TØNDER DISTRIKTSSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TØNDER DISTRIKTSSKOLE"

Transkript

1 TØNDER DISTRIKTSSKOLE Tønder Grundskole Informationskatalog A-Å Forældre

2 Tønder Grundskole Holmevej Tønder Telefon Hjemmeside: EAN: CVR: Tønder Grundskole er en del af Tønder Distriktsskole. Distriktsskoleleder: Jan Peter Jensen tlf.: Grundskolens ledelse: Filialleder: Helle Bonde-Petersen Vicefilialleder: Henning Jessen Afdelingsleder: Kent Roost List Grundskolens kontor: Skolesekretær: Elsebeth Bay Teknisk serviceleder: Gunnar Bohlbro AKT AKT står for Adfærd, Kontakt, Trivsel AKT-personalet er en enhed på Grundskolen, som tilbyder forskellige former for pædagogiske redskaber og tiltag til såvel elever, lærere og forældre. Det kan være: samtaler med enkelte elever, der har det svært i skole og hverdag samtaler med klasseteam ang. lærings- og trivselsstrategier klassemøder, hvor også klassens lærere deltager Netværksgrupper for indskoling og mellemtrin AKT-dagen AKT-lærere: Joan Schmidt, Lis Blaabjerg og Susanne Nielsen. Arrangementer i skoleåret nov Skolefest for årgang 19. marts 2015 Skolefest for årgang Busser Der er én daglig tilkørsel forud for skolestart kl. 8 og 2 hjemkørsler henholdsvis kl. ca og kl. ca Busruter og bustider kan findes via skolens hjemmeside under menupunktet Sydtrafik Bum-patrulje BUM betyder Busser Uden Mobning. BUM-patruljen er en gruppe elever fra årgang, som kører med bussen. BUM-patruljen skal være med til at holde ro og orden blandt børnene i bussen. De skal være med til at skabe tryghed blandt eleverne. De skal ikke blande sig i konflikter, men observere og give skolens ledelse besked, hvis der er noget galt. Eleverne fra Bum-patruljen har et identitetskort, som de kan anvende. BUM-patruljen arbejder tæt sammen med en kontaktlærer fra skolen og med buschaufførerne om opgaven. Cykling Elevernes cykler parkeres i cykelstativerne ved syd- eller nordfløjen. Skolen har ikke ansvar for cyklerne. Eleverne skal, når de cykler i forbindelse med undervisningen, bære cykelhjelm og vest. ElevIntra Tønder Distriktsskole anvender SkoleIntra som intranet på alle filialer. ElevIntra er en del af intranettet. ElevIntra anvendes af eleverne på Grundskolen. Her kan der bl.a. være oprettet lektiebøger, og eleverne kan gemme deres arbejde i samlemapper, så de har adgang til dem både på skolen og hjemmefra. Eleverne logger ind med deres UNI-login, der udleveres i administrationen. Elevplaner Elevplaner udfærdiges løbende eller én gang hvert år i alle fag og indgår i en skolehjemsamtale. Elevplaner udarbejdes løbende eller senest i foråret. 2

3 Elevråd Elevrådet består af en elevrepræsentant fra hver klasse i årgang. Kontaktlærer: Lis Blaabjerg Ferieplan Ferieplanen for skoleåret 2014/2015 kan ses på skolens hjemmeside under information. ForældreIntra Tønder Distriktsskole anvender SkoleIntra som intranet på alle filialer. ForældreIntra er en del af intranettet. ForældreIntra bruges som kontaktflade mellem hjem og skole. Skolen udleverer brugernavn og kode til forældrene. Kontakt skolens kontor tlf , hvis der er problemer med log in eller andet. ForældreIntra: Etiske spilleregler Beskeder til og fra hjemmet bør begrænses til korte beskeder. Beskeder til flere må ikke vedrøre enkeltpersoner. Benyt neutralt sprog ironi og sarkasme kan ramme meget hårdt og forkert i skriftlige sammenhænge. Vær præcis og saglig. Nævn aldrig tredjepart. Beskedsystemet egner sig ikke til diskussioner og slet ikke når man er vred. Mails, som har arkivmæssig interesse, udskrives og opbevares i elevmappen på skolen. Forældre kan forvente svar på en besked i løbet af to arbejdsdage. Forældremøder Der er 2 årlige forældremøder. Det ene kan være af social karakter. Fritagelse for kristendom Forældre, der ønsker deres barn fritaget for undervisning i kristendom henvises til filialleder Helle Bonde-Petersen. Fritagelse for undervisning Den enkelte lærer kan give en elev fri én dag. Ønskes en elev fritaget for undervisning i flere dage, skal forældrene udfylde en seddel vedrørende fraværet. Sedlen kan printes fra skolens hjemmeside Vælg menupunktet information Sedlen afleveres på skolens kontor, hvor den påtegnes og returneres til forældrene via læreren. Det er forældrenes opgave, at børnene får fulgt op på det, som de mangler at få lavet. Forældrene kan ikke forvente, at lærerne påtager sig ekstra arbejde i den forbindelse. Fotografering På skolen tager vi ofte billeder/små videoklip i forbindelse med undervisningen, på udflugter, idrætsdage, lejrskoler, skolefester osv. Også flotte udstillinger, f.eks. produkter fra billedkunst, bliver nogle gange gengivet på skolens hjemmeside. Disse billeder/videoklip vil vi naturligvis gerne dele med både elever og forældre bl.a. via skolens hjemmeside og SkoleIntra. Billeder siger mere end tusind ord, og eleverne synes det er spændende at kunne se sig selv og kammeraterne samt deres flotte produkter! Gældende regler siger, at vi uden samtykke må bruge situationsbilleder f.eks. billeder fra idrætsdagen eller leg i skolegården. Med hensyn til videoklip, billeder/fotos i almindelighed og elevernes produkter skal skolen indhente samtykke fra forældrene. Alle forældre modtager derfor ved indskrivningen af deres barn/børn en seddel, hvorpå man ved underskrift kan acceptere fotografering. Forsikring Fra 1. januar 2012 er det alene forældrenes ansvar at ulykkesforsikre deres børn. Hvis du ikke allerede har en ulykkesforsikring for dit barn eller dine børn, vil vi opfordre dig til at tegne en forsikring, der dækker ophold i dagtilbud og skoler. Glemte ting Glemt tøj o. lign opbevares i tre måneder. Derefter bliver tingene videregivet til genbrug. Op til juleferien og sommerferien lægges glemte sager frem i skolens aula. 3

4 IT It indgår i undervisningen i alle fag. I skoleåret er der på Grundskolen 3 pædagogiske it-vejledere, som i det daglige vejleder elever og lærere på itområdet. Grundskolen råder over 2 it-lokaler og desuden over et antal stationære og bærbare computere, som eleverne kan bruge i undervisningen. Eleverne kan på eget ansvar medbringe egen computer eller tablet. IT-rygsæk Tildeling af IT- rygsække retter sig mod elever, som har et særligt behov for specialpædagogisk bistand udover det tilbud skolen giver via undervisningsdifferentiering og almindelig specialundervisning på hold har store dyslektiske vanskeligheder (ordblindhed), dvs. elever som har markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive er normaltbegavede Da det er vanskeligt at diagnosticere elevers dysleksi før 3. klasse, er det først fra dette klassetrin, at eleven kan indstilles til at blive vurderet med henblik at få tildelt en IT-rygsæk. Kantine Kantinen leverer i samarbejde med Tønder Sport- og Fritidscenter skolemad. Oprettelse af konto og bestilling af mad sker via skolens hjemmeside under menupunktet Kantiner. Klassekasser Det er ok at oprette en bankkonto. En til to forældre er ansvarlige og fungerer som kasserer og revisor. Regnskab forelægges på klasseforældremøde. Ingen forældre har bidragspligt. Pengene kan anvendes til arrangementer, biografbesøg, is o. lign., men også på lejrskoler. Klasseråd I hver klasse vælges på første forældremøde hvert år 2-3 forældre til klasserådet. Formålet er, at skabe god kontakt mellem forældrene i den enkelte klasse. Forældrerådet tager initiativer i forbindelse med klassearrangementer. Klub Klubben er et tilbud til de årige ( klasse) efter skoletid. Klubben er en åben klub dvs. at børnene kan komme og gå frit - eller ifølge aftale med deres forældre. Der bliver ikke ført mødekontrol med medlemmerne. Tilmelding Tønder Ungdomsskole tlf.: Kontakt til medarbejder Kontakt mellem skole og hjem sker fortrinsvis via SkoleIntra. I nogle situationer kan der dog være behov for en opringning. Har man som forældre behov for telefonisk kontakt til en af skolens medarbejdere, sendes en besked til vedkommende med ønsket om en opringning, og hvad det drejer sig om. Kontaktbog ForældreIntra indeholder en elektronisk kontaktbog, som benyttes til meddelelser mellem skole og hjem. Her kan forældre og lærere skrive meddelelser til hinanden f.eks. i forbindelse med fravær pga. sygdom. Ledelsen opfordrer til at evt. opståede problemer så vidt muligt forsøges løst ved mundtlig kontakt med den/de implicerede lærer/e enten via telefonen eller direkte. Se mere under punktet ForældreIntra. Lektiecafé For indskolingen (0.-3. årg.) er der lektiecafé mandag til torsdag fra til For mellemtrinnet (4.-6. årg.) er det mandag, tirsdag og torsdag i tidsrummet til I skoleåret er deltagelse i lektiecafé frivilligt. Tilmelding til lektiecafé sker ved henvendelse til Grundskolens kontor. Lektionslængde Dagen indledes med et morgenbånd på en halv time. Den resterende del af skoledagen er undervisningen inddelt i lektioner à 45 minutter se i øvrigt Lektiecafé og Ringetider 4

5 Lokalereservation Alle reservationer skal pga. planlægningen foretages min. 14 dage inden aktiviteten. Sedler printes ud af lærer, hentes på kontoret eller hos teknisk service. Udfyldes og afleveres hos teknisk service, der så står for oprettelserne i Intra. Lokalråd Tønder Grundskole Skolebestyrelsen vil gerne sikre en tæt kontakt til de enkelte filialer og få føling med de områder, der optager forældregruppen omkring filialen. Der er der derfor oprettet et lokalråd på Tønder Grundskole. Rådet består udover filiallederen af en eller to medarbejderrepræsentanter, en eller to elevrådsrepræsentanter samt et antal forældrerepræsentanter. Rådet er ikke tillagt formelle kompetencer, da der ikke er hjemmel til det i loven. Blandt skolebestyrelsens medlemmer udpeges kontaktpersoner til de respektive filialer. Disse kontaktpersoner er lokalrådenes forbindelsesled til skolebestyrelsen. Lus Lus kan i perioder være et problem på skolen, men vi kan hjælpe hinanden med at få dem udryddet effektivt og hurtigt. Se hvordan her: Vælg menupunktet Grundskolen og herefter dokumentet Lus. Mobiltelefoner Mobiltelefoner skal være slukket i skoletiden, med mindre læreren har valgt at bruge den i undervisningen. Mobiltelefoner som bruges uhensigtsmæssigt kan inddrages af læreren. Mobiltelefonen leveres tilbage til eleven sidst på skoledagen. Modtageklasse Skolen har en modtageklasse for elever, der ikke taler dansk, og som kommer som tilflyttere til kommunen. Målet med opholdet i modtageklassen er at skabe sammenhæng og tryghed i elevens skoleforløb og at give eleven redskaber til at håndtere overgangen fra modtageklasse til stamklasse bedst mulig. Den enkelte elev undervises maksimalt 2 år i modtageklasse. Nationale test Eleverne skal deltage i de Nationale test. De obligatoriske test afvikles i perioden januar til april årgang dansk 3. årgang matematik 4. årgang dansk, 6. årgang dansk, matematik Parkering Biler Parkering skal ske på skolens parkeringsplads. Afmærkningen langs fortovskanten er til forældre, der kort stopper for at aflevere eller hente børn. Indenfor denne afmærkning er parkering forbudt. Cykler Der er cykelstativer til børnenes cykler både ved nord- og sydfløjen. Ringetider på Grundskolen årg årg. Morgenbånd lektion lektion Pause lektion lektion Spisepause Pause lektion lektion Pause lektion Fredag følger 3. årgang ringetiderne for mellemtrinnet, da de har en 7. lektion denne dag. Eleverne på 5. og 6. årgang har en 8. lektion om fredagen - se i øvrigt Lektiecafé Rulleskøjter/skateboards Eleverne må i frikvartererne køre udendørs på rulleskøjter, skateboards og lignende. Skolen anbefaler kraftigt, at eleverne bærer som minimum hjelm og håndledsbeskyttere, når de bruger ovenstående. 5

6 SFO Er et pasningstilbud for elever i klasse. Nærmere information på Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen for Tønder Distriktsskole består af 7 forældrevalgte medlemmer, to personalevalgte medlemmer, 2 elevrådsmedlemmer, samt Jan Peter Jensen, distriktsskoleleder og Jørn Wind, vicedistriktsskoleleder. Skolebestyrelsens medlemmer kan kontaktes via ForældreIntra eller skolens hjemmeside Her ligger også referater fra skolebestyrelsesmøder. Skoleaftaler Skoleaftaler er et andet ord for skoleregler. De kan ses på ForældreIntra. Skolefoto Eleverne i klasse fotograferes. Der er fotografering den 15. og 16. september. Skole-/hjemsamtaler Forældrene inviteres hvert år til to skolehjemsamtaler, hvor deres barns skolestandpunkt evalueres. Elevplanerne er udgangspunkt for samtalerne i foråret. Skolemælk Eleverne har mulighed for at få mælk hver dag. Forældrene tilmelder og betaler på Slusen Slusen varetager specialundervisningen på Grundskolen. Denne gives primært i form af kurser. Læreren indstiller den enkelte elev til kursus i et fag/område, og eleven sættes, hvis der er plads, på hold, når næste kursus indenfor det aktuelle fag/område afholdes. Kurset ligger så vidt muligt i elevens skoletid, og han/hun vil i denne periode skulle forlade den almindelige undervisning til fordel for specialkurset. Sund skole På Grundskolen lægger vi vægt på at være en sund skole. Vi opfordrer til, at der deles frugt, grønt eller groft brød ud, hvis der skal deles ud i klassen til de andre børn f.eks. i forbindelse med fødselsdage se i øvrigt skolens kostpolitik på ForældreIntra. Sundhedspleje Sundhedsplejen medvirker til at sikre børn og unge en sund opvækst og derved skabe forudsætninger for en god voksentilværelse. Sundhedsplejen arbejder for at fremme sundhed og trivsel og forebygge sygdomme hos såvel småbørn som skolebørn. Jette Fredslund er tilknyttet Grundskolen som sundhedsplejerske. Se mere på Skofri klasser Skolen ligger i et dejligt område med meget græs til at boltre sig på. Det betyder dog, at der især i våde perioder bliver slæbt rigtig meget snavs ind på skolen. Vi har derfor indført skofri klasser i årgang. Det betyder, at eleverne bliver bedt om at tage fodtøjet af, inden de går ind i klasselokalerne. Gangene er ikke skofri og kan derfor blive temmelig snavsede i løbet af en dag. Vi opfordrer derfor til, at eleverne har et par indesko stående på skolen. Skolepatrulje Et antal elever fra 6. årgang danner skolepatruljen. Skolepatruljen hjælper hver morgen fra kl eleverne ved fodgængerovergangen på Sønder Landevej ved Tønderhallerne. Linette Larsen, lærer på Grundskolen, er tilknyttet skolepatruljen. Sygdom Når eleverne er syge i en kort periode, giver forældrene besked i kontaktbogen på ForældreIntra. Ved længerevarende sygdomsperioder bedes hjemmet kontakte kontoret eller kontaktlæreren. 6

7 Tandpleje I tandplejen kan alle børn og unge op til 18 år regelmæssigt få undersøgt og behandlet tænderne. Kontakt: Tandplejen Tønder, Leosalle 5.a 6270 Tønder, telefon Trafik Man kan komme til Grundskolen via diverse stisystemer og cykelstier. Skolen opfordrer til at disse bruges. Ved trafikale problemer uden for skolens område rettes henvendelse til Uni-login Alle elever i Danmark får tildelt et officielt UNI-login, som er elevens unikke skolecpr.nummer. Uni-login følger eleven i hele skoletiden og skal bruges som login til ElevIntra, nationale test, prøver m.m.. Åbent hus I skoleåret 14/15 er der Åbent hus på Grundskolen på følgende datoer: 25/8, 23/9, 29/10, 27/11, 23/1, 23/2, 24/3, 22/4, 21/5 og 12/6. Forældre og bedsteforældre har her mulighed for at få et indblik i den daglige undervisning. 7

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K G E N E R E L I N F O R M AT I O N B I L L E S B O R G S K O L E N Andagter & Fællessamlinger

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

3.x På Aars skole 2013 / 2014

3.x På Aars skole 2013 / 2014 3.x På Aars skole 2013 / 2014 SKOLENS KONTAKT INFORMATIONER Aars skole Kirkegade 4 9600 Aars Tlf.: 99 66 88 00 Skole leder: E mail: Pædagogisk leder for AKT afdelingen: Mette Billund (MBI) E mail: mbi@vesthimmerland.dk

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere