DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES"

Transkript

1 BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at dømme vil grækerne igen forsøge at rejse spørgsmålet om gældseftergi- velse. Står det til den danske befolkning, er det imidlertid ikke den rigtige vej at gå. Danskerne siger klart nej til gældseftergivelse, viser en ny meningsmåling blandt repræsentativt udvalgte personer, som analyseinstituttet YouGov har gennemført for Tænketanken EUROPA i april. Undersøgelsen viser, at 69 pct. af de adspurgte slet ikke eller i mindre grad mener, at den græske gæld skal eftergives. Heraf svarer hele 43 pct. slet ikke. Resultatet er robust på tværs af politiske ståsteder. Både borgerligere og venstre- fløjsvælgere tilkendegiver, at gælden ikke skal eftergives. Står det til danskerne, må Grækenland derfor finde andre løsninger. Landet er i akut pengenød og har formentlig brug for mindst 20 mia. euro i år for at tilbagebe- tale gæld og renter. Et alternativ til at gennemføre benhårde reformer er en mere kortsigtet løsning, der omfatter frasalg af aktiver. Tal fra Eurostat viser, at Grækenland har noget at sælge. Selv hvis man lægger en forsigtig tolkning ned over tallene, er Grækenland faktisk målt på den konsoliderede finansielle formue i pct. af BNP relativt velhavende sammenlignet med de øvrige EU- lande. Det burde således være muligt for Grækenland at efterkomme terminerne. Tænketanken EUROPA 201 thinkeuropa.dk

2 HOVEDKONKLUSIONER: Står det til den danske befolkning skal grækerne ikke have eftergivet deres gæld. Blot 1. pct. mener, at man i meget høj grad bør efterkomme det græske ønske, viser en ny måling, som YouGov har gennemført for Tænketanken EUROPA. 69 pct. af de adspurgte mener slet ikke eller i mindre grad, at den græske gæld skal eftergives. Hele 43 pct. svarer slet ikke. Vælgere på hhv. venstre- og højrefløjen er overraskende enige om at græsk gældssanering ikke er den rigtige vej at gå. Pengemanglen i Grækenland er akut. Grækerne har alene i 201 brug for at låne i omegnen af 20 mia. euro. Grækenland er det syvende rigeste EU- land målt på finansielle aktiver. Frasalg af aktiver kan derfor på den korte bane være et alternativ til at gennemføre de upopulære reformer. 2

3 Endnu en gang står Grækenlands økonomiske situation til diskussion, endnu en gang skal der være møde mellem eurogruppens finansministre, og endnu en gang er der behov for at finde løsninger. En mulighed kunne være at eftergive den græske gæld, men står det til den danske befolkning, er det ikke den rigtige vej at gå. Det viser en ny meningsmå- ling blandt 1000 repræsentativt udvalgte personer, som analyseinstituttet YouGov i april har gennemført for Tænketanken EUROPA. Hele 43 pct. af de adspurgte mener, at grækernes ønske om gældseftergivelse slet ikke skal imødekommes. 26 pct. mener, at der kun i mindre grad skal ske en gældsnedskrivning. Blot 1 pct. mener, at ønsket i meget høj grad skal imødekommes, 3 pct. i høj grad, mens 14 pct. mener, at gælden kan eftergives i nogen grad. 13 pct. ved ikke. Danskerne er således klare i mælet: Grækenland skal betale deres gæld tilbage. Figur 1. Danskerne ønsker ikke at eftergive græsk gæld I hvilken grad mener du, at EU skal efterkomme Grækenlands ønske om eftergivelse af gæld?, pct I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: Tænketanken EUROPA på baggrund af YouGov. Vælgerne er enige gældseftergivelse er ikke vejen frem Traditionelt deler spørgsmålet om gældseftergivelse og hård finanspolitisk disciplin fløjene i dansk politik. Så entydig er billedet dog ikke i spørgsmålet om Grækenland. Faktisk er der bred opbakning hos samtlige partiers vælgere til, at Grækenland skal tilbagebetale deres gæld. Hos Enhedslisten er vælgerne mest positive over for at eftergive gælden. Her er 19 pct. af vælgerne enten i høj eller meget høj grad enige i, at gælden skal 3

4 eftergives. Dette tal skal dog tages med et vist statistisk forbehold pga. populati- onens størrelse. 46 pct. af Enhedslistens vælgere er imidlertid slet ikke eller kun i mindre grad stemt for, at Grækenland skal have eftergivet sin gæld. Dette tal er statistisk set robust. For Socialdemokraterne er det 73 pct. af vælgerne, der er negativt stillet, mens der er tale om 60 pct. for SF. Blandt de borgerlige partier er det mellem 7 og 91 pct. af vælgerne der mener, at enhver skal svare sit. Figur 2. Danskerne ønsker ikke at eftergive græsk gæld I hvilken grad mener du, at EU skal efterkomme Grækenlands ønske om eftergivelse af gæld?, pct. Socialdemokraterne Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Dansk Folkeparti Venstre Enhedslisten I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Note: Der skal tages forbehold for en vis statistisk usikkerhed, da tallene bygger på en meningsmåling foretaget blandt personer i alt. Tendenserne, dvs. hvor vidt der er tale om positivt eller negativt fortegn, er imidlertid statistisk robuste. Kilde: Tænketanken EUROPA på baggrund af YouGov. Gældseftergivelse synes således ikke at være en populær løsning blandt nogen af partiernes vælgere. Det stemmer overens med resultater fra en række lande, der har penge til gode i Grækenland. I den forbindelse er det værd at holde in mente, at Danmark ikke hæfter for dele af den græske gæld i forbindelse med den europæiske stabilitetsfond (EFSF), da Danmark står uden for denne. Derfor kunne man foranlediges til at tro, at danskerne ville være mere positivt stemt 4

5 end eksempelvis tyskerne i dette spørgsmål. Det er dog ikke tilfældet. 1 Det ændrer imidlertid ikke ved, at der er hårdt brug for løsninger på den græske krise. Gældseftergivelse er én løsning, sparepolitik er en anden. Behovet for likviditet er akut. Akut behov for 20 mia. euro Den plan for økonomisk genopretning, der oprindeligt blev lagt af Grækenland og den såkaldte Trojka (IMF, ECB og eurogruppen), der nu omtales som institutionerne, er meget snæver. Der er ikke plads til afvigelser. Det giver Syriza- regeringen problemer, idet den er valgt på løfter om at tilbagerulle visse dele af den såkaldte sparepolitik. Denne tilbagerulning giver selvsagt anledning til budgetmæssige problemer. Økonomien hænger simpelthen ikke sammen på trods af, at Grækenland ifølge EU- kommissionen har udsigt til overskud på de offentlige finanser fra og med Problemet er, at der er ganske meget der tyder på, at Grækenland ikke har likviditet til at tilbagebetale den del af deres gæld til henholdsvis ECB og IMF, der forfalder i år. I løbet af 201 skal Grækenland betale 9,8 mia. euro til IMF og 6,7 mia. euro til ECB. Herudover har grækerne en række korte statsobligationer, der dog lige er blevet refinansieret og ejes af statsejede græske banker. Endelig skal der betales rente på lånene fra hjælpepakkerne i den europæiske stabilitetsfond. Alt i alt løber det akutte græske behov op i omkring 20 mia. euro. Alternativet til reformer er salg af aktiver Et alternativ til at gennemføre reformer er at frasælge aktiver. Og grækerne har faktisk noget at sælge. Nye tal fra Eurostat over de konsoliderede finansielle aktiver fra september 2014 viser, at Grækenland er det EU- land med tiende flest aktiver ejet af staten. Selv hvis man ligger en forsigtighedsbuffer ind, må man konstatere, at Grækenland ligger pænt i forhold til de øvrige EU- lande målt på aktiver. Det er muligt, at Grækenland allerede har frasolgt en del af sine aktiver, men det virker ikke realistisk, at porteføljen kan nedskrives til nul over så kort en periode. 1 Nur 16 Prozent der Deutschen wollen Athen Schulden erlassan, N24, 29. Januar 201 (http://www.n24.de/n24/nachrichten/politik/d/606014/nur-16-prozent-der-deutschen-wollen-athenschulden-erlassen-.html). 2 Winter Economic Forecast, Europa-Kommissionen, februar 201 (http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/index_en.htm).

6 Figur 3. Betydelige græske aktiver Konsoliderede finansielle aktiver december 2014, pct. af BNP 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Finland Sverige Luxembourg Slovenien Danmark Østrig Kroatien Irland Estland Grækenland Portugal Frankrig Tjekkiet Holland Tyskland Cypern Spanien Malta Storbritannien Letland Bulgarien Belgien Litaunen Ungarn Italien Polen Rumænien Slovakiet Kilde: Eurostat. Note: Tal for Luxembourg er fra september 2014 Det store spørgsmål er, hvor realiserbare disse aktiver er. Det er noget af det, som Syriza- regeringen meget hurtigt må tage fat i at undersøge. Kan Syriza- regeringen præsentere en række gennemarbejdede prospekter for eurogruppen, og kan de oven i købet anvise mulige købere til aktiverne, kan man forestille sig, at det vil være væsentligt nemmere for grækerne at få overbevist eurogruppen om, at de skal hjælpe med det likviditetsproblem, der efter sigende skulle banke på døren allerede primo maj. På den måde kan grækerne købe sig tid, hvilket kan betyde, at de rent faktisk kan høste gevinsterne af de reformer, de trods alt allerede har gennemført. De kan muligvis også købe sig tid til at få glæde af et forventet overskud på de offentlige finanser. Det burde være en farbar vej, der kan sikre, at Grækenland ikke ender i en dyb recession. Og fordelen for Europa vil være, at Grækenland ikke kigger mod øst for at få løst deres problemer og dermed afværges muligheden for, at Putin får slået sprækker i det europæiske samarbejde. I den forbindelse er det værd at holde in mente, at Grækenland ikke er noget stort eksport land, men at en vigtig andel af deres eksport af frugt og grønt normalvis går til det russiske marked. Grækenland har således interesse i, at handelsembargoen mod Rusland ophæves. Denne analyseserie om danskernes holdning til EU er støttet af Europa- Nævnet. 6

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM BRIEF TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Torsdag i denne uge holder Den Europæiske Centralbank (ECB) rentebeslutningsmøde.

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET

DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET NOTAT DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Europa er ramt af en trehovedet krise. Der

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Politisk handling kan skabe 2 millioner job i Europa

Politisk handling kan skabe 2 millioner job i Europa International prognose September 1 Politisk handling kan skabe millioner job i Europa Udsigterne for europæisk økonomi er blevet forværret det sidste halve år. Nedjusteringerne gælder særligt væksten til

Læs mere

TØVEN MED BANKUNIONEN TRUER REALKREDITTEN

TØVEN MED BANKUNIONEN TRUER REALKREDITTEN NOTAT TØVEN MED BANKUNIONEN TRUER REALKREDITTEN Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME En vigtig opgave for en ny regering bliver at sikre den danske realkredit i EU-

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Stresstest bringer os nærmere bankunionen

Stresstest bringer os nærmere bankunionen BRIEF Stresstest bringer os nærmere bankunionen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De europæiske banker har lige været igennem en omfattende stresstest. Testen

Læs mere

Danmark har brug for en bankunion

Danmark har brug for en bankunion NOTAT Danmark har brug for en bankunion Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Danmark har brug for en europæisk bankunion. Så enkelt kan konklusio- nen opsummeres,

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

En kvart million danskere overvejer at købe ny bolig

En kvart million danskere overvejer at købe ny bolig NR. 7 SEPTEMBER 2012 En kvart million danskere overvejer at købe ny bolig Frem mod sommeren kom der tegn på bedring på boligmarkedet, og bedringen ser ud til at have bidt sig fast. Klart flere overvejer

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU HD FR Afgangsprojekt Forår 2012 af Malene Czubaniuk Jakobsen 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 6 1.1. EMNEMOTIVATION 7 1.2. PROBLEMINDKREDSNING

Læs mere

DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER

DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER NOTAT DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Bankunionen kan opfattes som en forsikringsordning, og når man tegner en

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere