Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning"

Transkript

1 Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 28. maj har tre kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering samt vurderinger og anbefalinger omkring aktuelle økonomisk politiske problemstillinger Kapitel II indeholder en vurdering af den langsigtede finanspolitiske holdbarhed og anbefalinger til den langsigtede finanspolitik I kapitel III præsenteres en analyse af tilbagetrækningsmønstret blandt de ældre på arbejdsmarkedet. Der præsenteres en ny fremskrivning af de ældres arbejdsudbud. Der gennemføres en række beregninger af, hvordan ændringer i beskatnings-, efterløns- og pensionssystemerne påvirker tilbagetrækningen, og der gives anbefalinger til ændringer af disse systemer. Dette pressemateriale fokuserer især på følgende anbefalinger: Finanspolitisk lempelse i forhold til det planlagte i 2014 og 2015 Danmark bør ændre budgetlovens underskudsgrænse for den strukturelle saldo fra ½ til ¾ pct. af BNP Der bør indføres et konjunkturafhængigt dagpengesystem Danmark bør ikke gå med i samarbejdet om en skat på finansielle transaktioner Der bør indføres lavere lånegrænser for rentetilpasningslån og afdragsfrie lån Der bør gennemføres en række ændringer i det offentlige tilbagetrækningssystem, herunder ændrede regler for modregning i pensionstillægget, indførelse af et beskæftigelsesfradrag for personer over folkepensionsalderen samt ophævelse af særregler for ældres boligforbrug.

2 Danmark bør lempe finanspolitikken Det vurderes, at Danmark vil overholde EU-henstillingen om, at den strukturelle saldo skal forbedres med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013, og at det faktiske underskud skal være under 3 pct. af BNP fra Det vurderes ligeledes, at det strukturelle underskud bliver mindre end ½ pct. af BNP i såvel 2014 som 2015 i overensstemmelse med budgetloven. Finanspolitikken har siden 2011 været stram og påvirket væksten negativt. Dette har været nødvendigt for at overholde EU-henstillingen og dermed fastholde den meget høje tillid til de danske offentlige finanser. Det vurderes, at Danmark fra 2014 ikke vil være underlagt en EU-henstilling, men den planlagte finanspolitik indebærer stadig en negativ påvirkning af væksten i 2014 og Dette er ikke godt afstemt med konjunktursituationen. Aktuelt skønnes den økonomiske aktivitet at ligge knap 4 pct. under det, der kunne forventes i en normal konjunktursituation. Den nye budgetlov betyder imidlertid, at det er vanskeligt at lempe finanspolitikken. Dette skyldes især kravet om, at det strukturelle underskud højst må udgøre ½ pct. af BNP. Overvismand, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen siger: Konjunktursituationen tilsiger en mere lempelig finanspolitik i 2014 end den, der er planlagt. Den planlagte økonomiske politik vil trods Vækstplan og andre initiativer påvirke væksten negativt i både 2014 og Vores vurdering er, at de offentlige finanser grundlæggende er så sunde, at der burde være plads til en mere lempelig finanspolitik. Råderummet for at lempe finanspolitikken er som følge af EU-regler og budgetlov umiddelbart begrænset. Danmark bør derfor arbejde for, at EU giver mulighed for, at lande med sunde offentlige finanser midlertidigt får lov til at køre med større underskud, så de kan stimulere aktiviteten. EU har ændret Danmarks underskudsgrænse for den strukturelle offentlige saldo fra ½ til ¾ pct. af BNP. Vi anbefaler, at Danmark skal ændre budgetlovens underskudsgrænse tilsvarende og som minimum udnytte den mulighed for en lempeligere finanspolitik i 2014 og 2015, som dette vil give os

3 Dagpengereform, akutledige og konjunkturafhængigt dagpengesystem Langt flere end oprindeligt forventet mister dagpengeretten i 2013, men analyser i vismandsrapporten peger samtidig på, at afkortelsen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år har haft en positiv effekt på de lediges overgang til beskæftigelse. De mange midlertidige ordninger for forlængelse af dagpengeretten mv. har taget hånd om personer, der mister dagpengeretten, men de gentagne forlængelser har samtidig mindsket de lediges tilskyndelse til at søge beskæftigelse. Formandskabet har tidligere anbefalet, at konjunkturbetingede ændringer af retten til dagpenge eller lignende ydelser bør ske efter på forhånd fastlagte regler. Overvismand, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen udtaler: Det er noget overset i debatten, at dagpengereformen ser ud til at have betydet, at flere ledige finder beskæftigelse i løbet af de 2 års dagpengeperiode. Det er en god nyhed, for det var faktisk meningen med reformen. Folketinget har flere gange vedtaget hjælpepakker for dem, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet. Det er meget forståeligt, at man ønsker at hjælpe mennesker, der mister retten til dagpenge. Givet man ønsker, at reglerne skal være mere lempelige, når det er svært at finde job, er det dog langt at foretrække, at reguleringerne sker med udgangspunkt i faste regler. Som det er nu, er der ingen, der kender reglerne, for de bliver lavet om hele tiden. Det skaber usikkerhed for de ledige og kan også mindske deres tilskyndelse til at søge arbejde. Indfasningen af dagpengereformen har ført til, at der er sket en betydelig ophobning af mennesker, der mister dagpengeretten. Det er vigtigt, at hensynet til et akut og midlertidigt problem ikke bliver afgørende for de permanente regler. Dette lever den nylige beslutning om en mere lempelig indfasning af dagpengereformen op til. Danmark bør ikke gå med i en finansiel transaktionsskat En række lande i EU har besluttet at indgå et forstærket samarbejde om indførelsen af en skat på finansielle transaktioner (FTT). En sådan skat vil komme til at berøre Danmark, selvom vi vælger at stå uden for. Skatten på finansielle transaktioner er grundlæggende en dårlig idé. Intet tyder på, at en FTT vil virke stabiliserende på de finansielle markeder, men den vil påvirke produktion og velfærd negativt via dens betydning for finansieringsomkostningerne. At 11 EU-lande tilsyneladende vil gå videre med skatten på finansielle transaktioner ændrer i nogen grad dagsordenen. Da vigtige dele af forslaget er uafklarede, og - 3 -

4 konstruktionen grundlæggende er uhensigtsmæssig, bør Danmark dog indtil videre holde sig ude af samarbejdet. Lånegrænser for rentetilpasningslån og afdragsfrie lån Korte rentetilpasningslån og afdragsfrie lån har opnået meget stor udbredelse. De nye låneformer indebærer betydelige fleksibilitetsfordele for långivere og låntagere, men der er også finansielle og makroøkonomiske risici forbundet med dem. En markant rentestigning kan på grund af rentetilpasningslånenes store udbredelse få negativ indflydelse på samfundsøkonomien via en større opbremsning i privatforbrug og byggeri og via evt. finansiel uro i realkreditsektoren. Dette er særlig alvorligt, hvis rentestigningen er dårligt afpasset med konjunktursituationen. Tilsvarende betyder udbredelsen af afdragsfrie lån, at et stort fald i huspriserne kan give anledning til større makroøkonomisk og finansiel ustabilitet. De makroøkonomiske risici ved de nye låneformer skal vejes op mod de mikroøkonomiske gevinster, når en passende regulering skal bestemmes. Korte rentetilpasningslån og afdragsfrie lån indebærer fleksibilitetsfordele for den enkelte, men også risici for samfundsøkonomien. Når to hensyn strider mod hinanden, taler sund fornuft for, at begge varetages i et vist omfang. Derfor anbefaler vi, at der skal være lavere lånegrænser for korte rentetilpasningslån og afdragsfrie lån, men vi advarer imod, at man helt forbyder disse låneformer. Tilbagetrækning De offentlige tilbagetrækningsordninger, de private pensionsopsparinger og skattesystemet påvirker i et kompliceret samspil de ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Arbejder man i årene op imod folkepensionsalderen, vil man typisk foretage pensionsindbetalinger, der øger pensionsformuen. Den større pensionsformue og de deraf følgende større pensionsudbetalinger giver anledning til øget modregning i folkepensionens tillægsbeløb og i ældrechecken. Modregningen indebærer dermed en ekstra tilskyndelse til at trække sig tilbage fra det tidspunkt, man kan få sin pensionsopsparing udbetalt. Personer, der overvejer at fortsætte med at arbejde, når de når folkepensionsalderen, er formentlig mere tilbøjelige til at reagere på økonomiske incitamenter end folk i yngre aldersklasser. Dette gør det relevant at overveje et aldersbetinget fradrag i skatten for personer, der arbejder i folkepensionsalderen. De ældres boligforbrug subsidieres på forskellig vis. Pensionister får mere i boligstøtte til lejeboligen end ikke-pensionister med samme indkomstforhold. Pensionister betaler - 4 -

5 mindre i ejendomsværdiskat end andre. Og ældre, der har placeret en del af formuen i ejerbolig, kan modtage større beløb i ældrecheck end ældre med samme indkomst og formue, der bor til leje. Den ekstraordinære støtte til ældres strider mod almindelige lighedsprincipper og giver en tilskyndelse til tidligere tilbagetrækning. Vi foreslår, at pensionsopsparing foretaget i de sidste fem år før folkepensionsalderen ikke skal give anledning til modregning i ældrecheck og pensionstillæg. Vores beregninger viser, at det kan give mere beskæftigelse og styrke de offentlige finanser. Det vil være en god idé at give et nedslag i skatten til personer, der arbejder, efter de har nået folkepensionsalderen. Vores beregninger viser, at en sådan ordning kan være selvfinansierende. Det er ulogisk, at folkepensionister får mere i støtte til huslejen end ikkepensionister, når de ellers har ens indkomstforhold. Det er også ulogisk, at ejendomsværdiskatten er lavere, fordi man er ældre. Og det er ulogisk, at en pensionist med egen bolig kan få mere i folkepension og ældrecheck end en pensionist, der bor til leje, når de to ellers har samme indkomst og formue. Vi anbefaler derfor en harmonisering af reglerne for boligstøtte og ejendomsværdiskat. Vi anbefaler også, at lejeværdi af egen bolig indgår i beregningen af folkepensionens tillægsbeløb, og at lejeværdi af egen bolig og boligformuen indgår i beregningsgrundlaget for ældrechecken

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2012

Dansk Økonomi Efterår 2012 Dansk Økonomi Efterår 2012 Danish Economy Autumn 2012 English Summary Konjunkturvurdering Arbejdsmarkedspolitik i høj- og lavkonjunktur INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 27 I.1 Indledning

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2014

Dansk Økonomi Efterår 2014 Dansk Økonomi Efterår 2014 Danish Economy Autumn 2014 English Summary Konjunkturvurdering Dagpengesystemet Formandskabet Dansk Økonomi, efterår 2014 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

RESUME. Dansk Økonomi efterår 2001. Dansk og international konjunkturvurdering. Resumeet er inddelt i følgende afsnit:

RESUME. Dansk Økonomi efterår 2001. Dansk og international konjunkturvurdering. Resumeet er inddelt i følgende afsnit: Dansk Økonomi efterår 2001 RESUME Resumeet er inddelt i følgende afsnit: - Dansk og international konjunkturvurdering, kapitel I - Aktuel økonomisk politik, kapitel I - Ulighed og omfordeling i Danmark,

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

og effektiviteten i samfundet, er derfor lige så relevante, som de altid har været. Fra konjunkturkapitlet i Dansk Økonomi, efterår 2012

og effektiviteten i samfundet, er derfor lige så relevante, som de altid har været. Fra konjunkturkapitlet i Dansk Økonomi, efterår 2012 440 Fremskrivningen illustrerer således, at der med de givne forudsætninger ikke er noget akut behov for reformer alene for at styrke de offentlige finanser. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2005

Dansk Økonomi Efterår 2005 Dansk Økonomi Efterår 2005 Konjunkturvurdering Konkurrenceproblemer og konkurrencepolitik Danish Economy Autumn 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms

Læs mere

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn Peter Foxman Vibeke Borchsenius Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Hvad bestemmer tilbagetrækningstidspunktet? 4 3.

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2009

Dansk Økonomi Efterår 2009 Dansk Økonomi Efterår 2009 Danish Economy Autumn 2009 English Summary Konjunkturvurdering Sundhed Dansk Økonomi, efterår 2009 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger ikke Som følge

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet

Social- og Integrationsministeriet Social- og Integrationsministeriet Høringssvar om Kommissionens Hvidbog om Pensioner 07.03.2012 har læst Kommissionens Hvidbog om pensioner med stor interesse. Vi bakker op om langt de fleste af hvidbogens

Læs mere

Dansk Økonomi $ Efterår 2007

Dansk Økonomi $ Efterår 2007 Dansk Økonomi $ Efterår 2007 Danish Economy $ Autumn 2007 $ English Summary Konjunkturvurdering Langfristet fremskrivning Vandringers betydning for arbejdsstyrken Integration i Danmark Det Økonomiske Råd

Læs mere

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Centre for Economic and Business Research Analyserapport Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Henrik Barslund Fosse Rasmus Højbjerg Jacobsen Johan Moritz Kuhn Centre

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Indledning og hovedkonklusioner Dansk økonomi ser ud til at være i bedring efter en dyb lavkonjunktur. Genopretningen ventes at strække sig over nogle år

Læs mere

INDHOLD. Resume 1. Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds medlemmer 331. English Summary 379

INDHOLD. Resume 1. Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds medlemmer 331. English Summary 379 INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 29 Indledning 29 International baggrund 46 Indenlandsk efterspørgsel 66 Udenrigshandel og betalingsbalance 82 Produktion og beskæftigelse 91 Løn og priser

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Økonomiske Tendenser 211 økonomiske tendenser Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007 Langsigtet økonomisk fremskrivning 27 December 27 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...4 1.1 Hovedelementerne i analysen...5 Kapitel 2 Den demografiske udvikling...7 2.1 Indledning...7 2.2 Antal

Læs mere