Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole"

Transkript

1 Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

2 Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede godt i gang med at lære at læse. Der er sikkert blevet arbejdet med ord og bogstaver i børnehaven. Dit barn møder ord og bogstaver hver dag både som skriftsprog, men også i form af samtaler, fortællinger osv. Skolen bygger videre på det, dit barn allerede ved. Og det gøres bedst i samarbejde med jer forældre. Med denne brochure ønsker vi at beskrive den undervisning dit barn møder på Ollerup Friskole. Målet er at give jer et indblik i de pædagogiske metoder vi anvender, for at lære dit barn at læse og skrive. Vi håber det giver dig en mulighed for at følge dit barns læse- og skriveudvikling og støtte op om den som forældre. Om læsning Man kan sige at: læsning = afkodning + forståelse. Man lærer at læse ved at afkode bogstavernes lyde og sætte dem sammen til ord. Når ordene sættes sammen skulle det gerne give mening på en måde, så man har forstået det, man har læst. Det er en svær og tidskrævende proces, der kræver en del træning. På Ollerup Friskole er vi overbeviste om, at børnenes nysgerrighed og lyst til at lære er altafgørende i børnenes udvikling. Det gælder også i læseprocessen. Vi gør meget for at tilbyde eleverne en varieret undervisning, der bl.a. giver plads til at: lege med bogstaver bevæge sig bruge rim og remser synge og bruge sanglege bruge ipad som hjælpemiddel At blive en god læser kræver, at man er opmærksom på sproget. Som forælder kan du hjælpe dit barn ved tale meget med dit barn om stort og småt i hverdagen, læse bøger højt og i det hele taget være opmærksom det sprog, vi møder hver dag.

3 Håndfonemer og lydering På Ollerup Friskole bruger vi forskellige materialer og metoder. Læreren tager udgangspunkt i et grundbogsmateriale, der er lavet af anerkendte bogforfattere, der har særlig kendskab til børns læseudvikling. Når dit barn skal lære at læse kan det være en fordel at kende de følgende 3 begreber: Håndfonemer: når dit barn lærer lydene på de enkelte bogstaver i børnehaveklassen, er der til hvert bogstave knyttet et tegn, der kan vises med hånden (et håndfonem). Børnene lærer tegnet sammen med lyden af bogstavet, hvilket hjælper dem med at huske lyd og bogstav. Lydering: når dit barn lærer at læse i dag, bruger vi på Ollerup Friskole lyden af bogstavet i modsætning til bogstavets navn. Udtaler man f.eks. navnet på bogstavet L lyder det som ÆL, hvilket kan forvirre børnene. I stedet udtales lll. I må meget gerne understøtte dette ved også at lydere, når I skal hjælpe jeres børn med at læse de første ord og sætninger. Al forskning peger på, at lydering er med til at styrke børnenes læse- og skriveudvikling. Børnestavning Børnestavning: læsning og skrivning foregår sideløbende i undervisningen. Børnestavning betyder, at vi ikke retter fejl i børnenes første skrivning. Det er med til at fastholde børnenes motivation og det er med til at fokusere på det, der lykkes. Det vigtigste i børnestavning er at fastholde børnenes nysgerrighed og glæde ved at skrive. Gennem undervisning med børnestavning lærer børnene sig at stave. Den nyeste forskning viser, at den mest effektive læring finder sted, når barnet er aktivt, skal tænke sine egne løsninger og når undervisningen foregår i en positiv og støttende atmosfære. På Ollerup Friskole bliver der børnestavet til og med 2. klasse. I 3. klasse begynder vi i større omfang at fokusere på korrekt stavning, men fokuserer stadig mest på det, der er rigtigt. Det er vigtigt, at I som forældre støtter børnene i børnestavningen. Det gør I ved at Børns læseudvikling Alle børn gennemgår den samme udvikling, når de skal lære at læse og skrive. Men det sker i forskelligt tempo. Læsning er en udviklingsproces, der går gennem forskellige trin. Som hovedregel kan man anvende de nedenstående pejlemærker, men det er vigtigt at understrege, at børn udvikler sig i forskellige tempo. Det skal vi som forældre og som undervisere have respekt for.

4 1. trin i læseprocessen 2. trin i læseprocessen (efter 1. klasse) 3. trin i læseprocessen (efter 2. klasse) (i løbet af 0. klasse) Dit barn skal lære bogstaverne. Man skal både kunne: navnene på bogstaverne lydene på bogstaverne opdele i stavelser kunne skrive bogstaverne både store og små Dit barn skal lære at sætninger er opbygget af ord, og at ord er opbygget af lyde. Dit barn kan krible- krable- skrive, dvs. at skrive derudaf med krusseduller. Herefter går vi over til børnestavning. Dit barn skal kunne lytte til fortællinger og højtlæsning og kunne fortælle og snakke om historien bagefter. Dit barn skal kunne holde et lille foredrag for den andre i klassen. Dit barn skal kunne sidde og kigge i bøger selv. Dit barn skal nu kunne alle bogstaverne. Barnet begynder at læse lette ord og små sætninger. Det skal gerne langsomt kunne læse flere og flere ord rigtigt. Dit barn skal kunne bruge lydene fra bogstaverne til at kunne læse nye ord. Dit barn skal kunne skrive korte sætninger og små korte historier. Vi har fokus på skrive- og læselyst. Derfor er børnestavning centralt i denne periode. HUSK PÅ: Dit barn skal på dette stadie ikke kunne skrive fejlfrit. Stavefejl er helt ok. Det er fint at skrive ordene som de lyder (børne- stavning). Dit barn skal være på vej i læse- og staveudviklingen, så det nu kan læse mere sikkert. Barnet skal udvikle læse- strategier, så det ved, hvad man kan gøre, når man ikke kan læse ordet. Man kan: stave ordet dele ordet i stavelser sige bogstavlydene (lydere) Læsning ca. 15 minutter hver dag er vigtigt i denne periode. Det er også vigtigt at snakke med barnet om indholdet i bogen. Dit barn skal kunne stave flere ord rigtigt, men stavefejl er stadig ok. Skriv gerne huskelister osv. med dit barn. Du skal stadig ikke rette fejl med mindre dit barn beder om det.

5 0. klasse indhold i undervisningen Indhold rim og remser håndfonemer lydering højtlæsning og læse- kor afskrivning sanglege klappe stavelser tværfagligt arbejde med emner børnestavning Materialer stavetrappen På vej til Den første læsning ipad: trænings- app s til bogstav kendskab, producér bøger, e- bøger små letlæsningsbøger Evaluering/ test Bogstavtest 1. klasse - indhold i undervisningen Indhold fortsat arbejde med og repetition af - bogstavernes lyde. højtlæsning læsning skrivning stavespil, kryds og tværs ipad til læsetræning, tema osv. e- reolen tværfagligt arbejde med emner Materialer Søren og Mette Den første læsning 1 læsebog og arbejdsbog Den første læsning bogstavbogen Oles små ordlopper ipad, læsekoden, skriv og læs m.m. Evaluering/ test Ord test. OS64 slutningen 2. klasse - indhold i undervisningen Indhold læsning afkodning og forståelse. Fokus på indhold. skrivning læsemakker begyndende diktat faglig læsning stavespil, kryds og tværs ipad til læsetræning, tema osv. e- reolen tværfagligt arbejde med emner Materialer Den første læsning 2 læsebog og arbejdsbog ipad, læsekoden, skriv og læs m.m. Frilæsningsbøger Evaluering/ test Gentages OS64 i januar, evt. OS120 i juni (ellers i 3. klasse) Test og evaluering På Ollerup Friskole anvender vi forskellige redskaber for at sikre, at børnene lærer at læse og skrive. Det er meget vigtigt at understrege, at dit barn ikke er forkert, hvis det har problemer med at lære at læse og skrive. Børn kommer i skole med meget forskellige forudsætninger og i løbet af skolegangen udvikler de sig også meget forskelligt. Nogle børn har svært ved at lære at læse og skrive. Det kan bl.a. skyldes nogle kognitive ( hjernemæssige ) strukturer, der gør at de ikke har samme forudsætning for at lære at læse og skrive, som andre børn. Vi anvender forskellige tests for at læreren kan finde ud af, hvor dit barn befinder sig i læseudviklingen. Det er altså redskaber til læreren, så undervisningen kan tilpasses dit barns niveau. Vi gør desuden brug af andre fageksperter, når vi skønner det er nødvendigt. Vi samarbejder bl.a. med psykologer, tale- høre- konsulenter, læsevejledere og sundhedsplejere PPR i Svendborg Kommune. Det er dog særlig vigtigt for os, at vi ikke diagnosticerer og fejlfinder sunde og raske børn. På en friskole skal der være plads og rum til at børn kan udvikle sig forskelligt, uden det bliver problematiseret hele tiden.

6 Det kan du gøre som forælder Undervisning i læsning og skrivning er primært skolens opgave. Men I er som forældre vigtige samarbejdspartnere. Vi forventer, at I bakker op om skolens arbejde ved at støtte jeres barns læse- og skriveudvikling. Man kan læse med sit barn på forskellige måder. Dit barn kan selv læse det hele højt, eller I kan skiftes til at læse. Det er vigtigt at læsning med dit barn bliver en god og positiv oplevelse det øger motivationen til at læse for dit barn. Som forælder kan du støtte op om dit barns læseudvikling ved at: Gå på biblioteket og lån bøger sammen med dit barn. Vær opmærksom på at låne bøger, der passer til dit barns niveau. Spørg læreren, hvis du er i tvivl. Du kan låne e- bøger til ipad en ved at bruge app en: e- reolen. Lån gerne mange forskellige bøger også med billeder i. Samtale om det I læser og ser styrker dit barns sproglige udvikling. Gør det hyggeligt at læse sammen. Lav en hyggekrog i sofaen osv. Leg med ord, tal om sproget. I kan lege skibet er ladet med eller snakke om de bogstaver og ord I ser, f.eks. når i kører bil. Lad dit barn hjælpe med at skrive indkøbsseddel, huskelister, indbydelser osv. Husk: ros og opmuntring motiverer. Ret ikke stavefejl med mindre dit barn beder om det. Vi anbefaler læsning minutter hver dag.

7 Når læseudviklingen ikke går som den skal Som tidligere nævnt udvikler børn sig forskelligt i skolen. Lærerne er opmærksomme på at hjælpe de børn, der har svært ved at læse og skrive. Du kan som forælder være opmærksomme på forskellige ting. Du skal være særlig opmærksom, hvis: der er andre i familien, der har haft svært ved at lære at læse og skrive der er andre i familien, der har fået konstateret ordblindhed dit barn har eller har haft tale- eller hørevanskeligheder Er du i tvivl, så kontakt dit barns lærer og få en snak om det. Der er nogle pejlemærker, du som forælder kan være opmærksom på i dit barns læse- og skriveudvikling. Vær opmærksom, hvis: dit barn efter børnehaveklassen stadig ikke kan lydene på bogstaverne du oplever, at der er store problemer med at sætte lydene sammen til ord dit barn efter 1. klasse stadig ikke kan høre den første lyd i ordene dit barn ofte er trist eller ked af det, og giver udtryk for, at det ikke kan lide at læse eller skrive dit barn giver udtryk for, at læsning er meget svært og det slet ikke giver mening På Ollerup Friskole har vi lærere, der er kompetente til at lave en særlig indsats for de børn, der har svært ved at lære at læse og skrive. Vi har desuden adgang til hjælp fra fageksperter på PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Svendborg Kommune. Vi iværksætter en særlig indsats, når vi i samarbejde med jer forældre vurderer, at det er nødvendigt. Den kan indeholde alt fra små læseløft- kurser til en mere systematisk læseindsats og med faglig bistand fra PPR.

8 "Hvis du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet. Men du skal vække deres længsel mod oplevelser på det store åbne hav (Antoine de Saint-Exupéry)

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklassen

Læsning og skrivning i børnehaveklassen Læsning og skrivning i børnehaveklassen Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Gensidige forventninger Børn begynder i skolen med store forventninger om at lære at læse. Som forælder har du sikkert

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Læsepolitikken Hillerslev skole

Læsepolitikken Hillerslev skole HILLERSLEV SKOLE Læsepolitikken Hillerslev skole Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1330940 Hillerslev Skole Hillerslev Kær Vej 9, 7700 Thisted Tlf: 99171717 Dir. tlf: 99173366

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere