Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia"

Transkript

1 Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte Fax - CVR nr: EAN nr: september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia. Budget behandling blev godkendt af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 13. september Dette er samtidig en orientering om kommunens á conto betalinger i 2013, som fremgår af tabel 1. Trafikselskabet Movia har udarbejdet Budget 2013, 2. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner heriblandt Furesø. Dette brev beskriver indholdet i Budget 2013, 2. behandling for Furesø Kommune med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i kommunens finansieringsbehov overfor Movia i forhold til Budget 2013, 1. behandling. Tabel 1: Furesø Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til Budget 2013, 2. behandling: (1.000 kr.) Lokale Handicap Komm. Flextrafik, rute Afdrag Ydelse Furesø busruter kørsel ordn. Bruger Elev driftslån Rejsekortlån Total Regnskab Budget Estimat 2, Budget 2013, 1. behandling Budget 2013, 2. behandling Heraf a conto Heraf forbrug BO BO BO Trafikselskabet Movia Ressourcecenter Gammel Køge Landevej 3 DK-2500 Valby Telefon Fax /5

2 Generelt om Budget 2013, 2. behandling: Efter aftalen om budgetstabilitet mellem Movia og kommuner/regioner er budgetforudsætningerne så vidt muligt fastholdt mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen af budgettet 1. Hvis kommunen ønsker yderligere detaljer om generelle budgetforudsætninger, er disse beskrevet i det samlede Budget 2013, 2. behandling, og kan suppleres med beskrivelser fra følgebrevet til Budget 2013, 1. behandling. Dette følgebrev er ét af fire links om Movias Budget 2013, 2. behandling, som I kan finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner: 2. Movia har herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår, Flextrafik, afdrag på driftslån og ydelse rejsekortlån: Busdrift: Mellem første- og andenbehandlingen af budgettet er der kun indarbejdet ændringer, som er aftalt med de enkelte kommuner/regioner. Denne proces, som er aftalt med kommuner og regioner, er implementeret for at give kommuner og regioner bedre mulighed for at kende budgettallene på et tidligere tidspunkt end ved andenbehandlingen af budgettet. Ændringer til Budget 2013, 2. behandling, der er aftalt med én kommune, kan dog give mindre afledte effekter i andre kommuner. Også kommuner som ikke har aftalt ændringer til andenbehandlingen af budgettet, kan derfor opleve mindre ændringer. 1 Mellem 1. behandlingen og 2. behandling er der kun indarbejdet ændringer i budgettet i de kommuner/regioner, hvor der efter dialog med Movia er foretaget ændringer. Derfor er centrale budgetforudsætninger så som indeks, indtægter, rutespecifikke omkostninger m.m. fastholdt. 2 I kan se yderligere beskrivelser af materialerne til budget 2013, 2. behandling i slutningen af dette følgebrev. 2/5

3 Budgetoverslagsår: For yderligere at understøtte kommuners og regioners planlægningsprocesser er budgetoverslagene for udarbejdet på kommune/regionsniveau. Dette giver kommuner og regioner mulighed for på et tidligt tidspunkt at tage bestik af den prognosticerede udvikling i økonomien samt at indarbejde konsekvenserne af køreplanændringer på længere sigt. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen fra 2013 til 2015 er gennemgået i det samlede Budget 2013, 2. behandling. Flextrafik: Indenfor Flextrafik er budgetforudsætningerne efter aftale fastholdt i forhold til Budget 2013, 1. behandling, medmindre andet er aftalt med kommunen. Budget 2013, 2. behandling er derfor som 1. behandlingen opbygget på viden om kundernes rejselængde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet i de enkelte kommuner. Parametrene er baseret på realiserede data frem til foråret Der er således taget højde for sæsonudsving, indeksudvikling og øvrige generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gennemgået i det samlede Budget 2013, 2. behandling. Fra 2013 vil opkrævningen af administrationsudgifter til Flextrafik være ændret i forhold til tidligere. I stedet for at opkræve administrationsomkostningerne á conto efter det vedtagne budget, er administrationsomkostningerne i 2013 lagt som tur-bestemt administrationsudgift sammen med forbrugsafregningerne. På den måde følger opkrævningen af administrationsomkostninger forbruget bedre, i forhold til hvis administrationsomkostningerne opkræves efter budget. Der vil i forbindelse med Movias regnskaber stadig fremkomme en efterregulering, men denne efterregulering vil være væsentligt mindre. I tabel 1, i dette følgebrev, fremgår der derfor ikke á conto betalinger som særskilt post, da administrationsomkostningerne vil følge forbruget, og derfor er budgetteret sammen med forbruget. Afdrag på driftslån: Movia overtog ved etableringen 1. januar 2007 et lån til finansiering af driftsformål i HUR i 2005 på 120 mio. kr. Lånet er i 2010 nedbragt med 30 mio. kr. fra efterregulering af indtægterne i 2005, 2006 og 2007 fra indtægtsfællesskabet i Hovedstadsområdet. Lånet er refinansieret i 2010 som et annuitetslån med en afdragsperiode på 10 år. Der er således et årligt afdrag frem til og med 2019 på 9 mio. kr. som finansieres af kommuner og regioner. Der er ingen ændring i finansieringsbehovet til driftslånet mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen. Ydelse rejsekortlån: Anlægsinvesteringer samt aktie- og lånekapital, der investeres i Rejsekort A/S, finansieres ved lånoptagelse. Der er med udgangen af 2011 optaget lån på i alt 408 mio. kr. Rejsekortlån er budgetteret med tilbagebetaling fra 2012 til Der er ingen ændring i ydelsen til rejsekortlån mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen. 3/5

4 Kommunespecifik forklaring til Furesø Kommune: I de følgende afsnit fokuserer vi på ændringer i Furesø Kommunes finansieringsbehov til Movia i Budget 2013, 2. behandling i forhold til Budget 2013, 1. behandling. Vi henviser til det samlede budget, eller følgebrevet til Budget 2013, 1. behandling, hvis Furesø Kommune ønsker beskrivelser af budgetforudsætninger, som ikke er berørt i dette brev. Udvikling fra Budget 2013, 1. behandling til Budget 2013, 2. behandling 3 : Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra Budget 2013, 1. behandling til Budget 2013, 2. behandling: Furesø (mio. kr.) Budget 2013, 1. behandling 20,3 Udvikling fra 1. behandling til 2. behandling 0,0 Budget 2013, 2. behandling 20,3 Forskellen i kommunens nettofinansiering af busdrift mellem Budget 2013, 1. behandling og budget 2013, 2. behandling, er effekten af bestilte ændringer til køreplaner mellem 1.- og 2. behandlingen af budgettet. For at opnå de bedste forudsætninger for sammenhængende busdrift, samt for at kommuner og regioner kan opnå en busdrift, der er så fleksibel og økonomisk fordelagtigt som muligt, bliver en række udgifter og indtægter fordelt på tværs af buslinjer og kommunegrænser i Movia. Ændringer i en kommune vil i mange tilfælde derfor påvirke andre kommuners tilskud, enten positivt eller negativt. Kommuner der ikke har foretaget ændringer i busdriften mellem første- og andenbehandlingen kan derfor godt opleve at kommunens tilskud er påvirket pga. afledte effekter fra andre kommuners bestillinger. Furesø Kommune har mellem Budget 2013, 1. behandling og Budget 2013, 2. behandling ikke foretaget ændringer i kommunens bestilling af busdrift. Derfor er udviklingen marginal, når man sammenligner kommunens tilskud til busdrift fra Budget 2013, 1. behandling til Budget 2013, 2. behandling. Usikkerheder i budgettet: De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. Movia har beregnet følsomheden for busdrift i budgettet for at give kommunen mulighed for at vurdere budgetusikkerheden: 3 For udviklingen fra Regnskab 2010 til Budget 2013, 1. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebreve, hvor udviklingen frem til Budget 2013, 1. behandling er analyseret. 4/5

5 Tabel 3: Påvirkning af kommunens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre: Furesø (mio. kr.) Diesel forbrugerpris 20% 1,0 Renteændring 1,0 procentpoint 0,4 Passagerændring 5 % 0,5 I kan finde fire links om Movias Budget 2013, 2. behandling på Movias ekstranet for kommuner og regioner: På klik på din kommune kan I finde Budget behandling (det samlede Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Budget behandling Sagsdokument (Sagsdokumentet til bestyrelsesmødet d. 13. september 2012, som har fokus på ændringer fra 1. behandlingen til 2. behandlingen.) Budget behandling Følgebrev (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og Budget beh.xlsx (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen) Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til: Controller Steffen Yip, tlf , Teamleder i økonomi Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf , Furesø Kommunes kontaktperson i Movia Kristoffer Stender Wiwe, tlf , Venlig hilsen Steffen Yip Controller 5/5

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Budget 2015 2. behandling 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen.

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen. Bilag 04.1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 28. august 1/20 Sagsnummer 107178-342582 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

Rikke Nimand Frømming, bestyrelsesmedlem. Generel orientering og gennemgang af afdelingens budget/regnskab

Rikke Nimand Frømming, bestyrelsesmedlem. Generel orientering og gennemgang af afdelingens budget/regnskab Referat Mødedato: 10. juni 2015 Mødested: Afdelingskontoret, AAB afd. 2 Kontaktperson Torben Lærkesen Regnskabschef Direkte tlf.: 33760411 Mobil nr.: 21214041 E-mail: tlr@aab.dk Til stede: Afbud: Johan

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere