Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni Horsens Hf & VUC hfe Dansk A Catrine Storm Thoft DaAz1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Portrætartikel Fortællingen Titel 3 Værklæsning (Værk 1) Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel At fortælle i litteratur og journalistik Forløb om mundtlighed, formidling og retorik (Værk 2) (1.selvlæste værk) Det selvbiografiske i ny dansk litteratur Skriveforløb om argumentation Folkeviser - Den mundtlige fortælling Kommakursus Eventyrgenren Holberg og oplysningstiden (Værk 3) Romantikken og lyrik (Værk 4 og 5) ( 2. selvlæste værk) Det moderne og folkelige gennembrud Nyheder - Avis og TV (Medieværk) Side 1 af 15

2 14 Titel 15 Titel 16 Sproghandlinger Nedslag i dansk litteratur i det 20. århundrede Side 2 af 15

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 1 Portrætartikel Portrætartikel: Den ensomme ulv med lædermappen Hjemmelavet materiale om portrætartiklen som genre. Rubrikken skal ægge, vække og dække + Skriv indledninger Portrætartiklen var en skriftlig aflevering 6 lektioner à 50 min. inkl. FVU testning af klassen - Introduktion til artikelgenren - Skriveøvelse - Udpege og fokusere på et givent emne Klasseundervisning, pararbejde, skriftligt individuelt arbejde Retur til forside Side 3 af 15

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 2 Fortællingen Kernestof Solveig Bennike, Lisbeth Nyborg og Mette Tranbæk Hammer: Faglige forbindelser i dansk (Dansklærerforeningen 2006) S Følgende tekster er fra Faglige forbindelser i dansk - Antologi Charlotte Weitze: Villy Astrid Saalbach: Kødet Klaus Rifbjerg: Såret Erik Knudsen: Varehuset TOTAL Helle Helle: En stol for lidt Klaus Rifbjerg: Morgen Benny Andersen: Fløjtekedel Peter Adolphsen: Madeleine eller lille trist roman (uddrag) Naja Marie Aidt: Som englene flyver, Fra Vandmærket, 1993 Hjemmelavet materiale til grammatik kursus 28 lektioner à 50 min. Formålet med forløbet Fortællinger er at etablere en værktøjskasse til at åbne tekster med. Vi skal arbejdes med den traditionelle analysemetode, man bruger, når man analyserer og fortolker tekster, og herforuden skal vi arbejde med sproglige analyse værktøjer, der kan supplere tekstlæsningen. Vi ser nærmere på fortællingens sproglige elementer og undersøger, hvad fortællingen består af fra ordniveau til en tekstlig helhed. Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, skriftligt arbejde, kursistfremlæggelse Retur til forside Side 4 af 15

5 Titel 3 Værklæsning (værk 1) Helle Helle: Rødby- Puttgarden, 2005 Hjemmelavet materiale om Helle Helle og minimalismen 9 lektioner à 50 minutter - At angribe et større værk analytisk - At gennemarbejde et værk med analyseværktøjer fra både den litterære og den sproglige værktøjskasse. - At bidrage til et fortolkningsfællesskab Klasseundervisning, gruppearbejde, gruppefremlæggelser Retur til forside Titel 4 At fortælle i litteratur og journalistik HF-stilesættet fra maj, 2011, om Fortælleren Herman Bang: Pernille Supplerende læsning: Johannes V. Jensen: Verdens-udstillingens Ofre, uddrag af artiklen fra Stilehæftet Maj lektioner à 50 lektioner Forløbet handler om at fortælle i litteratur og journalistik. Målet med forløbet er at stifte bekendtskab med fortællertyper i litteraturen og fortælleformer i journalistik. I forløbet laves forskellige skriveopgaver, som alle knytter an til og kan bruges i en introducerende artikel om forskellige måder at fortælle på i litteratur og journalistik, som afslutningsvist skal skrives. Fokus på fortællende journalistik og nyhedstrekanten. Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, pararbejde Titel 5 Forløb om mundtlighed, formidling og retorik (Værk 2) Jimmy Zander Hagen: Sprog og tale - Mundtlighed i dansk s. 31, 43-54, Side 5 af 15

6 Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk - Litteratur, sprog og medier s Jonathan Wichmann: Kunsten at tale godt (uddrag) Weekendavisen 7/ Ulla Dahlerup: Tale til Dansk Folkepartis årsmøde 2003 (uddrag) Anders Fogh Rasmussen: Nytårstale 2008 Christian Koch: Fogh - den stærke, kønsløse statsmand (uddrag), Kommunikationsforum.dk, 8/ Hjemmelavet materiale med øvelser (talegenrer, argumentation, appelformer og stililistiske virkemidler) Supplerende Stof: Martin Luther Kings I have a dream uddrag, Youtube John F. Kennedy: Ich bin ein Berliner, uddrag, Youtube Festen af Thomas Vinterberg, 1998 Diverse reklamer, hvor vi kiggede på appelformer Lense Kessler: Tale på Facebook: Røv og nøgler, 21/ Lektioner à 50 minutter Målet med forløbet om mundtlighed, formidling og retorik er at træne mundtlige færdigheder, lære om god formidling og talekunst. Desuden skal vi lære 3 talegenrer at kende. I forløbet skabes en nær forbindelse mellem teori og praksis, fordi vi både har fokus på talegenrerne som danskfaglig og som kommunikativ størrelse. På den måde er forløbet også en begyndende forberedelse på mundtlig eksamens krav om at kunne holde et lille oplæg. Som afslutning på forløbet laves en video-aflevering, hvor der mundtligt præsenteres et selvlæst værk. (Udenlandsk værk i dansk oversættelse - selvlæst værk 1) Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, pararbejde, læreroplæg, kursist-taler Titel 6 Det selvbiografiske i ny dansk litteratur Claus Christensen og Peter Jensen: Livsværk - Det selvbiografiske i ny dansk litteratur s Yahya Hassan: Barndom og Ghettoguide, 2013 Følgende tekstuddrag er fra Livsværk - Det selvbiografiske i ny dansk litteratur Erling Jepsen: Kunsten at græde i kor uddrag, 2001 Side 6 af 15

7 Knud Romer: Den der blinker er bange for døden uddrag, 2006 Jens Blendstrup: Gud taler ud uddrag, 2006 Georg Græsholt: Kære Knud, Læserbrev i Weekendavisen, Bøger s. 5, 2/ Lærerproduceret materiale om selvbiografi, autofiktion og fiktionalisering Supplerende stof: Himlen over os, Portræt af Yahya Hassan, Opgang 2 Turnéteater Deadline DR2 7/ : Martin Krasnik interviewer Yahya Hassan Jeg er fucking vred på mine forældres generation : interview med Yahya Hassan i Politiken den 5/ Knud Romer i samtale med Stefan Kjerkegaard, Fra Vild med ord festivalen 2012 Kunsten at græde i kor, film 2007 Kursisterne brugte tid på selv at google Yahya Hassan og finde relevant materiale om hans digtsamling og modtagelsen samt diskussionen heraf 21 Lektioner à 50 minutter Forløbet har via nedslag i nyere dansk litteratur kredset om temaet selvbiografi og barndom. Kursisterne er blevet introduceret til begreberne selvbiografi, autofiktion og fiktionalisering. Klasseundervisning, læreroplæg, klassesamtaler, gruppearbejde og gruppefremlæggelser samt informationssøgning på internettet. Titel 7 Skriveforløb om argumentation Skriveportalen.dk/Vinkling og den røde tråd/øvelse 5/Stilladsarbejderen HF-stilesættet fra maj 2009 "Tal og Skriv" Hauer og Munk, Systime 2005; side Lektioner à 50 minutter Forløbets formål er at repetere argumentationsteori samt vise, hvordan en viden om argumentation kan bruges i stilegenren Den argumenterende artikel, som klassen slutter forløbet af med at skrive. Der arbejdes med genkendelse af og diskussion af argumentationens dele. Undervejs i forløbet opbygges dele af en argumenterende artikel herunder redegørelse og skriftlig diskussion. Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, pararbejde, Side 7 af 15

8 læreroplæg. Titel 8 Folkeviser Tinne Serup Bertelsen og Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhistorien - på langs og på tværs (ibog, Systime): Følgende afsnit: Middelalderen, Middelalderens samfund, Middelalderens litteratur, Kirke, historie og lov og Folkeviser Ebbes Skammelsen Germand Gladensvend Hr. Torbens datter Politiken.dk: : Far fængslet for drab på datter Politiken.dk: : Bror, hvad er det du gør? Supplerende materiale: Film: Jalla! Jalla! af Josef Fares, 2000 Kortfilm: Mads Matthiesen: Dennis (2007) Tegneserie: Ebbe Skammelsen Rather Homemade Productions: Ebbe Skammelsen - Hvad fanden skal det nu betyde, via Youtube Ebbe Skammelsen som rap via dr.dk/gymnasium.dk Omskriv Hr. Torbens datter til en avisartikel 13 Lektioner à 50 minutter Forløbet om folkeviser byder på folkevise-læsning i både oprindelige og moderne versioner. Det faglige mål er at stifte bekendtskab med ridderviser og trylleviser og kunne sætte dem i sammenhæng med middelalderen. Endvidere er der også arbejdet med folkeviserne i et moderne perspektiv er de på nogen måde aktuelle? Hvad kan vi bruge dem til i dag? Være i stand til at analysere, fortolke og perspektivere folkeviser og forstå deres anvendelse og betydning i en historisk kontekst. Læreroplæg, pararbejde, klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt skrivearbejde og skriftlig aflevering. Side 8 af 15

9 Titel 9 Kommakursus Lærerproduceret materiale samt øvelser fra Dansk Sprognævn og Bedredansk.dk 6 lektioner à 50 minutter Kommatering Læreroplæg, individuelle og par-opgaver Titel 10 Eventyrgenren Vibeke Blaksteen og Kirsten Møller: Eventyr i dansk : Eventyrgenrens udvikling fra folkeeventyr til fantasy: side 8-11, strukturalistisk læsning: side 15-19, psykologisk læsning: side Følgende eventyr er fra Eventyr i dansk : Prinsessen med de tolv par guldsko De 11 svaner H.C. Andersen: De vilde svaner, 1838 Karen Blixen: Kongesønnerne, 1946 Kong Lindorm Martin A. Hansen: Paradisæblerne : Fra Paradisæblerne og andre Historier, 1953 HF Stilehæftet fra maj 2006: Forholdet mellem fantasi og virkelighed i forskellige former for eventyr Side 9 af 15

10 Anders Østergaard: Skriftlig dansk i HF, side : Om det analyserende oplæg Supplerende materiale: Om gruppeforberedelse til skriftlig eksamen Billeder: Dina Goldstein: Fallen pricesses Film: De vilde svaner, lektioner af 50 minutter Kendskab til generelle genremæssige træk for eventyr. Kendskab til genremæssige forskelle mellem folkeeventyr og kunsteventyr. Introduktion til strukturalistisk og freudiansk læsning af eventyr. Øve kursisterne i at analysere, fortolke og perspektivere eventyr med udgangspunkt i de særlige genremæssige karakteristika. Fokus på stilegenren Det analyserende oplæg og det at arbejde i eksamsengruppe. Læreroplæg, gruppearbejde, pararbejde,fremlæggelse i grupper, skriftligt arbejde i form af det analyserende oplæg Titel 11 Holberg og oplysningstiden (Værk 3) Ludvig Holberg: Jeppe paa Bjerget, 1722 (Værk 3) Tinne Serup Bertelsen og Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhistorien - på langs og på tværs ibog: Kap. 4: Oplysningstiden: Følgende afsnit er læst: Oplysningstidens samfund: Ny borgerlig offentlighed Oplysningstidens genrer: Komedier om fornuft og dyd, komediens opbygning, karakterkomedier, Essays og epistler, Parodi og satire, Perspektivering til i dag. Kap. 12: Drama: Følgende afsnit er læst: Introduktion Hvad er et drama At analysere drama Dramaet i oplysningstiden (Ludvig Holberg) Supplerende materiale: Film: Jeppe paa Bjerget, Kasper Rostrup, 1981 PPT om oplysningstid og Holberg Side 10 af 15

11 Væsentlige 12 Lektioner af 50 minutter Introduktion til oplysningstiden og Holberg Det klassiske drama - 5 akts dramaet Oplæsning, klassediskussion og gruppearbejde Titel 12 Romantik og lyrik (Værk 4 og 5) Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk : Kap. 6 side 71-72:Billedsprog og betydning Susan Mose og Ole Ravn: Digtbogen, 20003: Kap. 5: s : Billedsproget Tinne Serup Bertelsen og Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhistorien - på langs og på tværs ibog: Kap. 5: Romantikken: Følgende afsnit er læst: Romantikken: Introduktion, Romantikkens samfund: Fra enevælde til demokrati, Nationalromantikken i Danmark, Biedermeier og poetisk realisme, Romantisme, Dobbeltgængermotivet Benny Andersen: Hjernedigte, 1997 (Værk 4) Selvvalgt digtsamling (Værk 5): afrapporteret skriftligt Nationalromantik: Adam Öehlenschläger: Fædrelands-Sang, 1819 N.F.S. Grundtvig: Kærlighed til Fædrelandet, 1853 Biedermeier og poetisk realisme: Karen Gyllembourg: Den lille Karen, 1830 Steen St. Blicher: Præludium, Af: Trækfuglene, 1838 Romantisme: Emil Aarestrup: Digte 1838: Var det Synd, Til en veninde, Angst Supplerende materiale: 1800-tallet på vrangen: Afsnit 5 Charlotte Maria Holm Pedersen: Ny bølge af nationalsange præger dansk musik, Politiken Lærerproducerede noter om romantikken og ppt om Grundtvig og Gyllembourg. H.C. Andersen: Moderen med barnet/hist hvor Veien slaaer en Bugt, 1829 Malerier: Side 11 af 15

12 Martinus Rørby: Kirurgen Christian Fenger med hustru og datter, 1829 P.C. Skovgaard: Bøgeskov i Maj. Motiv fra Iselingen, 1857 Wilhelm Bendz: Det Waagepetersenske Familiebillede, 1830 Emil Bærentzen: Familiestykke, 1828 Musikvideo: Nik & Jay: Vi vandt idag Rytteriet: Grundtvig i Rytteriet: https://www.youtube.com/watch?v=gyy0apql2bk 19 lektioner à 50 minutter Introduktion til lyrik og billedsprog. Værklæsning: Benny Andersen Hjernedigte (Værk 4) og selvlæst værk: valgfri digtsamling (Værk 5 - Skriftligt afrapporteret) Fokus på nationalromantik, biedermeier og poetisk realisme samt romantisme. Fokus på analyse og fortolkning af tekster. Kendskab til samspil mellem litteratur, kultur og samfund. Titel 13 Læreroplæg, klassediskussioner, pararbejde, gruppearbejde og fremlæggelse, højtlæsning Det moderne og folkelige gennembrud Georg Brandes: af Indledningsforelæsning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Literatur, 1871, Fra Johannes Fibiger m.fl.: Litteraturens Huse, Systime 2008 Herman Bang: Fattigliv, 1880 (Stilehæftet Maj 2012) Henrik Pontoppidan: En stor Dag, 1887 (Stilehæftet Maj 2012) August Strindberg: uddrag Fröken Julie, 1888 (svensk) fra Begreb om dansk - Antologi, 2009 Amalie Skram: Karens Jul, 1885 (norsk) Herman Bang: Impressionisme -En lille replik, 1890, Johannes Fibiger m.fl.: Litteraturens Huse, Systime 2008 Herman Bang: Foran Alteret, 1880 Fra: Herman Bang: Fortællinger, Dansklærerforeningen 2003 Martin Andersen Nexø: Lønningsdag - En Idyl, 1900 Johannes V. Jensen: Oktobernat, 1897, Fra: Johannes Fibiger m.fl.: Litteraturens Huse, Systime 2008 Tinne Serup Bertelsen og Barbara Kjær-Hansen: Litteraturhistorien - på langs og på tværs ibog: Kap. 6: Det moderne gennembrud: Følgende afsnit er læst: Det moderne gennembruds genrer og Det moderne gennembruds temaer: køn, klasse og kirke (til og med Bangs stille eksistenser), Skrivestil og sprog, Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens Veje, 2012, s. Side 12 af 15

13 230-32, , Lærerproduceret ppt om det naturalistiske drama og Strindberg Lærerproduceret ppt om naturalisme, realisme og impressionisme Supplerende stof: 1800-tallet på vrangen, afsnit 6 Malerier: Claude Monet: Impression, Soleil levant, 1872 Katedralen i Rouen, Rue Montorgueil, 1878 Eksempel på Monets åkandebilleder, Pierre-Auguste Rodin: Le Moulin de la Gulette, 1876 Camille Pissarro: Place du Théâtre Francais, 1898 H.A. Brendekilde: Udslidt, 1889 Klip fra filmen Pelle Erobreren: 1:18-1:24: Konflikten mellem Erik og forvalteren Klip fra forskellige opsætninger af Frøken Julie via Youtube Titel lektioner á 50 minutter Fokus på analyse og fortolkning af tekster. Kendskab til samspil mellem litteratur, kultur og samfund. Vi har haft fokus på Køn, klasse og Kirke (de tre K er) Fokus på billedanalyse mundtligt og skriftligt; via skriftlig aflevering. Repetition via kahootquiz lavet af kursisterne samt faglig skrivning, som var en skriftlig aflevering. Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, pararbejde, skriftligt arbejde Nyheder - Avis og TV Jørgen Asmussen og Johannes Fibiger: Den medierede virkelighed, L&R Uddannelse s Henning Olsson og Henrik Poulsen: Ryd forsiden, Dansklærerforeningen, s Gitte Horsbøl og Jette M. Harboe: Den iscenesatte virkelighed, Systime: s TV2 Nyheder: indslag om bankrøveriet i Ålsgårde den DR1 Nyheder: indslag om bankrøveriet i Ålsgårde den DR2: TV TV TV: : Om opbygningen af en nyhedsudsendelse på TV2 (Medieværk) Nyhedsudsendelse fra DR1 1. marts 2015 (Medieværk) Supplerende materiale: Følgende tekster er fra stilehæftet december 2008: Side 13 af 15

14 Lasse Jensen: Verden i følge forsiden Marie Louise Sjølie: Det driver ned ad væggene 12 lektioner à 50 minutter Nyheders opbygning, vinkling og layout. Der arbejdes med de 5 (6) nyhedskriterier, nyhedstrekantens betydning samt forskellen på nyheds- og opinionsartikler.. Forløbet har til hensigt at skærpe kursisternes kritiske og analytiske sans i forhold til både trykte nyheder og TV nyheder. Undervejs har kursisterne lavet gruppefremlæggelse af en avisforside og en valgt nyhedsartikel. Titel 15 Klassesamtale, gruppearbejde og fremlæggelse i grupper. Sproghandlinger Jann Scheuer: Sproghandlinger - Brug af sprog i dansk, Dansklærerforeningen, Side: 6-7, 11-16, og Birgit Darger m.fl.: Begreb om dansk, Dansklærerforeningen, Side Katrine Marie Guldager: Voksne mennesker kan godt tale om sex fra Nu er vi så her, 2009 Diverse striber fra WulffMorgenthaler Kursisternes egne Facebook kontoer Paradise Hotel: diverse udtalelser samt længere klip: https://www.youtube.com/watch?v=6anxhlx4hsq Klip fra Go Morgen Danmark februar 2011: samtale mellem skuespiller Anne-Grethe Bjarup Riis og De prostitueredes talskvinde Susan Møller: https://www.youtube.com/watch?v=imwoceiaezi&noredirect=1 Supplerende stof: Diverse klip fra youtube til at vise undertekst, sproghandlinger og facework med: Lars von Triers Idioterne, klip fra Klovn, Adam og Eva, Oddset reklamer, debat mellem Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt, Bertel Haarder går amok, Birthe Rønn Hornbecks tavshed Titel 16 9 lektioner à 50 minutter De forskellige typer af sproghandlinger (regulerende, informerende, følelses- og holdningsudtrykkende, samtalestruturerende, rituelle) Viden om samarbejdsprincippet, høflighedsprincippet og undertekst. Kendskab til Gofmanns teori om facework Klassesamtale, pararbejde og gruppearbejde Nedslag i dansk litteratur i det 20 århundrede Side 14 af 15

15 Fibiger og Lütken: Litteraturens Veje, Systime 2012, side Tom Kristensen: Fribytter, 1920 UFO/Kristian Humaidan: Fribytter, 2014,www.rod-ord.dk Emil Bønnelycke: Gaden, 1917 Mund De Carlo/Carlos Wind Demsitz: Gaden, 2014, Oskar Kokoscha: Piéta, Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien, Systime 2014, Følgende afsnit: 1960 ernes velstand, velstandens skyggesider i litteraturen, Fremmedgørelse, Klaus Rifbjerg: konfrontation med forbrug og fremmedgørelse, konfrontationsmodernisme, Anders Bodelsen: forstad og fremmedgørelse, nyrealisme Lars Tonnesen: Velfærdsstaten, fra HF stilesættet, sommer 2014 Peter Seeberg: Spionen, 1962 Klaus Rifbjerg: Det er blevet os pålagt, 1960 Anders Bodelsen: Signalet, 1965 Supplerende materiale: Digtere, divaer og dogmebrødre: Afsnit 2 om 1920 erne og afsnit 5 om 1960 erne Signalet, Dukkefilm af Marlene Rask, 2011, via youtube 16 lektioner à 50 minutter Fokus på ekspressionisme og modernisme og realisme i 1960 erne Klassesamtale, gruppe- og indivduelt arbejde Fokus på analyse og fortolkning af tekster. Kendskab til samspil mellem litteratur, kultur og samfund. Repetition af analyseværktøjer. Side 15 af 15

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Dansk A Flemming Jarlsvig

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Annemette Fabricius(AM),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- Juni 2014 VUC

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vejle Hf Dansk a-niveau Lærer(e) Henrik B. Thomsen (forløb 1-9) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Dansk A Esther Mosholt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

,Undervisningsbeskrivelse

,Undervisningsbeskrivelse ,Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Knud Skaarup Jensen Hh3e Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VUC Vest Esbjerg Afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Retorik C Valgfag Lea

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-jun 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Lise

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne Lise

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Perioden august 2013 - maj 2014 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Dansk A, Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution IBC - Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DANSK A SWB hh3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 Sprog og kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID gymnasier - Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Roskilde Handelsgymnasium HHX Dansk A Heidi Bengtson

Læs mere

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommereksamen 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Helle Kallager (HKA) Hold Hfe-A (13-14) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Dansk A Benny Rysz 14dana21 (e-learning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-15 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Dansk A Peter Rohde Jensen 2bv

Læs mere

Helle Borup. Eksaminationsgrundlag i retorik. Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau

Helle Borup. Eksaminationsgrundlag i retorik. Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau Eksaminationsgrundlag i retorik Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. For at gå til eksamen skal du aflevere

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj/ juni 2015 Institution Uddannelse Vestegnen HF & VUC HF enkeltfag Fag og niveau Markedskommunikation C, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Sebastian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Tradium, Hobro afdeling, Kirketoften 7, 9500 Hobro tlf. 98 52 14 55 Uddannelse Fag

Læs mere

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Kilder: Kommunikationsmodel: http://akira.ruc.dk/~gud/euc06/docs/komm_plan2.htm Adam og Eva Undertekster til Måns Herngren og Hannes Holms

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf-e Dansk A Rikke Gade Andersen Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4)

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Fag Dansk FS10 hold B Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Ejg Jarbøl Årgang 2014/15 Uge Emne Indhold Litteratur/film Fælles mål 34 Identitet og Læse novelle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk niveau

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Bodil Tvede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Campus Vejle, VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Lotte Ødegaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Benedikte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf(2) Dansk A-niveau Eskild

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011/12

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Skive-Viborg HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf enkeltfag Dansk A Kirstine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2011 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.s/2.s/3.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Mirian Due Steffensen (MDS) og Grith Henriksen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Silkeborg

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Nina Holst Nielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dramatik C Maiken Brøndum Ravn

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Kanon i dansk litteratur

Kanon i dansk litteratur Kanon i dansk litteratur Litteraturhistorien inddelt i perioder Vikingetiden (750 1075) Middelalderen (1100 1500) Renæssancen (1500 1700) Oplysning (1700 1800) Romantik (1800 1870) Det Moderne Gennembrud

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 2013/2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer Hold Dansk A Anne Hjølund Hoffmann daaz5 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 13/14 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk niveau A Peter Odel 14DANA22.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Dansk A Mette Voldby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Mediefag niveau C Simon

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Johannes Finskas

Læs mere