Fokus på en årsrapport af høj kvalitet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på en årsrapport af høj kvalitet!"

Transkript

1 Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Af Henrik Jensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Jensen Telefon: Mobil: Henrik Steffensen Telefon: Mobil: I årsrapporten for 2012 så vi nogle spændende nyskabelser hos en række store danske virksomheder, som på mere afgørende vis har udviklet deres årsrapport. Nogle af C20 virksomhederne har med deres tiltag bl.a. forbedret noteapparatet ved at lade sig inspirere af udenlandske virksomheder en forbedring, som faktisk ikke er set i mange år. Vi bemærkede især, at udvalgte store virksomheder havde fokus på følgende kvalitetsfremmende tiltag: at skabe bedre sammenhæng mellem ledelsesberetningen og segmentoplysningerne at forbedre beskrivelsen af forretningsmodellen, herunder de kritiske faktorer for at opnå succes levere mere præcise beskrivelser af risici samt foretage opfølgning på udmeldte forventninger og KPI er at reducere årsrapportens omfang ved at skære overflødige oplysninger fra eller ved at henvise til lovkrævede oplysninger på virksomhedens hjemmeside at konkretisere afsnittet om regnskabsmæssige skøn og vurderinger at indarbejde den anvendte regnskabspraksis i noterne. Vi anser det for positivt, at de store virksomheder arbejder konkret med at forbedre kvaliteten og relevansen af oplysningerne i årsrapporten. Vi har i det følgende på en række udvalgte områder fremhævet konkrete eksempler på ovennævnte tiltag, som vi håber på vil inspirere ved udarbejdelsen af årsrapporten for De nævnte eksempler er alene til inspiration på udvalgte punkter. Der er således ikke tale om, at de virksomheder, som ikke er nævnt, ikke nødvendigvis har gjort det godt PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af artiklen. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig således intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i artiklen.

2 Bedre sammenhæng mellem ledelsesberetningen og segmentoplysningerne i noterne I 2012 noterede vi os, at der stadig er enkelte store virksomheder, der arbejder med segmentoplysninger i noterne, der er fordelt anderledes end omtalen i ledelsesberetningen. Det er vores vurdering, at dette ikke fremmer regnskabslæserens forståelse af virksomhedens præstation på de enkelte segmenter. Det er vores vurdering, at såfremt dette måtte være begrundet, skal dette forklares nærmere i årsrapporten. Det er generelt vores anbefaling, at virksomhederne gør noget ud af segmentbeskrivelserne i årsrapporten. Virksomhederne bør lade de enkelte forretningsområder komme tydeligt frem og fortælle om deres præstation, risici, forventninger til fremtiden etc. I 2012 udmærkede Carlsberg og DSV sig ved at præsentere rigtig gode segmentoplysninger. Begge selskaber formåede at levere informative oplysninger med klar sammenhæng mellem ledelsesberetningen og segmentoplysningerne i noterne. Vi har nedenfor indsat relevante udklip fra de to selskabers årsrapport 2012 til inspiration: Carlsberg A/S, årsrapport 2012: 2

3 DSV A/S, årsrapport 2012: Oplysninger om risici i årsrapporten Det er vores generelle opfattelse, at der fortsat er virksomheder, som laver en ren verbal og lidt for generel beskrivelse af risici og herudover henviser til en kompliceret note om finansielle instrumenter. Det synes vi ikke er godt nok. En årsrapport af høj kvalitet indeholder oplysninger om, hvorledes selskabets ledelse vurderer deres risikoeksponering, samt hvilke tiltag de har iværksat for at reducere risikoen til et acceptabelt niveau. Den rigtig gode årsrapport indeholder endvidere kvantitative oplysninger om selskabets risikostyring. Et selskab som udmærker sig positivt i relation til oplysninger om risici er Carlsberg. Deres note vedrørende de finansielle risici giver et godt overblik over deres risici. 3

4 I årsrapporten 2012 oplyser Carlsberg endvidere, at de revurderer risiciene hvert år, og at der kan være forskelle fra år til år. Carlsberg har identificeret højrisikofaktorer, deres indvirkning og de foranstaltninger, der er blevet truffet for at reducere dem til et acceptabelt niveau. Dog kvantificeres disse højrisici ikke fra år til år. Derved kunne oplysningerne forbedres yderligere. Vi har nedenfor indsat relevante udklip fra Carlsberg s årsrapport 2012 til inspiration: 4

5 Et andet selskab, som efter vores vurdering giver gode oplysninger om deres risikoeksponering, er FLSmidth. I årsrapporten for 2012 præsenteres et godt risikokort, der giver en relativ beskrivelse af de risici, som selskabet er eksponeret overfor. Risikokortet tillader dog ikke en direkte måling af risiciene. Derved kunne oplysningerne forbedres yderligere. Vi har nedenfor indsat relevant udklip fra FLSmidth s årsrapport 2012 til inspiration: 5

6 Reduktion af årsrapportens omfang I 2012 så vi ingen ændring i omfanget af siderne i årsrapporten blandt C20 virksomhederne. Dette vurderer vi ikke er et mål i sig selv, men det er en overvejelse værd, hvorvidt en reduktion af årsrapporten omfang kan medføre, at oplysningerne fremstår klarere og mere relevant. Det er vores vurdering, at virksomhederne til stadighed skal fokusere på at fremme informationsværdien af årsrapporten ved blandt andet at skære overflødig information bort. Dette kan blandt andet ske ved at fokusere på følgende: Fokuser på det væsentligste henset til virksomhedernes forretning og de risici som virksomhederne er eksponeret overfor Reducér omfanget af gentagelser Såfremt påkrævet information udelades af hensyn til uvæsentlighed, er det vores anbefaling, at der udarbejdes et væsentlighedsnotat, som begrunder ledelsens vurdering heraf. I tillæg til ovennævnte tiltag i relation til den lovpligtige årsrapport, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, kan virksomhederne overveje følgende tiltag: Skal den årsrapport, der kan hentes på hjemmesiden, være en fuld årsrapport indeholdende både koncernregnskab og moderselskabsregnskab? Eller ønsker man i stedet at udarbejde en forkortet udgave efter ÅRL 149? Den fulde årsrapport skal dog altid udarbejdes og indsendes til Erhvervsstyrelsen At distribuere et uddrag af koncernregnskabet til virksomhedens interessenter og til download på virksomhedernes hjemmeside. Bemærk dog at uddraget ikke må benævnes årsrapport. Indarbejdelse af anvendt regnskabspraksis i noterne I 2012 noterede vi os, at enkelte store virksomheder - som en nyskabelse - flyttede anvendt regnskabspraksis og væsentlige skøn og vurderinger til de relevante noter i regnskabet. Vi noterede os, at to selskaber i C20 (TDC og Novo Nordisk) og mindst 4 selskaber uden for C20 (NKT Holding, Genmab, Arla Foods og Dong Energy) gjorde dette. Denne metode kan bruges til at forkorte og give et bedre overblik. Samtidig får virksomhederne også en metode til at fjerne uvæsentlig regnskabspraksis i takt med, at noterne bliver uvæsentlige, f.eks. ophørende aktiviteter og pensionsordninger under afvikling. Vi har indsat et eksempel fra Novo Nordisks årsrapport 2012, hvor anvendt regnskabspraksis for varebeholdninger er indarbejdet i den relevante note. 6

7 Forventninger til årsrapporten 2013 Det er vores forventning, at de store virksomheder - herunder især C20 virksomhederne - vil fortsætte den spændende udvikling med at integrere den anvendte regnskabspraksis samt regnskabsmæssige skøn og vurderinger i de noter, som de vedrører. I 2012 så vi enkelte eksempler på virksomheder, der forsøgte sig med at indarbejde grafiske talopstillinger i noterne til regnskabet. Det er vores vurdering, at dette er med til at fremme overskueligheden og dermed informationsværdien af årsrapporten. I 2012 så vi Novo Nordisk udmærke sig ved at udarbejde en magasinlignende årsrapport, der var meget indbydende for regnskabslæseren at gå om bord i. Vi har en forhåbning om, at der er flere af de store virksomheder, som vil investere flere ressourcer i at udarbejde en indbydende årsrapport for Vi forventer endvidere, at de store virksomheder med udgangspunkt i veldokumenterede væsentlighedsnotater i højere grad udelader uvæsentlige informationer 7

8 i årsrapporten og i højere grad henviser til oplysninger på virksomhedernes hjemmesider i de tilfælde, hvor lovkrævede oplysninger tillades/tilskyndes offentliggjort på hjemmesiden i stedet for i årsrapporten. I tillæg til ovennævnte inspirationskilder henviser vi til det inspirationsmateriale, som vi offentliggjorde i forlængelse af overrækkelse af C20 Regnskabsprisen 2013: God arbejdslyst med udarbejdelsen af årsrapporten for 2013! C20 Regnskabsprisen 2014 afholdes 27. maj Du har mulighed for at tilmelde dig på: jhtml 8

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Det gode beslutningsgrundlag

Det gode beslutningsgrundlag Det gode beslutningsgrundlag kommunikation af finansielle informationer www.pwc.dk Udgiver: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/detgodebeslutningsgrundlag Website: www.pwc.dk Produktion:

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere