KANYLEFRI INJEKTION OG VACCINATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANYLEFRI INJEKTION OG VACCINATION"

Transkript

1 KANYLEFRI INJEKTION OG VACCINATION NOTAT NR Kanylefri injektion kan fjerne helt risikoen for knækkede kanyler ligesom det er mindre stresset for dyrene at blive stukket på denne måde. Omvendt er der tekniske udfordringer forbundet med metoden i forhold til traditionel injektion. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION KAREN BACH-MOSE MARKU JOHANSEN UDGIVET: 23. JULI 2013 Dyregruppe: Fagområde: Smågrise, Slagtesvin og Søer Sundhed/Veterinært Sammendrag Fordele ved kanylefri injektionsmetoder frem for traditionel injektion med sprøjte og kanyle omfatter elimination af risikoen for knækkede kanyler og risiko for selvinjektion af personalet, der skal håndtere sprøjten. Problemer med affald og håndtering af brugte kanyler forsvinder. Velfærdsmæssigt udsættes dyrene for mindre stress og smerte ved injektion med kanylefri metoder. Udbredelsen af kanylefri injektionsmetoder i svineholdet sker langsomt mest på grund af de store udgifter, der er forbundet med anskaffelse af udstyret, i forhold til anskaffelse af almindelige sprøjter og kanyler. Der kræves mere uddannelse af personalet, der skal håndtere kanylefri udstyr, ligesom der er flere krav til rengøring og vedligeholdelse. Vaccination med kanylefri injektionsmetoder giver samme eller bedre antistofsvar sammenlignet med traditionel vaccination med kanyle. 1

2 TILSKUD Projektet har fået tilskud fra Svineafgiftsfonden Baggrund Vaccination er en vigtig del af sundhedsstyringen i moderne svinehold. Efterhånden som besætningerne bliver større, efterspørges metoder, der kan mindske arbejdsbelastningen og tidsforbruget. Kanylefri injektion har været brugt i humanmedicinen siden 1940 erne. Udstyret blev udviklet til massevaccination af soldater og senere brugt i forbindelse med sundhedsprogrammer [1] Kanylefri injektion har nogle umiddelbare fordele, så som: ingen knækkede kanyler, ingen bortskaffelse af brugte kanyler, samt mindre smerte og stress for dyrene [2,4]. I princippet kan alle former for medicin injiceres med kanylefri metode, men det er i praksis kun vaccination og jernbehandling af smågrise hvor metoden vil være fordelagtig i forhold til almindelige sprøjter og kanyler. Ved saneringer hvor store flokke af dyr skal behandles med antibiotika, kan metoden dog også komme på tale. Materiale og metode Et litteraturstudie baseret på internationale artikler og kongresindlæg. Notatet er en sammenfatning af disse. Resultater og diskussion Indledning Konceptet i kanylefri injektion er, at accelerere en ultra-fin stråle af væske til en så høj fart, at den kan gennembryde huden. Kraften, der bruges til at accelerere væskestrålen kan være mekanisk, gas eller batteri. Væsken drives via højt tryk igennem en dysse med meget lille diameter og styres til forskellige dybder f.eks. i eller under huden (intra og subcutant) eller i musklen (intra muskulært). Fordelingen af medicinen efter den har gennembrudt huden er signifikant større end den, der opnås efter traditionel injektion, og derfor er der bedre kontakt mellem vaccinen og immuncellerne [2]. Kanylefri injektion har været brugt humant siden1940 erne, men har ikke vundet stort indpas i svineproduktionen. Det skyldes mest de relativt store startinvesteringer der behøves i forhold til de traditionelle sprøjter og kanyler, som er meget billige i anskaffelse. Efterhånden som 2

3 besætningsstørrelsen stiger, er der behov for lettere arbejdsgange i forbindelse med vaccinationsprogrammer eller ved akutte sygdomsudbrud, hvor der er behov for at behandle mange dyr på en gang. Her kan kanylefri injektionsmetoder komme på tale. Indsigten i immunforsvarets funktioner bliver større og herved bliver mulighederne for at udvikle og effektivere vacciner hele tiden bedre. Nyere undersøgelse viser, at intradermal (hvor vaccinen ligges i huden) giver en bedre immunitet [2, 3]. Huden indeholder mange dendritiske celler (også kaldet Langerhanske celler), der præsenterer antigenerne for de celler, der skal danne antistoffer. Ved kanylefri injektion fordeles vaccinen over et større område i huden, og derved bliver præsentationen af antigenerne bedre [4]. Fordele Enhver ny metode har sine fordele og ulemper sammenlignet med traditionelle metoder. En af de tydelige fordele ved kanylefri injektion er elimination af risikoen for at en forbruger skulle finde en knækket kanyle i et kødprodukt. Dette er en uacceptabel oplevelse, der vil føre til langvarig negativ omtale af branchen. Ved anvendelse af traditionelle sprøjter og kanyler er selvinjektion er en hyppig arbejdsskade hos både staldpersonale og dyrlæger [1,5]. Denne risiko er elimineret ligesom affaldsproblemer med brugte kanyler. Brugte kanyler udgør en arbejdsrisiko for de arbejdere, der skal håndtere dem og er forholdsvis dyre at bortskaffe, fordi de skal håndteres som klinisk risikoaffald. Kanylefri injektionsmetoder er udviklet til brug ved store flokke og har den fordel, at de mindsker nedslidningen (f.eks. carpal tunnel syndrom) af personale, der skal vaccinere mange dyr på en gang. Således kan amerikansk staldpersonale vaccinere 2500 grise mod almindeligvis 1000 dagligt uden at klage over væsentlige gener [5]. Kanylefri injektionsmetoder nedsætter risikoen for at bringe smitte fra et dyr til et andet, men den fjerner ikke helt smitten [6]. Således er det vist at PRRS-virus kan overføres fra gris til gris via kanylefri vaccination, men det er i mindre udstrækning end ved traditionel vaccination, hvor der ikke skiftes kanyle mellem hvert dyr [7]. En anden vigtig fordel ved kanylefri injektionsudstyr er at dosis-volumen tildeles mere konstant, og at volumen fordeles over et større område end ved traditionel injektionsteknik. Herved præsenteres antigenerne bedre for kroppens immunceller. Derfor er det muligt at udvikle vacciner med et mindre dosis-volumen og alligevel have den samme effekt målt på antistofniveau [2]. Endelig kan det listes som en fordel, at der er mindre smerte forbundet med at blive stukket med kanylefri injektion end med kanyle. Grisene skriger mindre og flygter heller ikke ved kanylefri injektion. 3

4 Man kan således gå rundt blandt løse dyr og vaccinere dem uden at de flygter [1]. Humant melder forsøgspersoner også, at det gør mindre ondt at blive vaccineret kanylefrit plus at angsten for nåle forsvinder. Ulemper Overvejer man at tage en ny metode i brug, skal ulemper overvejes i forhold til fordele. En af de største ulemper ved kanylefri injektionsmetode, er de forholdsvis store omkostninger der er til anskaffelse af udstyret. Ligesom udgifterne til vedligehold er større end med de traditionelle sprøjter og kanyler. Alt efter hvilket udstyr man vælger er der behov for anskaffelse af nyt materiale for at man fortsat at kan bruge udstyret (batterier eller gaspatroner). Udstyret til kanylefri injektion er forholdsvis kompliceret mekanik. Derfor er der større krav personalet, som skal vedligeholde og bruge udstyret. Der er også større krav til rengøring af udstyret efter brug, ligesom der er flere procedurer man skal igennem ved opstart (slanger der skal fyldes med medicin osv.). Derfor er teknikken ikke anvendelig til enkeltdyrs behandlinger. Det vil føre til et stort spil af medicin. Især ved injektion af smågrise, angives det, at teknikken kan være langsommere end traditionel injektion [1, 2, 6]. Hævelserne på injektionsstedet kan være større ved kanylefri injektionsmetode, men hævelsen er typisk svundet efter 2 dage, så det kan ikke regnes som en væsentlig ulempe [2, 4]. Injektionsskader Injektionsskader giver ofte anledning til bylder i hoved og nakkeregionen. Disse skal fjernes i forarbejdningsprocessen på slagteriet og fører til spild og øgede arbejdsomkostninger. Der er divergerende rapporter om kanylefri injektionsmetode fører til flere eller færre bylder. I en undersøgelse af Gerlach et al. [8] hvor huden blev kontamineret med en bakterie (Aracanobacterium pyogenes) inden injektion førte til flere bylder, mens en anden undersøgelse af King et al. [9] viste det modsatte. Fordele og ulemper er summeret op i tabel 1. 4

5 Tabel 1. Fordele og ulemper ved kanylefri injektion. Fordele - Ingen risiko for knækkede kanyler - Nedsætter risiko for selvinjektion - Nedsætter nedslidning (f.eks. carpal tunnel syndrom) - Nedsætter overførsel af sygdomme - Ingen brugte kanyle - affald - Leverer stabil injektionsvolumen - Mindre stress og smerte for dyrene *) Modificeret efter [1] Ulemper - Udgifter (udstyr og vedligehold) - Kan have behov for nyt udstyr (f.eks. kompressor) - Større behov for vedligehold - Større behov for oplæring - Langsommere injektions- fart - Vægten af enheden - Ikke praktisk til enkeltdyrs behandlinger Effekt ved vaccination Der findes mange undersøgelser, hvor vaccination med kanylefri- metode er sammenlignet med traditionel vaccination med kanyle. Der findes studier på mange dyrearter. På svin er der undersøgelser på Mycoplasma hyopneumoniae [10,11,12,13], Actinobacillus pleuropneumoniae [14], PRRS [7,13,15,16], PCV 2 [15,16], Svineinfluenza [12,19], Aujeszky s sygdom [20,21] og Japansk Encephalitis Virus (JEV) [22]. De sidste to sygdomme er ikke aktuelle under danske forhold. Fælles for alle undersøgelser er, at antistofsvaret hos grisene er tilsvarende eller bedre ved vaccination med kanylefri metode end med traditionel sprøjte og kanyle. Ingen undersøgelser viser et dårligere immunsvar, heller ikke ved reduceret vaccine-dosis. Teoretisk kunne det tænkes, at vaccinens antigene komponenter ændrer form og antigenicitet ved at blive trykket igennem en lille åbning med højt tryk, men det har ikke vist sig at være tilfældet. [23] Der bliver således ikke ændringer i antistofsvaret ved den ændrede injektionsteknik. Fremtidens vacciner vil sandsynligvis blive genmodificerede DNA-vacciner, da disse reducerer risikoen for at det vaccinerede dyr bliver smitteudskiller efter vaccinationen [22,24]. De nuværende DNA-vacciner giver ikke et godt immunsvar med almindelig injektionsteknik, men kanylefri injektionsmetode giver en bedre præsentation af vaccinens antigener til de dendritiske celler, der er centrale i hudens immunsvar. Derved opnås et tilfredsstillende immunsvar [22,24]. 5

6 Referencer [1] ISO 690 TALBOT, Karine. LIFE BEYOND NEEDLES. [2] Chase CCL. Scanlon Daniels C. Garcia R. Milward F. Nation T; Needle-free injection technology in swine: Progress toward vaccine efficacy and pork quality. J Swine Health Prod. 2008;16 (5) pp [3] Chase C; Needle-free injection technology in swine: A review of the immunology and vaccine trials in swine. Proceedings AASV (2008) [4] Mitragotri S; Immunization without needles. Nature Reviews immunology (2005)5 pp [5] Smith R; Needle-free injection system can improve pork quality, safety, profits.in Feedstuff 26 aug [6] Kelly IK. Loskutov A. Zehrung D. Puaa K. LaBarre P. Muller N. Guiqiang W. Ding H. Hu D. Blackwelder WC; Preventing contamination between injections with multiple-use nozzle needle-free injectors: A safety trial. Vaccine 2008; 26 pp [7] Baker SR. Mondaca E. Polson D. Dee SA; Evaluation of a needle-free injection device to prevent hematogenous transmission of porcine reproductive and respiratory syndrome virus. J Swine Health Prod 2012; 20(3) pp [8] Gerlach BM. Houser TA. Hollis LC. Tokach MD. Nietfeld JC. Higgins JJ. Anderson GA. Goehring BL. Incidence and severity of Arcanobacterium pyogenes injection site abscesses with needle or needle-free injection methods. Master Thesis [9] King D. Painter T. Holtkamp D. DuBois P. Wang C; Effect of injection tool on incidence of head and neck abscesses at slaughter. J Swine Health Prod. 2010;18(6) pp [10] Charreyre C. Milward F. Nordgren R. Royer G; Demonstration of efficacy of Mycoplasma hyopneumoniae experimental vaccines by an innovative needle-free route. Proceedings AASV. 2005; pp [11] Royer G. Charreyre C. Milward F; Efficacy and safety of needle-free transdermal delivery of a novel Mycoplasma hyopneumoniae bacterin. Proceedings AASV. 2006; pp [12] Gergen L. Eddy B. McCalmon P. Loskutov A. Wasmoen T; Needle-free vaccination for mycoplasma hyopneumoniae and swine Influenza virus. Proceedings of the 17 th IPVS Congress, 2002;1: 288 [13] Thacker EL. Nilubol D. Evans R; evaluation of a new transdermal Mycoplasma hyopneumoniae bacterin to control mycoplasmal pneumonia in pigs experimentally coinfected with PRRSV and Mycoplasma hyopneumoniea. Proceedings AASV 2007; pp 135-6

7 138 [14] Rosales E. Martens M. Vargas A. Torres S. Flores R. Flores E. Quijano M; A comparison of the efficacy of conventional and needle-free administration of Porcilis APP as assessed by ELISA Concentrations of antibody concentration to PAX I, APX II, APX III and OMP. Proceedings of the 19 th IPVS Congress. 2006;2:247 [15] Baker S. Mondaca E. Polson D. Dee S; Evaluation of a needle-free injection system (AcuShot TM ) for reduction of hematogenious transmission of PRRS virus. Proceedings of the 21 th IPVS Congress. 2010;2:532 [16] Philips R. Sick F. Mondaca E. Polson D; In-vovo evaluation of Ingelvac PRRS MLV through the Acu Shot Needle-free injectior. Proceedings of the 21 th IPVS Congress. 2010;2: 531 [17] Dorr P. Leard T. Nation T. Milward F. Girard C. Murfin D. Silver A. Shen J. Parker S. Widener J. Joisel F; Merial PCV 2 vaccine performance in pigs challenged with circovirus type 2 using intramuscular and transdermal routes of administration: Viral shedding. Proceedings of the 25th APVS congress 2011;86 [18] Dorr P. Leard T. Nation T. Milward F. Girard C. Murfin D. Silver A. Shen J. Parker S. Widener J. Joisel F; Merial PCV 2 vaccine performance in pigs challenged with circovirus type 2 using intramuscular and transdermal routes of administration: lymphoid tissue pathology and viremia. Proceedings of the 25th APVS congress 2011;32 [19] Wesley RD. Lager KM; Evaluation of a recombinant human adenovirus-5 vaccine administered via needle-free device and intramuscular injection for vaccination of pigs against swine influenza virus. American journal of veterinary research, vol 66, no. 11. pp [20] Gozio S. Ferrari L. Borghetti P. De Angelis E. Smeets J. Blanchaert A. Martelli P; Specific humoral and cell mediated immune response in pigs vaccinated intradermally (I.D.A.L. ) against Aujeszky s disease. Proceedings of the 19 th IPVS Congress, 2006;2:152 [21] Thacker B. Kruse F. Loskutoc A; Safety evaluation of a modified live pseudorabies virus vaccine administered using a needle-free, transdermal injection device. Proceedings AASV Pp87-88 [22] Imoto J. Ishikawa T. Yamanaka A. Konishi M. Murakami K. Shibahara T. Kubo M. Lim CK. Hamano M. Takasaki T. Kurane I. Udagawa H. Mukuta Y. Konishi E; Needle-free jet injection of small doses of Japanese encephalitis DNA an inactivated vaccine mixture induces neutralizing antibodies in miniature pigs and protects against fetal death and mummification in pregnant sows. Vaccine 28 (2010).pp [23] Zeigler AS. Schluecker E. Reichel-Lesnianski P. Alt N. Lee G; Inactivation effects on proteins in a needle-free vaccine injector. Eng. Life Sci. 2006,6, no. 4. pp

8 [24] Raviprakash K. Porter KR; Needle-free injection of DNA vaccines: A brief overview and methodology. Fra Methods in Molecular Medicine, vol 127: DNA-Vaccines: Methods and Protocols: Second edition. pp83-89 //PB// Tlf.: Fax: en del af Ophavsretten tilhører Videncenter for Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse. Ansvar: Informationerne på denne side er af generel karakter og søger ikke at løse individuelle eller konkrete rådgivningsbehov. Videncenter for Svineproduktion er således i intet tilfælde ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte, som brugere måtte lide ved at anvende de indlagte informationer. 8

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST MEDDELELSE NR. 1022 Der var meget lidt genetisk variation blandt de PRRS-virus, som kunne isoleres i 3 danske besætninger i løbet af 6-11

Læs mere

NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED

NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED MEDDELELSE 990 En ny vaccine mod mykoplasma-ledbetændelse (Mycoplasma hyosynoviae) er udviklet af Danmarks Tekniske Universitet. Vaccinen er testet

Læs mere

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG.

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. Støttet af: OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. NOTAT NR. 1341 Når man kender indsættelsesvægten og den daglige tilvækst hos smågrisene, så kan man beregne hvor meget

Læs mere

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED Støttet af: ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED NOTAT NR. 147 Den danske puljenotering følger den tyske Nord-West notering med 4 ugers forsinkelse i gennemsnit. Drivkræfterne bag

Læs mere

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE Støttet af: SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE MEDDELELSE NR. 988 & European Agricultural Fund for Rural Development Splitmalkning for råmælk er afprøvet i to besætninger. Grise født om natten blev splitmalket

Læs mere

Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme FDS 2006

Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme FDS 2006 Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme FDS 2006 Medicinsk sanering for Mycoplasma, Ap6, Prrs vac og lawsonia Dyrlæge Jan Andersen Dyrehospitalet Gråsten I/S Indledning s 2 Formål s

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

INSTITUTION: LANDBRUG & FØDEVARER 1, VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION 2 FORFATTER: CHEFFORSKER, DYRLÆGE LIS ALBAN 1

INSTITUTION: LANDBRUG & FØDEVARER 1, VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION 2 FORFATTER: CHEFFORSKER, DYRLÆGE LIS ALBAN 1 SUNDHEDSTILSTAND FOR ØKOLOGISK OPDRÆTTEDE SLAGTESVIN OG FRILANDSSLAGTESVIN I FORHOLD TIL KONVENTIONELLE SLAGTESVIN VURDERET UD FRA KØDKONTROLMÆSSIGE FUND NOTAT NR.1518 L&F og SEGES har udført en analyse

Læs mere

HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN

HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN Støttet af: HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN MEDDELELSE NR. 1010 Cikorie i slutfoderet til hangrise gav et lavere skatoltal, mens koncentrationen af androstenon ikke

Læs mere

Introduktion til Tankefeltterapi

Introduktion til Tankefeltterapi Introduktion til Tankefeltterapi Fakta, selvhjælp og om kurserne Catherina Severin og Henrik Lund OM TANKEFELTTERAPI Tankefeltterapi, eller TFT, er en revolutionerende, sikker, hurtig og kort terapi form,

Læs mere

FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE

FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE Støttet af: FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE MEDDELELSE NR. 1019 Efternølere, som blev fravænnet direkte til en optimeret smågrisesti, klarede sig lige så godt som efternølere, der fik en ekstra uge i farestalden

Læs mere

Dyrevelfærden kommer ikke af sig selv til de danske malkekøer Sandøe, Peter; Andersen, Pia Haubro; Houe, Hans; Thomsen, Peter T.

Dyrevelfærden kommer ikke af sig selv til de danske malkekøer Sandøe, Peter; Andersen, Pia Haubro; Houe, Hans; Thomsen, Peter T. university of copenhagen Dyrevelfærden kommer ikke af sig selv til de danske malkekøer Sandøe, Peter; Andersen, Pia Haubro; Houe, Hans; Thomsen, Peter T. Published in: Dansk Veterinaertidsskrift Publication

Læs mere

Vedrørende udredning om svins behov for at optage vand om natten

Vedrørende udredning om svins behov for at optage vand om natten DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Fødevarestyrelsen Vedrørende udredning om svins behov for at optage vand om natten DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Dato:

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder. Beregningerne

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk)

Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk) FællesPlatformC-B7.doc 09-06-006 Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk) Hvor mange EPJ-systemer skal Danmark have - og hvilke? Spørgsmålet er

Læs mere

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

Kan akupunktur betale sig? Politisk interesse. Tema. Nyeste forskning. Læs sundhedsøkonomens vurdering

Kan akupunktur betale sig? Politisk interesse. Tema. Nyeste forskning. Læs sundhedsøkonomens vurdering DANSKE AKUPUNKTØRER Kan akupunktur betale sig? Læs sundhedsøkonomens vurdering side 8 Politisk interesse Flere partier ser nu velvilligt på offentligt tilskud til akupunktur side 5 Tema Stort tema om terapiforhindringer

Læs mere

SROI RAPPORT GALLO KRISERÅDGIVNING

SROI RAPPORT GALLO KRISERÅDGIVNING SROI RAPPORT GALLO KRISERÅDGIVNING Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 Gallo Kriserådgivning Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E DK-8000 Aarhus

Læs mere

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet NR. 8 - December 2012 Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere