Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf. Anders Østergaard 10. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf. Anders Østergaard 10. september 2014"

Transkript

1 Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf Anders Østergaard 10. september 2014

2 Hvad er det digitale forsøg? Valgfrit alternativ til den ordinære hfprøve i skriftlig dansk - foreløbig! - De nye eksamensopgaver vil være frivillige for skolerne og kursisterne. Tilmelding sker via indberetning af hold til prøve. 2

3 Hvad er det digitale forsøg? Første officielle prøve sommer 2015 Øvesæt (Vejledende typeopgaver): 1: August : Oktober-November : Februar 2015 (terminssæt) 3

4 Baggrund Samfund og fag: Vi lever i en digitaliseret, medialiseret verden, med net-adgang som en selvfølge Også i danskfagets hverdag Også som en forpligtelse på at inkludere det digitale i fagets dannelsesopgave Men hf-kursisterne har vidt forskellige medie- og it-kompetencer Der skal undervises i det! 4

5 Baggrund Fag: Læreplanen: Faglige mål: Analysere/fortolke/vurdere fiktive/ikkefiktive tekster i alle medier forholde sig til det moderne mediebillede navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus 5

6 Baggrund Fag: Læreplanen: Gerne brug af elektroniske portfolioer Det mediemæssige stofområde har som sit genstandsfelt medietekster i trykte såvel som elektroniske medier, herunder aviser, radio, tv, film, websites og interaktive medier. 6

7 Baggrund Fag: Også: at lære at lytte og forholde sig analytisk til mundtlig kommunikation 7

8 Baggrund Tilsvarende forsøg i stx (dansk, matematik, samfundsfag) Positivt evalueret Fortsat som standardforsøg Erfaringer fra 3-4 årlige it-sæt på stx > materialeplatformen) Skriftlig dansk (Råd og vink) Karaktergennemsnittet var i forsøgsperioden lidt højere end ved ordinær prøve, men har siden tilpasset sig. Forventeligt, bl.a. pga. større population 8

9 Baggrund Arbejdsgruppe for hf-forsøg i Dansk (parallelt med hf Engelsk B- niveau) Faglig udredning Øvesæt, 1-3 Lærerens hæfte Artikel i Dansk Noter 2/2014 Herefter laves eksamenssæt af opgavekommissionen, sammen med de ordinære sæt 9

10 Stadig en prøve i danskfagligt kernestof ud fra de faglige mål I centrum står (varierende typer af) analytisk behandling af tekster (i bred forstand) Fokus er på kommunikativ kompetence > fagligt formidlende genreskrivning 10

11 De overordnede bedømmelseskriterier er de samme Men hvor netinddragelse er obligatorisk, indgår kvaliteten heraf selvsagt i bedømmelsen Fx Formidling og præcis diskussion af synspunkter fundet fra nettet Mere herom i workshop 11

12 Materialer Trykt opgavehæfte CD-ROM Internet - Opgaveformuleringer - De trykte primære tekster - Oversigter over det samlede tekstmateriale - Opgaveformuleringer - Alle primære tekster - Et ressourcerum, hvorfra det i nogle opgaver er obligatorisk at hente supplerende materiale Der må ikke i opgaveformuleringer henvises til bestemte webadresser. 12

13 Form Opdelingen i hæfte 1 og hæfte 2 ophører Hæfte/CD-rom leverer materiale med internettet som (valgfrit/obligatorisk) supplement 13

14 Form Tema-bindingen ophører > Den samlede vifte af opgaver kan dække varierende områder af kernestof Før: Stilladsering via fællestekster i hæfte 1, fx teori > overgår til (materialet til) den enkelte opgave 14

15 Form Gruppedelen ophører Svært for mange kursister at få det tænkte fulde udbytte af gruppedelen Konsekvenser for del 2: I den individuelle del anvender mange kursister gruppearbejdets resultater og dermed hæfte 1 på en uhensigtsmæssig måde: De lader det fylde for meget, og prisen er både, at stilen bliver ufokuseret, og at kravene til særtekstens behandling bliver underopfyldt (Råd og vink 2011) 15

16 Form Gruppedelens og temabindingens ophør er samhørende konsekvenser Eksamen varer 5 timer Netadgangen er en ventil: en åbning og en sikkerhed: Kursisten kan skabe mere dynamik og inspiration og finde hjælp til at lukke evt. huller Videns-stilladsering afløser gruppearbejdets (også) sociale stilladsering 16

17 Form Bonuseffekt: Sygeeksamen kommer nu til at svare bedre til ordinær eksamen: Ofte bare 1 kursist > ingen gruppe 17

18 Opgavetyper/genrer Undervejs mange overvejelser over ændringer i genrer Fx formidlingsskrivning til (selvdefineret) målgruppe Men: faren for skabeloner à la fagbog for 3. klasse og problemet med danskfagligt kernestof på A-niveau 18

19 Opgavetyper/genrer Dublering af analyseopgaven sættet udvides fra tre til fire opgaver Analyserende oplæg ændrer navn til Analyserende artikel 19

20 Analyserende artikel To x Analyserende artikel : Opg. 1: digitalt forlæg Opg. 2: trykt forlæg, typisk en litterær tekst - men også fx reportage, essay m.m. Som støtte kan i opg. 2 indgå digitalt materiale, fx forfatterinterviews 20

21 Analyserende artikel, opg. 1 Opg. 1 kan handle om fx: kortfilm dokumentarfilm fiktionsfilm tekst/film valgvideoer reklame/kampagnefilm radio(drama/montage mv.) Men også fx en tale Ikke specifikke hjemmesider i opg. 1 21

22 Analyserende artikel, opg. 1 Generelt: Danskfaglig medieanalyse ikke mediefaglig, trods overlap Visse mediespecifikke værktøjer nødvendige (emu) Talrige litteraturanalytiske værktøjer fuldt anvendelige 22

23 Analyserende artikel, opg. 1 Skriv en analyserende artikel om indledningen til Blodets Bånd (tekst 1). [ikke: om et emne: genren skilt mere fra introducerende] Dokumentarfilmen handler om Svend, som er far til 16 børn; fire har han med Gitte, fra hvem han er skilt. Den yngste datter, Christina, begynder at interessere sig for, hvorfor hun og hendes søskende blev tvangsfjernet. Svend kontakter kommunen og får tilsendt sagsakterne fra dengang og han begynder langsomt at huske sin fortid. 23

24 Analyserende artikel, opg. 1 Skriv en analyserende artikel om indledningen til Blodets Bånd (tekst 1). Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af indledningen til Blodets bånd, hvor du bl.a. karakteriserer de filmiske virkemidler. 24

25 Analyserende artikel, opg. 1 Medieanalysens udfordring: Undgå formalistisk blindgyde: atomistisk showoff af filmiske virkemidler uden forbindelse til indhold og virkning Skabe taxonomisk løft, fx til tematisk o.a. analyse/tolkning 25

26 Analyserende artikel, opg. 1 Skriv en analyserende artikel om indledningen til Blodets Bånd (tekst 1). Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af indledningen til Blodets bånd, hvor du bl.a. karakteriserer de filmiske virkemidler og familierelationer. 26

27 Analyserende artikel, opg. 1 Skriv en analyserende artikel om indledningen til Blodets Bånd (tekst 1). Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af indledningen til Blodets bånd, hvor du bl.a. karakteriserer de filmiske virkemidler og fremstillingen af familierelationer. 27

28 Analyserende artikel, opg. 1 Skriv en analyserende artikel om indledningen til Blodets Bånd (tekst 1). Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af indledningen til Blodets bånd, hvor du bl.a. karakteriserer de filmiske virkemidler og fremstillingen af familierelationer. Foretag en genremæssig perspektivering. I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet. 28

29 Analyserende artikel, opg. 1 Skriv en analyserende artikel om kortfilmen Strangers (tekst 1). Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Strangers, hvor du bl.a. karakteriserer de filmiske virkemidler og genretræk. Du kan hertil inddrage tekst 2 om kortfilm. [uddrag om kortfilm fra Faglige forbindelser] Undersøg filmens fremstilling af grupperelationer, idet du inddrager andre perspektiver på emnet. I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet. 29

30 Analyserende artikel, opg. 2 Skriv en analyserende artikel om Hun snød mig til sidst. [novelle af Katrine Marie Guldager] [igen: ikke et emne] 30

31 Analyserende artikel, opg. 2 Skriv en analyserende artikel om Hun snød mig til sidst. Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Hun snød mig til sidst (tekst 2), hvor du bl.a. undersøger personernes relationer til hinanden. Inddrag i en perspektivering interviewet med Katrine Marie Guldager (tekst 3). I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet. 31

32 Analyserende artikel, opg. 2 interviewet med Katrine Marie Guldager: Videoklip, ca. 3½ Videoen er fra 2009 og findes på Gyldendals hjemmeside. Uddrag af interview lavet i forbindelse med udgivelsen af romanen Ulven af Katrine Marie Guldager. I interviewet fortæller hun bl.a. om, hvorfor familien er et gennemgående tema i hendes forfatterskab. 32

33 Analyserende artikel, opg. 2 Skriv en analyserende artikel om digtene Den nye ejer (tekst 3) [Tove Ditlevsen] og Kærestesorg kan ikke klippes af (tekst 4) [Lone Hørslev]. Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Den nye ejer, hvor du bl.a. undersøger billedsprog og tematik. Sammenlign digtet med Kærestesorg kan ikke klippes af. Giv en perspektivering til andre kunstneriske fremstillinger af temaet. I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet. 33

34 Introducerende artikel Genrebetegnelsen er den samme (vi overvejede Formidlende artikel o.a. men vægtede kontinuitet. Og der er i alle opgavegenrer en formidlingsdimension) Materialegrundlaget udvidet: Kan være alle de typer der bruges i opg. 1 og 2 men brugt på en anden måde 34

35 Introducerende artikel Formen er ændret til to-delt på forsøgsbasis: 1) En introducerende artikel (som ved ordinær: om et emne vha. en tekst (trykt/elektronisk) i tekstanalytisk behandling, fx karakteristik e.l.) skal følges af 2) en metatekst 35

36 Introducerende artikel Det formidlende aspekt står særlig centralt i introducerende artikel : Der skal træffes kommunikative valg i f.t. emne, fokus, genre, stofinddragelse og læserrelevans. Og der skal reflekteres over disse valg i en 36

37 Introducerende artikel Metatekst på ca. 300 ord: Som tillæg til din artikel skal du skrive en metatekst på ca. 300 ord om de formidlingsmæssige valg, du har truffet i artiklen; du kan bl.a. komme ind på dit valg af materiale, fokus, indhold og form, herunder virkemidler. 37

38 Introducerende artikel Vigtigt at undgå gummistempler / standardløsninger Kommentaren i metateksten skal gå specifikt på denne besvarelse og give konkrete eksempler på de valg kommentaren fremhæver Ikke krav om at alt skal være kommenteret kursisten vælger fokus for metatekst Jf formidlingsopgaver i SRP (og hhx-dansk) Er 300 ord passende? Selve artiklen må forventes at være kortere end ved ordinær prøve Eksempler på metatekst i Lærerens hæfte 38

39 Introducerende artikel (Øvesæt 1) Skriv en introducerende artikel om forestillinger om danskhed. 39

40 Introducerende artikel (Øvesæt 1) Skriv en introducerende artikel om forestillinger om danskhed. Som en central del af artiklen skal du undersøge, hvordan forestillinger om danskhed kommer til udtryk i H.C. Andersen: Danmark, mit fædreland (tekst 4). Du skal inddrage videoen med Outlandish (tekst 5), interviewet med Hans Hauge (tekst 6) [videoklip, 1 ] og andet materiale fra internettet. Som tillæg til din artikel skal du skrive en metatekst [blabla] I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet. 40

41 Introducerende artikel (Øvesæt 2) Skriv en introducerende artikel om reklamers brug af kønsstereotyper. Som en central del af artiklen skal du karakterisere fremstillingen af kønnet i de to tv-reklamer (tekst 5 og tekst 6). Oddset - Libero l'easy - Luffe Inddrag desuden Sexistisk humor er ikke harmløs (tekst 7) og andet materiale fra internettet. I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet. 41

42 Introducerende artikel (Øvesæt 2) 42

43 Diskuterende artikel Historik: 2006 > Diskuterende artikel Kommenterende artikel Fusioneret > argumenterende artikel Men alle opgavegenrer er argumenterende! Overvejede: Debatindlæg men artikel signalerer bedre de ønskede kvaliteter på heltekstniveau Diskussion er det genrespecifikke 43

44 Diskuterende artikel Redegørelse for synspunkter i argumentativ tekst Materialet kan hentes fra argumentative tekster i ethvert medieformat Undgå debatprogrammer med mange stemmer 44

45 Diskuterende artikel Typisk også: karakteristik af måden der argumenteres på Derfor nødig interview-tekster NB: Undgå formalistisk blindgyde: showoff af stilfigurer 45

46 Diskuterende artikel Diskussion af synspunkter i materialet Typisk også: inddragelse af andre synspunkter, fundet på nettet 46

47 Diskuterende artikel (øvesæt 1) Skriv en argumenterende artikel om brug af iscenesættelse i medier. Som en central del af din artikel skal du gøre rede for synspunkterne i Nicolai Würtz artikel (tekst 7) og karakterisere måden, der argumenteres på. Diskuter synspunkterne, og inddrag andre perspektiver på emnet, som du finder på internettet. I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet. 47

48 Søgestrategi til diskussionen Spektrum: Fra den konkrete sag - til perspektiver à la fx Hvor går grænsen mellem fiktion og virkelighed? m.m. Den konkrete sag : Nicolai Würtz kommenterer på Haagerups kritik af DRs brug af den falske demonstration i Hjørring > Find Würtz originale artikel > find Haagerups kritik Würtz 48

49 Diskuterende artikel (øvesæt 2) Skriv en diskuterende artikel om ungdomsuddannelser og stress. Som en central del af din artikel skal du gøre rede for synspunkterne i Min generation har angst (tekst 8) og karakterisere måden, der argumenteres på. Diskuter synspunkterne, idet du inddrager Forskellen på fagligt og socialt pres (tekst 9) og andre perspektiver på emnet, som du finder på internettet. I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet. 49

50 Prøveformen og undervisningen Den ændrede prøveform vil selvsagt virke tilbage på den daglige undervisning > Styrke det daglige arbejde med bl.a. inddragelse og analyse af medier, internetbrug m.m. Arbejde mere bevidst med kursisternes digitale kompetencer, kritiske bevidsthed, henvisningsskik m.m. 50

51 Prøveformen og undervisningen I Lærerens hæfte gives tips om internetsøgning og hjælpemidler Desuden instruks til henvisnings- og dokumentationspraksis NB: ændring i f.t. tidligere retningslinjer Mere om relevant inddragelse af internettet i workshop 51

52 Prøveformen og undervisningen Analyserende artikel om medier: På emu.dk ligger artiklen Analyse af levende billeder i dansk med klip fra elevbesvarelser af stx-it-opgave i dokumentaranalyse, bl.a. med forskellig grad af medietekniske begreber. Mere om medieanalyseopgaven i workshop 52

53 Og nu: SPØRGERUNDE 53

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Publiceret august 2011 Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Første prøvetermin maj 2012 1 1. FORORD... 3 2. PRØVEN I SKRIFTLIG DANSK... 4 Genrerne... 4 Opgaveformuleringer... 5 3.

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Evalueringsrapport skriftlig eksamen i dansk hhx 2009

Evalueringsrapport skriftlig eksamen i dansk hhx 2009 Evalueringsrapport skriftlig eksamen i dansk hhx Forside til eksamensopgaverne i dansk 18. maj Hansen Undervisningsministeriet August Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 EVALUERING AF SKRIFTLIG

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013 Inspirationsskrift april 2013 Forord... 3 og avu-reformen... 5 Faglig Dokumentation et næbdyr?... 8 Dansk... 14 Basis... 14 Eksempel 1 - Skriveproces og interview... 14 Eksempel 2 - Ordklasser og genrer...

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Stx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Design C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Design C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Design C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Indhold: Forord s. 3 A-niveau efter reformen.... s. 4 Nye bedømmelseskriterier. s. 4 Nye karakterer s. 7 Fem eksempler på besvarelser... s. 8 Besvarelse

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere