Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Genreintroduktion Skriftlig formidling Stilistik Dansk-historie Kronologiforløb Dansk national identitet Titel 6 Titel 7 Titel 8 Værklæsning (Nordkraft) Ordets magt: mundtlighed, argumentation, appelformer og transaktionsanalyse Skriftlighed Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Sprog til et beat: dansk hip hop Epokalt nedslag: Oplysningstiden (værklæsning) Epokalt nedslag: Romantikken Selvfremstilling i dansk litteratur Reportagegenren og nyhedsformidling på TV (medieværk) Essay Epokalt nedslag: Det moderne gennembrud (værklæsning Ibsen: Et dukkehjem) Realisme og ny dansk realisme Side 1 af 31

2 Titel 17 Titel 18 Titel 19 Skriftlighed Medieværk: dokumentarisme Modernisme og Eksistentialisme (herunder selvvalgt værk) Titel 20 Skriveværksted (løbende mellem forløbene) Titel 21 Litteraturhistorisk opsamling (værklæsning selvvalgt værk) Side 2 af 31

3 Titel 1 Genreintroduktion Kernestof Baggrundslitteratur Bennike, Solveig m.fl.: Faglige forbindelser i dansk side om åbne og lukkede tekster og tomme pladser i tekster. Fibiger, Johannes og Gerd Lütken: Litteraturens veje, Opslag: Novelle, Roman og Lyrik Poulsen, Henrik: Grundbog i dansk 1, 2005 De fire storgenrer : om den episke genrer og den lyriske genrer Noveller Hemingway, Ernest: Bjerge som hvide elefanter, i dansk oversættelse fra Noveller Lindhardt og Ringhof 2000 Adolphsen, Peter: Madeleine eller Lille trist roman, fra Små historier., Samleren, 1996 Katrine Marie Guldager: Nørreport, Helle Helle: Hedebølge Romanindledninger Indledningen til romanerne: Dennis Kofoed Gade: Nexø Trawl Jacob Ejersbo: Nordkraft Erland Loe: Volvo Lastvagner Lyrik Aarestrup, Emil: Angst (1838) Mikael Simpson: Put mig, fra Os to + lidt ro (2002) Supplerende stof Love Shop: Love goes on forever (1990) Skriftligt arbejde: Opgave om Min tidligere dansklærers kæpheste Referat og personkarakteristik, Helle Helle: Film 8 blokke á 95 min. Introducere eleverne for tekster inden for genrerne: lyrik, novelle, roman og eventyr. Side 3 af 31

4 Introducere eleverne for analyse, fortolkning og perspektivering af tekster inden for de ovennævnte genrer. Give eleverne et kort indblik i forskellige former for læsninger. Give eleverne indblik i forholdet mellem lyrik og musiktekster. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, elevfremlæggelser Kreativ skrivning, fremførelse og bedømmelse Side 4 af 31

5 Titel 2 Skriftligt fremstilling Stave- og kommaøvelser fra dansk sprognævn A. Hauer og B. Munk: Litterær artikel, kronik og essay: side 23-25, Lærerfremstillet ark om den litterære artikel. Skriftligt arbejde: Referat, personkarakteristik og symbolanalyse af Astrid Saalbachs: Kødet Litterær artikel om Astrid Saalbachs: Kødet 3 blokke (4,5 timer) Øvelse i at strukturere stof Introduktion til den litterære artikel Vekslen mellem gruppearbejde og individuelt udbytte Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning projektarbejdsform skriftligt arbejde Gruppearbejde Pararbejde Arbejde med tekstbehandlingsprogrammer Side 5 af 31

6 Titel 3 Stilistik Kernestof Baggrundsmateriale Jan Sørensens: Stilistisk analyse, s Tekster Kasper Spez: Kasper, fra Fantasten (2009) Per Vers: Black Power fra Vers 2.0 (2005) Forskellige småøvelser Supplerende materiale: Oddset-reklamer 3 blokke a 95 min. Evne til at bruge danskfagligt begrebsapperat i analyse og fortolkning Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, quizzer Side 6 af 31

7 Titel 4 Dansk-historie oversigtsforløb Kernestof Folkevise: Ebbe Skammelsøn Holberg: Niels Klim (1741) (uddrag) Henrik Pontoppidan: Under Aaget (1885) Halfdan Rasmussen: Efter Bikini 1946 Oehlenschläger: Der er et yndigt land (1823) Skriftligt arbejde: Litterær artikel om Erik Knudsens: Sagn (1949) 7 blokke á 95 min. Fokus på den historiske læsning, analytisk kompetence, sammenhæng mellem litteratur og samfund/historien, teksters udvikling gennem tiderne og deres sammenhæng med tiden, de er blevet til i. Diskutere periodiseringer i dansk. Danskfaglig metode ift. historiefaglig metode. Hvordan siger teksterne noget om historien? (direkte og indirekte) Øvelser i forbindelse med dansk stil, her har der været særlig fokus på optakt til den litterære artikel. Læreplanen: - anvende et tekstanalytisk begrebsapparat (herunder også fokus på det sproglige udtryk og dets udvikling) - viden om den danske litteraturs historie og samspil med kultur og samfund Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde og pararbejde Side 7 af 31

8 Titel 5 Dansk national identitet Kernestof: H.C. Andersen I Danmark er jeg født (1850) Isam B.: I Danmark er jeg født (2007) Natasja: I Danmark er jeg født (2007) Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land (1823) Uddrag fra Maja Lee Langvad: Find Holger danske (2006) Supplerende stof: Liv Thomsen: Store tanker og trange tider afsnit 2, DR2-udsendelse om Danmark i 1800-tallet Øvrigt: Eleverne har arbejdet med deres eget bud på en nationalsang Skriftlig aflevering om DR2-debat om danskhed (forløber til kronikgenren). 6 blokke á 95 min udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund demonstrere viden om fagets identitet og metoder analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund Side 8 af 31

9 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, lille projektarbejde Titel 6 Værklæsning: Jacob Ejersbo: Nordkraft (2002) Kernestof Jacob Ejersbo: Nordkraft (2002) Faglige forbindelser side om sproglig karakteristik og begrebet Stilens nulpunkt Opslag i Litteraturens Veje om fortæller (side ) og om komposition (502-3) Derudover har vi arbejdet med overgangen mellem talesprog og skriftsprog ud fra Eva Heltbergs: Skriv Løs slet og ret opgave 5,2 (side 62-64) 4 blokke á 95 min. Romangenrens karakteristika Arbejde med komposition, fortæller og sproglig karakteristik Værklæsning. Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt Side 9 af 31

10 Titel 7 Ordets magt: mundtlighed, argumentation, appelformer og transaktionsanalyse Forløbet havde fokus på Kernestof Egelund og Mose: Psykologi i praksis Side (originalt side115-17) Helle Borup Ud med sproget s (mundtlige genrer) s (etos, logos og patos, samt de moderne dyder ) s (afsnittet "Tre klassiske genrer") Peter Lützen: Det sproglige i dansk: s Pia KJærsgaard: Grundlovstale LYkkesholm på fyn, Grundlovsdag 2004 Filmklip Den eneste ene Idioterne Royal Blues TV-debat mellem Mogens Lykketoft og Anders Fogh Rasmussen 6 blokke á 95 min. Eleverne har læst om og anvendt retorikkens og transaktionsanalysens grundbegreber. Eleverne forventes i forlængelse af forløbet om mundtlighed at have erhvervet følgende kompetencer: De kan skelne mellem nonverbal, verbal og ekstraverbal kommunikation De er i stand til at skelne mellem retorikkens 3 grundlæggende overbevisningsformer og de er bevidste om, hvilke mundtlige genrer, de hver især egner sig til De er i stand til at analysere en kommunikationssituation med brug af transaktionsanalysens begreber De er i stand til at analysere argumentation og appelformer i skriftlige tekster. Side 10 af 31

11 Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformerne veksler mellem klassedialog, lærerforedrag, gruppearbejde, pararbejde og projektarbejde. Titel 8 Skriftlighed Arbejde med årsprøve og ny dansk stil 2 blokke á 95 min Arbejde med styrkelse af skriftlighed Side 11 af 31

12 Væsentligste arbejdsformer Individuel mundtlig og skriftlig evaluering af årsprøve. Arbejde med forbedring af årsprøve og øvrigt skriftlighed Side 12 af 31

13 Titel 9 Sprog til et beat: dansk hiphop Baggrundsstof Jan Aasberg Petersen: Det sprog til et beat: s , 25-39, Samme s om roller i hip hop Samme s om centrale tematikker i dansk hiphop Samme s om autenticitet i dansk hiphop Tekster: Jøden og Jonny Hefty: Gamle dreng (2011) DGP: DG players ( Suspekt: Ingen slukker the stars (2008) Elevernes egne tekster Skriftligt arbejde: Retorisk analyse af Hanne-Vibeke Holsts: Du er fucking sexistisk, Niarn (2004) (5 elevtimer) Litterær artikel om: Sund Fornuft: Vi ved I har soul 6 blokke dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier - Arbejde med skriftlighed Væsentligste Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, projektarbejde med efterføl- Side 13 af 31

14 arbejdsformer gende elevpræsentationer og analyser af egne selvfremstillede tekster Side 14 af 31

15 Titel 10 Oplysningstid (Jeppe paa Bjerget (værklæsning)) Kernestof Ludvig Holberg: Jeppe paa Bjerget (værklæsning) Johannes Fibiger: Litteraturens veje side Afsnittet Pipito og PIpino fra TV-serien Klovn 5 blokke á 95 min Demonstrere viden om den danske litteraturs historie og samspil med kultur og samfund At arbejde med analyse, fortolkning og perspektivering. I dette arbejde var der særligt fokus på: At arbejde med begreberne karnevalisme og grotesk i forhold til karakterkomedien Karakterkomedien som genrer At stifte bekendtskab med kategorisering af forskellige typer af komik Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Gruppearbejde Gruppearbejde med matrixpræsentation Skriftligt arbejde: Til forløbet var knyttet en litterær artikel om et uddrag fra: Barselsstuen (se ovenfor) Side 15 af 31

16 Titel 11 Epokalt nedslag: romantik og romantisme Kernestof Johannes Fibiger m.fl.: Litteraturens veje, side Romantik Adam Oehlensläger: Guldhornene Nyplatonisme Schack Von Staffeldt: Indvielsen Michael Strunge: Cyklus Nationalromantik N.F.S. Grundtvig: Langt højere bjerge så vide på jord Biedermeier H.C. Andersen: Moderen med Barnet (Hist hvor Vejen slår en Bugt) Poetisk realisme Blicher: Præsten i Torning Romantisme H.C. Andersen: Skyggen Emil Aarestrup: Advarsel og Sommerfugle jeg elsker at fange Nick Cave: Where the wild roses grow (med tilhørende musikvideo) Billede: J. E: Millias: Ophelia Billeder (biedermeier): Martinus Rørbye: Udsigt fra kunstnerens vindue W. Marstrand: Fru Gyldenburg oplæser for familien, 1870 Tegneserie: Jakob Martin Strid: Strid (om danskheden) 10 blokke af 95 minutter Kompetencer, læreplanens mål, progression Side 16 af 31

17 anvende et tekstanalytisk begrebsapparat I en nuanceret og metodisk bevidst analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af litterære og ikke-litterære tekster, herunder kunne give en sproglig karakteristik demonstrere viden om den danske litteraturs historie og samspil med kultur og samfund Forløbet indledes induktivt, så eleverne via nærlæsning kommer frem til teksternes temaer for herudfra at blive i stand til at kategorisere teksterne Forløbet har fokus de litteraturhistoriske begreber: Romantikken, nyplatonismen, nationalromantik, biedermeier, poetisk realisme og romantisme Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformere veksler mellem elevfremlæggelse, gruppearbejde, pararbejde og klassedialog. Titel 12 Det selvbiografiske i nyere dansk litteratur Christina Hesselholt: Uddrag fra Hovedstolen: Månestrålesofaen, Skridt og Badekarret 1998 Per Højholt: Jeg har ingen barndom fra Stenvaskeriet og andre stykker (1994) Jens Blendstrups "Gud taler ud" (uddrag) 2006 Jørgen Leth Det uperfekte menneske Scener fra mit liv 2005 (uddrag) Maria Cuculiza Du er en gammel gris Knud Romer: Den som blinker er bange for døden 2006 (uddrag) Erling Jepsen: Kunsten at græde i kor 2001 (uddrag) Baggrundsstof: Uddrag af Livsværk s afsnittene "Litteratur og traumer", "Bøddel, offer og medløber" og "Dobbeltkontrakt og navneidentitet" blev blot skimmet. Selvlæst værk: Eleverne har i forlængelse af forløbet læst et selvvalgt værk med selvbiografiske træk og skrevet en litterær artikel om værket. Eleverne skrev en stil om hvorvidt man kunne genfortælle sin barndom. Stilens tekster var interviews med Højholt og Hesselholt om emnet 6 blokke á 95 minutter Forløbet har fokuseret på begreberne: hovedstolen Side 17 af 31

18 offer/bøddel dobbeltkontrakt selvbiografi fakta/ fiktion Følgende kompetencer er blevet trænet: Dokumentere indblik i sprogets funktioner og dets betydning for bevidsthedsliv, samfund og samspil mellem mennesker Anvende et tekstanalytisk begrebsapparat i en nuanceret og metodisk bevidst analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af litterære og ikke-litterære tekster, herunder kunne give en sproglig karakteristik arbejde med tekster fra 2000-tallet, herunder tekster fra de seneste fem år Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, differentieret undervisning, pararbejde og gruppearbejde Titel 13 Reportagen Kernestof Reportagen Morten Sabroe: Jagten på den store hvide røv. Morten Sabroe: Ondskabens nat Morten Sabroe: "Jeg, John W. King, forbliver Hvid og Stolt", Borker og Brøndgård: Den bearbejdede virkelighed (1990) "New Journalism" side Herman Bang: Branden og Politikens reportage fra Kristianborgs slots brand Hjemmet 1905: Lønbevægelsen blandt Københavns kvindelige herreskræddere Tom Baldwin: Kaos og Rædsler i Beirut Hunter S. Thompson: "Frygt og lede i Las Vegas" (uddrag) (Gonzo-Journalistik) Forløb om nyhedsfremstilling i tv med fokus på fakta- og fiktionskoder Lærerfremstillet materiale om fakta- og fiktionskoder i nyhedsudsendelser. Materialet er udarbejdet med baggrund i Gitte Horsbøl og J.M. Harboe: Den iscenesatte virkelighed, Systime (baseret på side 11-23) Horsbøl: Den iscenesatte virkelighed side Birgitte Darger m.fl. Begreb om dansk litteratur, sprog og medier s (om nyhedskriterier Analyse af DR og TV2 s nyhedsudsendelser den 1. Maj 2012 Analyse af ældre klip fra DR om Tuberkulose i Thisted Power Point om journalistiske virkemidler baseret på side (om de fem nyhedskriterier) og side om nyhedsgenrer fra Birgitte Darger m.fl. Begreb om Side 18 af 31

19 dansk litteratur, sprog og medier Dansklærerforeningen 2009 Skriftligt arbejde: Kronikopgave om Morten Sabroe: En luder steg af toget 5 blokke af (95 min) Forløbets første del havde fokus på reportagegenren, mens anden del fokuserede på nyhedsformidling i TV. Begge forløb fokuserede på brugen af fakta og fiktionskoder Herudover arbejdede vi med nyhedskriterier, nyhedsgenrer og journalistisk sprog. Forløbet havde særligt fokus: Dokumentere indblik i sprogets funktioner og dets betydning forbevidsthedsliv, samfund og samspil mellem mennesker, herunder træk af sprogets historie og forskellige former for sproglig variation Dokumentere indblik i sprogets opbygning samt kunne beherske grammatikkens og stilistikkens grundlæggende terminologi Sprogbrug og stilistik i samtidige tekster Arbejde med nyhedsgenrer og fiktionsgenrer Væsentligste arbejdsformer Arbejdet med New Journalism startede med høj lærerstyring, hvorefter eleverne arbejdede mere selvstændigt i grupper. Side 19 af 31

20 Side 20 af 31

21 Titel 14 Essay Knud Sørensen: Om kaffe (1988). Her taget fra: Thorkild Borup Jensen: At skrivetænke. Essays i undervisningen, Klaus Rifbjerg: Glæden ved vin Studentereksamensbesvarelse af essayopgave Udleveret ark med definition af essaygenren Karen Thygesen: Fra essay til klumme, Munksgaard, 1998, s LÆST Opgaver fra Annette Hauer og Birgitte Munk: Litterær artikel, kronik og essay, s I tilknytning til forløbet har eleverne skrevet essays (5 elevtimer) 4 blokke á 95 min Introduktion til essaygenren. Essay-genren i forhold til de to andre genrer i skriftlig dansk (fokus på genrebevidsthed). Essayets sproglige og kompositoriske karakteristika. Analyse af essays. Forløbet munder ud i, at eleverne selv skriver et essay. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 21 af 31

22 Titel 15 Epokalt nedslag 1871 Baggrundsstof Carl Johan Bryld m.fl.: Fra Runer til Graffiti: side (det moderne gennembrud, naturalisme og impressionismen, Johannes Fibiger m.fl.: Litteraturens veje (supplerende stof) Samme s Side til (ikke afsnittet "Kritik af den officielle moral) i Litteraturhåndbogen HAR DE LÆST DETTE JEG TROR DET IKKE Steen Fiil: Bang Prosaens mester (uddrag om impressionistisk skrivestil) Tekster Georg Brandes: af Indledning til Hovedstrømninger i det 19de århundredes litteratur LÆST Uddrag af Amalie Skrams "Constance Ring" Henrik Pontoppidan: Muldskud, 1899 Herman Bang: Foran Alteret, 1880 Herman Bang: Impressionisme en lille replik, 1890 (Fra Litteratur bind ) August Strindberg: af Fröken Julie, 1888 (Fra Gennembrud modernitet og fornyelse side (svensk)) Uddrag af J.P. Jacobsens Fru Marie Grubbe side in Mogens Bjerring-Hansen m.fl. (red.): Falkestjerne Dansk Litteratur 2 (1990) Henrik Ibsen: af Et dukkehjem (værklæsning) Skriftligt arbejde Stil med valgfrit emne inden for et eksamenssæt 12 blokke á 95 min. I forløbet har der været særligt fokus på kvinderne under det moderne gennembrud. Anvende et tekstanalytisk begrebsapparat i en nuanceret og metodisk bevidst analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af litterære tekster Sproglig karakteristik og analyse (anvender begreber osv. fra et tidligere forløb) med fokus på særlige kendetegn ved den impressionistiske stil. Demonstrere viden om den danske litteraturs historie og samspil med kultur og samfund Særlig fokus på kønsproblematikken, problemlitteratur og impressionisme i Det Side 22 af 31

23 moderne gennembrud Bygger videre på oversigtsforløbet i 1g Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, dramatisering af og oplæg om et uddrag fra Ibsens Et dukkehjem Titel 16 Realisme og ny dansk realisme Realisme Tekster Uddrag fra Martin Andersen Nexø: "Pelle Erobreren" (fra Den store kamp) Ny dansk realisme Fokus på begreberne: Den subjektive begivenhed, blanding af genrekoder, det dobbelte blik, realismekoder Baggrundsmateriale Grøn og Johannesen: Nye øjne at se med side 9-19 (til og med Mediesamfundet ) Tekster Jens Blendstrups: "Sofus leger læge og mor er syg" (2002) Jesper Wung-Sung: Stjerne-øl (2000) Kathrine Marie Guldagers: En skilsmissehistorie og Nørreport (2005) 6 blokke a 95 min Dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund Side 23 af 31

24 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde og pararbejde Side 24 af 31

25 Titel 17 Skriftlighed Heltberg: Skriv løs: side og side Berit Riis Langdahl m.fl.: Krydsfelt om de skriftlige genrer side Om rettearbejde hos STX I lærerplanen: Skiftlige afleveringer Valgfrie opgaver fra tidligere eksamenssæt Arbejd med at rette hinandens opgaver igennem 4 blokke á 95 min Skriftlige kompetencer Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde, arbejde med at rette hinandens stile og eksemplariske eksamensafleveringer fra emuen Side 25 af 31

26 Titel 18 Medieværk: Dokumentarisme Baggrundsmateriale Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe: Den iscenesatte virkelighed, Systime, 2004, uddrag baseret på s , Henrik Poulsen: Litteraturens film, Gyldendal, 2005, s Ark med forklaringer til billedbeskæringer lærerfremstillet materiale Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe: Den iscenesatte virkelighed, Systime, 2004 s og (om reality) om postmoderne virkelighed Tekster To klip fra dvd fra Den iscenesatte virkelighed: Pigen med minkpelsen Skatteakrobaterne Medieværk: Janus Metz Pedersen: Armadillo (2010) 8 blokke navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier Næranalyse shot-to-shot-analyse Dokumentaren som genre herunder har arbejder vi med fakta- og fiktionskoder, dybdeborende og observerende dokumentar Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde Titel 19 Modernisme og eksistentialisme i det 20. århundrede Den gryende modernisme Johannes V. Jensen: Fibiger m.fl.: Litteraturens Veje s (om JVJ) om modernisme Bryld mfl.: Dansk litteratur Fra runer til Grafitti, s Johannes V. Jensen: Det Gotiske Renæssance (uddrag: Det vandrende for- Side 26 af 31

27 torv og det store hjul (1901)) Johannes V. Jensen: Interferens Eksistentialisme og Heretica Fibiger m.fl.: Litteraturens Veje s om eksistentialisme og Heretica + s. 503 I. F. Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen s (om eksistentialistisk litteratur) Peter Seeberg: Hullet, 1962 Martin A. Hansen: Høstgildet, 1947 Individuelt læste værker: Sartre eller Camus (se nedenfor) Konfrontationsmodernisme Klaus Rifbjerg: Terminologi fra Konfrontation, 1960 I. F. Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen s om modernistisk lyrik og modernismens faser Selvvalgt værk (verdenslitteratur): Camus: Den fremmede Sartre: Eksistentialisme er humanisme Camus: Sisyfos myten Væsentligste arbejdsformer Titel blokke Dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund Dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund Eksistentialisme, Heretica og konfrontationsmodernisme Klasseundervisning, elevoplæg, gruppearbejde, læreroplæg Skriveværksted Eleverne arbejder målrettet med at forbedre deres skriftlighed inden for de tre skriftlige opgavegenrer. Diverse øvelser knyttet til opgavegenrerne. S i Annette Hauer og Birgitte Munk: Litterær artikel, kronik og essay i kopi fra Eva Heltberg: Skriv løs - slet og ret: , og Side 27 af 31

28 To eksempler på danske stile Analyse og arbejde med eksempler på studentereksamensstile og -opgaver 6 blokke Arbejde med individuelle skriftlige kompetencer Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grundbegreber Dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed Demonstrere viden om fagets identitet og metoder Væsentligste arbejdsformer Eleverne har arbejdet med enkelte skriveøvelser, opgaver om skriftlig fremstilling og sproglig korrekthed, rettet hinandens stile, rettet (for eleverne) ukendte elevers stile. Desuden har der været individuel vejledningssamtaler på baggrund af afleverede opgaver Titel 21 Litteraturhistorisk opsamling med fokus på første sider Fibiger m.fl.: Litteraturens Veje: side side 70,2.spalte -71 om Kong lindorm, samt teksten Kong Lindorm af ukendt forfatter Første to sider af Karen Blixens: Mit Afrika Første to sider af St. St. Blicher: Ak, hvor forandret Første to sider af Kong Lindorm Side 28 af 31

29 Sang: John Olav Nilsen Og Gjengen - Hull i himmelen (2010) 3 blokke a 95 minutter Dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund Knytter an til forløb om første sider i 1.g. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og gruppearbejde Særlig fokus på sproglige analyse Side 29 af 31

30 Titel 9 En overordnet titel for undervisningsforløbet Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 30 af 31

31 Titel 10 En overordnet titel for undervisningsforløbet Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 31 af 31

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2011 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.s/2.s/3.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

,Undervisningsbeskrivelse

,Undervisningsbeskrivelse ,Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Knud Skaarup Jensen Hh3e Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Annemette Fabricius(AM),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Dansk A Flemming Jarlsvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution IBC - Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DANSK A SWB hh3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 Sprog og kommunikation

Læs mere

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vejle Hf Dansk a-niveau Lærer(e) Henrik B. Thomsen (forløb 1-9) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Roskilde Handelsgymnasium HHX Dansk A Heidi Bengtson

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse HF enkeltfag

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID gymnasier - Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- Juni 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin august-juni, 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Mediefag C Michael Højer/Mi 1.meC2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution Silkeborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Marianne

Læs mere

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4)

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Fag Dansk FS10 hold B Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Ejg Jarbøl Årgang 2014/15 Uge Emne Indhold Litteratur/film Fælles mål 34 Identitet og Læse novelle

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf-e Dansk A Rikke Gade Andersen Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Perioden august 2013 - maj 2014 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Dansk A, Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Johannes Finskas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-jun 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Dansk A Nils Schrøder/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Dansk A Esther Mosholt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle VUC hf dansk, A-niveau - koncentreret forløb med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2009/2010 Institution Silkeborg Hnadelsskole Uddannelse HHx Fag og niveau Finansiering, niveau C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse O-12

Undervisningsbeskrivelse O-12 Undervisningsbeskrivelse O-12 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer August 12/maj 15 Nørre Nissum Seminarium og HF Hf/ Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Middelalder, barok, oplysningstiden (rationalisme), romantik, biedermeier, romantisme

Middelalder, barok, oplysningstiden (rationalisme), romantik, biedermeier, romantisme Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin skoleår august 14 (dec./jan.) maj 15. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf enkeltfag

Læs mere

Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ)

Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ) Undervisningsbeskrivelse Termin Aug-juni 2011-14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Favrskov Gymnasium Stx Dansk A Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ) Hold 3.b Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk niveau

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Kanon i dansk litteratur

Kanon i dansk litteratur Kanon i dansk litteratur Litteraturhistorien inddelt i perioder Vikingetiden (750 1075) Middelalderen (1100 1500) Renæssancen (1500 1700) Oplysning (1700 1800) Romantik (1800 1870) Det Moderne Gennembrud

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Hanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Dansk A Louise Sloth Andersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-15 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Dansk A Peter Rohde Jensen 2bv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Mirian Due Steffensen (MDS) og Grith Henriksen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14-15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen

Læs mere

Side 1 af 14. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/juni 2014. Roskilde Handelsskole

Side 1 af 14. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/juni 2014. Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Dansk A Neel Schucany

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Campus Vejle, VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Lotte Ødegaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/2012 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Frøkiær Rb09hhxb1

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin MAJ/JUNI 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Psykologi C Niels Hornborg

Læs mere

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g)

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Historie A Søren Helstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Søren Helstrup (SH) Forløbsoversigt (2):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Mediefag niveau C Simon

Læs mere

Introduktion til litteraturens genrer krimi, mord og anden tidlig død. Litteraturhistorie I: Fra middelalder til og med romantisme

Introduktion til litteraturens genrer krimi, mord og anden tidlig død. Litteraturhistorie I: Fra middelalder til og med romantisme Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager, Hvidovre-afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2-årigt

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse Europaskolerne Ref: 2008-D-371-da-4 Orig.: DA Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse GODKENDT AF EUROPASKOLERNES ØVERSTE RÅD DEN 15. OG 16.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013 Forår 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere