det lettere at være skovbruger, har vi set mange flotte initiativer - nye afmærkninger, nye skilte og et sti system egnet for gangbesværede, flot. Det sidste tiltag, der lanceres 1. april i år er: Permanent affaldsindsamling i gule mini containere placeret rundt om i skoven. Et initiativ som er lige i overkanten. Det skæmmer mere end gavner det er brugernes pligt at holde stien ren. En måde at markere denne holdning på er, at vi møder talstærkt op til affaldsindsamlingen og her tydeligt markerer, at Hald Ege borgerne tager ansvar for lokalområdet og ikke ønsker naturen skæmmet af affald eller gule mini containere. Hvis du støtter denne holdning, mød da op til affaldsindsamlingen d. 22. april ved Egekværnen og bær et gul bånd eller lignende synligt det giver respekt og viser holdning. Vestergade Viborg tlf HALD VIND

19 Hald Ege El-forretning v/ Torkild Nielsen Teglgårdsvej 4 Hald Ege Tlf ISO 9001 certificeret VVS Blik Ventilation Sprinkler Automatik Fjernvarme Industri og miljø Totalløsninger Falkevej Viborg Herningvej Viborg Bogbussen i Hald Bogbussen holder i Hald Ege ved H.P. Hessums butik Hver onsdag kl Dyrlæge og hestekiropraktor Frank Kastbjerg Pedersen Telefontid kl. 7-9 på hverdage Tlf Fax APRIL

20 Vi udfører alt i: Tømrerarbejde Nybyggeri Reparationer Totalisolering Totalentrepriser Forhandler af Træbeskyttelse ISODAN R Økologisk isoleringsmateriale tømrer- og snedkerfirmaet jørgen alle madsen finderupvej Viborg. fax tlf mobil HALD VIND

21 Vær med til at holde Hald Ege ren Affaldsindsamling i Hald Ege søndag den 22. april 2012 kl Den 22. april 2012 arrangerer Hald Ege Kulturforening og Egekværnen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening affaldsindsamling i Hald Ege og skovene omkring Hald Ege I al sin korthed, går det ud på at gøre naturen smukkere ved at indsamle papir, glas, øldåser, plastic og meget andet affald, som ligger i skoven, på stier og langs gader og fortove. Alle i Hald Ege inviteres hermed til at deltage i affaldsindsamlingen tag gerne børnene med, så de også lærer, at affald ikke skal smides i naturen. Hvor meget affald kan der samles i Hald Ege, og hvor gode er vi til efterfølgende at holde vores by ren? Ved de sidste to affaldsindsamlinger i henholdsvis 2009 og 2010, blev der indsamlet 330 kg og 250 kg affald. Hald Ege Kulturforening og Egekværnen opfordrer til at beboere i Hald Ege ikke kun samler affald på affaldsindsamlingsdagen, men at når man går en tur i byen eller i skoven, så tager man en pose med og samler det affald, man finder undervejs på turen. Hald Ege Kulturforening og Egekværnen håber at kunne opdele Hald Ege i ruter, så man hver især har ejerskab af en rute/område, og på den måde får fjernet affald i hele Hald Ege året rundt. Efter indsamling af affald, serverer Egekværnen øl/sodavand og pølser til alle affaldsindsamlere. Sæt allerede nu X i kalenderen ud for søndag formiddag den 22. april Hald Ege Hel Ren APRIL

22 Vandreture Vandretur for kvinder i foråret?? Skal vi igen prøve at arrangere en vandretur for kvinder i Hald Ege, som vi havde for år tilbage? F.eks. en tur ud på heden, ca. 10 km i alt, enten med mad og vin i rygsækken til frokost eller spise på Niels Bugges Kro på tilbagevejen. Hvis I er interesseret i et sådan arrangement, så mail tilbage til mig: og skriv, om det kan være en hverdag eller det skal være en lørdag. Hvis der melder sig kvinder, vil jeg melde nærmere ud med dato osv. Vandretur flere generationer sammen. Med børn/børnebørn Lørdag, den 9. juni: DVL Viborg afdelingen arrangerer en helt ny tur for første gang: En hyggelig dag med børnene i skovene ved Hald Ege. Vi går gennem den gamle fredede stævningsskov Egeskoven og via fårefolden til den lysegrønne bøgeskov, herfra videre indtil vi finder madpakkehuset. Turlængde: ca. 6 km. Start: Kl ved Nonbo Hede, Teglgårdsvej Hald Ege. Slut: Ca. kl. 13. Pris pr. familie: Gratis for medlemmer, 20 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding er nødvendig til Aase tlf eller senest den 7/6. Vellykket nytårstravetur 15. januar mødte vi ca. 40 voksne/børn op til kulturforeningens traditionsrige nytårstravetur. Skovfoged Steen Bonne Rasmussen førte os gennem skoven vest for Egeskovvej og fortalte levende om de forskellige typer træer og sjove ting, vi fandt undervejs. Husk drikkevarer og madpakke. Der bydes på en let forfriskning undervejs. Turledere: Erik Jensen tlf og Aase Honum tlf Vi fik dejlig varm kaffe/the med hjemmebagt kage i det fri. Det var herligt denne kolde januarsøndag. 22 HALD VIND

Hald Vind. Efter en lang vinter nærmer foråret sig...

Hald Vind. Efter en lang vinter nærmer foråret sig... Hald Vind Efter en lang vinter nærmer foråret sig... NR. 1 29. ÅRGANG APRIL 2011 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

Hald Vind. Skovens Dag 8. maj i det herligste forårsvejr

Hald Vind. Skovens Dag 8. maj i det herligste forårsvejr Hald Vind Skovens Dag 8. maj i det herligste forårsvejr NR. 2 29. ÅRGANG JUNI 2011 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv.

Læs mere

Hald Vind. Feernes hjem. Se side 10-11.

Hald Vind. Feernes hjem. Se side 10-11. Hald Vind Feernes hjem. Se side 10-11. NR. 2 33. ÅRGANG APRIL 2015 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Låsbyprisen 2014 Hun må ikke få den, så længe hun sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 48. årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 3-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

Nummer 75. for Øster Brønderslev og Hallund området. SPAR-butikken - Julegaver - Grus og Sand Dagplejere - Kirke-Nyt - Vinsmagninger - Ny butik

Nummer 75. for Øster Brønderslev og Hallund området. SPAR-butikken - Julegaver - Grus og Sand Dagplejere - Kirke-Nyt - Vinsmagninger - Ny butik LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området SPAR-butikken - Julegaver - Grus og Sand Dagplejere - Kirke-Nyt - Vinsmagninger - Ny butik Kreaklub - Forsamlingshuset - Samlingshuset - Elmehøj Nummer

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 November 2012 - marts 2013 MANGE, MANGE TAK! I sidste nummer af råbte

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 41 August 2009 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 41 August 2009 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 41 August 2009 Årgang 11 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Låsbybladet er et lokalblad for Låsby og omegn. Det udgives af Låsby Informationsforening

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Politiet er igen synligt

Politiet er igen synligt Kaj Kruse på patrulje i Skovparken SAB-nyt ÅRGANG 2 - NR 4 - DECEMBER 2008 Politiet er igen synligt Af Thomas Jeppesen Kaj Kruse er igen en del af gadebilledet i SAB s boligområder. På et møde mellem SAB

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 33 September 2007 Årgang 9 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere