Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv"

Transkript

1 Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

2 Aktuel tilstand 2 1 Spænd ml. 3 måneders euribor og eonia swap rate 0,8 0,6 0,4 0,

3 Har været endnu værre ,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,

4 Hvad vil jeg snakke om? 4 Dilemmaet i finansiel regulering. Kapitalsituationen. Likviditetssituationen. Redningspakkerne (= bankpakkerne).

5 Dilemmaet i regulering

6 Banksektoren og økonomisk vækst: Det gode 6

7 Og bankderegulering kommer ligefrem de mindst bemidlede mest til gode. 7

8 Banksektoren og økonomisk vækst: Det dårlige Reinhart-Rogoff realt BNP efter bankkriser: 8

9 Så hvad gør vi? VI REGULERER!

10 Bedre styr på likviditet. Bedre kapital. Mere kapital. Basel III Endnu mere bedre kapital i boomtider. Endnu, endnu mere bedre kapital i systemisk vigtige banker. Gearingsforhold (ingen risikovægtning). 10

11 Kapitalkrav i Basel III 11 Egentlig kernekapital Kernekapital Basiskapital Minimumskrav 4,50% 6% 8% Kapitalbevaringsbuffer 2,50% Min. + kapitalbevaringsbuffer 7% 8,50% 10,50% Modcyklisk buffer 0 2,5% Derudover krav til SIFI er: Schweiz: UBS og Credit Suisse: I 2008 (før krisen) var de to bankers balance ca. 8 gange Schweiz BNP. Nye krav: 10% af risikovægtede aktiver i egentlig kernekapital og 9% konvertible obligationer, dvs. kapitalkrav på 19%!

12 Hvordan ser det ud for danske banker? 12 Gruppe 1: Danske Jyske Nordea FIH Nykredit Sydbank Gruppe 2: Alm. Brand Arb. Lands. Ringkjøbing Danske Andelskasser Spar Nord Sparbank Sp. Kronjyl. Sp. Sjælland Vestjysk Bank

13 Diskussion af egenkapitalkrav

14 Bankers balance Typisk bankbalance: 14 Udlån Indlån Obligationer Lån fra andre banker Aktier 100 Lån fra centralbanker Obligationslån osv. 97 Egenkapital 3 Problemerne i krisen: Egenkapital meget lav. Problem da egenkapital er delen, der holder banken oven vande. Korte lån (da billigst) fra andre banker, så problemer, da funding lukkede ned. Værdi af aktiver faldt.

15 Hvad er kapital? Udlån: 100 kr. Bankens udlånsrente: 7% Rente på indlån, lån+: 2% Gode tider - Lån betales tilbage: Afkast 5 kr. for 3 kr. investeret. Udmærket Dårlige tider tab på udlån: Værdi af lånet falder til 97 kr.: Afkast 0 kr. Meget dårlige tider store tab: Værdi af udlån falder til 95 kr. Hvem betaler nu? 15 Det gør staten, når den garanterer (som i denne krise)! (Danmark: Bankerne betalte for Bankpakke I)!

16 Stor diskussion om kapital! Nogle (bankerne) siger: 16 Øgede kapitalkrav tvinger banker til at reducere udlån. Hæmmer den økonomiske vækst. Øgede egenkapitalkrav øger omkostningerne i bankerne, da egenkapital er dyrere. Forøger renterne.

17 Hvad viser empirien? GODT ELLER DÅRLIGT MED MERE EGENKAPITAL?

18 Medfører høj egenkapital lav vækst? 18

19 Medfører høj egenkapital høje rentespænd? 19

20 Hjælper det med regulering? 20 BIS WP No. 351 viser, at lande hvor: banksystemet var bedre kapitaliseret, lån/indlån forholdet var lavere, gæld i den private sektor var lav, oplevede mindre tilbageslag i

21 Går det udover bankernes performance? World Bank WPS5473 undersøger 381 banker s aktieafkast (som proxy for markedet s vurdering af banker) gennem og finder, at forskelle i kapitalniveauer betyder intet for aktieafkast før krisen Dvs. banker med høje kapitalniveauer performer heller ikke dårligere. banker med højere kapitalniveauer generelt performede bedre under krisen banker med højere kernekapitalniveauer performede endnu bedre under krisen Markedet tillægger god kapital endnu mere vægt. banker med lave gearingsforhold performede endnu bedre under krisen. 21 Alt i alt: høje kapitalniveauer går ikke udover markedets vurdering af banker i rolige tider, og hjælper banker i dårlige.

22 Er øgede kapitalkrav overordnet en god idé? BIS har lavet en omfattende analyse: 22 Det gode ved at øgede kapitalkrav: Reducerer omkostningerne ved kriser. Reducerer sandsynligheden for kriser. Det dårlige ved at øgede kapitalkrav: Øger rentemarginal i banker. Højere renter medfører lavere vækst.

23 BIS resultater: Nettolangsigtsgevinster ,8 1,6 1,4 1, Øget egenkapitalbeholdning ift. historisk gennemsnit

24 Så. HVIS DET NU ER SÅ SOLEKLART, AT MERE EGENKAPITAL ER GODT, HVORFOR SÅ SÅ MEGET DISKUSSION??

25 Problemet i dag 25

26 Problemet i dag 26 Svært at få private investorer til at indskyde denne egenkapital. Hvis banker skal opfylde et kapitalkrav, og det er svært at rejse kapital, kan banker opfylde krav ved at nedbringe udlån. Skal vi vente med at øge krav om højere egenkapital? Er der andre der skal indskyde kapital? Tilbageholde dividender?

27 Likviditetssituationen

28 Indlånsoverskud 28

29 Fundingratio Fundingratio afspejler forholdet mellem udlån på den ene side og arbejdende kapital fratrukket obligationer med restløbetid under 1 år på den anden side, hvor arbejdende kapital består af indlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud og egenkapital. 29 Fra 1. januar 2012 kan institutterne endvidere medregne lån optaget i Nationalbanken med restløbetid over 1 år. I henhold til tilsynsdiamanten skal fundingratio være mindre end 1: Udlån. < 1 Arbejdende kapital obligationer med restløbetid < 1 år Fra udgangen af 2012 vil en overskridelse af pejlemærkerne i tilsynsdiamanten kunne indebære en tilsynsreaktion. En tilsynsreaktion vil dog altid være baseret på en konkret og individuel vurdering og følger ikke automatisk af en overskridelse af tilsynsdiamantens grænser.

30 Fundingratio 30

31 Så hvor er vi henne?

32 Overordnet set 32 De fleste banker har det rimeligt. Der er få banker, der ikke har det rimeligt. Hvad skal vi gøre ved de få? Skal vi lade dem gå ned eller skal vi redde dem? Hvordan redde dem, hvis? Private løsninger vs. statslige løsninger.

33 Bankpakkerne 33 I: Aftalen sikrer, at alle indskydere og andre simple kreditorer får fuld sikkerhed for deres tilgodehavender i pengeinstitutter i Kongeriget Danmark. Ordningen løber til og med 30. september II: Tilbyder penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. Kapitalindskuddene skal bidrage til at normalisere udlånspolitikken og dermed mindske risikoen for en selvforstærkende negativ spiral mellem den finansielle sektor og samfundsøkonomien i øvrigt. III: Med lovforslaget sikres et setup til håndtering af pengeinstitutter, der måtte blive nødlidende, efter den 30. september 2010, hvor den generelle statsgaranti i Bankpakken udløber.

34 Bankpakkerne 34 IV: (i) Styrke medgiftsordningen, så det bliver mere attraktivt at overtage nødlidende institutter. (ii) Fjerne barrierer for fusioner mellem pengeinstitutter gennem mulighed for statslig garanti med forhøjet præmiebetaling. (iii) Bidragsfinansiering af Indskydergarantifonden (og afviklingsafdelingen), så sektorens betalinger til ordningen jævnes ud samt etablering af en mulig konsolideringsfond. (iv) Forberede kommende regler om systemisk vigtige finansielle institutter i Danmark. V: (i) Opsplitning af FIH, hvor ejendomsdelen udskilles. Det vil forbedre FIH s for at yde lån til især små og mellemstore virksomheder. (ii) Der søges etableret et landbrugsfinansieringsinstitut, som kan medvirke til, at levedygtige landbrug får bedre muligheder for finansiering af ny forretningsudvikling og vækst. (iii) Styrkelse af vækst- og eksportfinansiering.

35 I: Ren redningspakke. Staten garanterer alt og alle. Vurdering Ikke nogen vej udenom, dvs. fornuftigt på tidspunktet. Men noget af det værste vi nogensinde har oplevet. 35 II: Ren redningspakke. Staten finansierer bankdrift. Måske ikke det værste vi nogensinde har oplevet. Men vi skal godt nok undgå at komme i situationen igen. III: Et skridt frem. Skridt mod tilbagevenden til normalitet.

36 IV: Et halvt skridt tilbage. Vurdering 36 Vi var for hurtige. Skridt tilbage igen. Men også inkludering af flere ikkekrise relaterede gode tiltag, dvs. inkludering af alt muligt godt fra havet. V: Ordning rettet mod enkelt bank. Principielt skifte: Ikke hele sektoren, men én bank. Klart: Problemerne i den ene bank førte til problemer i hele sektoren, men stadig rettet mod én bank. Ikke hele økonomien, men én sektor: landbrugssektoren: Hvad bliver den næste sektor? VI:????????

37 Hvordan kan vi øge indtjeningen? Penge ind: Rentemarginal op? Mængden op? Gebyrer op? 37 Penge ud: Tab på lån ned? Omkostninger ned? Mange ansatte i Danmark? Rigtig meget afhænger af økonomien.

38 Konklusion Velfungerende finansielle markeder vigtige for vækst. Men nogle gange går det lidt for stærkt. Kapital: Mindsker usikkerhed om bankens sundhedstilstand. Højere kapitalkrav er overordnet set en god idé. Danske banksektor rimeligt OK mht. kapital. Men enkelte problemer her og der Likviditet: Mindsker usikkerhed om driften. Danske banker rimeligt OK mht. likviditet. Men enkelte problemer her og der Tiden foran os bliver hård. 38

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Resumé og konklusioner Der vurderes samlet set at være klare samfundsøkonomiske gevinster ved nye internationale krav om, at kreditinstitutter

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Specialeafhandling - HD Finansiel Rådgivning, forår 2012 Vejleder Christian Farø FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Studienr. 20102214 Indhold English summary... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metode...

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere?

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Bankpakkerne Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Afsluttende projekt til HD 1. del af Mikkel Wenøe Bach Business and Social Sciences - Aarhus Universitet Vejleder: Per Johnsen

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

Sparekassen Kronjylland - skal det i fremtiden være en bank?

Sparekassen Kronjylland - skal det i fremtiden være en bank? Sparekassen Kronjylland - skal det i fremtiden være en bank? (Et tænkt scenarie) Speciale i HD Finansiel Rådgivning, Aalborg Universitet Udarbejdet af Mette Lindgaard Kristensen, Studienr.: 20111610 Vejleder

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 En østjysk fusion - En tænkt situation HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering

Læs mere

Rigets økonomiske tilstand

Rigets økonomiske tilstand Rigets økonomiske tilstand Koncernchef Peter Engberg Jensen Kongres for Svineproducenter 2011 25. oktober 2011 Nykredit et overblik Danmarks største långiver ydet 29% af alle lån i 2. kvt. 2011 3 1,1 mio.

Læs mere

Aktuelle udfordringer i sektoren

Aktuelle udfordringer i sektoren Aktuelle udfordringer i sektoren Indlæg den 20. november 2014 PwC s Bankseminar i Middelfart v/direktør Jan Kondrup Lokale Pengeinstitutter jk@lopi.dk Er solen så småt ved at bryde igennem? Alt andet lige

Læs mere

bankerne kort fortalt

bankerne kort fortalt bankerne kort fortalt Juni 2012 En velfungerende og stærk finansiel sektor er en forudsætning for et lands vækst og udvikling, fordi den finansielle sektor løfter samfundet og skaber vækst ved at flytte

Læs mere

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Januar 2013 Rapport #02 FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Helge Sigurd Næss-Schmidt Indholdsfortegnelse 1 Finansieringen

Læs mere

En tænkt situation! Fusion mellem

En tænkt situation! Fusion mellem En tænkt situation! Fusion mellem og HD Finansiel rådgivning Aalborg Universitet Mette Hvidberg, Studienr. 20102247 Vejleder: Jesper Raalskov 30. april 2012 I DLED I G... 4 E GLISH SUMMARY... 5 PROBLEMFORMULERI

Læs mere

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank HDFR-Aalborg, Speciale Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank Forfatter: Sanne Ørum Larsen Studienr.: 20102233 Aalborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Afleveringsdato: 30-04-2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Den internationale finansielle krise

Den internationale finansielle krise 25 Den internationale finansielle krise I mere end et år har den internationale finansielle krise raset med varierende styrke. I lang tid var vurderingen, at krisen var begrænset til enkelte dele af det

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35 Årsrapport 2011 1912-2012 Fredag den 1. juni 2012 er det 100 år siden Hvidbjerg Bank for første gang slog dørene op for kunderne. Det skete i to stuer i malermester C.N. Rokkjærs privatbolig på adressen

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010 Pengeinstitutter Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i pengeinstitutternes årsregnskaber... 4 Figur 1: Kvartalsudviklingen i nedskrivninger på udlån, 2008-2010.... 5 Tabel 1: Gebyrindtægter,

Læs mere

Implicit statsgaranti

Implicit statsgaranti Implicit statsgaranti Hvad er værdien af at være SIFI og hvad er konsekvenserne? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen og student Alexander Karlsson 02/04/2014 1 1 Hovedkonklusioner Store pengeinstitutter

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere