CENTRALASIEN UKLASSIFICERET. Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2002/2003 APR 2003.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTRALASIEN UKLASSIFICERET. Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2002/2003 APR 2003."

Transkript

1 Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2002/2003 APR 2003 CENTRALASIEN Specialegruppe 8: Oberstleutnant i.g. Dr. F. Akaltin Kaptajnløjtnant L.P.M. Johannessen Kaptajn K.E. Knudsen UKLASSIFICERET

2 Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2002/2003 Oberstleutnant i.g. Dr. F. Akaltin Kaptajnløjtnant L.P.M. Johannessen Kaptajn K.E. Knudsen APR 2003 CENTRALASIEN Der gennemføres en analyse af den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien. På baggrund heraf vurderes perspektiverne for sikkerhedspolitisk stabilitet i regionen. UKLASSIFICERET

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Titelside Indholdsfortegnelse RESUMÉ KAPITEL - INDLEDNING Opgaveformulering Relevans Formål Opgaveanalyse Teori Metode Afgrænsning Definitioner Kilder Grafisk fremstilling af analysemodel. (figur 1) KAPITEL - DET INTRA-STATSLIGE NIVEAU Indledning Fremgangsmåde Centralasiens generelle karakteristika Kasakhstan Regering og politisk system Økonomi og fordelingspolitik Religiøse og etniske forhold Lov og orden Politi og retsvæsen Militære styrker Sammenfatning Kirgisistan Regering og politisk system Økonomi og fordelingspolitik Religiøse og etniske forhold Lov og orden Politi og retsvæsen Militære styrker Sammenfatning Tadsjikistan Regering og politisk system Økonomi og fordelingspolitik Religiøse og etniske forhold Lov og orden Politi og retsvæsen Forsvaret Sammenfatning UKLASSIFICERET

4 2.5. Turkmenistan Regering og politisk system Økonomi og fordelingspolitik Religiøse og etniske forhold Lov og orden Politi og retsvæsen: Forsvaret Sammenfatning Usbekistan Regering og politisk system Økonomi og fordelingspolitik Religiøse og etniske forhold Lov og orden Politi og retsvæsen Forsvaret Sammenfatning Sammenfatning af det intra-statslige niveau KAPITEL- DET REGIONALE NIVEAU Indledning Økologi Olie og naturgas Islam og terrorisme Narkotika Territoriale uoverensstemmelser Etnicitet Regionale organisationer Regionale aktører Kasakhstan Kirgisistan Tadsjikistan Turkmenistan Usbekistan Iran Øvrige aktører Potentielle regionale konflikter Sammenfatning af det regionale niveau KAPITEL - DET GLOBALE NIVEAU Indledning USA Rusland Kina EU Internationale samarbejdsfora FVDP UNCED/UNEP Caspian and Black Sea Oil & Gas Conference Konsekvensen af de globale aktørers interesser Sammenfatning af det globale niveau...76 UKLASSIFICERET

5 5. KAPITEL - DEN SIKKERHEDSPOLITISKE SITUATION I CENTRALASIEN Indledning Det globale niveaus indflydelse på det regionale niveau Økologi Olie og naturgas Islam og terrorisme Narkotika Territoriale uoverensstemmelser Sammenfatning Det globale niveaus indflydelse på det intra-statslige niveau Kasakhstan Kirgisistan Tadsjikistan Turkmenistan Usbekistan Sammenfatning Den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien KAPITEL - PERSPEKTIVERING OG KONKLUSION Indledning Perspektiver for stabilitet...91 Scenario 1:...92 Scenario 2:...93 Scenario 3:...93 Scenario 4: Konklusion Tillæg A Bilag 1 Bilag 2 BIBLIOGRAFI Kort over Centralasien Regionale fokusområder UKLASSIFICERET

6 RESUMÉ I indledningen opstilles følgende tese: Centralasien vil, i lyset af kampen mod terrorisme samt den fælles globale interesse i at udnytte regionens ressourcer, kunne udvikle sig stabilt. Specialets formål er således at vurdere perspektiverne for at skabe sikkerhedspolitisk stabilitet i Centralasien, som består af de fem stater Kasakhstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan og Tadsjikistan. Endvidere fastlægges det, at der er tale om et empirisk speciale, hvor den regionale sikkerhedsteori RSCT anvendes til at undersøge den sikkerhedspolitiske situation på det intra-statslige, regionale og globale niveau. I 2. kapitel behandles det intra-statslige niveau, hvor de centralasiatiske staters interne stabilitet analyseres indenfor fire hovedområder; regering og politisk system, økonomi og fordelingspolitik, religiøse og etniske forhold samt lov og orden. Det vurderes her, at de centralasiatiske lande generelt er præget af mangel på demokrati og retsforhold, manglende økonomisk udvikling og fordeling af økonomiske goder samt manglende kontrol med egne territorier. Endvidere har Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan problemer med islamiske fundamentalister. Kasakhstan og Usbekistan vurderes at være relativt stabile, hvorimod Kirgisistan og Tadsjikistan generelt er ustabile. Hvad angår Turkmenistan er der tale om et egentligt diktatur, som er forholdsvist stabilt. I 3. kapitel behandles det regionale niveau, hvor aktørerne behandles i rammen af fokusområderne økologi, olie og naturgas, islam og terrorisme, narkotika, territoriale uoverensstemmelser og etnicitet. Det konstateres at samtlige områder, med undtagelse af etnicitet, vurderes at have indflydelse på den sikkerhedspolitiske situation i regionen, men kun hvad angår uoverensstemmelser mellem Usbekistan og de to små nabostater Kirgisistan og Tadsjikistan vurderes der at være risiko for egentlige militære konflikter. I 4. kapitel behandles det globale niveau, hvor det søges at fastlægge de overordnede interesser for de globale aktører USA, Rusland, Kina, EU samt internationale samarbejdsfora. Det vurderes, at der, trods enkelte modstridende interesser, er generel global enighed om behovet for sikkerhedspolitisk stabilitet i Centralasien, og at USA og Rusland direkte medvirker til at sikre stabiliteten i Centralasien, mens EU og Kina primært støtter udviklingen økonomisk. I 5. kapitel analyseres det globale niveaus indflydelse på henholdsvis det regionale og det intra-statslige niveau. På det regionale niveau vurderes det, at den globale tilstedeværelse direkte medvirker til, at potentielle regionale konflikter ikke udvikler sig. På det intra-statslige niveau vurderes det, at den fysiske tilstedeværelse af USA og Rusland øger de centralasiatiske staters evne til at kontrollere eget territorium, herunder bekæmpe islamiske fundamentalister. Endvidere vurderes den økonomiske og politiske støtte fra særligt USA og EU, at medføre en generel udvikling mod politiske og økonomiske reformer, idet det dog konstateres, at investeringer i de centralasiatiske lande lader vente på sig. Dette gælder dog ikke Turkmenistan, hvor den globale indflydelse hidtil har været særdeles begrænset. I 6. kapitel vurderes perspektiverne for sikkerhedspolitisk stabilitet i Centralasien at være særdeles afhængige af de globale aktørers vilje til, ved fælles hjælp, at opbygge og investere i regionen. Til belysning af perspektiverne for den sikkerhedspolitiske udvikling i regionen opstilles fire scenarier. På baggrund af disse konkluderes det, at en langsigtet sikkerhedspolitisk stabilitet vil kræve et omfattende engagement fra de globale aktører, herunder anseelige økonomiske investeringer, hvor internationale organisationer ses at spille en væsentlig rolle i at reformere de centralasiatiske samfund på lokalt niveau. Det vurderes sammenfattende at tesen for opgaven Centralasien vil, i lyset af kampen mod terrorisme samt den fælles globale interesse i at udnytte regionens ressourcer, kunne udvikle sig stabilt således bekræftes. UKLASSIFICERET 6

7 1. KAPITEL INDLEDNING 1.1. Opgaveformulering. Opgavens titel er ifølge specialekataloget for VUT II/L-STK 2002/2003: Centralasien. Den tilhørende undertekst er: Kampen mod terrorisme har påvirket den sikkerhedspolitiske situation i det centralasiatiske område, hvilket har skærpet interessen for områdets fremtidige udvikling. Der har tilsyneladende indfundet sig en vis forståelse mellem USA og Rusland om løsningen af forskellige problemer i regionen, men parallelt hermed fortsætter det traditionelle "skakspil" om ressourcerne. Hvordan kan man vurdere den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien? Og hvilke perspektiver ligger der for at skabe stabilitet i regionen i forbindelse med internationalt sikkerhedspolitisk samarbejde, herunder landenes muligheder for deltagelse i NATO-samarbejdet" Relevans. Centralasien har i perioden efter Sovjetunionens sammenbrud været præget af manglende økonomisk udvikling, fattigdom, miljøproblemer, politisk kaos, etniske og religiøse uroligheder og i enkelte tilfælde egentlig borgerkrig. Det har på den baggrund været en fremherskende opfattelse, at Centralasien ville være et område for fremtidig uro og konflikter. 1 Terrorangrebet på World Trade Center og Pentagon, den 11. september 2001, placerede med et Centralasien på det globale landkort, ikke mindst grundet fornyet amerikansk interesse for regionen. Tilstedeværelsen af supermagten USA og de to stormagter Rusland og Kina i samme region har efterfølgende skabt en ny sikkerhedspolitisk situation i Centralasien. Det vurderes at kampen mod terrorisme, sammen med en fælles global interesse i at sikre stabiliteten i området, radikalt har ændret den overordnede sikkerhedspolitiske situation i regionen. Der synes hermed at være skabt mulighed for en sikkerhedspolitisk stabil udvikling i Centralasien, hvorfor tesen for dette speciale vil være: Centralasien vil, i lyset af kampen mod terrorisme samt den fælles globale interesse i at udnytte regionens ressourcer, kunne udvikle sig stabilt Formål. Med udgangspunkt i ovenstående tese vil formålet med specialet være at vurdere perspektiverne for at skabe sikkerhedspolitisk stabilitet i Centralasien. 1 Møller, Jørgen Ørstrøm: Nye perspektiver for Asien, 2. udg., DUPI 2002, p.222. UKLASSIFICERET 7

8 1.4. Opgaveanalyse. Opgavens titel er betegnelsen for et geografisk område, der som udgangspunkt for opgaven er nødvendigt at definere. Centralasien defineres som det geografiske område, der omfatter de fem lande: Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan. Regionen er kendetegnet ved at være en konstrueret region, bestående af fem selvstændige stater med en række fælles træk. Opgavens undertitel rejser to spørgsmål: Hvordan kan man vurdere den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien? Hvilke perspektiver ligger der for at skabe stabilitet i regionen, herunder landenes muligheder for deltagelse i NATO-samarbejdet? I disse to spørgsmål ses der allerede at tegne sig en overordnet struktur i bestræbelserne på at opnå opgavens formål. Den overordnede struktur kan inddeles i følgende tre bestanddele: At analysere den eksisterende sikkerhedspolitiske situation i Centralasien. Efterfølgende at analysere perspektiverne for den sikkerhedspolitiske udvikling, med baggrund i forudsætningerne for den eksisterende sikkerhedspolitiske situation. Med udgangspunkt i perspektiverne for den sikkerhedspolitiske udvikling i Centralasien at vurdere muligheden for at skabe sikkerhedspolitisk stabilitet i regionen. Den første opgave er således at analysere den eksisterende sikkerhedspolitiske situation i Centralasien. Der er således tale om et empirisk speciale, hvor der er behov for en sikkerhedspolitisk teori, som kan anvendes til at analysere og vurdere den sikkerhedspolitiske situation i en region. Endvidere må det fastlægges hvilke analyseniveauer, der er relevante at analysere. Centralasien har i perioden efter Sovjetunionens sammenbrud været præget af interne problemer samt etniske og religiøse konflikter i de enkelte stater. Det vælges på denne baggrund at behandle de sikkerhedspolitiske forhold internt i de centralasiatiske stater. Forholdet landene imellem, samt forholdet til nabolandene, herunder Rusland, Kina og Iran, synes også at spille en væsentlig rolle for den sikkerhedspolitiske situation i regionen. Det vælges derfor at analysere de sikkerhedspolitiske forhold mellem staterne i regionen, samt hvilke potentielle kilder til sikkerhedspolitisk ustabilitet, der kendetegner regionen. Som anført under opgavens relevans spiller USA en væsentlig rolle i den nye sikkerhedspolitiske situation i Centralasien, ikke mindst i lyset af tilstedeværelsen af amerikanske militære styrker i et traditionelt russisk-kinesisk interesseområde. Det vælges derfor, at analysere hvilke interesser aktørerne på den globale scene har i Centralasien. Sammenfattende vurderes der at være behov for at vurdere den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien på tre analyseniveauer; det intra-statslige, det regionale og det globale niveau. UKLASSIFICERET 8

9 Efter en analyse af den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien vil opgaven videre bestå i at analysere perspektiverne for sikkerhedspolitisk stabilitet i regionen, herunder hvilke sikkerhedspolitiske tiltag, der vil være nødvendige for at skabe sikkerhedspolitisk stabilitet på langt sigt. En sådan analyse vil tage udgangspunkt i de identificerede årsager til den aktuelle sikkerhedspolitiske situation, herunder konsekvenserne af den globale påvirkning. Hvad angår underspørgsmålet vedrørende de centralasiatiske landes mulighed for deltagelse i NATO-samarbejdet, vælges det ikke at fokusere specialet mod dette spørgsmål. Ganske vist er de centralasiatiske lande alle medlemmer i NATO's Partnership for Peace (PfP) program, og i enkelte landes tilfælde involveret i optagelsesprocessen til NATO, den såkaldte Membership Action Plan (MAP), men en række forhold taler imod at se den sikkerhedspolitiske udvikling i Centralasien i rammen af NATO. For det første er den generelle fremtid for NATO ganske uvis, hvilket underbygges af, at et andet samtidigt speciale omhandler dette forhold. For det andet ses NATO's rolle i regionen, at være et produkt af amerikanske og europæiske interesser i regionen, hvor organisationen, ligesom det er tilfældet for en række øvrige internationale organisationer, er instrumenter hvorigennem de globale aktører kan varetage deres interesser. Endvidere ses det væsentligt for opgaven at definere begrebet sikkerhedspolitisk stabilitet, hvilket behandles videre i den efterfølgende teoridiskussion. Med baggrund i ovenstående formuleres opgavens undertitel således: Der gennemføres en analyse af den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien. På baggrund heraf vurderes perspektiverne for sikkerhedspolitisk stabilitet i regionen Teori. Af opgavediskussionen fremkom et behov for en sikkerhedspolitisk teori, som er anvendelig til at analyse den sikkerhedspolitiske situation i en region. Barry Buzan og Ole Wæver har med Regional Security Complex Theory (RSCT) skabt et teoretisk grundlag for at analysere den sikkerhedspolitiske situation i en region. 2 Teorien er en model over regional sikkerhed, som giver mulighed for at analysere den sikkerhedspolitiske udvikling i en region, i rammen af den globale situation. RSCT er endvidere en teori, som er skabt til at strukturere empiriske analyser af regioner, hvilket opgaveanalysen konkluderede, var tilfældet for denne opgave. Teorien tager udgangspunkt i den eksisterende såkaldte "4+1" globale situation, med en supermagt; USA, og fire stormagter; Rusland, Kina, EU og Japan, hvor supermagter er defineret ved at kunne projicere magt globalt, og stormagter er defineret ved at kunne projicere magt til naboregioner, hvilket som sidebemærkning vurderes særdeles relevant med Centralasiens placering mellem Rusland og Kina. Indflydelsen fra det globale niveau foregår ved såkaldt penetration, når globale magter yder indflydelse på stater, som indgår i et regionalt sikkerhedskompleks. 2 Barry Buzan & Ole Wæver: "Regions and Powers: The structure of international security UKLASSIFICERET 9

10 Det regionale niveau beskrives i RSCT som niveauet, hvor nationale og globale sikkerhedsaspekter mødes, vel at mærke på regionale præmisser, hvilket vil sige at globale aktører agerer i den eksisterende sikkerhedspolitiske struktur i regionen. Teorien definerer regioner som en gruppe af stater, hvis sikkerhedspolitiske situationer er gensidigt forbundet, hvorfor de ikke kan betragtes isoleret. Denne definition udbygges med en definition af det såkaldte Regional Security Complex (RSC), som ud over ovenstående definition er kendetegnet ved at være relativ uafhængig af omgivende stater. Dette er ingenlunde tilfældet for Centralasien, der, som det fremgår af opgaveanalysen, er en konstrueret region, hvilket underbygges af, at Centralasien i "Regions and Powers: The structure of international security beskrives som et potentielt RSC, idet den ikke falder inden for bogens definition af regioner, men nærmere optræder som en såkaldt ekstra isolator/ buffer mellem Rusland/ Øst-Europa og Mellemøsten/ Syd-Asien. 3 Dette skyldes i høj grad, at de centralasiatiske stater er relativt svage stater, med manglende kapabilitet til at projicere magt, og således ikke kan skabe regional interdependens. Centralasien betragtes således af Buzan og Wæver som et svagt subkompleks, hvis interne dynamikker fortsat formes og er under stærk indflydelse af Rusland og andre globale aktører. På sigt kandiderer Centralasien dog til opnåelse af egentlig regionsstatus. 4 Det vurderes, til trods for at Centralasien ikke er defineret som en RSC, at RSCT er anvendelig som teoretisk analyseapparat for denne opgave. I forlængelse heraf undersøges det, hvorledes teorien kan tilpasses den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien. RSCT anvender fire analyseniveauer: 1. Internt i staten, 2. stat-til-stat relationer, 3. regionens interaktion med naboregioner, og 4. globale magters rolle i regionen. På det første analyseniveau er det ifølge teorien ikke nødvendigvis staten, som er aktør, men alternativt klaner, religiøse mindretal, organisationer eller andre grupperinger. I tilfældet Centralasien er eksempelvis fundamentalistiske islamister og klaner aktører mod den siddende statsmagt. Det vurderes her at være hensigtsmæssigt at betragte den siddende statsmagt i den respektive stat som aktør, hvor en række forhold kan true denne statsmagt. Det vælges i den videre analyse at benævne dette niveau som det intra-statslige niveau. Hvad angår andet og tredje analyseniveau medfører det faktum, at Centralasien ikke er et egentligt RSC, at det ses hensigtsmæssigt at samle disse niveauer i et niveau, som samlet vurderer de sikkerhedspolitiske relationer mellem de centralasiatiske stater og disses nabostater. Det vælges i den videre analyse at benævne dette niveau det regionale niveau. 3 Afghanistan er i forvejen isolator/ buffer. 4 Buzan & Wæver, pp UKLASSIFICERET 10

11 Teoriens fjerde niveau vurderes at være særdeles relevant, med udgangspunkt i de globale aktørers tilstedeværelse i centralasien. Det vælges i den videre analyse at benævne dette niveau det globale niveau. Det er ikke i teorien fastlagt, hvilket niveau der er dominerende, idet det vurderes at variere fra region til region. Dette vil videre belyses under valget af analysemetode. Vurderingen af sikkerhedspolitiske aspekter på det enkelte niveau tager udgangspunkt i at RSCT har konstruktivistiske rødder, men er i tråd med de fleste realistiske og liberalistiske teorier om det internationale system. Teorien fastlægger ikke hvilke faktorer, der kan true sikkerheden, men tager udgangspunkt i, at aktører selv definerer relevante sikkerhedspolitiske områder ved en såkaldt sikkerhedsliggørelse af disse. Det vælges at anvende denne tilgang for de regionale og globale aktører med henblik på at opnå den bredest mulige analyse af den sikkerhedspolitiske situation. På det intra-statslige niveau vurderes det at være nødvendigt at operationalisere RSCT, med henblik på at kunne vurdere den sikkerhedspolitiske situation i den enkelte stat. Med henblik på at opnå den bredest mulige beskrivelse af den intra-statslige sikkerhedspolitiske situation vurderes det at være nødvendigt at definere en række målepunkter med udgangspunkt i det brede sikkerhedsbegreb. RSCT tillader anvendelsen af neorealistisk forklaringskraft, i form af det brede sikkerhedsbegreb, på det enkelte analyseniveau. Med henblik på at vurdere den intra-statslige sikkerhedspolitiske situation beskriver Barry Buzan i bogen People, States and Fear en række faktorer, som kendetegner en såkaldt svag stat. 5 En tilsvarende definition af den "svage stat" beskrives af Kalevi J. Holsti i The state, war, and the state of war, hvor årsager til ustabilitet kan være: 6 manglende politisk frihed, manglende økonomisk sikkerhed, manglende accept af etniske eller religiøse grupperinger, og manglende personlig sikkerhed i form af lov, orden og retssikkerhed. Det vælges på det intra-statslige niveau at anvende disse områder som udgangspunkt for analysen af den sikkerhedspolitiske situation i den enkelte centralasiatiske stat. Sammenfattende vælges det at inddele den sikkerhedspolitiske analyse på tre analyseniveauer; det intra-statslige, det regionale og det globale niveau. Niveautilgangen er i øvrigt sammenfaldende med Caucasus Institute - John Hopkins University i deres Strategic Assessment of Central Asia. Af opgaveanalysen blev det endvidere klart, at det var nødvendigt at definere begrebet sikkerhedspolitisk stabilitet. RSCT definerer ikke direkte stabilitet, men beskriver en sikkerhedsrisiko som en trussel mod overlevelsen af et "referenceobjekt", som hævdes at have ret til at overleve. Her vælges det at se den legale, internationalt anerkendte, eksisterende statsmagt som dette referenceobjekt. Trusler mod statsmagtens overlevelse, det 5 Buzan, B.: People, States and Fear, Hertfordshire UK, Holsti: The state, war, and the state of war, Cambridge UK 1996, pp UKLASSIFICERET 11

12 være sig interne som eksterne, vil således udgøre en trussel mod stabiliteten af staten. På det intra-statslige niveau vil stabilitet således være kendetegnet ved, at risikoen for interne magtkampe er lille, ligesom stabilitet på det regionale niveau vil være kendetegnet ved, at risikoen for konflikter mellem stater er lille. Generel sikkerhedspolitisk stabilitet i Centralasien defineres på denne baggrund ved, at risikoen for såvel intra-statslige som regionale konflikter er minimal Metode. Med henblik på at vurdere den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien tages udgangspunkt i den valgte teori RSCT. Af ovenstående teoridiskussion fremgik det, at teorien ikke fastlægger et dominerende analyseniveau. På baggrund af tesen for opgaven tages der udgangspunkt i, at den globale indflydelse spiller en afgørende rolle i den sikkerhedspolitiske udvikling i regionen. Med henblik på at undersøge denne tese vælges det derfor først at behandle, hvilken intra-statslig og regional sikkerhedspolitisk udgangssituation det globale niveau påvirker, for senere at kunne vurdere konsekvensen af den globale påvirkning. På baggrund af den indledende gennemgang af kilder kunne vi konstatere, at Centralasien hidtil har været præget af intra-statslige konflikter, hvorimod der ikke er tradition for konflikter mellem stater. Det vælges derfor at indlede med en analyse af det intra-statslige niveau, med henblik på at afdække hvilke forhold, der vurderes at udgøre en fare for stabiliteten i de respektive centralasiatiske stater. Der vil her være tale om at afdække såvel eksisterende som potentielle problemområder. Formålet med at behandle dette niveau først er at identificere problemerne i deres basale form, for senere at kunne konstatere hvorledes regionale og i særdeleshed globale forhold har indflydelse på disse. De fire intra-statslige målepunkter fra pkt benævnes; regering og politisk system, økonomi og fordelingspolitik, religiøse og etniske forhold samt lov og orden, og forklares yderligere i indledning til det intra-statslige niveau. Det er endvidere tanken, at en indledningsvis gennemgang af de enkelte centralasiatiske stater vil medvirke til at forklare de enkelte staters rolle i den regionale sammenhæng. Som andet analyseniveau behandles det regionale niveau, med henblik på at afdække interessekonflikter mellem de centralasiatiske stater, eller mellem centralasiatiske stater og nabostater. Endvidere afdækkes her øvrige forhold af regional karakter, som kan have indflydelse på det intra-statslige niveau. For såvel det intra-statslige som det regionale niveau vælges det at behandle disse isoleret fra indflydelsen fra det globale niveau, med henblik på at afdække staternes egne kapaciteter så præcist som muligt. Som tredje analyseniveau behandles det globale niveau, for her at identificere hvilke interesser globale aktører har i Centralasien. Formålet med dette kapitel er at identificere hvilke fælles interesser, der vil kunne påvirke den sikkerhedspolitiske stabilitet i positiv retning og hvilke interessekonflikter blandt de globale aktører, der vil kunne påvirke den sikkerhedspolitiske stabilitet i negativ retning. Efterfølgende vil det være hensigten at give et samlet sikkerhedspolitisk billede af Centralasien, ved at analysere hvilken indflydelse det globale niveau har på henholdsvis det regionale og intra-statslige niveau. 7 Tillige i overensstemmelse med Strategic Assessment of Central Asia. UKLASSIFICERET 12

13 Afslutningsvis vælges det at gennemføre en analyse af perspektiverne for sikkerhedspolitisk stabilitet i Centralasien, inden for specialets tidsmæssige afgrænsning. Intentionen er her at vurdere mulighederne for at skabe sikkerhedspolitisk stabilitet i Centralasien, på baggrund af den samlede analyse af forskellige udviklinger inden for den globale interesse i Centralasien. Analysemetoden er visualiseret grafisk i figur 1 under punkt Afgrænsning. Med baggrund i ovenstående fastsættes følgende afgrænsning af opgaven: Centralasien afgrænses geografisk at omfatte landene: Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan. Der inddrages kun regionale og globale aktører med direkte indflydelse på den sikkerhedspolitiske situation i regionen. Tidsmæssigt afgrænses opgaven til ti år. Den amerikansk ledede militære operation mod Irak forudsættes som udgangspunkt ikke at ændre det eksisterende forhold mellem USA, Rusland og Kina Definitioner. Følgende definitioner anvendes for specialet: Sikkerhedspolitisk stabilitet i Centralasien defineres ved, at risikoen for såvel intrastatslige som regionale konflikter er minimal. Kort sigt defineres til 0-2 år, mellemlangt sigt til 3-5 år og langt sigt til 6-10 år Kilder. Det tilgængelige kildemateriale om Centralasien er mangfoldigt, hvorfor en kvalitativ udvælgelse har været nødvendig. Specialet tager udgangspunkt i hovedkilder, der fremgår af de enkelte afsnit af den redegørende analyse. Disse kilders synspunkter er løbende verificeret af andre kilder. Internetkilder har tillige været underkastet en grundig lødighedsbetragtning inden disses oplysninger har fundet anvendelse i specialet. Endvidere indgår indhold fra såvel forelæsninger på FHMU/ FSMO som oplysninger indhentet under VUT-II/L-STK studietur til de vesteuropæiske hovedstæder i november Kildeindsamlingen er afsluttet 31. marts UKLASSIFICERET 13

14 1.10. Grafisk fremstilling af analysemodel. (figur 1) Indledning Det intra-statslige niveau Kasakhstans, Kirgisistans, Tadsjikistans, Turkmenistans og Usbekistans: Regering og politisk system. Økonomi og fordelingspolitik. Religiøse og etniske forhold. Det regionale niveau Økologi. Olie og naturgas. Islam og terrorisme. Lov og orden. Narkotika. Det globale niveau Etnicitet. Territoriale uoverensstemmelser. Regionale organisationer. Statslige aktører. USA. Rusland. Kina. EU. Internationale fora. Konsekvenser. Global indflydelse på det regionale niveau Global indflydelse på det intra-statslige niveau Den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien Perspektivering & konklusion UKLASSIFICERET 14

15 2. KAPITEL DET INTRA-STATSLIGE NIVEAU 2.1. Indledning. De fem centralasiatiske stater Kasakhstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan og Tadsjikistan, opnåede sammen med en række andre tidligere sovjetrepublikker selvstændighed ved Sovjetunionens sammenbrud i 1991, og egentlige forfatninger blev vedtaget i årene herefter. Opløsningen af supermagten efterlod regionen i et vakuum. Den sikkerhedspolitiske situation var spændt, tilknytningen til sovjetøkonomien ophørt og de nyopståede stater stod med mangfoldige udfordringer, med borgerkrig, økonomisk krise og anden uro på dagsordenen. Op gennem 1990 erne er det lykkedes at skabe nogenlunde ro i regionen, men der eksisterer fortsat centrale problemområder. Hovedparten af de fem centralasiatiske staters nuværende problemer afspejles i følgende citat bragt i Moskva-tidsskriftet World News Connection, september 2002: 8 The recently formed states of the region, which are suffering through the consequences of a protracted economic crisis and the shift to an economy with free market elements, will need more than just a decade to establish complete control over their territory, to create a modern defense potential, effective administrative and police structures and vital regional security systems and coordination of efforts in the field of combating terrorism, extremism, organized crime, illicit drug trafficking and so forth. Y. Stepanova Fremgangsmåde. I dette kapitel søges det at identificere hvilke problemområder, der truer de centralasiatiske staters interne stabilitet, og dermed statsmagterne. Efter gennemgang af fælles karakteristika behandles staterne enkeltvis. Den delvist historiske fremstilling koncentrerer sig om følgende områder: Regering og politisk system, med henblik på at fastlægge risikoen for statskup. Her tages udgangspunkt i, at manglende demokrati, herunder undertrykkelse af en eventuel opposition, over tid vil medføre modstand mod regeringsmagten. Økonomi- og fordelingspolitik, med henblik på at fastlægge risikoen for opstand. Her tages udgangspunkt i, at udbredt fattigdom vil kunne medføre utilfredshed blandt borgerne og således være en kilde til indre uro. Religiøse og etniske forhold, med henblik på at fastlægge risikoen for borgerkrig. Her tages udgangspunkt i, at undertrykkelse og bekæmpelse af religiøse eller etniske mindretal, samt religiøse gruppers målsætninger om at etablere et religiøst baseret samfund vurderes at kunne medføre opstande mod regeringsmagten. 8 Drug Trafficing in Afghanistan, Central Asia 15/ UKLASSIFICERET 15

16 Lov og orden, med henblik på at fastlægge retsforhold, overholdelse af menneskerettigheder og evnen til at udøve magt i samfundet. Her tages udgangspunkt i, at manglende retsforhold og overholdelse af menneskerettigheder på sigt vil medføre utilfredshed og utryghed i befolkningen. Endvidere vurderes det om den udøvende magt, herunder såvel politi som militær, er i stand til at opretholde ro og orden inden for statens grænser Centralasiens generelle karakteristika. Centralasien er geografisk placeret mellem det Kaspiske Hav i vest og Tianshan-bjergene i øst, det sibiriske lavland i nord og Hindukusch-bjergene i syd, og udgør et geografisk areal svarende til Vesteuropa. Regionen er kendetegnet ved omfattende ubeboede ørkenområder og utilgængelige bjergområder. Området er regnfattigt og præget af store temperaturudsving med gennemsnitstemperaturer på 10 minusgrader om vinteren og 30 graders varme om sommeren. Med ca. 50 millioner mennesker er regionen generelt tyndt befolket med uregelmæssig beboelse, som koncentrerer sig i randområderne og enkelte frugtbare områder ved regionens floder. Centralasien er historisk set et gennemgangsområde, hvor hunnere, mongoler og tyrkere er trukket gennem området fra den store folkevanding i det 4. århundrede frem til det 14. århundrede. Således fremstår Centralasien i dag som et multikulturelt og multietnisk område. Efter det russiske riges udvidelse frem til det 17. århundrede opstod der i regionen hyppigere modsætninger mellem det Osmanniske rige og Perserriget. Som resultat af disse krige blev endnu større dele af Centralasien med sin overvejende muslimske, tyrkisktalende befolkning underlagt russisk herredømme. De russiske ekspansionsbestræbelser i Centralasien var hovedsageligt af økonomiske grunde. Den lukrative oliehandel (5 tons per måned), men også eksporten af bomuld spillede en væsentlig rolle i erobringen af Usbekistan, Turkmenistan og Tadsjikistan, som afsluttedes i Disse interesser bragte Rusland i en stigende interessemodsætning med Storbritannien, der som det 19. århundredes største kolonialmagt også havde rettet sine øjne på regionen. Efter 1. Verdenskrig medførte Stalins udrensninger yderligere befolkningsforskydninger, som følge af tvangsflytninger af befolkningsgrupper. Først efter 2. Verdenskrig faldt der ro i regionen på trods af, at den forcerede økonomiske udbytning af regionen medførte en indvandring af russere. Siden sovjetunionens sammenbrud er denne udvikling aftaget en del, men der er stadig anseelige russiske befolkningsmindretal i de centralasiatiske lande. 9 Endvidere har Centralasien været ramt af den generelle økonomiske tilbagegang, som følge af sammenbruddet af det tidligere Sovjetunionen, der har medført høj arbejdsløshed og fattigdom. Med til at forstærke den negative økonomiske udvikling er, at magtstrukturen i de centralasiatiske lande er baseret på tidligere kommunistiske eliter og traditionelle klanstrukturer, som har overlevet sovjetperioden, hvilket har medført en særdeles dårlig fordeling af økonomiske goder i landene. Til gengæld er klan- 9 Bimboes, D. ; Konfliktregion Kaspisches Meer, der Kaukasus und Mittelasien zwischen Erdöl, Krieg und Krisen, Kassel 1999, pp UKLASSIFICERET 16

17 samfundene, med deres sociale sikkerhedsnet, medvirkende til at den generelle fattigdom ikke medfører mangel på livsnødvendigheder. 10 En interessant konsekvens af disse traditionelle magt- og samfundsforhold er en manglende utilfredshed i befolkningen med totalitære ledelser, og en deraf manglende opbakning til at gennemføre demokratiseringer. Samtidigt må det konstateres, at tilstedeværelsen af internationale organisationer og private selskaber i Centralasien op gennem 1990 erne har medført en påvirkning af det civile samfund i retning af en fremtidig demokratisering. Den generelle mangel på menneskerettigheder efter vestlig målestok må nødvendigvis også vurderes med baggrund i den manglende retstradition i regionen. Dette medfører i praksis at utilfredshed med de eksisterende forhold ikke generelt vurderes at spille en afgørende rolle i den politiske situation på kort og mellemlangt sigt, men at manglende demokratiske og økonomiske reformer vil kunne medføre sikkerhedspolitisk ustabilitet på langt sigt, hvilket lægges til grund for den videre analyse af de enkelte stater. 11 En anden væsentlig faktor i de centralasiatiske samfund er islam. Uafhængigt af sekulariseringsgrad er de islamiske ritualer, såsom bryllupper, begravelser og omskæring de vigtigste elementer i familie- og samfundsliv. I Usbekistan og Tadsjikistan har sharia, den islamiske lovgivning grundfæstet i koranen, stadigvæk en stor betydning i dagligdagen. De øvrige centralasiatiske stater har derimod en mere sædvaneretslig tradition, hvor sharia ikke udgør samme grundlag for fremtidig lovgivning. De islamiske samfundsstrukturer på det lokale niveau medfører endvidere en høj grad af patriarkalsk struktureret lokalt selvstyre, der har stor indvirkning på lokale retsforhold og socialhjælp. Staternes fremtidige udvikling på det retslige, økonomiske og sociale område fordrer derfor, at man i høj grad inddrager disse lokale strukturer. I særdeleshed er det vigtigt, at staterne ikke undergraver intakte lokale, sociale strukturer med forcerede økonomiske reformer. 12 Sammenfattende vil den eksisterende samfundsstruktur i de centralasiatiske lande anvendes som grundlaget for den videre analyse. Det forudsættes i den sammenhæng, at der i klanbaserede islamiske lokalsamfund, uden demokratiske traditioner, ikke vil være en umiddelbar konsekvens af manglende gennemførelse af demokratiske og økonomiske reformer. Trusler mod statsmagten, med baggrund i krav om økonomiske og politiske reformer, vil som en følge heraf vurderes først at ville manifestere sig på langt sigt. Samtidigt må en succesfuld omstilling til markedsøkonomiske demokratier tage hensyn til den kulturmæssige arv i regionen. I det følgende analyseres de centralasiatiske stater enkeltvis. Af hensyn til at anvende metoden stringent behandles staterne udelukkende ud fra deres egne kapabiliteter, hvorved behov for ekstern støtte identificeres, også selvom denne støtte allerede er til stede. Herved afdækkes problematikker på det niveau de forekommer, og de vil således lettere kunne behandles i den videre analyse af øvrige niveauer. 10 Bimboes, D. ; Von Kabul bis Baku und Skopie Interessen, Mächte und Bündnisse, Köln 2002, p Geiss, Paul Georg; Demokratisierung und gesellschaftliche Reformen in Zentralasien, p Geiss, Paul Georg; Demokratisierung und gesellschaftliche Reformen in Zentralasien, pp UKLASSIFICERET 17

18 2.2. Kasakhstan. Kasakhstan var den sidste af de tidligere sovjetrepublikker til at erklære sig uafhængig. Med den lange grænse mod Rusland var Kasakhstans industri tæt knyttet til sovjetøkonomien, og det var ydre omstændigheder, snarere end landets egen stræben herefter, der førte til, at landet blev selvstændigt i december Regering og politisk system. Kasakhstan bliver regeret af Præsident Nasarbajev, der i 1999 blev genvalgt for en ny 7 års periode, ved et kombineret præsident- og parlamentsvalg, der gav anledning til betydelig international kritik, som følge af påstået valgsvindel. Præsidenten har med den nye forfatning fra 1995 næsten uindskrænket magt og skal ikke længere stå til ansvar overfor parlamentet. 13 Gennem udnævnelse af forfatningsrådets medlemmer øver præsidenten direkte indflydelse på den dømmende magt, står i spidsen for den udøvende magt og er tillige forsvarets øverstkommanderende. 14 Præsidenten bruger den latente trussel i form af religiøs ekstremisme til at legitimere sin autokratiske ledelsesstil og politisk kan styret karakteriseres som et klanbaseret oligarki med begrænset ytringsfrihed, hvilket vanskeliggør arbejdsbetingelserne og den politiske indflydelse for oppositionen. 15 Således har oppositionelle partier, fagforeninger og bevægelser indtil nu ikke haft nævneværdig indflydelse, og er splittet indbyrdes. Nydannelsen af Partiet for Kasakhstans demokratiske valg ultimo 2002 markerer dog oppositionens genopstandelse, og partiet skal ses som en protest imod Nasarbajevs ledelsesstil og den manglende omsætning af hans demokratiseringsinitiativer. Under valget viste det sig dog, at Kasakhstan i høj grad er immun overfor demokratisering, da hovedparten af stemmerne gik til den traditionelle magtstruktur. Til forskel fra andre centralasiatiske lande, forholder det sig imidlertid således, at der i Kasakhstan er en fortsat demokratisk udvikling, hvorfor den politiske situation kan udtrykkes således: Den politiske virkelighed er mangeartet og bekendelsen til demokrati og retsstatslighed vil ikke blive opgivet. 16 Den kasakhiske ledelses reaktion på oppositionens genopstandelse har været at foretage omorganiseringer i regeringen samt at indføre en skærpet statslig censur af de oppositionelt orienterede medier. Parallelt med dette har man foretaget tiltag, der modvirker korruption i statsapparatet. Det politiske system i Kasakhstan har hidtil været karakteriseret ved manglende demokrati og direkte præsidentstyre. Den seneste udvikling, herunder bl.a. dannelsen af en egentlig opposition og bebudede reformer vurderes at kunne medvirke til politisk stabilitet på langt sigt. Sammenfattende vurderes det politiske system at være stabilt, og risikoen for statskup vurderes således at være minimal. 13 Moder; Aus dem Kalten Krieg, p Landets i første omgang demokratiske forfatning havde frem til 1995 ført til en fuldkommen handlings- og reformlammelse af Kasakhstan. Som følge heraf opløste præsidenten parlamentet og regerede gennem forordninger (usokrati). Jf. Moder; Aus dem Kalten Krieg, p : Landefakta Kazakstan, p Egen oversættelse af citat fra Götz, Roland; Halbach, Uwe; Politisches Lexikon GUS, 3. oplag, München 1996, p [ ] die politische Wirklichkeit [ist] vielschichtig. Das Bekenntnis zur Demokratie wird nicht aufgegeben. UKLASSIFICERET 18

19 Økonomi og fordelingspolitik. Kasakhstans selvstændighed førte til en vis isolering og afmatning af økonomien, idet industrien var tæt knyttet til sovjetøkonomien. Siden slutningen af 1999 har Kasakhstan dog oplevet positiv økonomisk vækst. Således vil væksten i 2002 formodentlig ligge på omkring 6%. Samtidig forventes der en yderligere sænkelse af statsgælden, som følge af et overskud på statsregnskabet for De største brancher er olie- og metalindustrien, hvis største aftagere er EU (23%), Rusland (20%) og Kina (9%). Eksporten af råstoffer er stigende, og udgør rundt regnet 80% af den samlede eksport, men også industriproduktionen vokser. På trods af den store ressourcerigdom udgør bruttonationalproduktet dog kun ca dollars per borger, og den reelle arbejdsløshed ligger formodentlig på over 20%. Regeringen har sat sig som mål at ville frigøre sig fra sin afhængighed af råstofeksporten og i stedet fremme en diversificeret udvikling af erhvervslivet. 17 Udvalgte makroøkonomiske data* ** Vækst (mia. $) 22,1 15,5 18,2 20,7 23,0 Vækst (BNP I %) -2,5 1,7 9,6 10,0 6,0 Inflation (i %) 1,9 17,8 9,8 6,2 4,4 Balancesaldo for vare- og tjenesteydelser -5,6-1,5 5,9-4,6-5,3 (i % BNP) Udlandsinvestering (mia. $) 1,1 1,5 1,2 2,0 2,0 Statsgæld (BNP i %) 16,6 29,0 25, ,9 Budgetsaldo (i % BNP) ,5 0,1 2,0 0,5 *Deutsche Bank Research **Prognose Både Regeringen og nationalbanken fører en makroøkonomisk stabiliserende politik. 18 Landet har meget betydelige oliereserver og kan forvente en kraftig stigning i eksportindtægterne. Kombineret med en stram udgiftspolitik vil Kasakhstan således kunne imødekomme de økonomiske målsætninger for de kommende år, som landet har opstillet i samarbejde med IMF. 19 Efter Deutsche Banks vurdering kan man i Kasakhstan regne med en dramatisk forbedring af den økonomiske situation, da landet befinder sig på en stejl succeskurs. 20 Det økonomiske opsving har endnu ikke nået den brede befolkning, idet der snarere er tale om, at der kan konstateres en tiltagende polarisering mellem de få rige og et forarmet flertal Halbach; Afghanistans Nachbarschaft, p Halbach; Afghanistans Nachbarschaft, p : Landefakta Kazakstan, p Auf steilem Erfolgskurs, Halbach; Afghanistans Nachbarschaft, p UKLASSIFICERET 19

20 Den relativt høje inflation forårsager vidtspændende problemer for borgerne. Takket være det økonomiske opsving lykkedes det dog i 2002 uden forsinkelser at udbetale lønninger og pensioner, hvilket har ført til en betydelig mindskelse af de sociale spændinger. Det omfattende bureaukrati og omfattende korruption er væsentlige hindringer for investeringslysten fra særligt vestlige selskaber. I spidsen for korruptionen står præsidentfamilien, som ikke alene leder et medieimperium, men som også ejer elleve af landets største banker. 22 Kasakhstans økonomiske potentiale vurderes at kunne sikre økonomisk fremgang i de kommende år, men har foreløbig ikke resulteret i en bedre økonomisk fordeling i det kasakhiske samfund. En fortsat økonomisk vækst vurderes at ville medføre en reduktion af den eksisterende arbejdsløshed, ligesom fordelingen af økonomiske goder, herunder en forbedring af levevilkår for det forarmede befolkningsflertal, må vurderes at være sandsynlig. Sammenfattende vurderes der ikke for nuværende at være risiko for en økonomisk funderet opstand i Kasakhstan Religiøse og etniske forhold. Kasakhstan er verdens niendestørste land og er med ca. 15 mio. indbyggere kun tyndt og uregelmæssigt befolket. 23 Landet er hjemsted for op mod 120 forskellige folkeslag, herunder Kasakherne selv, som udgør mindre end 50%, samt mere end 30% russere. 24 Den russiskdominerede nordlige del af Kasakhstan er adskilt fra det mellemasiatisk-islamiske kulturområde af en tyndt befolket centralregion, og såvel befolkningen som erhvervslivet er koncentreret i periferien af landet. 25 Efter selvstændigheden var Kasakhstan præget af en kraftig opblussen af kasakhisk nationalisme, hvilket bl.a. medførte at russisk blev afskaffet som officielt sprog. Dette medførte en omfattende russisk udvandring, samt kraftig kritik fra en række menneskerettighedsgrupper og det officielle Rusland. 26 Gennem en længere periode har der således været tiltagende utilfredshed med den kasakhiske politik blandt det russiske mindretal. I den forbindelse har den kosakiske befrielsesbevægelse haft som målsætning at få indlemmet dele af det nordlige og østlige Kasakhstan i den Russiske Føderation. Kritikken har medført genindførelse af russisk som et af de officielle sprog i Kasakhstan, og som en tilkendegivelse over for det russiske mindretal blev hovedstaden i 1999 flyttet fra Almaty i syd til Astana i den nordlige del af Kasakhstan, hvilket har medført, at den russiske udvandring ser ud til at være bragt til ophør, samt at der tilmed forekommer en begrænset russisk genindvandring. Et yderligere problem er den foruroligende befolkningstilbagegang. Siden 1989 er befolkningstallet faldet med 1,5 mio. mennesker, hvilket ikke udelukkende kan føres tilbage til 22 Mht. korruption ligger Kasakhstan ifølge Transparency International på plads 65 ud af 90. Se endvidere Halbach; Afghanistans Nachbarschaft, p Moder; Aus dem kalten Krieg, p Iflg. : Landefakta Kazakstan, udgjorde etniske russere over halvdelen af befolkningen i Halbach; Afghanistans Nachbarschaft, p Udlændingestyrelsen. pp UKLASSIFICERET 20

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM

PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM INDHOLDSFORTEGNELSE Landefakta Historie Indenrigspolitik Udenrigspolitik Økonomi Tyrkiet og EU LANDEFAKTA Hovedstad Ankara (ca. 4,8 mio.) Største

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Rapport fra fact-finding mission til Kazakstan og Kirgizistan. 27. maj 10. juni 2001. Udlændingestyrelsen og det norske Utlendingsdirektoratet

Rapport fra fact-finding mission til Kazakstan og Kirgizistan. 27. maj 10. juni 2001. Udlændingestyrelsen og det norske Utlendingsdirektoratet 27. maj 10. juni 2001 Udlændingestyrelsen og det norske Utlendingsdirektoratet Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 2. KAZAKSTAN...6 2.1 GEOGRAFI OG DEMOGRAFI...6 2.2 HISTORIE OG POLITISK STRUKTUR...6

Læs mere

Europa, Rusland og EU. Forelæser Karsten Jakob Møller Senioranalytiker & Generalmajor (pens.) Dansk Institut for internationale Studier (DIIS)

Europa, Rusland og EU. Forelæser Karsten Jakob Møller Senioranalytiker & Generalmajor (pens.) Dansk Institut for internationale Studier (DIIS) Europa, Rusland og EU Forelæser Karsten Jakob Møller Senioranalytiker & Generalmajor (pens.) Dansk Institut for internationale Studier (DIIS) Det internationale system - Gammel og ny verdensorden Bipolaritet

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Fremtiden bliver stadig vanskeligere at navigere i for Europa. Vi har i mere end 2000 år følt os som verdens centrum, men risikerer at blive skubbet ud i periferien. Imens vi forsøger at finde ud af, hvad

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RUSLAND - VÆGT ELLER MODVÆGT?

RUSLAND - VÆGT ELLER MODVÆGT? FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT-II/L-STK 2003/04 Kaptajn G.A. Nielsen MARTS 2004 RUSLAND - VÆGT ELLER MODVÆGT? - En vurdering af Ruslands rolle i europæisk sikkerhedspolitik.

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger Kompetencemål Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Kronologi og sammenhæng Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv Eleven kan

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

KINA SOM RISING POWER

KINA SOM RISING POWER UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn Jakob Østergaard 14. april 2009 KINA SOM RISING POWER ET SIKKERHEDSPOLITISK PROBLEM ELLER ET

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG Engang var det oligarkerne, der styrede russisk politik. I dag bakker de op om Putin trods sanktioner og valutakrise. Ruslands stærke mand er

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere