Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole."

Transkript

1 Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet. De fire 7. klasser bor i Neptun og de to 8. klasser og to 9. klasser bor i Uranus. Til hvert hjemområde er knyttet et selvstyrende lærerteam. Til hver klasse er der knyttet minimum 2 klasselærere. Læring og faglighed I udskolingen bliver eleverne mere fokuserede på det faglige og deres fremtidige videreuddannelse efter 9. klasse. Dette går fint i spænd med, at skoledagen bliver længere, fagene fylder mere, med deraf mere forberedelse, som kræver mere tid til fordybelse. Alle elever gennemlever puberteten i løbet af udskolingen; fra stadig at være et barn, når de begynder i 7. klasse, til at være unge, selvstændige, næsten voksne, når de forlader skolen efter 9. klasse. Denne proces forløber meget forskelligt for alle, og spredningen både med hensyn til modenhed og faglighed vil naturligt være stor også inden for den enkelte klasse. Det er en tid, som

2 er præget af et stigende ønske om løsrivelse og selvstændighed i forhold til alle voksne både forældre og lærere. Arbejdsformen i udskolingen Projektarbejde Projektarbejdet er fortsat det bærende element i undervisningen. Det forstår vi i udskolingen sådan, at der i nogle perioder arbejdes med mindre faglige projekter inden for et enkelt fagområde, og i andre perioder mere tværfagligt, eventuelt inden for et beslægtet fagområde som f.eks. naturfagene. I indeværende skoleår er der særligt fokus på at udarbejde en egentlig projektkanon for klassetrin. Derved sikres faglig progression og sammenhæng for alle elever i udskolingen. Arbejdsformerne varierer over året; nogle gange vil der være tale om et egentligt projektforløb med alle projektarbejdsformens elementer, andre gange arbejdes der mere temaorienteret, og i perioder vil der være faglige kursusforløb. Fordybelsen er helt central, uanset hvilken metode vi anvender. Der lægges desuden vægt på, at eleverne lærer at mestre forskellige fremlæggelses- og formidlingsformer. Fremmedsprog og den daglige dosis I udskolingen fylder to fremmedsprog en del i skemaet. Det 2. fremmedsprog (tysk/fransk) har anderledes vilkår end de øvrige fag. Det er vores erfaring, at eleverne lærer det bedst ved mindre

3 daglige/ugentlige doser end ved, at vi koncentrerer timerne i få projekter. Derfor indgår tysk/fransk kun i mindre grad i projektperioderne. De små fag på skemaet Vores elever spørger ofte, hvornår de skal undervises i de små fag som f.eks. kristendom, historie, biologi eller geografi, fordi de oplever, de sjældent har faget. Fagene har i snit 1-2 ugentlige skematimer og fylder derfor kun lidt i den samlede timefordeling. En hel uge med f.eks. biologi i 9. klasse vil stort set have opbrugt alle årets timer! Periodelæsning og tværfaglige projektforløb er vores eneste mulighed for at tilgodese disse fag på en meningsfuld måde, og derfor vil eleverne indimellem opleve, at der er langt imellem, at de små fag optræder selvstændigt på skemaet Læringsstrategier Læring er centralt i enhver folkeskole. På Hellerup skole bruger vi forskellige læringsstrategier for at sikre, at hvert enkelt barn/ung lærer mere, at han/hun lærer at lære, samt at han/hun lærer, hvordan han/hun lærer bedst. En af de væsentlige måder at sikre dette på, er ved at arbejde med forskellige indgange til den unge, også kaldet læringsporte eller læringsstrategier. På Hellerup skole arbejder vi blandt andet med læringsstile. Det betyder konkret, at vi i læringssituationer tager hensyn til, at nogle unge lærer bedst nyt og svært gennem bevægelse, andre gennem behovet for at røre, se eller høre. Vi bruger også vores fantastiske fysiske rammer til at sikre et fleksibelt læringsmiljø, hvor der både er larme-zoner, stille-zoner, samt zoner med fx mere lys eller mørke. Som skole har vi endvidere opmærksomhed på at tilegne os ny viden om neurologi, og læringspædagogik, så vi hele tiden følger med og inkorporerer de nyeste læringsstrategier i vores pædagogiske praksis. Det være sig fx Cooperative learning samt forskellige Class-room management tilgange. Endelig differentieres læringssituationen ofte via holddannelse, hvor der tages hensyn til fx det faglige niveau, køn, samt elevernes læringspræferencer. Der er en stor spredning hos vores elever, både i modenhed og fagligt niveau, og derfor arbejder vi i udskolingen ofte med holddeling på tværs af de enkelte klasser og undertiden på tværs af hjemområder. Evaluering og dokumentation

4 I udskolingen vægter vi faglig progression højt og evaluerer derfor løbende vores projekter og andre faglige forløb. Evaluering foregår på mange måder, lige fra den løbende dialog, vi som undervisere har med den enkelte elev dagligt, over sjove og anderledes evalueringer med mangfoldige kreative "ansigter" som f.eks. quizzer, vejrsymboler, spil etc., til de klassiske karakterer, mundtlige og skriftlige tilbagemeldinger, prøver og elevplaner. Elevernes præsentationer og skriftlige opgaver evalueres altid, både med en karakter og en udtalelse. For at sikre progression gemmes opgaverne i elevernes portefølje (ringbind, computermappe eller lignende). Arbejdet med den individuelle elevplan, der tager sin begyndelse i løbet af september, vil i år foregå elektronisk, og den vil derfor blive et dynamisk og lettilgængeligt dokument. Årskarakterer I 8. og 9. klasse gives der karakterer. Årskarakterer gives 1. gang den 13. november Terminskarakterer 2. gang den 5. februar Terminskarakterer 3. gang den 23. april Uranus giver samtidig en uddybende udtalelse i faget idræt. Samarbejde mellem skole og hjem Et godt og tillidsfuldt samarbejdet mellem forældre og skole er af største betydning for den unges trivsel samt faglige og sociale udvikling. Et godt samarbejde beror på gensidig tillid og respekt samt på et godt kendskab til skolens mission, vision og værdigrundlag. Dette fremgår af Springbrættet, som ligger tilgængeligt på skolens hjemmeside, og som vi tilskynder alle forældre til at læse og forholde sig til. Selvom de unge nu klarer mange ting selv, er der fortsat brug for, at hjemmet holder sig orienteret om det daglige arbejde på skolen. Alle vigtige beskeder kommer fortsat på forældre-intra. Beskeder fra skolen findes dels på forældre-intras opslagstavle og dels på skolens hjemmeside. I løbet af året afholdes forældremøder, s/h-samtaler, kontaktforældremøder mm. Vi vil gerne opfordre klassernes forældre til at støtte op om klassens sociale liv - også i udskolingen og fortsætte klassens gode traditioner fra tidligere år. Forældrene opfordres også til at være initiativtagere til at få diskuteret nye spørgsmål, der begynder at dukke op som f.eks. de unges omgang med alkohol, fester og andre ting, der følger med at være teenager i dag. Det er ligeledes en god ide at bakke op om de møder med SSP, som skolen/den enkelte årgang arrangerer efter behov.

5 Elevadfærd Vi har i udskolingen i samarbejde med skolens ledelse besluttet at gøre elevadfærd til et særligt fokusområde. Vi tager udgangspunkt i, at mange elever giver udtryk for, at de ønsker et lækkert og æstetisk undervisningsmiljø. Vores opgave er derfor at understøtte de positive holdninger blandt eleverne, således at det bliver legalt at sige fra, når man oplever, at kammerater ikke omgås tingene på ordentlig vis. Afsløres hærværk på f.eks. møbler, toiletter, graffiti samt teknisk udstyr mm., vil det som regel ende med et økonomisk erstatningskrav fra skolen til hjemmet. Vi ser meget alvorligt på det, når eleverne ikke passer på vores fælles ejendom. Bøger der lånes i Univers til brug i undervisningen skal selvfølgelig bindes ind og passes på. Dvs. at de bor i elevernes lockere og tasker, når de ikke er i brug. Vi vil gerne have en pæn skole og nogle pæne hjemområder at færdes i, i det daglige. Vi har, som noget nyt, fået lagt gulvtæpper i begge udskolings-hjemområder, og der er indkøbt støvsugere, så de elever, der har dukse-opgaven, kan renholde tæpperne ordentligt. Praktiske forhold Stort og småt Hellerup skole er en indesko-skole, hvor alle elever og medarbejdere går med indesko, og stiller deres udesko på hylder ved indgangene. Alle elever har en locker, hvor de kan opbevare deres taske, mobiltelefoner, bøger mv. Busordning Skolen råder over en midlertidig busordning i den perioden, hvor der pågår tungt byggeri i området. Tider og ruter fremgår af planen på skoles hjemmeside. Kommunikation mellem skole og hjem Kommunikationen mellem hjemområdet og hjemmet foregår fortrinsvis på skoleintra. Ved sygefravær skal der gives meddelelse til klasselæreren, når man møder på skolen igen. Ved sygefravær på en dag med ekskursion skal man underrette den lærer, der skal med på ekskursionen, så vi undgår at vente forgæves. Ring evt. til en klassekammerat der er med på turen. Regn ikke med at s bliver læst fra morgenstunden! Ved længere tids sygefravær bør klasselærer og evt. skolens ledelse kontaktes.

6 Opslagstavlen på intra anvendes kun til informationer med relevans for alle i klassen. Udgangstilladelse Som udgangspunkt har alle elever udgangstilladelse, når de når 7. klasse. Man kan frit forlade skolens område, hvis man kan passe timerne. Udgangstilladelsen giver os desuden mulighed for at mødes andre steder end på skolen, når vi skal på ekskursioner. Eleverne vil også i den forbindelse kunne få fri på andre steder end skolen. Der vil dog altid være mulighed for hjemtransport i følgeskab med en lærer, hvis vi har rejst med offentlige transport-midler.

Livet på mellemtrinnet

Livet på mellemtrinnet Livet på mellemtrinnet I det følgende vil vi i udpluk fortælle om livet på mellemtrinnet. Organisering Hellerup skole har 3 mellemtrinsområder, også kaldet hjemområder, som hver især huser børn fra 4.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af afdelingsleder Kaali Olsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere