Et pålideligt og sikkert trådløst IEEE a/b/g netværk til anvendelse i landbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et pålideligt og sikkert trådløst IEEE802.11 a/b/g netværk til anvendelse i landbrug"

Transkript

1 Et pålideligt og sikkert trådløst IEEE a/b/g netværk til anvendelse i landbrug Torben Gregersen, Dan Vinge Madsen, Lars Glavind, Jens Rasmussen, Martin Vestergaard, Sune Wolff; Ingeniørhøjskolen i Århus Jakob I. Pagter, Alexandra Instituttet A/S 19. december 2008

2 Indhold Indledning...4 Problemstilling...5 Udvælgelse af pålideligt udstyr...7 Netværks typer, love og definitioner...7 Valg af indendørs udstyr...11 Valg af udendørs udstyr...12 Test og analyse...13 Prætest (laboratorietest)...13 Udendørs udstyr(ieee802.11a)...13 Indendørs udstyr (IEEE802.11b/g)...18 Samarbejde mellem udendørs og indendørs udstyr...22 Sluttest på lokation...25 Udendørs udstyr (IEEE802.11a)...25 Indendørs udstyr (IEEE802.11b/g)...39 Samarbejde mellem udendørs og indendørs udstyr...44 Sikkerhed: WPA-Enterprise authentificering i trådløst netværk...48 Det anvendte udstyr...48 System krav...49 Generel beskrivelse...49 Platform...50 Systemets udseende WPA/EAP og arkitektur...52 Opsætning af TR6000c accesspoints...53 Opsætning af radius server...56 OpenSSL certifikat opsætning...61 Opsætning af desktop klienter...62 RT WPA_Supplicant...63 Authentificer klient...65 Brug af install og logon script...65 Opsætning af ARM board

3 Problemer og faldgruber...69 Konklusion...71 Appendiks A Opsætning af udendørs udstyr (IEEE802.11a)...72 Opsætning af Access Point(AP):...73 Opsætning af Infrastructure Station(Customer-premises equipment - CPE ) :...76 Appendiks B Opsætning af indendørs udstyr (IEEE802.11b/g)...79 Opsætning af Access Point(AP):

4 Indledning Dette dokument omhandler udvælgelse, test, analyse og konklusion på anvendeligheden af udstyr til opfyldelse af problemstillingen stillet af Skov A/S i forbindelse med SKATT-projektet. Udvælgelsen af pålideligt udstyr er baseret på grundlag af datablade og manualer fra forskellige leverandører samt konsulterende samtaler og mails med disse. Test af udstyret vil først bestå i en prætest der har til formål at få udstyret til at kommunikere på meget begrænsede afstande og i et laboratoriemiljø. Derefter gennemføres testen på en lokalitet der ækvivalerer Skov s scenarie beskrevet i problemstillingen. Testene afsluttes med en analyse der har til formål at analysere udførte målinger samt udstyrets pålidelighed. I det pålidelige udstyr er implementeret en sikkerhedsløsning, som anvender WiFi-sikkerhedskonceptet WPA Enterprise mode med anvendelse af en Radius Server. I dokumentet beskrives hvordan dette realiseres. 4

5 Problemstilling Problemstilling fremlagt af Skov A/S i forbindelse med opstart af SKATT-projektet Skov's problemstilling drejer sig om at få udviklet et nyt koncept til staldventilation og produktionsstyring i svine- og kyllingeproduktion. Konceptet har en permanent natur i den forstand at det ikke er et system som tænkes opsat midlertidigt i en stald. Til gengæld er driftsikkerhed af helt afgørende betydning, da det har store økonomiske og dyrevelfærdsmæssige konsekvenser hvis ventilationen i staldene ikke kører hele tiden. Omkostningerne ved en fast trådet forbindelse mellem forskellige overvågningsenheder medfører at der er et erhvervsmæssigt behov for at finde en løsning vha. trådløs teknologi. Teknisk er der udfordringer i at oprette en pålidelig, trådløs kommunikation på grund af relativt store afstande. Sikkerhedsmæssigt er der udfordringer i at sikre sig at det kun er de rette personer og systemer som har adgang til systemet og derigennem kan styre ventilationen. Der skal udveksles information mellem en hovedbygning og en eller flere stalde/staldgrupper over en afstand på op til 1000 m. Der skal være mulighed for at anvende en PDA i staldene/staldgrupperne. Et scenario er vist i figur 1. Indendørs skal data udveksles mellem et indendørs samlingspunkt (Access Point) og en eller flere kontrol-enheder. Kontrolenhederne kommunikerer med temperatur- og fugtsensorer via korte, kablede forbindelser. Disse korte forbindelser forbliver kablede i det nye, trådløse system. 5

6 Skov-projektet har hovedfokus på at det trådløse netværk i staldene baseres på WiFi-COTSkomponenter tilsluttet indlejrede Linux-baserede platforme. Figur 1. WiFi-baserede W-LAN s i forskellige bygninger og WiFi-baserede links mellem bygningerne Kommunikationssystemet skal være pålideligt i sin anvendelse mht. anvendelig funktionalitet, til trods for at der kan forekomme forstyrrelser i kommunikationen mellem de anvendte enheder i systemet. Kommunikationssystemet skal ligeledes være sikkert m.h.t. uvedkommendes mulighed for at få indsigt i informationerne eller m.h.t. uvedkommendes mulighed for at kunne ændre informationerne. Det er af afgørende betydning at det er muligt for ikke-it-eksperter at få det trådløse kommunikationssystem til at fungere. Systemet skal derfor ikke konfigureres v.h.a. en lokal opsætning, men i højere grad vha. prædefinerede konfigurationsfiler. 6

7 Udvælgelse af pålideligt udstyr Netværks typer, love og definitioner Mesh: Ved etablering af et trådløst netværk med flere access points, er det nødvendig at etablere en kablet backbone mellem de enkelte Access points. Dette muliggør at en bruger, der er trådløst forbundet til et access point, kan kommunikere med en bruger der er trådløst forbundet til et andet access point. I et Mesh netværk er det meningen at de enkelte access points kommunikerer trådløst, dvs. uden et kablet backbone. Dette begrænser kabeltrækning til et minimum. Det var på et tidligt tidspunkt i SKATT-udviklingsforløbet meningen at Mesh-teknologien skulle anvendes til både indendørs kommunikation i staldene og til udendørs kommunikation mellem staldene. Mesh er en forholdsvis ny og uafprøvet teknologi, som hverken leverandør eller projektgruppen har et tilstrækkelig erfaringsmæssig grundlag for at fortsætte med. Derfor blev der fokuseret på en mere traditionel netværksløsning. PoE: Power over Ethernet. Da et af formålene var at minimere anvendelsen af kabler, blev strømforsyning via Ethernet (Power over Ethernet PoE) prioriteret højt. Dette vil gøre installationen af enhederne lettere, idet man undgår at trække strømkabler til hver enhed og samtidig mindskes anvendelsen af stikkontakter. Projektgruppen besluttede derfor at gøre dette til et krav. Frekvensbånd Der blev oprindeligt af Skov A/S stillet et krav om at de trådløse forbindelser skulle overholde følgende standarder: IEEE b og IEEE g set i forhold til de enheder der skulle tilsluttes netværket. Herved blev det fastlagt at Skov s Linux-opsamlingsenhed skulle kommunikere over et traditionelt WiFi-net i staldene. Desuden vil en Standard Laptop og en Standard PDA kunne anvendes på det trådløse netværk i staldende. Standarderne IEEE b og IEEE g anvender ISM-båndet på 2.4 GHz. Dette bånd er efterhånden meget anvendt ikke kun af IEEE b/g-baseret udstyr (WiFi), men også af andre trådløse teknologier, af hvilke Bluetooth og Zigbee er hyppigt anvendte teknologier. Trådløse mus, keyboards etc. anvender ofte proprietære protokoller i 2.4 GHz-båndet. Det var derfor en mulighed i den udendørs del af netværket at anvende IEEE standarden i et mere uforstyrret frekvensområde, nemlig 5-6 GHz-området, som anvendes af standarden IEEE802.11a. Tidlige undersøgelser i projektforløbet viste at der findes en række leverandører som anvender IEEE802.11a til udendørs langdistance-kommunikation. Afstand over lange distancer opnås ved at anvende retningsbestemte antenner. Afhængig af antennernes udformning 7

8 kan der opnås afstande på 2-20 km. IEEE802.11a er, som IEEE80211b/g, licensfrit. Dette stemmer overens med Skov s ønske. Frekvensbåndene er således givet og bestemmende for valg af udstyr. På figur 2, ses frekvensbåndet for a (Se bilag IT og telestyrelsen - INTERFACE-DATANET 5-6 GHz ). Figur 2: Frekvensbånd for a standarden. Frekvensbåndet fra til GHz blev først godkendt af IT og Telestyrelsen i 2006 og er således et forholdsvis nyt frekvensbånd. Endvidere må man i Danmark nu sende med helt op til 4 W med en e.i.r.p-tæthed på 200mW/MHz. Dvs. hvis der sendes 1 W må der kun sendes med en båndbredde på 1W/200mW/MHz = 5 MHz. Med udgangspunkt i Skov s krav om en rækkevidde på 1000 meter, blev det bestemt at anskaffe udstyr til sidstnævnte frekvensbånd (5.725 til GHz) på baggrund af de nævnte sendeeffekter. For IEEE b/g gælder følgende lovkrav: Frekvenser: 2,400 2,4835 (ISM båndet) Sendeeffekt: 100 mw e.i.r.p. e.i.r.p. tæthed: 10mW/MHz Sendeeffekter Dette afsnit danner grundlag for beregninger af sendeeffekter for antenner og sendere på baggrund af de lovmæssige krav. 8

9 Sendeeffekter i forbindelse med trådløs kommunikation, angives ofte i W efterfulgt af e.i.r.p (eller bare EIRP). e.i.r.p står for Equivalent Isotropically Radiated Power og er den effekt der emitteres fra en isotropisk antenne (punkt-kilde med ensartet sfærisk udbredelse). En isotropisk antenne er en teoretisk antenne, som ikke kan realiseres i praksis. Det er derfor nødvendigt at omregne til en aktuel antenne (fxeks. dipol eller parabolsk) med angivelse af EIRP. Ved brug af professionelt udstyr er antennens forstærkning dog normalt angivet i dbi (dbisotropic), hvilket betyder at antennens (dipol eller parabolsk) forstærkning allerede er omregnet til en isotropisk ækvivalent antenne. Diverse love angiver ligeledes EIRP-tætheden ikke må overskride en vis effekt, dette giver anledning til en begrænsning i båndbredden. Eks 1.: Bestem båndbredden ved en sendeeffekt på 4 W og en EIRP tæthed på maksimalt 200 mw/mhz: I en professionel trådløs bridge har man normalt mulighed for at indstille sendestyrken. Sendestyrken angives i dbm, der anvender 1 mw som reference. Den samlede sendestyrke kan derefter bestemmes ud fra følgende udtryk: Eks 2:, hvor. Der ønskes en opstillet en sender med følgende lovmæssige specifikationer: Sendeeffekt: 1 W e.i.r.p. EIRP tæthed: 50 mw/mhz. Antenne gain = 12 dbi. Kabeltab = 1 db. Hvor stor en sendeeffekt (i dbm) skal senderen indstilles til for at opnå en sendeeffekt på 1 W og hvor stor er båndbredden? 1W omregnes til dbm: 10 log(1/0,001) = 30 dbm = EIRP (Det forudsættes at læseren kender til db regning)... 9

10 Senderen skal altså indstilles til en sendeeffekt på 19 dbm og en båndbredde på maksimalt 20 MHz for at overholde lovkravene. Antenne gain angives i nogle tilfælde i dbd (dbdipol), der tager udgangspunkt i en halvbølge dipolantennes udbredelse. dbd kan IKKE anvendes som antenne gain i ovenstående formel og skal derfor omregnes til dbi. dbi = dbd + 2,15. Er man ikke opmærksom på dette, kan man risikere at sende med ulovlig sendeeffekt. Udstyr, der giver mulighed for at sende med 4 W e.i.r.p. ved de i afsnittet frekvenser angivne frekvenser er ønskeligt. 10

11 Valg af indendørs udstyr I udvælgelsen af produkter til brug inde i stalden, var der nogle krav der var stillet af Skov, som udstyret skulle overholde. Kravene er som følgende: Omgivelses temperatur i drift: -10 til +45 grader celsius Omgivelses temperatur på lager: -25 til +60 grader celsius Omgivelsesfugt i drift: 0 til 80% RH Der blev undersøgt hvilket udstyr firmaet Dlink kunne levere. På firmaets hjemmeside havde vi fundet et access point, DWL-7700AP, som kunne overholde kravene. Men ved at kontakte firmaet blev det konstateret at modellen var udgået af produktion. I stedet foreslog leverandøren at vi kunne bruge en nyere model, DWL-8200AP. Men denne kunne langt fra leve op til temperaturkravene, da den kun havde et driftinterval på 0 40 grader celsius. Prisen for en DWL- 7700AP var på omkring 3500kr. Et andet firma der blev undersøgt var firmaet Cisco. Ved Cisco var det produkterne Cisco Aironet 1500 serien der var interessant at kigge på. De levede op til alle de krav der var. Priserne for dette udstyr var på omkring kr., derfor blev denne mulighed fravalgt. Det næste firma som vi kontaktede var firmaet Zcomax. Zcomax kom med et forslag til hele opstillingen. Denne indbefattede access pointet Zcomax 9100G. Dette produkt blev indkøbt og anvendt i begyndelsen af projektet. Produktet overholdt de temperaturmæssige og fugtmæssige krav, og fungerede stabilt i en senere test i en svinestald (13. december 2007) Da Zcomax solgte produkter fra Tranzeo opstod der senere i projektforløbet interesse fra Skov s side i at anvende et tilsvarende produkt fra firmaet Tranzeo. Dette firma er i forvejen udvalgt til at levere udstyret, som muliggør den udendørs IEEE802.11a-baserede langdistance-kommunikation. Det indendørs IEE802.11b/g produkt, som egentligt er beregnet til udendørs anvendelse, hedder Tranzeo TR-6000f. Ifølge databladet, se bilag Tranzeo TR-6000f Series kan den holde til at blive anvendt i et råt miljø: Omgivelses temperatur i drift: -65 til +60 grader celsius Andre krav til udstyret som Skov havde stillet, var at der skulle bruges lovlige og licensfri frekvenser, og at sendeeffekten ligeledes skulle leve op til lovgivningen. Bilag EST , side 7, beskriver de europæiske krav. Frekvensbåndet, der må benyttes, er 2,4 2,4835 GHz. Ifølge datablad, (bilag Tranzeo 6000f Series ) ligger frekvenserne for indstilling på 2,401 2,4835 GHz, så Tranzeo 6000f lever op til disse krav. Den maximale sendeeffekt må i Danmark være 100 mw, det vil sige 20dBm. Databladet for Tranzeo 6000f oplyser at den kan transmittere med en udgangseffekt på +23dBm, her skal der også tages højde for den antenne der sættes på. Det er muligt at justere udgangseffekten i TR-6000f, så det passer til den antenne, der anvendes. Dvs. udgangseffekten kan tilpasses i forhold til de aktuelle, lokale regulativer. 11

12 Tranzeo TR-6000f benytter PoE, se afsnittet Udvælgelse af udstyr / PoE: Power over Ethernet. Antennen til Tranzeo TR-6000f skal forbindes via en N-connector. Antennen kan typisk være en omnidirektionel antenne, for at få signalet spredt ud i hele rummet. Antennens forstærkning kan typisk være +6dB. Tranzeo TR-6000f er både b og g kompatibel, så datahastigheden kan gå fra 1 Mbit/sec. til 54Mbit/sec. Valg af udendørs udstyr På baggrund af de frekvenser og sendeeffekter fundet i afsnittet Netværk typer, love og definitioner, blev der fundet frem til 3 mulige produkter: - D-Link DWP7700 (802.11a og g) - Cisco Aironet Tranzeo Tr-5 serien Som tidligere nævnt var Cisco og D-Link produkterne enten for dyre eller udgået af produktion. Endvidere kunne de ikke sende på de nye, tilladte frekvenser (5.725 til GHz). Derfor blev Tranzeo TR-5 serien undersøgt nærmere og der blev efter adskillige korrespondancer med forhandleren bekræftet at Tranzeo TR-5 serien burde kunne overholde kravene stillet af Skov A/S. Tr-5 serien kunne leveres med enten parabolske eller omnidirektionelle antenner. Det blev besluttet at teste begge typer antenner. Følgende udendørs udstyr blev bestilt hjem: - Tranzeo TR-5plus-N med ekstern omni-direktionel antenne (12 dbi gain). - 2 X Tranzeo Tr-5A-19C med intern parabol antenne (19 dbi gain). Om udstyret kunne overholde kravet om stabilitet vil vise sig i de efterfølgende tests af produktet. Endvidere skal det understreges at det ikke er muligt at opnå trådløs forbindelse direkte til det udendørs IEEE802.11a netværk med et standard IEEE802.11a netværkskort monteret i en PC/PDA. 12

13 Test og analyse Prætest (laboratorietest) Udendørs udstyr(ieee802.11a) Følgende tests ønskes gennemført før sluttest: - Oprettelse af forbindelse mellem alle 3 IEEE802.11a enheder med og uden kryptering (WPA). - Test af rækkevidde på minimum 1000 meter mellem IEEE802.11a enheder. Følgende udstyr blev anvendt i forbindelse med testen: - 2 stk. Tr-5A-19C Tranzeo bridges med parabol antenner - 1 stk. Tr-5Plus-N trance bridge med omnidirektionel antenne - 2 stk. DELL XPS M1330 computere med Windows Vista Home Premium Formålet med testene er endvidere at opnå fortrolighed med enhederne for derigennem at gøre sluttesten mere gnidningsfri. Oprettelse af forbindelse mellem alle a enheder med og uden kryptering (WPA) De indkøbte enheder, Tranzeo Tr-5A-19C og Tranzeo Tr-5Plus-N med +12 db omnidirectional antenne går i det efterfølgende under fællesbetegnelsen bridge. Ved opsætning af a-netværket skal man være opmærksom på om en given bridge skal sættes op som infrastructure station, også kaldt Customer-Premises Equipment (Herefter benævnt CPE) eller Access Point (herefter benævnt AP). Der må kun være ét AP i et netværk, det er derfor vigtigt at placere AP så centralt i netværket som muligt således alle CPE er har mulighed for at opnå forbindelse til AP et. 13

14 Med udgangspunkt i opsætningen i Appendiks A oprettes nu følgende netværk i et laboratoriemiljø: Figur 3: 2 stk. TR-5A-19C med parabol antenner forbindes i a netværk med 1 TR-5Plus-N med Omni directional antenna For at få oprettet forbindelse til et netværk med parabol antenner (TR-5A-19C), skal retningen på hver bridge med parabolantenne justeres så der opnås maksimal sende- og modtageforhold. Bridgen er typisk monteret på en mast eller en stald-gavl. Retningsjusteringen skal både udføres horisontalt og vertikalt. Justeringen foretages på baggrund af de justeringsdioder, der forefindes bagerste på bridgen, se figur 4. Figur 4: Justeringsdioder 14

15 Jo højere signalstyrke der modtages fra AP desto flere dioder lyser. Der gøres opmærksom på at denne funktionalitet kun er gældende i infrastructure station mode. Forbindelserne mellem CPE erne og AP et blev gennemført uden større problemer. Endnu engang bør der dog understreges at en af de 3 bridges sættes til AP og de andre til infrastructure station, jf. Appendiks A. Endvidere skal de alle have samme SSID. Forbindelsen blev med succes testet med og uden WPA. 15

16 Test af rækkevidden på minimum 1000 meter mellem a enheder. Et krav fra Skov A/S var at den udendørs, trådløse forbindelse mellem 2 bygninger skulle kunne række 1000 meter. I forsøg på at finde velegnet lokalitet til udførelsen af testen, blev der opstillet et scenarie der skulle sætte udstyret på en prøve. Idet Jens bolig er i line of sight med Ingeniørhøjskolen I Aarhus (IHA), blev dette udvalgt som test scenarie (Se Figur 5). Efter forsigtig justering vha. justeringsdioderne blev der oprettet en stabil forbindelse med AP placeret på taget af IHA og CPE en, der var placeret i et vindue i Jens bolig. Figur 5 : "Line of sight" fra Jens' bolig til IHA. Stabiliteten af forbindelsen eftervises ved at overføre større filer. Der blev fra AP (på IHA) sendt en fil på 737 MB til CPE en. Dette blev modtaget med en retransmission på kun 2,9 % af pakkerne. Endvidere blev der sendt en fil på 122 MB fra CPE en (Jens s bolig) til AP med en retransmission på kun 12,9 % af pakkerne(se 6). I begge tilfælde lå datahastigheden stabilt på 6 Mbps. 16

17 Figur 6: Pakkestatistik set fra AP på IHA. Dette var væsentligt over kravet på 1000 meter og samtidig var forbindelsen stabil. Endvidere blev der transmitteret henover Århus centrum der må siges at være et miljø med mange mulige støjkilder. En vellykket test, der har bevist at så længe der er line of sight er 1000 meter ikke et problem. Testen blev gennemført med en sendeeffekt på 4 W på både AP og CPE. Testen blev også gennemført med en sendeeffekt på 1 W hvilket ligeledes gav tilfredsstillende resultater (6 Mbps). Med sendeeffekter herunder kunne forbindelsen ikke oprettes. 17

18 Indendørs udstyr (IEEE802.11b/g) Følgende test gennemføres før sluttest: - Netværk med 1 access point. - Netværk med 2 access point. - Handover fra et access point til et andet access point. - Indstilling af power og godkendelser. - Test af rækkevidde. - Kryptering (WPA). Anvendt udstyr til test: - Dell D600 PC med OS. Linux Fedora anvendelse: klient. - Dell D600 PC med OS. Windows XP anvendelse: Ftp server. - Dell D505 PC med OS. Windows XP anvendelse: klient. - Access point Tranzeo TR-6000f forkortet: AP Formålet med testene er endvidere at blive fortrolig med enhederne for derigennem at gøre sluttesten mere gnidningsfri. Netværk med 1 access point. Den første test der blev udført var en simpel test, der bestod i om en PC kunne koble sig trådløst på et AP. Opsætningen af AP blev udført jf. Appendiks B. Testen blev verificeret ved at pinge AP et. Der blev testet om to PC ere kunne koble sig på samme AP og udveksle data. En oversigt af dette ses på 7. Forklaring til figur af denne type: Streger med pil for enden betyder trådløs forbindelse. Streger uden pil, betyder kablet forbindelse. Figur 7 - Netværk med 1 access point Testen blev verificeret ved både at pinge de to PC er, men også ved at der blev overført en fil fra en ftp server på den ene PC, til den anden PC. 18

19 Netværk med 2 access points. For at se om det var muligt at have flere AP s på samme netværk, blev der udført en test. Her blev der benyttet to AP, der blev forbundet kablet gennem en switch. Herved var det muligt at teste om de to AP var på samme netværk. Her er det vigtig at alle AP i netværket bliver sat op til samme SSID. På Figur 8 ses en skitse over testen. Figur 8 - Netværk med 2 access point Med en PC koblet trådløst på det ene AP, var det muligt at pinge de to AP s, og dermed kunne det konstateres at AP ene var koblet på samme netværk. I forlængelse af forrige test blev der udført en test, hvor de to AP havde hver sit SSID. Ved at benytte to PC er, der trådløst koblede sig på hvert sit AP, kunne der testes om de to PC er var på samme netværk. Se Figur 9. Figur 9 - Netværk med 2 access point og to PC'er Ved igen at pinge hinanden blev det verificeret at de 2 PC er var på samme netværk. 19

20 Handover fra et access point til et andet access point. For at teste handover fra et AP til et andet, blev der benyttet det radiodøde rum, der findes på Ingeniørhøjskolen i Århus. Det ene AP blev placeret i det radiodøde rum og det andet udenfor. De to AP blev sat næsten ens op, eneste forskel var at de blev indstillet til hver sin kanal, og hver sin IP adresse. De blev koblet sammen via. en switch, således at de kunne kommunikere sammen om handoveret. Til det ene AP blev der via et kabel tilkoblet en laptop med Windows og en ftp server. En laptop med Linux Fedora koblede sig trådløst til det ene AP. Alle tilkoblede dele blev ping et, og det blev konstateret at de var på netværket. Programmet KWIFIManager blev benyttet til at vise signalstyrke, AP s MAC adresse og signalstøjforhold. På Figur 10 ses en skitse over opstillingen. Figur 10 - Handover test Ved at bevæge sig fra det ene AP til det andet blev der udført handover imellem de to AP. Under testen koblede Linux PC en sig til ftp-serveren og hentede en stor fil (100mb), samtidig blev der testet ping tider. Nedenfor ses to screenshots, det første lige inden et handover (Figur 11), og det andet efter det netop udførte handover (Figur 12). 20

21 Figur 11 - Screenshot lige før handover Figur 12 - Screenshot lige efter handover 21

22 Det ses på Figur 11, at signalstyrken falder når vi bevæger os væk fra det ene AP (MAC adresse slutter på E). Det er værd at bemærke, at som signalstyrken falder, så falder støjgulvet ligeledes. Dette skyldes at AP et ændre modulationsform fra 64-QAM og helt ned til BPSK, hvilket gør den mere støjimmun. Dette gør også at overførelseshastigheden falder, på Figur 11 er hastigheden nede på 11Mbit/sec. Det ses også at ping-tiden stiger, efterhånden som der kommer dårligt signal. På Figur 12 er handover et udført, og vi har nu fat i det andet AP (MAC slutter på F). Det ses at ping-tiden falder igen, og det ses at signalstyrken stiger, og derved ændres modulationsformen, og vi er oppe på 54Mbit. Under alle forsøg der blev udført i laboratoriet var det ikke muligt at bevare forbindelsen til ftpserveren. Et handover foregik også forholdsvist langsomt, ca. 30 sek. Indstilling af sendeeffekt og godkendelser. For at sikre at der sendes med lovlig effekt, dvs. max. 20 dbm, her henvises til bilag ETS , er der blevet undersøgt opsætningen mulighederne for sendeeffekten i AP et. I databladet for Tranzeo TR6000f er det oplyst at Output Power er max. +23 dbm. I opsætningsmenuen er det muligt at justere Output Power, så de lokale myndigheders krav kan overholdes. Det er muligt at vælge Country i AP s menuer, så de enkelte landes krav til sendeeffekt og frekvensområde sættes. Test af rækkevidde. Rækkevidden af udstyret blev testet. Testen blev udført ved at bruge et AP og en PC. Den maksimale afstand var ca. 15 meter. Dette var igennem en åben dør, en lukket dør og glas. Da der ikke findes præcis viden om bygningsmaterialerne er det svært at sige, hvor meget de dæmper signalet. Hvis der f.eks. er metalcoatning på glas dæmpes signalet kraftigt. Der blev også målt hvilke andre AP s der kunne ses. Der kunne ses helt op til 15 andre AP s, hvilket bidrager væsentligt til støjgulvet. Kryptering. I denne test blev AP et sat op til at anvende krypteringsformerne, henholdsvis: WEP, WPA og WPA-2. Det var problemfrit for en Windows-baseret PC at koble sig på netværket når disse krypteringsformer blev anvendt på PC en. Samarbejde mellem udendørs og indendørs udstyr Ved brug af udendørs- og indendørsudstyr er det nødvendigt at få kortlagt den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) i forhold til det testmiljø som udstyret vil befinde sig i. En god EMC sikrer et 22

23 større signal-støj-forhold (SNR), som har direkte betydning for hvor stor en datahastighed det trådløse udstyr kan kommunikere med. Et trådløst link som oplever interferens problemer vil give anledning til at linkets datahastighed sænkes. Afhængigt af den trådløse netværkssammensætning og placering af systemkritiske enheder på netværket, vil dette kunne medføre en samlet reduktion af båndbredden for hele systemet se figur 13 nedenfor. Figur 13 Et trådløst netværk med en uhensigtsmæssigt placeret systemkritisk enhed Det er derfor nødvendigt at sørge for at systemkritiske enheder som har brug for stor båndbredde placeres efter en stjernetopologi dvs. minimere antallet af trådløse links som den systemkritiske enhed skal kommunikere igennem til resten af systemet se figur 14 nedenfor. 23

24 Figur 14 Et trådløst netværk med en hensigtsmæssigt placeret systemkritisk enhed SNR og EMC Generelt kan der skelnes mellem to typer interferens, som er nødvendigt at undersøge: støj genereret af testudstyret selv og baggrundsstøj. Støj fra testudstyr: Sammensætningen af det trådløse A og G testudstyr er frekvensmæssigt adskilt således, at de ikke vil virke som støjkilder overfor hinanden. Til gengæld kolliderer begge netværk med frekvenser som ligger i deres eget frekvensbånd, dvs. netværket selv. Et trådløst netværk får et forringet SNR pga. multipath refleksioner samt kollision mellem klienter på netværket som ønsker at sende data. Baggrundsstøj: Baggrundsstøjen kan defineres som den del af støjen, der ikke direkte kan lokaliseres til en enkelt kilde, dette kan f.eks. være et andet trådløst netværk af samme type (frekvensmæssigt), termiskstøj, transientstøj fra elmotorer/generatorer eller andre former for effektregulering i elektriske kredsløb. I laboratoriet blev disse to typer støjkilders indflydelse på både A og G netværket testet for, at få afdækket netværksstøjimmuniteten. 24

25 A-netværk: A-netværk blev testet ved at etablere en simpel forbindelse mellem et AP og et CPE i et rum som ville give anledning til refleksioner. Denne test afslørede at udstyret var nødt til at foretage retransmissioner på ca. 12% under en filoverførsel fra en ftp-server. Herefter blev endnu et CPE sat op 1 meter fra de andre CPE er og AP og koblet på netværk. Der blev udført en filoverførsel mellem hver CPE og AP for at undersøge betydningen af kollisionen mellem de to trådløse datastrømme. Forskellige kombinationer mellem hver CPE, hvor der blev hentet og afsendt en fil samtidig blev afprøvet. Den maksimale retransmissionsrate kunne ikke fremprovokeres til at overstige 15%. G-netværk: G-netværk blev testet ved at etablere en kablet backbone forbindelse mellem to Access Points på Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA), hvor der blev kobles en trådløs klient til AP. Ved at etablere forbindelsen på IHA testes G-netværkets evne til at overleve i et radiomæssigt støjfyldt miljø, da det trådløse udstyr skal virke i et miljø med ca. 15 synlige SSIDer (AP). Det var ikke muligt at fastslå hvilke frekvenser som de enkelte AP på IHA var låst fast på, men det var muligt at opnå en rækkevidde på ca. 15 meter mellem klient og AP. Sluttest på lokation Sluttesten på udstyret blev udført i området omkring adressen: Rodskovvej 87, 8543 Hornslet (Rodskov Svineproduktion ApS). Sluttesten foregik d. 13. december Udendørs udstyr (IEEE802.11a) Testlokaliteten så ud som følgende: 25

26 Figur 15: Testlokalitet - Røde ringe indikerer den ønskede placering af CPE/AP De røde ringe på figur 15, hver tildelt et nummer (herefter kaldet position 1, 2 og 3), indikerer ejendomme der alle tilhører samme ejer. Ejendommene ligger på adresserne Landevejen 49 (position 1), Rodskovvej 80 (position 2), Rodskovvej 87 (position 3) og. Der blev for denne lokalitet opstillet følgende 5 test scenarier: - Test 1: Oprette forbindelse med Tr-5Plus-N placeret i position 3, Tr-5A-19C placeret i position 2 og 1. - Test 2: Oprette forbindelse mellem Tr-5A-19C i position 2 og Tr-5A-19C i position 1. - Test 3: Oprette forbindelse mellem Tr-5A-19C i position 3 og 1. - Test 4: Oprette forbindelse mellem Tr-5A-19C i position 3 og 1. Denne gang med kryptering i form a WPA. Tr-5Plus-N blev placeret position 2 til brug som forstyrrelse. - Test 5: Oprette forbindelse mellem Tr-5Plus-N i position 2 og Tr-5A-19C i position 1 og 3. Testenes rækkefølge er en kronologisk gennemgang af testudførelsen og angiver således ikke en evt. logisk rækkefølge. For opsætning af de enkelte bridges henvises til Appendiks A. Vejrforhold på testlokaliteten: Temperatur: ca. 0 grader celsius. 26

27 Vind: let til jævn vind. Skyer: overskyet. Nedbør: ingen. Test 1: Oprette forbindelse med Tr-5Plus-N placeret i position 3, Tr-5A-19C placeret i position 2 og 1. Figur 16: Testopstilling 1 forbindelse med Tr-5Plus-N placeret i position 3, Tr-5A-19C placeret i position 2 og 1 Formål - Sammenhæng mellem rækkevidde og vegetation. Dette testscenarie var hvad projektgruppen anså for værende worst case scenario, idet en kombination af meget vegetation mellem sender og modtager samt en afstand på 720 meter endnu engang skulle sætte udstyret på en prøve. Vegetationen gjorde at det ikke var muligt at se fra sender til modtager og kravet om line of sight var derfor ikke helt tilstede. Dog skal det understreges at der ikke var bakker eller jordvolde imellem sender og modtager, men kun vegetation i form af hegn, træer og buske. Her følger en beskrivelse af de individuelle opstillinger for bridgene (For en grafisk visning af bridgenes placering se figur 16): 27

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Guide: Slip for Wi-Fi problemerne

Guide: Slip for Wi-Fi problemerne Guide: Slip for Wi-Fi problemerne Problemer med dit trådløse netværk? Vi fortæller, hvordan du sætter et stabilt netværk op til dine trådløse apparater og ordner problemerne med det net, du allerede har.

Læs mere

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS ANTENNEGUIDEN Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS Antenneguiden Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Modulationer i trådløs kommunikation

Modulationer i trådløs kommunikation Modulationer i trådløs kommunikation Valg af modulationstype er et af de vigtigste valg, når man vil lave trådløs kommunikation. Den rigtige modulationstype kan afgøre, om du kan fordoble din rækkevidde

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed på internettet 5 Opret trådløs forbindelse 6 Sådan får

Læs mere

Svin nr. 7 2005. FarmTest. Trådløst netværk i svinestalde

Svin nr. 7 2005. FarmTest. Trådløst netværk i svinestalde Svin nr. 7 2005 FarmTest Trådløst netværk i svinestalde Trådløst netværk i svinestalde Af Thomas Algot, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Svin, (TNM Teknik APS, Allerød) Titel: Trådløst netværk

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne Antenne Guide Få bedre forbindelse med en antenne Denne guide rådgiver omkring valg af rigtig antenne til at opnå forbedret signal, for en hurtigere og mere stabil dataforbindelse! Dataframobiltbredbåndoverføresaldfrateleoperatørensmastviaradiosignaler.Hvorlangtradiosignalernerækkera

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus Jakob Steensen Rådgivende Ingeniør Wireless Specialist DELTA Welfare Tech 26. oktober 2012 / Odense Agenda Projektets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Farer i den trådløse jungle. af Poul Tøttrup Teknologisk Institut

Farer i den trådløse jungle. af Poul Tøttrup Teknologisk Institut Farer i den trådløse jungle af Poul Tøttrup Teknologisk Institut Radiomæssig baggrund Leget med radioteknik som barn Radio/radar tekniker på transport-, rednings og kampfly 100kHz- 10GHz Ingeniør i Radioingeniørtjenesten

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Vejledningen og eksempler er fra PC'er med Windows XP, og tingene vil sikkert hedde noget andet i Vista eller Windows 7, men metoden er den samme.

Vejledningen og eksempler er fra PC'er med Windows XP, og tingene vil sikkert hedde noget andet i Vista eller Windows 7, men metoden er den samme. Opsætning af SportIdent-program til afvikling på 2 eller flere PC'er samtidigt. Denne vejledning er beregnet til brug ifm et mindre træningsløb/konkurrence, hvor der er behov for at yde en bedre service,

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder.

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder. 1. Hvad er en antenne? 2. Antennetyper 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige enheder 3. Hvor god er en antenne? 4. Målinger på antenner Side 1 af 12 1. Hvad er en antenne? En antenne

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008)

Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008) Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008) Med Smargo Smartreader plus er det muligt at tilføje yderlige en kortlæser til din Dreambox eller aflæse kortet på en PC-linux server. Nedenfor gives vejledning i

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Spanning Tree. - mulighed for redundans på Ethernet! Netteknik 1

Spanning Tree. - mulighed for redundans på Ethernet! Netteknik 1 Spanning Tree - mulighed for redundans på Ethernet! Netteknik 1 Hvorfor Spanning Tree? Driftsikkerhed & redundans! Moderne firmanetværk kræver en større og større grad af stabilitet og driftsikkerhed,

Læs mere

Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål

Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål Indhold Hvordan kommer jeg på Internettet?... 2 Kan jeg rette mit netværksnavn og koden?... 2 Hvad koster det at være på nettet?... 2 Min trådløse

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I M A NUAL NI - 7075 120 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ø r s t o g f r e m m e s t t a k, f o r d

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE Autoværksted Indeholdende Hardware Software Netværk Side 2 BESTIL PÅ TELEFON: 24 79 71 41 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 Bærbare 5 Svag stationær 6 Middel stationær

Læs mere

Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger

Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger Nordenskov 103.2 (hovedsender) Pos. 55 39.396 N 08 40.279 E Sender Telefunken 100 W Hovedsender

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere