Klatretræet Motorikken Torpegårdsvej 2a 5792 Årslev tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klatretræet Motorikken Torpegårdsvej 2a 5792 Årslev tlf 7253 4720"

Transkript

1 Klatretræet Motorikken Torpegårdsvej 2a 5792 Årslev tlf

2 Praktiske vink Ansatte: Britta Kruse - institutionsleder Tina Storm souschef Bodil Elholm- pæd. Lisa Jensen medhj. Eline Madsen pæd. (på barsel) Birgitte Langholm pæd. (barselsvikar) Kasper Jensen medhj. Susan Nielsen pæd. Maj-britt Arentsen medhj. Merete Larsen pæd. Trine Rosenlund pæd. Bestyrelsen: Lotte Bagge Mortensen formand Lars Borg Kristensen - næstformand Liselotte Stausholm Ulla Skovgård Pagh Louise Holme Personalerepræsentanter: Bodil Elholm Ole Brodthagen Suppleanter: Lene Corfitzen John Granhøj Jørgensen VELKOMMEN TIL MOTORIKKEN I har valgt at Jeres barn skal starte i en børnehave med profilen krop og bevægelse Her har vi en kostpolitik, vi laver morgengymnastik, vi har cykler og motoriske legeredskaber, der giver barnet kropsfornemmelse og lærer dem at koordinere, vi har en dejlig motorikhal og legeplads, hvor barnet kan klatre, løbe, hoppe, trille, gynge og meget, meget mere... Vi glæder os meget til at samarbejde med jer om jeres barns udvikling.

3 I Klatretræet bygger vi vores pædagogik på dette barnesyn: barnet er født kompetent ethvert barn er en unik personlighed med forskellige evner og interesser og skal respekteres som sådan barnet er aktør i eget liv det skal have selv- og medbestemmelse svarende til alder og udvikling voksne er rollemodeller for børn voksne leverer stof til leg der er en mening bag enhver af barnets handlinger det er vores opgave at se denne mening der skal være balance mellem guidning, hjælp og barnets egne evner (eksempelvis til at løse en konflikt) der skal være gensidig respekt barn-voksen / voksen-barn i hverdagen er der brug for omsorg, ro, tid og rum ALMEN ORIENTERING Klatretræet er et aldersintegreret kommunal dagtilbud i Faaborg-Midtfyn kommune som består af husene Motorikken og Naturen (som ligger i Hudevad ved grusgravsområdet). Motorikken og Naturen har hver vores profil. Vi der arbejder sammen om projekter og pasning i ferier. Derudover bytter vi hus en gang om året, og vi har et førskoleprojekt på tværs af husene hvert forår. Personalet har fælles personalemøder, kurser og personaleudvikling. I de fælles ferieperioder er der personale fra begge afdelinger til stede, og vi er skiftevis i Motorikken og Naturen for at udnytte ressourcerne bedst muligt. I Motorikken er vi 10 ansatte incl. ledelsesteamet, som består af lederen Britta og souschefen Tina, som også er ledelsesteam i Naturen og derfor deler tiden mellem de to huse. Brittas arbejdsopgaver er primært de overordnede administrative opgaver, pædagogisk- og personalemæssig ledelse samt udvikling af dagtilbudet. Britta har ingen faste børnetimer. Tina, der som souschef også er stedfortræder for dagtilbudslederen, har en del administrativt og overordnet pædagogisk ledelsesarbejde og har desuden en dag med pædagogisk arbejde i hvert hus. Bodil, Eline / Birgitte og Lisa er tilknyttet vuggestuen. Merete, Trine, Susan, Maj-britt, og Kasper er tilknyttet børnehavegrupperne. I perioder vil I sandsynligvis også kunne møde andre personaler: praktikanter eller folk i aktiveringsjob. ÅBNINGSTIDER: Mandag torsdag kl

4 Fredag kl Det er muligt at søge udvidet åbningstid. Spørg ledelsen om ansøgningsskema. LUKKEDAGE: Juleaftensdag, d. 24. december og Grundlovsdag, d. 5. juni er faste lukkedage i Klatretræet. FERIER: I 2010 besluttede FåborgMidtfyn kommune, at ugerne er lukkeuger for alle dagtilbud i kommunen. Der etableres feriepasning i enkelte dagtilbud for de børn, der har et pasningsbehov i disse uger. Pasningsbehovet undersøges hvert år og ud fra det aktuelle antal børn med pasningsbehov besluttes i hvilken institution i nærområdet, feriepasningen finder sted. Der vil naturligvis være personale fra Klatretræet/Motorikken til stede i den ferieåbne institution, men vi kan ikke love, at der er kendt personale til stede i hele åbningstiden. Omkring jul og nytår og i andre ferieperioder, hvor mange børn holder ferie, slår vi os sammen med Naturen i fælles pasning enten i Motorikken eller i Naturen. BETALING OG FRIPLADS: Foregår via Fåborg-Midtfyn kommune. Juli måned er betalingsfri. UDMELDELSE: Kan ske pr. den første eller den 15. i måneden og med en måneds varsel. Udmeldelse foregår digitalt på FåborgMidtfyn Kommunes hjemmeside. AFLEVERING OG AFHENTNING: Det kan være svært at sige farvel til sit barn, især i starten. Lav derfor klare aftaler med barnet og os, så vi kan hjælpe barnet og jer med at få en god start på dagen. Vi vinker naturligvis gerne med barnet. Hvis I ønsker en anden form for hjælp/støtte, så fortæl os det. Når barnet hentes, er det vigtigt, at der bliver sagt farvel til personalet. På nogle tidspunkter i løbet af dagen, er der mange børn, der bliver afleveret/hentet på samme tid. I dette tidsrum kan det være svært at få fat i en personale, men vi vil være opmærksomme på dette, og er der sket noget, I burde vide, kontakter vi jer. Hvis barnet bliver hentet af en anden end jer forældre, skal I give os besked, så vi ved, at det sker med jeres accept. Når I henter jeres barn, er det vigtigt, at barnet ikke går ud af døren/lågen uden jer. Motorikken er beliggende ud til en trafikkeret vej, og der er ofte trafik på parkeringspladsen, så for det enkelte barns sikkerhed er det vigtigt, at dette princip overholdes. Det er ligeledes vigtigt, at det er jer voksne, der

5 åbner hoveddøren og lågen ud til parkeringspladsen. Vaner indlæres hurtigt, og det er svært for et barn i børnehavealderen at adskille, hvornår det må åbne døren, hvis det somme tider får lov. Hvis barnet ikke kommer i Motorikken på grund af sygdom eller bare en fridag, skal vi have besked, da vi har fremmødekontrol. SAMTALER OM BØRN: Mange ting kan snakkes igennem i vores daglige kontakt med jer forældre. Men hvis snakken er mere end hyggesnak og korte beskeder, vil vi gerne opfordre til, at vi går væk fra børnene, da små gryder har store ører, og en anden forståelsesramme end voksne. Det er heller ikke hensigtsmæssigt at stå og tale hen over hovedet på barnet/børnene. Vi har nogle fastlagte samtaler, som vi tilbyder: opstartssamtale (gerne inden barnet starter): barnets allerførste tid og udvikling, familierelationer, vaner og gensidige forventninger. 3 mdr.s oppfølgningssamtale: hvordan går det? Er barnet og I på vej til at falde til, og er der noget vi skal have afstemt? hvis behov: omkring 4-års-alderen. Sig til, hvis I har behov. førskolesamtale: hvordan går det i Hestehaven/hjemme, er barnet parat til skole, hvordan kan vi sammen støtte barnet, så det får det sidste med i kufferten? overflytningssamtale, når barnet går fra vuggestuebarn til børnhavebarn. Det er vigtigt for barnets trivsel, at vi løbende orienterer hinanden om oplevelser og evt. forandringer, der sker omkring barnet, da vi herved bedre vil være i stand til at skabe et godt miljø for det enkelte barn. Derfor ligesom I, som forældre har nogle forventninger til børnehaven og dets personale, har vi også nogle forventninger til Jer som forældre: at I vægter et godt samarbejde med personalet og værdsætter en åben dialog som indeholder gensidig respekt og forståelse for hinanden. at I opmuntrer jeres barn til at tro på sig selv. at I er i stand til at se og acceptere, at andre børn har samme krav på omsorg som jeres eget barn. at I deltager i de samtaler vedrørende jeres barn, som børnehaven indkalder til. at I deltager i de arrangementer som børnehaven arrangerer, for at kunne følge med og have indflydelse på jeres barns og Hestehavens hverdag. at I er de hovedansvarlige for jeres barns opdragelse, og at vi som personale støtter op og samarbejder med jer omkring jeres barn. Det vil sige, at vi forventer et samarbejde med jer som er til barnets bedste. at I henvender jer til personalet, hvis I undrer jer over noget i Motorikken. at I læser meddelelser såsom nyhedsbreve, dagbog og anden information og afleverer sedler retur til tiden. at jeres barn har tøj og fodtøj med, som passer til årstid og vejret husk også mindst 2 sæt skiftetøj

6 at jeres barn holder ferie. At gå i vuggestue og børnehave er hårdt arbejde - børn har ligesom voksne brug for ferie. at vi samarbejder omkring barnets søvnrytmer, så barnet er friskt og kan deltage aktivt i børnehavelivet. Vi søger for en middagslur, men vi vækker nødigt vuggestuebørn af middagssøvnen. ÅBEN INSTITUTION: Motorikken er en åbent-plan-børnehave. Vuggestuen har dog deres eget grupperum, som de kan trække sig tilbage til om formiddagen. Det betyder først og fremmest, at børnehaven ikke er stueopdelt, men opdelt i aldersgrupper og kontaktgrupper, som alle i en eller anden form vil bruge motorikken både grov- og finmotorikken. Således vil nogen være i hallen med aktiviteter, andre være inde og bage, klippe klistre, lege frit, synge eller spille teater, tegne og andre på legepladsen eller på tur. De arrangerede aktiviteter, f.eks. gruppedage foregår om formiddagen, da det er der, vi vil være flest voksne. Vi har en kultur, som gør, at tingene kan lykkes og arrangeres, uden det bliver på bekostning af nærværet, som er det væsentligste for børnene. Der skal også være plads til børnenes egen leg og til spontanitet i hverdagen. Men åben institution betyder også, at vi vil opfordre jer forældre til at snuppe en kop kaffe/te og sætte jer og slappe af, når I har tid. Det vil med garanti være hyggeligt, når det sker at flere forældre finder sammen om kaffen og får sig en lille hyggesnak. Nogle dage har vi måske tid til at snakke og andre dage har vi ikke så god tid, nogle dage husker vi at byde Jer, andre ikke så derfor er I altid velkomne til at betjene jer selv. SYGDOM OG MEDICIN: Et barn er et feberfrit barn, der kan deltage i de aktiviteter, der er i børnehaven, både ude og inde. Syge børn og børn med smitsomme infektioner må af hensyn til barnet selv, de andre børn og personalet ikke modtages i institutionen. (se i øvrigt vedlagte kopi fra sundhedsstyrelsen bagest). Bliver jeres barn syg i vugestuen/børnehaven kontakter vi jer. Dette gælder selvfølgelig også i tilfælde af andre uheld. Hvis jeres barn skal have medicin, er det vigtigt at få lægen til at ordinere det, så barnet får medicinen derhjemme (evt. morgen og aften). Det er ikke, fordi vi ikke vil hjælpe, men det er et stort ansvar for os at skulle huske at give barnet medicin samtidig med, at dagens aktiviteter er i gang. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, at personalet medvirker i medicingivning, skal medicinen afleveres til personalet i originalemballagen med barnets navn og lægens anvisninger på. BESKEDER TIL FORÆLDRE:

7 Vi informerer og dokumenterer om hverdagen via infoskærmen og billedkollager. Forældreinformationer og nyhedsbreve ligger på vores intra. I får login og kode, når jeres barn starter. Det er vigtigt, at I forældre hver dag orienterer jer via skærmen og øvrig forældreinfo, da det er svært for os at informere alle forældre samtidig på anden vis. På opslagstavlerne i gangen vil hænge generelle informationer samt billeder fra hverdagen og måske en vittighed eller en pudsig historie i ny og næ. Når vi beder om tilmeldinger til ferier, forældremøder o.lign., er det vigtigt, at I husker at overholde deadlines grundet planlægningen i huset. MADPAKKEN : De børn, der kommer så tidligt, at de ikke har nået at spise morgenmad hjemme, er velkomne til at medbringe morgenmad. Hver dag medbringer barnet et stk. grønt eller frugt til den fælles frugtskål, som spises om formiddagen. madpakke til frokost en sund eftermiddagsmadpakke Motorikken sørger for vand/mælk til vuggestuebørn (medbring ikke drikkedunke eller andre brikker med læskedrikke). Madpakken lægges i det køleskab, som hører til barnets garderobe. Husk navn på madpakken. Børnene samles omkring kl og spiser frokost sammen i grupper omkring et dækket bord. I sommerhalvåret spises der, så vidt vejret tillader det, udendørs. Børnene må gerne spise af deres madpakke i løbet af dagen. De har en fin fornemmelse for, hvornår de er sultne. Vi opfordrer Jer til at give Jeres børn et sundt og næringsrigt frokosttilbud. Så spar på sukkeret og ingen kage/kiks/sukkerholdige barer af forskellig slags, små youghurter eller slik i madpakken. De små kærlighedserklæringer kan nemt gives via en lille tegning/hilsen eller et ansigt malet på et æg /en klementin m.m. Det kan være sjovt at spise brød og grønt, der er skåret anderledes. Rester fra gårsdagens aftensmad er gode til madpakken og som regel meget populære. Vi har en kostpolitik, som er udarbejdet i samarbejde mellem forældre og personale. Heri beskrives vores fælles holdning, og der er gode råd til madpakkens indhold. Naturligvis efterlever vi også politikken ved vore arrangementer. Vi mener, at det er jeres privilegium at give børnene det slik, de skal have. Medbring selv til vuggestuebørn: Barnevogn, sutteflaske, godkendt sele, dyne, bleer og specialkost som f. eks. sojaprodukter.

8 EFTERMIDDAGSMAD: Børnene medbringer en sund eftermiddagsmadpakke, som kan holde blodsukkeret stabilt, til barnet hentes. Vi anbefaler en form for groft brød og frugt og/eller grønt. Spar også her på sukkerholdige produkter. MIDDAGSSØVN: Hvis børnehavebørnene har behov for en middagslur, kan de godt sove i børnehaven. En times tid mellem kl. 12 og 14. Bruger barnet ble, skal disse medbringes. Vuggestuebørnene har deres egen søvnrytme. FØDSELSDAGE: Vi fejrer gerne børnenes fødselsdage. Yngstegruppen Solstrålerne og mellemgruppen Stjernerne fejrer fødselsdag i børnehaven. Først når barnet er blevet Raket (storegruppe) har I mulighed for at arrangerer fødselsdag hjemme hos barnet, hvis I ønsker dette, og hvis det personale- og transportmæssigt er muligt. I de tilfælde har børnene ikke gaver med til hinanden. I børnehaven holder vi fødselsdage om formiddagen på fastsatte dage for månedens fødselarer der vil være opslag på tavlen i gangen om hvilke dage de holdes. Til festlighederne dækkes der bord, der synges fødselsdagssang, afsendes raketter og råbes hurra. Børnene må gerne medbringe gode, sunde sager til uddeling. Det er op til jer forældre, hvad jeres barn deler ud. Alt er næsten muligt kun fantasien sætter grænser. Og kniber det med fantasien er vi gerne behjælpelige med ideer og forslag til, hvad man kan medbringe som f.eks. pizzasnegle, boller, frugtspyd, pølsehorn og lign. I forældre er meget velkomne til at deltage og arrangere nogle lege eller andre aktiviteter for børnene i forbindelse med fødselsdagen. Personalet støtter med glæde op om nogle hyggelige og kreative tiltag. Der er forskel på, i hvor længe børn i forskellige aldersgrupper kan koncentrere sig om et fødselsdagsarrangement- snak evt. med personalet og afstem forventninger. Hvis fødselsdagen er uden madpakker forventer vi, at der serveres en nærende erstatning, som børnene kan være i gang på indtil eftermiddagsmaden. I vuggestuen aftales fødselsdagene individuelt med personalet afhængig af børnegruppe, antal, alder mm. LEGETØJ: Børnene må gerne medbringe legetøj i Motorikken. Blot er det vigtigt, at det legetøj som medbringes, er noget som barnet vil låne ud eller lade de andre børn se på og røre ved. Derudover frabeder vi os af hensyn til andre børns og personales hørelse elektronisk legetøj med lyd. Våben som f.eks. sværd henviser vi til at lege med på legepladsen og i hallen, hvor der ikke er så stor risiko for at komme til at ramme andre børn. Motorikken erstatter ikke legetøj, som bliver væk eller ødelagt, og vi kan ikke påtage os et ansvar for at finde legetøjet, hvis det er blevet væk.

9 Det er vigtigt, at I forklarer barnet disse ting, inden legetøjet medbringes. Medbringes cykel husk da også cykelhjelm. Såfremt cyklen overnatter, er det på eget ansvar, da vi ikke forpligter os til at låse den inde for natten, og vi har af og til besøg af unge mennesker, som kan være lidt hårde ved en lille cykel. Medbringer børnene musik-cd er, forbeholder personalet sig ret til at bestemme, hvilken slags musik der bliver spillet. Dette af hensyn til børnenes sprogudvikling, Motorikkens gode råd om tøj til livet i børnehaven: Navn i alt tøj sikrer bedst, at barnet får sit eget tøj på / med hjem og letter arbejdet for personalet. Giv barnet praktisk tøj på, så det kan udfolde sig både inde og ude året rundt. Det er vigtigt, at børnene altid har ekstra med, og at tøjet er noget, som må bruges og er afpasset efter vejret. Vær opmærksom på, at tøj kan blive ekstra snavset ved temaugerne i Naturen. Vælg tøj, som barnet selv kan tage af- og på (fravælg besværlige knapper og lynlåse). Især i den periode, hvor barnet lægger bleen og skal til at gå på toilettet, er det en god idé med bukser, som hurtigt kan trækkes ned. Erstat strømpebukser med leggins. Hvis strømperne bliver våde, kan de hurtigt skiftes, uden at alt tøjet skal af, så barnet hurtigt at komme tilbage til leg/aktivitet. Vintertøj. Lag-på-lag-tøj varmer bedst. Det er en god idé med uldne leggins og undertrøjer inderst inde og en varm (ikke for tyk ) trøje inden i flyverdragten. Vi har ikke tørreskabe og heller ikke mulighed for at tørre større mængder overtøj i børnehaven. Derfor er det vigtigt, at børnene har tøj nok med til, at vi kan komme ud hver dag og få styrket motorikken og immunforsvaret. Vi forventer, at I tager det våde tøj med hjem til tørring hver dag, men det er ikke nødvendigt at vaske udetøjet hver dag. Flyverdragter med vandtætte ben er en god idé i den våde, danske vinter, ligesom en ekstra flyverdragt/ regntøj med for eller regnbukser, der kan trækkes over flyverdragten sikrer, at jeres barn kan deltage i udelivets herligheder. Flere par vanter at skifte med og vandtætte handsker er godt. Strikvanter suger vand og bliver derfor hurtigt kolde at have på. Vandtætte termostøvler er et must i den våde danske vinter selvom de ikke er gode for børnene at gå i for længe, er det jo kun et begrænset tidsrum, vi er ude. Termotøj og kondisko til leg i hallen om vinteren. Når vi har været ude og skal lege videre i hallen,

10 er det ikke rart at lege i en våd flyverdragt. Fra september til maj sådan ca. og afhængig af vejrforhold skal jeres barn skifte fodtøj, når det kommer ind udefra. For os er det i orden, at børnene går i strømpesokker, blot de lader udefodtøjet blive i garderoben. Giv evt. barnet et par tykke sokker eller to par strømper på. Læg minimum to sæt skiftetøj i barnets kasse. Der kan eksperimenteres med vand ude eller inde og til tider kan barnet være så optaget af vennerne og legen, at et toiletbesøg glemmes. Ups! Det vil være dejligt, hvis også I hjælper jeres barn med at holde orden i garderoben især at sætte fodtøj op på ristene/bænken. Vi har synlig rengøring hver dag mellem kl og 13, og rengøringen skal kun gøre rent, hvor der er ryddet. Med mange venlige hilsner og tanker fra Personalet i Motorikken Sygdom Inkubationstid Bylder Få dage Bylden begynder at væske Børneorm 2-6 uger 2 uger efter smitte Børnesår 1-3 døgn Sårene begynder at væske Smitter fra Smitter til Møde i institution Såret er tørret ind Når betændelsesstedet er tørret ind Behandling Ingen be grænsninger Sårene er Når sårene tørret ind og er ophelede, skorperne faldet af dvs. tørre, og skorperne er faldet af Cytomegalo- Virusinfektion 3-12 uger Ingen begrænsninger Fnat 3-6 uger Kort efter smittetidspunkt Behandling Når behandling er Særlige forhold Forkølelse og virus halsbetændelse 1-7 dage 1 døgn inden udbrud Fåresyge 2-3 uger 5 dage efter at barnet er smittet, eller 7 dage inden 5 døgn efter udbrud Indtil kirtelhævelsen er på retur, og der ikke er pasningsproblemer, og kirtelhævelsen

11 Hand, foot and mouth disease Hepatitis A (smitsom leverbetændelse) symptomerne er begyndt 3-8 dage Udbrud af sygdommen 2-6 uger Sidste del af inkubationstiden Udbrud er på retur Få dage efter sygdomsudbrud er på retur Smitte fra børn uden symptomer forekommer Hepatitis B (serumhepatitis) 1-6 mdr. Influenza 1-5 dage 1 døgn inden udbrud Kighoste 7-10 dage 7-10 dage efter barnet er smittet, eller fra forkølelsessymptomerne er begyndt Kyssesyge (mononucleose) 4-6 uger Udbrud af sygdommen Barnet er 6 uger efter de typiske hosteanfald er begyndt Barnet er Når hosteanfald ikke giver anledning til pasningsproblemer Særlige regler for uvaccinerede børn under 1 år Kun lidt smitsomt, smitte fra e smittebærere Lus 2-8 uger Smittetidspunkt Lussingesyge 1-2 uger Få dage før (parvovirusin- udslættets fektion, erythe- udbrud ma infectiosum) Mave- Infektion med diarré Mellemørebe- Tændelse med Øreflåd Meningokok- Sygdom (smitsom meningitis) Oftest et par dage Komplikation til luftvejsinfektion Diarréens udbrud Kun i sjældnere tilfælde indeholder flåddet bakterier, der kan smitte andre 2-8 dage Kort før sygdomsudbrud Behandling Udslættet er brudt ud Afføringen er normaliseret Behandling Når behandling er, og afføringen er normal Afhænger af eventuel smitterisiko og pasninsproblemer Når behandlingen er afsluttet, og barnet er Smitte fra e smittebærere forekommer Hyppigst smitte fra e smittebærere Mæslinger 8-11 dage 7 dage efter barnet er smittet, eller fra forkølelsessymptomerne er begyndt Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt Røde hunde 2-3 uger 1 uge efter Indtil 5 dage

12 Skarlagensfeber og bakteriel halsbetændelse barnet er smittet, eller 14 dage før udslættets udbrud 1-3 døgn Barnet er smittet efter udbrud af udslæt Der er givet penicillin i 2 dage Efter 2 dages penicillinbehandling, såfremt barnet er Smitte fra e smittebærere forekommer Skoldkopper 2-3 uger 7 dages efter udsættelse, eller 3 døgn før udslættets frembrud Skovflåtoverført borreliainfektion Svampeinfekti- Oner 3-30 dage Kun smitte ved bid af skovflåt Uger Udbrud af udslæt 5 dage efter udslættets frembrud, eller indtil der ikke er fremkommet nye blærer i 2 dage, og blærerne er tørret ind Behandling og smittefrit Ingen begrænsninger Ikke smitte mellem mennesker Kun lidt smitsomt, smitte fra e smittebærere Tredjedags- Udslæt (exanthema subitum) Vandvorter 1-2 uger Ukendt Ukendt 1 uge 6 mdr. Udbrud Behandling (mollusca Vorter 2-3 mdr. Udbrud Behandling Øjen- Betændelse 1-3 døgn Øjenbetændelse kan i nogle tilfælde smitte i perioden med pusflåd Ingen begrænsninger Ingen be- Grænsninger. Fodvorter tilrådes dog tildækket eller behandlet lokalt Når der kun er lidt pusflåd, og barnet er uden pasningsproblemer Hyppig smitte fra e smittebærere

13

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A.

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Kære læser. Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Materialet er delt op i 2 hovedafsnit: Pædagogisk målsætning. Praktiske oplysninger. Hvert år bliver afsnittene

Læs mere

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ Tranehavevej 15 2450 Københaven SV Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Normering...side 3 Lukkedage...side 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

En kristen institution

En kristen institution En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset.

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Det er en stor begivenhed for dit barn og sikkert også for jer, da I skal aflevere det dyrebareste I har, at starte i vuggestue/børnehave,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden.

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden. Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården Forældrefolder Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden Nickolai Thoms Afhentning Børnene kan afhentes ved bussen mellem kl.15.30 og 15.45.

Læs mere

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk Velkommen til Børnehaven Livstræet Samsøgade 21 9740 Jerslev Tlf.nr. 9945 4720 Mail: Hjemmeside: inge.hove@99454545.dk www.bhlivstraeet.dk Børnehaven Livstræet består af to nabo huse: Grenen og Kvisten,

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Haastrup Børnehave, Elmevænget 7, 5600 Faaborg, Tlf. 72530448, Email: haastrupbh@faaborgmidtfyn.dk

Haastrup Børnehave, Elmevænget 7, 5600 Faaborg, Tlf. 72530448, Email: haastrupbh@faaborgmidtfyn.dk Velkommen til Haastrup Børnehave Haastrup børnehave er en integreret 0-6 års institution, der er indrettet som et åbent hus. D.v.s. at der ingen fysisk adskillelse er af de 0-2-årige og de 3-6-årige, men

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere