Documenthåndtering / ESDH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Documenthåndtering / ESDH"

Transkript

1 Documenthåndtering / ESDH DocuNote 1

2 Dokumenthåndtering - enkel styring af sager, dokumenter og s IntraNotes dokumenthåndteringssystem, DocuNote, samler og håndterer organisationens sager, s, kontrakter, post og øvrige dokumenter. DocuNote sikrer derved, at alle medarbejdere har hurtig adgang til nyttig og relevant viden, information og dokumentation. I DocuNote er brugervenlighed og søgbarhed to nøgleord; et layout som i MS Outlook, søgemuligheder som i Google og markedets bedste integration til en er synlige tegn på, at DocuNote er til for brugerne. DocuNote forside, Outlook-layout 2 På de følgende sider får du et overblik over de mest anvendte moduler i DocuNote.

3 Udvalgte funktioner i DocuNote AD integration Adressebog Brevfletning Med AD integration (Active Directory) kopieres brugerinformationer som fx navn, titel, telefonnummer mv. automatisk til DocuNote. Det betyder, at vedligeholdelse af gruppe- og brugerrelationer foregår automatisk. Du minimerer risikoen for fejl, når data kun skal oprettes og vedligeholdes ét sted. Adressebogen er et kartotek, hvor du kan tilknytte personer (parter) på sager/projekter og dokumenter, fx en kunde, projektleder, projektmedarbejdere osv. Disse personer kan tilknyttes som sagsparter, så felter kan overføres til fx Word ved oprettelse af dokumenter. På denne måde genbruges data; medarbejderne sparer tid og tingene bliver mere ensartet. Fletning af breve via adressebog og mailliste Med brevfletning kan du fremsøge firmaer og kontaktpersoner i adressebogen og tilføje dem til en mail-liste. Når du opretter et nyt dokument kan du vælge at det skal være et flettebrev, og en skabelon der er udarbejdet til formålet vælges. På denne måde kan der foretages masseudsendelser af breve, f.eks. i forbindelse med julekort, kampagner, info-breve etc. Flettekilden (fra mail-listen) gemmes automatisk i et Excel regneark som vedhæftes dokumentet som bilag. Modulet kræver Office 2007 eller nyere. 3 Dokumenthåndtering DocuNote understøtter tekst, billeder, lyd, video, s og scannede dokumenter. I den fælles dokumentstruktur samles og gemmes alle dokumenter centralt, men dokumenterne er naturligvis kun synlige for de medarbejder, der har rettigheder til at se dem. Alle dokumenter i DocuNote styres ved versionering, check-in/check-out, adgangskontrol og avancerede søgefaciliteter.

4 Dokumentskabeloner Opretter du nye dokumenter, kan du vælge skabeloner som på forhånd er oprettet i systemet. En skabelon består af metadata, dvs. nogle på forhånd definerede egenskaber og retningslinjer for indhold og layout. Skabeloner er versionsstyrede, dvs. at når der rettes i en skabelon, oprettes der automatisk en ny version. På den måde er det altid muligt at gå tilbage og se en tidligere version. Det er også muligt at oprette skabeloner til s, fx i forbindelse med directmail-kampagner, info til kunder etc. Med dokumentskabelonerne sparer medarbejderne enorme mængder tid, og frem for alt bliver alle dokumenter mere ensartet til stor gavn for medarbejder, bestyrelse, kunder etc. Emnesystem (Taksonomi) -arkivering Import Med emnesystemet kan du finde frem til sager på tværs af organisatoriske enheder. I emnesystemet opbygger du en træstruktur (taksonomi), som grafisk hjælper dig til at finde sager/projekter på et givent emne frem for på den fysiske placering. Et dokument kan derved optræde flere steder i træstrukturen, selvom det kun er oprettet fysisk én gang. Arkivér indkomne og udgående s nemt og hurtigt. Integrationen til Outlook er i DocuNote helt unik. Integrationen håndterer såvel ens tekstindhold og eventuelle vedhæftninger og arkiveringen foregår direkte fra Outlook med et add-in til DocuNote. Når en gemmes i DocuNote, registreres relationen mellem destinationen og afsenderen. Næste gang en fra samme afsender skal gemmes, vil DocuNote foreslå samme destination. Er s fra samme afsender blevet gemt flere forskellige steder i DocuNote, vil systemet tilbyde dig flere mulige placeringer, afhængig af hvor ene hyppigst har været gemt. På denne måde følger integrationen den enkelte bruger, og brugeren kan nemt og hurtigt arkivere de relevante s, til gavn for hele virksomheden. Med import modulet kan du importere og placere store mængder dokumenter ind i DocuNote i eksisterende sager. Import modulet kan således også anvendes i konverteringen fra et (tidligere) system og over i DocuNote, som en nem måde at flytte samtlige dokumenter på. 4

5 Integration DocuNote er client/server XML baseret og kommunikerer via Microsoft XML WebServices. Det gør systemet nemt og fleksibelt at integrere til og fra. Konvertering til PDF Konvertering Kryptering Med DocuNote konverteringsmodul kan du konvertere Word og PowerPoint til PDF direkte i systemet. Ved at markere et eller flere dokumenter og højreklikke kan du ganske enkelt vælge at sende dem som PDF til fx eller skrivebord, frem for selv at skulle konvertere det enkelte dokument, gemme det og efterfølgende sende dem. Denne service samarbejder også med "Favorit-funktionen" og Klippebord, så du i én og samme arbejdsgang kan: 1) udvælge dokumenter på tværs af foldere 2) få dem konverteret til PDF 3) sende PDF til/fra . Med konverteringsmodulet kan du konvertere doc/xls/ppt dokumenter fra Office 2003 til Office Du kan vælge kun at opdatere udvalgte dokumenter, fx nyere dokumenter, som du vil flette metadata til. Gamle "arkiv-dokumenter" der ikke konverteres, vil i DocuNote altid kunne læses - og redigeres - uden fletning af metadata. Ved hjælp af krypteringsmodulet kan den enkelte bruger kryptere særlige følsomme dokumenter med DocuNote krypteringsnøgle. 5 Logning Logning giver en hurtig og effektiv måde til at sikre sig dokumentation for hvad der er sket med sager og dokumenter, hvad der er udført ned i mindste detalje og af hvem. Menuer I DocuNote optræder menuerne både som højreklikmenuer og som horisontale menuer. På den måde kan du navigere i systemet, som det falder dig mest naturligt - uden at skulle lede efter funktionerne. Det er helt samme logik som i Office-pakken og dermed oplever brugerne enkelthed, tryghed og frem for alt brugervenlighed.

6 Metadata MetaForms Med valgfrie metadata kan du frit definere sags- og projekttyper, ligesom dokumenttyper. Det gør DocuNote til et fleksibelt værktøj, hvor nye felter nemt kan oprettes i MetaForms. Du kan opsætte så mange forskellige felter på sager/projekter og dokumenter, som du behøver. Jo flere og jo mere præcise de er, desto lettere er det at genfinde dokumentet. Metadataene kan også nedarves gennem systemets træstruktur. Metadata kan overføres til skabeloner, som du opretter i DocuNote. Det kan fx være projektnummer, sagsnavn eller anden relevant information. Programmets skærmbilleder med relaterede data kan frit tilpasses af systemadministratoren. Har du fx brug for en ekstra fane til dokumenter med eksempelvis reklamationer og herunder ansvarlig og produktkategori, kan du selv oprette disse felter. Navigationstræ Notater Med opdelingen i organisationsenheder er navigationstræet indgangen til sags- og dokumenthåndtering DocuNote. Under hver enkelt organisationsenhed kan du oprette under-enheder og foldere i et ubegrænset antal niveauer. Disse kan benyttes til at strukturere indholdet i din organisationsenhed. Sager og sagsfoldere kan indeholde dokumenter, referencer til dokumenter i andre sager og referencer til andre sager, som ligger helt andre steder i træstrukturen. Herved kan der oprettes logiske samlinger på tværs af træet. Med træstruktur som indgang til sager og dokumenter sikres brugerne tryghed og overblik, da de fleste brugere er vant til stifinder. Således mindskes modstand mod forandring. Med notatfeltet kan du sætte notater på sager og/eller dokumenter. Når der er oprettet et notat, vil der fremgå et notat-ikon på dokument eller sagslisten. Ved oprettelse af et notat eller redigering giver systemet selv dato og navn. 6

7 Tekstgenkendelse (OCR genkendelse) Offline funktionalitet Opgavesystem Publicering Postliste Med dette modul er det muligt at genkende tekst i TIF, PNG, JPG og PDF-filer. På denne måde kan fysiske dokumenter scannes ind og genfindes i DocuNote. Det samme gælder, hvis man modtager indscannede dokumenter fra kunder eller øvrige interessenter; når dokumenterne er gemt i DocuNote bliver de automatisk OCR-genkendt og kan søges frem igen. Funktionen er igen en sikkerhed for at vigtige dokumenter ikke kan blive væk. Offline-funktionen bruges i situationer, hvor man ønsker at kunne læse og redigere dokumenter, mens DocuNote ikke er koblet til virksomhedens netværk. Fx i en situation hvor man ønsker at tage dokumenter med til et kundemøde. Flere personer kan tage de samme dokumenter offline, og når man er online igen, vil man kunne synkronisere ændringerne, der er foretaget i dokumenterne. Synkroniseringsmekanismen sørger for at informere om konflikter i synkroniseringen, fx når to forskellige brugere samtidig har rettet i et dokument, henholdsvis online og offline. I opgavesystemet kan du på sager og dokumenter tilknytte tidsfrister og ansvarlige til sager og opgaver. Den ansvarlige vil efterfølgende modtage en påmindelse via DocuNote eller pr. . På den måde kan du overskue dine opgaver og holde øje med, om der er presserende deadlines i udsigt. Via opgavesystemet kan du endvidere sende links og genveje til dokumenter. Med modulet publicering er det muligt at publicere dokumenter fra DocuNote til et intra- eller extranet. På denne måde undgår du dobbelt arbejde og at dokumenter skal vedligeholdes flere steder. Ved hjælp af en oversigt i DocuNote er det muligt at se hvilke dokumenter der er publiceret, hvornår og i hvilken version. Modulet giver mulighed for at scanne dagens fysiske post ind til en samlet postliste i DocuNote. Herfra kan de forskellige breve tildeles en række relevante metadata og der sendes genveje til modtagerne via Outlook. Postlisten er en sikkerhed for at fysisk post altid bliver arkiveret og med gode sorteringsmuligheder, kan man gå tilbage til bestemte dage, uger, måneder eller år og se, hvad der er kommet ind af post og til hvem. 7

8 Rettighedsstyring Sags- og projektstyring Faktura scanning Statistik (SQL Views) Rettighedsmodellen i DocuNote er rollebaseret, hvilket gør det nemt at lave en logisk rettighedsstruktur, der er let at overskue og vedligeholde. Rollernes rettigheder nedarves gennem systemets organisation og tilknyttes grupper eller brugere fra AD. Sags- og projektstyring er et samlet overblik over dokumenterne og deres tilknytning til respektive sager på tværs af organisationen. Du kan oprette ubegrænsede niveauer af sager/projekter. Hver sag eller projekt indeholder samtlige elektroniske dokumenter relateret til den enkelte sag. Det giver overblik over sager og hurtig adgang til at løse opgaver og bygge videre på eksisterende informationer og erfaringer. DocuNote faktura scanning bruges til OCR-genkendelse af danske fakturaer. Fakturaerne arkiveres herefter i DocuNote og kan søges frem via fritekstsøgningen. Modulet arbejder på det velkendte TIF-format, som skannere og kopimaskiner kan levere og er derfor uafhængig af skannermodel. Via SQL Views er det muligt at trække relevante metadata ud i et Excelark og generere statistik på baggrund af data fra DocuNote. Et eksempel kunne være en salgsafdelings forecast som vedligeholdes i DocuNote på en given kundesag, men vises som en samlet liste i Excel. 8 Søgning Søgefunktionaliteten er effektiv og helt unik i DocuNote Fuzzy søgning: lignende stavemåder Fritekstsøgning i forskellige kategorier så som: emner, sagstyper, projektnummer, specifikke projekter og sager, dokumenter og deres metadata Når søgeresultatet vises, fremgår hele dokumentet i den ene side, og man undgår at åbne dokumentet for at sikre sig, at det er det rigtige. Der kan foretages en hurtig søgning på sagsnummer, sags titel, dokumentnummer eller dokumenttitel ved at trykke Ctrl F.

9 Teknologi og hardware Versionsstyring Workflow (fra 2010 Q3) Pris DocuNote er et standardsystem med store tilpasningsmuligheder, udviklet i nyeste Microsoft SmartClient teknologi. Det betyder, at DocuNote er client/server XML-baseret og benytter Microsoft XML WebServices til al kommunikation mellem klient og server. Hardwarekravene til DocuNote er: Office 2003 (med Office 2007 filformat) Office 2007 Office 2010 SQL Server 2008 R2 Windows 2008 R2 Versionsstyring sikrer, at alle brugere altid arbejder i de nyeste dokumentversioner. Versionsstyringen låser dokumentet under redigering, så andre har mulighed for at læse det, men ikke ændre det. Derudover giver versionstyringen mulighed for at se historik på dokumenterne og trække sammenligningsrapporter. Med det kommende workflow modul bliver det muligt at opsætte et eller flere dokument-flows. Fx i forbindelse med godkendelse af faktura, rundsending af operationer til udførelse, IT godkendelser, ferieforespørgsler etc. DocuNote er modulopbygget og prissættes ud fra hvilke moduler, der ønskes. Derudover betales der kun for samtidige brugere og implementering. DocuNote som grundpakke koster kr. 9 Ring så hjælper vi dig med at sammensætte den pakke, der passer til jer. Bestil en online demonstration her eller ring til os på

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH DocuNote Dokumenthåndtering / ESDH Indhold DOCUNOTE... 3 ENKEL STYRING AF SAGER, DOKUMENTER OG E-MAILS... 3 Mange års erfaring med ESDH løsninger... 3 Vi er med jer hele vejen... 3 Hurtige fakta om DocuNote...

Læs mere

Vi er specialister i intranet til små og store virksomheder

Vi er specialister i intranet til små og store virksomheder Intranet IntraNote Portal Server 1 Vi er specialister i intranet til små og store virksomheder Intranettet er en webbaseret medarbejderportal, som giver organisationen en strategisk kommunikationskanal,

Læs mere

Levering og vedligeholdelse af et ESDH-system. Generel løsningsbeskrivelse

Levering og vedligeholdelse af et ESDH-system. Generel løsningsbeskrivelse Levering og vedligeholdelse af et ESDH-system Generel løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Ski FUP...4 2. Generel løsningsbeskrivelse...6 3. Journalisering, sagsbehandlerstøtte og dokumenthåndtering...6

Læs mere

Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0

Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0 er den fjerde aftapning af Microsoft Dynamics CRM, siden produktet oprindeligt blev lanceret. Det er samtidig den version af programmet,

Læs mere

Indhold. WorkZone Client 2.0

Indhold. WorkZone Client 2.0 2.0 Onlinehjælp WorkZone Client 2.0 Indhold Onlinehjælp til WorkZone Client 2.0 3 Kom godt i gang med WorkZone Client 4 Nyt i WorkZone Client 6 Arbejde med brugergrænsefladen 8 Naviger i brugergrænsefladen

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

Public 360 En standardløsning til sags- og dokumenthåndtering til den

Public 360 En standardløsning til sags- og dokumenthåndtering til den Public 360 er en unik standardløsning til sagsbehandling, dokumenthåndtering og arkivering til offentlig forvaltning, bygget på Microsoft SharePoint og Office. Public 360 danner grundlag for en effektiv,

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 sdfsdfsd 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet Velkommen til Mamut One! Mamut One er en serie forretningsløsninger, som hjælper dig med at håndtere arbejdsopgaverne

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

November 2013 IT til danske fonde efond er en internetbaseret arbejdsplads lavet til dig der arbejder med ansøgninger. efond sparer tid, bl.a. ved automatisk kvalitetskontrol af ansøgningerne og ved at

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere