Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Genreintroduktion Skriftlig formidling Stilistik Dansk-historie Kronologiforløb Dansk national identitet Titel 6 Titel 7 Titel 8 Værklæsning (Nordkraft) Ordets magt: mundtlighed, argumentation, appelformer og transaktionsanalyse Skriftlighed Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Sprog til et beat: dansk hip hop Epokalt nedslag: Oplysningstiden (værklæsning) Epokalt nedslag: Romantikken Selvfremstilling i dansk litteratur Reportagegenren og nyhedsformidling på TV (medieværk) Essay Epokalt nedslag: Det moderne gennembrud (værklæsning Ibsen: Et dukkehjem) Realisme og ny dansk realisme Side 1 af 31

2 Titel 17 Titel 18 Titel 19 Skriftlighed Medieværk: dokumentarisme Modernisme og Eksistentialisme (herunder selvvalgt værk) Titel 20 Skriveværksted (løbende mellem forløbene) Titel 21 Litteraturhistorisk opsamling (værklæsning selvvalgt værk) Side 2 af 31

3 Titel 1 Genreintroduktion Kernestof Baggrundslitteratur Bennike, Solveig m.fl.: Faglige forbindelser i dansk side om åbne og lukkede tekster og tomme pladser i tekster. Fibiger, Johannes og Gerd Lütken: Litteraturens veje, Opslag: Novelle, Roman og Lyrik Poulsen, Henrik: Grundbog i dansk 1, 2005 De fire storgenrer : om den episke genrer og den lyriske genrer Noveller Hemingway, Ernest: Bjerge som hvide elefanter, i dansk oversættelse fra Noveller Lindhardt og Ringhof 2000 Adolphsen, Peter: Madeleine eller Lille trist roman, fra Små historier., Samleren, 1996 Katrine Marie Guldager: Nørreport, Helle Helle: Hedebølge Romanindledninger Indledningen til romanerne: Dennis Kofoed Gade: Nexø Trawl Jacob Ejersbo: Nordkraft Erland Loe: Volvo Lastvagner Lyrik Aarestrup, Emil: Angst (1838) Mikael Simpson: Put mig, fra Os to + lidt ro (2002) Supplerende stof Love Shop: Love goes on forever (1990) Skriftligt arbejde: Opgave om Min tidligere dansklærers kæpheste Referat og personkarakteristik, Helle Helle: Film 8 blokke á 95 min. Introducere eleverne for tekster inden for genrerne: lyrik, novelle, roman og eventyr. Side 3 af 31

4 Introducere eleverne for analyse, fortolkning og perspektivering af tekster inden for de ovennævnte genrer. Give eleverne et kort indblik i forskellige former for læsninger. Give eleverne indblik i forholdet mellem lyrik og musiktekster. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, elevfremlæggelser Kreativ skrivning, fremførelse og bedømmelse Side 4 af 31

5 Titel 2 Skriftligt fremstilling Stave- og kommaøvelser fra dansk sprognævn A. Hauer og B. Munk: Litterær artikel, kronik og essay: side 23-25, Lærerfremstillet ark om den litterære artikel. Skriftligt arbejde: Referat, personkarakteristik og symbolanalyse af Astrid Saalbachs: Kødet Litterær artikel om Astrid Saalbachs: Kødet 3 blokke (4,5 timer) Øvelse i at strukturere stof Introduktion til den litterære artikel Vekslen mellem gruppearbejde og individuelt udbytte Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning projektarbejdsform skriftligt arbejde Gruppearbejde Pararbejde Arbejde med tekstbehandlingsprogrammer Side 5 af 31

6 Titel 3 Stilistik Kernestof Baggrundsmateriale Jan Sørensens: Stilistisk analyse, s Tekster Kasper Spez: Kasper, fra Fantasten (2009) Per Vers: Black Power fra Vers 2.0 (2005) Forskellige småøvelser Supplerende materiale: Oddset-reklamer 3 blokke a 95 min. Evne til at bruge danskfagligt begrebsapperat i analyse og fortolkning Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, quizzer Side 6 af 31

7 Titel 4 Dansk-historie oversigtsforløb Kernestof Folkevise: Ebbe Skammelsøn Holberg: Niels Klim (1741) (uddrag) Henrik Pontoppidan: Under Aaget (1885) Halfdan Rasmussen: Efter Bikini 1946 Oehlenschläger: Der er et yndigt land (1823) Skriftligt arbejde: Litterær artikel om Erik Knudsens: Sagn (1949) 7 blokke á 95 min. Fokus på den historiske læsning, analytisk kompetence, sammenhæng mellem litteratur og samfund/historien, teksters udvikling gennem tiderne og deres sammenhæng med tiden, de er blevet til i. Diskutere periodiseringer i dansk. Danskfaglig metode ift. historiefaglig metode. Hvordan siger teksterne noget om historien? (direkte og indirekte) Øvelser i forbindelse med dansk stil, her har der været særlig fokus på optakt til den litterære artikel. Læreplanen: - anvende et tekstanalytisk begrebsapparat (herunder også fokus på det sproglige udtryk og dets udvikling) - viden om den danske litteraturs historie og samspil med kultur og samfund Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde og pararbejde Side 7 af 31

8 Titel 5 Dansk national identitet Kernestof: H.C. Andersen I Danmark er jeg født (1850) Isam B.: I Danmark er jeg født (2007) Natasja: I Danmark er jeg født (2007) Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land (1823) Uddrag fra Maja Lee Langvad: Find Holger danske (2006) Supplerende stof: Liv Thomsen: Store tanker og trange tider afsnit 2, DR2-udsendelse om Danmark i 1800-tallet Øvrigt: Eleverne har arbejdet med deres eget bud på en nationalsang Skriftlig aflevering om DR2-debat om danskhed (forløber til kronikgenren). 6 blokke á 95 min udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund demonstrere viden om fagets identitet og metoder analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund Side 8 af 31

9 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, lille projektarbejde Titel 6 Værklæsning: Jacob Ejersbo: Nordkraft (2002) Kernestof Jacob Ejersbo: Nordkraft (2002) Faglige forbindelser side om sproglig karakteristik og begrebet Stilens nulpunkt Opslag i Litteraturens Veje om fortæller (side ) og om komposition (502-3) Derudover har vi arbejdet med overgangen mellem talesprog og skriftsprog ud fra Eva Heltbergs: Skriv Løs slet og ret opgave 5,2 (side 62-64) 4 blokke á 95 min. Romangenrens karakteristika Arbejde med komposition, fortæller og sproglig karakteristik Værklæsning. Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt Side 9 af 31

10 Titel 7 Ordets magt: mundtlighed, argumentation, appelformer og transaktionsanalyse Forløbet havde fokus på Kernestof Egelund og Mose: Psykologi i praksis Side (originalt side115-17) Helle Borup Ud med sproget s (mundtlige genrer) s (etos, logos og patos, samt de moderne dyder ) s (afsnittet "Tre klassiske genrer") Peter Lützen: Det sproglige i dansk: s Pia KJærsgaard: Grundlovstale LYkkesholm på fyn, Grundlovsdag 2004 Filmklip Den eneste ene Idioterne Royal Blues TV-debat mellem Mogens Lykketoft og Anders Fogh Rasmussen 6 blokke á 95 min. Eleverne har læst om og anvendt retorikkens og transaktionsanalysens grundbegreber. Eleverne forventes i forlængelse af forløbet om mundtlighed at have erhvervet følgende kompetencer: De kan skelne mellem nonverbal, verbal og ekstraverbal kommunikation De er i stand til at skelne mellem retorikkens 3 grundlæggende overbevisningsformer og de er bevidste om, hvilke mundtlige genrer, de hver især egner sig til De er i stand til at analysere en kommunikationssituation med brug af transaktionsanalysens begreber De er i stand til at analysere argumentation og appelformer i skriftlige tekster. Side 10 af 31

11 Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformerne veksler mellem klassedialog, lærerforedrag, gruppearbejde, pararbejde og projektarbejde. Titel 8 Skriftlighed Arbejde med årsprøve og ny dansk stil 2 blokke á 95 min Arbejde med styrkelse af skriftlighed Side 11 af 31

12 Væsentligste arbejdsformer Individuel mundtlig og skriftlig evaluering af årsprøve. Arbejde med forbedring af årsprøve og øvrigt skriftlighed Side 12 af 31

13 Titel 9 Sprog til et beat: dansk hiphop Baggrundsstof Jan Aasberg Petersen: Det sprog til et beat: s , 25-39, Samme s om roller i hip hop Samme s om centrale tematikker i dansk hiphop Samme s om autenticitet i dansk hiphop Tekster: Jøden og Jonny Hefty: Gamle dreng (2011) DGP: DG players ( Suspekt: Ingen slukker the stars (2008) Elevernes egne tekster Skriftligt arbejde: Retorisk analyse af Hanne-Vibeke Holsts: Du er fucking sexistisk, Niarn (2004) (5 elevtimer) Litterær artikel om: Sund Fornuft: Vi ved I har soul 6 blokke dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier - Arbejde med skriftlighed Væsentligste Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, projektarbejde med efterføl- Side 13 af 31

14 arbejdsformer gende elevpræsentationer og analyser af egne selvfremstillede tekster Side 14 af 31

15 Titel 10 Oplysningstid (Jeppe paa Bjerget (værklæsning)) Kernestof Ludvig Holberg: Jeppe paa Bjerget (værklæsning) Johannes Fibiger: Litteraturens veje side Afsnittet Pipito og PIpino fra TV-serien Klovn 5 blokke á 95 min Demonstrere viden om den danske litteraturs historie og samspil med kultur og samfund At arbejde med analyse, fortolkning og perspektivering. I dette arbejde var der særligt fokus på: At arbejde med begreberne karnevalisme og grotesk i forhold til karakterkomedien Karakterkomedien som genrer At stifte bekendtskab med kategorisering af forskellige typer af komik Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Gruppearbejde Gruppearbejde med matrixpræsentation Skriftligt arbejde: Til forløbet var knyttet en litterær artikel om et uddrag fra: Barselsstuen (se ovenfor) Side 15 af 31

16 Titel 11 Epokalt nedslag: romantik og romantisme Kernestof Johannes Fibiger m.fl.: Litteraturens veje, side Romantik Adam Oehlensläger: Guldhornene Nyplatonisme Schack Von Staffeldt: Indvielsen Michael Strunge: Cyklus Nationalromantik N.F.S. Grundtvig: Langt højere bjerge så vide på jord Biedermeier H.C. Andersen: Moderen med Barnet (Hist hvor Vejen slår en Bugt) Poetisk realisme Blicher: Præsten i Torning Romantisme H.C. Andersen: Skyggen Emil Aarestrup: Advarsel og Sommerfugle jeg elsker at fange Nick Cave: Where the wild roses grow (med tilhørende musikvideo) Billede: J. E: Millias: Ophelia Billeder (biedermeier): Martinus Rørbye: Udsigt fra kunstnerens vindue W. Marstrand: Fru Gyldenburg oplæser for familien, 1870 Tegneserie: Jakob Martin Strid: Strid (om danskheden) 10 blokke af 95 minutter Kompetencer, læreplanens mål, progression Side 16 af 31

17 anvende et tekstanalytisk begrebsapparat I en nuanceret og metodisk bevidst analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af litterære og ikke-litterære tekster, herunder kunne give en sproglig karakteristik demonstrere viden om den danske litteraturs historie og samspil med kultur og samfund Forløbet indledes induktivt, så eleverne via nærlæsning kommer frem til teksternes temaer for herudfra at blive i stand til at kategorisere teksterne Forløbet har fokus de litteraturhistoriske begreber: Romantikken, nyplatonismen, nationalromantik, biedermeier, poetisk realisme og romantisme Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformere veksler mellem elevfremlæggelse, gruppearbejde, pararbejde og klassedialog. Titel 12 Det selvbiografiske i nyere dansk litteratur Christina Hesselholt: Uddrag fra Hovedstolen: Månestrålesofaen, Skridt og Badekarret 1998 Per Højholt: Jeg har ingen barndom fra Stenvaskeriet og andre stykker (1994) Jens Blendstrups "Gud taler ud" (uddrag) 2006 Jørgen Leth Det uperfekte menneske Scener fra mit liv 2005 (uddrag) Maria Cuculiza Du er en gammel gris Knud Romer: Den som blinker er bange for døden 2006 (uddrag) Erling Jepsen: Kunsten at græde i kor 2001 (uddrag) Baggrundsstof: Uddrag af Livsværk s afsnittene "Litteratur og traumer", "Bøddel, offer og medløber" og "Dobbeltkontrakt og navneidentitet" blev blot skimmet. Selvlæst værk: Eleverne har i forlængelse af forløbet læst et selvvalgt værk med selvbiografiske træk og skrevet en litterær artikel om værket. Eleverne skrev en stil om hvorvidt man kunne genfortælle sin barndom. Stilens tekster var interviews med Højholt og Hesselholt om emnet 6 blokke á 95 minutter Forløbet har fokuseret på begreberne: hovedstolen Side 17 af 31

18 offer/bøddel dobbeltkontrakt selvbiografi fakta/ fiktion Følgende kompetencer er blevet trænet: Dokumentere indblik i sprogets funktioner og dets betydning for bevidsthedsliv, samfund og samspil mellem mennesker Anvende et tekstanalytisk begrebsapparat i en nuanceret og metodisk bevidst analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af litterære og ikke-litterære tekster, herunder kunne give en sproglig karakteristik arbejde med tekster fra 2000-tallet, herunder tekster fra de seneste fem år Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, differentieret undervisning, pararbejde og gruppearbejde Titel 13 Reportagen Kernestof Reportagen Morten Sabroe: Jagten på den store hvide røv. Morten Sabroe: Ondskabens nat Morten Sabroe: "Jeg, John W. King, forbliver Hvid og Stolt", Borker og Brøndgård: Den bearbejdede virkelighed (1990) "New Journalism" side Herman Bang: Branden og Politikens reportage fra Kristianborgs slots brand Hjemmet 1905: Lønbevægelsen blandt Københavns kvindelige herreskræddere Tom Baldwin: Kaos og Rædsler i Beirut Hunter S. Thompson: "Frygt og lede i Las Vegas" (uddrag) (Gonzo-Journalistik) Forløb om nyhedsfremstilling i tv med fokus på fakta- og fiktionskoder Lærerfremstillet materiale om fakta- og fiktionskoder i nyhedsudsendelser. Materialet er udarbejdet med baggrund i Gitte Horsbøl og J.M. Harboe: Den iscenesatte virkelighed, Systime (baseret på side 11-23) Horsbøl: Den iscenesatte virkelighed side Birgitte Darger m.fl. Begreb om dansk litteratur, sprog og medier s (om nyhedskriterier Analyse af DR og TV2 s nyhedsudsendelser den 1. Maj 2012 Analyse af ældre klip fra DR om Tuberkulose i Thisted Power Point om journalistiske virkemidler baseret på side (om de fem nyhedskriterier) og side om nyhedsgenrer fra Birgitte Darger m.fl. Begreb om Side 18 af 31

19 dansk litteratur, sprog og medier Dansklærerforeningen 2009 Skriftligt arbejde: Kronikopgave om Morten Sabroe: En luder steg af toget 5 blokke af (95 min) Forløbets første del havde fokus på reportagegenren, mens anden del fokuserede på nyhedsformidling i TV. Begge forløb fokuserede på brugen af fakta og fiktionskoder Herudover arbejdede vi med nyhedskriterier, nyhedsgenrer og journalistisk sprog. Forløbet havde særligt fokus: Dokumentere indblik i sprogets funktioner og dets betydning forbevidsthedsliv, samfund og samspil mellem mennesker, herunder træk af sprogets historie og forskellige former for sproglig variation Dokumentere indblik i sprogets opbygning samt kunne beherske grammatikkens og stilistikkens grundlæggende terminologi Sprogbrug og stilistik i samtidige tekster Arbejde med nyhedsgenrer og fiktionsgenrer Væsentligste arbejdsformer Arbejdet med New Journalism startede med høj lærerstyring, hvorefter eleverne arbejdede mere selvstændigt i grupper. Side 19 af 31

20 Side 20 af 31

21 Titel 14 Essay Knud Sørensen: Om kaffe (1988). Her taget fra: Thorkild Borup Jensen: At skrivetænke. Essays i undervisningen, Klaus Rifbjerg: Glæden ved vin Studentereksamensbesvarelse af essayopgave Udleveret ark med definition af essaygenren Karen Thygesen: Fra essay til klumme, Munksgaard, 1998, s LÆST Opgaver fra Annette Hauer og Birgitte Munk: Litterær artikel, kronik og essay, s I tilknytning til forløbet har eleverne skrevet essays (5 elevtimer) 4 blokke á 95 min Introduktion til essaygenren. Essay-genren i forhold til de to andre genrer i skriftlig dansk (fokus på genrebevidsthed). Essayets sproglige og kompositoriske karakteristika. Analyse af essays. Forløbet munder ud i, at eleverne selv skriver et essay. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 21 af 31

22 Titel 15 Epokalt nedslag 1871 Baggrundsstof Carl Johan Bryld m.fl.: Fra Runer til Graffiti: side (det moderne gennembrud, naturalisme og impressionismen, Johannes Fibiger m.fl.: Litteraturens veje (supplerende stof) Samme s Side til (ikke afsnittet "Kritik af den officielle moral) i Litteraturhåndbogen HAR DE LÆST DETTE JEG TROR DET IKKE Steen Fiil: Bang Prosaens mester (uddrag om impressionistisk skrivestil) Tekster Georg Brandes: af Indledning til Hovedstrømninger i det 19de århundredes litteratur LÆST Uddrag af Amalie Skrams "Constance Ring" Henrik Pontoppidan: Muldskud, 1899 Herman Bang: Foran Alteret, 1880 Herman Bang: Impressionisme en lille replik, 1890 (Fra Litteratur bind ) August Strindberg: af Fröken Julie, 1888 (Fra Gennembrud modernitet og fornyelse side (svensk)) Uddrag af J.P. Jacobsens Fru Marie Grubbe side in Mogens Bjerring-Hansen m.fl. (red.): Falkestjerne Dansk Litteratur 2 (1990) Henrik Ibsen: af Et dukkehjem (værklæsning) Skriftligt arbejde Stil med valgfrit emne inden for et eksamenssæt 12 blokke á 95 min. I forløbet har der været særligt fokus på kvinderne under det moderne gennembrud. Anvende et tekstanalytisk begrebsapparat i en nuanceret og metodisk bevidst analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af litterære tekster Sproglig karakteristik og analyse (anvender begreber osv. fra et tidligere forløb) med fokus på særlige kendetegn ved den impressionistiske stil. Demonstrere viden om den danske litteraturs historie og samspil med kultur og samfund Særlig fokus på kønsproblematikken, problemlitteratur og impressionisme i Det Side 22 af 31

23 moderne gennembrud Bygger videre på oversigtsforløbet i 1g Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, dramatisering af og oplæg om et uddrag fra Ibsens Et dukkehjem Titel 16 Realisme og ny dansk realisme Realisme Tekster Uddrag fra Martin Andersen Nexø: "Pelle Erobreren" (fra Den store kamp) Ny dansk realisme Fokus på begreberne: Den subjektive begivenhed, blanding af genrekoder, det dobbelte blik, realismekoder Baggrundsmateriale Grøn og Johannesen: Nye øjne at se med side 9-19 (til og med Mediesamfundet ) Tekster Jens Blendstrups: "Sofus leger læge og mor er syg" (2002) Jesper Wung-Sung: Stjerne-øl (2000) Kathrine Marie Guldagers: En skilsmissehistorie og Nørreport (2005) 6 blokke a 95 min Dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund Side 23 af 31

24 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde og pararbejde Side 24 af 31

25 Titel 17 Skriftlighed Heltberg: Skriv løs: side og side Berit Riis Langdahl m.fl.: Krydsfelt om de skriftlige genrer side Om rettearbejde hos STX I lærerplanen: Skiftlige afleveringer Valgfrie opgaver fra tidligere eksamenssæt Arbejd med at rette hinandens opgaver igennem 4 blokke á 95 min Skriftlige kompetencer Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde, arbejde med at rette hinandens stile og eksemplariske eksamensafleveringer fra emuen Side 25 af 31

26 Titel 18 Medieværk: Dokumentarisme Baggrundsmateriale Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe: Den iscenesatte virkelighed, Systime, 2004, uddrag baseret på s , Henrik Poulsen: Litteraturens film, Gyldendal, 2005, s Ark med forklaringer til billedbeskæringer lærerfremstillet materiale Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe: Den iscenesatte virkelighed, Systime, 2004 s og (om reality) om postmoderne virkelighed Tekster To klip fra dvd fra Den iscenesatte virkelighed: Pigen med minkpelsen Skatteakrobaterne Medieværk: Janus Metz Pedersen: Armadillo (2010) 8 blokke navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier Næranalyse shot-to-shot-analyse Dokumentaren som genre herunder har arbejder vi med fakta- og fiktionskoder, dybdeborende og observerende dokumentar Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde Titel 19 Modernisme og eksistentialisme i det 20. århundrede Den gryende modernisme Johannes V. Jensen: Fibiger m.fl.: Litteraturens Veje s (om JVJ) om modernisme Bryld mfl.: Dansk litteratur Fra runer til Grafitti, s Johannes V. Jensen: Det Gotiske Renæssance (uddrag: Det vandrende for- Side 26 af 31

27 torv og det store hjul (1901)) Johannes V. Jensen: Interferens Eksistentialisme og Heretica Fibiger m.fl.: Litteraturens Veje s om eksistentialisme og Heretica + s. 503 I. F. Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen s (om eksistentialistisk litteratur) Peter Seeberg: Hullet, 1962 Martin A. Hansen: Høstgildet, 1947 Individuelt læste værker: Sartre eller Camus (se nedenfor) Konfrontationsmodernisme Klaus Rifbjerg: Terminologi fra Konfrontation, 1960 I. F. Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen s om modernistisk lyrik og modernismens faser Selvvalgt værk (verdenslitteratur): Camus: Den fremmede Sartre: Eksistentialisme er humanisme Camus: Sisyfos myten Væsentligste arbejdsformer Titel blokke Dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund Dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund Eksistentialisme, Heretica og konfrontationsmodernisme Klasseundervisning, elevoplæg, gruppearbejde, læreroplæg Skriveværksted Eleverne arbejder målrettet med at forbedre deres skriftlighed inden for de tre skriftlige opgavegenrer. Diverse øvelser knyttet til opgavegenrerne. S i Annette Hauer og Birgitte Munk: Litterær artikel, kronik og essay i kopi fra Eva Heltberg: Skriv løs - slet og ret: , og Side 27 af 31

28 To eksempler på danske stile Analyse og arbejde med eksempler på studentereksamensstile og -opgaver 6 blokke Arbejde med individuelle skriftlige kompetencer Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grundbegreber Dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed Demonstrere viden om fagets identitet og metoder Væsentligste arbejdsformer Eleverne har arbejdet med enkelte skriveøvelser, opgaver om skriftlig fremstilling og sproglig korrekthed, rettet hinandens stile, rettet (for eleverne) ukendte elevers stile. Desuden har der været individuel vejledningssamtaler på baggrund af afleverede opgaver Titel 21 Litteraturhistorisk opsamling med fokus på første sider Fibiger m.fl.: Litteraturens Veje: side side 70,2.spalte -71 om Kong lindorm, samt teksten Kong Lindorm af ukendt forfatter Første to sider af Karen Blixens: Mit Afrika Første to sider af St. St. Blicher: Ak, hvor forandret Første to sider af Kong Lindorm Side 28 af 31

29 Sang: John Olav Nilsen Og Gjengen - Hull i himmelen (2010) 3 blokke a 95 minutter Dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund Knytter an til forløb om første sider i 1.g. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og gruppearbejde Særlig fokus på sproglige analyse Side 29 af 31

30 Titel 9 En overordnet titel for undervisningsforløbet Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 30 af 31

31 Titel 10 En overordnet titel for undervisningsforløbet Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 31 af 31

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2011 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.s/2.s/3.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Grenaa Htx Dansk A Frits

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Søren Graae Rasmussen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A Martin Selmer

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni 2017 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011-2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017.

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk-A Jørgen Klærke STU-DanskAhh1213-F16-MAR Oversigt over planlagte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution HSSYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk niveau A Jesper Valdemar Fischer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

1.1. Danskfagets formål og indhold

1.1. Danskfagets formål og indhold 1.1. Danskfagets formål og indhold Præsentation Denne opgave har til formål at skabe større bevidsthed om, hvorfor man skal have dansk i gymnasiet, og større viden om, hvad man arbejder med i faget dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf A Jens Søren Thorkil Bundgård

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2016 Vejen Business

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Tina Bækgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Jesper Kristiansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUF VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Karianne Eggen Kristensen/KK 3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Sune Østergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. UVB-Danskhh1113-F15. Hold

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. UVB-Danskhh1113-F15. Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F15 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen UVB-Danskhh1113-F15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2013 Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Favrskov Gymnasium STX Dansk A Kristina Østergaard Henriksen (1.g) Sabine Skov (1.g) Jens Mann Christiansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 2016 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium,

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg.

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg. Undervisningsplan Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Skoleåret 2013 / 2014 Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer Bo Larsen (Titel 1-5) og Dorthe Søndergaard (Titel 6-8) Hold 3.B Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution HSSYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk niveau A Jesper Valdemar Fischer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Vid Gymnasier Htx Dansk A Lærer(e) Vivi Ann Jacobsen (Gik på barsel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Gitte Bjørn, Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2011-2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Malene Bøggild Høymark (MB) 3. c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Dansk A Kirsten

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2010 juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Inger Ernstsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-januar 2015 Institution HTX Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Janne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse 2011-2012 (= 2. år af toårigt hf-forløb) Vejle VUC hf Fag og niveau dansk, A-niveau

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Gyserfilmsforløb med eksterne undervisere fra Tape7 Production

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Gyserfilmsforløb med eksterne undervisere fra Tape7 Production Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2014 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Dansk A Inge

Læs mere

Uge Indhold Litteratur Fælles mål

Uge Indhold Litteratur Fælles mål Årsplan 2014/15 sprog Fag Dansk FS10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Møller Årgang 2014/15 Uge Indhold Litteratur Fælles mål 34 Introduktion - To sandheder og en løgn - Litteraturquiz - Spørgeskemaer/elevmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Marie Kruses

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 1.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014/2016 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Karen Skøtt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015- maj 2018 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere