Klatretræet Motorikken Torpegårdsvej 2a 5792 Årslev tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klatretræet Motorikken Torpegårdsvej 2a 5792 Årslev tlf 7253 4720"

Transkript

1 Klatretræet Motorikken Torpegårdsvej 2a 5792 Årslev tlf

2 Praktiske vink Ansatte: Britta Kruse - institutionsleder Tina Storm souschef Bodil Elholm- pæd. Lisa Jensen medhj. Eline Madsen pæd. (på barsel) Birgitte Langholm pæd. (barselsvikar) Kasper Jensen medhj. Susan Nielsen pæd. Maj-britt Arentsen medhj. Merete Larsen pæd. Trine Rosenlund pæd. Bestyrelsen: Lotte Bagge Mortensen formand Lars Borg Kristensen - næstformand Liselotte Stausholm Ulla Skovgård Pagh Louise Holme Personalerepræsentanter: Bodil Elholm Ole Brodthagen Suppleanter: Lene Corfitzen John Granhøj Jørgensen VELKOMMEN TIL MOTORIKKEN I har valgt at Jeres barn skal starte i en børnehave med profilen krop og bevægelse Her har vi en kostpolitik, vi laver morgengymnastik, vi har cykler og motoriske legeredskaber, der giver barnet kropsfornemmelse og lærer dem at koordinere, vi har en dejlig motorikhal og legeplads, hvor barnet kan klatre, løbe, hoppe, trille, gynge og meget, meget mere... Vi glæder os meget til at samarbejde med jer om jeres barns udvikling.

3 I Klatretræet bygger vi vores pædagogik på dette barnesyn: barnet er født kompetent ethvert barn er en unik personlighed med forskellige evner og interesser og skal respekteres som sådan barnet er aktør i eget liv det skal have selv- og medbestemmelse svarende til alder og udvikling voksne er rollemodeller for børn voksne leverer stof til leg der er en mening bag enhver af barnets handlinger det er vores opgave at se denne mening der skal være balance mellem guidning, hjælp og barnets egne evner (eksempelvis til at løse en konflikt) der skal være gensidig respekt barn-voksen / voksen-barn i hverdagen er der brug for omsorg, ro, tid og rum ALMEN ORIENTERING Klatretræet er et aldersintegreret kommunal dagtilbud i Faaborg-Midtfyn kommune som består af husene Motorikken og Naturen (som ligger i Hudevad ved grusgravsområdet). Motorikken og Naturen har hver vores profil. Vi der arbejder sammen om projekter og pasning i ferier. Derudover bytter vi hus en gang om året, og vi har et førskoleprojekt på tværs af husene hvert forår. Personalet har fælles personalemøder, kurser og personaleudvikling. I de fælles ferieperioder er der personale fra begge afdelinger til stede, og vi er skiftevis i Motorikken og Naturen for at udnytte ressourcerne bedst muligt. I Motorikken er vi 10 ansatte incl. ledelsesteamet, som består af lederen Britta og souschefen Tina, som også er ledelsesteam i Naturen og derfor deler tiden mellem de to huse. Brittas arbejdsopgaver er primært de overordnede administrative opgaver, pædagogisk- og personalemæssig ledelse samt udvikling af dagtilbudet. Britta har ingen faste børnetimer. Tina, der som souschef også er stedfortræder for dagtilbudslederen, har en del administrativt og overordnet pædagogisk ledelsesarbejde og har desuden en dag med pædagogisk arbejde i hvert hus. Bodil, Eline / Birgitte og Lisa er tilknyttet vuggestuen. Merete, Trine, Susan, Maj-britt, og Kasper er tilknyttet børnehavegrupperne. I perioder vil I sandsynligvis også kunne møde andre personaler: praktikanter eller folk i aktiveringsjob. ÅBNINGSTIDER: Mandag torsdag kl

4 Fredag kl Det er muligt at søge udvidet åbningstid. Spørg ledelsen om ansøgningsskema. LUKKEDAGE: Juleaftensdag, d. 24. december og Grundlovsdag, d. 5. juni er faste lukkedage i Klatretræet. FERIER: I 2010 besluttede FåborgMidtfyn kommune, at ugerne er lukkeuger for alle dagtilbud i kommunen. Der etableres feriepasning i enkelte dagtilbud for de børn, der har et pasningsbehov i disse uger. Pasningsbehovet undersøges hvert år og ud fra det aktuelle antal børn med pasningsbehov besluttes i hvilken institution i nærområdet, feriepasningen finder sted. Der vil naturligvis være personale fra Klatretræet/Motorikken til stede i den ferieåbne institution, men vi kan ikke love, at der er kendt personale til stede i hele åbningstiden. Omkring jul og nytår og i andre ferieperioder, hvor mange børn holder ferie, slår vi os sammen med Naturen i fælles pasning enten i Motorikken eller i Naturen. BETALING OG FRIPLADS: Foregår via Fåborg-Midtfyn kommune. Juli måned er betalingsfri. UDMELDELSE: Kan ske pr. den første eller den 15. i måneden og med en måneds varsel. Udmeldelse foregår digitalt på FåborgMidtfyn Kommunes hjemmeside. AFLEVERING OG AFHENTNING: Det kan være svært at sige farvel til sit barn, især i starten. Lav derfor klare aftaler med barnet og os, så vi kan hjælpe barnet og jer med at få en god start på dagen. Vi vinker naturligvis gerne med barnet. Hvis I ønsker en anden form for hjælp/støtte, så fortæl os det. Når barnet hentes, er det vigtigt, at der bliver sagt farvel til personalet. På nogle tidspunkter i løbet af dagen, er der mange børn, der bliver afleveret/hentet på samme tid. I dette tidsrum kan det være svært at få fat i en personale, men vi vil være opmærksomme på dette, og er der sket noget, I burde vide, kontakter vi jer. Hvis barnet bliver hentet af en anden end jer forældre, skal I give os besked, så vi ved, at det sker med jeres accept. Når I henter jeres barn, er det vigtigt, at barnet ikke går ud af døren/lågen uden jer. Motorikken er beliggende ud til en trafikkeret vej, og der er ofte trafik på parkeringspladsen, så for det enkelte barns sikkerhed er det vigtigt, at dette princip overholdes. Det er ligeledes vigtigt, at det er jer voksne, der

5 åbner hoveddøren og lågen ud til parkeringspladsen. Vaner indlæres hurtigt, og det er svært for et barn i børnehavealderen at adskille, hvornår det må åbne døren, hvis det somme tider får lov. Hvis barnet ikke kommer i Motorikken på grund af sygdom eller bare en fridag, skal vi have besked, da vi har fremmødekontrol. SAMTALER OM BØRN: Mange ting kan snakkes igennem i vores daglige kontakt med jer forældre. Men hvis snakken er mere end hyggesnak og korte beskeder, vil vi gerne opfordre til, at vi går væk fra børnene, da små gryder har store ører, og en anden forståelsesramme end voksne. Det er heller ikke hensigtsmæssigt at stå og tale hen over hovedet på barnet/børnene. Vi har nogle fastlagte samtaler, som vi tilbyder: opstartssamtale (gerne inden barnet starter): barnets allerførste tid og udvikling, familierelationer, vaner og gensidige forventninger. 3 mdr.s oppfølgningssamtale: hvordan går det? Er barnet og I på vej til at falde til, og er der noget vi skal have afstemt? hvis behov: omkring 4-års-alderen. Sig til, hvis I har behov. førskolesamtale: hvordan går det i Hestehaven/hjemme, er barnet parat til skole, hvordan kan vi sammen støtte barnet, så det får det sidste med i kufferten? overflytningssamtale, når barnet går fra vuggestuebarn til børnhavebarn. Det er vigtigt for barnets trivsel, at vi løbende orienterer hinanden om oplevelser og evt. forandringer, der sker omkring barnet, da vi herved bedre vil være i stand til at skabe et godt miljø for det enkelte barn. Derfor ligesom I, som forældre har nogle forventninger til børnehaven og dets personale, har vi også nogle forventninger til Jer som forældre: at I vægter et godt samarbejde med personalet og værdsætter en åben dialog som indeholder gensidig respekt og forståelse for hinanden. at I opmuntrer jeres barn til at tro på sig selv. at I er i stand til at se og acceptere, at andre børn har samme krav på omsorg som jeres eget barn. at I deltager i de samtaler vedrørende jeres barn, som børnehaven indkalder til. at I deltager i de arrangementer som børnehaven arrangerer, for at kunne følge med og have indflydelse på jeres barns og Hestehavens hverdag. at I er de hovedansvarlige for jeres barns opdragelse, og at vi som personale støtter op og samarbejder med jer omkring jeres barn. Det vil sige, at vi forventer et samarbejde med jer som er til barnets bedste. at I henvender jer til personalet, hvis I undrer jer over noget i Motorikken. at I læser meddelelser såsom nyhedsbreve, dagbog og anden information og afleverer sedler retur til tiden. at jeres barn har tøj og fodtøj med, som passer til årstid og vejret husk også mindst 2 sæt skiftetøj

6 at jeres barn holder ferie. At gå i vuggestue og børnehave er hårdt arbejde - børn har ligesom voksne brug for ferie. at vi samarbejder omkring barnets søvnrytmer, så barnet er friskt og kan deltage aktivt i børnehavelivet. Vi søger for en middagslur, men vi vækker nødigt vuggestuebørn af middagssøvnen. ÅBEN INSTITUTION: Motorikken er en åbent-plan-børnehave. Vuggestuen har dog deres eget grupperum, som de kan trække sig tilbage til om formiddagen. Det betyder først og fremmest, at børnehaven ikke er stueopdelt, men opdelt i aldersgrupper og kontaktgrupper, som alle i en eller anden form vil bruge motorikken både grov- og finmotorikken. Således vil nogen være i hallen med aktiviteter, andre være inde og bage, klippe klistre, lege frit, synge eller spille teater, tegne og andre på legepladsen eller på tur. De arrangerede aktiviteter, f.eks. gruppedage foregår om formiddagen, da det er der, vi vil være flest voksne. Vi har en kultur, som gør, at tingene kan lykkes og arrangeres, uden det bliver på bekostning af nærværet, som er det væsentligste for børnene. Der skal også være plads til børnenes egen leg og til spontanitet i hverdagen. Men åben institution betyder også, at vi vil opfordre jer forældre til at snuppe en kop kaffe/te og sætte jer og slappe af, når I har tid. Det vil med garanti være hyggeligt, når det sker at flere forældre finder sammen om kaffen og får sig en lille hyggesnak. Nogle dage har vi måske tid til at snakke og andre dage har vi ikke så god tid, nogle dage husker vi at byde Jer, andre ikke så derfor er I altid velkomne til at betjene jer selv. SYGDOM OG MEDICIN: Et barn er et feberfrit barn, der kan deltage i de aktiviteter, der er i børnehaven, både ude og inde. Syge børn og børn med smitsomme infektioner må af hensyn til barnet selv, de andre børn og personalet ikke modtages i institutionen. (se i øvrigt vedlagte kopi fra sundhedsstyrelsen bagest). Bliver jeres barn syg i vugestuen/børnehaven kontakter vi jer. Dette gælder selvfølgelig også i tilfælde af andre uheld. Hvis jeres barn skal have medicin, er det vigtigt at få lægen til at ordinere det, så barnet får medicinen derhjemme (evt. morgen og aften). Det er ikke, fordi vi ikke vil hjælpe, men det er et stort ansvar for os at skulle huske at give barnet medicin samtidig med, at dagens aktiviteter er i gang. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, at personalet medvirker i medicingivning, skal medicinen afleveres til personalet i originalemballagen med barnets navn og lægens anvisninger på. BESKEDER TIL FORÆLDRE:

7 Vi informerer og dokumenterer om hverdagen via infoskærmen og billedkollager. Forældreinformationer og nyhedsbreve ligger på vores intra. I får login og kode, når jeres barn starter. Det er vigtigt, at I forældre hver dag orienterer jer via skærmen og øvrig forældreinfo, da det er svært for os at informere alle forældre samtidig på anden vis. På opslagstavlerne i gangen vil hænge generelle informationer samt billeder fra hverdagen og måske en vittighed eller en pudsig historie i ny og næ. Når vi beder om tilmeldinger til ferier, forældremøder o.lign., er det vigtigt, at I husker at overholde deadlines grundet planlægningen i huset. MADPAKKEN : De børn, der kommer så tidligt, at de ikke har nået at spise morgenmad hjemme, er velkomne til at medbringe morgenmad. Hver dag medbringer barnet et stk. grønt eller frugt til den fælles frugtskål, som spises om formiddagen. madpakke til frokost en sund eftermiddagsmadpakke Motorikken sørger for vand/mælk til vuggestuebørn (medbring ikke drikkedunke eller andre brikker med læskedrikke). Madpakken lægges i det køleskab, som hører til barnets garderobe. Husk navn på madpakken. Børnene samles omkring kl og spiser frokost sammen i grupper omkring et dækket bord. I sommerhalvåret spises der, så vidt vejret tillader det, udendørs. Børnene må gerne spise af deres madpakke i løbet af dagen. De har en fin fornemmelse for, hvornår de er sultne. Vi opfordrer Jer til at give Jeres børn et sundt og næringsrigt frokosttilbud. Så spar på sukkeret og ingen kage/kiks/sukkerholdige barer af forskellig slags, små youghurter eller slik i madpakken. De små kærlighedserklæringer kan nemt gives via en lille tegning/hilsen eller et ansigt malet på et æg /en klementin m.m. Det kan være sjovt at spise brød og grønt, der er skåret anderledes. Rester fra gårsdagens aftensmad er gode til madpakken og som regel meget populære. Vi har en kostpolitik, som er udarbejdet i samarbejde mellem forældre og personale. Heri beskrives vores fælles holdning, og der er gode råd til madpakkens indhold. Naturligvis efterlever vi også politikken ved vore arrangementer. Vi mener, at det er jeres privilegium at give børnene det slik, de skal have. Medbring selv til vuggestuebørn: Barnevogn, sutteflaske, godkendt sele, dyne, bleer og specialkost som f. eks. sojaprodukter.

8 EFTERMIDDAGSMAD: Børnene medbringer en sund eftermiddagsmadpakke, som kan holde blodsukkeret stabilt, til barnet hentes. Vi anbefaler en form for groft brød og frugt og/eller grønt. Spar også her på sukkerholdige produkter. MIDDAGSSØVN: Hvis børnehavebørnene har behov for en middagslur, kan de godt sove i børnehaven. En times tid mellem kl. 12 og 14. Bruger barnet ble, skal disse medbringes. Vuggestuebørnene har deres egen søvnrytme. FØDSELSDAGE: Vi fejrer gerne børnenes fødselsdage. Yngstegruppen Solstrålerne og mellemgruppen Stjernerne fejrer fødselsdag i børnehaven. Først når barnet er blevet Raket (storegruppe) har I mulighed for at arrangerer fødselsdag hjemme hos barnet, hvis I ønsker dette, og hvis det personale- og transportmæssigt er muligt. I de tilfælde har børnene ikke gaver med til hinanden. I børnehaven holder vi fødselsdage om formiddagen på fastsatte dage for månedens fødselarer der vil være opslag på tavlen i gangen om hvilke dage de holdes. Til festlighederne dækkes der bord, der synges fødselsdagssang, afsendes raketter og råbes hurra. Børnene må gerne medbringe gode, sunde sager til uddeling. Det er op til jer forældre, hvad jeres barn deler ud. Alt er næsten muligt kun fantasien sætter grænser. Og kniber det med fantasien er vi gerne behjælpelige med ideer og forslag til, hvad man kan medbringe som f.eks. pizzasnegle, boller, frugtspyd, pølsehorn og lign. I forældre er meget velkomne til at deltage og arrangere nogle lege eller andre aktiviteter for børnene i forbindelse med fødselsdagen. Personalet støtter med glæde op om nogle hyggelige og kreative tiltag. Der er forskel på, i hvor længe børn i forskellige aldersgrupper kan koncentrere sig om et fødselsdagsarrangement- snak evt. med personalet og afstem forventninger. Hvis fødselsdagen er uden madpakker forventer vi, at der serveres en nærende erstatning, som børnene kan være i gang på indtil eftermiddagsmaden. I vuggestuen aftales fødselsdagene individuelt med personalet afhængig af børnegruppe, antal, alder mm. LEGETØJ: Børnene må gerne medbringe legetøj i Motorikken. Blot er det vigtigt, at det legetøj som medbringes, er noget som barnet vil låne ud eller lade de andre børn se på og røre ved. Derudover frabeder vi os af hensyn til andre børns og personales hørelse elektronisk legetøj med lyd. Våben som f.eks. sværd henviser vi til at lege med på legepladsen og i hallen, hvor der ikke er så stor risiko for at komme til at ramme andre børn. Motorikken erstatter ikke legetøj, som bliver væk eller ødelagt, og vi kan ikke påtage os et ansvar for at finde legetøjet, hvis det er blevet væk.

9 Det er vigtigt, at I forklarer barnet disse ting, inden legetøjet medbringes. Medbringes cykel husk da også cykelhjelm. Såfremt cyklen overnatter, er det på eget ansvar, da vi ikke forpligter os til at låse den inde for natten, og vi har af og til besøg af unge mennesker, som kan være lidt hårde ved en lille cykel. Medbringer børnene musik-cd er, forbeholder personalet sig ret til at bestemme, hvilken slags musik der bliver spillet. Dette af hensyn til børnenes sprogudvikling, Motorikkens gode råd om tøj til livet i børnehaven: Navn i alt tøj sikrer bedst, at barnet får sit eget tøj på / med hjem og letter arbejdet for personalet. Giv barnet praktisk tøj på, så det kan udfolde sig både inde og ude året rundt. Det er vigtigt, at børnene altid har ekstra med, og at tøjet er noget, som må bruges og er afpasset efter vejret. Vær opmærksom på, at tøj kan blive ekstra snavset ved temaugerne i Naturen. Vælg tøj, som barnet selv kan tage af- og på (fravælg besværlige knapper og lynlåse). Især i den periode, hvor barnet lægger bleen og skal til at gå på toilettet, er det en god idé med bukser, som hurtigt kan trækkes ned. Erstat strømpebukser med leggins. Hvis strømperne bliver våde, kan de hurtigt skiftes, uden at alt tøjet skal af, så barnet hurtigt at komme tilbage til leg/aktivitet. Vintertøj. Lag-på-lag-tøj varmer bedst. Det er en god idé med uldne leggins og undertrøjer inderst inde og en varm (ikke for tyk ) trøje inden i flyverdragten. Vi har ikke tørreskabe og heller ikke mulighed for at tørre større mængder overtøj i børnehaven. Derfor er det vigtigt, at børnene har tøj nok med til, at vi kan komme ud hver dag og få styrket motorikken og immunforsvaret. Vi forventer, at I tager det våde tøj med hjem til tørring hver dag, men det er ikke nødvendigt at vaske udetøjet hver dag. Flyverdragter med vandtætte ben er en god idé i den våde, danske vinter, ligesom en ekstra flyverdragt/ regntøj med for eller regnbukser, der kan trækkes over flyverdragten sikrer, at jeres barn kan deltage i udelivets herligheder. Flere par vanter at skifte med og vandtætte handsker er godt. Strikvanter suger vand og bliver derfor hurtigt kolde at have på. Vandtætte termostøvler er et must i den våde danske vinter selvom de ikke er gode for børnene at gå i for længe, er det jo kun et begrænset tidsrum, vi er ude. Termotøj og kondisko til leg i hallen om vinteren. Når vi har været ude og skal lege videre i hallen,

10 er det ikke rart at lege i en våd flyverdragt. Fra september til maj sådan ca. og afhængig af vejrforhold skal jeres barn skifte fodtøj, når det kommer ind udefra. For os er det i orden, at børnene går i strømpesokker, blot de lader udefodtøjet blive i garderoben. Giv evt. barnet et par tykke sokker eller to par strømper på. Læg minimum to sæt skiftetøj i barnets kasse. Der kan eksperimenteres med vand ude eller inde og til tider kan barnet være så optaget af vennerne og legen, at et toiletbesøg glemmes. Ups! Det vil være dejligt, hvis også I hjælper jeres barn med at holde orden i garderoben især at sætte fodtøj op på ristene/bænken. Vi har synlig rengøring hver dag mellem kl og 13, og rengøringen skal kun gøre rent, hvor der er ryddet. Med mange venlige hilsner og tanker fra Personalet i Motorikken Sygdom Inkubationstid Bylder Få dage Bylden begynder at væske Børneorm 2-6 uger 2 uger efter smitte Børnesår 1-3 døgn Sårene begynder at væske Smitter fra Smitter til Møde i institution Såret er tørret ind Når betændelsesstedet er tørret ind Behandling Ingen be grænsninger Sårene er Når sårene tørret ind og er ophelede, skorperne faldet af dvs. tørre, og skorperne er faldet af Cytomegalo- Virusinfektion 3-12 uger Ingen begrænsninger Fnat 3-6 uger Kort efter smittetidspunkt Behandling Når behandling er Særlige forhold Forkølelse og virus halsbetændelse 1-7 dage 1 døgn inden udbrud Fåresyge 2-3 uger 5 dage efter at barnet er smittet, eller 7 dage inden 5 døgn efter udbrud Indtil kirtelhævelsen er på retur, og der ikke er pasningsproblemer, og kirtelhævelsen

11 Hand, foot and mouth disease Hepatitis A (smitsom leverbetændelse) symptomerne er begyndt 3-8 dage Udbrud af sygdommen 2-6 uger Sidste del af inkubationstiden Udbrud er på retur Få dage efter sygdomsudbrud er på retur Smitte fra børn uden symptomer forekommer Hepatitis B (serumhepatitis) 1-6 mdr. Influenza 1-5 dage 1 døgn inden udbrud Kighoste 7-10 dage 7-10 dage efter barnet er smittet, eller fra forkølelsessymptomerne er begyndt Kyssesyge (mononucleose) 4-6 uger Udbrud af sygdommen Barnet er 6 uger efter de typiske hosteanfald er begyndt Barnet er Når hosteanfald ikke giver anledning til pasningsproblemer Særlige regler for uvaccinerede børn under 1 år Kun lidt smitsomt, smitte fra e smittebærere Lus 2-8 uger Smittetidspunkt Lussingesyge 1-2 uger Få dage før (parvovirusin- udslættets fektion, erythe- udbrud ma infectiosum) Mave- Infektion med diarré Mellemørebe- Tændelse med Øreflåd Meningokok- Sygdom (smitsom meningitis) Oftest et par dage Komplikation til luftvejsinfektion Diarréens udbrud Kun i sjældnere tilfælde indeholder flåddet bakterier, der kan smitte andre 2-8 dage Kort før sygdomsudbrud Behandling Udslættet er brudt ud Afføringen er normaliseret Behandling Når behandling er, og afføringen er normal Afhænger af eventuel smitterisiko og pasninsproblemer Når behandlingen er afsluttet, og barnet er Smitte fra e smittebærere forekommer Hyppigst smitte fra e smittebærere Mæslinger 8-11 dage 7 dage efter barnet er smittet, eller fra forkølelsessymptomerne er begyndt Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt Røde hunde 2-3 uger 1 uge efter Indtil 5 dage

12 Skarlagensfeber og bakteriel halsbetændelse barnet er smittet, eller 14 dage før udslættets udbrud 1-3 døgn Barnet er smittet efter udbrud af udslæt Der er givet penicillin i 2 dage Efter 2 dages penicillinbehandling, såfremt barnet er Smitte fra e smittebærere forekommer Skoldkopper 2-3 uger 7 dages efter udsættelse, eller 3 døgn før udslættets frembrud Skovflåtoverført borreliainfektion Svampeinfekti- Oner 3-30 dage Kun smitte ved bid af skovflåt Uger Udbrud af udslæt 5 dage efter udslættets frembrud, eller indtil der ikke er fremkommet nye blærer i 2 dage, og blærerne er tørret ind Behandling og smittefrit Ingen begrænsninger Ikke smitte mellem mennesker Kun lidt smitsomt, smitte fra e smittebærere Tredjedags- Udslæt (exanthema subitum) Vandvorter 1-2 uger Ukendt Ukendt 1 uge 6 mdr. Udbrud Behandling (mollusca Vorter 2-3 mdr. Udbrud Behandling Øjen- Betændelse 1-3 døgn Øjenbetændelse kan i nogle tilfælde smitte i perioden med pusflåd Ingen begrænsninger Ingen be- Grænsninger. Fodvorter tilrådes dog tildækket eller behandlet lokalt Når der kun er lidt pusflåd, og barnet er uden pasningsproblemer Hyppig smitte fra e smittebærere

13

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Dagplejen I REBILD KOMMUNE

Dagplejen I REBILD KOMMUNE Dagplejen I REBILD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Når dit barn skal starte... 3 Opfølgningsmøde... 3 Aflevering og afhentning af barnet... 4 Medbringes... 4 Mad i dagplejen... 5 Legestue samarbejde...

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen Personalet i Vuggestuen Refmosegård vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til en god tid sammen og et godt samarbejde. Denne folder vil informere jer om de praktiske oplysninger og vil

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Velkommen til Rønbjerg Børnehave

Velkommen til Rønbjerg Børnehave Velkommen til Rønbjerg Børnehave Præsentation af børnehaven Rønbjerg Børnehaven blev etableret i maj 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev der bygget en tilbygning mellem børnehaven og fritidsordningen

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år INFORMATION OM smitsomme sygdomme Børn i alderen 0-6 år 2 Folderen her informerer om smitsomme sygdomme, primært for børn i aldersgruppen 0-6 år. Forholdsreglerne gælder for vuggestuen, dagplejen og daginstitutioner

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Søndervang 1 7182 Bredsten Tlf. 75 88 14 87 Mail sorch@vejle.dk 1 Kære forældre. Med denne folder byder vi jer velkommen i institutionen Troldebo og giver

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv?

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Skovbørnehaven Søborgen Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Velkommen til Skovbørnehaven Søborgen! Skovbørnehaven er en udflytterbørnehave. Der køres hver dag med egen bus mellem opsamlingsstedet

Læs mere

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden.

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden. Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården Forældrefolder Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden Nickolai Thoms Afhentning Børnene kan afhentes ved bussen mellem kl.15.30 og 15.45.

Læs mere

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk Velkommen til Børnehaven Livstræet Samsøgade 21 9740 Jerslev Tlf.nr. 9945 4720 Mail: Hjemmeside: inge.hove@99454545.dk www.bhlivstraeet.dk Børnehaven Livstræet består af to nabo huse: Grenen og Kvisten,

Læs mere

Velkommen til Myretuen.

Velkommen til Myretuen. Velkommen til Myretuen. Med denne folder vil personalet gerne byde jer velkommen i Myretuen, og vi håber, at det vil give jer et indtryk af, hvem vi er, og hvad vi kan byde på. Myretuen. Børnehaven Myretuen

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Solvangens velkomstpjece

Solvangens velkomstpjece Solvangens velkomstpjece Velkommen til Børnehaven Solvangen Nørre Allé 34, 2600 Glostrup Tlf. 4396 1963 E-mail: info@bh-solvangen.dk Hjemmeside: www.bh-solvangen.dk Solvangens åbningstider Mandag og tirsdag:

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset.

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Det er en stor begivenhed for dit barn og sikkert også for jer, da I skal aflevere det dyrebareste I har, at starte i vuggestue/børnehave,

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

VELKOMMEN til VIGERSTED BØRNEHUS

VELKOMMEN til VIGERSTED BØRNEHUS Personaleoversigt pr. 1. 08. 2012 Institutionsleder Anette Demuth Pæd. 37 t. Solsikkerne : Liselotte Petersen Pæd. 33 t (Vuggestue) Rikke Petersen Pæd. 24 t. Mette Mølholt Pæd. mhj. 30 t. Valmuerne: Lisbeth

Læs mere

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ Tranehavevej 15 2450 Københaven SV Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Normering...side 3 Lukkedage...side 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

Informationsfolder 1

Informationsfolder 1 1 Informationsfolder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hvem... 3 Hvad... 3 Normering... 3 Pris... 4 Åbningstid... 4 Indskrivning... 4 Personale... 5 Dagsrytme... 6 Børnegrupper... 6 Vildhestene...

Læs mere

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre 1 Velkommen Kære forældre Personalet vil gerne byde jer velkommen til Børnehuset Kildebjerg. Vi er en institution

Læs mere

Velkommen i Grøftekanten

Velkommen i Grøftekanten Velkommen i Velkommen i Grøftekanten Med denne velkomstpjece byder vi hjerteligt velkommen i Grøftekanten. Vi glæder os til I og Jeres barn skal begynde her. Det er vores ønske, at I får en nem og god

Læs mere

Velkommen til Grøftekanten

Velkommen til Grøftekanten Velkommen til Grøftekanten 1 Indholdsfortegnelse Velkommen...side 3 Telefon, e-mail mm...side 4 Personalet...side 4 Forældrebestyrelsen...side 5 Praktiske oplysninger...side 6 En hverdag i Grøftekanten...side

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Hesselholt!

Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Adresse; Børnehuset Hesselholt Rugmarken 3-5 9510 Arden. Åbningstider; Mandag - fredag; 6,15-16,45. Fredag; 6,15-15,30. Kontakt; Telefon; 97 11 43 94 Mobil; 23 33 50

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Hesselholt!

Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Adresse; Børnehuset Hesselholt Rugmarken 3-5 9510 Arden. Åbningstider; Mandag - fredag; 6,15-16,45. Fredag; 6,15-15,30. Kontakt; Telefon; 97 11 43 94 Mobil; 23 33 50

Læs mere

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN VELKOMMEN KÆRE FORÆLDRE Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Kile! Hæftet indeholder mange vigtige og praktiske oplysninger og giver

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN

INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN Det er vigtigt for os at jeres barn får den bedst mulige start i børnehaven. Vi tilbyder at I kan komme på besøg i børnehaven

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Haderslev. Du har fået plads til pr. hos dagplejer: adresse: tlf.: Åbningstider: Mandag fra kl. Tirsdag fra kl. Onsdag fra kl. Torsdag fra

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

HUSK! At når I henter jeres barn er det vigtigt, at I siger tydeligt farvel til en medarbejder.

HUSK! At når I henter jeres barn er det vigtigt, at I siger tydeligt farvel til en medarbejder. ABC. Her har vi samlet gode råd og regler, praktiske informationer, vigtige tidspunkter at huske samt beskrivelser af den daglige praksis. Informationerne er sat op i alfabetisk rækkefølge efter hovedemne.

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Velkomstfolder Vuggestuen

Velkomstfolder Vuggestuen - 1 - Velkomstfolder Vuggestuen Vi er en røgfri institution - 2 - Isbjørnen Kære forældre! Velkommen til Isbjørnens vuggestue Vi har i denne pjece forsøgt at sammenfatte nogle praktiske oplysninger, det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS BØRNEHAVE & VUGGESTUE Forord Dette er en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/ børn i Langsø Børnehus - børnehave og vuggestue. Håndbogen har til hensigt at

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Dette er første udgave af en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/børn i Fussingø-egnens børnehave og vuggestue.

Dette er første udgave af en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/børn i Fussingø-egnens børnehave og vuggestue. Forord Dette er første udgave af en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/børn i Fussingø-egnens børnehave og vuggestue. Håndbogen har til hensigt at være et ''opslagsværk'' med praktiske oplysninger,

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN MARIEHØNEN VELKOMSTFOLDER UDARBEJDET APRIL 2012

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN MARIEHØNEN VELKOMSTFOLDER UDARBEJDET APRIL 2012 VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN MARIEHØNEN VELKOMSTFOLDER UDARBEJDET APRIL 2012 I DENNE FOLDER HÅBER VI, AT I KAN FINDE SVAR PÅ NOGLE AF DE SPØRGSMÅL I HAR, I FORBINDELSE MED JERES BARNS OPSTART I VUGGESTUEN

Læs mere

"Smitsomme sygdomme hos børn, vejledning for daginstitutioner, skoler og forældre"

Smitsomme sygdomme hos børn, vejledning for daginstitutioner, skoler og forældre Top/Bund "Smitsomme sygdomme hos børn, vejledning for daginstitutioner, skoler og forældre" Indhold FORORD OM SMITSOMME SYGDOMME HVAD ER EN SMITSOM SYGDOM? Bakterier Virus Svampe Parasitter Forsvar mod

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80

Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80 Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80 1 VELKOMMEN TIL DAGINSTITUTION TORSTED. Daginstitution Torsted består af 4 afdelinger. Neptun, Malurt og Sirius som er integrerede institutioner og Natur- og

Læs mere

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af Børnehaven er - en del af Velkommen til Hobitten Vi vil med denne pjece byde Jer velkommen i Hobitten, samt give Jer nogle informationer om børnehaven og vores dagligdag. Kort om Hobitten Hobitten er en

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere