Meget tidlig. Tidlig. Sildig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meget tidlig. Tidlig. Sildig"

Transkript

1 KWS majssorter 2012

2 KWS, er innovation Som forædler skal man være god til at kigge i krystal kuglen for at se, hvad markedet efterspørger i fremtiden. Derfor er en af vore målsætninger også at være tæt på landbruget. For kun herved kan vi få fornemmelsen af, hvad det er for tanker vore kunder gør sig for fremtiden. er til mange formål Udover at forædle og tilbyde sorter til foderproduktion, har vi nu også den glæde at kunne tilbyde majssorter specielt udviklet til biogasproduktion. Vi har siden 2002 haft en øget fokus på biogasproduktion baseret på landbrugsplanter. Det har betydet, at vi idag har en afdeling, der udelukkende beskæftiger sig med dette emne og har derfor oparbejdet en stor viden om biogasproduktion. God fornøjelse med læsningen. Meget tidlig Sildig Med venlig hilsen KWS Scandinavia A/S Lars Andersen Produktchef Sorter KWS præsenterer Den første brochure om vores majssorter. Vi vil introducere dig til KWS s univers af gode og velafprøvede majssorter til det danske og svenske marked. Hvad er filosofien bag vores forædling, og hvad betyder det for dig som kunde? Alle vore sorter er afprøvet i danske landsforsøg og flere af dem også i svenske, inden de tilbydes til landbruget. Det er din sikkerhed for, at sorterne kan dyrkes under vore vækstbetingelser med jord, klima og næringsstoftildeling. KWS sorts oversigt 2012 til middeltidlig Velkommen til KWS Anvendelse Side KASPIAN KREEL KOLTER KONTENDER KOUGAR KROMWELL KROFT LAPRIORA CORYPHEE LAPROMESSA ASCENDER ANVIL AMAGRANO KOLORIS ACTURA AMBROSINI RICARDINIO RONALDINIO TORRES Helsædsmajs 2 hed Kernemajs Kolbemajs Biogasmajs 3

3 Helsæd og kolbemajs Energi og økonomi Godt foder giver højere mælkeydelse. Derfor er det vigtigt at fokusere på kvaliteten af det foder, du anvender til køerne herunder majsensilagen. En høj andel af grovfoder i foderrationen kræver en høj energikoncentration i fodret og bidrager til en god økonomi i mælkeproduktionen. Majs er stivelse og ikke cellevægge Det afgørende for kvaliteten i majshelsæd er først og fremmest indholdet af stivelse. Mere end 50 af fordøjeligheden og af foderudbyttet kommer herfra. Stivelsen har den samme fordøjelighed uanset vækstsæson, hvilket ikke tilfældet for cellevæggene, der er meget afhænig af en god vækstsæson. Derfor er det vigtigt at udvælge de sorter, der med stor sikkerhed kan indlejre den nødvendige mængde stivelse inden høst for at sikre optimal kvalitet og højt udbytte. Hvert år. Du vinder med vores forædling Det er blandt andet derfor, at vi i KWS har stor fokus på stivelsen i vores forædling. Stivelsen er den væsentligste faktor til at sikre en høj fordøjelighed og et højt udbytte af energi fra marken. I vores sorter kombineres en tidlig indlejring og højt udbytte af stivelse og selvfølgelig et højt totalt udbytte af energi fra marken. Kun herved kan vi bidrage til en maksimal mælkeproduktion og en god økonomi på din bedrift. Kolbemajs, ekstra energitilskud er fra KWS er som hovedregel altid velegnede til kolbemajs. Når brugen af dette grovfodermiddel i de seneste år er blevet en del af hverdagen for mange mælkeproducenter, er det et udtryk for at stivelsen fra majs er et optimalt fodermiddel. Det bruges som ekstra tilskud af energi i grovfodret og udbyttetniveauet overgår det praktisk mulige i andre afgrøder som fx vårbyg. Ingen stivelse, ingen mælk Hvis der ikke opnås maksimal stivelsesindhold i majshelsæd, så risikere man at få en dårlig ensilering, eftersom tørstofindholdet ikke er højt nok til denne proces. Der mangler også energi, da fordøjeligheden af restplanten ikke kan kompensere for manglende stivelse. Derfor er det af største vigtighed, at man vælger en majssort, der med sikkerhed kan opnå min 32 stivelse og modnes til høst inden midten af oktober, næsten uanset vækstsæson. Mangler stivelsen i majsen, skal man ud at købe alternative energirige fodermidler, for at sikre at der kommer mælk i tanken! majshelsæd i grovfodret Sammensætningen af grovfoderrationen har stor betydning for valg af majssort. De fleste mælkeproducenter bruger majs i grovfoderet og oftest er resten græsensilage. Det er også denne kombination, der i forsøg giver den bedste økonomi i mælkeproduktionen. Balancen mellem stivelsen fra majsen og de mange fordøjelige cellevægge fra græsensilagen, giver en god vomfunktion samtidig med, at energioptagelsen er optimal. Derved bevares sundheden i besætningen, som normalt giver sig udslag i høj mælkeydelse. Ved denne procentvise kombination af majs og græsensilage er det af største betydning, at majsen bidrager med mest muligt energi i form af stivelse. Sorter hed Side KASPIAN KREEL KOLTER KONTENDER KOUGAR KROMWELL KROFT LAPRIORA CORYPHEE ASCENDER ANVIL AMAGRANO KOLORIS ACTURA AMBROSINI

4 Kernemajs Biogasmajs Kernemajs Dyrkningen af kernemajs er øget betragteligt i de seneste år og med god grund. Flere svineproducenter har nemlig opdaget,at der kan hentes et betydeligt højere udbytte i majs end i byg. Tørring eller crimpning Man kan enten tørre majsen eller crimpe majskernerne og tilsætte syre inden ensilering i plansilo. Ved crimpning spares de forholdsvise dyre tørringsomkostninger. Ved crimpning bevares energien og syren sørger for at ensilagen er stabil. Istedet for at høste ved lavest mulige vand procent, starter høsten første gang vandprocenten er under 40. Det giver også mulighed for at starte majshøsten noget tidligere end hvis man skal tørre afgrøden. Den rigtige majssort til kernemajs I forhold til majs til helsæd kræves det af en kernemajssort, at den kan opfylde følgende krav: Standfastheden skal være god, da planten skal stå på marken til overmodenhed. Dernæst skal sorten indlejre stivelse meget tidligt og have evnen til at afmodne, således at vandprocenten kan falde til lavest mulige niveau. Det er ikke alle sorter, der har denne egenskab, og man kan derfor ikke bare vælge en tidlig silomajs og håbe på, at det går. Dernæst skal kernerne være let at tærske af spindlen for at undgå at beskadige dem. KWS, kernemajs forædlingen KWS har altid haft stor fokus på stivelsen i vores nye sorter, og derfor er det kun naturligt, at vi idag er førende indenfor salg af kernemajssorter til det danske marked. Ser man på Landsforsøg til kernemajs, finder man sorter som LAPRIORA, CORYPHEE, LAPROMESSA og AMAGRANO, som de mest interessante. Alle disse sorter opfylder de nævnte kriterier, der stilles til en kernemajssort. Sorter hed Side LAPRIORA CORYPHEE LAPROMESSA AMAGRANO RICARDINIO Majs til biogasproduktion Fokus på majs til biogasproduktion er stigenede. Især i Sønderjylland er efterspørgslen stor fra tyske biogasanlæg. De sorter, der i stor udstrækning har været anbefalet, er kommet fra tyske udbydere og har ikke været afprøvet i Danmark. Da dyrkningsbetingelserne er forskellige fra Tyskland til Danmark, er det vigtigt, at de valgte sorter med sikkerhed kan klare danske forhold. Har man ingen viden om dette, er det som at spille lotto, med de odds det nu giver. Hos KWS har vi nogle sorter, som vi med sikkerhed ved kan dyrkes i Danmark. Hvad skal biogasanlæget fodres med? Et biogas anlæg skal fodres som en kovom. Den væsentligste forskel på en biogasreaktor og en kovom er opholdstiden. D.v.s hvor lang tid har vommen til at omsætte fodret. Koen har kun kort tid og derfor skal kvaliteten og fordøjeligheden være i top. Biogasreaktoren har ofte dage og kvæver derfor så stor en mængde tørstof per hektar som muligt. Her skal man ikke tage højde for fordøjeligheden af ensilagen, da alt der kan omsættes bliver omsat. Valg af sort Vælg en sort der har været afprøvet i danske landsforsøg og find de sorter, der har det største tørstofudbytte og som samtidig kan opnå min 30 tørstof inden midten af oktober. Hos KWS har vi nogle meget velegnede sorter til dette formål. Sorter som AMAGRANO, AMBROSINI samt ANVIL er sorter der alle har været i landsforsøg og vist at de er egnede. Da der ikke er etableret egentlige biogasforsøg i landsforsøgs regi, har vi i KWS etableret en forsøgsmark ved Åbenrå for at få større viden om de, ofte noget sene sorter der bruges i Tyskland. I dette forsøg har bl.a. RONALDINIO, RICARDINIO og TORRES vist at de kan dyrkes, men egner sig kun til det sydlige Jylland, Lolland og Fyn. Sorter hed Side ANVIL AMAGRANO AMBROSINI RICARDINIO RONALDINIO TORRES

5 KASPIAN FAO 160 KREEL FAO 170 Den hurtigste majs i Danmark! hed, udbytte og kvalitet. Meget tidlig Sorten med de mange muligheder. KASPIAN er særdeles velegnet til områder hvor tidlighed er afgørende for at majsdyrkningen bliver en succes hvert år. God til helsæd med høj energikoncentration, til kolbemix og kernehøst til crimpning. KREEL er blandt de tidligste majs på markedet i Danmark. Med en kraftig og hurtig udvikling i foråret er KREEL et sikkert valg på de fleste lokaliteter. Energiudbyttet er højt og fordøjeligheden er rigtig god, på grund af den altid sikre og stabile stivelses produktion. Meget tidlig Den tidligste majs af alle, gns. af fire år i landsforsøg Altid meget højt stivelses udbytte Koncentreret energi til foderrationen Suveræn fordøjelighed Eminent til alle foderrationer Harmonisk afmodning, der er tid til at vælge det rigtige høsttidspunkt Stabil i udbytte og kvalitet over flere år i Landsforsøg Til både stor og lille andel majs i grovfodret Kan dyrkes til helsæd og kolbemix Landsforsøg Landsforsøg Landsforsøg AE/ha i g/kg KASPIAN 41,4 40, Landsforsøg i g/kg KREEL 37,3 37, ,25 Kilde; Sortinfo gns ,40 6,35 6,30 6,25 6,20 6,15 Landsforsøg KASPIAN 6, Viser kun tidlighedsgruppe FAO Kilde; Sortinfo gns

6 KOLTER FAO 170 KONTENDER FAO 180 Meget tidlig Sikkerhed for udbytte og kvalitet, også i kolde år. KOLTER er kendetegnet ved en tidlig og sikker indlejring af stivelse hvert år. Dette sikre optimalt og stabilt udbytte af energi og en god fordøjelighed. KOLTER er et sikkert valg til områder hvor tidlighed er afgørende for at majsdyrkningen bliver en succes. Spændende nyhed til en højere mælkeproduktion. KONTENDER. Rigtig god forårsudvikling og tidlig blomstring. og sikker indlejring af stivelse som er grundlaget for optimal høst af energi. KONTENDER er det fleksible valg med sikkerhed. Sorten bliver altid færdig til høst både til helsæd og til kolbemix. God forårsudvikling og tidlig blomstring Til helsæd og kolbemix Sikre grovfoderforsyningen også på kolde lokaliteter Højt energiniveau og udbytte i stivelse Sikker foderkvalitet, også i vanskelige majsår Landsforsøg Landsforsøg i g/kg KOLTER 36,4 39, ,25 Sikker energiproducent til foderplanen, både i kolde og varme år Altid færdig i kolben Dyrkningssikker på de fleste lokaliteter Lavt indhold af ufordøjelige fibre Til helsæd og kolbemix Landsforsøg Landsforsøg i g/kg KONTENDER 35,3 37, ,

7 Kougar FAO 180 Kromwell FAO 180 Den tidlige sprinter, fuld af energi. KOUGAR er; tidlighed, maksimal energi per kg ts og højt totalt udbytte per ha. God og kraftig udvikling i foråret og tidlig kerne fyldning. Kan dyrkes på langt de fleste lokaliter i Danmark. Kan anvendes til helsæd og kolbemajs. Ny lovende sort med god forårsudvikling. Svøbet er helt lukket omkring kolben. En sort hvor kolben modner tidligt på en forholdsvis grøn plante. Middel til høj kolbeandel Højt stivelsesudbytte høst Landsforsøg 2011, Lovbestemt værdiafprøvning Forårsudvikling i top Lavt indhold af ufordøjelige fibre Sikker stivelse uanset vækstsæson Altid høj foderkvalitet Til helsæd og kolbemix En ny hovedsort til markplanen Lovbestemt værdiafprøvning 2010 i g/kg KROMWELL 32,1 38, ,98 Kilde; Sortinfo 2010 Landsforsøg helsæd ; Landsforsøg kernemajs 2011 Landsforsøg i g/kg KOUGAR 36,3 38, KROFT FAO 180 6,40 6,35 6,30 6,25 6,20 6,10 Landsforsøg KOUGAR KROFT er en ny meget tidlig sort med kraftig udvikling i foråret. indlejring af stivelse i en kolbe hvor svøbet er helt lukket. Restplanten afmodner forholdsvis langsomt, det giver størrer flexibilitet med hensyn til høsttidspunkt. Højt energi indhold Meget højt stivelsesudbytte høst Landsforsøg 2011, Lovbestemt værdiafprøvning ,05 6, Viser kun tidlighedsgruppe FAO Lovbestemt værdiafprøvning 2010 i g/kg KROFT 33,0 39, ,02 Kilde; Sortinfo

8 LAPRIORA FAO 190 Til mælk og kød. Landsforsøg kernemajs LAPRIORA er sorten til kernemajs,helsæd eller kolbemix. i foråret og til høst. procenten er altid meget høj. LAPRIORA er meget standfast og kan dyrkes på vindudsatte lokaliteter. Som helsædsmajs er man sikret tidlig høst, højt energiindhold per kg tørstof og god fordøjelighed. Fesv per hkg v. 15 vand Feso per hkg v. 15 vand DON ppb ZER ppb LAPRIORA 124,5 121, ,9 Landsforsøg kernemajs Laveste vand i landsforsøg over fire år, kernemajs Højeste indhold af Fesv og Feso i landsforsøg, kernemajs Altid høj foderkvalitet til helsæd En af de mest stabile majssorter på det danske marked En af hoved sorterne i enhver markplan Vand 39,9 38,9 Landsforsøg kernemajs ; Landsforsøg helsæd Landsforsøg helsæd i g/kg LAPRIORA 34,0 38, ,9 36, Hkg kerne Viser kun tidlighedsgruppe FAO LAPRIORA 6,40 Landsforsøg helsæd ,30 6,20 6,10 LAPRIORA 6, i g/kg Viser kun tidlighedsgruppe FAO

9 CORYPHEE FAO 190 Kernen til kvalitet i foderproduktionen. Landsforsøg kernemajs CORYPHEE. Kraftig og sikker forårsudvikling. En typisk kernemajs med god foderkvalitet ved dyrkning til helsæd. CORYPHEE er den rigtige sort når man vil have valgfriheden mellem helsæd og kolbe/kernemajs. Fesv per hkg v. 15 vand Feso per hkg v. 15 vand DON ppb ZER ppb CORYPHEE 122,0 119, ,6 Landsforsøg kernemajs Stærk og kraftig forårsudvikling God på vindudsatte lokaliteter God foderkvalitet til helsæd Sikker stivelses leverandør Lavt indhold af i Landsforsøg helsæd ; Landsforsøg kernemajs Landsforsøg helsæd Stiv./ha i g/kg CORYPHEE 34, Kilde; Sortinfo Vand 40,9 40,2 39,5 38,8 38,1 37, Hkg kerne Viser kun tidlighedsgruppe FAO CORYPHEE 6,38 Landsforsøg helsæd ,34 6,30 6,26 6,22 6,18 6,14 CORYPHEE 6,10 6,06 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 Stivelse Viser kun tidlighedsgruppe FAO

10 LAPROMESSA FAO 190 ASCENDER FAO 200 Topscore i kernemajs LAPROMESSA er en ny sort der har vist særdeles gode takter i førsteårs afprøvning til kernemajs var, et på alle måder vanskeligt år for majsdyrkningen, men alligevel klarede LAPROMESSA sig fremragende. Højt udbytte og fornuftig vandindhold ved høst. En sundhed der er særdeles tilfredsstillende med lavt indhold af fusarium toxiner. ASCENDER er en ny tidlig sort med lovende resultater fra første års afprøvning. Højt indhold af stivelse og et lavt indhold af ufordøjelige fibre, gør sorten attraktiv. Væksten er god i foråret. Svøbet er helt lukket om kolben. Den er oplagt at prøve som en ny sort i Lav vandprocent ved høst Meget lavt toxin niveau i kernen ved høst Højt kerneudbytte også i vanskelige dyrkningsår Til lokaliteter hvor der normalt kan dyrkes kernemajs Landsforsøg kernemajs Moden kolbe på grøn plante Energi til foderplanen God fordøjelighed Landsforsøg 2011 Lovbestemt værdiafprøvning Landsforsøg kernemajs 2010 Fesv per hkg v. 15 vand Feso per hkg v. 15 vand DON ppb ZER ppb LAPROMESSA 115,7 114, Vand Kilde; Sortinfo Hkg kerne Viser kun tidlighedsgruppe FAO Landsforsøg kernemajs 2010 LAPROMESSA Kilde; Sortinfo 2010 Lovbestemt værdiafprøvning 2010 i g/kg ASCENDER 30,8 38, ,07 Kilde; Sortinfo 2010 til middeltidlig 18 19

11 ANVIL FAO 200 AMAGRANO FAO 200 Fylder din mælketank. Højt ydende, fleksibel anvendelse til middeltidlig Nummer 1 i stivelse i 2005, 2006 og 2010 i landsforsøg Nummer 2 i stivelse i 2007 og 2008 i landsforsøg Giver højeste udbytte i stivelse uanset vækstsæson Altid høj foderkvalitet Den mest stabile majssort på det danske marked En af hovedsorterne i enhver markplan 6,38 6,34 6,30 6,26 6,22 6,18 6,14 ANVIL er blandt de længst levende majssorter på det danske marked. ANVIL giver det højeste og mest stabile udbytte i stivelse og total energi hvert år. Kan dyrkes på langt de fleste lokaliter i Danmark til helsæd og kolbemix. I de lidt køligere egne af landet er ANVIL også oplagt til biogasproduktion. Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Landsforsøg , Viser kun tidlighedsgruppe FAO Landsforsøg Landsforsøg i g/kg ANVIL 34,8 37, Kilde; Sortinfo gns ANVIL Kilde; Sortinfo gns Som helsæd til mælkeproduktion AMAGRANO Oplagt til kolbemix og kalveproduktion Til kernemajs og svineproduktion og sikker høst til biogasmajs Stivelsen mangler aldrig Indhold af ufordøjelige fibre er lavt AMAGRANO til mælk, kød og biogas. Sorten kan det hele. Starter hurtigt i foråret og er tidlig i blomst. Energi udbyttet er højt og indholdet af ufordøjelige fibre er forholdsvist lavt, tilsammen en god basis for en stor mælkeproduktion. Ved høst til kolbemix er udbyttet særdeles højt, og til kernemajs har sorten allerede vist sit værd. Herudover er AMAGRANO rigtig god til biogasproduktion da det totale udbytte i tørstof altid ligger meget højt. Landsforsøg i g/kg AMAGRANO 32,4 37, KWS Scandinavia A/S Lars Andersen Tel.: Landsforsøg helsæd , Landsforsøg kernemajs Landsforsøg ,40 6,35 6,30 6,25 6,20 AMAGRANO 6,15 6,10 6,05 6, Viser kun tidlighedsgruppe FAO til middeltidlig 20 21

12 KOLORIS FAO 200 ACTURA FAO 200 Fylder din silo. Tager udfordringen op. KOLORIS. God i foråret og tidlig blomstring gør sorten til et sikkert valg på de lidt bedre majslokaliteter. Med KOLORIS høster man altid maksimal energi til mælkeproduktionen, da stivelsen aldrig svigter. ACTURA. Ny tidlig til middeltidlig sort til fremtidens mælkeproduktion. Kendetegnet ved god vækst i foråret og fodringsegenskaber der modsvarer køernes krav. En sort der skal ind som ny prøve sort i mange markplaner. Stabilt udbytte over flere år i landsforsøg God til helsæd Lavt indhold af ufordøjelige fibre Høj energiindhold per kg tørstof Store frø Landsforsøg Altid høj stivelses ved høst Til både helsæd og kolbemix Lavt indhold af ufordøjelige fibre Højt energi indhold per kg tørstof Landsforsøg Landsforsøg Landsforsøg i g/kg i g/kg til middeltidlig KOLORIS 33,0 35, ,24 ACTURA 30,8 37, ,13 til middeltidlig 22 23

13 AMBROSINI FAO 210 Ricardinio FAO 200 Det er ikke gas. Energi til syden. AMBROSINI, til biogas og helsæd. Altid sikker starter i foråret med kraftig udvikling. Velegnet på gode majslokaliteter hvor sorten giver topudbytte i stivelse og tørstof. Afprøvet fem år i landsforsøg. RICARDINIO. En sen kernemajs som har sin berettigelse på absolut gode majslokaliteter til kernemajs og til biogasproduktion. Sorten har været i danske landsforsøg til kernemajs i tre år. Kerneudbyttet er helt i top når lokaliteten er god. Til biogas er er sorten meget velegnet da tørstofudbyttet er meget stort. Standfastheden er god således at forholdsvis sen høst er muligt. Højeste udbytte i tørstof over flere år Som helsæd til mælkeproduktion Kolbemix på gode lokaliteter og sikker høst til biogasmajs Højt metanudbytte per hektar Landsforsøg Stort kerneudbytte er muligt Toxiner, ikke fundet i forsøgene Meget højt tørstofudbytte Meget højt metanudbytte per hektar Landsforsøg kernemajs Landsforsøg Landsforsøg kernemajs til middeltidlig /ha i g/kg MJ/kg ts AMBROSINI 32, ,06 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,5 Landsforsøg AMBROSINI Hkg kerne Vand Fesv per hkg v. 15 vand Feso per hkg v. 15 vand DON ppb Ricardinio 95 43,9 117,7 116,0 0 0 ZER ppb 31,0 30, udb. Hkg/ha Viser kun tidlighedsgruppe FAO Sildig 24 25

14 RONALDINIO FAO 240 En robust sort der tåler modgang Meget højt tørstof udbytte Middeltidlig blomstring Meget højt metanudbytte per hektar Udbytte stærk. RONALDINIO. Europas mest solgte sort. Anvendes til helsæd, kernemajs og biogas. I Danmark er sorten interessant i forbindelse med dyrkning af majs til biogasproduktion. Den kan på Lolland prøves som helsædsmajs. Udbyttet i tørstof kan komme op på et meget højt niveau og derved kan indtægterne øges betragteligt per hektar. Skal dyrkes på de bedste majslokaliteter i Sønderjylland på Sydsjælland, Fyn og Lolland. TORRES FAO 250 Gi den gas. Tak fordi du læste vores nye brochure. Vi håber, at vi med denne brochure har givet dig et førstehånds indtryk af vores sortsprogram og vores syn på de vigtigste parametre i majs til fodring. Majsdyrkning er spændende og udfordrende, og der er ikke to år, der er ens. Derfor er det vigtigt, at man finder nogle sorter, der fungerer på ens ejendom under forskellige vækstbetingelser, og at man bruger dem som hovedsorter. Først herefter skal man prøve på et mindre areal om der er nye sorter, der kan gøre det bedre. Det er vigtigt, at man vælger sorter, der kan blive færdige til høst på den enkelte lokalitet hvert år, både i gode og mindre gode dyrkningsår. Lad være med at vælge sorter der tidlighedsmæssigt er på kanten af det mulige, kun fordi de har nogle egenskaber, der kunne være spændende såsom højt udbytte og en speciel kvalitet. Hvis sorten kun bliver moden i et ud af tre år, så står man med noget ensilage, der skal suppleres med indkøbt foder, enten som korn eller kraftfoder. Det sparer man ikke meget ved! Alle vore sorter forhandles igennem de fleste grovvareforretninger i Danmark. Ellers kontakt os hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig. Hvis der er spørgsmål til indholdet i denne brochure eller til vore majssorter iøvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os enten på telefon eller per . Se kontaktinfo på bagsiden. Sildig Stor tørstofproduktion blomstring Middel til højt stivelses udbytte Højt metanudbytte per hektar TORRES er i Danmark mest aktuel til biogasproduktion, dyrket på de bedste majslokaliteter. Sorten er meget sen for danske forhold men i Sønderjylland på Fyn og Lolland samt kystnære områder på Sydsjælland, er sorten et varmt emne. Selvom sorten er meget sen, har den i vort eget forsøg ved Aabenrå i 2010, været klar til høst midt i oktober med meget stort udbytte i tørstof. En sort der kan dyrkes som biogasmajs for det tyske marked eller prøves som silomajs i mindre omfang på Lolland. Med venlig hilsen KWS Scandinavia A/S Lars Andersen Produktchef 26 27

15 KWS Scandinavia A/S Lars Andersen Tel.: KWSM

Majssortiment Nyhed. Nyhed. Nyhed. Nyhed. Silomajs/majshelsæd MJ/TS NEL20 FK NDF. Stivelse. Kg TS/FE. Landsforsøg. NEL20 Fht. fht.

Majssortiment Nyhed. Nyhed. Nyhed. Nyhed. Silomajs/majshelsæd MJ/TS NEL20 FK NDF. Stivelse. Kg TS/FE. Landsforsøg. NEL20 Fht. fht. Majssortiment 2015 Silomajs/majshelsæd Augustus Tidlighed - helt i front Udbytte - højere end alle andre Eneste sort med over 40 stivelse Fht. 6,24 6,28 59,6 61,2 1,10 40,2 40,6 113 2013 - MAS06T Exxtens

Læs mere

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 KWS majssorter 2015 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne.

Læs mere

Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark

Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark KerneMAJS 2012 Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark Er du begyndt at fodre med kernemajs? En højere selvforsyningsgrad, en bedre fodringsøkonomi, højere tilvækst og bedre sundhed

Læs mere

Majs på godt og ondt. Årsmøde 2016

Majs på godt og ondt. Årsmøde 2016 Majs på godt og ondt Årsmøde 2016 2 Majs på godt og ondt Resultater af majs 2015 (fodring og fedtprocent) Shredlage majs fup og fakta Kolbemajs og alternative stivelseskilder 3 Resultater fra Sønderjylland

Læs mere

DLG-FORRETNINGER. Nordjylland V. Ringvej Vrå Tlf Østjylland Rapsgade Randers Tlf

DLG-FORRETNINGER. Nordjylland V. Ringvej Vrå Tlf Østjylland Rapsgade Randers Tlf F15001 DLG-FORRETNINGER Nordjylland V. Ringvej 21 9760 Vrå Tlf. 3368 7000 Østjylland Rapsgade 1 8900 Randers Tlf. 3368 6300 Vestjylland Nørgårdsvej 1 7570 Vemb Tlf. 3368 7250 Sydjylland Mjølsvej 60 6230

Læs mere

ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015

ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015 ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015 KWS HELSÆD KOLBEMAJS KERNEMAJS RAMIREZ FAO 170 X X X TRITON FAO 180 X X LIMAGRAIN YUKON FAO 160 X LZM 163/81 FAO 160 X X GLORY FAO 170 X X X AMBITION FAO 180 X X X Monty

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

KWS majssorter 2016 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

KWS majssorter 2016 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 KWS majssorter 2016 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Sortskataloget 2016 Velkommen til KWS sortskataloget 2016 2015 har været et udfordrende år for majsen. En vanskelig og sen såning fulgt af en kølig, våd

Læs mere

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010 BREEDING YOUR PROFIT Kernemajs 2010 2 kernemajs Majs til modenhed er en realitet i Danmark. Det gunstigere klima og ikke mindst forædlingen af tidligere sorter, har gjort kernemajs til en yderst interessant

Læs mere

Mastitis-Prævention Total-Koncept. Af Arie Rombouts, BREEDnCARE Danmark

Mastitis-Prævention Total-Koncept. Af Arie Rombouts, BREEDnCARE Danmark Mastitis-Prævention Total-Koncept. Af Arie Rombouts, BREEDnCARE Danmark En konsulent spørger fire mælkeproducenter: Går det godt nok med yversundheden for øjeblikket? Landmand A: Celletallet er 320.000,

Læs mere

Den økonomisk bedste slætstrategi

Den økonomisk bedste slætstrategi Den økonomisk bedste slætstrategi Fordøjelighedens betydning for foderoptagelse og mælkeproduktion Martin Riis Weisbjerg Forskningscenter Foulum Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 v. Torben FønsF Kilde: Søren S kolind Hviid, LC Disposition Generelle betragtninger vedr. afgrødevalg Vinterraps eller

Læs mere

Sidste nyt. » Læs mere på side 4. » Læs mere på side 9. » Læs mere på side 17. » Læs mere på side 21

Sidste nyt. » Læs mere på side 4. » Læs mere på side 9. » Læs mere på side 17. » Læs mere på side 21 Sidste nyt LG AnIMAL NUTRITION» Læs mere på side 4 merværdi Ved valg af den rigtige majssort» Læs mere på side 9 MAJS TIL BIOGAS» Læs mere på side 17 Kernemajssorter LG anbefaler» Læs mere på side 21 majs

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation

Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation Resume af resultatet Både, og kan indgå i rationen som erstatning for, men indholdet af PBV i rationen stiger. Sojakage kan dog ikke helt undværes, hvis AAT-behovet

Læs mere

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2017

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2017 KWS majssorter 2017 Velkommen til KWS sortskatalog 2017 Majsen står flot på markerne og lover godt til høsten der nærmer sig. 2016 har indtil nu været et godt år for majsen. Efter såningen så vi kun jævnt

Læs mere

Styring af huld i goldperioden Dyrlæge og ph.d. studerende Vibeke Bjerre-Harpøth, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Styring af huld i goldperioden Dyrlæge og ph.d. studerende Vibeke Bjerre-Harpøth, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet Optimal fodring af goldkoen Styring af huld i goldperioden Dyrlæge og ph.d. studerende Vibeke Bjerre-Harpøth, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet I dette forsøg tages der udgangspunkt i, at

Læs mere

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed MAJS 2015 Kim Bonde, Nordic Seed EMNERNE I DAG Vækstsæson 2014 Sortsvalg 2015 Helsæd Kerne Hvordan ser Jeres majsanalyser ud? Fra Teosinte til superliga, hvordan? MAJSSÆSON 2014 Tidlig og tørt forår Varm

Læs mere

Hjemmeavlet såsæd,- JA - NEJ - OG DOG

Hjemmeavlet såsæd,- JA - NEJ - OG DOG Hjemmeavlet såsæd,- Er det en god ide? JA - NEJ - OG DOG v / Ole Schou Er det en god ide? JA: Hvis man husker at medregne prisen for fremtidens sorter. NEJ: Hvis man gør det for at spare forædlerafgiften.

Læs mere

Crimpning og ensilering af korn

Crimpning og ensilering af korn Crimpning og ensilering af korn Konsulent Jens Møller, Dansk Kvæg - 67 - Crimpning og ensilering af korn Interessen for crimpning og ensilering af korn i Danmark udspringer af den våde høst i 2002, hvor

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ konsulent Jens Møller Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden 1.000 ha 160

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

Vælg rigtig grovfoder strategi. v. Brian Nielsen & Martin Søndergaard Kudsk

Vælg rigtig grovfoder strategi. v. Brian Nielsen & Martin Søndergaard Kudsk Vælg rigtig grovfoder strategi v. Brian Nielsen & Martin Søndergaard Kudsk Grovfoder afgrøder Mål for grovfoderproduktion Højt udbytte og god kvalitet Foderroer udbyttepotentiale 200 a.e/ha Silomajs udbyttepotentiale

Læs mere

Majs i Danmark. Landskonsulent Martin Mikkelsen Planteproduktion. Indhold. Dyrkning. Udfordringer. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Majs i Danmark. Landskonsulent Martin Mikkelsen Planteproduktion. Indhold. Dyrkning. Udfordringer. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Majs i Danmark Landskonsulent Martin Mikkelsen Planteproduktion Indhold Areal og klima Dyrkning Udfordringer 1 Majsareal 1000 hektar 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Majs til biogas Kernemajs Kolbemajs

Læs mere

Mod nye normer. Mod nye normer. Hvordan anvendes de nye kvælstofnormer optimalt? Og hvad kan vi ellers gøre? Vagn Lundsteen, AgroPro

Mod nye normer. Mod nye normer. Hvordan anvendes de nye kvælstofnormer optimalt? Og hvad kan vi ellers gøre? Vagn Lundsteen, AgroPro Mod nye normer Hvordan anvendes de nye kvælstofnormer optimalt? Og hvad kan vi ellers gøre? Vagn Lundsteen, AgroPro De nye kvælstofnormer Vintersæd og raps Frøgræs Kartofler og roer Kvælstofnorm N/ha Før

Læs mere

Græs til biogas: Business case i Danmark?

Græs til biogas: Business case i Danmark? Græs til biogas: Business case i Danmark? Græs-til-biogas II seminar 2/3-2016 på SDU Odense Campus Kurt Hjort-Gregersen, AgroTech, Teknologisk Institut Beklager, men jeg er altså ret pessimistisk ifht.

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014 Svage udsigter for byggeriet i 213 og 214 Investeringerne i bygninger og anlæg er både for husholdningerne og for virksomhederne på et meget lavt niveau i øjeblikket. Påbegyndelsen af nyt byggeri faldt

Læs mere

Aktuelt nyt om dyrkning af majs. v. Martin Mikkelsen

Aktuelt nyt om dyrkning af majs. v. Martin Mikkelsen Aktuelt nyt om dyrkning af majs v. Martin Mikkelsen Aktuelt nyt om majs Sorter Plantetal Rækkeafstande Gødskning Efterafgrøder Høsttider Snitlængde Kolbemajs og moden majs? Majssorter 2001-02 FK NDF 65,0

Læs mere

LG s team i Danmark. Vi står klar med rådgivning om valg af sorter og majsdyrkning. Casper Kjær mob. 29 12 19 61. Kenneth Søbye mob.

LG s team i Danmark. Vi står klar med rådgivning om valg af sorter og majsdyrkning. Casper Kjær mob. 29 12 19 61. Kenneth Søbye mob. Majssorter 2013 LG s team i Danmark Vi står klar med rådgivning om valg af sorter og majsdyrkning Ole SCHmidt mob. 20 96 19 61 Kenneth Søbye mob. 40 51 19 61 Casper Kjær mob. 29 12 19 61 Leif Lautrup mob.

Læs mere

Stort udbytte og høj FK NDF til malkekøer

Stort udbytte og høj FK NDF til malkekøer sorter til helsæd Stort udbytte og høj FK NDF til malkekøer Den dyrkede sort Aastar er topscorer i afprøvningen i 2009, både med hensyn til udbytte og FK NDF. Se mere på www.sortinfo.dk Figur 1 viser de

Læs mere

Betydning af fedt i foderrationen for malkekøernes produktion, mælkekvalitet og metanudskillelse

Betydning af fedt i foderrationen for malkekøernes produktion, mælkekvalitet og metanudskillelse AARHUS UNIVERSITET FODRINGSDAG 2012 Betydning af fedt i foderrationen for malkekøernes produktion, mælkekvalitet og metanudskillelse Martin Weisbjerg, Mette Krogh Larsen & Maike Brask Institut for Husdyrbrug

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2018

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2018 majssorter 2018 Velkommen til sortskatalog 2018 Interessen for at opnå store udbytter i majs har aldrig været større. Men der er en betingelse for, at højt udbytte i majs er interessant. Nemlig at kvaliteten

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Tvedegaard,

Læs mere

Attraktive arbejdspladser er vejen frem

Attraktive arbejdspladser er vejen frem Attraktive er er vejen frem 2 Konklusion Omkring halvdelen af offentligt ansatte FTF ere er ansat på en, der ikke er attraktiv. Samtidig ses, at personer, der ansat på ikke-attraktive er i stort omfang

Læs mere

Nr. 1 Februar 2007. Mælkepulver

Nr. 1 Februar 2007. Mælkepulver Nr. 1 Februar 2007 Indholdsfortegnelse: Mælkepulver...1 Kolbemajs, vårbyg eller måske kernemajs?...2 Markplanen...2 Majs...2 Kolbemajs...2 Majs til modenhed (kernemajs)...2 Indstik Sundhed hos kalve...3

Læs mere

side 9 manden StiladsInformation nr. 114 - marts 2015 Langt ude på landet Alder: 34

side 9 manden StiladsInformation nr. 114 - marts 2015 Langt ude på landet Alder: 34 StiladsInformation nr. 114 - marts 2015 side 9 manden Navn: Jens P. Nielsen Bopæl: Langt ude på landet Alder: 34 Firma: Helge Frandsen A/S, Vejle Start i branchen: 2009 (så vidt jeg husker) Stilladsuddannelse:

Læs mere

Hvordan ligger verdenshjørnerne i forhold til den måde, du ønsker huset placeret?

Hvordan ligger verdenshjørnerne i forhold til den måde, du ønsker huset placeret? 20 Vi bygger hus Trin 3: Find grunden Trin 3: Find grunden I dette kapitel ser vi nærmere på overvejelserne omkring køb af selve grunden til byggeriet. Her skal du blandt andet sikre dig, at drømmehuset

Læs mere

Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen side: 1

Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen side: 1 Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen side: 1 Sikker Slank Kort fortalt Af John Buhl e-bog Forlaget Nomedica 1. udgave juni 2016 ISBN: 978-87-90009-34-2 Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Go On! 7. til 9. klasse

Go On! 7. til 9. klasse Go On! 7. til 9. klasse Fra skoleåret 2013 / 2014 Introduktion til linjer Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.

Læs mere

BEHANDLING AF KORN I ØKOLOGISKE BESÆTNINGER

BEHANDLING AF KORN I ØKOLOGISKE BESÆTNINGER 6. December 2016 Møde for nye økologer: Behandlet korn og hestebønner til foder BEHANDLING AF KORN I ØKOLOGISKE BESÆTNINGER Kirstine Flintholm Jørgensen Kvægkonsulent SEGES Økologi kfj@seges.dk Støttet

Læs mere

Proteinkvalitet i græs og bælgplanter

Proteinkvalitet i græs og bælgplanter Proteinkvalitet i græs og bælgplanter Martin Riis Weisbjerg Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Plantekongres, Herning, 14. januar 2014 Hvad ønsker vi af græsmarksafgrøderne? Stort

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Øget leveringssikkerhed i AMU

Øget leveringssikkerhed i AMU Øget leveringssikkerhed i AMU 28. januar 2013 MOM/NES Formål med dette notat IF ønskes at sætte gang i initiativer, som reducerer antallet af aflyste kurser, øger aktiviteten og dermed styrker leveringssikkerheden

Læs mere

1. maj tale Marie-Louise Knuppert

1. maj tale Marie-Louise Knuppert 1. maj tale Marie-Louise Knuppert Vi hører hele tiden, at vi lever i en globaliseret verden. Og vi mærker det hver dag. De virksomheder, som vi arbejder på, flytter deres produktioner ud til Polen, Kina,

Læs mere

Yara Danmark Gødning Væksstartsmøder 2016 Kristian F. Nielsen

Yara Danmark Gødning Væksstartsmøder 2016 Kristian F. Nielsen Yara Danmark Gødning Væksstartsmøder 2016 Kristian F. Nielsen Gødningssortiment 2 Lav jordtemperatur forringer tilgængeligheden af fosfor (P) i jorden Nyhed - YaraMila Raps Rig på P - 4,6 % Rig på K -

Læs mere

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Organisation for erhvervslivet 11. maj 2009 Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Af Erhvervs-Ph.d. Nis Høyrup Christensen, nhc@di.dk og Konsulent Joakim Larsen, jola@di.dk Dansk eksport har

Læs mere

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2014 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2014 (Ordinær)... 4 28.05.2014 (Ordinær)... 5 22.05.2014 (Netadgang)... 6 28.05.2014

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 15-16 I foråret 2016 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

I nogle kirker er der forskellige former for kurser eller møder for forældre til døbte børn, og det kan give inputs til at forstå både dåben og

I nogle kirker er der forskellige former for kurser eller møder for forældre til døbte børn, og det kan give inputs til at forstå både dåben og Indhold Forord 7 At få børn at blive forældre 11 At vælge på barnets vegne 19 Praktiske ting forud for dåben 29 Dåben i kirken 35 At oplære sit barn i kristen tro 67 Forældre forbilleder 95 Til videre

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed

Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed December 2014 Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Data stammer fra Danmark Statistiks

Læs mere

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer 11. januar 2008 Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer Manglen på arbejdskraft i erhvervslivets vækstlag fortsætter om end på en anelse lavere blus det sidste halvår. I januar 2007

Læs mere

Få søerne til at malke bedre, så de kan passe mange flere, diarré-fri, grise!

Få søerne til at malke bedre, så de kan passe mange flere, diarré-fri, grise! Få søerne til at malke bedre, så de kan passe mange flere, diarré-fri, grise! Aarhus Universitet 1 Hvorfor dør nyfødte grise? Diagnoser på 718 pattegrise fra 10 USK i 2010 Sult klemt/traume Undervægt/svag

Læs mere

Læring under åben himmel

Læring under åben himmel Tirsdagsture Som noget nyt vil Natur- og Sejlklubben tilbyde at børnehuse og dagplejere, kan komme på tirsdagsture til Natur- og Sejlklubben. På tirsdagsturene vil der være forskellige aktiviteter, der

Læs mere

Afgrøder til biogas. Vækstforum, 19. januar 2012. Produktchef Ole Grønbæk

Afgrøder til biogas. Vækstforum, 19. januar 2012. Produktchef Ole Grønbæk Afgrøder til biogas Vækstforum, 19. januar 2012 Produktchef Ole Grønbæk Biogas er interessant Fortrænger fossil energi Reducerer udledningen af drivhusgasser Bedre effekt af gødningen Mindre udvaskning

Læs mere

Næringsstoffernes vej til mælken

Næringsstoffernes vej til mælken Skifte fra drægtig til diegivende so Næringsstoffernes vej til mælken Svinevet, Haderslev Torsdag den 15. december 2011 Ved Projektchef Gunner Sørensen, VSP Inde i soen: Calcium og fedt mobiliseres Øget

Læs mere

Kernemajs i praksis. Kongres for Svineproducenter, Herning d. 24. oktober Ved svineproducent Torben Heisel, Rødekro, og projektchef Else Vils, VSP

Kernemajs i praksis. Kongres for Svineproducenter, Herning d. 24. oktober Ved svineproducent Torben Heisel, Rødekro, og projektchef Else Vils, VSP Kernemajs i praksis Kongres for Svineproducenter, Herning d. 24. oktober Ved svineproducent Torben Heisel, Rødekro, og projektchef Else Vils, VSP Indhold Mulige udbytter i kernemajs i Danmark Ensilering

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Ministerens tale ved samråd vedrørende mangel

Læs mere

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd Jordbearbejdning forud for majs Plante antal Sortsvalg Placering af Fosfor Gødskning med Kalium Ukrudtsstrategi Svampestrategi

Læs mere

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856 KWS foder- og energiroer 2017 seeding the future since 1856 Kære grovfoderproducent 2016 vil blive husket for året, hvor økonomien for alvor strammede til. Så kan vi jo glæde os over, at høsten af grovfoder

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2015 Introduktion Omsætningen i landets byggecentre var i 4. kvartal en anelse over niveauet i samme periode sidste år, og dermed fortsætter

Læs mere

Tømrerbranchens udfordringer og muligheder

Tømrerbranchens udfordringer og muligheder Tømrerbranchens udfordringer og muligheder Træsektionens temamøde 2016 Tømrerbranchens udfordringer og muligheder marts 2016 side 2/12 Udfordringer og muligheder Generelt I figur 1 og 2 ses det, at der

Læs mere

principper for TILLID i Socialforvaltningen

principper for TILLID i Socialforvaltningen 5 principper for TILLID i Socialforvaltningen De fem principper for tillid i Socialforvaltningen I slutningen af 2012 skød vi gang i tillidsreformen i Socialforvaltningen. Det har affødt rigtig mange konstruktive

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

Effektivisering af biogasproduktion og introduktion af nye biomasser Projekt af Energistyrelsen, Biogas Taskforce Økonomiseminar 7. dec.

Effektivisering af biogasproduktion og introduktion af nye biomasser Projekt af Energistyrelsen, Biogas Taskforce Økonomiseminar 7. dec. Effektivisering af biogasproduktion og introduktion af nye biomasser Projekt af Energistyrelsen, Biogas Taskforce Økonomiseminar 7. dec. 2015 Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi Email: kjn@planenergi.dk Thorsø

Læs mere

Virksomhederne finder det fortsat nemt og billigt at låne penge

Virksomhederne finder det fortsat nemt og billigt at låne penge ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 216 finder det fortsat nemt og billigt at låne penge svarer også i marts 216, at det er både nemt og billigt at låne penge. Det har dog ikke fået dem til udnytte mulighederne

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 Dansk RegnskabsAnalyse Øverødvej 46 2840 Holte Telefon : 50449148 www.dra.dk Økonomisk brancheanalyse udgivet af Dansk RegnskabsAnalyse Januar 2014

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Indhold 8.1 Hvad indeholder felterne?... 2 8.2 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 8.3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 8.3.1 Ombytning

Læs mere

STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION

STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION Dine data omsættes til overblik og værdi STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION STØTTET AF mælkeafgiftsfonden Foto: Camilla Kramer PRODUKTIONSØKONOMI ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION William Schaar

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Th. Langs skole. Profilanalyse 2016 L E D E L S E S U D V I K L I N G

Th. Langs skole. Profilanalyse 2016 L E D E L S E S U D V I K L I N G Th. Langs skole Profilanalyse 2016 Om analysen Svargrupper Indkomne svar Forældre 0-2 kl. Forældre 3-10 kl. Medarbejdere 36 201 30 Elever 3-6 kl. Elever 7-10 kl. 164 168 I alt 599 Flotte resultater!! Samlet

Læs mere

BÆLGSÆD. Markært, sorter

BÆLGSÆD. Markært, sorter BÆLGSÆD Markært, sorter > > JON BIRGER PEDERSEN, SEGES Ny topscorer i markært Der har i år deltaget otte sorter i landsforsøgene med sorter af markært. Sorten Bluetooth, der er med i forsøgene for første

Læs mere

Fredericia på forkant

Fredericia på forkant Fredericia Kommune Fredericia på forkant Strategi til fornyelse af den kommunale opgaveløsning Formål Byrådet i Fredericia Kommune vedtog i april 2015 en ny fælles vision. I samarbejde med borgere og civilsamfund

Læs mere

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing Danske virksomheders erfaringer med outsourcing HR-analyse December 2015 Indhold 1. Resumé... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelse... 5 4. Hvad vil man opnå?... 6 5. Implementering og drift... 9 6.

Læs mere

Optimer dit grovfoder

Optimer dit grovfoder C M Y CM MY CY CMY K Hunsballe.pdf 03/05/04 8:46:37 AgrowMaize / AgrowGrass konceptet 2-3 Meget tidlige majssorter 4 Tidlige majssorter 5 Middeltidlige majssorter 6 Sildige majssorter 7 Kernemajs / Græs

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 131 Svarprocent: 96 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21 Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21 1. slæt græs er ved at være på trapperne. Det er nu, det gælder om at være vågen for at få taget græsset ved den rette kvalitet. Slå koldt vand i blodet og

Læs mere

Dansk Jobindex. Begyndende vending på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex. Begyndende vending på arbejdsmarkedet Dansk Jobindex Begyndende vending på arbejdsmarkedet København den 14.8.28 For yderligere information: Kaare Danielsen, Jobindex +45 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk Dansk Jobindex har med få afbrydelser været

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

Stoholm Skole. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Stoholm Skole. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 0. = 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 531 7 8 9 4 5 6 1 2 3 100 Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-9 0-9 0-9 Spor i almentilbud 2 2 2 Specialtilbud på skolen Nej Nej Nej Antal

Læs mere

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard Udfasning af Konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug Niels Tvedegaard Import af konventionel gødning 4.200 tons N Svarer til i gns. 24 kg N pr hektar Mælkeproducenter importerer næsten lige så

Læs mere

Hvad gør de bedste bedre?

Hvad gør de bedste bedre? Hvad gør de bedste bedre? v. Chefkonsulent Troels Toft Patriotisk Selskab Hvor gode er de gode? Hvis gennemsnittet i 2013 havde samme nettoudbytte som Top-10 - Var hverdagen lidt lettere 570 ha x 3647

Læs mere

SKI s rammeaftaler. Anja Piening Juridisk chef, SKI

SKI s rammeaftaler. Anja Piening Juridisk chef, SKI SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI Dagsorden Kort om rammeaftaler. SKI s rammeaftaler. Hvordan bliver man leverandør hos SKI? Opmærksomhedspunkter som leverandør. Gode råd til jer som leverandører.

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 5. november 2014 Hollænderhallen, Dragør Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør Dorrit Vanglo Pensioner og efterløn v. Lisbeth Burgaard

Læs mere

Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012

Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012 Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012 Drøvtygger Fødepræference Muligheder på bedriften for fodervalg Fodermidlernes fordele og ulemper Foderplan DB kalkuler Konklusion Fåret er drøvtygger En drøvtygger

Læs mere

Sortsforsøg Kolbemajs 2011

Sortsforsøg Kolbemajs 2011 sforsøg Kolbemajs 211 BJAgro har i 211 afprøvet en række majssorter fra 6 forskellige leverandører, for deres egnethed til kolbemajs under danske forhold. Dette er yderst relevant, da denne type foder

Læs mere

TALE. Jeg vil selvfølgelig gerne svare på disse spørgsmål, men allerførst vil jeg sige til udvalget, at jeg glæder mig utrolig meget

TALE. Jeg vil selvfølgelig gerne svare på disse spørgsmål, men allerførst vil jeg sige til udvalget, at jeg glæder mig utrolig meget Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 18 Offentligt TALE Arrangement: Samråd med Folketingets Kulturudvalg Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Den 25. oktober kl. 14.00 Sted: Folketinget, Christiansborg

Læs mere

Etiske principper (og hensyn) for prioriteringer i sundhedsarbejdet

Etiske principper (og hensyn) for prioriteringer i sundhedsarbejdet CENTER FOR STUDIER AF LIGHED OG MULTIKULTURALISME/FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT, LIFE Etiske principper (og hensyn) for prioriteringer i sundhedsarbejdet Morten Ebbe Juul Nielsen, Adjunkt Københavns Universitet,

Læs mere

2016 Ekstra kvælstofkvote salgsafgrøder- og aktuelle gødskningsspørgsmål. Christian Hansen Planteavlskonsulent

2016 Ekstra kvælstofkvote salgsafgrøder- og aktuelle gødskningsspørgsmål. Christian Hansen Planteavlskonsulent 2016 Ekstra kvælstofkvote salgsafgrøder- og aktuelle gødskningsspørgsmål Christian Hansen Planteavlskonsulent 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LEJERBO

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LEJERBO MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LEJERBO LEJERBOS BÆREDYGTIGE VISION FOR ALMENE BOLIGER HVORFOR ER DER BRUG FOR BÆREDYGTIGE, ALMENE BOLIGER? Bæredygtige almene boliger er socialt engagerende, økonomisk realistiske

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 189 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget sammen med social-

Læs mere