SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING"

Transkript

1 OUH SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING 5. UDGAVE Januar Michael Brix Jytte Kristiansen Morten Schultz Larsen 1

2 Indholdsfortegnelse Overekstremiteten voksne... 8 F. Claviculae DS F. scapulae DS Luxatio Sterno-clavicularis S Luxatio acromio-clavicularis s Luxatio articuli humero-scapularis DS Distal biceps sene ruptur S Proksimal biceps sene ruptur S Rotatorcuff-ruptur DS F. extremitas proximalis humeri DS Overarm F. corporis humeri DS F. partis distalis humeri (Supra-/intra-kondylær) DS F. capitulum humeri DS Bursitis olecrani DM Luxatio cubiti DS F. olecrani DS F. radii, extremitas proximalis DS F. capitis:...14 F. colli:...14 Frakturluksation proksimale underarm...15 Underarm F. corporis ulnae DS52.2 (Parérfraktur)...15 F. corporis radii DS52.3 (omvendt parérfrakt.)...15 Monteggia- S 52.4 Galeazzi fraktur DS F. corporis ulnae et radii DS F. ekstr. dist. ulnae et radii DS Håndled Colles fraktur (S52.5B)...17 Smiths/Bartons fraktur (S52.5A) obs. volar dislokation...19 Akut skafo-lunær dissociation (SL-ruptur) (S.63.3)...19 Luksation i håndledet (S63.0)...19 Håndrod

3 1) Scaphoideumfraktur (S62.0)...20 Luksation i håndroden (S63.0), obs lunatums position...21 Triquetrumfraktur (S62.1), obs dorsal afsprængning...21 Mellemhånden Metacarpfraktur (S )...21 Luksation i rodled (S63.0) oftest dorsalt...21 Fingre Phalanxfraktur (S62.6) abscisio er ikke fraktur men ligamentlæsion...21 Ligamentlæsion ) kollateral ligament ruptur 1. MP-led (radialt og ulnart) ) Volarplade ruptur i 1. MP-led ) Fingerdistorsion (S63.6) ) Kollateral ligament-læsion de 4 ulnare fingre (S63.4): ) Volarplade-læsion i de 4 ulnare fingre (S63.4): ) Kollateral ligament- og samtidig volarplade-ruptur PIP-led de 4 ulnare fingre ) Luksation i fingerled (S66.3)...23 Senelæsioner ) Dropfinger (S66.3) ) Midtersnipslæsion (S66.1) ) Åbne senelæsioner ) Lukket seneruptur (se 1b) & 2b)) (S66.0-S66.3) ) Ekstensorseneluxation (S66.9)...24 Nervelæsioner Sårbehandling - hånd Ved ældre sår (>8timer): ) Pulpalæsion...25 Underekstremiteten voksne F. pelvis (bækken og acetabulum)...27 Luxatio coxae DS Luxatio coxae med ledprotese DT Hoftenær fraktur Femur F. corporis femoris DS F. supra-, inter- condyloidea et condyli femoris. DS

4 Knæ Luxatio patellae. DS F. patellae DS Distorsio genus DS Aflåst knæ Laesio lig. cruciati anterioris genus DS Laesio lig. cruciati posterius genus DS Laesio lig. collateralis genus medialis DS Laesio lig collateralis genus lateralis DS Ruptura traumatica lig. quadrieps/ lig. patellae Underben F. condyli tibiae DS F. cruris (corporis tibiae) DS F. distalis tibia (intraartikulær = Pilon)...34 F. corporis fibulae DS Malleolfraktur - F. malleoli lateralis DS82.6, F. malleoli medialis DS82.5,...35 Distorsio regionis malleoli DS Fodrod Luxatio talus DS F. tali DS F. calcanei DS F. ossis navicularis DS Fraktur luksation mellem- og bagfod...38 Mellemfod - forfod - tæer F. ossis metatarsi DS F. digiti pedis I:DS92.4 II-V: DS Achilles sene ruptur Børnefrakturer Epifysiolyse-fraktur:...40 Overarm F. colli humeri DS F. corporis humeri DS Albue F. supra condyloidea humeri DS F. inter condyloidea humeri DS

5 F. condyli medialis DS F. condyli lateralis humeri DS F. epicondyli medialis humeri DS Subluxatio capitis radii DS Luxatio cubiti DS F. olecrani DS F. colli radii DS Haemarthrosis traumatica (cubiti) DT Underarm F. corporis antebrachii...44 Frakturluksation Monteggia-fraktur DS52.0 Galeazzi-fraktur DS Håndled F. radii et ulnae distalis DS Infractio antebrachii distalis + Green-stick DS F. radii extremitas distalis DS Epifysiolysis distalis radii DS Underekstremiteten børn Hofte femur Coxitis simplex (serøs) DM Epifysiolysis capitis femoris DS F. corporis femoris DS Epifysiolysis dist. Femur DS Knæ, underben og ankel Epifysiolysis partis prox. Tibiae DS F. tibiae DS82.1/2/3 F. corporis fibulae DS Epifysiolysis partis dist. Tibiae DS Lat. fibula epifys. (Lat. malleol epifys.) DS Columna frakturer F. Columna cervicalis...49 F. columna thoracalis et lumbalis DS 22.0 et Thorax traumer F. costae DS F. sterni DS Pneumothorax traumaticus DS Pneumothorax spontaneous DJ

6 Ansigts skader F. Nasi DS F. ossis zygomatici DS F. ossis maxillae DS F. mandibulae DS Vulnus nas DS01.2 -auris DS Haematom over ørebrusk DS Sårbehandling Friske sår (<8 timer)...53 Fladeformede hudlæsioner...53 Ældre sår (>8timer)...53 Sårkontrol...54 Lokal anæstesi...54 Sutur...54 Dyrebid...55 Brandsår Øjenskader Anamnesen...57 Objektiv undersøgelse...57 Øjendråber...58 Abrasio corneae...58 Contusio bulbi oculi (hyphaema traumaticum)...59 Haemorrhagia traumatica subconjunctivale...59 Corpus alienum corneae...60 Corpus alienum conjunctivae...60 Ophthalmia fotoelectrica...61 Corrosio corneae et conjunctivae...61 Hordeolum...62 Conjunctivitis acuta...62 Haemorrhagia conjunctivae non traumatica...63 Iridocyclitis acuta...63 Glaucoma acuta...64 Synstab uden specifikation...64 Diplopia

7 7

8 Overekstremiteten voksne OBS! Alle indlæggelser skal konfereres med speciallæge F. Claviculae DS 42.0 Udisloceret: Løs mitella som smertebeh. (1-2 uger). Information om ømhed gennem længere tid. Undgå tunge løft. Disloceret: Løs mitella/klavikel bandage (justering hos e.l efter 2 dage + x1/uge) i 3 uger som smertebeh. Kontrol hos egen læge efter 3 uger. Svær discloceret med > 2 cm OG intermediær fragment OG forkortning hos yngre aktive ptt. Konfereres med speciallæge fra Skulder- eller Traumesektor mhp. indikation for operation. Evt ophængning af røntgenbilleder ved næstefølgende røntgenkonference. OBS beskriv funktionsniveau. Akut OP ved åben fraktur, truet hud, kar/nervepåvirkning. Disloceret fraktur tæt på AC-led Konfereres med speciallæge fra Skulder- eller Traumesektor mhp. indikation for operation. Evt ophængning af røntgenbilleder ved næstefølgende røntgenkonference. OBS beskriv funktionsniveau. Obs. Pneumothorax, ved mistanke rtg af thorax 8

9 F. scapulae DS 42.1 Fraktur i corpus: Konservativ behandling med løs mitella til smertefrihed (1-3 uger) samt svingeøvelser efter 1 uge. Ingen kontrol. Fraktur i collum: Ofte impakte og stabile, da konservativ behandling som ovenfor. Ved medialisering eller/og ved samtidig clavikel fraktur. Konf. med bagvagt m.h.p. CT-skanning og evt. osteosyntese. Fraktur i cavitas: Udisloceret: Konservativ beh. som ved corpus fraktur. Disloceret: Konf. med bagvagt mhp subakut OP ved instabilitet i skulderen forudgået af CTskanning. Fraktur i acromion og proc. coracoideus: Udisloceret: Konservativ beh. som ved corpus fraktur. Disloceret: Evt. OP. Konf. m. bagvagt OBS altid rtg. af thorax (p.g.a. risiko for hæmothorax, lungekontusion eller pneumothorax) Luxatio Sterno-clavicularis S 43.2 Distorsio + subluxatio: Løs mitella til smertefrihed (1-2 uger). Anterior luksation: Løs mitella til smertefrihed (1-2 uger) Posterior luksation: Konf. bagvagt. Distorsio + subluxatio: (Grd. 1-2) Løs mitella til smertefrihed (1-2 uger). Svingeøvelser efter få dage. Total luksation: (Grd. 3) OBS truet hud. Konf. Bagvagt mhp evt. operation 9

10 Luxatio acromio-clavicularis s 43.1 Distorsio + subluxatio: (Grd. 1-2) Løs mitella til smertefrihed (1-2 uger). Svingeøvelser efter få dage. Total luksation: (Grd. 3) Konf. Bagvagt mhp evt. operation Luxatio articuli humero-scapularis DS 43.0 Anterior Posterior Neurovaskulære forhold undersøges før og efter reposition (evt. påvirkning af n. axillaris eller n. musculocutaneus). Rtg. før og efter reposition (Se efter afsprængning af tuberculum majus, Hill-Sack læsion og Bankart læsion). Hvis der samtidigt er en fraktur skal patienten indlægges til reponering i GA Ved fraktur/afrivning af cavitas glenoidalis på scapula, da indlæggelse til CT-skanning og evt. operation.) Anterior luksation (evt. epaulet-skulder): Reponering hurtigst muligt. Foretages i lokalbedøvelse, morfin /stesolid rus eller i GA. Kontakt anæstesilæge mhp regional blokade hvis LA eller rus ikke er tilstrækkeligt. 1. gangs luksation: Fikseret mitella 2 uger 2. gangs luksation: Løs mitella i 1 uge Kontrol i Skadeamb. 1 uge (evt. konf skulder/albuesektor) Posterior luksation: Pt. skal efter reposition udstyres med en specialbandage (pt. udadrotationsbandage fra DonJoy) i 14 dage. Bandagen forefindes i skabene på operationsgangens depotrum 3. 10

11 Tid i Skulderamb efter 6 uger Hos patienter over 40 med luksation altid mistanke om rotatorcuff læsion. Distal biceps sene ruptur S 46.9 På klinisk mistanke: Subakut MR scanning. Skal muligvis opereres. Skulder/albue amb max 1 uge OP inden 2 uger Proksimal biceps sene ruptur S 44.1 < 40 år + aktive. Formentlig operation. Skulder/albue amb max 1 uge OP inden 2 uger > 40 år: Løs mitella i max 1 uge. Ingen kontrol Rotatorcuff-ruptur DS46.0 Ved klinisk mistanke om cuff læsion 1. Kan ikke abducere over 90 grader og/eller 2. Højtstående caput humeri på røntgen anbefales kontrol efter 1-2 uger hos egen læge. 11

12 F. extremitas proximalis humeri DS42.2 Udisloceret (frakturer med <1 cm forskydning eller vinkling < 45 ): Fikseret mitella i 2 uger. 1 uge: Klinisk og rtg. kontrol samt soignering. 2 uger: Mitella til smertefrihed. Instrueres i sving øvelser efter kontrol. Disloceret efter med >1 cm forskydning eller vinkling > 45 : Subakut osteosyntese, afhængig af alder og AT, eller kons. beh. CT-skanning. Akut osteosyntese ved kar-/nerve-påvirkning. Evt. hemialloplastik. Konf. Bagvagt. Tuberculum majus Disloceret > 4 mm osteosynteres Konf. Bagvagt Hos ældre patienter er det vigtigt at beskrive funktionsniveau. Overarm F. corporis humeri DS42.3 Fikseret mitella i 1-2 uger. Herefter Sarmientobandage i ca. 12 uger til frakturen klinisk er fast og radiologisk i heling. Skadeamb amb efter 1 uge m.h.p. soignering og bestille Sarmiento-bandage. Klinisk og rtg. hver 4. uge m.h.p. frakturstilling/-heling. Operation ved karlæsion, svære åbne frakturer eller ved forhold, som taler for dette (konf. med traume-sektoren). OBS neurovaskulære forhold på hånden inkl. +/- radialis parese skal ALTID beskrives. HUSK undersøgelse ved efterfølgende ambulante kontroller. Kontrol i Traume amb. Hvis der ikke er heling efter 12 uger Albue 12

13 F. partis distalis humeri (Supra-/intra-kondylær) DS42.4 Udisloceret: (Meget sjælden, scannes på vid indikation) Vinkelgipsskinne i 5 uger + rtg. kontrol. Rtg. efter dage + uden gips efter 5 uger Ofte sekundær dislokation og/eller helingsproblemer. Disloceret: CT-scanning + indlæggelse til osteosyntese. Konf. Bagvagt. F. capitulum humeri DS42.4 Udisloceret: Vinkelgipsskinne i 4 uger. Rtg. efter dage + uden gips efter 4 uger Disloceret (ofte skæringsfrakturer i frontalplanet): Indlæggelse til osteosyntese eller protese hos ældre. Konf. Bagvagt. Bursitis olecrani DM70.2 Serøs bursit: Ved lokaliseret rødme, varme, hævelse, NSAID i 1-2 uger og immobilisering med vinkelgipsskinne. Kontrol hos egen læge efter 1 uge. Purulent bursit: Immobilisering med gips. Antibiotikaog NSAID. Kontrol hos egen læge efter 1 uge Ved afgang af pus, phlegmone, lymphangit og feber, behandles som absces under indlæggelse. Luxatio cubiti DS53.1 Rtg. før og efter reponering i morfin/stesolid rus. Kontakt anæstesilæge mhp regional blokade hvis rus ikke er tilstrækkeligt. HUSK undersøgelse for neurovaskulære forhold. Stabilitetsundersøgelse foretages af bagvagt Stabil: Vinkelgipsskinne med 90 fleksion i 1-2 uger. Kontrol i SKD efter 1-2 uger Instabil: Indlæggelse til operation. 13

14 F. olecrani DS52.0 Udisloceret: Vinkelgipsskinne med 45 gr. fleksion i 3 uger. Rtg. kontrol efter gipsanlæggelse. Disloceret: Vinkelgipsskinne og indlæggelse til osteosyntese. Konf. Bagvagt. F. radii, extremitas proximalis DS52.1 F. capitis: Udisloceret: Mejselfrakturer + skæringsfrakturer med lille caput fragment behandles med vinkelgipsskinne i 10 dage eller løs mitella til smertefrihed (max 2 uger). Disloceret ( >1/3 af ledfladen) eller komminut: Altid CT scanning. Indlæggelse til OP med reposition + fiksation eller protese. Konf. Bagvagt. OBS for membrana interossea læsion med subluksation af det distale radioulnarled (Essex-Loprestis frakturluksation), som kræver indlæggelse til operation. F. colli: Udisloceret med vinkling < 30 : Vinkelgipsskinne i 3 uger, fjernes hos e.l. Disloceret eller med vinkling > 30 : CT-scanning og herefter vurdering ved Skulder- eller Traumesektor. 14

15 Frakturluksation proksimale underarm CT-scanning og herefter vurdering ved Skulder- eller Traumesektor. Underarm F. corporis ulnae DS52.2 (Parérfraktur) Udisloceret: Vinkelgipsskinne indtil radiologisk heling (ca. 6 uger). Rtg. efter 1 og 6 uger Disloceret: Indlæggelse til åben reposition i GA med osteosyntese. F. corporis radii DS52.3 (omvendt parérfrakt.) Udisloceret: Vinkelgipsskinne indtil radiologisk heling (ca. 6 uger). Rtg. efter 1 og 6 uger Disloceret: Indlæggelse til åben reposition i GA med osteosyntese. Monteggia- S 52.4 Galeazzi fraktur DS52.5 Monteggia: F. ulnae + caput radii luksation Galeazzi: F. radii + caput ulnae luksation 15

16 Anlæggelse af vinkelgipsskinne + indlæggelse til reponering og osteosyntese. F. corporis ulnae et radii DS F. ekstr. dist. ulnae et radii DS52.6 Udisloceret: Vinkelgipsskinne i 6 uger. Rtg. efter 1, 2 og 6 uger. Evt. Afkortning af gips til dorsal skinne i yderligere 2 uger. Rtg. ved gipsfj Disloceret: Indlæggelse til akut reposition og osteosyntese i GA. Konf. Bagvagt. 16

17 Håndled Behandlingen afhænger af alder, funktionsniveau og almentilstand, som skal vurderes og noteres ved 1.kontakt, således dette kan indgå i overvejelse vedr operativ behandling. Colles fraktur (S52.5B) a. Udisloceret/extraartikulær: <2 mm forkortning, <12 dorsal vinkling. Dorsal skinne i 4 uger. Skinnefjernelse hos egen læge b. Udisloceret/intraartikulær: <2 mm forkortning, <12 dorsal vinkling, <2 mm ledfladespring. Patienter < 50 år: Rtg. efter 7+/- 2 dage og dage. Patienter >50 år: Rtg efter dage. Dorsal gipsskinne i 5 uger. c. Disloceret men kan reponeres til tilfredsstillende stilling i LA. Patienter < 50 år: Rtg. efter 7+/- 2 dage og dage. Patienter >50 år: Rtg efter dage. Dorsal gipsskinne i 5 uger. d. Disloceret men kan IKKE reponeres til tilfredsstillende stilling i LA: Forberede patienten på evt. operation. Indkaldes via booking Ophængning af billeder på røntenkonf. Patienter < 50 år => håndkonference. Patienter >50 år => store røntgenkonf 17

18 OBS. Husk at optage journal med beskrivelse af funktionsniveau! 18

19 Smiths/Bartons fraktur (S52.5A) obs. volar dislokation Dorsal gipsskinne Forberede patienten på evt. operation. Indkaldes via booking Ophængning af billeder på røntenkonf. Partienter < 50 år => håndkonference. Patienter >50 ska til store røntgenkonf OBS. Husk at optage journal med beskrivelse af funktionsniveau! Akut skafo-lunær dissociation (SL-ruptur) (S.63.3) Dorsal gipsskinne. Bookes til vurdering i håndkirurgisk speciallæge amb.. Luksation i håndledet (S63.0) Dorsal gipsskinne & indlægges til akut reposition og transfiksation. 19

20 Håndrod 1) Scaphoideumfraktur (S62.0) a. Ved klinisk mistanke men primært rtg. i.a og alder >10år anlægges aftagelig håndledsskinne og der henvises til MR. b. Fraktur i tuberositas: Radial kantgipsskinne. Bandagefjernelse og klinisk kontrol efter 3 uger hos egen læge. c. Udisloceret fraktur i corpus: Lav cikulær gips. Klinisk kontrol efter 3 uger. Bandagefjernelse efter 8 uger og rtg. uden gips ved fortsatte gener yderligere 4 ugers bandagering. Rtg. 3 måneder efter bandagefjernelse. d. Disloceret fraktur i corpus (>1 mm eller vinklet >15 grader), proximal fraktur & bilaterale frakturer: Radial kantgips & bookes til osteosyntese. 20

21 Luksation i håndroden (S63.0), obs lunatums position. Dorsal gipsskinne & indlægges til akut reposition og transfiksation. Triquetrumfraktur (S62.1), obs dorsal afsprængning. Dorsal gipsskinne. Bandagefjernelse og klinisk kontrol efter 3 uger hos egen læge. Mellemhånden Metacarpfraktur (S ) a. Bennett s / Omvendt Bennett s. Kantgipsskinne & bookes til operation. b. Rolandi fraktur: Kantgipsskinne & bookes til osteosyntese. c. Corpus - Udisloceret eller <20 vinkling og ingen rotationsfejl-stilling/forkortning. Dorsal- hhv. kantgipsskinne. Rtg. efter 1 uge, gipsfj. hos e.l. efter 4 uger. - Disloceret eller >20 vinkling &/eller rotationsfejlstilling/ forkortning. Reponeres i LA. Hvis tilfredsstillende reposition, Rtg. efter 1+2 uger samlet bandageringtid 4 uger. Hvis utilfredsstillende stilling bookes til osteosyntese. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne. d. Intraartikulær (basis hhv. caput). Ved basisfraktur ses ofte dorsal forskydning. For at afgøre graden af dislokation kræves ofte CT-scanning, som skal gennemføres inden 1 uge. CT-scanning ses af håndlæge, og videre beh. plan fastlægges e. Subcapital metacarp: som for corpusfraktur metacarp: - Udisloceret eller < 70 vinkling, handskegips. Fjernes hos egen læge efter 4 uger. - Disloceret (>70 vinkling), som ved corpus-disloceret. Luksation i rodled (S63.0) oftest dorsalt. Grovreponeres i skadestuen. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne & indlægges til transfixation < 1 døgn. Fingre Phalanxfraktur (S62.6) abscisio er ikke fraktur men ligamentlæsion. a. Udisloceret uden rotationsfejlstilling eller vinklet <10. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne. Bandagefjernelse efter 4 uger hos egen læge. 21

22 b. Disloceret med rotationsfejlstilling eller vinklet >10. Reponeres i LA. Hvis tilfredsstillende reposition. Rtg. efter 1+2 uger, Hvis utilfredsstillende stilling bookes til osteosyntese. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne. c. Intraartikulær, step-off eller dislocation >1mm bookes til osteosyntese Børn immobiliseres i 2 uger ved infraktion, epifysiolyser og greenstick samt 3 uger ved fraktur (i øvrigt kontroller som ovenfor). Ligamentlæsion 1) kollateral ligament ruptur 1. MP-led (radialt og ulnart) Radial kantgips & bookes til operation. 2) Volarplade ruptur i 1. MP-led. Hvis rtg. ikke viser fraktur i pkt. 1 eller pkt. 3 test i LA under gennemlysning. a. Læsion i pkt. 1-3: Radial kantgipsskinne & bookes til operation b. Læsion i pkt. 4 (muskel): Radial kantgips i 5 uger. 3) Fingerdistorsion (S63.6). Ømhed ulnart hhv. radialt eller volart ( triadesmerter ). Bølgeskinne 1 uge, patienten fjerner selv skinnen. 22

23 4) Kollateral ligament-læsion de 4 ulnare fingre (S63.4): Testes for sidestabilitet. Ustabile led: a. MP-led: Dorsal- hhv. kant-gipsskinne & bookes til operation. b. PIP-led: Bølgeskinne i 2 uger efterfugt af 8-tals strop i 3 uger. c. DIP-led: Bølgeskinne 3 uger, fjernes hos egen læge. Stabile led: Behandles som fingerdistorsion. 5) Volarplade-læsion i de 4 ulnare fingre (S63.4): Testes for hyperextensionsstabilitet. Ustabile led a. MP-led: Sjælden bookes til vurdering i håndkir. speciallæge amb.. b. PIP-led: Bølgeskinne i 2 uger efterfugt af 8-tals strop i 3 uger. c. DIP-led: Bølgeskinne 3 uger, fjernes hos egen læge. Stabile led: Behandles som fingerdistorsion. 6) Kollateral ligament- og samtidig volarplade-ruptur PIP-led de 4 ulnare fingre (hyperextension- og sideinstabil): Dorsal- hhv. kant-gipsskinne & bookes til operation i LA. 7) Luksation i fingerled (S66.3). Reponeres i LA under gennemlysning, efterfølgende rtg. samt herefter. testes for hyperextensionsog sidestabilitet Stabile led: a. MP-led: Dorsal- hhv. kant-gipsskinne, 3 uger. b. PIP- & DIP-led: Bølgeskinne i fuld extension, 3 uger. Bandagefjernelse hos egen læge Ustabile led: Kollateral ligament og/eller volarplade-ruptur behandles som anført ovenfor i 1), 4) og 5). 23

24 Senelæsioner 1) Dropfinger (S66.3) a. Åben læsion: Indlægges til exploration, sutur og transfixation. b. Lukket læsion: Plasterfikseret bølgeskinne med leddet i strakt stilling. Skinnefjernelse efter 5 uger. Hvis ingen subluksation, men dorsal avulsion/fraktur er større end 30% af ledfladen, ses patienten inkl. røntgen med skinne efter en uge. Hvis røntgen viser dorsal avulsion/fraktur og volar subluxation i leddet, bookes til operation a.m Ishiguro. 2) Midtersnipslæsion (S66.1) overses ofte. a. Åben læsion: Indlægges til exploration, sutur og transfixation. b. Lukket læsion: Plasterfikseret bølgeskinne med leddet i strakt stilling i 3 uger, herefter fjernelse og anlæggelse af dynamisk skinne i ergoterapien i yderligere 3 uger (via håndamb.) Hvis røntgen viser dorsal avulsion/fraktur og volar subluxation i leddet, bookes til operation a.m Ishiguro. 3) Åbne senelæsioner. a. Fleksorsene (S66.0-S.66.1). Indlægges til exploration og sutur. b. Ekstensorsene (S66.2-S.66.3) Indlægges til exploration og sutur. I simple tilfælde (fingre op til MPleds-niveau) kan proceduren foretages i skadestuen, senesutur: uresorberbar (Ticron) 4-0. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne eller bølgeskinne afhængigt af niveau. Bandagefjernelse 5 uger ved totaloverskæring i håndamulatorium. Ved partielle overskæringer ( 50%), straks ubelastet mobilisering. 4) Lukket seneruptur (se 1b) & 2b)) (S66.0-S66.3). a. spontan ruptur b. traumatisk højenergi -ruptur Altid røntgen. Dorsal- hhv. kant-gipsskinne eller bølgeskinne Ses i håndkirurgisk amb. efter 1-2 uger 5) Ekstensorseneluxation (S66.9) 24

25 Dorsal- hhv. kant-gipsskinne med strakt MP-led, frie PIP- & DIP-led, 4 uger. Skinnefjernelse i håndamb. der er ofte behov for ergoterapeutisk genoptræning. Ved åbne nerve-sene-knogle- og ledskader gives injektion Penicillin 2 MIE i.m. eller i.v. henholdsvis inj. Zinacef 1,5 g i.v. ved penicillinallergi hurtigst muligt. Nervelæsioner Angives ændret sensibilitet for berøring?! a. Åbne: Indlægges til exploration og sutur. Indikation for volar digitalnerve sutur til niveau ved yderleddets bøjefure. Dorsale fingernerver skal ikke sutureres. b. Lukket: Ses i håndkir. amb. <2 uger. Sårbehandling - hånd Alle åbne håndskader færdigbehandles inden 6-8 timer, hvis ikke muligt pga. andre uopsættelige opgaver: Afvaskes skaden sterilt i LA. Efterfølgende saltvandsbades og/eller steril vask x 1/døgn indtil operation snarest muligt. Antibiotika i henhold til ovenstående retningslinier samt immobiliserende gipsskinne. Ved ældre sår (>8timer): a. Mindre lades åbne og saltvandsbades til opheling. b. Størrere dilacerede - hudrandene revideres og adapteres med få suturer således at der fortsat er sikret afløb. c. Med klinisk åbne led, sene- eller nervelæsioner som kræver exploration, afvaskes sterilt og immobiliseres i gipsskinne samt relevant antibiotikabehandling *. Herefter ambulant eller under indlæggelse én gang dagligt saltvandbades, og forbinding skiftes til sikre rene forhold, og der gøres primær forsinket exploration efter 2-4 dage. 2.9) Pulpalæsion a. Læsioner som kan sutures direkte. Sutures med resorberbar 5/0 eller 4/0. Patienterne oplyses om at suturerne falder i løber af 2-4 uger og opfordres til bankeøvelser fra 5. dag. b. Læsioner som ikke kan lukkes primært. Uden knogleblottelse - Afvaskes og dækkes herefter med mepitel, og forbindingen lades urørt til ambulant skiftning 5.dag. Overgår herefter til saltvandsbadning, tør forbindingsskift én gange dagligt samt instrueres i hærdende bankeøvelser. Yderligere behandling via egen læge. Ophelingtid 2-5 uger. Antibiotika ikke indiceret. Med knogleblottelse Afvaskes, og der gives antibiotika*. Herefter afkortes knoglen med Lüer s tang, således at der opnås 2-3 mm bløddels-dække. Subcutis lukkes hen over knoglen med resorberbar 5/0. Videre behandling som anført ovenfor. 2.10) Håndinfektioner/dyre- og menneskebid Klinisk mistanke om artrogent eller tendinøst panaritium immobiliseres i gips & indlægges til akut 25

26 exploration og drænage. Se i øvrigt selvstændig operationsvejledning om håndinfektioner/bidlæsioner. 2.11) Antibiotika ved åbne nerve-, sene-, knogle- og ledskader Ved åbne nerve-sene-knogle- og ledskader gives injektion Penicillin 2 MIE i.m. eller i.v. henholdsvis inj. Zinacef 1,5 g i.v. ved penicillinallergi hurtigst muligt. 26

27 Underekstremiteten voksne OBS! Alle indlæggelser skal konfereres med speciallæge F. pelvis (bækken og acetabulum) Open book Latral kompression Vertical shear Indlæggelse til CT-skanning og konf. med traumesektor Luxatio coxae DS73.0 Indlæggelse til akut (2-3 timer) reponering i GA. Husk evt. acetabulum fraktur og evt. peroneusparese. Luxatio coxae med ledprotese DT84.0 Indlæggelse til reponering i GA. Konf. Bagvagt. 27

28 Hoftenær fraktur Alle patienter med relevant faldtraume > 65 år skal have foretage røntgen af bækken og relevant hofte, uanset symptomer og objektive fund. Behandling ifølge nedenstående algoritme Alle patienter med hoftenær fraktur skal indlægges akut og følgende skal sikres 1. Ring til FAM sekretær og meddel at patienten skal indlægges 2. Journal optaget og dikteret 3. Journal skrevet (kontakt FAM sekretær) 4. Meldt til bagvagt, og anæstesi (meddel hvilken afd. pt. Indlægges på) 5. Relevante blodprøver afhængig af comorbiditet 6. Relevante undersøgelse (rtg thorax, EKG mv) 7. Relevante tilsyn fra andre afdelinger 8. Information og samtykke til operation (dokumenteres i journal) 28

29 9. ALGORITME FOR BEHANDLING AF HOFTENÆRE FRAKTURER Subcapital fraktur Kanyllerede skruer Garden type 1 og 2 med posterior vinkling < 20 Alder < 70 år * Alder > 70 år ** Garden type 1 og 2 med posterior vinkling > 20 samt Garden type 3 og 4 Vertikal eller basocervikal collum femorisfraktur Hemialloplastik Glideskrue Stabil trokantær fraktur Ustabil trokantær fraktur Langt trokantært søm*** *): protese, hvis ikke reponerbar på lejet. Hos yngre overvejes total alloplastik. 29

30 **): Girdlestone, hos dement pt. efter individuel vurdering. ***): obligatorisk supervision af speciallæge. Femur F. corporis femoris DS72.3 Indlæggelse til osteosyntese, oftest marvsømning. Konf. bagvagt Evt. anlægges plaster stræk 2-3 kg F. supra-, inter- condyloidea et condyli femoris. DS72.4 CT-scanning og indlæggelse til osteosyntese. Konf bagvagt. Luxatio patellae. DS83.0 Knæ Reponeres umiddelbart, uden anæstesi. Husk rtg. efter reponering m.h.p. evt. osteokondral læsion og patella fraktur. Primær lux: Låst knee-ranger låst i 0 med fuld støtte. Må ikke fjernes om natten Klinisk kontrol efter 2-3 uger m.h.p. oplåsning til 0-60º i Skadeamb. Ved osteokondral fraktur indl. m.h.p. artroskopi. Recidiverende lux: Støttebind og krykker. Knæ-amb. efter 2-3 uger 30

31 F. patellae DS82.0 Udisloceret: Konservativ behandling med knæhængsel bandage 0-30, efter 4 uger oplåses til 0-60 i yderligere 2 uger. Mobiliseres med fuld støtte. Klinisk og rtg kontrol efter 2 og 6 uger Disloceret: Indlægges til osteosyntese. Distorsio genus DS83.6 Ved moderat distorsion uden specifik ligamentlæsion beh. med støttebind + aflastning. Klin kontrol hos e.l. efter 2-3 uger. Ved ledlinie ømhed (obs menisk påvirkning). Klin kontrol hos e.l. efter 2-3 uger. Dog Aflåst knæ. Angiv aktiv og passiv ROM i skadekort/jr.! Knee-ranger i låst i pt s aktive ROM. Evt. indl.! Ses i knæ amb/sektor næste hverdag, enten under indl. eller i knæ amb. regi. Laesio lig. cruciati anterioris genus DS83.5 Ved forreste skuffeløshed og normal røntgen: Støttebind og evt krykkestokke. Kontrol i knæambulatorium efter 2-3 uger Ved eminentia afrivning: Knee-ranger låst i 15º og CT-scanning. Konf. bagvagt Laesio lig. cruciati posterius genus DS

32 Ved bagre skuffeløshed (sacking) og normal røntgen: Støttebind og evt krykkestokke. Kontrol i knæambulatorium efter max 8 dage til vurdering mhp JACK bandage Ved abscisio: Knee-ranger låst i 15º og CT-scanning. Konf. bagvagt Kontrol i knæambulatorium efter max 8 dage til vurdering mhp JACK bandage Laesio lig. collateralis genus medialis DS83.4 MCL-læsioner: Grad 1= få valgus-løshed: Støttebind og krykkestokke til smertefrihed. Ingen yderligere kontrol. Grad 2 = subtotal ruptur: Støttebind og krykkestokke. Fuld støtte Klin. kontrol i amb. efter 5 uger Grad 3 = total ruptur: Knee-ranger låst i 15º fleksion i 2 uger. Herefter fribevægelse i yderligere 3 uger. Samlet bandagering 5 uger. Kontrol i skadeamb efter 2 og 5 uger. Hvis der er problemer efter 5 uger gives kontrol i knæamb. Laesio lig collateralis genus lateralis DS 83.4 Grad 1 (ømhed/ingen løshed) Støttebind og fuld støtte. Ingen kontrol Grad 2-3 (subtotal eller total ruptur) Knee-ranger med fri bevægelse og støtte efter evne. Subakut tid i knæ amb inden for 1 uge. 32

33 Ruptura traumatica lig. quadrieps/ lig. patellae. Manglende evne til strakt benløft og palpabelt substanstab. OBS ved tvivl kontaktes radiolog mhp på yderligere udredning med ultralyd eller MR scanning Indlægges til operation. Konf. Bagvagt. F. condyli tibiae DS82.1 Underben Udisloceret: CT-scanning og vurdering og evt. konservativ behandling med knæ-hængsel bandage i 8-12 uger. Instruktion i isometriske quadriceps-øvelser. Klinisk og rtg. kontrol efter 1, 6 og 12 uger. Belastning tidligst efter 6 uger Disloceret (>3-4mm): Indlæggelse til osteosyntese forudgået af CT-skanning F. cruris (corporis tibiae) DS82.2 Udisloceret lukket tibia skaftfraktur (tværfraktur): Primært høj bagre gipsskinne i 2 uger. Derefter høj cirkulær gips fra femur til tæernes grundled. Rtg. kontrol efter gipsanlæggelse. Medgiv krykkestokke. Tilladelse til skyggestøtte. Cirkulering efter 2 uger. Rtg. kontrol efter 2 og 6 uger og månedligt indtil heling. Evt kondylbærende gips eller Sarmientobandage. Konf. med traumesektor Ustabil lukket tibia skaftfraktur: Indlæggelse til osteosyntese med marvsøm. Ved fraktur nedenfor midten af tibia bestilles CTscanning. Konf. bagvagt. Ustabil, åben, kombineret fraktur: Indlæggelse til rensning, sårrevision og ekstern fiksation eller osteosyntese med marvsøm. Konf. Bagvagt/traumevagt. 33

Skadestueinstruks Aabenraa

Skadestueinstruks Aabenraa Skadestueinstruks Aabenraa 2015 Udarbejdet af: Carsten Lauridsen Caspar W. Krammer Etc. Godkendt af Jens Ole Laursen, ovl., klinikleder af skadestue og FAM Jens Eggers, ovl. Sektorchef for traumesektoren

Læs mere

Overekstremitet voksne

Overekstremitet voksne Skadestueinstruks Indhold og forord Overekstremitet voksne...3 Overekstremitet børn...10 Underekstremitet voksne...12 Underekstremitet børn...18 Columnalæsioner...19 Ansigtslæsioner...20 Øjenskader...21

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider Sygehistorie Hvilke udsagn om udredning for knæartrose er korrekte? Ubelastet røntgenoptagelse viser graden af artrose. Artroskopi er en rutineundersøgelse. MR-scanning kan ligeledes overvejes. Stående

Læs mere

Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars

Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars Henrik Wilbek Hillerød Hospital A-kursus Hvidovre 27. september 2011 Epidemologi. Calcaneusfrakturer

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Zell eleven 2015 Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Uffe Jørgensen. Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk afd. O Odense Universitetshospital Syddansk Universitet uj@quattroclinic.dk

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Overbelastning Vævets styrke Belastningen

Overbelastning Vævets styrke Belastningen Overbelastning Vævets styrke Belastningen Idrætsskade Vævets styrke Belastningen Akutte//overbelastningsskader Brukner & Kahn 2013 Vævets styrke Muskel Muskel-sene-overgang Senen Sene-knogle-overgang (entesen)

Læs mere

SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI

SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk FODENS ANATOMI Foden består af 26 knogler. 1 hælben (calcaneus), 1 rulleben

Læs mere

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand.

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand. ALBUE-HÅND Lateral humerusepikondylit tendinit lokaliseret til håndledsextensorernes udspring på laterale humerusepikondyl, særligt m. extensor carpi radialis brevis. Bliver også kaldt tennis albue, selvom

Læs mere

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Ved undersøgelse af skulderen og palpation af axillen er der to grundlæggende overskrifter. Sammenligning af begge sider og du skal kunne se hvad

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Funktionsattest ASK 330 Underarm

Funktionsattest ASK 330 Underarm Funktionsattest ASK 330 Underarm afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015 SKULDERLIDELSER Traumatiske og Degenerative forandringer Traumatiske forandringer Frakturer: humerus - clavicel - scapula Luksationer: humeroscapulærled acromioclaviculærled Cuff læsioner Collum humeri

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese Patientvejledning Slidgigt i fingrene Stivgørende operation eller ledprotese Slidgigt i fingrene er meget almindeligt. Oftest er det tommelens rodled, der påvirkes, men også fingrenes yderled og mellemled

Læs mere

Sutur af hudsår med instrumenter

Sutur af hudsår med instrumenter Sutur af hudsår med instrumenter INDIKATION Når såret ikke er potentielt kontamineret (ikke svært forurenede sår, bidsår o.lign), skal det sutureres inden 6 timer fra skadestidspunktet. Dette kaldes primær

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

SKRIFTLIG MEDICINSK FAGPRØVE FOR TREDJELANDSLÆGER, MARTS 2012

SKRIFTLIG MEDICINSK FAGPRØVE FOR TREDJELANDSLÆGER, MARTS 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN & KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Skriftlig eksamensnr.: SKRIFTLIG MEDICINSK FAGPRØVE FOR TREDJELANDSLÆGER, MARTS 2012 Eksaminationen består af 2 dele: A. 1

Læs mere

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer Valg af undersøgelsesmodalitet Radiologisk udredning af ansigtsfrakturer CT den bedste undersøgelse til vurdering af frakturer i ansigt og kranium og kan samtidig vurdere bløddelene. Edith Nielsen Neuroradiologisk

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske og reumatologiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske og reumatologiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske og reumatologiske lidelser En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Ortopædkirurgisk Afdeling O og Reumatologisk Afdeling C Odense

Læs mere

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG MR-teknik og indikationer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Fidusen ved MR Fremstiller væv med mange protoner Der er mange protoner i vand Der er oftest meget vand i patologisk

Læs mere

Program. Skulder og overekstremiteten. Scapula. Skulderbæltet. Clavicula. Scapula

Program. Skulder og overekstremiteten. Scapula. Skulderbæltet. Clavicula. Scapula Program Skulder og overekstremiteten Anatomi og massagecases Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Skulderbæltet 2 x claviculae, sternum, 2 x scapulae Funktion: Hæfter

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Udfordringer på en operationsafdeling Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Når en patient skal opereres, så er der mange fokus områder for personalet. Der er en masse teknisk udstyr der skal anvendes,

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

Sygdom Symptomer/fund Diagnose Behandling Specielt

Sygdom Symptomer/fund Diagnose Behandling Specielt Ortopædkirurgiske sygdomme Sygdom Symptomer/fund Diagnose Behandling Specielt Frakturer generelt Smerter, funktionstab, evt. Fejlstilling/hudlæsion, direkte/indirekte ømhed, evt. Strepitus (2 planer),

Læs mere

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn)

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Patientvejledning Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Skader på de ledbånd, der forbinder kravebenet med skulderbladet, opstår oftest ved fald

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

ORTOPÆDKIRURGISKE SYGDOMME

ORTOPÆDKIRURGISKE SYGDOMME ORTOPÆDKIRURGISKE SYGDOMME ALMEN FRATKURLÆRE Overordnet opdeling 1. Simpel (Kun to fragmenter) 2. Komminut (Mere end to fragmenter) Traumemekansime 1. Direkte 2. Indirekte Traumepåvirkning 1. Lavenergifraktur

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU

Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser. En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Den objektive undersøgelse af patienter med ortopædkirurgiske lidelser En vejledning til Kandidatuddannelsen i Medicin, SDU Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Revideret maj 2004 INDLEDNING

Læs mere

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt.

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt. En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig akut knæskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000 bliver opereret. Der findes to korsbånd i knæet, et forreste

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet.

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Skulderbrud Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Skulderbrud opstår oftest,

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Principper for ekstern fiksering

Principper for ekstern fiksering Principper for ekstern fiksering Indikationer og kliniske applikationer Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Disposition Ordbog Opbygning Biomekanik Koniske vs. Lige pinde Indikation Final kirurgi

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

En samling af de bragte månedens muskel

En samling af de bragte månedens muskel En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede os med en spændende idé. Hun havde siddet og talt med nogle af hendes veninder og

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Information vedrørende forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget

Læs mere

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 14. AO-Basis Kursus: Principles in Operative Fracture Management Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 1 Kursets formål Kurset giver det teoretiske fundament indenfor behandlingsprincipperne

Læs mere

Menneskenært design. Humerus Comfort unik humerus frakturortose

Menneskenært design. Humerus Comfort unik humerus frakturortose Skulderortoser Menneskenært design NordiCare udvikler egne ortoser med den målsætning at finde løsninger, som gør livet lettere for såvel patienter som plejepersonale. Vi kalder det menneskenært design.

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

Studiespørgsmål til bevægeapparatet

Studiespørgsmål til bevægeapparatet Studiespørgsmål til bevægeapparatet 1. Beskriv, gerne støttet af en figur, opbygningen af et ægte led 2. Beskriv synovialmembranens funktioner 3. Ledfladerne i et ægte led er beklædt med hyalin brusk.

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral Anatomiens sprog Ligesom på mange andre fagområder, anvender anatomi sit eget særlige fagsprog, og mange opfatter det anatomiske sprog, som værende indviklet eller kompliceret, når de først stifter bekendtskab

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Collum Femoris

Hoftenære Frakturer, Collum Femoris Hoftenære, Collum Femoris Henrik Palm Hoftefraktur-Enheden Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Fraktur-typer Operations-metoder Frakturtyper INTRAKAPSULÆRE (50%) = Collum femoris frakturer EXTRAKAPSULÆRE

Læs mere

Førstehjælp til søs. Ømhed direkte og indirekte, løshed, hævelse og blåmisfarvning

Førstehjælp til søs. Ømhed direkte og indirekte, løshed, hævelse og blåmisfarvning Indholdsfortegnelse Formål...1 Førstehjælpskassen...1 Skadebehandling...1 Sårbehandling...2 Brandsår...3 Ætsninger...3 Solskoldning...3 Søsyge...4 Hjernerystelse...4 Afkøling...4 Genoplivning ved hjertestop...4

Læs mere

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7 Åreknuder 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Faste... 6 3.3 Selve operationen... 6 3.4 Efter operationen...

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led)

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) Patientvejledning Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) På toppen af skulderen sidder kravebensleddet, som er et lille led, der forbinder kravebenet

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for ledskred af knæskallen (MPFL-rekonstruktion)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for ledskred af knæskallen (MPFL-rekonstruktion) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for ledskred af knæskallen (MPFL-rekonstruktion) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur Retningslinjeansvarlig terapeut Helle Thøgersen Specialeansvarlig leder Lisbet Pagter Fagområde Ergoterapi Målgruppe Ergoterapeuter

Læs mere

Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden

Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden REUMATOID ARTRIT I DE PERIFERE LED RADIOLOGISKE ASPEKTER A-kursus 11. september 2014 Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden DEFINITION AF RA Hyppigst forekommende inflammatorisk ledsygdom Kronisk polyartikulær,

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Fald fra højde. Arbejdsulykker. Trafikulykker. Vold. Multitraume. Billeddiagnostisk udredning. Strategi for modtagelse af patienten

Fald fra højde. Arbejdsulykker. Trafikulykker. Vold. Multitraume. Billeddiagnostisk udredning. Strategi for modtagelse af patienten Multitraume 1 Hvorfor skal vi som radiologer beskæftige os med begrebet multitraume, - vi lærer i forvejen om alle de enkelte organsystemer, - er det ikke godt nok???? Billeddiagnostisk udredning Strategi

Læs mere

Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17

Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17 5 Indhold Forord... 11 Redaktører... 13 Forfattere... 14 Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17 1 Om fagene... 19 Om ortopædkirurgien... 19 Om fysioterapi... 21 Om

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation

Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Forreste korsbåndsoperation Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Forundersøgelsen Du har nu været til forundersøgelse hos speciallægen, og det er konstateret, at dit forreste

Læs mere

SKULDEREN. Rotatorcuff tendinit:

SKULDEREN. Rotatorcuff tendinit: SKULDEREN Rotatorcuff tendinit: Formentlig den hyppigste årsag til smerte og bevægeindskrækning i skulderen. Hos de yngre (< 40 år) opstår syndromet som regel som en følge af overbelastning. Hos de ældre

Læs mere

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk www.camp.dk Albue-/hælbeskytter Heelbo Elastisk strømpe med trykaflastende udtagelig geléplade. Beskytter huden på albuen og forebygger tryksår. Art. nr. Farve Størrelse Mål Pakke 53600 Gul Small 15-20

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Trokantært marvsøm. Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013

Trokantært marvsøm. Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013 Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013 Bruger I det? Hvad bruger I det til? Kan I bruge det? Er det svært at bruge? Er der problemer

Læs mere

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet Program Hoften Anatomi og massagecases Københavns Massageuddannelse Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Os coxae Crista iliaca Spina iliaca posterior superior Spina

Læs mere

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse.

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse. Generel information Øvelsesprogrammet består af 3 Trin. Start med øvelserne i Trin 1 og gå først til næste Trin i øvelsesprogrammet, når du kan udføre øvelserne uden, at du oplever forværring af smerter

Læs mere

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM DISKUSPROLAPS I NAKKEN Diskus er betegnelsen for den elastiske båndskive

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Dagsorden. Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion. Anamnese. Persondata. Ønsker/forventninger

Dagsorden. Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion. Anamnese. Persondata. Ønsker/forventninger Dagsorden Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion Københavns Massageuddannelse Anamneseoptagelse Journalføring og samtykke PAUSE Gennemgang af muskler i bryst- og

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen (Dekompression og AC-resection) Regionshospitalet Randers Fysioterapien Du har i dag fået lavet en kikkertoperation pga. smerter i skulderen.

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Patientvejledning. Korrektion af ar

Patientvejledning. Korrektion af ar Patientvejledning Korrektion af ar Ar opstået efter tidligere operationer, skader eller uheld kan ofte korrigeres og dermed blive pænere med en mindre operation Ar kan virke skæmmende, idet huden kan være

Læs mere

Patientvejledning. Indeklemt nerve i albuen - inderside. Lysis nervus ulnaris

Patientvejledning. Indeklemt nerve i albuen - inderside. Lysis nervus ulnaris Patientvejledning Indeklemt nerve i albuen - inderside Lysis nervus ulnaris På indersiden af albuen i en lille tunnel løber en af de tre hovednerver (nervus ulnaris), som går ud til ringefinger og lillefinger.

Læs mere

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN Diskus er betegnelsen for den elastiske

Læs mere

Skolerne for Idrætsmassage Aalborg Fredericia København Det professionelle valg. Patientjournal

Skolerne for Idrætsmassage Aalborg Fredericia København Det professionelle valg. Patientjournal Patientjournal Navn: Adresse: Alder: Stilling: Telefonnr: Ryger/Ryger ikke Fritidsaktiviteter: Medicin: Højde: Vægt: Er der ting/ sygdomme jeg skal tage hensyn til: Patientens problem: Tilbagevendende

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

Hvad er BBHs Idrætssektor: Ortopædkirurgisk

Hvad er BBHs Idrætssektor: Ortopædkirurgisk Hvad er BBHs Idrætssektor: Ortopædkirurgisk afd M Idrætskirurgisk M51 Idrætsmedicinsk M81 Billeddiagnostisk Afdeling Fysioterapi AfdH Udgående samarbejder og forskning 1 Professor 5 Overlæger 3 Afdelingslæger

Læs mere

Fod og ankel. www.sdu.dk/ki/orto

Fod og ankel. www.sdu.dk/ki/orto Fod og ankel Orthopaedic Research Unit Dept. of Orthopaedic Surgery and Traumatology Inst. of Clinical Research University of Southern Denmark www.sdu.dk/ki/orto Anatomi Ligamenter Den objektive undersøgelse

Læs mere