CENTRALASIEN UKLASSIFICERET. Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2002/2003 APR 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTRALASIEN UKLASSIFICERET. Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2002/2003 APR 2003."

Transkript

1 Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2002/2003 APR 2003 CENTRALASIEN Specialegruppe 8: Oberstleutnant i.g. Dr. F. Akaltin Kaptajnløjtnant L.P.M. Johannessen Kaptajn K.E. Knudsen UKLASSIFICERET

2 Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2002/2003 Oberstleutnant i.g. Dr. F. Akaltin Kaptajnløjtnant L.P.M. Johannessen Kaptajn K.E. Knudsen APR 2003 CENTRALASIEN Der gennemføres en analyse af den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien. På baggrund heraf vurderes perspektiverne for sikkerhedspolitisk stabilitet i regionen. UKLASSIFICERET

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Titelside Indholdsfortegnelse RESUMÉ KAPITEL - INDLEDNING Opgaveformulering Relevans Formål Opgaveanalyse Teori Metode Afgrænsning Definitioner Kilder Grafisk fremstilling af analysemodel. (figur 1) KAPITEL - DET INTRA-STATSLIGE NIVEAU Indledning Fremgangsmåde Centralasiens generelle karakteristika Kasakhstan Regering og politisk system Økonomi og fordelingspolitik Religiøse og etniske forhold Lov og orden Politi og retsvæsen Militære styrker Sammenfatning Kirgisistan Regering og politisk system Økonomi og fordelingspolitik Religiøse og etniske forhold Lov og orden Politi og retsvæsen Militære styrker Sammenfatning Tadsjikistan Regering og politisk system Økonomi og fordelingspolitik Religiøse og etniske forhold Lov og orden Politi og retsvæsen Forsvaret Sammenfatning UKLASSIFICERET

4 2.5. Turkmenistan Regering og politisk system Økonomi og fordelingspolitik Religiøse og etniske forhold Lov og orden Politi og retsvæsen: Forsvaret Sammenfatning Usbekistan Regering og politisk system Økonomi og fordelingspolitik Religiøse og etniske forhold Lov og orden Politi og retsvæsen Forsvaret Sammenfatning Sammenfatning af det intra-statslige niveau KAPITEL- DET REGIONALE NIVEAU Indledning Økologi Olie og naturgas Islam og terrorisme Narkotika Territoriale uoverensstemmelser Etnicitet Regionale organisationer Regionale aktører Kasakhstan Kirgisistan Tadsjikistan Turkmenistan Usbekistan Iran Øvrige aktører Potentielle regionale konflikter Sammenfatning af det regionale niveau KAPITEL - DET GLOBALE NIVEAU Indledning USA Rusland Kina EU Internationale samarbejdsfora FVDP UNCED/UNEP Caspian and Black Sea Oil & Gas Conference Konsekvensen af de globale aktørers interesser Sammenfatning af det globale niveau...76 UKLASSIFICERET

5 5. KAPITEL - DEN SIKKERHEDSPOLITISKE SITUATION I CENTRALASIEN Indledning Det globale niveaus indflydelse på det regionale niveau Økologi Olie og naturgas Islam og terrorisme Narkotika Territoriale uoverensstemmelser Sammenfatning Det globale niveaus indflydelse på det intra-statslige niveau Kasakhstan Kirgisistan Tadsjikistan Turkmenistan Usbekistan Sammenfatning Den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien KAPITEL - PERSPEKTIVERING OG KONKLUSION Indledning Perspektiver for stabilitet...91 Scenario 1:...92 Scenario 2:...93 Scenario 3:...93 Scenario 4: Konklusion Tillæg A Bilag 1 Bilag 2 BIBLIOGRAFI Kort over Centralasien Regionale fokusområder UKLASSIFICERET

6 RESUMÉ I indledningen opstilles følgende tese: Centralasien vil, i lyset af kampen mod terrorisme samt den fælles globale interesse i at udnytte regionens ressourcer, kunne udvikle sig stabilt. Specialets formål er således at vurdere perspektiverne for at skabe sikkerhedspolitisk stabilitet i Centralasien, som består af de fem stater Kasakhstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan og Tadsjikistan. Endvidere fastlægges det, at der er tale om et empirisk speciale, hvor den regionale sikkerhedsteori RSCT anvendes til at undersøge den sikkerhedspolitiske situation på det intra-statslige, regionale og globale niveau. I 2. kapitel behandles det intra-statslige niveau, hvor de centralasiatiske staters interne stabilitet analyseres indenfor fire hovedområder; regering og politisk system, økonomi og fordelingspolitik, religiøse og etniske forhold samt lov og orden. Det vurderes her, at de centralasiatiske lande generelt er præget af mangel på demokrati og retsforhold, manglende økonomisk udvikling og fordeling af økonomiske goder samt manglende kontrol med egne territorier. Endvidere har Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan problemer med islamiske fundamentalister. Kasakhstan og Usbekistan vurderes at være relativt stabile, hvorimod Kirgisistan og Tadsjikistan generelt er ustabile. Hvad angår Turkmenistan er der tale om et egentligt diktatur, som er forholdsvist stabilt. I 3. kapitel behandles det regionale niveau, hvor aktørerne behandles i rammen af fokusområderne økologi, olie og naturgas, islam og terrorisme, narkotika, territoriale uoverensstemmelser og etnicitet. Det konstateres at samtlige områder, med undtagelse af etnicitet, vurderes at have indflydelse på den sikkerhedspolitiske situation i regionen, men kun hvad angår uoverensstemmelser mellem Usbekistan og de to små nabostater Kirgisistan og Tadsjikistan vurderes der at være risiko for egentlige militære konflikter. I 4. kapitel behandles det globale niveau, hvor det søges at fastlægge de overordnede interesser for de globale aktører USA, Rusland, Kina, EU samt internationale samarbejdsfora. Det vurderes, at der, trods enkelte modstridende interesser, er generel global enighed om behovet for sikkerhedspolitisk stabilitet i Centralasien, og at USA og Rusland direkte medvirker til at sikre stabiliteten i Centralasien, mens EU og Kina primært støtter udviklingen økonomisk. I 5. kapitel analyseres det globale niveaus indflydelse på henholdsvis det regionale og det intra-statslige niveau. På det regionale niveau vurderes det, at den globale tilstedeværelse direkte medvirker til, at potentielle regionale konflikter ikke udvikler sig. På det intra-statslige niveau vurderes det, at den fysiske tilstedeværelse af USA og Rusland øger de centralasiatiske staters evne til at kontrollere eget territorium, herunder bekæmpe islamiske fundamentalister. Endvidere vurderes den økonomiske og politiske støtte fra særligt USA og EU, at medføre en generel udvikling mod politiske og økonomiske reformer, idet det dog konstateres, at investeringer i de centralasiatiske lande lader vente på sig. Dette gælder dog ikke Turkmenistan, hvor den globale indflydelse hidtil har været særdeles begrænset. I 6. kapitel vurderes perspektiverne for sikkerhedspolitisk stabilitet i Centralasien at være særdeles afhængige af de globale aktørers vilje til, ved fælles hjælp, at opbygge og investere i regionen. Til belysning af perspektiverne for den sikkerhedspolitiske udvikling i regionen opstilles fire scenarier. På baggrund af disse konkluderes det, at en langsigtet sikkerhedspolitisk stabilitet vil kræve et omfattende engagement fra de globale aktører, herunder anseelige økonomiske investeringer, hvor internationale organisationer ses at spille en væsentlig rolle i at reformere de centralasiatiske samfund på lokalt niveau. Det vurderes sammenfattende at tesen for opgaven Centralasien vil, i lyset af kampen mod terrorisme samt den fælles globale interesse i at udnytte regionens ressourcer, kunne udvikle sig stabilt således bekræftes. UKLASSIFICERET 6

7 1. KAPITEL INDLEDNING 1.1. Opgaveformulering. Opgavens titel er ifølge specialekataloget for VUT II/L-STK 2002/2003: Centralasien. Den tilhørende undertekst er: Kampen mod terrorisme har påvirket den sikkerhedspolitiske situation i det centralasiatiske område, hvilket har skærpet interessen for områdets fremtidige udvikling. Der har tilsyneladende indfundet sig en vis forståelse mellem USA og Rusland om løsningen af forskellige problemer i regionen, men parallelt hermed fortsætter det traditionelle "skakspil" om ressourcerne. Hvordan kan man vurdere den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien? Og hvilke perspektiver ligger der for at skabe stabilitet i regionen i forbindelse med internationalt sikkerhedspolitisk samarbejde, herunder landenes muligheder for deltagelse i NATO-samarbejdet" Relevans. Centralasien har i perioden efter Sovjetunionens sammenbrud været præget af manglende økonomisk udvikling, fattigdom, miljøproblemer, politisk kaos, etniske og religiøse uroligheder og i enkelte tilfælde egentlig borgerkrig. Det har på den baggrund været en fremherskende opfattelse, at Centralasien ville være et område for fremtidig uro og konflikter. 1 Terrorangrebet på World Trade Center og Pentagon, den 11. september 2001, placerede med et Centralasien på det globale landkort, ikke mindst grundet fornyet amerikansk interesse for regionen. Tilstedeværelsen af supermagten USA og de to stormagter Rusland og Kina i samme region har efterfølgende skabt en ny sikkerhedspolitisk situation i Centralasien. Det vurderes at kampen mod terrorisme, sammen med en fælles global interesse i at sikre stabiliteten i området, radikalt har ændret den overordnede sikkerhedspolitiske situation i regionen. Der synes hermed at være skabt mulighed for en sikkerhedspolitisk stabil udvikling i Centralasien, hvorfor tesen for dette speciale vil være: Centralasien vil, i lyset af kampen mod terrorisme samt den fælles globale interesse i at udnytte regionens ressourcer, kunne udvikle sig stabilt Formål. Med udgangspunkt i ovenstående tese vil formålet med specialet være at vurdere perspektiverne for at skabe sikkerhedspolitisk stabilitet i Centralasien. 1 Møller, Jørgen Ørstrøm: Nye perspektiver for Asien, 2. udg., DUPI 2002, p.222. UKLASSIFICERET 7

8 1.4. Opgaveanalyse. Opgavens titel er betegnelsen for et geografisk område, der som udgangspunkt for opgaven er nødvendigt at definere. Centralasien defineres som det geografiske område, der omfatter de fem lande: Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan. Regionen er kendetegnet ved at være en konstrueret region, bestående af fem selvstændige stater med en række fælles træk. Opgavens undertitel rejser to spørgsmål: Hvordan kan man vurdere den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien? Hvilke perspektiver ligger der for at skabe stabilitet i regionen, herunder landenes muligheder for deltagelse i NATO-samarbejdet? I disse to spørgsmål ses der allerede at tegne sig en overordnet struktur i bestræbelserne på at opnå opgavens formål. Den overordnede struktur kan inddeles i følgende tre bestanddele: At analysere den eksisterende sikkerhedspolitiske situation i Centralasien. Efterfølgende at analysere perspektiverne for den sikkerhedspolitiske udvikling, med baggrund i forudsætningerne for den eksisterende sikkerhedspolitiske situation. Med udgangspunkt i perspektiverne for den sikkerhedspolitiske udvikling i Centralasien at vurdere muligheden for at skabe sikkerhedspolitisk stabilitet i regionen. Den første opgave er således at analysere den eksisterende sikkerhedspolitiske situation i Centralasien. Der er således tale om et empirisk speciale, hvor der er behov for en sikkerhedspolitisk teori, som kan anvendes til at analysere og vurdere den sikkerhedspolitiske situation i en region. Endvidere må det fastlægges hvilke analyseniveauer, der er relevante at analysere. Centralasien har i perioden efter Sovjetunionens sammenbrud været præget af interne problemer samt etniske og religiøse konflikter i de enkelte stater. Det vælges på denne baggrund at behandle de sikkerhedspolitiske forhold internt i de centralasiatiske stater. Forholdet landene imellem, samt forholdet til nabolandene, herunder Rusland, Kina og Iran, synes også at spille en væsentlig rolle for den sikkerhedspolitiske situation i regionen. Det vælges derfor at analysere de sikkerhedspolitiske forhold mellem staterne i regionen, samt hvilke potentielle kilder til sikkerhedspolitisk ustabilitet, der kendetegner regionen. Som anført under opgavens relevans spiller USA en væsentlig rolle i den nye sikkerhedspolitiske situation i Centralasien, ikke mindst i lyset af tilstedeværelsen af amerikanske militære styrker i et traditionelt russisk-kinesisk interesseområde. Det vælges derfor, at analysere hvilke interesser aktørerne på den globale scene har i Centralasien. Sammenfattende vurderes der at være behov for at vurdere den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien på tre analyseniveauer; det intra-statslige, det regionale og det globale niveau. UKLASSIFICERET 8

9 Efter en analyse af den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien vil opgaven videre bestå i at analysere perspektiverne for sikkerhedspolitisk stabilitet i regionen, herunder hvilke sikkerhedspolitiske tiltag, der vil være nødvendige for at skabe sikkerhedspolitisk stabilitet på langt sigt. En sådan analyse vil tage udgangspunkt i de identificerede årsager til den aktuelle sikkerhedspolitiske situation, herunder konsekvenserne af den globale påvirkning. Hvad angår underspørgsmålet vedrørende de centralasiatiske landes mulighed for deltagelse i NATO-samarbejdet, vælges det ikke at fokusere specialet mod dette spørgsmål. Ganske vist er de centralasiatiske lande alle medlemmer i NATO's Partnership for Peace (PfP) program, og i enkelte landes tilfælde involveret i optagelsesprocessen til NATO, den såkaldte Membership Action Plan (MAP), men en række forhold taler imod at se den sikkerhedspolitiske udvikling i Centralasien i rammen af NATO. For det første er den generelle fremtid for NATO ganske uvis, hvilket underbygges af, at et andet samtidigt speciale omhandler dette forhold. For det andet ses NATO's rolle i regionen, at være et produkt af amerikanske og europæiske interesser i regionen, hvor organisationen, ligesom det er tilfældet for en række øvrige internationale organisationer, er instrumenter hvorigennem de globale aktører kan varetage deres interesser. Endvidere ses det væsentligt for opgaven at definere begrebet sikkerhedspolitisk stabilitet, hvilket behandles videre i den efterfølgende teoridiskussion. Med baggrund i ovenstående formuleres opgavens undertitel således: Der gennemføres en analyse af den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien. På baggrund heraf vurderes perspektiverne for sikkerhedspolitisk stabilitet i regionen Teori. Af opgavediskussionen fremkom et behov for en sikkerhedspolitisk teori, som er anvendelig til at analyse den sikkerhedspolitiske situation i en region. Barry Buzan og Ole Wæver har med Regional Security Complex Theory (RSCT) skabt et teoretisk grundlag for at analysere den sikkerhedspolitiske situation i en region. 2 Teorien er en model over regional sikkerhed, som giver mulighed for at analysere den sikkerhedspolitiske udvikling i en region, i rammen af den globale situation. RSCT er endvidere en teori, som er skabt til at strukturere empiriske analyser af regioner, hvilket opgaveanalysen konkluderede, var tilfældet for denne opgave. Teorien tager udgangspunkt i den eksisterende såkaldte "4+1" globale situation, med en supermagt; USA, og fire stormagter; Rusland, Kina, EU og Japan, hvor supermagter er defineret ved at kunne projicere magt globalt, og stormagter er defineret ved at kunne projicere magt til naboregioner, hvilket som sidebemærkning vurderes særdeles relevant med Centralasiens placering mellem Rusland og Kina. Indflydelsen fra det globale niveau foregår ved såkaldt penetration, når globale magter yder indflydelse på stater, som indgår i et regionalt sikkerhedskompleks. 2 Barry Buzan & Ole Wæver: "Regions and Powers: The structure of international security UKLASSIFICERET 9

10 Det regionale niveau beskrives i RSCT som niveauet, hvor nationale og globale sikkerhedsaspekter mødes, vel at mærke på regionale præmisser, hvilket vil sige at globale aktører agerer i den eksisterende sikkerhedspolitiske struktur i regionen. Teorien definerer regioner som en gruppe af stater, hvis sikkerhedspolitiske situationer er gensidigt forbundet, hvorfor de ikke kan betragtes isoleret. Denne definition udbygges med en definition af det såkaldte Regional Security Complex (RSC), som ud over ovenstående definition er kendetegnet ved at være relativ uafhængig af omgivende stater. Dette er ingenlunde tilfældet for Centralasien, der, som det fremgår af opgaveanalysen, er en konstrueret region, hvilket underbygges af, at Centralasien i "Regions and Powers: The structure of international security beskrives som et potentielt RSC, idet den ikke falder inden for bogens definition af regioner, men nærmere optræder som en såkaldt ekstra isolator/ buffer mellem Rusland/ Øst-Europa og Mellemøsten/ Syd-Asien. 3 Dette skyldes i høj grad, at de centralasiatiske stater er relativt svage stater, med manglende kapabilitet til at projicere magt, og således ikke kan skabe regional interdependens. Centralasien betragtes således af Buzan og Wæver som et svagt subkompleks, hvis interne dynamikker fortsat formes og er under stærk indflydelse af Rusland og andre globale aktører. På sigt kandiderer Centralasien dog til opnåelse af egentlig regionsstatus. 4 Det vurderes, til trods for at Centralasien ikke er defineret som en RSC, at RSCT er anvendelig som teoretisk analyseapparat for denne opgave. I forlængelse heraf undersøges det, hvorledes teorien kan tilpasses den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien. RSCT anvender fire analyseniveauer: 1. Internt i staten, 2. stat-til-stat relationer, 3. regionens interaktion med naboregioner, og 4. globale magters rolle i regionen. På det første analyseniveau er det ifølge teorien ikke nødvendigvis staten, som er aktør, men alternativt klaner, religiøse mindretal, organisationer eller andre grupperinger. I tilfældet Centralasien er eksempelvis fundamentalistiske islamister og klaner aktører mod den siddende statsmagt. Det vurderes her at være hensigtsmæssigt at betragte den siddende statsmagt i den respektive stat som aktør, hvor en række forhold kan true denne statsmagt. Det vælges i den videre analyse at benævne dette niveau som det intra-statslige niveau. Hvad angår andet og tredje analyseniveau medfører det faktum, at Centralasien ikke er et egentligt RSC, at det ses hensigtsmæssigt at samle disse niveauer i et niveau, som samlet vurderer de sikkerhedspolitiske relationer mellem de centralasiatiske stater og disses nabostater. Det vælges i den videre analyse at benævne dette niveau det regionale niveau. 3 Afghanistan er i forvejen isolator/ buffer. 4 Buzan & Wæver, pp UKLASSIFICERET 10

11 Teoriens fjerde niveau vurderes at være særdeles relevant, med udgangspunkt i de globale aktørers tilstedeværelse i centralasien. Det vælges i den videre analyse at benævne dette niveau det globale niveau. Det er ikke i teorien fastlagt, hvilket niveau der er dominerende, idet det vurderes at variere fra region til region. Dette vil videre belyses under valget af analysemetode. Vurderingen af sikkerhedspolitiske aspekter på det enkelte niveau tager udgangspunkt i at RSCT har konstruktivistiske rødder, men er i tråd med de fleste realistiske og liberalistiske teorier om det internationale system. Teorien fastlægger ikke hvilke faktorer, der kan true sikkerheden, men tager udgangspunkt i, at aktører selv definerer relevante sikkerhedspolitiske områder ved en såkaldt sikkerhedsliggørelse af disse. Det vælges at anvende denne tilgang for de regionale og globale aktører med henblik på at opnå den bredest mulige analyse af den sikkerhedspolitiske situation. På det intra-statslige niveau vurderes det at være nødvendigt at operationalisere RSCT, med henblik på at kunne vurdere den sikkerhedspolitiske situation i den enkelte stat. Med henblik på at opnå den bredest mulige beskrivelse af den intra-statslige sikkerhedspolitiske situation vurderes det at være nødvendigt at definere en række målepunkter med udgangspunkt i det brede sikkerhedsbegreb. RSCT tillader anvendelsen af neorealistisk forklaringskraft, i form af det brede sikkerhedsbegreb, på det enkelte analyseniveau. Med henblik på at vurdere den intra-statslige sikkerhedspolitiske situation beskriver Barry Buzan i bogen People, States and Fear en række faktorer, som kendetegner en såkaldt svag stat. 5 En tilsvarende definition af den "svage stat" beskrives af Kalevi J. Holsti i The state, war, and the state of war, hvor årsager til ustabilitet kan være: 6 manglende politisk frihed, manglende økonomisk sikkerhed, manglende accept af etniske eller religiøse grupperinger, og manglende personlig sikkerhed i form af lov, orden og retssikkerhed. Det vælges på det intra-statslige niveau at anvende disse områder som udgangspunkt for analysen af den sikkerhedspolitiske situation i den enkelte centralasiatiske stat. Sammenfattende vælges det at inddele den sikkerhedspolitiske analyse på tre analyseniveauer; det intra-statslige, det regionale og det globale niveau. Niveautilgangen er i øvrigt sammenfaldende med Caucasus Institute - John Hopkins University i deres Strategic Assessment of Central Asia. Af opgaveanalysen blev det endvidere klart, at det var nødvendigt at definere begrebet sikkerhedspolitisk stabilitet. RSCT definerer ikke direkte stabilitet, men beskriver en sikkerhedsrisiko som en trussel mod overlevelsen af et "referenceobjekt", som hævdes at have ret til at overleve. Her vælges det at se den legale, internationalt anerkendte, eksisterende statsmagt som dette referenceobjekt. Trusler mod statsmagtens overlevelse, det 5 Buzan, B.: People, States and Fear, Hertfordshire UK, Holsti: The state, war, and the state of war, Cambridge UK 1996, pp UKLASSIFICERET 11

12 være sig interne som eksterne, vil således udgøre en trussel mod stabiliteten af staten. På det intra-statslige niveau vil stabilitet således være kendetegnet ved, at risikoen for interne magtkampe er lille, ligesom stabilitet på det regionale niveau vil være kendetegnet ved, at risikoen for konflikter mellem stater er lille. Generel sikkerhedspolitisk stabilitet i Centralasien defineres på denne baggrund ved, at risikoen for såvel intra-statslige som regionale konflikter er minimal Metode. Med henblik på at vurdere den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien tages udgangspunkt i den valgte teori RSCT. Af ovenstående teoridiskussion fremgik det, at teorien ikke fastlægger et dominerende analyseniveau. På baggrund af tesen for opgaven tages der udgangspunkt i, at den globale indflydelse spiller en afgørende rolle i den sikkerhedspolitiske udvikling i regionen. Med henblik på at undersøge denne tese vælges det derfor først at behandle, hvilken intra-statslig og regional sikkerhedspolitisk udgangssituation det globale niveau påvirker, for senere at kunne vurdere konsekvensen af den globale påvirkning. På baggrund af den indledende gennemgang af kilder kunne vi konstatere, at Centralasien hidtil har været præget af intra-statslige konflikter, hvorimod der ikke er tradition for konflikter mellem stater. Det vælges derfor at indlede med en analyse af det intra-statslige niveau, med henblik på at afdække hvilke forhold, der vurderes at udgøre en fare for stabiliteten i de respektive centralasiatiske stater. Der vil her være tale om at afdække såvel eksisterende som potentielle problemområder. Formålet med at behandle dette niveau først er at identificere problemerne i deres basale form, for senere at kunne konstatere hvorledes regionale og i særdeleshed globale forhold har indflydelse på disse. De fire intra-statslige målepunkter fra pkt benævnes; regering og politisk system, økonomi og fordelingspolitik, religiøse og etniske forhold samt lov og orden, og forklares yderligere i indledning til det intra-statslige niveau. Det er endvidere tanken, at en indledningsvis gennemgang af de enkelte centralasiatiske stater vil medvirke til at forklare de enkelte staters rolle i den regionale sammenhæng. Som andet analyseniveau behandles det regionale niveau, med henblik på at afdække interessekonflikter mellem de centralasiatiske stater, eller mellem centralasiatiske stater og nabostater. Endvidere afdækkes her øvrige forhold af regional karakter, som kan have indflydelse på det intra-statslige niveau. For såvel det intra-statslige som det regionale niveau vælges det at behandle disse isoleret fra indflydelsen fra det globale niveau, med henblik på at afdække staternes egne kapaciteter så præcist som muligt. Som tredje analyseniveau behandles det globale niveau, for her at identificere hvilke interesser globale aktører har i Centralasien. Formålet med dette kapitel er at identificere hvilke fælles interesser, der vil kunne påvirke den sikkerhedspolitiske stabilitet i positiv retning og hvilke interessekonflikter blandt de globale aktører, der vil kunne påvirke den sikkerhedspolitiske stabilitet i negativ retning. Efterfølgende vil det være hensigten at give et samlet sikkerhedspolitisk billede af Centralasien, ved at analysere hvilken indflydelse det globale niveau har på henholdsvis det regionale og intra-statslige niveau. 7 Tillige i overensstemmelse med Strategic Assessment of Central Asia. UKLASSIFICERET 12

13 Afslutningsvis vælges det at gennemføre en analyse af perspektiverne for sikkerhedspolitisk stabilitet i Centralasien, inden for specialets tidsmæssige afgrænsning. Intentionen er her at vurdere mulighederne for at skabe sikkerhedspolitisk stabilitet i Centralasien, på baggrund af den samlede analyse af forskellige udviklinger inden for den globale interesse i Centralasien. Analysemetoden er visualiseret grafisk i figur 1 under punkt Afgrænsning. Med baggrund i ovenstående fastsættes følgende afgrænsning af opgaven: Centralasien afgrænses geografisk at omfatte landene: Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan. Der inddrages kun regionale og globale aktører med direkte indflydelse på den sikkerhedspolitiske situation i regionen. Tidsmæssigt afgrænses opgaven til ti år. Den amerikansk ledede militære operation mod Irak forudsættes som udgangspunkt ikke at ændre det eksisterende forhold mellem USA, Rusland og Kina Definitioner. Følgende definitioner anvendes for specialet: Sikkerhedspolitisk stabilitet i Centralasien defineres ved, at risikoen for såvel intrastatslige som regionale konflikter er minimal. Kort sigt defineres til 0-2 år, mellemlangt sigt til 3-5 år og langt sigt til 6-10 år Kilder. Det tilgængelige kildemateriale om Centralasien er mangfoldigt, hvorfor en kvalitativ udvælgelse har været nødvendig. Specialet tager udgangspunkt i hovedkilder, der fremgår af de enkelte afsnit af den redegørende analyse. Disse kilders synspunkter er løbende verificeret af andre kilder. Internetkilder har tillige været underkastet en grundig lødighedsbetragtning inden disses oplysninger har fundet anvendelse i specialet. Endvidere indgår indhold fra såvel forelæsninger på FHMU/ FSMO som oplysninger indhentet under VUT-II/L-STK studietur til de vesteuropæiske hovedstæder i november Kildeindsamlingen er afsluttet 31. marts UKLASSIFICERET 13

14 1.10. Grafisk fremstilling af analysemodel. (figur 1) Indledning Det intra-statslige niveau Kasakhstans, Kirgisistans, Tadsjikistans, Turkmenistans og Usbekistans: Regering og politisk system. Økonomi og fordelingspolitik. Religiøse og etniske forhold. Det regionale niveau Økologi. Olie og naturgas. Islam og terrorisme. Lov og orden. Narkotika. Det globale niveau Etnicitet. Territoriale uoverensstemmelser. Regionale organisationer. Statslige aktører. USA. Rusland. Kina. EU. Internationale fora. Konsekvenser. Global indflydelse på det regionale niveau Global indflydelse på det intra-statslige niveau Den sikkerhedspolitiske situation i Centralasien Perspektivering & konklusion UKLASSIFICERET 14

15 2. KAPITEL DET INTRA-STATSLIGE NIVEAU 2.1. Indledning. De fem centralasiatiske stater Kasakhstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan og Tadsjikistan, opnåede sammen med en række andre tidligere sovjetrepublikker selvstændighed ved Sovjetunionens sammenbrud i 1991, og egentlige forfatninger blev vedtaget i årene herefter. Opløsningen af supermagten efterlod regionen i et vakuum. Den sikkerhedspolitiske situation var spændt, tilknytningen til sovjetøkonomien ophørt og de nyopståede stater stod med mangfoldige udfordringer, med borgerkrig, økonomisk krise og anden uro på dagsordenen. Op gennem 1990 erne er det lykkedes at skabe nogenlunde ro i regionen, men der eksisterer fortsat centrale problemområder. Hovedparten af de fem centralasiatiske staters nuværende problemer afspejles i følgende citat bragt i Moskva-tidsskriftet World News Connection, september 2002: 8 The recently formed states of the region, which are suffering through the consequences of a protracted economic crisis and the shift to an economy with free market elements, will need more than just a decade to establish complete control over their territory, to create a modern defense potential, effective administrative and police structures and vital regional security systems and coordination of efforts in the field of combating terrorism, extremism, organized crime, illicit drug trafficking and so forth. Y. Stepanova Fremgangsmåde. I dette kapitel søges det at identificere hvilke problemområder, der truer de centralasiatiske staters interne stabilitet, og dermed statsmagterne. Efter gennemgang af fælles karakteristika behandles staterne enkeltvis. Den delvist historiske fremstilling koncentrerer sig om følgende områder: Regering og politisk system, med henblik på at fastlægge risikoen for statskup. Her tages udgangspunkt i, at manglende demokrati, herunder undertrykkelse af en eventuel opposition, over tid vil medføre modstand mod regeringsmagten. Økonomi- og fordelingspolitik, med henblik på at fastlægge risikoen for opstand. Her tages udgangspunkt i, at udbredt fattigdom vil kunne medføre utilfredshed blandt borgerne og således være en kilde til indre uro. Religiøse og etniske forhold, med henblik på at fastlægge risikoen for borgerkrig. Her tages udgangspunkt i, at undertrykkelse og bekæmpelse af religiøse eller etniske mindretal, samt religiøse gruppers målsætninger om at etablere et religiøst baseret samfund vurderes at kunne medføre opstande mod regeringsmagten. 8 Drug Trafficing in Afghanistan, Central Asia 15/ UKLASSIFICERET 15

16 Lov og orden, med henblik på at fastlægge retsforhold, overholdelse af menneskerettigheder og evnen til at udøve magt i samfundet. Her tages udgangspunkt i, at manglende retsforhold og overholdelse af menneskerettigheder på sigt vil medføre utilfredshed og utryghed i befolkningen. Endvidere vurderes det om den udøvende magt, herunder såvel politi som militær, er i stand til at opretholde ro og orden inden for statens grænser Centralasiens generelle karakteristika. Centralasien er geografisk placeret mellem det Kaspiske Hav i vest og Tianshan-bjergene i øst, det sibiriske lavland i nord og Hindukusch-bjergene i syd, og udgør et geografisk areal svarende til Vesteuropa. Regionen er kendetegnet ved omfattende ubeboede ørkenområder og utilgængelige bjergområder. Området er regnfattigt og præget af store temperaturudsving med gennemsnitstemperaturer på 10 minusgrader om vinteren og 30 graders varme om sommeren. Med ca. 50 millioner mennesker er regionen generelt tyndt befolket med uregelmæssig beboelse, som koncentrerer sig i randområderne og enkelte frugtbare områder ved regionens floder. Centralasien er historisk set et gennemgangsområde, hvor hunnere, mongoler og tyrkere er trukket gennem området fra den store folkevanding i det 4. århundrede frem til det 14. århundrede. Således fremstår Centralasien i dag som et multikulturelt og multietnisk område. Efter det russiske riges udvidelse frem til det 17. århundrede opstod der i regionen hyppigere modsætninger mellem det Osmanniske rige og Perserriget. Som resultat af disse krige blev endnu større dele af Centralasien med sin overvejende muslimske, tyrkisktalende befolkning underlagt russisk herredømme. De russiske ekspansionsbestræbelser i Centralasien var hovedsageligt af økonomiske grunde. Den lukrative oliehandel (5 tons per måned), men også eksporten af bomuld spillede en væsentlig rolle i erobringen af Usbekistan, Turkmenistan og Tadsjikistan, som afsluttedes i Disse interesser bragte Rusland i en stigende interessemodsætning med Storbritannien, der som det 19. århundredes største kolonialmagt også havde rettet sine øjne på regionen. Efter 1. Verdenskrig medførte Stalins udrensninger yderligere befolkningsforskydninger, som følge af tvangsflytninger af befolkningsgrupper. Først efter 2. Verdenskrig faldt der ro i regionen på trods af, at den forcerede økonomiske udbytning af regionen medførte en indvandring af russere. Siden sovjetunionens sammenbrud er denne udvikling aftaget en del, men der er stadig anseelige russiske befolkningsmindretal i de centralasiatiske lande. 9 Endvidere har Centralasien været ramt af den generelle økonomiske tilbagegang, som følge af sammenbruddet af det tidligere Sovjetunionen, der har medført høj arbejdsløshed og fattigdom. Med til at forstærke den negative økonomiske udvikling er, at magtstrukturen i de centralasiatiske lande er baseret på tidligere kommunistiske eliter og traditionelle klanstrukturer, som har overlevet sovjetperioden, hvilket har medført en særdeles dårlig fordeling af økonomiske goder i landene. Til gengæld er klan- 9 Bimboes, D. ; Konfliktregion Kaspisches Meer, der Kaukasus und Mittelasien zwischen Erdöl, Krieg und Krisen, Kassel 1999, pp UKLASSIFICERET 16

17 samfundene, med deres sociale sikkerhedsnet, medvirkende til at den generelle fattigdom ikke medfører mangel på livsnødvendigheder. 10 En interessant konsekvens af disse traditionelle magt- og samfundsforhold er en manglende utilfredshed i befolkningen med totalitære ledelser, og en deraf manglende opbakning til at gennemføre demokratiseringer. Samtidigt må det konstateres, at tilstedeværelsen af internationale organisationer og private selskaber i Centralasien op gennem 1990 erne har medført en påvirkning af det civile samfund i retning af en fremtidig demokratisering. Den generelle mangel på menneskerettigheder efter vestlig målestok må nødvendigvis også vurderes med baggrund i den manglende retstradition i regionen. Dette medfører i praksis at utilfredshed med de eksisterende forhold ikke generelt vurderes at spille en afgørende rolle i den politiske situation på kort og mellemlangt sigt, men at manglende demokratiske og økonomiske reformer vil kunne medføre sikkerhedspolitisk ustabilitet på langt sigt, hvilket lægges til grund for den videre analyse af de enkelte stater. 11 En anden væsentlig faktor i de centralasiatiske samfund er islam. Uafhængigt af sekulariseringsgrad er de islamiske ritualer, såsom bryllupper, begravelser og omskæring de vigtigste elementer i familie- og samfundsliv. I Usbekistan og Tadsjikistan har sharia, den islamiske lovgivning grundfæstet i koranen, stadigvæk en stor betydning i dagligdagen. De øvrige centralasiatiske stater har derimod en mere sædvaneretslig tradition, hvor sharia ikke udgør samme grundlag for fremtidig lovgivning. De islamiske samfundsstrukturer på det lokale niveau medfører endvidere en høj grad af patriarkalsk struktureret lokalt selvstyre, der har stor indvirkning på lokale retsforhold og socialhjælp. Staternes fremtidige udvikling på det retslige, økonomiske og sociale område fordrer derfor, at man i høj grad inddrager disse lokale strukturer. I særdeleshed er det vigtigt, at staterne ikke undergraver intakte lokale, sociale strukturer med forcerede økonomiske reformer. 12 Sammenfattende vil den eksisterende samfundsstruktur i de centralasiatiske lande anvendes som grundlaget for den videre analyse. Det forudsættes i den sammenhæng, at der i klanbaserede islamiske lokalsamfund, uden demokratiske traditioner, ikke vil være en umiddelbar konsekvens af manglende gennemførelse af demokratiske og økonomiske reformer. Trusler mod statsmagten, med baggrund i krav om økonomiske og politiske reformer, vil som en følge heraf vurderes først at ville manifestere sig på langt sigt. Samtidigt må en succesfuld omstilling til markedsøkonomiske demokratier tage hensyn til den kulturmæssige arv i regionen. I det følgende analyseres de centralasiatiske stater enkeltvis. Af hensyn til at anvende metoden stringent behandles staterne udelukkende ud fra deres egne kapabiliteter, hvorved behov for ekstern støtte identificeres, også selvom denne støtte allerede er til stede. Herved afdækkes problematikker på det niveau de forekommer, og de vil således lettere kunne behandles i den videre analyse af øvrige niveauer. 10 Bimboes, D. ; Von Kabul bis Baku und Skopie Interessen, Mächte und Bündnisse, Köln 2002, p Geiss, Paul Georg; Demokratisierung und gesellschaftliche Reformen in Zentralasien, p Geiss, Paul Georg; Demokratisierung und gesellschaftliche Reformen in Zentralasien, pp UKLASSIFICERET 17

18 2.2. Kasakhstan. Kasakhstan var den sidste af de tidligere sovjetrepublikker til at erklære sig uafhængig. Med den lange grænse mod Rusland var Kasakhstans industri tæt knyttet til sovjetøkonomien, og det var ydre omstændigheder, snarere end landets egen stræben herefter, der førte til, at landet blev selvstændigt i december Regering og politisk system. Kasakhstan bliver regeret af Præsident Nasarbajev, der i 1999 blev genvalgt for en ny 7 års periode, ved et kombineret præsident- og parlamentsvalg, der gav anledning til betydelig international kritik, som følge af påstået valgsvindel. Præsidenten har med den nye forfatning fra 1995 næsten uindskrænket magt og skal ikke længere stå til ansvar overfor parlamentet. 13 Gennem udnævnelse af forfatningsrådets medlemmer øver præsidenten direkte indflydelse på den dømmende magt, står i spidsen for den udøvende magt og er tillige forsvarets øverstkommanderende. 14 Præsidenten bruger den latente trussel i form af religiøs ekstremisme til at legitimere sin autokratiske ledelsesstil og politisk kan styret karakteriseres som et klanbaseret oligarki med begrænset ytringsfrihed, hvilket vanskeliggør arbejdsbetingelserne og den politiske indflydelse for oppositionen. 15 Således har oppositionelle partier, fagforeninger og bevægelser indtil nu ikke haft nævneværdig indflydelse, og er splittet indbyrdes. Nydannelsen af Partiet for Kasakhstans demokratiske valg ultimo 2002 markerer dog oppositionens genopstandelse, og partiet skal ses som en protest imod Nasarbajevs ledelsesstil og den manglende omsætning af hans demokratiseringsinitiativer. Under valget viste det sig dog, at Kasakhstan i høj grad er immun overfor demokratisering, da hovedparten af stemmerne gik til den traditionelle magtstruktur. Til forskel fra andre centralasiatiske lande, forholder det sig imidlertid således, at der i Kasakhstan er en fortsat demokratisk udvikling, hvorfor den politiske situation kan udtrykkes således: Den politiske virkelighed er mangeartet og bekendelsen til demokrati og retsstatslighed vil ikke blive opgivet. 16 Den kasakhiske ledelses reaktion på oppositionens genopstandelse har været at foretage omorganiseringer i regeringen samt at indføre en skærpet statslig censur af de oppositionelt orienterede medier. Parallelt med dette har man foretaget tiltag, der modvirker korruption i statsapparatet. Det politiske system i Kasakhstan har hidtil været karakteriseret ved manglende demokrati og direkte præsidentstyre. Den seneste udvikling, herunder bl.a. dannelsen af en egentlig opposition og bebudede reformer vurderes at kunne medvirke til politisk stabilitet på langt sigt. Sammenfattende vurderes det politiske system at være stabilt, og risikoen for statskup vurderes således at være minimal. 13 Moder; Aus dem Kalten Krieg, p Landets i første omgang demokratiske forfatning havde frem til 1995 ført til en fuldkommen handlings- og reformlammelse af Kasakhstan. Som følge heraf opløste præsidenten parlamentet og regerede gennem forordninger (usokrati). Jf. Moder; Aus dem Kalten Krieg, p : Landefakta Kazakstan, p Egen oversættelse af citat fra Götz, Roland; Halbach, Uwe; Politisches Lexikon GUS, 3. oplag, München 1996, p [ ] die politische Wirklichkeit [ist] vielschichtig. Das Bekenntnis zur Demokratie wird nicht aufgegeben. UKLASSIFICERET 18

19 Økonomi og fordelingspolitik. Kasakhstans selvstændighed førte til en vis isolering og afmatning af økonomien, idet industrien var tæt knyttet til sovjetøkonomien. Siden slutningen af 1999 har Kasakhstan dog oplevet positiv økonomisk vækst. Således vil væksten i 2002 formodentlig ligge på omkring 6%. Samtidig forventes der en yderligere sænkelse af statsgælden, som følge af et overskud på statsregnskabet for De største brancher er olie- og metalindustrien, hvis største aftagere er EU (23%), Rusland (20%) og Kina (9%). Eksporten af råstoffer er stigende, og udgør rundt regnet 80% af den samlede eksport, men også industriproduktionen vokser. På trods af den store ressourcerigdom udgør bruttonationalproduktet dog kun ca dollars per borger, og den reelle arbejdsløshed ligger formodentlig på over 20%. Regeringen har sat sig som mål at ville frigøre sig fra sin afhængighed af råstofeksporten og i stedet fremme en diversificeret udvikling af erhvervslivet. 17 Udvalgte makroøkonomiske data* ** Vækst (mia. $) 22,1 15,5 18,2 20,7 23,0 Vækst (BNP I %) -2,5 1,7 9,6 10,0 6,0 Inflation (i %) 1,9 17,8 9,8 6,2 4,4 Balancesaldo for vare- og tjenesteydelser -5,6-1,5 5,9-4,6-5,3 (i % BNP) Udlandsinvestering (mia. $) 1,1 1,5 1,2 2,0 2,0 Statsgæld (BNP i %) 16,6 29,0 25, ,9 Budgetsaldo (i % BNP) ,5 0,1 2,0 0,5 *Deutsche Bank Research **Prognose Både Regeringen og nationalbanken fører en makroøkonomisk stabiliserende politik. 18 Landet har meget betydelige oliereserver og kan forvente en kraftig stigning i eksportindtægterne. Kombineret med en stram udgiftspolitik vil Kasakhstan således kunne imødekomme de økonomiske målsætninger for de kommende år, som landet har opstillet i samarbejde med IMF. 19 Efter Deutsche Banks vurdering kan man i Kasakhstan regne med en dramatisk forbedring af den økonomiske situation, da landet befinder sig på en stejl succeskurs. 20 Det økonomiske opsving har endnu ikke nået den brede befolkning, idet der snarere er tale om, at der kan konstateres en tiltagende polarisering mellem de få rige og et forarmet flertal Halbach; Afghanistans Nachbarschaft, p Halbach; Afghanistans Nachbarschaft, p : Landefakta Kazakstan, p Auf steilem Erfolgskurs, Halbach; Afghanistans Nachbarschaft, p UKLASSIFICERET 19

20 Den relativt høje inflation forårsager vidtspændende problemer for borgerne. Takket være det økonomiske opsving lykkedes det dog i 2002 uden forsinkelser at udbetale lønninger og pensioner, hvilket har ført til en betydelig mindskelse af de sociale spændinger. Det omfattende bureaukrati og omfattende korruption er væsentlige hindringer for investeringslysten fra særligt vestlige selskaber. I spidsen for korruptionen står præsidentfamilien, som ikke alene leder et medieimperium, men som også ejer elleve af landets største banker. 22 Kasakhstans økonomiske potentiale vurderes at kunne sikre økonomisk fremgang i de kommende år, men har foreløbig ikke resulteret i en bedre økonomisk fordeling i det kasakhiske samfund. En fortsat økonomisk vækst vurderes at ville medføre en reduktion af den eksisterende arbejdsløshed, ligesom fordelingen af økonomiske goder, herunder en forbedring af levevilkår for det forarmede befolkningsflertal, må vurderes at være sandsynlig. Sammenfattende vurderes der ikke for nuværende at være risiko for en økonomisk funderet opstand i Kasakhstan Religiøse og etniske forhold. Kasakhstan er verdens niendestørste land og er med ca. 15 mio. indbyggere kun tyndt og uregelmæssigt befolket. 23 Landet er hjemsted for op mod 120 forskellige folkeslag, herunder Kasakherne selv, som udgør mindre end 50%, samt mere end 30% russere. 24 Den russiskdominerede nordlige del af Kasakhstan er adskilt fra det mellemasiatisk-islamiske kulturområde af en tyndt befolket centralregion, og såvel befolkningen som erhvervslivet er koncentreret i periferien af landet. 25 Efter selvstændigheden var Kasakhstan præget af en kraftig opblussen af kasakhisk nationalisme, hvilket bl.a. medførte at russisk blev afskaffet som officielt sprog. Dette medførte en omfattende russisk udvandring, samt kraftig kritik fra en række menneskerettighedsgrupper og det officielle Rusland. 26 Gennem en længere periode har der således været tiltagende utilfredshed med den kasakhiske politik blandt det russiske mindretal. I den forbindelse har den kosakiske befrielsesbevægelse haft som målsætning at få indlemmet dele af det nordlige og østlige Kasakhstan i den Russiske Føderation. Kritikken har medført genindførelse af russisk som et af de officielle sprog i Kasakhstan, og som en tilkendegivelse over for det russiske mindretal blev hovedstaden i 1999 flyttet fra Almaty i syd til Astana i den nordlige del af Kasakhstan, hvilket har medført, at den russiske udvandring ser ud til at være bragt til ophør, samt at der tilmed forekommer en begrænset russisk genindvandring. Et yderligere problem er den foruroligende befolkningstilbagegang. Siden 1989 er befolkningstallet faldet med 1,5 mio. mennesker, hvilket ikke udelukkende kan føres tilbage til 22 Mht. korruption ligger Kasakhstan ifølge Transparency International på plads 65 ud af 90. Se endvidere Halbach; Afghanistans Nachbarschaft, p Moder; Aus dem kalten Krieg, p Iflg. : Landefakta Kazakstan, udgjorde etniske russere over halvdelen af befolkningen i Halbach; Afghanistans Nachbarschaft, p Udlændingestyrelsen. pp UKLASSIFICERET 20

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere 1. Velkomst / tak 2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 3. Min verden - og så videre til militariseringen: 4. Guatemala - politi - 60-70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

SPECIALE KINA OG INDIEN UKLASSIFICERET

SPECIALE KINA OG INDIEN UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT-II/L-STK 2006/2007 Kaptajnløjtnant Lars Eriksen April 2007 SPECIALE KINA OG INDIEN Kaptajnløjtnant Lars Eriksen Antal ord: 20.957 UKLASSIFICERET

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Når storpolitik rammer bedriften

Når storpolitik rammer bedriften Når storpolitik rammer bedriften Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Herning, 23. februar 2015 1 Nye markeder lokker 2 Nye markeder lokker

Læs mere

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Asiatisk organiseret kriminalitet

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet 21. september 2017 INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Lektor phd Peter Seeberg, direktør for DJUCO (www.djuco.org.) Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

Læs mere

Principprogram. Europæisk Ungdoms værdier

Principprogram. Europæisk Ungdoms værdier Principprogram Europæisk Ungdoms værdier Fred Den første og grundlæggende værdi for Europæisk Ungdom Danmark tager udgangspunkt i idéen og målsætningen om, at ingen europæiske lande længere hverken bør

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld what it might look like Antagelser Fremtidens teknologi er relativt velbeskrevet 12 år frem anvendelsen er den usikre faktor Der er analyser,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien

Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 50 Offentligt Folketingets Europaudvalg 15. december 2006 Økonomigruppen i Folketinget Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien Til orientering:

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 33 32 55 66 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs fe@fe-mail.dk Visse forbrydelser er i henhold

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en demokratifond samt andre demokratifremmende initiativer

Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en demokratifond samt andre demokratifremmende initiativer 2008/1 BSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Jeppe Kofod (S), Mette Gjerskov (S), Ole Hækkerup (S), Mogens Jensen (S),

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Er grindeloven ugyldig, fordi Danmark håndhæver suverænitet over Færøerne?

Er grindeloven ugyldig, fordi Danmark håndhæver suverænitet over Færøerne? Er grindeloven ugyldig, fordi Danmark håndhæver suverænitet over Færøerne? Foredrag i Færøudvalget på Christiansborg i forbindelse med høring om grindefangst 18. november 2015 Henrik Weihe Joensen Cand.jur.

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt Glasnost og Perestrojka Og sovjetunionens endeligt Gorbatjov vælges 1985: Michael Gorbatjov vælges til generalsekretær 1971: medlem af Centralkomitéen 1978: sovjetisk landbrugsminister 1980: Medlem af

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Kriser og konflikter under den kolde krig

Kriser og konflikter under den kolde krig Historiefaget.dk: Kriser og konflikter under den kolde krig Kriser og konflikter under den kolde krig Under den kolde krig 1947-1991 var der flere alvorlige konflikter og kriser mellem supermagterne USA

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Rationalitet eller overtro?

Rationalitet eller overtro? Rationalitet eller overtro? Forestillingen om kosmos virker lidt højtravende i forhold til dagligdagens problemer. Kravet om værdiernes orden og forenelighed tilfredsstilles heller ikke af et samfund,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

EU-note E 19 Offentligt

EU-note E 19 Offentligt 2011-12 EU-note E 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 20. januar 2012 Den økonomiske udvikling i EU kort fortalt Resume I notatet

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere