Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]"

Transkript

1 De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de succesrige? Vi vil nævne de Ayaat, som omtaler de succesrige, og citere fra den kendte Mufassir (fortolker af Qur anen) Ibn Kathirs Tafseer af dem. Der er også andre Ayaat, hvori Allah nævner påbud eller forbud, og kæder det sammen med at opnå succes. Dem vil vi også nævne. Allah siger: Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] Ibn Kathir forklarer: Vejledning og Succes gives til de Troende Allah sagde: Disse er, refererer til dem, der har Iman på det Usete, opretholder bønnen, giver ud af det, Allah har givet dem, har Iman på det, Allah har åbenbaret til Sendebudet og Sendebuddene før ham, har absolut Iman på det Hinsides, og forbereder de nødvendige forudsætninger til det Hinsides, ved at udføre de gode gerninger og undgå forbuddene. Derefter siger Allah :

2 Dem der følger vejledning, betyder, at de følger et lys, en vejledning og har indsigt fra Allah. Han siger efterfølgende: Og disse er de succesrige, hvilket vil sige i dette liv og i det Hinsides. De skal få, hvad de søger og blive frelst fra den ondskab, de forsøgte at undgå. Derfor vil de få belønninger, et evigt liv i Paradis og sikkerhed fra den lidelse, som Allah har forberedt til Sine fjender. Et kriterium for at være blandt de succesrige er altså, at man skal have Iman på det usete. Det usete er hele Islam, både det, der kan opfattes rationelt ( Aqli), og det vi bliver fortalt (Naqli). Fordi Aqidah er den absolutte overbevisning, som stemmer overens med realiteten og er baseret på et bevis. Aqidah er opgjort af seks grundlæggende punkter som forklaret i en Hadith hvor det berettes, at Englen Jibreel kom til Profeten og blandt andet spurgte ham, hvad Iman er, hvortil han forklarede de seks punkter, som er: «At du har Iman på Allah og Hans Engle, Bøger, Sendebude og den Sidste Dag; og at du har Iman på Al-Qadar, både den gode og den onde (er fra Allah). Der findes andre punkter, som er relateret til den islamiske Aqidah. Blandt andet, at Ajal er bestemt af Allah ligesom Rizq. Ajal er livets frist, dvs. at et menneske eksempelvis skal leve i 80 år, 3 måneder og fire dage, og hans sjæl skal tages af Dødsenglen en torsdag klokken Dette er et Naqli emne, dvs. at Ajal er fastlagt, er noget vi ikke kan sanse, fordi det er en del af Allahs Viden, som vi ikke har adgang til. Rizq er fastlagt, dvs. Allah har fastlagt ethvert væsens Rizq, så en person vil eksempelvis få en bestemt mængde af Rizq i sit liv uden at kunne forøge eller formindske denne mængde. Dette er hvad angår Iman på disse ting. Hvad angår menneskets handlinger, så følger muslimen det, der blev nedsendt til Allahs Sendebud, dvs. den islamiske Shari ah. Så selvom han får at vide, at hans Ajal er fastlagt, så kaster han sig ikke ud i ødelæggelse eller risikerer sit liv unødigt. Han skal gøre hvad han kan for at bevare sit liv uden at overtræde de islamiske regler. Selvmord er eksempelvis ikke tilladt, dvs. at man på grund af afmagt og håbløshed tager sit eget liv. Jihad er dog en anden sag, fordi man risikerer sit liv for at udføre en absolut påbudt forpligtelse, for eksempelvis at uddrive en invasionsmagt. Og hvis man dør, uanset om man havde oddsene med sig eller ej, så er det noget man skal udføre, fordi Allah er Den der påbød den og Han vil belønne disse (Shuhadaa ) martyrer med en mægtig belønning. 2

3 At Rizq er fra Allah, er en ting, og menneskets handlinger er en anden ting. Så vi er pålagt at søge efter Rizq ved at søge arbejde og tjene den, så vi kan forsørge os selv og vores nærmeste, og give ud af den. Et sammenkoblet eksempel på, at vores Iman og handlinger er forbundet til hinanden, men dog alligevel er to forskellige ting, kan findes i pligten om at påbyde regenten det rette og forbyde ham det slette. Så vi får at vide, at denne handling ikke vil forøge eller nedsætte vores Ajal eller Rizq det mindste. Derfor bliver muslimen motiveret til at udføre disse hårde pligter, fordi det er blandt de pligter, som vil ende med, at Allah er tilfreds med personen. Og det er den ypperste succes og triumf. Det viser hvor overbevist man er om en tanke, hvis man handler efter den. Således bliver tanken til en opfattelse, og dette viser også ens trofasthed overfor den tanke, man har adopteret og omfavnet. Et andet kriterium er Salah. Den der gerne vil være blandt de succesrige, skal gøre hvad han kan, for at udføre sin Salah fem gange om dagen og til tiden. Salahs forpligtelse er funderet i Qur anen og Sunnah og kan ikke bestrides. Når Allah roser nogen, som udfører en bestemt handling, så er det en indikation på, at handlingen er en forpligtelse. Altså når Allah siger, at dem, der vil være blandt de succesrige, er: Dem der har Iman på det Usete, opretholder Salah og giver ud af det, vi har forsynet givet dem med. [Al- Baqarah 2:3] Så er dette en indikation på disse handlingers forpligtende natur. Endnu et kriterium for at være blandt de succesrige er, at man giver Sadaqah (almisse). Dette er også funderet i Qur anen og Sunnah. Iman, Salah og Sadaqah er tre af de fem søjler, som udgør de basale ting, enhver muslim skal gøre i løbet af sit liv. Profeten forklarede Englen Jibreel, hvad Islam er: «Islam er, at du bevidner, at der ikke er andre end Allah der fortjener at blive tilbedt og Muhammad er Allahs Sendebud; at du opretholder Salah, betaler Zakah, faster Ramadhan og laver Hajj til Huset (Al-Ka bah), hvis du formår det. At sige Laa ilaha ill Allah betyder, at man ikke accepterer andre autoriteter end Allah, eller den Han forskrev, som er Khilafah Staten og Khalifaen. Islam er en omfattende Deen med et komplet system. 3

4 Den behandler alle menneskets forhold og dirigerer mennesket hen imod et liv i total underkastelse til Allahs Ahkam (love og regler). Dette afføder et koncept, som kaldes Al-Walaa wal-baraa, som vil sige, at man frasiger sig loyalitet til det, som gør Allah vred, og at man har loyalitet til det, som gør Allah tilfreds. Dette kan man give udtryk for med en fysisk handling (eks. at demonstrere), en ytring (eks. holde en tale) eller blot ved at hade den med hjertet (som Allah ved alt om). Vores Iman kræver altså af os, at vi frasiger os enhver tilknytning til andet end Islam og det der stemmer overens med realiteten, som er de sande tanker. Så vi følger ikke blindt men bruger forstanden til at nå frem til den korrekte konklusion om Islams sandhed, og dernæst forholder vi os til de påbud og forbud, som Qur anen og Sunnah indeholder. Efter at have besvaret spørgsmålet om nymånerne, at de er tegn til at markere fastsatte tidsperioder til menneskeheden, og til udførslen af Hajj, og at man ikke skal indtræde huse ad bagindgangen, men ad hoveddøren, så siger Allah : og frygt Allah, for at I kan opnå succes. [Al-Baqarah 2:189] Næste Ayah, hvori Allah nævner de succesrige: Og lad der blandt jer være en gruppe (eller flere), som kalder til det Gode (hele Islam) og påbyder det rette og forbyder det slette og det er disse, som er de succesrige. [Aal Imran 3:104] Ibn Kathir har blandt andet dette at sige om denne Ayah: Påbuddet om at Etablere Kaldet til Allah Lad der blandt jer være en gruppe, som kalder til retskaffenhed, påbyder alt hvad der er ret og forbyder alt det slette på en måde, som Allah påbød, 4

5 Disse er de succesrige. Denne Ayahs formål er, at der skal være en andel af den muslimske Ummah, som påtager sig denne opgave, skønt det også er en pligt for ethvert medlem af denne Ummah; enhver i forhold til sin kunnen og evner. Imam Muslim berettede, at Abu Hurayrah sagde, at Allahs Sendebud sagde: «Den af jer, som ser en ondskab, skal ændre den med hånden. Hvis han ikke kan det, så med tungen. Hvis han ikke kan det, så med hjertet og dette er den svageste Iman. I en anden Hadith sagde Profeten : «Der er ingen Iman efter det, ikke engang vægten af et sennepskorn. Imam Ahmed berettede, at Hudhayfah bin Al-Yaman sagde, at Profeten sagde: «Ved Den i Hvis Hånd, min sjæl er! I skal blive ved med at påbyde det rette og I skal blive ved med at forbyde det slette, for ellers kan det være, at Allah vil sende en straf nedover jer. Derefter vil I påkalde Ham, men Han vil ikke besvare jer. Denne Ayah og disse Ahadith taler for, at det er forpligtende at kalde til hele Islam; altså er dette også et kriterium for at blive blandt de succesrige. Og at kalde til det gode, påbyde det rette og forbyde det slette, er noget enhver muslim skal gøre. Og det er ikke kun til ens nærmeste familie og venner. Fordi Islams forpligtelser rækker længere end det. Noget den muslimske Ummah har forsømt, er at påbyde regenterne det rette og forbyde dem det slette. 5

6 Når Ummah forstår, at ændringen ligger i deres hænder, og de bevæger sig mod paladserne for at presse og eventuelt fjerne deres regenter, så vil de være vendt tilbage til den korrekte forholdelse til denne regel. For Suveræniteten ligger hos Allah og ikke folket. Det er den islamiske Shari ah, som skal ligge dagsordenen for, hvordan de lever deres liv, både privat og offentligt i staten, livet og samfundet. Således kan vi vende tilbage til vores tabte stortid, til styret med det Allah har åbenbaret. Efter at have forbudt de Troende at tage imod Riba (bl.a. renter og åger) - fordoblet og mangedoblet - så siger Allah igen i følgende Ayah: og frygt Allah, for at I kan opnå succes. [Aal Imran 3:130] I næste Ayah, der tilskynder de Troende til bestemte handlinger, og kæder det sammen med at opnå succes, så påbyder Allah de Troende til at have Sabr (tålmodighed) og udkonkurrere fjenden i at have Sabr, og dernæst at værne om grænserne, og så siger Han igen: og frygt Allah, for at I kan opnå succes. [Aal Imran 3:200] I den næste Ayah påbyder Allah de Troende til at have Taqwa (gudfrygtighed), og søge midlet til Ham og udføre Jihad for Hans skyld, og dette afslutter Han med ordene: for at I kan opnå succes. [Al-Maidah 5:35] Allah påbyder de Troende i næste Ayah til at afholde sig fra Khamr (rusmidler), Maysir (chancespil og gambling), (Ansab) offersten og (Azlam) orakelpile, fordi det er Shaytans beskidte værk, og så siger Han: for at I kan opnå succes. [Al-Maidah 5:90] Allah påbød Muhammad til at sige til folk, at det beskidte (Khabeeth) og det rene (Tayyib) ikke er på lige fod med hinanden, selvom bunken af det beskidte vil forundre dem, og så sagde Han : 6

7 så frygt Allah, åh folk med forståelse, for at I kan opnå succes. [Al-Maidah 5:100] Den næste Ayah, som omtaler de succesrige på Dommedagen: Og vejningen denne Dag vil være sand (og reel); dem, hvis afvejning (af godt) er tung, disse vil være de succesrige. [Al-A raf 7:8] Ibn Kathir kommenterer: Betydningen af Vejningen af Handlingerne Allah sagde: Og vejningen af handlingerne på Opstandelsesdagen, vil være en sand (og reel vejning), fordi Allah ikke foruretter nogen. Allah sagde i en anden Ayah, Og Vi vil placere Retfærdighedens Vægte på Opstandelsesdagen, så ingen sjæl vil blive forurettet med noget. Og hvis der er vægten af et sennepskorn, vil Vi komme med det. Og Vi er tilstrækkelig til opgaven, at stille til regnskab. [Al-Anbiya 21:47] Og, 7

8 Allah vil sandelig ikke forurette (nogen for) vægten af et støvgran, og hvis der er (blevet udført) noget godt, vil Han fordoble det og give en mægtig belønning. [Al-Nisa 4:40] Og, Hvad angår den hvis vejning (af gode handlinger) er tung, vil leve et behageligt liv (i Paradis). Men hvad angår den hvis vejning er let, vil have sin bolig i Hawiyah (afgrunden). Og hvad skal lade dig vide, hvad det er? (Det er) en brandvarm ild! [Al-Zalzalah 101:6-11] Og Al-Baraa berettede, at Profeten sagde om regnskabet i graven, : : «En ung mand med lys (hud)farve og en god duft vil komme til den Troende. Så vil han sige, Hvem er du? Så vil han (dvs. den unge mand) sige, Jeg er dine gode handlinger. Profeten nævnte det modsatte i tilfældet med den vantro og hykleren. Og Profeten sagde om Abdullah bin Mas ud (som brugte sit liv for Islams skyld og stræbte meget på Allahs vej, men som var blevet skabt med meget tynde ben; nogle af Sahabah bemærkede deres tyndhed, og så sagde Profeten ), «Er I forundret over tyndheden af hans ben? Ved Ham i Hvis Hånd min sjæl er, de er tungere på vægten (på Dommedagen) end Bjerget Uhud! Det er altså et kriterium, at man hele tiden stiller sig selv til regnskab i dette liv, før man bliver stillet til regnskab af Allah i det Hinsides. Fordi det er det naturlige resultat af Taqwa, at man gerne vil møde Allah med et godt regnskab. Ligesom Umar sagde til folk, 8

9 (( )) Stil jer selv til regnskab, før I bliver stillet til regnskab. Efter at have nævnt, at der var kommet en påmindelse fra deres Herre gennem en af deres egne, for at han kunne advare dem, og at de blev gjort til efterfølgere efter Nuhs folk, og at Han lod dem opnå en høj status, så siger Allah : så ihukom Allahs begunstigelser, for at I kan opnå succes. [Al-A raf 7:69] Næste Ayah, som omtaler de succesriges gerninger: Dem der følger Sendebudet, den analfabetiske Profet, som de finder nævnt (i deres egne skrifter) i Toraen og Evangeliet; han påbyder dem det rette og forbyder dem det slette; han tillader for dem hvad der er godt (og rent) og forbyder for dem hvad der er dårligt (og urent); han befrier dem fra deres tunge byrder og de bånd, som var lagt på dem. Så dem der har Iman på ham, ærer og hjælper ham og følger Lyset, som blev nedsendt med ham - disse er de succesrige. [Al-A raf 7:157] Ibn Kathir forklarer: Beskrivelsen af Sendebudet Allah siger: Dem der følger Sendebudet, den analfabetiske Profet, som de finder nævnt (i deres egne skrifter) i Toraen og Evangeliet, er beskrivelsen af Profeten Muhammad i Profeternes Bøger. De leverede 9

10 den gode nyhed om hans komme til deres nationer og påbød dem at følge ham. Og Imam Ahmed berettede, at Abu Sakhr Al- Uqayli sagde, at en beduin sagde til ham, Jeg bragte en mælkeproducerende kamel til Al-Madinah mens Allahs Sendebud levede. Efter jeg havde solgt den, så sagde jeg til mig selv, Jeg vil møde den mand (Muhammad) og høre fra ham. Så jeg passerede ham, mens han gik mellem Abu Bakr og Umar, og jeg fulgte dem indtil de kom til en jødisk mand, som læste op fra Toraen. Han sørgede over en af sine sønner, som var døende, og han var en af de kønneste drenge. Allahs Sendebud spurgte ham, «Jeg spørger dig ved Ham, som nedsendte Toraen. Finder du i (nogle oplysninger om) min beskrivelse og komme i din bog? Manden rystede afkræftende på sit hoved. Men så sagde hans søn, Jamen ved Ham, som har nedsendt Toraen! Vi finder beskrivelsen af dig og din komme i vores Bog. Jeg bevidner at der ikke er andre guddomme end Allah, som fortjener at blive tilbedt, og at du er Allahs Sendebud. Ata bin Yasar mødte Abdullah bin Amr og spurgte ham, Vil du ikke fortælle mig om Allahs Sendebuds beskrivelse i Toraen? Han sagde, Ved Allah, ja! Han beskrives i Toraen ligesom han beskrives i Qur anen, Åh Profet! Vi har visselig sendt dig som et vidne, en bringer af gode nyheder og en advarer. [Al-Ahzab 33:45] Han er et trygt tilflugtssted for analfabeterne. Du er Min tjener og Sendebud. Jeg har kaldt dig Al-Mutawakkil (som sætter sin lid til Allah), ikke streng eller brutal. Han ytrer ikke grove ord på markedet, og han gengælder ikke en ond gerning med en ond gerning. Men derimod tilgiver han og bærer over med det. Allah vil ikke afslutte hans liv indtil Han retter den krogede (eller skæve) Deen, så de kan erklære, Der er ingen anden guddom end Allah, som fortjener at blive tilbedt. Gennem ham vil Han åbne forseglede hjerter, døve ører og blinde øjne. Allahs udtalelse, 10

11 Han påbyder dem det rette og forbyder dem det slette. Dette er Allahs Sendebuds beskrivelse i de tidligere Bøger. Disse er de sande kvaliteter i vores Sendebud, fordi han kun påbød det rette og forbød det slette. Abdullah bin Mas ud sagde, Når I hører Allahs udtalelse, Åh I Troende!, så vær opmærksomme og lyt nøje efter, for det kan være en god ting, som I bliver påbudt eller en ondskab, som I bliver forbudt. Den mest vigtige og mægtigste af disse påbud og forbud er, at Allah sendte Sendebudet for at påbyde tilbedelsen af Ham Alene uden partnere og forbyde tilbedelsen af andre end Ham. Dette er budskabet, hvormed Allah sendte alle Sendebude før Muhammad, ligesom Allah sagde: Og blandt enhver nation har vi visselig fremsendt et Sendebud (til at proklamere): Tilbed Allah og afhold jer fra Taghut (falske guddomme). [Al-Nahl 16:36] Allahs udtalelse: Han tillader dem de gode ting og forbyder dem de onde ting, betyder, at han tillader det folk havde gjort forbudt for sig selv. Og han forbyder dem de onde ting, såsom svinekød, Riba (renter / åger) og føde, der blev betragtet som tilladt, selvom Allah den Ophøjede havde forbudt dem. Allahs udtalelse: Han (Muhammad) befrier dem fra deres tunge byrder og de bånd, som var lagt på dem, indikerer, at han kom med mildhed og en nem Deen. Som nævnt i en Hadith, berettet ad mange veje, at Allahs Sendebud sagde: 11

12 «Jeg blev sendt med den nemme Hanafiyyah (monoteistiske) vej. Profeten sagde til de to kommandører - Mu adh bin Jabal og Abu Musa Al-Ash ari, som han udpegede og sendte til Yemen: «Bring gode nyheder og fordriv ikke folk væk, gør tingene nemme og gør dem ikke besværlige, adlyd hinanden og bliv ikke uenige. Profetens Ledsager, Abu Barzah Al-Aslami, sagde, Jeg ledsagede Allahs Sendebud og oplevede hvor nem (eller naturlig) han var. Nationerne før os havde tingene gjort besværlige for dem i deres love. Allah gjorde loven omfattende og nem for denne Ummah. Derfor udtalelsen fra Allahs Sendebud : «Allah har tilgivet min Ummah for det, der fremkommer i deres indre, så længe de ikke ytrer eller handler efter det. Profeten sagde: «Min Ummah er tilgivet (af Allah) for utilsigtede fejl, glemsomhed og det, de bliver tvunget til. Det er derfor Allah har vejledt denne Ummah til at sige: Vores Herre, lad os ikke bøde for det, hvis vi er glemsomme eller begår fejl! Vores Herre, læg ikke en byrde på os som den, Du lagde på dem før os! Vores Herre, bebyrd os ikke over evne! Bær over med os, tilgiv os og forbarm Dig over os! Du er vor skytsherre. Hjælp os imod de vantro folk! [Al-Baqarah 2:286] Det berettes i Sahih Muslim, at (Profeten sagde, at) Allah den Ophøjede sagde efter hver af disse bønner, Jeg tager imod (jeres bøn). 12

13 Allahs udtalelse: Så dem der har Iman på ham, ærer og hjælper ham, refererer til at respektere og ære Profeten Muhammad. Og følger Lyset, som blev nedsendt med ham, dvs. Qur anen og Åbenbaringen (Sunnah), som han leverede til menneskeheden. Disse er de succesrige, i dette liv og i det Hinsides. I næste Ayah påbyder Allah de Troende til at stå fast, når de møder en deling (i kamp), og efter at have påbudt dem til at ihukomme Allah meget, så siger Han : for at I kan opnå succes. [Al-Anfal 8:45] Den næste Ayah, hvori Allah beskriver de succesrige: Men Sendebudet og dem, der havde Iman med ham, kæmpede med deres ejendom og liv. Disse vil få de gode ting og disse er de succesrige. [Al-Tawbah 9:88] Ibn Kathir siger: Efter Allah nævnte hyklernes synder, så roste Han de trofaste Troende og beskrev deres belønning i det Hinsides 13

14 Men Sendebudet og dem, der havde Iman med ham, (stræbte hårdt og) kæmpede, indtil slutningen af denne Ayah og den næste. Dette beskriver såvel de trofaste Troendes egenskaber som deres belønning. Allah sagde: Disse vil få de gode ting, i det Hinsides i haverne af Al-Firdaws og de høje grader. Efter at have påbudt de Troende til at bukke, falde på knæ og tilbede deres Herre, og udføre alt hvad der er godt (Khayr), så siger Allah : for at I kan opnå succes. [Al-Hajj 22:77] Den sjette Ayah, som omtaler de succesrige: Så den hvis vejning (af gode gerninger) er tung, disse er de succesrige. [Al-Mu minun 23:102] Ibn Kathir siger: Så den hvis vejning (af gode gerninger) er tung, disse er de succesrige, hvilket vil sige den, hvis gode gerninger vejer mere end hans dårlige gerninger, selv med en enkelt gerning. Dette var Ibn Abbas mening. Allahs udtalelse, 14

15 Disse er de succesrige, betyder dem, der har opnået succes og blev frelst fra Helvede og givet adgang til Paradis. Ibn Abbas sagde, Disse er dem, der har opnået hvad de ønskede og blev frelst fra en ondskab, hvorfra der ikke er nogen redning. Allah fortæller yderligere, hvem de succesrige er, i næste Ayah: Det eneste, de Troende siger, når de bliver kaldt til Allah og Hans Sendebud, for at denne kan dømme imellem dem, er: Vi hører og adlyder! Og disse er de succesrige. [Al-Nur 24:51] Ibn Kathir siger: Det eneste, de Troende siger, når de bliver kaldt til Allah og Hans Sendebud, for at denne kan dømme imellem dem, er: Vi hører og adlyder, hvilket betyder, at høre for at adlyde. Allah beskrev dem som at have opnået succes, som er at opnå hvad man ønsker og at blive frelst fra det, man frygter. Så siger Allah : Og disse er de succesrige. Et punkt angående det at høre og adlyde: De siger: Vi hører og adlyder! Qatadah sagde, Vi blev fortalt, at da Ubadah bin As-Samit, som havde været til stede ved Al- Aqabah og Al-Badr og var en af lederne af Al-Ansar, var døende, så sagde han til sin nevø, Junadah bin Abi Umayyah: Skal jeg ikke fortælle dig, hvad du skal gøre og hvad der er din ret? Han sagde, Ja. Han sagde: Du skal høre og adlyde når det er nemt og når det er besværligt, når du føler dig energisk og når du ikke vil, og når du føler dig selvisk. Du skal træne din tunge til at sige sandheden. Gå ikke mod dem 15

16 der besidder autoritet, medmindre de åbent påbyder dig at begå handlinger, som er ulydige mod Allah. Når du bliver påbudt at gøre noget, som går imod Allahs Bog, så skal du følge Allahs Bog. Qatadah sagde: Vi blev fortalt, at Abu Al-Darda sagde, Der er ingen Islam uden lydighed til Allah, og ingen godhed i andet end Jama ah (fællesskab). Oprigtighed er til Allah og Hans Sendebud, til Khalifaen og alle de Troende. Han sagde: Og vi blev fortalt, at Umar bin Al-Khattab plejede at sige: Islams bånd er La ilaha ill Allah, opretholdelsen af Salah, at betale Zakah og lydighed til dem, Allah har givet autoritet over muslimernes affærer. Dette blev berettet af Ibn Abi Hatim. Der er rigtig mange Ahadith og beretninger, som udtaler at det er obligatorisk at adlyde Allahs Bog, Hans Sendebuds Sunnah, de Retsindige Khulafaa og Imamerne (lederne), når de påbyder os at adlyde Allah. Allah siger i næste Ayah, som nævner de succesrige: Men den, der angrer, har Iman og handler ret, vil måske være en af de succesrige. [Al-Qasas 28:67] Ibn Kathir forklarer: Men den, der angrer, har Iman og handler ret, vil sige i denne verden. (han) vil måske være en af de succesrige, vil sige på Opstandelsesdagen. Når ordet måske ( Asa) anvendes refererende til Allah, så indikerer det, at den beskrevne ting uundgåeligt vil indtræffe, og dette vil uden tvivl ske ved Allahs Nåde og Barmhjertighed. Den næste Ayah, som beskriver de succesriges handlinger: 16

17 Giv derfor slægtningen, hvad der tilkommer ham, og desuden den nødlidende og den vejfarende. Dette er bedst for dem, der ønsker Allahs velbehag. Og disse er de succesrige. [Al-Rum 30:38] Ibn Kathir har dette at sige: (Til) slægtningen, hvad der tilkommer ham), af respekt og oprethold slægtskabsbåndet. Og den nødlidende, vil sige den, som ikke har noget til at bruge på sine behov, eller som har noget, men det er ikke nok. Og den vejfarende, er den rejsende, som har brug for penge og andre ting under sin rejse. Og disse er de succesrige, vil sige i denne verden og i det Hinsides. Næste Ayah, som omtaler de succesrige: Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Luqman 31:5] Ibn Kathir siger: Allah har gjort Qur anen til en vejledning, helbredelse og barmhjertighed til Muhsinin, som er dem, der udfører gode gerninger i overensstemmelse med Shari ah. De opretholder den obligatoriske Salah på den korrekte måde og i dens korrekte tid, og følger dette op med de regelmæssige opfordrede og ekstraordinære Salawaat; de betaler Zakah til dem, som har ret til den; og de opretholder slægtskabsbåndet med deres slægtninge; de er absolut overbeviste om, at der vil være belønning og straf i det Hinsides, og de søger belønningen hos Allah; de 17

18 viser sig ikke frem, og søger heller ikke belønning eller taknemmelighed fra andre folk. Så den der gør dette, er blandt dem hvorom Allah siger: Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, det vil sige, at de følger Hans vejledning med en klar forståelse. Og disse er de succesrige, i denne verden og i det Hinsides. Næste Ayah beskriver de succesriges loyalitet: Du vil ikke finde, at folk, der har Iman på Allah og den Yderste Dag, elsker dem, der sætter sig op imod Allah og Hans Sendebud; ikke engang, hvis det skulle være deres fædre, sønner, brødre eller stammefolk. Han har prentet Iman i deres hjerte og styrket dem med en ånd fra Sig. Han lader dem træde ind i Haver med rindende floder; dér skal de forblive til evig tid. Allah har behag i dem, og de har behag i Ham. De er Allahs Parti. Og Allahs Parti vil være blandt de succesrige. [Al-Mujadilah 58:22] Ibn Kathir har dette at sige om denne Ayah: De Troende er ikke venner med de Vantro Allah den Ophøjede sagde: 18

19 Du vil ikke finde, at folk, der har Iman på Allah og den Yderste Dag, elsker dem, der sætter sig op imod Allah og Hans Sendebud; ikke engang, hvis det skulle være deres fædre, sønner, brødre eller stammefolk, hvilket betyder: Lad vær med at være ven med dem, der benægter, selv hvis de er blandt de nærmeste slægtninge. Allah sagde: De Troende skal ikke tage de vantro som venner (støtter, beskyttere) i stedet for de Troende, og den der gør dette vil ikke blive hjulpet af Allah, undtagen hvis I virkelig frygter en fare fra dem. Og Allah advarer jer om Sig Selv. [Aal Imran 3:28] Og, Sig: Hvis jeres fædre, sønner, brødre, koner, slægtninge, rigdommen I har tilegnet jer, handlen I frygter en nedgang i og boligerne hvori I finder fornøjelse, er mere kært for jer end Allah og Hans Sendebud, og kamp for Hans skyld, så vent indtil Allah kommer med Sin befaling (straf). Og Allah vejleder ikke et folk, som er oprørske. [Al-Tawbah 9:24] Sa id bin Abdul Aziz og andre sagde, at denne Ayah, Du vil ikke finde, at folk, der har Iman på Allah og den Yderste Dag, elsker dem, der sætter sig op imod Allah og Hans Sendebud, blev åbenbaret i tilfældet med Abu Ubaydah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah, som dræbte sin vantro far i Kampen ved Al-Badr. Det er derfor, da Umar bin Al-Khattab lagde spørgsmålet om Khilafah i de seks mænds konsultation efter ham, så sagde han: Hvis Abu Ubaydah var i live, ville jeg udpege ham som Khalifah. Det blev sagt, at følgende, 19

20 Ikke engang, hvis det skulle være deres fædre, blev åbenbaret om Abu Ubaydah, da han dræbte sin far under kampen ved Al-Badr, mens følgende, Eller deres sønner, blev åbenbaret i tilfældet med Abu Bakr As-Siddiq, da han havde hensigt om at dræbe sin (dengang vantro) søn, Abdur Rahman (under kampen ved Al-Badr). Og at, Eller deres brødre, blev åbenbaret om Mus ab bin Umayr, som dræbte sin bror, Ubayd bin Umayr under kampen ved Al-Badr. Og at, Eller deres slægtninge, blev åbenbaret angående Umar, som dræbte en af sine slægtninge i kampen ved Al-Badr, og at den Ayah blev åbenbaret om Hamzah, Ali og Abu Ubaydah bin Al-Harith. De dræbte deres nære slægtninge, Utbah, Shaybah og Al-Walid bin Utbah den dag. Og Allah ved bedst. En lignende sag var da Allahs Sendebud konsulterede sine Sahabah om hvad der skulle ske med (krigs)fangerne fra Al-Badr. Abu Bakr As-Siddiq mente, at de skulle tage imod en løsesum for dem, så muslimerne kunne bruge pengene til at styrke sig selv. Han nævnte det faktum, at de fangede var fætre og slægtninge, og at de måske ville omfavne Islam senere, med Allahs hjælp. Umar sagde, Jeg har en anden holdning, åh Allahs Sendebud! Lad mig dræbe den og den, som er min slægtning, og lad Ali dræbe Aqil ( Alis bror), og lad den og den dræbe den og den. Lad os vise Allah, at vi ikke har nogen nåde i vores hjerter til dem, der er idoltilbedere. Allah sagde, 20

21 (Disse er dem, for hvem) Han har prentet Iman i deres hjerter og styrket dem med en ånd fra Sig, som betyder, dem der har den egenskab, at de ikke er venner med dem, der sætter sig op imod Allah og Hans Sendebud, selv hvis de er deres fædre eller brødre, er dem til hvem Allah har bestemt Iman, dvs. lykke, i deres hjerter og gjorde Iman dyrebar for dem og lod lykken tage plads i dem. As-Suddi sagde, at, Han har prentet Iman i deres hjerter, betyder, at Han har lagt overbevisning i deres hjerter. Og Ibn Abbas sagde, at, Og styrkede dem med en Ånd fra Sig, betyder, at Han gav dem styrker. Allahs udtalelse: Allah har behag i dem, og de har behag i Ham, indeholder en smuk hemmelighed. Da de blev rasende mod deres slægtninge og familier for Allahs Sag, kompenserede Han dem ved at have behag i dem og lod dem have behag i Ham, ud fra det, Han havde skænket dem af evig nydelse, ultimativ sejr og omfattende velvilje. Allahs udtalelse: Disse er Allahs Parti. Og Allahs Parti vil være blandt de succesrige, indikerer, at de er Allahs Parti, dvs. Hans tjenere, som har fortjent at modtage Hans beærelse. Allahs udtalelse, 21

22 Allahs Parti vil være blandt de succesrige, bekræfter deres succes, lykke og triumf i dette liv og i det Hinsides, i modsætning til dem der tilhører Shaytans Parti, Shaytans Parti vil være blandt de fortabte. [Al-Mujadilah 58:19] Næste Ayah, som omtaler de succesrige: De, der før dem havde til huse på området såvel som i Iman, elsker dem, der udvandrede til dem. De føler intet behov i hjertet for, hvad disse får; ja, de ser det hellere gå til dem end til sig selv, også selvom de lider nød. De, der er forskånet for grådighed, disse er blandt de succesrige. [Al-Hashr 59:9] Ibn Kathir forklarer: De, der før dem havde til huse på området såvel som i Iman, refererer til dem, som boede i byen, hvortil Hijrah fandt sted, før emigranterne ankom til den, og som havde omfavnet Iman før mange af emigranterne. Umar sagde, Jeg anbefaler Khalifaen efter mig, at kende til de første Muhajireens rettigheder og dyder, og bevare deres ære. Jeg råder ham også til at være venlig mod Al-Ansar, som residerede i byen hvortil Hijrah blev udført, og omfavnede Iman forud; at han accepterer det gode, som kommer fra dem der gør godt iblandt dem og at han tilgiver dem iblandt dem, som begår fejl. Dette blev berettet af Imam Al-Bukhari. Allah sagde, (Som) elsker dem, der udvandrede til dem, indikerer, at de som følge af deres gavmildhed og ærefulde adfærd, elskede dem, der udvandrede til dem og trøstede dem med deres rigdom. Imam Ahmed berettede, at Anas bin Malik sagde, Muhajireen sagde, Åh Allahs Sendebud! 22

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 De Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En læreres væremåde... 5 Imam Alsajjads (as) venlighed... 5 De troendes leder (as)

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab Promotion of the Amman Message Amman-Budskab 2 I Guds navn, Den Mest Barmhjertige, Den Mest Medfølende; Må Guds bønner være med Hans udvalgte Profet, med Profetens husstand, hans modige ledsagere, og alle

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida Forord Muslimsk Ungdom i Danmark (Munida) startede med en vision om at give unge muslimer i Danmark en solid ballast, så de kunne begå sig i det danske samfund. Udgangspunktet var/er at opbygge en identitet,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(الا سراف) Hvad er Isrâf Sprogligt:» Er afledt af أسرف, der har flere

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Af Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 31. august 2014, dagen der i kirkens kalender er 11. søndag i trinitatis. Evangelieteksten,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba

Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba COPYRIGHT Forlaget Vandkunsten has

Læs mere

Statuen og Stenen Daniel 2:1-6 I sit andet regeringsår havde Nebukadnezar en drøm, han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid Den sande tro 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro Den sande tro fra Abraham til endens tid Hvilken religion fortæller os sandheden? Emne 1 Den sande tro fra Abraham til endens tid Der findes mange

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak 01- Jeg si r dig tak m Jeg si r dig tak F F/ For alt hvad du har gjort for mig. m Mit hjerte strømmer over F F/ f ubeskrivelig kærlighed. 02 - Vi kommer ind for din trone E F#m7 Vi kommer ind for in trone.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Test i Graven * Fortrinlighed af at påkalde velsignelser (Durood Shareef)

Test i Graven * Fortrinlighed af at påkalde velsignelser (Durood Shareef) I Denne brochure kan du læse oversættelsen af en tale afholdt af Ameer-e-Ahl-e-Sunnah Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi nedskrevet af Shahzada-e-Attar Haji Ahmad Ubaid Raza Attari. Denne brochure

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette!

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! AF LARS HYLDGÅRD JENSEN 1 2 Indhold 1. Hvis Gud er god Hvorfor er

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Muhammed, Guds sidste sendebud

Muhammed, Guds sidste sendebud محمد رسول االله Muhammed, Guds sidste sendebud Guds velsignelse og fred over ham Skrevet af: Dr.Abdurrahman al-sheha Oversat af: Marianne Havndrup og Mohamad Barakeh Terminologien i denne bog (Delvis taget

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme Præsentation af ph.d.-projektet Empiriske eksempler Døden som realitet Døden som tabu Dødsangst og professionalisme Afdække hvordan kristne og muslimske kræftpatienter anvender trosrelaterede erfaringer

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere