Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution VUC Skive Viborg Uddannelse HF enkeltfag Fag og niveau Dansk A Lærer Peter Pedersen, tlf Hold vdh9daa Andre bemærkninger Pædagogpakken 1. årigt HF-dansk Titel nr. 1 Titel nr. 2 Titel nr. 3 Titel nr. 4 Titel nr. 5 Titel nr. 6 Titel nr. 7 Titel nr. 8 Titel nr. 9 Titel nr. 10 Titel nr. 11 Titel nr. 12 Titel nr. 13 Titel nr. 14 Projektarbejde: Klassens bog Sproglige område: Grammatikkursus Sprog: Den skriftlige eksamensopgave Det sproglige område: Mundtlighed og argumentation Introduktion: Genrebegrebet Litteratur: Introduktion til folkeviser/folkeeventyr Litteratur: Oplysningstiden og Jeppe på bjerget Film og læring Medier og sprog: Pressen i Danmark Litteratur: Romantikken Medier: Reklame Litteratur og sprog: Realisme, herunder det Moderne Gennembrud Litteratur: Det moderne/modernisme Medier/Sprog/litteratur: Rap

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Projektarbejde: Klassens bog Der produceres en elektronisk udgave af klassens bog med en A4 sides præsentation af hver enkel kursist plus foto/billedmateriale samt en kreativ forside som uploades på holdets Fronterside. Der benyttes ikke egt. litteratur, dog trædiagram fra Heltberg/Kock: Skrivehåndbogen(1997) s lektioner Faglige studiekompetencer: U-forløbet er tænkt som et første intro-forløb der introducerer kursisterne til nogle basale værktøjer inden for faget: projektarbejde, problemformulering, Ciceros pentagram, brainstorming, person- og sagsinterview, hurtigskrivning/ sammenskrivning af interview til beskrivende artikel, mundtlig præsentation foran holdet, evaluering. Introduktion til skolens tekstbehandlingssystem (Word) samt intranettet Fronter (uploading). Personlige studiekompetencer: Arbejde projektorienteret, systematisk efter tidsplan, tale foran en gruppe/lytte, respekt for andres arbejde. Generelt: Kursisterne lærer hinanden at kende. Der skabes en god studieatmosfære i klassen. Læreroplæg (skriftligt oplæg) Pararbejde (interview), individuelle skriftligt arbejde (sammenskrivning af interview til artikel) mundtlige præsentationer foran holdet. Der arbejdes endvidere med vanskelige områder inden for dansk grammatik, bl.a.: r-fejl, syntes/synes, ad/af, sammenblandinger og fordoblinger m.m.

3 Titel 2 Sproglige område: Grammatikkursus Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof: Elsemarie Hauge: Den lille grundgrammatik (Systime, (1998) 8 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Kursisterne gøres bekendt med den grundlæggende grammatiske fagterminologi, ordklasser samt syntaks (grundlæggende sætningsanalyse) Dobbeltlærerdækning: Læreroplæg, klasseundervisning og paropgaver

4 Titel 3 Den skriftlige eksamensopgave Danskbekendtgørelsen Revidere genredefinitioner fra UMV Råd og vink om den skriftlige eksamensopgave Søren Lindskrog, Dansk til HF tre skriftlige eksamensgenrer (Alfabeta, 2014) (uddrag) HF dec (metafor) 10 lektioner Men udgangspunkt i et konkret eksempel gennemgås kravene ved den skriftlige Hf-eksamen, herunder en definition af de formelle genrekrav (det analyserende oplæg, den argumenterende artikel og den introducerende artikel). Endvidere etableres skrivegrupper samt gives en række råd og vink til en fornuftig besvarelse af eksamensopgaven. Desuden indøves en model til korrekturlæsning. Endelig bearbejdes en række alment forekommende fejl i det skriftlige udtryk Blanding af læreroplæg og arbejde i skrivegrupperne. Det givne eksamenssæt er valgt ud fra et ønske om at arbejde i forlængelse af modulet om folkeviser og folke/kunsteventyr, hvorved der forhåbentlig opnår en vis overførselsværdi

5 Titel 4 Det sproglige område: Mundtlighed og argumentation Uddrag fra Jimmy Z. Hansen: Sprog og tale (Systime, 2005) Lytning til oplæsning af H.A. Andersens Store Klaus og lille Klaus Heltberg og Kock: Om argumentation fra Skrivehåndbogen (Gyldendal, 1993) pp. 89ff. Bo Weinreich: På de rigtige præmisser lær at analysere argumenter (Forlaget Lee, 1998) Ulla Dahlerups tale på DFs landsmøde 23. sept Villy Søvndals tale: Tanker fra et andet Danmark (2005) 22 lektioner At kursisterne bliver bevidste om sig selv som mundtlige sprogbrugere: Herunder bliver bekendt med: Ciceros pentagram Udvikler bevidsthed om og evne til at skelne mellem den informative tale, den politiske tale og lejlighedstalen. Bliver bevidst om talerens fem forarbejdsningsfaser og kropssprogets betydning i en mundtlig kommunikationssituation. Får en forståelse for begrebet argumentation og nogle af de centrale forhold man skal være opmærksom på, når man skal vurdere et arguments gyldighed. Bliver bekendt med de tre appelformer: etos, logos og patos, herunder retoriske kneb som fx billedsprog (metafor) samt gentagelse (anafor). Bliver bekendt med og arbejder med de mundtlige genrer, fx indlæg, oplæg, redegørelse, samt oplæsning i konkrete sammenhæng.. Klassegennemgang plus individuelle opgaver samt pararbejde med udgangspunkt i det gennemgåede materiale, der resulterer i en række korte kursisttaler og oplæsninger om en række selvudvalgte emner.

6 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 5 Introduktion: Genrebegrebet Kronik fra Salme fra Ib Fisher Hansen et al.: Litteraturhåndbogen, bd. 2 (1981) Triviallitteratur, novelle og lyrik og drama fra Ib Fisher Hansen et al.: Litteraturhåndbogen bd. 2 (1981) Div. Relevante analysemodeller til de forskellige genrer. Kronik: Venstre på den anden side af ligusterhækken fra Politiken 4. okt B.S. Ingemann: Aftensang fra L. Ettrup, J.A. Jørgensen og K. Michelsen: Litteratur 2, (Gyldendal, 1991) St. St. Blicher: De tre helligaftener: En jydsk røverhistorie (uddrag) (1867) Sir Conan Doyle: Det brogede bånd fra Jens Skovholm & Ivan Z. Sørensen: Samlerens krimiantologi (1980) L. Panduro: Uro i forstæderne fra Steen Larsen og Lars Jensen: Dansk læsebog (Systime, 2010) Helle Helle: Hedebølge fra Biler og dyr (Samlerens, 2000) Benny Andersen: Damer fra Den indre bowlerhat (Café Borgen, 1991) Anvendt uddannelsestid: 20 Kompetencer, læreplanens mål, progression Dette modul er et introduktionsmodul, der kort indkredser genrebegrebet og dets betydning. Det er endvidere hensigten med modulet at kursisterne får et overblik over nogle helt centrale genrer og deres særlige træk samt nogle værktøjer til analyse af disse genrer. De udvalgte genrer er: kronik, salme, novelle, lyrik og drama. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Arbejdsform: Blanding mellem klasse- og gruppearbejde samt

7 læreroplæg med par- og gruppeøvelser. Titel 6 Litteratur: Introduktion til folkeviser/folkeeventyr Litteraturhistorien på langs og på tværs ( ) pp.9-33 fra Litteratur (Gyld., 1991): Germand Gladensvend Ebbe Skammelsøn I Bondedatterens vold/elverhøj Kong Lindorm Stærke Hans og herremanden Espen Askepuster/H.C. Andersen: Klods-Hans 20 lektioner Med udgangspunkt i de ovenstående genrer vil kursisterne få et lille indblik i det middelalderlige tankeunivers og de to mundtlige genrer folkevisen og folkeeventyret. - Demonstrere viden om dansk litteraturs historie - Indsigt i centrale danske tekster - Videreudvikling af analytiske begrebsapparat og kompetence til tekstanalyse - Lære at bruge litteraturhistorien Klasseundervisning, gruppearbejde med elevoplæg samt lærerforedrag

8 Titel 7 Litteratur: Oplysningstiden og Jeppe på bjerget Flygare og Højlund: Drama i dansk (Systime, 2003): Et forsøg på en genredefinition Lidt dramahistorie En analysemodel Oplysningstiden: Rationalismens rødder Om Holbergs komedier fra Brøndsted og Møller Kristensen: Danmarks litteratur (Gyldendal, 1993) Oplysningsmanden Landboreformerne fra Jeppe på bjerget intr. K. Rostrup (DR, 1981) Kærnestof: L. Holberg: Jeppe på bjerget (Gyldendals værkserie, 1984) 14 lektioner Modulets formål er at læse Holbergs værk i lyset af tidens rationalisme og derigennem skærpe kursisterne forståelse for den historiske læsning og samtidig fastholde et nutidigt perspektiv. Værk før 1800 Der er anvendt individuelt arbejde, gruppearbejde med oplæg, klasseundervisning samt film.

9 Titel 8 Litteratur/medieværk: Film og læring Søren Søgaard: Nordkraft fra bog til film (Gyldendal, 2005) uddrag Oplæg af Anne Waage Petersen, VIA University College om det konstruktivistiske menneskesyn. Valgaften instr. Anders Thomas Jensen (1998) Nordkraft instr. Ole Christian Madsen (2005) Cirkeline: Ost og kærlighed af Tegnefilm af Jannik Hastrup. Cirkus Julius (1998) Harry Potter og de vises sten (2004) instr. Chris Columbus Gummi Tarzan (1981) instr. Søren Kragh-Jacobsen 24 lektioner Modulet er et samarbejdsprojekt mellem VUC Skive-Viborg og pædagoguddannelsen i Viborg (VIA University College) Mål: indblik i elementer af pædagoguddannelsens fag og undervisningsformer samt færdigheder og kundskaber med særligt med vægt på færdigheder indenfor de filmtekniske virkemidler og analyse. Forløbet tilgodeser bekendtgørelsens krav om analyse af en medieværk. Klasseundervisning/gruppearbejde/klassepræsentationer/rapportskrivning. Arbejdet m. filmen vil delvis kræve anvendelse af fx PC samt dvd.

10 Titel 9 Massekommunikation: Pressen i Danmark F. Mortensen: Massekommunikation og offentlighed (1976) (uddrag) (http://www.avisnet.dk/avisnet/application.do?command=getdocumen t&documentid=b366d604b48de53fc12570a00049dd3f) Gallup Danmark (2003) Niels Hausgaard: Pludselig er man blevet en ko Avistid.dk 5 landsdækkende søndagsaviser: Jyllands-Posten, Politiken, Ekstra Bladet, B.T, Berlingske Tidende d. d. 19. feb Prostituerede skal kunne vælge selv fra Information Tidligere prostitueret: Folk vil helst tro at prostitution er seksuelt frigørende fra Politiken Anvendt uddannelsestid: 20 Kompetencer, læreplanens mål, progression: Kurset vil give kursisterne en indsigt i pressen som virksomhed og som meningsformidler i en borgerlig offentlighed. Perspektivet vil overvejende være diakront med et afsluttende synkront oplæg. Nærmere betegnet vil kurset se nærmere på: 1. Hvordan avisernes typiske læser/læsere ser ud (læserprofil) 2. Hvorledes er den procentvise fordeling af udvalgte stofområder i forhold til avisens totale stofflade (kvantitativ analyse). 3. Hvilke meninger/holdninger er avisen talerør for (kvalitativ analyse, herunder bl.a. vinkling, layout, avisgenrer, billedanalyse, sprogbrugsanalyse/argumentation)? 4. Hvilke begivenheder bliver forsidenyheder og hvorfor. (Herunder bl.a. forsideprioritering og nyhedsværdier). 5. Hvordan har pressen udviklet sig (pressens historie). 6. Hvilken funktion spiller pressen i dagens Offentlighed. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Lærer- og elevoplæg, par- og gruppearbejde. Informationsøgning i statistisk materiale og på Internettet.

11 Titel 10 Litteratur: Romantikken Litteraturhistorien på langs og på tværs ( ) pp Definition af salmegenren fra Litteraturhåndbogen (1981) Staffeldt: Indvielsen (1803) Oehlenschläger: Simon Peder (1823) Grundtvig: Velkommen i den grønne lund (1843) Grundtvig: Den signede dag med fryd vi ser (1826) Gyllembourg: Drøm og virkelighed (uddrag) (1833) H.C. Andersen: Den grimme ælling (1844)/ skyggen (1847) 18 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Indsigt i periodens særtræk: Universalromantik, nationalromantik, Biedermeier samt romantisme. Modulet tilgodeser endvidere kravet om kanonforfattere. Udvikling af søgningskompetence på Internettet i forb. m. søgning af biografiske oplysninger om perioden og de enkelte forfattere. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Læreroplæg, gruppe- og individuelt arbejde samt kursistoplæg om de forskellige forfattere

12 Titel 11 Medier: Reklame Asger Liebst: Reklamedrøm (DLF, 1992) kap. 1: Tre syn på reklame pp. 6-9 Bregendahl og Christensen: Reklame og psykologi fra Kreativ reklame (forlaget Åløkke, 1990) pp Andalusien præger (Det spanske turistbureau, u. år og årstal) Godt begyndt er halvt fuldendt (Harvey Bristol Cream u. år) The Art of Chivalry (Martell Cognac, u. år) Frihed til at være den pige du er fra Alt for damerne, nr Vi støtter brysterne fra Alt for damerne, nr. 39, 2008 Camel. The taste of adventure fra Newsweek TV-reklamer fra YouTube: Fleggaard reklamer Lige over grænsen Kia Picanto: Forførende fornuftig Oddset: Der er så meget kvinder ikke forstår: Opdækning i feltet. Skittles (bryllupsnatten - Banned commercials) Arla Minimælk Fakta: Flaskeautomaten 28 lektioner Kurset sigter på at give kursisterne en indsigt i den trykte og elektroniske reklames virkemidler, herunder sammenhængen mellem reklame og behov Lærercentreret undervisning med gruppearbejde og kursistoplæg. Kursisterne vil i nogen udtrækning få mulighed for at finde interessante reklamer selv.

13 Titel 12 Litteratur: Realisme, herunder det Moderne gennembrud Afsnittet realisme fra Fibiger/Lütken: Litteraturens veje, s Litteraturhistorien på langs og på tværs ( ) pp Fortæller og fortælling fra Hansen og Steensig: Dansk er mange ting (Gjellerup (1968) Det folkelige gennembrud/ Socialrealisme: p Pixiudgave af realisme Georg Brandes: Af: Indledningen til Emigrantlitteraturen (1872) Pontoppidan: Nådsens brød (1887) J.P. Jacobsen: Af. Marie Grubbe (1876) H. Bang: af Frøkenen (1883) V. Benedictsson: I venteværelset (1880) A. Strindberg: Den starkare (1889) Jeppe Aakjær: Jens Vejmand (1905) Martin Andersen Nexø: Indledning til Pelle Erobreren (1906) Hans Kirk: En plads i verden (1931) Morten Nielsen: Jeg ser nu i nat (1945),Ole Wivel: Vrede unge mænd (1958), T. Ditlevsen: Der bor en ung pige - (1955), Vita Andersen. Hun ser godt ud (1977) Karen Blixen: De blaa øjne uddrag fra Peter og Rosa fra Vintereventyr (1943) John Nehm: Man går ind ad en port (1979) Chr. Kampmann: Roller (1970) Gabriel Axel: Johnny Larsen (1979) - film Jan Sonnergaard: Sex (1997) Helle Helle: Hedebølge (1999) Jacob Skyggebjerg: Af Vor tids helt (2013) Peter Adolphsen: Madeleine. Lille trist roman (1996) Peter Adolphsen: Ved Højer sluse (2000) 1. individuelt læste værk: Krimi (se liste) 44 lektioner Gennem arbejdet med en række realistiske tekster vil kursisterne få en forståelse for realismen som stilart og sprog fra romantikken og frem til i dag. I forbindelse hermed også et indblik det Moderne Gennembruds særtræk og den samfundsmæssige udvikling der ligger til grund herfor. Endvidere vil modulet indkredse begreberne realisme, naturalisme, impressionisme, magisk realisme og minimalisme, og endelig tilgodeser modulet kravet om kanonforfattere, svensk og norsk. Undervisningen vil bestå af en blanding af kursistoplæg/præsentationer, klasseundervisning, gruppe- og pararbejde med udgangspunkt i lærerforberedte arbejdsark og selvstændigt planlagte kursistoplæg.

14 Titel 13 Litteratur: Det moderne/modernisme/postmodernisme Modernisme fra Fibiger og Lütken: Litteraturens veje (2001) Litteraturhistorien på langs og på tværs ( ) pp Johs. V. Jensen: Interferens fra Digte (1906) Emil Bønnelycke: af Aarhundredet (1918) Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål fra Fribytterdrømme (1920) Broby-Johansen: Bordelpige dræber ufødt fra Blod (1920) Martin A. Hansen: Soldaten og pigen (1947) Klaus Rifbjerg: Under vejr med mig selv (1956) (værk: digtsamling) Peter Seeberg: Hullet fra Eftersøgningen (1962) Per Højholt: Udenfor fra Min hånd (1966) Benny Andersen: Syvsover fra Den indre bowlerhat (1964) Hans-Jørgen Nielsen: Spillets regler (1968) Michael Strunge: Natmaskinen fra Vi folder drømmens faner ud (1981) Kirsten Hammann: Jeg civiliserer mig om morgenen (1992) Per Hultberg: XXIII fra Byen og Verden (1992) Pia Juul: Ude på landet (2005) Line Knutzon: Splinten i hjertet (2000) (værk: drama) Katrine Marie Guldager: Ankomst: Husumgade (2001) uddrag Josefine Klougart: Stigninger og fald (2010) (uddrag) Yahya Hassan: Den arabiske prins (2013) 2. Individuelle værk, bl.a. Naja M. Aidt: Vandmærket og andre moderne novelle- og digtsamlinger (se liste) 32 lektioner Genne arbejdet med en række modernistiske tekster vil kursisterne for en grundlæggende forståelse for modernismen som stilart og sprog. I forbindelse med modulet planlægges at lave en række sproglige øvelser som skal skærpe kursistens forståelse for det levende sprog og endelig tilgodeser modulet kravet om kanonforfattere samt værker and krav om værker. Læreroplæg, kursistoplæg og parøvelser

15 Titel 14 Medier/Sprog/litteratur: Rap Efterord fra Lars Bukdahl: Poesi dér. Danske raptekster (Systime, 2004) Forskellige hjemmesider, bl.a. af relevans for grupperne og fænomenet rap. McEinar: Jeg provokerer, onanerer fra Den nye stil (1988) Østkyst Hustlers: Han får for lidt fra Fuld af løgn (1996) Outlandish: The Bond Between Us Outland s Official (2001) Niarn: Antihelt fra Anti-helt (2006) Plus forskellige af kursisterne selvvalgt rapnumre 15 lektioner Opfyldelse af læseplanens krav om moderne sprog, medier og tekster efter Modulet har til formål at give kursisterne en forståelse for hip hop /rap som fænomen, og herunder genrens formelle særtræk, historiske rødder, betydning og funktion. Endelig øves kursisterne i at navigere i og vurdere diverse netbaseret materiale. Styrke den enkelte kursists kompetencer mht. individuelle og gruppeoplæg/arbejde samt brugen af intranettet Fronter. Virtuelle, gruppearbejde, gruppepræsentationer via synopser som lægges på Fronter.

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- Juni 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Annemette Fabricius(AM),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Dansk A Flemming Jarlsvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Hanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

,Undervisningsbeskrivelse

,Undervisningsbeskrivelse ,Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Knud Skaarup Jensen Hh3e Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-jun 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution IBC - Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DANSK A SWB hh3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 Sprog og kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Benedikte

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VUC Vest Esbjerg Afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Retorik C Valgfag Lea

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID gymnasier - Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Perioden august 2013 - maj 2014 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Dansk A, Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vejle Hf Dansk a-niveau Lærer(e) Henrik B. Thomsen (forløb 1-9) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 2013/2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf-e Dansk A Rikke Gade Andersen Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Dansk A Esther Mosholt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 UCH Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2009/2010 Institution Silkeborg Hnadelsskole Uddannelse HHx Fag og niveau Finansiering, niveau C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin MAJ/JUNI 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Psykologi C Niels Hornborg

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution Silkeborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011/2012

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-15 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Dansk A Peter Rohde Jensen 2bv

Læs mere

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige 1. Det moderne gennembrud Pernille Ørneflugt Rotter Nådsensbrød Titanens kamp Sproglige virkemidler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 13 VUC Viborg Hf Psykologi C (Lene Rank Andersen,)

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik niveau C Alexander

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Roskilde Handelsgymnasium HHX Dansk A Heidi Bengtson

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 10/11 Institution Tradium, Hobro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC HF enkeltfag Design C Linda Bendiks

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Læs mere

Helle Borup. Eksaminationsgrundlag i retorik. Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau

Helle Borup. Eksaminationsgrundlag i retorik. Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau Eksaminationsgrundlag i retorik Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. For at gå til eksamen skal du aflevere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Jonas

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Dansk A Benny Rysz 14dana21 (e-learning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Dansk A Nils Schrøder/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Samfundsfag C Stina Nissen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14-15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 VUC

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj/ juni 2015 Institution Uddannelse Vestegnen HF & VUC HF enkeltfag Fag og niveau Markedskommunikation C, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Sebastian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk niveau

Læs mere