Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]"

Transkript

1 De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de succesrige? Vi vil nævne de Ayaat, som omtaler de succesrige, og citere fra den kendte Mufassir (fortolker af Qur anen) Ibn Kathirs Tafseer af dem. Der er også andre Ayaat, hvori Allah nævner påbud eller forbud, og kæder det sammen med at opnå succes. Dem vil vi også nævne. Allah siger: Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] Ibn Kathir forklarer: Vejledning og Succes gives til de Troende Allah sagde: Disse er, refererer til dem, der har Iman på det Usete, opretholder bønnen, giver ud af det, Allah har givet dem, har Iman på det, Allah har åbenbaret til Sendebudet og Sendebuddene før ham, har absolut Iman på det Hinsides, og forbereder de nødvendige forudsætninger til det Hinsides, ved at udføre de gode gerninger og undgå forbuddene. Derefter siger Allah :

2 Dem der følger vejledning, betyder, at de følger et lys, en vejledning og har indsigt fra Allah. Han siger efterfølgende: Og disse er de succesrige, hvilket vil sige i dette liv og i det Hinsides. De skal få, hvad de søger og blive frelst fra den ondskab, de forsøgte at undgå. Derfor vil de få belønninger, et evigt liv i Paradis og sikkerhed fra den lidelse, som Allah har forberedt til Sine fjender. Et kriterium for at være blandt de succesrige er altså, at man skal have Iman på det usete. Det usete er hele Islam, både det, der kan opfattes rationelt ( Aqli), og det vi bliver fortalt (Naqli). Fordi Aqidah er den absolutte overbevisning, som stemmer overens med realiteten og er baseret på et bevis. Aqidah er opgjort af seks grundlæggende punkter som forklaret i en Hadith hvor det berettes, at Englen Jibreel kom til Profeten og blandt andet spurgte ham, hvad Iman er, hvortil han forklarede de seks punkter, som er: «At du har Iman på Allah og Hans Engle, Bøger, Sendebude og den Sidste Dag; og at du har Iman på Al-Qadar, både den gode og den onde (er fra Allah). Der findes andre punkter, som er relateret til den islamiske Aqidah. Blandt andet, at Ajal er bestemt af Allah ligesom Rizq. Ajal er livets frist, dvs. at et menneske eksempelvis skal leve i 80 år, 3 måneder og fire dage, og hans sjæl skal tages af Dødsenglen en torsdag klokken Dette er et Naqli emne, dvs. at Ajal er fastlagt, er noget vi ikke kan sanse, fordi det er en del af Allahs Viden, som vi ikke har adgang til. Rizq er fastlagt, dvs. Allah har fastlagt ethvert væsens Rizq, så en person vil eksempelvis få en bestemt mængde af Rizq i sit liv uden at kunne forøge eller formindske denne mængde. Dette er hvad angår Iman på disse ting. Hvad angår menneskets handlinger, så følger muslimen det, der blev nedsendt til Allahs Sendebud, dvs. den islamiske Shari ah. Så selvom han får at vide, at hans Ajal er fastlagt, så kaster han sig ikke ud i ødelæggelse eller risikerer sit liv unødigt. Han skal gøre hvad han kan for at bevare sit liv uden at overtræde de islamiske regler. Selvmord er eksempelvis ikke tilladt, dvs. at man på grund af afmagt og håbløshed tager sit eget liv. Jihad er dog en anden sag, fordi man risikerer sit liv for at udføre en absolut påbudt forpligtelse, for eksempelvis at uddrive en invasionsmagt. Og hvis man dør, uanset om man havde oddsene med sig eller ej, så er det noget man skal udføre, fordi Allah er Den der påbød den og Han vil belønne disse (Shuhadaa ) martyrer med en mægtig belønning. 2

3 At Rizq er fra Allah, er en ting, og menneskets handlinger er en anden ting. Så vi er pålagt at søge efter Rizq ved at søge arbejde og tjene den, så vi kan forsørge os selv og vores nærmeste, og give ud af den. Et sammenkoblet eksempel på, at vores Iman og handlinger er forbundet til hinanden, men dog alligevel er to forskellige ting, kan findes i pligten om at påbyde regenten det rette og forbyde ham det slette. Så vi får at vide, at denne handling ikke vil forøge eller nedsætte vores Ajal eller Rizq det mindste. Derfor bliver muslimen motiveret til at udføre disse hårde pligter, fordi det er blandt de pligter, som vil ende med, at Allah er tilfreds med personen. Og det er den ypperste succes og triumf. Det viser hvor overbevist man er om en tanke, hvis man handler efter den. Således bliver tanken til en opfattelse, og dette viser også ens trofasthed overfor den tanke, man har adopteret og omfavnet. Et andet kriterium er Salah. Den der gerne vil være blandt de succesrige, skal gøre hvad han kan, for at udføre sin Salah fem gange om dagen og til tiden. Salahs forpligtelse er funderet i Qur anen og Sunnah og kan ikke bestrides. Når Allah roser nogen, som udfører en bestemt handling, så er det en indikation på, at handlingen er en forpligtelse. Altså når Allah siger, at dem, der vil være blandt de succesrige, er: Dem der har Iman på det Usete, opretholder Salah og giver ud af det, vi har forsynet givet dem med. [Al- Baqarah 2:3] Så er dette en indikation på disse handlingers forpligtende natur. Endnu et kriterium for at være blandt de succesrige er, at man giver Sadaqah (almisse). Dette er også funderet i Qur anen og Sunnah. Iman, Salah og Sadaqah er tre af de fem søjler, som udgør de basale ting, enhver muslim skal gøre i løbet af sit liv. Profeten forklarede Englen Jibreel, hvad Islam er: «Islam er, at du bevidner, at der ikke er andre end Allah der fortjener at blive tilbedt og Muhammad er Allahs Sendebud; at du opretholder Salah, betaler Zakah, faster Ramadhan og laver Hajj til Huset (Al-Ka bah), hvis du formår det. At sige Laa ilaha ill Allah betyder, at man ikke accepterer andre autoriteter end Allah, eller den Han forskrev, som er Khilafah Staten og Khalifaen. Islam er en omfattende Deen med et komplet system. 3

4 Den behandler alle menneskets forhold og dirigerer mennesket hen imod et liv i total underkastelse til Allahs Ahkam (love og regler). Dette afføder et koncept, som kaldes Al-Walaa wal-baraa, som vil sige, at man frasiger sig loyalitet til det, som gør Allah vred, og at man har loyalitet til det, som gør Allah tilfreds. Dette kan man give udtryk for med en fysisk handling (eks. at demonstrere), en ytring (eks. holde en tale) eller blot ved at hade den med hjertet (som Allah ved alt om). Vores Iman kræver altså af os, at vi frasiger os enhver tilknytning til andet end Islam og det der stemmer overens med realiteten, som er de sande tanker. Så vi følger ikke blindt men bruger forstanden til at nå frem til den korrekte konklusion om Islams sandhed, og dernæst forholder vi os til de påbud og forbud, som Qur anen og Sunnah indeholder. Efter at have besvaret spørgsmålet om nymånerne, at de er tegn til at markere fastsatte tidsperioder til menneskeheden, og til udførslen af Hajj, og at man ikke skal indtræde huse ad bagindgangen, men ad hoveddøren, så siger Allah : og frygt Allah, for at I kan opnå succes. [Al-Baqarah 2:189] Næste Ayah, hvori Allah nævner de succesrige: Og lad der blandt jer være en gruppe (eller flere), som kalder til det Gode (hele Islam) og påbyder det rette og forbyder det slette og det er disse, som er de succesrige. [Aal Imran 3:104] Ibn Kathir har blandt andet dette at sige om denne Ayah: Påbuddet om at Etablere Kaldet til Allah Lad der blandt jer være en gruppe, som kalder til retskaffenhed, påbyder alt hvad der er ret og forbyder alt det slette på en måde, som Allah påbød, 4

5 Disse er de succesrige. Denne Ayahs formål er, at der skal være en andel af den muslimske Ummah, som påtager sig denne opgave, skønt det også er en pligt for ethvert medlem af denne Ummah; enhver i forhold til sin kunnen og evner. Imam Muslim berettede, at Abu Hurayrah sagde, at Allahs Sendebud sagde: «Den af jer, som ser en ondskab, skal ændre den med hånden. Hvis han ikke kan det, så med tungen. Hvis han ikke kan det, så med hjertet og dette er den svageste Iman. I en anden Hadith sagde Profeten : «Der er ingen Iman efter det, ikke engang vægten af et sennepskorn. Imam Ahmed berettede, at Hudhayfah bin Al-Yaman sagde, at Profeten sagde: «Ved Den i Hvis Hånd, min sjæl er! I skal blive ved med at påbyde det rette og I skal blive ved med at forbyde det slette, for ellers kan det være, at Allah vil sende en straf nedover jer. Derefter vil I påkalde Ham, men Han vil ikke besvare jer. Denne Ayah og disse Ahadith taler for, at det er forpligtende at kalde til hele Islam; altså er dette også et kriterium for at blive blandt de succesrige. Og at kalde til det gode, påbyde det rette og forbyde det slette, er noget enhver muslim skal gøre. Og det er ikke kun til ens nærmeste familie og venner. Fordi Islams forpligtelser rækker længere end det. Noget den muslimske Ummah har forsømt, er at påbyde regenterne det rette og forbyde dem det slette. 5

6 Når Ummah forstår, at ændringen ligger i deres hænder, og de bevæger sig mod paladserne for at presse og eventuelt fjerne deres regenter, så vil de være vendt tilbage til den korrekte forholdelse til denne regel. For Suveræniteten ligger hos Allah og ikke folket. Det er den islamiske Shari ah, som skal ligge dagsordenen for, hvordan de lever deres liv, både privat og offentligt i staten, livet og samfundet. Således kan vi vende tilbage til vores tabte stortid, til styret med det Allah har åbenbaret. Efter at have forbudt de Troende at tage imod Riba (bl.a. renter og åger) - fordoblet og mangedoblet - så siger Allah igen i følgende Ayah: og frygt Allah, for at I kan opnå succes. [Aal Imran 3:130] I næste Ayah, der tilskynder de Troende til bestemte handlinger, og kæder det sammen med at opnå succes, så påbyder Allah de Troende til at have Sabr (tålmodighed) og udkonkurrere fjenden i at have Sabr, og dernæst at værne om grænserne, og så siger Han igen: og frygt Allah, for at I kan opnå succes. [Aal Imran 3:200] I den næste Ayah påbyder Allah de Troende til at have Taqwa (gudfrygtighed), og søge midlet til Ham og udføre Jihad for Hans skyld, og dette afslutter Han med ordene: for at I kan opnå succes. [Al-Maidah 5:35] Allah påbyder de Troende i næste Ayah til at afholde sig fra Khamr (rusmidler), Maysir (chancespil og gambling), (Ansab) offersten og (Azlam) orakelpile, fordi det er Shaytans beskidte værk, og så siger Han: for at I kan opnå succes. [Al-Maidah 5:90] Allah påbød Muhammad til at sige til folk, at det beskidte (Khabeeth) og det rene (Tayyib) ikke er på lige fod med hinanden, selvom bunken af det beskidte vil forundre dem, og så sagde Han : 6

7 så frygt Allah, åh folk med forståelse, for at I kan opnå succes. [Al-Maidah 5:100] Den næste Ayah, som omtaler de succesrige på Dommedagen: Og vejningen denne Dag vil være sand (og reel); dem, hvis afvejning (af godt) er tung, disse vil være de succesrige. [Al-A raf 7:8] Ibn Kathir kommenterer: Betydningen af Vejningen af Handlingerne Allah sagde: Og vejningen af handlingerne på Opstandelsesdagen, vil være en sand (og reel vejning), fordi Allah ikke foruretter nogen. Allah sagde i en anden Ayah, Og Vi vil placere Retfærdighedens Vægte på Opstandelsesdagen, så ingen sjæl vil blive forurettet med noget. Og hvis der er vægten af et sennepskorn, vil Vi komme med det. Og Vi er tilstrækkelig til opgaven, at stille til regnskab. [Al-Anbiya 21:47] Og, 7

8 Allah vil sandelig ikke forurette (nogen for) vægten af et støvgran, og hvis der er (blevet udført) noget godt, vil Han fordoble det og give en mægtig belønning. [Al-Nisa 4:40] Og, Hvad angår den hvis vejning (af gode handlinger) er tung, vil leve et behageligt liv (i Paradis). Men hvad angår den hvis vejning er let, vil have sin bolig i Hawiyah (afgrunden). Og hvad skal lade dig vide, hvad det er? (Det er) en brandvarm ild! [Al-Zalzalah 101:6-11] Og Al-Baraa berettede, at Profeten sagde om regnskabet i graven, : : «En ung mand med lys (hud)farve og en god duft vil komme til den Troende. Så vil han sige, Hvem er du? Så vil han (dvs. den unge mand) sige, Jeg er dine gode handlinger. Profeten nævnte det modsatte i tilfældet med den vantro og hykleren. Og Profeten sagde om Abdullah bin Mas ud (som brugte sit liv for Islams skyld og stræbte meget på Allahs vej, men som var blevet skabt med meget tynde ben; nogle af Sahabah bemærkede deres tyndhed, og så sagde Profeten ), «Er I forundret over tyndheden af hans ben? Ved Ham i Hvis Hånd min sjæl er, de er tungere på vægten (på Dommedagen) end Bjerget Uhud! Det er altså et kriterium, at man hele tiden stiller sig selv til regnskab i dette liv, før man bliver stillet til regnskab af Allah i det Hinsides. Fordi det er det naturlige resultat af Taqwa, at man gerne vil møde Allah med et godt regnskab. Ligesom Umar sagde til folk, 8

9 (( )) Stil jer selv til regnskab, før I bliver stillet til regnskab. Efter at have nævnt, at der var kommet en påmindelse fra deres Herre gennem en af deres egne, for at han kunne advare dem, og at de blev gjort til efterfølgere efter Nuhs folk, og at Han lod dem opnå en høj status, så siger Allah : så ihukom Allahs begunstigelser, for at I kan opnå succes. [Al-A raf 7:69] Næste Ayah, som omtaler de succesriges gerninger: Dem der følger Sendebudet, den analfabetiske Profet, som de finder nævnt (i deres egne skrifter) i Toraen og Evangeliet; han påbyder dem det rette og forbyder dem det slette; han tillader for dem hvad der er godt (og rent) og forbyder for dem hvad der er dårligt (og urent); han befrier dem fra deres tunge byrder og de bånd, som var lagt på dem. Så dem der har Iman på ham, ærer og hjælper ham og følger Lyset, som blev nedsendt med ham - disse er de succesrige. [Al-A raf 7:157] Ibn Kathir forklarer: Beskrivelsen af Sendebudet Allah siger: Dem der følger Sendebudet, den analfabetiske Profet, som de finder nævnt (i deres egne skrifter) i Toraen og Evangeliet, er beskrivelsen af Profeten Muhammad i Profeternes Bøger. De leverede 9

10 den gode nyhed om hans komme til deres nationer og påbød dem at følge ham. Og Imam Ahmed berettede, at Abu Sakhr Al- Uqayli sagde, at en beduin sagde til ham, Jeg bragte en mælkeproducerende kamel til Al-Madinah mens Allahs Sendebud levede. Efter jeg havde solgt den, så sagde jeg til mig selv, Jeg vil møde den mand (Muhammad) og høre fra ham. Så jeg passerede ham, mens han gik mellem Abu Bakr og Umar, og jeg fulgte dem indtil de kom til en jødisk mand, som læste op fra Toraen. Han sørgede over en af sine sønner, som var døende, og han var en af de kønneste drenge. Allahs Sendebud spurgte ham, «Jeg spørger dig ved Ham, som nedsendte Toraen. Finder du i (nogle oplysninger om) min beskrivelse og komme i din bog? Manden rystede afkræftende på sit hoved. Men så sagde hans søn, Jamen ved Ham, som har nedsendt Toraen! Vi finder beskrivelsen af dig og din komme i vores Bog. Jeg bevidner at der ikke er andre guddomme end Allah, som fortjener at blive tilbedt, og at du er Allahs Sendebud. Ata bin Yasar mødte Abdullah bin Amr og spurgte ham, Vil du ikke fortælle mig om Allahs Sendebuds beskrivelse i Toraen? Han sagde, Ved Allah, ja! Han beskrives i Toraen ligesom han beskrives i Qur anen, Åh Profet! Vi har visselig sendt dig som et vidne, en bringer af gode nyheder og en advarer. [Al-Ahzab 33:45] Han er et trygt tilflugtssted for analfabeterne. Du er Min tjener og Sendebud. Jeg har kaldt dig Al-Mutawakkil (som sætter sin lid til Allah), ikke streng eller brutal. Han ytrer ikke grove ord på markedet, og han gengælder ikke en ond gerning med en ond gerning. Men derimod tilgiver han og bærer over med det. Allah vil ikke afslutte hans liv indtil Han retter den krogede (eller skæve) Deen, så de kan erklære, Der er ingen anden guddom end Allah, som fortjener at blive tilbedt. Gennem ham vil Han åbne forseglede hjerter, døve ører og blinde øjne. Allahs udtalelse, 10

11 Han påbyder dem det rette og forbyder dem det slette. Dette er Allahs Sendebuds beskrivelse i de tidligere Bøger. Disse er de sande kvaliteter i vores Sendebud, fordi han kun påbød det rette og forbød det slette. Abdullah bin Mas ud sagde, Når I hører Allahs udtalelse, Åh I Troende!, så vær opmærksomme og lyt nøje efter, for det kan være en god ting, som I bliver påbudt eller en ondskab, som I bliver forbudt. Den mest vigtige og mægtigste af disse påbud og forbud er, at Allah sendte Sendebudet for at påbyde tilbedelsen af Ham Alene uden partnere og forbyde tilbedelsen af andre end Ham. Dette er budskabet, hvormed Allah sendte alle Sendebude før Muhammad, ligesom Allah sagde: Og blandt enhver nation har vi visselig fremsendt et Sendebud (til at proklamere): Tilbed Allah og afhold jer fra Taghut (falske guddomme). [Al-Nahl 16:36] Allahs udtalelse: Han tillader dem de gode ting og forbyder dem de onde ting, betyder, at han tillader det folk havde gjort forbudt for sig selv. Og han forbyder dem de onde ting, såsom svinekød, Riba (renter / åger) og føde, der blev betragtet som tilladt, selvom Allah den Ophøjede havde forbudt dem. Allahs udtalelse: Han (Muhammad) befrier dem fra deres tunge byrder og de bånd, som var lagt på dem, indikerer, at han kom med mildhed og en nem Deen. Som nævnt i en Hadith, berettet ad mange veje, at Allahs Sendebud sagde: 11

12 «Jeg blev sendt med den nemme Hanafiyyah (monoteistiske) vej. Profeten sagde til de to kommandører - Mu adh bin Jabal og Abu Musa Al-Ash ari, som han udpegede og sendte til Yemen: «Bring gode nyheder og fordriv ikke folk væk, gør tingene nemme og gør dem ikke besværlige, adlyd hinanden og bliv ikke uenige. Profetens Ledsager, Abu Barzah Al-Aslami, sagde, Jeg ledsagede Allahs Sendebud og oplevede hvor nem (eller naturlig) han var. Nationerne før os havde tingene gjort besværlige for dem i deres love. Allah gjorde loven omfattende og nem for denne Ummah. Derfor udtalelsen fra Allahs Sendebud : «Allah har tilgivet min Ummah for det, der fremkommer i deres indre, så længe de ikke ytrer eller handler efter det. Profeten sagde: «Min Ummah er tilgivet (af Allah) for utilsigtede fejl, glemsomhed og det, de bliver tvunget til. Det er derfor Allah har vejledt denne Ummah til at sige: Vores Herre, lad os ikke bøde for det, hvis vi er glemsomme eller begår fejl! Vores Herre, læg ikke en byrde på os som den, Du lagde på dem før os! Vores Herre, bebyrd os ikke over evne! Bær over med os, tilgiv os og forbarm Dig over os! Du er vor skytsherre. Hjælp os imod de vantro folk! [Al-Baqarah 2:286] Det berettes i Sahih Muslim, at (Profeten sagde, at) Allah den Ophøjede sagde efter hver af disse bønner, Jeg tager imod (jeres bøn). 12

13 Allahs udtalelse: Så dem der har Iman på ham, ærer og hjælper ham, refererer til at respektere og ære Profeten Muhammad. Og følger Lyset, som blev nedsendt med ham, dvs. Qur anen og Åbenbaringen (Sunnah), som han leverede til menneskeheden. Disse er de succesrige, i dette liv og i det Hinsides. I næste Ayah påbyder Allah de Troende til at stå fast, når de møder en deling (i kamp), og efter at have påbudt dem til at ihukomme Allah meget, så siger Han : for at I kan opnå succes. [Al-Anfal 8:45] Den næste Ayah, hvori Allah beskriver de succesrige: Men Sendebudet og dem, der havde Iman med ham, kæmpede med deres ejendom og liv. Disse vil få de gode ting og disse er de succesrige. [Al-Tawbah 9:88] Ibn Kathir siger: Efter Allah nævnte hyklernes synder, så roste Han de trofaste Troende og beskrev deres belønning i det Hinsides 13

14 Men Sendebudet og dem, der havde Iman med ham, (stræbte hårdt og) kæmpede, indtil slutningen af denne Ayah og den næste. Dette beskriver såvel de trofaste Troendes egenskaber som deres belønning. Allah sagde: Disse vil få de gode ting, i det Hinsides i haverne af Al-Firdaws og de høje grader. Efter at have påbudt de Troende til at bukke, falde på knæ og tilbede deres Herre, og udføre alt hvad der er godt (Khayr), så siger Allah : for at I kan opnå succes. [Al-Hajj 22:77] Den sjette Ayah, som omtaler de succesrige: Så den hvis vejning (af gode gerninger) er tung, disse er de succesrige. [Al-Mu minun 23:102] Ibn Kathir siger: Så den hvis vejning (af gode gerninger) er tung, disse er de succesrige, hvilket vil sige den, hvis gode gerninger vejer mere end hans dårlige gerninger, selv med en enkelt gerning. Dette var Ibn Abbas mening. Allahs udtalelse, 14

15 Disse er de succesrige, betyder dem, der har opnået succes og blev frelst fra Helvede og givet adgang til Paradis. Ibn Abbas sagde, Disse er dem, der har opnået hvad de ønskede og blev frelst fra en ondskab, hvorfra der ikke er nogen redning. Allah fortæller yderligere, hvem de succesrige er, i næste Ayah: Det eneste, de Troende siger, når de bliver kaldt til Allah og Hans Sendebud, for at denne kan dømme imellem dem, er: Vi hører og adlyder! Og disse er de succesrige. [Al-Nur 24:51] Ibn Kathir siger: Det eneste, de Troende siger, når de bliver kaldt til Allah og Hans Sendebud, for at denne kan dømme imellem dem, er: Vi hører og adlyder, hvilket betyder, at høre for at adlyde. Allah beskrev dem som at have opnået succes, som er at opnå hvad man ønsker og at blive frelst fra det, man frygter. Så siger Allah : Og disse er de succesrige. Et punkt angående det at høre og adlyde: De siger: Vi hører og adlyder! Qatadah sagde, Vi blev fortalt, at da Ubadah bin As-Samit, som havde været til stede ved Al- Aqabah og Al-Badr og var en af lederne af Al-Ansar, var døende, så sagde han til sin nevø, Junadah bin Abi Umayyah: Skal jeg ikke fortælle dig, hvad du skal gøre og hvad der er din ret? Han sagde, Ja. Han sagde: Du skal høre og adlyde når det er nemt og når det er besværligt, når du føler dig energisk og når du ikke vil, og når du føler dig selvisk. Du skal træne din tunge til at sige sandheden. Gå ikke mod dem 15

16 der besidder autoritet, medmindre de åbent påbyder dig at begå handlinger, som er ulydige mod Allah. Når du bliver påbudt at gøre noget, som går imod Allahs Bog, så skal du følge Allahs Bog. Qatadah sagde: Vi blev fortalt, at Abu Al-Darda sagde, Der er ingen Islam uden lydighed til Allah, og ingen godhed i andet end Jama ah (fællesskab). Oprigtighed er til Allah og Hans Sendebud, til Khalifaen og alle de Troende. Han sagde: Og vi blev fortalt, at Umar bin Al-Khattab plejede at sige: Islams bånd er La ilaha ill Allah, opretholdelsen af Salah, at betale Zakah og lydighed til dem, Allah har givet autoritet over muslimernes affærer. Dette blev berettet af Ibn Abi Hatim. Der er rigtig mange Ahadith og beretninger, som udtaler at det er obligatorisk at adlyde Allahs Bog, Hans Sendebuds Sunnah, de Retsindige Khulafaa og Imamerne (lederne), når de påbyder os at adlyde Allah. Allah siger i næste Ayah, som nævner de succesrige: Men den, der angrer, har Iman og handler ret, vil måske være en af de succesrige. [Al-Qasas 28:67] Ibn Kathir forklarer: Men den, der angrer, har Iman og handler ret, vil sige i denne verden. (han) vil måske være en af de succesrige, vil sige på Opstandelsesdagen. Når ordet måske ( Asa) anvendes refererende til Allah, så indikerer det, at den beskrevne ting uundgåeligt vil indtræffe, og dette vil uden tvivl ske ved Allahs Nåde og Barmhjertighed. Den næste Ayah, som beskriver de succesriges handlinger: 16

17 Giv derfor slægtningen, hvad der tilkommer ham, og desuden den nødlidende og den vejfarende. Dette er bedst for dem, der ønsker Allahs velbehag. Og disse er de succesrige. [Al-Rum 30:38] Ibn Kathir har dette at sige: (Til) slægtningen, hvad der tilkommer ham), af respekt og oprethold slægtskabsbåndet. Og den nødlidende, vil sige den, som ikke har noget til at bruge på sine behov, eller som har noget, men det er ikke nok. Og den vejfarende, er den rejsende, som har brug for penge og andre ting under sin rejse. Og disse er de succesrige, vil sige i denne verden og i det Hinsides. Næste Ayah, som omtaler de succesrige: Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Luqman 31:5] Ibn Kathir siger: Allah har gjort Qur anen til en vejledning, helbredelse og barmhjertighed til Muhsinin, som er dem, der udfører gode gerninger i overensstemmelse med Shari ah. De opretholder den obligatoriske Salah på den korrekte måde og i dens korrekte tid, og følger dette op med de regelmæssige opfordrede og ekstraordinære Salawaat; de betaler Zakah til dem, som har ret til den; og de opretholder slægtskabsbåndet med deres slægtninge; de er absolut overbeviste om, at der vil være belønning og straf i det Hinsides, og de søger belønningen hos Allah; de 17

18 viser sig ikke frem, og søger heller ikke belønning eller taknemmelighed fra andre folk. Så den der gør dette, er blandt dem hvorom Allah siger: Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, det vil sige, at de følger Hans vejledning med en klar forståelse. Og disse er de succesrige, i denne verden og i det Hinsides. Næste Ayah beskriver de succesriges loyalitet: Du vil ikke finde, at folk, der har Iman på Allah og den Yderste Dag, elsker dem, der sætter sig op imod Allah og Hans Sendebud; ikke engang, hvis det skulle være deres fædre, sønner, brødre eller stammefolk. Han har prentet Iman i deres hjerte og styrket dem med en ånd fra Sig. Han lader dem træde ind i Haver med rindende floder; dér skal de forblive til evig tid. Allah har behag i dem, og de har behag i Ham. De er Allahs Parti. Og Allahs Parti vil være blandt de succesrige. [Al-Mujadilah 58:22] Ibn Kathir har dette at sige om denne Ayah: De Troende er ikke venner med de Vantro Allah den Ophøjede sagde: 18

19 Du vil ikke finde, at folk, der har Iman på Allah og den Yderste Dag, elsker dem, der sætter sig op imod Allah og Hans Sendebud; ikke engang, hvis det skulle være deres fædre, sønner, brødre eller stammefolk, hvilket betyder: Lad vær med at være ven med dem, der benægter, selv hvis de er blandt de nærmeste slægtninge. Allah sagde: De Troende skal ikke tage de vantro som venner (støtter, beskyttere) i stedet for de Troende, og den der gør dette vil ikke blive hjulpet af Allah, undtagen hvis I virkelig frygter en fare fra dem. Og Allah advarer jer om Sig Selv. [Aal Imran 3:28] Og, Sig: Hvis jeres fædre, sønner, brødre, koner, slægtninge, rigdommen I har tilegnet jer, handlen I frygter en nedgang i og boligerne hvori I finder fornøjelse, er mere kært for jer end Allah og Hans Sendebud, og kamp for Hans skyld, så vent indtil Allah kommer med Sin befaling (straf). Og Allah vejleder ikke et folk, som er oprørske. [Al-Tawbah 9:24] Sa id bin Abdul Aziz og andre sagde, at denne Ayah, Du vil ikke finde, at folk, der har Iman på Allah og den Yderste Dag, elsker dem, der sætter sig op imod Allah og Hans Sendebud, blev åbenbaret i tilfældet med Abu Ubaydah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah, som dræbte sin vantro far i Kampen ved Al-Badr. Det er derfor, da Umar bin Al-Khattab lagde spørgsmålet om Khilafah i de seks mænds konsultation efter ham, så sagde han: Hvis Abu Ubaydah var i live, ville jeg udpege ham som Khalifah. Det blev sagt, at følgende, 19

20 Ikke engang, hvis det skulle være deres fædre, blev åbenbaret om Abu Ubaydah, da han dræbte sin far under kampen ved Al-Badr, mens følgende, Eller deres sønner, blev åbenbaret i tilfældet med Abu Bakr As-Siddiq, da han havde hensigt om at dræbe sin (dengang vantro) søn, Abdur Rahman (under kampen ved Al-Badr). Og at, Eller deres brødre, blev åbenbaret om Mus ab bin Umayr, som dræbte sin bror, Ubayd bin Umayr under kampen ved Al-Badr. Og at, Eller deres slægtninge, blev åbenbaret angående Umar, som dræbte en af sine slægtninge i kampen ved Al-Badr, og at den Ayah blev åbenbaret om Hamzah, Ali og Abu Ubaydah bin Al-Harith. De dræbte deres nære slægtninge, Utbah, Shaybah og Al-Walid bin Utbah den dag. Og Allah ved bedst. En lignende sag var da Allahs Sendebud konsulterede sine Sahabah om hvad der skulle ske med (krigs)fangerne fra Al-Badr. Abu Bakr As-Siddiq mente, at de skulle tage imod en løsesum for dem, så muslimerne kunne bruge pengene til at styrke sig selv. Han nævnte det faktum, at de fangede var fætre og slægtninge, og at de måske ville omfavne Islam senere, med Allahs hjælp. Umar sagde, Jeg har en anden holdning, åh Allahs Sendebud! Lad mig dræbe den og den, som er min slægtning, og lad Ali dræbe Aqil ( Alis bror), og lad den og den dræbe den og den. Lad os vise Allah, at vi ikke har nogen nåde i vores hjerter til dem, der er idoltilbedere. Allah sagde, 20

21 (Disse er dem, for hvem) Han har prentet Iman i deres hjerter og styrket dem med en ånd fra Sig, som betyder, dem der har den egenskab, at de ikke er venner med dem, der sætter sig op imod Allah og Hans Sendebud, selv hvis de er deres fædre eller brødre, er dem til hvem Allah har bestemt Iman, dvs. lykke, i deres hjerter og gjorde Iman dyrebar for dem og lod lykken tage plads i dem. As-Suddi sagde, at, Han har prentet Iman i deres hjerter, betyder, at Han har lagt overbevisning i deres hjerter. Og Ibn Abbas sagde, at, Og styrkede dem med en Ånd fra Sig, betyder, at Han gav dem styrker. Allahs udtalelse: Allah har behag i dem, og de har behag i Ham, indeholder en smuk hemmelighed. Da de blev rasende mod deres slægtninge og familier for Allahs Sag, kompenserede Han dem ved at have behag i dem og lod dem have behag i Ham, ud fra det, Han havde skænket dem af evig nydelse, ultimativ sejr og omfattende velvilje. Allahs udtalelse: Disse er Allahs Parti. Og Allahs Parti vil være blandt de succesrige, indikerer, at de er Allahs Parti, dvs. Hans tjenere, som har fortjent at modtage Hans beærelse. Allahs udtalelse, 21

22 Allahs Parti vil være blandt de succesrige, bekræfter deres succes, lykke og triumf i dette liv og i det Hinsides, i modsætning til dem der tilhører Shaytans Parti, Shaytans Parti vil være blandt de fortabte. [Al-Mujadilah 58:19] Næste Ayah, som omtaler de succesrige: De, der før dem havde til huse på området såvel som i Iman, elsker dem, der udvandrede til dem. De føler intet behov i hjertet for, hvad disse får; ja, de ser det hellere gå til dem end til sig selv, også selvom de lider nød. De, der er forskånet for grådighed, disse er blandt de succesrige. [Al-Hashr 59:9] Ibn Kathir forklarer: De, der før dem havde til huse på området såvel som i Iman, refererer til dem, som boede i byen, hvortil Hijrah fandt sted, før emigranterne ankom til den, og som havde omfavnet Iman før mange af emigranterne. Umar sagde, Jeg anbefaler Khalifaen efter mig, at kende til de første Muhajireens rettigheder og dyder, og bevare deres ære. Jeg råder ham også til at være venlig mod Al-Ansar, som residerede i byen hvortil Hijrah blev udført, og omfavnede Iman forud; at han accepterer det gode, som kommer fra dem der gør godt iblandt dem og at han tilgiver dem iblandt dem, som begår fejl. Dette blev berettet af Imam Al-Bukhari. Allah sagde, (Som) elsker dem, der udvandrede til dem, indikerer, at de som følge af deres gavmildhed og ærefulde adfærd, elskede dem, der udvandrede til dem og trøstede dem med deres rigdom. Imam Ahmed berettede, at Anas bin Malik sagde, Muhajireen sagde, Åh Allahs Sendebud! 22

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Bismillahir Rahmanir Raheem Mange mennesker har påstået, både førhen og i de moderne tider, at Qur anen indeholder videnskaber, industri og opfindelser osv. De

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

De tre fundamentale principper

De tre fundamentale principper De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen.

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen. Al-Qada Wal-Qadar Dette emne opstod på grund af muslimernes kontakt med de græske filosoffer, som fremlagde spørgsmål såsom, Handler mennesket ifølge fri vilje, eller tvinger Allah mennesket til at handle?

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Kaldet til Islam Bismillahir Rahmanir Raheem Forpligtelsen hvad angår etableringen af Khilafah, betragtes med stigende grad klart, utvivlsomt, og tydeligt, som den vitale sag, muslimer skal fokusere deres

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

Den Korrekte Forståelse af Sejr

Den Korrekte Forståelse af Sejr Den Korrekte Forståelse af Sejr Sandelig! De vantro bruger deres ejendom for at hindre (folk) i at følge Allahs vej; således vil de fortsætte med at bruge (deres ejendom), men det vil i sidste ende være

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Shariamæssig Illah og Rationel Illah

Shariamæssig Illah og Rationel Illah Shariamæssig Illah og Rationel Illah Bismillahir Rahmanir Raheem De islamiske systemer er sammensat af Ahkam Shar iyah, relateret til Ibadaat (ritualer), moral, føde, klæder, transaktioner (Mu amalaat),

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende Varede Khilafah kun i 30 år? Spørgsmål: Behovet for Khilafah er blevet grundfæstet solidt, og mange muslimer kalder nu til den. Men nogle folk påstår at Khilafah kun varede i 30 år, og at Khilafah derefter

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

Den guddommelige historie om den fortabte søn, den misundelige bror og den mærkelige far der ser igennem fingre med alt.

Den guddommelige historie om den fortabte søn, den misundelige bror og den mærkelige far der ser igennem fingre med alt. Den guddommelige historie om den fortabte søn, den misundelige bror og den mærkelige far der ser igennem fingre med alt. Prædiken til søndag 12. juni 2016 i Havdrup kirke Søndagen som også kaldes for den

Læs mere

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook.

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook. Majlis Sibawayh Dar al-hijrah Masjid Taiba Arabisk for alle 1 INTRO I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen.

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen. Forståelsen af Hadith 2 Der er intet i historien, som har fået flere svidende angreb fra Kuffar end Hadith litteraturen, som er det bevarede korpus af beretninger om Profetens udtalelser, handlinger og

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Hadithstudier HA10 De Frommes Haver del 1 Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 Alle rettigheder

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman

Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman Dawabæreren En dawabærere der arbejder for en fundamental ændring af ummahs og verdens realitet, har en mægtig opgave. At skulle være den som stræber mod en fuldstændig befrielse af denne mægtige ummah

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Kom, lad os ham tilbede

Kom, lad os ham tilbede Kom, lad os ham tilbede Kristus, himlens allerbedste! »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!« »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« Kristus, himlens allerbedste!

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Når man overvejer den mangfoldighed af problemer som den Islamiske Ummah står overfor, om end det er fremmed besættelse, fattigdom, udbredt korruption, teknologisk

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH)

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) Underviser: Salma El Abdellaoui 19. august 2017 E-mail: salma@saifi.dk Fahm al-dīn (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm H. J. Holst Vej

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Noter til Forberedelse af Døden

Noter til Forberedelse af Døden Noter til Forberedelse af Døden Et brev af imam al-ghazali Risalat Sharh as-sadr 1 Af imam Hujjat al-islam (Islams bevis) Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-ghazali Må Allah være ham barmhjertig d. 505

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 De Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En læreres væremåde... 5 Imam Alsajjads (as) venlighed... 5 De troendes leder (as)

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk -------------------------------------------------------------------------------------------------

Islams Principper. www.masjed.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- Kapitel 2 - Tro og lydighed Tro - Hvad er det for noget? Hvordan opnår man viden om Gud? Troen på det ukendte TRO OG LYDIGHED Islam står for Lydighed overfor Gud. Det er almindelig sund fornuft,

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Islamisk forhindring af sekularisme og demokrati 1 Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Ideen bag forhindring af sekularisme og demokrati er at forhindre muslimerne i at falde i nogle katastrofale handlinger

Læs mere

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad betyder Riyâ (?)ﺭﻳﺎﺀ Sprogligt Riyâ ( )ﺭﻳﺎﺀ er verbalsubstantiv af râ â ( )ﺭﺍﺀﻯ der er relateret til ru yah (dét at se noget) og er forbundet med udtrykket

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere