Hvordan er det nu med...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan er det nu med..."

Transkript

1 Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig, og hvis eleven er stor nok til at forstå, at hun/han har begået en uforsvarlig handling. Det anbefales at tegne en familieulykkesforsikring med tandskadeforsikring, da skolen ikke har en forsikring, der dækker ved tandskader. Det anbefales ligeledes, at der tegnes en indboforsikring, da skolen heller ikke dækker bortkomne effekter, f.eks. tøj, sko etc. Børnetandplejen Tandplejen er flyttet til Sundhedshuset, Vestre Engvej 51 B, 7100 Vejle. Telefon: , Hvis du vil se, hvor dit barn fremover skal gå til tandlæge, står det på hjemmesiden: -og-sygdom/tandpleje.aspx Cykling/ knallertkørsel Alle elever kan cykle til skole, men vi anmoder om, at elever med meget kort afstand til skolen går. Se i øvrigt kort over cykel-/ gåstier på side 26. Knallertkørsel til skolen tillades, såfremt eleven er 16 år og har erhvervet knallertkørekort. Cykler og knallerter anbringes på cykelparkeringerne på Gemmavej eller foran fløj B på parkeringspladsen ved Hallen. Elever i klasse kan parkere deres cykler under halvtaget ved gavlen af fløj D. Der gøres opmærksom på, at skolen ikke kan drages til ansvar, dersom cykler eller knallerter beskadiges eller stjæles fra parkeringsområderne. Ved ekskursioner, ture og øvrige aktiviteter i skoleregi, hvor eleverne cykler, benyttes cykelhjelm. Såfremt der deltager forældre, benytter disse også cykelhjelm. 37

2 Fritagelse Af hensyn til børnenes læring og udvikling bør fritagelse begrænses mest muligt. Gentagne ferier i skoletiden inden for samme skoleår forekommer normalt ikke. Afgørelsen om frihed træffes på grundlag af en konkret vurdering af det pågældende barns behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i skolegangen, som fritagelsen vil indebære. Fritagelse bevilges normalt til følgende begivenheder: Mærkedage i nærmeste familie (runde fødselsdage ved forældre, bedsteforældre, sølvbryllupper osv.) Læge-, specialtandlæge- og psykologbesøg Barnets egen deltagelse i særlige begivenheder (f.eks. sportsmesterskaber, filmoptagelser etc.) Fritagelse bevilges i særlige tilfælde til følgende begivenheder: Barnets overværelse af begivenheder (f.eks. særlige fodbold- og håndboldkampe, koncerter etc.) Barnets behov for søvn efter sen hjemkomst fra koncert-, fodboldeller oplevelsestur Fritagelse bevilges normalt ikke til følgende begivenheder: Barnets fritidsjob Barnets frisørbesøg, indkøbsture o lign. der kan placeres uden for normal skoletid Barnets overværelse af kammeraters deltagelse i filmoptagelser og reality-shows, etc. 38 Hyggedage med forældre/ andre familiemedlemmer I øvrigt gælder: Fri i en enkelt time kan gives af faglæreren. Fri på en enkelt dag kan gives af kl.læreren (0.-3.)/ kontaktlæreren (4.-9. kl.). Fri ud over 1 dag kan gives af skoleledelsen: 0. kl. Birgitte Vind, kl. Gitte D. Rosenlund kl. Karl Plogstrup-Petersen. I alle tilfælde forudsættes begrundet anmodning skrevet i meddelelsesbogen eller i Forældreintra. Frikvarterer Eleverne kan i frikvartererne vælge at opholde sig enten i eget klasseområde eller i skolegården. Der er tilsyn med eleverne såvel ude som inde. I tidsrummet kl skal alle elever i klasse opholde sig udendørs. Elever i klasse har tilladelse til at forlade skolen i de store frikvarterer samt i evt. fri- og mellemtimer. Garderobe i indskolingen Elever i klasse får tildelt en garderobeplads i kælderen i H- fløjen. Garderoben er fælles for skole og SFO.

3 Af hensyn til rengøring skal garderoben tømmes den sidste skoledag i ugen, hvilket i langt de fleste uger er fredag. Uafhentet tøj, sko mv. pakkes væk i klare plastiksække og opbevares i et kortere tidsrum. Glemt tøj Tøj, der glemmes på skolen, samles ind af pedellen og opbevares hos ham. Han kan normalt kontaktes i tidsrummet Glemte småeffekter (ure, smykker og lignende) opbevares hos viceskoleleder Karl Plougstrup-Petersen og kan afhentes på kontoret. Hvis der glemmes ting i Petersmindehallen kontaktes halinspektøren. Køleskabe Som et resultat af skolens princip om trivsel og sundhed (se side 13) er der opstillet køleskabe til brug for opbevaring af madpakker (foreløbig til og med 6.kl.) og drikkevarer. I køleskabene, der er placeret på udvalgte steder, har hver klasse nogle plastikbokse. Hver morgen sørger duksene for, at plastikboksene hentes ind i klasselokalet, så elevernes mad og drikke kan lægges heri. Duksene sætter boksen i køleskabet, når det ringer ind kl Duksene sørger ligeledes for, at mad og drikke hentes ind i klasselokalet i spisefrikvarteret. 39 I indskolingen (0.-3. klasse) kan proceduren være tilpasset særlige forhold. Kørsel af børn til skole Der er stopforbud lige ud for skolens indgang på Gemmavej, hvorfor der ikke må sættes elever af her. Af hensyn til de elever, der går i skole, bedes forældrene endvidere undlade at køre op på fortovet på Plutovej for at aflevere børn, der skal i skole! I stedet henvises til afsætningslomme på Gemmavej, hvor kun kortvarig standsning er tilladt. Såfremt man ønsker at følge sit barn ind på skolen, henvises der til parkeringspladserne længere mod vest på Gemmavej. Disse parkeringspladser kan også bruges ved aflevering og afhentning af børn i Skolefritidsordningen (SFO). De fire parkeringspladser ved Lindhøj Børnehave er IKKE beregnet til aflevering af skolebørn. Alternativt henvises til den store parkeringsplads ved Hallen med indkørsel fra Petersmindevej, - bemærk hastighedsdæmpende bump samt chikaner i form af brøndringe af beton. Af sundhedsmæssige og trafikale grunde opfordrer skolen til, at flest mulige elever går eller cykler til skole.

4 Meddelelsesbøger Til brug for meddelelser hjem og skole imellem benyttes kontaktbogen på Intra. Bogen bruges f.eks. ved meddelelse om sygdomsfravær, anmodning om ekstra ferie o.lign. Bemærk at fra og med dette skoleår er det i årgang kontaktlæreren der modtager sådanne meddelelser, i årg. er det klasselæreren. Medicin m.m. Petersmindeskolen tilbyder forældrene at støtte eleverne i at tage lægeordineret medicin. Skolen tager dog ikke ansvar for korrekt medicinering. Forældrene skal udfylde en blanket, der fås ved klasselæreren, desuden skal barnets navn, medicinens navn og doseringen tydeligt fremgå af medicinbeholderen eller af en skriftlig instruks. Skolen udleverer derudover ikke medicin til eleverne heller ikke smertestillende medicin. Mælkeordning Skolen er tilmeldt Mejeriernes Mælkeordning, så alle elever har 40 mulighed for at kunne få mælk hver dag. Ordningen fungerer på den måde, at der betales for et halvt år af gangen. Se Der skal gøres opmærksom på, at der går nogle dage fra betaling, til Mejeriernes mælkekontor har registreret og meddelt skolen, at der skal leveres mælk til den enkelte elev. Mælken leveres til skolen og opbevares i køleskab. Mødetider Skolegangen starter normalt kl om morgenen. Eleverne skal møde i så god tid, at de kan være klar til timen ved skoletids begyndelse. Bemærk at der ringes ind 3 minutter før undervisningen begynder. Såfremt elever kommer for sent gentagne gange, kontakter klasse-/ kontaktlæreren hjemmet. Rygning Der er totalt rygeforbud (inkl. E- cigaretter) for alle på Petersmindeskolens matrikelområde.

5 Skolebuskørsel Hvis skolevejen overstiger 2,5 km kan elever i bhv.kl.- 3. klasse blive transporteret gratis til og fra skole. Tilmelding til buskørsel vil normalt kunne foretages ved indmeldelsen til børnehaveklassen. Øvrige elever kan også blive transporteret med bussen - dog mod betaling. Henvendelse om dette bedes rettet til skolens kontor. Der kan for enkelte elever blive tale om lidt ventetid. Svigter transporten, skal man henvende sig på tlf Man er forpligtet til at melde afbud på nummeret, hvis barnet ikke skal køre med pga. sygdom eller andet pludselig opstået fravær. Kendt fravær (f.eks. ferie i skoletiden) skal i god tid meddeles kørselskontoret på Skolefotografering Fotografering af eleverne finder sted i efteråret (se side 29), hvor børnene i følgende klasser fotograferes enkeltvis: Bhv.kl kl kl kl kl kl. Der tages et klassebillede af alle klasser. Der kan bestilles mad ved Kirstens Køkken Maden bestilles via Internettet og bliver leveret på skolen. Skolepatrulje Petersmindeskolen har en skolepatruljeordning. Ved krydset Plutovej - Gemmavej samt ved de overgange på Petersmindevej, der er tæt på skolen, er der skolepatruljeelever, som hjælper deres kammerater til at komme over vejen. Alle skolens elever skal rette sig efter de anvisninger, som gives af skolepatruljen. Skolepatruljerne kan ikke - som politiet - dirigere den øvrige trafik og kan ikke overtage forældrenes ansvar for barnet. UU-vejledning UU står for Ungdommens Uddannelsesvejledning. Grundet ny vejledningsreform er denne tekst ikke fuldt opdateret pt. Se endvidere Skolemad 41

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K G E N E R E L I N F O R M AT I O N B I L L E S B O R G S K O L E N Andagter & Fællessamlinger

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden.

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden. Skoleåret 2014/15 Fritter abc VELKOMMEN TIL MUNKEBJERGSKOLENS FRITIDSORDNING Fengersvej 6-5230 Odense M www.munkebjergskolen.odense.dk e-mail munkebjergskolen.buf@odense.dk Vi har følgende kriterier for

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk

ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk ALKOHOL Elever må under ingen omstændigheder indtage eller medbringe alkohol

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren Det er din skyld! - Skolen og forsikring Til læseren "Det er din skyld" handler om forsikringsforhold i skolen. Pjecen giver en oversigt over de situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

samt informationer om forældresamarbejde.

samt informationer om forældresamarbejde. Skolen prøver så vidt muligt at gøre informationer om hverdagen nemt tilgængelige for forældrene. I dette kapitel kan man derfor finde oplysninger om kommunikationen mellem skole og hjem samt informationer

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere