Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution VUC Skive Viborg Uddannelse HF enkeltfag Fag og niveau Dansk A Lærer Peter Pedersen, tlf Hold vdh9daa Andre bemærkninger Pædagogpakken 1. årigt HF-dansk Titel nr. 1 Titel nr. 2 Titel nr. 3 Titel nr. 4 Titel nr. 5 Titel nr. 6 Titel nr. 7 Titel nr. 8 Titel nr. 9 Titel nr. 10 Titel nr. 11 Titel nr. 12 Titel nr. 13 Titel nr. 14 Projektarbejde: Klassens bog Sproglige område: Grammatikkursus Sprog: Den skriftlige eksamensopgave Det sproglige område: Mundtlighed og argumentation Introduktion: Genrebegrebet Litteratur: Introduktion til folkeviser/folkeeventyr Litteratur: Oplysningstiden og Jeppe på bjerget Film og læring Medier og sprog: Pressen i Danmark Litteratur: Romantikken Medier: Reklame Litteratur og sprog: Realisme, herunder det Moderne Gennembrud Litteratur: Det moderne/modernisme Medier/Sprog/litteratur: Rap

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Projektarbejde: Klassens bog Der produceres en elektronisk udgave af klassens bog med en A4 sides præsentation af hver enkel kursist plus foto/billedmateriale samt en kreativ forside som uploades på holdets Fronterside. Der benyttes ikke egt. litteratur, dog trædiagram fra Heltberg/Kock: Skrivehåndbogen(1997) s lektioner Faglige studiekompetencer: U-forløbet er tænkt som et første intro-forløb der introducerer kursisterne til nogle basale værktøjer inden for faget: projektarbejde, problemformulering, Ciceros pentagram, brainstorming, person- og sagsinterview, hurtigskrivning/ sammenskrivning af interview til beskrivende artikel, mundtlig præsentation foran holdet, evaluering. Introduktion til skolens tekstbehandlingssystem (Word) samt intranettet Fronter (uploading). Personlige studiekompetencer: Arbejde projektorienteret, systematisk efter tidsplan, tale foran en gruppe/lytte, respekt for andres arbejde. Generelt: Kursisterne lærer hinanden at kende. Der skabes en god studieatmosfære i klassen. Læreroplæg (skriftligt oplæg) Pararbejde (interview), individuelle skriftligt arbejde (sammenskrivning af interview til artikel) mundtlige præsentationer foran holdet. Der arbejdes endvidere med vanskelige områder inden for dansk grammatik, bl.a.: r-fejl, syntes/synes, ad/af, sammenblandinger og fordoblinger m.m.

3 Titel 2 Sproglige område: Grammatikkursus Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof: Elsemarie Hauge: Den lille grundgrammatik (Systime, (1998) 8 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Kursisterne gøres bekendt med den grundlæggende grammatiske fagterminologi, ordklasser samt syntaks (grundlæggende sætningsanalyse) Dobbeltlærerdækning: Læreroplæg, klasseundervisning og paropgaver

4 Titel 3 Den skriftlige eksamensopgave Danskbekendtgørelsen Revidere genredefinitioner fra UMV Råd og vink om den skriftlige eksamensopgave Søren Lindskrog, Dansk til HF tre skriftlige eksamensgenrer (Alfabeta, 2014) (uddrag) HF dec (metafor) 10 lektioner Men udgangspunkt i et konkret eksempel gennemgås kravene ved den skriftlige Hf-eksamen, herunder en definition af de formelle genrekrav (det analyserende oplæg, den argumenterende artikel og den introducerende artikel). Endvidere etableres skrivegrupper samt gives en række råd og vink til en fornuftig besvarelse af eksamensopgaven. Desuden indøves en model til korrekturlæsning. Endelig bearbejdes en række alment forekommende fejl i det skriftlige udtryk Blanding af læreroplæg og arbejde i skrivegrupperne. Det givne eksamenssæt er valgt ud fra et ønske om at arbejde i forlængelse af modulet om folkeviser og folke/kunsteventyr, hvorved der forhåbentlig opnår en vis overførselsværdi

5 Titel 4 Det sproglige område: Mundtlighed og argumentation Uddrag fra Jimmy Z. Hansen: Sprog og tale (Systime, 2005) Lytning til oplæsning af H.A. Andersens Store Klaus og lille Klaus Heltberg og Kock: Om argumentation fra Skrivehåndbogen (Gyldendal, 1993) pp. 89ff. Bo Weinreich: På de rigtige præmisser lær at analysere argumenter (Forlaget Lee, 1998) Ulla Dahlerups tale på DFs landsmøde 23. sept Villy Søvndals tale: Tanker fra et andet Danmark (2005) 22 lektioner At kursisterne bliver bevidste om sig selv som mundtlige sprogbrugere: Herunder bliver bekendt med: Ciceros pentagram Udvikler bevidsthed om og evne til at skelne mellem den informative tale, den politiske tale og lejlighedstalen. Bliver bevidst om talerens fem forarbejdsningsfaser og kropssprogets betydning i en mundtlig kommunikationssituation. Får en forståelse for begrebet argumentation og nogle af de centrale forhold man skal være opmærksom på, når man skal vurdere et arguments gyldighed. Bliver bekendt med de tre appelformer: etos, logos og patos, herunder retoriske kneb som fx billedsprog (metafor) samt gentagelse (anafor). Bliver bekendt med og arbejder med de mundtlige genrer, fx indlæg, oplæg, redegørelse, samt oplæsning i konkrete sammenhæng.. Klassegennemgang plus individuelle opgaver samt pararbejde med udgangspunkt i det gennemgåede materiale, der resulterer i en række korte kursisttaler og oplæsninger om en række selvudvalgte emner.

6 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 5 Introduktion: Genrebegrebet Kronik fra Salme fra Ib Fisher Hansen et al.: Litteraturhåndbogen, bd. 2 (1981) Triviallitteratur, novelle og lyrik og drama fra Ib Fisher Hansen et al.: Litteraturhåndbogen bd. 2 (1981) Div. Relevante analysemodeller til de forskellige genrer. Kronik: Venstre på den anden side af ligusterhækken fra Politiken 4. okt B.S. Ingemann: Aftensang fra L. Ettrup, J.A. Jørgensen og K. Michelsen: Litteratur 2, (Gyldendal, 1991) St. St. Blicher: De tre helligaftener: En jydsk røverhistorie (uddrag) (1867) Sir Conan Doyle: Det brogede bånd fra Jens Skovholm & Ivan Z. Sørensen: Samlerens krimiantologi (1980) L. Panduro: Uro i forstæderne fra Steen Larsen og Lars Jensen: Dansk læsebog (Systime, 2010) Helle Helle: Hedebølge fra Biler og dyr (Samlerens, 2000) Benny Andersen: Damer fra Den indre bowlerhat (Café Borgen, 1991) Anvendt uddannelsestid: 20 Kompetencer, læreplanens mål, progression Dette modul er et introduktionsmodul, der kort indkredser genrebegrebet og dets betydning. Det er endvidere hensigten med modulet at kursisterne får et overblik over nogle helt centrale genrer og deres særlige træk samt nogle værktøjer til analyse af disse genrer. De udvalgte genrer er: kronik, salme, novelle, lyrik og drama. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Arbejdsform: Blanding mellem klasse- og gruppearbejde samt

7 læreroplæg med par- og gruppeøvelser. Titel 6 Litteratur: Introduktion til folkeviser/folkeeventyr Litteraturhistorien på langs og på tværs ( ) pp.9-33 fra Litteratur (Gyld., 1991): Germand Gladensvend Ebbe Skammelsøn I Bondedatterens vold/elverhøj Kong Lindorm Stærke Hans og herremanden Espen Askepuster/H.C. Andersen: Klods-Hans 20 lektioner Med udgangspunkt i de ovenstående genrer vil kursisterne få et lille indblik i det middelalderlige tankeunivers og de to mundtlige genrer folkevisen og folkeeventyret. - Demonstrere viden om dansk litteraturs historie - Indsigt i centrale danske tekster - Videreudvikling af analytiske begrebsapparat og kompetence til tekstanalyse - Lære at bruge litteraturhistorien Klasseundervisning, gruppearbejde med elevoplæg samt lærerforedrag

8 Titel 7 Litteratur: Oplysningstiden og Jeppe på bjerget Flygare og Højlund: Drama i dansk (Systime, 2003): Et forsøg på en genredefinition Lidt dramahistorie En analysemodel Oplysningstiden: Rationalismens rødder Om Holbergs komedier fra Brøndsted og Møller Kristensen: Danmarks litteratur (Gyldendal, 1993) Oplysningsmanden Landboreformerne fra Jeppe på bjerget intr. K. Rostrup (DR, 1981) Kærnestof: L. Holberg: Jeppe på bjerget (Gyldendals værkserie, 1984) 14 lektioner Modulets formål er at læse Holbergs værk i lyset af tidens rationalisme og derigennem skærpe kursisterne forståelse for den historiske læsning og samtidig fastholde et nutidigt perspektiv. Værk før 1800 Der er anvendt individuelt arbejde, gruppearbejde med oplæg, klasseundervisning samt film.

9 Titel 8 Litteratur/medieværk: Film og læring Søren Søgaard: Nordkraft fra bog til film (Gyldendal, 2005) uddrag Oplæg af Anne Waage Petersen, VIA University College om det konstruktivistiske menneskesyn. Valgaften instr. Anders Thomas Jensen (1998) Nordkraft instr. Ole Christian Madsen (2005) Cirkeline: Ost og kærlighed af Tegnefilm af Jannik Hastrup. Cirkus Julius (1998) Harry Potter og de vises sten (2004) instr. Chris Columbus Gummi Tarzan (1981) instr. Søren Kragh-Jacobsen 24 lektioner Modulet er et samarbejdsprojekt mellem VUC Skive-Viborg og pædagoguddannelsen i Viborg (VIA University College) Mål: indblik i elementer af pædagoguddannelsens fag og undervisningsformer samt færdigheder og kundskaber med særligt med vægt på færdigheder indenfor de filmtekniske virkemidler og analyse. Forløbet tilgodeser bekendtgørelsens krav om analyse af en medieværk. Klasseundervisning/gruppearbejde/klassepræsentationer/rapportskrivning. Arbejdet m. filmen vil delvis kræve anvendelse af fx PC samt dvd.

10 Titel 9 Massekommunikation: Pressen i Danmark F. Mortensen: Massekommunikation og offentlighed (1976) (uddrag) (http://www.avisnet.dk/avisnet/application.do?command=getdocumen t&documentid=b366d604b48de53fc12570a00049dd3f) Gallup Danmark (2003) Niels Hausgaard: Pludselig er man blevet en ko Avistid.dk 5 landsdækkende søndagsaviser: Jyllands-Posten, Politiken, Ekstra Bladet, B.T, Berlingske Tidende d. d. 19. feb Prostituerede skal kunne vælge selv fra Information Tidligere prostitueret: Folk vil helst tro at prostitution er seksuelt frigørende fra Politiken Anvendt uddannelsestid: 20 Kompetencer, læreplanens mål, progression: Kurset vil give kursisterne en indsigt i pressen som virksomhed og som meningsformidler i en borgerlig offentlighed. Perspektivet vil overvejende være diakront med et afsluttende synkront oplæg. Nærmere betegnet vil kurset se nærmere på: 1. Hvordan avisernes typiske læser/læsere ser ud (læserprofil) 2. Hvorledes er den procentvise fordeling af udvalgte stofområder i forhold til avisens totale stofflade (kvantitativ analyse). 3. Hvilke meninger/holdninger er avisen talerør for (kvalitativ analyse, herunder bl.a. vinkling, layout, avisgenrer, billedanalyse, sprogbrugsanalyse/argumentation)? 4. Hvilke begivenheder bliver forsidenyheder og hvorfor. (Herunder bl.a. forsideprioritering og nyhedsværdier). 5. Hvordan har pressen udviklet sig (pressens historie). 6. Hvilken funktion spiller pressen i dagens Offentlighed. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Lærer- og elevoplæg, par- og gruppearbejde. Informationsøgning i statistisk materiale og på Internettet.

11 Titel 10 Litteratur: Romantikken Litteraturhistorien på langs og på tværs ( ) pp Definition af salmegenren fra Litteraturhåndbogen (1981) Staffeldt: Indvielsen (1803) Oehlenschläger: Simon Peder (1823) Grundtvig: Velkommen i den grønne lund (1843) Grundtvig: Den signede dag med fryd vi ser (1826) Gyllembourg: Drøm og virkelighed (uddrag) (1833) H.C. Andersen: Den grimme ælling (1844)/ skyggen (1847) 18 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Indsigt i periodens særtræk: Universalromantik, nationalromantik, Biedermeier samt romantisme. Modulet tilgodeser endvidere kravet om kanonforfattere. Udvikling af søgningskompetence på Internettet i forb. m. søgning af biografiske oplysninger om perioden og de enkelte forfattere. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Læreroplæg, gruppe- og individuelt arbejde samt kursistoplæg om de forskellige forfattere

12 Titel 11 Medier: Reklame Asger Liebst: Reklamedrøm (DLF, 1992) kap. 1: Tre syn på reklame pp. 6-9 Bregendahl og Christensen: Reklame og psykologi fra Kreativ reklame (forlaget Åløkke, 1990) pp Andalusien præger (Det spanske turistbureau, u. år og årstal) Godt begyndt er halvt fuldendt (Harvey Bristol Cream u. år) The Art of Chivalry (Martell Cognac, u. år) Frihed til at være den pige du er fra Alt for damerne, nr Vi støtter brysterne fra Alt for damerne, nr. 39, 2008 Camel. The taste of adventure fra Newsweek TV-reklamer fra YouTube: Fleggaard reklamer Lige over grænsen Kia Picanto: Forførende fornuftig Oddset: Der er så meget kvinder ikke forstår: Opdækning i feltet. Skittles (bryllupsnatten - Banned commercials) Arla Minimælk Fakta: Flaskeautomaten 28 lektioner Kurset sigter på at give kursisterne en indsigt i den trykte og elektroniske reklames virkemidler, herunder sammenhængen mellem reklame og behov Lærercentreret undervisning med gruppearbejde og kursistoplæg. Kursisterne vil i nogen udtrækning få mulighed for at finde interessante reklamer selv.

13 Titel 12 Litteratur: Realisme, herunder det Moderne gennembrud Afsnittet realisme fra Fibiger/Lütken: Litteraturens veje, s Litteraturhistorien på langs og på tværs ( ) pp Fortæller og fortælling fra Hansen og Steensig: Dansk er mange ting (Gjellerup (1968) Det folkelige gennembrud/ Socialrealisme: p Pixiudgave af realisme Georg Brandes: Af: Indledningen til Emigrantlitteraturen (1872) Pontoppidan: Nådsens brød (1887) J.P. Jacobsen: Af. Marie Grubbe (1876) H. Bang: af Frøkenen (1883) V. Benedictsson: I venteværelset (1880) A. Strindberg: Den starkare (1889) Jeppe Aakjær: Jens Vejmand (1905) Martin Andersen Nexø: Indledning til Pelle Erobreren (1906) Hans Kirk: En plads i verden (1931) Morten Nielsen: Jeg ser nu i nat (1945),Ole Wivel: Vrede unge mænd (1958), T. Ditlevsen: Der bor en ung pige - (1955), Vita Andersen. Hun ser godt ud (1977) Karen Blixen: De blaa øjne uddrag fra Peter og Rosa fra Vintereventyr (1943) John Nehm: Man går ind ad en port (1979) Chr. Kampmann: Roller (1970) Gabriel Axel: Johnny Larsen (1979) - film Jan Sonnergaard: Sex (1997) Helle Helle: Hedebølge (1999) Jacob Skyggebjerg: Af Vor tids helt (2013) Peter Adolphsen: Madeleine. Lille trist roman (1996) Peter Adolphsen: Ved Højer sluse (2000) 1. individuelt læste værk: Krimi (se liste) 44 lektioner Gennem arbejdet med en række realistiske tekster vil kursisterne få en forståelse for realismen som stilart og sprog fra romantikken og frem til i dag. I forbindelse hermed også et indblik det Moderne Gennembruds særtræk og den samfundsmæssige udvikling der ligger til grund herfor. Endvidere vil modulet indkredse begreberne realisme, naturalisme, impressionisme, magisk realisme og minimalisme, og endelig tilgodeser modulet kravet om kanonforfattere, svensk og norsk. Undervisningen vil bestå af en blanding af kursistoplæg/præsentationer, klasseundervisning, gruppe- og pararbejde med udgangspunkt i lærerforberedte arbejdsark og selvstændigt planlagte kursistoplæg.

14 Titel 13 Litteratur: Det moderne/modernisme/postmodernisme Modernisme fra Fibiger og Lütken: Litteraturens veje (2001) Litteraturhistorien på langs og på tværs ( ) pp Johs. V. Jensen: Interferens fra Digte (1906) Emil Bønnelycke: af Aarhundredet (1918) Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål fra Fribytterdrømme (1920) Broby-Johansen: Bordelpige dræber ufødt fra Blod (1920) Martin A. Hansen: Soldaten og pigen (1947) Klaus Rifbjerg: Under vejr med mig selv (1956) (værk: digtsamling) Peter Seeberg: Hullet fra Eftersøgningen (1962) Per Højholt: Udenfor fra Min hånd (1966) Benny Andersen: Syvsover fra Den indre bowlerhat (1964) Hans-Jørgen Nielsen: Spillets regler (1968) Michael Strunge: Natmaskinen fra Vi folder drømmens faner ud (1981) Kirsten Hammann: Jeg civiliserer mig om morgenen (1992) Per Hultberg: XXIII fra Byen og Verden (1992) Pia Juul: Ude på landet (2005) Line Knutzon: Splinten i hjertet (2000) (værk: drama) Katrine Marie Guldager: Ankomst: Husumgade (2001) uddrag Josefine Klougart: Stigninger og fald (2010) (uddrag) Yahya Hassan: Den arabiske prins (2013) 2. Individuelle værk, bl.a. Naja M. Aidt: Vandmærket og andre moderne novelle- og digtsamlinger (se liste) 32 lektioner Genne arbejdet med en række modernistiske tekster vil kursisterne for en grundlæggende forståelse for modernismen som stilart og sprog. I forbindelse med modulet planlægges at lave en række sproglige øvelser som skal skærpe kursistens forståelse for det levende sprog og endelig tilgodeser modulet kravet om kanonforfattere samt værker and krav om værker. Læreroplæg, kursistoplæg og parøvelser

15 Titel 14 Medier/Sprog/litteratur: Rap Efterord fra Lars Bukdahl: Poesi dér. Danske raptekster (Systime, 2004) Forskellige hjemmesider, bl.a. af relevans for grupperne og fænomenet rap. McEinar: Jeg provokerer, onanerer fra Den nye stil (1988) Østkyst Hustlers: Han får for lidt fra Fuld af løgn (1996) Outlandish: The Bond Between Us Outland s Official (2001) Niarn: Antihelt fra Anti-helt (2006) Plus forskellige af kursisterne selvvalgt rapnumre 15 lektioner Opfyldelse af læseplanens krav om moderne sprog, medier og tekster efter Modulet har til formål at give kursisterne en forståelse for hip hop /rap som fænomen, og herunder genrens formelle særtræk, historiske rødder, betydning og funktion. Endelig øves kursisterne i at navigere i og vurdere diverse netbaseret materiale. Styrke den enkelte kursists kompetencer mht. individuelle og gruppeoplæg/arbejde samt brugen af intranettet Fronter. Virtuelle, gruppearbejde, gruppepræsentationer via synopser som lægges på Fronter.

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk niveau A

Læs mere

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver LEKTIONSKATALOG DANSK 2013 2014 med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver Danskafdelingen Institut for Fremmedsprog, Litteratur og Lingvistik Islands Universitet Indholdsfortegnelse BA

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Indhold: Forord s. 3 A-niveau efter reformen.... s. 4 Nye bedømmelseskriterier. s. 4 Nye karakterer s. 7 Fem eksempler på besvarelser... s. 8 Besvarelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013 Nyhedsbrev nr. 13 Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html NYHEDSBREV FRA FAGKONSULENTEN Nyhedsbrevene har til formål at informere om danskfaget på stx og hf.

Læs mere

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Indholdsfortegnelse: Læsning på hvert klassetrin....3 Læsning i børnehaveklassen..3 Læsning i 1. - 2. klasse 4 Læsning i 3. - 6. klasse 5 Læsning

Læs mere

DIDAKTISK INNOVATION PÅ VUC 24 ideer til undervisningsudvikling

DIDAKTISK INNOVATION PÅ VUC 24 ideer til undervisningsudvikling DIDAKTISK INNOVATION PÅ VUC 24 ideer til undervisningsudvikling En brugsbog skrevet af lærere på VUC Vest, HF & VUC FYN, Nordvestsjællands HF & VUC og Skive-Viborg HF & VUC Redigeret af Helle Winum, Steen

Læs mere

Kortprosaen i undervisningen

Kortprosaen i undervisningen 1 (11) Kortprosaen i undervisningen Struktur 1. Indledning 2. Et konkret forløb emne/ miniprojekt i eget fag i. pædagogiske principper (personlig tilgang) ii. baggrund kortprosaen iii. konkret tekstvalg

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013 Inspirationsskrift april 2013 Forord... 3 og avu-reformen... 5 Faglig Dokumentation et næbdyr?... 8 Dansk... 14 Basis... 14 Eksempel 1 - Skriveproces og interview... 14 Eksempel 2 - Ordklasser og genrer...

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Årsplan dansk 1. klasse 2013-2014, klasselærer

Læs mere

Handleplan for læsning 2012

Handleplan for læsning 2012 Gl Lindholm Skole Handleplan for læsning 2012 - en skole med F A R T Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Handleplan for læsning/handleplanens struktur s. 3 Hvad er definitionen på læsning s. 4 Den interaktive

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og

Læs mere

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Publiceret august 2011 Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Første prøvetermin maj 2012 1 1. FORORD... 3 2. PRØVEN I SKRIFTLIG DANSK... 4 Genrerne... 4 Opgaveformuleringer... 5 3.

Læs mere