Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Maria Schmidt NdaA114snet13 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel Dansk er mange ting og dog det samme 02. Skriftlighed og kommunikation 03. Retorik og argumentation 04. Faktagenrer i medierne 05. Lyrikkens sprog 06. Fra mundtlig til skriftlig fortælling 07. Mellem følsom inderlighed og virkelighedens problemer 08. Forfatterskab: H. C. Andersen 09. Nye genrer i computerens verden og deres remediering af gamle genrer Titel Medierne lige nu: Lydsiden af Forbrydelsen 3 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel Modernismen 12. Fiktion og medier 13. Sprogets detaljer: Metaforik i sport og politik 14. Sprogvariation 15. Nyeste tid: Postmodernisme og det, der ligner Side 1 af 23

2 Titel 1 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Dansk er mange ting og dog det samme Fiktion, lyrik Min datter af Marianne Koluda, 1979 (p i Lærerens Digtbog af Anni Rønn-Poulsen, Nøgleforlaget 1989) Fiktion, prosa Nattens Dronning af Tove Ditlevsen, 1952 (p i Litteraturhistorie for folkeskolen ved Jørgen Aabenhus, DLF 1993) Röslein auf der Heide Leif Panduro, 1964 (Fra Den bedste af alle verdener 1964) Fiktion, billeder Bøgeskov i maj af P. C. Skovgaard, 1857 (http://glyptoteket.wordpress.com/2009/05/13/kom-maj-du) Udslidt af Brendekilde, 1889 (http://pub.uvm.dk/2004/kanon/kap08.html) Faktion, levende billeder Giv din tryghed videre. Togstationen (http://www.tryg.dk/om-tryg/medierum/reklamefilm/index.html) Sagprosa Dræbte kræftsyg 81-årig for et dankort (Ekstrabladet 3. januar 2012, side 3) SUPPLERENDE STOF Øvelser, hvor kursisten skal finde skjulte budskaber i samtaler, indirekte personbeskrivelse i korte tekster og selv producere korte tekster med indirekte personbeskrivelse. Lærerfremstillede analysemodeller til noveller og lyrik Lærerfremstillet materiale om hermeneutikken og Den hermeneutiske cirkel fra restudy.dk (https://www.restudy.dk/video/play/id/558) 12 lektioner Fagets identitet og metoder. Genrer En introduktion til danskfaget, hvor fokus har været på analysens væsen: at gå bag om de givne informationer gennem en strukturering af detaljer, hvorefter der opnås en helhedsforståelse, der rækker ud over indholdsplanet. Samt en forståelse af at denne metode i princippet er ens for alle genrer. Den hermeneutiske cirkel som teoretisk baggrund. Forløbet er planlagt som netundervisning. Derfor er den primære arbejdsform selvstudium. I hvert modul har kursisterne på forskellig vis skullet dokumentere arbejdet med stoffet. Dokumentation: Skypesamtale, hvor læreren bestemte, hvilke tekster, der skulle analyseres. Side 2 af 23

3 Skriftlig aflevering: Præsentation af dig selv + Skriv din egen novelle (indeholdende indirekte person- og miljøbeskrivelse + evt. skjult budskab). Titel 2 Skriftlighed og kommunikation Skrivekursus med emnet Min fremtid, hvor der har været arbejdet med idefase, disposition, skrivefase og redigeringsfase. Teknikker som brainstorming, hurtigskrivning og mindmap anvendt. Tekst om samme emne er skrevet. Kohærens Teori om begrebet på skriveportalen.dk Anvendt på: Engell: Valget er rykket nærmere 23. juni 2012 (http://jyllands-posten.dk/politik/article ece) Skriftligt og mundtligt sprog Mundtligt og skriftligt p ( Det sproglige i dansk af Peter Heller Lützen, Dansklærerforeningen, 2005) Bekendtgørelse af Lov om Hunde p ( Det sproglige i dansk- Tekster af Peter Heller Lützen, Dlf. 2005) Introduktion til analytisk oplæg Lærerproduceret materiale +Skriveportalen.dk + danskfagets hjemmeside (https://sites.google.com/site/danskfag/skriftlighed/dansk-stil-i-hf/de-treproevegenrer) Kommunikation Teori Tekst og kontekst + Afsender og modtager i skriftlig kommunikation + Kommunikative funktioner p ( Det sproglige i dansk af Peter Heller Lützen, Dansklærerforeningen, 2005) Tekster Ved Betinas konfirmation Hvis du er fan, er det også dit ansvar Red kvindeliv. (Alle fra Det sproglige i dansk- Tekster af Peter Heller Lützen, Dlf. 2005) Uansvarligt og Eksamensfest (lederartikler fra Weekendavisen 22.juni 2012) Lad blot maskerne falde (lederartikel fra BT 25. juni 2012, Er der nogen der vil fortælle min menstruation Hvor meget selvtillid har du? (Begge fra Vi unge Nr. 11, 2011 ) Familie Journal (Billedbladet, nr. 26, 28. juni 2012) Side 3 af 23

4 SUPPLERENDE STOF Lærerproduceret materiale om metakommunikation. Lærerproducerede øvelser + sprogbogen.dk + dsn.dk om tegnsætning, endelser og sammensatte ord. Øvelser om kontekst. Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 30 lektioner Opnå større bevidsthed om den gode opgave gennem skrivekursus og fokus på kohærens, struktur, metakommunikation, kontekst, kommunikationsmodel, kommunikative funktioner og korrekthed. Selvstudium Dokumentation: Aflevering af øvelser + produkt fra skrivekurset. Aflevering af noter om teoretiske tekster + eksempler på de teoretiske begreber fra alle tekster. Skriftlig opgave: Analytisk oplæg Side 4 af 23

5 Titel 3 Retorik og argumentation Argumentmodellen p ( Fra Praktisk Argumentation af Charlotte Jørgensen og Merete Onsberg, Nyt Teknisk Forlag, udg.) De fem forarbejdningsfaser og Appelformer p (Begge fra Sprogets Veje red. Lars Damkjær og Karen Thygesen, Systime A/S, 2004) Ornatus p (Fra Retorik - Levende tale eller tom snak af Lis Garbers og Sten Høgel, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1996) Lærerproduceret materiale om talegenrer, det retoriske pentagram og argumentationskneb. Burkapleje (Leder fra Jyllands-Posten, 3. maj 2007) Respekt der (Leder fra Politiken, 18. november 2004, Ryst din røv, so. Er det sproglige berigelse? af Anette Dina Sørensen (Politiken, Lad os bruge Anders Breivik rigtigt kronik af Sørine Gotfredsen (Berlingske Tidende 29. juli 2011 fra Lad os bruge Sørine Gotfredsen rigtigt kronik af Marc Sinclair Fleeton (Politiken 10 august 2011 fra Lars Løkke Rasmussens nytårstale, 1. januar 2011 (Tekst + optagelse: Fra minimalstat til vasalstat af Villy Søvndal, november (Fra SUPPLERENDE STOF Diverse øvelser i argumentmodellen og retorik 30 lektioner Side 5 af 23

6 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Forståelse af teori om retorik og argumentation, selv kunne anvende begreberne i egen mundtlig og skriftlig tekstproduktion samt anvendelse af dem i analyse af andres tekster. Individuelt arbejde Dokumentation: Produktion og afholdelse af tale. Skriftlig aflevering: Den afholdte tale. Titel 4 Faktagenrer i medierne Både teori og tekstmateriale er i dette modul fra hvis intet andet er angivet. Avisens genrer Journalistiske genrer. Når vi mener noget af Henrik Palle, oktober 2009 Læserbrev Alle har ret til børn Livsfarlige cykelstier Træt af ecstasy Sådan taler bornholmere ikke Lederen Forældre kriminaliseres Kronik Det flydende køn Interview Se og kør med sladderkongen Nyhedshistorie Nyhedskriterier Kilder Lund og Løhde hyrer spindoktor Jyllands-Posten (Fra Dokumentar p (Fra Den iscenesatte virkelighed af Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe, systime ) Hjemvendt SUPPLERENDE STOF Lærergennemgang af begreberne subjektiv og objektiv Lærergennemgang af forskellene mellem DR og TV2 s nyheder. Analyse og sammenligning af nyhedsudsendelser fra DR og TV2 efter eget valg. 15 lektioner Side 6 af 23

7 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Kendskab til avisens genrer, begreberne nyhedskriterier og subjektiv og objektiv. Fortsat arbejde med tekstanalyse, kommunikationsmodel og argumentation. Individuelt arbejde Dokumentation: Test og fremlæggelse af arbejdet med nyhedsudsendelser. Skriftlig aflevering: Analytisk oplæg Titel 5 Lyrikkens sprog Nat i Berlin Tom Kristensen, 1927 (Fra Danske litterære tekster udg. af Ulrik Lehrmann m.fl., Syddansk Universitetsforlag 2003) Der truer os i tiden Ole Wivel, 1959 (Fra Danske litterære tekster udg. af Lars Handesten m.fl., Syddansk Universitetsforlag 2004) Skærsilden Margit Bruun, 1979 (Fra Lærerens Digtbog af Anni Rønn-Poulsen, Nøgleforlaget 1989) Lærergennemgang Grammatiske begreber (Ordklasser, brudt sætning, ufuldstændig sætning) Ordplan (Ordvalg og ordfelter) Rim og rytme (trokæ, jambe, enderim, indrim og bogstavrim, mandlig og kvindelig udgang) Retoriske figurer (Gentagelser, modsætning, udråb, spørgsmål, retoriske spørgsmål, selvrettelse.) Billedsprog (Sammenligning, besjæling, personificering, metafor og symbol) Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 14 lektioner Næranalyse med anvendelse af grammatiske begreber, billedsprog, stilistik og metrik. At gå i dybden med få tekster. Anvendelse af sproglige fund til analyse og fortolkning af digtene. Individuelt arbejde. Dokumentation: Aflevering af næranalyser af de 3 digte. Skriftlig aflevering: Argumenterende artikel. Side 7 af 23

8 Side 8 af 23

9 Titel 6 Fra mundtlig til skriftlig fortælling Fra dette modul og frem er ibogen Litteraturens Huse fra Systime anvendt. (Sine Dalsgaard Kristensen og Johannes Fibiger og Gerd von Buchwald Lütken (2010)) Hvor intet andet er anført, er både teori og læste tekster derfra. Introduktion til ibogen, hvor der f.eks. er læst om genrer og det retoriske pentagram og løst en interaktiv opgave. Lærerproduceret materiale om den mundtlige fortælling og middelalderen. Myten p535 Vølvens spådom p868 Middelalderen p728, p569 Folkeviser p884 Germand Gladensvend p898 Torbens Datter p598 Eventyr p530 Kong Lindorm p886 Askepot (Fra Eventyr i udvalg ved N.B. Wamberg, Boghandlerforlaget 1991) Tekster, som kan perspektiveres til den mundtlige fortælling Nissen hos Spekhøkeren, H.C. Andersen, 1852 Villy Charlotte Weitze, 1999 (Begge fra Faglige forbindelser i dansk Solveig Bennike m.fl., Dlf 2005) VÆRK: Babettes Gæstebud af Karen Blixen, 1952 (Gyldendal Pocket, 2009 eller anden udgave) Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer SUPPLERENDE STOF Filmen Babettes Gæstebud Gabriel Axel, 1987 Karen Blixen læser op (www.dr.dk/bonanza) Jeg provokerer, onanerer M.C. Einar (fra 30 lektioner At få indsigt i den ældste, mundtligt overleverede middelalderlitteratur, men også at opdage stilistiske og genremæssige intertekstualiteter i nyere tekster til den mundtlige fortælling.. Folkeviser og folkeeventyr. Filmen Babettes Gæstebud har skullet styrke forståelsen af den skrevne fortællings gentagne strukturer. Dokumentation: En oversigt over træk fra den mundtlige fortælling i alle de gennemgåede tekster. Side 9 af 23

10 Skriftlig aflevering: Argumenterende artikel Titel 7 Mellem følsom inderlighed og virkelighedens problemer Oversigt over litteraturhistoriens perioder, lærergennemgang Malerier i ibogen Google billedsøgning på malerier fra romantik og naturalisme. Oplysningstiden Oplysningstiden p754 + p556 Lærerproduceret materiale om oplysningstiden Epistola LXXXIX, Ludvig Holberg, c2417 (også et id til Litteraturens Huse) VÆRK: Erasmus Montanus, Ludvig Holberg, 1723 (DLF 1992) + om oplysningstiden og naturretten i efterskriftet af Thomas Bredsdorff Romantik og romantisme Romantikken p762 + p565 Lærerproduceret materiale om romantikken og romantismen. Guldhornene Adam Oehlenschläger, 1802, p938 Er lyset for de lærde blot N. F. S. Grundtvig, 1839 (http://www.ugle.dk/er_lyset_for_de_laerde_blot.html) Lysets engel B. S. Ingemann, 1837 (c1811) Danmark mit fædreland H. C. Andersen, 1850 (c1817) Den signede dag N. F. S. Grundtvig, 1826 (c1821) Kær est du Fødeland af Steen Steensen Blicher, 1814 (http://da.wikisource.org/wiki/k%c3%a6r_est_du,_f%c3%b8deland) Romantisme p770 + p564 Paa Sneen Emil Aarestrup, 1838, c2385 Skyggen af H. C. Andersen, 1847, c1849 Det moderne gennembrud Det moderne gennembrud p778 + p563 Lærerproduceret materiale om det moderne gennembrud. Indledningsforelæsning Georg Brandes, 1871, p959 Af Menneskets afstamning Charles Darwin, 1871, c1858 Engelske Socialister Holger Drachmann, 1871, p962 Af Fru Marie Grubbe J. P. Jacobsen, 1876, c1864 Ane-Mette Henrik Pontoppidan, 1887 (i Fra Hytterne her fra Henrik Pontoppidan: Fortællinger Bind 1, Det Nordiske Forlag 1903) Irene Holm Herman Bang, 1890, c1866 Forraadt af Amalie Skram, 1892 ( Litteraturhistorie for folkeskolen ved Jørgen Aabenhus, Dlf 1993) Side 10 af 23

11 Impressionismens sprog Lærerproduceret materiale om impressionismens sprog. Impressionisme En lille Replik af Herman Bang, 1890, p961 Google billedsøgning på impressionistisk maleri. Tilbagevenden til Irene Holm med fokus på impressionistisk skrivestil Branden Herman Bang, 1884 (http://www.sprogetilitteraturen.gyldendal.dk/pdf/275.pdf) Manden som påskud Dorrit Willumsen, 1980 ( Litteraturhistorie for folkeskolen ved Jørgen Aabenhus, Dlf 1993) Fra Rødby-Puttgarden Helle Helle, 2005, p (Samlerens Forlag, Kbh. 2008) Den lille Pige med Svovlstikkerne H. C. Andersen, 1846 (www.adl.dk) Det folkelige gennembrud Det folkelige gennembrud p794 + p561 Lærerproduceret materiale om det folkelige gennembrud. Uddrag fra Pelle Erobreren, Martin Andersen Nexø, 1906 (p , og 78-79, Gyldendals Tranebøger 1982) Tordenbygen Thøger Larsen, 1912, p981 Det lysner over agres felt Ludvig Holstein, 1915, p980 Når Rugen skal ind Jeppe Aakjær, 1906, p905 Morgensang Jakob Knudsen, 1891, p ernes socialrealisme Lærerproduceret materiale om socialrealisme, kritisk realisme og socialistisk realisme Kolonihaven Harald Herdal, 1933 (Fra Dansk Læsebog Lassen og Jensen, systime 2003) Uddrag fra Daglejerne Hans Kirk, 1936) (p. 5-9, 27-30, Gyldendals Tranebøger, 1987) SUPPLERENDE STOF Oplæsning fra Henrik Pontoppidan Lykke Per og Hans Kirk Skyggespil Lydfiler om Henrik Pontoppidan, J. P. Jacobsen, Herman Bang, Martin Andersen Nexø og Hans Kirk. Jesper Plovmand af Thøger Larsen fra Kursus i fortælleteknik: Ud fra korte eksemplariske tekster er der arbejdet med - jeg-fortællerens sprog - indledning kontra in medias res - direkte kontra indirekte personbeskrivelse - fortællerkommentarer - spring i tid og sted - indre syn Side 11 af 23

12 - synsvinkelskift Dels for at styrke kursisternes forståelse af fortælleforhold, dels fordi udviklingen i de gennemgåede perioder også giver et skred fra en alvidende til en mindre synlig fortæller. Selvvalgt værk 50 lektioner Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Viden om den danske litteraturs historie. Forståelse af litteraturhistoriens vekslen. At kunne forbinde en tekst med den litterære periode, som den tilhører. At forstå impressionismen sprog og se dens betydning for den moderne litteratur. Tekstanalytisk metode fortsat. Selvstudium Dokumentation: Analyse og perspektivering til litterær periode af alle tekster. Noter til en af læreren tilfældigt udvalgt tekst afleveres med meget kort varsel. Skriftlige opgaver: 1. Argumenterende artikel. 2. Det selvvalgte værk. Side 12 af 23

13 Titel 8 Forfatterskab: H. C. Andersen Nykritisk og Biografisk metode p1173 og p1172 H. C. Andersen (Fra Litteraturens Stemmer Gads Forlag, 1999) Andersen hos fotografen Det døende Barn 1827 (http://www.andersen.sdu.dk/vaerk/detdoendebarn/index.html) Rejsebeskrivelser fra Ettersburg (http://www.hcandersen-homepage.dk/ettersburg.htm) Diverse lejlighedssange: Ved en vens afrejse Til Jonas Collin på hans fødselsdage Sølvbryllupssang til hofjuveler Michelsen og hustru Den lille Idas Blomster 1835 (www.adl.dk) De røde Sko 1845, c3186 og c3068 Loppen og Professoren 1870 (www.adl.dk) Uddrag af Mit Livs Eventyr Særlige fokuspunkter SUPPLERENDE STOF H. C. Andersens biografi på 15 lektioner Nykritisk og biografisk metode. Sekundærlitteratur. Udviklingen i et forfatterskab. At forbinde værk og biografi, når det kan være relevant. At lade være i alle andre tilfælde. Side 13 af 23

14 Væsentligste arbejdsformer Individuelt arbejde. Dokumention: Skriftlig redegørelse for udbyttet af forløbet. Skriftlig aflevering: Introducerende artikel Titel 9 Nye genrer i computerens verden og deres remediering af ældre genrer Kort lærergennemgang af begrebet remediering. Computerspil efter eget valg sammenlignes med brætspil. Fra brev til mail til sms. (Lærerproduceret materiale) Reklame fra 1876 (Dansk Mediehistorie , side 186, bind 1, red. Klaus Bruhn Jensen, Forlaget Samfundslitteratur, 2001) Trykt reklame Køb julegaven, der kan glæde alle og Mit TDC ( Kig ind, nr. 43, 2012) Tv-reklame Sjanne og Luffe, knallert (www.youtube.com/watch?v=px3fnaly3e4) Billeder af traditionel artikel ( Dansk for voksne 2 Sprog og kommunikation Henrik Poulsen, Dlf. 2002, p. 33 og 35) Trykte artikler fra år 2012: Her er de klammeste bagere fra Ekstrabladet 25. marts 2012 Usund spionage, Overvågningen giver hende frihed og Bør forældre overvåge deres børn fra Jyllands-Posten den 25. marts 2012 De tilsvarende artikler i avisernes internetudgaver Dagbog Anne Franks Dagbog (Lindhardt og Ringhof, 4. reviderede udgave, 2009, side 16-19) Blogs Artikler om videodagbogen Sex, kaos og bekendelser Side 14 af 23

15 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 15 lektioner Remediering At afgøre om genre, opbygning, sprog, kommunikationsforhold, kontekst osv. ændres eller efterlignes. Fortsat øvelse i analyse af sagtekster. Individuelt arbejde. Dokumentation: Redegørelse i punktform for udvalgte analysepunkter ved alle tekster. Skriftlig aflevering: Frit valg fra eksamenssæt. Titel 10 Lyd Lyd side ( Analyse af billedmedier en introduktion red. Gitte Rose og H. C. Christiansen, Forlaget Samfundslitteratur, 2006) Lyden af film og At lytte til film Filmmagasinet Ekko, 12. sept Pulp Fiction af Quentin Tarantino fra 1994 Grundig analyse af lydsiden. Hvilke lyde er der, hvilken effekt og betydning har de, hvordan spiller de sammen med billedsiden? SUPPLERENDE STOF Medierådet om lydsiden i film for børn Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 7 lektioner At få større viden om og større fokus på lydsiden af film og tv-udsendelser. Individuelt arbejde. Skriftlig redegørelse for resultatet af projektet. Side 15 af 23

16 Titel 11 Modernisme Det store sammenbrud Verdenskrig og revolution p802 Modernisme p560 Lærerproduceret materiale om modernismen Google billedsøgning på Modernistisk kunst Tidlig modernisme Interferens Johannes V. Jensen, 1906, c1894 Fra Christiania Cirkus Johannes V. Jensen 1901 (fra Journalisten Johannes V. Jensen Udvalgt og indledt af Lars Handesten, Ajour 2002) Aarhundredet af Emil Bønnelycke, 1918, p993 Angst 1934 og Fribytter 1922 af Tom Kristensen, p994 Litteraturens Huse p1180 om Musik og litteratur, moderne udgave af Nat i Berlin + arbejdsspørgsmål dertil. Heretica Heretica p558 og på litteratursiden.dk (http://www.litteratursiden.dk/artikler/heretica-kulturkrise-og-poetisk-frelse) Jeg ser nu i nat Morten Nielsen, 1945, p1004 Efter Bikini Halfdan Rasmussen, 1948, p1005 Balladen om Great Eastern Thorkild Bjørnvig, 1959, p1006 Roden Martin A. Hansen, 1955 (i Litteraturhistorie for folkeskolen ved Jørgen Aabenhus, Dansklærerforeningen 1993) Konfrontationsmodernismen i 1960 erne Om konfrontationsmodernismen p557 og her: Det ukendte træ Villy Sørensen, 1953, p1011 Spionen Peter Seeberg, 1954, p1009 Frække Jensen Klaus Rifbjerg, 1964 ( Og andre historier, Gyldendal 1964) Man burde Benny Andersen, 1964, p1015 SUPPLERENDE STOF Som eksempel på den tidlige europæiske modernisme, som danske kunstnere er inspireret af: Schöne Jugend Gottfried Benn, 1912 Side 16 af 23

17 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer (Fra Böner till Gud Per Lagerkvist, 1914 (Fra Motiv 1914) Besøg på lokalt kunstmuseum for at se periodernes udvikling her og perspektivere til litteraturens perioder. 30 lektioner Indsigt i modernismen, herunder modernismens sproglige virkemidler. Tekstanalyse: Netop modernismens ombrudte syntaks giver en progression i kravene hertil. Færre arbejdsspørgsmål til teksterne skulle gerne føre til større selvstændighed i analysearbejdet og pege frem mod eksamen. Individuelt arbejde. Dokumentation: Test Skriftlig aflevering: Frit valg fra eksamenssæt Side 17 af 23

18 Titel 12 Fiktion inden for medier Analyse af levende billeder side (Fra Den iscenesatte virkelighed af Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe, systime ) Filmanalyse af enten Antichrist af Lars von Trier, 2009 eller De usynlige af Erik Poppe, 2008 Dokumentar Danskere i krig (http://www.youtube.com/watch?v=gf5j6yanoiw) 2 Tv-reklamer efter eget valg, hvor der gøres rede for fakta og fiktion, både hvad angår indhold og virkemidler. Reality side (Fra Den iscenesatte virkelighed af Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe, systime ) Derfor ser vi Paradise Hotel videnskab.dk, 24. februar 2009 (http://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-ser-vi-paradise-hotel) Et realityprogram efter eget valg. Trykte medier Reklame: Det regner aldrig på Lolland (Jyllands-Posten 15. august 2007) Reportage: Den arrogante bølge af Øjvind Hesselager (Information, 29. december 2004) Fagbog: Slagtebænk Dybbøl 2008, uddraget Wilhelm Dinesen af Tom Buk Swienty, c3157, samt p1187 med videoer, hvor Tom Buk Swienty kommer ind på sin måde at fortælle på. 15 lektioner Side 18 af 23

19 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Analyse af levende billeder. Fiktionskoder i traditionelle faktagenrer, både hvad angår levende billeder og trykte medieprodukter. Dokumentation: Analyse af samtlige tekster. Noter til en af læreren udvalgt tekst sendes med meget kort varsel. Skriftlig aflevering: Frit valg fra eksamenssæt. Titel 13 Sproglige detaljer: Metaforik i sport og politik Oddset-reklamer Der er så meget, kvinder ikke forstår Udvalgte dele af materialet til avisugen 2012, Sportsmetaforer og metaforer i sporten af Claus Nielsen og Inger Marie Keld. 3-0 og 5-0 så er man da tophold, ikke Bech af Christian Thye-Petersen (Jyllands-Posten, 12. november 2012) Fin fyring af Eivind Fritzbøger (Ekstrabladet, 12. november 2012) Miraklet af Lars Hendel Sportens spraglede sprog af Gert Smistrup (Begge fra eksamenssættet til hf, december 2009) Obamas tiltrædelsestale, 2009 (http://politiken.dk/udland/ece633010/dokumentation-laes-hele-obamas-tale/) Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 15 lektioner At få et skarpt øje for metaforer, at kunne gennemskue, hvilket andet betydningsområde de stammer fra og kunne beskrive deres betydning for analyse og fortolkning af teksten. Kan man tale om god eller dårlig metaforik? Individuelt arbejde. Dokumentation: Skriftlig redegørelse indeholdende metaforlister. Skriftlig aflevering: Frit valg fra eksamenssæt. Side 19 af 23

20 Titel 14 Sprogvariation Diverse lydfiler fra Sprognormer side ( Dansk Sprog en grundbog Henrik Galberg Jacobsen og Peder Skyum-Nielsen, Schønberg 2007) Den kroniske uskyld Klaus Rifbjerg, 1958, side 5-11 (Gyldendals Tranebøger, 1982) Alis nytårstale fra Yallahrup Færgeby Kender du ikke akkusativ af Jesper Wung-Sung, 1999 (Begge fra Begreb om dansk, Birgitte Darger m.fl., DLF 2009) Movie Klip af Nephew (http://www.lyricstime.com/nephew-movie-klip-lyrics.html) Jobannoncer fra Soldatens juleaften af Villy Sørensen ( Faglige forbindelser i dansk Solveig Bennike m.fl., DLF 2005) SUPPLERENDE STOF Kom igen af Outlandish Outlandish/ C71B1E CB87 Særlige fokuspunkter 12 lektioner Viden om og evne til at kunne genkende og beskrive sprogvariationer. Begreberne: Dialekter, regionalsprog, sociolekter, kronolekter, professiolekter, Jargon, slang, kodeskift, etnolekter og multietnolekter. En sidste træning i at beskrive sprog ud fra grammatik, syntaks og ordvalg. Side 20 af 23

21 Væsentligste arbejdsformer Individuelt arbejde Dokumentation: Definition af alle begreber + analyse af 2 tekster efter kursistens eget valg. Skriftlig aflevering: Frit valg fra eksamenssæt. Titel 15 Nyeste tid: Postmodernisme og det der ligner Storby, modernitet og stil p555 Mellem verden, kroppen og skriften p554 Årtusindskiftet netværk og verden p553 Lærerproduceret materiale om nyeste tid. 19. juni 1983, 25 år. København Hjerternes terrorist 1985 af Michael Strunge, p1031 Maries historie Christina Hesselholdt, 1994, p1042 Hun har en altan Pablo Henrik Llambias, 1996, p1045 Syltning Helle Helle, 2000 (Fra Biler og dyr Samlerens Bogklub 2002) Af Helt ude i skoven Pia Juul 2005, p1051 Fjerde april og du siger at Bedford stadig holder som ide Naja Maria Aidt, 2009, p1167 Gud taler ud af Jens Blendstrup, 2004, p1055 Tilbageblik på reality, blogs, videodagbog, sociale medier og en stillingtagen til, hvordan de hænger sammen med litteraturhistoriens beskrivelse af nyeste tid. Uddrag af filmen Du levande af Roy Andersson, Følgende indslag: Side 21 af 23

22 Indslag efter eget valg VÆRK: Buresø-fortællinger Dy Plambeck, Gyldendal 2005 Interview fra opdigtet onsdag: (http://opdigtet-onsdag.dk/skole/2012/10/17/dy-plambeck-bureso-fortaellinger) Selvvalgt værk fra efter 1980: Astrid Kindt: Ned til hundene af Helle Helle SUPPLERENDE STOF Manden, der blandt andet ville være en sko Jens Blendstrup, 2000) (Samleren 2000) Følgende klip, hvor Jens Blendstrup læser op: Upublicerede digte Gud taler ud 1 Gud taler ud 2 Besøg i Jyske Bank, Reklamemateriale fra Jyske Bank (Jyske velkomst, Jyske flytte hjemmefra, Jyske boligbyg) Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Klaus Beck-Nielsen, følgende artikler om ham: lektioner Forståelse af nyeste tid, evne til at genkende disse træk i litteraturen, viden om at visse træk går igen i litteratur og medier. Eksamenstræning. Individuelt arbejde. Dokumentation: Med en halv times varsel vælger læreren en af modulets tekster, som kursisten pr. Skype holder et 10 minutters oplæg om, efterfølgende eksempler på spørgsmål der kunne stilles til denne tekst, hvis det var en eksamenssituation. Til slut fremlæggelse af selvvalgt værk. Side 22 af 23

23 Side 23 af 23

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2013 VUC Vest, Grindsted afd. Hfe Dansk niveau

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Indhold: Forord s. 3 A-niveau efter reformen.... s. 4 Nye bedømmelseskriterier. s. 4 Nye karakterer s. 7 Fem eksempler på besvarelser... s. 8 Besvarelse

Læs mere

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Indholdsfortegnelse: Læsning på hvert klassetrin....3 Læsning i børnehaveklassen..3 Læsning i 1. - 2. klasse 4 Læsning i 3. - 6. klasse 5 Læsning

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Årsplan dansk 1. klasse 2013-2014, klasselærer

Læs mere

Kortprosaen i undervisningen

Kortprosaen i undervisningen 1 (11) Kortprosaen i undervisningen Struktur 1. Indledning 2. Et konkret forløb emne/ miniprojekt i eget fag i. pædagogiske principper (personlig tilgang) ii. baggrund kortprosaen iii. konkret tekstvalg

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013 Nyhedsbrev nr. 13 Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html NYHEDSBREV FRA FAGKONSULENTEN Nyhedsbrevene har til formål at informere om danskfaget på stx og hf.

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu www.dansk.nu LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER Lærervejledning Sprog i Livet på www.dansk.nu

Læs mere

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Publiceret august 2011 Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Første prøvetermin maj 2012 1 1. FORORD... 3 2. PRØVEN I SKRIFTLIG DANSK... 4 Genrerne... 4 Opgaveformuleringer... 5 3.

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter.

Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter. Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter. Forløb: Kursisterne skal som del af deres introduktionskursus til 2-årigt HF introduceres til mundtlig formidling. Forløbet i uge 36 og 37 har fokus

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver LEKTIONSKATALOG DANSK 2013 2014 med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver Danskafdelingen Institut for Fremmedsprog, Litteratur og Lingvistik Islands Universitet Indholdsfortegnelse BA

Læs mere

Epoke danske romaner før 1900 En internetlitteraturhistorie ved Silkeborg Bibliotek

Epoke danske romaner før 1900 En internetlitteraturhistorie ved Silkeborg Bibliotek Epoke danske romaner før 1900 En internetlitteraturhistorie ved Silkeborg Bibliotek www.e-poke.dk Evalueringsrapport udarbejdet af Marie Louise Valeur Jaques Silkeborg Bibliotek Maj 2001 Indhold Abstract

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt,

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, Blæksprutten, 1914 ISBN 978-87-92994-00-4 Udgivet november

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere