Klatretræet Motorikken Torpegårdsvej 2a 5792 Årslev tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klatretræet Motorikken Torpegårdsvej 2a 5792 Årslev tlf 7253 4720"

Transkript

1 Klatretræet Motorikken Torpegårdsvej 2a 5792 Årslev tlf

2 Praktiske vink Ansatte: Britta Kruse - institutionsleder Tina Storm souschef Bodil Elholm- pæd. Lisa Jensen medhj. Eline Madsen pæd. (på barsel) Birgitte Langholm pæd. (barselsvikar) Kasper Jensen medhj. Susan Nielsen pæd. Maj-britt Arentsen medhj. Merete Larsen pæd. Trine Rosenlund pæd. Bestyrelsen: Lotte Bagge Mortensen formand Lars Borg Kristensen - næstformand Liselotte Stausholm Ulla Skovgård Pagh Louise Holme Personalerepræsentanter: Bodil Elholm Ole Brodthagen Suppleanter: Lene Corfitzen John Granhøj Jørgensen VELKOMMEN TIL MOTORIKKEN I har valgt at Jeres barn skal starte i en børnehave med profilen krop og bevægelse Her har vi en kostpolitik, vi laver morgengymnastik, vi har cykler og motoriske legeredskaber, der giver barnet kropsfornemmelse og lærer dem at koordinere, vi har en dejlig motorikhal og legeplads, hvor barnet kan klatre, løbe, hoppe, trille, gynge og meget, meget mere... Vi glæder os meget til at samarbejde med jer om jeres barns udvikling.

3 I Klatretræet bygger vi vores pædagogik på dette barnesyn: barnet er født kompetent ethvert barn er en unik personlighed med forskellige evner og interesser og skal respekteres som sådan barnet er aktør i eget liv det skal have selv- og medbestemmelse svarende til alder og udvikling voksne er rollemodeller for børn voksne leverer stof til leg der er en mening bag enhver af barnets handlinger det er vores opgave at se denne mening der skal være balance mellem guidning, hjælp og barnets egne evner (eksempelvis til at løse en konflikt) der skal være gensidig respekt barn-voksen / voksen-barn i hverdagen er der brug for omsorg, ro, tid og rum ALMEN ORIENTERING Klatretræet er et aldersintegreret kommunal dagtilbud i Faaborg-Midtfyn kommune som består af husene Motorikken og Naturen (som ligger i Hudevad ved grusgravsområdet). Motorikken og Naturen har hver vores profil. Vi der arbejder sammen om projekter og pasning i ferier. Derudover bytter vi hus en gang om året, og vi har et førskoleprojekt på tværs af husene hvert forår. Personalet har fælles personalemøder, kurser og personaleudvikling. I de fælles ferieperioder er der personale fra begge afdelinger til stede, og vi er skiftevis i Motorikken og Naturen for at udnytte ressourcerne bedst muligt. I Motorikken er vi 10 ansatte incl. ledelsesteamet, som består af lederen Britta og souschefen Tina, som også er ledelsesteam i Naturen og derfor deler tiden mellem de to huse. Brittas arbejdsopgaver er primært de overordnede administrative opgaver, pædagogisk- og personalemæssig ledelse samt udvikling af dagtilbudet. Britta har ingen faste børnetimer. Tina, der som souschef også er stedfortræder for dagtilbudslederen, har en del administrativt og overordnet pædagogisk ledelsesarbejde og har desuden en dag med pædagogisk arbejde i hvert hus. Bodil, Eline / Birgitte og Lisa er tilknyttet vuggestuen. Merete, Trine, Susan, Maj-britt, og Kasper er tilknyttet børnehavegrupperne. I perioder vil I sandsynligvis også kunne møde andre personaler: praktikanter eller folk i aktiveringsjob. ÅBNINGSTIDER: Mandag torsdag kl

4 Fredag kl Det er muligt at søge udvidet åbningstid. Spørg ledelsen om ansøgningsskema. LUKKEDAGE: Juleaftensdag, d. 24. december og Grundlovsdag, d. 5. juni er faste lukkedage i Klatretræet. FERIER: I 2010 besluttede FåborgMidtfyn kommune, at ugerne er lukkeuger for alle dagtilbud i kommunen. Der etableres feriepasning i enkelte dagtilbud for de børn, der har et pasningsbehov i disse uger. Pasningsbehovet undersøges hvert år og ud fra det aktuelle antal børn med pasningsbehov besluttes i hvilken institution i nærområdet, feriepasningen finder sted. Der vil naturligvis være personale fra Klatretræet/Motorikken til stede i den ferieåbne institution, men vi kan ikke love, at der er kendt personale til stede i hele åbningstiden. Omkring jul og nytår og i andre ferieperioder, hvor mange børn holder ferie, slår vi os sammen med Naturen i fælles pasning enten i Motorikken eller i Naturen. BETALING OG FRIPLADS: Foregår via Fåborg-Midtfyn kommune. Juli måned er betalingsfri. UDMELDELSE: Kan ske pr. den første eller den 15. i måneden og med en måneds varsel. Udmeldelse foregår digitalt på FåborgMidtfyn Kommunes hjemmeside. AFLEVERING OG AFHENTNING: Det kan være svært at sige farvel til sit barn, især i starten. Lav derfor klare aftaler med barnet og os, så vi kan hjælpe barnet og jer med at få en god start på dagen. Vi vinker naturligvis gerne med barnet. Hvis I ønsker en anden form for hjælp/støtte, så fortæl os det. Når barnet hentes, er det vigtigt, at der bliver sagt farvel til personalet. På nogle tidspunkter i løbet af dagen, er der mange børn, der bliver afleveret/hentet på samme tid. I dette tidsrum kan det være svært at få fat i en personale, men vi vil være opmærksomme på dette, og er der sket noget, I burde vide, kontakter vi jer. Hvis barnet bliver hentet af en anden end jer forældre, skal I give os besked, så vi ved, at det sker med jeres accept. Når I henter jeres barn, er det vigtigt, at barnet ikke går ud af døren/lågen uden jer. Motorikken er beliggende ud til en trafikkeret vej, og der er ofte trafik på parkeringspladsen, så for det enkelte barns sikkerhed er det vigtigt, at dette princip overholdes. Det er ligeledes vigtigt, at det er jer voksne, der

5 åbner hoveddøren og lågen ud til parkeringspladsen. Vaner indlæres hurtigt, og det er svært for et barn i børnehavealderen at adskille, hvornår det må åbne døren, hvis det somme tider får lov. Hvis barnet ikke kommer i Motorikken på grund af sygdom eller bare en fridag, skal vi have besked, da vi har fremmødekontrol. SAMTALER OM BØRN: Mange ting kan snakkes igennem i vores daglige kontakt med jer forældre. Men hvis snakken er mere end hyggesnak og korte beskeder, vil vi gerne opfordre til, at vi går væk fra børnene, da små gryder har store ører, og en anden forståelsesramme end voksne. Det er heller ikke hensigtsmæssigt at stå og tale hen over hovedet på barnet/børnene. Vi har nogle fastlagte samtaler, som vi tilbyder: opstartssamtale (gerne inden barnet starter): barnets allerførste tid og udvikling, familierelationer, vaner og gensidige forventninger. 3 mdr.s oppfølgningssamtale: hvordan går det? Er barnet og I på vej til at falde til, og er der noget vi skal have afstemt? hvis behov: omkring 4-års-alderen. Sig til, hvis I har behov. førskolesamtale: hvordan går det i Hestehaven/hjemme, er barnet parat til skole, hvordan kan vi sammen støtte barnet, så det får det sidste med i kufferten? overflytningssamtale, når barnet går fra vuggestuebarn til børnhavebarn. Det er vigtigt for barnets trivsel, at vi løbende orienterer hinanden om oplevelser og evt. forandringer, der sker omkring barnet, da vi herved bedre vil være i stand til at skabe et godt miljø for det enkelte barn. Derfor ligesom I, som forældre har nogle forventninger til børnehaven og dets personale, har vi også nogle forventninger til Jer som forældre: at I vægter et godt samarbejde med personalet og værdsætter en åben dialog som indeholder gensidig respekt og forståelse for hinanden. at I opmuntrer jeres barn til at tro på sig selv. at I er i stand til at se og acceptere, at andre børn har samme krav på omsorg som jeres eget barn. at I deltager i de samtaler vedrørende jeres barn, som børnehaven indkalder til. at I deltager i de arrangementer som børnehaven arrangerer, for at kunne følge med og have indflydelse på jeres barns og Hestehavens hverdag. at I er de hovedansvarlige for jeres barns opdragelse, og at vi som personale støtter op og samarbejder med jer omkring jeres barn. Det vil sige, at vi forventer et samarbejde med jer som er til barnets bedste. at I henvender jer til personalet, hvis I undrer jer over noget i Motorikken. at I læser meddelelser såsom nyhedsbreve, dagbog og anden information og afleverer sedler retur til tiden. at jeres barn har tøj og fodtøj med, som passer til årstid og vejret husk også mindst 2 sæt skiftetøj

6 at jeres barn holder ferie. At gå i vuggestue og børnehave er hårdt arbejde - børn har ligesom voksne brug for ferie. at vi samarbejder omkring barnets søvnrytmer, så barnet er friskt og kan deltage aktivt i børnehavelivet. Vi søger for en middagslur, men vi vækker nødigt vuggestuebørn af middagssøvnen. ÅBEN INSTITUTION: Motorikken er en åbent-plan-børnehave. Vuggestuen har dog deres eget grupperum, som de kan trække sig tilbage til om formiddagen. Det betyder først og fremmest, at børnehaven ikke er stueopdelt, men opdelt i aldersgrupper og kontaktgrupper, som alle i en eller anden form vil bruge motorikken både grov- og finmotorikken. Således vil nogen være i hallen med aktiviteter, andre være inde og bage, klippe klistre, lege frit, synge eller spille teater, tegne og andre på legepladsen eller på tur. De arrangerede aktiviteter, f.eks. gruppedage foregår om formiddagen, da det er der, vi vil være flest voksne. Vi har en kultur, som gør, at tingene kan lykkes og arrangeres, uden det bliver på bekostning af nærværet, som er det væsentligste for børnene. Der skal også være plads til børnenes egen leg og til spontanitet i hverdagen. Men åben institution betyder også, at vi vil opfordre jer forældre til at snuppe en kop kaffe/te og sætte jer og slappe af, når I har tid. Det vil med garanti være hyggeligt, når det sker at flere forældre finder sammen om kaffen og får sig en lille hyggesnak. Nogle dage har vi måske tid til at snakke og andre dage har vi ikke så god tid, nogle dage husker vi at byde Jer, andre ikke så derfor er I altid velkomne til at betjene jer selv. SYGDOM OG MEDICIN: Et barn er et feberfrit barn, der kan deltage i de aktiviteter, der er i børnehaven, både ude og inde. Syge børn og børn med smitsomme infektioner må af hensyn til barnet selv, de andre børn og personalet ikke modtages i institutionen. (se i øvrigt vedlagte kopi fra sundhedsstyrelsen bagest). Bliver jeres barn syg i vugestuen/børnehaven kontakter vi jer. Dette gælder selvfølgelig også i tilfælde af andre uheld. Hvis jeres barn skal have medicin, er det vigtigt at få lægen til at ordinere det, så barnet får medicinen derhjemme (evt. morgen og aften). Det er ikke, fordi vi ikke vil hjælpe, men det er et stort ansvar for os at skulle huske at give barnet medicin samtidig med, at dagens aktiviteter er i gang. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, at personalet medvirker i medicingivning, skal medicinen afleveres til personalet i originalemballagen med barnets navn og lægens anvisninger på. BESKEDER TIL FORÆLDRE:

7 Vi informerer og dokumenterer om hverdagen via infoskærmen og billedkollager. Forældreinformationer og nyhedsbreve ligger på vores intra. I får login og kode, når jeres barn starter. Det er vigtigt, at I forældre hver dag orienterer jer via skærmen og øvrig forældreinfo, da det er svært for os at informere alle forældre samtidig på anden vis. På opslagstavlerne i gangen vil hænge generelle informationer samt billeder fra hverdagen og måske en vittighed eller en pudsig historie i ny og næ. Når vi beder om tilmeldinger til ferier, forældremøder o.lign., er det vigtigt, at I husker at overholde deadlines grundet planlægningen i huset. MADPAKKEN : De børn, der kommer så tidligt, at de ikke har nået at spise morgenmad hjemme, er velkomne til at medbringe morgenmad. Hver dag medbringer barnet et stk. grønt eller frugt til den fælles frugtskål, som spises om formiddagen. madpakke til frokost en sund eftermiddagsmadpakke Motorikken sørger for vand/mælk til vuggestuebørn (medbring ikke drikkedunke eller andre brikker med læskedrikke). Madpakken lægges i det køleskab, som hører til barnets garderobe. Husk navn på madpakken. Børnene samles omkring kl og spiser frokost sammen i grupper omkring et dækket bord. I sommerhalvåret spises der, så vidt vejret tillader det, udendørs. Børnene må gerne spise af deres madpakke i løbet af dagen. De har en fin fornemmelse for, hvornår de er sultne. Vi opfordrer Jer til at give Jeres børn et sundt og næringsrigt frokosttilbud. Så spar på sukkeret og ingen kage/kiks/sukkerholdige barer af forskellig slags, små youghurter eller slik i madpakken. De små kærlighedserklæringer kan nemt gives via en lille tegning/hilsen eller et ansigt malet på et æg /en klementin m.m. Det kan være sjovt at spise brød og grønt, der er skåret anderledes. Rester fra gårsdagens aftensmad er gode til madpakken og som regel meget populære. Vi har en kostpolitik, som er udarbejdet i samarbejde mellem forældre og personale. Heri beskrives vores fælles holdning, og der er gode råd til madpakkens indhold. Naturligvis efterlever vi også politikken ved vore arrangementer. Vi mener, at det er jeres privilegium at give børnene det slik, de skal have. Medbring selv til vuggestuebørn: Barnevogn, sutteflaske, godkendt sele, dyne, bleer og specialkost som f. eks. sojaprodukter.

8 EFTERMIDDAGSMAD: Børnene medbringer en sund eftermiddagsmadpakke, som kan holde blodsukkeret stabilt, til barnet hentes. Vi anbefaler en form for groft brød og frugt og/eller grønt. Spar også her på sukkerholdige produkter. MIDDAGSSØVN: Hvis børnehavebørnene har behov for en middagslur, kan de godt sove i børnehaven. En times tid mellem kl. 12 og 14. Bruger barnet ble, skal disse medbringes. Vuggestuebørnene har deres egen søvnrytme. FØDSELSDAGE: Vi fejrer gerne børnenes fødselsdage. Yngstegruppen Solstrålerne og mellemgruppen Stjernerne fejrer fødselsdag i børnehaven. Først når barnet er blevet Raket (storegruppe) har I mulighed for at arrangerer fødselsdag hjemme hos barnet, hvis I ønsker dette, og hvis det personale- og transportmæssigt er muligt. I de tilfælde har børnene ikke gaver med til hinanden. I børnehaven holder vi fødselsdage om formiddagen på fastsatte dage for månedens fødselarer der vil være opslag på tavlen i gangen om hvilke dage de holdes. Til festlighederne dækkes der bord, der synges fødselsdagssang, afsendes raketter og råbes hurra. Børnene må gerne medbringe gode, sunde sager til uddeling. Det er op til jer forældre, hvad jeres barn deler ud. Alt er næsten muligt kun fantasien sætter grænser. Og kniber det med fantasien er vi gerne behjælpelige med ideer og forslag til, hvad man kan medbringe som f.eks. pizzasnegle, boller, frugtspyd, pølsehorn og lign. I forældre er meget velkomne til at deltage og arrangere nogle lege eller andre aktiviteter for børnene i forbindelse med fødselsdagen. Personalet støtter med glæde op om nogle hyggelige og kreative tiltag. Der er forskel på, i hvor længe børn i forskellige aldersgrupper kan koncentrere sig om et fødselsdagsarrangement- snak evt. med personalet og afstem forventninger. Hvis fødselsdagen er uden madpakker forventer vi, at der serveres en nærende erstatning, som børnene kan være i gang på indtil eftermiddagsmaden. I vuggestuen aftales fødselsdagene individuelt med personalet afhængig af børnegruppe, antal, alder mm. LEGETØJ: Børnene må gerne medbringe legetøj i Motorikken. Blot er det vigtigt, at det legetøj som medbringes, er noget som barnet vil låne ud eller lade de andre børn se på og røre ved. Derudover frabeder vi os af hensyn til andre børns og personales hørelse elektronisk legetøj med lyd. Våben som f.eks. sværd henviser vi til at lege med på legepladsen og i hallen, hvor der ikke er så stor risiko for at komme til at ramme andre børn. Motorikken erstatter ikke legetøj, som bliver væk eller ødelagt, og vi kan ikke påtage os et ansvar for at finde legetøjet, hvis det er blevet væk.

9 Det er vigtigt, at I forklarer barnet disse ting, inden legetøjet medbringes. Medbringes cykel husk da også cykelhjelm. Såfremt cyklen overnatter, er det på eget ansvar, da vi ikke forpligter os til at låse den inde for natten, og vi har af og til besøg af unge mennesker, som kan være lidt hårde ved en lille cykel. Medbringer børnene musik-cd er, forbeholder personalet sig ret til at bestemme, hvilken slags musik der bliver spillet. Dette af hensyn til børnenes sprogudvikling, Motorikkens gode råd om tøj til livet i børnehaven: Navn i alt tøj sikrer bedst, at barnet får sit eget tøj på / med hjem og letter arbejdet for personalet. Giv barnet praktisk tøj på, så det kan udfolde sig både inde og ude året rundt. Det er vigtigt, at børnene altid har ekstra med, og at tøjet er noget, som må bruges og er afpasset efter vejret. Vær opmærksom på, at tøj kan blive ekstra snavset ved temaugerne i Naturen. Vælg tøj, som barnet selv kan tage af- og på (fravælg besværlige knapper og lynlåse). Især i den periode, hvor barnet lægger bleen og skal til at gå på toilettet, er det en god idé med bukser, som hurtigt kan trækkes ned. Erstat strømpebukser med leggins. Hvis strømperne bliver våde, kan de hurtigt skiftes, uden at alt tøjet skal af, så barnet hurtigt at komme tilbage til leg/aktivitet. Vintertøj. Lag-på-lag-tøj varmer bedst. Det er en god idé med uldne leggins og undertrøjer inderst inde og en varm (ikke for tyk ) trøje inden i flyverdragten. Vi har ikke tørreskabe og heller ikke mulighed for at tørre større mængder overtøj i børnehaven. Derfor er det vigtigt, at børnene har tøj nok med til, at vi kan komme ud hver dag og få styrket motorikken og immunforsvaret. Vi forventer, at I tager det våde tøj med hjem til tørring hver dag, men det er ikke nødvendigt at vaske udetøjet hver dag. Flyverdragter med vandtætte ben er en god idé i den våde, danske vinter, ligesom en ekstra flyverdragt/ regntøj med for eller regnbukser, der kan trækkes over flyverdragten sikrer, at jeres barn kan deltage i udelivets herligheder. Flere par vanter at skifte med og vandtætte handsker er godt. Strikvanter suger vand og bliver derfor hurtigt kolde at have på. Vandtætte termostøvler er et must i den våde danske vinter selvom de ikke er gode for børnene at gå i for længe, er det jo kun et begrænset tidsrum, vi er ude. Termotøj og kondisko til leg i hallen om vinteren. Når vi har været ude og skal lege videre i hallen,

10 er det ikke rart at lege i en våd flyverdragt. Fra september til maj sådan ca. og afhængig af vejrforhold skal jeres barn skifte fodtøj, når det kommer ind udefra. For os er det i orden, at børnene går i strømpesokker, blot de lader udefodtøjet blive i garderoben. Giv evt. barnet et par tykke sokker eller to par strømper på. Læg minimum to sæt skiftetøj i barnets kasse. Der kan eksperimenteres med vand ude eller inde og til tider kan barnet være så optaget af vennerne og legen, at et toiletbesøg glemmes. Ups! Det vil være dejligt, hvis også I hjælper jeres barn med at holde orden i garderoben især at sætte fodtøj op på ristene/bænken. Vi har synlig rengøring hver dag mellem kl og 13, og rengøringen skal kun gøre rent, hvor der er ryddet. Med mange venlige hilsner og tanker fra Personalet i Motorikken Sygdom Inkubationstid Bylder Få dage Bylden begynder at væske Børneorm 2-6 uger 2 uger efter smitte Børnesår 1-3 døgn Sårene begynder at væske Smitter fra Smitter til Møde i institution Såret er tørret ind Når betændelsesstedet er tørret ind Behandling Ingen be grænsninger Sårene er Når sårene tørret ind og er ophelede, skorperne faldet af dvs. tørre, og skorperne er faldet af Cytomegalo- Virusinfektion 3-12 uger Ingen begrænsninger Fnat 3-6 uger Kort efter smittetidspunkt Behandling Når behandling er Særlige forhold Forkølelse og virus halsbetændelse 1-7 dage 1 døgn inden udbrud Fåresyge 2-3 uger 5 dage efter at barnet er smittet, eller 7 dage inden 5 døgn efter udbrud Indtil kirtelhævelsen er på retur, og der ikke er pasningsproblemer, og kirtelhævelsen

11 Hand, foot and mouth disease Hepatitis A (smitsom leverbetændelse) symptomerne er begyndt 3-8 dage Udbrud af sygdommen 2-6 uger Sidste del af inkubationstiden Udbrud er på retur Få dage efter sygdomsudbrud er på retur Smitte fra børn uden symptomer forekommer Hepatitis B (serumhepatitis) 1-6 mdr. Influenza 1-5 dage 1 døgn inden udbrud Kighoste 7-10 dage 7-10 dage efter barnet er smittet, eller fra forkølelsessymptomerne er begyndt Kyssesyge (mononucleose) 4-6 uger Udbrud af sygdommen Barnet er 6 uger efter de typiske hosteanfald er begyndt Barnet er Når hosteanfald ikke giver anledning til pasningsproblemer Særlige regler for uvaccinerede børn under 1 år Kun lidt smitsomt, smitte fra e smittebærere Lus 2-8 uger Smittetidspunkt Lussingesyge 1-2 uger Få dage før (parvovirusin- udslættets fektion, erythe- udbrud ma infectiosum) Mave- Infektion med diarré Mellemørebe- Tændelse med Øreflåd Meningokok- Sygdom (smitsom meningitis) Oftest et par dage Komplikation til luftvejsinfektion Diarréens udbrud Kun i sjældnere tilfælde indeholder flåddet bakterier, der kan smitte andre 2-8 dage Kort før sygdomsudbrud Behandling Udslættet er brudt ud Afføringen er normaliseret Behandling Når behandling er, og afføringen er normal Afhænger af eventuel smitterisiko og pasninsproblemer Når behandlingen er afsluttet, og barnet er Smitte fra e smittebærere forekommer Hyppigst smitte fra e smittebærere Mæslinger 8-11 dage 7 dage efter barnet er smittet, eller fra forkølelsessymptomerne er begyndt Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt Røde hunde 2-3 uger 1 uge efter Indtil 5 dage

12 Skarlagensfeber og bakteriel halsbetændelse barnet er smittet, eller 14 dage før udslættets udbrud 1-3 døgn Barnet er smittet efter udbrud af udslæt Der er givet penicillin i 2 dage Efter 2 dages penicillinbehandling, såfremt barnet er Smitte fra e smittebærere forekommer Skoldkopper 2-3 uger 7 dages efter udsættelse, eller 3 døgn før udslættets frembrud Skovflåtoverført borreliainfektion Svampeinfekti- Oner 3-30 dage Kun smitte ved bid af skovflåt Uger Udbrud af udslæt 5 dage efter udslættets frembrud, eller indtil der ikke er fremkommet nye blærer i 2 dage, og blærerne er tørret ind Behandling og smittefrit Ingen begrænsninger Ikke smitte mellem mennesker Kun lidt smitsomt, smitte fra e smittebærere Tredjedags- Udslæt (exanthema subitum) Vandvorter 1-2 uger Ukendt Ukendt 1 uge 6 mdr. Udbrud Behandling (mollusca Vorter 2-3 mdr. Udbrud Behandling Øjen- Betændelse 1-3 døgn Øjenbetændelse kan i nogle tilfælde smitte i perioden med pusflåd Ingen begrænsninger Ingen be- Grænsninger. Fodvorter tilrådes dog tildækket eller behandlet lokalt Når der kun er lidt pusflåd, og barnet er uden pasningsproblemer Hyppig smitte fra e smittebærere

13

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger.

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. Vi forventer at I læser denne folder igennem ved Jeres barns opstart

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Velkommen i Børnehaven Myretuen

Velkommen i Børnehaven Myretuen Velkommen i Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN Børnehaven Myretuen Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21 Indhold Velkommen... 2 Åbningstider... 2 Lukkedage... 2 Adresse...

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Velkomstfolder. Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN. Børnehaven Myretuen. Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21

Velkomstfolder. Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN. Børnehaven Myretuen. Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21 Velkomstfolder Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN Børnehaven Myretuen Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21 Indhold Velkommen... 2 Åbningstider... 2 Lukkedage... 2 Adresse...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C Velkommen til Børnehuset Bakkegården Børnehuset Bakkegården Risingsvej 43 5000 Odense C 63 75 23 80 Kære du og dine forældre ønskes hjertelig velkommen til Børnehuset Bakkegården Du har fået plads i Børnehuset

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

Ilinniartitaanermut Immikkoortortaq Området for Uddannelse. Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejen i Qeqqata Kommunia

Ilinniartitaanermut Immikkoortortaq Området for Uddannelse. Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejen i Qeqqata Kommunia Ilinniartitaanermut Immikkoortortaq Området for Uddannelse Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejen i Qeqqata Kommunia Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver,

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

Må det syge barn komme

Må det syge barn komme Må det syge barn komme i dagpleje? Hvis et barn sygt har dagplejen ikke lov til at modtage det. Læs i denne fold hvornår dagplejen igen åben for børn, d har været syge. Hvis dit barn sygt har dagplejen

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn

Velkomstfolder til nye børn Velkomstfolder til nye børn i Søndermarkens Børnehus - børnehave Adresse: Søndermarkens Børnehus Teglværksvej 15, 7323 Give Tlf. 76 81 88 10 / sms nummer til DayCare 1276136 Hjemmeside adr.: www.sondermarken.vejle.dk

Læs mere

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45 FACTS OM LEGESTEDET Legestedet Skolevej 9-11 3720 Aakirkeby Tlf.nr. 56 92 33 90 Sneglehuset tlf.nr. 56 92 33 93 Myretuen tlf.nr. 56 92 33 94 legestedet@brk.dk Legestedet er en integreret institution med

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

7. Kontaktoplysning, dagplejen FMK Dagtilbud

7. Kontaktoplysning, dagplejen FMK Dagtilbud 7. Kontaktoplysning, dagplejen FMK Dagtilbud Børn- og Unge-afdelingen Tlf.: 72 53 32 03 Vedr. betaling, friplads, o.l. Administrationsbygningen i Broby Østerågade 40, 5672 Broby Dagplejen Område Nord Tlf.:

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.:

Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.: Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.: 96 28 69 99 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen. Vi

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev Tlf. 7253 4265

GENEREL INFORMATION. Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev Tlf. 7253 4265 GENEREL INFORMATION Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev Tlf. 7253 4265 Personale: Leder: Britta Kruse Souschef: Tina Storm Merethe Hansen pæd. Lars Skovmose - pæd. Carina Jensen pædagog Ole Brodthagen medhj.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Ågården

Velkommen til Børnehuset Ågården Velkommen til Børnehuset Ågården Vores adresse: Ågårdvej 3, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 86 99 47 89 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.15 16.45, fredag 6.30 16.00 Vi glæder os til at lære jeres barn at

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Velkomstfolder. Mælkevejens vuggestue

Velkomstfolder. Mælkevejens vuggestue Velkomstfolder Mælkevejens vuggestue 1 Kære forældre Nu er tiden kommet, hvor Jeres barn starter i Mælkevejens vuggestue. Det er en stor dag for Jer og Jeres barn, og vi ved godt, at den første tid er

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

Velkomstfolder. Oddense Børnehave

Velkomstfolder. Oddense Børnehave Oddense Børnehave VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.30 17.00 Fredag lukker

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: https://eventyrhaven.herning.dk

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: https://eventyrhaven.herning.dk Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 https://eventyrhaven.herning.dk Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen

Læs mere

Velkommen til Børneoasen Lind

Velkommen til Børneoasen Lind Velkommen til Børneoasen Lind Børnehaven Toftegården Mellemtoften 14, Lind Start i børnehaven Inden et barn starter i børnehaven snakker vi med de andre børn om, at der kommer et nyt barn, så både børn

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: https://eventyrhaven.herning.dk

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: https://eventyrhaven.herning.dk Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 https://eventyrhaven.herning.dk Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Vanddråben. Eventyrhavens udflytter. Eventyrhaven Vigerslev Allé 10d 2500 Valby Tlf

Vanddråben. Eventyrhavens udflytter. Eventyrhaven Vigerslev Allé 10d 2500 Valby Tlf Eventyrhavens udflytter Vanddråben Vanddråben Kettegård Alle 65-67 2650 Hvidovre Tlf. 40 45 49 64 Vanddraab1@gmail.com Eventyrhaven Vigerslev Allé 10d 2500 Valby Tlf. 36 14 04 10 Vanddråben oktober 2014

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen til Frisenvold natur dagpleje

Velkommen til Frisenvold natur dagpleje Velkommen til Frisenvold natur dagpleje Lidt om mig og min familie. Navn: Ruth Jørgensen Adr.: Frisenvoldvej 11, 8940 Randers SV Mobil 20 89 53 09. Mail: ruthfrisenvold@gmail.com Jeg er født i 59, gift

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Velkommen til Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave er en selvejende institution Vores institution skal være et sted, hvor både børn og voksne

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Velkommen til vores vuggestue

Velkommen til vores vuggestue Velkommen til vores vuggestue Med denne folder får du nogle vigtige praktiske informationer om dit barns hverdag i vuggestuen. Heri beskrives, hvad vi tilbyder, og hvad vi forventer af dig i det fremtidige

Læs mere

MARKLEDETS BØRNEHAVE

MARKLEDETS BØRNEHAVE VELKOMMEN TIL MARKLEDETS BØRNEHAVE Indhold Velkommen. side 2 Om os. side 3 En god start.. side 4 Praktiske informationer side 5 Garderobe og tøj.. side 6 Sove. side 6 Mad og drikke. side 7 Fødselsdage

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn

Velkomstfolder til nye børn Velkomstfolder til nye børn i Søndermarkens Børnehus - vuggestue Adresse: Søndermarkens Børnehus Teglværksvej 15, 7323 Give Tlf. 76 81 88 10 / sms nummer til DayCare 1276136 Hjemmeside adr.: www.sondermarken.vejle.dk

Læs mere

Velkomst og fakta om dagplejen

Velkomst og fakta om dagplejen Velkomst og fakta om dagplejen Mette Hindkjær Klintevej 64 6000 Kolding Tlf. 41274749 Mine åbningstider: Mandag tirsdag 6.45-16.15 Onsdag torsdag 6.30-1615 Fredag 6.30-15.45 Jeg hedder Mette, og er født

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen Hej Velkommen i Børnehuset Brillesøen Afd. Kærmosen & Tranekæret 1 Du skal gå i De voksne på din stue hedder: 2 Børnehuset Brillesøen www.brillesoen.albertslund.dk Afd. Kærmosen Tranehusene 75 2620 Albertslund

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Velkommen. til D.I.I. Perlen

Velkommen. til D.I.I. Perlen Velkommen til D.I.I. Perlen KÆRE FORÆLDRE Hele personalet ønsker jer og jeres barn velkommen i D.I.I. Perlen Det er vores ønske, at denne lille pjece kan hjælpe jer med nogle af de spørgsmål, som måtte

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Velkommen i Børnehaven Myretuen

Velkommen i Børnehaven Myretuen Velkommen i Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN Børnehaven Myretuen Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21 Indhold Velkommen... 2 Åbningstider... 2 Lukkedage... 2 Adresse...

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 54 69 15 50 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 54 69 15 59 eller

Læs mere

Velkommen til Sneslev Landbørnehus

Velkommen til Sneslev Landbørnehus Velkommen til Sneslev Landbørnehus Natur` ligvis Adresse: Haslevvej 379 4100 Ringsted tlf. 57627000 Mobil: 41196577 Mail: kan@ringsted.dk Åbningstider: Vi har åbent mandag torsdag kl. 6.30-17.00 og fredag

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores

Læs mere

Velkommen til. Skovhuset LBO Vester Hornum

Velkommen til. Skovhuset LBO Vester Hornum 1 Velkommen til Skovhuset LBO Vester Hornum Vester Hornum LBO Hovedgaden 83 Vester Hornum 9640 Farsø 99669608 mobil30510998 I denne velkomstfolder får I en kort orientering om V. Hornum LBO Skovhusetog

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen Børnehave Himmelblå Blomsterhøjen 2012-2013 Velkommen til børnehaven Børnehaven er en del af Menighedsinstitutionen Troelstrupgård. Børnehaven er normeret til 44 børn fordelt på 2 stuer Himmelblå og Blomsterhøjen.

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse Velkomstfolder Mælkebøtten Kære nye forældre! At begynde i børnehave kan give anledning til mange spørgsmål. Derfor har vi valgt, at lave denne velkomstfolder, der giver Jer et generelt indblik i barnets

Læs mere

Velkommen til Møllebjerghave Børnehave

Velkommen til Møllebjerghave Børnehave Velkommen til Møllebjerghave Børnehave Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Møllebjerghave består af: Vuggestue med 2 stuer: Rollingerne og Englebasserne. Der er 22 vuggestuebørn i alt.

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere