Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale:"

Transkript

1 Driftssted: Kommunikationspolitik: Digitaliseringsstrategi og Kanalstrategi: Samlede bem.: Borger- og Socialservice God politik, dog ønskes det, at Kommunikation udarbejder fælles ramme/skabelon for s og brevskabeloner på rådhuset, så det gøres ens. Gode strategier som er retningsgivende, dog skal der følge uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne med ligeledes optimering af itsystemer. Tandplejen Ros ingen yderligere kommentarer Ros ingen yderligere kommentarer Kirkebækskolen Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale: Vi finder det udfordrende, som medarbejder at skulle holde sig orienteret med formation fra Ishøj Kommune al den stund, at meget få medarbejdere på Kirkebækskolen er koblet op på Citrix. Vi har vores egne intranet, det er det, vi får vores primærinfo fra. Vi har prøvet at tilmelde os forskellige lister men det virker ikke efter hensigten. Vi har adskillige gange fremsendt lister med vores kontaktmail som så er blevet konverteret til Ishøj-mail og så er vi jo lige vidt. Kunne vi evt. få mulighed for at bruge vores alm. mail den ser vi ofte, og kan derfor følge med i hvad det er, I gerne vil fortælle os. Firkløveren Det er flot at Ishøj er så godt med, det er en flot kommunikationspolitik. Vi tænker dog meget på de brugere vi har i forhold til forslag om at bruge Facebook m.m. Der skal være klare retningslinjer. I det tilfælde hvor en bruger er sur og skriver noget grimt om en ansat, skal det bare stå der eller hvordan? God ide med infoskærme, men hvem skal betale og installere dem i institutionerne. Det er en meget spændende udvikling vi alle skal være med i. Vi tænker også her på vores svage brugere. Det kan kræve en del ekstra arbejde af os, for at hjælpe vores tosprogede forældre med div. kommunikation med kommunen. Men når det fungerer, er det en stor besparelse ved selvbetjening. Vi håber at man i årene frem vil tage hensyn til enkelte borgere der kan have svært ved det nye system.

2 Ishøj Kulturskole Center for Kommunale ejd. Hvornår kommer der en handlingsplan? Der mangler fortsat et skrift i kommunikation, herunder brevskrivning. Digitaliseringsstrategi: Kommunens digitaliseringsstrategi tager afsæt i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Ishøj Kommunen skal fremme brug af digitale selvbetjeningsløsninger i kontakten med borgeren. Kulturskolens MED udvalg har næste møde den Vi kan derfor ikke nå fristen for kommentarer den Kanalstrategi: CKE s høringssvar er, at det generelt er et meget tungt materiale, og vi forstår ikke hvorledes medarbejderne skal kunne svare på alle spørgsmål fra borgerne. Vibeholmskolen Taget til efterretning Begge strategier er taget til efterretning Familiecentret Ishøj Skole Kommunikationspolitikken afspejler mange gode intentioner, men Ishøj Skoles MED-udvalg mangler nogle konkrete anvisninger på handleplaner. MED-udvalget udtrykker også, at Kommunikationspolitikken retter sig meget mod de medarbejdere, som er ansat på rådhuset. Her peges bl.a. på, om man har tænkt på at integrere Citrix i Intra. Intra er jo normalt Ishøj Skoles kommunikationsforum. På Ishøj Skole vil vi også fremadrettet gøre brug af Intra som fælles informationsplatform. SFOén har dog valgt også at bruge Facebook for at komme i kontakt med de unge i kl., da det er her, de er brugere. Ishøj Skoles lokale MED-udvalg finder, at Digitaliseringsstrategien er en flot og ambitiøs plan. Dog peger MED-udvalget også her på, at Citrix bør være en integreret del af Intra, så alle relevante oplysninger kan findes via dette. Det blev endvidere drøftet, at Ishøj Kommune, for at tilgodese specielt IT-svage Borgere, fx. kunne tilbydes kurser på folkebiblioteket. Ishøj Skoles lokal-med er usikre på, hvordan leder og medarbejdere tilegner sig kompetencer til at hjælpe borgerne. Skal dette ske via uddannelse? Udvalget drøftede også, hvordan man eventuelt kunne løfte opgaven på Ishøj Skole. Her talte vi om, at nogle enkelte medarbejdere blev uddannet som superbrugere og resten som basisbrugere. På den måde kan man få nogle eksperter på driftste- Det er velbeskrevne ændringer og styrkelser af arbejde i Ishøj Kommune. Der er ikke nogle umiddelbare punkter, hvor de kommunale initiativer ikke understøtter den udvikling der stiles imod.

3 det, som man kan søge hjælpe hos i tvivlsspørgsmål. Endelig drøftede MED-udvalget, om Kultur- og Fritidsforvaltningen, der skal stå for udlån/ udlejning af lokaler, ville samkøre med andre systemer således, at man i Intra stadig fik mulighed for at lave reservationer af lokaler. Plan-,Bygge og Miljøcenter Udvalget finder, at formål og målgruppe for Kommunikationspolitikken er uklar. Udvalget finder strukturen og hierarkiet i de mange politikker uoverskuelig. Tvillingehuset Flot og forståelig politik. Positiv indstilling til de nye tiltag, og vi håber de frigjorte ressourcer bliver udnyttet, og ikke sparet væk. Vi er lidt i tvivl om præcis hvilke arbejdsopgaver vi får i forbindelse med digitaliseringen. Ledelsessekretariatet Enighed om at det er en god og læsbar politik Kanalstragegi: Godkendt Telefonpolitik: God ide. Godkendt Center for Børn og Undervisning MED-CBU bifalder at der udarbejdes en ny kommunikationspolitik. Vi ser det som en styrke at politikken er overskuelig og inddelt i afsnittene ekstern- intern- og krisekommunikation. Overskriften bør tage udgangspunkt i kommunens formulerede mission og vision; Vi er til for borgerne og det kommunale fællesskab. Mangfoldighed er vores styrke. Teksten i kommunikationspolitikken skaber tvivl om hvorvidt der er tale om en Kommunikationspolitik eller en politik for branding af kommunen. Formuleringen i teksten omkring intern kommunikation skaber tvivl om politikkens enlige formål, handler det om kommunikation eller styrkelse af arbejdsmiljø. Den sidste halvanden linje for politik for krisekommunikation er svær forståelig. MED-CBU tager Digitaliseringsstrategi til efterretning i det vi finder at det er en brugbar strategi. MED-CBU hilser kanalstrategien velkommen. Illustrationen på forsiden bør genovervejes idet den kan give forkerte signaler om synet på kommunens borger. Vedr. handleplan for bølge 1og 2 på side 13 har vi følgende bemærkninger: Optagelse i dagtilbud bør ændres til opskrivning til dagtilbud og optagelse i sfo bør ændres til opskrivning til sfo. Det bemærkes at opskrivning til sfo henhører under både Børn og Undervisning og Social og Sundhed, hvilket bør rettes i kanalstrategien.

4 Sundhed og Ældre MED-udvalget indstiller kommunikationspolitikken til godkendelse. De forskellige "politikker" blev kort gennemgået. I forbindelse med kanalstrategien talte vi om fremtiden efter 1. marts 2013, hvor der ikke længere er personale i informationen. Dette emne vil blive taget op på et torsdagsmøde med henblik på input på løsningsforslag. MED-udvalget indstiller kanalstrategien til godkendelse og vil i den forbindelse give udtryk for, at det er et godt stykke arbejde, der er lavet. Børnehuset Bøgely MED-udvalget indstiller ligeledes digitaliseringsstrategien til godkendelse. Kommentarer fra MED udvalget: Børnehuset Bøgely, vedr: Kommunikationspolitik digitaliseringsstrategi og kanalstrategi. Vi ved det er denne vej digitaliseringen og kommunikationen sker og vil blive udbygget med tiden. I MED udvalget har vi drøftet de fagre nye tider. Og stiller spørgsmål. Hvis borgere skal betjene og man skal kunne kommunikerer selv i denne globale og digitale verden, skal det være sådan at betjeningen kan oversættes til al verdeners sprog og de ordblinde kan få læst op. Mht de digitale sociale medier, hvordan undgås sladder og chikane. En ting er det gode ting vi kan med f.eks. facebook, der er

5 fastelavn på mandag mød op udklædt som eksempel men hvad med bagsiden af medaljen: f.eks. Nu har Peter igen drillet mit barn eller de dumme pædagoger der er i institutionen, burde ikke arbejde med børn. Hvordan beskyttes børn, forældre og de ansatte mod sladder og chikane. Ville intra net som kendt fra skole regi være en bedre mulighed, da det der her vel er nogle begrænsninger i forhold til utilsigtede hændelser og meningsudvekslinger. Vi debatterede at den tid der bruges til personlig betjening, i f.eks vores regi, godt kan nedbringes, men faren for at vi kommer til at bruge tiden til at kommenterer på indslag på f.eks, facebook er vel til stede og hvad er så nået i forhold til at effektiviserer. Vi ser at strategien for hvordan kommunikationen skal være fremadrettet bliver vigtig. Og så er vi da spændte på hvordan vi skal kunne servicerer forældre til de digitale løsninger, det kræver flere personaleresourcer at skulle hjælpe forældre, der vel typisk i afleverings- eller afhentnings situationer, har hjælp behov netop på tider hvor bemandingen i institutionerne i forvejen er lav. Under alle omstændigheder kræver det god gedigen uddannelse af personalet til at skulle kunne varetage også denne opgave. Hjemmeplejen Hjemmeplejens MED-udvalg udtrykker enighed om, at det er et rigtig godt materiale. Godt gennemarbejdet, konkret og letlæsligt. En meget åben kommunikationspolitik. Rummer mange muligheder. Digitaliseringsstrategien; Fin politik. Mere konkret viden om ambassadørerne ønskes.

6 Kanalstrategi; MED udvalget ønsker, at gøre opmærksom på, at Kanalstrategien også bør indbefatter de borgere, der pga. helbredsmæssige årsager, er isoleret i eget hjem og derfor ikke kan henvende sig på rådhuset. Nogle af disse borgere har hverken personlige eller økonomiske ressourcer til at anskaffe en PC eller lign. og har heller ikke ressourcepersoner eller pårørende der kan hjælpe med at anskaffe udstyr eller anvende digitale løsninger. Et samlet MED-udvalg foreslår at hjemmeplejens medarbejdere medtænkes som ressourcepersoner for disse borgere.

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar It-strategi Samlet oversigt over indkomne høringssvar 1 Indhold Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene...3 Højbohus Vuggestue- og børnehave...7 Nordbakkeskolen... 8 Vigersted

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Høringssvar personalepolitik

Høringssvar personalepolitik Høringssvar personalepolitik Overord net tema Rekrutteri ng Bemærkninger Behandling af ansøgere ordentligt giver indtryk af at det også kunne ske på en uordentlig måde, og det er ingen vel interesserede

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta Tilsynsrapport for Skole og behandlingshjemmet Marjatta Socialafdelingen December 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet...3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

M u l i g h e d e n f o r b r u g a f S m a r t p h o n e s i D a g t i l b u d s a f d e l i n g e n i V e j l e K o m m u n e

M u l i g h e d e n f o r b r u g a f S m a r t p h o n e s i D a g t i l b u d s a f d e l i n g e n i V e j l e K o m m u n e M u l i g h e d e n f o r b r u g a f S m a r t p h o n e s i D a g t i l b u d s a f d e l i n g e n i V e j l e K o m m u n e Scan denne QR-kode Dato for aflevering: Den 8. juni 2012 Udarbejdet af: Martin

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning

Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning 1 Indholdsfortegnelse Andst Skole, bestyrelse... 3 Andst Skole, MED... 4 Askov-Malt Skole, bestyrelse og MED... 5 Brørupskolen, bestyrelse... 6 Bække Skole, bestyrelse...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

IT- P O L I T I K F O R

IT- P O L I T I K F O R IT- P O L I T I K F O R F U R E S Ø GÅRD FRITIDSKL U B På Furesøgård har vi et multimediehus med mange spillecomputere og muligheder for kreativ udfoldelse med musik, billeder og video. I dette dokument

Læs mere

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18.

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18. Rudersdal Kommune Skoleområdet Att.: Hanne Dencker Sendt via e-mail til adressen hd@rudersdal.dk Vedbæk, 19. august 2010 Høringssvar vedr. tilpasningsforslag til budget 2011-2014 Hermed fremsender Vedbæk

Læs mere