SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING"

Transkript

1 OUH SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING 5. UDGAVE Januar Michael Brix Jytte Kristiansen Morten Schultz Larsen 1

2 Indholdsfortegnelse Overekstremiteten voksne... 8 F. Claviculae DS F. scapulae DS Luxatio Sterno-clavicularis S Luxatio acromio-clavicularis s Luxatio articuli humero-scapularis DS Distal biceps sene ruptur S Proksimal biceps sene ruptur S Rotatorcuff-ruptur DS F. extremitas proximalis humeri DS Overarm F. corporis humeri DS F. partis distalis humeri (Supra-/intra-kondylær) DS F. capitulum humeri DS Bursitis olecrani DM Luxatio cubiti DS F. olecrani DS F. radii, extremitas proximalis DS F. capitis:...14 F. colli:...14 Frakturluksation proksimale underarm...15 Underarm F. corporis ulnae DS52.2 (Parérfraktur)...15 F. corporis radii DS52.3 (omvendt parérfrakt.)...15 Monteggia- S 52.4 Galeazzi fraktur DS F. corporis ulnae et radii DS F. ekstr. dist. ulnae et radii DS Håndled Colles fraktur (S52.5B)...17 Smiths/Bartons fraktur (S52.5A) obs. volar dislokation...19 Akut skafo-lunær dissociation (SL-ruptur) (S.63.3)...19 Luksation i håndledet (S63.0)...19 Håndrod

3 1) Scaphoideumfraktur (S62.0)...20 Luksation i håndroden (S63.0), obs lunatums position...21 Triquetrumfraktur (S62.1), obs dorsal afsprængning...21 Mellemhånden Metacarpfraktur (S )...21 Luksation i rodled (S63.0) oftest dorsalt...21 Fingre Phalanxfraktur (S62.6) abscisio er ikke fraktur men ligamentlæsion...21 Ligamentlæsion ) kollateral ligament ruptur 1. MP-led (radialt og ulnart) ) Volarplade ruptur i 1. MP-led ) Fingerdistorsion (S63.6) ) Kollateral ligament-læsion de 4 ulnare fingre (S63.4): ) Volarplade-læsion i de 4 ulnare fingre (S63.4): ) Kollateral ligament- og samtidig volarplade-ruptur PIP-led de 4 ulnare fingre ) Luksation i fingerled (S66.3)...23 Senelæsioner ) Dropfinger (S66.3) ) Midtersnipslæsion (S66.1) ) Åbne senelæsioner ) Lukket seneruptur (se 1b) & 2b)) (S66.0-S66.3) ) Ekstensorseneluxation (S66.9)...24 Nervelæsioner Sårbehandling - hånd Ved ældre sår (>8timer): ) Pulpalæsion...25 Underekstremiteten voksne F. pelvis (bækken og acetabulum)...27 Luxatio coxae DS Luxatio coxae med ledprotese DT Hoftenær fraktur Femur F. corporis femoris DS F. supra-, inter- condyloidea et condyli femoris. DS

4 Knæ Luxatio patellae. DS F. patellae DS Distorsio genus DS Aflåst knæ Laesio lig. cruciati anterioris genus DS Laesio lig. cruciati posterius genus DS Laesio lig. collateralis genus medialis DS Laesio lig collateralis genus lateralis DS Ruptura traumatica lig. quadrieps/ lig. patellae Underben F. condyli tibiae DS F. cruris (corporis tibiae) DS F. distalis tibia (intraartikulær = Pilon)...34 F. corporis fibulae DS Malleolfraktur - F. malleoli lateralis DS82.6, F. malleoli medialis DS82.5,...35 Distorsio regionis malleoli DS Fodrod Luxatio talus DS F. tali DS F. calcanei DS F. ossis navicularis DS Fraktur luksation mellem- og bagfod...38 Mellemfod - forfod - tæer F. ossis metatarsi DS F. digiti pedis I:DS92.4 II-V: DS Achilles sene ruptur Børnefrakturer Epifysiolyse-fraktur:...40 Overarm F. colli humeri DS F. corporis humeri DS Albue F. supra condyloidea humeri DS F. inter condyloidea humeri DS

5 F. condyli medialis DS F. condyli lateralis humeri DS F. epicondyli medialis humeri DS Subluxatio capitis radii DS Luxatio cubiti DS F. olecrani DS F. colli radii DS Haemarthrosis traumatica (cubiti) DT Underarm F. corporis antebrachii...44 Frakturluksation Monteggia-fraktur DS52.0 Galeazzi-fraktur DS Håndled F. radii et ulnae distalis DS Infractio antebrachii distalis + Green-stick DS F. radii extremitas distalis DS Epifysiolysis distalis radii DS Underekstremiteten børn Hofte femur Coxitis simplex (serøs) DM Epifysiolysis capitis femoris DS F. corporis femoris DS Epifysiolysis dist. Femur DS Knæ, underben og ankel Epifysiolysis partis prox. Tibiae DS F. tibiae DS82.1/2/3 F. corporis fibulae DS Epifysiolysis partis dist. Tibiae DS Lat. fibula epifys. (Lat. malleol epifys.) DS Columna frakturer F. Columna cervicalis...49 F. columna thoracalis et lumbalis DS 22.0 et Thorax traumer F. costae DS F. sterni DS Pneumothorax traumaticus DS Pneumothorax spontaneous DJ

6 Ansigts skader F. Nasi DS F. ossis zygomatici DS F. ossis maxillae DS F. mandibulae DS Vulnus nas DS01.2 -auris DS Haematom over ørebrusk DS Sårbehandling Friske sår (<8 timer)...53 Fladeformede hudlæsioner...53 Ældre sår (>8timer)...53 Sårkontrol...54 Lokal anæstesi...54 Sutur...54 Dyrebid...55 Brandsår Øjenskader Anamnesen...57 Objektiv undersøgelse...57 Øjendråber...58 Abrasio corneae...58 Contusio bulbi oculi (hyphaema traumaticum)...59 Haemorrhagia traumatica subconjunctivale...59 Corpus alienum corneae...60 Corpus alienum conjunctivae...60 Ophthalmia fotoelectrica...61 Corrosio corneae et conjunctivae...61 Hordeolum...62 Conjunctivitis acuta...62 Haemorrhagia conjunctivae non traumatica...63 Iridocyclitis acuta...63 Glaucoma acuta...64 Synstab uden specifikation...64 Diplopia

7 7

8 Overekstremiteten voksne OBS! Alle indlæggelser skal konfereres med speciallæge F. Claviculae DS 42.0 Udisloceret: Løs mitella som smertebeh. (1-2 uger). Information om ømhed gennem længere tid. Undgå tunge løft. Disloceret: Løs mitella/klavikel bandage (justering hos e.l efter 2 dage + x1/uge) i 3 uger som smertebeh. Kontrol hos egen læge efter 3 uger. Svær discloceret med > 2 cm OG intermediær fragment OG forkortning hos yngre aktive ptt. Konfereres med speciallæge fra Skulder- eller Traumesektor mhp. indikation for operation. Evt ophængning af røntgenbilleder ved næstefølgende røntgenkonference. OBS beskriv funktionsniveau. Akut OP ved åben fraktur, truet hud, kar/nervepåvirkning. Disloceret fraktur tæt på AC-led Konfereres med speciallæge fra Skulder- eller Traumesektor mhp. indikation for operation. Evt ophængning af røntgenbilleder ved næstefølgende røntgenkonference. OBS beskriv funktionsniveau. Obs. Pneumothorax, ved mistanke rtg af thorax 8

9 F. scapulae DS 42.1 Fraktur i corpus: Konservativ behandling med løs mitella til smertefrihed (1-3 uger) samt svingeøvelser efter 1 uge. Ingen kontrol. Fraktur i collum: Ofte impakte og stabile, da konservativ behandling som ovenfor. Ved medialisering eller/og ved samtidig clavikel fraktur. Konf. med bagvagt m.h.p. CT-skanning og evt. osteosyntese. Fraktur i cavitas: Udisloceret: Konservativ beh. som ved corpus fraktur. Disloceret: Konf. med bagvagt mhp subakut OP ved instabilitet i skulderen forudgået af CTskanning. Fraktur i acromion og proc. coracoideus: Udisloceret: Konservativ beh. som ved corpus fraktur. Disloceret: Evt. OP. Konf. m. bagvagt OBS altid rtg. af thorax (p.g.a. risiko for hæmothorax, lungekontusion eller pneumothorax) Luxatio Sterno-clavicularis S 43.2 Distorsio + subluxatio: Løs mitella til smertefrihed (1-2 uger). Anterior luksation: Løs mitella til smertefrihed (1-2 uger) Posterior luksation: Konf. bagvagt. Distorsio + subluxatio: (Grd. 1-2) Løs mitella til smertefrihed (1-2 uger). Svingeøvelser efter få dage. Total luksation: (Grd. 3) OBS truet hud. Konf. Bagvagt mhp evt. operation 9

10 Luxatio acromio-clavicularis s 43.1 Distorsio + subluxatio: (Grd. 1-2) Løs mitella til smertefrihed (1-2 uger). Svingeøvelser efter få dage. Total luksation: (Grd. 3) Konf. Bagvagt mhp evt. operation Luxatio articuli humero-scapularis DS 43.0 Anterior Posterior Neurovaskulære forhold undersøges før og efter reposition (evt. påvirkning af n. axillaris eller n. musculocutaneus). Rtg. før og efter reposition (Se efter afsprængning af tuberculum majus, Hill-Sack læsion og Bankart læsion). Hvis der samtidigt er en fraktur skal patienten indlægges til reponering i GA Ved fraktur/afrivning af cavitas glenoidalis på scapula, da indlæggelse til CT-skanning og evt. operation.) Anterior luksation (evt. epaulet-skulder): Reponering hurtigst muligt. Foretages i lokalbedøvelse, morfin /stesolid rus eller i GA. Kontakt anæstesilæge mhp regional blokade hvis LA eller rus ikke er tilstrækkeligt. 1. gangs luksation: Fikseret mitella 2 uger 2. gangs luksation: Løs mitella i 1 uge Kontrol i Skadeamb. 1 uge (evt. konf skulder/albuesektor) Posterior luksation: Pt. skal efter reposition udstyres med en specialbandage (pt. udadrotationsbandage fra DonJoy) i 14 dage. Bandagen forefindes i skabene på operationsgangens depotrum 3. 10

11 Tid i Skulderamb efter 6 uger Hos patienter over 40 med luksation altid mistanke om rotatorcuff læsion. Distal biceps sene ruptur S 46.9 På klinisk mistanke: Subakut MR scanning. Skal muligvis opereres. Skulder/albue amb max 1 uge OP inden 2 uger Proksimal biceps sene ruptur S 44.1 < 40 år + aktive. Formentlig operation. Skulder/albue amb max 1 uge OP inden 2 uger > 40 år: Løs mitella i max 1 uge. Ingen kontrol Rotatorcuff-ruptur DS46.0 Ved klinisk mistanke om cuff læsion 1. Kan ikke abducere over 90 grader og/eller 2. Højtstående caput humeri på røntgen anbefales kontrol efter 1-2 uger hos egen læge. 11

12 F. extremitas proximalis humeri DS42.2 Udisloceret (frakturer med <1 cm forskydning eller vinkling < 45 ): Fikseret mitella i 2 uger. 1 uge: Klinisk og rtg. kontrol samt soignering. 2 uger: Mitella til smertefrihed. Instrueres i sving øvelser efter kontrol. Disloceret efter med >1 cm forskydning eller vinkling > 45 : Subakut osteosyntese, afhængig af alder og AT, eller kons. beh. CT-skanning. Akut osteosyntese ved kar-/nerve-påvirkning. Evt. hemialloplastik. Konf. Bagvagt. Tuberculum majus Disloceret > 4 mm osteosynteres Konf. Bagvagt Hos ældre patienter er det vigtigt at beskrive funktionsniveau. Overarm F. corporis humeri DS42.3 Fikseret mitella i 1-2 uger. Herefter Sarmientobandage i ca. 12 uger til frakturen klinisk er fast og radiologisk i heling. Skadeamb amb efter 1 uge m.h.p. soignering og bestille Sarmiento-bandage. Klinisk og rtg. hver 4. uge m.h.p. frakturstilling/-heling. Operation ved karlæsion, svære åbne frakturer eller ved forhold, som taler for dette (konf. med traume-sektoren). OBS neurovaskulære forhold på hånden inkl. +/- radialis parese skal ALTID beskrives. HUSK undersøgelse ved efterfølgende ambulante kontroller. Kontrol i Traume amb. Hvis der ikke er heling efter 12 uger Albue 12

13 F. partis distalis humeri (Supra-/intra-kondylær) DS42.4 Udisloceret: (Meget sjælden, scannes på vid indikation) Vinkelgipsskinne i 5 uger + rtg. kontrol. Rtg. efter dage + uden gips efter 5 uger Ofte sekundær dislokation og/eller helingsproblemer. Disloceret: CT-scanning + indlæggelse til osteosyntese. Konf. Bagvagt. F. capitulum humeri DS42.4 Udisloceret: Vinkelgipsskinne i 4 uger. Rtg. efter dage + uden gips efter 4 uger Disloceret (ofte skæringsfrakturer i frontalplanet): Indlæggelse til osteosyntese eller protese hos ældre. Konf. Bagvagt. Bursitis olecrani DM70.2 Serøs bursit: Ved lokaliseret rødme, varme, hævelse, NSAID i 1-2 uger og immobilisering med vinkelgipsskinne. Kontrol hos egen læge efter 1 uge. Purulent bursit: Immobilisering med gips. Antibiotikaog NSAID. Kontrol hos egen læge efter 1 uge Ved afgang af pus, phlegmone, lymphangit og feber, behandles som absces under indlæggelse. Luxatio cubiti DS53.1 Rtg. før og efter reponering i morfin/stesolid rus. Kontakt anæstesilæge mhp regional blokade hvis rus ikke er tilstrækkeligt. HUSK undersøgelse for neurovaskulære forhold. Stabilitetsundersøgelse foretages af bagvagt Stabil: Vinkelgipsskinne med 90 fleksion i 1-2 uger. Kontrol i SKD efter 1-2 uger Instabil: Indlæggelse til operation. 13

14 F. olecrani DS52.0 Udisloceret: Vinkelgipsskinne med 45 gr. fleksion i 3 uger. Rtg. kontrol efter gipsanlæggelse. Disloceret: Vinkelgipsskinne og indlæggelse til osteosyntese. Konf. Bagvagt. F. radii, extremitas proximalis DS52.1 F. capitis: Udisloceret: Mejselfrakturer + skæringsfrakturer med lille caput fragment behandles med vinkelgipsskinne i 10 dage eller løs mitella til smertefrihed (max 2 uger). Disloceret ( >1/3 af ledfladen) eller komminut: Altid CT scanning. Indlæggelse til OP med reposition + fiksation eller protese. Konf. Bagvagt. OBS for membrana interossea læsion med subluksation af det distale radioulnarled (Essex-Loprestis frakturluksation), som kræver indlæggelse til operation. F. colli: Udisloceret med vinkling < 30 : Vinkelgipsskinne i 3 uger, fjernes hos e.l. Disloceret eller med vinkling > 30 : CT-scanning og herefter vurdering ved Skulder- eller Traumesektor. 14

15 Frakturluksation proksimale underarm CT-scanning og herefter vurdering ved Skulder- eller Traumesektor. Underarm F. corporis ulnae DS52.2 (Parérfraktur) Udisloceret: Vinkelgipsskinne indtil radiologisk heling (ca. 6 uger). Rtg. efter 1 og 6 uger Disloceret: Indlæggelse til åben reposition i GA med osteosyntese. F. corporis radii DS52.3 (omvendt parérfrakt.) Udisloceret: Vinkelgipsskinne indtil radiologisk heling (ca. 6 uger). Rtg. efter 1 og 6 uger Disloceret: Indlæggelse til åben reposition i GA med osteosyntese. Monteggia- S 52.4 Galeazzi fraktur DS52.5 Monteggia: F. ulnae + caput radii luksation Galeazzi: F. radii + caput ulnae luksation 15

16 Anlæggelse af vinkelgipsskinne + indlæggelse til reponering og osteosyntese. F. corporis ulnae et radii DS F. ekstr. dist. ulnae et radii DS52.6 Udisloceret: Vinkelgipsskinne i 6 uger. Rtg. efter 1, 2 og 6 uger. Evt. Afkortning af gips til dorsal skinne i yderligere 2 uger. Rtg. ved gipsfj Disloceret: Indlæggelse til akut reposition og osteosyntese i GA. Konf. Bagvagt. 16

17 Håndled Behandlingen afhænger af alder, funktionsniveau og almentilstand, som skal vurderes og noteres ved 1.kontakt, således dette kan indgå i overvejelse vedr operativ behandling. Colles fraktur (S52.5B) a. Udisloceret/extraartikulær: <2 mm forkortning, <12 dorsal vinkling. Dorsal skinne i 4 uger. Skinnefjernelse hos egen læge b. Udisloceret/intraartikulær: <2 mm forkortning, <12 dorsal vinkling, <2 mm ledfladespring. Patienter < 50 år: Rtg. efter 7+/- 2 dage og dage. Patienter >50 år: Rtg efter dage. Dorsal gipsskinne i 5 uger. c. Disloceret men kan reponeres til tilfredsstillende stilling i LA. Patienter < 50 år: Rtg. efter 7+/- 2 dage og dage. Patienter >50 år: Rtg efter dage. Dorsal gipsskinne i 5 uger. d. Disloceret men kan IKKE reponeres til tilfredsstillende stilling i LA: Forberede patienten på evt. operation. Indkaldes via booking Ophængning af billeder på røntenkonf. Patienter < 50 år => håndkonference. Patienter >50 år => store røntgenkonf 17

18 OBS. Husk at optage journal med beskrivelse af funktionsniveau! 18

19 Smiths/Bartons fraktur (S52.5A) obs. volar dislokation Dorsal gipsskinne Forberede patienten på evt. operation. Indkaldes via booking Ophængning af billeder på røntenkonf. Partienter < 50 år => håndkonference. Patienter >50 ska til store røntgenkonf OBS. Husk at optage journal med beskrivelse af funktionsniveau! Akut skafo-lunær dissociation (SL-ruptur) (S.63.3) Dorsal gipsskinne. Bookes til vurdering i håndkirurgisk speciallæge amb.. Luksation i håndledet (S63.0) Dorsal gipsskinne & indlægges til akut reposition og transfiksation. 19

20 Håndrod 1) Scaphoideumfraktur (S62.0) a. Ved klinisk mistanke men primært rtg. i.a og alder >10år anlægges aftagelig håndledsskinne og der henvises til MR. b. Fraktur i tuberositas: Radial kantgipsskinne. Bandagefjernelse og klinisk kontrol efter 3 uger hos egen læge. c. Udisloceret fraktur i corpus: Lav cikulær gips. Klinisk kontrol efter 3 uger. Bandagefjernelse efter 8 uger og rtg. uden gips ved fortsatte gener yderligere 4 ugers bandagering. Rtg. 3 måneder efter bandagefjernelse. d. Disloceret fraktur i corpus (>1 mm eller vinklet >15 grader), proximal fraktur & bilaterale frakturer: Radial kantgips & bookes til osteosyntese. 20

21 Luksation i håndroden (S63.0), obs lunatums position. Dorsal gipsskinne & indlægges til akut reposition og transfiksation. Triquetrumfraktur (S62.1), obs dorsal afsprængning. Dorsal gipsskinne. Bandagefjernelse og klinisk kontrol efter 3 uger hos egen læge. Mellemhånden Metacarpfraktur (S ) a. Bennett s / Omvendt Bennett s. Kantgipsskinne & bookes til operation. b. Rolandi fraktur: Kantgipsskinne & bookes til osteosyntese. c. Corpus - Udisloceret eller <20 vinkling og ingen rotationsfejl-stilling/forkortning. Dorsal- hhv. kantgipsskinne. Rtg. efter 1 uge, gipsfj. hos e.l. efter 4 uger. - Disloceret eller >20 vinkling &/eller rotationsfejlstilling/ forkortning. Reponeres i LA. Hvis tilfredsstillende reposition, Rtg. efter 1+2 uger samlet bandageringtid 4 uger. Hvis utilfredsstillende stilling bookes til osteosyntese. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne. d. Intraartikulær (basis hhv. caput). Ved basisfraktur ses ofte dorsal forskydning. For at afgøre graden af dislokation kræves ofte CT-scanning, som skal gennemføres inden 1 uge. CT-scanning ses af håndlæge, og videre beh. plan fastlægges e. Subcapital metacarp: som for corpusfraktur metacarp: - Udisloceret eller < 70 vinkling, handskegips. Fjernes hos egen læge efter 4 uger. - Disloceret (>70 vinkling), som ved corpus-disloceret. Luksation i rodled (S63.0) oftest dorsalt. Grovreponeres i skadestuen. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne & indlægges til transfixation < 1 døgn. Fingre Phalanxfraktur (S62.6) abscisio er ikke fraktur men ligamentlæsion. a. Udisloceret uden rotationsfejlstilling eller vinklet <10. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne. Bandagefjernelse efter 4 uger hos egen læge. 21

22 b. Disloceret med rotationsfejlstilling eller vinklet >10. Reponeres i LA. Hvis tilfredsstillende reposition. Rtg. efter 1+2 uger, Hvis utilfredsstillende stilling bookes til osteosyntese. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne. c. Intraartikulær, step-off eller dislocation >1mm bookes til osteosyntese Børn immobiliseres i 2 uger ved infraktion, epifysiolyser og greenstick samt 3 uger ved fraktur (i øvrigt kontroller som ovenfor). Ligamentlæsion 1) kollateral ligament ruptur 1. MP-led (radialt og ulnart) Radial kantgips & bookes til operation. 2) Volarplade ruptur i 1. MP-led. Hvis rtg. ikke viser fraktur i pkt. 1 eller pkt. 3 test i LA under gennemlysning. a. Læsion i pkt. 1-3: Radial kantgipsskinne & bookes til operation b. Læsion i pkt. 4 (muskel): Radial kantgips i 5 uger. 3) Fingerdistorsion (S63.6). Ømhed ulnart hhv. radialt eller volart ( triadesmerter ). Bølgeskinne 1 uge, patienten fjerner selv skinnen. 22

23 4) Kollateral ligament-læsion de 4 ulnare fingre (S63.4): Testes for sidestabilitet. Ustabile led: a. MP-led: Dorsal- hhv. kant-gipsskinne & bookes til operation. b. PIP-led: Bølgeskinne i 2 uger efterfugt af 8-tals strop i 3 uger. c. DIP-led: Bølgeskinne 3 uger, fjernes hos egen læge. Stabile led: Behandles som fingerdistorsion. 5) Volarplade-læsion i de 4 ulnare fingre (S63.4): Testes for hyperextensionsstabilitet. Ustabile led a. MP-led: Sjælden bookes til vurdering i håndkir. speciallæge amb.. b. PIP-led: Bølgeskinne i 2 uger efterfugt af 8-tals strop i 3 uger. c. DIP-led: Bølgeskinne 3 uger, fjernes hos egen læge. Stabile led: Behandles som fingerdistorsion. 6) Kollateral ligament- og samtidig volarplade-ruptur PIP-led de 4 ulnare fingre (hyperextension- og sideinstabil): Dorsal- hhv. kant-gipsskinne & bookes til operation i LA. 7) Luksation i fingerled (S66.3). Reponeres i LA under gennemlysning, efterfølgende rtg. samt herefter. testes for hyperextensionsog sidestabilitet Stabile led: a. MP-led: Dorsal- hhv. kant-gipsskinne, 3 uger. b. PIP- & DIP-led: Bølgeskinne i fuld extension, 3 uger. Bandagefjernelse hos egen læge Ustabile led: Kollateral ligament og/eller volarplade-ruptur behandles som anført ovenfor i 1), 4) og 5). 23

24 Senelæsioner 1) Dropfinger (S66.3) a. Åben læsion: Indlægges til exploration, sutur og transfixation. b. Lukket læsion: Plasterfikseret bølgeskinne med leddet i strakt stilling. Skinnefjernelse efter 5 uger. Hvis ingen subluksation, men dorsal avulsion/fraktur er større end 30% af ledfladen, ses patienten inkl. røntgen med skinne efter en uge. Hvis røntgen viser dorsal avulsion/fraktur og volar subluxation i leddet, bookes til operation a.m Ishiguro. 2) Midtersnipslæsion (S66.1) overses ofte. a. Åben læsion: Indlægges til exploration, sutur og transfixation. b. Lukket læsion: Plasterfikseret bølgeskinne med leddet i strakt stilling i 3 uger, herefter fjernelse og anlæggelse af dynamisk skinne i ergoterapien i yderligere 3 uger (via håndamb.) Hvis røntgen viser dorsal avulsion/fraktur og volar subluxation i leddet, bookes til operation a.m Ishiguro. 3) Åbne senelæsioner. a. Fleksorsene (S66.0-S.66.1). Indlægges til exploration og sutur. b. Ekstensorsene (S66.2-S.66.3) Indlægges til exploration og sutur. I simple tilfælde (fingre op til MPleds-niveau) kan proceduren foretages i skadestuen, senesutur: uresorberbar (Ticron) 4-0. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne eller bølgeskinne afhængigt af niveau. Bandagefjernelse 5 uger ved totaloverskæring i håndamulatorium. Ved partielle overskæringer ( 50%), straks ubelastet mobilisering. 4) Lukket seneruptur (se 1b) & 2b)) (S66.0-S66.3). a. spontan ruptur b. traumatisk højenergi -ruptur Altid røntgen. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne eller bølgeskinne Ses i håndkirurgisk amb. efter 1-2 uger 5) Ekstensorseneluxation (S66.9) 24

25 Dorsal- hhv. kant-gipsskinne med strakt MP-led, frie PIP- & DIP-led, 4 uger. Skinnefjernelse i håndamb. der er ofte behov for ergoterapeutisk genoptræning. Ved åbne nerve-sene-knogle- og ledskader gives injektion Penicillin 2 MIE i.m. eller i.v. henholdsvis inj. Zinacef 1,5 g i.v. ved penicillinallergi hurtigst muligt. Nervelæsioner Angives ændret sensibilitet for berøring?! a. Åbne: Indlægges til exploration og sutur. Indikation for volar digitalnerve sutur til niveau ved yderleddets bøjefure. Dorsale fingernerver skal ikke sutureres. b. Lukket: Ses i håndkir. amb. <2 uger. Sårbehandling - hånd Alle åbne håndskader færdigbehandles inden 6-8 timer, hvis ikke muligt pga. andre uopsættelige opgaver: Afvaskes skaden sterilt i LA. Efterfølgende saltvandsbades og/eller steril vask x 1/døgn indtil operation snarest muligt. Antibiotika i henhold til ovenstående retningslinier samt immobiliserende gipsskinne. Ved ældre sår (>8timer): a. Mindre lades åbne og saltvandsbades til opheling. b. Størrere dilacerede - hudrandene revideres og adapteres med få suturer således at der fortsat er sikret afløb. c. Med klinisk åbne led, sene- eller nervelæsioner som kræver exploration, afvaskes sterilt og immobiliseres i gipsskinne samt relevant antibiotikabehandling *. Herefter ambulant eller under indlæggelse én gang dagligt saltvandbades, og forbinding skiftes til sikre rene forhold, og der gøres primær forsinket exploration efter 2-4 dage. 2.9) Pulpalæsion a. Læsioner som kan sutures direkte. Sutures med resorberbar 5/0 eller 4/0. Patienterne oplyses om at suturerne falder i løber af 2-4 uger og opfordres til bankeøvelser fra 5. dag. b. Læsioner som ikke kan lukkes primært. Uden knogleblottelse - Afvaskes og dækkes herefter med mepitel, og forbindingen lades urørt til ambulant skiftning 5.dag. Overgår herefter til saltvandsbadning, tør forbindingsskift én gange dagligt samt instrueres i hærdende bankeøvelser. Yderligere behandling via egen læge. Ophelingtid 2-5 uger. Antibiotika ikke indiceret. Med knogleblottelse Afvaskes, og der gives antibiotika*. Herefter afkortes knoglen med Lüer s tang, således at der opnås 2-3 mm bløddels-dække. Subcutis lukkes hen over knoglen med resorberbar 5/0. Videre behandling som anført ovenfor. 2.10) Håndinfektioner/dyre- og menneskebid Klinisk mistanke om artrogent eller tendinøst panaritium immobiliseres i gips & indlægges til akut 25

26 exploration og drænage. Se i øvrigt selvstændig operationsvejledning om håndinfektioner/bidlæsioner. 2.11) Antibiotika ved åbne nerve-, sene-, knogle- og ledskader Ved åbne nerve-sene-knogle- og ledskader gives injektion Penicillin 2 MIE i.m. eller i.v. henholdsvis inj. Zinacef 1,5 g i.v. ved penicillinallergi hurtigst muligt. 26

27 Underekstremiteten voksne OBS! Alle indlæggelser skal konfereres med speciallæge F. pelvis (bækken og acetabulum) Open book Latral kompression Vertical shear Indlæggelse til CT-skanning og konf. med traumesektor Luxatio coxae DS73.0 Indlæggelse til akut (2-3 timer) reponering i GA. Husk evt. acetabulum fraktur og evt. peroneusparese. Luxatio coxae med ledprotese DT84.0 Indlæggelse til reponering i GA. Konf. Bagvagt. 27

28 Hoftenær fraktur Alle patienter med relevant faldtraume > 65 år skal have foretage røntgen af bækken og relevant hofte, uanset symptomer og objektive fund. Behandling ifølge nedenstående algoritme Alle patienter med hoftenær fraktur skal indlægges akut og følgende skal sikres 1. Ring til FAM sekretær og meddel at patienten skal indlægges 2. Journal optaget og dikteret 3. Journal skrevet (kontakt FAM sekretær) 4. Meldt til bagvagt, og anæstesi (meddel hvilken afd. pt. Indlægges på) 5. Relevante blodprøver afhængig af comorbiditet 6. Relevante undersøgelse (rtg thorax, EKG mv) 7. Relevante tilsyn fra andre afdelinger 8. Information og samtykke til operation (dokumenteres i journal) 28

29 9. ALGORITME FOR BEHANDLING AF HOFTENÆRE FRAKTURER Subcapital fraktur Kanyllerede skruer Garden type 1 og 2 med posterior vinkling < 20 Alder < 70 år * Alder > 70 år ** Garden type 1 og 2 med posterior vinkling > 20 samt Garden type 3 og 4 Vertikal eller basocervikal collum femorisfraktur Hemialloplastik Glideskrue Stabil trokantær fraktur Ustabil trokantær fraktur Langt trokantært søm*** *): protese, hvis ikke reponerbar på lejet. Hos yngre overvejes total alloplastik. 29

30 **): Girdlestone, hos dement pt. efter individuel vurdering. ***): obligatorisk supervision af speciallæge. Femur F. corporis femoris DS72.3 Indlæggelse til osteosyntese, oftest marvsømning. Konf. bagvagt Evt. anlægges plaster stræk 2-3 kg F. supra-, inter- condyloidea et condyli femoris. DS72.4 CT-scanning og indlæggelse til osteosyntese. Konf bagvagt. Luxatio patellae. DS83.0 Knæ Reponeres umiddelbart, uden anæstesi. Husk rtg. efter reponering m.h.p. evt. osteokondral læsion og patella fraktur. Primær lux: Låst knee-ranger låst i 0 med fuld støtte. Må ikke fjernes om natten Klinisk kontrol efter 2-3 uger m.h.p. oplåsning til 0-60º i Skadeamb. Ved osteokondral fraktur indl. m.h.p. artroskopi. Recidiverende lux: Støttebind og krykker. Knæ-amb. efter 2-3 uger 30

31 F. patellae DS82.0 Udisloceret: Konservativ behandling med knæhængsel bandage 0-30, efter 4 uger oplåses til 0-60 i yderligere 2 uger. Mobiliseres med fuld støtte. Klinisk og rtg kontrol efter 2 og 6 uger Disloceret: Indlægges til osteosyntese. Distorsio genus DS83.6 Ved moderat distorsion uden specifik ligamentlæsion beh. med støttebind + aflastning. Klin kontrol hos e.l. efter 2-3 uger. Ved ledlinie ømhed (obs menisk påvirkning). Klin kontrol hos e.l. efter 2-3 uger. Dog Aflåst knæ. Angiv aktiv og passiv ROM i skadekort/jr.! Knee-ranger i låst i pt s aktive ROM. Evt. indl.! Ses i knæ amb/sektor næste hverdag, enten under indl. eller i knæ amb. regi. Laesio lig. cruciati anterioris genus DS83.5 Ved forreste skuffeløshed og normal røntgen: Støttebind og evt krykkestokke. Kontrol i knæambulatorium efter 2-3 uger Ved eminentia afrivning: Knee-ranger låst i 15º og CT-scanning. Konf. bagvagt Laesio lig. cruciati posterius genus DS

32 Ved bagre skuffeløshed (sacking) og normal røntgen: Støttebind og evt krykkestokke. Kontrol i knæambulatorium efter max 8 dage til vurdering mhp JACK bandage Ved abscisio: Knee-ranger låst i 15º og CT-scanning. Konf. bagvagt Kontrol i knæambulatorium efter max 8 dage til vurdering mhp JACK bandage Laesio lig. collateralis genus medialis DS83.4 MCL-læsioner: Grad 1= få valgus-løshed: Støttebind og krykkestokke til smertefrihed. Ingen yderligere kontrol. Grad 2 = subtotal ruptur: Støttebind og krykkestokke. Fuld støtte Klin. kontrol i amb. efter 5 uger Grad 3 = total ruptur: Knee-ranger låst i 15º fleksion i 2 uger. Herefter fribevægelse i yderligere 3 uger. Samlet bandagering 5 uger. Kontrol i skadeamb efter 2 og 5 uger. Hvis der er problemer efter 5 uger gives kontrol i knæamb. Laesio lig collateralis genus lateralis DS 83.4 Grad 1 (ømhed/ingen løshed) Støttebind og fuld støtte. Ingen kontrol Grad 2-3 (subtotal eller total ruptur) Knee-ranger med fri bevægelse og støtte efter evne. Subakut tid i knæ amb inden for 1 uge. 32

33 Ruptura traumatica lig. quadrieps/ lig. patellae. Manglende evne til strakt benløft og palpabelt substanstab. OBS ved tvivl kontaktes radiolog mhp på yderligere udredning med ultralyd eller MR scanning Indlægges til operation. Konf. Bagvagt. F. condyli tibiae DS82.1 Underben Udisloceret: CT-scanning og vurdering og evt. konservativ behandling med knæ-hængsel bandage i 8-12 uger. Instruktion i isometriske quadriceps-øvelser. Klinisk og rtg. kontrol efter 1, 6 og 12 uger. Belastning tidligst efter 6 uger Disloceret (>3-4mm): Indlæggelse til osteosyntese forudgået af CT-skanning F. cruris (corporis tibiae) DS82.2 Udisloceret lukket tibia skaftfraktur (tværfraktur): Primært høj bagre gipsskinne i 2 uger. Derefter høj cirkulær gips fra femur til tæernes grundled. Rtg. kontrol efter gipsanlæggelse. Medgiv krykkestokke. Tilladelse til skyggestøtte. Cirkulering efter 2 uger. Rtg. kontrol efter 2 og 6 uger og månedligt indtil heling. Evt kondylbærende gips eller Sarmientobandage. Konf. med traumesektor Ustabil lukket tibia skaftfraktur: Indlæggelse til osteosyntese med marvsøm. Ved fraktur nedenfor midten af tibia bestilles CTscanning. Konf. bagvagt. Ustabil, åben, kombineret fraktur: Indlæggelse til rensning, sårrevision og ekstern fiksation eller osteosyntese med marvsøm. Konf. Bagvagt/traumevagt. 33

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Revideret maj 2004 INDLEDNING

Læs mere

18 Albue og underarm. Anatomi og biomekanik. Bo Sanderhoff Olsen, Helle Frydensberg, Niels Erichsen & Bo Munk

18 Albue og underarm. Anatomi og biomekanik. Bo Sanderhoff Olsen, Helle Frydensberg, Niels Erichsen & Bo Munk 1 18 Albue og underarm Bo Sanderhoff Olsen, Helle Frydensberg, Niels Erichsen & Bo Munk Symptomer fra albue og underarm domineres af smerter, indskrænket bevægelighed (stivhed) og instabilitet. Disse symptomer

Læs mere

IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER

IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER 2011 Impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur Sundhedsstyrelsen

Læs mere

17 Skulder og skulderblad

17 Skulder og skulderblad 1 17 Skulder og skulderblad Michael R. Krogsgaard, Flemming Enoch & Hanne Brandt Andersen Figurer mærket med * findes på bogens hjemmeside: www.gyldendal-akademisk.dk/ Books/ 9788762805392.aspx Skulderen

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

Skulderundersøgelser Et mini-kompendium. Ved Overlæge Klaus Bak, Parkens Privathospital, København

Skulderundersøgelser Et mini-kompendium. Ved Overlæge Klaus Bak, Parkens Privathospital, København Skulderundersøgelser Et mini-kompendium Ved Overlæge Klaus Bak, Parkens Privathospital, København 2 Klaus Bak, Overlæge, Parkens Privathospital, København Ø kb@parkensprivathospital.dk Specialist i Ortopædisk

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. Indholdsfortegnelse

Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. Indholdsfortegnelse Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Dansk Ortopædisk Selskab 2008 Indholdsfortegnelse Forord Styregruppe Styrke af anbefalinger Epidemiologi

Læs mere

NR. 3, 9. årgang, SEPTEMBER 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN UNDERBENSSMERTER COACHING DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 3, 9. årgang, SEPTEMBER 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN UNDERBENSSMERTER COACHING DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 3, 9. årgang, SEPTEMBER 2005 SPORTSMEDICIN DANSK UNDERBENSSMERTER COACHING fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Svend B. Carstensen Crus og coaching Det lyder som et

Læs mere

NAKKEBESVÆR. Undersøgelse og behandling. af columna cervikalis

NAKKEBESVÆR. Undersøgelse og behandling. af columna cervikalis NAKKEBESVÆR Undersøgelse og behandling af columna cervikalis ii Indholdsfortegnelse EVIDENS UNDERSØGELSE Klassifikation -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Rygbehandling i Ringkjøbing Amt. en behandlervejledning

Rygbehandling i Ringkjøbing Amt. en behandlervejledning Rygbehandling i Ringkjøbing Amt en behandlervejledning Juli 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Anamnese og undersøgelse 4 Typiske henvisningsveje 5 Anbefalinger 6 A. Lette og gentagne lænderygtilfælde

Læs mere

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Udarbejdet af Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Dansk Ortopædisk Selskab 2008 Indholdsfortegnelse Side Forord. 2 Styregruppe.. 3 Grad af evidens og

Læs mere

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion Udgivet af Den Almindelige Danske Lægeforening Journal of the Danish Medical Association Lændesmerter Dansk Selskab for Intern Medicin Ad hoc-redaktion Troels Mørk Hansen, Tom Bendix, Cody E. Bünger, Petet

Læs mere

Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport. Afleveret 29/3 2004

Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport. Afleveret 29/3 2004 Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport Afleveret 29/3 2004 Udarbejdet af fysioterapeut Jesper Ottosen Ulrikkenborg allé 27 st. tv. 2800 Lyngby (DF-medlemsnummer:

Læs mere

Patientvejledning. Rekonstruktion af. Forreste korsbånd (ACL)

Patientvejledning. Rekonstruktion af. Forreste korsbånd (ACL) Patientvejledning Rekonstruktion af Forreste korsbånd (ACL) Denne patientvejledning handler om den operation, du skal have foretaget. Vi anbefaler, at du også læser folderen Generel vejledning i forbindelse

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om

Læs mere

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM DISKUSPROLAPS I NAKKEN Diskus er betegnelsen for den elastiske båndskive

Læs mere

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com Københavns Universitet Reumatologi Af Asma Bashir, stud med www. asmabashir.com Indholdsfortegnelse Generel Reumatologi Undersøgelsesmetoder Behandlingsprincipper Degenerative Lidelser i Perifere Led Osteoartrose

Læs mere

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese PAT I E N T E N I C E N T R U M Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser

Læs mere

Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser. Forsideillustration: Vivi Barsted

Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser. Forsideillustration: Vivi Barsted Øjenskader Indhold 4 4 9 11 20 Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor Forsideillustration:

Læs mere

Samtykke og information

Samtykke og information Samtykke og information Ved plastikkirurgisk og kosmetisk behandling gælder der særlige lovregler, der skal sikre at du som patient er velinformeret og giver dit samtykke til behandling på baggrund af

Læs mere

SPORTSMEDICIN ACHILLESSENESKADER BEVÆGELSESLABORATORIUM FUNKTIONEL KNÆTEST DANSK DANSK. NR. 1, 11. årgang, JANUAR 2007 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN ACHILLESSENESKADER BEVÆGELSESLABORATORIUM FUNKTIONEL KNÆTEST DANSK DANSK. NR. 1, 11. årgang, JANUAR 2007 ISSN 1397-4211 DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 1, 11. årgang, JANUAR 2007 ACHILLESSENESKADER BEVÆGELSESLABORATORIUM FUNKTIONEL KNÆTEST fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Svend B. Carstensen

Læs mere

Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol

Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol Udarbejdet af Connie Linnebjerg Maj 2009 Fagforum for Muskeloskeletal

Læs mere

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING KLINISK RÆSSONERING I INDIVIDUEL RYGBEHANDLING ABSTRAKT BAGGRUND- I Danmark andrager de samlede udgifter til ryg behandling ca. 10 mia. kroner om året. Det har ført til stigende interesse for effekten

Læs mere

Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Du har haft et brud på kravebenet, som ikke er ophelet. Hos nogle sker det, at bruddet ikke heler

Læs mere

Patientvejledning. Brystforstørrende. Operation

Patientvejledning. Brystforstørrende. Operation Patientvejledning Brystforstørrende Operation Brystforstørrende operation er et af de mest almindelige kosmetiske indgreb. Der kan være mange årsager til, at du som kvinde på et tidspunkt i dit liv ønsker

Læs mere

Professionsbachelor, januar 2013

Professionsbachelor, januar 2013 Professionsbachelor, januar 2013 Ultralydsbehandling i koldt vand givet til håndboldspiller med lateral ankeldistorsion - En case rapport Udarbejdet af: Thomas Harding Pilak Vejleder: Lis Bentzen Mørk

Læs mere

SPORTSMEDICIN DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI DANSK DANSK. NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI DANSK DANSK. NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 ISSN 1397-4211 DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt En faglig svingom

Læs mere