Elev- og uddannelsesplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elev- og uddannelsesplaner"

Transkript

1 Elev- og uddannelsesplaner Sådan samler du det hele i SkoleIntra Version: August 2012

2

3 Indholdsfortegnelse SkoleIntra, Elev- og Uddannelsesplaner...4 Relevant lovgivning...4 Bek. om elevplaner, elev- og udd.planer samt uddannelsesplaner i folkeskolen...4 UUvejleder og adgang til elevplanen for den enkelte elev...5 A UUvejleder får adgang til Intranet samt læseadgang til relevante elevplaner...5 Adgang til Intranet...5 Adgang til Elevplan; hvis du ikke har oprettet Elevplanen endnu!...6 Adgang til Elevplan; hvis du har oprettet Elevplanen!...7 B UUvejleder får elektronisk kopi eller papirkopi af relevante elevplaner...8 Elektronisk kopi...8 Papirkopi...9 Om UUvejlederens adgang til Elevplanern/Intranet etc...9 Import af Uddannelsesplan fra UVdata...10 Se Uddannelses- og Elevplanen...10 Skolekonsulenterne.dk Erik S. Kristensen Side [3] af [12]

4 SkoleIntra, Elev- og Uddannelsesplaner I SkoleIntra findes et stærkt værktøj til udarbejdelse af Elevplaner. Værktøjet kan anvendes af alle relevante lærere (og andre) på skolen. Du kan med held læse mere i Skolekonsulenternes manual om netop elevplaner. I det følgende vil vi bl.a. fokusere på, hvordan Uddannelsesplaner fra Uvdata kan tilkobles elevplanerne i SkoleIntra, så forældre og elever kan se disse samlet i henholdsvis Forældre- og ElevIntra. Samtidig kigger vi på, hvordan UUvejlederen kan få adgang til elevplanerne i forbindelse med udarbejdelsen af Uddannelsesplanen. Relevant lovgivning Baggrunden for dette skriv er bl.a. Bek. om elevplaner, elev- og udd.planer samt uddannelsesplaner i folkeskolen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Heraf fremgår bl.a. vedr. elev- og uddannelsesplaner for elever på 8. og 9. klassetrin 7. For hver elev på 8. og 9. klassetrin i folkeskolen skal der udarbejdes en elev- og uddannelsesplan. Stk. 2. Elev- og uddannelsesplanen skal anvendes til brug for den løbende evaluering og den besluttede opfølgning på denne samt bidrage til, at eleven træffer valg om skoleog/eller uddannelsesforløb efter 9. klassetrin. 8. Elev- og uddannelsesplanen skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af den enkelte elevs undervisnings- og vejledningsaktiviteter på 8. og 9. klassetrin. Stk. 2. Evalueringen af elevens undervisning i de enkelte fag inddrages i vejledningen med henblik på, at eleven modtager en vejledning om valg af uddannelse og erhverv, der er afpasset efter elevens forudsætninger. 9. Vejledningen skal føre til, at eleven udarbejder bidrag til elev- og uddannelsesplanen inden udgangen af 8. klassetrin, jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Af bidraget skal fremgå, hvilket skole- eller uddannelsesforløb eleven forventer at vælge i forlængelse af 9. eller 10. klassetrin. 10. Den del af elev- og uddannelsesplanen, der vedrører den løbende evaluering af undervisningen, skal indeholde de elementer, der er nævnt i 3. Reglerne i kapitel 1 finder i øvrigt anvendelse. Stk. 2. Den del af elev- og uddannelsesplanen, der vedrører vejledning om uddannelse og erhverv, udarbejdes i henhold til bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Stk. 3. Elev- og uddannelsesplanen justeres løbende. 11. Forud for tilmelding til 10. klasse eller en ungdomsuddannelse udskilles den del af elev- og uddannelsesplanen, som vedrører elevens valg af skole- og/eller uddannelsesforløb efter 9. klassetrin. Den udskilte del benævnes uddannelsesplan. Skolekonsulenterne.dk Erik S. Kristensen Side [4] af [12]

5 UUvejleder og adgang til elevplanen for den enkelte elev I udarbejdelsen af Uddannelsesplanen har UUvejlederen måske behov for at kende resultater af den løbende evaluering og den besluttede opfølgning på denne. Elevplanen kan tilgås på 2 måder, når UUvejlederen anmoder om at kigge med : a) UUvejlederen får adgang til dels skolens Intranet, dels de relevante elevplaner b) UUvejlederen får tilsendt de relevante elevplaner i print eller pr. mail A UUvejleder får adgang til Intranet samt læseadgang til relevante elevplaner Denne model giver UUvejlederen en adgang til skolens Intranet samt relevante elevplaner under [Værktøj] [Evaluering] [Elevplaner] Dette kræver: At UUvejledren oprettes som bruger af Intranettet At UUvejlederen får adgang til relevante elevplaner Adgang til Intranet UUvejlederen oprettes under [Databaser] [Personale]. Relevante tilladelser omkring brugen gives under [Admin] [Adgang] [Brugernes koder og rettigheder] UUvejlederen kan oprettes som Bruger uden redigeringsret : Skolekonsulenterne.dk Erik S. Kristensen Side [5] af [12]

6 Adgang til Elevplan; hvis du ikke har oprettet Elevplanen endnu! Hvis Elevplanen endnu ikke er oprettet, bør følgende huskes under oprettelsen! Vigtigt! Her gives relevante ansatte adgang med læse- og skriverettighed! Her gives UUvejleder adgang med læseadgang Husk altså: Flueben ved Læseadgang til UUvejlederen Skolekonsulenterne.dk Erik S. Kristensen Side [6] af [12]

7 Adgang til Elevplan; hvis du har oprettet Elevplanen! Hvis Elevplanen er oprettet, skal det tjekkes, at følgende er på plads: Flueben ved Læseadgang til UUvejlederen Fremgangsmåden er følgende og det kan gøres i ét hug pr. klasse! [Værktøjer] [Evaluering] [Elevplaner] vælg handling som vist her: Tjek at indstillingerne er korrekte Her gives UUvejleder adgang med læseadgang Her skal sættes flueben Skolekonsulenterne.dk Erik S. Kristensen Side [7] af [12]

8 B UUvejleder får elektronisk kopi eller papirkopi af relevante elevplaner Den anden mulighed er at give UUvejlederen en elektronisk eller gammeldaws kopi af den/de relevante elevplaner. Det er vigtigt at påpege, at Elevplaner skal håndteres forsvarligt; der er tale om potentielt personfølsomme oplysninger! Elektronisk kopi [Værktøj] [Evaluering] [Elevplaner] Vælg klasse/hold og funktioner [Arkiver elevplaner] Udvælg relevante elevplaner i klassen og klik Gem lokalt 1. Filen gemmes et sikkert sted, f.eks. på lærerens private drev på serveren 2. Filen mailes til UUvejlederen 3. Den gemte fil slettes Elevplaner skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende Skolekonsulenterne.dk Erik S. Kristensen Side [8] af [12]

9 Papirkopi Det er også muligt at lave en papirkopi af udvalgte elevplaner til brug for UUvejlederen. [Værktøj] [Evaluering] [Elevplaner] Vælg klasse/hold og [Udskriv elevplaner på papir] Udvælg relevante planer og klik [Udskriv] Elevplaner skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende Om UUvejlederens adgang til Elevplanern/Intranet etc. UVM anbefaler (jvnf. konsulent Ditte Frandsen) et samabejde under hensyntagen til forvaltningslovens 32. Heraf fremgår: "Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, må ikke i den forbindelse skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver." Skolekonsulenterne.dk Erik S. Kristensen Side [9] af [12]

10 Import af Uddannelsesplan fra UVdata Dette udføres af en SkoleIntra-administrator og tager få sekunder! UU fremsender relevant fil med Uddannelsesplanerne til skolen Filen importeres til SkoleIntra og Uddannelsesplanen vil nu være at se sammen med Elevplanen Fremgangsmåde: 1. UUvejleder/UU fremsender filen til skolen 2. Administrator logger på SkoleIntra 3. [Admin] [Import/eksport] [Import af elevoplysninger] Husk til sidst at slette den fil, UUvejleder/UU har fremsendt HUSK! Det skal for elevplanerne være tilvalgt, at Uddannelsesplanen vises i forlængelse af Elevplanen!! Se Uddannelses- og Elevplanen Når elevplanen offentliggøres i SkoleIntra, vil (alt efter offentliggørelse) elever og forældre kunne se såvel Elevplanen som Uddannelsesplanen i henholdsvis Elev- og ForældreIntra. I eksemplet knyttes Uddannelsesplanen til Elevplanen man får altså et dokument, hvor nederste del består af Uddannelsesplanen. Skolekonsulenterne.dk Erik S. Kristensen Side [10] af [12]

11 Noter

12

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012 SkoleIntra En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er SkoleIntra-pakken?...5 LærerIntra...5 Skoleporten...5 ElevIntra...5 ForældreIntra...5 Fællesnettet...5

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.3. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 10-03-2013

Nyt i SkoleIntra 5.3. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 10-03-2013 Nyt i SkoleIntra 5.3 Sidst ændret den 10-03-2013 Generelt Obligatorisk logning Tidligere kunne skolerne selv fravælge logning af brugernes adgang til LærerIntra, ElevIntra og ForældreIntra. Det er ændret

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj: Fronter. Fronters muligheder bliver indarbejdet i løbet af skoleåret 2009-10.

Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj: Fronter. Fronters muligheder bliver indarbejdet i løbet af skoleåret 2009-10. Fronter på Humble Skole - en vejledning til Humble Skoles forældre i brug af Fronter, som er vores nye kommunikations og læringsplatform. Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj:

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

SkolePorten i SkoleIntra

SkolePorten i SkoleIntra SkolePorten i SkoleIntra Bliv dus med din hjemmeside Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Bliv dus med Skoleporten!...4 Alibi eller aktiv for skolen?...4 Overordnede betragtninger...4 Design...4 Aktualitet...4

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 1 Indhold 1 Om Privat-konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Oprettelse og indretning... 4 2.1.1 Nu skal du navngive konferencen og foretage andre tilpasninger...

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre Kom godt i gang med Nembørn Vejledning Til forældre 1 Vejledning til NemBørn Indholdsfortegnelse Log på MitBarn 3 Daglige adviseringer om nyheder i Mitbarn 4 Kartotekskort 5 Fuldmagter 6 Vaccinationer

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Lynx IWB-software. IWB-software til brug på alle typer interaktive tavler. Version: August 2013

Lynx IWB-software. IWB-software til brug på alle typer interaktive tavler. Version: August 2013 Lynx IWB-software IWB-software til brug på alle typer interaktive tavler Version: August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er Lynx?...5 Få fat på softwaren...5 Lynx via RDP...6 Brugerfladen...7 Terminologi...7

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere