Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv"

Transkript

1 Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d kl i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter: Henrik M. Hunskjær, Tanja Pejstrup Sønderskov, Peter Lyhne Thygesen, Tom Lønberg Damgaard, Pia Dyrlund Barksdale, Dorte Henriksen, Liselotte Døj Medarbejderrepræsentanter: Trine Kjær, Kim Mose Elevrepræsentanter: (2 personer) Maya (9. kl.), Katrine (8. kl.) Ledelsen: Carsten Hermannsen, Jens Jørn Porup Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv 1. Referat fra skolebestyrelsesmødet d evt. bemærkninger (HH) Ad1) Intet at tilføje. 2. Sager til beslutning 1) Klasseforældrerådenes opgave (se bilag herunder Notat for forældreråd ) (HH) Ad 2,1) Bilag (notat for forældreråd) udsendt. Notat udsendes snarest. 2) Møde for alle forældre med bl.a. skolebestyrelsens årsberetning og besøg af Finn Godrim torsdag den 9. april kl (HH) Ad 2,2) JP dato udmeldt på intra. Dagsorden laves i næste uge i samarbejde med Finn Godrim. Indbydelse laves af bestyrelsen og udsendes i uge 11. sammen med RARRT folder fra kontoret. 3. Sager til drøftelse 1) Muligheder for støtte til resursesvage elever (vedrører bl.a. 3a og 5 stk. 3 i Folkeskoleloven) HH kontakter andre skolebestyrelser i kommunen (HH) Ad 3,1) HH har af gode grunde ikke fulgt op på sagen pga. diverse aktiviteter vedr. resursetildelingen til kommende skoleår. 2) Dialogmøde med Familie- og Kulturudvalget (HH) HH, PB og JP deltager i et møde med F&K-udvalget d. 4. marts orientering herfra Ad 3,2) Onsdag d. 4. marts deltog HH og JP i et fyraftensmøde foranlediget af skolebestyrelserne ved Lemvig Kommunes folkeskoler. Fint og underligt møde, fordi Ole Pedersen anbefalede embedsfolkene at være primær lydhørere. Det blev tydeligvis fra bestyrelsernes side omtalt og fremført synspunkter vedr. den manglende resurse. Skolelederne er dags dato indkaldt til et møde med F & K hvor slutdokument 18. dec drøftes. Yderligere resursetildeling på 1.6 mill. anbefales af F & K til beslutning i kommunalbestyrelsen. Netværk for skolebestyrelser er enig om, at netværket har sin berettigelse og forsætter følgelig. 4. Sager til orientering 1) Ad 4,1) Intet 5. Tematiske emner 1) Ad 5,1) Intet 1

2 6. Siden sidst korte meddelelser fra Ad 6) Formanden: Vi forsætter arbejdet med resurser til skoler. Elevrådet: Intet Medarbejderrepræsentanterne: TB: Det går fint i faggruppen pædagoger og vi vender os langsomt til de nye tider. KM: nogle lærere frustreres og andre gør ikke af skoleudviklingsprojekt RARRT. Overenskomst 015 er i disse dage til urafstemning blandt medlemmer. Skoleledelsen: JP orienterede om medarbejdertilfredshedsundersøgelsen herunder undersøgelsens fokus på arbejdsglæde.. Se JP fremhævede yderligere samarbejde, nærmeste leder og det fremtidige arbejde med MTU resultater i specialafdelingen i samarbejde med HR konsulent Sten Møller. APV måling omtalt det ser rigtigt godt ud. Vi har udfordringer vedr. resurser og må se når endelig resursetildeling udmeldes, hvordan vi får det til at nå sammen. Undervisningskompetenceafklaring gøres pt. i forbindelse med medarbejder-udviklings-samtale MUS. Kort info. omkring personalesituation i kommende skoleår herunder orientering vedr. orlovsstillinger og eftervidereuddannelse. JP omdelte hæfte 2 skolebestyrelsens arbejde med elevernes læringsudbytte. Skolehjemsamtaler i overbygningen gøres færdig og evalueres i overbygningsteamet i samarbejde med ledelsen. Fritidsdel: Intet DH sidste møde aflyst. 7. Eventuelt Ad 7) Lotte fortæller, at forældregruppen i specialafdelingen har ønske om at lave arbejdslørdag, hvor legepladsen kunne få et løft. Undersøgelse i forældregruppen vedr. oplevelse af heldagstilbuddet er pt. til behandling og vil når resultat foreligger tilsendes bestyrelsen og ledelsen. 8. Personsager/elevsager Ad 8) Intet. 2

3 9. Eventuelt Ad 9) Intet. Sager til opfølgning: Referat fra d Klasseforældrerådenes opgave Nørre Nissum skoles synlighed Kort beskrivelse af sagen Revideret forslag til Notat for forældreråd fremlægges på næste skolebestyrelsesmøde Skolen har oprettet en profil på Facebook. Den erstatter det nuværende skoleblad. Ansvarlig HH Ledelsen, ansatte og forældre. Tidstermin Næste møde Løbende Nørre Nissum skole D Referent Kst. viceskoleleder Carsten Hermannsen Til underskrift Nørre Nissum skole D

4 Notat vedrørende klasseforældreråd på Nørre Nissum skole Indledning: Forældrerådet er en central del af klassens liv, og formålet med dets opgave er bl.a.: At skabe grobund for tæt samarbejde mellem forældre/lærere/pædagoger/elever. Klasseforældremøder Kontaktlærer/-pædagog indkalder klasseforældrerødderne til et opstartsmøde kort tid efter opstart. Der drøftes indhold og dagsorden for kommende forældremøde. Punkterne kan være: o Trivsel o Skole hjem samarbejde - forventninger begge veje, fx lektier, aftaler mv. o Hvem står for hvad på forældremøderne. o Forældrerådet drøfter oplæg til fødselsdage, fælles ture, brug af mobiltelefoner, legegrupper mv. Der kan indkaldes til ekstra møder med klasserødder og kontaktlærer/-pædagog, hvis det skønnes nødvendigt. Sociale arrangementer: Forældrerådet indbydes altid til at være igangsættere/oplægsholdere, når programmet handler om de mere sociale aktiviteter blandt forældrene, f.eks. diskussionsspil. 4

5 Klasseforældrerådet står for eller får andre til det et eller flere sociale arrangementer, hvor klassens elever, forældre og evt. søskende kan mødes udenfor skoleregi. Kontaktlæreren/-pædagogen kan have observeret et eller andet omkring et eller flere børn i klassen, som forældrerådet måske kan hjælpe med, så siger kontaktlæreren/pædagogen det i lidt generelle vendinger. Kunne f.eks. være at ikke alle får holdt fødselsdag, og at nogen måske kunne have brug for en samarbejdspartner. Praktiske opgaver: Klasseforældrerådet er oftest dem, der sørger for brød til forældremøder, og de tilbyder som regel også at hjælpe med andre praktiske ting omkring forældremøderne. Hvis forældrene ønsker et referat af forældremødet, så kan det være klasseforældrerådet, der står for det. Klasseforældrerådet kan bestyre klassekassen. Bindeled mellem forældre og skolen: Klasseforældrerådet er en af lærerens/pædagogens kontaktformer til klassens forældre. Forældreintra og personlige mail har dog overtaget en stor del af kontakten til alle forældre. Klasseforældrerådet er nogle, som de andre forældre i klassen kan henvende sig til, hvis de af en eller anden grund foretrækker det frem for en direkte henvendelse til kontaktlæreren/-pædagogen, til skolens ledelse eller til skolebestyrelsen. Henvender sig til nye forældre i klassen. Byder dem velkommen til skolen, klassen og regler m.m. Medlem af forældrerådet Skolen udpeger forældrerødderne umiddelbart efter skolestart i august måned - man sidder i forældrerådet for et år af gangen. Man kan kun sidde i et forældreråd af gangen. Der udpeges 3 forældrerødder i hver klasse (det er op til de enkelte forældrepar, hvem der bliver medlem). Bindeled mellem klasseforældreråd og skolebestyrelsen De forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen holder et årligt møde (nov. / dec.) med alle klasseforældrerådene. Vedr. specialklasserne på Nr. Nissum skole Der gælder en anden ordning vedrørende valg / udpegning, opgaver mv. til klasseforældreråd / forældrenetværk i specialklasserne. Vedtaget i skolebestyrelsen den 5. marts

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Vilstrup, lærerværelset

Vilstrup, lærerværelset Referat fra skolebestyrelsesmøde Mødedato: tirsdag den 14.12.2010 Mødested: Starttidspunkt: kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 22.00 Vilstrup, lærerværelset Hoptrup Hovedgade 66 6100 Haderslev Tlf. 74 57 52

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Glumsø den 24. juni 2013 REFERAT Mødeleder: Henrik Deltagere: Dorthe, Henrik, Helle, Rikke, Alex, Lasse, Anne, Lene, Pia,

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Indhold: mandag den 7. maj 2007 kl. 19.30

Indhold: mandag den 7. maj 2007 kl. 19.30 Side 16 Side 1 Støttekredsen for Odder lille Friskole afholder Generalforsamling mandag den 7. maj 2007 kl. 19.30 Generalforsamlingen foregår i skolens køkken. Bestyrelsen opfordre alle medlemmer med interesse

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere