Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf-e Dansk A Henrik Romby Madsen (HRM), Charlotte Husted Ryberg (CHR) og Kirstine Ersbøll Meyhoff (KEM) (pædagogikumkandidat) Hold 802 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Det selvbiografiske i ny dansk litteratur og medier (fakta, fiktion, koder og kontrakter) (CHR) Skrive- og skriftlighedsforløb (forløb om skriftlighed) (HRM) Retorik, argumentation og stilistik (forløb om mundtlighed) (CHR) Den fantastiske litteratur (folkeviser, myter, eventyr og romantik) (HRM) Det moderne Gennembrud (HRM) Humorens væsen, virkemidler og funktioner (HRM) Forløb om ny realisme og realismebrud - dansk litteratur i 00 erne og nu (CHR/KEM) Nyhedsjournalistik vs. Fortællende journalistik (CHR/KEM) Lyrikforløb med særlig fokus på futurisme og ekspressionisme (HRM) Miniforløb om Facebook som nyhedsmedium (CHR/KEM) Eksistentialisme (HRM) 1

2 Titel 1 Det selvbiografiske i ny dansk litteratur og medier (fakta, fiktion, koder og kontrakter) Selvbiografi og dobbeltkontrakt (fra Christensen og Jensen: Livsværk, 2008, s ). Christina Hesselholdt: af Hovedstolen (1998) Carsten Andersen: Barndom i billeder, Politiken, 13. september Jens Blendstrup: Gud taler ud (2006) (værk) Knud Romer: af Den som blinker er bange for døden (2006) Dorte Washuus Bundgaard: Selvfølgelig må forfattere lyve, Kristeligt Dagblad, februar 2007 Erling Jepsen: af Kunsten at græde i kor (2001) M.L. Kjølbye: Hemmeligheder er sønderjysk tortur, Information, 22. juni Om performative selvbiografier og hverdagsliv (fra Rostbøll og Friis: Hybriddigte, 2012, s ) Lone Hørslev: Jeg ved ikke om den slags tanker er normale (2009) Löfström: Lige Lone og lige alle andre, Information, 4. marts 2009 Selvfremstilling i en postmoderne medietid (fra Christensen og Jensen: Livsværk, 2008, s ). Supplerende materiale: Uddrag fra udsendelse om performativ biografisme i Skønlitteratur på P1 d. 23. april Dokumentarfilmen Rejsen på ophavet (2004) af Max Kestner Dokumentarfilmen Mirror (2008) af Joachhim Ladefoged Klip fra Kaplers mockumentary: AFR (2007) Mikael Berthelsens interview med Morten Messerschmidt fra De uaktuelle nyheder, Øvelser i fortællertyper og fortælleteknik Klip med oplæsning af Jens Blendstrup fra Selvvalgt værk i relation til dette forløb Ca. 45 moduler af 25 minutter Fakta-/fiktiongenrer, koder og læserkontrakter (herunder dobbeltkontrakt) samt tekstanalytiske begreber. Fokus på anvendelse af selvbiografisk materiale i fiktionstekster, begrebet dobbeltkontrakt og 2

3 spørgsmålet om, hvordan vi som læsere indgår kontrakter med teksten. Introduktion til tekstgenrer, -læsning og et danskfagligt begrebsapparat. Vi arbejder både med mundtlig og skriftlig fremstilling: Fortælling, referat, redegørelse, diskussion, debat, analyse, fortolkning. Mundtlige elevoplæg, klassesamtale, gruppearbejde, læreroplæg, diverse CL-strukturer. Titel 2 Skrive- og skriftlighedsforløb Notatark om stilistisk analyse Notatark om kommunikationsmodellen Notatark om skriftlige genrer Notatark om redskaber og faser i udarbejdelsen af skriftlige tekster samt respons (alle fire notatark udarbejdet af fagkonsulent Susan Mose) En lille nisse rejste af Jul. Chr. Gerson (1845) Uddrag fra Fælder af Kim Blæsebjerg (2002) Tekstens helhed og sammenhæng fra Det sproglige i dansk (2005) red. Lützen, pp og forskellige kommaøvelser på nettet. Dertil også flere forskellige småtekster med henblik på koblingsøvelser. I øvrigt har der været indlagt skriveforløb undervejs i løbet af året i relation til skriftlige opgaver og eksamensgenrer (HRM/CHR). 20 lektioner a 25 minutter Vi har arbejdet med spørgsmål som: hvad er en tekst? Hvordan er en tekst opbygget? Hvad er kommunikation? Hvordan karakteriserer man stil? Introduktion til tekstgenrer samt basalt sprogligt analyseværktøj. Fokus på den skriftlige proces fra tanke til produkt: tænkeskrivning, hurtigskrivning, brainstorming, mindmaps, idegenerering, at skrive, at give respons. Korrekt sprogbrug herunder arbejde med kommaregler. Eksamensgenrer er i øvrigt blevet viet stor opmærksomhed siden januar Klasseundervisning, samtaler, dialog, pararbejde, individuel vejledning i 3

4 skriveworkshops Titel 3 Retorik, argumentation og stilistik (forløb om mundtlighed) Hensigtsmæssig kommunikation (Helle Hvass: Mundtligt dansk, Gyldendal, s. 8-11) Det retoriske pentagram som kommunikationsanalysemodel De 3 talegenrer: Den politiske tale, den juridiske tale og lejlighedstalen (Helle Hvass: Mundtligt dansk, Gyldendal, s. 16) Retorikkens appelformer (Helle Borup: Ud med sproget, Frydenlund, s ). Argumentation (Helle Borup: Ud med sproget, Frydenlund, s ). Autoritets- og ordvalgsargumenter (Lützen: Sprog og kommunikation, DLF, 2005), s og Om stilfigurer: Levende sprog i manuskriptet (Helle Hvass: Mundtligt dansk, Gyldendal, s ) Taler: J. F. Kennedy: Ich bin ein Berliner, 26. juni 1963 Martin Luther King: I have a Dream, 1963 Dronningens Nytårstale 2010 Pia Kjærsgaards tale på Dansk Folkepartis Landsmøde, 2007 Christians tale fra spillefilmen Festen af Thomas Vinterberg, Uddrag af Kings tale på Kennedys tale på Dronningens nytårstale i tv-udgave Uddrag af Vinterbergs film Festen (1998). Diverse øvelser om argumentation, sproglig variation og stilistik Ca. 50 moduler af 25 minutter Retorikkens virkemidler (appelformer, argumenter, stilfigurer) med særligt henblik på analyse af taler, men også andre sproglige ytringer er blevet analyseret med udgangspunkt i det retoriske pentagrams dimensioner. 4

5 Klasseundervisning, elevoplæg, gruppearbejde, pararbejde/summegrupper, diverse CL-strukturer. Titel 4 Den fantastiske litteratur (folkeviser, eventyr og romantik) Folkeviser Elverhøj Harpens Kraft Ebbe Skammelsøn Om Middelalderen i Krydsfelts grundbog, pp Om folkeviser i Litteraturens Veje, pp Eventyr Den trekantede hat Fyrtøjet af H. C. Andersen (1835) Om folkeeventyr og kunsteventyr i Lykkeland, pp Den grimme ælling af Andersen (1843) Nattergalen af Andersen (1843) Skibsdrengens fortælling af Karen Blixen (1942) Om eventyrfunktioner og dets historie i Lykkeland, pp Romantik Klokken af Andersen (1850) Guldhornene af Adam Oehlenschläger (1803) Der er et yndigt land af Oehlenschläger (1823) Langt højere bjerge af Grundtvig (1820) Om romantikken i Litteraturens Veje, pp Aktantmodellen Poul Reumerts oplæsning af Guldhornene Supplerende individuel læsning om forfatterne En fantastisk skæbne dokumenter fra 2005 om Karen Blixens liv 60 lektioner a 25 minutter. Dels et overblik over den tidlige danske litteraturs udvikling, dels kendskab til forskellige litterære udtryksforhold, dels temalæsninger. Fokus på forskelle/ligheder mellem folkeeventyr og kunsteventyr. Kendskab til de taksonomiske niveauer: analyse og fortolkning. Arbejde med resume, referat, redegørelse, diskussion og perspektivering. Under 5

6 romantikken har vi arbejdet med universalromantik, nyplatonisme og nationalromantik. Klasseundervisning, læreroplæg, powerpoints, dialog og debat, par- og summeøvelser samt gruppearbejde og gruppefremlæggelser i matrixgrupper og på klassen for at træne oplæg, undervejs også små individuelle oplæg. Titel 5 Det moderne gennembrud "Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur" af Georg Brandes (1871) Om Det moderne Gennembrud i Krydsfelts Grundbog, pp Om Det moderne Gennembrud i Litteraturens Veje, pp pp pp Karens Jul af Amalie Skram (1885) Naadsensbrød af Henrik Pontoppidan (1885) Ørneflugt af Pontoppidan (1894) Den sidste Balkjole af Herman Bang (1887) En lille Replik af Bang (1890) Frøkenen af Bang (1883) Lønningsdag. En idyl af Martin A. Nexø (1900) Et Dukkehjem af Henrik Ibsen (1879) (værk) Sammenlignende billedanalyse af P.J. Larsen: Livet i en sjællandsk bondegård ved middagstid (1852) og H.A. Brendekilde: Udslidt (1889) Individuel læsning om periodens forfattere på nettet hjemme. Forskellige filmklip om perioden og forfatterne fra DR2s serie 1800-tallet på vrangen, særligt Brandes, Bang og Pontoppidan. Kort intro til billedanalyse i forbindelse med impressionismen - forskellige danske og franske impressionistiske malerier Ekskursion til Statens Museum for Kunst: Guldalder og Det moderne Gennembrud. 70 lektioner a 25 minutter. 6

7 Litteraturhistorisk læsning. Kendskab til periodens historiske, kulturelle og litterære tendenser. Analyse, fortolkning og vurdering - både mundtligt og skriftligt. Det gennemgående tema for forløbet har været kvindens rolle i samfundet og litteraturens behandling heraf, men har også inddraget andre tekster, der bidrager til en forståelse for Brandes ideer. Forløbet er tænkt i forlængelse af forrige forløb om den fantastiske litteratur. Læreroplæg, matrixarbejde, små oplæg, klassediskussion. Forløbet sluttede med værkarbejde i gruppe, som blev fremlagt på klassen med Powerpointpræsentationer. Titel 6 Humorens væsen, virkemidler og funktioner 50 kilo på den fede måde, pp indledning til bogen Så gælder det rumba (2002) red. Auring, DLF Humor for krop og sjæl af Per Højholt fra Stenvaskeriet og andre stykker (1988) Gyldendal Opslag om humor, Holbergs Epistola CCLXVI (om komedien) Hvad skaber latter?, pp i Så gælder det rumba Han får for lidt Østkyst Hustlers, 1996 Skabssvenskere, Benny Andersen, 1991 Liste over stilistiske virkemidler, troper og figurer (fra retorikforløbet) Humorens lille leksikon fra Så gælder det rumba, pp Peter Seeberg Ved parkeringspladsen, 1997 Jens Blendstrup Pensionist på Vespa, 2000 Analyse af TV-reklamer: Medier (2005), Madsen, Gyldendal (om TV-reklamer), pp pp Tulip leverpostej: Oddset: Oddset: D2DF&index=16 Viasat: Ikea: Live fra Bremens tolkning: 7

8 L easy: Analyse af trykte reklamer: Medietid (2002), Kristensen, DLF, pp (om reklameanalyse) Reklame for Workzone-arbejdstøj (2001) Reklame for Spies-rejser (1997) Kursisterne skulle selv hver finde en reklame, som blev genstand for gruppeanalyse Skema til reklameanalyse Afsnit fra Casper og Mandrilaftalen (video), 1999, 25 minutter Østkyst Hustlers Han får for lidt (cd) Forskellige youtube-klip fra satireprogrammet Normalerweize, DR2 Forskellige tegneserier 50 lektioner a 25 minutter Med udgangspunkt i emnet har der været både fokus på litteratur, sprog og medier. Humor i forskellige genrer med henblik på at afdække humorens væsen, virkemidler og funktioner, særligt i reklamer. Sprogbegreber fra tidligere forløb er blevet repeteret, sammen med retorik og argumentation. Fortsat arbejde med de taksonomiske niveauer, både mundtligt og skriftligt. Klasseundervisning, gruppearbejde, små individuelle øvelser. Der har særligt været fokus på mundtlige fremlæggelser både i matrixgrupper, men også på klassen. Titel 7 Forløb om ny realisme og realismebrud - dansk litteratur i 00 erne og nu Om virkelighedstemaet i ny dansk realisme (fra Nye øjne at se med, 2006, s. 9-23) Jan Sonnergaard: Polterabend (1996) Naja Maria Aidt: Som englene flyver (1993) 8

9 Naja Maria Aidt: Bavian (2006) (værk) Pia Juul: Patientens mand (2006) Merete Pryds Helle: Stegte rødspætter med persillesovs (2005) Jens Blendstrup: Sofus er læge og mor er syg (2002) Svend Aage Madsen: GID (sms-novelle) (2013) Om minimalismens koncept koncentrat af Kaspar Ingolfs artikel: Minimalismens koncept fra Synsvinkler (1999)) Helle Helle: En lille tur (2000) Helle Helle: En stol for lidt (2000) Helle Helle: Roligt ungt par (2000) Thomas Vinterberg: Festen (1998) (medieværk) Ca. 60 moduler af 25 minutter Om virkelighedstemaet i ny dansk realisme med særligt fokus på hverdagsrealisme og realismebrud (i kraft af fx påfaldende synsvinkel eller grotesk begivenhed) samt tematiseringen af kontaktspærring og kommunikationsproblemer mellem mennesker. I relation til teksterne af Helle Helle beskæftigede vi os med den særlige gren af realismen, som kan kaldes minimalisme. Gruppefremlæggelser, klasseundervisning, pararbejde, læreroplæg, CLstrukturer og matrixgrupper. Titel 8 Nyhedsjournalistik vs. Fortællende journalistik Mediehistorie (Krydsfelt s ) (gengivet i lærerforedrag/ppt) Fakta og fiktion, koder og kontrakter (Krydsfelt s : avisens faktagenrer, nyhedstrekanten, informations- og opinionsgenrer) Analyse af avisnyheder og pressefotografi (Krydsfelt s : avistyper, nyhedskriterier, sproglige virkemidler) Oversigt over Fakta- og Fiktionskoder Fortællende journalistik: Herman Bang: Branden, Herman Bang: En fattigmandsknejpe,

10 Morten Sabroe: Et svin i Berlin, Information, 2. januar Morten Sabroe: Undskyld kan de sige mig, Politiken, 2. juli Rie Pedersen: Fortællende journalistik, Gyldendal, (2005), s , og Narrativ journalistik: Heissel og Henriksen: Når kirurgen mister modet (afsnit 1), Jyllands- Posten, 19. september Christiansen og Faber: Skyggen - historien om en ulykke (afsnit 1-6), Politiken, oktober Rie Pedersen: Fortællende journalistik, Gyldendal (2005), s Sammenlignende analyse af brug af nyhedskriterier og stofprioritering i diverse dagblade (Politiken, Information, Ekstra Bladet, B.T og Jyllands-Posten) på en specifik dag. Et udvalg af tabloidpressens forsider med henblik på analyse af nyhedskriterier og sproglige virkemidler. Uddrag fra TV-Avisen på DR1: Udbrud af TB i Thisted fra Horsbøl m.fl: Den iscenesatte virkelighed, Systime, 2005 Ca. 80 moduler af 25 minutter I dette forløb har vi arbejdet med såvel traditionel nyhedsjournalistik som den fortællende journalistik og vi har sammenlignet de to journalistiske traditioner. Undervejs har vi beskæftiget os med: Mediehistorie, nyhedskriterier, nyhedsjournalistisk sprogbrug, nyhedstrekanten som kompositionsmodel og fakta- og fiktionskoder i henholdsvis nyhedsjournalistik og dokumentargenren. Derudover fortællende journalistik fra Bangs feullietonjournalistik i 1880 erne over New Journalism og Gonzo-journalistik til moderne narrativ journalistik. Fokus har været på fortælleteknikken - især genrens brug af litterære (herunder sproglige) virkemidler samt på forholdet mellem fakta- og fiktionskoder i den fortællende journalistik. Gruppefremlæggelser, klasseundervisning, pararbejde, læreroplæg. 10

11 Titel 9 Lyrikforløb med særlig fokus på futurisme og ekspressionisme Angst, 1838 af Emil Aarestrup Evig og uden Forandring, 1893 af J. P. Jacobsen I en Frugthave,1899 af Sophus Claussen På Memphis Station, 1906 af Johannes V. Jensen Aarhundredet, 1918 af Emil Bønnelycke Raadhuspladsen, 1918 af Emil Bønnelycke Futurismens Manifest, 1909 af F. Marinetti Nat i Berlin, 1927 af Tom Kristensen Det blomstrende Slagsmål, 1920 af Tom Kristensen Træet i Istedgade, 1929 af Harald Herdal Terminologi, af Klaus Rifbjerg "BYEN", 1980 af Michael Strunge "Hver dag", 1981 af Søren Ulrik Thomsens Rytmen og digtets ydre form fra Digtbogen af Mose/Ravn (2003), pp Berlin, 1920 grafisk digt af Emil Bønnelycke Jeg er levende, 1999, portrætfilm af Thomsen, lavet af Jørgen Leth Litteraturens Veje, pp (om futurisme), pp (om ekspressionismen), pp (1980 erne) Forfatterlæsninger på nettet. Diverse malerier fra især perioden moduler a 25 minutter. Læsning af lyrik, arbejde med metaforer og billedsprog generelt. Repetition af stilfigurer. Forløbet har både haft et historisk fokus på især futurisme og ekspressionisme, men samtidig også en sproglig stilistisk vinkel på digtene. Kursist oplæg - individuelle og i mindre grupper, klasseundervisning, par- og individuelt arbejde. Faglig evaluering. 11

12 Titel 10 Miniforløb om Facebook som nyhedsmedium Facebook-vennerne er vores nye avis-redaktører, af Ebdrup, Videnskab.dk, 23. september Nyheder får nyt liv på Facebook, af Bente Dalgaard, SDU, NyViden, februar Nettet truer demokratiet (interview med Vincent Hendricks), af Mette Højbjerg, Politiken, 22. februar Massevælde (leder i Weekendavisen), af Anne Knudsen, 31. januar Medier sluger facebook-opdateringer råt, af Lasse Jensen, Information, 1. Januar Når virkeligheden bliver utroværdig, af Annegrethe Rasmussen, Information, 14. november 2012 Uddrag af Mennesker og Medier fra februar 2014 om Facebook som nyhedsmedium. Om facework og sproglige funktioner fra Bork Høvsgaard m.fl.: Netværker digitale medier i dansk, DLF, moduler af 25 min. Nyhedsprioritering på Facebook, det nye mediebillede og dets betydning for demokratiet, men også fokus på begrebet Facework som en del af selviscenesættelsen på FB samt sproglige funktioner (den sociale, identitetsgivende, informative osv.) i kommunikationen på sitet. Klassediskussion, lytteøvelse, par- og gruppearbejde samt diverse CLstrukturer. Titel 11 Eksistentialisme Martin A. Hansen Høstgildet (1947) Stig Dagerman Att döda ett barn (1955) Peter Seeberg Hullet (1962) Peter Seeberg Stilladset (1962) Anders Bodelsen Signalet (1967) 12

13 Albert Camus uddrag af Sisyfosmyten (1942) Jean-Paul Sartre uddrag af Eksistentialisme er humanisme (1946) Supplerende: Læsning af forfatterskaber Læsning om perioden i Litteraturens Veje, pp moduler af 25 minutter. Arbejde med både den kristne og den ateistiske eksistentialisme som begreber og som udtryk i teksterne. Forløbet kommer i forlængelse af forrige forløb, hvor vi bl.a. arbejdede med lyrikkens svar på samfundets/ ideologiernes problemer. Træning af analyse og fortolkning af litterære tekster. Repetition af fortælleteknik. Eksamenstræning. Læreroplæg, powerpointpræsentationer, matrixarbejde (eksamenstræning) kursistoplæg (især forfatterpræsentationer). 13

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Dansk A Flemming Jarlsvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution IBC - Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DANSK A SWB hh3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 Sprog og kommunikation

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Dansk A Esther Mosholt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vejle Hf Dansk a-niveau Lærer(e) Henrik B. Thomsen (forløb 1-9) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse HF enkeltfag

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

,Undervisningsbeskrivelse

,Undervisningsbeskrivelse ,Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Knud Skaarup Jensen Hh3e Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-15 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Dansk A Peter Rohde Jensen 2bv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne

Læs mere

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID gymnasier - Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-jun 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Roskilde Handelsgymnasium HHX Dansk A Heidi Bengtson

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VUC Vest Esbjerg Afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Retorik C Valgfag Lea

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- Juni 2014 VUC

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 13/14 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Annemette Fabricius(AM),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Dansk A Nils Schrøder/

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4)

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Fag Dansk FS10 hold B Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Ejg Jarbøl Årgang 2014/15 Uge Emne Indhold Litteratur/film Fælles mål 34 Identitet og Læse novelle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf-e Dansk A Rikke Gade Andersen Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 Horsens

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 UCH Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Billedkunst, niveau C Jeanette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Moduloversigt for national identitet-forløb

Moduloversigt for national identitet-forløb Moduloversigt for national identitet-forløb Mål: Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien. Overskrift på de 15 lektioner materiale

Læs mere

Middelalder, barok, oplysningstiden (rationalisme), romantik, biedermeier, romantisme

Middelalder, barok, oplysningstiden (rationalisme), romantik, biedermeier, romantisme Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin skoleår august 14 (dec./jan.) maj 15. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommereksamen 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Helle Kallager (HKA) Hold Hfe-A (13-14) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj/ juni 2015 Institution Uddannelse Vestegnen HF & VUC HF enkeltfag Fag og niveau Markedskommunikation C, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Sebastian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige 1. Det moderne gennembrud Pernille Ørneflugt Rotter Nådsensbrød Titanens kamp Sproglige virkemidler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Benedikte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Bodil Tvede

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Johannes Finskas

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf(2) Dansk A-niveau Eskild

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 IBC-Kolding

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Jan Horn Petersen. Tekst - analyse. Genrer, begreber og eksempler. Frydenlund

Jan Horn Petersen. Tekst - analyse. Genrer, begreber og eksempler. Frydenlund Jan Horn Petersen Tekst - analyse Genrer, begreber og eksempler Frydenlund Tekstanalyse genrer, begreber og eksempler Jan Horn Petersen Tekstanalyse genrer, begreber og eksempler Frydenlund Tekstanalyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012. Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012. Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012 Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse HF-e (soc.syg-fagpakken) Fag og niveau Dansk A-niveau Lærer(e) Lisbet Michelsen (LMI) Hold dansk,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Campus Vejle, VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Lotte Ødegaard

Læs mere

Side 1 af 14. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/juni 2014. Roskilde Handelsskole

Side 1 af 14. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/juni 2014. Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Dansk A Neel Schucany

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle VUC hf dansk, A-niveau - koncentreret forløb med

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Mirian Due Steffensen (MDS) og Grith Henriksen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Mediefag niveau C Simon

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Dansk A Louise Sloth Andersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2011 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.s/2.s/3.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj / juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF enkeltfag Fag Dansk A, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Nicklas Freisleben Lund (NFL), 1.

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Helle Borup. Eksaminationsgrundlag i retorik. Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau

Helle Borup. Eksaminationsgrundlag i retorik. Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau Eksaminationsgrundlag i retorik Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. For at gå til eksamen skal du aflevere

Læs mere

Undervisningsplan dansk 10.klasse

Undervisningsplan dansk 10.klasse Undervisningsplan dansk 10.klasse (Underviser: Liliane Dahl Nielsen og Thomas Karlsen) Formål Formålet er undervisningen i dansk 10. klasse på Gribskov Efterskole er at opøve elevernes færdigheder indenfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Silkeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14-15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer Hold Dansk A Anne Hjølund Hoffmann daaz5 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb

Læs mere