indtryk 0,3% over gennemsnittet Vores htx ere har de højeste karakter KTS vinder moms sag 6000 bilag dokumenterer vores ret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indtryk 0,3% over gennemsnittet Vores htx ere har de højeste karakter KTS vinder moms sag 6000 bilag dokumenterer vores ret"

Transkript

1 Februar 2009 Nr. 38 indtryk Københavns Teknisk Skoles personaleblad 0,3% over gennemsnittet Vores htx ere har de højeste karakter KTS vinder moms sag 6000 bilag dokumenterer vores ret Super lærling på Tæbyvej Elev var 6 uger om grundforløbet

2 3 : 4 : 5 : 6 : 8 : 10 : 11 : 12 : 14 : 16 : 18 : 20 : 22 : 23 :»Leder«Hele strategiarbejdet starter herfem gange tolv på Tuborgvej«Der var jubel hos industriteknikerne»københavns Tekniske Gymnasium har de højeste karakter«0,3 procent over gennemsnittet»grafisk tekniker elever i Heidelberg«Elever fik undervisning i fremtidens teknologi»fortid møder nutid på Vibenhus«Et historisk træf fandt sted»snedkerbil«kts bil skaber stor opmærksomhed i trafikken»super lærling på Tæbyvej«Elev er seks uger om grundforløb»uu træf med ny struktur«ny mødeform skaber dialog Kort nyt»danske lærlinge i tyske skoler«bygge og anlæg i Glostrup har været i Hamborg»KTS vinder momssag«6000 bilag dokumenterede vores ret til momsregis trering Portræt:»3. Halvleg er også sjov«badmintonklubben Personaleforeningen: Indkaldelse til GF Nye ansatte og fratrædelser Indtryk er Københavns Tekniske Skoles medarbejderblad. Det trykkes i 1050 eksemplarer. Trykkeri : Rosenberg Bogtryk, Ballerup Indtryk bliver fordelt til alle ansatte på Københavns Tekniske Skole. Desuden bliver det sendt til skolens samarbejdspartnere, udvalgte dag og ugeaviser og relevante fagblade. Man vil også kunne finde en pdf udgave af personalebladet på skolens hjemmeside på adressen: Deadline for indlevering af materiale til næste nummer er mandag den 2. marts. Udkommer den 16. marts. Send materialet til indtryk Ansvarshævende redaktør Direktør: Mogens Nielsen Direkte: Mobil: Mail: kts.dk Redaktør Theresa Vind Direkte: Mobil: Mail: kts.dk Redaktion Kommunikationsafdelingen Mediegrafiker Grafisk SKP: Marius Borodka Forsidefoto: Per Morten Abrahamsen

3 Hele strategiarbejdet starter her Af vicedirektør Flemming Brandt indtryk I forbindelse med KTS 2012 og skolens nye strategigrundlag, som blev præsenteret i den nye virksomhedsplan 2009, har vi i januar måned indledt den nye årsrytme. Med denne vil direktionen sikre de bedst mulige betingelser for, at skolen fortsat kan udvikle sig. Jævnfør årsrytmen, som er skitseret i den virksomhedsplan, alle ansatte fik udleveret sidste år og som kan læses i sin fulde længde i De Offentlige Mapper, har vi i direktionen samt stab 1 i januar været på besøg ude i skoleområderne. I skrivende stund har vi besøgt halvdelen, og jeg må sige, at det har været besøg af absolut positiv karakter. Det har været en fornøjelse at se et så stort engagement fra både ledelse, lærerstab og elever. Fokus på dialog Besøgene ude i skoleafdelingerne er dels en midtvejsevaluering af områdernes hidtidige bidrag til virksomhedsplanen, og samtidig peger det også fremad mod det strategiseminar, der afholdes i starten af april måned, hvor rammerne for strategien til næste års virksomhedsplan sættes. I forhold til, hvordan vi tidligere gjorde i forbindelse med de nu fordums områdeplaner, har vi med den nye årsrytme vendt tingene på hovedet. Nu er det direktionen, der tager ud i områderne, og ikke omvendt. Og det er områderne selv, der sætter dagsordenen for besøgene: de viser de punkter i praksis, som de har valgt at have fokus på samt evaluerer på, hvad der i forhold til årets virksomhedsplan har fungeret rigtigt godt, godt og mindre godt. Samtidig får direktionen mulighed for både at høre og se punkternes udførelse i praksis. Og det er faktisk lykkedes os at lytte og stille spørgsmål uden at konkludere. Vores besøg har fokus på dialogen og det gør dem positive og lærerige. Jeg tør godt sige, at det også har været en god oplevelse ude i områderne det er i hvert fald de tilbagemeldinger, vi har fået. Det er blevet meget positivt modtaget, at de enkelte inspektørområder har oplevet, at det har været»deres dagindtil videre har vi i direktionen været meget glade for de positive indtryk, vi har fået ved besøgene. Det fortæller os, at KTS 2012 er ved at finde sin form, og at inspektørområderne arbejder engageret med skolens overordnede fokusområder«at de har fået mulighed for at vise, hvad de har arbejdet med siden KTS 2012 blev skudt i gang i 2007 og hvor de står i processen p.t. Som ekstra bonus lader det til, at direktionens besøg får pustet nyt liv i processen samtidig med, at vi får mulighed for at stille opklarende spørgsmål i forhold til områdets overordnede strategier. Sammenhæng og synergi Indtil videre har vi i direktionen været meget glade for de positive indtryk, vi har fået ved besøgene. Det fortæller os, at KTS 2012 er ved at finde sin form, og at inspektørområderne arbejder engageret med skolens overordnede fokusområder. Samtidigt har det været utroligt interessant at høre fra både ledelsesgrupperne, FUL konsulenterne, proceskonsulenterne, faglærerne og ved nogle besøg eleverne selv hvordan man har grebet opgaverne an. Vi har fået rundvisninger på skolerne og set arbejdet i værkstederne. Vi har hidtil ikke haft nogen grund til bekymrede miner tvært imod. Og dermed har vi i fællesskab skabt det bedst tænkelige grundlag for strategiseminaret i april. De rammer, der her vil blive sat, bliver præsenteret for alle medarbejdere ved det årlige stormøde ultimo april. I starten af maj skal skoleområderne begynde arbejdet med årsplanen og efter løbende justeringer er områderne så klar til at aflevere deres endelige bidrag til virksomhedsplanen den 1. juli. Den samlede virksomhedsplan for 2010 vil ligge klar i midten af september måned. Direktionen ser frem til årsrytmens arbejde og er sikre på, at det vil forløbe lige så positivt gennem hele året, som det er startet. 3

4 Fem gange tolv på Tuborgvej Der var jubel på Københavns Tekniske Skole på Tuborgvej, da fem industriteknikerlærlinge kort ført jul kunne skrive topkarakteren 12 på hver deres visitkort. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, og den høje anerkendelse fik de fem lærlinge for at have udført en søjleboremaskine i stål, messing og plast. Det er super dejligt at se så flot et resultat. Selvom der går rygter om, at vores udstyr ikke er af det nyeste, så vidner resultatet om, at vi er en skole med fagligt kompetente undervisere og at praktikstederne tager deres opgave med at uddanne deres elever alvorligt, siger Per Schirmacher og Peter Lorentzen Dall, som er faglærere på Tuborgvej. Søjleboremaskinen er de fem lærlinges svendestykke og dermed afslutningsopgaven efter fire års læretid på virksomheder i henholdsvis Helsingør, Tølløse og København. I to uger blev der fræset, drejet og monteret i skolens værksteder, men forinden havde de fem industriteknikerlærlinge diskuteret sig frem til, hvilken en type opgave de ville lave. Ambitionerne var høje og derfor blev de fem lærlinge enige om at udføre en søjleboremaskine. Opgaven bød både på store faglige udfordringer og kunne tilgodese de fem lærlinges forskellige kompetencer. Fire af lærlingene har uddannet sig som industriteknikere med CNC som speciale, og en femte har uddannet sig som industritekniker med manuel bearbejdning som speciale. Det helt særlige ved opgaven er, at eleverne selv udviklede søjleboremaskinen. Det vil sige, at eleverne selv har konstrueret, visualiseret og simuleret søjleboremaskinen i Solidworks 3D solid Cad system. Det gør vi meget ud af at lære eleverne, siger lærerteamet, der har stået for at uddanne eliteholdet. De fem dygtige håndværkere er nu indstillet til ML prisen. Prisen uddeles en gang om året og er på kroner. Lars Hilsen, faglærer De nyuddannede lærlinge er: Christian Ahm, 27 år Siemens Turbomachinery Equiment A/S Helsingør Brian Christensen, 20 år Trelleborg Sealing Solutions Helsingør Kevin Robert Klejn, 22 år MAN Diesel København Martin Mazur Olsen, 33 år Cerealia Unibake A/S Tølløse Tom Chrissen, 47 år Københavns Tekniske Skole 4 Fra venstre: faglærer Peter Lorentzen Dall, Tom Chrissen, Martin Mazur Olsen, Brian Christensen, Christian Ahm og Kevin Robert Klejn.

5 Københavns Tekniske Gymnasium Vi har de højeste karakter Københavns Tekniske Skoles to htx gymnasier på henholdsvis Vibenhus, Østerbro og Sukkertoppen i Valby kan bryste sig med at have det højeste karaktergennemsnit på hele Sjælland (2008). 6,9 lyder vores gennemsnit på. Det er 0,3 procent højere end gennemsnittet. KTS to htx gymnasier har kvalitet i højsædet både hvad angår undervisningen, miljøet og udstyr. Derfor er vi naturligvis stolte af, at vores karakterer er højere end gennemsnittet på Sjælland. På landsplan ligger blot tre htx gymnasier højere end vores. Vi tilbyder undervisning i moderne rammer og har et rigtig godt studiemiljø med mange ressourcer afsat til kvalificeret studievejledning. Vores undervisning er it baseret, og alle vores elever har mod en ganske lav leje deres egen bærbare computer, fortæller inspektøren på de to gymnasier Dorthe Frost. Undervisere i verdensklasse Inspektøren mener også, at det høje karaktergennemsnit udspringer af den kompetente lærerstab på de to gymnasier. Det er yderligere kommet til udtryk i den årlige elevtilfredshedsundersøgelse (ETU), som netop er blevet offentliggjort. Der ligger begge gymnasier i den absolut gode ende ift. landsgennemsnittet. Undersøgelsen måler blandt andet på undervisningen, det sociale og fysiske miljø samt på planlægning og organisering. Vi deler førstepladsen i karaktergennemsnit på Sjælland med TEC. Tvi 5

6 Grafisk teknikerelever i Heidelberg Mandag den 17. november 2008 startede valgfaget teknologiforståelse for første gang på uddannelsen til grafisk tekniker. Vi tog en tur til Heidelberg Print Media Center for at få undervisning i fremtidens teknologi Københavns Tekniske Skole havde påtaget sig opgaven at gennemføre dette specialefag i Heidelberg for elever, der sammen med sin virksomhed, havde valgt dette fag. Vi startede med flere indledende foredrag i Julius Thomsens Gade som opvarmning til kurset. Kodak indledte med en gennemgang af de muligheder, der ligger i Nexpress. Næste indlæg kom fra Müller Martini med deres bud på fremtiden og færdiggørelse af især digitalprint. Til slut varmede Heidelberg specialister op med en flot gennemgang af Heidelbergs maskinudvikling. Efter denne inspirerende mandag drog holdet på tolv elever samt uddannelsesleder Ole Christensen til Frankfurt, hvor vi blev afhentet og kørt til Heidelberg. Heidelberg folkene havde planlagt en stram kursusuge med undervisning fra kl til hver dag (på engelsk). Vi lærte blandt andet at kommunikere meget præcist og styre den elektroniske kommunikation via grafiske workflow. Vi blev præsenteret for øvelser, der beviste, at det vi ser med egne øjne ikke altid er det rigtige. Det er her, det grafiske workflow (Prinect) kommer ind i billedet: Det kan både styre vores aftaler i forhold til, hvordan kunden har bestilt tryksagerne, og hvordan farveprofilerne er aftalt. Efter den grundlæggende teori blev workflowet præsenteret gennem praktiske øvelser. Sidst på ugen fik vi en indsigt i produktion og samling af de grafiske maskiner på fabrikken i Wiesloch samt en præsentation af Heidelbergs nye uddannelsescenter i Appelheim, der både uddanner brugere af deres grafiske udstyr samt alle deres reparatører. Tilbage på Print Medie Centret fik eleverne en gennemgang af hele Heidelbergs færdiggørelseskoncept. Efter fire meget udbytterige dage vendte tolv elever og en uddannelsesleder mætte at input hjem. Ole Christensen, uddannelsesleder 6

7 Deltagere: Jacob Clausen Lavpristrykkeriet Apa Christian Damgaard Lauersen Grafisk A/S Henning Hansen Lito tryk Svendborg A/S Rasmus Bejtrup Lauersen K T Damgaard Jensen A/S Jan Brorson Nielsen Danapak Flexibles A/S Glenn Nybro Pedersen CS Grafisk A/S Helle Pedersen Bogbinderiet Boremo A/S Kenneth Klode Pedersen K T Damgaard Jensen A/S Michael Helledie Pedersen Centrum Grafisk Færdiggørelse A/S Jesper Petersen Danapak Flexibles A/S Camilla Ardahl Svane MV Tryk A/S Formålet med faget er, at eleven: kan tilegne sig viden om aktuelle udviklingstendenser inden for tryk, print eller færdiggørelse gennem studiebesøg og le verandørkontakt. Kan præsentere viden om aktuelle udviklingstendenser inden for enten tryk, print eller færdiggørelse indsamlet gennem studiebesøg og le verandørkontakter. 7

8 Fortid møder nutid på Vibenhus Den kunstner, der har malet de oprindelige freskomalerier i festsalen på Vibenhus, har hidtil været ukendt. Men tilfældighedernes spil gjorde, at et møde mellem ham og grafikeren, der har udsmykket den nye og anden halvdel af festsalen, pludselig var en realitet Tekst og fotos: Theresa Vind Htx Vibenhus blev en realitet da maskinmestrene, som hidtil havde holdt til i ejendommen på Jagtvej 163, flyttede til Lyngby i Som en del af renoveringen valgte KTS at slå det tidligere laboratorium og værksted for automatik, olie og vand sammen med den tilstødende lille sal og sådan opstod festsalen på Vibenhus. Arkitekt Ole Emborg, der stod for ombygningen, rådede skolen til at lade vægmalerierne i den gamle sal»følge med«over i den nye sal med et tidsvarende udtryk. Den opgave tog grafiker Claus Lynggaard på sig. Han tog udgangspunkt i den oprindelige fresko (det vil sige, at billederne er malet med kalkfarver direkte i den friske puds), fotograferede htx eleverne på skolen og tegnede dem op på væggen som grafiske malerier. Det stod helt færdigt i august En tilfældighed og fortid og nutid mødes En billedkunstner ved navn Ellen Malmer læser samme år en artikel om renoveringen i malermestrenes fagblad»de farver«. Tilfældigt støder hun en dag på den freskomaler,»det stod mig klart, at der manglede nogle unge kvinder. Så jeg tog til Paris og fandt inspirationen der«der i 1953 udsmykkede den oprindelse sal på den daværende Maskinmesterskole, Mogens Magnussen (f. 1921). Hun bliver så inspireret, at hun tager kontakt til arkitekt Ole Emborg, og vupti er et møde mellem fortid og nutid en realitet. Dette foregår på Vibenhus midt i december Her får vi både historien om, hvordan freskomalerierne i den gamle sal opstod, vi får historien om, hvordan grafiker Claus Lynggaard fandt sin inspiration og vi får historien om arbejdets udførelse fra de to malersvende Jes Nielsen og Mie Laursen, Peter Maler A/S, der stod for restaurering af de oprindelige billeder samt malingen af de nye.»der manglede unge kvinder«claus Lynggaard fik opgaven at gå på jagt i de gamle freskomalerier og så skrue tiden 58 år frem. Det stod mig klart, at der manglede nogle unge kvinder. Så jeg tog til Paris og fandt inspirationen der, fortæller han ved sammenkomsten i festsalen. Jeg har forsøgt at skildre naturens orden og den måde, men-»der mangler unge kvinder«mente Claus Lynggaard, da han gik i gang med at nærstudere Mogens Magnussens værker 8 Malersvend Jes Nielsen, Mogens Magnussen og frue samt grafiker Claus Lynggaard

9 neskene prøver at betvinge sig den. Og så selvfølgelig med en tydelig reference til gymnasiets elever. Malerierne symboliserer på flere planer elevernes liv til skolen, til vennerne, til fritiden. Mogens Magnussen er slet skjult stolt over, hvordan hans oprindelige arbejde er ført videre i det»nye«rum: Jeg har kun ros til arbejdet. Der er et helt fantastisk samspil i rummet. Man bliver ikke mødt af noget fremmed, når man bevæger sig rundt, forklarer den nu 87 årige billedkunstner. Også de to malersvende fik mulighed for at fortælle om deres arbejde. Den ene, Jes Nielsen, har tidligere restaureret de oprindelige malerier. Det var oplagt, at han skulle stå for at male Claus Lyngaards værker op: Man har sin sag for, når man står på et stillads højt hævet over gulvet og skal overskue et værk på 4 x 6 meter. Bare det at male et lille ansigt op er en stor udfordring, for muligheden for at træde et par skridt tilbage og betragte arbejde ligger jo ikke ligefor. Men jeg ville ønske, at der i det daglige var flere opgaver som denne. Det var fagligt udfordrende og meget interessant, afslutter Jes. Figurerne er malet op i fri hånd. Der er brugt mere end 60 forskellige farver. 9

10 Snedkerbil Det Lokale Udannelsesudvalg (LUU) for snedkerne i København fik i september 2008 bevilget kroner til ekstraordinært opsøgende arbejde i snedkervirksomheder med det ene formål at skaffe flere motiverede virksomheder/snedkermestre til at være praktiksteder for nye lærlinge. Denne opgave tog Virksomhedssekretariatet på sig. Vi fik hurtigt fat på konsulent Poul Andersen, der har et indgående kendskab til uddannelsesforhold samt til snedkerfaget fra sine tidligere ansættelser i blandt andet Byggeriet Uddannelser og Dansk Byggeri. Vanskeligere var det dog at skaffe Poul, der til dagligt bor i Nykøbing Falser, et køretøj til det opsøgende arbejde i Storkøbenhavn. Ved granskning i kunder og interessefællesskaber viste det sig, at Citroen Danmark og KTS havde snedkervirksomheder som fælles kunder. Og så lå løsningen ligefor: KTS havde manden og Citroen havde bilen. Aftalen lyder: Citroenforhandler Henrik Nielsen på Tagensvej sikrer service, olieskift med videre, og Københavns Tekniske Skole passer på bilen i det cirka halve år, Poul Andersen, for AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion) skal ud på det opsøgende arbejde. For at skabe ekstra opmærksomhed om opgaven, fik vi hjælp fra grafisk skp i Julius Thomsens Gade, der lavede er særdeles spændende indpakning til bilen. Resultatet er så opsigtsvækkende, at Poul Andersen dagligt bliver stoppet af nysgerrige trafikanter, der spørger til projektet. Jens Peter Munk, inspektør, Virksomhedssekretariatet 10

11 Super lærling på Tæbyvej Han er rasende dygtig, siger den stolte uddannelsesleder Henrik Dahlgreen på Tæbyvej om den 26 årige elev John Steffensen. Han er faktisk så dygtig, at han efter blot seks uger på tømrer grundforløbet har bestået de fleste fag som det tager andre 20 uger om. Derfor er han nu i virksomhedsforlagt undervisning hos sin mester Johnny Handreck, Karlebo tømreren. Loven siger, at man skal igennem grundforløbet så hurtigt som muligt. Jeg har nu aldrig oplevet, at en elev kun er seks uger om det, fortæller Henrik Dahlgreen og fortsætter: De praktiske dele af grundforløbet har vi derfor lagt ud i firmaet, og så mangler John at tage nogle få fag på skolen, som eksempelvis stillads, førstehjælp og CAD. Fordelen for os ved virksomhedsforlagt undervisning er så, at det skaber en rigtig god kontakt til mesteren, fordi vi naturligvis fører tilsyn med, at John lærer det, han skal. Eleven selv, John Steffensen, tager rosen med ophøjet pande: Jeg synes nu ikke, det er så svært. Jeg er uddannet sergent i forsvaret og er vant til at løse en række opgaver, der kræver både overblik og koncentration. Men jeg synes da, det er alle tiders at kunne tage resten af grundforløbet i firmaet. Især fordi jeg så har kortere vej til og fra arbejde. Johns mester er desuden formand for Hørsholm tømrer/ snedkermesterforening, og er så tilfreds med skoleafdelingen på Tæbyvej, at han har lovet at skaffe et helt hold voksenlærlinge fra Nordsjælland, der skal starte til sommer på KTS. 11

12 UU træf struktur Det årlige møde med alle UU vejlederne havde i december 2008 taget en ny form. Fordelt over to dage og på fire skoleafdelinger fik vejlederne mulighed for at komme på rundtur på skolerne og ikke mindst komme i dialog med eleverne Af Theresa vind Henholdsvis den 13. og den 15. december var vejledere fra alle de UU centre, vi samarbejder med, inviteret til dialog og orienteringsmøde på KTS. I år foregik det på fire skoleafdelinger Rebslagervej, Sukkertoppen, Tuborgvej og i Julius Thomsens Gade. På sidstnævnte adresse indfandt Indtryks udsendte medarbejder sig den 15. sammen med vejledere fra UU København, UU Frederiksberg og UU Tårnby Dragør. Det var et arrangement, hvor netop orientering og dialog i høj grad var i fokus. Vejlederne blev først budt velkommen med en oversigt over de nye EUD indgange, deres geografiske placering samt en folder om htx. Derpå blev de informeret om de nye grundforløbspakker, der retter sig mod den ordinære grundforløbselev, den uafklarede elev, den fagligt og socialt stærke elev samt den socialt og/eller fagligt set svage elev. Vejlederne fik desuden indsigt i, hvordan vi på KTS kompetenceafklarer elever, vores erfaringer med frafald og fastholdelse af elever herunder psykolog og mentorordningen og sidst, hvordan vi generelt oplever de nye adgangsbegrænsninger. Flere vælger gymnasiet Rundturen i skolens mange værksteder vakte stor begejstring hos vejlederne. Her så og hørte de om blandt andet grafiske teknikere, mediegrafikere, skilteteknikere og webintegratore. Spørgsmålene til både lærerne og eleverne var mange. Vejlederne var især interesseret i at høre om skilteteknikeruddannelsen, som KTS vejleder Vibeke Jeppesen kunne fortælle om. Hun lagde stor vægt på, at det er en rigtig god start for de mange unge, der er usikre i deres uddannelsesvalg, men gerne vil lave noget kreativt. Tilbage i festsalen indledte produktudviklingschef Tøger Kyvsgaards den afsluttende debat med at sætte fokus på to ting: Ændringerne i valg af ungdomsuddannelse blandt fol- 12

13 med ny keskoleelever fra 2006 til 2008 samt ønsket om at få et bud fra vejlederne om årsager til den tilsyneladende nedgang i søgningen til EUD. En vejleder fra UU Frederiksberg havde lavet et powerpoint oplæg med diagrammer og kurver om tallene fra UU centrene, der rigtignok viste, at det kun er få, der vælger EUD efter 9. klasse. Til gengæld viste det en klar stigning i antallet af søgninger til de gymnasiale uddannelser. Det startede debatten om hvorfor.»bogligt stærke skal da i gymnasiet«hånden på hjertet og jeg taler også som far hvis en elev er egnet til gymnasiet, så synes jeg, det er det bedste sted at starte, indrømmede en af vejlederne i salen. Det handler både om et reelt uddannelseshierarki og om, at EUD har et dårligt ry samtidig med, at der er en bedre ungdomskultur i gymnasiet, hvor eleverne er sammen i tre år, mente en anden. Faktum er dog, at gennemsnitsalderen på EUD i dag er 21,7 år. Hvor er eleverne så fra 9. og 10. klasse så, for UU centrenes tal peger dog stadig på, at der jo er en gruppe, der vælger EUD? Det blev en god diskussion og meget lærerig for alle parter. UU vejlederne var enige om, at det grundlæggende problem for unge i dag er at skulle forholde sig til at komme ud og arbejde blandt voksne, når man selv er meget ung. Derfor vælger flere og flere gymnasiet også for at udskyde beslutningen om et uddannelsesvalg. KTS fik stor ros både for vores brobygningsaktiviteter og for dagens arrangement, der gav vejlederne et indblik i livet på en erhvervsskole. Københavns Tekniske Skole planlægger at nedsætte et»hånden på hjertet og jeg taler også som far hvis en elev lille udvalg, der kan følge op er egnet til gymnasiet, så synes jeg, det er det bedste sted at på og sparre med de idéer, starte, indrømmede en af vejlederne i salen«der kom frem på møderne både i forhold til både at stimulere interessen blandt regionens unge for skolens erhvervsuddannelser og et udvidet samarbejde med de regionale UU vejledere. 13

14 Kort nyt Besøg fra Tyskland I januar måned har fem tyske tømrersvende gæstet Danmark og skoleafdelingen på Tæbyvej i tre uger. I februar modtager skolen besøg af endnu syv. Det er en del af et EU projekt, hvor sydtyskerne skal lære om dels den danske kultur og dels de danske arbejdsforhold. KTS har skaffet de fem tyskere arbejde på en dansk byggeplads og derudover får de undervisning på skolen. De virker meget begejstrede for at være her, siger uddannelsesleder Henrik Dahlgreen. Sidste år var Dahlgreen selv i Sydtyskland i forbindelse med et andet udvekslingsprojekt, og det var her, kontakten opstod. Henrik kan fortælle, at tyskerne besidder en helt anden form for stolthed over faget end vi gør. Og deres værktøj ligger altid i den smukkeste orden, siger han. Til gengæld lærer de ikke at tage de store initiativer selv det er meget bureaukratisk opbygget. Så det bliver helt sikkert en både udfordrende og spændende opgave at indgå i et sjak på en dansk byggeplads. Tvi 14

15 Kort nyt Uddannelse Uden Grænser i Forum KTS var igen i år repræsenteret på årets store uddannelsesmesse, Uddannelse Uden Grænser, der fandt sted i Forum fra den 15. til den 17. januar. Det var som altid især folkeskoleelever, der fyldte mest, men også mange gymnasieelever havde fundet vej til Forum. KTS flotte stand var godt besøgt af elever, der ville vide mere om vores mange uddannelser. Og så syntes de, det var et hit at få deres billede taget af foto eleverne Brønderslev Allé. Billedet blev printet som en plakat til evigt minde om dagen. Mange nysgerrige fandt også deres vej til bordet, hvor de kunne gravere i glas. Alt i alt var det en velbesøgt messe. Som ekstra bonus var TV2Lorry på besøg på messen. I den forbindelse interviewede de Morten Aagaard, der er vejleder på Rebslagervej. Tvi 1 KTS Vinter Cup 2009 Brøndby hallen lagde hal til årets afvikling af KTS Vinter Cup. Der blev afprøvet en anden turneringsform, som gjorde, at det hele kunne afvikles på en dag. I øvrigt den samme turneringsform, der skulle bruges til Oddset cuppen dagen efter. Det skabte noget hurtig fodbold, som var spændende at se på, men som også stillede større krav til spillerne i form af god kondition. Til at hjælpe os, havde vi dommerne Claus Bo Larsen og Kim Milton, og hele turneringen forløb med godt humør og god fodbold. Vinderne af turneringen blev, ligesom sidste sommer, Lyngby Boldklub. Alt fungerede godt ude i en velbesøgt Brøndbyhal, hvor både spillere og gæster blev godt beværtet. Lene Bergstrøm 15

16 Danske lærlinge i tyske skoler Tysk disciplin og faglig stolthed. Danske elever kan lære meget af tyske værdier. Efter et succesfuldt besøg i Hamborg, har Glostrup åbnet op for et samarbejde med tyske erhvervsskoler. Den første udveksling kan ske i nærmeste fremtid Af Carsten Lindbo, Glostrup I forlængelse af KTS 2012s fokusområde»global netværksdannelse og vidensdeling«tog ledelse og FUL konsulenter i slutningen af 2008 på et fem dages udvekslingsophold i»han fortæller, hvordan de unge viste stor respekt for deres lærere, og han var især imponeret af den ryddelighed og arbejdsindsats eleverne udviste. Selvom der var stuvet mange elever sammen i mindre praktiklokaler, var der orden og system. Der var ikke noget, der flød på gulvet, og eleverne arbejdede på ræd og række, uden nogle former for kontroverser«hamborg. Målet var at få skabt et samarbejde mellem de tekniske bygge og anlægsskoler i Hamborg og bygge og anlægsfagene på KTS. FUL konsulent Bo Michael Graff Madsen var med på besøget i Hamborg. Han fortæller om de tanker, han har gjort sig efter besøget i Tyskland. Erhvervsskolesystemet i Tyskland minder om det danske vekseluddannelsessystem, men Bo der også er murerfaglærer, beretter om et skolesystem, der på mange måder også adskiller sig fra det danske skolesystem. Selvom vi i Danmark er funderet på håndværksmæssige traditioner, fik Bo fornemmelsen af, at håndværkene i Tyskland i højere grad bygger på gamle stolte traditioner. Han mener, at elever og undervisere vil kunne lære meget af at besøge de tekniske skoler i Tyskland. Netop stoltheden over for håndværket er noget vores elever vil kunne lære meget af. Flere af de unge, der i dag vælger en erhvervsuddannelse, gør det bare fordi at de skal foretage sig noget, fortæller Bo. Han mener, at de unge risikerer at blive udlært uden egentlig at føle noget for faget, hvilket er problematisk. For hvis man ikke føler for sit håndværk, så forsvinder stoltheden og respekten for faget. Bo var særligt betaget af en tysk kloakmester, der begejstret havde fortalt om sit fag. Mødet gjorde et stort indtryk på ham: Selvom jeg ikke forstår meget tysk, så skete der noget, idet jeg stod og lyttede til kloakmesteren. Jeg mærkede i den grad hans entusiasme, og han fik fanget min interesse på trods af den sproglige barriere, og jeg forstod hvert et ord af det, han sagde. Bo tilføjer dog, at selvom de tyske faglærere var sprogligt sprudlende i beskrivelsen af deres fag, var det en stor hjælp at inspektør Hans Hother Poulsen kunne oversætte, når der var behov for det. Svagheden ved den tyske erhvervsskole model Hvor vi i Danmark i videst muligt omfang forsøger at kombinere teori og praktik løbende igennem elevens uddannelsesforløb, er de tekniske skoler i Hamborg delt i rene teoriskoler og rene praktikskoler. Det betyder, at eleverne har længere teoretiske forløb i løbet af deres uddannelse, og på praktikskolerne er der alene fokus på de direkte håndværksmæssige færdigheder. Bo fortæller, at rektoren på den teoretiske skole var meget inspireret af den danske model, og at han, inspireret af erhvervsskolerne i Danmark, på egen hånd havde oprettet nogle produktionsværksteder på teoriskolen, på trods af at det var på kant med myndighedernes ønske om at 16

17 Den tyske kloakmester og inspektør viser rundt på den praktiske skole. Længst til højre i billedet ses Bo og foran ham den tyske professor Dr. Wolfgang Seyed, der i samarbejde med ledelsen i Glostrup har skabt kontakterne til de nye tyske samarbejdspartnere. Eleverne er i fuld gang med at arbejde på deres opgaver på den praktiske skole. fastholde en klar adskillelse mellem den teoretiske og praktiske skole. Diskussionerne med rektoren på teoriskolen gav indsigt i nogle af svaghederne ved den tyske model, og Bo tror da også, at en del af de unge, han underviser, ville have det svært med at skulle igennem længere teoretiske forløb ad gangen, som de skal i Tyskland. Den veksling, der er mellem teori og praktik i Danmark, giver ifølge Bo et bedre uddannelsesforløb for den unge. Disciplin, orden og respekt Bo er til gengæld meget imponeret af den orden og disciplin, der herskede på de praktiske skoler. Han fortæller, hvordan de unge viste stor respekt for deres lærere, og han var især imponeret af den ryddelighed og arbejdsindsats eleverne udviste. Selvom der var stuvet mange elever sammen i mindre praktiklokaler, var der orden og system. Der var ikke noget, der flød på gulvet, og eleverne arbejdede på ræd og række, uden nogle former for kontroverser. Disciplinen er ifølge Bo noget en del unge i Danmark kunne lære meget af, og et kortere udvekslingsophold vil give den unge indblik en anden mentalitet. Bo tror, det vil være sundt for de danske lærlinge at få indblik i de tyske værdier og normer. Udveksling med nabolandene Ideen med at skabe globale netværk er bl.a. at give de unge lærlinge mulighed for at komme uden for de danske grænser i løbet af deres læretid, og blive inspireret og lære af andre kulturer og deres håndværksmæssige tilgange. Han er sikker på, at lærlingene ligesom ham vil blive inspireret af faglærere som eksempelvis kloakmesteren. Fordelen ved at udveksle med skoler i eksempelvis Tyskland er endvidere den geografiske nærhed, hvilket gør det muligt for elever og lærere på længere ophold at tage hjem i en eller flere weekender uden de store omkostninger. Da Glostrup i sommer lavede en udveksling med erhvervsskolerne i Baskerlandet, viste det sig vanskeligt at få de unge til at deltage i udvekslingen; en del af de unge lærlinge ønskede ikke at være væk fra familie og venner i længere tid. Bo mener, at den geografiske nærhed vil gøre det mere attraktivt at deltage i udvekslingen. Tysk dansk udveksling i nærmeste fremtid Åbningen til erhvervsskolerne i Tyskland er endnu et skridt mod en internationalisering af bygge og anlægsområderne. Der bliver i Glostrup også set i retning af bl.a. Sverige, hvor der er ved at blive skabt nogle samarbejdspartnere. For Bo handler det om at være positivt indstillet over for noget nyt, og suge til sig fra de mange muligheder, det giver at samarbejde på tværs af landegrænserne. På spørgsmålet om, hvornår den første udveksling med erhvervsskolerne i Hamborg kan finde sted, svarer Bo: Vi har mulighederne for at iværksætte en gensidig udveksling, så jeg tror, at vi kan sende de første elever og lærere af sted i nærmeste fremtid. Københavns Tekniske Skole er en erhvervsskole med et internationalt udsyn, der har fokus på aktiviteter, der kan styrke den enkelte elev i en globaliseret verden. Som et led i skolens overordnede strategiplan er der sat fokus på global netværksdannelse og vidensdeling. Læs mere i skolens virksomhedsplan og strategigrundlag som kan hentes på skolens hjemmeside kts.dk 17

18 KTS vinder principiel momssag En momsordning udstedt af UVM fra 2003 resulterede i en boksekamp mellem KTS på den ene side og SKAT og kammeradvokaten på den anden. Efter fem år og 6000 bilag, der dokumenterede, at KTS havde loven på sin side, endte sagen i 2008: SKAT udbetalte 10,2 millioner kroner i moms + 5,7 millioner kroner i renter til KTS Af Theresa Vind I 2003 blev der fra Undervisningsministeriets side indført en momsordning en såkaldt momskompensation. Man satte taxameteret ned, til gengæld kunne man nu få momsen refunderet på de daglige indkøb, eksempel undervisningsmaterialer altså købsmomsen. De tekniske skoler skulle i den forbindelse selv sørge for at få så meget som muligt refunderet fra SKAT. Det der ikke kan refunderes hos SKAT, kan som hovedregel refunderes af Undervisningsministeriet. Indtil 2003 var KTS ikke momsregistreret efter aftale med SKAT, da købs og salgsmomsen fra vores momspligtige aktiviteter gik lige op, men nu kom der altså et lovkrav om, at vi skulle momsregistreres. Så kom der liv i sagerne Sagerne tog imidlertid en ny drejning da Århus Købmandsskole vandt over SKAT i forhold til en sag fra 2002 om delvis fradragsret. Kendelsen betød, at bl.a. tekniske skoler fik mulighed for at gå fem år tilbage ( ) og trække moms fra såfremt bilagene forelå. Det gjorde de på Københavns Tekniske Skole og vi gik i gang med at søge om udbetalt moms. Men kammeradvokaten var af en anden opfattelse. I et 28 Vi sendte salgsbilag ind til landsskatteretten, hvor vi dokumenterede vores sag på et efterfølgende møde var kammeradvokaten helt anderledes blid og venlig sider langt brev til skolen beskrev han, hvorfor vi ikke havde momspligtige aktiviteter og at vi ikke kunne bevise det modsatte. På den baggrund blev der tilmed udstedt et cirkulære, der sagde, at tekniske skoler der ikke hidtil havde været momsregistrerede heller ikke kunne blive det og slet ikke med tilbagevirkende kraft. Ja, det var et temmelig arrogant brev, husker KTS regnskabschef Peter Lyngsø, men vi havde jo retten på vores side, så vi protesterede naturligvis. Vi sendte salgsbilag ind til landsskatteretten, hvor vi dokumenterede vores sag på et efterfølgende møde var kammeradvokaten helt anderledes blid og venlig. Vi blev indkaldt til et møde, blev momsregistreret og fik ved sagens afslutning udbetalt 10,2 millioner kroner i moms samt 5,7 millioner kroner i rente. Det var en 18

19 lang, sej og meget kompleks sag, som vi har brugt rigtig meget tid på. Vi startede sagen i 2003 og kendelsen kom først i december Pengene blev udbetalt i slutningen af 2008, fortæller Peter Lyngsø. De store poster At KTS ikke kunne momsregistreres med tilbagevirkende kraft ville være en vittighed: Det svarer til, at et pizzeria, der ved en fejl ikke er blevet momsregistret, heller ikke efterfølgende kan blive det. KTS sælger mange forskellige varer. For eksempel døre og vinduer til forskellige kunder. Selvfølgelig skal vi registreres. Vi har mange, mange poster af det vi kalder»salg af elevproducerede ydelser til 3. mand«, forklarer Lyngsø, der med et smil på læben betegner sagen som Davids sejr over Goliat. Cirkulæret, der blev udstedt om at tekniske skoler ikke kunne momsregistreres med tilbagevirkende kraft blev for øvrigt trukket tilbage. Vi har vundet. 19

20 halvleg er også sjov Har du brug for at afreagere, vil du i form, have det sjovt, lære kollegaer fra andre afdelinger at kende og har du tid hver torsdag eftermiddag? Så meld dig ind i badmintonklubben. Her får du sved på panden og smil på læben for et beskedent beløb Af Theresa Vind Først og fremmest er jeg her for motionen og for selve sportens skyld. Og så er sammenholdet i klubben helt fantastisk; vi hygger os, fortæller faglærer på Rebslagervej Per Sandorff og på andet år medlem af badmintonklubben. Overtegnede har fanget ham en torsdag eftermiddag i Ryparkens badmintonhal inden træningen er gået i gang. Det er så genialt, at vi træner om torsdagen, fortsætter han, for så er der frustrationer fra hele ugen, man kan»svede«ud af kroppen og så er man klar til at holde weekend, siger han med et skælmsk smil. Mens vi taler kommer klubbens medlemmer så småt dryssende nogle er allerede i gang på banerne. Man kommer efter arbejde. Vi prøver at være her kl. 16 men vi kommer jo fra forskellige skoleafdelinger. Til gengæld er der som regel altid nogle, der samler nogle andre op på vejen, så de fleste kommer alligevel samlet. Det er altid sjovt at høre om, hvad andre kolleger sysler med på vores skoler. Det sociale aspekt i klubben ville jeg meget nødigt undvære Alle er velkomne især damer Der er altid plads til en til i badmintonklubben. Især er manglen på damespillere over 35 år stor, idet der bliver spillet seniorturneringer en til to gange om måneden og p.t. er der kun tre damer at stille med. Her værdsætter vi alderdom, siger Per»gravalvorligt«og fortsætter: Turneringerne er en mulighed ikke en tvang. Vi spiller mod andre firmaer, som for eksempel Novo og Statsbanerne. Det er virkelig sjovt. Og vi vil jo gerne vinde. Men alderen er selvfølgelig ikke afgørende for at være med i klubben, siger han og peger ud på banen, hvor klubbens ældste medlem står og smasher sine modspillere ud af banen. Han er over 70 og tidligere elitespiller. Det er ham vi lærer det meste af. Han har lært mig både at smashe og serve ordentligt. Og jo bedre man bliver, jo mere vil man selvfølgelig også vinde. Aldersmæssigt er klubbens medlemmer mellem 30 år og

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

ILD SJÆLE SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7

ILD SJÆLE SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7 SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7 ILD SJÆLE Dejligt at få at vide, når man har klippet hækken flot. Kasper og Karlo er to af eleverne på ejendomsservicetekniker-uddannelsen

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation NYHEDSBREV Status i Ungdomsskolen? Nr. 2, juni 2015 Tema Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering Personalemotivation Kø til velkomstfest for 6. årgang. 265 elever deltog i festen. Internationalisering

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN MØDESTED. bestyrelseslokalet, kælderen under blok 22. INDKALDT AF. Allan Hansen, Formand REFERENT. Henrik Mischorr DELTAGER. Allan,

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12. - Brobygning til Uddannelse Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.30 Oplæg v/ Ulla-Birgitte Nies, leder, Unge, Vejledning og Erhverv, TEC TEC

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere