Epidemiologi og Biostatistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Epidemiologi og Biostatistik"

Transkript

1 Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag (forelæsning) intra- og interindividuel inden for person f.eks. dag-til-dag mellem personer Korrelation 1 Hvad influerer på en (klinisk) måling? Metode-relateret: Individ-relateret: målemetode person apparat helbredstilstand kalibrering af apparat tidspunkt (sæson, døgn) observatør??? hospital??? skilder Klinisk måling: vi forestiller os, at der er en underliggende/ukendt sand værdi, som vi forsøger at måle (for en given person, med en given helbredstilstand, til et givet tidspunkt etc) Ved gentagen måling med samme metode: en lidt anden værdi (som regel), fordi: metoden har en indbygget usikkerhed (tilfældig fejl) F.eks. normalfordeling!!! En perfekt metodes måleresultat er: nøjagtig sand værdi + en meget lille tilfældig fejl En upræcis metodes måleresultat er: sand værdi + en stor tilfældig fejl Hvis kalibreringen er unøjagtig bliver metodens måleresultat: sand værdi + systematisk fejl + en tilfældig fejl unøjagtig upræcis præcis En god metodes måleresultat er: sand værdi + meget lille systematisk fejl + meget lille tilfældig fejl Ved gentagen måling med en anden metode: en lidt anden værdi (som regel), fordi: forskellige systematiske fejl forskellige tilfældige fejl nøjagtig præcis 1

2 Mange målemetoder vil ud fra metodens underliggende fysiske og/eller kemiske principper være gode (nøjagtige og præcise) lungefunktion: måling af rumfang kemiske analyse: kromatografisk metode Måling på noget biologisk introducerer en række nye og måske ukendte skilder, f.eks. : fastende i hvile intra instruktion af patienten før målingen patienterne er forskellige inter Variansanalyse prøver at kvantificere systematiske og tilfældige kilder til eksempler: målinger på samme individ med samme metode forskellige målemetoder på samme individ observatører (patologer), samme individ/præparat 8 målinger per person, samme metode: f.eks. een af disse situationer: uge1/uge morgen/aften før/efter behandling tilfældig? altid målefejl over tid: altid intra-individuel Se-cholesterol PEFR blodtryk systematisk forskel? Nej Ja, Astma Ja, Beta-blokker altid interindividuel PEFR (l/min) målt med Wright meter Person 1. måling. måling Data fra Table 1.1 (s. ) Antag:ingen preference mellem de målinger, f.eks. målt forskellige dage Ingen systematisk forskel mellem de målinger tilfældig : interindividuel intraindividuel målefejl Variation mellem de målinger inden for person: intraindividuel + målefejl Dette design kan ikke adskille intraindividuel og målefejl Antag: for en given person kan de målinger beskrives ved den samme normalfordeling F.eks. stor dag-tildag eller stor målefejl? For hver person beregnes gennemsnit og spredning (s) Personens underliggende/- sande niveau Personens intraindividuelle PEFR (l/min) målt med Wright meter Person 1. måling. måling gns s Tættere på den sande værdi s = spredning for hver person (+ målefejl) 11 1 se = s

3 spredning.... gennemsnit (gns) vs spredning (s) gennemsnit Forløb OK, ingen trend 1 PEFR (l/min) målt med Wright meter Person 1. måling. måling gns s fælles spredning s w = 1. w = within (mellem de målinger) Variation mellem personer 1 Variation mellem personer? Variation mellem personernes sande/underliggende niveauer De sande/underliggende niveauer er ukendte! Niveauet estimeres ved personens gennemsnit Usikkerhed på gennemsnittet: se (standard error) Derfor: hvis en mellem personer alene baseres på gennemsnittenes vil den indeholde en rest af se på gennemsnittet Table 1. (s. ) fra bogen (variansanalyse-tabel) Intra-individuel (within) Analysis of variance by subject for PEFR Source of Degrees of freedom Intraindividuel + måleusikkerhed 1 1 Sum of squares Mean square Variance ratio (F) Between subjects Residual (within subjects) Total 81. s =. = 1. Prediktionsinterval for forskel mellem målinger på samme person forskellige dage: Bemærk, ± 1. sw = ±. sw = ±. subject 1 falder udenfor w Table 1., fortsat Inter-individuel (between) (..) σ ˆ = = 11. b målinger pr individ Between og Within erne kan kombineres til den totale : s = σˆ + s = 11. Total b w Analysis of variance by subject for PEFR Source of Degrees of freedom Sum of squares Mean square Variance ratio (F) Between subjects Residual (within subjects) Total 81. som svarer til den vi vil forvente mellem de 1 personer, hvis vi kun har een måling pr individ. Svarer til den sædvanlig SD baseret på den 1. måling fra de 1 personer. Størrelsen af skilderne er næsten altid ordnet: Inter-individuel > intra-individuel (> målefejl) 1 18

4 målemetoder: Sammenligning under forskellige omstændigheder: standardiseret/kontrolleret prøve raske personer patienter Systematisk forskel: generelt niveau Eksempler på metodeforskelle: kun ved små/store værdier Slipper for: inter- og intraind. var. Tilfældig : større ved store værdier forskellige målefejl 1 PEFR målt med Wright og Mini meter Person Wright (W) Mini (M) AVGWM (W+M)/ (W-M) Table 1. (s. ) Mini PEFR: metoder på 1 individder Metoder ens Lineær regression? Mini (y) mod Wright (x)? Tolkning 1: Forklare (noget af) en i Mini (y) vha en i Wright (x)??? Tolkning : Prediktere Mini (y) vha Wright (x)??? Det kan være OK, hvis f.eks. Mini er en gold standard, der er dyr/besværlig at lave, og Wright er ny og simpel/billig metode Wright 1 1 Hvis begge metoder formodes at være nogenlunde lige gode: gennemsnit tættere på sandheden differens mellem de metoder tilfældig differens variere omkring Bland-Altman plot, PEFR: Mini vs Wright forløber parallelt med x- akse - - AVGWM s konstant

5 Bland-Altman plot, nyt eksempel Bland-Altman plot, nyt eksempel DIF - DIF stigende tendens Indikation på relative ændringer DIF - DIF s ikke konstant Indikation på relative ændringer - AVG - AVG Nulhypotese: Der er ikke systematisk forskel på de metoder. t-test: PEFR: Mini vs Wright, fortsat One-Sample Statistics Std. Std. Error N Mean Deviation Mean t = =., DF = 1, p =.8.1 % sikkerhedsinterval: ( -.; 1.8) Limits of agreement = Prediktionsinterval for forskel mellem de metoder (værdier målt med de metoder på samme person) PI( % ) = d ± 1. sd =.1± = 8.1,. Forudsat, differenser normalfordelt 8 Jern i knoglemarv To observatører har (uafhængigt af hinanden) bedømt indholdet af jern i den samme prøve af knoglemarv fra ialt patienter med jernmangel (bedømt ud fra blodprøve) Observatør patient 1 1 Intet Intet Intet Nedsat Normalt Normalt Nedsat Normalt Nedsat Intet Observatør Observatør 1 Intet Nedsat Normalt Øget Total Intet Nedsat 1 1 Normalt 1 Øget 1 Total

6 Antal 1 Intet O 1 Nedsat Normalt Øget Intet Nedsat Normalt Øget Intet Normalt O Observatør Observatør 1 Intet Nedsat Normalt Øget Total Intet Nedsat 1 1 Normalt 1 Øget 1 Total Enige O1 = O +1 O1 = O -1 Antager at forskel mellem Intet og Nedsat svarer til forskel mellem Nedsat og Normalt etc 1 O 1 - O Antal Sum Korrelation Mål for afhængigheden (associationen) mellem sideordnede variable. Bemærk, i regression er der preference: en responsvariabel og en forklarende variabel Nulhypotese: Er der symmetri? BMI og Kolesterol (fra Uge, regression): prediktere kolesterol vha BMI eller omvendt? Næppe interessant Men: data ikke normalfordelt Association mellem BMI og Kolesterol: en underliggende fælles årsag, f.eks. gener, livsstil, m.v. Se-total kolesterol (mmol/l) 11 8 Begrebet korrelation har i statistisk forstand en præcis (sandsynlighedsteoretisk) definition. Korrelationskoefficienten ( ρ) er et tal mellem -1 og 1. Den måler den lineære afhængighed mellem variable (x og y). Hvis ρ = ±1 så ligger x og y på en ret linie, dvs y = α + β x og ingen tilfældig + 1, så er β > Hvis ρ = 1, så er β < BMI I praksis ligger observationerne aldrig på en ret linie!

7 Hvis både x og y er kvantitative variable, kan korrelationskoefficienten estimeres ved Pearsons korrelationskoefficient (se Kap 11.). Den betegnes normalt r. Tolkning af denne koefficient (r) giver anledning til mange misforståelser. F.eks.: der er en god overensstemmelse mellem x og y, hvis r er tæt ved +1 eller -1 Se-total kolesterol (mmol/l) 11 8 r =. (Pearson) der er ingen sammenhæng mellem x og y, hvis r er tæt ved Se f.eks. bogen, s., spørgsmål og 8. BMI 8 Hypotesen: ρ = (ingen association) kan testes vha Pearsons korrelations-koefficient, men det kræver en række forudsætninger opfyldt. Den mest udbredte misforståelse! Sammenligning af metoder vha korrelation??? Både x og y normalfordelt og linearitet se og sikkerhedsinterval kan udregnes! men I slipper! Kap. 11., 18. Hvis den ene (eller begge) variabel er en kategorisk variabel med ordnede kategorier (f.eks. NYHA I, II, III og IV eller en smerte-score) kan man ikke beregne Pearsons korrelationskoefficient. Hvis de metoder stemmer overens vil punkterne i x-y plottet ligge på en ret line, ergo korrelation = 1! Altså, hvis korrelationen er tæt på 1 stemmer de metoder (næsten) overens! Ja! Nej! Eksempel: sammenligning af blodtryksapparater Difference: SYST-SYST1 - mean diff=.1 se=. p=.18 Korrelation= Mean: (SYST1+SYST)/ Konklusion fra Bland-Altman plottet: de apparater stemmer ikke overens!!! 1

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Dette er et forsøg på at give en overordnet beskrivelse af statistik og statistiske begreber uden at gå for meget i matematiske detaljer. Derved vil der

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE AF RUNE STUBAGER & KIM MANNEMAR SØNDERSKOV 5. udgave, januar 2011 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE Aarhus University

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Variansanalyse (ANOVA)

Variansanalyse (ANOVA) 3 / 46 2 / 46 4 / 46 Faculty of Health Sciences Indhold dag 2 Variansanalyse (ANOVA) Ulla B Mogensen Biostatistisk Afd., SUND, KU. Mail: ulmo@sund.ku.dk T-testet fra dag 1 Ensidet variansanalyse. Modelkontrol.

Læs mere

1 Budgetredegørelsen for 1994 skelner mellem det sociale område og arbejdsmarkedet. Denne deling følger vi senere i

1 Budgetredegørelsen for 1994 skelner mellem det sociale område og arbejdsmarkedet. Denne deling følger vi senere i 1.0 Indledning. Det gennemgående tema i denne opgave er den danske velfærdsstat. Problemerne for velfærdsstaten har været betydlige lige siden begrebets oprindelse, og i 1990 erne har diskussionen, for

Læs mere

Teknikker til analyse af tal med Excel

Teknikker til analyse af tal med Excel 1 Appendiks 2 Teknikker til analyse af tal med Excel Dette appendiks indeholder mange gentagelser fra kapitel 10, afsnit 4 Teknikker til analyse af tal i Den skinbarlige virkelighed) dog med den forskel,

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Forord Dette er en vejledning i de psykometriske begreber og principper, der er vigtige i forbindelse

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én

Læs mere

Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier. Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri

Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier. Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com 14. marts 2006 1 Indledning Formålet

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Sandsynlighedregning

Sandsynlighedregning MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sandsynlighedregning + = - P(A B) = P(A) + P(B) P(A B). 1. udgave 2007 FORORD Dette notat giver en kort gennemgang af de grundlæggende begreber i sandsynlighedsregning. Det forudsættes,

Læs mere

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN 87-87436-07-8 Bd.2 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Charlotte Horsted Terkel Christiansen Health Economics Papers 2004:3 Indhold Instrumenter til måling af sundhedsstatus

Læs mere

Fortolkning, illustration mm. af interaktion i lineære regressionsmodeller ved hjælp af MS Excel og SPSS

Fortolkning, illustration mm. af interaktion i lineære regressionsmodeller ved hjælp af MS Excel og SPSS Fortolkning, illustration mm. af interaktion i lineære regressionsmodeller ved hjælp af MS Excel og SPSS KIM MANNEMAR SØNDERSKOV Tlf. 8942 1260 E-mail: ks@ps.au.dk INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen Simpsons Paradoks Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Københavns Universitet 1 Simpsons Paradoks -Et emnearbejde om årsag og sammenhæng

Læs mere

En Introduktion til Sandsynlighedsregning

En Introduktion til Sandsynlighedsregning En Introduktion til Sandsynlighedsregning 4. Udgave Michael Sørensen 26. juni 2003 0 Forord Til 2. udgave Disse forelæsningsnoter trækker i betydelig grad på noter udarbejdet af en række kolleger. Det

Læs mere

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren Faculty of Life Sciences Program Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Sammenligning af to grupper: tre eksempler Sammenligning af mere end to grupper: ensidet

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

1. Værktøjerne - Indledning

1. Værktøjerne - Indledning 1 1. Værktøjerne - Indledning Alle ved i dag hvad usikkerhed er: En kvalitetsangivelse for en talværdi! Usikkerheder kan ikke regnes ud, de kan kun estimeres! Usikkerheden betegnes med U. Alle har hørt

Læs mere

Eksempler på test. Kuliltemåling

Eksempler på test. Kuliltemåling Temagruppen: Sundhed på arbejdspladsen Oktober 2012 Eksempler på test Som nævnt i vejledningen Sundhedstjek sundhedsfremme på arbejdspladsen anbefales det, at arbejdspladsen meget grundigt overvejer om

Læs mere

Forecasting og aggregeret produktionsplanlægning

Forecasting og aggregeret produktionsplanlægning HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Erhvervsøkonomisk Institut Projektnummer: 13,76 Opgaveskrivere: Jeanette Bomholdt Nielsen Louise Mosegaard Harder Vejleder: Erland Hejn Nielsen Forecasting og aggregeret

Læs mere

Supplerende noter til Kursus i brug af SAS

Supplerende noter til Kursus i brug af SAS Supplerende noter til Kursus i brug af SAS Søren Højsgaard Biometry Research Unit Danish Institute of Agricultural Sciences Research Centre Foulum DK 8830 Tjele Flemming Skjøth Dansk Kvæg Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere