UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. april 2013 V Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark (Divisionsforeningen) (Advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Danske Spil A/S (Advokat Frank Bøggild) Indledning Sagen drejer sig om, hvorvidt Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmarks (herefter Divisionsforeningen) varemærkeregistrering VR SUPERLIGA <w> er gyldig, eller om den skal ophæves, og om hvorvidt Danske Spil A/S (herefter Danske Spil)

2 - 2 - uberettiget har markedsført et online fodboldmanagerspil under navnet Oddset Superliga Manager. Påstande Divisionsforeningen har nedlagt følgende påstande: 1. Danske Spil tilpligtes at anerkende, at Divisionsforeningens varemærkeregistrering VR SUPERLIGA <w> er gyldig. 2. Danske Spil A/S tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende Superliga som kendetegn for det af Danske Spil udbudte managerspil, blandt andet som vist i bilag 11, 13 og Frifindelse over for Danske Spils selvstændige påstand. Danske Spil har nedlagt følgende påstande: 1. Frifindelse. 2. Varemærkeregistrering VR SUPERLIGA <w> ophæves. Sagen er anlagt den 16. august Spørgsmålet om, hvorvidt varemærkeregistreringen er gyldig, og i givet fald om der foreligger en krænkelse af varemærket SUPERLIGA er udskilt til særskilt forhandling i medfør af retsplejelovens 253. Sagsfremstilling Sagens parter Divisionsforeningen blev stiftet den 29. juni Foreningens medlemmer er de klubber, der til enhver tid deltager i Danmarksturneringen i fodbold. Foreningens formål er blandt andet at skabe en effektiv ramme for udvikling og drift af klubfodbold på eliteniveau i Danmark samt strukturere, planlægge og afholde fodboldturneringer i Danmark. Dette indbefatter blandt andet varetagelse af sponsorater og salg af rettigheder. Dette sker blandt andet sammen med Superligaen A/S, som blev stiftet i Superligaen A/S ejes af de klubber, der deltager i Danmarksturneringens bedste række, hvilket blandt andet omfatter

3 - 3 - en større del af Divisionsforeningens medlemmer. Det er endvidere Divisionsforeningens opgave at profilere Superliga, så det bliver et brand. Danske Spil er et statsligt aktieselskab, der har til formål at drive virksomhed inden for talspil (Lotto mv.), skrabespil (Millionquick mv.) og sportsspil (Tips, Oddset mv.). Danske Spil udbyder fire forskellige managerspil relaterende til kampe og hold i Superligaen, Premier League, NFL og VM håndbold. Fodboldmanagerspil Denne sag vedrører det af Danske Spils udbudte online fodboldmanagerspil, der hedder Oddset Superliga Manager. I spillet, der er gratis, gives der en spiller mulighed for ved hjælp af en fiktiv pose penge virtuelt at købe fodboldspillere og stå i spidsen for sit eget fodboldhold. Danske Spil har udbudt fodboldmanagerspil på internetsiderne superligamanager.tv2.dk og dssuperliga11e.enetpulse.com. juni/juli 2009 (bilag 11)

4 - 4 - Der er ikke mellem parterne enighed om, hvornår Danske Spil udbød spillet første gang, idet Danske Spil har oplyst, at det første gang blev udbudt i slutningen af februar/begyndelsen af marts 2008, og Divisionsforeningen har oplyst, at det var i juni/juli 2009 Divisionsforeningens brug af betegnelsen superliga Divisionsforeningen har gennem tiden brugt betegnelsen superliga både med store og små bogstaver, som navneord og i bestemt og ubestemt form. Til brug ved Divisionsforeningens regionsmøder i 1981 blev der udarbejdet et notat, hvoraf det blandt andet fremgår, at Danmarksturneringens klubber skulle tage stilling til: 1) Danmarksturneringens struktur a) Superliga på hvilke præmisser? I et debatoplæg, udarbejdet af Poul Hyldgaard til de samme regionsmøder fremgår: Afslutning Til slut et par ord om superligaen et ofte omtalt men aldrig defineret begreb. I et debatoplæg fra DBUs strukturudvalg i et særnummer af Dansk Boldsport fra november 1989 er der redegjort for at: B. Efterår: Superliga afvikles med de 4 bedste hold fra hver af de to 1. Divisionspuljer i en dobbeltturnering, i alt 14 kampe. Den 17. januar 1990 udsendte Divisionsforeningen en pressemeddelelse forud for foreningens generalforsamling den 27. januar 1990, hvor der skulle tages stilling til en ny turneringsform. Der var vedlagt en turneringsskitse, hvoraf fremgår: DM-MODEL År 1, indledn.: Superliga: 10 hold. Evt. kan superligaholdene tage halvdelen af pointsum fra indledning med over i superligaen.

5 - 5 - I turneringsskitsen er ligeledes skitseret to andre modeller DEN HURTIGE og DEN LANGSOMME -model, hvor den øverste gruppe er benævnt Superliga og om nr. 1-8 bliver i superliga. Den 21. februar 1991 fik Divisionsforeningen registreret navnet SUPERLIGA i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I Divisionsforeningens blad fra januar/februar 1991anvendes ordet Superliga for den bedste række. I Divisionsforeningens blad Fodbold formentlig fra marts 1991 var der en oversigt over kampene, der skulle spilles fra marts til juni. Overskriften på oversigten var Fodbold Superliga. Som led i markedsføringen og promoveringen af dansk fodbold, både i Danmark og internationalt har retten til at blive navngivet (co-brandet) i forbindelse med den bedste fodboldrække været udbudt af Divisionsforeningen. Fra /95 blev den bedste række benævnt Superliga. Herefter blev den bedste række markedsført under navnet Coca-Cola Ligaen i perioden , Faxe Kondi Ligaen i perioden og SAS-Ligaen i perioden I sommeren 2010 lancerede Divisionsforeningens Brandingudvalg et nyt grundlag til brug for tilknytning af partnere til Danmarks bedste fodboldrække, hvor man i stedet for at sælge liganavnet til en enkelt sponsor, solgte et ligabrand Superliga, hvor der skulle være tilknyttet fire officielle partnere. I denne forbindelse var der blandt andet blevet udarbejdet en manual for, hvordan nedenstående figurmærke skulle implementeres. Den 6. juli 2010 sendte Divisionsforeningen en pressemeddelelse herom under overskriften Ny Superliga nye ligapartnere. I teksten er gjort brug af følgende ord, hvori Superliga indgår: Superliga-klubberne, Superligafodbold, Superligaens, Superligabrand og Superligamanagerspil. I pressemeddelelser (med figurmærket som brevhoved) af 15. april 2011 om nye sponsorer omtales Superligaens hovedsponsor(er) og markedsføringen af Superligaen og Superliga fodbold, pressemeddelelse af 12. september 2011 Superligaen og i pressemeddelelse af 24. maj 2012 Superligaen og den danske Superliga. På pressemeddelelsernes brevhoved er trykt figurmærket Superliga. I pressemeddelelsen af 6. juli fremgår det under overskriften SUPERLIGA.DK, at man på hjemmesiden af samme navn kan spille det officielle Superliga-managerspil.

6 - 6 - Det gennemsnitlige antal tilskuere til Superliga kampene har været stigende fra 4500 i 1991/92 til knap 9000 i 2008/2009. Registreringen af varemærket Superliga I brev af 10. december 1993 fra Divisionsforeningens daværende advokat til Patentdirektoratet rejstes indsigelse mod registreringen af varemærket Superisliga. I 1994 indleverede Divisionsforeningen en varemærkeansøgning på ordmærket SUPERLIGA. Ved brev af 16. november 1999 til Divisionsforeningen meddelte Patent- og varemærkestyrelsen afslag, idet varemærket var forveksleligt med ordmærket SUPERISLIGA og anførte endvidere, at styrelsen ikke umiddelbart fandt, at SUPERLIGA kunne registreres som varemærke, idet det ikke havde det fornødne særpræg, jf. varemærkelovens 13, idet sammensætningen af ordene SUPER og LIGA kan angive, at der er tale om et forbund eller division af de bedste indenfor en given sportsgren. Det var imidlertid styrelsens opfattelse, at Divisionsforeningen havde dokumenteret, at SUPERLIGA var indarbejdet for tjenesteydelserne: Kl. 41: Etablering og organisering af sportsaktiviteter, herunder sportsarrangementer, alt i relation til fodbold. Med ansøgningen om registrering af varemærket SUPERLIGA og indsigelsen mod registreringen af varemærket SUPERISLIGA havde Divisionsforeningen vedlagt dokumentation for brug i form debatoplæg til brug for Divisionsforeningens regionsmøder i 1981 og fra DBUs strukturoplæg fra 1989, pressemeddelelse omkring forslag til Danmarksturneringens struktur fra 1990 samt spilletider i Danmarksturneringen i Divisionsforeningen indsendte herefter en ny ansøgning til Patent- og varemærkestyrelsen, og SUPERLIGA <w> blev endeligt registreret den 9. januar 2001 på grundlag af indarbejdelse. Den 20. maj 2009 fik Divisionsforeningen endvidere registreret figurmærket:

7 - 7 - Divisionsforeningen har blandt andet anvendt ordmærket og figurmærket på deres hjemmeside, på brevpapir, på facebook, i deres mediemanual til journalister, på byttekort, på stadions, som baggrund i forbindelse med interviews af blandt andet spillere, på spillerdragter, billetter, bolde og podier i forbindelse med præmieoverrækkelser. Superliga Ordet superliga blev optaget i det danske sprog i Sprognævnet anbefalede i september 1994, at superligaen blev tolket som et almindeligt navneord, men de kunne ikke helt afvise opfattelsen af betegnelsen som et navn. I Politikens Nudansk Ordbog fra 2010 er superliga tillige defineret som et navneord for gruppen af de bedste fodboldhold eller af de bedste ishockeyhold i Danmark, hvilket er i overensstemmelse med definitionen i Nye ord i dansk og Den danske Ordbog og flere andre opsalgsværker. I Nye danske Ord er Superliga i 2013 angivet som et varemærke. Ifølge Wikipedia er Superligaen den bedste fodboldrække i Danmark. Der er mellem parterne enighed om, at det giver mere end 21 mio. hits på internettet, når man søger på ordet superliga. Hændelsesforløbet Den 21. februar 2008 blev der holdt et møde mellem marketingdirektør i Danske Spil Klaus Lohse og direktør i Superligaen A/S Claus Thomsen. Efter mødet sendte Klaus Lohse den 28. februar en til Claus Thomsen. På mødet havde Danske Spil orienteret om, at Danske Spil i forbindelse med Superliga opstarten medio marts ville tilbyde deres kunder et superliga onlinemanagerspil. Spillet skulle alene ses som en loyalitetsskabende aktivitet, som det ville være gratis at deltage i. Divisionsforeningen bemærkede hertil ved af 4. marts 2008, at der efter Divisionsforeningens opfattelse, uanset om der var tale om en loyalitetsskabende aktivitet uden betaling for deltagerne, var tale om en aktivitet med en klar kommerciel værdi for Danske Spil, hvorfor der kunne være tale om misbrug af såvel spillernes såvel som klubbernes rettigheder, såfremt det skete uden forudgående aftale med klubberne. Da Divisionsforeningen blev bekendt med lanceringen af fodboldmanager spillet, skrev Divisionsforeningen den 7. marts 2007 til TV2, som udbød spillet i samarbejde med Danske Spil, at de forventede, at Oddset Manager spillet blev stoppet øjeblikkeligt. Henvendelsen blev besvaret af Danske Spil ved brev af 25. marts 2008, hvori Danske Spil gav

8 - 8 - udtryk for, at Oddset Manager spillet efter deres vurdering ikke krænkede Divisionsforeningens rettigheder, selvom Divisionsforeningen ikke havde givet samtykke til, at spillet blev udbudt. Divisionsforeningen rettede igen henvendelse til Danske Spil med brev af 20. juli 2009 efter at være blevet bekendt med, at blandt andet Danske Spil udbød et fodboldmanagerspil under brug af bl.a. betegnelsen Superliga. Divisionsforeningen gjorde i brevet opmærksom på, at de havde registreret varemærket SUPERLIGA, og det var blevet anvendt som kendetegn for den bedste fodboldrække i Danmark siden 1991, samt at varemærket måtte anses for velkendt. Divisionsforeningen henstillede til, at Danske Spil med øjeblikkelig virkning ophørte med den krænkende brug. I august 2009 afviste Danske Spil atter, at der var tale om en krænkelse af Divisionsforeningens rettigheder. Ved brev af 10. september 2009 meddelte Divisionsforeningen til Danske Spil, at de ville forfølge sagen, samtidig med at de foreslog, at der snarest muligt blev aftalt et møde med henblik på en nærmere drøftelse af sagen, idet det var Divisionsforeningens opfattelse, at sagen burde kunne løses i mindelighed. Der var med brevet vedlagt en suspensionsaftale, hvorved blandt andet Danske Spil med sin underskrift skulle acceptere at suspendere enhver potentiel frist, der kunne afskære blandt andet Divisionsforeningen fra at gøre sine rettigheder gældende. Den 28. september 2009 afslog Danske Spil at indgå en suspensionsaftale med Divisionsforeningen. I perioden mellem den 28. oktober 2009 og til 11. oktober 2010 var der løbende drøftelser mellem parterne for at finde en udenretlig løsning. Ved brev af 11. oktober 2010, efter at Danske Spil havde lanceret Oddset Superliga Manager 2010, gjorde Divisionsforeningen opmærksom på, at de fastholdt kravene, der var fremsat i brevet af 20. juli 2009 og på mødet den 28. oktober Ved af 23. februar 2011, efter at Danske Spil havde lanceret Oddset Superliga Manager for efteråret 2011, tilkendegav Divisionsforeningen over for Danske Spil, at de var opmærksomme på, at Superliga Manager blev lanceret denne dag, og at de denne gang ikke ville lade sagen ligge, men starte den retsligt. Danske Spil bestred i brev af 4. marts 2011, at der forelå en krænkelse. Kendskabsgraden til varemærket Superligaen

9 - 9 - Communication Research har for Divisionsforeningen i maj/juni 2011 foretaget en markedsundersøgelse af kendskabet til varemærket Superligaen. Undersøgelsen viste blandt andet, at 51 % af danskerne interesserer sig for fodbold, at 72 % af de danskere, som interesserer sig for fodbold, nævner 72 % spontant Superligaen, når de skal nævne navnet på den bedste danske fodboldrække. 94 % af de fodboldinteresserede kender navnet på den bedste danske fodboldrække, når der gives som en valgmulighed blandt følgende: Superliga, Toms liga, AL liga, 1. Division, Canal Digital liga og Ekstra Bladet Cup. Det fremgår af analysen, at: Resultatet er dermed udtryk for, at de personer i denne målgruppe som eksponeres for Superliga varemærket vil associere varemærket med den bedste danske fodboldrække. Forholdet mellem det hjulpne og det uhjulpne kendskab er højt i forhold til de niveauer, der normalt ses, når der måles kendskab til top 3 kategori varemærker på B2C markedet. Normalt ligger forholdet mellem de to kendskabstyper på gennemsnitligt % (den andel det uhjulpne kendskab udgør af det hjulpne kendskab) på tværs af produktkategorier. For Superliga varemærket gælder, at det uhjulpne kendskab udgør 77 % af det hjulpne kendskab, hvilket er et meget højt niveau, når det hjulpne kendskab er på hele 94 %. Videre fremgår det, at 63 % af de fodboldinteresserede kender fodboldturneringen ved navn Superliga godt eller meget godt. Forklaringer Claus Thomsen har forklaret, at han siden 2008 har været direktør for Superliga A/S, der har til formål at drive fælles kommercielle projekter. Det er Superliga A/S ansvar blandt andet at markedsføre dansk fodbold på eliteniveau. Alle rettighederne til varemærket og figurmærket SUPERLIGA ligger i Divisionsforeningen. Divisionsforeningen havde ikke rettigheder til betegnelsen 1. division. Han er i tvivl, om der er registreret rettigheder til Betesafeligaen, som 1. division hedder i dag, men han mener, at det er tilfældet, fordi man er blevet mere opmærksom på at sikre sig sine rettigheder. Det er muligt, at SAS havde registrerede rettigheder til SAS-ligaen, men han ved det ikke. Divisionsforeningen har anvendt navnet Superliga siden 1990 i større eller mindre omfang. Hensigten med at anvende navnet Superliga var at signalere, at der var tale om

10 egentlig professionel fodbold. Der er to måder, hvorpå man kan kommercialisere Superligaen. Der kan enten være en sponsor, som køber rettighederne til at navngive Superligaen, således at Superligaen bliver kaldt noget forskelligt afhængigt af sponsoren, eller man kan gøre, som man gør nu, hvor et sponsorat ikke giver rettighed til udadtil at kalde Superligaen ved et andet navn. Fra havde sponsorerne ret til at navngive Superligaen, men Divisionsforeningen anvendte også i denne periode betegnelsen Superliga som betegnelse for den bedste række i dansk fodbold. Da de efter, at sponsoraftalen med SAS var ophørt, skulle finde en ny sponsor, var det afgørende for dem, at det var Superliga som produkt, de skulle sælge. I markedsførte de ikke Superligaen under betegnelsen Superliga, fordi der var en navnesponsor. I henhold til aftalen med SAS var de forpligtiget til at sikre, at SAS-liga navnet blev anvendt. De havde pligt til at fremme brugen af navnet SAS-liga. Superliga var et varemærke, som de også i denne periode havde. De havde det liggende i ro. Superliga figurmærket fik de lavet i forbindelse med, at de blev enige om, at Superligaen igen også over for offentligheden skulle markedsføres som Superligaen. Det var et ønske fra klubbernes side, at Superligaen også skulle have et egentlig fysisk logo, så den kunne genkendes på andet end navnet. Betegnelsen Superliga skal anvendes alle steder, hvor den bedste række i dansk fodbold nævnes. Superliga skal anvendes på billetter og alle produkter, der relaterer sig til den bedste række i dansk fodbold. Når Divisionsforeningen giver andre ret til at benytte betegnelsen, stilles der krav til brugen, og hvis der sker krænkelse af rettighederne, reagerer de. Dette skete blandt andet, da Dansk Rugby Union ville benytte Superliga i forbindelse med deres slutspil. Der blev da opnået enighed mellem parterne. Da BTs rettigheder til at benytte Superliga udløb, opstod der uenighed, og det af BT udbudte managerspil ændrede navn til Drømmeholdet. Divisionsforeningen får løbende forespørgsler fra interesserede, der ønsker at benytte betegnelsen Superliga. Divisionsforeningen giver sjældent tilladelse til, at betegnelsen kan anvendes, dog har Divisionsforeningen givet tilladelse til at anvende betegnelsen Superliga på samlekort, som er en form for managerspil i fysik forstand, som har kommercielt formål, og hvor Divisionsforeningen vil få et afkast på ca. 1 mio. kr. i år. Samlekortene er en afgørende måde at markedsføre Superligaen på, da de primært retter sig mod børn, som

11 herved lærer at blive fodboldfans. Der er endvidere givet tilladelse til betegnelsen anvendes i FIFA 13 og til Segas managerspil. Divisionsforeningen bruger omkring 2 % af indtægten fra mediekontrakterne til administration af deres varemærker og på at markedsføre Superliga. De har et internt brandingbudget på mellem 4-5 mio. kr. om året, hvilket også omfatter Betsafe-ligaen. Brandingbudgettet udgør kun en mindre del, idet de er så privilegerede, at blandt andet pressen er glade for at bruge deres varemærke, og de har nogle markedsføringsværktøjer, som bevirker, at deres varemærker ofte bliver vist på blandt andet tv. Fodboldklubberne selv markedsfører også varemærket. Han ved ikke, hvor stort markedsføringsbudgettet var i , men i den periode har der primært været udgifter til medarbejdere og målinger. Markedsføringsbudgettet har i den periode skønnet været på 1 mio. kr. Divisionsforeningen havde ikke særlige omkostninger til driften af SAS-ligaen, idet den blev varetaget af SAS. Indtil 1990 var udgifterne til markedsføring meget små. I forbindelse med, at SAS sponsorat udløb i 2008, fik Divisionsforeningen målt den rene eksponeringsværdi til at være 72 mio. kr. årligt. For en Superligapartner er eksponeringsværdien 11 mio. kr. Den bedste række af fodboldhold hedder i Norge Tippeligaen, i Sverige Allsvenskan, i Tyskland Bundesligaen, i Holland Æresdivisionen, i Spanien Primera Division og i Frankrig La Ligue. Han ved, at Premier League er et registreret varemærke. Han fik første gang kendskab til Oddset Superliga Managerspil i juni I 2008 drøftede han managerspil med Danske Spil, men de talte ikke om et managerspil benævnt Superligaen. Han gjorde her opmærksom på, at det var hans opfattelse, at et managerspil ville kunne krænke klubbernes og spillernes rettigheder. Forholdet mellem Divisionsforeningen og Danske Spil er af særlig kommerciel karakter. Fodbold er et strategisk produkt, som kan trække folk til, og som dermed kan øge omsætningen på andre produkter. I den periode, hvor der var spilmonopol i Danmark, var Dan-ske Spil en meget stor partner for Divisionsforeningen. I forbindelse med udviklingen af det nye sponsorkoncept og liberalisering af spilmarkedet, som begyndte i foråret 2010, var der en meget stor interesse fra alle bettingselskaber om at indgå partnerskaber. De lavede derfor en egentlig udbudsproces, hvor de inviterede alle bettingselskaber. Danske Spil var heriblandt. Et partnerskab i det nye sponsorkoncept kan indeholde retten til, at man kan udbyde et managerspil. Dette afhænger af prisen. Dette blev en del af den aftale, som blev

12 indgået med Betesafe i juni Divisionsforeningen havde også drøftelser med Danske Spil om, at Danske Spil eventuelt skulle blive partner som led i udbudsforløbet. Han har på intet tidspunkt givet udtryk for, at Danske Spil måtte bruge betegnelsen Superliga. Ved de fleste lejeligheder tror han, at han for en ordens skyld påpegede, at der foregik en ulovlig anvendelse af betegnelsen, men han prøvede samtidig at bevare det gode forhold, fordi de eventuelt skulle indgå en aftale om et partnerskab. Divisionsforeningen har selv et managerspil, som er en vigtig del af brandingen og markedsføringen af Superligaen. Det er en forventning fra fansenes side, at der er managerspil. Divisionsforeningen har haft en forventning om, at de kunne kommercialisere deres managerspil, når spillemarkedet blev liberaliseret. I foråret 2010 kørte de en prøveomgang, hvor de lancerede og testede spillet. Fra sæsonen 2010/11 var det fuldt ud implementeret på Divisionsforeningens hjemmeside. Som udgangspunkt anvender han betegnelsen Superliga. Når han siger Superligaen, så er det, fordi der kun findes en Superliga. Dette er helt naturligt, og man vil også finde det andre steder i Europa. Dette er den gængse måde at håndtere brugen af betegnelsen på. Divisionsforeningen kunne have sagsøgt Danske Spil i juni 2009 og august I marts 2010 kunne de ikke sagsøge, fordi Danske Spil på dette tidspunkt var deres eneste mulige partner, hvorfor det var vigtigt for Divisionsforeningen, at de havde et godt forhold til Danske Spil. Det er svært at få en hovedsponsor, hvis der er tvist mellem parterne. Jens Aaløse har forklaret, at han har været administrerende direktør i Danske Licensspil siden september Danske Spil blev stiftet i Han har ansvaret for managerspillene. Fra var han ansat i et medieselskab. Inden 2006 var han ansat som vicepresident hos SAS med ansvar for salg og marketing, herunder for det navnesponsorat, som SAS havde for Superligaen. Han deltog i forhandlingerne herom i 2005 og frem til Det fremgik også af de aftaler, som var indgået omkring sponsoratet, at der skulle arbejdes entydigt på, at Superligaen blev kaldt SAS-ligaen. Andre aktører kunne bruge navnet SASliga. Dette gjorde sig blandt andet gældende for et spil til Sonys playstation, hvor der ikke var indgået en licensaftale eller givet samtykke. Danske Spil har managerspil, fordi det er et værktøj til kunderekruttering. Managerspillene bliver udviklet af underleverandører. Danske Spils første managerspil, som

13 var et Tour de France managerspil, blev lanceret i sommeren 2007, hvor de havde et prøvespil, der var eksternt tilgængeligt. Danske Spil gik for alvor i gang med at udbyde managerspil i I samarbejde med TV2 lancerede Danske Spil i sommeren 2008 første gang managerspil på Danske Spils hjemmeside og på TV2s hjemmeside. De mest populære managerspil er spil som Tour de France og VM i håndbold, hvor der spilles hver dag. For så vidt angår navnet Oddset Superliga Manager, er Oddset varemærket. Oddset er hovedproduktet, som relaterer sig til livebetting og væddemål. Kombinationen Oddset Manager er et samlet subbrand. Spillet har hele tiden frem til 2012 heddet Oddset Manager. Ordet Superliga er i denne forbindelse udelukkende en forbrugeroplysning. Det skaber en referenceramme for kunderne, så de ved, at der er tale om et spil på kampe og hold i den bedste danske fodboldliga. Der er ingen risiko for, at der sker forveksling med Divisionsforeningens Superliga, idet en interesseret kunde ved, at han er inde på Danske Spils hjemmeside. Danske Spil har flere managerspil, som blandt andet relaterer sig til basketball, cykling og andre fodboldmanagerspil, herunder et, som relaterer sig til Premier League. Danske Spil har ikke indgået aftale med nogen om udbydelse af managerspil. De har f.eks. også haft udbudt et Giro d Italia managerspil. Giro d Italia blev kørt i Danmark i foråret 2012, og Danske Spil modtog ikke i denne forbindelse indsigelser mod det udbudte managerspil. Divisionsforeningen er de eneste, som har fremsat indsigelser. Han kender ikke til andre, der betaler for brug af navne på ligaer i forbindelse med managerspil. Der er en almindelig accept af brugen i denne forbindelse. Danske Spil udbyder også spil, hvor der er mulighed for at spille på f.eks. Melodi Grand Prix og X Factor. Heller ikke her er der indgået licensaftaler. I 2012 indgik de samarbejde med en ny underleverandør, og i denne forbindelse skiftede spillet navn til Super Manager, idet det var den betegnelse, som samarbejdspartneren anvendte. Navneændringen har ingen relation til denne sag. Der er ikke indikationer på, at navneændringen har medført nogen form for forringelse i tilgangen af spillere. Der er fortsat gratis adgang til spillet, men der er også mulighed for at betale. Han kender ikke Divisionsforeningens eget managerspil. For så vidt angår Danske Spils forhold til Divisionsforeningen, så er de naturlige samarbejdspartnere. Det er ikke hans indtryk, at der i forløbet ikke har været fred. Når

14 Danske Spil modtog henvendelser fra Divisionsforeningen, reagerede de på samme måde hver gang. Klaus Byrialsen Lohse har forklaret, at han har været ansat i det, der i dag hedder Danske Spil, fra 1993 til slutningen af I perioden 2002 til 2010 var han markedstingsdirektør. Han var i denne forbindelse inde over managerspillene i samarbejde med onlinechefen. Danske Spil begyndte i 2007 at udbyde managerspil i form af et Tour de France spil. Danske Spil begyndte med at udbyde fodboldmanagerspil i Han mener ikke, at der er sket ændringer i grafikken i perioden 2008 til I 2008 hed spillet også Oddset Superliga Manager. Varemærket for spillet er Oddset. Dette er en fællesbetegnelse, og her ud over er der henvisninger til, hvilke spilobjekter der kan spilles på. F.eks. er Superliga i Oddset Superliga Manager en henvisning til, hvad spillet går ud på. Superliga skulle ikke tjene som et varemærke for dem. På de hjemmesider, hvor Danske Spil udbyder managerspil, anvendes der almindelig skrift, idet det ikke var hensigten at bruge varemærker. Der er blot tale om henvisninger til indholdet i spillene. Han stod for kontakten til Divisionsforeningen og skrev en af 28. februar 2008 indeholdende referat af mødet den 21. februar 2008 med Divisionsforeningen. Han husker ikke den drøftelse, som de havde på mødet omkring Superliga managerspillet. Der har ikke været deciderede forhandlinger omkring anvendelsen af betegnelsen Superliga. Der var nærmere tale om en dialog. De rådførte sig med Danske Spils jurister omkring spørgsmålet om, hvorvidt managerspillet eventuelt kunne krænke nogle af Divisionsforeningens rettigheder. Danske Spils holdning har været den samme hele vejen igennem. Betegnelsen Superliga anvendes alene i forhold til indholdet i spillet og er ikke i strid med nogen rettigheder. Dette har konsekvent været Danske Spils holdning gennem hele forløbet. Der er ikke andre, der har gjort krav gældende på licens, ligesom de ikke har fået henvendelser fra andre, som kunne have haft interesse heri på baggrund af de managerspil, som Danske Spil udbyder. Procedure: Divisionsforeningen har anført om gyldigheden af ordmærket SUPERLIGA, at det den 9. januar 2001 blev endeligt registreret på baggrund af indarbejdelse.

15 Det afgørende for vurderingen af, om der er sket gyldig registrering af varemærket, er, om betegnelsen Superliga har evnen til at være forbindelsesled mellem fodboldklubber og de, som er interesserede heri. Ved vurderingen af, om der skal ske ophævelse af registreringen, skal der tages hensyn til den brug, der er sket efter registreringen og ikke alene af den brug, der var sket på tidspunktet for registreringen, jf. varemærkelovens 28. At Superliga adskiller sig fra alt andet, fremgår af den markedsundersøgelse, som Communication Research har lavet for Divisionsforeningen, hvorefter 72 % af målgruppen ved, at Superligaen er Danmarks bedste fodboldrække. De fodboldinteresserede kan også adskille Superligaen i forhold til andre rækker. Der er identifikation mellem Superliga og den bedste fodboldrække i Danmark. Det er med undersøgelsen bevist, at der er tale om et særdeles velkendt varemærke. Når der er sket en registrering af et varemærke, er bevisbyrden for, at registreringen er sket med urette, hos den, der begærer det ophævet, enten fordi der ikke forelå indarbejdelse, eller fordi varemærket er blevet en generisk betegnelse. Rent ordmæssigt kunne ordet superliga udtrykke noget i en gruppe for sig, men på et tidspunkt var ordet blevet udtryk for noget helt bestemt. Patent- og Varemærkestyrelsen vurderede da også på tidspunktet for registreringen, at der var sket indarbejdelse. Graden af indarbejdelse er ikke blevet mindre siden. Divisionsforeningen påberåber sig ikke ret til at forbyde ordet anvendt i andre sammenhænge end for dem, hvor der er sket registrering. Divisionsforeningens brug af varemærket er rigeligt dokumenteret. Divisionsforeningen har hele tiden gjort brug af varemærket, men der var en periode, hvor det blev mindre brugt, men f.eks. i 2008 blev eksponeringsværdien vurderet til 72 mio. kr. Til en fodboldsæson er der 20 mio. tv seere. Superliga er et Danmarks allermest eksponerede varemærker. Danske Spil har brugt varemærket på grund af dets værdi. Ved vurderingen af, om der skal ske ophævelse, skal der foretages en ren konkret national vurdering, idet der er tale om et dansk varemærke. Det fremgår af forarbejderne til varemærkeloven (Betænkning 1958 nr. 1999), at det er en betingelse for, at en varemærkeregistrering kan ophæves på grund af degenerering, at mærket åbenbart skal have mistet sin adskillelsesevne. Der er ikke grundlag for at fastslå, at Divisionsforeningen har anvendt betegnelserne Superliga og Superligaen generisk. Det gør ingen forskel, om det er Superliga eller Superligaen, idet Divisionsforeningen gennem brug

16 har opnået varemærkeret til SUPERLIGAEN, jf. varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2, hvorfor det må holdes adskilt som selvstændigt varemærke. Ordbogsdefinitioner kan ikke anvendes i forbindelse med den juridiske vurdering af, om et varemærke er blevet udtryk for en generisk betegnelse. Superliga har således ikke mistet sin status som varemærke. Krænkelsen af ordmærket SUPERLIGA Det gøres gældende, at SUPERLIGA nyder en udvidet beskyttelse, da det er et velkendt varemærke, og at Danske Spils anvendelse af Superliga Manager er en utilbørlig udnyttelse af varemærket. På baggrund af resultatet af den markedsundersøgelse, som Communication Research har foretaget, må det lægges til grund, at Superliga er et særdeles velkendt varemærke med overordentlig stor økonomisk værdi. Danske Spils brug af varemærket medfører, at en bruger må antage, at der er en forbindelse mellem Divisionsforeningen og Danske Spil. Det er ikke en betingelse, at brugeren kender den præcise indehaver af varemærket. Det er tilstrækkeligt, at der er en bestemt afsender, at der er tale om et varemærke, og at det anvendes som et sådant. Danske Spil udnytter gennem deres brug af navnet Superliga Managerspil den goodwill og de rettigheder, som Divisionsforeningen ejer og modtager milliardbeløb for fra andre aktører. Danske Spils brug forringer det økonomiske potentiale for Divisionsforeningen. Danske Spils tegn Superliga er identisk med Divisionsforeningens varemærke for tjenesteydelser af samme art, idet Divisionsforeningen også udbyder sit eget Superliga Managerspil. Der er således tjenesteydelsessammenfald i klasse 41. Da Superliga er registreret for lignende tjenesteydelser i klasse 42, er der risiko for forveksling. Det følger af produktreglen, at der ved mærke-lighed ikke stilles så strenge krav til vareligheden. Det kan ikke tillægges betydning for beskyttelsen af varemærket, at det anvendes i kombination med ordene Oddset og/eller Manager. Når Danske Spil i dag kalder det samme fodboldmanagerspil Supermanager, er der ingen varemærkeretlig krænkelse. Man må gerne basere et managerspil på Superligaen, og

17 Danske Spil har selv vist, at spillet kan fungere med et andet navn, der ikke gør brug af varemærket. Varemærkelovens 5 giver ikke hjemmel til den brug af varemærket, som Danske Spil har gjort. Det er ikke nødvendigt at bruge ordet superliga som kendetegn for et fodboldmanagerspil. Det har Danske Spil selv bevist, og andre udbydere har da heller ikke haft dette behov. Det er endvidere i strid med markedsføringslovens 1og 18, når der gives indtryk af, at der er forbindelse mellem Danske Spil og Divisionsforeningen. Danske Spil snylter på Divisionsforeningens varemærkerettigheder og indsats. Det økonomiske potentiale for Divisionsforeningen formindskes ved Dansk Spils brug. Danske Spil har desuden deltaget i partnerskabsforhandlinger, samtidig med at de har misbrugt Divisionsforeningens kendetegn. Passivitet Divisionsforeningen har konsekvent påpeget over for Danske Spil, at de ikke måtte bruge varemærket. Der er ikke grundlag for at fastslå passivitet i tilfælde, hvor der er forløbet mindre end 3 år. Allerede i 2008 blev der mellem Danske Spil og Divisionsforeningen udvekslet synspunkter om managerspillet. Divisionsforeningen fremsatte første gang indsigelser over for Oddset Managerspillet ved brev af 7. marts Der er ikke grundlag for at antage, at spillet på dette tidspunkt hed andet end Oddset Manager. Det er også dette navn, der anvendes i Danske Spils svar af 25. marts I 2009 anvender Danske Spil derimod betegnelsen Oddset Superliga Manger for spillet. Første gang Superliga nævnes i korrespondancen mellem Divisionsforeningen og Danske Spil er i brev af 20. juli 2009 fra Divisionsforeningen, hvor Divisionsforeningen reagerer mod Danske Spils anvendelse af varemærket. På baggrund af korrespondancen mellem parterne kan det fastslås, at det tidligst var i efteråret 2009, at managerspillet kom til at hedde Oddset Superliga Manager. Der er således kun forløbet 2 år, inden Divisionsforeningen udtog stævning mod Divisionsforeningen. Der er intet, som tyder på, at Divisionsforeningen i denne periode har accepteret Danske Spils brug af varemærket. Endvidere har Danske Spil indkaldt til møde med henblik på at finde en mindelig løsning, hvilket medfører, at passivitet afskæres.

18 Under hele forløbet har der været et sideløbende kommercielt forløb helt frem til det år, hvor der blev stævnet. Divisionsforeningen kunne derfor ikke indgive stævning i den periode, hvor det blev drøftet, om Danske Spil skulle være samarbejdspartner. Divisionsforeningen har anført, at det er en betingelse for, at der kan gives eneret til et varemærke, at det er egnet til at adskille et produkt fra andre varer/tjenesteydelser. Det skal have særpræg. Der kan ikke gives varemærkeret til ganske almindelig ord, såsom for eksempel lotto, fagbog og lokalbanken. Årsagen til, at Divisionsforeningen vil have eneret på betegnelsen superliga, er på grund af indtægtsgrundlaget, men dette er ikke afgørende for, om der kan opnås eneret til ordet. Ordet superliga er et helt almindeligt ord. Det fremgår af blandt andet Retskrivningsordbogen og Politikens Nudansk Ordbog, at superliga er et substantiv. Superliga er gruppen af de bedste fodboldhold i Danmark. Siden 1978 har superliga været et ganske almindeligt ord i det danske sprog. Divisionsforeningen begyndte først at anvende superliga i 1990 erne. Superliga er et ord, som man kan oversætte. Det eneste sted, hvor det er konstateret, at superliga er et registreret varemærke, er ved opslag i Nye danske ord på internettet. Superliga har ikke iboende særpræg, hvilket også var Patent- og varemærkestyrelsens opfattelse. Dette har også støtte i praksis fra OHIM, som entydigt har nægtet registreringer, som minder om Superliga. OHIM har blandt andet givet afslag på registrering af ordmærker såsom SUPERLEAGUE FOOTBALL, SUPER LEAGUE SOCCER, SUPER LEAGUE FORMULAD. OHIM har imødekommet en anmodning om registrering af ordmærket BARCLAYS PREMIER LEAGUE, men dette blev udelukkende tilladt, fordi BARCLAYS tilføjer særpræg. Herudover er der udelukkende sket registreringer af figurmærker. Et ord, der hidtil har været en generel betegnelse for en vare eller en tjenesteydelse af en bestemt art, kan kun i helt særlige tilfælde ved indarbejdelse gå over til at være kendetegn for virksomhedens vare eller tjenesteydelse. Efter retspraksis stilles der strenge krav til beviset for, at ordet på denne måde har ændret betydning, jf. U H. Denne bevisbyrde har Divisionsforeningen ikke løftet, idet Divisionsforeningen ikke har dokumenteret, at anvendelsen af superliga har været anvendt fortløbende siden et bestemt tidspunkt, før ansøgningen til Patent- og varemærkestyrelsen blev indleveret, eller at

19 anvendelsen af superliga har haft et sådant omfang, at ordet utvivlsomt er blevet almindeligt kendt inden for omsætningskredsen som kendetegn for den bedste fodboldrække i Danmark. Konsekvensen af, at Divisionsforeningen ikke har løftet bevisbyrden for, at superliga er gået fra at være et ganske almindeligt ord til at være et forretningskendetegn, er, at der intet ordmærke er. Dette forhindrer ikke Divisionsforeningen fortsat i at have deres figurmærke og fortsat at kunne kalde den bedste fodboldrække for Superliga. Til gengæld vil andre end Divisionsforeningen kunne anvende ordet superliga. Divisionsforeningen søgte om at få Superliga registreret som varemærke den 10. august Danske Spil opfordrede allerede i forbindelse med svarskriftet af 2. december 2011 Divisionsforeningen til at fremlægge dokumentation for den indarbejdelse, der var sket frem til dette tidspunkt. Til imødekommelse heraf er der blandt andet fremlagt et notat til brug for Divisionsforeningens regionsmøder i På dette tidspunkt vidste man godt, at superliga var et ord. Det er ikke dokumenteret, at superliga blev anvendt som varemærke. Det er endvidere ikke dokumenteret, hvor mange der læste dokumenterne, herunder pressemeddelelsen. Overskriften på oversigten over forårets kampe, der var vedlagt pressemeddelelsen fra 1991, understøtter, at superliga blot er et ord for den bedste række. Den fremlagte dokumentation for, at der skulle være sket indarbejdelse, er meget ringe. Ved vurderingen af, om varemærket har opnået særpræg ved indarbejdelse, skal der lægges vægt på forholdene inden ansøgningstidspunktet. Særpræg skal foreligge inden ansøgningstidspunktet. Der skal ikke lægges vægt på den indarbejdelse, der efterfølgende er sket frem til i dag. Reglen om efterfølgende brug skal ikke kunne bygges op på baggrund af en markant markedsføringsindsats i sidste sekund. Bevisbyrden for efterfølgende brug påhviler Divisionsforeningen, og denne er ikke løftet. Dette blandt andet henset til, at navnet i en lang periode var bortcensureret på grund af navnesponsoraterne. Det afgørende for, om der er sket indarbejdelse, er den markedsføring, der skete over for forbrugerne, og ikke den, der foregik mellem Divisionsforeningens aftalepartnere, som for eksempel sponsorerne. Divisionsforeningen har gjort gældende, at de begyndte at gøre brug af betegnelsen i På dette tidspunkt hed superligaen SAS-ligaen. I 2008/09 var der således ikke oparbejdet nogen ret til varemærket. For den seneste periode er dokumentationen også meget begrænset. Der er f.eks. ingen dokumentation for, hvor mange der har læst pressemeddelelsen fra 6. juli 2007 om Ny Superliga. Dokumentation i form af samlekort, der

20 henvender sig til børn i 7-8 års alderen, er uden betydning i forhold til sagen her. Alt, hvad der er fremlagt som dokumentation for Divisionsforeningens brug af betegnelsen Superliga i tiden efter registreringen af varemærket, er udateret og sporadisk og angår udelukkende figurmærket. Vi ved intet om omfanget af markedsføringen. Det er anført, at værdien af superliga er en mange millioner kroner, men der er ikke fremlagt brancheerklæringer, og der har ikke været afholdt syn og skøn. Den fremlagte markedsanalyse er en ensidigt indhentet erklæring. Divisionsforeningen har ikke haft mulighed for at stille spørgsmål til analysen eller være med i spørgetemaet, og analysen er utvivlsomt indhentet til brug for nærværende retssag. Undersøgelse afdækker ikke det relevante. Undersøgelsen siger, at 63 % kender fodboldturneringen ved navn Superliga godt eller meget godt. Den viser således udelukkende, at fodbold er en meget udbredt sport i Danmark, og at superliga er velkendt som ord, men ikke om det er velkendt som varemærker. For at undersøgelsen kan danne grundlag som dokumentation for indarbejdelse, skulle der have været spurgt ind til, om Superliga var kendetegn for den bedste fodboldrække, eller der skulle have spurgt om, hvem der udbyder superligaen. Undersøgelsen siger mere noget om kendskabsgraden, end om man ved, at der findes et ordmærke. Der er ingen, der tænker på, at superliga er en bestemt ydelse, der udbydes af Divisionsforeningen. Det er yderligere et problem, at undersøgelsen først er foretaget i maj/juni Resultatet ville have været et andet, hvis man havde stillet de samme spørgsmål i 2008, hvor Superligaen hed SAS-ligaen. Såfremt retten finder, at Divisionsforeningen har løftet bevisbyrden for, at superliga har opnået særpræg ved indarbejdelse, er beskyttelsesomfanget ved en eventuel forvekslelighedsbedømmelse begrænset. Degenerering Superliga er blevet en almindelig betegnelse for den bedste række i dansk fodbold og anvendes generelt af befolkningen. Divisionsforeningen har ikke selv entydigt anvendt superliga generisk, idet Divisionsforeningen selv har skaltet og valtet med brugen af ordet. Først i brevet af 20. juli 2009 har Divisionsforeningen konsekvent anvendt versaler. Ingen andre steder har man tillagt en konsekvent anvendelse af ordet betydning. Nogle steder er superliga således stavet med lille s andre steder med stort s, andre steder er det delt med bindestreg, og andre steder er det anvendt i bestemt form. Endvidere er det anvendt som en

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

AN VR WEST WIND - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 404 Klager: Basse J. T. Bergqvist Villa Foresta, Skodborg Strandvej 83 2942 Skodsborg Indklagede: Frank Jensen Nordre Fasanvej 184 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-077 Klager: DiskontoBanken A/S Axeltorv 4 4700 Næstved v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Din Bank A/S Krumtappen 2 2500 Valby v/advokat Johan Løje Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 676 Klager: Manchester United, PLC v/albert Simpson Indklagede: Fiaz Kaiser Hundige Strandvej 30 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1113-1115 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: Internet Danmark ApS Vestergade 14,3 1456 København K v/advokat B. Fabech-Larsen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 403 Klager: Nikki Dane Productions I/S Vesterbrogade 88 B 3250 Gilleleje CVR nr. 25 70 01 98 Indklagede: Babesline ApS Vesterbro 4-6 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 29. maj 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, Jens Zimmer Christensen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1204 Klager: Elbo Logistik-Partner A/S Europavej 18 7000 Fredericia Indklagede: Jens Peter Hartung Langelandsvej 38 6100 Haderslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0093 Klager: Samsung Electronics Co. Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 Korea v/advokat Frank Jørgensen Indklagede: Phone-Rep IVS Kalvebod

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-142 Klager: ROCK IT v/randahl Fink Isaksen Kingosvej 6 7100 Vejle Indklagede: Janne Oreskov Rosenhavestræde 5 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 352 og 353 Klager: Zapera.com A/S Kalkbrænderiløbskaj 6 2100 København Ø v/advokat Birgitte Stenbjerre Indklagede: InterResearch ApS Vestergade 9, 1. 1456 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-280 Klager: Unite2help Holding A/S Svanemøllevej 11 2100 København Ø v/advokat Lone Prehn, Zacco Danmark A/S Indklagede: Daniel Andersen Kochsgade 117, 1. tv., 5000

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG Den 18 august 2000 blev af retten i sagen V-0049-99 Montres Rolex S.A (Advokat Asger Thylstrup) Mod John Fogtmann (Advokat Preben Kønig v/advokat Preben Meinecke-Søes)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 439 Klager: PSI Group ASA P.B. 134 2011 Strømmen Norge v/advokat Jens Jakob Bugge Indklagede: Jeppe Søe Houstrupvej 144 6830 Nr. Nebel v/ advokat Tom Friis-Mikkelsen Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 545 Klager: Home A/S Frichsparken Søren Frichsvej 36 F 8230 Åbyhøj v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: Jacob Søndergaard Christensen/Homeco Real Estate Services Ltd. Vindelevgaard 11 7830 Vinderup

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0212 Klager: SPAMfighter ApS Nattergalevej 6, 2 sal 2400 København NV Indklagede: Download Central ApS Wichmandsgade 11, 1 sal 5000 Odense C Parternes påstande:

Læs mere

A-Frost A/S (Claus Barett Christensen) Sagens spørgsmål er, om A-frost A/S salg af is under navne indeholdende ordet Læske

A-Frost A/S (Claus Barett Christensen) Sagens spørgsmål er, om A-frost A/S salg af is under navne indeholdende ordet Læske - EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2011 V-86-10 Mejerigaarden A/S (Martin Sick Nielsen) mod A-Frost A/S (Claus Barett Christensen) Indledning Sagens spørgsmål er, om

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere